Deel I. Werking CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel I. Werking CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15"

Transcriptie

1 Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 1/15 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel I Werking CVOSoft en CVOSoft.NET

2 Handleiding CVOSoft Deel I Inleiding: algemeen principe 2/15 1 Inleiding: algemeen principe De cursistenadministratie van de vzw AOV is momenteel gesplitst in een lokaal gedeelte, CVOSoft, en een webgedeelte, CVOSoft.NET. Het is de bedoeling om zo vlug mogelijk alle functionaliteiten over te hevelen naar CVOSoft.NET. Hierin zit momenteel het onderdeel zendingen. Ook de koppelingen naar de KBI Webservices zijn hierin reeds opgenomen. Omdat de gegevens waarop zendingen gebaseerd zijn zich momenteel nog in CVOSoft bevinden en daar beheerd worden, moeten de gegevens in CVOSoft.NET gesynchroniseerd worden om daar met de juiste data verder te kunnen werken. De synchronisatie verloopt momenteel nog slechts in 1 richting. Voor zowel CVOSoft als CVOSoft.NET worden regelmatig updates ter beschikking gesteld die de functionaliteiten uitbreiden of fouten wegwerken. Deze functie wordt in het programma CVOSoftManager uitgevoerd door de updatemanager.

3 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft-Manager 3/15 2 CVOSoft-Manager De CVOSoft-manager is een hulpprogramma dat instaat voor het opstarten van de juiste updater om CVOSoft (Access) of CVOSoft.NET op te starten. Download het via Je mag het bestand opslaan waar je wilt, maar het programma maakt op dezelfde locatie wel een corresponderend xml-bestand aan, waarin een aantal instellingen worden bewaard. Je kan het binnen je centrum dus best altijd op eenzelfde plaats bewaren. Van zodra het bestand gedownload is, kan je het opstarten, waarna volgend scherm getoond wordt. Start de CVOSoftManager. Via de items Folder instellen kan je de locatie bepalen van de CVOSoft-folder (Access) en de CVOSoft.NET-folder. Deze locaties dien je eenmalig in te stellen. De locaties worden in het corresponderende xml-bestand opgeslagen. Door op het item updaten te klikken, wordt de CVOSoft-Updater van CVOSoft.NET of CVOSoft opgestart. De CVOSoft-Manager wordt gesloten. Een update van CVOSoft (Access) is ineens voor alle gebruikers en dient dus maar 1x uitgevoerd te worden. CVOSoft.mde wordt vervangen. Alle gebruikers moeten moeten CVOSoft verlaten hebben. Een update van CVOSoft.NET voert elke gebruiker zelf uit voor zijn persoonlijke kopie.. Werkwijze: zie verder.

4 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.mde 4/15 3 CVOSoft.mde 3.1 Wijziging versie Access - besturingssysteem De versie van het toestel waarop CVOSoft wordt uitgevoerd bepaalt de versie die je gebruikt. Deze wordt aangeduid in Extra Opties. Opgelet: Laatste optie slechts selecteren indien alle pc s overgeschakeld zijn op Vista of minstens gewerkt wordt met terminal server Indien wordt overgeschakeld van Windows XP naar Vista, en je blijft de B-versie behouden dan is er eventueel een aanpassing nodig. Het bestand msadox.dll, onder Vista versie 6.0.xxx, moet vervangen worden door een versie 2.8. In Program Files\Common Files\System\ado: eigenschappen van msadox.dll oproepen. Via Geavanceerd je Eigenaar maken van het bestand, de naam wijzigen en vervangen door een kopie van msadox.dll onder XP. Daarna update uitvoeren Via Extra Verwijzingen kan je de versie controleren. Versie 2003 of 2007 van Access is een keuze die je zelf maakt. In Access 2007 is de eigen werkbalk van CVOSoft verborgen door het lint. Je kan het lint minimaliseren, maar je moet toch telkens het tabblad Invoegtoepassingen aanklikken om de werkbalk zichtbaar te maken. Als je in je aanmeldscherm geen gebruikers krijgt dan moet je eerst via de Officeknop en de macro s activeren:

5 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.mde 5/ Update CVOSoft Let er op dat alle gebruikers CVOSoft hebben verlaten alvorens de updateprocedure te starten. Updaten gebeurt door middel van volgende procedures: de CVOSoft-manager en CVOSoft-Updater. De CVOSoft-manager staat in voor het lanceren van de juiste updateprocedure, terwijl de CVOSoft- Updater de updateprocedure uitvoert. De updates van zowel CVOSoft (Access) als CVOSoft.NET worden met deze tools uitgevoerd. De locaties waar CVOSoft en CVOSoft.NET staan moeten eerst in de manager ingegeven worden. De CVOSoft-updater zal de CVOSoft-map nakijken en de bestanden in die map bijwerken. Opgelet! Bestanden die volgens de Updater overbodig zijn en niet in de CVOSoft-map thuis horen, worden verwijderd. Werkwijze: Zorg dat iedereen CVOSoft heeft verlaten. Kopieer CVOSoft naar een andere locatie (kopie voor het geval de updateprocedure fout loopt). Dubbelklik (in de Verkenner of pictogram bureaublad). Klik indien gevraagd. Klik en de CVOSoft-Updater wordt gestart. Bovenaan worden de bestanden getoond. De kleurcode voor elk bestand geeft aan wat er volgens de Updater moet gebeuren. Links onderaan krijg je een samenvatting van de uit te voeren update. Klik op: om de update te starten. om alle bestanden te selecteren. Op die manier kan je ook een update uitvoeren van groene bestanden die dan overgeschakeld worden naar geel. stelt terug de keuze van de Updater zelf in. om de Updater te sluiten.

