Handleiding The Sport Company

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding The Sport Company"

Transcriptie

1 Handleiding The Sport Company Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 The Sport Company 3 Navigatie door de simulatie 6 Communicatie 7 Resultaten 8 Strategie 13 Beslissingen 15 Ranglijst 21 Pagina 2

3 1.The Sport Company Inleiding Gefeliciteerd! Jullie zijn nu officieel de nieuwe directie van The Sport Company. Het bedrijf is een paar jaar geleden van start gegaan, de eerste problemen zijn overwonnen en het bedrijf loopt. Jullie zijn aangesteld om het bedrijf naar the next level te tillen. De komende weken gaan jullie beslissingen nemen op verschillende gebieden van het bedrijfsleven, denk hierbij aan: marketing, R&D, personeel, maar ook financiële zaken komen aan bod. Hoe werkt het? De begeleider heeft je ingedeeld in een team. Dat team zal bestaan uit ongeveer 3 of 4 personen. Ieder team is een eigen bedrijf dat sportartikelen verkoopt. Je mag zelf een naam verzinnen voor je bedrijf en kies iets origineels, want de concurrenten zijn je klasgenoten dus je kunt beter meteen goed beginnen met een goede naam en slogan. Het spel is opgebouwd uit rondes. Iedere ronde moet je voor een bepaalde tijd je beslissingen inleveren. Dit doe je door per beslissing steeds op save te drukken. Als je naar een volgend scherm gaat zonder te saven, worden je beslissingen niet meegenomen in de ronde berekening. De beoordeling Hierboven wordt een onderdeel van een Balance ScoreCard weergegeven. Dit geeft je team een idee waar op goed, slecht of middelmatig gescoord wordt. Staat de meter in het rood? Zoek uit waarom en baseer je beslissingen voor de volgende ronde hierop. Houdt er rekening mee dat je de lange termijn strategie die je uitgestippeld hebt voor je bedrijf, nastreeft bij het maken van je tactische acties. De begeleider kan er ook nog voor kiezen om de teams extra opdrachten op te leggen en die te beoordelen of om bijvoorbeeld te teamspirit ook te waarderen. Stap voor stap 1.Inloggen Op de website kunnen alle teams inloggen op het spel. Bij het inloggen wordt elk team direct naar een simulatieland doorgelinkt. In dat simulatieland Pagina 3

4 spelen de teams uit je klas tegen elkaar. Je speelt dus niet tegen een computer maar tegen échte concurrenten. Om in te loggen, gebruik je de door de begeleider verstrekte inlognaam en het bijbehorende wachtwoord. Met behulp van deze gegevens kan ingelogd worden op het hoofdscherm. Let wel op dat je inlogt bij de goede organisatie! Let op: wanneer de bedrijfsnaam veranderd wordt, blijft de gebruikersnaam hetzelfde. Dus als bedrijf Nederland- A zichzelf TopSport gaat noemen, blijft de gebruikersnaam om in te loggen wel neda (Land: Nederland, Team: A) Uiterlijk op het sluitingsmoment van de inschrijving, of bij aanvang van de managementsimulatie, wordt er door de spelleiding een inlognaam en pincode verstrekt. Vanaf dit moment kan er worden ingelogd op het spel. Inlognamen kunnen gedurende het spel NIET veranderd worden, de wachtwoorden wel. Ga naar profiel en wijzig onder inloggegevens het wachtwoord. 2. Instellen bedrijfsnaam, contactadres, doelstellingen en functieverdeling Stel in de eerste of tweede speelronde meetbare doelstellingen op (de spelleiding kan besluiten deze doelstellingen te toetsen, formuleer je doelstellingen dus via de SMART- methode) en maak de functieverdeling van de ingeschreven teamgenoten bekend. Wie is de marketing manager, wie is er verantwoordelijk voor de inkoop en wie voor de financiën enzovoorts. Alle ingevoerde gegevens worden gepubliceerd op de effectenbeurs, het betreft hier openbare informatie, je concurrenten kunnen dit dus zien. Let op: de volgende 3 stappen moeten iedere ronde doorlopen worden: 3. Het bekijken van het berichtensysteem (communicatie) In het berichtensysteem kan de spelleiding meldingen plaatsen over tijden en locaties, tevens verschijnen er berichten van vakbonden, aandeelhouders en de toezichthouders. Houd deze berichten goed in de gaten! Wellicht geven ze je wel hints over wat er speelt op de markt, houdt hier rekening mee wanneer je beslissingen neemt. 4. Het bekijken van de resultaten van eerder doorberekende perioden Er zijn reeds twee rondes gespeeld wanneer jullie beginnen, dit is dus de startsituatie, ieder team begint vanuit dezelfde startsituatie met dezelfde cijfers etc. Kijk eerst naar de resultatenrekening en de balans uit de vorige periode(n) om vervolgens een ondernemingsstrategie te bepalen. Het betreft hier informatie die niet voor andere ondernemingen beschikbaar is, zoals de balans en de verlies- en winstrekening. Pagina 4

