Smart Cities. We zitten middenin een grote omslag en staan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Smart Cities. We zitten middenin een grote omslag en staan"

Transcriptie

1

2

3 Smart Cities. We zitten middenin een grote omslag en staan aan de wieg van allerlei nieuwe technologieën. Daarnaast zien we wereldwijd, ook in Nederland, een enorme trek vanuit het platteland naar de stad. Het verbinden van steden, maar ook duurzaamheid zijn de twee grote thema s bij deze trend. Mobiliteit en energie hebben meer met elkaar te maken dan op het eerste gezicht lijkt. Radicaal anders. Is de boodschap van Jan Peter Balkenende, CSR Partner bij EY. Je moet bereid zijn om in te spelen op de nieuwe technologische werkelijkheid. Nieuwe technologieën, bijvoorbeeld op het gebied van nano, bio, robotics en big data, gaan processen totaal veranderen. Het wijst op iets fundamenteels. We moeten opnieuw beginnen en dingen loslaten om in te spelen op de nieuwe mogelijkheden die onze steden zo gaan beïnvloeden. Balkenende vindt het fascinerend om te zien wat er gebeurt met onze steden én wereldwijd, want het urbanisatiefenomeen zien we overal. De trek naar de steden is enorm. Quality of life is waar het bij de inwoners om draait. Happiness de aanstichter? Quality of life wordt bij consumenten steeds belangrijker. Dat zie je terug in de soort technische ontwikkelingen die vandaag de dag plaatsvinden en de issues die spelen op het consumentenvlak. Die gaan veelal over bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Comfort krijgt een steeds grotere rol in ons leven. Vroeger moest men aandacht vrágen rondom het thema klimaat. Nu accepteren inwoners van een stad de smog niet meer. Balkenende vervolgt: Als de economie goed ging, nam de aandacht voor duurzaamheid en mvo toe. Maar zakte de economie weg, zakte daarmee ook de aandacht voor deze onderwerpen. Op het ogenblik zie je het omgekeerde. Duurzaamheid wordt meer en meer geïntegreerd als hardcore element in de bedrijfsstrategieën. Het City Transformation Forum Op woensdag 4 februari kwamen op Slot Zeist zo n 35 bestuurders van bedrijven, gemeenten, ministeries en kennisinstituten bijeen voor het City Transformation Forum, georganiseerd door Cofely en Dura Vermeer. Deelnemers uit zowel het bedrijfsleven als de publieke sector en de kenniswereld bogen zich over de thema s De randstad als één concurrerend, leefbaar en duurzaam centrum en Hoe kunnen we de concurrentiekracht van Nederland verbeteren door kennis op het gebied van megacities wereldwijd te vermarkten?. Key-note spreker was Jan Peter Balkenende, begeleid door moderator Bas van Werven. Na de plenaire sessie splitste de groep zich in tweeën voor rondetafelgesprekken over Mobiliteit & Randstad als één concurrerend, leefbaar en duurzaam centrum en Energie & concurrentiekracht van Nederland. Frank Hagemeier, Directeur Divisie Mobility bij Siemens Nederland beaamd de comfortwens bij de consument. Tijdens zijn presentatie bij de Ronde Tafel gericht op mobiliteit benoemd hij efficiënt transport van mensen en goederen, betrouwbare en efficiënte energielevering, lage emissie uitstoot, watergebruik en afval en comfort en veiligheid als de basisbenodigdheden van een stad, de plek waar in % van onze bevolking woont. Om het op één hoop te vegen: consumenten eisen duurzame en veilige mobiliteit en energie die vooral bijdragen aan de kwaliteit van leven. De metropoolgedachte De randstad als één concurrerend, leefbaar en duurzaam centrum. Dat is het thema van één van de rondetafelgesprekken. Met de trend verstedelijking en de wensen van de bewoners omtrent de duurzame