6 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.mde 6/ Manuele update CVOSoft Deze procedure is af te raden omdat de kans bestaat dat ook andere bestanden gedownload/bijgewerkt dienen te worden. Een automatische updateprocedure voert dit correct uit. Zorg dat alle gebruikers het programma hebben afgesloten; Maak een kopie van CVOSoft.mde Hernoem het bestand CVOSoft.mde, naar CVOSoftddmmyy.mde, waarbij ddmmyy moet vervangen worden door de dag waarop je deze procedure uitvoert (bvb. CVOSoft mde); Verplaats het bestand naar de Backup-map, die zich onder de hoofdmap CVOSoft bevindt; Download de nieuwe versie. Opgelet! Afhankelijk van de situatie dient er één van volgende bestanden te worden gedownload: - (Access 2000 en niet Windows Vista); - (Access 2003 of hoger en niet Vista); - (Access 2003 of hoger met Vista = ALLE PC s); Bewaar het bestand in de hoofdmap als CVOSoft.mde; Start dit nieuwe bestand op: de rest (importeren van gegevens, enz.) gebeurt automatisch als de vorige stappen correct werden uitgevoerd; 3.4 Wijzigen server Server 2000 geen frame 3.5 mogelijk = problemen in toekomst 3.5 Starten CVOSoft Dubbelklikken CVOSoft.mde in de verkenner of pictogram bureaublad Selecteren gebruiker + wachtwoord ingeven (voor meer uitleg ivm gebruikers: zie verder) Enter, pijl of dubbelklikken gebruiker je komt terecht in het Hoofdscherm.

7 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.NET 7/15 4 CVOSoft.NET 4.1 Inleiding - installatievoorwaarden CVOSoft.NET is een cliënt-server-programma dat ontwikkeld werd met Visual Studio.NET en gebruik maakt van de.net Framework (op het moment van dit schrijven: versie 3.5 SP1). Om dit programma in gebruik te kunnen nemen, dienen er een aantal stappen te worden uitgevoerd..net Framework is een voorwaarde om met CVOSoft.NET te kunnen werken. De.NET Framework 3.5 (SP1) dient geïnstalleerd te zijn. Het ontbreken van versie 3.0 van de.net Framework resulteert in het niet correct werken van CVOSoft.NET. Als de map v3.0 aanwezig is, hoef je niets te doen, maar indien dit niet het geval is, zal ook die versie geïnstalleerd moeten worden. Indien er gewerkt wordt binnen het eigen netwerk is een installatie per PC nodig. Wordt er via Terminal Services ingelogd, dan dient dit enkel op de server te gebeuren. Je controleert dit door via de map Microsoft.NET (submap van Windows-map) verder af te dalen naar de map Framework. Indien de.net Framework nog niet geïnstalleerd is op de PC waarop je het programma zal gebruiken, moet je dit voorafgaand installeren. Deze software is gratis en is te downloaden via 4.2 CVOSoft-Updater De CVOSoft-updater is een hulpprogramma dat instaat voor het updaten van CVOSoft (Access) en CVOSoft.NET. De CVOSoft-Manager zorgt er voor dat de meest recente versie van de CVOSoft-Updater wordt gedownload en in de juiste map wordt opgestart. De CVOSoft-Updater bepaalt, a.h.v. de aanwezigheid van het bestand CVOSoft.mde, of het over een update van CVOSoft (Access) of CVOSoft.NET gaat. De CVOSoft-Updater ziet er steeds hetzelfde uit, maar zal, afhankelijk van de uit te voeren update, andere items bevatten die door de CVOSoft-Updater beoordeeld zullen worden. In de hiernaast getoonde versie betreft het een update van CVOSoft.NET (zie titelbalk). Er wordt vastgesteld dat 19 bestanden in orde zijn (groen blokje) terwijl er 2 bestanden zijn die vervangen moeten worden door recentere versies op de website (geel blokje). Er zijn in dit voorbeeld geen bestanden die verwijderd zullen worden (rood blokje). Opgelet! Bestanden die niet in de map verwacht worden, zullen tijdens de update verwijderd worden. Zoals gezegd, staan er volgens dit voorbeeld geen overbodige bestanden in de map. Klik op de knop Update starten om de voorgestelde acties uit te voeren. De knop Automatische keuze zorgt er voor dat de CVOSoft-Updater terug automatisch bepaalt wat er dient te gebeuren. Als je echter zelf een bestand opnieuw wenst te downloaden, kan je de automatische instelling forceren, door het selectievakje voor het gewenste item in te schakelen. Als je alle bestanden vervangen wenst te zien, klik je best meteen op de knop Alles selecteren om alle selectievakje in te schakelen en er voor te zorgen dat alle bestanden opnieuw gedownload worden en de bestaande versies vervangen worden. Na het uitvoeren van een update wordt de evaluatie opnieuw toegepast en zullen alle items op groen komen te staan. Er wordt gevraagd of je het programma wenst op te starten. De CVOSoft-Updater wordt gesloten en het programma wordt opgestart indien je daarvoor koos.