5 5. Het nemen van nieuwe beslissingen Kijk in de beslisformulieren van vorige rondes voor eerder genomen beslissingen (door het oude management). Let op! Als men geen beslissingen neemt, voert de computer exact de gegevens van de vorige ronde, of een 0, in! Dit kan nare gevolgen hebben voor het bedrijfsresultaat. De beslissingen komen later in deze handleiding nog uitgebreider aan bod. Let op: Houd er rekening mee dat er een time- out in het spel zit. Wanneer 18 MINUTEN niets in het scherm verandert, raken al de beslissingen zoek. Het is dus noodzaak tijdig beslissingen naar de databaseserver te verzenden. Wanneer de gegevens verzonden zijn, kunnen deze altijd nog gewijzigd worden totdat de begeleider aangeeft dat hij/zij de ronde gaat doorrekenen/verwerken. Pagina 5

6 2. Navigatie door de simulatie Het hoofdmenu is opgedeeld in 5 onderdelen, namelijk: Communicatie: Het versturen van berichten Resultaten: Het opvragen van resultaten van alle de periodes Strategie: Het invoeren van doelstellingen Beslissingen: Het nemen van beslissingen Ranglijst: De scorelijst van het simulatiespel Pagina 6

7 Communicatie In het communicatiesysteem kunnen de teams en spelleiding onderling of openbaar berichten uitwisselen. Tevens kunnen reclamecampagnes worden uitgebracht. Het plaatsen van berichten en campagnes is gratis. Nieuwsberichten In dit scherm leest men alle serieuze spelberichten, afkomstig van bijvoorbeeld de bank, de begeleider of het personeel. Het is niet mogelijk om zelf een nieuwsbericht te maken. Nieuwsberichten zijn aankondigingen van zogenoemde events zaken die kunnen gebeuren in het spel. Denk hierbij aan onlusten, waarbij je het risico kan lopen dat leveringen niet aankomen. Privéberichten In dit scherm leest men alle serieuze spelberichten, afkomstig van de bank, de begeleider of het personeel. Contoleer constant of er nieuwe berichten zijn! Marketingcampagnes Alle ondernemingen kunnen een reclamecampagne starten. Deze campagne is inzichtelijk voor de concurrerende teams, de aandeelhouders en de klanten. Zorg voor pakkende tekst en een mooi opgemaakte flyer. Let wel op: alle tekst moet zedelijk, niet kwetsend en netjes zijn! De plaatjes kunnen worden opgeslagen als gif of jpg. Pagina 7

8 Rondetijden Hier vindt men een schema met daarin alle ronde verwerkingstijden. Assortiment In het onderstaande overzicht treft men alle productnamen van de diverse ondernemende teams aan. Door op een naam te klikken verschijnt extra informatie. Deze informatie is alleen beschikbaar van de eigen producten. De assortiment gegevens kunnen gespecificeerd worden wanneer men op een van de productnamen klikt. De prijs wordt per periode inzichtelijk gemaakt en eventuele R&D verbeteringen worden vermeld. Resultaten Verkoop & Voorraad Het voorraadoverzicht toont nauwkeurig de waarde van de voorraden producten die aanwezig zijn in de onderneming. In het spel zijn er geen kosten verbonden aan de opslag van de voorraad. Let op: Het kan voorkomen dat je een vraag hebt van 0. In de meeste gevallen hanteer je dan een te hoge prijs! Overweeg om je prijs te verlagen. Let op: Er zit een vertraging in de levering van goederen. Wat je bijvoorbeeld in periode 3 hebt ingekocht, is pas bij de beslissingen van periode 4 beschikbaar voor verkoop. Pagina 8

9 Vraag Aanbod Verkoop Onverkochte voorraad Aantal Kostprijs Kwaliteit Voorraad De gevraagde hoeveelheid Het aantal aangeboden producten / de producten in voorraad, gereed voor verkoop. Het minimum van vraag en aanbod Het aanbod minus de verkoop. Het aantal producten dat in dat jaar is aangeschaft. De prijs waarvoor de producten toentertijd zijn aangeschaft. De gekozen inkoopkwaliteit. De waarde van de huidige voorraad. De balans De balans laat de bezittingen en schulden van de onderneming zien. Gebouw Inventaris Beleggingen Voorraad Liquide middelen Debiteuren Korte schulden Leningen Groepsvermogen De huidige boekwaarde van het gebouw. De huidige waarde van alle werkattributen in de onderneming. De waarde van de beleggingen die gedaan zijn met overtollig kasgeld. De waarde van de voorraad producten, op basis van Fifo. Dit betekent dat de producten die het eerste binnen kwamen, als eerste weer worden verkocht. Het kassaldo dat momenteel beschikbaar is om alle investeringen en beslissingen te betalen. Het saldo debiteuren, het bedrag dat nog van klanten ontvangen moet worden. De omvang van de schulden met een looptijd korter dan 1 jaar. Bv. rekening courant en debiteuren. Uitstaande leningen, aangegaan bij de bank. Totaal werkzaam vermogen minus leningen. De resultatenrekening Netto omzet Kostprijs omzet Verkoopkosten Algemene beheerskosten Interestinkomen Interestkosten Buitengewone lasten Buitengewone baten. De netto behaalde omzet uit verkopen. De kostprijs van de omzet berekend volgens Fifo. De kosten gerelateerd aan verkoop. De kosten niet direct toewijsbaar aan verkoop of producten. De ontvangsten gerelateerd aan beleggingsdeposito s of leningen. De kosten gerelateerd aan beleggingsdeposito s of leningen. Lasten, welke niet specifiek aan het normale bedrijfsproces toe behoren. VB: boetes. Baten, welke niet specifiek aan het normale bedrijfsproces toe behoren. VB: bonussen. Pagina 9

10 Toelichtingen De toelichting op de balans en resultatenrekening specificeert een aantal gemaakte kosten. Salaris verkoopstaf Sociale lasten verkooppersoneel Overige verkoopkosten. Afschrijving tlv. Verkoopafdeling. Marketingkosten Marktonderzoek Salaris alg. afdelingen. Soc. Lasten alg. afdelingen. Overige algemene kosten Afschrijving debiteuren Productontwikkeling en onderzoek Bezettingsresultaat Kostprijs omzet Kosten producten Het salaris van de verkoopstaf per persoon. De sociale lasten gerelateerd aan het salaris van het verkooppersoneel. Deze staan op 16 2/3 % van het totale salaris. Eventueel gemaakte extra verkoopkosten of verkoopboetes. Het gedeelte van de afschrijvingen, welke via doorbelasting ten laste komt voor de verkoopafdeling. De totale kosten, uitgegeven aan marketing voor alle producten. De kosten gerelateerd aan marktonderzoek De salariskosten van de algemene afdelingen. Hieronder wordt het salaris van de manager, backoffice en directie inbegrepen. De sociale lasten gerelateerd aan het salaris van het personeel van de algemene afdelingen. Deze staan op 16 2/3 % van het totale salaris. Kosten van overhead, gegenereerd door de simulatie. De afschrijving voor oninbare vorderingen. Een percentage debiteuren betaalt niet en is dubieus. De kosten voor productverbeteringen en aanpassingen. Het verschil tussen de werkelijke en rationele vaste kosten en de doorbelaste kosten. Alleen van toepassing indien er zelf geproduceerd wordt. De kostprijs van de verkopen. De kosten van de aankoop en productie van nieuwe producten. Pagina 10

11 Kasstroomoverzicht (directe methode) Debiteuren Ontvangen van debiteuren. Ook de normale verkopen gaan via deze post. Te berekenen door de afzet te vermenigvuldigen met de prijs Ontvangen interest De ontvangen interest op beleggingen Overige inkomsten Overige inkomsten, zoals bonussen van de spelleiding Lonen Betaald aan lonen, inclusief sociale lasten. Het zijn de lonen van de manager, jullie management fee en verkooppersoneel Betaalde interest De interest betaald op: - Leningen - Rekening courant (rood staan) - Vervroegd aflossen leningen - Vervroegd afkopen beleggingen Dividend Dividend betaald aan de eigenaren van de onderneming Kwaliteitscontrole De uitgaven voor de controle van de producten. Zijn de producten ook daadwerkelijk geleverd conform de afgesproken kwaliteit? De kosten zijn afhankelijk van de scherpte van de controle. Marketingkosten De uitgaven aan de marketingactiviteiten, inclusief marktonderzoeken. Overige kosten Niet direct gespecificeerde kosten, bestaand uit: - Overhead kosten ( 4.000,- in de beginsituatie) - Vaste kosten distributiekanaal - Opleidingskosten personeel (HRM) - Kosten van arbeidsomstandigheden (HRM) R&D De uitgaven voor Research & Development. Zijn direct gekoppeld aan de ingevulde waarden of de startwaarden, indien het veld niet beschikbaar is. Betaalde VPB De daadwerkelijk betaalde Vennootschapsbelasting over het afgelopen jaar Mutatie kortlopende schulden Veranderingen in het rekening courant krediet. Mutatie lening Veranderingen in de langlopende lening, onder andere door het aangaan van nieuwe leningen of het aflossen van leningen. Beleggingsmutatie Veranderingen in de beleggingsportefeuille, onder andere door het aangaan van nieuwe beleggingen of het aflopen van beleggingen. Emissie Door het uitgeven van aandelen krijg je inkomsten binnen. Investering in gebouwen Uitgaven aan gebouwen en distributiekanalen Investering in inventaris Uitgaven aan inventarissen Investering in machines Uitgaven aan machines Marktonderzoek De uitkomsten van alle gekochte marktinformatie worden hier getoond. De hoeveelheid informatie die getoond wordt, hangt af van de informatie die aangekocht is in de vorige periode. Pagina 11

12 Marktaandelen Let op: de marktaandelen worden berekend aan de hand van de omzet en niet aantallen! In elk productsegment wordt er door de bedrijven aan een bepaalde verkoopvraag voldaan. De omzet, ten opzichte van concurrenten, ziet men in het grafiekje van de marktaandelen. Per periode kan kosteloos worden opgevraagd wat het marktaandeel per productsegment was. Balanced ScoreCard Onder het menukopje strategie zijn door de onderneming zelf doelen voor de Balanced ScoreCard metingen gesteld. Of deze behaald zijn ziet men in het volgende overzicht. Groen is behaald, rood niet Afdrukken Gebruik het printoverzicht van alle resultaten, samen met de oude beslissingen, om aan tafel de oorzaak- gevolgrelatie van beslissingen grondig te analyseren. De gegeven resultaten worden in een Pagina 12

13 printbaar document opgesomd. Wanneer ervoor gekozen is ook de genomen beslissingen te tonen, dan staan deze achteraan/onderaan. Strategie Een onderneming is niet te leiden zonder een heldere strategie. The Sport Company heeft verschillende modules, waarin men wordt uitgedaagd strategisch na te denken. Sommige modules worden niet direct getoond, maar verschijnen gedurende het spelverloop. Missie Een missieomschrijving heeft als taak om zichtbaar te maken wat de activiteiten van een bedrijf zijn. Daarnaast heeft zij als doel om mensen te motiveren. Het geeft een visie over de huidige en toekomstige activiteiten van een organisatie. Ook wordt kort en bondig aangegeven wat het nut is en hoe de onderneming in de maatschappij staat. Anders gezegd: Een missie is een statement, waarin de waarden en normen van de organisatie naar voren komen en de voornaamste punten waarin de organisatie zich onderscheid van haar concurrenten. Visie Een visie hangt nauw samen met de missie van de onderneming. Een visie is een gewenste toekomstige staat van de onderneming; waar wil de onderneming over een aantal jaar staan? Een visie van bijvoorbeeld een autofabrikant kan zijn: "De grootste autofabrikant ter wereld worden op het gebied van producten en aanvullende diensten" Pagina 13

