äliu MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Nummer 5, September 1993

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "äliu MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Nummer 5, September 1993"

Transcriptie

1

2 Nummer 5, September 1993 Door: Hans Fontein Eindelijk is het dan zover. Voor het eerst kan ik mijn taken als redactielid ook daadwerkelijk uitvoeren en zult u ook "last" van mij hebben bij de inzameling van de stukken proza voor het L+ T ABC. Langs deze weg wil ik dan ook Willem Isendoom en Frank van de Leur bedanken voor het overnemen van mijn taken als redactielid in de afgelopen maanden. Voor u ligt alweer uitgave nr. 5 van het ABC met daarin o.a. artikelen van de branche Overheid, S.E., S.P. en Waterschappen. Dit keer geen nieuws van de OR in het L+ T ABC. De OR vindt dat tot op heden voldoende informatie is verstuurd. Wel wil de OR iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van haar rol in de herstructurering. Daarover volgt op een later tijstip meer. Tevens is er een artikel opgenomen van de directie waarin zij haar vertrouwen uitspreekt over de komende herstructurering. MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Door: Harrie Gooskens Op donderdag 23 september a.s. is het op de kop af 10 jaar geleden dat L+ T Informatica op eigen benen volwaardig haar intrede deed in de gemeentemarkt. Samen met IBM organiseerden we de introductie van GIDA-S/36 in "De Brug" te Mierlo. Op die dag waren ruim 200 gemeentelijke functionarissen onze gast. Zij vertegenwoordigden een kleine 100 belangstellende - vooral zuidelijke - gemeenten. L+ T-ers die deze dag optraden als gastheer/ demonstrateur, kunnen tal van "spannende" anekdotes verhalen over wat er die dag allemaal gebeurde. Velen zullen wel eens gehoord hebben over de "saved by the bell" anekdote die er op neer kwam dat we per pakket maximaal 15 minuten konden demonstreren, omdat er nog niet meer gereed was. Om dit niet op te laten vallen liep er ieder kwartier een IBM-er rond met een luide schoolbel om de bezoekersgroepen te verzoeken door te schuiven naar het volgende demo-eiland, zodat iedere bezoeker toch zeker geen van de demo's hoefde te missen. De introductiedag was zeer geslaagd, we maakten een goede indruk, het was een prima start van de samenwerking met IBM, kortom een echte kick oft voor een intensieve marketing- en sales campagne in de daarop volgende tijd. Uiteraard was er aan deze dag al het nodige vooraf gegaan. De gemeentemarkt was niet nieuw voor L+ T Informatica. Reeds sedert de oprichting in 1976 waren we actief als softwarehouse in deze markt door software engineers te detacheren bij de regionale centra als het CBT, het CIOB en het CON. We hadden in opdracht en voor rekening van deze gemeentelijke leveranciers zelfs al standaard pakketten gemaakt tegen een fixed price. Dat was mede de aanleiding voor het besluit om voor eigen rekening en risico te gaan investeren in eigen pakketten voor de gemeentemarkt. Aanvankelijk concentreerden we ons daarbij op goedkope hardware in de vorm van de äliu

3 Israëlische IBM S/34 kloon "Exatec". Pas toen dat onvoldoende aansloeg bekeerden we ons - samen met de gemeente Drunen - tot IBM, waar op dat moment het systeem 36 als opvolger van het systeem 34 op de rol stond. In de paar maanden voor 23 september 1983 gingen we keihard aan de slag om de eerste versies van GIDAB, GIDAS, GIDAF en GIDAC te ontwikkelen. Rond de vakantie werd de introductiedag GIDA-S/36 uitgewerkt in samenwerking met IBM en op 23 september stonden we voor het eerst volwaardig op eigen benen in de markt. Van leverancier aan regionale centra waren we uitgegroeid tot concurrent. In termen van de Porter-analyse dus een geslaagde vorm van voorwaartse integratie. Degene die nu denkt dat een geslaagde dag ook betekende dat het meteen orders ging regenen, vergist zich. Het daarop volgend half jaar was waarschijnlijk de moeilijkste periode in de historie van L+ T Informatica. De pakketten waren nog lang niet af, er moest nog fors in worden geïnvesteerd. De gemeenten hadden wel belangstelling maar -m.u.v. Weert en Drunen- ook veel last van "koud water vrees". Immers zo'n klein particulier bedrijf kon dan misschien wel snel een paar fraaie pakketten ontwikkelen, de continuïteit was beslist niet verzekerd. We hebben ons in die tijd "blauw" gedemonstreerd, de blaren op onze tong geluld, goed geluisterd naar de prospects en keihard gewerkt om de pakketten steeds verder te verbeteren. Tot april '84 nam de twijfel toe of het allemaal wel zou lukken, een twijfel die zich ook manifesteerde bij onze bankier. Op een gedenkwaardige dag in april '84 zou worden besloten de pakketontwikkeling te staken. Exact op die dag kregen we echter het bericht dat we de volgende week de orders konden "ophalen" in Brielle, Staphorst, Hattem en Haaksbergen. Als één schaap over de dam is volgen er meer. Medio juni hadden we het eerste gebruikersoverleg met maar liefst 17 gemeenten in het Utrechtse Hoog Brabant. We sloten het jaar af met 36 gemeentelijke klanten. Daarna zijn we in een stroomversnelling terecht gekomen. In '86 vierden we de honderdste gemeente in Katwijk en in '88 de tweehonderdste gemeente te Slochteren. Daarna raakten we de tel een beetje kwijt, maar inmiddels zijn we de 300 gepasseerd. We verwerven nog steeds nieuwe klanten, ook al is dat in een "verdeelde" markt met fikse concurrentie veel moeilijker dan ooit tevoren. Het is prettig om de groei in de afgelopen 10 jaar af te meten aan het aantal klanten, maar dat is niet de enige meetlat. We vinden die groei ook terug in het aantal medewerk(st)ers dat actief is in deze markt. Deze medewerk(st)ers zorgen voor nieuwe klanten, voor nieuwe pakketten en voor nieuwe vormen van dienstverlening. Dus groei op tal van fronten. Vanuit een marketing perspectief en een economisch perspectief gezien is die groei ook noodzakelijk om te kunnen overleven. De strategische analyse als onderdeel van het evaluatieproject heeft ons daar nog eens nadrukkelijk mee geconfronteerd. In het evaluatierapport lezen jullie wat dat voor ons allen betekent en waarom dat is. Met de herstructurering in de brede zin van het woord (dus meer dan het plaatje) verwachten wij dat de fundering is gelegd waar we allemaal op kunnen voortborduren, zodat we ook in de komende jaren de noodzakelijke groei kunnen realiseren. Met weer tal van nieuwe en ook andere successen, waarop we over 5 of 10 jaar met tevredenheid kunnen terugblikken. Dat zoiets niet vanzelf komt beseft iedereen. Dat zoiets veel energie, vindingrijkheid en betrokkenheid kost hoeven we niet te abc

4 ontkennen. Wat dat betreft is er in die 10 jaar niets veranderd. Vraag dat maar aan mensen als Martien van Mierlo en Henny Baijens die op 23 september 1983 voor een gigantische uitdaging stonden. Met diezelfde vraag kun je ook terecht bij de mensen die in de periode daarna met de toenmalige "hete vuren" werden geconfronteerd. Of je nu redeneert in termen van een half jaar, een heel jaar, twee jaar of drie jaar, iedere periode had zijn nieuwe uitdaging, waarbij menigeen zich afvroeg of we die wel aan zouden kunnen. Alleen mensen die nog maar kort bij L+ T werken zullen zo'n situatie hier misschien nog niet hebben meegemaakt. In dergelijke situaties vraagt menigeen zich vaak af "sta ik hier alleen voor?". Zeker als de uitdaging nog "nieuw" is ontstaat dat gevoel. Gelukkig is het echter ook zo dat je meestal achteraf moet constateren dat je er niet alleen voor stond en dat je de klus in samenwerking met anderen hebt geklaard. Samenwerking vraagt vertrouwen in elkaar. Ook dat is aan het begin van een traject niet altijd direct aanwezig. Bij terugblik blijkt echter vaak dat het vertrouwen snel groeide. Als ik tal van situaties terughaal op mijn netvlies, dan valt het mij op dat als "puntje bij paaltje" komt (als het dus echt spannend wordt), er binnen L+ T perfect kan worden samengewerkt en dat eventueel wantrouwen zich snel ontwikkelt tot een groot onderling vertrouwen. Dat sterkt Hans en mij in onze gedachte dat we de herstructureringsklus met z'n allen in goede samenwerking zullen klaren en zeker ook de daarna liggende moeilijke taken samen iedere keer weer tot een prima resultaat zullen brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in - of beter nog - jullie genieten daarin ons volledige vertrouwen. Wat mij betreft dus meer vertrouwen dan ik had in de uitdaging waarvoor we stonden op 23 september Wat werkelijk telt, gaat ons binden Door: Jaco Cornelissen Vanaf 6 september nog 85 werkdagen beschikbaar tot 1 januari En nog meer dan 40 procent van ons businessplan te realiseren. Toch blijf ik optimistisch en geloof in, weer, een cijfermatig goed jaar voor de branche overheid. De chapeau's van Hermien Almekinders en Rob van Oerte voor haar bijdrage aan de succesvolle GBA opleidingen respectievelijk zijn bijdrage aan de praktische optimalisering van de KWIK PJ instructies onderstrepen ook de kwalitatieve inspanningen van meerderen onder ons. Toch zullen acquisitie, omzet en resultaat/ rendement de primaire barometers van ons (wel)bevinden blijven. En helaas zijn onze economische weersvoorspellingen niet altijd even correct geweest. Ongeveer in de trant van hier en daar een buitje. Dus in onze terminologie; te weinig Globit-FBS en VHS acquisitie / omzet maar gelukkig wel substantiële GBA en overige opleidingenomzet en een produkt dat een, door Henk Albers ontdekt, GBA-gat in de markt, deed vullen: GidaB-mT. Op deze twee gebieden; klassikale opleidingen en direct selling activiteiten GidaB-mT kwamen "the outstanding performances" van IIse Toonen (prettige vakantie in Turkije) en Yolanda van der Linden (de vakantie-teint blijft, om jaloers te worden, zo lang aanwezig) ook voor een chapeau in aanmerking. Wij als branche overheid zijn zuinig op die