8 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.NET 8/ CVOSoft-folder Hoewel het programma zijn gegevens voornamelijk opvraagt van de online SQL Server-database, dient het toch te weten waar de CVOSoft Access-database zich bevindt. Bij de eerste opstart wordt er gevraagd naar de folder waarin het bestand CVOSoft.mde staat. Deze locatie moet succesvol aangegeven worden om CVOSoft.NET te kunnen gebruiken. 4.4 CVOSoft.NET activeren: de activatiesleutel Het programma geeft toegang tot de gegevens op de server en dit van op eender welke plaats en op eender welk moment. Vandaar dat er een veiligheidssysteem werd ingebouwd om te voorkomen dat zomaar iedereen de software kan gebruiken. Op elke computer waar de software op geïnstalleerd wordt, moet de software geactiveerd worden. Dit gebeurt in principe één keer bij de installatie van CVOSoft.NET. Het kan gebeuren dat bij grondige updates de activatiesleutel opnieuw gevraagd wordt. De activatiesleutel werd aan alle directies bezorgd. Wanneer het programma (de eerste keer) opstart en de activatiesleutel nog niet is ingesteld, wordt er gevraagd deze in te geven. Geef de activatiesleutel in en druk op de knop Activeren. Wanneer de activatiesleutel correct werd ingegeven, desnoods kan je karakters tonen inschakelen om zeker te zijn van de invoer, zullen de basisgegevens van het centrum worden opgehaald. De activatiesleutel wordt geëncrypteerd bewaard in het bestand activation.enc. Het heeft geen zin om het bestand te kopiëren en te plakken op een andere PC, want ook daar is een controlemechanisme voor ingebouwd. Na activatie kom je in het aanmeldscherm van CVOSoft.NET. 4.5 CVOSoft.NET architectuur Het programma haalt zijn gegevens uit de online SQL Server-database. Op dit moment staat het programma nog in zijn kinderschoenen. Elke inschrijving of elke aanpassing aan cursus- of cursistengegevens zijn niet onmiddellijk zichtbaar in CVOSoft.NET. Vandaar dat er een synchronisatieroutine (zie verder) werd ingebouwd om de gewijzigde of nieuwe gegevens in de online database te verwerken. Momenteel gebeurt het aanmaken van zendingsbestanden voor de cursistendatabank en de verwerking aanwezigheden met KBI-uitwissling door de CVOSoft.NET toepassing. Geleidelijk worden alle functionaliteiten van CVOSoft overgebracht in de.net-versie. 4.6 Nieuwe installatie CVOSoft.NET Maak een map CVOSoft.NET aan. Start de updatemanager. Klik Klik en selecteer de map die je voor dit doel hebt aangemaakt.. De nodige bestanden worden gedownload. Bevestig bij de vraag of je CVOSoft.NET wil opstarten. De eerste keer wordt de activatiesleutel gevraagd. Deze activatiesleutel werd naar de directie van jouw centrum gestuurd. Geef de sleutel in, en de gegevens van je centrum worden getoond. Selecteer in het aanmeldscherm je gebruiker en geef het wachtwoord in.

9 Handleiding CVOSoft Deel I CVOSoft.NET 9/ Bestaande installatie CVOSoft.NET vervangen Open de CVOSoft.NET map in de Verkenner. Selecteer alle bestanden behalve Settings.esf en de map Files, want daarin zitten de reeds aangemaakte zendingsbestanden. Verwijder deze bestanden door op DELETE te drukken. Start de en klik op. 4.8 Update CVOSoft.NET Automatisch bij starten van het programma of via updatemanager: Start de updatemanager via en klik op updaten. Klik de updatemanager CVOSoft.NET wordt gestart. Bovenaan worden de bestanden getoond. De kleurcode voor elk bestand geeft aan wat er volgens de Updater moet gebeuren. Links onderaan krijg je een samenvatting van de uit te voeren update. Klik op: om de update te starten. om alle bestanden te selecteren. Op die manier kan je ook een update uitvoeren van groene bestanden die dan overgeschakeld worden naar geel. stelt terug de keuze van de Updater zelf in. om de Updater te sluiten. Een alternatief: via terecht. in de CVOSoft.NET map kom je onmiddellijk in de Updater

10 Handleiding CVOSoft Deel I Synchroniseren 10/15 5 Synchroniseren 5.1 Inleiding CVOSoft.NET maakt gebruik van gegevens die zich in de online SQL Server-database bevinden. Op dit ogenblik worden zo goed als alle gegevens echter in CVOSoft (Access) beheerd. Daarom is het nodig om de aanpassingen te synchroniseren met de online database van CVOSoft.NET (SQL Server). Als je een opdracht geeft, bv voor het aanmaken van een zending, controleert CVOSoft.NET automatisch of de gegevens in de online database overeenstemmen met de gegevens van de lokale CVOSoft (Access)- versie. Wanneer de gegevens niet overeenstemmen, wordt volgend dialoogvenster getoond. Het is aan de gebruiker om te bepalen of een synchronisatie nodig is. Synchroniseer alleen, wanneer je verwacht dat wijzigingen zijn aangebracht aan gegevens die je nu wenst te gebruiken in CVOSoft.NET. Meestal ga je op een bepaald moment zelf het initiatief nemen om te synchroniseren. Er zijn 2 mogelijkheden: synchronisatie van een gans schooljaar, of alleen van de wijzigingen die zijn doorgevoerd. De knop op de werkbalk synchroniseert alleen de wijzigingen. Voor een schooljaar ga je verplicht via het menu. 5.2 Synchroniseren optie Schooljaar Klik op en je krijgt volgend venster:

11 Handleiding CVOSoft Deel I Synchroniseren 11/15 Met behulp van en selecteer je het gewenste schooljaar. Klik op OK en de synchronisatie begint te lopen. Je kan het verloop volgen aan de hand van de verschillende tabbladen. Is de synchronisatie afgelopen, dan krijg je de mededeling dat de synchronisatie succesvol is verlopen met een overzicht van de wijzigingen die werden doorgevoerd. Sluit het dialoogvenster via of kies een ander schooljaar. 5.3 Synchroniseren optie Wijzigingen Je krijgt een overzicht te zien van alle tabellen waarin wijzigingen zijn gebeurd. Klik op voor een tabel om het overzicht uit te vouwen. en in een keer alle categorieën open- of toevouwen gegevens om te synchroniseren vernieuwen om de synchronisatie te starten. Onderaan in de balk kan je het verloop volgen. Het venster sluit automatisch als de synchronisatie afgelopen is. 5.4 Synchronisatie forceren Door op te klikken in het hoofdscherm kan je er voor zorgen dat de volgende keer dit item mee gesynchroniseerd wordt. Dit doe je indien je om één of andere reden een cursist, cursus of inschrijving wil synchroniseren zonder dat er iets gewijzigd werd.

12 Handleiding CVOSoft Deel I Algemene werking CVOSoft.NET 12/15 6 Algemene werking CVOSoft.NET 6.1 Inleiding CVOSoft.NET kent een aantal technieken, die op allerlei plaatsen in het softwarepakket worden gebruikt, alsook een aantal opdrachtknoppen die altijd dezelfde functionaliteit uitvoeren. Deze zaken worden in dit hoofdstuk behandeld om te vermijden dat ze telkens opnieuw uitgelegd moeten worden. 6.2 Opdrachtknoppen (standaard) Knop Beschrijving Deselecteert alle rijen in de lijst. Selecteert alle rijen in de lijst. Item(s) naar boven verplaatsen. Item(s) naar onder verplaatsen. Item(s) naar rechts overbrengen. Item(s) naar links overbrengen. Toevoegen van nieuw item. Geselecteerde item(s) verwijderen. Verwijdert alle items uit een lijst. Bewaart de wijzigingen op de server. Tekst/naam wijzigen. Een document rechtstreeks afdrukken naar de standaard printer van de computer. Afdrukvoorbeeld tonen van een document. Scherm sluiten. Een opdracht starten/uitvoeren. Een eerder gestarte opdracht stoppen. Een eerder gestarte opdracht pauzeren. Haalt gegevens opnieuw op van de server. Deze opdracht is slechts uitzonderlijk te gebruiken, indien je weet hebt van gewijzigde gegevens, die jij nog niet op het scherm ziet. Herstelt de instellingen naar de standaardinstellingen. Past de kolombreedte van elke kolom aan, aan de kolominhoud. (Zie verder Kolombreedte) Toont de kolommenkiezer (zie verder Kolommenkiezer). Uploaden van gegevens. Downloaden van gegevens. 6.3 Sorteren Door op een kolomkop te klikken, worden de gegevens in de tabel/lijst in eerste instantie oplopend (A-Z) gesorteerd. Om de sortering andersom toe te passen (Z-A), klik je nogmaals op dezelfde kolomkop.

13 Handleiding CVOSoft Deel I Algemene werking CVOSoft.NET 13/15 Indien je op meerdere kolommen wenst te sorteren, klik je de kolom aan waarop in eerste instantie moet gesorteerd worden. Vervolgens hou je de SHIFT-toets ingedrukt en klik je een volgende kolom aan. De sorteervolgorde wordt per gebruiker bijgehouden, zodat ze bij een volgend gebruik van het programma opnieuw wordt toegepast. 6.4 Kolombreedte Achter heel wat tabellen/lijsten tref je de knop aan, waarmee je met één klik de kolombreedte van alle kolommen automatisch aanpast naar de inhoud. Je kan elke kolom apart aanpassen, door met de muispijl tussen 2 kolomkoppen in te plaatsen en de kolombreedte aan te passen, terwijl je de linkermuisknop ingedrukt houdt. Opgelet! Sommige tabellen bevatten kolommen, waar het aanpassen van de kolombreedte niet wordt toegelaten. Als je een kolom snel wenst aan te passen naar de kolominhoud volstaat het te dubbelklikken op de rechter rand van de kolomkop. 6.5 Kolommenkiezer Dit dialoogvenster stelt de gebruiker in de mogelijkheid om zelf de kolommen te kiezen, die hij/zij wenst te zien in het scherm. De instellingen zijn specifiek van toepassing op de gebruiker. Elke gebruiker kan m.a.w. een andere kolomweergave instellen. Voorbeelden: Er zijn centra die intensief gebruik maken van de centrumcode en zij zullen deze kolom zeker opnemen in de weergave, terwijl dat voor andere niet het geval zal zijn. Soms wil je de kolom cursuscode zien omdat daarnaar verwezen wordt door het departement, terwijl je daar op andere momenten geen nood aan zult hebben en beter andere kolommen zichtbaar maakt. Het scherm toont de beschikbare kolommen en de kolommen die weergegeven worden. Belangrijkste knoppen: M.b.v. de pijltjestoetsen (rechterlijst) kan je een selectie van kolommen hoger of lager in de volgorde plaatsen. Item(s) naar boven of naar onder verplaatsen. Door te dubbelklikken op een kolomnaam wordt die naar de andere lijst overgebracht. Hiervoor kan je ook gebruik maken van de groene pijlen die tussen de 2 lijsten staan. Hiermee kan je een uitgebreide selectie in één beweging verplaatsen. Item(s) naar rechts of naar links overbrengen. Selecteert alle rijen in de lijst.

14 Handleiding CVOSoft Deel I Gegevens op de website plaatsen 14/15 7 Gegevens op de website plaatsen De helpdesk is er om problemen op te lossen. Niet alle fouten die optreden zijn zonder meer duidbaar. Daarom kan het nodig zijn dat wij met de feitelijke gegevens die de fout veroorzaken kunnen werken. Je kan je gegevens naar de website van de vzw uploaden via CVOSoft.NET zodat wij deze kunnen analyseren. Samen met deze upload stuur je een mail naar de helpdesk waarin je het probleem schetst, met duidelijke aanduiding van cursus/cursist/inschrijving waar het probleem zicht stelt. Eventueel verduidelijkt met een schermafdruk van de foutmelding(en). Uploaden gebeurt vanuit CVOSoft.NET: via het startscherm: of via het menu: Omdat sommige centra voorlopig nog niet tot de vzw behoren, krijg je voorlopig de mogelijkheid om hier een keuze te maken. Alleen als je niet wenst dat je gegevens naar de vzw gestuurd worden vink je deze optie uit. Afhankelijk van je status wordt de upload standaard naar de vzw (en de bvba) ingesteld. Je kan dit zelf aanpassen door een vinkje bij te voegen of te verwijderen. Indien je nog geen lid bent van de vzw krijg je eventueel nog volgende vraag:

15 Handleiding CVOSoft Deel I Gegevens op de website plaatsen 15/15 Je kan het verloop van het uploaden volgen aan de hand van de balken bij elk onderdeel:

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages

Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11. Verwerking stages Handleiding CVOSoft Stages: algemene kenmerken 1/11 Verwerking stages 1 Stages: algemene kenmerken 1.1 Principe Vanaf schooljaar 2010-2011 moeten ook stagegegevens gezonden worden. Daarom werd CVOSoft

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Android. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Android Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Opslag Online downloaden via QR-code 4 2.2 Opslag Online downloaden via

Nadere informatie

Doe het zelf installatiehandleiding

Doe het zelf installatiehandleiding Doe het zelf installatiehandleiding Inleiding Deze handleiding helpt u bij het installeren van KSYOS TeleDermatologie. De installatie duurt maximaal 30 minuten, als u alle onderdelen van het systeem gereed

Nadere informatie

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven

Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Introductie Werken met OneDrive voor Bedrijven Inhoud Wat is OneDrive voor Bedrijven?... 2 Eerste aanmelding... 2 OneDrive gebruiken via de webbrowser... 6 Aanmaken van een nieuwe map... 6 Waar ben ik?...

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro

Installeren van het programma Shop Pro Installeren van het programma Shop Pro HET PROGRAMMA WERKT MOMENTEEL NOG NIET ONDER MS VISTA. GEBRUIK BINNEN EEN VIRTUELE MACHINE OP EEN VISTA-COMPUTER WORDT NOG UITGETEST. Deze handleiding met eventuele

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd.

Installatie. NB: de software wordt in principe altijd lokaal geïnstalleerd. Installatie VR-plus bestaat eigenlijk uit twee gedeelten: 1. de database: deze bevat de vestigingsgegevens. 2. de software: dit programma is de schil om de database heen en stelt de gebruiker in staat

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET

DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET HANDLEIDING DROPBOX = BESTANDEN DELEN VIA INTERNET Tina Van Straeten Handleiding dropbox Tina Van Straeten Handleiding: onderhoud van je pc VVOB/PROGRESS Pagina 2 van 15 COLOFON Deze handleiding Dropbox

Nadere informatie

Optifile Server Installatie

Optifile Server Installatie Optifile Server Installatie Datum: Versie: de koppeling tussen Essibox en 2 mei 2012 1.0 Omschrijving: Dit document beschrijft de installatieprocedure voor Optifile software op een nieuwe server. Optifile

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.2x.xx

Update Autoflex naar 9.2x.xx Update Autoflex naar 9.2x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl IBAN NL25 RABO 0354 2405 01 BTW nr. 8113.33.632.B.01

Nadere informatie

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier

Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Handleiding Digitaal Aanvraagformulier Deze handleiding wil een summier overzicht geven van de installatieprocedure van het digitaal aanvraagformulier. De handleiding is bedoeld voor de al wat ervaren

Nadere informatie

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies

De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij gegevensverlies Contents De externe USB harde schijf slaat uw gegevens op en helpt u bij in noodsituaties en bij

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

Update Autoflex naar 9.3x.xx

Update Autoflex naar 9.3x.xx Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 Update Autoflex naar 9.3x.xx fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl NB: email : info@autoflex.nl Lees eerst het hele document door voordat

Nadere informatie

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie...

Invoegen... 8 Invulpunt... 9 Nieuwe bouwsteen maken... 9 Bouwsteen opslaan... 10. Wijze van werken in Outlook... 11 Informatie... ProDoc Bouwstenen voor Word & Outlook 2007 Inhoud Kopiëren bestanden... 2 Hoofdmap Bouwstenen... 2 Bouwsteen.dotm... 2 Installatie Bouwstenenmodule onder Word 2007... 3 Installatie Bouwstenenmodule onder

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content

MEDIA NAV. Handleiding voor het online downloaden van content MEDIA NAV Handleiding voor het online downloaden van content In deze handleiding leest u hoe u software- en contentupdates voor het navigatiesysteem kunt uitvoeren. Hoewel de schermafbeeldingen nog niet

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011

Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Acco: Files exchange documentatie 10 januari 2011 Door Philippe Dellaert Acco: Files exchange documentatie - 1/9 1. Inleiding ACCO maakt gebruik van een online systeem om documenten uit te wisselen tussen

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Club

Handleiding Sportlink Club Handleiding Sportlink Club Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Installatiehandleiding.........................................................................................

Nadere informatie

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11

Deel V. Cursusbeheer. Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET. Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 1/11 Handleiding CVOSoft en CVOSoft.NET Deel V Cursusbeheer Handleiding CVOSoft Deel V Cursussen 2/11 1 Cursussen 1.1 Inleiding Beheer van cursussen omvat 4 onderdelen:

Nadere informatie

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015

Handleiding Opslag Online Client voor Windows. Versie maart 2015 Handleiding Opslag Online Client voor Windows Versie maart 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van de software 4 2.3 Installeren van

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Verkleinen- en uploaden van beelden

Verkleinen- en uploaden van beelden Verkleinen- en uploaden van beelden Deze handleiding is opgebouwd rond eenvoudig te gebruiken programma s die verkrijgbaar zijn in het Nederlands en te installeren zijn onder Windows XP, Vista en Windows

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af.

Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Hoe download en installeer ik de software 15.2? Lees voordat u begint dit document volledig door en sluit alle programma s af. Let op! Als u nog offertes hebt opgeslagen in CBS 14.2, kunt u deze alleen

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.2.5... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

Inhoud van dit document

Inhoud van dit document Handleiding OVM Menu versie 1.0.0 (definitief) november 2012 Inhoud van dit document 1 INLEIDING... 2 2 MENU... 3 3 GEBRUIKERSBEHEER... 4 3.1 SORTEREN EN FILTEREN... 5 3.2 'UITGESTELD' BEHEER... 5 3.3

Nadere informatie

Contents. GfK Internet Monitor v3 1

Contents. GfK Internet Monitor v3 1 Contents Handleiding GfK Internet Monitor versie 15.4... 2 Deel 1 (Installatie voor alle Windows versies)... 3 Deel 2 (Inschakelen op alle browsers)... 6 Deel 3 (Pauzeknop)... 8 Deel 4 (Inschakelen extensie

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! VOOR LAPTOPS EN DESKTOPS MET WINDOWS PRO GEBRUIKERSHANDLEIDING Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de

Nadere informatie

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B.

1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Quasyscan 1. Hardware Installatie...3 2. Installatie van Quasyscan...6 A. Hoe controleren of je een actieve internetverbinding hebt?...6 B. Zodra er een internetverbinding tot stand is gebracht...7 C.

Nadere informatie

Installatie Datum: Versie: Informant Software

Installatie Datum: Versie: Informant Software Installatie 7.47 Datum: 19-12-2016 Versie: 7.47 Informant Software www.informant.nl support@informant.nl 1 Waar is deze handleiding voor bedoeld? De installatie van de update van Informant is op een dusdanige

Nadere informatie

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken

Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Nieuwe Installatie/Factuur2King bijwerken Volg de onderstaande stappen om een nieuwe versie van Factuur2King 2.1 te installeren of een bestaande installatie bij te werken. 1. Uitpakken zipbestanden Pak

Nadere informatie

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3

Gudrun Xpert. Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden V1.3 Pagina 2 van 7 Gudrun Xpert Handleiding Opladen Bestanden 1 Inleiding Versie Omschrijving Auteur Status 1.0 Initiële versie Jerry Gielis en Final 1.1 Bijkomende

Nadere informatie

Handleiding CVOSoft Deel VII Onderdelen venster Zendingen 1/16. Zendingen cursistendatabank en Doc6 1 ONDERDELEN VENSTER ZENDINGEN...

Handleiding CVOSoft Deel VII Onderdelen venster Zendingen 1/16. Zendingen cursistendatabank en Doc6 1 ONDERDELEN VENSTER ZENDINGEN... Handleiding CVOSoft Deel VII Onderdelen venster Zendingen 1/16 Deel VII Zendingen cursistendatabank en Doc6 1 ONDERDELEN VENSTER ZENDINGEN... 2 1.1 Onderdelen... 2 1.2 Werkbalk... 2 1.3 Lijst met cursussen...

Nadere informatie

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint

WERKEN MET EXCEL. 1 Vooraleer je met de lessen begint WERKEN MET EXCEL 1 Vooraleer je met de lessen begint Aangezien je voor je lessen regelmatig gebruik zal moeten maken van het informaticalokaal, zijn afspraken met de collega s nodig. Voorzie op iedere

Nadere informatie

Handleiding FileZilla

Handleiding FileZilla Handleiding FileZilla Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van FileZilla. Met dit programma is het mogelijk om bestanden van uw computer te verplaatsen naar een zogeheten (web)server.