14 Doelstellingen Zorg dat de doelstellingen SMART- geformuleerd zijn.: SMART-formule S M A R T = specifiek = meetbaar = acceptabel = realistisch = tijdsgebonden Overige strategie modules Er zijn diverse andere invoervariabelen voor strategie; zoals: PESTEL analyse SWOT- analyse Groeistrategie (anshoff) Concurrentie strategie (Porter) Vijf krachtenmodel (Porter) Waarde strategie (Treacy & Wiersema) Motivatie beslissingen Geef in elke ronde aan, wat de beweegredenen zijn voor de beslissingen die je team heeft genomen. Geef daarbij antwoord op de volgende vragen: Tegen welke problemen liep je aan? Wat heb je vervolgens besloten? Hoe ben je tot deze beslissing gekomen? Wat is je afweging geweest, welke 'voors en tegens' ben je tegengekomen? En hoe is dit alles in lijn met je strategie? Deze motivatie wordt tijdens de eerstvolgende rondeberekening naar je begeleider gestuurd. Pagina 14

15 Beslissingen In dit menu vindt men alle beslissingsvelden van het spel. Alle beslissingen die deze periode worden genomen, gaan over de producten die men vorige periode besteld heeft + de huidige voorraad. Ook in de laatste ronde is het van belang om de juiste inkoop en marketingbeslissingen te nemen. Men moet immers een gezond en continu bedrijf achterlaten. Pagina 15

16 Marketing Bij de marketingbeslissingen worden naast de prijsgegevens extra marketinginspanningen gedaan om de producten zo goed mogelijk te verkopen (4p s). Prijs Budget Marketingcommunicatie Communicatie mix Boodschap Actie Bedrag in de vorm van een geheel getal zonder decimalen dat de prijs van het product weergeeft. Het geld wat beschikbaar wordt gesteld voor de promotieactiviteiten van een product. Concrete invulling van het communicatiebeleid. Afhankelijk van de doelgroep, doeleinden en boodschap kan het geschikte instrument gekozen worden. Mogelijkheden zijn: Niets Reclame Persoonlijke verkoop Sales promotion Public relation Sponsoring Direct Marketing Keuzemogelijkheid om een speciale eigenschap van een product te communiceren naar de klant. Hierop baseert een klant zijn verwachtingen. Zo zal een klant verwachten dat bij een boodschap goedkoop de prijs ook significant lager ligt dan die van de concurrenten. Mogelijkheden zijn: Geen speciaal doel Er is geen specifieke boodschap, hoofdzakelijk naamsbekendheid. Rijke geschiedenis Benadrukt de lange tradities en geschiedenis die een product heeft. Goedkoop Benadrukt dat het product significant goedkoper is dan de rest. Beste kwaliteit Benadrukt dat het product een significant betere kwaliteit heeft dan de rest. Milieu Benadrukt de lage milieubelasting van het voortbrengen van het product. Samenleving Benadrukt de waarde welke voor de samenleving gedaan wordt door het product. Prijs/kwaliteit Benadrukt de goede prijs- kwaliteit verhouding. Tijdelijke actie om een product een eenmalige impuls te geven. Mogelijkheden zijn: Pagina 16

17 Kwaliteit Kwaliteitscontrole Geen Geen speciale acties worden voor dit product geïnitieerd. Ludieke actie een opvallende en spraakmakende actie in het breedste zin van woord. Demonstratie Laat tijdens evenementen en markten een aantal demonstraties zien van de producten aan potentiële klanten. Extra aankleding Op beurzen je stand extra aankleding geven om sneller de aandacht van voorbijgangers te pakken te krijgen. Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole kan leiden tot een betere ervaring van het product door de klant. Er kan een event optreden van kwaliteitscontrole. Als de producten niet voldoen aan het dan vereiste niveau, zullen er nadelen voor de onderneming ontstaan. Deze nadelige consequenties (een boete of terugtrekken product) worden via het berichtensysteem bekend gemaakt. Pagina 17

