Limited Edition. Beschermd & Dynamisch beleggen in Europees Vastgoed

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Limited Edition. Beschermd & Dynamisch beleggen in Europees Vastgoed"

Transcriptie

1 Limited Edition

2 Waarom beleggen in de vastgoedsector? Europese vastgoedaandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. Ten eerste vanwege het feit dat vastgoedaandelen over een langere periode hebben aangetoond een outperformance te realiseren ten opzichte van zowel gewone aandelen als obligaties(bron: Global Property Research, zie grafiek 1. Ten tweede omdat het risicoprofiel van vastgoedaandelen dusdanig is dat het totale risico van de beleggingsportefeuille daalt als vastgoedaandelen worden opgenomen in de portefeuille (bron: Global Property Research) JP Morgan Bond Index MSCI Global Equity Index GPR 250 Global Property Index Bron: Global Property Research mei 2005 Grafiek 1 Beursgenoteerde vastgoedondernemingen beleggen in panden en ontvangen huurinkomsten op basis van langlopende huurcontracten. De looptijd van contracten verschilt per land bijvoorbeeld 3-jarige contracten in Zweden, 10-jarige contracten in Nederland en 25-jarige contracten in het Verenigd Koninkrijk. In steeds meer landen is REIT (Real Estate Investment Trust) fiscale wetgeving van kracht, waardoor de vastgoedondernemingen geen vennootschapsbelasting betalen en in ruil daarvoor hun gehele winst in de vorm van dividend aan hun aandeelhouders moeten uitkeren. REIT-wetgeving is nu aanwezig in Nederland, België en Frankrijk en in Duitsland, Finland en het Verenigd Koninkrijk wordt invoering overwogen. Door de lange looptijd van huurcontracten (afhankelijk van het land 3 jaar en langer) en het feit dat huren meestal zijn gekoppeld aan de inflatie heeft de dividendstroom van vastgoedaandelen een hoge mate van zekerheid. Door de invoering van REITwetgeving zal de sector van beursgenoteerde vastgoedaandelen zich waarschijnlijk langzaam maar zeker ontwikkelen tot een aparte asset class aan de beurs met als karakteristieken: een aantrekkelijk dividendrendement en goede performance op langere termijn. Dit heeft een aantrekkingskracht op beleggers die een solide kern in hun beleggingsportefeuille zoeken. Waarom de Kempen Pan-European Property Note? Om beleggers de mogelijkheid te geven te beleggen in Europese vastgoedaandelen met de zekerheid van hoofdsomgarantie op einddatum heeft Kempen & Co in samenwerking met ABN AMRO de Kempen Pan-European Property Note (de Note ) ontwikkeld. Deze Note wordt uitgegeven door ABN AMRO Bank N.V. en heeft een looptijd van 8 jaar. De Note belegt middels een dynamische beleggingsstrategie in een selectie Europese vastgoedaandelen. Naast een participatie in de koersontwikkeling van een mandje Europese vastgoedaandelen ontvangt de belegger 100% van de netto reguliere dividenden, die halfjaarlijks door de uitgever worden uitgekeerd.

3 In onderstaande tabel staan de vastgoedaandelen, waarin wordt belegd. Alle aandelen, in het mandje, hebben bij introductie een gelijke weging en zullen jaarlijks worden herwogen. Vastgoed Fonds (gelijk gewogen) Land 12 Maands regulier dividend rendement (juni 2005) BRITISH LAND CO PLC Engeland 1.87% CORIO NV Nederland 5.30% HAMMERSON PLC Engeland 2.19% IVG IMMOBILIEN AG Duitsland 2.43% KLEPIERRE Frankrijk 2.99% LAND SECURITIES GROUP PLC Engeland 2.90% LIBERTY INTERNATIONAL PLC Engeland 3.02% METROVACESA S.A. Spanje 1.89% RODAMCO EUROPE NV Nederland 4.76% UNIBAIL Frankrijk 3.94% WERELDHAVE NV Nederland 5.37% FABEGE AB Zweden 4.44% PIRELLI & C REAL ESTATE SPA Italie 3.87% VASTNED RETAIL NV Nederland 6.76% Gemiddelde 3.70% Bron: Bloomberg In onderstaande tabel zijn een aantal uitkomsten van een simulatie opgenomen van de performance van de note indien deze zou zijn geïntroduceerd gedurende een periode van oktober 1995 tot en met mei Mei 2005 Gemiddelde participatie 132% Gemiddelde jaarlijkse totale opbrengst 15,3% Gemiddelde eindwaarde Note EUR Gemiddelde totale coupon uitkering 83,8% Gemiddelde eindwaarde van een rechtstreekse belegging van EUR in de onderliggende aandelen EUR Bron: ABN AMRO Bank N.V. mei 2005 Tabel Historische Simulatie : De tabel is gebaseerd op historische simulatie. Dit betekent dat de gegeven resultaten gebaseerd zijn op meerdere aannames en veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. De simulatie is louter illustratief en gedaan naar beste kunnen en vermogen. Kempen&Co noch ABN AMRO zijn geenszins aansprakelijk voor enige conclusie hieruitvolgend. In de simulatie is rekening gehouden met de kosten in de Note, een uitgifteprijs van 101% en een nominale waarde van EUR 1.000,-. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Werking van de Note Om de nominale waarde van de belegging op einddatum veilig te kunnen stellen werkt de Note met een dynamische beleggingsstrategie op basis van de zogenaamde Constant Proportion Portfolio Insurance methode (de Beleggingsstrategie ). De Beleggingsstrategie bestaat uit een Vastgoedcomponent en een Beschermingscomponent. Op basis van koersontwikkelingen van

