While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders."

Transcriptie

1

2 The subsequent work product was written by Deloitte Consulting based on a request from the Grand Initiative Data Science Steering Committee. Deloitte s involvement has been supervised and managed throughout by the Province of North-Brabant. The Steering Committee is comprised of the following members: L.W.L. Pauli (Regional Minister for Economic and International Affairs, Province of North-Brabant) Drs. H.J.A. Van Merrienboer (Regional Minister for Financial Affairs, Province of North Brabant) Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (Mayor, City of s-hertogenbosch) E.H.P. Logister (City of s-hertogenbosch) Prof. dr. E.H.L. Aarts (Rector, Tilburg University) Dr. K.M. Becking (President Executive Board, Tilburg University) Prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens (Rector, Eindhoven University of Technology) Ir. J.H.J. Mengelers (Eindhoven University of Technology) The work product was created in close collaboration with the four GRIDS stakeholders city of s-hertogenbosch, Province of North-Brabant, Eindhoven University of Technology and Tilburg University to meet their request to provide a vision and grand design for the graduat e school along with the surrounding ecosystem. While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders. Deloitte Consulting BV 24 August, 2015 Grand Initiative on Data Science Final Report August

3 Het doel van dit rapport is om opvolging te geven aan de inspanningen van vier stakeholders om een Graduate School en een ecosysteem voor datascience op te richten in Noord-Brabant. Alle stakeholders brengen specifieke, complementaire expertise in om in samenwerking een onderwijs- en onderzoeksprogramma in datascience op te richten, dat ingebed is een dynamisch ( self propelling ) ecosysteem. De provincie Noord-Brabant, de gemeente s-hertogenbosch, de TU Eindhoven en Tilburg University hebben de handen ineen geslagen voor een initiatief genaamd het Grand Initiative Data Science (GRIDS). De stakeholders werken samen om de Graduate School Data Entrepreneurship Mariënburg op te richten in s-hertogenbosch. GRIDS is het overkoepelende samenwerkingsverband van de stakeholders waarin de Graduate School een component is die de bestaande data science centers in zowel Eindhoven als Tilburg zullen aanvullen. De opkomst van een data-gedreven samenleving: De productie van data neemt al jaren gestaag toe, zowel in het bedrijfsleven als in de samenleving. De hoeveelheid medische data, bijvoorbeeld, die moet worden opgeslagen, beschikbaar gemaakt en begrepen verdubbelt iedere vijf jaar. (Gartner, 2014) De Big Data Value Association stelt dat er 3,3 miljard aan nieuwe Europese verkoopkansen voortkomen uit datascience. (Big Data Value Assocation, 2015) In 2015 neemt het aantal Internet of Things (IoT) apparaten toe met 60%, wat resulteert in 2,8 miljard geïnstalleerde apparaten. (Deloitte, 2015) Al deze apparaten creëren enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Om waarde uit deze data te halen, bestaat er een behoefte aan talent dat deze data kan begrijpen, hier inzichten uit kan halen en deze inzichten kan vertalen naar impact voor bedrijven en de samenleving. Een onvervulde vraag naar datascience-talent: De enorme hoeveelheden data die dagelijks gecreëerd worden resulteren in grote kansen voor organisaties en personen die deze data kunnen beheren, interpreteren, verfijnen en de impact van de inzichten kunnen overbrengen. Vanuit deze behoefte is het beroep van de data scientist ontstaan. Op dit moment kan er niet aan de vraag naar data scientists worden voldaan. McKinsey schat dat er alleen al in de Verenigde Staten in 2018 een tekort zal bestaan van tussen de en posities voor diepe analytische kenni s. Volgens onderzoek van Dialogic is het aantal vacatures voor data scientists in Nederland verdubbeld tussen 2014 en 2015 en wordt er verwacht dat deze trend zich door zal zetten. (Dialogic, 2015) Triple-Helix-draagvlak voor oplossingen: In Noord-Brabant hebben verschillende belanghebbenden deze uitdaging onderkent. De universiteiten, de provincie en de gemeente s-hertogenbosch hebben als een first mover het initiatief genomen om een sterk cluster te vormen rondom datascience. Andere belanghebbenden, zowel in de publieke als de private sector, ondersteunen dit initiatief actief, wat een uiting is van sterk draagvlak vanuit de Triple Helix (kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden). Vanuit de gecombineerde kennis en middelen is het initiatief ontworpen om de vraag aan datascience - talent te vervullen en om gezamenlijk de vruchten te kunnen plukken van de kansen die een sterk datascience-cluster te bieden heeft. Sterke competenties in de kennisinfrastructuur: Binnen de kennisinfrastructuur van Noord-Brabant bestaan sterke competenties op het gebied van datascience en aanpalende gebieden. De TU/e heeft een sterke achtergrond in de technische aspecten van datascience en een bes taand data science center. TiU heeft een sterk begrip van vraagstukken uit het bedrijfsleven en de samenleving en heeft recentelijk ook een data science center opgericht. Deze capaciteiten vormen, tezamen met de ondernemersklimaat van s-hertogenbosch, sterke complementaire componenten in het initiatief. Window of opportunity en het first-mover advantage : De samenleving, het bedrijfsleven, de overhead en kennisinstituten proberen allen nog grip te krijgen op de uitdagingen van data science; Grand Initiative on Data Science Final Report August

