Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4)"

Transcriptie

1 TiC Narrow Casting Onderwerp : Releasenotes TiC Narrow Casting Auteur : L. Janssen Ohmweg BB ALBLASSERDAM Tel: +31(0) Fax: +31(0) Releasenotes TiC Narrow Casting verise 1.9(.7.4) Settings - Indien er geen verbinding met de database gemaakt kan worden is het weer mogelijk gemaakt dat de Settings.exe gewoon kan starten. (Echter natuurlijk wel zonder de gegevens uit de database) - Bij installatie van TNC worden de standaardwaardes nu goed weggeschreven. - Indien bij het opslaan van de instellingen het bestand in gebruikt is wordt dit met een correcte foutboodschap getoond. - In de instellingen is instelbaar welke overdrachtsmodus er gebruikt moet worden: direct of gecomprimeerd. (Instellingen -> Verbindingen -> Client communicatie -> Overdrachtsmodus) Indien er direct is ingesteld wordt er bij het bijwerken gekeken of de client dit ook ondersteund. Indien dit niet het geval is wordt er teruggevallen op compress, dit wordt gemeld in het tabblad log van het bijwerk-scherm. - In de instellingen is instelbaar gemaakt of er een afwijkende standaard tekstkleur en achtergrondkleur voor tekstinvoer gehanteerd moet worden, en welke dat dan zou moeten zijn. (Instellingen -> Planning -> Tekst invoer) De laatst gebruikte achtergrondkleur wordt onthouden, de tekstkleur niet. - Bij het plannen van streaming kan men gebruik maken van voorkeuzen die in de instellingen gedefinieerd kunnen worden. (Instellingen -> Streaming voorkeuzen) - Time-out voor het clientbijwerken zonder max van miliseconden in kunnen stellen - Bij het werken met een Postgres database op een andere poort dan 5432 ging het bijwerken van de client niet goed. Dat is nu opgelost. Manager - De check op updates en de weergave daarvan in TNC (manager) is verbeterd, de melding is geïntegreerd in de manager, en er is de mogelijkheid om een bepaalde tijd niet herinnert te worden. - Bij het bijwerken van de planning, de ticker of een clientprofiel op een client wordt er een in de instellingen instelbaar aantal keer opnieuw geprobeerd indien er een fout optreedt. (Instellingen -> Verbindingen -> Client communicatie -> Max. aantal pogingen bijwerken). Indien de laatste poging mislukt wordt dit getoond. Op het tabblad log van het bijwerk-scherm zijn alle pogingen met het resultaat te zien. - De TNCConnector.dll is uitgefaseerd, de werking hiervan is geïntegreerd in TNC.exe - Bij de gebruikers is een recht toegevoegd: mag content plannen. - Het bepalen in de manager of een client werkt en planning weergeeft is verbeterd. - Het afsluiten van TNC gaf soms een foutmelding, deze is verholpen. - In de manager is het zowel in de kalenderplanning als in de thumbnailplanning mogelijk om te playlists met inhoud te kopieren en te plakken door middel van CRL+C en CRL+V of middels rechtermuisknopmenu - TNC is compatible gemaakt met Duits OS - Er wordt niet meer gecheckt op het buildnummer in de versie controle. - Indien er geen.aglb bestand aanwezig kon TNC niet opgestart worden om een nieuwe licentie te importeren, dit is nu verholpen. - Bij het wijzigen van de tvkoppeling in het clientprofiel trad er soms een error op bij het opslaan, dit is nu verholpen. - Bij het plannen van een template liep TNC soms vast, dit is verholpen. - Bij het wijzigen van taal liep TNC vast, dit is verholpen. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 1

2 - Het kiezen van een template uit de template historie werkte niet, nu wel. - Indien er geen tvzender geconfigureerd zijn, vallen er in de contentitemeditor twee labels over elkaar heen, dit is nu verbeterd. - Bij het importeren van een template kon TNC niet overweg met een leeg info-bestand, dit is nu verbeterd. - Bij het wijzigen van gegevens van een client of groep ging het opslaan heel traag waardoor het mogelijk was in een nog niet bijgewerkte boomstructuur op een verplaatste client te klikken. Dit resulteerde dan in een foutmelding, dit is verholpen. - Een extra wijziging is er doorgevoerd om te voorkomen dat er bij het versturen van zaken naar de client een 'invalid pointer' error voorkomt. - In het hoofdscherm bleven geopende schermen open als je een ander scherm opende, bijvoorbeeld als de gebruiker de kalender planning geopend had, vervolgens de clients & groepen opende, dan waren er twee schermen geopend. Nu zal er maar één scherm geopend blijven, het eventuele vorige scherm wordt automatisch gesloten. - Aan een nieuwe client kunnen nu direct external devices gekoppeld worden. - workhours kunnen nu gewijzigd worden opgeslagen. - Geluidsignaal bij nieuwe RSS berichten. In het clientprofiel is het nu mogelijk om een geluid in te stellen voor nieuwe RSS-items. Wanneer er een nieuw item in de RSS-feed voorkomt wordt dit geluid op de client afgespeeld. Plannen - Bij het kopiëren van contentitems binnen één playlist en het vervolgens wisselen van de positie werd het volgnummer incorrect opgeslagen, dit is verholpen - De preview van een template schaalt nu automatisch naar de beschikbare ruimte - In de planning is het in het popupmenu nu ook mogelijk gemaakt om een playlist uit de planning te verwijderen. - Indien de client concludeert dat hij niet binnen de openingstijden valt, wordt de reden hiervan gelogd. - Bij het uitlezen van RSS wordt er bij de bepaling van de tijd rekening gehouden met meerdere afbeeldingen per item. Bij meerdere afbeeldingen wordt de tijd voor het item vermenigvuldigd met het aantal afbeeldingen. - Bepaling van de afspeeltijd van een template is gewijzigd, zie documentatie voor exacte wijzigingen. - Bij het kopiëren van een playlist werden de waardes mengen en prioriteit niet meegenomen, dit is nu gewijzigd. - In een playlist is het mogelijk een contentitem te kopieren en te plakken, zowel in dezelfde playlist als in een andere. Dit ook door middel van sneltoetsen en rechtermuisknopmenu en het menu bovenaan in de playlisteditor - In een tekstveld van een template kun je nu ook met sneltoetsen en via het menu kopieren en plakken. - Bij het bewerken van templates met automatische vulling (maatwerk pakketten) moest steeds opnieuw deze content geselecteerd worden, dit wordt nu onthouden. - In een templateveld type s wordt nu flv ook ondersteund. - Het resizen van de contentitem-editor is verbeterd. - Indien men in de playlisteditor een template wil aanpassen dat vervallen is, wordt dit gemeld en gecanceld. - Bij lange herhalingen in de planning van een playlist wordt er een waarschuwing gegeven en bij hele lange herhalingen een foutmelding. De grens licht standaard op vanaf een herhaling van 180 dagen waarschuwen en vanaf een herhaling van 365 dagen een foutmelding. Deze grenzen zijn in de instellingen te wijzigen. - In voorgaande versie waren er situatie waarin gepland kon worden op groepen waar de gebruiker geen rechten op had, bij het plannen wordt er nu strikter op de rechten gelet. - Het opslaan, ophalen en verzenden van maatwerkparameters is verbeterd. Ticker - De ticker kan nu ook het euroteken aan ( ) TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 2

3 - In de manager is bij het tickerprofiel de plaatsing van de ticker uitgebreid met 'in het midden van het scherm'. Tevens is de mogelijkheid om hier een correctie in pixels aan te geven. Bij een positief getal zal de ticker lager en bij een negatief getal hoger geplaatst worden. (let op, het is dus mogelijk om de ticker buiten het scherm te plaatsen...) - Bij installaties meteen MSSQL-database trad er een foutmelding op wanneer er tickerprofiel zonder logo gepland was, dit is verholpen. Clientprofiel - Voor http en https wordt nu ook een ISA-proxy ondersteund, voor ftp is proxy-ondersteuning toegevoegd, ftp ondersteund echter geen ISA-proxy. Deze ondersteuning geldt voor het ophalen van gegevens via http(s)/ftp in de manager (testen rss adres) en in de client (ophalen rss). - Bij het configureren van de proxy-instellingen in het clientprofiel kan via een knop de proxyinstellingen uit het systeem overgenomen worden. - In sommige gevallen werden clientacties niet uitgevoerd, dit is verholpen. - In de manager is in het clientprofiel in te stellen of er een afwijkende schermresolutie op de client moet worden toegepast en zo ja welke. - Bij een client is nu op de tab 'Externe apparatuur configuratie' aan te geven wat de standaard bron van het apparaat moet zijn. Indien hier niets is ingevuld zal er gewerkt worden met wat er voorheen standaard in code geprogrammeerd was TiC Player - Bij het beëindigen van een proces op de client was er heel even een dos box te zien, dit is verholpen. - Op de client wordt bij het laden van powerpoint niet meer getoond 'loading powerpoint' - Omdat het (de)installeren van ondersteunende software op de client bij het updaten van de versie in sommige gevallen de gehanteerde time-out overschrijdt, is er een mogelijkheid om een eigen time-out in te stellen in de clientxxxx.xml - Er zijn diverse technische verbeteringen doorgevoerd in de client, waaronder: De interne communicatie in TCC en de communicatie tussen TCC en de ticserver is verbeterd, waardoor de stabiliteit beter gewaarborgd wordt. Mocht TCC Om welke reden dan ook niet meer reageert, wordt deze beëindigd en opnieuw gestart. Uit onze duurtests blijkt dit echter niet voor te komen. Een gevolg hiervan is dat wanneer de ticserver constateert dat TCC niet meer actief is, hij TCC opnieuw start. Wanneer TCC gestopt wordt, b.v. voor onderhoud op de machine, moet ook de ticserver gestopt worden, zodat TCC niet opnieuw gestart wordt. - Het prepareren van contentitems is verbeterd, zodat bijv. de rss ook in de eerste ronde nagenoeg altijd al opgehaald wordt. - TNC Startup is vervangen door TNC Startup Manager Nadat de clientprocessen gestart zijn blijft de TNC Startup Manager actief in de systray en is het mogelijk om clientprocessen te stoppen en starten. De volgende toetscombinaties kunnen worden gebruikt: Alle clientprocessen afsluiten = CTRL ALT - Alle clientprocessen starten = CTRL ALT + visuele processen afsluiten = CTRL ALT / Extra ondersteunde bestandsformaten en software: - Video: o VLC Media Player (1.1.7) De volgende bestandsformaten worden nu ook ondersteund:.asf,.divx,.dv,.flv,.m1v,.m2v,.m2ts,.m4v,.mkv,.mp2,.mpeg1,.mpeg2,.mpeg4,.mts,.ogg,.ogm,.ogx,.ogv,.ts,.vob,.vro Om VLC optimaal te laten functioneren worden bij de installatie de "Visuele effecten" van Windows op "Aangepast" gezet, en wordt "Vensteranimaties bij minimaliseren en maximaliseren" uitgezet. Het wijzigen van deze instellingen kan van invloed zijn op de prestaties van VLC. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 3

4 - Powerpoint o Powerpoint Viewer 2010 is toegevoegd. o De volgende bestandsformaten worden nu ook ondersteund:.ppt,.pptx - UltraVNC( ) - Flash versie 9 wordt vervangen door Flash versie 10 - Voor oudere versies (vanaf ) in de deïnstallatie bovengenoemde versie in "clientxxxx.xml" opgenomen. Nummervolgsysteem: - Bij het verwijderen van een nummerserver waarvoor er statistieken geregistreerd zijn wordt er bij het verwijderen gevraagd of de statistieken ook verwijderd moeten worden, omdat anders de nummerserver niet verwijderd kan worden. - Het is mogelijk gemaakt om meerder Rf-receivers op één nummerserver aan te sluiten. - Het verversen van de statistieken van het nummervolgsysteem gaf soms een foutmelding, dit is verholpen. - Lay-out van het nummerserverscherm is veranderd: het tabblad Algemeen is verdeeld over twee tabbladen: Algemeen en Wachtrijmanagment - Bij het toevoegen van een nummerpoolprofiel trad er een error op, die is verholpen - Diverse technische aanpassingen aan de nummerserver om de werking hiervan te verbeteren. - Bij het versturen van nummerserverinstellingen van de manager naar de client zouden verschillende systeeminstellingen voor de decimaalseparator en duizendtalseparator voor problemen kunnen zorgen bij uitloggen na van de afstandsbedieningen. Dit is verholpen. - In de manager is er een nummeruitgifteknop gemaakt om dit eenvoudig te kunnen testen. - Nummervolgsysteemonderdelen zijn verwerkt als licentiemodules in TNC - De baudrate van de nummerserver is instelbaar gemaakt. - Het is nu mogelijk een nummerpool voorrang te geven boven andere pools. Dit houdt praktisch gezien in dat bij het ophogen van een af te handelen nummer eerst wordt gekeken of er nummerpools zijn die voorrang moeten krijgen. Als dat het geval is worden de openstaande nummers uit die pools het eerst afgehandeld. (per pool die voorrang heeft, dus niet afwisselend). Dit zal er dus in resulteren dat de gewone pools pas aan bod zullen komen als er geen af te handelen nummers meer zijn in nummerpools met voorrang. - Het is mogelijk gemaakt om nummerafstandsbedieningen van nummerpool te switchen. - In de identificatiecode van een nummerserver, nummerpool of nummerafstandsbediening kunnen nu ook spaties en hoofdletters gebruikt worden. - In de naam van een nummerpool of een nummerafstandsbediening kunnen nu ook vreemde tekens geplaatst worden zonder dat bijvoorbeeld het nummervolgsysteem balie hier over valt. (bijv ë) - De afstandsbedieningen zijn nu op naam gesorteerd in nummervolgsysteem-balieprogramma - Van de nummerserver zijn statistieken op te vragen die in de manager of in maatwerk getoond kunnen worden. - Het is mogelijk gemaakt om bij een nummerpool een voorlooptekst in te voeren die voor het nummer wordt getoond. (Bij E + nummer 43-> E43) - De Nummermanager.exe is vervangen door het Balieprogramma. De configuratie is verplaatst naar de manager. Het Balieprogramma wordt verborgen gestart, alleen zichtbaar in een icoon in de taakbalk bij de klok. - Het is mogelijk gemaakt om een afstandsbediening te machtigen. Hiermee wordt de afstandsbediening alleen op een pc met het opgegeven ip-adres geladen in het Balieprogramma. - Indien er slechts één afstandsbediening geladen is in het balieprogramma dan is deze met sneltoetsen te bedienen. - In de manager bij Instellingen is op het tabblad 'nummervolgsysteem' in te stellen wat de sneltoetsen zijn die gebruikt moeten worden in het Balieprogramma. Na wijzigen moet het Balieprogamma opnieuw opgestart worden om de nieuwe sneltoetsen van kracht te laten zijn. (Let op, door hier toetsen in te stellen zal een eventuele sneltoets-actie van bijvoorbeeld Windows niet meer werken. Met andere woorden, als je hier control + C instelt zal je niet meer met deze toetscombinatie kunnen kopieren met deze toetsen, zolang het balieprogramma draait.) TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 4

5 - In de nummerpool is er instelbaar gemaakt of een afstandsbediening moet worden uitgelogd na een bepaalde tijd. Indien dit is ingesteld kan er ook nog worden ingesteld of er gevraagd moet worden om een werknemercode bij het opnieuw inloggen. - De check op de rechten van een bepaalde gebruiker is verbeterd. (Dit naar aanleiding van het feit dat het nummervolgsysteem bij een bepaalde gebruiker niet in het menu verscheen terwijl deze daar wel de rechten voor had) - Het scherm waar de nummerserver kan worden aangepast is qua weergave verbeterd. (vinkje vervallen altijd onderaan, etc.) - Bij Nummervolgsysteem --> statistieken is een extra tabblad gekomen: 'Piektijdenstatistiek' Hier is een nummerserver te kiezen, evenals een periodeselectie en hoe er uitgesplitst moet worden. Hier wordt dan weergegeven hoeveel nummers er afgehandeld zijn. - Er is een Kiosk applicatie gemaakt, die om nummeruitgifte kan vragen aan de nummerserver. Dit nummer kan dan worden geprint via een rapport, dat ook zelf te definieren is. De applicatie is helemaal te customizen. - Nummerpool toevoegen als er geen nummervolgsysteem geconfigureerd is geeft foutmelding, dit is verholpen. - In de instellingen tabblad extra apparatuur is apparatuur te configureren, voorlopig alleen nog van het type ip-relais. Deze apparatuur is vervolgens als trigger aan een nummerpool te koppelen waardoor deze trigger afgaat op het moment dat alle nummers afgehandeld zijn en er een nieuw nummer uitgegeven wordt. RS232 ondersteuning: - Ondersteuning voor Sharp LC0-40LE810E is toegevoegd. - Er is ondersteuning toegevoegd voor Sharp LC0-40LE810E - Er is ondersteuning toegevoegd voor LGM Er is ondersteuning toegevoegd voor Extron SW 4AV Series Switch - Er is ondersteuning toegevoegd voor Sharp Aquos 42x20E Windows7: - De client kan nu draaien op Windows 7, naast Windows XP. Belangrijk is dat UAC op de Windows 7 clients uitgeschakeld moet zijn, i.v.m. met o.a. de automatische installatie van de ondersteunende software. Windows 7 wordt ondersteund vanaf 1.9.2, indien er geprobeerd wordt een push-client te updaten naar een lagere versie van TNC, wordt er een foutmelding gegeven. Technisch gezien is het mogelijk om een Windows 7 pull-client te updaten naar een lagere versie dan 1.9.2, dit is dus ongewenst. - Op Windows 7 clients werd de startbalk getoond, deze wordt nu verborgen. - Het proces importdata was op diverse machines behoorlijk traag. Hier is een verbetering voor doorgevoerd. Hierin wordt localhost op een andere manier benaderd. - Windows 7 bibliotheken wordt in de manager ondersteund. Windows User Account Control: TNC manager is UAC-compatible gemaakt. De volgende onderdelen vereisen altijd 'administrator'- rechten: - TNC-update - TNC-backup - TNC-setup Voor TNC-settings geldt het volgende: - Indien de settings in de program-files directory staat, wordt er gevraagd of de gebruiker TNC-settings wil starten als administrator. Voor TNC-manager geldt het volgende: - Als de cache in de program-files directory staat, wordt er gevraagd of de gebruiker TNC-manager wil starten als administrator; indien de cache niet in de program-files directory staat wordt er gewoon opgestart. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 5

6 - Bij het openen van het instellingenscherm wordt er gekeken of het programma in programfiles draait, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. - Bij het ophalen van de clientupdates wordt er gekeken of de clientupdatemap in programfiles staat, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. - Bij het importen van de licentie wordt er gekeken of het programma in programfiles draait, indien dit het geval is wordt er gevraagd of de gebruiker opnieuw wil starten als administrator. Micosoft SQL - MS SQLServer 2005 wordt ondersteund als database. - MSSQL-server 2008 wordt ondersteund. Bij het configureren van de databaseverbinding moet als laatste stap op het laatste tabblad de waarde van persist security info handmatig op True worden gezet. Verder is er rekening gehouden met een bug in dit configuratiescherm van Microsoft, na het instellen wordt de instelling integrated security uit de connectie-string gehaald. TiC Pro / Lite: - Er is de mogelijkheid om TNC als Lite-versie te draaien. Hiervoor is een module lite nodig in de licentie. Hiermee worden diverse zaken uitgeschakeld, de opties zijn nog wel zichtbaar. Bij het plannen van bestanden wordt bijvoorbeeld aangegeven dat een bepaald type wel wordt ondersteund in de Pro-versie. Bij streaming wordt er bijvoorbeeld getoond dat deze functionaliteit alleen beschikbaar is in de Pro-versie. In de titel van het hoofdscherm van de applicatie wordt getoond of het de Lite of de Pro versie is. RSS-kanalen In de instellingen kunnen RSS-kanalen gedefinieerd worden, evenals waar dit opgeslagen moet worden. (Instellingen -> RSS-kanalen) In het linker menu is er onder Casting en optie RSS kanalen bijgekomen waar de berichten ingevoerd kunnen worden. Dit kan dan in de planning gewoon als RSS gepland worden. (De ftp als URL) Om RSS te kunnen gebruiken moet er een licentie zijn voor de module RSS ingebouwd, verder is er bij de gebruikers een recht op RSS nodig. TiC Narrow Casting releasenotes versie Pagina: 6

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TiC Narrow Casting versie 3.2 TiC Narrow Casting versie 3.2 1 van 41 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Over TiC Narrow Casting 3 Contactgegevens 4 Systeemeisen 5 Ondersteunde bestandsformaten

Nadere informatie

Xelion 5.1 release notes.

Xelion 5.1 release notes. Hier worden de veranderingen per update beschreven. Nieuwere updates bevatten altijd ook de updates van vorige updates. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen.

Inhoudsopgave. I Introductie Supportdesk Pro. II Werken met Supportdesk Pro. Supportdesk Pro Handleiding. Oplossingen. 2 Supportdesk Pro Handleiding Inhoudsopgave 0 5 I Introductie Supportdesk Pro 1 Welkom... 5 5 II Werken met Supportdesk Pro 1 Algemeen... 5 Gebruik 2 Zaken 5... 5 Inleiding 5 De soort van een zaak 5 Supportdesk

Nadere informatie

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd

Release Notes. Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Datum: 10-4-2014 Naam: Mavim Rules Release Notes_nl versie 46 revisie 39 Status: Goedgekeurd Inhoudsopgave Release Notes... 5 1. Versie 8.2.111... 5 1.1. Algemeen... 5 1.2. Batch Configuratie... 5 1.3.

Nadere informatie

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels.

Probleem met Object-Zoekvelden in combinatie met Gedeactiveerde Records opgelost: eerste keer zoeken toonde ook de gedeactiveerde regels. Release 7.8.3.2313 (6/10/2010) Nieuw WORD sjablonen filtermogelijkheid: Nu is het ook mogelijk om criteria aan de WORD en MAIL Sjablonen mee te geven, zodat deze alleen maar getoond worden als deze écht

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0

Fidura Enterprise/Office. Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Fidura Enterprise/Office Documentatie Service Pack 3, Versie 2.3.0 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 4 2. VERBETERPUNTEN / OPGELOSTE PROBLEMEN... 4 2.1 VERBETERD IN SERVICE PACK 3... 4 2.1.1 Synchronisatie

Nadere informatie

Xelion 6 release notes.

Xelion 6 release notes. Hier worden de veranderingen van de upgrade van Xelion 5.1 naar Xelion6 en de updates van Xelion6 beschreven. Installatie instructies staan aan het eind van dit document. Het upgraden loopt door, ook al

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding

Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding Handleiding S-Connect Mijnwebwinkel Boekhouding Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 4 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.0 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Handleiding Management Dashboard

Handleiding Management Dashboard Handleiding Management Dashboard Versie 3.5.2 www.howardshome.com Fultonbaan 30 Telefoon +31 (0)30 6083 540 KvK 20093764 Postbus 1092 Fax +31 (0)30 6083 549 ABN AMRO 54.85.62.202 3430 BB Nieuwegein E-mail

Nadere informatie

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Installatiehandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 4 Functionaliteit:... 4 Systeemeisen:... 5 1. Installatie Factuur2King

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2

Update documentatie. Intramed versie 8.2. Intramed versie 8.2 Update documentatie Intramed versie 8.2 Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Update documentatie Hoofdstuk 1 Afwijkende declaratiecodes...1 1.1 Gebruik Afwijkende declaratiecode...1 Hoofdstuk 2 Agenda...4

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding

Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services. Handleiding Powerd By WBB Design & Advies Dropshippingpagina.nl CMS IZI Services Handleiding versie 1.8 18 oktober 2011 Inhoudsopgave 1 BEHEER UW PRODUCTEN... 4 1.1 CATEGORIEËN BEWERKEN... 4 1.2 PRODUCTEN BEWERKEN...

Nadere informatie

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2

ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 ALL-CRM Gebruikers handleiding AC-ReportingStudio, AC-MapViewR2 Auteur: GvB Datum: 19-06-2015 Versie: v2.5 Reference: 2013-2015, All-CRM 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave 2 2 Document geschiedenis 3 3 Disclaimer

Nadere informatie

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding

TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding TRIPOLIS DIALOGUE Gebruikers Handleiding Versie 3.0.20 Eigendomsrecht Het intellectuele en industriële recht en alle eventueel mogelijke auteurs- c.q. eigendomsrechten berust bij Tripolis. Vermenigvuldiging

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Januari 2008 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD....3 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN....3 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...4 3.1. INSTALLATIE WIZARD OPENEN....4 3.2. ACCEPTATIE VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST....5

Nadere informatie

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks

Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks Orbis Klantendag 2011 Presentatie Tips and Tricks 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 3 2. Versie historie... 4 3. Tips and Tricks voor Taskcentre.... 5 3.1. The owner on a per-user SID does not exist....

Nadere informatie

Handleiding radiostreaming

Handleiding radiostreaming Handleiding radiostreaming Instellingen en gebruik van radiostreaming inclusief AutoDJ configuratie In deze handleiding leert U hoe U uw livestream kunt opzetten, AutoDJ kunt configureren, muziek uploaden

Nadere informatie

Handleiding. Tijdregistratie

Handleiding. Tijdregistratie Handleiding Tijdregistratie TimeTell versie 6.0 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg +31 (0)70-3114811 info@timetell.nl Helpdesk +31 (0)70-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud

Nadere informatie

Technische Opzet TimeTell versie 8

Technische Opzet TimeTell versie 8 Technische Opzet TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

SmartCollect Handleiding 1

SmartCollect Handleiding 1 SmartCollect Handleiding 1 Inhoudsopgave 1. SmartCollect Introductie 2-3 2. Hoe werkt SmartCollect 4 3. Installatie 5-7 4. Configuratie 8 4.1. UserAccountControl 8 4.2. Licenties activeren 8-10 5. SmartCollect

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands

RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0. Snelhandleiding Nederlands Snelhandleiding Nederlands RETSOFT ARCHIEF EXPERT VERSIE 3.0 Een uitvoerige handleiding is digitaal opgenomen in het programma. U kunt deze oproepen door in RetSoft Archief op uw F1 toets te drukken. 2015

Nadere informatie