4 het mandje vastgoedaandelen en rente-ontwikkelingen wordt met behulp van een formule bepaald hoeveel wordt belegd in het mandje van vastgoedaandelen (de Vastgoedcomponent) en hoeveel in obligaties (de Beschermingscomponent). De verhouding van deze twee componenten binnen de Beleggingsstrategie kan dagelijks wisselen. Bij aanvang van de Note zal naar verwachting 100% van de Beleggingsstrategie worden belegd in de Vastgoedcomponent. In het algemeen bij gelijkblijvende overige omstandigheden, zal bij een stijgende koers van het vastgoedmandje vervolgens geleidelijk een groter gedeelte in de Vastgoedcomponent worden belegd. De uitgevende instelling zal daartoe als nodig geld lenen om aandelen bij te kopen. Hierdoor ontstaat een hefboomwerking en kan de investering in de Vastgoedcomponent oplopen tot maximaal 150% van de nominale waarde. Bij een dalende koers van het vastgoedmandje zal de belegging in de Vastgoedcomponent worden afgebouwd en indien van toepassing, worden herbelegd in de Beschermingscomponent, tot aan een minimale allocatie van 10% aan de Vastgoedcomponent. Daarnaast heeft een stijgende rente een positief effect op de hoogte van het belegd gedeelte in de Vastgoedcomponent en vice versa. Ieder half jaar zal het tussentijds ontvangen reguliere dividend over de Beleggingsstrategie volledig (netto na belastingen) aan de belegger worden uitgekeerd. In het gunstigste geval gedurende de looptijd, bedraagt de Vastgoedcomponent 150% van de nominale waarde. Ook in deze situatie profiteert de belegger, behalve van de koersontwikkeling, volledig van de netto reguliere dividenden over deze Vastgoedcomponent op dat moment. Buitengewone dividenden zullen niet worden uitgekeerd maar worden herbelegd in de Beleggingsstrategie. Op afloopdatum ontvangt u de waarde van de Beleggingsstrategie. Dit is de totale waarde van de Vastgoedcomponent en de Beschermingscomponent aan het einde van de looptijd. Indien de waarde van de Beleggingsstrategie lager is dan de nominale waarde, ontvangt u gegarandeerd door ABN AMRO Bank N.V. 100% van de nominale waarde. Inschrijvingsprocedure U kunt vanaf maandag 13 juni tot en met dinsdag 28 juni 2005, uur, inschrijven via uw eigen bank of commissionair op de Kempen Pan-European Property Note. Zie voor nadere informatie over de Beleggingsstrategie, risico s en overige voorwaarden het Offering Supplement. Uw bank of commissionair kan u uitgebreid informeren over de karakteristieken van de Note en adviseert u graag over de wijze waarop dit product in uw portefeuille past. Alvorens u een investeringsbeslissing neemt, dient u het voor dit product beschikbare Offering Supplement d.d. 10 June 2005 te lezen en van de volledige inhoud kennis te nemen. Uitgevende Instelling: ABN AMRO Bank N.V. (AA- / Aa3) Inschrijfperiode: 13 juni tot en met dinsdag 28 juni 2005, uur. Vervroegde sluiting is mogelijk. Eerste notering: 30 juni 2005 op Eurolist van Euronext Amsterdam Stortingsdatum: 30 juni 2005 Fondscode: Coupondatum: Ieder half jaar op 30 ember en 30 juni Einddatum: 30 juni 2013 Beschermingspremie: 1,75% per jaar over de Beleggingsstrategie. Nominale waarde per note: EUR Introductiekoers: EUR 1.010,- (101%) Garantiewaarde op Einddatum: EUR per Note Initiële waarde Beleggingsstrategie: EUR 980,- (98%) Uitbetaling op Einddatum: a) Minimaal de Garantiewaarde, of indien hoger: b) de waarde van de Beleggingsstrategie Indien de vraag groter is dan het aantal beschikbare Notes kan bij toewijzing reductie plaatsvinden.

5 Voordelen & Risico s Voordelen. Minimaal 100% van de nominale waarde op Einddatum. Hefboomwerking met maximale participatie tot 150%. Halfjaarlijkse uitkering van ontvangen netto dividenden. Selectie van Europese vastgoedaandelen door Research team van Kempen & Co. Exclusief product met dagelijkse verhandeling op Eurolist van Euronext Amsterdam Risico CPPI is een dynamisch allocatiemechanisme, dat de waarde van de Beleggingsstrategie verdeelt over de Vastgoedcomponent en de beschermingscomponent, gebaseerd op hun relatieve prestaties. Veranderingen in marktomstandigheden en/of specifieke voorwaarden van de beleggingen kunnen leiden tot snel op elkaar volgende aanpassingen in de allocaties (d.w.z. componenten vergroten en verkleinen) wat een negatief effect op de waarde van de Beleggingsstrategie kan hebben. De belegger dient zich ervan bewust te zijn dat onder bepaalde marktomstandigheden bij bijvoorbeeld een koersdaling van het vastgoedmandje of een rentedaling, de waarde van de Beleggingsstrategie voor het grootste gedeelte kan worden gealloceerd aan de Beschermingscomponent (minimaal 10% allocatie aan de Vastgoedcomponent), waardoor de Note gedurende de looptijd en voor onbepaalde tijd het karakter kan aannemen van een zerocoupon obligatie. De garantiewaarde wordt alleen op Einddatum betaald. De koers van de Note kan gedurende de looptijd onder het garantieniveau noteren. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. U loopt kredietrisico op ABN AMRO Bank N.V. als uitgever van de Note. De Note biedt geen wisselkoersbescherming over uw Euro-belegging in de Beleggingsstrategie. Zie voor nadere informatie over de Beleggingsstrategie, risico s en overige voorwaarden het Offering Supplement. Kosten De uitgiftekoers van de Note bedraagt 101%. In deze koers zijn emissiekosten van 3% voor de belegger opgenomen. Daarnaast wordt er aan de Beleggingsstrategie dagelijks een Beschermingspremie van 1,75% op jaarbasis onttrokken. In deze Beschermingspremie zijn managementkosten van 0.25% op jaarbasis opgenomen.

6 Deze brochure vestigt uw aandacht op enkele aspecten en risico s die verbonden zijn aan de Kempen Pan-European Property Note (hierna de Note ), maar vermeldt niet alle risico s en andere belangrijke aspecten van de Note. Voordat u overgaat tot een belegging in de Note dient u het Offering Supplement d.d. 10 June 2005 en het LaunchPAD Programme d.d. 13 December 2004 grondig te lezen en kennis te nemen van de volledige inhoud. Indien u de aan de Note verbonden risico s niet volledig hebt begrepen dient u professioneel advies en uitleg in te winnen, dan wel af te zien van een belegging in de Note. Een belegging in de Note is wellicht niet geschikt voor alle lezers van deze brochure. Indien u niet zeker weet of de Note voor u een geschikt beleggingsinstrument is, vraag dan om advies bij uw bank of een professionele adviseur.deze brochure is bedoeld om informatie te geven, is niet bedoeld en dient ook niet te worden beschouwd als een aanbod of uitnodiging om enige van de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. De beslissing om de Note te kopen dient uitsluitend op basis van het Offering Supplement d.d. 10 June 2005 en het LaunchPAD Programme d.d. 13 December 2004 te worden genomen. Deze brochure kan voorbeelden en scenario s bevatten; deze zijn gebaseerd op hypothetische aannames en zijn niet indicatief voor toekomstige resultaten van het product. Beleggers in de Note moeten er zich van bewust zijn dat, ondanks de hoofdsombescherming op de vervaldag, de Note vóór de vervaldag kan worden verhandeld tegen een waarde die lager ligt dan de nominale waarde. Het is over het algemeen niet mogelijk om de waarde van de Note op de secundaire markt te voorspellen. De waarde van de Note is afhankelijk van verschillende factoren waaronder wijziging in rentevoeten, de volatiliteit van deze, als ook van het algemene marktsentiment en macro-economische vooruitzichten. Het valt niet te voorspellen of de markt in de Note liquide of niet liquide zal zijn. Het is op elk moment mogelijk dat er maar één market maker is, en dat kan Kempen & Co zijn. Het is mogelijk dat een makelaarscommissie wordt gerekend over aan- of verkopen op de secundaire markt. Kempen & Co of haar werknemers kunnen ook posities opbouwen in deze effecten en derivaten daarvan, en kunnen deze ook verkopen op elk door hen geschikt geacht tijdstip. Alle informatie in deze brochure is gebaseerd op informatie verkregen van instellingen en bronnen die als betrouwbaar gelden, maar Kempen & Co noch ABN ARO Bank N.V. bieden geen garantie, en zijn evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de opgenomen gegevens. De in deze brochure gegeven opinies en schattingen zijn gebaseerd op het beste oordeel dat wij ons op de datum van deze brochure hebben kunnen vormen, en kunnen, zonder aankondiging vooraf, veranderen. Aan de in de brochure gebruikte voorbeelden en verwachtingen kunnen geen rechten worden ontleend. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kempen & Co noch ABN AMRO Bank N.V. accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor ongeacht welke kosten, verliezen of schade resulterend uit, dan wel in enigerlei wijze verbonden aan, het gebruik van (delen van) de informatie in deze brochure. Kempen & Co verschaft uitsluitend informatie over haar producten en geeft geen beleggingsadvies. Transacties in de Note zijn in sommige landen, en afhankelijk van het soort klant, aan beperkingen onderhevig. Deze brochure of kopieën daarvan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of het Verenigd Koninkrijk. ABN AMRO Bank N.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen kunnen een long- of short-positie aanhouden, aan- of verkopen verrichten als agent of opdrachtgever, een markt onderhouden of betrokken zijn bij overige transacties, diensten verlenen op het gebied van investment banking, alsmede commerciële krediet- of overige bankactiviteiten met de aanbieder van enig waardepapier of financieel instrument van of gerelateerd aan de onderliggende waarde van dit product. Kempen & Co NV Beethovenstraat WZ Amsterdam Postbus AR Amsterdam Nederland Telefoon +31 (0) Fax +31 (0) KCM Vormgeving / juni 2005

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

International Income Note

International Income Note International Income Note Gegarandeerd inkomen uit uw internationale belegging 3% inkomen per jaar Profiteren van een mogelijke stijging van Europese en Aziatische beurzen 100% hoofdsomgarantie op de afloopdatum

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Kempen Deep Barrier Note II

Kempen Deep Barrier Note II Structured products Kempen Deep Barrier Note II Meeprofiteren van een mogelijk stijgende kapitaalmarktrente met voorwaardelijke kapitaalbescherming 1 Belangrijke kenmerken van de Kempen Deep Barrier Note

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note

Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note Structured products november 2012 Kempen 4% Rente Vast & Variabel Note 1 De wordt uitgegeven onder het Basis Prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente

Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Rente Plus Notes Met een kredietobligatie profiteren van stijgende rente Jaarlijks een minimale coupon en kans op meer Profiteren van een stijgende rente Dagelijks verhandelbaar via Euronext Amsterdam

Nadere informatie

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com

**** Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Global Banking & Markets 250 Bishopsgate London EC2M 4AA www.rbs.com Op 6 februari 2010 is de naam ABN AMRO Bank N.V. (geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33002587) gewijzigd in The

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES

VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES VEC SELECT GROEI & INKOMENSPLAN NOTES Gegarandeerde coupon van 8% in het eerste jaar Jaarlijks verwacht rendement van 6 tot 10% 1 Eindwaarde van 100% van de nominale waarde gegarandeerd door de Staat der

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo Eurostoxx 50 Note oktober 2016 Na de sterke dalingen ten gevolge van de financiële crisis hebben de aandelenmarkten in de eerste helft

Nadere informatie