4 indien GRIDS snel handelt kan het de voordelen van first-mover behalen. De kosten voor het lanceren van een onderneming die gebaseerd is op internettechnologie is 1,000-voudig gedaald in de afgelopen 15 jaar. (Singularity University, 2015) Ook voor datascience geldt potentieel dat de lage toetredingbarrières en de relatief kapitaalextensieve aard van de discipline het tot een nieuwe economische pilaar kunnen maken. Aantrekkingskracht voor talent en bedrijven: Een cluster in datascience creëert een mechanisme voor Noord-Brabant dat zowel talent kan aantrekken en ontwikkelen, als bedrijven kan aantrekken en behouden in de regio. Bedrijven als Philips, dat in mei 2015 aankondigde een samenwerkingsverband te zijn aangegaan met MIT. Deze keuze was mede tot stand gekomen gebaseerd op het feit dat MIT zich in het hart van een concentratie van startups en onderzoekslaboratoria in de omgeving van Boston bevindt. (MIT, 2015) De focus van GRIDS op relevantie voor bedrijfsleven en de samenleving biedt kansen om soortgelijke samenwerkingsverbanden te realiseren in Noord-Brabant. s-hertogenbosch als unieke locatie: Door de toevoeging van s-hertogenbosch aan het cluster ontstaat de kans voor GRIDS om zich te onderscheiden van andere spelers vanuit een combinatie van historie en vernieuwing. De historische locatie, gecombineerd met de sterke competenties van de TU/e en TiU, vormen een aantrekkelijke propositie. De focus op vernieuwing, onder meer in de vorm van ondernemerschap, zorgt voor een extra dimensie die een de aantrekkingskracht op studenten en wetenschappers verhoogt. (Dialogic, 2015) Bovendien is het sterk complementair op de bestaande sterktes van de TU/e en de TiU. De bestaande ICT-gemeenschap in s-hertogenbosch versterkt de propositie verder, aangezien een sterke vertegenwoordiging is van zowel kleine als grote spelers in deze sector (SAP, Siemens, Quintiq, etc.). De locatie is verder een ideaal aansluitingspunt met de Randstad de relatieve nabijheid van Utrecht, Amsterdam en Schiphol maken het cluster toegankelijker voor internationaal georiënteerde bedrijven en studenten. De Graduate School Data Science Mariënburg wordt een echt centrale locatie. Het is centraal gesitueerd in s-hertogenbosch en zal tevens de centrale locatie worden voor studentenhuisvesting en startups. Brabant als innovatieve omgeving: Maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, circulaire economie, duurzame landbouw, vervuiling, transport, demografische ontwikkelingen en het milieu staan allen op de agenda van Noord-Brabant. (Provincie Noord-Brabant, 2015) In een van de meest innovatieve regio s in Europe (Eurostat, 2012), adresseert dit initiatief een aantal van deze uitdagingen door talent aan te trekken en te ontwikkelen, en ondertussen oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit datascience vormt GRIDS een verbindende laag tussen de publieke sector en sociale innovatie, en moedigt het aan om in samenwerking tussen bedrijven en instellingen oplossingen te vinden voor bovenstaande vraagstukken. De verbonden kennisinfrastructuur kan het fundament leggen voor de toekomst van Noord-Brabant, een nieuwe economische pilaar vormen en tegelijkertijd de bestaande capaciteiten en industrieën versterken. Gezamenlijke investering: Vier partijen zijn samengekomen om te investeren in GRIDS. De gemeente s-hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, TU/e en TiU hebben ieder ingestemd om ieder 10 miljoen te investeren ( 40M totaal) om GRIDS en de Graduate School Data Science Mariënburg op te richten. Deze Triple-Helix-samenwerking is ontworpen om de kansen van datascience te benutten. Graduate School Data Science Mariënburg: zal een front-office vormen voor GRIDS in Noord- Brabant. De locatie in Mariënburg combineert de geschiedenis van een klooster met een aansprekende visie op datascience. Het zal studenten op een innovatieve manier opleiden tot T- Shaped data scientists en daarnaast unieke valorisatiediensten leveren aan het omliggende ecosysteem. Onderwijs: Het onderwijsaanbod van GRIDS zal onder meer de volgende onderdelen bevatten : Een gezamenlijke bachelor TU/e en TiU Een gezamenlijke masteropleiding Data Science & Entrepreneurship Graduate School Data Science Mariënburg Een masteropleiding in Data Science & Business and Society TiU Een masteropleiding in Data Science Engineering TU/e Grand Initiative on Data Science Final Report August