4

5 en veilige mobiliteit in het achterhoofd zijn alle deelnemers het er mee eens dat je daarbij niet naar individuele steden moet kijken. Het is een integraal thema waarbij steden moeten samenwerken. Reporter van het gesprek Alexandra van Huffelen (CEO GVB Amsterdam) vat de sessie in één woord samen: nabijheid. Een stad of agglomeratie functioneert alleen maar goed als alle activiteiten verbonden en nabij zijn. Om de Randstad mee te laten concurreren als internationale metropool, zijn snelle verbindingen een vereiste. Uit onderzoek blijkt dat men bereid is om zo n 2 uur per dag te besteden aan mobiliteit en dat we die behoefte ook hebben. De duur is bepalend, niet de afstand. De trend vertaalt zich naar integrale mobiliteit waarbij we ook hier naar het grotere geheel moeten kijken. Niet één stad, maar een agglomeratie en niet één vervoersmiddel, maar alle manieren van mobiliteit in één veilig, schoon en betrouwbaar mobiliteitssysteem. Hoe organiseer je dat bestuurlijk? Van Huffelen: Nieuwe samenwerkingsvormen zijn nodig. Ketenintegratie komt niet vanzelf, maar de behoefte om samen aan het werkt te gaan is groot. Steden worden extra leefbaar door een nieuw mobiliteitssysteem. Dit is geen ontwikkeling die we af hoeven wachten. De zelfrijdende auto klinkt nu misschien nog als toekomstpraat, maar deze en misschien wel andere duurzame innovaties gaan er een keer komen. We kunnen al heel veel met de data en infra die we nu hebben, maar investeren in de infrastructuur is nodig. Aldus van Huffelen. De Randstad bekijken we daarbij als één agglomeratie, die verbonden moet zijn met andere als Parijs en Londen. Deze koppelingen moeten verbeterd worden, want ze zijn nog niet altijd erg snel. Ook dichter bij huis kunnen we al aan de slag. De mindset moet veranderen. Waarom medewerkers alleen een leaseauto geven? Bij EY doen ze een experiment met een persoonlijk budget voor alles. Taxi, trein, fiets, scooter, auto, alles mag. De medewerkers zoeken daarbij zelf naar de meest snelle, duurzame en goedkoopste manier van reizen. Met dit soort initiatieven kan het bedrijfsleven power geven aan een nieuwe gebruikscultuur van het vervoer. De nieuwe duurzame samenleving Snellere verbindingen in de Randstad, met koppelingen naar andere booming steden zoals Eindhoven en naar metropolen in buurlanden zijn nodig om de Randstad internationaal populair te houden. Hoe we de concurrentiekracht van Nederland kunnen verbeteren door kennis op het gebied van megacities wereldwijd te vermarkten, werd behandeld in een tweede, parallelle rondetafelgesprek. Het thema energie dat samen met mobiliteit de basisbenodigdheden van de stad zijn, vormde de rode draad van het gesprek. De wereldwijde bevolkingsgroei leidt tot mondiale verschuivingen en tot grote veranderingen in het politieke speelveld, het economisch klimaat, de sociaal-maatschappelijke verhoudingen, het aanbod van fossiele en duurzame energiebronnen, de beschikbaarheid van delfstoffen en het milieu. Als gevolg daarvan verandert ook het nationale speelveld ingrijpend. Verdienmodellen uit het verleden staan onder druk en doorbraken zijn nodig naar een nieuwe duurzame samenleving en nieuwe duurzame energiestructuren en -voorzieningen. Guido Frenken, algemeen directeur bij Cofely vertelt over de vier belangrijke ontwikkelingen op het gebied van nieuwe duurzame energiestructuren en voorzieningen: 1. Energie transitie 2. Verduurzaming 3. Digitalisering 4. Veranderende houding

6

7 Net als bij het thema mobiliteit zijn duurzaamheid, nieuwe technologieën en urbanisatie met daarbij globalisering de aanleiding. De toenemende hoeveelheid duurzaam opgewekte energie leidt tot een grootschalige transitie van de gehele energieinfrastructuur in Europa. Digitalisering maakt andere technologische oplossingen mogelijk en leidt tot duurzame innovaties. Hoewel de wereld globaliseert en in- en export steeds makkelijker wordt, treedt er lokalisatie op. Lokale samenwerkingen en decentrale energieopwekking, maar ook agrarische hervorming naar lokale productie. Veelal concepten die ontstaan vanuit sustainabilty. Kunnen we met onze energieconcepten de concurrentiekracht van Nederland verbeteren? Anita van den Ende, directeur Mededinging en Consumenten op het Ministerie van Economische Zaken, vat als reporter van deze ronde tafel de discussie als volgt samen: Wij moeten als Nederlanders vermarkten waar we goed in zijn en waarmee we het verschil kunnen maken. En accepteren dat op sommige terreinen andere landen verder zijn, licht ze toe. Water en landbouw zijn onze internationale expertise, we zijn hoog opgeleid, kunnen goed samenwerken en mensen met elkaar verbinden. Daarin moeten we het zoeken. Woningen op water, opslaan van elektriciteit, de fiets en elektrisch rijden zijn voorbeelden waarbij Nederland voorop loopt. We hebben veel ideeën, maar hoe vermarkten we deze? Het EU-voorzitterschap begin 2016 biedt kansen. De Innovatieestafette in april 2016 kan een platform zijn om de stad van de toekomst te showen. Leefbaarheid in de stad en innovatie staan op de agenda. Maar daar moeten we het niet bij laten. Energie en mobiliteit zijn twee dingen die met elkaar samen hangen en ook daarin moeten we de verbinding leggen. aldus Van den Ende. Kortom, alle mensen die de stad maken. We zien nieuwe vormen van samenwerking waarbij de traditionele parameters anders zijn. Ketens. Grote bedrijven hebben de kracht om het verschil te maken. Zij gaan meer en meer werken met kleine start ups om hun creatieve ideeën verder te brengen. Kennis wordt binnengehaald door verbindingen aan te gaan met universiteiten. Balkenende roept op om gebruik te maken van de mogelijkheden die je als lokale gemeenschap hebt en door met elkaar te werken aan nieuwe businessmodellen. Er ontstaan geweldige combinaties als je elkaar opzoekt. Hij noemt het het aanboren van nieuwe creativiteit. Sla vooral geen discussies dood met bestuurlijke argumenten, maar wees gericht op het bereiken van doelstellingen en pak dingen aan. De Gouden Eeuw is nooit een verhaal van bestuurders geweest, maar van handelaren die samenwerken. Dus definieer waar je sterk in bent, zoek elkaar op en werk met ambitie en toekomstgerichtheid aan de wereld van nieuwe allianties. De wereld van nieuwe allianties Voor verandering heb je iedereen nodig benadrukt Balkenende. Grote ondernemers, kleine start-ups, creatieve ideeën, culturele initiatieven.

8 Deelnemers Jan Peter Balkenende CSR Partner EY Franc van den Berg Partner Cleantech and Sustainability EY Annet Bertram Gemeentesecretaris Gemeente Den Haag Hans Boot COO Cofely Nederland Tijs Breukink Lid Raad van Bestuur Wageningen UR René Coppens Executive Government IBM Business Development Paul Cox Managing Director Vopak Rotterdam Botlek Irene ten Dam Domeinmanager Groen Economic Board Utrecht Anita van den Ende Directeur Mededinging en Consumenten Ministerie van Economische Zaken Guido Frenken Algemeen Directeur Cofely Energy Solutions Lidewij de Haas Director Client Development ARCADIS Frank Hagemeier Director Rail Systems & Mobility and Logistics Siemens Wim Hamers Managing Director Tata Steel Nederland Services Rinske van Heiningen Senior Manager European Affairs AkzoNobel Alexandra van Huffelen CEO GVB Amsterdam Marije Hulshof Business Line Director Planning & Strategy Royal HaskoningDHV Leo Kusters Algemeen Directeur TNO Leefomgeving Esther Liskamp Global Director Procurement & Real Estate TNT Eric van Nieuwenhuizen Director of Sales Hampshire Hospitality Alexander van Ofwegen Directeur Nuon Warmte Marijn Ornstein Manager Safety, Environment & Fire Brigade Schiphol Airport Roland Pechtold Voormalig CEO Nova Terminals Inka Pieter Director CSR & Environmental Strategy KLM Royal Dutch Airlines Bart Schmeink Voorzitter van Raad van Bestuur Connexxion Peter Steijn Directeur Fysiek en Duurzaamheid Gemeente Utrecht Mustafa Tanriverdi Head of Marketing & Investments Gemeente Haarlemmermeer Age Vermeer Divisiedirecteur Dura Vermeer Divisie Infra Martijn van Vliet Chief Economist Gemeente Amsterdam Economie Anneke de Vries SVP Real Estate and Construction AHOLD Europe Mascha van Vuuren Algemeen Directeur Cofely Energy & Infra Will de Waard Directeur Dura Vermeer Milieu Ronald Wall Head of UCR Departments IHS Leo Wielstra COO Risk Management ABN AMRO City Transformation Forum Georganiseerd door: Cofely & Dura Vermeer Tekst: Dianne Huiberts Illustraties: Ronald van der Heide en Sander de Knegt

AGENDA VOOR NEDERLAND

AGENDA VOOR NEDERLAND AGENDA VOOR NEDERLAND Inspired by technology DELFT UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EINDHOVEN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY UNIVERSITY OF TWENTE TNO WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH CENTRE STW AGENDA VOOR NEDERLAND

Nadere informatie

NAAR EEN SMART URBAN DELTA

NAAR EEN SMART URBAN DELTA NL SMART CITIES Ambities omzetten in concrete toepassingen, dat kan door kennis en ervaringen te delen. Het lerend netwerk NL Smart Cities biedt hiervoor een platform. (p. 2-3) ONTWERPEN AAN SMART CITIES

Nadere informatie

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Energie-ambities van corporate Nederland SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON december 2013 U wilt lage energiekosten. INHOUD COLOFON december 2013 06 05 voorwoord Duurzame energie, dat is waar

Nadere informatie

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON

management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON management Koplopers in duurzaamheid SPECIAL IN SAMENWERKING MET NUON mei 2014 INHOUD COLOFON mei 2014 06 10 18 28 34 05 voorwoord Energie: de mogelijkheid om iets te veranderen 06 windenergie In 2020

Nadere informatie

Experts aan het woord.

Experts aan het woord. Over de toekomst van energie Experts aan het woord. Een e-book van Nuon / Vattenfall e-book over de toekomst van energie copyright november 2011 Nuon / Vattenfall Inhoud Voorwoord: Naar een duurzamere

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie

Smart Solar Charging. Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Smart Solar Charging Een unieke oplossing voor de versnelling van de transitie naar duurzame energie Nu is de tijd om positie te nemen en kansen te pakken! Quick read!!! De transitie van fossiele energie

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN

Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Perspectief voor de steden ADVIES VAN DE COMMISSIE DERKSEN Commissie Derksen bestond uit: Wim Derksen (vz.) Godfried Engbersen Carolien Gehrels Yvonne van Mierlo Peter Noordanus Opdracht van de commissie

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

De duurzame economische positie van de Metropoolregio Amsterdam

De duurzame economische positie van de Metropoolregio Amsterdam De duurzame economische positie van de Metropoolregio Amsterdam Beste deelnemer, Allereerst hartelijk dank voor uw aanwezigheid en input tijdens de bijeenkomst van 13 februari. In dit verslag worden de

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

cr report 2010 Ambitie verantwoord

cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord cr report 2010 Ambitie verantwoord 30 Duurzaamheid en leveringszekerheid gaan hand in hand 6 In dialoog met de samenleving 45 Een centrale die Europa efficiënter maakt

Nadere informatie

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne)

Innovatie, retrofit en toekomstwaarde Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid Linda van Hilten, Jurgen van der Heijden (AT Osborne) (Gepubliceerd als: Jurgen van der Heijden, Linda van Hilten (2015), Innovatie, retrofit en toekomstwaarde, Concurrerende gebiedsontwikkeling door duurzaamheid, p. 67-74 in: Geiske Bouma, Elke Vanempten

Nadere informatie

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door:

BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011. Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: BOVAG Toekomstvisie 2020 op de mobiliteitsretail juli 2011 Deze toekomstvisie is mede mogelijk gemaakt door: 1 Management summary BOVAG is een brancheorganisatie van ruim 11.000 ondernemers die zich met

Nadere informatie

WATERINNOVATIEBRON. De wateruitdagingen Tussenstand december 2006

WATERINNOVATIEBRON. De wateruitdagingen Tussenstand december 2006 De wateruitdagingen Tussenstand december 2006 Tweede fase van de WINN-verkenning naar de maatschappelijke waterinnovatieopgaven van Rijkswaterstaat WATERINNOVATIEBRON De wateruitdagingen Tussenstand december

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

IenM maakt ruimte. Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016

IenM maakt ruimte. Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016 IenM maakt ruimte Strategische kennis- en innovatieagenda Infrastructuur en Milieu 2012-2016 Juni 2012 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Van doelen, trends

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook!

Attached feliciteert KLM met haar 90 e verjaardag. Graag brengen we een toast uit op nog eens 90 jaar vol inspiratie in welke taal dan ook! 阿 泰 奇 德 (Attached) 热 烈 祝 贺 荷 航 成 立 90 周 年 无 论 您 使 用 何 种 语 言, 都 请 举 杯, 为 荷 航 下 一 个 令 人 振 奋 的 90 年 祝 福! Attached félicite KLM pour son 90 ème anniversaire. Nous serions heureux de porter un toast aux prochaines

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

#01, juli 2012. A Cosmopolitan Business Affair grand opening. wtc the hague. www.wtcthehague.com

#01, juli 2012. A Cosmopolitan Business Affair grand opening. wtc the hague. www.wtcthehague.com -WORLD TRADE CENTER the hague- BUSINESSMAGAZINE nederlandse versie #01, juli 2012 A Cosmopolitan Business Affair grand opening wtc the hague www.wtcthehague.com een ultieme werken ontmoetingsplek Na maanden

Nadere informatie

Marktwerking of machtwerking?

Marktwerking of machtwerking? 1 Marktwerking of machtwerking? ADVISORY Marktwerking of machtwerking? Spanning op de energiemarkt biedt kansen voor nieuwe businessmodellen 2 Marktwerking of machtwerking? 2014 KPMG Advisory N.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen.

Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. nummer 5, mei 2014 Bij Philips zijn we bezig met de radicale transformatie van archaïsche bedrijfsprocessen. Frans van Houten Alexandra Schaapveld Er worden kansen gemist doordat men gewoon maar doorgaat

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl

Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019. Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag. www.topsectorwater.nl Kennis en Innovatieagenda Topsector Water 2016-2019 Topsector Water Bezuidenhoutseweg 12 2594 AV Den Haag www.topsectorwater.nl 1 juni 2015 Visie Kennis en Innovatieagenda Topsector Water Gezamenlijke

Nadere informatie

DEVOOR Praktijken van toekomstverkenning bij STEL. bedrijven, gemeenten en transitienetwerken BARE TOE KOMST

DEVOOR Praktijken van toekomstverkenning bij STEL. bedrijven, gemeenten en transitienetwerken BARE TOE KOMST DEVOOR Praktijken van toekomstverkenning bij bedrijven, gemeenten en transitienetwerken STEL BARE TOE KOMST De voorstelbare toekomst Praktijken van toekomstverkenning bij bedrijven, gemeenten en transitienetwerken

Nadere informatie