Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4)"

Transcriptie

1 TiC Narrow Casting Onderwerp : Releasenotes TiC Narrow Casting Auteur : L. Janssen Ohmweg BB ALBLASSERDAM Tel: +31(0) Fax: +31(0) Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4) Settings - Indien er geen verbinding met de database gemaakt kan worden is het weer mogelijk gemaakt dat de Settings.exe gewoon kan starten. (Echter natuurlijk wel zonder de gegevens uit de database) - Bij installatie van TNC worden de standaardwaardes nu goed weggeschreven. - Indien bij het opslaan van de instellingen het bestand in gebruikt is wordt dit met een correcte foutboodschap getoond. - In de instellingen is instelbaar welke overdrachtsmodus er gebruikt moet worden: direct of gecomprimeerd. (Instellingen -> Verbindingen -> Client communicatie -> Overdrachtsmodus) Indien er direct is ingesteld wordt er bij het bijwerken gekeken of de client dit ook ondersteund. Indien dit niet het geval is wordt er teruggevallen op compress, dit wordt gemeld in het tabblad log van het bijwerk-scherm. - In de instellingen is instelbaar gemaakt of er een afwijkende standaard tekstkleur en achtergrondkleur voor tekstinvoer gehanteerd moet worden, en welke dat dan zou moeten zijn. (Instellingen -> Planning -> Tekst invoer) De laatst gebruikte achtergrondkleur wordt onthouden, de tekstkleur niet. - Bij het plannen van streaming kan men gebruik maken van voorkeuzen die in de instellingen gedefinieerd kunnen worden. (Instellingen -> Streaming voorkeuzen) - Time-out voor het clientbijwerken zonder max van miliseconden in kunnen stellen - Bij het werken met een Postgres database op een andere poort dan 5432 ging het bijwerken van de client niet goed. Dat is nu opgelost. Manager - De check op updates en de weergave daarvan in TNC (manager) is verbeterd, de melding is geïntegreerd in de manager, en er is de mogelijkheid om een bepaalde tijd niet herinnert te worden. - Bij het bijwerken van de planning, de ticker of een clientprofiel op een client wordt er een in de instellingen instelbaar aantal keer opnieuw geprobeerd indien er een fout optreedt. (Instellingen -> Verbindingen -> Client communicatie -> Max. aantal pogingen bijwerken). Indien de laatste poging mislukt wordt dit getoond. Op het tabblad log van het bijwerk-scherm zijn alle pogingen met het resultaat te zien. - De TNCConnector.dll is uitgefaseerd, de werking hiervan is geïntegreerd in TNC.exe - Bij de gebruikers is een recht toegevoegd: mag content plannen. - Het bepalen in de manager of een client werkt en planning weergeeft is verbeterd. - Het afsluiten van TNC gaf soms een foutmelding, deze is verholpen. - In de manager is het zowel in de kalenderplanning als in de thumbnailplanning mogelijk om te playlists met inhoud te kopieren en te plakken door middel van CRL+C en CRL+V of middels rechtermuisknopmenu - TNC is compatible gemaakt met Duits OS - Er wordt niet meer gecheckt op het buildnummer in de versie controle. - Indien er geen.aglb bestand aanwezig kon TNC niet opgestart worden om een nieuwe licentie te importeren, dit is nu verholpen. - Bij het wijzigen van de tvkoppeling in het clientprofiel trad er soms een error op bij het opslaan, dit is nu verholpen. - Bij het plannen van een template liep TNC soms vast, dit is verholpen. - Bij het wijzigen van taal liep TNC vast, dit is verholpen. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 1

2 - Het kiezen van een template uit de template historie werkte niet, nu wel. - Indien er geen tvzender geconfigureerd zijn, vallen er in de contentitemeditor twee labels over elkaar heen, dit is nu verbeterd. - Bij het importeren van een template kon TNC niet overweg met een leeg info-bestand, dit is nu verbeterd. - Bij het wijzigen van gegevens van een client of groep ging het opslaan heel traag waardoor het mogelijk was in een nog niet bijgewerkte boomstructuur op een verplaatste client te klikken. Dit resulteerde dan in een foutmelding, dit is verholpen. - Een extra wijziging is er doorgevoerd om te voorkomen dat er bij het versturen van zaken naar de client een 'invalid pointer' error voorkomt. - In het hoofdscherm bleven geopende schermen open als je een ander scherm opende, bijvoorbeeld als de gebruiker de kalender planning geopend had, vervolgens de clients & groepen opende, dan waren er twee schermen geopend. Nu zal er maar één scherm geopend blijven, het eventuele vorige scherm wordt automatisch gesloten. - Aan een nieuwe client kunnen nu direct external devices gekoppeld worden. - workhours kunnen nu gewijzigd worden opgeslagen. - Geluidsignaal bij nieuwe RSS berichten. In het clientprofiel is het nu mogelijk om een geluid in te stellen voor nieuwe RSS-items. Wanneer er een nieuw item in de RSS-feed voorkomt wordt dit geluid op de client afgespeeld. Plannen - Bij het kopiëren van contentitems binnen één playlist en het vervolgens wisselen van de positie werd het volgnummer incorrect opgeslagen, dit is verholpen - De preview van een template schaalt nu automatisch naar de beschikbare ruimte - In de planning is het in het popupmenu nu ook mogelijk gemaakt om een playlist uit de planning te verwijderen. - Indien de client concludeert dat hij niet binnen de openingstijden valt, wordt de reden hiervan gelogd. - Bij het uitlezen van RSS wordt er bij de bepaling van de tijd rekening gehouden met meerdere afbeeldingen per item. Bij meerdere afbeeldingen wordt de tijd voor het item vermenigvuldigd met het aantal afbeeldingen. - Bepaling van de afspeeltijd van een template is gewijzigd, zie documentatie voor exacte wijzigingen. - Bij het kopiëren van een playlist werden de waardes mengen en prioriteit niet meegenomen, dit is nu gewijzigd. - In een playlist is het mogelijk een contentitem te kopieren en te plakken, zowel in dezelfde playlist als in een andere. Dit ook door middel van sneltoetsen en rechtermuisknopmenu en het menu bovenaan in de playlisteditor - In een tekstveld van een template kun je nu ook met sneltoetsen en via het menu kopieren en plakken. - Bij het bewerken van templates met automatische vulling (maatwerk pakketten) moest steeds opnieuw deze content geselecteerd worden, dit wordt nu onthouden. - In een templateveld type s wordt nu flv ook ondersteund. - Het resizen van de contentitem-editor is verbeterd. - Indien men in de playlisteditor een template wil aanpassen dat vervallen is, wordt dit gemeld en gecanceld. - Bij lange herhalingen in de planning van een playlist wordt er een waarschuwing gegeven en bij hele lange herhalingen een foutmelding. De grens licht standaard op vanaf een herhaling van 180 dagen waarschuwen en vanaf een herhaling van 365 dagen een foutmelding. Deze grenzen zijn in de instellingen te wijzigen. - In voorgaande versie waren er situatie waarin gepland kon worden op groepen waar de gebruiker geen rechten op had, bij het plannen wordt er nu strikter op de rechten gelet. - Het opslaan, ophalen en verzenden van maatwerkparameters is verbeterd. Ticker - De ticker kan nu ook het euroteken aan ( ) TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 2

3 - In de manager is bij het tickerprofiel de plaatsing van de ticker uitgebreid met 'in het midden van het scherm'. Tevens is de mogelijkheid om hier een correctie in pixels aan te geven. Bij een positief getal zal de ticker lager en bij een negatief getal hoger geplaatst worden. (let op, het is dus mogelijk om de ticker buiten het scherm te plaatsen...) - Bij installaties meteen MSSQL-database trad er een foutmelding op wanneer er tickerprofiel zonder logo gepland was, dit is verholpen. Clientprofiel - Voor http en https wordt nu ook een ISA-proxy ondersteund, voor ftp is proxy-ondersteuning toegevoegd, ftp ondersteund echter geen ISA-proxy. Deze ondersteuning geldt voor het ophalen van gegevens via http(s)/ftp in de manager (testen rss adres) en in de client (ophalen rss). - Bij het configureren van de proxy-instellingen in het clientprofiel kan via een knop de proxyinstellingen uit het systeem overgenomen worden. - In sommige gevallen werden clientacties niet uitgevoerd, dit is verholpen. - In de manager is in het clientprofiel in te stellen of er een afwijkende schermresolutie op de client moet worden toegepast en zo ja welke. - Bij een client is nu op de tab 'Externe apparatuur configuratie' aan te geven wat de standaard bron van het apparaat moet zijn. Indien hier niets is ingevuld zal er gewerkt worden met wat er voorheen standaard in code geprogrammeerd was TiC Player - Bij het beëindigen van een proces op de client was er heel even een dos box te zien, dit is verholpen. - Op de client wordt bij het laden van powerpoint niet meer getoond 'loading powerpoint' - Omdat het (de)installeren van ondersteunende software op de client bij het updaten van de versie in sommige gevallen de gehanteerde time-out overschrijdt, is er een mogelijkheid om een eigen time-out in te stellen in de clientxxxx.xml - Er zijn diverse technische verbeteringen doorgevoerd in de client, waaronder: De interne communicatie in TCC en de communicatie tussen TCC en de ticserver is verbeterd, waardoor de stabiliteit beter gewaarborgd wordt. Mocht TCC Om welke reden dan ook niet meer reageert, wordt deze beëindigd en opnieuw gestart. Uit onze duurtests blijkt dit echter niet voor te komen. Een gevolg hiervan is dat wanneer de ticserver constateert dat TCC niet meer actief is, hij TCC opnieuw start. Wanneer TCC gestopt wordt, b.v. voor onderhoud op de machine, moet ook de ticserver gestopt worden, zodat TCC niet opnieuw gestart wordt. - Het prepareren van contentitems is verbeterd, zodat bijv. de rss ook in de eerste ronde nagenoeg altijd al opgehaald wordt. - TNC Startup is vervangen door TNC Startup Manager Nadat de clientprocessen gestart zijn blijft de TNC Startup Manager actief in de systray en is het mogelijk om clientprocessen te stoppen en starten. De volgende toetscombinaties kunnen worden gebruikt: Alle clientprocessen afsluiten = CTRL ALT - Alle clientprocessen starten = CTRL ALT + visuele processen afsluiten = CTRL ALT / Extra ondersteunde bestandsformaten en software: - Video: o VLC Media Player (1.1.7) De volgende bestandsformaten worden nu ook ondersteund:.asf,.divx,.dv,.flv,.m1v,.m2v,.m2ts,.m4v,.mkv,.mp2,.mpeg1,.mpeg2,.mpeg4,.mts,.ogg,.ogm,.ogx,.ogv,.ts,.vob,.vro Om VLC optimaal te laten functioneren worden bij de installatie de "Visuele effecten" van Windows op "Aangepast" gezet, en wordt "Vensteranimaties bij minimaliseren en maximaliseren" uitgezet. Het wijzigen van deze instellingen kan van invloed zijn op de prestaties van VLC. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 3