5 chapeau nominaties, dus als je er een krijgt..., Van harte proficiat namens iedereen. Terug naar het begin Voor service en sales zijn er nog inspannende harde maanden te gaan. Voor ons allen geldt een maximale gerichtheid op de actueel onderhanden activiteiten. Want naast de uitdaging zodanig te presteren dat de basis wordt gelegd voor continuïteit is er de onzekerheid voor ons allen: ga ik straks wat doen voor L+ T en wat dan wel? De plannen van de diverse team managers onder verantwoordelijkheid van Harrie Gooskens en Hans Snijders geven daar een antwoord op. Dan blijkt dat ons bindt wat werkelijk telt. Nieuws van de branche Waterschappen Door: Ad van Dijck De branche Waterschappen heeft een tijdje niets van zich laten horen. Enerzijds komt dit, omdat Frank van de Leur ons niet meer achter de vodden zit om tijdig kopij aan te leveren. Anderzijds omdat een kleine branche niet zoveel noviteiten en wetenswaardigheden meemaakt als de grote branches. Daar worden meerdere soorten activiteiten uitgevoerd die nieuwswaarde kunnen leveren. In deze tijd hebben wij echter binnen de branche niet stil gezeten. Het onderzoek van de vijf Zuid hollandse waterschappen naar de kwaliteit en de functionaliteit van VHS eind 1992, heeft er niet toe geleid dat men voor L+ T heeft gekozen. Zij hebben echter ook niet voor onze concurrent gekozen, maar besloten zelf een heffingensysteem te bouwen. Men vertrouwt erop dat het succes van hun vorige zelfbouw herhaalbaar is. Echter, zij hebben door de werkwijze van L+ T tijdens het verkooptraject en het onderzoek zo'n positief beeld van L+ T gekregen dat o.a. waterschap De Brielse Dijkring besloot om een AS/400 en het pakket Globit-FBS te bestellen. De AS/400 is ondertussen naar volle tevredenheid geïnstalleerd en de FBS-implementatie is in volle gang. Aandacht voor implementaties De vier orders voor VHS van de Overijsselse waterschappen eind vorig jaar, hebben het eerste half jaar veel implementatiewerkzaamheden opgeleverd. Waterschap De Vechtlanden, dat tevens pilot voor VHS-waterschappen was, heeft de definitieve conversie afgerond en is operationeel met VHS. Daarnaast is hier ook FBS geïmplementeerd met hulp van Service Overheid en per 1 april met terugwerkende kracht operationeel geworden. Waterschappen Vollenhove en Bezuiden de Vecht hebben de proefconversies afgerond. Waterschap Regge en Dinkei zit in de testfase. Groei van de branche De implementaties zorgden voor een mooie omzet, zodat de branche een financieel gezond eerste half jaar achter de rug heeft. Mede door die orders waren (en zijn nog steeds) de verwachtingen voor 1993 dusdanig, dat groei haalbaar werd geacht. Als gevolg daarvan is op 1 juni jl. Wim Smulders gestart als financieel consultant en gaat hij o.a. zorgen voor de implementaties van FBS. Met de afronding van zijn studie "Accountant Administratieconsultant" (AA) denkt Wim door de diversiteit van de organisaties van onze klanten, zijn studie goed in de praktijk te kunnen brengen. Dat is de drijfveer achter zijn ingrijpende overstap als hoofd Administratie binnen F.P.&O. naar het servicevak. Op 1 augustus is Corine de Kater als nieuwe medewerkster gestart. Zij heeft na haar studie bestuurskunde aan de universiteit in Amsterdam, een wereldreis van een half jaar abc

