While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders."

Transcriptie

1

2 The subsequent work product was written by Deloitte Consulting based on a request from the Grand Initiative Data Science Steering Committee. Deloitte s involvement has been supervised and managed throughout by the Province of North-Brabant. The Steering Committee is comprised of the following members: L.W.L. Pauli (Regional Minister for Economic and International Affairs, Province of North-Brabant) Drs. H.J.A. Van Merrienboer (Regional Minister for Financial Affairs, Province of North Brabant) Mr. dr. A.G.J.M. Rombouts (Mayor, City of s-hertogenbosch) E.H.P. Logister (City of s-hertogenbosch) Prof. dr. E.H.L. Aarts (Rector, Tilburg University) Dr. K.M. Becking (President Executive Board, Tilburg University) Prof. dr. ir. F.P.T. Baaijens (Rector, Eindhoven University of Technology) Ir. J.H.J. Mengelers (Eindhoven University of Technology) The work product was created in close collaboration with the four GRIDS stakeholders city of s-hertogenbosch, Province of North-Brabant, Eindhoven University of Technology and Tilburg University to meet their request to provide a vision and grand design for the graduat e school along with the surrounding ecosystem. While this work product leverages some Deloitte intellectual property, the intellectual property is shared by the above stakeholders. Deloitte Consulting BV 24 August, 2015 Grand Initiative on Data Science Final Report August

3 Het doel van dit rapport is om opvolging te geven aan de inspanningen van vier stakeholders om een Graduate School en een ecosysteem voor datascience op te richten in Noord-Brabant. Alle stakeholders brengen specifieke, complementaire expertise in om in samenwerking een onderwijs- en onderzoeksprogramma in datascience op te richten, dat ingebed is een dynamisch ( self propelling ) ecosysteem. De provincie Noord-Brabant, de gemeente s-hertogenbosch, de TU Eindhoven en Tilburg University hebben de handen ineen geslagen voor een initiatief genaamd het Grand Initiative Data Science (GRIDS). De stakeholders werken samen om de Graduate School Data Entrepreneurship Mariënburg op te richten in s-hertogenbosch. GRIDS is het overkoepelende samenwerkingsverband van de stakeholders waarin de Graduate School een component is die de bestaande data science centers in zowel Eindhoven als Tilburg zullen aanvullen. De opkomst van een data-gedreven samenleving: De productie van data neemt al jaren gestaag toe, zowel in het bedrijfsleven als in de samenleving. De hoeveelheid medische data, bijvoorbeeld, die moet worden opgeslagen, beschikbaar gemaakt en begrepen verdubbelt iedere vijf jaar. (Gartner, 2014) De Big Data Value Association stelt dat er 3,3 miljard aan nieuwe Europese verkoopkansen voortkomen uit datascience. (Big Data Value Assocation, 2015) In 2015 neemt het aantal Internet of Things (IoT) apparaten toe met 60%, wat resulteert in 2,8 miljard geïnstalleerde apparaten. (Deloitte, 2015) Al deze apparaten creëren enorme hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde data. Om waarde uit deze data te halen, bestaat er een behoefte aan talent dat deze data kan begrijpen, hier inzichten uit kan halen en deze inzichten kan vertalen naar impact voor bedrijven en de samenleving. Een onvervulde vraag naar datascience-talent: De enorme hoeveelheden data die dagelijks gecreëerd worden resulteren in grote kansen voor organisaties en personen die deze data kunnen beheren, interpreteren, verfijnen en de impact van de inzichten kunnen overbrengen. Vanuit deze behoefte is het beroep van de data scientist ontstaan. Op dit moment kan er niet aan de vraag naar data scientists worden voldaan. McKinsey schat dat er alleen al in de Verenigde Staten in 2018 een tekort zal bestaan van tussen de en posities voor diepe analytische kenni s. Volgens onderzoek van Dialogic is het aantal vacatures voor data scientists in Nederland verdubbeld tussen 2014 en 2015 en wordt er verwacht dat deze trend zich door zal zetten. (Dialogic, 2015) Triple-Helix-draagvlak voor oplossingen: In Noord-Brabant hebben verschillende belanghebbenden deze uitdaging onderkent. De universiteiten, de provincie en de gemeente s-hertogenbosch hebben als een first mover het initiatief genomen om een sterk cluster te vormen rondom datascience. Andere belanghebbenden, zowel in de publieke als de private sector, ondersteunen dit initiatief actief, wat een uiting is van sterk draagvlak vanuit de Triple Helix (kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden). Vanuit de gecombineerde kennis en middelen is het initiatief ontworpen om de vraag aan datascience - talent te vervullen en om gezamenlijk de vruchten te kunnen plukken van de kansen die een sterk datascience-cluster te bieden heeft. Sterke competenties in de kennisinfrastructuur: Binnen de kennisinfrastructuur van Noord-Brabant bestaan sterke competenties op het gebied van datascience en aanpalende gebieden. De TU/e heeft een sterke achtergrond in de technische aspecten van datascience en een bes taand data science center. TiU heeft een sterk begrip van vraagstukken uit het bedrijfsleven en de samenleving en heeft recentelijk ook een data science center opgericht. Deze capaciteiten vormen, tezamen met de ondernemersklimaat van s-hertogenbosch, sterke complementaire componenten in het initiatief. Window of opportunity en het first-mover advantage : De samenleving, het bedrijfsleven, de overhead en kennisinstituten proberen allen nog grip te krijgen op de uitdagingen van data science; Grand Initiative on Data Science Final Report August

4 indien GRIDS snel handelt kan het de voordelen van first-mover behalen. De kosten voor het lanceren van een onderneming die gebaseerd is op internettechnologie is 1,000-voudig gedaald in de afgelopen 15 jaar. (Singularity University, 2015) Ook voor datascience geldt potentieel dat de lage toetredingbarrières en de relatief kapitaalextensieve aard van de discipline het tot een nieuwe economische pilaar kunnen maken. Aantrekkingskracht voor talent en bedrijven: Een cluster in datascience creëert een mechanisme voor Noord-Brabant dat zowel talent kan aantrekken en ontwikkelen, als bedrijven kan aantrekken en behouden in de regio. Bedrijven als Philips, dat in mei 2015 aankondigde een samenwerkingsverband te zijn aangegaan met MIT. Deze keuze was mede tot stand gekomen gebaseerd op het feit dat MIT zich in het hart van een concentratie van startups en onderzoekslaboratoria in de omgeving van Boston bevindt. (MIT, 2015) De focus van GRIDS op relevantie voor bedrijfsleven en de samenleving biedt kansen om soortgelijke samenwerkingsverbanden te realiseren in Noord-Brabant. s-hertogenbosch als unieke locatie: Door de toevoeging van s-hertogenbosch aan het cluster ontstaat de kans voor GRIDS om zich te onderscheiden van andere spelers vanuit een combinatie van historie en vernieuwing. De historische locatie, gecombineerd met de sterke competenties van de TU/e en TiU, vormen een aantrekkelijke propositie. De focus op vernieuwing, onder meer in de vorm van ondernemerschap, zorgt voor een extra dimensie die een de aantrekkingskracht op studenten en wetenschappers verhoogt. (Dialogic, 2015) Bovendien is het sterk complementair op de bestaande sterktes van de TU/e en de TiU. De bestaande ICT-gemeenschap in s-hertogenbosch versterkt de propositie verder, aangezien een sterke vertegenwoordiging is van zowel kleine als grote spelers in deze sector (SAP, Siemens, Quintiq, etc.). De locatie is verder een ideaal aansluitingspunt met de Randstad de relatieve nabijheid van Utrecht, Amsterdam en Schiphol maken het cluster toegankelijker voor internationaal georiënteerde bedrijven en studenten. De Graduate School Data Science Mariënburg wordt een echt centrale locatie. Het is centraal gesitueerd in s-hertogenbosch en zal tevens de centrale locatie worden voor studentenhuisvesting en startups. Brabant als innovatieve omgeving: Maatschappelijke vraagstukken zoals werkgelegenheid, circulaire economie, duurzame landbouw, vervuiling, transport, demografische ontwikkelingen en het milieu staan allen op de agenda van Noord-Brabant. (Provincie Noord-Brabant, 2015) In een van de meest innovatieve regio s in Europe (Eurostat, 2012), adresseert dit initiatief een aantal van deze uitdagingen door talent aan te trekken en te ontwikkelen, en ondertussen oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit datascience vormt GRIDS een verbindende laag tussen de publieke sector en sociale innovatie, en moedigt het aan om in samenwerking tussen bedrijven en instellingen oplossingen te vinden voor bovenstaande vraagstukken. De verbonden kennisinfrastructuur kan het fundament leggen voor de toekomst van Noord-Brabant, een nieuwe economische pilaar vormen en tegelijkertijd de bestaande capaciteiten en industrieën versterken. Gezamenlijke investering: Vier partijen zijn samengekomen om te investeren in GRIDS. De gemeente s-hertogenbosch, provincie Noord-Brabant, TU/e en TiU hebben ieder ingestemd om ieder 10 miljoen te investeren ( 40M totaal) om GRIDS en de Graduate School Data Science Mariënburg op te richten. Deze Triple-Helix-samenwerking is ontworpen om de kansen van datascience te benutten. Graduate School Data Science Mariënburg: zal een front-office vormen voor GRIDS in Noord- Brabant. De locatie in Mariënburg combineert de geschiedenis van een klooster met een aansprekende visie op datascience. Het zal studenten op een innovatieve manier opleiden tot T- Shaped data scientists en daarnaast unieke valorisatiediensten leveren aan het omliggende ecosysteem. Onderwijs: Het onderwijsaanbod van GRIDS zal onder meer de volgende onderdelen bevatten : Een gezamenlijke bachelor TU/e en TiU Een gezamenlijke masteropleiding Data Science & Entrepreneurship Graduate School Data Science Mariënburg Een masteropleiding in Data Science & Business and Society TiU Een masteropleiding in Data Science Engineering TU/e Grand Initiative on Data Science Final Report August

5 Een Professional Doctorate in Engineering (PDEng) opleiding - Graduate School Data Science Mariënburg 1 PhD-programma s alle locaties Onderzoek: GRIDS biedt onderzoekers de kansen voor nieuwe vormen van onderzoeksprogramma s met directie, hoge relevantie voor bedrijfsleven en samenleving. Het ontwerp van GRIDS is afgestemd op de regionale kennisinfrastructuur en voegt een nieuw kennisknooppunt toe in s -Hertogenbosch, waarmee het bestaande aanbod in Tilburg en Eindhoven een nieuw karakter krijgt. Zeven gespecialiseerde thema s zijn verbonden aan de bestaande sterktes van Noord -Brabant en leiden tot innovatie via onderzoek en valorisatie. Deze onderzoeksthema s zijn: 1. Bionic brains and amplified intelligence de toepassing van datascience heeft de potentie om (deels) nieuwe onderdelen van kennisactiviteiten te automatiseren 2. The connected wellbeing journey het gebruik van datascience-technieken kunnen gepersonaliseerde welzijnsoplossingen bieden en een actieve en gezonde levensstijl bevorderen aan de hand van the quantified self 3. Data analytics of things door de opkomst van het Internet of Things genereren verbonden apparaten grote hoeveelheden data waarmee data-analytics een aanjager wordt van slimme industrie, mobiliteit en logistiek 4. Feeding the planet using data gerelateerd aan de datascience-uitdagingen in landbouw, voedsel, en duurzaamheid 5. Data quest for the customer journey data creëert nieuwe manieren om waarde en verbeteringen toe te voegen aan de klantervaring. Technologie en data worden gebruikt om consumenten in hun kracht te zetten en het vertrouwen in aankopen te vergroten. Analytics worden gebruikt om klantsentiment te analyseren en klantgedrag te voorspellen. 6. Connecting the modern city maakt adaptieve ondersteuning en begrip van stedelijke gebieden mogelijk door het beter verbinden en begrijpen van de infrastructuur, als ook het verhogen van effectiviteit van de contacten en het engagement met inwoners 7. Monetization of data de toepassing van datascience op traditionele sectoren veroorzaakt disruptie (b.v. Airbnb in de hotelsector), en maakt het mogelijk om met exponentiele groei nieuwe markten te betreden en bedrijven op te richten Bestaande ecosystemen: Het initiatief kan voortbouwen op de bestaande en bewezen ecosystemen in de regio. Zo heeft de TU/e inmiddels 20 promovendi in dienst vanuit een partnership met Philips in de vorm van living labs (een op de gebruiker gericht, open innovatie-ecosysteem dat onderzoek en innovatieprocessen integreert) waarin nieuwe data-gedreven bedrijfsmodellen worden onderzocht. (Flaman, 2015) Naast dergelijke Flagship partnershipvormen, kan GRIDS een breed scala aan samenwerkingsmodellen bieden, waarin verschillende niveaus van omvang en intensiteit mogelijk zijn. Op die manier zijn er ook modellen mogelijk voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Valorisatievoordelen: Via GRIDS kan in Noord-Brabant ook vele valorisatievoordelen voor het ecosyteem worden gerealiseerd, zoals: Een toename van beschikbare datascience-talent: uiteindelijk zullen er binnen GRIDS ieder jaar circa 1500 data scientists afstuderen (BSc, MSc, PDEng, PhD) Nieuwe bedrijfsmodellen: bedrijven en organisaties worden geholpen door in toenemende mate data in hun bedrijfsmodel te incorporeren. GRIDS en specifiek de Graduate School Data Science Mariënburg - levert het talent dat deze transformatie mogelijk maakt Innovatieve projecten: Net als het Philips Flagship project in Eindhoven, zal GRIDS de mogelijkheid bieden aan het ecosysteem om te participeren in innovatieve onderzoeksprojecten Meer kansen voor Europese R&D financiering: De onderwijs- en onderzoeksinitiatieven kunnen meedingen naar de beschikbare EU-fondsen zoals Horizon 2020 en Erasmus In de toekomst kan dit aanbod worden verreikt met: 1 The PDEng will f ocus on applied techniques and design a prof essional context working closely together with industry, of fering graduates the opportunity to participate in large-scale, interdisciplinary projects. Grand Initiative on Data Science Final Report August

6 Spinoffs: De kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kan nieuwe bedrijvigheid vanuit datascience-technologie ondersteunen. Deze bedrijven kunnen na een succesvolle startup doorgaan als spinoff en daarmee geld opleveren Verbeterede ecosysteemservices: het initiatief kan diensten gerelateerd aan datascience leveren aan onder meer het MKB in Noord-Brabant en omstreken In de zeven onderliggende them a s richt GRIDS zich op uitdagingen van het bedrijfsleven en de samenleving. In veel van deze gebieden is er reeds een duidelijk marktpotentieel voor GRIDS. Gebaseerd op een analyse van Deloitte (zie: Appendix Onboarding funnel) wordt de initiële adresseerbare markt op ongeveer 42 M geschat. (Deloitte, 2015) De aanvullende impuls voor ondernemerschap biedt ook grote voordelen voor Noord-Brabant. Een studie door de Kaufmann Foundation stelt dat nieuwe bedrijvigheid (zoals startups) vrijwel volledig verantwoordelijk voor de netto banencreatie en voor bijna 20% van bruto banencreatie (Kauffman Foundation, 2010). Gebaseerd op de economisch actieve populatie en het bruto binnenlands product per inwoner van Noord-Brabant, kan de toename van bedrijvigheid door een nieuw ecosysteem rondom datascience leiden tot een economische impact van ongeveer 950 M. (Eurostat, 2013) Op Europees niveau wordt in 2020 een toename van 1,9% van het bruto binnenlands product verwacht door de opkomst van open en big data. (DemosEUROPA, WISE Institute, Microsoft, 2014) Een aantal zaken zijn cruciaal voor een succesvolle totstandkoming van een ecosysteem. Bij de opbouw van het datascience-ecosysteem door GRIDS, dienen de volgende zaken in ogenschouw genomen te worden: Toegang tot durfkapitaal voor een succesvolle startup- en MKB-gemeenschap Het aantrekken en behouden van talent van wereldklasse Balans en diversiteit van sectoren, bedrijven en volwassenheid van bedrijven Een goede kennisinfrastructuur Hoewel deze allemaal tot op zekere hoogte reeds bestaan in Noord-Brabant, zal GRIDS al deze zaken verder aanjagen en daarmee de basis leggen voor het innovatieve ondernemerschap van de toekomst in Noord-Brabant. De planning voor de faciliteiten in Mariënburg vindt reeds plaats en de wetenschappelijke staf wordt geïdentificeerd. De merknamen van de TU/e en TiU kunnen benut worden om studenten te werven en het ecosysteem te vormen. Gezamenlijke externe communicatie en afstemming zorgen voor een consistent merk en ervaring vanuit het perspectief van studenten en wetenschappers. In de onderwijs- en onderzoeksprogramma zal worden samengewerkt door de TU/e, TiU en de Graduate School Data Science Mariënburg. Hoewel GRIDS al goede connecties in het ecosysteem heeft, zal het onderwijs en het onderzoek een positief effect hebben op het vermogen om bedrijven aan te trekken, te behouden en te laten groeien. Bovendien zal de Triple Helix-samenwerking ervoor zorgen dat de programma s afgestemd blijven op de prioriteiten van het bedrijfsleven en de samenleving. Grand Initiative on Data Science Final Report August

7 Het is de visie van GRIDS om een volledig geïntegreerd ecosysteem van Triple-Helix-stakeholders tot stand te brengen. Open innovatie en samenwerking zijn kernattributen van een ecosysteem rondom GRIDS. Innovatieve projecten in samenwerking met ecosysteempartners worden verbonden aan de prioriteiten van Noord-Brabant en Europa. Deze activiteiten zullen daarmee bijdragen aan banencreatie, spinoffs, en nieuwe, data-gedreven bedrijfsmodellen voor bedrijven en organisaties in de regio. Zoals eerder vermeld zal de Graduate School Data Science Mariënburg ook functioneren als een front-office voor de marketing en branding van het datascience-ecosysteem en zich gaan bezighouden met business development, zowel in Noord-Brabant als internationaal. Na verloop van tijd kan de kennisvalorisatieorganisatie zich ontwikkelen tot een hybride ecosysteem-enabler, met eigenschappen van zowel een incubator en een accelerator, die startups faciliteert en in projectvorm diensten levert aan haar ecosysteempartners. GRIDS zal daarnaast trachten het ecosysteem te verbreden aan de hand van (internationale) samenwerkingsverbanden met bedrijven, universiteiten, etc. (zoals het Cambridge Innovation Center). Voordat de opleidingen officieel kunnen starten in september 2016 zijn nog een aantal belangrijke besluiten nodig vanuit regulerende organen. Daarnaast dient de implementatie van de Graduate School uitgevoerd te gaan worden. Om succesvol te kunnen worden, dient GRIDS het first-mover advantage veilig te stellen. Om dit te bereiken is tijdige realisatie van de ambities en het ontwerp van GRIDS nodig. Middels een kennisvalorisatieorganisatie van GRIDS kunnen vervolgens kansen worden benut om nieuwe bedrijfsmodellen, oplossingen en bedrijven te ontsluiten in het ecosysteem in Noord -Brabant en het daarmee te verrijken. Met de juiste mechanismen bevindt GRIDS zich in een kansrijke positie om te slagen, gegeven het brede Triple-Helix-draagvlak en de gerenommeerde instituten die het initiatief zullen gaan dragen. Grand Initiative on Data Science Final Report August

8 ASML. (2013). ASML, FOM / NWO and UvA / VU Plan to Establish Institute for Nanolithography. Retrieved from ASML : Big Data Value Assocation. (2015). Big data value strategic research and innovation agenda (SRIA). Big Data Value Assocation. Brainport Region Eindhoven. (n.d.). Brainport Region Eindhoven: Economic Success Thanks to Cooperation. Eindhoven: Brainport. Deloitte. (2014). Deloitte Perspective on Strategic Alliances. Amsterdam: Deloitte High Tech Competence Center. Deloitte. (2014). Tech Trends 2014: Inspiring Disruption. Deloitte University Press. Deloitte. (2015). Business Ecosystems Come of Age. Deloitte University Press. Deloitte. (2015). Congitive Technologies: The real opportunities for business. Deloitte Review. Deloitte. (2015, July 16). GRIDS Addressable Market. Deloitte. (2015). The Internet of Things really is things, not people: TMT Predictions Deloitte. Deloitte Center for the Edge. (2013). Unlocking the passion of the Explorer. Deloitte University Press. DemosEUROPA, WISE Institute, Microsoft. (2014). Big and open data in Europe: A growth engine or a missed opportunity? Warsaw: Mdruk. Dialogic. (2015). Marktonderzoek Mariënburg. Utrecht: Dialogic. Dialogic. (2015). Marktonderzoek Mariënburg. Utrecht: Dialogic. Dutta, S., Lanvin, B., & Wuncsch-Vincent, S. (2014). The Global Innovation Index Geneva: World Intellectual Property Organization (WIPO). Eesley, E. B. (2009). Entrepreneurial Impact: The Role of MIT. Kansas City, Missouri: Kauffman: The Foundation of Entrepreneurship. Egusa, C., & Cohen, S. (2015, July 06). The Netherlands: A Look at the World's High -Tech Startup Capital. TechCrunch. Euromonitor International. (2014). Tel Aviv City Review. Euromonitor International. Eurostat. (2010). Metropolitan Regions Database. Retrieved from Eurostat: Eurostat. (2012). Patent Applications to EPO by Region. Retrieved from Eurostat: lugin=1 Eurostat. (2013). Regional economic account: GDP Indicators. Retrieved from Eurostat. Flaman, T. (2015, June 23). Strategic Partnerships: TU/e and Philips. 's -Hertogenbosch, North- Brabant, The Netherlands. Forbes. (2015, August 19). How Big Data Drives Success at Rolls-Royce. Retrieved from Forbes: Gartner. (2014). Gatner. Groh, A., Liechtenstein, H., Lieser, K., & Biesinger, M. (2015). The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index. IESE Business School: University of Navarra. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015, June 23). Financieel model data science 's -Hertogenbosch bekostinging gem en instroom gem. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015, June 11). Financiële businesscase Cluster Initiative Data Science. Groothuis, P., & van den Born, A. (2015). Financiële Opbouw Grand Design Data Science and Ecosysteem. Hoovers. (2014). Companies in North-Brabant. Retrieved from Hoovers. Kauffman Foundation. (2010). The Importance of Startups in Job Creation and Job Destruction. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Lacey, M., Lisachuk, H., Giannopoulos, A., & Ogura, A. (To be published 19 September, 2015). Internet of Things: Logistics (Working Title). Dallas: Deloitte University Press. Grand Initiative on Data Science Final Report August

9 Microsoft. (2015, August 19). Rockwell Automation: Fueling the oil and gas industry with IoT. Retrieved from Microsoft Azure Customer Stories: https://customers.microsoft.com/pages/customerstory.aspx?recid=19922 MIT. (2015). Philips Establishes Alliance with MIT. Retrieved from MIT: Motoyama, Y., & Watkins, K. (2014). Examining the Connections within the Startup Ecosystem: A Case Study of St. Louis. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Munchen.de. (2011). Munich economy - key data. Retrieved from Munchen.de: Das offizielle Stadtportal: National Science Foundation (U.S.). (2010). Definitions: Research and Development Definitions. Nationale Denktank. (2014). Big Data: Samenvatting Analysefase. Nationale Denktank. Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. (2014). Enterprising Capital: The Dutch Private Equity and Venture Capital Market in Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen. OECD. (2015). Gross Domestic Spending on R&D. Philips. (2015, August 19). HealthSuite Digital Platform. Retrieved from Philips: Provincie Noord-Brabant. (2012). Economisch Programma Brabant 's-hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant. (2013). Digitale Agenda van Brabant 's-hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Provincie Noord-Brabant. (2015). Bestuurakkord Noord-Brabant: Beweging in Brabant. 's- Hertogenbosch: Provincie Noord-Brabant. Rijmenam, M. v. (2015, August 19). Rolls Royce Shifts in Higher Gear with Big Data. Retrieved from Datafloq: https://datafloq.com/read/rolls-royce-shifts-higher-gear-big-data/514 RIS3 Zuid. (2013). Smart Specialisation Strategy: De kunst van het combineren. Singularity University. (2015). Why Entrepreneurs, Not Government Drive Innovation. Retrieved from Singularity Hub: campaign=buffer Startup Genome and Telefonica Digital. (2012). Startup Ecosystem Report Startup Genome. Talbot, D. (2015, August 19). Harvesting Data Helps Farms Grow Yields. Retrieved from MIT Technology Review: Telefonica. (2013). The Accelerator and Incubator Ecosystem In Europe. Telefonica. Wiens, J., & Bell-Masterson, J. (2015). How Entrepreneurs Access Capital and Get Funded. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation. Grand Initiative on Data Science Final Report August

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

The Grand Initiative on Data Science

The Grand Initiative on Data Science The Grand Initiative on Data Science " 'W "DPT'"* i ÌI I! - -Í Í n! '1! Intentieverklaring van de Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Gemeente 's-hertogenbosch, en Provincie Noord-Brabant.

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Hoe ontwikkel je een regionale economy?

Hoe ontwikkel je een regionale economy? 1 Hoe ontwikkel je een regionale economy? Model van 5 elementen Excellent Science World leading and accessible positions in sciences People make the difference Attracting world class scientists and talented

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

2017 All Rights Reserved. Presentatie Big Data Gemeenten 15 februari 2017 Frans Feldberg Petra Bijvoet

2017 All Rights Reserved. Presentatie Big Data Gemeenten 15 februari 2017 Frans Feldberg Petra Bijvoet Presentatie Big Data Gemeenten 15 februari 2017 Frans Feldberg (f.feldberg@vu.nl) Petra Bijvoet (Pbijvoet@alkmaar.nl) Doel: Waarom, Hoe en Wat van Data Science Alkmaar Data Science Alkmaar is een kennis

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Industries Optimaliseren

Nadere informatie

Brainport Eindhoven ENERGIE. Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010

Brainport Eindhoven ENERGIE. Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010 Brainport Eindhoven ENERGIE Studievoormiddag Energie in de Noorderkempen 29 april 2010 Brainport Development, 2010 agenda Brainport innovatieve regio energietransitie de Brainport aanpak belang/kansen

Nadere informatie

ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS

ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS ANTWERP A GREAT EUROPEAN PORT CITY WHERE INNOVATION MEETS BUSINESS Antwerpse economie Werking Business & Innovatie Studieopdracht Antwerpse economie Werking Business & Innovatie Studieopdracht 5 stuwmotoren

Nadere informatie

Utrecht modelregio voor zelfmanagement

Utrecht modelregio voor zelfmanagement Utrecht modelregio voor zelfmanagement Jaap Trappenburg Kwartiermakers: Dr. Jaap Trappenburg (UMCU, HU) Uzelf kernteam UMC Utrecht Hogeschool Utrecht Universiteit Utrecht EBU Gemeente Utrecht U CREATE

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

New Business Development Programma s

New Business Development Programma s New Business Development Programma s Leer de business van morgen te creëren Incompany Portfolio 2017 Ons Verhaal. Incompany Portfolio 2017 TimeLabz We leven in bijzondere tijden. De snelle opkomst en adoptie

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

RE-INVENT OUR REGION

RE-INVENT OUR REGION RE-INVENT OUR REGION Future scenario s on the economic development of the South Eastern part of the Netherlands TIM 7 With close guidance on process and methods by Peter Kopeczek* * Re-invent your business

Nadere informatie

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014

To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 To e-cf or not to e-cf? Jose de Leeuwe-Wisniewski 6 maart 2014 Programma e-cf Korte introductie e-cf Nut en noodzaak Stand van zaken in Europa In Nederland e-cf in de praktijk Ronde tafel discussie Het

Nadere informatie

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief

De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief De Nederlandse wetenschap in internationaal perspectief Robbert Dijkgraaf Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan Het jaar 2020 lonkt Christel de Bakker, bachelor student Bouwkunde Loop in 2020 over het TU/e Science Park: maak een wandeling door deze groene stad die

Nadere informatie

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur Ondernemerschap Amsterdam Center for Entrepreneurship Erik Boer, directeur Inhoud Over ACE Feiten & Trends Eco- systemen Waarom ACE? Entrepreneurs zijn de dragers van economische groei en nieuwe werkgelegenheid

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies

Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Europa 2014-2020 voor gemeenten en provincies Vincent Ketelaars ERAC B.V. Binnenlands Bestuur Europa-debat Houten, 21 november 2013 Inhoud van presentatie Indeling 1 Uw ervaringen in eerdere projecten?

Nadere informatie

1. Ambitie, doelstellingen, acties

1. Ambitie, doelstellingen, acties 1. Ambitie, doelstellingen, acties Van Nederlandse distributie naar Nederlandse ketenregie Uitvoering van het Nationaal Innovatieprogramma Logistiek en Supply Chain Management 1 Agri-Food Chemie Hightech

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012

CVO Groningen. Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 CVO Groningen Annemieke Galema en Jan Sikkema 18 september 2012 Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap Stimuleren van kennisintensief ondernemerschap Drijvende krachten Valorisatie en Ondernemerschap

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 5 November 2016 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2016 Het begon in 1918 Wageningen University & Research Wageningen University Medewerkers: 2,600 studenten:>

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Dirk Plees John Dreessen Hans Damsteegt Thomas Voncken Wereldproblemen als uitgangspunt Grondstoffen Gezondheid Energie Water Bevolking Voedsel en veiligheid

Nadere informatie

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus

Wageningen University & Research. Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus Wageningen University & Research Wageningen, 04 November 2017 Prof. dr Arthur Mol, Rector Magnificus 2017 Het begon in 1918 Van Landbouwhogeschool tot University & Research of the Life Sciences 1960s:

Nadere informatie

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN

Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Bedrijfsleven en Universiteit Best Practices: T-Labs & LTN Deutsche Telekom Laboratories: T- Labs One of the largest university-industry research centers London Technology Network LTN helps a company define

Nadere informatie

Beterschap!

Beterschap! Beterschap! http://omooc.nl/inzicht/digitale-revolutiehoofdstad/ Innovatie in Amsterdam Innovatie hoofdstad van Europa City as a platform Innovatie in Amsterdam is van alle tijden Amsterdam Overheid Canals

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs

Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Duurzaamheid: speerpunt voor industrie en onderwijs Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie Nelo Emerencia, Speerpuntmanager Onderwijs & Innovatie Utrecht, 9 februari 2012 DAS Docentenconferentie

Nadere informatie

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet

TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet TU Delft: Joint Research Centres aanwezig waar het er toe doet 5 March 2009 Delft University of Technology Challenge the future Grootste technische universiteit van NL TU engineers & technology utilized

Nadere informatie

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam

Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam Samenwerking. Innovatie. Groei. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor een krachtige metropoolregio Amsterdam De metropoolregio Amsterdam heeft alles in huis Een krachtige economische regio. Daarvoor

Nadere informatie

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen

Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Optimaliseren van Impact door Alfa- en Gammawetenschappen Aantonen en stimuleren van Societal Impact in synergie met andere wetenschappen Welkom bij het programmaonderdeel: Smart Cities Optimaliseren van

Nadere informatie

Towards a competitive advantage

Towards a competitive advantage Towards a competitive advantage 9 Mei 2017 www.nxtport.eu PANTONE Blue 654 C 1 Agenda NxtPort Context NxtPort Concept, Spelregels, Inkomstenmodel Kort Overzicht van de Architectuur/Functionaliteit Praktisch:

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Business Cluster Semiconductors East Netherlands

Business Cluster Semiconductors East Netherlands Business Cluster Semiconductors East Netherlands Ledenbijeenkomst 2 november 2010 Roel Fonville Supported by Roel Fonville Ruim 30 jaar Philips: 20 jaar Philips Components & Semiconductors Ontwikkelaar

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning

Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning Ontmanteling & Hergebruik in NL: Een gezamenlijke inspanning New emmergy 17 mei 2017 Berend Scheffers Ons energiesysteem 2 Energiesysteem Nederland 2015. Bron: NEV 2016, ECN, PBL, CBS, RVO Rol van gas

Nadere informatie

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2

Brainport Industries Campus Invalshoeken. 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Invalshoeken 14-10-2015 Jaarcongres BI 2 Brainport Industries Campus Sociaal 14-10-2015 Jaarcongres BI 3 Sociaal Fabriek van de Toekomst Boeien, binden en behouden van technisch

Nadere informatie

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers

Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020. Gerard Blom & Patrick Essers Maintenance Innovatie in de Delta Regio, de strategie van Zuid Nederland tot 2020 Gerard Blom & Patrick Essers Contents Koepelvisie Strategic Board Delta Region Strategische Innovatie Agenda Innovatiethema

Nadere informatie

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013

Vvg. Kansen zien, kansen pakken! Leven in de stad van de toekomst. 13 november 2013 Kansen zien, kansen pakken! Vvg 13 november 2013 Leven in de stad van de toekomst Louis Bekker City Account Manager Programma manager Onderwijs (PO/MO) Smart Concurrentie Leefbaar Groen Samenwerking Onze

Nadere informatie

Leefbare steden. met connected lighting

Leefbare steden. met connected lighting Leefbare steden met connected lighting 3 Steden veranderen Uitdagingen voor leefbaarheid en veiligheid Steden kunnen druk en chaotisch zijn Maar de diversiteit maakt ze voor velen aantrekkelijk Feit:

Nadere informatie

Als Leidse Informaticus in actie. College studievaardigheden Rokesh Jankie (https://plus.google.com/+rokeshjankie/)

Als Leidse Informaticus in actie. College studievaardigheden Rokesh Jankie (https://plus.google.com/+rokeshjankie/) Als Leidse Informaticus in actie College studievaardigheden Rokesh Jankie (https://plus.google.com/+rokeshjankie/) Rokesh Jankie 1993-1998 Rokesh Jankie Rokesh Jankie 1993-1998 Wist niks van computers,

Nadere informatie

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht

Brainport Monitor 2010 Samenvatting. Van crisis naar kracht Brainport Monitor 2010 Samenvatting Van crisis naar kracht People De effecten van de crisis laten zien dat de arbeidsmarkt in Brainport conjunctuurgevoelig is. Technology Brainport blijft goed presteren

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech High Tech Solutions for Global Challenges Topsector High Tech Systemen en Materialen Amandus Lundqvist Voorzitter Topteam HTSM 21 maart 2014 Topteam HTSM advies toename private én publieke

Nadere informatie

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit

Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten. Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Nieuwe bronnen voor nieuwe inzichten Marko Roos Coordinator CBDS thema s Arbeid en Mobiliteit Paradigm shift: data drivensociety. Hoeveelheid geproduceerde data groeit exponentieel De samenleving verandert

Nadere informatie

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES

BRAINPORT MONITOR SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT MONITOR 2016 - SAMENVATTING - 9 E EDITIE BRAINPORT BLIJVEND SUCCES BRAINPORT NEXT GENERATION Meedoen MEER MENSEN DIE MEE DOEN Concurreren DIE SAMEN MEER CREËREN Verdienen EN SAMEN MEER VERDIENEN!

Nadere informatie

AMBITIES HOLLAND FINTECH

AMBITIES HOLLAND FINTECH AMBITIES HOLLAND FINTECH 1 infrastructuur Holland FinTech streeft naar het creëren van transparantere, toegankelijke (digitale) financiële diensten en financiële van het allerbeste niveau door middel van

Nadere informatie

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit

Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Data Driven Strategy The New Oil Using Innovative Business Models to Turn Data Into Profit Big Data & Innovatieve Business Modellen Fire in the hole! 51K manholes, 94K miles of cables 106 predicting variables:

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema

Titel. Campusvorming voor Chronische Zorg. Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Titel Campusvorming voor Chronische Zorg Wiebe Cnossen, Jan Rietsema Pagina: 2 Agenda Setting the scene Waarom nadenken over een campus? Wat is een Campus? Hoe richt je Open Innovatie in? Tilburg aan zet

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter.

De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. De wereld verandert. En in die transitie liggen kansen. Wij maken bedrijven blijvend beter. building better// De filosofie die bepalend is voor het denken en doen van dutch. Met een prikkelende kijk op

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges Clean Tech Delta Innovative solutions to climate and energy challenges De New Green Deal voor innovatie en schone technologie in de regio Rotterdam-Delft Clean Tech Delta gezamenlijk innovatie en schone

Nadere informatie

Economisch Manifest. Noord-Limburg

Economisch Manifest. Noord-Limburg Noord-Limburg Inleiding In de vorm van een Plan van aanpak programma Greenport Venlo heeft de Provincie najaar 2014 haar visie gegeven op de koers die men voor Noord-Limburg van belang acht: het komen

Nadere informatie

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening

Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Convenant Metropoolregio Amsterdam, FNV Finance, kennisinstellingen en cluster Financiële en Zakelijke Dienstverlening Aanleiding Op 10 februari 2014 heeft, onder leiding van burgemeester Van der Laan,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 BIJLAGE 11

gemeente Eindhoven Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 BIJLAGE 11 gemeente Eindhoven Economie & Cultuur Behandeld door mw. N. Verstraeten BIJLAGE 11 Verslag Missie Taiwan & China 1 tot en met 6 december 2012 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Programma 4. Deelnemers 5.

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences

Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences Academie voor Stedenbouw, logistiek en Mobiliteit NHTV Breda university of applied sciences verbinden van kennisinnovatie en mobiliteitsbeleid 15 juni 2016 Paul van de Coevering 2 urban intelligence 1.

Nadere informatie

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014

SOC Maakindustrie & Made Different. Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 SOC Maakindustrie & Made Different Wilson De Pril, Directeur-generaal Agoria Vlaanderen 15 mei 2014 Agoria: federatie van de technologische industrie 1.700 ondernemingen 10 domeinen Information and Communication

Nadere informatie

Dinalog: What s in it for me?

Dinalog: What s in it for me? KDC HAN 31 januari 2013 Dinalog: What s in it for me? door: Harry van den Hoff - Dinalog Harry van den Hoff Programma Manager MKB & Kennisverspreiding 076 5315305 vandenhoff@dinalog.nl 31 jan 2013 Ambitie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI

Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Prof.dr. Henk W. Volberda Rotterdam School of Management, Erasmus University Wetenschappelijk directeur INSCOPE Bestuurslid NCSI Erasmus Concurrentie & Innovatie Monitor 2008 Bedrijven presteren beter

Nadere informatie

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris

Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel. Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Regionale financiering voor SMART CITIES in Brussel Beata Bibrowska Senior Advisor- Dep Europa, OOI beleid en programma's- Innoviris Agenda JPI Urban Europe «SMART CITIES» in het EFRO in Brussel (in voorbereiding)

Nadere informatie

TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development. Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011

TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development. Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011 TNO Early morning Toast Biogas trends and technology development Leon Stille Leon.stille@tno.nl +31652779011 TNO Partners TNO is een onafhankelijk kennis instituut met meer dan 80 jaar ervaring in technologie

Nadere informatie

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015

Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme. Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Op weg naar duurzame ontwikkeling van stedelijk toerisme Ko Koens Academy for Hotel and Facility Management Vakantiebeurs Utrecht - 14-01-2015 Irritante toeristen Stedelijk toerisme Stedelijk toerisme

Nadere informatie

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN

vrijdag 8 juni 12 DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DRIMPY BRENGT ZORG SAMEN DE CONSUMENT IN DE ZORG? Fragmentatie ehealth initiatieven zorgen weer voor eilandjes in de zorg: ICT leveranciers, Regio s, Ziekenhuizen, Klinieken, Patiënt Verenigingen, Verzekeraars,

Nadere informatie

HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 PAUL DE KROM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR TNO

HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 PAUL DE KROM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR TNO HOLLAND HIGH TECH 22 SEPTEMBER 2015 PAUL DE KROM, VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR TNO TNO KARAKTERISTIEKEN Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO wet Onafhankelijke non-profit

Nadere informatie

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO

ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO ZUIDOOST-NEDERLAND: DÉ EUROPESE OPEN INNOVATIEREGIO TOP ECONOMY, SMART SOCIETY 2- Zuidoost-Nederland: dé Europese open innovatieregio AIRPORT AIRPORT SEAPORT BRAINPORT NETWORK -3 4 - OVER BRAINPORT NETWORK

Nadere informatie

Smart Industry in Brabant

Smart Industry in Brabant Smart Industry in Brabant 1 Waarom is (Smart) Industry belangrijk voor Brabant? Vergelijking met Nederland ~20% ~30% ~50% Industrial employment manufacturing industry Company R&D spending Bron: BOM 2 HTSM

Nadere informatie

Werkplan Centrum XL 2015/2016

Werkplan Centrum XL 2015/2016 Werkplan Centrum XL 2015/2016 Maart 2015, Amsterdam Inleiding: toekomstperspectief Centrum XL Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Amsterdam op het gebied van economie, logistiek en duurzaamheid die van

Nadere informatie

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016

World Design Event. Oktober Tim Vermeulen September 2016 World Design Event Oktober 2017 Tim Vermeulen September 2016 2 3 Waar begon het ook alweer? - Bidbook Culturele Hoofdstad. - Vraag van Gemeente Eindhoven aan Dutch Design Foundation om hiertoe een voorstel

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Nieuw Danone Innovation Centre

Nieuw Danone Innovation Centre Nieuw Danone Innovation Centre Waarom Utrecht en wat zal het brengen voor de regio Regiodag Utrecht, 16 september 2011 Elmo Wissing, Project Director Danone Nieuwbouw Nieuw Danone Innovation Centre in

Nadere informatie

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM

BRAND NEW ID UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM CONCEPT UTRECHT COMMUNICATIEPLATFORM 30.11.2016 THEMA STORY MERKWAARDEN Ons Utrecht DNA. Wat ons gedrag bepaalt. Bright Inspiring Welcoming Connecting slim, smart vitaal persoonlijk verbinden innovatief

Nadere informatie

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink

Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Creeër test awareness in een grote organisatie: een cultuur wijziging Jeroen Rosink Picture of presenter Jeroen Rosink Test Manager ITD Europe Over DAF Productie 2011: LF: 9500 CF/XF: 42.300 Marktaandeel:

Nadere informatie

Trends en ontwikkelingen

Trends en ontwikkelingen Ons wereldbeeld ???!!! Intussen in Trends en ontwikkelingen >9 mld mensen!!!!! Wat betekent dit? Kernvraag Hoe zorgen we voor een blijvend goed leefklimaat voor onze burgers? Wonen, werken, welzijn

Nadere informatie

Samenvatting - Nederlands

Samenvatting - Nederlands Samenvatting - Nederlands Deze studie beschrijft aspecten van het Braziliaanse Kennis en Innovatiesysteem die van invloed zijn op de Nederlands-Braziliaanse samenwerking op het gebied van onderzoek, technologie

Nadere informatie

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting

Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Macrodoelmatigheidstoets Master Data Science and Entrepreneurship Samenvatting Eindhoven / Tilburg, mei 2015 Algemeen Soort aanvraag Naam instelling(en) Contactpersoon Nieuwe opleiding, joint degree Technische

Nadere informatie

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk?

Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? Big Data: wat is het en waarom is het belangrijk? 01000111101001110111001100110110011001 Hoeveelheid 10x Toename van de hoeveelheid data elke vijf jaar Big Data Snelheid 4.3 Aantal verbonden apparaten

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE

DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE DE ECONOMISCHE KRACHT VAN ALMERE Hoofdlijnen van de strategische economische agenda 11 november 2014 2 ONDERNEMERS ZIJN DE ECONOMISCHE MOTOR VAN EEN STAD. OOK IN ALMERE. VOORWOORD Als getogen Almeerder

Nadere informatie

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top!

Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie. Samen naar de top! Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Topsectoren aanpak en de Nederlandse Defensie & Veiligheid gerelateerde industrie Samen naar de top! Drs. G.M. Landheer Directeur Topsectoren en Industriebeleid

Nadere informatie

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Welkom ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Léon Sigo Directeur ComputerPlan ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Onze organisatie Sinds 1982 32 jaar ICT ervaring 50 medewerkers Meer

Nadere informatie