Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst"

Transcriptie

1 10 december 2012 Trend Dialoog Innovatie in Veiligheid Minister Opstelten neemt TNO-boek Veiligheid schreeuwt om innovatie in ontvangst Nederland staat voor grote veiligheidsvraagstukken. In dat kader is innovatie geen luxe, maar noodzaak. Het boek Veiligheid schreeuwt om innovatie van TNO gaat hierover en geeft praktische handvatten aan het veiligheidsdomein. Tijdens de boekpresentatie in Perscentrum Nieuwspoort overhandigt Henk Geveke, managing director Defence, Safety and Security TNO, het boek aan minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. Veiligheidsbeleid moet altijd vernieuwend zijn, TNO is daarvoor een belangrijke motor, aldus de minister. Het einde der tijden is nabij. Met die uitspraak trapt Tom Kniesmeijer af. Hij is trendwatcher en toekomstpsycholoog. Tijdens de Trend Dialoog Innovatie in Veiligheid van het BlomBerg Instituut in samenwerking met TNO, inspireert hij bestuurders van overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten met zijn trendrede Veilige Samenleving Hij geeft zijn toehoorders mee dat de ontwikkelingen in de tijdgeest niet lineair zijn. Het leven is geen rechte lijn van A naar B. De weg loopt vaak via bochten, je hebt te maken met tegenslag en soms juist met een flow waarin je snel meters maakt. De ontwikkelingen in de tijdgeest en dus in onze cultuur verloopt in golven. Een open en gesloten tijdgeest wisselen elkaar zo om de tien tot twaalf jaar af. Vanaf halverwege de jaren 60 tot eind jaren 70 hadden we te maken met een hele open tijdgeest. Eind jaren 70 en de jaren 80 waren we aan het doemdenken en zoeken we zekerheid. Vanaf de jaren 90, na de val van de muur en het ontstaan van internet, hebben we weer een open cultuur waarin het draait om persoonlijke vrijheid. Ik ben heer en meester van mijn eigen leven. Vanaf 2000 volgt de reactie op deze eerdere periode. Na het loslaten zoeken mensen weer zekerheid en veiligheid. De Maya s mogen 21 december 2012 als het einde der tijden aangeven, Kniesmeijer ziet gewoon een nieuw open tijdperk ontspringen. Een van de nieuwe golven in die tijdgeest heeft volgens hem te maken met de menselijke maat. De golf van verzakelijking, planning en controle uit de vorige golf loopt vast. Allerlei systemen werken niet meer, zoals gezondheidszorg, woningcorporaties, Europese Unie welk systeem eigenlijk niet. Mensen hebben behoefte aan ontsystematisering. Er komt een tegenbeweging op gang van: weten is meer dan meten. Het gaat veel meer om het ambacht en de zelfsturing daarin. Mensen willen vanuit intrinsieke motivatie zelf keuzes maken. Dat geldt ook op het gebied van veiligheid. Mensen willen naar elkaar omzien vanuit dienstbaarheid en vertrouwen in elkaar hebben. We zijn stappen aan het zetten van negatieve veiligheid (controle, alle risico s uitbannen) naar positieve veiligheid (vertrouwen en durven bouwen op elkaar). Gigantische revolutie in big data Een andere ontwikkeling heeft alles te maken met big data. De datarevolutie is al lang begonnen. Wij onderschatten allemaal de gevolgen daarvan. De vorige golf was internet. Een ongelofelijke ontwikkeling, die niet in te schatten was. Datzelfde geldt nu voor data. Er zijn heel veel digitale gegevens beschikbaar; via internet en online registratie ontstaan big data bestanden. Die kunnen gecombineerd en uitgewisseld worden tussen veiligheidsorganisaties. We gaan op dit vlak een gigantische revolutie meemaken. Het omarmen van de complexiteit in de samenleving, is de derde ontwikkeling die Kniesmeijer signaleert. We kunnen de maatschappij niet meer controleren, maar alleen nog accepteren dat die zo complex is. Daardoor ontstaat een open samenwerking en cocreatie. Data en kennis komt overal vandaan. Dat wordt samengebracht, want alleen samen kun je de complexiteit aan. Daarbij gaat het volgens Kniesmeijer niet alleen om veiligheid creëren van bovenaf door grenzen te stellen, maar ook om veiligheid te bouwen van onderaf door te durven vertrouwen. Harde en zachte randvoorwaarden zijn samen nodig om tot meer veiligheid te komen. Daarbij is circulair de nieuwe Turnaround Communicatie 1

2 lineair. In plaats van de gouden driehoek, zie ik een gouden cirkel voor me. Een netwerkcirkel waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd en de burger staat in het midden van die cirkel. Tom Kniesmeijer: maak gebruik van de golven in de tijdgeest; kijk terug en kijk vooruit. De toekomst gaat meer uit van vertrouwen, neem dat mee in je beleid; het gaat ook om het formuleren van regels en grenzen; vertrouwen en limieten gaan hand in hand; snelle technologie en langzame aandacht (zelfsturing) komen samen in veiligheidsbeleid. Winst in geld en resultaat Henk Geveke schetst allerlei internationale en nationale ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de veiligheid in Nederland. Het wordt warmer én kouder, droger én natter. Het klimaat wordt extremer, met alle gevolgen van dien: overstromingen, verdroging van dijken, te kort aan water en grondstoffen. Het toegang krijgen en houden tot schaarse grondstoffen wordt steeds meer onderdeel van geopolitiek. Dat heeft gevolgen voor de veiligheidssituatie in de wereld. Maar er zijn nog veel meer ontwikkelingen die ons veiligheidsapparaat voor uitdagingen stellen. Denk aan cybercrime, mensenhandel, grote beschikbaarheid van data en steeds grotere afhankelijkheden tussen netwerken waardoor de gevolgen van uitval moeilijk zijn te voorspellen. Al deze ontwikkelingen stellen het veiligheidsapparaat voor uitdagingen. Want hoe gaan de verschillende veiligheidsorganisatie om met deze vraagstukken? Veiligheid schreeuwt dan ook om innovatie. Niet als luxe, maar als noodzaak. Er zal meer samengewerkt moeten worden tussen politie, brandweer en Openbaar Ministerie aan de ene kant en bedrijfsleven en kennisinstellingen aan de andere kant. Minister Opstelten schrijft in het voorwoord van het boek dat hij deze gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten wil versterken. Geveke is daar warm voorstander van en pleit er daarom voor de sector Veiligheid als topsector te behandelen in het innovatiebeleid van de regering. Verder stelt hij dat innovatie niet vanzelf van de grond komt, maar nadrukkelijk vraagt om het uitzetten van een koers. Een overkoepelende en integrale, toekomstgerichte visie op innovaties is op slechts een beperkt aantal plekken aanwezig in het veiligheidsveld. Maar wilt u de problemen van de toekomst oplossen en het hoofd bieden, dan moet u weten hoe die toekomst er mogelijkerwijs uit gaat zien, welke vraagstukken er zullen spelen en hoe u daarmee moet omgaan. Vervolgens moeten er zaken worden uitgezocht en een kennisbehoefte geformuleerd. Systematisch innoveren doe je niet op een achternamiddag. Kennisopbouw, het ontwikkelen van voorspellende modellen, wetenschappelijk onderzoek, het volgen van ontwikkelingen, het realiseren van nieuwe technologieën en daarbij behorende gedrags- en cultuurveranderingen vragen om een lange termijn innovatietraject. Daarom pleit ik voor een opstellen van een innovatieagenda voor veiligheid, die hier invulling aan geeft. Tot slot houdt Geveke een vurig pleidooi voor écht integraal veiligheidsbeleid. Veiligheid kent veel aspecten die in samenhang beschouwd moeten worden. De Nederlandse veiligheidssector kan hier nog veel meer op inzetten dan nu wordt gedaan. Daar valt nog veel winst te boeken in geld en resultaat. Henk Geveke, managing director Defence, Safety and Security TNO, pleit voor: het behandelen van de sector Veiligheid als topsector in het innovatiebeleid; het uitzetten van een innovatiekoers in het veiligheidsdomein en het formuleren van innovatieagenda s; het implementeren van écht integraal veiligheidsbeleid. Gouden driehoek Het boek dat Geveke aan minister Opstelten overhandigt, gaat in op de thema s die hij in zijn toespraak heeft geschetst. Ook bevat het inspirerende praktijkvoorbeelden en een kijkje in de innovatiekeuken van diverse organisaties in het veiligheidsdomein. Minister Opstelten is blij met de boodschappen die TNO in het boek meegeeft en hij zal ze ter harte nemen. Goed veiligheidsbeleid is Turnaround Communicatie 2

3 namelijk integraal, kostenbewust, modern en gebaseerd op een korte, middellange en lange termijn visie. En het is altijd vernieuwend. TNO is daar een goede motor voor. De minister beseft dat hij een financiële taakstelling moet doorvoeren, maar hij ziet daarin kansen voor innovatie. Als je veel te besteden hebt, is het niet moeilijk om veel uit te geven aan research and development (R&D). Gevolg daarvan is dat je geen keuzes hoeft te maken. In de huidige tijd van de broekriem aanhalen moeten we wel focussen en kiezen om te kunnen vernieuwen, want vernieuwen levert altijd wat op. In verband met de financiële situatie van dit moment zijn we verplicht om met elkaar samen te werken, als departementen, maar ook binnen de gouden driehoek van overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten. Deze driehoek staat als een huis. Verder geeft de minister aan dat het veiligheidsbeleid nog meer gefocust moet zijn op het maatschappelijk rendement dat het oplevert nationaal en internationaal. Daarbij stelt hij vast dat je eerst zelf alles op orde moet hebben, voordat je de uitdagingen in de toekomst het hoofd kan bieden. En daar kunnen volgens hem nog slagen gemaakt worden. Innovatie gebeurt nu veel te versnipperd in het veiligheidsdomein. Dat ben ik met TNO eens. Iedere organisatie heeft zijn eigen budgetje, maar dat is te klein. Die organisaties en budgetten moeten bij elkaar gebracht worden. Vernieuwingen moeten met elkaar verbonden worden en er moeten keuzes gemaakt worden. Daarom heb ik op mijn departement een R&D Councel ingericht, die hierin meer gaat sturen en meerjarig met innovaties bezig zal zijn. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie zegt: dat er meer gefocust en gekozen moet worden om te kunnen vernieuwen; dat de samenwerking in de gouden driehoek staat als een huis en verder versterkt wordt; dat er meer aandacht moet zijn voor het rendement dat veiligheidsbeleid oplevert. Paneldiscussie In drie panels wordt vervolgens besproken hoe innovatie hoger en urgenter op de agenda kan komen in de boardroom, welke rol de human factor binnen innovatie in veiligheid heeft en hoe het delen van informatie en samenwerking gestimuleerd kunnen worden. Panel 1: Innovatie hoger en urgenter op de agenda van de boardroom Volgens Tjark Tjin-A-Tsoi, algemeen directeur Nederlands Forensisch Instituut, zorgen de bezuinigingen ervoor dat innovatie meer urgentie krijgt. Vraag je aan Defensie wat ze nodig hebben aan innovatie, dan krijg je daar antwoord op. In de strafrechtketen is dat niet het geval. Dat is een meer ambachtelijke sector, zonder strak georganiseerd innovatieagenda of behoefte. Maar dat komt er wel langzaam aan. Schaarse mensen en middelen worden effectiever ingezet. Brigadegeneraal Ronald Harmsma, directeur Operaties van de Koninklijke Marechaussee geeft aan dat Defensie van huis uit goed is in organiseren. Dus ook innovatie wordt methodisch en gestructureerd aangepakt. Dat werkt, tot op het hoogste niveau. Daarbij stimuleren we binnen de marechaussee innovatie van onderaf. Er is budget om een kans te geven aan de denkkracht van jonge collega s. Kleine initiatieven stimuleren en de kansrijke innovaties laten we uitgroeien via de boardroom. Daarbij zien we innovaties als meer dan alleen technologie. Het gaat ook om een andere manier van denken en grote culturele en organisatorische ontwikkelingen. Leon Kuijs, voorzitter Raad van Korpschefs, stelt dat organisaties over vijf jaar niet meer bestaan, als ze niet aan innovatie doen. De politie was altijd herder van de kudde, maar zal veel meer in een netwerk van organisaties en burgers moeten gaan opereren. De netwerksamenleving is onze uitdaging. Leon Kuijs: Als je niet aan innovatie doet, besta je over vijf jaar niet meer. Ronald Harmsma: Innovatie is meer dan technologie alleen. Tjark Tjin-A-Tsoi: Kijk naar andere sectoren en importeer de goede dingen; verbinden is een bron van innovatie. Turnaround Communicatie 3

4 Panel 2: De rol van human factor binnen innovatie in veiligheid Hans Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut, vindt een cirkel als metafoor voor de netwerksamenleving te genuanceerd. De burger moet in het midden staan. De drie punten van de gouden driehoek zijn van wezenlijk belang, maar moeten zich bewegen rondom die burger. Maar staar je er niet op blind. Het is aan de burger of hij wil aanhaken of niet. Volgens Edwin Mac Gillavry, plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Bureau van het Openbaar Ministerie (OM), wordt er door het OM gewerkt aan sociale innovaties. Zo zijn er in het kader van de nieuwe en versnelde afdoeningswijze Officieren van Justitie op politiebureaus aanwezig om zo snel mogelijk de relevante zaken te schiften. Deze professionals worden dus veel meer aan de voorkant van de keten ingezet. Ook praten we in burgerfora met burgers over de hoogte van straffen. Als je uitleg geeft, krijgen burgers meer besef van de zwaarte van straffen. Soms vinden ze het dan zelfs te zwaar, in plaats van dat het ze niet hard genoeg kan. Een voorbeeld van technologische innovatie binnen het OM is de inzet van taaltechnologie om snel uit processen verbaal het delict te destilleren en te duiden aan de hand van de relevante artikelen uit het Wetboek van Strafrecht. Dat is een flinke cultuurverandering. Het bespaart veel tijd, maar alleen als je vertrouwt op de technologie. Ga je alsnog zelf het hele dossier lezen om het systeem te controleren, dan heeft het geen effect. Het is een andere manier van denken voor onze mensen. Komend jaar gaan we deze innovatie testen binnen één parket. Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en lid van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsraad, pleit ervoor een grotere rol te geven aan gedragswetenschappers in het kader van de innovatieagenda. In ieder geval op het gebied van fysieke veiligheid. We moeten niet alleen fixeren op technologie en vernieuwing, maar ook op kennis van gedrag en dat beïnvloeden. Hans Boutellier: Maak slim gebruik van alle geregistreerde gegevens. Experimenteer daarmee. Ik geloof erin, dat met behulp van de big data we verder kunnen komen. Edwin Mac Gillavry: Interne guerrilla schept ruimte voor wilde ideeën, durf dat als organisatie toe te laten. Jan Lonink: Geef gedragswetenschappers een grotere rol in de innovatieagenda. Panel 3: Stimulans voor het delen van informatie en onderlinge samenwerking Mensen sluiten zich op een soort van beleidskaste. Het onderscheid tussen beleid en uitvoering werkt daar keihard aan mee. Dat zegt Cent van Vliet, directeur van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid. Ik pleit voor meer interactie tussen mensen die verantwoordelijk zijn voor beleid en de operationele werkvloer. De urgentie tot innovatie wordt op beleidsniveau vaak niet gevoeld. Jeroen van Vugt, hoofd strategie en plaatsvervangend directeur van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, is het daar ten dele mee eens. Toch ziet hij wel dat ook op beleidsniveau aandacht is voor innovatie. Strategie en operatie zitten bij het thema cybercrime bijvoorbeeld wel heel dicht op elkaar. Een klein probleem kan binnen de kortste keren groot worden. Om dat op te kunnen lossen, zijn strategie en uitvoering nauw met elkaar verweven. Via het Nationaal Cyber Security Centrum werken we nauw samen met het bedrijfsleven en vormen we community s om oplossingen te bedenken. Er zijn dus plekken waar het goed gaat, maar ook waar het te veel uit elkaar loopt. Daar moet de druk omhoog om meer bij elkaar te komen. Het gebrek aan middelen de komende tijd zal dat bevorderen. Van Vliet benadrukt dat de samenwerking bij het vinden van antwoorden op nieuwe dreigingen vanuit een samenwerkingsgedachte wordt ingevuld. Niet alleen operationeel en beleid van verschillende ministeries werken samen, maar ook overheid en bedrijfsleven. Dat is grote vooruitgang. Aart Jan Smits, business developer bij Thales en trekker van de roadmap Security binnen de topsector Hightech Systemen en Materialen, voegt daaraan toe dat vernieuwende samenwerking geregisseerd moet worden. Wie neemt het voortouw? Wie regisseert multidisciplinaire samenwerking? En wie regisseert de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven? In de voorfase en tijdens een crisis kan de samenwerking op veel fronten nog beter. Informatiegestuurd optreden is daarin volgens hem een belangrijk element. Per kolom begint het steeds meer te komen. Nu moet het ook nog onderling gebeuren en op het niveau daarboven. Om vervolgens ook internationaal tot Turnaround Communicatie 4

5 informatiegestuurd optreden te komen. Benut daarvoor de digitale kennis en kunde in Nederland, dat zorgt voor enorme opbrengsten. Belangrijk daarbij is voor ogen te houden dat systemen niet verbinden, aldus Van Vliet. Verbinding onderling ontstaat pas als mensen een band met elkaar hebben. Als de mens niet centraal staat, gaat het de verkeerde kant op. Die ervaring heeft de NIDV opgedaan bij de samenwerking tussen marine, land- en luchtmacht. Die kennis wordt nu ingezet bij de afstemming en samenwerking tussen politie, brandweer en defensie. Aart Jan Smits: Vitale sectoren moeten snel hun been bijtrekken. Jeroen van Vugt: In deze tijd wordt vooral naar budget gekeken, maar houdt innovatie hoog op je strategische agenda. Cent van Vliet: Zet je in je luisterhouding, breng ons in de stemming en speel zuiver Turnaround Communicatie 5

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren?

Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Hoe gebruiken we de Maritieme Strategie om maritieme innovatie te stimuleren? Brigit Gijsbers - Directeur Maritieme Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu De Nederlandse Maritieme Strategie 2015-2025

Nadere informatie

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag.

Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. Wat is? Alles zelf doen is uit, ga samen aan de slag. CrossOver brengt young en experienced professionals van verschillende organisaties bij elkaar om van elkaar te leren en samen te innoveren. Doe ook

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter

POWERED BY BEPURE. Elke dag beter POWERED BY BEPURE Elke dag beter Hallo zelfvertrouwen! Hallo inzicht! Hallo POWERED BY BEPURE Elke dag beter Innoveren is kansen zien en deze omzetten in producten of diensten die uw klanten echt willen.

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer?

Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? Wat is jouw grootste uitdaging als ondernemer? De Week van de Ondernemer doet het gehele jaar onderzoek naar de belangrijkste uitdagingen van ondernemers. We presenteren hierbij de belangrijkste uitkomsten.

Nadere informatie

Diensteninnovatie: wat is dat?

Diensteninnovatie: wat is dat? Over de AWT De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) adviseert regering en parlement over beleid voor wetenschap, technologie en innovatie De AWT adviseert gevraagd en ongevraagd.

Nadere informatie

Business Model Innovation Guide

Business Model Innovation Guide Business Model Innovation Guide Over waarom business model innovatie cruciaal is en hoe je dat aanpakt Uitgave: April 2016 Auteur: Eefje Jonker-van Dun Strategy Designer & Managing Director Business Models

Nadere informatie

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1

Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Achterhoek 2020 Tom van der Horst, TNO 28 januari 2015 1 Dutch industry fit for the future?! onze wereld verandert en dus ook onze industrie. met impact op economie en samenleving smart industry agenda

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

PAL lezing Den Haag 24 januari 2014

PAL lezing Den Haag 24 januari 2014 1 2 PAL lezing Den Haag 24 januari 2014 De missie van TNO TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Nadere informatie

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011

Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Toespraak van commissaris van de koningin en SNNvoorzitter Max van den Berg, feestelijke start CCC2- programma, Groningen, 25 maart 2011 Dames en heren, Degenen, die hier te lande na 1820 verbetering van

Nadere informatie

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën

Reclassering Nederland. hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Reclassering Nederland hoofd Personeel & Organisatie en Financiën Profiel 'hoofd Personeel & Organisatie en Financiën' bij Reclassering Nederland te Utrecht Algemeen Reclassering Nederland is een onafhankelijke

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013

Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Speech Maxime Verhagen bij 50-jarig jubileum GMB Openluchtmuseum Arnhem, donderdagmiddag 5 september 2013 Geachte aanwezigen, Nederland heeft een al sterke internationale reputatie als het om deltatechnologie

Nadere informatie

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015

agendapunt 3.a.7 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 agendapunt 3.a.7 1198541 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Portefeuillehouder Smits, M. Datum 23 juni 2015 Aard bespreking Besluitvormend Afstemming Bijlagen 1

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland

Hans Sijbesma. Managing Director, AstraZeneca Nederland Hans Sijbesma Managing Director, AstraZeneca Nederland De ideale wereld De ideale wereld die ik voor me zie, is een wereld die we steeds beter achterlaten voor de volgende generaties. Het gaat erom dat

Nadere informatie

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017

DE INDUSTRIE: MOTOR VAN VERNIEUWING. Drie acties voor een nieuw Kabinet. Manifest 2017 DE INDUSTRIE: Drie acties voor een nieuw Kabinet MOTOR VAN Manifest 2017 VERNIEUWING Nederlandse industriële bedrijven behoren tot de top van de wereld. We zijn wereldmarktleider in chipmachines en medische

Nadere informatie

Van kiem tot cash innovatieparadoxen in perspectief. joost krebbekx marcel van assen wilma schreiber

Van kiem tot cash innovatieparadoxen in perspectief. joost krebbekx marcel van assen wilma schreiber innovatieparadoxen in perspectief joost krebbekx marcel van assen wilma schreiber innovatieparadoxen in perspectief joost krebbekx marcel van assen wilma schreiber 7 Inhoudsopgave Ten geleide 3 Voorwoord

Nadere informatie

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei!

SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT. Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! SECURE BASE LEADERSHIP UNIEKE TOP EXECUTIVE COURSE MET GROTE IMPACT Creëer als leider een cultuur voor continue innovatie en exponentiële groei! WIJ STARTEN HET TRAJECT MET EEN PERSONAL DIALOGUE (BEWUSTWORDING)

Nadere informatie

Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie. Denk en doe mee! innovatie@minvenj.nl

Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie. Denk en doe mee! innovatie@minvenj.nl Innovatie Agenda Veiligheid en Justitie Denk en doe mee! innovatie@minvenj.nl Voorwoord Het ministerie van Veiligheid en Justitie staat voor een veilige en rechtvaardige samenleving. Dat is geen statische

Nadere informatie

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening

Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Prodware klantendag 2014 Service dienstverlening Voorstellen 09051970 44 1 2 23 4 52407459 17 6 2 17 12 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

interim-professionals voor Finance & Control

interim-professionals voor Finance & Control Veel omzet draaien, maar toch weinig verdienen? Niet beschikken over de juiste managementinformatie? Ineens geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen? Een ervaren interim-manager kan u bijstaan om

Nadere informatie

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN

ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN ORDINA SAMEN SLIMMER WERKEN VAN AGENDEREN NAAR DOEN Terwijl u dit leest, voltrekt zich een revolutie in het zakelijk landschap. Het Nieuwe Werken (HNW) staat volop in de aandacht. En niet zonder reden:

Nadere informatie

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College

Profiel & Selectieprocedure. Directeur-bestuurder Stellingwerf College Profiel & Selectieprocedure Directeur-bestuurder Stellingwerf College juni 2016 Onze school Het Stellingwerf College, een openbare school voor vmbo, mavo, havo, vwo en verrijkt en versneld vwo in Oosterwolde

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Kansen voor topsector HTSM:

Kansen voor topsector HTSM: Kansen voor topsector HTSM: Nederlands-Aziatische samenwerking in high-tech clusters Sound analysis, inspiring ideas Nederlands-Aziatische samenwerking biedt kansen voor topsector HTSM Het Nederlandse

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Historie maritieme sector

Historie maritieme sector 09-02-2010 1 Historie maritieme sector Sanering maritieme sector in 80 er jaren: lage kosten strategie, Maritieme sector daarna pieken en dalen Huidig streven: excelleren in hoogwaardige niches met acceptabel

Nadere informatie

Visie op duurzaam Veranderen

Visie op duurzaam Veranderen Visie op duurzaam Veranderen Ruysdael Ruysdael is een gerenommeerd bureau dat zich sinds haar oprichting in 1994 heeft gespecialiseerd in het managen van veranderingen. Onze dienstverlening kent talloze

Nadere informatie

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010

Nieuwe verbindingen. Inspiratie voor innovatie. Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie. Peter Koudstaal 3 juni 2010 Nieuwe verbindingen Inspiratie voor innovatie Van Kenniscreatie naar Kenniscirculatie Peter Koudstaal 3 juni 2010 2 Inhoud 1. Hoe behoeften leiden tot nieuwe verbindingen 2. Aan de slag met nieuwe verbindingen

Nadere informatie

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT

BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT LETTER OF COMMITMENT BIJLAGE EXPO 2025 COMMITMENT Vrijdag 2 oktober 2015, 2 e concept Leeswijzer en de relatie van dit document tot andere documenten 1. De afzender van een Letter of Commitment wordt aangeduid

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant

Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Snelheid van handel(en) Han van Eck Sr. Solution Consultant Voorstellen 05041964 23 5 2 3 2 Aan de slag!! We weten nu wat de toekomst brengt. Nu moeten we kijken naar wat in uw branche speelt om vervolgens

Nadere informatie

www.marktonderzoek.be

www.marktonderzoek.be Wij zetten het jaar vol inspiratie en enthousiasme in met een overzicht van enkele trends waar we als ondernemer in 2015 niet omheen kunnen. Op de hoogte zijn van deze trends en erop inspelen kan uw activiteiten

Nadere informatie

Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014

Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014 Videoboodschap Minister Opstelten tgv lancering nieuw tijdschrift Bijzonder Strafrecht. Den Haag, 12 mei 2014 Dames en heren, Graag wil ook ik mijn opwachting maken op dit feestje ter gelegenheid van de

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

van de juiste contacten, is natuurlijk bij het VNO-NCW ongeëvenaard.

van de juiste contacten, is natuurlijk bij het VNO-NCW ongeëvenaard. Concept-inleiding staatssecretaris van Defensie, Henk van Hoof, ter gelegenheid van de presentatie van het Platform Defensie - Bedrijfsleven, Pulchristudio, Den Haag, 3 november 1999 Graag geef ik een

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014

Kinderopvang in transitie. Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Kinderopvang in transitie Derk Loorbach, Zeist, 27-11-2014 Conclusies Ingrijpende maatschappelijke verandering vraagt aanpassing Transities leiden tot onzekerheid, spanning en afbraak Omgaan met transities

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017

Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 Ministerie van Veiligheid en Justitie 14 juni 2017 1 Waar gaan we het over hebben? Aanleiding & Doel Ontwikkelingen Veranderlijnen en agenda Omgevingsadvies, wasdah? Wat gaan we doen? 3 Waarom en -toe?

Nadere informatie

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler

VanMeijel strategiesessie. In 5 stappen naar digitaal bouwen. vanmeijel.nl. bouwen kan simpeler VanMeijel strategiesessie In 5 stappen naar digitaal bouwen vanmeijel.nl bouwen kan simpeler digitale transformatie We leven in een tijd waarin de technologische vooruitgang over gaat in de hoogste versnelling.

Nadere informatie

ARE YOU READY FOR THE NEXT WAVE?

ARE YOU READY FOR THE NEXT WAVE? Ministerie van Economische Zaken Het ministerie staat voor een ondernemend Nederland met oog voor duurzaamheid. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat. Door de juiste randvoorwaarden te

Nadere informatie

Hoe krijgen innovaties een kans?...

Hoe krijgen innovaties een kans?... Hoe krijgen innovaties een kans?... Inkoop Innovatie Urgent Meer doen met minder geld. De prestatiedruk van de Nederlandse overheid is groot en de verwachtingen zijn hoog. Het kabinet spant zich in om

Nadere informatie

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE

agendapunt 04.B.16 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE agendapunt 04.B.16 1198541 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INNOVATIE - VISIE EN REALISATIE Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 03-11-2015 kennis te nemen van

Nadere informatie

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting

Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting Ilta van der Mast Naar een nieuw systeem van sociale volkshuisvesting De wijze waarop de woningmarkt nu georganiseerd is met 2,4 miljoen sociale huurwoningen is niet meer houdbaar. We zullen naar een systeemverandering

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT

5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT 5 CRUCIALE COMPETENTIES VOOR EEN DUURZAAM HRM/L&D DIMITRI MAENHOUDT WAT BETEKENT DUURZAAM? Duurzaam betekent aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST

MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST MASTERCLASS PROFESSIONAL FUTURE STRATEGIST WORDT IN SLECHTS 4 DAGEN OPGELEID TOT TOEKOMSTSTRATEEG NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING INSPELEN OP EEN SNEL VERANDERENDE TOEKOMST Bedrijven, overheden

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012

Kennis Platform Water. Samenvatting advies 2012 Kennis Platform Water Samenvatting advies 2012 Samenvatting advies 2012 Voor u ligt het eerste advies van het kennisplatform water Nieuwe Stijl over strategisch wateronderzoek. Dit (informele) platform

Nadere informatie

Introductie Methoden Bevindingen

Introductie Methoden Bevindingen 2 Introductie De introductie van e-health in de gezondheidszorg neemt een vlucht, maar de baten worden onvoldoende benut. In de politieke en maatschappelijke discussie over de houdbaarheid van de gezondheidszorg

Nadere informatie

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020

Met het oog op morgen. Strategisch plan DWA 2020 Met het oog op morgen Strategisch plan DWA 2020 Met oog op morgen DWA werkt aan het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving en aan het verlagen van het energiegebruik. Hierbij leggen we de lat hoog

Nadere informatie

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei

Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Digitale Implementatie Agenda.nl ICT voor innovatie en economische groei Nicole Kroon Directeur directie Regeldruk & ICT-beleid ibestuur congres 26 januari 2011 Waarom doen we het? ICT biedt kansen voor

Nadere informatie

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven

Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven Innovatie en samenwerking door Utrechtse bedrijven 2008-2012 Ester Hilhorst Economic Board Utrecht April 2014 Samenvatting Vinger aan de pols Innovatie is sterk verbonden met vooruitgang, vernieuwing en

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015

Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland 10 december 2015 Kick-off programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid-Holland De aftrap Op heeft JSO met u de aftrap gegeven van het programma Kwaliteit van de Samenleving in Zuid- Holland. Het programma voorziet in

Nadere informatie

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden

cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden cultuur Innovatie Yellow Blue Voorspel Baarheid Kennis verbinden In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die elkaar goed kennen en in dezelfde

Nadere informatie

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012

Nameting Scan Mijn Bedrijf 2.0 2011-2012 Sociale innovatie De volgende vragen gaan over sociale innovatie en innovatief ondernemingsbeleid. Sociale Innovatie is een vernieuwing of een verbetering in de arbeidsorganisatie en in de arbeidsrelaties

Nadere informatie

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse

Simone Vermeulen. Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Simone Vermeulen Een goede businesscase start met een stakeholders analyse Syntens Innovatiecentrum Nieuwe verbindingen, nieuwe business 12-10-2012 > Onafhankelijke sparringpartner voor MKB-ondernemers

Nadere informatie

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties

Sociale innovatie. Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties Sociale innovatie Integraal op weg naar topprestaties in teams en organisaties DATUM 1 maart 2014 CONTACT Steef de Vries MCC M 06 46 05 55 57 www.copertunity.nl info@copertunity.nl 2 1. Wat is sociale

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen.

Welkom op dit symposium met de pakkende titel Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen. Speech Erik Akerboom, Secretaris-generaal Ministerie van Defensie Symposium KVNRO Cybercrime, de digitale vijand voor ons allen Donderdag 20 november, KMA te Breda Dames en heren, Welkom op dit symposium

Nadere informatie

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie:

De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: De inzet van de Maatschappelijke Alliantie: Werken aan een betere samenleving door fondsen, bedrijven en de overheid bij elkaar te brengen en gezamenlijk de impact van maatschappelijke initiatieven te

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer

Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Dag van de Boa, Maandag 17 november 2014 Theo Weterings, voorzitter VNG commissie Bestuur en Veiligheid en burgemeester Haarlemmermeer Het gesproken woord geldt. Dames en heren, Het is voor mij een groot

Nadere informatie

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013

Bijeenkomst opschaling. Divosa 1 februari 2013 Bijeenkomst opschaling Divosa 1 februari 2013 Opschaling Vooral veel uitdagingen kansen, bedreigingen In de sheets een impressie van wat de deelnemers aan de masterclass bedachten. Antwoord op de vraagstukken

Nadere informatie

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014

RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD. Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 RESPONSIVE TO A CHANGING WORLD Yolk Henny van Egmond Congres over het nieuwe werken 2014 Ontwikkeling en groei van binnenuit We leven niet in een tijdperk van veranderingen, maar in een verandering van

Nadere informatie

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken.

De voorzitter: Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Bedrijfslevenbeleid Aan de orde is het VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11). Een hartelijk woord van welkom aan de minister. Er zijn vijf deelnemers aan dit debat, van wie er twee gaan spreken. Mevrouw

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI. IML 23 13 december 2012. IML 23 Resultaten breipensessie 1

Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI. IML 23 13 december 2012. IML 23 Resultaten breipensessie 1 Wat is wijsheid? Lessen uit de totstandkoming van IenM en ELenI IML 23 13 december 2012 1 Thema s Veranderaanpak Interventies Succesfactoren Risico s Vergelijking met bedrijfsleven Opmerkelijke observaties

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut Met ruim 500 professionals en expertise in meer

Nadere informatie

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014

VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 VISIEDOCUMENT R DAMSE NIEUWE SAMEN DE STAD VERDER BRENGEN. MAART 2014 R damse Nieuwe is een collectief van jonge ondernemende Rotterdammers die de nieuwe economie van de stad vertegenwoordigen. Onze droom

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen

Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen Het Innovatiekompas Inspiratie sessies Dr. Guy Bauwen 1 Innovatiekompas Inspiratie Sessies Contacteer ons voor: Een voordracht om kennis te maken met het kompasmodel. Een workshop om het toepassen van

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse

Arnold Monshouwer. Business Club Bernisse Arnold Monshouwer Business Club Bernisse Wie zijn wij? Waarom innoveren? Wat is innovatie? Hoe kom ik op ideeën? Hoe pak ik het aan? Agenda Even voorstellen 1. Beter, eerder en sneller innoveren 2. Onafhankelijk

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Hoe verder? (Bas Buchner)

Hoe verder? (Bas Buchner) Hoe verder? (Bas Buchner) 1 Het Maritiem Innovatiecontract Er wordt goed samengewerkt in projecten én er is ruimte/geld voor funderend (middel)lange termijn onderzoek. Zo ontwikkelen we de kennis en de

Nadere informatie

ORGANISATIEDISSONANTIE

ORGANISATIEDISSONANTIE ORGANISATIEDISSONANTIE Hebben wij dat? Marianne Kok 2015 Marianne Kok Titel Organisatiedissonantie Ondertitel Hebben wij dat? ISBN 978-90-823911-0-7 Druk Eerste druk, 2015 NUR 801 management algemeen Trefwoorden:

Nadere informatie

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND

SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB SAMENVATTING ACHTERGROND SPELREGELS VOOR INNOVEREN IN HET RTI-LAB Dit document is bedoeld voor bedrijven en kennisinstellingen die samen met politie en TNO in het kader van het RTI-lab willen samenwerken aan innovatie. SAMENVATTING

Nadere informatie

Profiteer van veranderende technologieën

Profiteer van veranderende technologieën Profiteer van veranderende technologieën Lees hoe Managed Services Providers u kunnen helpen profiteren van de nieuwste ontwikkelingen Uitdagingen en kansen in veranderende technologieën Ontwikkelingen

Nadere informatie