Nadere informatie

OneDrive voor bedrijven en scholen

OneDrive voor bedrijven en scholen OneDrive voor bedrijven en scholen V1.0 26 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Eerste aanmelding... 3 Aanmaken van een nieuwe folder... 4 Toevoegen van een document.... 5 1. Het documenten aanmaken

Nadere informatie

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1

Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1 Inhoud Handleiding GfK Digital Trends voor pc versie 16.1... 2 Voor deelname aan GfK Digital Trends voor pc is het volgende nodig... 2 Deel 1 Installatie voor alle Windows versies... 3 Stap 1 Downloaden...

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur

HANDLEIDING CAMERASYSTEEM. Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur HANDLEIDING CAMERASYSTEEM Korte inhoud: 1. Java Installeren 2. Software Installeren. 3. Software gebruik 1. Java Installeren: Open eerst een webbrowser naar keuze: bij voorkeur firefox of internet explorer

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014

Handleiding. Opslag Online. voor Windows. Versie februari 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Versie februari 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Systeemeisen 4 2.2 Downloaden van software 4 2.3 Installeren van de software

Nadere informatie

CycloAgent v2 Handleiding

CycloAgent v2 Handleiding CycloAgent v2 Handleiding Inhoudsopgave Inleiding...2 De huidige MioShare-desktoptool verwijderen...2 CycloAgent installeren...4 Aanmelden...8 Uw apparaat registreren...8 De registratie van uw apparaat

Nadere informatie

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave

Handleiding Telewerken met Windows. Inleiding. Systeemvereisten. Inhoudsopgave Handleiding Telewerken met Windows Inhoudsopgave Inleiding Systeemvereisten Software installatie Inloggen op de portal Problemen voorkomen Probleemoplossingen Inleiding Voor medewerkers van de GGD is het

Nadere informatie

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden.

Deel 1 Stap 1: Klik op de downloadlink om uw persoonlijke versie van de software te downloaden. GfK Internet Monitor installatie en inschakelen op Windows XP, Vista, 7 & 8 Voor deelname aan de GfK Internet Monitor is het volgende nodig: - Computer: Desktop (PC) of laptop - Besturingssysteem: Windows

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING

TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING 1 2 3 TOELICHTING BIJ DE HANDLEIDING De voorbeeldsite van waaruit vertrokken is, is de standaardsite aangeboden door het KU Leuven-SharePoint team Elke site heeft standaard één sitebeheerder (kan de standaardsite

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app

via de taakbalk en typ Uitvoeren en open de gelijknamige app Schermafdruk maken: o Win10-logotoets + PrtSc o Knipprogramma (bij accessoires) Hoe Windows 10 in veilige modus opstarten? o Druk op de Windowslogo-toets + R om het uitvoeren dialoogvenster te openen.

Nadere informatie

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7

Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Installatiehandleiding Windows XP / Vista / Windows 7 Versie 1.4 Datum 11 januari 2011 Status definitief Inhoud 1 Downloaden installatiebestand 3 2 SafeSign installeren 4 3 Certificaten toevoegen aan de

Nadere informatie

Wat te doen na de aanschaf van:

Wat te doen na de aanschaf van: Wat te doen na de aanschaf van: - Een nieuw werkstation - Een nieuwe server Inhoud Inleiding... 2 De juiste werkomgeving... 2 Eén computer, één gebruiker... 2 De database op een server en één of meerdere

Nadere informatie

Windows 8, Windows 8.1, deel II

Windows 8, Windows 8.1, deel II Windows 8, Windows 8.1, deel II Opstarten op bureaublad Daar we toch de gewoonte hebben om via het bureaublad te werken, is het misschien handig om de PC te laten opstarten op het bureaublad in plaats

Nadere informatie

Installatie Accowin (versie 2)

Installatie Accowin (versie 2) Installatie Accowin (versie 2) Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Download Accowin... 2 2. Accowin2Setup uitvoeren... 3 2.1 Selecteer componenten...3 2.2 Selectie van installatie directory...4 2.2.1 Client locatie...

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel

Handleiding. Upgradeprocedure. WinAbs Cevi NV Bisdomplein GENT Tel Handleiding Upgradeprocedure WinAbs 2.5.1.1 Cevi NV Bisdomplein 3 9000 GENT Tel 09 264 07 01 contactcenter@cevi.be http://www.cevi.be 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1 2 INLEIDING... 2 2.1 Voorwoord...

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Les 2 De basis (deel 1)

Les 2 De basis (deel 1) Les 2 De basis (deel 1) 2.1 Eigenschappen Beeldscherm In Windows XP is het makkelijk de eigenschappen van het beeldscherm te wijzigen. Om dit te doen rechtsklikken we op een lege plaats in het bureaublad,

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017

Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Handleiding Back-up Online Mac Versie april 2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Dashboardmail 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatieprocedure vanuit de installatiemail: Installatie van

Nadere informatie

Installeren van het programma Shop Pro versie 6

Installeren van het programma Shop Pro versie 6 Installeren van het programma Shop Pro versie 6 HET PROGRAMMA WERKT ZOWEL ONDER WINDOWS XP, WINDOWS VISTA ALS WINDOWS 7. 1 Inhoud van de cd Op de cd staan 4 mappen Drivers Dit zijn bijkomende drivers voor

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Quickstart. Browser instellingen

Quickstart. Browser instellingen Browser instellingen Projectadministratie is getest onder : Mac OS 10.3 met Safari versie 1.3 Mac OS 10.4 met Safari versie 2.0.3 (417.9.2) Windows met Internet Explorer versie 6.0.2900.2180. Belangrijke

Nadere informatie

OpenVPN Client Installatie

OpenVPN Client Installatie OpenVPN Client Installatie Windows Vista, Windows 7 Auteurs: Sven Dohmen Laatste wijziging: 23-09-2013 Laatst gewijzigd door: Sven Dohmen Versie: 2.4 Inhoud Ondersteuning... 3 Troubleshooting... 4 Windows

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend.

Op het bureaublad staan pictogrammen. Via de pictogrammen kunnen programma s worden gestart en mappen en bestanden worden geopend. SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Aanmelden Als je de computer aanzet, wordt Windows opgestart. Windows is een besturingssysteem. Tijdens het opstarten kun je zien met welke versie van Windows 7 je werkt. Voordat

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local

KBC Group. Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local KBC Group Handleiding Betalingen via Excel in KBC-Local 2013 1. Starten : installatie... 3 1.1 Technische vereisten... 3 1.1.1 Ondersteunde Operating Systemen & Browserversies... 3 1.1.2.NET 4.X... 3 1.1.3

Nadere informatie

Maak met Alinea een foto van je tekstdocument of importeer foto s om direct voor te lezen. Een boek, een cursus of een artikel. Het kan allemaal!

Maak met Alinea een foto van je tekstdocument of importeer foto s om direct voor te lezen. Een boek, een cursus of een artikel. Het kan allemaal! Fotografeer en lees Maak met Alinea een foto van je tekstdocument of importeer foto s om direct voor te lezen. Een boek, een cursus of een artikel. Het kan allemaal! De app herkent de tekst en maakt er

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties

Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Kubus Stabu 4 Licentiemanager voor netwerklicenties Installatiehandleiding Inleiding Na installatie van Kubus Stabu 4 dient een licentie geactiveerd te worden door middel van het invoeren van een licentiecode.

Nadere informatie

Handleiding Job voor gebruikers

Handleiding Job voor gebruikers Handleiding Job voor gebruikers I Handleiding Job voor gebruikers Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Werking van de Job 2... 2 1.1 Wat is een job?... 2 1.2 Selecteer de personeelsdatabase... 3 1.3 Is de job gestart?...

Nadere informatie

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0

Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 I Handleiding ESS na de upgrade People Inc. versie 3.5.0 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 ESS... Iconen selecteren 1 1.2 ESS... Inlog scherm tekst

Nadere informatie

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE

Popsy Financials. Overstap Access-MSDE Popsy Financials Overstap Access-MSDE 1 Inhoudstafel 1/17 1 Installatie van een MSDE server... 3 1.1 Microsoft SQL Express 2008... 3 1.2 Aanmaken van ODBC connectie naar de server... 9 1.3 Voorbereiding

Nadere informatie

Herstelfuncties van Windows

Herstelfuncties van Windows Herstelfuncties van Windows Wanneer uw pc om een of andere reden plotseling niet goed meer werkt, is Systeemherstel vaak de aangewezen methode om het probleem snel op te lossen. Systeemherstel werkt echter

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes

Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Factuur2King 2.0.4 Multi User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King lost een kritiek probleem op bij het analyseren van facturen waardoor onder sommige omstandigheden Factuur2King volledig

Nadere informatie

Installatie Mplus Touch Screen Kassa

Installatie Mplus Touch Screen Kassa Installatie Mplus Touch Screen Kassa Deze handleiding beschrijft de installatie van Mplus Touch Screen Kassa en de installatie van Mplus Touch Screen Kassa Update. Index Hoofdstuk 1 - Downloaden van de

Nadere informatie

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7

Intramed procedure. Intramed en Windows 7. 1. Upgraden naar Windows 7 1. Upgraden naar Windows 7 Voorbereiding Als u straks gebruik wilt maken van een applicatie die nu op een andere computer draait, raden wij u aan om voordat u tot de installatie overgaat alle eventuele

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1

Admin handleiding. Essentius Dropbox handleiding. Pagina 1 Admin handleiding Dropbox kun je vanaf elke computer met een internetverbinding gebruiken. Met behulp van een e- mailadres maak je je eigen dropbox aan. Dropbox stelt gratis 2 gb opslagruimte ter beschikking,

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Installatie SoftN - MyCareNet

Installatie SoftN - MyCareNet Installatie SoftN - MyCareNet Inhoud Voor je start met de installatie... 2 Installatie SoftN - MyCareNet... 2 Configuratie SoftN - MyCareNet... 4 Eerste gebruik... 4 Instellingen scherm... 5 Dataprovider...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development

DocFlow. handleiding. DocFlow voor Act! Handleiding. Versie 2.0 10-02-2015. Onderdeel van Tendenz ICT Product van Afdeling (Web)Development DocFlow voor Act! Handleiding Versie 2.0 10-02-2015 Inleiding Met DocFlow kunt u aan een contact, bedrijf, groep of verkoopkans een Windowsmap koppelen, die bijvoorbeeld op het netwerk staat. U krijgt

Nadere informatie