6 en een korte werkervaring bij de belastingdienst van de gemeente Amsterdam, de gelederen van de branche versterkt als consultant Vastgoed. Zij gaat o.a. de implementaties van het kadastrale systeem WKS/GKS en het heffingensysteem VHS verzorgen. Stuf-OG: Standaard uitwisselingsformaat voor gemeenten en waterschappen In de maand juni hebben de branches Waterschappen en Overheid samen de modules Stuf-OG geannonceerd. De modules zorgen ervoor dat de gemeenten vanuit GIDAD en Globit-VHS de economische waarden van hun belastingobjecten kunnen leveren aan de waterschappen, die voor hun aanslag van dezelfde belastingobjecten gebruik maken. Dit is een eerste stap in de samenwerking op basis van de wet W.O.Z. (Waardering Onroerende zaken), waarin is geregeld dat de gemeente de waarde van de belastingobjecten periodiek taxeert en aanlevert aan andere instanties, zoals waterschappen en de Rijksbelastingdienst. Zo zal straks de belastingdienst deze gegevens gaan gebruiken om te controleren of wij op ons formulier voor de inkomstenbelasting de juiste waarde van ons huis hebben opgegeven. De modules worden op dit moment door S.PJS.E. gebouwd en eind dit jaar opgeleverd. Door: Hans Manders Bunkeren De dikke betonnen muur van de benedenverdieping lijkt wel een gigantische bovengrondse fundering. Ja, zelfs met een tank is in deze bunker geen gat te slaan. De bovenbouw is van glas, terwijl onder de oude Zuiderzee spiegel de kelder waarschijnlijk volstaat met apparatuur en gegevens. als commerciële jachthaven. Reeds in 1957 viel Oostelijk Flevoland droog. De eerste stadin-ontwikkeling in deze polder werd Dronten en in 1966 zijn de bouwwerkzaamheden in Lelystad gestart. Enkele jaren later is de drooglegging van Westelijk Flevoland afgerond en na vele protesten heeft men besloten om de Markerwaard maar niet droog te leggen. In de twaalfde provincie van Nederland ligt Lelystad wat haar naam dankt aan ir. Lely en waar het VOC-schip 'Batavia' herinnert aan nog vroeger tijden. Het verdringen van het water heeft ook hier veel voeten in aarde gehad... Vijfenzeventig jaar geleden zette de grondlegger van het Zuiderzeeproject en toenmalig minister van waterstaat ir. Cornelis Lely zijn handtekening onder de Wet tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Na het droogleggen van de Noord-Oostpolder is in 1950 begonnen met de dijkaanleg van Oostelijk Flevoland. In 1953 was er een werkeiland midden in het Ijsselmeer dat Lelystad-Haven heette en wat ook nu nog grotendeels in tact is gebleven en dienst doet Met koffers vol uiterst geheime informatie proberen wij de bunker vol te stouwen om zo onze gegevens veilig te stellen. In overleg met de gebruikersvereniging heeft L+ T namelijk een contract afgesloten met het Computer Uitwijk Centrum (CUC) in Lelystad voor een Escrow regeling. ESCROW betekent letterlijk: schriftelijke verbintenis iets te doen als een voorwaarde is vervuld. Voor L+ T betekent dit dat wij met het Computer Uitwijk Centrum een schriftelijke verbintenis zijn aangegaan de broncodes van alle pakketten vrij te geven voor klanten in geval L+ T in gebreke blijft. abc

7 Werken met het CUC betekent uiterst formeel communiceren met een berg aan paperassen en handtekeningen. Volgens afspraak worden de werkbibliotheken van de AS/400 Gida- en Globitpakketten, met alle sources en objects, folders met handboeken en ontwerpen ter deponering aan het CUC geleverd. Kortom alle noodzakelijke en zinvolle infonnatie van elk pakket/module wordt op tape in een depot (koffer) bij het CUC opgeslagen. Op dit moment zijn nagenoeg alle Gidapakketten gedeponeerd en een gedeelte van de Globit-pakketten. Tot eind 1993 zijn we nog bezig met de rest. De overeenkomst met het CUC houdt ook in dat de depots moeten worden onderhouden. Op korte termijn zullen dus veel ontwikkelaars in releaseprojecten met Escrow te maken krijgen. In de hal van het Computer Uitwijk Centrum hangt vol trots L+ T Informatica als klant aan de wand. Het Zuiderzeeproject is ook nog niet helemaal afgerond, want destijds had ir. Lely vijf polders gepland, waarvan Oostelijk Flevoland de derde was.... Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) Door: Frans Gooren Op 1 januari 1994 treedt de Wet Voorziening Gehandicapten in werking. Vanaf die datum is het de gemeente (veelal de Sociale Dienst) die zorg moet dragen voor de voorzieningen voor gehandicapten. Binnen L+ T wordt hieraan de nodige aandacht besteed. Onder andere is er o.l.v. ondergetekende een projectgroep (Ad Adriaans, Hans Linneman, Aris Va essen en Erwin Kordes) gestart met als doel vóór 1-1-'94 een eerste WVG-versie (in de Globit-lijn) op te leveren. De vroege opleverdatum noodt tot een sobere versie van het WVG-systeem. Het zal dan ook slechts ondersteuning bieden aan de primaire WVGactiviteiten. In april zijn de beoogde functionaliteiten in een demo getoond op de DIVOSA (beurs voor sociale diensten), waarbij enthousiast gereageerd is op het getoonde. Hieronder volgt een (toekomstig) waar gebeurd verhaal over de werking van het WVG-systeem. Manke Nelis De oude Nelis was gevallen. Zijn oude botten waren gekraakt en hadden het begeven. Zijn linkerheup was onherstelbaar beschadigd. Nelis was mank geworden. De eerste tijd kon hij nog met krukken overweg, maar zijn oude spieren in de bovenarmen konden zijn gewicht (dat zich vnl. geconcentreerd had in zijn buik) niet meer dragen. Voor zijn reguliere bezoek aan het buurt-café voor zijn klaverjasmiddag wilde Nelis een rolstoel met motor. In zijn onwetendheid klopte Nelis aan bij het GAK, niet wetende dat per 1-4-'94 de Sociale Dienst van zijn gemeente zorg draagt voor het verstrekken van voorzieningen voor gehandicapten. Het GAK stuurde hem door naar de Sociale Dienst van zijn gemeente. Daar was men in rep en roer wie de vaste begeleider van de lastige Nelis zou moeten worden. Bas-Mark Woudenstijn offerde zich op. abc