18 Inkoop De inkoopbeslissingen worden genomen per productsegment. Zorg voor voldoende voorraad om aan de bij marketingbeslissingen gecreëerde vraag te kunnen voldoen. Let op: Net als in de realiteit heb je de bestelde producten niet meteen in huis. De inkoophoeveelheid die in deze periode wordt besteld, is pas de volgende periode ter beschikking. Alle beslissingen die deze periode worden genomen, gaan over de producten die men vorige periode besteld heeft + de huidige voorraad. Hoeveelheid Kwaliteit Een geheel rond bedrag dat de hoeveelheid (eenheden) aangeeft welke wordt gekocht en die de volgende ronde beschikbaar is voor de verkoop. De inkoopkwaliteit zegt iets over de aard van het product, de smaak, het imago en de ervaring van de klanten. Distributie Het distributiekanaal dat gekozen wordt, bepaalt welke distributiestrategie wordt gevolgd in het komende jaar. Daarbij hebben de diverse strategieën ieder hun eigen voor- en nadelen. Direct Inkoop regionaal Eigen magazijn Initiële kosten Vaste kosten transportkosten Producten bestellen bij fabriek, hoge distributiekosten. Producten regionaal inkopen, duurder product. Producten zelf halen bij de handel, hoge investeringskosten. Eenmalige kosten. deze worden over 4 jaar lineair afgeschreven. Vaste kosten per jaar. Variabele kosten (per product). HRM Naast klanttevredenheid is personeelstevredenheid van belang in de managementsimulatie. Zorg voor goede salarisverhoudingen binnen de onderneming. Een optie in de managementgame is het kiezen van een eigen manager. Deze behartigt de zaken op de werkvloer. Men heeft de keuze wie men verantwoordelijk stelt voor deze taak. Een manager staat los van het personeel. Als het andere personeel ontevreden is of staakt, zal de manager toch zijn taak nog steeds naar behoren kunnen verrichten! Directiesalaris Het bedrag dat het jaarsalaris weergeeft voor de voltallige directie. Zorg dat dit in evenwicht is met andere salarissen. Omvang verkoopafdeling Het aantal verkoopmedewerkers dat in dienst is. Hoe meer personeelsleden men inhuurt, hoe meer verkoopinspanningen er worden gedaan. Salaris verkoopstaf Het salaris dat men per verkoopmedewerker in Euro per periode toekent. Onderwijsbudget Men kan investeren in de scholing van personeel om de effectiviteit van werken te verbeteren. Bij te veel scholing kan men leermoe worden! Arbeidsomstandigheden Bij het investeren in arbeidsomstandigheden kan men denken aan meubilair, werksfeer en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het zal leiden tot Pagina 18

19 personeelstevredenheid. R&D (optioneel) Research and Development zorgen voor steeds beter wordende productkwaliteiten en daardoor een beter product- en bedijfsimago. Processen Budget beschikbaar voor de verbetering van de algemene bedrijfsprocessen. Deels hebben deze ook invloed op de verbetering van de producten, anderzijds op de complete kwaliteitservaring door de afnemers. Voetballen Helmen Rackets Ijshockeysticks Een geheel getal dat het verbeterbudget in Euro s weergeeft voor dit product. Gedurende de tijd kunnen, als gevolg van de investeringen, additionele features worden toegevoegd. Deze features zijn afhankelijk van het product en het budget en behelzen product- en/of kostenverbeteringen. Financieel Bij de financiële beslissingen kan men geld lenen of beleggen. Kies voor de optie leningen of beleggingen en vul het gewenste bedrag in. Selecteer vervolgens de gewenste looptijd. Het bijbehorende rentepercentage wordt erboven weergegeven. Hoe langer de looptijd, hoe hoger de rente. Ook de financiële beslissingen worden pas definitief bij het verwerken van de ronde. Tot die tijd kan men ongelimiteerd wijzigingen doorvoeren. Door de lening/belegging aan te vinken en op verwijderen te klikken, wordt de lening- of beleggingsaanvraag verwijderd. Bedrag Resterende looptijd Interest Beleggen De som die men wenst te lenen of te beleggen. Keuze voor een bepaalde looptijd met bijbehorende rentestand. De te betalen interest Werkt het zelfde als geld lenen, alleen betreft dan het wegzetten van overtollig kasgeld tegen een rentepercentage. AFLOSSEN Let op: het gaat hier om zogenaamde bullet- leningen! Dat houdt in dat de lening in één keer, aan het eind van de looptijd, wordt afgelost en dus niet tussentijds kan worden afgelost. Ondertussen betaalt men wel elke periode de bijbehorende rentekosten. Heb je veel geld in kas? Overweeg dan om voor een korte looptijd geld te beleggen. KORTLOPENDE SCHULDEN Indien de mogelijkheid wordt gegeven om de lening vervroegd af te lossen, zal men een afkoopbedrag verschuldigd zijn. Het kan gebeuren dat de onderneming rood komt te staan. De kas was dan niet toereikend om aan de uitgaven te voldoen. De onderneming krijgt dan automatisch een lening, die op de balans kan worden teruggevonden onder kortlopende schulden. Pagina 19

20 Marktonderzoek Het kopen van informatie over de toekomst of over concurrenten is essentieel om een winnende strategie te bepalen. Men krijgt de gegevens pas na het verwerken van de ronde te zien onder Resultaten. Prijzen concurrenten Opvragen van de prijzen van concurrenten in de vorige periode. Marktgrootte Opvragen van de totale marktgrootte, een getal voor alle bedrijven en segmenten. Het betreft een prognose. Segmentgrootte Opvragen van de segmentgroottes, een prognose per product. Interne Meet de interne personeelstevredenheid en tevredenheid arbeidsproductiviteit. Maatschappelijke Onderzoek welke waarden en normen de maatschappij voor waardering ieder type product belangrijk vindt. Tevens wordt onderzocht hoe de verhoudingen zijn in deze waardering Kwaliteitsonderzoek Onderzoek de feitelijke, ervaren en verwachte productkwaliteit van de eigen producten. Marketingbudgetten Opvragen van de marketingbudgetten die concurrenten hanteerden in de vorige periode. Marktanalyse Analyseer de markt. De resultaten worden gepresenteerd in de vorm van de Boston Consultancy Group - matrix Algemeen Het imago van de onderneming kan verbeterd worden door effectieve afhandeling van administratieve processen. Debiteurtermijn De debiteurentermijn geeft aan na hoeveel tijd klanten hun factuur moeten betalen. Een hogere termijn heeft een positieve invloed op de vraag, echter brengt wel het risico van wanbetaling met zich mee. Termijn is in maanden. Pagina 20

21 De ranglijst Op de effectenbeurs staan alle deelnemende teams binnen een spel genoteerd. Elke onderneming krijgt een beurskoers toegekend, welke wordt bepaald door het beoordelen van diverse financiële en niet financiële prestatiefactoren in de bedrijfsvoering van dat jaar. Wanneer de koers onder een minimumgrens terecht komt zal de notering worden opgeschort. Men kan de koersen bekijken, geselecteerd op veranderingspercentage, hoogte of bedrijfsnaam, door op de menutitel te klikken. Pagina 21

Voorwoord & Disclaimer

Voorwoord & Disclaimer Voorwoord & Disclaimer Dit document is de deelnemershandleiding voor de managementsimulatie: ProSim Advanced. De handleiding is zeer compact opgebouwd en bestaat uit een beknopte uitleg van de diverse

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG

LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG LIQUIDITEITSBEHEER: VAN LEVENSBELANG Wat zijn de risico s voor HBT, bij verschillende manieren van opstelling in de markt en de daaruit voortvloeiende condities, met betrekking tot liquiditeit? Door: Thessa

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2.

Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE. Module 1: Planning. 1. Over Planning in een bedrijf 2. Samenvatting examenstof M&O havo en vwo 2005 INHOUDSOPGAVE Module 1: Planning 1. Over Planning in een bedrijf 2. Over Rechtsvormen Module 2: Formuleren van beleid 3. Over Personeelsbeleid 4. Over Interestberekeningen

Nadere informatie

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008

MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO EN VWO 2008 Dit is een uitgebreide samenvatting van de examenstof voor Management en Organisatie. Hieronder volgt eerst een inhoudsopgave. Let op! De onderdelen met een sterretje*

Nadere informatie

Managementgame Catalogus

Managementgame Catalogus Managementgame Catalogus 2 Inhoudsopgave Economie, handel & bedrijf ProSim Classic... 04 ProSim Productie... 06 ProSim Advanced... 08 Business Abroad Management... 10 Businessklas... 12 Overheid City Hall...

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43

8 Klachtenprocedure 43 8.1 Wat te doen bij een klacht? 43 8.2 Klachteninstituut Financiële Dienstverlening 43 handleiding vermogensbeheer 1 INHOUD Inleiding 4 1 Alex Vermogensbeheer: beleggen zonder zorgen 5 1.1 Wat is vermogensbeheer? 5 1.2 Persoonlijk risicogetal en portefeuille-risicogetal 6 1.3 Waaruit stelt

Nadere informatie

Handleiding Gemaksbeleggen

Handleiding Gemaksbeleggen Handleiding Gemaksbeleggen Inhoud Gemaksbeleggen... 1 1. Wat is Knab Gemaksbeleggen?... 1 2. Hoe open je een gemaksbeleggenrekening?... 2 3. Instellen van je periodieke inleg... 2 3.1 Stap 1: Het inlegbedrag...

Nadere informatie

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager

Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten. Bedrijfseconomie voor de manager Samenvatting Bedrijfseconomie voor de manager van Joost Bakker & Theo van Houten Bedrijfseconomie voor de manager mei / juni 2012 1 Indeling: Inleiding - Helicopterview Hoofdstuk 1 - Rol van bedrijfseconomie

Nadere informatie

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Balans, winst- en verliesrekening. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Balans, winst- en verliesrekening TFC TrainingsMedia Video Arts Limited Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: The Balance Sheet Barrier In Nederland en België

Nadere informatie

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15

Inleiding 4. 3 Communicatiemiddelen 14 Internet 14 Mobiel internet 15 De servicedesk medewerker 15 basishandleiding INHOUD Inleiding 4 1 Alex Advies: uw digitale beleggingsadviseur 5 Wat is advies? 5 Persoonlijk risicogetal en portefeuillerisicogetal 6 Waarover adviseert Alex? 6 Hoe komen adviezen tot

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574

Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 Quick Scan BIO-BAGUETTE AVANS HOGESCHOOL S-HERTOGENBOSCH DIRK DE LOUW 2076781 LUC SCHEMKES 2075711 JILL HENDRIKX 2071963 TOM VAN DER HEIJDEN - 2071574 49BD1BV 8 JANUARI 2014 Voorwoord Als eerstejaars studenten

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderneming 3 Markt 4 Promotie 5 Organisatie 6 Financiën 7 Bijlage

Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Onderneming 3 Markt 4 Promotie 5 Organisatie 6 Financiën 7 Bijlage Ondernemingsplan Ramon Vermaak, Koen van Haasteren, Wafaâ Aarab, Lennart van Breugel, Daniël van Heusden, Mitch de Vries, Dominique Padmos, Dylan de Vries en Stephanie Wilsoe Jong ondernemen 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PTA M&O. Hoofdstuk 10.

PTA M&O. Hoofdstuk 10. PTA M&O Vragers van vermogen: Hoofdstuk 10. 1. Consumenten, mensen die niet genoeg geld hebben voor de uitgaven die ze willen doen kunnen dit geld lenen. De kosten voor een lening zijn : rente, en financieringskosten

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Handleiding Ondernemingsplan

Handleiding Ondernemingsplan Handleiding Ondernemingsplan IMK Projecten IMK Projecten werkt aan ondernemerschap IMK Projecten adviseert, traint en coacht ondernemers op elk niveau. Wij helpen ambities waar te maken door ons in te

Nadere informatie

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan

De Startersgids 2012 33. Uw ondernemingsplan 33 De Startersgids 2012 33 2 Uw ondernemingsplan 34 De Startersgids 2012 2. Uw ondernemingsplan Inleiding Wil u uw droom van een eigen zaak ook echt realiseren, dan moet u een concreet ondernemingsplan

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie