Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg"

Transcriptie

1 Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Strategies Funds II Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 september 2014

2 Gecontroleerd jaarverslag per 30 september 2014 Inhoudsopgave Raad van Bestuur 1 Management en organisatiestructuur 2 Verslag van de Raad van Bestuur 3-6 Verslag van de beleggingsbeheerders 7 Accountantsverklaring 8 Jaarrekening en statistische gegevens Gecombineerd overzicht van de nettoactiva 9 Gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva 10 Overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 11 Statistische Informatie 11 Toelichting bij de financiële overzichten Beleggingsoverzicht JPMorgan Investment Strategies Funds II Alternative Strategies Fund JPMorgan Investment Strategies Funds II - Global Multi Asset Portfolios Fund Bijlage: Ongecontroleerde aanvullende informatie Totale kostenpercentages voor het fonds en gelimiteerd kostenpercentage 20 Overzicht van de beleggingsdoelen van de subfondsen 20 Resultaat en volatiliteit 20 Op bankrekeningen ontvangen/(betaalde) rente 20 Aandelenklassen van subfondsen waarvoor het tarief van 0,01% aan inschrijvingsbelasting geldt 20 Omzetverhouding van de portefeuille 21 Berekeningsmethode van het risico 21 Historisch overzicht van de mutaties in het aantal aandelen 22 Raadpleeg voor verdere informatie Inschrijvingen kunnen niet uitsluitend op basis van dit verslag worden ontvangen. Inschrijvingen zijn alleen geldig op basis van het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, in combinatie met het meest recente jaarverslag en, indien dit recenter is, het laatste ongecontroleerde halfjaarverslag. Het geldende prospectus, de geldende essentiële beleggersinformatie, de ongecontroleerde halfjaarlijkse verslagen en het jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar bij de statutaire zetel van de SICAV en bij het lokale betaalkantoor.

3 Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunders Duine, Ardfern Argyll PA31 8QN Verenigd Koninkrijk Bestuursleden Jacques Elvinger Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Jean Frijns Antigonelaan 2 NL-5631 LR Eindhoven Nederland John Li How Cheong The Directors Office 19 rue de Bitbourg L-1273 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Peter Thomas Schwicht Birkenweg Bad Vilbel Duitsland Berndt May JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Austrian Branch Führichgasse 8 A-1010 Vienna Oostenrijk Statutaire Zetel 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg 1

4 Management en organisatiestructuur Beheermaatschappij, Registerbeheerder en Transferagent, Algemeen distributeur en Domiciliekantoor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Beleggingsbeheerders JPMorgan Asset Management (UK) Limited 60 Victoria Embankment London EC4Y 0JP Verenigd Koninkrijk J.P. Morgan Investment Management Inc. 245 Park Avenue New York NY Verenigde Staten van Amerika J.P. Morgan Alternative Asset Management Inc. 270 Park Avenue, Floor 25 New York Verenigde Staten van Amerika Bewaarnemer, bedrijfsagent, administratiekantoor en betaalkantoor J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg Groothertogdom Luxemburg Accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P L-1014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg Juridische adviseurs Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill B.P. 425 L-2014 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 2

5 Verslag van de Raad van Bestuur Voorzitter Iain O.S. Saunders Onafhankelijk bestuurder en voorzitter Lid van de Raad van Bestuur sinds januari Na zijn opleiding economie aan de universiteit van Bristol te hebben afgerond trad de heer Saunders in 1970 in dienst bij Robert Fleming. Hij hield verschillende senior-posities bij de groep in Hongkong, Japan en de VS en keerde in 1988 terug naar het Verenigd Koninkrijk. Hij werd benoemd tot vice-voorzitter van Fleming Asset Management en trad in 2001 terug na de fusie van de Robert Fleming groep met JP Morgan. De heer Saunders is momenteel voorzitter van verschillende door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die in Luxemburg zijn gevestigd en van het MB Asia Select Fund. Bestuurders Jacques Elvinger Onafhankelijk bestuurder. Lid van de Raad van Bestuur sinds maart De heer Elvinger vestigde zich in 1984 als advocaat in Luxemburg en is sinds 1987 partner van het advocatenbureau Elvinger, Hoss & Prussen in Luxemburg. De heer Elvinger beoefent bedrijfsrecht en bankrecht en is gespecialiseerd in beleggings- en pensioenfondsen. Hij is lid van de Raad van Bestuur van de Luxembourg Fund Association (ALFI) en is thans voorzitter van de Regulation Advisory Board en mede-voorzitter van de Legal Committee van ALFI. Tevens is hij lid van de Raadgevende Comités aan de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) op het gebied van beleggingsfondsen, pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen in risicokapitaal. De heer Elvinger bekleedt een aantal professionele en bestuursfuncties bij Europese organisaties, inclusief verscheidene door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die zijn gevestigd in Luxemburg. Jean Frijns Onafhankelijk bestuurder. Lid van de Raad van Bestuur sinds januari De heer Frijns studeerde econometrie en behaalde zijn doctoraat in economie aan de universiteit van Tilburg en was docent aan Northern Illinois University. Hij trad in 1980 in dienst bij het Centraal Planbureau, de economische denktank van de Nederlandse regering, en werd in 1983 benoemd tot onderdirecteur van het CPB. De heer Frijns heeft diverse functies bekleed, waaronder Hoofd Beleggingsstrategie bij het ABP, een Nederlands pensioenfonds, hoogleraar Beleggingsleer aan de Vrije Universiteit (Amsterdam) en sinds 2005 Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance. De heer Frijns bekleedt een aantal professionele en bestuursfuncties bij Europese organisaties, inclusief verscheidene door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die zijn gevestigd in Luxemburg. John Li How Cheong Onafhankelijk bestuurder. Lid van de Raad van Bestuur sinds juni Gedurende de afgelopen 26 jaar hield de heer Li zich hoofdzakelijk bezig met controles van de financiële sector en het adviseren van cliënten zoals banken, beleggingsfondsen, verzekeringsmaatschappijen, etc. uit Europa, de V.S., Japan en Azië. Hij heeft hierdoor uitgebreide ervaring opgedaan in de omgang met internationale bedrijven. De heer Li was meer dan 20 jaar lang partner bij KPMG Luxembourg, waarvan acht jaar als managing partner en vervolgens drie jaar als voorzitter van de Raad van Commissarissen. Hij was tevens lid van de Investment Management Practice. De heer Li is lid van de Raad van Bestuur van het Institut Luxembourgeois des Administrateurs. De heer Li bekleedt een aantal bestuursfuncties bij financiële instellingen, inclusief verscheidene door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die zijn gevestigd in Luxemburg. Berndt May Verbonden bestuurder. Lid van de Raad van Bestuur sinds maart De heer May trad in 2001 in dienst bij JPMorgan Asset Management. Hij is Country Head voor Oostenrijk en Centraal Oost-Europa met verantwoordelijkheid voor distributienetwerken voor de groot- en kleinhandel. In 2006 en 2007 werd hij lid van de raden van bestuur van verscheidene door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die in Luxemburg zijn gevestigd. Hij is woordvoerder van de Raad van Bestuur van de vereniging van internationale beleggingsmaatschappijen in Oostenrijk (VAIÖ) sinds Voordat hij in dienst trad bij JPMAM bekleedde hij bij binnenlandse en internationale banken verschillende functies op het gebied van activabeheer en private banking. Hij begon zijn carrière in de financiële sector in Peter Thomas Schwicht Onafhankelijk bestuurder sinds 1 november Lid van de Raad van Bestuur sinds juni De heer Schwicht behaalde zijn graad bedrijfseconomie aan de universiteit van Mannheim, Duitsland na eerdere studies in bedrijfsbeheer, belastingen en accounting in Hamburg, Noorwegen en de V.S. en was in dienst bij JPMorgan Asset Management van 1987 tot oktober Voorafgaand aan zijn pensioen was de heer Schwicht Chief Executive of Investment Management EMEA, JPMorgan Asset Management. Daarvoor was hij hoofd institutionele beleggingen voor continentaal Europa en hoofd institutionele en retailbeleggingen in Duitsland, waar hij bedrijfsactiviteiten ontplooide die hij vervolgens uitbreidde naar heel continentaal Europa. De heer Schwicht is thans bestuurder van een aantal door JPMorgan beheerde beleggingsfondsen die in Luxemburg zijn gevestigd. De Raad van Bestuur heeft hierbij het genoegen om het gecontroleerd jaarverslag te presenteren voor het boekjaar aflopend op 30 september

6 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Structuur van het Fonds Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal, georganiseerd in de vorm van een société anonyme, krachtens de wetten van het Groothertogdom Luxemburg. De Raad heeft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (JPMAME) benoemd tot beheermaatschappij van het Fonds. Het fonds is gestructureerd als een paraplufonds met een aantal subfondsen die alle hun eigen beleggingsdoelstellingen, beleidsregels en restricties kennen. De doelstelling van het fonds is het beschikbare kapitaal te beleggen in overdraagbare effecten en andere toelaatbare activa, in overeenstemming met het prospectus van het Fonds, met als doel de beleggingsrisico s te spreiden en aandeelhouders te laten profiteren van het beheer van hun portefeuilles. Het Fonds voldoet als belegginginstelling voor collectieve beleggingen in overdraagbare effecten (UCITS) onder de Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009 en is onderworpen aan de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd, in verband met instellingen voor collectieve belegging in effecten. Het Fonds mag daarom te koop worden aangeboden in andere EU-lidstaten dan het Groothertogdom Luxemburg, mits elke lidstaat daarvan in kennis wordt gesteld. Verdere aanvragen voor het registreren van het Fonds en de subfondsen daarvan in andere landen kunnen worden ingediend. Aan het einde van het boekjaar had het Fonds 2 subfondsen. Alle subfondsen en aandelenklassen zijn geregistreerd voor aanbieding en distributie in het Groothertogdom Luxemburg en een aantal subfondsen en aandelenklassen zijn geregistreerd voor aanbieding en distributie in de volgende landen: België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden, Zwitserland. Functie en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur De verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn uitsluitend onderworpen aan de Luxemburgse wet. Voor wat betreft de jaarrekening van het Fonds, zijn de taken van de directie onderworpen aan de wet van 10 december 2010 met betrekking tot, onder andere, de waarderingsgrondslagen en jaarrekeningen van ondernemingen voor collectieve beleggingen en aan de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd, met betrekking tot ondernemingen voor collectieve beleggingen. De zaken waarover de beheermaatschappij zeggenschap heeft conform hoofdstuk 15 van de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd. Dit omvat onder andere het beheer van de activa van het Fonds en de levering van administratieve en registratiediensten, diensten van de domiciliëringsagent en marketingdiensten. Alle overige aangelegenheden zijn onderhevig aan goedkeuring door de Raad van Bestuur. De beheermaatschappij en de Raad van Bestuur hebben een schema opgesteld waarin deze zaken nader worden toegelicht. Aangelegenheden waarover alleen door de Raad van Bestuur besluiten kunnen worden genomen zijn onder meer het vaststellen van de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid voor elk subfonds, wijzigingen in het prospectus, beoordelen en goedkeuren van essentiële beleggings- en financiële informatie, inclusief de jaarrekening, het benoemen van de beheermaatschappij, de accountant en de bewaarnemer en het beoordelen van de door hen geleverde diensten. De bestuursleden ontvangen voorafgaand aan elke vergadering van de Raad van Bestuur gedetailleerde en tijdige informatie om zich op de vergadering te kunnen voorbereiden. De Raad van Bestuur vraagt en ontvangt voor elke driemaandelijkse vergadering rapporten van onder andere de beheermaatschappij en de beleggingsbeheerders, rapporten inzake risicobeheer en voorstellen om bestaande subfondsen te wijzigen of om nieuwe subfondsen te introduceren, al naargelang. Leidinggevende vertegenwoordigers van elk van deze functies wonen de bestuursvergaderingen op uitnodiging bij, zodat de bestuurders vragen kunnen stellen over de aan hen voorgelegde rapporten. De bestuurders nemen beslissingen in het belang van het Fonds en haar aandeelhouders en onthouden zich van deelname aan overleg of beslissingen die een conflict inhouden tussen hun persoonlijke belangen en die van het Fonds en haar aandeelhouders. Het onderwerp van belangenconflicten staat beschreven in het prospectus; het beleid van de beheermaatschappij inzake belangenconflicten is beschikbaar op de volgende website: De Raad van Bestuur kan zo nodig op kosten van het Fonds onafhankelijk professioneel advies inwinnen. Samenstelling van de Raad van Bestuur De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door de heer Saunders en bestaat uit vier onafhankelijke bestuurders en twee verbonden bestuurders. De Raad van Bestuur definieert een verbonden bestuurder als iemand die een dienstverband heeft met JPMorgan Chase & Co of een van haar gelieerde ondernemingen. Het is een vereiste dat een meerderheid van de onafhankelijke bestuurders aanwezig is bij alle vergaderingen van de Raad van Bestuur en als zodanig handelt de Raad van Bestuur onafhankelijk van de beheermaatschappij. De Raad van Bestuur als geheel beschikt over uitgebreide kennis op beleggingsgebied, financiële deskundigheid, juridische ervaring en andere ervaring die relevant is voor de activiteiten van het Fonds. De bestuurders worden elk jaar gedurende de algemene jaarvergadering door de aandeelhouders gekozen. De Raad van Bestuur stelt geen beperking aan het aantal dienstjaren van een bestuurder en houdt rekening met de aard en behoeften van de fondssector bij het doen van aanbevelingen aan aandeelhouders voor de verkiezing van bestuurders. De benoemingsvoorwaarden voor elke bestuurder staan beschreven in een contract voor de levering van diensten, dat op de statutaire zetel van het Fonds ter inzage ligt. Remuneratie van bestuurders De Raad van Bestuur is van mening dat de remuneratie van bestuurders uitdrukking dient te geven aan de verantwoordelijkheden en de ervaring van de Raad van Bestuur als geheel en redelijk en toepasselijk dient te zijn gezien de omvang, complexiteit en beleggingsdoelstellingen van het Fonds. Het betaalde honorarium wordt jaarlijks door de Raad van Bestuur herzien. De Raad van Bestuur stelt daarom voor om voor het kalenderjaar 2014 het honorarium van de voorzitter te verhogen van EUR naar EUR en dat van de overige bestuurders te verhogen van EUR naar EUR De verbonden bestuurders blijven afzien van hun recht op beloning. Het bovengenoemde voorstel zal tijdens de eerstvolgende jaarvergadering van de vennootschap, te houden op 30 januari 2015, aan de aandeelhouders worden voorgelegd. 4

7 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Vergaderingen van de Raad van Bestuur en commissies De Raad van Bestuur vergadert elk kwartaal, hoewel extra vergaderingen naar behoefte kunnen worden ingelast. Gezien de aard en omvang van de activiteiten van het Fonds, acht de Raad van Bestuur het momenteel niet nodig om te beschikken over een officiële auditcommissie of remuneratiecommissie, of enige andere permanente commissie. Deze situatie wordt regelmatig opnieuw bezien. Alle aangelegenheden in verband met de Raad van Bestuur worden derhalve door de Raad van Bestuur goedgekeurd. Voor specifieke aangelegenheden die verdere overweging behoeven, kan vanuit de Raad van Bestuur speciaal voor dat doel een subcommissie worden gevormd. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op omstandigheden waar de Raad van Bestuur om bepaalde wijzigingen in het prospectus vraagt en waarbij het niet toepasselijk is om met de goedkeuring te wachten tot de volgende kwartaalvergadering. Deze vergaderingen van subcommissies bestaan gewoonlijk uit minimaal twee bestuurders. Gedurende het jaar vonden vier vergaderingen plaats van de Raad van Bestuur. Dit waren driemaandelijkse vergaderingen van de Raad van Bestuur met als agendapunten onder andere de items in de bovenstaande paragraaf Functie en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. Afgezien van de vergadering waarin de accountant zijn verslag voor het Fonds presenteert, vergaderen de onafhankelijke bestuurders met hen zonder dat de verbonden bestuurders hierbij aanwezig zijn. Interne Controle Het beleggingsbeheer en alle administratieve diensten worden geleverd door de beheersmaatschappij en de bewaring van de activa is in handen van J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Het interne controlesysteem van de Raad van Bestuur omvat derhalve hoofdzakelijk de controle van door de beheermaatschappij en bewaarnemer geleverde diensten, inclusief de gevormde operationele en compliance-systemen om te voldoen aan de verplichtingen van het Fonds jegens de aandeelhouders zoals uiteengezet in het prospectus, in de statuten en in alle relevante regelgeving. De beheermaatschappij brengt elk kwartaal officieel verslag uit aan de Raad van Bestuur over de diverse activiteiten waarvoor de maatschappij verantwoordelijk is en informeert de Raad van Bestuur onverwijld over materiële of financieel-administratieve aangelegenheden. Corporate governance en ALFI-gedragscode De Raad van Bestuur is verantwoordelijk een hoge standaard van corporate governance en dient te verzekeren dat het Fonds zich houdt aan in de fondssector in Luxemburg geldende best practices. In het bijzonder is de Raad van Bestuur overgegaan tot toepassing van de ALFI-gedragscode (de code ) die de principes van goed ondernemingsbestuur uiteenzet. Deze principes werden in augustus 2013 gewijzigd en staan hieronder vermeld: 1. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat te allen tijde een hoge standaard van corporate governance wordt toegepast. 2. De Raad van Bestuur dient een goede professionele reputatie te hebben, te beschikken over de relevante ervaring en al het mogelijke in het werk te stellen om te verzekeren dat de Raad van Bestuur competent is om aan zijn verantwoordelijkheden te voldoen. 3. De Raad van Bestuur dient billijk en onafhankelijk op te treden in het beste belang van de beleggers. 4. De Raad van Bestuur dient zorgvuldig en nauwgezet te handelen in de uitvoering van zijn taken; 5. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat aan alle relevante wetten en voorschriften en de instellingsbesluiten van het Fonds wordt voldaan. 6. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat beleggers correct worden geïnformeerd, op billijke wijze worden behandeld en de voorzieningen en diensten ontvangen waar zij recht op hebben. 7. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat een effectieve risicobeheerprocedure en relevante interne controles zijn ingevoerd. 8. De Raad van Bestuur dient op billijke en effectieve wijze en naar beste kunnen feitelijke, potentiële of kennelijke belangenconflicten te identificeren en aan te pakken en toepasselijke openbaarmaking te verzekeren. 9. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat de rechten van aandeelhouders op een samenhangende manier en in het beste belang van het Fonds worden uitgeoefend. 10. De Raad van Bestuur dient te verzekeren dat de remuneratie van zijn bestuursleden redelijk en billijk is en op passende wijze openbaar wordt gemaakt. De Raad concludeert dat het fonds in het boekjaar aflopend op 30 september 2014 in alle wezenlijke aspecten aan de principes van de ALFI-code heeft voldaan. De Raad van Bestuur onderzoekt jaarlijks of de principes van de code worden nageleefd. Beleid voor stemming bij volmacht De Raad van Bestuur delegeert de verantwoordelijkheid voor stemming bij volmacht aan de beheermaatschappij. Het stemrecht van de toevertrouwde aandelen worden door de beheermaatschappij op zorgvuldige en consciëntieuze wijze beheerd. Dit gebeurt uitsluitend op basis van een redelijke beoordeling van het beste belang van cliënten. De beheermaatschappij zal voor zover dit mogelijk is stemmen tijdens alle vergaderingen die worden belegd door bedrijven waarin is belegd. Een kopie van het beleid voor stemmen bij volmacht is op verzoek verkrijgbaar bij de statutaire zetel van het Fonds, of op de website: Aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de Raad van Bestuur en functionarissen De statuten van het Fonds vrijwaren de bestuurders tegen redelijkerwijs gemaakte onkosten in verband met een claim tegen hen in verband met het vervullen van hun taken of verantwoordelijkheden, mits zij niet frauduleus of op oneerlijke wijze hebben gehandeld. Teneinde de aandeelhouders te beschermen tegen dergelijke claims heeft de Raad van Bestuur een aansprakelijkheidsverzekering voor leden van de Raad van Bestuur en functionarissen afgesloten die de bestuursleden vrijwaart tegen verplichtingen in verband met het vervullen van hun taken of verantwoordelijkheden. Deze verzekering biedt geen dekking voor frauduleuze of oneerlijke praktijken door bestuurders. Onafhankelijke accountant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, is de accountant voor het Fonds sinds februari De laatste openbare aanbesteding van auditdiensten vond plaats in De Raad van Bestuur heeft de door PwC geleverde diensten vorig jaar beoordeeld en besloten dat, behoudens andere beïnvloedende factoren, aan de aandeelhouders zal worden voorgesteld om PwC te herbenoemen als accountant voor de komende drie jaar. Na afloop van deze periode zal de Raad van Bestuur opnieuw besluiten of zal worden overgegaan tot openbare aanbesteding van de auditdiensten. 5

8 Verslag van de Raad van Bestuur (vervolg) Algemene jaarvergadering De volgende algemene jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 30 januari 2015 op de statutaire zetel van de vennootschap om aangelegenheden in verband met het boekjaar aflopend op 30 september 2014 te beschouwen. Tijdens deze vergadering zal de aandeelhouders worden gevraagd om de tijdens dergelijke vergaderingen gebruikelijke aangelegenheden te beschouwen, waaronder: 1. aanvaarding van de jaarrekening en goedkeuring van de allocatie van de resultaten; 2. goedkeuring van de honoraria van bestuurders; 3. verkiezing van de bestuurders, die zich alle kandidaat stellen voor herverkiezing; 4. verkiezing van de accountant. De Raad van Bestuur heeft geen buitengewone aangelegenheden op de agenda geplaatst. Gebeurtenissen gedurende het boekjaar Gedurende het jaar daalden de totale netto activa van het Fonds van USD 272,4 miljoen naar USD 232,5 miljoen ultimo boekjaar. Gebeurtenissen na balansdatum a) Performance Fees De beheermaatschappij heeft de toekenning van performance fees voor de volgende subfondsen met ingang van 9 oktober 2014 stopgezet. -JPMorgan Investment Strategies Funds II - Alternative Strategies Fund. Het prospectus van de SICAV zal worden gewijzigd om de verwijdering van deze performance fees aan te geven. De Raad van Bestuur Luxemburg, 12 december

9 Verslag van de beleggingsbeheerders Alternative Strategies Fund Het subfonds, dat streeft naar vermogensgroei op lange termijn door hoofdzakelijk te beleggen in UCITS-fondsen met blootstelling aan een aantal alternatieve beleggingsstrategieën, produceerde 2,52% in de 12 maanden tot 30 september 2014 en overtrof daarmee zijn cash benchmark (1 maands Libor, USD). Op strategisch niveau leverde long/short op aandelen het beste resultaat op, met een rendement van 7,11% en een positieve attributie van 2,73%. Het Egerton Long UCITs Fund leverde solide rendementen over de 12 maanden, doordat de aandelenmarkten in de V.S. begonnen te stijgen. Nieuwe posities in farmaceutische bedrijven en de gezondheidssector, alsmede aandelen in levenswetenschappelijke bedrijven en spoorwegaandelen leverden alle een bijdrage aan het goede resultaat. De op een na best presterende strategie was de merger arbitrage en gebeurtenisafhankelijke strategie, met een opbrengst van 5,20% en een positieve attributie van 1,94%. York Event Driven was een van de best presterende beheerders in deze strategie, met een rendement van 21,94% over 12 maanden uit Amerikaanse aandelen, inclusief een Amerikaanse luchtvaartmaatschappij, niet-duurzame consumptiegoederen en aandelen in de gezondheidssector. De op twee na best presterende strategie was opportunistic/macro, met een positief resultaat van 3,57% en een positieve attributie van 0,55%. Winton produceerde 12,24% over het jaar tot en met september Long op vastrentende beleggingen, long op aandelen en short op de US dollar waren die drie belangrijkste bijdragers aan de prestaties van het fonds in het tweede kwartaal van Wat de portefeuille betreft zijn wij van mening dat onze beheerders goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de mogelijkheden in Europa en de V.S. en tegelijkertijd flexibel genoeg blijven om via hun short posities enige bescherming te bieden voor de portefeuille. Wij zijn ook van mening dat onze op gebeurtenissen gerichte beheerders goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de toenemende economische activiteiten. In het verleden behaalde resultaten bieden geen indicatie voor de toekomst. De performance van de strategie en de beheerder, en de attributieve cijfers zijn een schatting, indicatief en aan veranderingen onderhevig. Global Multi Asset Portfolios Fund Het subfonds genereerde een positief absoluut rendement en overtrof de cash benchmark over de 12 maanden. Dit positief rendement werd behaald met een lage volatiliteit van 2,5%. Wij behielden een positief beeld van aandelen en kredietmarkten, hoewel ons vertrouwen begin 2014 iets afnam. Deze risicobereidheid heeft een gunstige invloed gehad op de prestaties, aangezien marktgevoelige strategieën in het fonds, zoals het US Select Long-Short Equity Fund, goede resultaten opleverden. De onderliggende generatie van alfa in onze in de markt afgedekte strategieën was over het geheel genomen positief en de European Equity Plus strategie leverde een bijzonder goed resultaat op. Binnen deze strategieën was het US Growth Fund de belangrijkste negatieve factor. Wehebben posities inhet USValue Fund enhet USGrowth Fund afgestoten envervangen doorhet USEquity AllCap Fund, waarin weeen groter vertrouwen hebben. Tevens werd een allocatie aan het Global Capital Appreciation Fund toegevoegd, opnieuw een voor aandelen gevoelige strategie met een aantrekkelijk asymmetrisch rendementsprofiel. Ons perspectief voor risicovolle beleggingen blijft positief, maar blijft neutraal voor wat betreft de duur in het algemeen. Wereldwijd gezien verwachten we dat het monetaire beleid en de groei van de VS enerzijds en Europa, exclusief het VK, en Japan anderzijds steeds verder uiteen zullen gaan lopen. De aandelenmarkten blijven aantrekkelijk gewaardeerd, in het bijzonder vergeleken met obligaties. We verwachten dat de rendementscurves van vastrentende effecten verder zullen afvlakken. Onze grote weging van kernposities in aandelen in de VS blijft bestaan, maar we zijn tegelijkertijd ook positief over Europa, exclusief het VK, en Japan. De beleggingsbeheerder Luxemburg, 12 december 2014 De in dit verslag gegeven informatie is historisch en niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties. 7

10 Accountantsverklaring Aan de aandeelhouders van JPMorgan Investment Strategies Funds II Wij hebben de bijgaande financiële overzichten van JPMorgan Investment Strategies Funds II en van elk van de subfondsen daarvan, bestaande uit het gecombineerd overzicht van de nettoactiva en het overzicht van de beleggingen per 30 september 2014 en het gecombineerd overzicht van de bedrijfsactiviteiten en mutaties in de nettoactiva voor het boekjaar aflopend op die datum, alsmede een samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor waardering en resultaatberekening en de toelichting bij de financiële overzichten, gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de financiële overzichten De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de samenstelling en duidelijke weergave van deze financiële overzichten conform de Luxemburgse wettelijke bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op de samenstelling van de financiële overzichten, alsmede voor interne controles die de Raad van Bestuur van de SICAV noodzakelijk acht voor het opstellen van financiële overzichten die vrij zijn van onjuiste materiële opgaven, ongeacht of deze het gevolg zijn van fraude of vergissingen. Verantwoordelijkheid van de Réviseur d entreprises agréé Het is onze verantwoording om een mening te geven over deze financiële overzichten op basis van onze controle. Onze controle is uitgevoerd overeenkomstig de International Standards on Auditing, zoals aangenomen door de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Deze normen eisen dat wij voldoen aan de ethische voorschriften en dat wij de controle plannen en uitvoeren om redelijkerwijs te verzekeren dat de financiële overzichten vrij zijn van onjuiste materiële opgaven. Een controle omvat de uitvoering van procedures voor het verkrijgen van bewijsmateriaal ter ondersteuning van de bedragen en de vermeldingen in de financiële overzichten. De geselecteerde procedures zijn afhankelijk van beoordeling door de Réviseur d entreprises agréé, met inbegrip van beoordeling van het risico op onjuiste materiële opgaven, ongeacht of deze het gevolg zijn van fraude of vergissingen. In deze risicobeoordelingen houdt de Réviseur d entreprises agréé rekening met de interne controle die relevant is voor de samenstelling en duidelijke weergave van de financiële overzichten, teneinde controleprocedures samen te stellen die toepasselijk zijn voor de betreffende omstandigheden, zonder evenwel een mening te geven over de doeltreffendheid van de interne controle van de entiteit. Een controle omvat tevens het beoordelen van de grondslagen voor waardering en resultaatberekening en de redelijkheid van administratieve schattingen die zijn gemaakt door de Raad van Bestuur van de SICAV, alsmede het evalueren van de algehele presentatie van de financiële overzichten. Wij beschouwen het bij onze controle verkregen bewijsmateriaal als voldoende en toepasselijk als een redelijke basis voor onze mening. Oordeel Naar onze mening geven de bijgaande financiële overzichten, conform de Luxemburgse wettelijke bepalingen en voorschriften die van toepassing zijn op de samenstelling van de financiële overzichten, een getrouw en redelijk beeld van de financiële positie van JPMorgan Investment Strategies Funds II en van elk van de sub-fondsen per 30 september 2014, en van de bedrijfsresultaten en de wijzigingen in het netto vermogen voor het boekjaar. Overige zaken De in dit jaarverslag opgenomen aanvullende informatie is beoordeeld in het kader van ons mandaat, maar is niet onderworpen aan specifieke controleprocedures overeenkomstig de hierboven omschreven normen. Wij geven derhalve geen mening over dergelijke informatie. Wij leveren geen commentaar op zulke informatie in de context van de financiële overzichten in hun totaliteit. PricewaterhouseCoopers, Société coopérative Luxemburg, 12 december 2014 vertegenwoordigd door Régis Malcourant PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg T: , F: , Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n ) R.C.S. Luxembourg B TVA LU

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2013 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Gecontroleerd Jaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Gecontroleerd Jaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 cember 2014 JPMorgan Investment Funds Gecontroleerd jaarverslag Per 31 cember 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

JPMorgan Private Bank Funds I. Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg JPMorgan Private Bank Funds I Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg NIET GECONTROLEERD HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2014 JPMorgan Private Bank Funds I Ongecontroleerd halfjaarverslag

Nadere informatie

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niet Gecontroleerd Halfjaarverslag JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 30 juni 2014 JPMorgan Investment Funds Ongecontroleerd halfjaarverslag Inhoudsopgave

Nadere informatie

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening

Goldman Sachs Funds II SICAV. Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening Goldman Sachs Funds II SICAV Halfjaarverslag Niet-gecontroleerde halfjaarrekening 0513 Inhoudsopgave Pagina Raad van bestuur en overige informatie 1 Verslag van de beleggingsadviseur 2 Staat van activa

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus J U L I 2 0 1 4. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus J U L I 2 0 1 4 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

INTERNATIONALE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 INTERNATIONALE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Internationale Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Internationale Aandelenfonds Internationale Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers...

Nadere informatie

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS

NN (L) Patrimonial PROSPECTUS NN (L) Patrimonial PROSPECTUS Prospectusdatum 7 april 2015 Inhoud Inhoud... 2 Opmerking... Error! Bookmark not defined. Verklarende woordenlijst... 4 DEEL I: BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP...

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen.