5 Een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) opleiding - Graduate School Data Science Mariënburg 1 PhD-programma s alle locaties Onderzoek: GRIDS biedt onderzoekers de kansen voor nieuwe vormen van onderzoeksprogramma s met directie, hoge relevantie voor bedrijfsleven en samenleving. Het ontwerp van GRIDS is afgestemd op de regionale kennisinfrastructuur en voegt een nieuw kennisknooppunt toe in s -Hertogenbosch, waarmee het bestaande aanbod in Tilburg en Eindhoven een nieuw karakter krijgt. Zeven gespecialiseerde thema s zijn verbonden aan de bestaande sterktes van Noord -Brabant en leiden tot innovatie via onderzoek en valorisatie. Deze onderzoeksthema s zijn: 1. Bionic brains and amplified intelligence de toepassing van datascience heeft de potentie om (deels) nieuwe onderdelen van kennisactiviteiten te automatiseren 2. The connected wellbeing journey het gebruik van datascience-technieken kunnen gepersonaliseerde welzijnsoplossingen bieden en een actieve en gezonde levensstijl bevorderen aan de hand van the quantified self 3. Data analytics of things door de opkomst van het Internet of Things genereren verbonden apparaten grote hoeveelheden data waarmee data-analytics een aanjager wordt van slimme industrie, mobiliteit en logistiek 4. Feeding the planet using data gerelateerd aan de datascience-uitdagingen in landbouw, voedsel, en duurzaamheid 5. Data quest for the customer journey data creëert nieuwe manieren om waarde en verbeteringen toe te voegen aan de klantervaring. Technologie en data worden gebruikt om consumenten in hun kracht te zetten en het vertrouwen in aankopen te vergroten. Analytics worden gebruikt om klantsentiment te analyseren en klantgedrag te voorspellen. 6. Connecting the modern city maakt adaptieve ondersteuning en begrip van stedelijke gebieden mogelijk door het beter verbinden en begrijpen van de infrastructuur, als ook het verhogen van effectiviteit van de contacten en het engagement met inwoners 7. Monetization of data de toepassing van datascience op traditionele sectoren veroorzaakt disruptie (b.v. Airbnb in de hotelsector), en maakt het mogelijk om met exponentiele groei nieuwe markten te betreden en bedrijven op te richten Bestaande ecosystemen: Het initiatief kan voortbouwen op de bestaande en bewezen ecosystemen in de regio. Zo heeft de TU/e inmiddels 20 promovendi in dienst vanuit een partnership met Philips in de vorm van living labs (een op de gebruiker gericht, open innovatie-ecosysteem dat onderzoek en innovatieprocessen integreert) waarin nieuwe data-gedreven bedrijfsmodellen worden onderzocht. (Flaman, 2015) Naast dergelijke Flagship partnershipvormen, kan GRIDS een breed scala aan samenwerkingsmodellen bieden, waarin verschillende niveaus van omvang en intensiteit mogelijk zijn. Op die manier zijn er ook modellen mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Valorisatievoordelen: Via GRIDS kan in Noord-Brabant ook vele valorisatievoordelen voor het ecosyteem worden gerealiseerd, zoals: Een toename van beschikbare datascience-talent: uiteindelijk zullen er binnen GRIDS ieder jaar circa 1500 data scientists afstuderen (BSc, MSc, PDEng, PhD) Nieuwe bedrijfsmodellen: bedrijven en organisaties worden geholpen door in toenemende mate data in hun bedrijfsmodel te incorporeren. GRIDS en specifiek de Graduate School Data Science Mariënburg - levert het talent dat deze transformatie mogelijk maakt Innovatieve projecten: Net als het Philips Flagship project in Eindhoven, zal GRIDS de mogelijkheid bieden aan het ecosysteem om te participeren in innovatieve onderzoeksprojecten Meer kansen voor Europese R&D financiering: De onderwijs- en onderzoeksinitiatieven kunnen meedingen naar de beschikbare EU-fondsen zoals Horizon 2020 en Erasmus In de toekomst kan dit aanbod worden verreikt met: 1 The PDEng will f ocus on applied techniques and design a prof essional context working closely together with industry, of fering graduates the opportunity to participate in large-scale, interdisciplinary projects. Grand Initiative on Data Science Final Report August

6 Spinoffs: De kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kan nieuwe bedrijvigheid vanuit datascience-technologie ondersteunen. Deze bedrijven kunnen na een succesvolle startup doorgaan als spinoff en daarmee geld opleveren Verbeterede ecosysteemservices: het initiatief kan diensten gerelateerd aan datascience leveren aan onder meer het MKB in Noord-Brabant en omstreken In de zeven onderliggende them a s richt GRIDS zich op uitdagingen van het bedrijfsleven en de samenleving. In veel van deze gebieden is er reeds een duidelijk marktpotentieel voor GRIDS. Gebaseerd op een analyse van Deloitte (zie: Appendix Onboarding funnel) wordt de initiële adresseerbare markt op ongeveer 42 M geschat. (Deloitte, 2015) De aanvullende impuls voor ondernemerschap biedt ook grote voordelen voor Noord-Brabant. Een studie door de Kaufmann Foundation stelt dat nieuwe bedrijvigheid (zoals startups) vrijwel volledig verantwoordelijk voor de netto banencreatie en voor bijna 20% van bruto banencreatie (Kauffman Foundation, 2010). Gebaseerd op de economisch actieve populatie en het bruto binnenlands product per inwoner van Noord-Brabant, kan de toename van bedrijvigheid door een nieuw ecosysteem rondom datascience leiden tot een economische impact van ongeveer 950 M. (Eurostat, 2013) Op Europees niveau wordt in 2020 een toename van 1,9% van het bruto binnenlands product verwacht door de opkomst van open en big data. (DemosEUROPA, WISE Institute, Microsoft, 2014) Een aantal zaken zijn cruciaal voor een succesvolle totstandkoming van een ecosysteem. Bij de opbouw van het datascience-ecosysteem door GRIDS, dienen de volgende zaken in ogenschouw genomen te worden: Toegang tot durfkapitaal voor een succesvolle startup- en MKB-gemeenschap Het aantrekken en behouden van talent van wereldklasse Balans en diversiteit van sectoren, bedrijven en volwassenheid van bedrijven Een goede kennisinfrastructuur Hoewel deze allemaal tot op zekere hoogte reeds bestaan in Noord-Brabant, zal GRIDS al deze zaken verder aanjagen en daarmee de basis leggen voor het innovatieve ondernemerschap van de toekomst in Noord-Brabant. De planning voor de faciliteiten in Mariënburg vindt reeds plaats en de wetenschappelijke staf wordt geïdentificeerd. De merknamen van de TU/e en TiU kunnen benut worden om studenten te werven en het ecosysteem te vormen. Gezamenlijke externe communicatie en afstemming zorgen voor een consistent merk en ervaring vanuit het perspectief van studenten en wetenschappers. In de onderwijs- en onderzoeksprogramma zal worden samengewerkt door de TU/e, TiU en de Graduate School Data Science Mariënburg. Hoewel GRIDS al goede connecties in het ecosysteem heeft, zal het onderwijs en het onderzoek een positief effect hebben op het vermogen om bedrijven aan te trekken, te behouden en te laten groeien. Bovendien zal de Triple Helix-samenwerking ervoor zorgen dat de programma s afgestemd blijven op de prioriteiten van het bedrijfsleven en de samenleving. Grand Initiative on Data Science Final Report August

7 Het is de visie van GRIDS om een volledig geïntegreerd ecosysteem van Triple-Helix-stakeholders tot stand te brengen. Open innovatie en samenwerking zijn kernattributen van een ecosysteem rondom GRIDS. Innovatieve projecten in samenwerking met ecosysteempartners worden verbonden aan de prioriteiten van Noord-Brabant en Europa. Deze activiteiten zullen daarmee bijdragen aan banencreatie, spinoffs, en nieuwe, data-gedreven bedrijfsmodellen voor bedrijven en organisaties in de regio. Zoals eerder vermeld zal de Graduate School Data Science Mariënburg ook functioneren als een front-office voor de marketing en branding van het datascience-ecosysteem en zich gaan bezighouden met business development, zowel in Noord-Brabant als internationaal. Na verloop van tijd kan de kennisvalorisatieorganisatie zich ontwikkelen tot een hybride ecosysteem-enabler, met eigenschappen van zowel een incubator en een accelerator, die startups faciliteert en in projectvorm diensten levert aan haar ecosysteempartners. GRIDS zal daarnaast trachten het ecosysteem te verbreden aan de hand van (internationale) samenwerkingsverbanden met bedrijven, universiteiten, etc. (zoals het Cambridge Innovation Center). Voordat de opleidingen officieel kunnen starten in september 2016 zijn nog een aantal belangrijke besluiten nodig vanuit regulerende organen. Daarnaast dient de implementatie van de Graduate School uitgevoerd te gaan worden. Om succesvol te kunnen worden, dient GRIDS het first-mover advantage veilig te stellen. Om dit te bereiken is tijdige realisatie van de ambities en het ontwerp van GRIDS nodig. Middels een kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kunnen vervolgens kansen worden benut om nieuwe bedrijfsmodellen, oplossingen en bedrijven te ontsluiten in het ecosysteem in Noord -Brabant en het daarmee te verrijken. Met de juiste mechanismen bevindt GRIDS zich in een kansrijke positie om te slagen, gegeven het brede Triple-Helix-draagvlak en de gerenommeerde instituten die het initiatief zullen gaan dragen. Grand Initiative on Data Science Final Report August

8 ASML. (2013). ASML, FOM / NWO and UvA / VU Plan to Establish Institute for Nanolithography. Retrieved from ASML : Big Data Value Assocation. (2015). Big data value strategic research and innovation agenda (SRIA). Big Data Value Assocation. Brainport Region Eindhoven. (n.d.). Brainport Region Eindhoven: Economic Success Thanks to Cooperation. Eindhoven: Brainport. Deloitte. (2014). Deloitte Perspective on Strategic Alliances. Amsterdam: Deloitte High Tech Competence Center. Deloitte. (2014). Tech Trends 2014: Inspiring Disruption. Deloitte University Press. Deloitte. (2015). Business Ecosystems Come of Age. Deloitte University Press. Deloitte. (2015). Congitive Technologies: The real opportunities for business. Deloitte Review. Deloitte. (2015, July 16). GRIDS Addressable Market. Deloitte. (2015). The Internet of Things really is things, not people: TMT Predictions Deloitte. Deloitte Center for the Edge. (2013). Unlocking the passion of the Explorer. Deloitte University Press. DemosEUROPA, WISE Institute, Microsoft. (2014). Big and open data in Europe: A growth engine or a missed opportunity? Warsaw: Mdruk. Dialogic. (2015). Marktonderzoek Mariënburg. Utrecht: Dialogic. Dialogic. (2015). Marktonderzoek Mariënburg. Utrecht: Dialogic. Dutta, S., Lanvin, B., & Wuncsch-Vincent, S. (2014). The Global Innovation Index Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO). Eesley, E. B. (2009). Entrepreneurial Impact: The Role of MIT. Kansas City, Missouri: Kauffman: The Foundation of Entrepreneurship. Egusa, C., & Cohen, S. (2015, July 06). The Netherlands: A Look at the World's High -Tech Startup Capital. TechCrunch. Euromonitor International. (2014). Tel Aviv City Review. Euromonitor International. Eurostat. (2010). Metropolitan Regions Database. Retrieved from Eurostat: Eurostat. (2012). Patent Applications to EPO by Region. Retrieved from Eurostat: lugin=1 Eurostat. (2013). Regional economic account: GDP Indicators. Retrieved from Eurostat. Flaman, T. (2015, June 23). Strategic Partnerships: TU/e and Philips. 's -Hertogenbosch, North- Brabant, The Netherlands. Forbes. (2015, August 19). How Big Data Drives Success at Rolls-Royce. Retrieved from Forbes: Gartner. (2014). Gatner. Groh, A., Liechtenstein, H., Lieser, K., & Biesinger, M. (2015). The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. IESE Business School: University of Navarra. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015, June 23). Financieel model data science 's -Hertogenbosch bekostinging gem en instroom gem. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015, June 11). Financiële businesscase Cluster Initiative Data Science. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015). Financiële Opbouw Grand Design Data Science and Ecosysteem. Hoovers. (2014). Companies in North-Brabant. Retrieved from Hoovers. Kauffman Foundation. (2010). The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Lacey, M., Lisachuk, H., Giannopoulos, A., & Ogura, A. (To be published 19 September, 2015). Internet of Things: Logistics (Working Title). Dallas: Deloitte University Press. Grand Initiative on Data Science Final Report August

9 Microsoft. (2015, August 19). Rockwell Automation: Fueling the oil and gas industry with IoT. Retrieved from Microsoft Azure Customer Stories: https://customers.microsoft.com/pages/customerstory.aspx?recid=19922 MIT. (2015). Philips Establishes Alliance with MIT. Retrieved from MIT: Motoyama, Y., & Watkins, K. (2014). Examining the Connections within the Startup Ecosystem: A Case Study of St. Louis. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Munchen.de. (2011). Munich economy - key data. Retrieved from Munchen.de: Das offizielle Stadtportal: National Science Foundation (U.S.). (2010). Definitions: Research and Development Definitions. Nationale Denktank. (2014). Big Data: Samenvatting Analysefase. Nationale Denktank. Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. (2014). Enterprising Capital: The Dutch Private Equity and Venture Capital Market in Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. OECD. (2015). Gross Domestic Spending on R&D. Philips. (2015, August 19). HealthSuite Digital Platform. Retrieved from Philips: Provincie Noord-Brabant. (2012). Economisch Programma Brabant 's-hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant. (2013). Digitale Agenda van Brabant 's-hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant. (2015). Bestuurakkord Noord-Brabant: Beweging in Brabant. 's- Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Rijmenam, M. v. (2015, August 19). Rolls Royce Shifts in Higher Gear with Big Data. Retrieved from Datafloq: https://datafloq.com/read/rolls-royce-shifts-higher-gear-big-data/514 RIS3 Zuid. (2013). Smart Specialisation Strategy: De kunst van het combineren. Singularity University. (2015). Why Entrepreneurs, Not Government Drive Innovation. Retrieved from Singularity Hub: campaign=buffer Startup Genome and Telefonica Digital. (2012). Startup Ecosystem Report Startup Genome. Talbot, D. (2015, August 19). Harvesting Data Helps Farms Grow Yields. Retrieved from MIT Technology Review: Telefonica. (2013). The Accelerator and Incubator Ecosystem In Europe. Telefonica. Wiens, J., & Bell-Masterson, J. (2015). How Entrepreneurs Access Capital and Get Funded. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Grand Initiative on Data Science Final Report August

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Arnoud van der Slot, Sameer Mehta, Matthijs Hovelynck Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei

Jaarplan Brainport Development NV 2015. Koersen op extra groei Jaarplan Brainport Development NV 2015 Koersen op extra groei Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2015 van Brainport Development, de economische ontwikkelmaatschappij van de Brainport regio. In deze regio

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Fotografie: Ton van TIl voor Economische Zaken Amsterdam ICT/eScience Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 Inhoud Kennis

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

Holland Space Cluster

Holland Space Cluster Holland Space Cluster Ready for take-off Colofon Redactie: Redacteur: Christiaan de Goeij ( cdgoeij@hollandrijnland.net ) Co redacteur: Simon Bremmer ( sbremmer@hollandrijnland.net ) In opdracht van de

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE

Programmaplan OPENBARE VERSIE. In opdracht van. Economic Development Board Almere OPENBARE VERSIE Programmaplan In opdracht van Economic Development Board Almere 1 Index 1 Managementsamenvatting 2 Achtergronden van het programma 2.1 Schaalsprong Almere 2.2 Almere als DataCapital vestigingsplaats 2.3

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Masterplan. Maastricht Health Campus

Masterplan. Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus Masterplan Maastricht Health Campus 4 Management Samenvatting Visie De Maastricht Health Campus (voorheen Maastricht Life & Science Campus) zal in de toekomst een internationaal

Nadere informatie

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health

Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Human Capital Agenda Cluster Life Sciences & Health Amsterdam Economic Board November 2012 1 Voorwoord Met deze Human Capital Agenda voor het cluster Life Sciences & Health wordt aansluiting gezocht met

Nadere informatie

Visie en actieprogramma StartupAmsterdam

Visie en actieprogramma StartupAmsterdam Visie en actieprogramma StartupAmsterdam Voorwoord Amsterdam heeft een indrukwekkend ecosysteem van startups, accelerators, incubators, hogescholen en universiteiten. Daar wordt hard gewerkt aan nieuwe

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld

Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld Wereldwijde trends en de implicaties voor onderwijs en onderzoek Grenzen verleggen in een veranderend speelveld November 2014 Theo Bakker, Harm Erbé, Melissa Frederik, Wim Hiddink, Manon Jongeneelen, Martijn

Nadere informatie

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam

Sarphati Institute. Triple Helix Research Centre for New Epidemics. Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Sarphati Institute Triple Helix Research Centre for New Epidemics Verbinding van wetenschap, beleid en praktijk voor een gezonder Amsterdam Plan op hoofdlijnen Amsterdam 20 januari 2014 (2b) Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010

Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 april 2011 Realisatie jaarplan Koers 2010: inhoudelijk Jaarverslag 2010 Brainport Development NV Emmasingel 11 Postbus 2181 5600 CD Eindhoven

Nadere informatie

Zuidvleugel, de topregio van Nederland

Zuidvleugel, de topregio van Nederland A. van der Slot, B. van Dongen, J. Althoff, W. van den Berg, R. Ponds Zuidvleugel, de topregio van Nederland Naar een nieuwe economische agenda Zuidvleugel 2010-2020 A. van der Slot, B. van Dongen, J.

Nadere informatie

Van kennis naar kunde naar kassa

Van kennis naar kunde naar kassa Van kennis naar kunde naar kassa INNOVATIEAGENDA 2010 voor de regio Zuidoost-Nederland TTR-ZON Innovatieagenda 07-07-05 1/23 SAMENVATTING Binnen de Europese Unie neemt de regio Zuidoost-Nederland 1 een

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration.

Valorisatieprogramma Zuid-Limburg. Ondernemen met Kennis 013-2018. teamwork. motivation. innovation. success. vision. inspiration. Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 013-2018 teamwork motivation inspiration success research innovation vision Valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis 2013-2018 Inhoud

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio

Voortgangsrapportage Strategische Agenda 2013-2020. November 2014. Een Groene, Gezonde en Slimme Regio November 2014 Een Groene, Gezonde en Slimme Regio Voorwoord Op 30 september 2013 hebben Provinciale Staten besloten om de strategische agenda 2013-2020 van de Economic Board Utrecht (EBU) vast te stellen

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015

EDBR. Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 EDBR Voorstel voor een Regionale KennisEconomie Agenda 2010-2015 Woord vooraf Met plezier presenteer ik u, namens de hele EDBR werkgroep Stad en Hoger Onderwijs, ons concept voorstel voor een Regionale

Nadere informatie

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL

Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop. Januari 2014 Social Enterprise NL Mark Hillen Stefan Panhuijsen Willemijn Verloop Januari 2014 Social Enterprise NL 2 Inhoudsopgave Management samenvatting 4 Introductie 7 Gemiste kans 9 De positie van de social enterprise 11 Wat is een

Nadere informatie

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Colofon Uitgave Provincie Limburg bezoekadres: Limburglaan 10 te Maastricht postadres: Postbus 5700, 6202 MA Maastricht tel.: +31 (0)43 389 99 99 e-mail:

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie