D0T24A Fiscaal en Arbeidsovereenkomstrecht Haelterman en De Broe Simon Duyver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D0T24A Fiscaal en Arbeidsovereenkomstrecht Haelterman en De Broe 2010-2011 Simon Duyver"

Transcriptie

1 FISCAAL RECHT Inleiding: zie slides over de oorsprong van de belasting 1. Wat is een belasting? Een verplichte bijdrage opgelegd door de overheid volgens bepaalde regels van recht aan haar onderdanen teneinde in het algemeen en zonder aanwijsbare tegenprestatie haar uitgaven te kunnen doen. * Cassatie 1959, voor de definitie van onderdanen zie verder. Het gaat om een bijdrage aan de overheid * Niet aan particulieren * Welke overheid? Zie Grondwet; volgens de definitie is een belastingenkel in te voeren door een wet, maar het kan ook door de gewesten, provinciën gemeentes. Om na te gaan welke overheden belastingen kunnen heffen moet je kijken in het basiscontract tussen staat en burgers nl. de G.W. Europese overheden hebben geen belastingheffende bevoegdheid in België maar hebben wel een grote invloed op de fiscaliteit via richtlijnen. (Examen: werkelijke impact Europese overheid in fiscaal België) Het gaat om een verplichte bijdrage: als men zich in de geviseerde situatie bevindt. (cfr. Simulatie) Vb. Belasting op groene pullen, alle personen met een groene pull aan bevinden zich in de geviseerde situatie, dit is belangrijk want de kans is heel groot dat je dan in het vervolg een blauwe pull zal aandoen. Als die groene pull nu je favoriet is > wet lezen: staat er vertonen of dragen, want in het laatste geval kan je hem onderaan doen. Staat er dragen en je doet een groene pu# aan met een blauwe daarboven > veinzing Simulatie of veinzing Doen alsof jij je niet in een belastbare situatie bevindt, terwijl dit eigenlijk wel zo is. Vb. wanneer je niet meldt dat je een groene trui aan hebt en het is intentioneel en strijdig met de wet > je moest het melden. Over het onderscheid tussen veinzing en geen veinzing worden gevangenisstraffen uitgesproken. Veinzing is belastingfraude: Verjaringstermijn van vijf jaar ( bijzondere verlengde onderzoekstermijn) Boetes > basisregel is 10% als de fiscus je moet corrigeren, bij simulatie is er een boete van minstens 50%. Je betaalt bovendien de ontdoken belasting, nalatigheidsinteresten, eventueel verschuldigde BTW => je zit al gauw aan 130 à 140% van de oorspronkelijke belasting Het niet toepassen belastingwet met een bedrieglijk inzicht is een strafrechtelijk beteugeld misdrijf: communicatie aan het parket dat een opsporingsonderzoek, huiszoekingen en aanhoudingen kan doen. Vb. btw-brie&e als je niet bent gaan eten= gebruik van valse stukken met bedrieglijk inzicht. Het fiscale recht is gepenaliseerd, je kunt gestraft worden voor alle gedragingen waarmee je het W.I.B. schendt met een bedrieglijk inzicht. Vb. de tegenbrief bij leasing waarbij je de koopoptie aan het einde van het leasingcontract tenietdoet, teneinde de verschuldige belasting op de verhuur van een roerend goed te vermijden. Vb. de tegenbrief bij verkoop van vastgoed Je wilt een aantal winkelpanden verkopen > koper moet 10-12,5% registratierechten betalen. Bladzijde 1

2 Ga je echter aandelen van een vastgoedvennootschap kopen dan gaat het om de verkoop van een roerend goed en zijn er geen registratierechten verschuldigd. Je kunt bijvoorbeeld een vennootschap verkopen met enkel die winkelpanden in. In dit geval zijn er twee situaties: Je gaat je winkelpanden verkopen en steekt ze in een vennootschap zodat je een veel hogere prijs kan vragen, je steekt bijvoorbeeld elk 5% in je zak, het vastgoed wordt dus in je vermogen omgevormd tot aandelen en deze ga je dan verkopen. Dit is geen probleem want je doet niet alsof, je verkoopt een vennootschap. Je verkoopt de winkelpanden (geen aandelen), het compromis is getekend, je beseft pas nadien dat je zo 10% registratierechten zal moeten betalen, wat in geval van een vennootschap niet moest (inbrengrecht onroerend goed). Dus de verkoper richt NA de verkoop snel een vennootschap op en draagt het vastgoed over van zijn vermogen naar dat van de vennootschap. MAAR de koop is een consensuele overeenkomst die dus al gesloten was door de loutere wilsovereenstemming tussen koper en verkoper en nu ga je nadien nog snel een vennootschap oprichten. Je verscheurt het oude koopcompromis en maakt een nieuwe akte die de aandelen van de vennootschap verkoopt. Dat kapotscheuren van die eerste akte is veinzing, die wordt vervolgens gecamoufleerd, eigenlijk verkoop je bakstenen maar je doet alsof het aandelen zijn. Maar op het einde van de rit heeft de koper toch echt aandelen gekocht, het gaat om een definitieve omvorming niet een doen alsof er is echt een vennootschap opgericht en als ze ontbonden wordt moet je liquidatiebelasting betalen. Of als de koper sterft voor de inbreng, en er in het contract staat dat de vennootschap onder zulke omstandigheden niet wordt opgericht, dan is het veinzing. Je draagt niet de juridische gevolgen! (cf. catastrofe-analyse later) Maar als de koper aandeelhouder is, is dit dan nog veinzing? Rechtspraak: ja, het is en blijft veinzing. 60 verkoper is nooit aandeelhouder geweest van die vennootschap want voor een geldig vennootschapscontract zijn de volgende zaken vereist: 1) Pluraliteit van deelnemers, 2) inbreng, 3) deling in winst en verlies, 4) affectio societatis, daar zit het probleem want de verkoper had nooit de intentie om aandeelhouder te zijn. Er werd dus een vennootschapscontract geveinsd. Civielrechtelijke omschrijving: zie vb. de Page De catastrofe analyse (Vanistendael en Haelterman): houdt in dat je een catastrofe laat gebeuren. Als dan ondanks alles het initiële opzet gevrijwaard blijft, bestaat er een grote kans op simulatie. Je laat iets gebeuren dat de opsteller van de constructie niet had verwacht vb. faillissement vennootschap, het vastgoed ontploft. Vb. als jij dood bent maar je geld niet in je erfenis terecht komt, je vennootschap gaat failliet maar je geld komt niet bij de curator terecht > veinzing. Let wel: There is no patriotic duty to increase one s taxes Je moet niet de meeste belastingen gaan betalen Slimme fiscale spitstechnologie is geen veinzing: Cassatie Brepols 60: AUX VIEUX SAINT-MARTIN. Zeer belangrijk Cassatie-arrest in de rechtspraak. De Belg hee' het recht de minst belaste weg te bewandelen, ook al is deze niet de meest normale, op voorwaarde dat men a#e juridische gevolgen van de gekozen weg ondergaat. Vb. Geen groene pull meer, je hebt het recht om bepaalde gedragingen niet te vertonen. Je mag je onder de simulatieleer in bochten wringen om een gunstiger regime te hebben maar niet bv. Amerikaan die geld aan Hollander geeft die het aan mij geeft, terwijl als de Hollander sterft ik het rechtstreeks aan de Amerikaan zal geven, dit is veinzing je draagt niet alle juridische gevolgen, het geld moet via je nalatenschap naar de kinderen, die er eventueel de Amerikaan mee zouden kunnen betalen. Voorbeeld: Verhuring aan onderneming vs. je schoonbroer die een onderneming. Bladzijde 2

3 Je hebt een gebouw met bureaus en je gaat het verhuren aan fortis, art. 7 W.I.B. als verhuur aan rechtspersoon, aan iemand die zijn beroep uitoefent in het gebouw wordt je belast op de werkelijk ontvangen inkomsten uit de huur. Dit is vervelend want verhuur je aan een particulier, dan betaal je belastingen op het kadastraal inkomen maal 1.4 wat de geschatte waarde is die veel lager ligt. Dus je gaat het volgende doen: je gaat niet aan Fortis verhuren maar aan je schoonbroer die op zijn beurt aan Fortis gaat verhuren. Je schoonbroer is bijvoorbeeld juridisch adviseur. Waarom? Fortis gaat 60,000 aan je schoonbroer betalen, hier zijn heel wat voordelen aan: De huur die je schoonbroer aan jou betaalt, vb. 59,500 kan hij aftrekken van de huur die hij van Fortis ontvangt. Hij zal maar belast worden op 500. Voor je schoonbroer gaat het om diverse inkomsten omdat hij geen eigenaar maar slechts huurder is van het pand, wat maar aan 10% wordt belast. Jijzelf wordt niet meer belast op het inkomen, wel op het kadastraal inkomen maal 1.4 ( wat ongeveer op 20,000 zal komen.) Als eigenaar geniet je dus van een fiscaal gunstregime doordat je verhuurt aan een particulier terwijl het pand eigenlijk door Fortis wordt gebruikt. De vraag is nu of dit kan? Simulatieleer > onderga je alle juridische gevolgen van de constructie? Fortis gaat failliet en betaalt geen huur meer, maar jij verhuurt aan schoonbroer dus je wil daar het geld van krijgen, ook al betaalt fortis niet meer > geen veinzing Als schoonbroer daarentegen niet meer moet betalen in dit geval > veinzing. Nu zou je kunnen zeggen ik neem in mijn huurovereenkomst een ontbindende voorwaarde op als de huurder van de huurder niet meer betaalt, maar dit wordt civielrechtelijk niet aanvaard. Je schoonbroer trekt er vandoor met zijn minnares die een volmacht heeft op de rekening waar de Fortis inkomsten op worden gestort. Als jij nu naar fortis gaat met de vraag of ze rechtstreeks kunnen betalen aan jou omdat je middelman een financieel gat is geworden > veinzing. Als je geen veinzing wil moet jij het solvabiliteitsrisico van de tussenpersoon dragen. Als je het solvabiliteitsrisico daarentegen begint te verplaatsen bijvoorbeeld in een tegenbrief die de gevolgen van de eerste overeenkomst teniet doet, dan ben je aan het veinzen. Voorbeeld: KBLux simulatie was één van de onderdelen: er bestaat een mogelijkheid om successierechten te vermijden door je geld in een trust (een discretionaire trust) te steken. Je geeft je geld aan je bankier die het moet beheren, je vier kinderen zijn begunstigde en de bankier kan zelf kiezen wie wat krijgt en wanneer; dat is een echte trust. KBLux: vermogen in trust, je geeft een tegenbrief waarin staat dan doe je dat en als je dat niet doet haal ik mijn geld weg naar een andere bankier = een letter of wishes = veinzing van het discretionaire karakter. Voorbeeld: managementvennootschap sluit contract met werkvennootschap, die het managementwerk uitvoert en daarvoor 500,000 per jaar betaalt. Met dit geld begiftigt ze een verliesdraaiende vastgoedvennootschap, die slapende is. De manager hiervan stort op zijn beurt 130,000 door, zodat 370,000 blijft plakken in de vastgoedvennootschap. De managementvennootschap maakte een enorme kost, betaalt dus minder belastingen, de werkvennootschap stortte een gift door en de verliezen van de vastgoedvennootschap werden gebruikt om de gift tegen af te zetten zodat de belastingen op 500,000 ten dele werden ontlopen. Versus art. 344, 1 W.I.B. (herkwalificatie) en gelijkaardige bepalingen inzake andere belastingen => Fiscale spitstechnologie en juridische creativiteit waren onder de Brepolsdoctrine juridisch correct, tot 1993 (invoer 1) kon men niets doen. De wetgever was in 1993 van oordeel dat er teveel ruimte was voor plantechnieken. Bladzijde 3

4 => Recht voor de belastingadministratie om een juridische constructie te herkwalificeren in een andere constructie die tot een hogere belasting leidt indien: Gekozen constructie fiscaal geïnspireerd is Ze niet beantwoord aan enige rechtmatige financiële of economische behoeften. Is iets anders dan belastingen besparen. Misschien heb jij tientallen eigendommen en doet je schoonbroer er ook effectief iets mee, vb. controleren of de huurders het goed naar behoren gebruiken, herstellingen uitvoeren,... Dan is deze construcite perfect legitiem aangezien ze beantwoordt aan reële economische motieven. Of neem bijvoorbeeld de drukke studente die van het verhuurde goed af wil, maar geen tijd heeft en die een tandarts aanneemt die teveel tijd heeft en voor deze studente de markt afschuimt naar onderhuurders voor elke aparte verdieping: rechtmatige economische behoefte. Zij creëert economische waarde, valoriseert het bedrijfsgebouw. De fiscus kan je constructie dan niet negeren, tenietdoen, omvormen. Fiscale spitstechnologie kan dus niet meer om juridische redenen. Mag beschouwd worden als verregaande (?) bijkomende interventiemogelijkheid van de fiscus met het oog op taxatie. Art. 344 W.I.B. is gekend als het economische vereiste een fiscaal motief of fiscale constructie kan door de fiscus miskend worden. Het doel van art W.I.B. is (aanvankelijk) zeer verregaand: Als je ze vandaag op positie A bevindt en morgen op positie Z. Dan gaat men zich op het eindpunt Z plaatsen en terugkijken > wat is het meest normale contract, de meest normale weg om hier te komen. Werd die weg gevolgd? Neen, waarom? Is het om belastingen te besparen dan wordt je afwijking genegeerd, men gaat bijvoorbeeld doen alsof men rechtstreeks aan Fortis gaat verhuren. Reverse engeneering om de meest normale weg te volgen. Dit is dus de aanvankelijke roeping van het artikel (geen omwegen meer) maar niet het eindeffect. Je mag immers geen omwegen meer maken, TENZIJ je hiervoor een rechtmatig fiscaal of economisch belang kan bij aantonen (the bonafide businesstest). Heb je bijvoorbeeld een goede reden om je schoonzus in te schakelen, dan moet de fiscus dit aanvaarden. Bovendien volgt uit de juridische interpretatie van art W.I.B. dat het eindeffect ervan niet zo verregaand is. Er staat immers niet dat de fiscus mag taxeren op grond van de economische werkelijkheid maar wel dat hij een juridische akte mag herkwalificeren in een andere juridische akte. Vb. een contract van onderverhuur in een verhuurcontract. Dit contract moet echter wel in staat zijn om uit te leggen wat er gebeurt. Ik heb een gebouw, er wordt huur betaald, met dat geld gebeurt vanalles en uiteindelijk komt het gebouw bij Fortis terecht. Het contract waarin wordt geherkwalificeerd moet in staat zijn om elk aanwezig element te verklaren, anders gaat het om een ongeldige juridische herkwalificatie. Cassatie heeft deze stelling in drie arresten bevestigd, 21 april 2005, 5 november 2005 en 22 november Gaat de fiscus bijvoorbeeld een verhuur onderverhuur herkwalificeren moet die kwalificatie in staat zijn alle gevolgen (die normaal aan de orde zijn bij een verhuur onderverhuur), met in begrip van de juridische uit te leggen en geen enkele over het hoofd te zien. Niemand weet echter wat het Hof nu net heeft gezegd en of het om een gevalsarrest gaat of om een principe-arrest. Deze rechtspraak houdt echter in dat men bijna enkel zal kunnen gaan herkwalificeren als je in het basisopzet niet alle juridische gevolgen ondergaat. Als jij het solvabiliteitsrisico van de tussenpersoon draagt en deze reëel is, moet de fiscus dit kunnen gaan verklaren. Haelterman: de cirkel is rond, art W.I.B. lijkt nauwelijks nog iets toe te voegen aan de oorspronkelijke simulatieleer. 1. Wat is een belasting? (vervolg) Bladzijde 4

5 Bijdrage wordt geheven volgens de regels van recht: diverse rechtsbronnen ( wetuitvoeringsbesluiten administratieve rondzendbrieven) Je kan enkel belastingen hebben als je een afdwingingsmogelijkheid hebt => opgelegd aan onderdanen ( fiscale aanknopingsfactor? Residentie, nationaliteit, plaats van transactie of handeling.) Klassiek heft een land belastingen op iedereen die in een land woont of er iets mee te maken heeft. Fiscaliteit vereist een aanknopingspunt. Niet verbonden met een specifieke uitgave (eenzijdige betalingsverplichting): wanneer de betaalde bedragen geen uitgaven van de schatkist dekken kan er geen sprake zijn van een belasting, deze onderscheid zich van Sociale zekerheidsheffingen: Viseren een specifieke aanwending, bepaalde uitgaven (verzekeringsregime, doelgebonden, prestatierecht is bijdragegebonden) Geïnd door parastatalen Formele benadering in concreto uitgehold (overhevelingen, bijpassingen schatkist, autonome uitkeringsrechten,...) Doch algemene beginselen van het belastingrecht zijn niet op hen van toepassing. Ontsnappen dus aan... Retributies = prijs voor een overheidsprestatie, een specifieke dienst of voordeel. Belastingen daarentegen dekken algemene uitgaven. (vb. Haven en Kaaigeleden.) Dit is een groot verschil: vb. Melksector. K.B. stelt vast dat alle melkboeren een retributie moeten betalen voor de oprichting van een onderzoeksdienst die onderzoek zou doen naar de kwaliteit van de melk. Na verloop van tijd werd deze dienst echter afgescha' en ging het geld naar andere diensten. Er werd dus eigenlijk geen retributie meer betaald maar een belasting voor algemene uitgaven. Deze bijdrage werd dan ook afgeschaft aangezien een belasting bij wet moet worden vastgesteld en nooit bij K.B.. Verhaalbelasting: verplicht opgelegd door de overheid naar aanleiding van een concrete prestatie. ( doch geen individueel beslissingsmoment voor de betaler) vb. de aanleg van een riolering. Bestemmingsheffingen, dit is een verzamelbegrip: dienen om welbepaalde overheidsuitgaven te dekken. Motief van het onderscheid > andere regels inzake geldige uitvoering, procedure, 2. Overzicht van de belastingen in België Als je iets niet wil zien van gedrag > belast het dan als overheid. Alles kan en mag, als ze maar niet discrimineert en binnen je bevoegdheden blijft. Ten behoeve van het Rijk; niet helemaal correct, formeel gezien gaan belastingen naar de federale overheid, er gaat echter ook een heel stuk naar de gewesten. Inkomstenbelasting (55 à 60 %) BTW ( 25%), ontvangst gedeeltelijk overgemaakt aan de E.U. ( 1%) Accijnzen ( 8%) Stijgen steeds meer, op al wat lekker, duur en vaak ongezond is. Is een belasting op de productie (niet consumptie), van bijvoorbeeld tabak, alcohol, parfum Het verschil met BTW is economisch erg belangrijk Bij accijnzen betaalt iedereen ook bijvoorbeeld de transportbedrijven, terwijl bij BTW de commerciële gebruikers de betaalde BTW kunnen recupereren uit de schatkist. Zegelrechten ( en gelijkgestelde taxen) ( 2%) Registratierechten (meer dan 3%) In belangrijke mate overgemaakt aan de gewesten; belangrijk naar aanleiding van de registratieformaliteiten, ½ Gewest; ½ Federaal. Bladzijde 5

6 Vb. Gewesten doen de overdracht van vastgoed, wat 10% is in Vlaanderen, 12,5% in Brussel. Ook de schenkingsrechten, die sterk gedaald zijn in Vlaanderen en sindsdien meer opbrengen. Successierechten ( 1,5%) Douanerechten ( 1,8%) op het binnenbrengen van bepaalde goederen van buiten de EU Met inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen, hier zitten heel wat belangrijke belastingen bij, zo genoemd omdat ze worden geïnd door de administratie van de inkomstenbelasting. Verkeersbelasting en B.I.V. Taks op verzekeringskapitalen op 60-jarige leeftijd. Inkomsten van regionale en lokale overheden, er is echter niet echt een belangrijke regionale fiscaliteit. Sinds de Lambermont en de Sint Michiels-akkoorden (vierde staatshervorming 1993) komt er echter 55% van het belastinggeld niet bij de federale overheid terecht, die dus maar 45% van wat ze int, behoudt. Problematisch: de federale overheid draagt de kosten van vergrijzing, terwijl de stijgende opbrengsten de gemeenschappen en gewesten ten goede komen. Samenvallen heffingsbevoegdheid en bestedingsbevoegdheid bevordert democratisch gehalte Weliswaar is er een zeker solidariteitsmechanisme binnen een eenheidsstaat vereist In België nog niet echt gerealiseerd ( in het kader van de federalisering) Vlaamse vraag naar ruimere fiscale bevoegdheden vs. Waalse budgettaire noden, wordt thans gecombineerd met een aanvoelen van uit elkaar groeiende beleidsmodellen Opdeling belastingheffingsbevoegdheden; Tariefaanpassingen, verhogingen en verminderingen of bepaalde vrijstellingen bepalen Dit zijn stappen in de richting van een fiscale autonomie Te denken valt bijvoorbeeld aan successierechten: tariefvaststelling is regionaal. Vb. ook kortingen op personenbelastingen, het Arkimedesproject. Vb. regionalisering van de personenbelasting? Douanerechten is een voorbeeld waar geen autonomie van gewesten mogelijk Belastingen op onroerend goed, verdergaande mate van federalisering is mogelijk zonder een cohesieverlies. Fiscale bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten Niet-fiscale ontvangsten Fiscale ontvangsten (beperkt) Werkelijk regionale belastingen: vb. leegstand; lozingen van water, Oneigenlijke regionale belastingen Enkel toepassingsgebied en procedure blijven federaal. Verassende impact voor wat betreft rulingpraktijk : fiscale ruling kan enkel voor alle belastingen waarvan de federale overheidsdienst financiën de inning verzekert. Toegewezen gedeelte van de opbrengst van bepaalde belastingen Gedeelde belastingen; uniform maar de opbrengst wordt gedeeld met de gemeenschappen (BTW en personenbelasting). FOB int ze maar geeft een stuk aan de gemeenschappen. Samengevoegde belasting: Opbrengst gedeeld met de gewesten maar deze kunnen opcentiemen heffen of kortingen toestaan. ( vb. personenbelasting; de jobkorting is een voorbeeld van zo n korting) Voorwaarden: betreffende Gewestelijke aangelegenheid (arbeid) Moeten progressiviteit behouden (forfaitaire korting van 500 per werkende Vlaming doet geen a+reuk aan progressiviteit) Bladzijde 6

7 Mogen grondslag niet aanpassen (enkel een krediet of een verhoging van een belasting) Vb. Opcentiem > 100 opcentiemen betekent dat je per aan de federale overheid een aan de regio moet geven. Vb.Korting > art. 6 van de Bijzonder financieringswet: regio kan korting geven op Personenbelasting, zowel een algemene korting als een bijzonder vermindering (maximum 6,7%). Deze kortingsmogelijkheid is in de realiteit onwerkbaar (Verhofstadt heeft gevraagd ze reëel te maken) Vb. Algemene korting, iedereen die in Vlaanderen woont, 3000 minder belastingen dan krijgt men bvb 2,000,000 x 3000 minder van de federale overheid, deze gaat af van de dotaties aan Vlaanderen werd dit een keer gebruikt maar je geeft geld weg aan de bevolking zonder enige stimulering of ontrading Vb. Speciale korting binnen eigen beleidsdomein kan vb. arkimedesfondsen, win-win leningen financieel begunstigen. Probleem: deze mogelijkheid kan enkel gebruikt worden na voorafgaand overleg met de andere gewesten, men mag zijn bevoegdheid niet te buiten gaan en overleggen over de vraag of men zo niet aan deloyale fiscale concurrentie doet. De Walen moeten dus akkoord gaan anders komt de korting er niet door en deze zien quasi alles als deloyale concurrentie. Ten tweede moet men binnen zijn bevoegdheidssfeer blijven en de interpretatie van de Raad van State is ontzettend beperkend wat die bevoegdheden betre'. Andere regionale ontvangsten Gemeenten Aanvullende personenbelasting, meestal tussen de 6 en de 6,5% maar verandert van gemeenste tot gemeente. In Knokke, Koksijde, is deze nul. Dit scheelt toch een serieus stuk. In Leuven 7% Opcentiemen op onroerende voorheffing (grote inkomst) Uiteenlopende diverse belastingen vb. Leuven op het aantal bioscoopbezoekers, nachtwinkels,... Provincies Opcentiemen onroerende voorheffing Uiteenlopende diverse belastingen NIET de belastingen voorbehouden voor het Rijk en de verboden belastingen zoals opcentiemen Venn. B. Cfr. De Chinese ervaring (wat is dit?) Structuur van belastingsregels: Toepassingsgebied, grondslag, tarief, procedure, sancties Grondregels van belastingheffing: zijn niet vervat in specifieke belastingswetten, wel in de grondwet (voornamelijk hier). Ook algemene interpretatieregels en rechtspreuken alsook specifieke fiscale regels Het legaliteitsbeginsel Dit is de theorie MAAR de belastingadministratie die tegenover u staat is hier wel door gebonden en zal je ook taxeren volgens de regels hierin. Als je het daar niet mee akkoord bent moet je naar de rechtbank stappen die kan stellen dat de richtlijn die gegeven werd al dan niet conform de wet is, waardoor je eventueel niet meer moet betalen. Maar rechtbanken kosten veel tijd en geld Annaliteitsbeginsel of eenjarigheidsbeginsel Gelijkheidsbeginsel ( art. 10 G.W., art. 172 G.W. geen voorrecht inzake belastingheffing) Vb. de fiscale amnestie: wordt hier de fraudeur beter behandeld als de doorsnee belastingsplichtige? Neen, het is een andere situatie, die MOET anders worden behandeld. Bladzijde 7

8 Het belastingrecht is van openbare orde Bv. dading met de fiscus terwijl je geschil al voor de rechtbank is, de rechter kan die dading schrappen door ambtshalve in te roepen. De wet is de wet en die moet toegepast worden. Ambtshalve inroepen van middelen: bepaalde wetstoepassingen door de rechter zelf in te roepen als jij ze vergeet, in principe De beperkte autonomie van het belastingsrecht Impact van het boekhoudrecht: steeds meer in vraag gesteld n.a.v. invoering van IFRS; heeft andere gerichtheid dan fiscale regels. In dubio contra fiscum: in geval van twijfel geen belasting, gelet op de natuurlijke staat van belastingvrijheid. Dit is in de praktijk niet zo > en cas de doute, taxer, de rechter (goede rechters) Non bis in idem Cassatie Vertrouwensbeginsel: je mag vertrouwen op de regels gesteld door de fiscus, indien je er redelijkerwijze kon vanuitgaan dat deze vasttonden.heel belangrijk maar werkelijk het laatste argument dat je inroept voor de rechtbank, als je niets anders meer hebt. = Erg beperkt van toepassing, indien de fiscus in het verleden constant een gedragsregel heeft toegepast en naar jou heeft bevestigd, die niet (helemaal) contra legem is. (zware bewijslast) vb. 10 jaar controle op uitgaven waarbij een samengevoegde staat van uitgaven voldoende was om de kosten te aanvaarden? Nieuwe controleur wou ineens alle bonnekes, die hij niet meer had omdat hij erop vertrouwde dat een samengevoegde staat voldoende was. Mag niet, die controleur had moeten zeggen > voor de toekomst moet je alles bijhouden Bv. de aftrekbaarheid van vliegtuigtickets. Op bepaald moment stelde fiscus collusie vast tussen reisagenten en bedrijven. Vanaf heden moest je ook de heel kleine boardingpass bijhouden. Dit kon ik niet weten. De fiscus kan enkel wijzigen naar de toekomst toe. <=> in tegenstelling tot de fiscus die iets in de boeken ontdekt dat hij er in vijf jaar nog nooit heeft uitgehaald > je kan het vertrouwensbeginsel niet inroepen omdat de fiscus ooit iets aanvaard heeft... Deel I: Inkomstenbelastingen Vermogen is datgene wat je hebt. Hierop is geen algemene belasting in België, en die zal er ook niet komen in de eerste 5 tot 10 jaar. In praktijk is ze heel moeilijk te innen. Je moet de rijkdom van elke Belg kennen (waarde huizen, schilderijen, diamanten). Bovendien taxeer je inflatie, wat dubbel pijnlijk is en economisch gezien een dubbel effect van inflatie teweegbrengt. Inkomen is niet wat je hebt, maar wat je bijverwerft door je hoofd, handen en kapitaal te gebruiken. Er zijn vier categorieën. Wereldwijde belastingplicht beperkte belastingplicht: combinatie leidt tot dubbele belasting. Internrechtelijke maatregelen, harmonisatie binnen Europa en belastingverdragen (België heeft er zo n 85, niet met Congo, nochtans een ex-kolonie, en ook niet met belastingparadijzen) gaan dit tegen. Schema W.I.B.: Art. 1 WIB: De vier soorten inkomstenbelastingen Art. 2 WIB: Artikel met alle fiscale definities Art. 3-5 WIB: Wat is het toepassingsgebied (wie betaalt ze) Art WIB: Wat is de belastbare grondslag. ( op wat zijn ze verschuldigd) Art WIB: Wat is het tarief (hoeveel betaal je) Bladzijde 8

9 De essentie over de belastbare grondslag is te vinden in art. 6 WIB, de belastbare grondslag wordt gevormd door vier soorten inkomsten, namelijk roerende inkomsten, onroerende inkomsten, beroepsinkomsten en diverse inkomsten. Personenbelasting is een belasting naar draagkracht en heeft verschillende maatschappelijke objectieven in functie van die draagkracht. Financiering van de werking van de overheid Inkomensherverdeling Beleidsinstrument om bepaalde gedragingen te bevorderen en andere te ontraden Daarom moet een belasting op het lijf van het individu geschreven zijn, ze moeten rekening houden met de persoonlijke kenmerken van de persoon die belastingsplichtige is. <=> BTW, dat een objectieve belasting is. Op een brood betaal je 6% BTW, wie het ook koopt. PB: houdt met enorm veel zeken rekening, ga je met trein of de auto naar het werk, hoeveel kinderen heb je, Het profiel dat je moet opstellen van de individuele belastingsplichtige om zijn draagkracht te bepalen vind je in het schema. Tot 1962 was er een sedulair systeem, werden de vier soorten inkomens aan afzonderlijke heffing onderworpen. Nu hebben we een globale belastingsheffing, personenbelasting op globaal belastbaar inkomen. In de personenbelasting zijn er twee soorten fiscale aftrekken Kosten gemaakt om een inkomen te behalen, je ben in principe immers slechts belastbaar op je netto inkomen, je eigenlijke verrijking. In principe zijn deze kosten dan ook altijd aftrekbaar. Zie schema voor de diverse artikelen hieromtrent in het WIB. Cash uitgaven die niets met het behalen van inkomsten te maken hebben. Art WIB omschrijft deze a'rekbare bestedingen. Deze worden afgetrokken nadat het globaal netto inkomen is samengesteld. Vb. kan mijn lidmaatschap van GAIA fiscaal worden afgetrokken, je moet hiervoor niet in art. 49 WIB gaan kijken, het is immers (in principe) niet je beroep, maar wel in art. 104 WIB Vb. onderhoudsgeld (80%) giften aan de universiteiten, kosten voor een huisbediende etc. Eens de soorten inkomens zijn vastgesteld en opgeteld, dan gaan we dus kijken naar art. 104 WIB, a'rekbare bestedingen. Volgende vraag is wat er gebeurt met die verschillende categorieën als ze samenkomen: kan ik bijvoorbeeld het verlies dat ik geleden heb bij mijn roerende inkomsten aftrekken van het positief saldo van mijn beroepsinkomsten? NEEN: de globalisering geldt enkel en a#een voor positieve saldi en niet voor negatieve saldi. Voor beroepsinkomsten geldt wel dat verliezen kunnen afgezet worden tegen latere jaren. Samenvoegingen- gezinsfiscaliteit: in elk gezin wordt dit schema twee maal toegepast, in tegenstelling tot voor 2005, tot wanneer de inkomens van de echtgenoten werden samengeteld. Er zijn wel nog een aantal verbindingen maar, de regel is volledige decumul. Afzonderlijke belastingheffing van de eigen inkomsten: beroep en eigen goederen Plus de helft van de gezamenlijke inkomsten Negatief saldo onroerende inkomsten mag worden overgeheveld naar partner Volledige gelijkschakeling in fiscale behandeling van gehuwde en geregistreerde wettelijk samenwonende partners De vier categorieën van inkomsten worden dan samengeteld en verminderd met de aftrekbare bestedingen. Dan hebben we het netto belastbaar inkomen (aan belasting onderhevig) en dan komt de toepassing van het tarief en de belastingvrije som Bladzijde 9

10 Hier is er sprake van een scharnierpunt. Voordien was er sprake van belastingaftrekken en inkomsten, en kon enkel het belastbaar inkomen verminderen Vanaf hier is er sprake van belastingkredieten of belastingverminderingen. Vanaf art. 130 WIB wordt er gesproken in termen van te betalen belastingen die verhoogd of verlaagd worden. Onderscheid en belang van het onderscheid: Vb. Je verzorgt je zieke ouders en krijgt hiervoor een fiscaal voordeel van 100, En je verdient 10,000 en wordt aan 50% Belast. Staat je fiscaal voordeel van 100 in art. 104 WIB en is het dus een fiscale aftrek dan houdt je 5050 over na belasting = 9,900*50% is de te betaling belasting = 4,950 d.w.z. 5,050 houd je over. Staat je fiscaal voordeel echter in art. 145 WIB ( na 130) dan krijg je een belastingvermindering of krediet en houd je 5,100 over. ( 5,000 belastingen worden verminderd met 100) Nog een belang van het onderscheid: bij kredieten bespaart iedereen hetzelfde, terwijl bij een aftrek het marginaal tarief bepalend is. Arme mensen besparen bij aftrek 30 (ca. 30% belastingschijf), rijke 50. Een krediet is neutraal zodat iedereen 100 bespaart. Dan ontstaat er een politieke discussie: meer inkomen, betalen meer belastingen dus moeten meer voordeel krijgen <=> Matheus effect: aan wie iets heeft wordt gegeven. Dit is de discussie tussen aftrek en vermeerdering. Vervolgens wordt de belastingvermindering of vermeerdering verrekend. Ook vermeerdering kan, bv. omdat je bent vergeten vooraf te betalen, omdat je fout berekend hebt Tot slot komt de aanvullende gemeentebelasting: pas dan weet je hoeveel je moet betalen. Ga je nu hierna je belasting gaan betalen? Neen, je hebt allicht al lang betaald. Je betaalde reeds vier belastingen tijdens het aanslagjaar: onroerende voorheffing, de roerende voorheffing, de bedrijfsvoorheffing (op jouw salaris) resp. de voora+etalingen (op zelfstandige inkomens) dd. 10/04, 10/07, 10/10 en 20/12 = tijdsdimensie in de belastingen Aanslagjaar 2010 Op 30/06/2011 dient de aangifte binnen te zijn (tax on web iets later) Ca. november 2011 verzendt de fiscus het aanslagbiljet De aangiften worden dus verwerkt, en tegen oktober december van het jaar na de inkomsten krijg je het aanslagbiljet binnen. De belasting werd echter al geheven via voorheffingen en voora+etalingen, dus dan geschiedt de vergelijking met de Onroerende voorheffing (beperkt); okt nov krijg je een aanslagbiljet onroerende voorheffing Roerende voorheffing (beperkt); vb. banken, je hebt dividenden van 25%, de bank gaat daarvan 15% inhouden en aan de fiscus storten Bedrijfsvoorheffing: Werkgever houdt bedrijfsvoorheffing in op je loon en stort het ten jouw behoeve door aan de fiscus. Voorafbetaling: beroepsbeoefenaars (niet enkel zelfstandigen) met een multipele inkomensbron, die geen vaste uitbetaler hebben van hun inkomen. Voor hen kan bedrijfsvoorheffing niet werken. Waarom niet enkel zelfstandigen > bestuurder venn. Is zelfstandige en die betaalt bedrijfsvoorheffing een accountant met tien klanten is zelfstandige en betaalt voora+etalingen. Men gaat dus al deze verrekenen en terugstorten (vordering op fiscus) of bijvorderen (schuld t.a.v. de fiscus) M.O.: die tijdsdimensie zoals ze hierboven werd beschreven leidt tot kwalijke gevolgen in rechtbanken die familiezaken a,andelen. Je bent immers nog geld aan het verdienen en moet al belastingen betalen! Bv. Alimentatie na echtscheiding is fiscaal aftrekbaar (80%) en belastbaar bij de ontvanger (80%). Bladzijde 10

11 Stel, je verdient 100,000 en na scheiding moet je 50,000 per jaar aan de echtgenoot. Je betaalt dus slechts belasting op 60,000 (want de onderhoudsgelden zijn voor 80% aftrekbaar), MAAR belasting wordt niet geheven op het einde van het jaar, doch via bedrijfsvoorheffing in de loop van het jaar, elke maand. Man werkt dus 12 maanden en verdient 100,000, doch werkgever houdt daar wel 50,000 bedrijfsvoorheffing van af. Hij weet immers niet van die alimentatie en kan er ook geen rekening mee houden. Jij verdient dus 100,000, waarvan je 50,000 uitgeeft, maar je krijgt ook maar 50,000 en houdt dus nul over. Je trekt het wel terug, ergens op het einde van het jaar daarop, maar ondertussen moet je wel nog leven, waardoor je die alimentatie niet kan betalen. Als de rechter dus geen tweede procedure wil moet hij rekening houden met de noodzaak aan voorfinanciering, fiscale overgangsmaatregelen of inglijdmaatregelen. Timing: aangifte, aanslag, controle, bericht van wijziging, aanvullende aanslag, bezwaar, rechtbank eerste aanleg, Hof van Beroep. De eerste aanslag aanvaard je, want die is door de computer berekend op basis van je aangifte. MAAR de controle komt pas achteraf en de belastingadministratie heeft drie jaar de tijd. Als de fiscus komt controleren en bijvoorbeeld zegt dat je bepaalde elementen verkeerd hebt aangegeven, bijvoorbeeld teveel kosten, dan krijg je een bericht van wijziging van aangifte. Als belastingplichtige heb je dan een maand te tijd om te antwoorden op dat bericht van wijziging. De fiscus mag de aanvullende belastingaanslag pas vestigen na die maand. Dit is een uitvoerbare titel die overigens automatisch een wettelijke hypotheek legt op al uw onroerend goed! Dat wil zeggen dat je in feite op 24 november drie jaar na de feiten veilig bent. (want op 24 december gaan ze dicht bij FOD en anders heb je geen volledige maand de tijd van antwoord gehad). Tenzij dat er sprake is van belastingfraude > verjaring na vijf jaar. Op die aanvullende aanslag kan je bezwaar aantekenen (binnen de zes maanden). Vaak krijg je geen antwoord en kan of moet je op tijd naar de rechtbank van eerste aanleg gaan. Betaal je ze ondertussen en win je, dan krijg je moratoire intresten (ong. 7%) + betaalde bedrag. Betaal je niet en verlies je de zaak dan moet je verwijlintresten betalen (is dus een goede belegging, want 7% ). Het nadeel bij verlies is dat dit slecht imago geeft: stel je verkoopt dan een product met je bedrijf, en de klant zal weten dat je geld automatisch door de fiscus geconfisceerd wordt... Dat bezwaar wordt behandeld door de gewestelijke directie der belastingen = bij de fiscus maar redeneert vrij autonoom, behalve wat betreft de aanslag van de BBI > verlies je daar of na 6 maand nog geen beslissing > rechtbak eerste aanleg en eventueel naar het Hof van Beroep en naar Cassatie alwaar een gewone advocaat mag optreden (uitzondering, je doet er beter aan een Cassatie-advocaat te nemen). Gigantisch lange procedure => drang tot settlement met fiscus, doch enkel over feitelijke elementen! Gebeurt vaak dat wetgever een wet stemt en zegt dat deze niet retroactief is, want is enkel van toepassing in aanslagjaar daaropvolgend. In feite is hij wel van toepassing op dit aanslagjaar. => De facto terugwerkende kracht in fiscale wetten (niet formeel) Bladzijde 11

12 Personenbelasting: Toepassingsgebied Rijksinwonerschap, nationaliteit doet in dit kader niet ter zake: het zijn feitelijke elementen die doorslaggevend zijn. Rijksinwoners worden aan de personenbelasting onderworpen op basis van hun wereldwijd inkomen. Niet inwoners worden niet belast in België tenzij ze inkomsten hebben van Belgische oorsprong in welk geval ze onder de belasting van de niet-inwoners vallen. Van belang is waar je feitelijke verblijfplaats is of de zetel van je fortuin. Feitelijke verblijfplaats: Waar woon je, waar keer je naar terug als je geen enkele reden hebt om ergens anders te zijn. (je bent niet aan het sporten, werken, op vakantie, ) = hoofdverblijf. Het feit dat je bent ingeschreven in het Belgische Rijksregister houdt echter wel een weerlegbaar vermoeden in voor de personenbelasting. Daarnaast is er ook een onweerlegbaar vermoeden dat zegt dat je woont waar je familie (gezin= vrouw en kinderen zolang ze bij jou ten laste zijn) gevestigd is. Vb. Belgische hoofd van Luxemburgse Bank, wordt rijksinwoner Luxemburg, aangezien de belastingen daar veel lager zijn. Zijn vrouw en kinderen bleven hier maar hij stelde dat zijn werk het allerbelangrijkste in het leven was, dit werd niet aanvaard door de rechtsspraak. Vrouw moest dan mee naar Luxemburg en kinderen bleven nog voor studies in België, en als de vrouw al eens in België was, dan was dat omdat een van de kinderen ziek was. Rechtsspraak aanvaarde aanvankelijk dit voorlopig achterblijven. Daarom kwam er een wetswijziging, waarin het onweerlegbaar vermoeden werd ingevoerd dat de plaats waar je feitelijk verblijft de plaats is waar je kinderen verblijven zolang ze bij jou ten laste zijn. Zijn er geen kinderen en zit je vrouw bvb vaak in Frankrijk, jij veel in Luxemburg en zien jullie elkaar af en toe in België, dan is het moeilijk vast te stellen waar je woont en aanvaardt de RS vaak wat je zegt Zetel van het fortuin: Niemand weet wat het juist is om een fortuin te hebben, het gaat om een feitelijke beoordeling door de rechtspraak (I know it when I see it) Zetel van je fortuin is de plaats waarnaar je moet terugkeren om je fortuin te beheren. Vb. man koopt een appartement in Monaco, verblijft er zeer geregeld, zijn vrouw is daar ook, geen kinderen in België en ze hebben er een bankrekening. Maar hij is nog bestuurder van een familiebedrijf (vermogen zit daar grotendeels in) en zijn private banking en levensverzekering zijn in België > rechtsspraak oordeelt dat zetel fortuin in België is. Vertrek: Je kan van het ene op het andere moment België fiscaal verlaten, geen rijksinwoner meer zijn. Dit in tegenstelling tot in andere landen waar een uitfaseringsperiode bestaat, vb. je moet drie jaar weg zijn Koop ik bijvoorbeeld morgen in Parijs een appartement en heb ik geen vrouw en kind en geen fortuin dan kan in aan de belastingdienst een aangifte vragen van de eerste periode van dit jaar. Voorwaarden: Je bent werkelijk verhuisd Je bent niet van plan om binnen een korte termijn terug te komen Al je zaken zijn afgehandeld (vb; geld naar rekening in Parijs, levensverzekering is overgeplaatst om geen fortuin meer in België te hebben.) Studenten die een jaar naar VSA gaan blijven doorgaans gewoon Belg, vaak heb je er geen belang bij om van nationaliteit te veranderen (ben je thuis nog ten laste en betaal je zelf geen belastingen). Als je een G1 visum hebt voor de VSA moet je na 18 maanden terugkeren en ben je zeker niet opgehouden rijksinwoner te zijn. Bovendien zijn er dubbele belastingsverdragen voor als beide landen van oordeel zijn dat je een rijksinwoner bent. In het geval dat je er tijdelijk studeert zal je woonplaats doorslaggevend blijven. De uitzonderingen Sinds 2008 bijzondere regeling voor jonge sportbeoefenaars, tot een bedrag van 16,000 aan 16,5% (jonge sportbeoefenaars tussen 16 en 25) terwijl voor diegenen die ouder zijn dan 25 jaar een eenvormig tarief zal gelden van 33% mits de andere inkomsten hoger zijn dan de inkomsten uit de sportactiviteit. Bladzijde 12

13 Wanneer de sportbeoefening de enige of de hoofdactiviteit is, geldt deze afzonderlijke taxatie niet en wordt de betrokkene progressief belast. Diplomaten in België gevestigd betalen hier geen belasting, Belgische ambassadeurs betalen belasting bij ons behalve diegenen die geaccrediteerd zijn in de VSA, Congo en Groot Brittannië. Kaderleden die vanuit het buitenland in België komen werken, inzoverre zij niet van job veranderen binnen het bedrijf. Likewise betalen Belgen die een deel van hun tijd wekelijks in het buitenland werken ook geen Belgische belastingen op deze arbeid. Europese ambtenaren betalen enkel een sta,effing van 7 à 8%. Verder worden ze niet belast in het land waar ze verblijven en verlaten ze hun oorspronkelijk land en betalen ze daar ook geen belasting. Bovendien doen ze hun aankopen zonder BTW en krijgen ze een hoog loon. Onroerende inkomsten: het kadastraal inkomen = een forfaitaire netto huurwaarde, door de administratie van het kadaster. Forfaitair, want het is een algemene schatting en netto omdat het gaat om de netto huurwaarde. Men houdt rekening met 40% (= belangrijk kostenforfait) kosten. Elke grond heeft een KI (ook vb. landbouwgrond, bouwgrond, ) Ga je bouwen, dan komt men ter plaatse kijken en zegt men bijvoorbeeld: dit is een mooie villa en aan de hand van een vergelijking met gelijkaardige goederen en percelen.... Bij het vaststellen van het KI worden de verwervingskosten forfaitair afgetrokken (geen intresten op leningen) en mogen dus niet meer van het KI worden afgetrokken nadien. Als eigenaar ga jij je verzetten tegen een bepaalde kwalificatie en ga je proberen in een lagere categorie woningen te komen, vb. driegevels, appartementen. Het kadastraal inkomen gaat van ongeveer een 10 à 20 tot uitzonderlijk 40% van wat je er werkelijk voor kan krijgen. Ga je belangrijke (ver)bouwwerken uitvoeren dan moet je een bouwaanvraag doen die wordt doorgestuurd naar de administratie van het kadaster die je een brief sturen met de vraag om aan te geven wanneer de werken klaar zijn, dan komen ze kijken (ook als je niet antwoordt). Na verbouwingswerken komt er dus een herschatting. Dat KI is de grondslag voor de onroerende voorheffing en soms betaal je hierop je uiteindelijke inkomstenbelastingen. In andere gevallen wordt het nog verhoofd, en wel met 40% Vaststelling: laatste perequatie 1975, de revalorisatiecoëfficient bedraagt thans 3,75. Als minister van financiën weet je dat KI (te) laag is. Zo is residentieel vastgoed een prima tax-shelter: in Leuven kan je een studio al gauw voor 385/maand verhuren, hoewel je slechts belastingen zal betalen op je onroeren inkomen ten belove van 1,4 * 1,000 (dit is ongeveer het K.I. voor een studio in Leuven, op jaarbasis) in geval van verhuur aan particulieren. Ik mag evenwel onder geen beding werken in mijn studio, want dan wordt de huurder belastbaar aan het tarief van de werkelijk ontvangen huur! Sinds 1975 heeft men gezegd dat het KI om de tien jaar moet herzien worden. We zijn nu al dertig jaar op die herziening aan het wachten en geen enkele minister van Financiën durft het aan. Het is immers een belasting die werkelijk elke eigenaar moet betalen, als je die rechtstreeks gaat verhogen dan wordt je nooit meer verkozen. Het KI wordt wel jaarlijks geïndexeerd. Art. 518 WIB Alternatief: niet optrekken maar voor de enkele fiscale regelingen waarvoor het belangrijk is wordt er gerevaloriseerd. Dat wil zeggen dat het KI vermenigvuldigd wordt met een coëfficiënt die momenteel rond de 3,75 schommelt. Zo bekom je een hoger bedrag zonder het KI in het algemeen op te trekken. Bladzijde 13

14 Cassatie heeft in de jaren 60 gezegd dat inkomen a#es is wat een zaak periodiek voortbrengt zonder dat de substantie ervan teniet gaat (zaak kan bijvoorbeeld ook ik zijn, die werkt). Voor een vastgoed zijn dat: huuropbrengsten, pachtopbrengsten en vergoedingen voor een opstalrecht. Conclusie: meerwaarden op de verkoop van een vastgoed (en daarmee gelijkgesteld het toestaan van een vruchtgebruik) zijn NIET belastbaar als onroerend inkomen. Uitzondering: meerwaarde is belastbaar in twee omstandigheden, doch niet als onroerend inkomen. Als beroepsinkomen > meerwaarde of bedrijfactiva. Vb. hou je beroepsmatig vastgoed aan en realiseer je daar een meerwaarde op > belastbaar als beroepsinkomen. Er is hier dus sprake van een verkapte belasting op meerwaarde. Eén van de redenen is dat als je bvb. een gebouw aanhoudt voor je beroep, je fiscaal aftrekbare afschrijvingen kan boeken. Grondspeculatie: speculatie waardoor je een meerwaarde realiseert op terreinen is belastbaar als diverse inkomst als grond verkocht binnen de acht jaar na verkrijging (voor schenking zie art.90, 8 WIB). Al wie een gebouwd onroerend goed koopt en verkoopt (art. 90, 10 WIB.) wordt belast indien het wordt verkocht (of toestaan vruchtgebruik) binnen de 5 jaar. Dit om vastgoed en grondspeculatie tegen te gaan. Privé-meerwaarden zijn dus slechts uitzonderlijk belastbaar. Privé kan je de eigen woning om de twee jaar verkopen, je gronden na acht jaar en je appartement na 5 jaar Wat is dan wel belastbaar? Vastgoed door de eigenaar bewoond: dat wil zeggen dat je er niets aan verdient en toch wordt je een forfaitair inkomen geïmputeerd, er is een principiële belastbaarheid opgenomen in art. 7 WIB. Maar volgens art WIB is men vrijgesteld van het KI van de woning die men betrekt en waarvan men eigenaar is. En toch moet men rekening houden met het KI om het belastbaar inkomen te bepalen! Waarom zegt art. 7 WIB nu dat een eigen onroerend goed dat je betrekt principieel belastbaar is? Wel, je betaalt onroerende voorheffing op dat kadastraal inkomen van je eigen woonhuis. Maar, men wil het globaal belastbaar inkomen niet verhogen, dus is er een vrijstelling opgenomen in art WIB In Vlaanderen betaalt men 2,5% op het K.I. (vroeger 1,25%), aangevuld met opcentiemen die kunnen gaan tot 1200 opcentiemen in bepaalde gemeentes. D.w.z. per euro belasting betaal je 12 belasting bovenop! In dit kader kan men zich afvragen of we een vermogensbelasting hebben in België: je wordt namelijk op een onroerend goed dat je hebt, belast op het pseudo huurinkomen dat je jaarlijks hebt. Dit is een als inkomensbelasting vermomde vermogensbelasting. Bovendien is er een periodieke overgangsbelasting op onroerende goederen namelijk de successierechten. Er is dus sprake van een verkapte vermogensbelasting onder de vorm van het geïmputeerde inkomen (en de vrijstelling is minstens gedeeltelijk een fictie, zie onder). Er is geen echte vermogensbelasting omdat men vreest dat dan iedereen wegloopt met zijn geld, maar dat geld verdwijnt (of kan verdwijnen) elk jaar in mindere mate 1 : Bankgeheim heeft in België grenzen Geleidelijke afschaffing van titels aan toonder van Het tweede verblijf Je hebt een tweede onroerend goed in België dat je geen inkomen oplevert en het is niet je voornaamste woning, je gezinswoning, dan betaal je belasting op het KI maal 1,4 ( of plus 1 De vraag is dus of we in 2014 een vermogensbelasting op het roerend vermogen gaan krijgen. Het is bovendien net op dat ogenblik dat de vergrijzing volop gaat toeslaan. Komt ze er, dan moet je kiezen: met je wit geld definitief in België blijven, of definitief met je zwart geld in het buitenland. Je betaalt immers elk jaar vermogensbelasting tot je het wegschenkt. In tegenstelling tot nu: als je belegt in SICAF s moet je het niet aangeven en betaal je geen belasting. Bladzijde 14

15 40% is zo bepaald in 1984). Je kiest ZELF welke je gezinswoning en dus eerste verblijf is en welke je tweede verblijf is dat wordt belast op het KI maal 1,4. Verhuurd aan een natuurlijke persoon, een particulier: in dit geval betaal je eveneens belasting op het KI maal 1,4 (of plus 40%). Die natuurlijke persoon oefent dus niet zijn beroep uit in dat goed. Waarom wordt je niet belast op de werkelijke huurwaarde > om afspraken, collusie tussen huurder en verhuurder te vermijden, om in het zwart te betalen, dat maakt voor de huurder immers niet uit, hij kan de huur toch niet aftrekken als beroepskost. Verhuurd aan rechtspersoon of aan natuurlijke persoon die er zijn beroep in uitoefent > belasting op de netto-huur, de werkelijke huurinkomsten, die bovendien minstens gelijk moet zijn aan het KI. Van zodra immers de huur afgetrokken kan worden als beroepskost dan zal de huurder wel geïnteresseerd zijn in een factuur en dus niet meer in in het zwart betalen. Voorbeeld: jij huurt een kot en begint een internetbedrijf en trekt de huur af als kost > boze kotbaas die een fiscale correctie zal krijgen en belasting zal moeten betalen op zijn werkelijke huurinkomsten. (in huurovereenkomst zal dus doorgaans staan dat elke activiteit die zou maken dat huur aftrekbaar wordt als kost verboden is, en indien toch dat eventuele financiële gevolgen voor de verhuurder onmiddellijk verhaald worden op de huurder) Er is een mogelijkheid tot gemengd gebruik, dat wil zeggen dat je een stuk gebruikt voor privé en een ander voor beroepsmatige doeleinden. Je kan dus gaan splitsen vb. 50%-50% in dat geval wordt de helft van de huur belast als werkelijke huurinkomst bij de verhuurder en de andere helft als privé verhuur dus belasting op de helft van het KI maal 1,4. Er is wel in een zekere bescherming voorzien, het moet namelijk gaan om een geregistreerde huurovereenkomst. Registratie is gratis voor een woonhuis maar niet voor een beroepshuis. Dus best contract registreren op één jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging tot 10 jaar. Anders betaal je registratierechten op 10 jaar huur. Vrijstellingen (op het onroerend inkomen) Volledige vrijstelling als gebruik voor onderwijs, eredienst, ziekenhuizen enz. art. 12 WIB Proportionele vermindering van KI ingeval van onproductiviteit (vb. door een overstroming) Minstens 90 dagen niet in gebruik of tenminste voor 25 % vernietigd. ( zie art. 12) Aftrekbare kosten Algemene kosten: als je belast wordt op het KI dan zijn deze niet aftrekbaar, want het KI is al een netto-inkomen, na kosten (houdt immers rekening met 40% kosten) Wordt je belast op de werkelijke huuropbrengsten, dan is er een lastenforfait van 40% van de ontvangen huur (evenwel beperkt tot een plafond van 2/3 KI gerevaloriseerd). Waar komt dat van 40% van het totale KI gerevaloriseerd vandaan? Het normale is 60% van de werkelijke huurwaarde, wil je dus het totale bekomen doe je het maal 60 en gedeeld door 100, dan bekom je het gebruteerd. Gebruteerd KI = 100/60 normaal KI maal 40/100 KI ( forfait) = 2/3 KI. Voor terreinen is het lastenforfait gelijk aan 10%. Aftrekbare financieringskosten, intresten Je hebt één woning; Artt WIB, 14 en 104, 9 WIB. Sinds 2005 bestaat hiervoor een nieuwe regeling: Je krijgt zoals reeds gezegd (art. 12 3) een vrijstelling op het KI van je eigen woning. Je krijgt geen inkomen geïmputeerd in je aangifte voor je eigen woonhuis. Dat is echter wel lastig omtrent de aftrekmogelijkheden. Zie oplossing. Er kwam een afschaffing van de woningaftrek en er is geen renteaftrek meer op eigen woning, in de plaats kwam er een forfaitair bedrag, dat alle vroeger aftrekmogelijkheden vervangt. Iedereen die een eigen huis heeft mag (zie cursus) aftrekken (aftrekbaar aan het marginaal Bladzijde 15

16 tarief), dit bedrag wordt gedurende de eerste tien jaar verhoogd met (zie cursus) op voorwaarde dat het de enige woning blijft, gezinnen met drie kinderen of meer ten laste genieten een bijkomende aftrek van 70. Er lijkt een probleem te zijn: van wat moet je het a'rekken als je maar één huis hebt waarvan je het KI niet aan je belastbaar inkomen moet toevoegen? Als je maar één woning hebt kan je het aftrekken van ALLE andere inkomsten (heel bijzonder, normaal moet je binnen de categorie blijven en mag je niet negatief gaan). De aftrekbare bedragen zijn: interesten die je aan de bank betaalt. Indien je met de aftrek van die intresten niet aan 1950 komt, mag je ook je kapitaalaflossing aftrekken tot je aan dat bedrag zit. Dit is een zeer bijzondere regeling, normaal kan je het a+etalen van een schuld nooit aftrekken van de belastingen, het is immers geen kost maar het is partimoniumsgewijs neutraal: Actief: Wat de firma bezit, of aanwendingen van geld die leiden tot een economische waarde voor de onderneming: onroerende goederen, voorraden, schuldvorderingen, aandelen, financiële activa, vast actief, cash middelen. Passief: wat is de financieringsbron van al die dingen: eigen vermogen (gestort kapitaal, reserves), vreemd vermogen (schulden), gereserveerde winsten (Actief schulden aan derden) = netto actief = kapitaal+uitgiftepremies+gereserveerde winst. Stel nu je gebruikt 100 om een schuld af te lossen => balans daalt met 100, cash daalt met 100, MAAR schuld daalt ook met 100, waardoor het netto-actief niet daalt, blijft 200! Vandaar dat het vreemd is dat a+etalingen van je huis kunnen worden afgetrokken, het is immers een balansoperatie die geen invloed heeft op winst of verlies! Je kan bijvoorbeeld ook verzekeringspremies aftrekken. Als je verzekeringspremies betaalt aan je verzekeraar in het kader van je levensverzekering. Die dan als de verzekering vervalt het aldus verworven kapitaal gebruikt om je huis af te betalen. Je hebt meer dan één onroerend goed of één onroerend goed met een lening op minder dan tien jaar, dan is de algemene regel van toepassing, art. 14, 1 WIB. In dat geval kan je de interesten aftrekken die je betaalt om het onroerend goed te verwerven dan wel om het te behouden ( = ook grote herstellingswerken en verbouwingen), nooit de kapitaalaflossingen. Heb je een verlies, dan is dat pech. Je kan enkel de rente aftrekken tot je onroerend inkomen is opgebruikt, het gaat dus niet van de ene categorie naar de andere. De aftrek is algemeen, dus wat je wel kan doen is dus bijvoorbeeld de intresten voor je appartement in Gent aftrekken van je onroerend inkomen uit je appartement in Knokke en zo gaan shelteren, door iets nieuws te kopen met een lening. Je eigen geld beleg je en de intresten trek je af => vb. waarom kan het nuttig zijn te gaan lenen aan 4,8% en je eigen vermogen te gaan beleggen? Nota bene: offsetbaarheid van verliezen per categorie: Diverse inkomsten: nauwelijks een verlies mogelijk, tenzij bij art. 90, 1 WIB, verliezen kunnen enkel afgetrokken worden van diverse inkomste Beroepsinkomsten: onbeperkt over te dragen naar volgende jaren Onroerende inkomsten: met verliezen kan je geen kant uit Roerende inkomsten: geen verliezen mogelijk Onroerende voorheffing Deze wordt betaald in de loop van het inkomstenjaar, waarvoor de belasting pas wordt berekend als het inkomstenjaar wordt beëindigd. Maar de facto is het een belasting op zich geworden. De onroerende voorheffing wordt geheven op het kadastraal inkomen. Op je aanslagbiljet dat je in de loop van het inkomstenjaar krijgt staat jij bent eigenaar, vruchtgebruiker, opstalhouder of erfpachthouder van x goederen => onroerende voorheffing = KI maal tarief. Het onroerend goed Bladzijde 16

17 is niet alleen gelegen in een regio, maar ook in een provincie en een welbepaalde gemeente. En die gemeentes en provincies mogen opcentiemen heffen op de onroerende voorheffing. Van deze mogelijkheid is zeer ruim gebruik gemaakt en er worden van gemeente tot gemeente, met een gemiddelde van 1500 a 1600 opcentiemen. Dus de belasting wordt maal 15 of 16 gedaan, gemiddeld genomen. Deze opcentiemen werden echter ingevoerd toen het federale tarief van 1,25 nog gold en voor de berekening van de opcentiemen wordt dit originele bedrag dan ook behouden. Verrekenbaarheid onroerende voorheffing: niet verrekenbaar voor eigen woning! Met betrekking tot de verrekenbaarheid van onroerende voorheffing gelden twee regels: Verrekenbaarheid van de onroerende voorheffing is beperkt tot 12,5% van het kadastraal inkomen. (d.w.z. ong opcentiemen) > Omdat de gemeenten en de provincies opcentiemen heffen heeft de federale overheid gezegd niet verrekenen met mijn heffing Al wat je meer betaalt aan onroerende voorheffing is dus een bijkomende, aanvullende afzonderlijk belasting! Het gaat hier dus om een aparte vastgoedbelasting die niet verrekenbaar is met de onroerende voorheffing. MAAR verrekenbaarheid bij privé-gebruik => onroerende voorheffing is nooit verrekenbaar. Artikel 12 3 WIB zegt dan wel dat je bent vrijgesteld van belasting op het KI van je eigen woonhuis, doch de opheffing van art. 277 ev WIB maken dat je toch vastgoedfiscaliteit betaalt. Conclusie: onroerende voorheffing is dus geheel of gedeeltelijk een afzonderlijke vastgoedbelasting. Voorgaand schema geldt enkel voor onroerende goederen behorend tot het privévermogen. Art. 33 WIB: alles wat je aanhoudt in het kader van je beroepsuitoefening of activiteit valt onder een heel andere regeling. Meerwaarden zijn dan wel belastbaar. Opbrengsten uit erfpacht en opstal zijn dus onroerende inkomsten. Bij natrekking hangt het af van de concrete situatie (niet te kennen). Het toestaan van het vruchtgebruik is zo ingrijpend dat het gelijk wordt gesteld met de verkoop en de meerwaarde door particulieren gerealiseerd is dus in principe niet belastbaar. Beleggen in vastgoed? Drie opties: Investeren in een vastgoedvennootschap (zelf oprichten, aandelen verhandelen) of het vastgoed zelf kopen ( in bakstenen doen )? Typisch zijn er vier feitelijk elementen die bepalend zijn. Wil je investeren in residentieel vastgoed of commercieel vastgoed? Residentieel: art. 7 WIB geldt en wijst in de richting van privé-bezit, dan trek je immers normaal huurders aan die particulier zijn, in welk geval je maar belasting betaalt op het KI maal 1,4. Commercieel: traditioneel zal je in dit geval beroepsgebruikers als huurder aantrekken, en zal je dus belastingen moeten betalen op de werkelijke huuropbrengst. De vennootschap lijkt dan aantrekkelijker, om drie redenen: afschrijvingen (bijkomende kostenaftrek), maar 33,99% inkomstenbelasting, notionele intrestaftrek. Heeft u nieuw of oud vastgoed op het oog? Nieuw: wijst in de richting van privébezit, aangezien je weinig kosten daaraan hebt. Bij privébezit kan je weinig aftrekken. Oud: veel kosten dus wijst in de richting van een vennootschap waar deze eenvoudig aftrekbaar zijn. Wil je het vastgoed gedurende lange termijn of korte termijn aanhouden. Korte termijn: wijst in de richting van privébezit; want na 5 jaar voor een gebouw en 8 jaar voor een grond heb je belastingvrije meerwaarde (art. 90 ten tiende) Bladzijde 17

18 Lange termijn: vennootschap, want dan kan je de voordelen opsparen, meerwaarde wordt belast maar je mikt hier toch niet op orte realisatie, eerder op netto actuele waarde Vindt u successieplanning belangrijk (als je al oud bent of heel rijk) Ja: vennootschap, successieplanning met aandelen is immers redelijk gemakkelijk Neen: Privé, successieplanning in bakstenen is immers zeer moeilijk. Vastgoed bevak: vb. Cifinimo. Dit zijn beleggingsvennootschapen, holdings, die alleen maar aandelen hebben. Beleggingsvennootschap heeft zo een fiscaal neutrale interface naar de vastgoedmarkt toe. Hoewel ze belegt in vastgoed, bestaat haar rendement uit roerende inkomsten en wordt het belast als dividend. De BEVAK zelf betaalt bijna 0% belasting (later nog te confirmeren in deze cursus. zien dat je dit snapt, vindt Haelterman belangrijk). Vastgoed certificaten. Manier om vastgoed te kunnen financieren. Het betreft een schuldtitel die vasthangt aan één specifiek vastgoed. Huurgelden worden rechtstreeks doorgestort naar de houder van het certificaat. Verkoopwaarde (incl. meerwaarde) ook volledig voor hem. Vastgoedcertificaten worden belast als interest, d.w.z. de bevrijdende RV is van toepassing (15%) waardoor je ontsnapt aan de gewone progressieve inkomstenbelasting die gemiddeld bijna 50% bedraagt. Afschrijvingen op vastgoed leiden ertoe dat minder interest betaald dient te worden aan certificaathouders, i.e. het saldo van de huur na aftrek van afschrijvingen. Met de rest hiervan kan men dan het kapitaal aflossen, wat belastingvrij gebeurt. De periodieke interestcoupon die men ontvangt is dus de facto volledig belastingvrij. Daarbij komt dat het certificaat zeer liquide is, zeer verhandelbaar. Het is de ideale manier om vermogen onder de familie te verdelen. Huis van 100. Verhuur van het vastgoed leidt tot 10 huuropbrengst. Afschrijving = 4 per jaar, dus 4 is belastingvrij. Deze wordt gebruikt om schuld af te betalen. Zes blijft er over. Hiermee betalen we interest af aan de eigenaars van het vastgoedcertificaat.. Deze trekken we dus af van de 6 euro, en alles wat binnenkwam ( 10) gaat ook weer belastingvrij buiten. Bij de ontvanger van de interesten is bovendien alles slechts belastbaar aan 15% R.V.! Bladzijde 18

19 Roerende inkomsten Een overzicht is vervat in art. 17 WIB: Dividenden art. 18 WIB Interesten art. 19 WIB ( restcategorie) Verhuringsinkomsten uit roerende goederen Lijfrenten en tijdelijke renten (niet pensioenen) art. 20 WIB Belangrijke vrijstellingen art. 21 WIB Aftrekbare kosten (erg beperkt) art. 22 WIB Dividenden zijn alle voordelen toegekend door een vennootschap (vereist rechtspersoonlijkheid) aan aandelen of winstbewijzen. (impliceert vermogensoverdracht) A#e voordelen die je krijgt omdat je aandeelhouder of winstbewijshouder bent en blij'. Deze vormen in principe het belastbaar dividend. Gewone dividenden Alle terugbetalingen van kapitaal en uitgiftepremie, tenzij het om een krachtens het vennootschapsrecht rechtmatige beslissing gaat. Dat wil ze/en dat een terugbetaling van het kapitaal zonder de juiste vormvereisten na te leven belastbaar is. Het moet dus gaan om een formele terugbetaling van werkelijk betaald kapitaal. Waarbij twee maanden wordt gewacht om eventueel verzet door de schuldeisers toe te laten. Gebeurt het fout riskeer je 33,99 (venn.bel door venn. die dit uiteraard terugbetaald uit haar winst of opgebouwde reserves - klopt deze redenering?)+ 15% (R.V. door ontvanger) belastingen te moeten betalen! Liquidatieuitkering of inkoopbonus: belastbaar is enkel verschil tussen verkregen bedrag en kapitaal vertegenwoordigd door deze aandelen. Vb. Vennootschap die geld verdient, bestaat gedurende twee jaren. Stel je verdient elk jaar 100 winst, je kan dan in jaar uitkeren en in jaar uitkeren, deze uitkering is belastbaar als dividend. Je kan echter ook in jaar1 en jaar 2 geen winst uitkeren en dan na twee jaar ontbinden vereffenen, op dat ogenblik krijg je 1000 kapitaaluitkeringen en 200 liquidatiebonus. Definitie van inkomsten door cassatie: a#es wat een zaak periodiek opbrengt zonder dat de substantie teniet gaat. Deze liquidatiebonus is dus geen inkomst want de substantie gaat teniet > lang kon men zo belastingvrije uitkering realiseren en dan kwam in art. 18 WIB te staan dat deze liquidatiebonus belastbaar was als dividend. Economisch gezien is dit logisch want het gaat om een opsparen van de winst. Uitbreiding van het dividend begrip naar sommige soorten interesten: Vergoeding ontbrekende coupon bij stock lending ven beursgenoteerde aandelen. Omzetting excessieve intrest in dividenden Viseert geva#en van fiscaal gemotiveerde onderkapitalisatie of te hoge intresten betaald aan aandeelhouders of bedrijfsleiders op een lening die meer bedraagt dan kapitaal plus belaste reserves of op een bedrag aan intrest boven de marktvoorwaarden (markt-conformiteit) Stel een vennootschap heeft 10,000 kapitaal, winst is 1000 en wordt uitgekeerd als een dividend. Basisberekening venn. bel: % = 660 beschikbaar voor uitkering % (of 25%) roerende voorheffing 561 of 495 die je overhoudt Reële berekening, rekening houdend met het systeem van notionele intrest aftrek art. 205 bis ev Bladzijde 19

20 WIB. Deze notionele intrestaftrek bestaat uit 4,307 % van het eigen vermogen (hier dus kapitaal van 10,000): notionele intrest aftrek 569 (hier betaal je belastingen op) ca. 190 belastingen aan 33.99% = 810 beschikbaar voor uitkering - 15 % = 688,5 ontvangen door AHers - 25% = 607,5 ontvangen door AHers M.O.: cascade van vennootschapswinst, vennootschapsbelasting, personenbelasting! (Tot voor 2008) konden we de te betalen belastingen drastisch verminderen door de vennootschap te herfinancieren met minder equity en meer schuld. Een cijfervoorbeeld Nu hebben we een vermogen van 10,000, waarvan lening = 9,000 en kapitaal = 1,000. Op die 9,000 die ik zelf aan de vennootschap heb geleend, betaalt ze mij 5% intrest. Basisberekening: van de 1,000 winst die we weer maken, wenden we 450 (5% van 9,000) aan ter betaling van interest. Dit is een aftrekbare uitgave, dus: 450 interest aan mij betaald, waarop ik 15% bel. betaal. Op roerend inkomen blijft over = 382 Nettowinst na intrestlast: Venn % = 363 uitkeerbaar - 15% = = 690 gekregen aan het eind van het jaar vgl. met 561 Meer intrestdragende leningen aan vennootschap was dus fiscaal voordeliger. Dividenden werden immers onderworpen aan venn. bel. én P.B. en interesten alleen aan PB. Dat is al helemaal anders als we rekening houden met notionele intrestaftrek. Bedoeling hiervan was dan ook tegemoet te komen aan het feit dat schuldfinanciering van een vennootschap fiscaal voordeliger was. Notionele intrestaftrek geeft je een fiscale aftrek alsof het schuldfinanciering was. Het is een middel om het verschil tussen eigen middelenfinanciering en schuldfinanciering te neutraliseren. Actuele berekening met schuldfinanciering: Je hebt 1000 kapitaal en dus een notionele intrestaftrek van 43,07 Intrest 450 belasting > 382 Nettowinst na intrestlast: ,07 NI = 507, 03-34% = % = 50,25 = 710 aan jou Conclusie: tot 18 maanden geleden was het veel gunstiger om je geld in een vennootschap te steken onder de vorm van een schuld (een achtergestelde lening, of elke ander vorm om de banken te plezieren, anders aanvaarden de banken en andere S.E. het doorgaans niet). Je kan je afvragen of dit geen simulatie is... Bladzijde 20

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1

Inkomstenbelasting. Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 Inkomstenbelasting Academiejaar 2009-2010 samenvatting syllabus - Jeroen De Mets 1 1. Inleiding A. Begrippen Definitie fiscaal recht 1 Algemeen begrip van de belasting Definitie Cassatie (+gemeenschappen/gewesten)

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald.

Zodra een onroerend goed in een vennootschap zit, kan het niet zonder fiscale kleerscheuren uit de vennootschap worden gehaald. TIPS EN ADVIES Nr 68 Vastgoed in een vennootschap: de goede jaren zijn voorbij Jarenlang adviseerden fiscale specialisten om woningen, gronden en bedrijfsgebouwen aan te kopen via een vennootschap. Maar

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten).

De meerwaarden. Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). De meerwaarden Met meerwaarden bedoelt men het positieve verschil tussen de verkoopprijs van een goed en de aankoopprijs ervan (inclusief kosten). Als het onroerend goed voor beroepsactiviteiten wordt

Nadere informatie

Deel 1 Basisbeginselen

Deel 1 Basisbeginselen Deel 1 Basisbeginselen Vragen 1 Geef de definitie van belastingen. 2 Geef de kenmerken van een belasting. Geef en bespreek een voorbeeld. 3 Welke soorten sancties zijn er? Geef van elke soort sanctie een

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN

MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN MAATREGELEN DI RUPO DE ONDERNEMER ZAL BETALEN BENT U GESTRIKT OF BENT U GESTRIKT? INLEIDING» Feitelijk opheffen bankgeheim» Geheime commissielonen Bewust niet aangegeven - systematisch Taxatie 309 % Te

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3

5. Waarom wordt een rc ook weleens een vuilbakrekening genoemd?... 3 Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1. Wat is een rc precies? 1. Kunt u uw rc vergelijken met een bankrekening?... 2 2. Wat boekt uw boekhouder eigenlijk op uw rc?... 2 3. Wanneer heeft u een slechte of negatieve

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten

Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Verwerven van onroerend goed : Fiscale aspecten Dany De Decker 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Inhoud Verwerving onroerend goed Bezit onroerend goed Successieplanning Verkoop 2 (c) 2012 Baker Tilly Belgium

Nadere informatie

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering

Groenboek Zesde Staatshervorming. Subcluster fiscaliteit en financiering Groenboek Zesde Staatshervorming Subcluster fiscaliteit en financiering 1. Verenigbaarheid van de regionale fiscaliteit met het Europees recht 2. De Vlaamse bevoegdheden in de personenbelasting 3. De niet-bevoegdheidsoverdracht

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE...

DE VERPLICHTING TOT REGISTRATIE... Registratierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. DRIE SOORTEN REGISTRATIERECHTEN...2 1 Het algemeen vast recht ( 25)...2 2 Specifieke vaste rechten...2 3 Evenredige rechten...2 2. DE VERPLICHTING

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht

Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht Examen Fiscaal en arbeidsovereenkomstrecht appartement aan zee vraag, door het jaar familie gratis, interesten kan je aftrekken, KI, wel onroerende voorheffing, niet verkeenbaar speculatietax op aandeel

Nadere informatie

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen

Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen Modelvragen examen Venn. B.; R.P.B.; B.N.I.; B.T.W. Meerkeuzevragen 1 Vraag 1 Reeds sedert 2000 houdt een in de USA gevestigde moedervennootschap ( Usco ) alle aandelen aan in een in België gevestigde

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere

Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals. Olivier De Keukelaere Fiscaalrechtelijke aandachtspunten asset deals Olivier De Keukelaere Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten 2 Overzicht Inkomstenbelasting BTW Registratierechten Successierechten

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant

Principe. Daarom heeft de wetgever 2 belangrijke beperkingen ingevoerd. Beperking 1: maximumstand rekening-courant Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant?... Principe... Beperking 1: maximumstand rekening-courant... Een voorbeeld verduidelijkt

Nadere informatie

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016)

Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) Oefeningen Fiscaal recht (2015-2016) 1. Duid de correcte stelling aan A. Met zetel van fortuin wordt de plaats bedoeld waar het vermogen van een persoon zich bevindt. B. Een persoon die in België in het

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven

Hogere forfaitaire aftrek van beroepskosten en beperking automatische indexering fiscale uitgaven Het federale regeerakkoord heeft heel wat fiscale gevolgen. In de personenbelasting wil de regering een verschuiving van de belasting op arbeid naar andere belastingen. In de vennootschapsbelasting wordt

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling

Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Fiscale regularisatie anno 2016: de krachtlijnen van de nieuwe regeling Mr. Jo Roseleth Mrs. Jessica Vanhove Partner Advocaat jo.roseleth@sherpalaw.be jessica.vanhove@sherpalaw.be Enige tijd geleden werd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1

Inhoudstafel. Vo o r wo o r d... 1 Vo o r wo o r d................................................................................ 1 Deel 1 Bezoldiging Ho o f d s t u k 1: Be g r i p... 4 Wat wordt er bedoeld met bezoldiging?... 4 Hoe neemt

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24

Gautier Kristof vdvaccountants.be 24 3.5. De holding en onroerende goederen. De holding hoeft niet noodzakelijk enkel het beheer van de aandelen van andere ondernemingen uitoefenen. Het is ook mogelijk dat de holding fungeert als patrimoniumvennootschap.

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk Air bnb Voorbeelden uit de praktijk Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden

Nadere informatie

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit

Persconferentie 29/09/2009. Fiscaliteit Persconferentie 29/09/2009 Fiscaliteit 1 Belastingen betalen: een zaak van rechtvaardigheid Onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van elke samenleving Bijeenbrengen van middelen voor de werking

Nadere informatie

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel.

PERSNOTA. Het fiscaal resultaat zal worden vastgesteld op basis van een percentage (0,55%) op de omzet die werd behaald uit de diamanthandel. Kabinet Minister van Financiën PERSNOTA Onderwerp Fiscale maatregelen Programmawet Datum Ministerraad 21.05.2015 Bankentaks Onze samenleving heeft de voorbije jaren heel wat inspanningen gedaan om de financiële

Nadere informatie

De 100 meest begeerde fiscale tips!

De 100 meest begeerde fiscale tips! De 100 meest begeerde fiscale tips! Voor al wie belastingontwijking een mensenrecht vindt, 100 haalbare en praktische fiscale tips. Iven De Hoon Inhoudsopgave DEEL 1 Twintig tips voor elke Belg, ook de

Nadere informatie

Deel I - Wat gebeurt er na de controle?

Deel I - Wat gebeurt er na de controle? Inhoudstafel Deel I - Wat gebeurt er na de controle? 1. U bekent... 3 1.1. Hoe doet u dat?... 3 1.2. Wat is een samengestelde erkenning?...................... 4 1.3. Kunt u terugkomen op uw bekentenis?...

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken

Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Verhuur van cliënteel: een stand van zaken Fiscale Wenken nr. 2014/14 Wanneer een belastingplichtige besluit zijn eenmanszaak om te vormen naar een vennootschap wordt vaak geopteerd om het cliënteel dat

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP

VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP VLAAMS GEWEST REGISTRATIERECHTEN BIJ ONDERHANDSE AANKOOP 1. ALGEMEEN Bij het kopen van een onroerend goed moet rekening gehouden worden met de beschrijfkosten die bovenop de aankoopsom komen. De beschrijfkosten

Nadere informatie

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1

INHOUD. Deel I. Privaatrechtelijke aspecten... 1 Deel I. Privaatrechtelijke aspecten..... 1 Hoofdstuk 1. Wettelijk kader van het samenwonen.... 3 1. Wet inwerkingtreding......... 5 2. Civielrechtelijk begrip wettelijke samenwoning..... 5 3. Verklaring

Nadere informatie

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje.

DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER Al je aftrekbare beroepskosten op een rijtje. Iven De Hoon DE ZELFSTANDIG ONDERNEMER 2 INLEIDING 2 Wat bedoelt men met aftrekbare beroepskosten? 3 Wat zijn zoal belangrijke beroepskosten?

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Fiscale en andere nieuwtjes.

Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscale en andere nieuwtjes. Fiscus int boete via loon, huur of bankrekening. Vanaf 1 februari 2017 zal de fiscus de openstaande boetes innen door een betere opvolging via een computer die systematisch

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen:

Overzicht. Inhoud van de recente fiscale maatregelen: Fiscaliteit in the Brave New Di Rupo world 10 juni 2013 - Prof Dr. Axel Haelterman Overzicht Inhoud van de recente fiscale maatregelen: vergrijzing als kader vermogensfiscaliteit ondernemersfiscaliteit

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Fiscaal recht (2015 2016) Emine Özen

Fiscaal recht (2015 2016) Emine Özen Fiscaal recht (2015 2016) Emine Özen Inleiding v Benodigdheden o Handboek Fiscaalrecht in essentie uitgegeven door Intersentia + Wetboek Fiscaal Recht, 2016. Onderlijnen, kleuren mag maar zonder systematiek.

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014

Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 Michel I: bondig overzicht van de programmawet van 19 december 2014 De eerste fiscale en sociale begrotingsmaatrgelen uit het federale regeringsakkoord zijn vervat in de programmawet van 19 december 2014

Nadere informatie

Onroerende voorheffing

Onroerende voorheffing Onroerende voorheffing Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5

Inhoud. Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE. Inleiding...3. Hoofdstuk 2. De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Voorwoord...v DEEL 1. AANGIFTE EN CONTROLE Inleiding...3 De aangifte als grondslag voor de btw-heffing...5 Controle en onderzoek... 11 1. Onderzoeksbevoegdheden... 11 A. Onderzoek van de boekhouding...

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015

Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Datum van inontvangstneming : 28/05/2015 Vertaling C-176/15-1 Zaak C-176/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 20 april 2015 Verwijzende rechter: Tribunal de première instance

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Informatief 148 www.moorestephens.be Onderwerp Welke interest mag u nu betalen op uw rekening-courant? Datum 24 september 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning

Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10. Deel 10. Gratis woning Hoe haalt u optimaal geld uit uw vennootschap? Deel 10 Deel 10 Gratis woning Hoofdstuk 1: Begrip Wat w o r d t er bedoeld m e t een g r at i s w o n i n g? We hebben hier de situatie voor ogen waarbij

Nadere informatie

Sint-Andries, 27 juni 2016

Sint-Andries, 27 juni 2016 Sint-Andries, 27 juni 2016 Beste klant, VOORAFBETALING OP INKOMSTEN VAN 2016 Rekening houdend met de gescheiden belastingberekening op de inkomsten van 2016 moet elke belastingplichtige (d.w.z. bij natuurlijke

Nadere informatie

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN:

DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: DE BURGERLIJKE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG, ZITTING HOUDENDE TE HASSELT, ELFDE KAMER, HEEFT HET VOLGENDE VONNIS UITGESPROKEN: IN ZAKE A.R. nr. 03.0250.A N.V. [...] met zetel te [...] ingeschreven in het

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud

Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud Optimaal gebruik van de managementvennootschap Inhoud 1. Vergelijking eenmanszaak en vennootschap... 2 1.1 Tarieven personenbelasting... 2 1.2 Tarieven vennootschapsbelasting... 2 1.3 Sociale bijdrage...

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31

ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 ECLI:NL:ORBBACM:2015:31 Instantie Datum uitspraak 29092015 Datum publicatie 05102015 Zaaknummer 2013/64800 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Raad van Beroep voor Belastingzaken van Aruba,

Nadere informatie