Prospectus. SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. Prospectus SynVest Beleggingsfondsen N.V. SynVest. Ondernemend vermogen. 1 Dit Prospectus geeft u als belegger essentiële informatie over de beleggingsfondsen die vallen onder SynVest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Invesco Funds, SICAV Prospectus

Invesco Funds, SICAV Prospectus Invesco Funds, SICAV Prospectus 27 juni 2012 Een open-end beleggingsvennootschap opgericht krachtens de Luxemburgse wetgeving en geharmoniseerd volgens de EU-richtlijn van de Raad 2009/65/EG zoals gewijzigd.

Nadere informatie

HEK AMERICAN VALUE FUND

HEK AMERICAN VALUE FUND prospectus HEK AMERICAN VALUE FUND een open-end beleggingsfonds gevestigd te s Gravenhage 30-9-2013-1 - INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 6 1

Nadere informatie

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus

Fidelity Funds II. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg. Prospectus Fidelity Funds II Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Inhoud Prospectus Deel I: Fondsgegevens Deel II: Kerninformatie Landspecifieke gegevens Deel III: Belangrijke

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg

Prospectus. Fidelity Funds. Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Fidelity Funds Société d investissement à capital variable Gevestigd in Luxemburg Prospectus Dit prospectus is alleen geldig als het voorzien is van het volgende addendum: juli 2013. FIDELITY FUNDS Bijlage

Nadere informatie

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009.

Schroder International Selection Fund. Prospectus. (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009. Schroder International Selection Fund Prospectus (een in Luxemburg gevestigde open-end beleggingsmaatschappij) Januari 2009 België Schroder International Selection Fund (een in Luxemburg gevestigde open-end

Nadere informatie

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds

DECEMBER. Vereenvoudigd Prospectus. Morgan Stanley Investment Management. Morgan Stanley Investment Funds Morgan Stanley Investment Management 11 Vereenvoudigd Prospectus Morgan Stanley Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Luxembourg ( SICAV ) 2 - Beleggingsdoelstelling en -beleid 2

Nadere informatie

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland.

Prospectus. Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland. Prospectus Add Value Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam, Nederland 30 juli 2013 Keijser Capital Asset Management BV is beheerder van Add Value

Nadere informatie

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht

BNP PARIBAS L1. Prospectus M A A R T 2 0 1 5. Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht BNP PARIBAS L1 korte naam BNPP L1 Een beleggingsmaatschappij met open structuur naar Luxemburgs recht Prospectus M A A R T 2 0 1 5 VERZOEKEN OM INFORMATIE BNP Paribas L1 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange

Nadere informatie

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Open beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (bevek) VOLLEDIG PROSPECTUS NL LUXEMBURG februari 2012 INVESTMENT MANAGEMENT Inhoud Inhoud...2 Opmerking...4 Verklarende woordenlijst...5 DEEL

Nadere informatie

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam

Rolinco N.V. Prospectus. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Prospectus Rolinco N.V. (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gevestigd te Rotterdam Aandelen A: Rolinco Aandelen B: Rolinco - EUR G Aandelen C: Rolinco - EUR Z 8 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem

fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem fonds janssen aandelen PROSPECTUS een open-end beleggingsfonds gevestigd te Arnhem INHOUDSOPGAVE Paragraaf Inhoud Pagina Definities 3 Belangrijke informatie 5 Profiel belegger 7 1 Structuur, algemene informatie

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus 23 november 2012 Belangrijke informatie Beleggers in aandelen van elk Subfonds (zoals hierna gedefinieerd) respectievelijk elke Klasse (zoals hierna gedefinieerd) van

Nadere informatie

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V.

BASIS PROSPECTUS. Allianz Paraplufonds N.V. BASIS PROSPECTUS Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Inhoudsopgave Allianz Paraplufonds N.V. Belangrijke informatie 3 Algemeen 5 Inleiding 5 Doelstelling 6 Beleggingsbeleid 6 Risicoprofiel 7 Beleggersprofiel

Nadere informatie

Prospectus Triodos Groenfonds NV

Prospectus Triodos Groenfonds NV Prospectus Triodos Groenfonds NV Gedateerd 30 juli 2014 Statutair gevestigd te Zeist TLIM Belangrijke informatie. Triodos Groenfonds NV (ISIN: NL0000440204) is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

BNP Paribas Fund III N.V.

BNP Paribas Fund III N.V. BNP Paribas Fund III N.V. Prospectus september 2010 BNP Paribas Fund III N.V. Inlegvel gedateerd april 2011 bij Prospectus gedateerd september 2010 Dit inlegvel is integraal onderdeel van het Prospectus

Nadere informatie

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE

PROSPECTUS. Voor het permanent aanbod. van aandelen SHARE PROSPECTUS Voor het permanent aanbod van aandelen SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld

Nadere informatie