4 - Powerpoint o Powerpoint Viewer 2010 is toegevoegd. o De volgende bestandsformaten worden nu ook ondersteund:.ppt,.pptx - UltraVNC( ) - Flash versie 9 wordt vervangen door Flash versie 10 - Voor oudere versies (vanaf ) in de deïnstallatie bovengenoemde versie in "clientxxxx.xml" opgenomen. Nummervolgsysteem: - Bij het verwijderen van een nummerserver waarvoor er statistieken geregistreerd zijn wordt er bij het verwijderen gevraagd of de statistieken ook verwijderd moeten worden, omdat anders de nummerserver niet verwijderd kan worden. - Het is mogelijk gemaakt om meerder Rf-receivers op één nummerserver aan te sluiten. - Het verversen van de statistieken van het nummervolgsysteem gaf soms een foutmelding, dit is verholpen. - Lay-out van het nummerserverscherm is veranderd: het tabblad Algemeen is verdeeld over twee tabbladen: Algemeen en Wachtrijmanagment - Bij het toevoegen van een nummerpoolprofiel trad er een error op, die is verholpen - Diverse technische aanpassingen aan de nummerserver om de werking hiervan te verbeteren. - Bij het versturen van nummerserverinstellingen van de manager naar de client zouden verschillende systeeminstellingen voor de decimaalseparator en duizendtalseparator voor problemen kunnen zorgen bij uitloggen na van de afstandsbedieningen. Dit is verholpen. - In de manager is er een nummeruitgifteknop gemaakt om dit eenvoudig te kunnen testen. - Nummervolgsysteemonderdelen zijn verwerkt als licentiemodules in TNC - De baudrate van de nummerserver is instelbaar gemaakt. - Het is nu mogelijk een nummerpool voorrang te geven boven andere pools. Dit houdt praktisch gezien in dat bij het ophogen van een af te handelen nummer eerst wordt gekeken of er nummerpools zijn die voorrang moeten krijgen. Als dat het geval is worden de openstaande nummers uit die pools het eerst afgehandeld. (per pool die voorrang heeft, dus niet afwisselend). Dit zal er dus in resulteren dat de gewone pools pas aan bod zullen komen als er geen af te handelen nummers meer zijn in nummerpools met voorrang. - Het is mogelijk gemaakt om nummerafstandsbedieningen van nummerpool te switchen. - In de identificatiecode van een nummerserver, nummerpool of nummerafstandsbediening kunnen nu ook spaties en hoofdletters gebruikt worden. - In de naam van een nummerpool of een nummerafstandsbediening kunnen nu ook vreemde tekens geplaatst worden zonder dat bijvoorbeeld het nummervolgsysteem balie hier over valt. (bijv ë) - De afstandsbedieningen zijn nu op naam gesorteerd in nummervolgsysteem-balieprogramma - Van de nummerserver zijn statistieken op te vragen die in de manager of in maatwerk getoond kunnen worden. - Het is mogelijk gemaakt om bij een nummerpool een voorlooptekst in te voeren die voor het nummer wordt getoond. (Bij E + nummer 43-> E43) - De Nummermanager.exe is vervangen door het Balieprogramma. De configuratie is verplaatst naar de manager. Het Balieprogramma wordt verborgen gestart, alleen zichtbaar in een icoon in de taakbalk bij de klok. - Het is mogelijk gemaakt om een afstandsbediening te machtigen. Hiermee wordt de afstandsbediening alleen op een pc met het opgegeven ip-adres geladen in het Balieprogramma. - Indien er slechts één afstandsbediening geladen is in het balieprogramma dan is deze met sneltoetsen te bedienen. - In de manager bij Instellingen is op het tabblad 'nummervolgsysteem' in te stellen wat de sneltoetsen zijn die gebruikt moeten worden in het Balieprogramma. Na wijzigen moet het Balieprogamma opnieuw opgestart worden om de nieuwe sneltoetsen van kracht te laten zijn. (Let op, door hier toetsen in te stellen zal een eventuele sneltoets-actie van bijvoorbeeld Windows niet meer werken. Met andere woorden, als je hier control + C instelt zal je niet meer met deze toetscombinatie kunnen kopieren met deze toetsen, zolang het balieprogramma draait.) TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 4

5 - In de nummerpool is er instelbaar gemaakt of een afstandsbediening moet worden uitgelogd na een bepaalde tijd. Indien dit is ingesteld kan er ook nog worden ingesteld of er gevraagd moet worden om een werknemercode bij het opnieuw inloggen. - De check op de rechten van een bepaalde gebruiker is verbeterd. (Dit naar aanleiding van het feit dat het nummervolgsysteem bij een bepaalde gebruiker niet in het menu verscheen terwijl deze daar wel de rechten voor had) - Het scherm waar de nummerserver kan worden aangepast is qua weergave verbeterd. (vinkje vervallen altijd onderaan, etc.) - Bij Nummervolgsysteem --> statistieken is een extra tabblad gekomen: 'Piektijdenstatistiek' Hier is een nummerserver te kiezen, evenals een periodeselectie en hoe er uitgesplitst moet worden. Hier wordt dan weergegeven hoeveel nummers er afgehandeld zijn. - Er is een Kiosk applicatie gemaakt, die om nummeruitgifte kan vragen aan de nummerserver. Dit nummer kan dan worden geprint via een rapport, dat ook zelf te definieren is. De applicatie is helemaal te customizen. - Nummerpool toevoegen als er geen nummervolgsysteem geconfigureerd is geeft foutmelding, dit is verholpen. - In de instellingen tabblad extra apparatuur is apparatuur te configureren, voorlopig alleen nog van het type ip-relais. Deze apparatuur is vervolgens als trigger aan een nummerpool te koppelen waardoor deze trigger afgaat op het moment dat alle nummers afgehandeld zijn en er een nieuw nummer uitgegeven wordt. RS232 ondersteuning: - Ondersteuning voor Sharp LC0-40LE810E is toegevoegd. - Er is ondersteuning toegevoegd voor Sharp LC0-40LE810E - Er is ondersteuning toegevoegd voor LGM Er is ondersteuning toegevoegd voor Extron SW 4AV Series Switch - Er is ondersteuning toegevoegd voor Sharp Aquos 42x20E Windows7: - De client kan nu draaien op Windows 7, naast Windows XP. Belangrijk is dat UAC op de Windows 7 clients uitgeschakeld moet zijn, i.v.m. met o.a. de automatische installatie van de ondersteunende software. Windows 7 wordt ondersteund vanaf 1.9.2, indien er geprobeerd wordt een push-client te updaten naar een lagere versie van TNC, wordt er een foutmelding gegeven. Technisch gezien is het mogelijk om een Windows 7 pull-client te updaten naar een lagere versie dan 1.9.2, dit is dus ongewenst. - Op Windows 7 clients werd de startbalk getoond, deze wordt nu verborgen. - Het proces importdata was op diverse machines behoorlijk traag. Hier is een verbetering voor doorgevoerd. Hierin wordt localhost op een andere manier benaderd. - Windows 7 bibliotheken wordt in de manager ondersteund. Windows User Account Control: TNC manager is UAC-compatible gemaakt. De volgende onderdelen vereisen altijd 'administrator'- rechten: - TNC-update - TNC-backup - TNC-setup Voor TNC-settings geldt het volgende: - Indien de settings in de program-files directory staat, wordt er gevraagd of de gebruiker TNC-settings wil starten als administrator. Voor TNC-manager geldt het volgende: - Als de cache in de program-files directory staat, wordt er gevraagd of de gebruiker TNC-manager wil starten als administrator; indien de cache niet in de program-files directory staat wordt er gewoon opgestart. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 5

6 - Bij het openen van het instellingenscherm wordt er gekeken of het programma in programfiles draait, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. - Bij het ophalen van de clientupdates wordt er gekeken of de clientupdatemap in programfiles staat, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. - Bij het importen van de licentie wordt er gekeken of het programma in programfiles draait, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. Micosoft SQL - MS SQLServer 2005 wordt ondersteund als database. - MSSQL-server 2008 wordt ondersteund. Bij het configureren van de databaseverbinding moet als laatste stap op het laatste tabblad de waarde van persist security info handmatig op True worden gezet. Verder is er rekening gehouden met een bug in dit configuratiescherm van Microsoft, na het instellen wordt de instelling integrated security uit de connectie-string gehaald. TiC Pro / Lite: - Er is de mogelijkheid om TNC als Lite-versie te draaien. Hiervoor is een module lite nodig in de licentie. Hiermee worden diverse zaken uitgeschakeld, de opties zijn nog wel zichtbaar. Bij het plannen van bestanden wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een bepaald type wel wordt ondersteund in de Pro-versie. Bij streaming wordt er bijvoorbeeld getoond dat deze functionaliteit alleen beschikbaar is in de Pro-versie. In de titel van het hoofdscherm van de applicatie wordt getoond of het de Lite of de Pro versie is. RSS-kanalen In de instellingen kunnen RSS-kanalen gedefinieerd worden, evenals waar dit opgeslagen moet worden. (Instellingen -> RSS-kanalen) In het linker menu is er onder Casting en optie RSS kanalen bijgekomen waar de berichten ingevoerd kunnen worden. Dit kan dan in de planning gewoon als RSS gepland worden. (De ftp als URL) Om RSS te kunnen gebruiken moet er een licentie zijn voor de module RSS ingebouwd, verder is er bij de gebruikers een recht op RSS nodig. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 6

Release TiC Narrow Casting 4.0

Release TiC Narrow Casting 4.0 Release TiC Narrow Casting 4.0 met o.a. Dit document bevat: * Aanbieding training * Releasenotes TiC Narrow Casting 4.0 AANBIEDING TRAINING Aanbieding! TiC Narrow Casting 4.0 training Onlangs heeft de

Nadere informatie

TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings

TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings TiC Narrow Casting Pull structuur uitleg en settings Let op! Deze settings zijn voor ervaren beheerders en/of System Integrators van TiC Narrow Casting. Aangezien dit een functionele wijziging is van het

Nadere informatie

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators

Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified. System Integrators Installatie Handleiding voor: TiC Narrow Casting Certified System Integrators Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server -

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik)

Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player. (voor intern gebruik) Installatie handleiding TiC Narrow Casting Player (voor intern gebruik) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 BIOS instellen... 4 Windows 7 installatie... 5 Windows 7 configureren... 11 Tweak

Nadere informatie

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk:

Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Installatie Uitvoeren (gebruiken) Belangrijk: Pagina 1 van 6 pagina s. Het installeren en uitvoeren van Centix 3 serie op Windows Vista. Doelgroep van dit document De doelgroep van dit document zijn alle gebruikers van Centix die de Centix 3-serie

Nadere informatie

Installatie Excel Controller voor Exact Online

Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie voor afwijkende

Nadere informatie

Info Tracs Backend. Info Tracs v Handleiding v1.1

Info Tracs Backend. Info Tracs v Handleiding v1.1 Info Tracs Backend Info Tracs v.. - Handleiding v. Inhoud Info Tracs backend... Login... Backend... Overzicht... Albums... 5 Het Albums overzicht scherm... 5 Het Album toevoegen scherm... 6 Het Wijzig

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Mobile Connect & Apple

Mobile Connect & Apple Mobile Connect & Apple Software versie 4.05.01.00 - Always Best Connected - Hoe Installeert U de Vodafone Mobile Broadband software op uw Apple computer. Index van deze handleiding: Inleiding Het installeren

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 14

Release Notes v 2.0 14 1/7 Release Notes v 2.0 14 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1

Releasenotes. Intramed versie 7.0.1. Intramed versie 7.0.1 Releasenotes Intramed versie 7.0.1 Intramed versie 7.0.1 Hoofdstuk 1 Releasenotes Een Intramed patch: verbeteringen en oplossingen. Intramed versie 7.0 was een versie met belangrijke nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0

Net2CountedAccess. Handleiding 1.0 1.0 INTOACCESS B.V. THE INTEGRATORS A.Hofmanweg 5A 2031 BH Haarlem The Netherlands info@intoaccess.com www.intoaccess.com +31(0)23 7505 128 Page 2 of 13 Net2CountedAccess Index Installatie en configuratie

Nadere informatie

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online

Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller (Office 64 bits) voor Exact Online Installatie Excel Controller Ga naar de folder met installatiebestanden. Klik op Als administrator uitvoeren. (Zie Problemen met installatie

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Migratie. Bronboek Professional

Handleiding Migratie. Bronboek Professional Handleiding Migratie Bronboek Professional Laatste wijziging: 25/02/2015 Inhoudsopgave Controles en acties vooraf pag. 1 Installatie en configuratie Microsoft SQL met de Bronboek Helpdesk Tool pag. 3 Migratie

Nadere informatie

: Release-notes TIC v2.5.0

: Release-notes TIC v2.5.0 Onderwerp : Release-notes TIC v2.5.0 Nieuwe / gewijzigde functionaliteit TIC - In prijslijsten (en kortingsgroepen) wordt nu ook negatieve korting ondersteund. Echter, het kan wenselijk zijn om de artikelprijs

Nadere informatie

Quick start handleiding versie 1.0

Quick start handleiding versie 1.0 Quick start handleiding versie.0 Inleiding Beste gebruiker, Via dit document lopen we door de basis onderdelen van je eigen Mijn Kroost control panel. Dit control panel vormt de basis voor het gebruik

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook

Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Handleiding voor het installeren van VBA scripts in Outlook Brondocument E:\OutLook\InstallerenVBAScriptOutlook.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 21-03-12 1e versie na draaien prototype klant 1.1v

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite

MediaMyne Lite handleiding. Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite R MediaMyne Lite handleiding Deze handleiding bevat alle informatie over het gebruik van MediaMyne Lite Starten met MediaMyne 3 MediaMyne opstarten MediaMyne is een webbased applicatie die in elke browser

Nadere informatie

Release Notes v 2.0 3

Release Notes v 2.0 3 1/7 Release Notes v 2.0 3 Dit document beschrijft vanuit technisch oogpunt de aanpassingen in cheqpoint 2.0 aan de betreffende versie. Al deze informatie is confidentieel en mag niet zonder de schriftelijke

Nadere informatie

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation

Release Notes CheQpoint 2.0. Versie 30. Efficiency through innovation Release Notes CheQpoint 2.0 Versie 30 Efficiency through innovation 1 (PIBU) #CON: Importeren van contracten 1.1 Doelstelling Het doel van deze tool is om de vorige contracten, uit een ander softwarepakket,

Nadere informatie

1. Installeren Update 2.4.7

1. Installeren Update 2.4.7 1. Installeren Update 2.4.7 De update kan rechtstreeks geïnstalleerd worden vanaf internet. U moet altijd wel MeaFinance afsluiten alvorens de update te draaien Let op: maak voordat u de update uitvoert

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Ge G b e ruike k r e s r handlei e ding versie 1.5.0.0.

Ge G b e ruike k r e s r handlei e ding versie 1.5.0.0. Gebruikershandleiding versie.5.0.0. Inhoudsopgave Onderwerp pagina Inhoudsopgave Contactgegevens Over TiC Narrow Casting Stap voor stap werken met TiC Narrow Casting 5 Uitleg hoofdscherm 6 Uitleg linker

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Info-Kanaal: v4.2 Versie: 1.0 Datum: 6 december Gebruikers Handleiding Quick Guide

Info-Kanaal: v4.2 Versie: 1.0 Datum: 6 december Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.2 Versie: 1.0 Datum: 6 december 2011 Gebruikers Handleiding Quick Guide Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3 3. Afspeellijsten... 4 4. Berichten... 5 4.1. Nieuw bericht toevoegen...

Nadere informatie

Introductie Werken met Office 365

Introductie Werken met Office 365 Introductie Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Werken met Office 365 Outlook... 5 Werken met Outlook 2007/2010... 5 Werken met de

Nadere informatie

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN

SAN v3. Update document 2010. uitgebracht door OCEN SAN v3 Update document 2010 uitgebracht door OCEN Inhoudsopgave. Inleiding...3 1 Navigatie...4 1.1 Navigatie: het menu...4 1.2 Navigatie: dashboard...4 1.3 Navigatie: kruimelpad...4 1.4 Navigatie: iconen

Nadere informatie

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU

HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU HANDLEIDING TEAMPAGINA S MIJNCLUB.NU INHOUD INLEIDING... 2 De account... 2 Inloggen... 2 GEBRUIKERS MENU... 3 MIJN TEAM... 4 Bewerk team... 4 Spelers... 6 Wedstrijden... 7 Gespeelde wedstrijden... 8 Nog

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING Juni - 2012 Versie 1.0 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790 17 17 Fax +32 (0)3 790 17 18

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO

Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Cloud2 Online Backup - CrashplanPRO Handleiding- CrashplanPRO - Online Backup Download de clients hier: Windows 32- bit: http://content.cloud2.nl/downloads/back01- cra.backupnoc.nl/crashplan_x86.exe Windows

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 4.0. KraamzorgCompleet versie 4.0 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 4.0 KraamzorgCompleet versie 4.0 Inhoudsopgave Update documentatie versie 4.0 Hoofdstuk 1 Declareren partusassistentie...1 1.1 Declareren partusassistentie

Nadere informatie

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website:

VWM :: Facturatie. Changelog. Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl. Auteur: E-mail: Website: VWM :: Facturatie Changelog Auteur: E-mail: Website: Danny van Wijk info@vwmedia.nl http://www.vwmedia.nl Inhoudsopgave Changelog... 3 2.0.1... 3 2.0.2... 3 2.0.3... 3 2.0.4... 3 2.0.5... 3 2.0.6... 4

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING

BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING BRIGHT-NET INSTALLATIE HANDLEIDING JOS VAN DER SANDEN VERSIE 0.1 3 JAN 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 4 2. Voorbereiding... 5 2.1 Downloads... 5 2.2 Server... 5 2.3 Client... 5 3. Installatie... 6

Nadere informatie

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming

Documentatie Installatie Instructie. Microsoft Outlook: RPC over HTTPS. De Dierenbescherming Documentatie Installatie Instructie Microsoft Outlook: RPC over HTTPS De Dierenbescherming Auteur: Michel Koelewijn ICT Servicedesk Dierenbescherming Scheveningseweg 58 Postbus 85980, 2508 CR Den Haag

Nadere informatie

MEDSPACE SYNCHRONISATIE

MEDSPACE SYNCHRONISATIE MEDSPACE SYNCHRONISATIE INHOUDSOPGAVE Inleiding... 2 1-Synchroniseren met uw iphone... 5 2-Synchroniseren met uw Android toestel... 12 3-Synchroniseren met Outlook... 15 4-Synchroniseren met uw Windows

Nadere informatie

Installing XDMS - Client.

Installing XDMS - Client. XDMS Installing XDMS - Client. Toleindestraat 7/0101 B-9080 Beervelde T +32 9 353 90 20 F +32 9 353 90 29 info@xpower.be www.xpower.be VAT BE 0451.526.090 IBAN: BE51 4182 0548 6162 BIC: KREDBEBB Inhoudstafel

Nadere informatie

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet.

Schakel in Windows 10 automatische driver update uit : Uitleg driver (her) installeren nadat Windows 10 automatisch de driver heeft geüpdatet. Bij voorkeur de Sweex CD005 gebruiken bij de communicatie tussen Autokon voor Windows en Uw elektronische systeem. Hier komen bijna geen problemen mee voor als U de handleiding goed opvolgt. Schakel in

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3

HANDLEIDING VIEW DESKTOP. Handleiding VIEW Desktop. P. de Gooijer. Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 HANDLEIDING VIEW DESKTOP Document: Auteur: Datum: 09-01-2013 Versie: 1.3 Handleiding VIEW Desktop M. Huibers P. de Gooijer Inleiding Het Hoornbeeck College en Van Lodenstein maakt gebruik van VMware View.

Nadere informatie

1.1 Selecteren van Locatie en scherm

1.1 Selecteren van Locatie en scherm Handleiding 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 1.1 Selecteren van Locatie en scherm... 4 2. Locatie... 5 2.1 Onderhoudshistorie... 5 3. Client... 6 3.1 Pagina beheer... 6 3.2 Zelf een pagina aanmaken... 7 3.2.1

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding Quick Guide

Gebruikers Handleiding Quick Guide Gebruikers Handleiding Quick Guide Info-Kanaal: v4.0 Versie: 1.1 Datum: 18 maart 2010 Auteur(s): M.H.M. van het Bolscher B.A. Kooy M.J.R. Verbiesen R. Scheffer Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Inloggen... 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten'

Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten' Release Notes November 2015 'Verbeterde herinneringen en concept contracten' De software van Negometrix wordt continu verbeterd. Regelmatig vinden er updates plaats met nieuwe of verbeterde functionaliteiten.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.x Voor Windows 2003 / XP / Vista Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Installatie van sqlserver

Installatie van sqlserver Installatie van sqlserver Download SQLserver 2005 Express basis van de website van 2work: www.2work.nl, tabblad downloads; beveiligde zone. De inlog gegevens kunnen via de helpdesk aangevraagd worden.

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING

tentoinfinity Apps 1.0 INLEIDING tentoinfinity Apps Una Help-inhoud Auteursrecht 2013-2015 door tentoinfinity Apps. Alle rechten voorbehouden. De inhoud is voor het laatst bijgewerkt op Augustus 6, 2015. Extra ondersteuningsbronnen beschikbaar

Nadere informatie

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle

De gebruikershandleiding mag in zijn geheel in digitale of gedrukte versie vrij worden verspreid onder alle Copyright Deze gebruikershandleiding is auteursrechtelijk beschermd. Wijzigingen in de inhoud, of gedeeltelijke overname van de inhoud, is alleen toegestaan na toestemming van de houder van het auteursrecht.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16

Inhoudsopgave. 2014 web2work Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave Aanmelden bij Office 365... 2 Office 365 voor het eerste gebruiken... 2 Persoonlijke instellingen Office 365... 3 Wijzigen wachtwoord... 4 Instellen voorkeurstaal... 4 Office Professional

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Handmatig je lokale mailbox migreren

Handmatig je lokale mailbox migreren Handmatig je lokale mailbox migreren Mailbox data locatie opsporen: Start Outlook en ga naar de hoofdmap van de mailbox, klik hier met de rechtermuisknop en kies voor Open File Location of Open bestands

Nadere informatie

iphone app - Roll Call

iphone app - Roll Call iphone app - Roll Call Roll Call - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger

Nadere informatie

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x

Perceptive Process. Release Notes. Versie: 3.7.x Perceptive Process Release Notes Versie: 3.7.x Geschreven door: Product Knowledge, R&D Datum: October 2016 2016 Lexmark Alle rechten voorbehouden. Lexmark. is een handelsmerk van Lexmark International,

Nadere informatie

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven

Problemen 2Work. Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Problemen 2Work Foutmeldingen die 2Work bij het opstarten kan geven Object width is niet ingesteld Installeer/Herinstalleer de Extra Windows Bibliotheken. Deze kan van onze website onder Downloads afgehaald

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren

Gevorderden training TYPO3. Stap voor stap de website beheren Gevorderden training TYPO3 Stap voor stap de website beheren Programma Nieuwsbrief opzetten Werken met formulieren Creatieve pagina opmaak, FC E 's uitleg van de smaakjes Gebruik van webmail Statistieken

Nadere informatie

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP

Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening. 11 april 2007 ZorgTTP Installatie- en gebruikshandleiding Risicoverevening 11 april 2007 ZorgTTP Inleiding In het kader van Risicoverevening wordt gepseudonimiseerd informatie aangeleverd aan het College voor Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie (Firebird / MS SQL / Oracle / MS Access) Upgraden van FWG 3.0/2008-2009* naar FWG 3.0/2009-2010 Attentie!! Indien u gaat upgraden en u maakt gebruik

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Document informatie Revisie: 3 Datum: GrassHopper Installatie en gebruik

Document informatie Revisie: 3 Datum: GrassHopper Installatie en gebruik Document informatie Revisie: 3 Datum: 17-01-2014 GrassHopper Installatie en gebruik Document historie Revisie Datum Door Beschrijving 1 29-10-13 Bastiaan van Kesteren Initiële versie 2 13-12-13 Bastiaan

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Office 365 gebruiken en beheren

Office 365 gebruiken en beheren Office 365 gebruiken en beheren Inhoud 1. Office 365 gebruiken... 3 Stap 1 Persoonlijke instellingen wijzigen... 4 Stap 2 Aan de slag met Office 365... 4 Stap 3 Werken met Office 365... 6 1. Beheren van

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development

WebInfo2Act! handleiding. Handleiding. Onderdeel van TendenzICT Product van Afdeling (Web)Development WebInfo2Act! Handleiding Versie 1.1 16-03-2012 Inleiding Nooit meer uw webshopbestellingen overtypen in Act! Met WebInfo2Act! kunt u informatie die van uw website of webshop komt, automatisch laten verwerken

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Outlook koppeling ChainWise

Outlook koppeling ChainWise Outlook koppeling ChainWise Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 20-4-2017 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Resusci Anne Skills Station

Resusci Anne Skills Station MicroSim Frequently Asked Questions 1 Resusci Anne Skills Station Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd 1 24/01/08 13:06:06 2 Resusci_anne_skills-station_installation-guide_sp7012_NL.indd

Nadere informatie

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws

Mail op Domeinnaam. Instellen in software en apparaten. Mail op domeinnaam Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Mail op domeinnaam Instellen in software en apparaten Mail op domeinnaam 3-11-2016 Versie 1.9 Auteur : E.Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave Wat is?... 3 Algemene instellingen... 3 Verschillen tussen IMAP en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine

Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Hoofdstuk 1 Afbeeldingen scannen via Intramed OnLine Voortaan kunt u in Intramed OnLine gebruik maken van uw scanner U kunt van deze functionaliteit gebruik maken als u een Basic of Dynamisch account heeft,

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Werken met Office 365

Handleiding Werken met Office 365 Handleiding Werken met Office 365 Een introductie voor gebruikers Inhoud Inleiding... 4 Aanmelden bij Office 365... 4 Navigeren... 5 Werken met Office 365 Outlook... 6 Werken met Outlook 2007/2010... 6

Nadere informatie