8 Na diverse gesprekken, keuringen en adviezen van diverse instanties (o.a. de GMD) werd overeengekomen dat - binnen deze aanvraag - de volgende voorzieningen aan Nelis verstrekt zouden worden: 1. Een rolstoel zonder motor, omdat alle benodigde dagelijkse voorzieningen in de buurt lagen (uitgezonderd het buurtcafé, dat boven op een heuvel lag, maar dat hoorde niet tot de primaire voorzieningen). 2. Verbreding van de deuren in zijn woning (i.v.m. het rolstoelgebruik). 3. Een liftvoorziening binnenshuis voor rolstoelvervoer naar eerste etage. 4. Speciaal - rolstoelvriendelijk - tapijt. 5. Vergoeding van verhuiskosten i.v.m. een tijdelijk ander onderkomen door breekwerk ten behoeve van de verbreding van de deuren en aanleg van de lift. 6. Vergoeding van extra woonkosten i.v.m. de tijdelijke andere behuizing. 7. Gebruik van speciaal taxi-vervoer (volgens het belbus-principe) bij taxi-bedrijf 'Roltax'. Voor de rolstoel moet Nelis een eigen bijdrage betalen, evenals voor het taxivervoer Het bovenstaande wordt als volgt met behulp van de door L+ T Informatica geleverde informatiesystemen geadministreerd: - Nelis wordt vastgelegd als Cliënt WVG en de procedure m.b.t. de toekenning van voorzieningen wordt bepaald en vastgelegd. - Vervolgens worden de aan Nelis verstrekte voorzieningen met bijbehorende betalingen en eigen bijdragen vastgelegd. - De betalingen en het innen van Eigen Bijdragen wordt door het systeem verzorgd. - Controle op de budgetten, eigen bijdragen e d. zijn mogelijk. Nelis wordt opgevoerd als Cliënt WVG. Door de koppeling met de Basisregistraties kan Nelis uit Bevolking 'gekopiëerd' worden, men hoeft zijn gegevens niet opnieuw in te toetsen. De voor de WVG belangrijke gegevens worden overgenomen uit de BR. Enkele belangrijke - specifieke WVG - gegevens kunnen worden toegevoegd, zoals de soort handicap (voor Nelis is dat een motorische handicap), de woonsituatie (of er winkels in de buurt liggen, verlaagde stoepen e.d.), de kenmerken van het pand waarin Nelis woont (etagewoning), zijn vaste begeleider (B.M. Woudenstijn). De procedure m.b.t. de aanvraag wordt ondersteund door GIDAS-mW waarin de verschillende stappen in het traject van aanvraag tot toekenning (aanvraag, keuringen, adviezen van instanties, beschikking) kunnen worden vastgelegd. Het in S-mW gegenereerde aanvraagnummer wordt overgenomen in het WVG-systeem. Vervolgens worden de binnen deze aanvraag toegekende voorzieningen geadministreerd. 1. Nelis wordt een eenvoudige rolstoel verstrekt, waarvoor hij éénmalig een eigen bijdrage moet betalen van f 100,= en vervolgens gedurende 2 jaar f 50,= per maand. 2. Aannemersbedrijf 'Bouwsteen' krijgt de opdracht om de deuren te verbreden. Hiervoor wordt f 5.000,= geprognotiseerd. 'Bouwsteen' krijgt hiervoor in eerste instantie f 3.000,=, en later -bij oplevering - wordt het restant o.b.v. nota betaald. 3. De Traplift wordt besteld en rechtstreeks betaald aan liftinstallatiebedrijf 'Hogerop'. Zij verzorgen ook de plaatsing van de lift. 4. De speciale vloerbedekking wordt verzorgd door H. Polig. Ook hij wordt rechtstreeks - na indiening van de nota - betaald. 5. Als tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt Nelis éénmalig een bedrag van f 1.000,= toegekend. 6. De extra woonkosten i.v.m. verhuizing konden laag blijven, omdat zijn zus Nelie bereid was om Nelis gedurende 2 weken op te vangen. Nelie krijgt hiervoor f 500,=. 7. Voor het speciale taxivervoer krijgt Nelis een deelnemerskaart voor de belbus van 'Roltax'. Maandelijks wordt Nelis een bedrag van f 50,= in rekening gebracht voor het gebruik van de belbus. Met 'Roltax' is een afspraak gemaakt voor het vervoer van gehandicapten. Na uitvoerig onderzoek en gedegen onderhandelen is hier-

9 voor een maandelijkse vergoeding van f 2.000,= afgesproken ongeacht het aantal ritten. Te zijner tijd zal dit op basis van ervaringscijfers worden bijgesteld. Maandelijks (maar ook incidenteel) wordt de betalingsrun opgestart waarbij de vastgelegde betalingen worden verricht a.d.h.v. de ingetoetste bedragen en bijbehorende data. Bovendien worden de actuele Eigen Bijdrages (zie punt 1. en 7.) vorderbaar gesteld, waardoor een openstaande vordering ontstaat. Bij ontvangst van de Eigen Bijdrage wordt de openstaande schuld weer vereffend. In een andere betalingsrun worden 'Roltax' en evt. andere bedrijven - zoals 'Bas Trottoir', die de verlaagde stoep voor het gemeentehuis heeft verzorgd - betaald, voor het verzorgen van de zgn. Collectieve Voorzieningen. Betalingen (en ontvangsten) worden automatisch gejournaliseerd. Betalingen worden t.b.v. verwerking door de BGC op tape/diskette gezet. De gemeente kan eenvoudig (met één druk op de knop) het totaalbedrag aan verstrekkingen, te innen Eigen Bijdrage en geïnde Eigen Bijdrage van Nelis ophalen. Indien vastgelegd kan ook het totaal geprognotiseerd worden getoond. Hetzelfde geldt voor de voorzieningen gegroepeerd naar budgetgroep. Per budgetgroep (groep voorzieningen) kunnen de totaalbedragen 'Reeds verstrekt' en 'Geprognotiseerd' worden opgehaald. *** De gemeente is tevreden met de administratieve afhandeling. De verwachte rompslomp is achterwege gebleven en budgettair is het dankzij functionaliteiten in het L+ T-pakket nog allemaal te overzien. Nelis is tevreden met de door de gemeente verstrekte voorzieningen. Hij heeft zijn blinde vriend Juul bereid gevonden om hem te helpen in zijn dagelijkse gang naar het heuvelopwaarts gelegen buurtcafé. Petje af Door: Willem Isendoorn Tijdens de branchemeeting op 7 juli jl. (de laatste of nog niet??) zijn er wederom een aantal chapeaunominaties uitgereikt. Als thema was gekozen voor "betrouwbaarheid". De werkwijze was deze keer anders dan gebruikelijk. Om te komen tot een zorgvuldige afweging zijn namelijk alle directe opdrachtgevers van de SE-ers benaderd met het verzoek na te gaan wie in aanmerking zou kunnen komen voor een nominatie. Als hulp bij dit proces is een checklist opgesteld, waarop voorbeelden aangegeven waren van betrouwbaar gedrag. Enkele voorbeelden: anderen op tijd en juist informeren, juiste prioriteitsstelling kiezen, goed luisteren naar argumenten, geen eenjing zijn. Het verzoek leverde maar liefst ruim 20 ruim beargumenteerde voordrachten op. Na het bestuderen van de argumenten zijn uiteindelijk 14 genomineerden overgebleven. Hier zijn hun namen (in alfabetische volgorde): Karin van Asperdt, Marcel Brons, Maarten Claessens, Marc Devoi, Lieve Dreesen, Jaap Hoetmer, Rob de Jager, Nicole Knevels, Jos van Kollenburg, Michaël Leushuis, Mike Lübkemann, Maarten Rutten, Els Schreurs en Toon Sweegers. Tevens is het thema voor de volgende "ronde" bekend gemaakt: operationele effectiviteit. Hiermee wordt bedoeld resultaatgerichtheid, persoonlijke effectiviteit, weloverwogen risico's nemen en beheersing van de operaties. abc

10 VERJAARDAGEN SEPTEMBER/OKTOBER Charles de Wuftel Ellen Hartendorp Jeny Janssens Maarten van de Broek Bert van der Ploeg Wim Verheijen Carlo Burgmans Jaco Cornelissen Ron van den Enden Esmeralda Bom Pieter van Haren Anja de Wit Arno Feitsma Marc Devoi Sabrina van Mil Joris Toonen Cees van den Heijkant Lizette v.d. Velden-Bastiaans Jan Leen Leo Settels Frank Ruigrok Tom van Kampen Marina Heymans Math Pijpers Edwin de Groot Sander Helder Rob Weijtens Peter Houben Eric Leeuw Joep Aertssen Leo Dinnissen Hans Manders Marc Liebregts Frank van de Leur Hermien Almekinders GEBOORTE Marit, dochter van Erik en Monique Kamp Tom, zoon van Maarten Rutten en Monique van Tilburg Keil, zoon van Paul en Joke Wigmans Deckers GEHUWD Remmelt en Judith Hoe kst ra GESLAAGD Kees Bleeker Operationeel Management B Rob de Jager Hogeschool Comm. Economie Roger Ubaghs APICS, MCRP CHAPEAUNOMINATIES (zie ook nieuws van de branches) Robert Peijnenburg IN DIENST Joost Goeijers, Stagiair Marketing Industrie Cees Jansen, Account manager Industrie Corine de Kater, Appl. Engineer Waterschappen Hans Spierings, Hoofd Administratie Ton Oerkx, medewerker FP&O Bert Sattler, Produktconsultant Industrie Bert-Hans van Eeden, Sales Overheid UIT DIENST Jan Hot Wim van der Kroet Dré Robben Edgar Timmers abc

11 Door: Willem Isendoorn Het namen-cryptogram van de vorige ABC heeft maar liefst 1 0 goede inzendingen opgeleverd (en 1 met 1 fout, jammer Marc). Omdat er 5 prijzen beschikbaar waren hebben we een eerlijke loting gehouden en daaruit zijn de volgende prijswinnaars naar voren gekomen : Maarten van den Broek, Hans Everstijn, Alice Garritsen (vrouw van Paul), Helga Greve en Peter Verbeek. Deze prijswinaars kunnen bij mij hun prijs (een boek met allerlei "onmogelijke" tekeningen, o.a. van Escher) afhalen. Omdat Helga en Hans hiermee voor de tweede achtereenvolgende keer in de prijzen vallen heb ik een aantal andere prijzen (prijsjes) geregeld bij Lizette van der Maat. Hieruit kunnen zij een keuze maken. Dan nu over naar de nieuwe puzzel, gemaakt door Carl Stoepker. Voor goede oplossingen zijn wederom 5 prijzen beschikbaar. Overigens is dit de laatste zelfgemaakte puzzel die resteerde uit de aktie van kerstmis Dit betekent dat wij weer dringend verlegen zitten om nieuwe puzzels, die op de één of andere manier met L+ T te maken hebben. Dus als je een idee hebt en er wat tijd in wil stoppen, graag!! WOORDZOEKER In deze mengelmoes van letters zijn een aantal woorden verstopt. Ze zijn te lezen in alle mogelijke richtingen (van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, etc. maar ook diagonaal). Sommige letters zijn dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan, regel voor regel en van boven naar beneden, een mogelijke slogan van L+ T voor de komende jaren. E A C I T A S N P R 0 G W S G E C I I 0 C I V M T F 0 N N K C T B E E E H W 0 T K T P A L K T N E R W R T U 0 E 0 A M F R E T M 0 I G I 0 K N 0 E C C G F K 0 I K A 0 V K G N I R E p R E W T N M R V B 0 W E N F T E N U I 0 0 R 0 F N I A M M A M R E S P I I 0 L T 0 R E A I M M C T A L I A R G E R K N P L E I E R A L E N T A A E M G T T P A E I R S U S G E S K E I V N I T 0 L I A T E I E I 0 U T S E I T I N I F E 0 De in te vullen woorden zijn : ADVIES, AFDELING, COBOL, COMMUNICATIE, DE GROEP, DEFINITIESTUDIE, DETAILONTWERP, DIGITAAL, ENGINEERING, GEMEENTEN, IBM, IMPLEMENTATIE, INFORMATICA, INVOERING, IOC, KICKOFF, KURSUS, KWIK,. MARKETING, MARKT, MTT, PROGRAMMA, PROM, RATIO, RPG, SERVICE, SOFTWARE, SWITCH, VERTALER. abc

12 Mien en Lien (2) Mien en Lien hebben wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de reorganisatie, pardon... herstructurering. Tijdens het opruimen van de buro's kwamen zijn steeds paperassen tegen over de evaluatie van de organisatie. Daarin werd gesproken over "afslanken" en een "plattere organisatie". Ook was het hen ter oren gekomen dat sommige managers niet samen door één deur konden. Daarnaast had Mien in een Engels woordenboek geleerd dat "mean" staat voor gemeen en Lien had op haar beurt uitgevonden dat "Iean" staat voor mager. En trouwens, op de financiele pagina in de krant had ze zien staan dat de automatiseringsbranche de broekriem aan moest halen. Dit had hen na het opruimen van de directieburelen (om 23:30, eerder konden ze er niet in) op het lumineuze idee gebracht om een nieuw wapen in de strijd te gooien: het Drie-Dagen Dieet, door Mien en Lien samen bedacht. Wat een betrokkenheid, wat een teamwork!! En zie: binnen enkele weken lopen er allerlei managers rond met hüttenkäse, uitgelekte tonijn en cheddar cheese. Nu maar hopen dat het echt werkt. Voor hen die ook graag manager willen worden en last hebben van overgewicht, volgt hieronder het befaamde dieet. Eerste dag Ontbijt: 1 sneetje geroosterd brood met daarop twee (afgestreken) paplepels pindakaas een halve grapefruit koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 60 gram tonijn (uitgelekt) op 1 sneetje geroosterd brood koffie of thee zonder suiker en melk Diner: ca. 95 gram mager vlees (kipfilet/ rosbief) 120 gram sperzielsnijbonen (gekookt) 120 gram bietjes (gekookt, niet uit een potje) 1 kleine appel 120 gram vanille-ijs (géén roomijs) Tweede dag Ontbijt: 1 gekookt ei op 1 sneetje geroosterd brood 1 halve banaan koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 120 gram hüttekäse of cottage cheese op 5 crackers Diner: 2 warme worsten (uit blik) 120 gram broccoli (gekookt) 60 gram wortels (gekookt) 1 halve banaan 60 gram vanille-ijs Derde dag Ontbijt: 100 gram cheddar cheese op 5 crackers 1 kleine appel koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 1 hard gekookt ei op 1 snee geroosterd brood Diner: 60 gram tonijn (uitgelekt) 120 gram bieten (gekookt, niet uit een potje) 120 gram bloemkool (gekookt) 1 halve part meloen (niet te zoet) 60 gram vanille-ijs Instructies Dit dieet moet precies worden opgevolgd. Bij hongergevoel mag altijd koffie of thee zonder suiker en melk gedronken worden. Met dit dieet kun je maximaal 4,8 kilo in 3 dagen afvallen. Het werkt d.m.v. chemische afbraak. Verander dus niets en voeg niets toe. Je mag zout en peper gebruiken, maar geen andere specerijen. Dit dieet volg je drie dagen, daarna mag je weer 4 dagen normaal eten. maar overdrijf niet anders zitten de kilo's er zo weer aan. Dit hou je 4 weken vol, zodat je theoretisch 19,2 kilo kan verliezen. afiu

L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD

L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD \ '\ ge JAARGANG NR. 2 REDAKTIE Fokel Fokkema Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl Onze uitgebreide klantenkring ervaart ook dagelijks de businesspartners. Met Frans Sinnema van IBM, Renè Poort van TBE en Hans Versluijs van Oranjewoud komen zaken voor het voetlicht die zich wellicht

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3 \ \ + :,', i 7E JAARGANG NUMMER 3 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Renate de Mooij Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 1111

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van:

4PSMAGAZINE. 15 jaar 4PS. Met referentiecases van: 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 18 - april 2015 15 jaar 4PS Innovatie met oog voor

Nadere informatie

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services expertise Informatiekrant nummer 30, 18 december 2003 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Dagafschriften ASR Bank naar Woerden 2 Postprocessing: met kleine dingen veel geld besparen

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). \ \ +.::..., 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

een CRM in opmerkelijke anekdotes

een CRM in opmerkelijke anekdotes kwart een eeuw CRM gevat in opmerkelijke anekdotes Een kwart eeuw CRM We hebben veel meegemaakt in de vijfentwintig jaar binnen ons vakgebied Customer Relationship Management. Successen, leermomenten,

Nadere informatie

Juni 2015. Mededelingen van de directie

Juni 2015. Mededelingen van de directie Juni 2015 Mededelingen van de directie Het is juni 2015 en de transitie in de zorg zorgt nu al maanden voor onrust binnen de kantoren van Zorgmed. Eigenlijk hopen we dat u als cliënt er weinig van merkt,

Nadere informatie

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011

KempischPalet. De RSZK is In voor Zorg Hij is in de lucht, de nieuwe website van de RSZK! Swashen, hoe gaat het? nummer 3 2011 nummer 3 2011 KempischPalet Magazine voor medewerkers, vrijwilligers en relaties van de Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Make haste slowely Samen maken we het verschil 8 28 VERDER IN DEZE UITGAVE

Nadere informatie

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management

Ace! E-book. Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Ace! Management Partners Training Coaching Consulting Interim Management Den Haag Amsterdam Den Bosch Rotterdam Zwolle Utrecht Arnhem Amersfoort Breda Eindhoven Maastricht Brussel Antwerpen Ace! E-book

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College.

Argumentatie met betrekking tot de voorgenomen besturenfusie van de Bonifatius mavo, het Emelwerda College en het Zuyderzee College. Voorwoord Geachte ouders, In dit nummer van Emelwaardigheden is belangrijke informatie opgenomen over het eind van dit cursusjaar. Ook zaken die nu reeds van belang zijn om te weten voor de nieuwe cursus

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg OMMENWIJZ! De informatiegids voor werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 r je leven Leer voor je leven Heeft uw kind leer- of gedragsproblemen? U kunt bij Psychologische

Nadere informatie

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Geld verdienen met logistiek en bewaking.

succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Geld verdienen met logistiek en bewaking. succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 2, februari 2004 Acto Informatisering Leon van Dijk, kwaliteitsmanager bij Installatiebedrijf Contact Geld verdienen met logistiek en bewaking.

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

De kracht van projectmatig werken

De kracht van projectmatig werken 1 De kracht van projectmatig werken HOOFDSTUK 1 Kernstof Projectmatig werken is een manier van werken om klussen, activiteiten en opdrachten doelgericht, resultaatgericht en efficiënt uit te voeren. De

Nadere informatie

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10

Als je niet kunt lachen moet je geen winkel beginnen. magazine. 10 e jaargang nr. 2 2011. Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 10 e jaargang nr. 2 2011 Acquisitieblooper: het ik-verhaal - pagina 10 Wederom een geslaagd salescongres - pagina 17 Win de verloren klant weer terug - pagina 25 Als je niet kunt lachen moet je geen winkel

Nadere informatie

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML

Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon en internet GGZ NML Mentaal M A G A Z I N E VA N G G Z N O O R D - E N M I D D E N - L I M B U R G Jaargang 2 Nummer 10 november 2006 Voor de nieuwe generatie bewoners houden we rekening met wensen op het gebied van telefoon

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14.

#1 2014. www.ccmagazine.nl. magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5. CC Manager Award 14. #1 2014 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 5 CC Manager Award 14 Special 14 Facebook f Logo CMYK /.eps CCAGENTWEEK.NL 3 JIJ BENT DE STER IN

Nadere informatie