äliu MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Nummer 5, September 1993

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "äliu MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Nummer 5, September 1993"

Transcriptie

1

2 Nummer 5, September 1993 Door: Hans Fontein Eindelijk is het dan zover. Voor het eerst kan ik mijn taken als redactielid ook daadwerkelijk uitvoeren en zult u ook "last" van mij hebben bij de inzameling van de stukken proza voor het L+ T ABC. Langs deze weg wil ik dan ook Willem Isendoom en Frank van de Leur bedanken voor het overnemen van mijn taken als redactielid in de afgelopen maanden. Voor u ligt alweer uitgave nr. 5 van het ABC met daarin o.a. artikelen van de branche Overheid, S.E., S.P. en Waterschappen. Dit keer geen nieuws van de OR in het L+ T ABC. De OR vindt dat tot op heden voldoende informatie is verstuurd. Wel wil de OR iedereen zoveel mogelijk op de hoogte houden van haar rol in de herstructurering. Daarover volgt op een later tijstip meer. Tevens is er een artikel opgenomen van de directie waarin zij haar vertrouwen uitspreekt over de komende herstructurering. MEER VERTROUWEN DAN OP 23 SEPTEMBER 1983 Door: Harrie Gooskens Op donderdag 23 september a.s. is het op de kop af 10 jaar geleden dat L+ T Informatica op eigen benen volwaardig haar intrede deed in de gemeentemarkt. Samen met IBM organiseerden we de introductie van GIDA-S/36 in "De Brug" te Mierlo. Op die dag waren ruim 200 gemeentelijke functionarissen onze gast. Zij vertegenwoordigden een kleine 100 belangstellende - vooral zuidelijke - gemeenten. L+ T-ers die deze dag optraden als gastheer/ demonstrateur, kunnen tal van "spannende" anekdotes verhalen over wat er die dag allemaal gebeurde. Velen zullen wel eens gehoord hebben over de "saved by the bell" anekdote die er op neer kwam dat we per pakket maximaal 15 minuten konden demonstreren, omdat er nog niet meer gereed was. Om dit niet op te laten vallen liep er ieder kwartier een IBM-er rond met een luide schoolbel om de bezoekersgroepen te verzoeken door te schuiven naar het volgende demo-eiland, zodat iedere bezoeker toch zeker geen van de demo's hoefde te missen. De introductiedag was zeer geslaagd, we maakten een goede indruk, het was een prima start van de samenwerking met IBM, kortom een echte kick oft voor een intensieve marketing- en sales campagne in de daarop volgende tijd. Uiteraard was er aan deze dag al het nodige vooraf gegaan. De gemeentemarkt was niet nieuw voor L+ T Informatica. Reeds sedert de oprichting in 1976 waren we actief als softwarehouse in deze markt door software engineers te detacheren bij de regionale centra als het CBT, het CIOB en het CON. We hadden in opdracht en voor rekening van deze gemeentelijke leveranciers zelfs al standaard pakketten gemaakt tegen een fixed price. Dat was mede de aanleiding voor het besluit om voor eigen rekening en risico te gaan investeren in eigen pakketten voor de gemeentemarkt. Aanvankelijk concentreerden we ons daarbij op goedkope hardware in de vorm van de äliu

3 Israëlische IBM S/34 kloon "Exatec". Pas toen dat onvoldoende aansloeg bekeerden we ons - samen met de gemeente Drunen - tot IBM, waar op dat moment het systeem 36 als opvolger van het systeem 34 op de rol stond. In de paar maanden voor 23 september 1983 gingen we keihard aan de slag om de eerste versies van GIDAB, GIDAS, GIDAF en GIDAC te ontwikkelen. Rond de vakantie werd de introductiedag GIDA-S/36 uitgewerkt in samenwerking met IBM en op 23 september stonden we voor het eerst volwaardig op eigen benen in de markt. Van leverancier aan regionale centra waren we uitgegroeid tot concurrent. In termen van de Porter-analyse dus een geslaagde vorm van voorwaartse integratie. Degene die nu denkt dat een geslaagde dag ook betekende dat het meteen orders ging regenen, vergist zich. Het daarop volgend half jaar was waarschijnlijk de moeilijkste periode in de historie van L+ T Informatica. De pakketten waren nog lang niet af, er moest nog fors in worden geïnvesteerd. De gemeenten hadden wel belangstelling maar -m.u.v. Weert en Drunen- ook veel last van "koud water vrees". Immers zo'n klein particulier bedrijf kon dan misschien wel snel een paar fraaie pakketten ontwikkelen, de continuïteit was beslist niet verzekerd. We hebben ons in die tijd "blauw" gedemonstreerd, de blaren op onze tong geluld, goed geluisterd naar de prospects en keihard gewerkt om de pakketten steeds verder te verbeteren. Tot april '84 nam de twijfel toe of het allemaal wel zou lukken, een twijfel die zich ook manifesteerde bij onze bankier. Op een gedenkwaardige dag in april '84 zou worden besloten de pakketontwikkeling te staken. Exact op die dag kregen we echter het bericht dat we de volgende week de orders konden "ophalen" in Brielle, Staphorst, Hattem en Haaksbergen. Als één schaap over de dam is volgen er meer. Medio juni hadden we het eerste gebruikersoverleg met maar liefst 17 gemeenten in het Utrechtse Hoog Brabant. We sloten het jaar af met 36 gemeentelijke klanten. Daarna zijn we in een stroomversnelling terecht gekomen. In '86 vierden we de honderdste gemeente in Katwijk en in '88 de tweehonderdste gemeente te Slochteren. Daarna raakten we de tel een beetje kwijt, maar inmiddels zijn we de 300 gepasseerd. We verwerven nog steeds nieuwe klanten, ook al is dat in een "verdeelde" markt met fikse concurrentie veel moeilijker dan ooit tevoren. Het is prettig om de groei in de afgelopen 10 jaar af te meten aan het aantal klanten, maar dat is niet de enige meetlat. We vinden die groei ook terug in het aantal medewerk(st)ers dat actief is in deze markt. Deze medewerk(st)ers zorgen voor nieuwe klanten, voor nieuwe pakketten en voor nieuwe vormen van dienstverlening. Dus groei op tal van fronten. Vanuit een marketing perspectief en een economisch perspectief gezien is die groei ook noodzakelijk om te kunnen overleven. De strategische analyse als onderdeel van het evaluatieproject heeft ons daar nog eens nadrukkelijk mee geconfronteerd. In het evaluatierapport lezen jullie wat dat voor ons allen betekent en waarom dat is. Met de herstructurering in de brede zin van het woord (dus meer dan het plaatje) verwachten wij dat de fundering is gelegd waar we allemaal op kunnen voortborduren, zodat we ook in de komende jaren de noodzakelijke groei kunnen realiseren. Met weer tal van nieuwe en ook andere successen, waarop we over 5 of 10 jaar met tevredenheid kunnen terugblikken. Dat zoiets niet vanzelf komt beseft iedereen. Dat zoiets veel energie, vindingrijkheid en betrokkenheid kost hoeven we niet te abc

4 ontkennen. Wat dat betreft is er in die 10 jaar niets veranderd. Vraag dat maar aan mensen als Martien van Mierlo en Henny Baijens die op 23 september 1983 voor een gigantische uitdaging stonden. Met diezelfde vraag kun je ook terecht bij de mensen die in de periode daarna met de toenmalige "hete vuren" werden geconfronteerd. Of je nu redeneert in termen van een half jaar, een heel jaar, twee jaar of drie jaar, iedere periode had zijn nieuwe uitdaging, waarbij menigeen zich afvroeg of we die wel aan zouden kunnen. Alleen mensen die nog maar kort bij L+ T werken zullen zo'n situatie hier misschien nog niet hebben meegemaakt. In dergelijke situaties vraagt menigeen zich vaak af "sta ik hier alleen voor?". Zeker als de uitdaging nog "nieuw" is ontstaat dat gevoel. Gelukkig is het echter ook zo dat je meestal achteraf moet constateren dat je er niet alleen voor stond en dat je de klus in samenwerking met anderen hebt geklaard. Samenwerking vraagt vertrouwen in elkaar. Ook dat is aan het begin van een traject niet altijd direct aanwezig. Bij terugblik blijkt echter vaak dat het vertrouwen snel groeide. Als ik tal van situaties terughaal op mijn netvlies, dan valt het mij op dat als "puntje bij paaltje" komt (als het dus echt spannend wordt), er binnen L+ T perfect kan worden samengewerkt en dat eventueel wantrouwen zich snel ontwikkelt tot een groot onderling vertrouwen. Dat sterkt Hans en mij in onze gedachte dat we de herstructureringsklus met z'n allen in goede samenwerking zullen klaren en zeker ook de daarna liggende moeilijke taken samen iedere keer weer tot een prima resultaat zullen brengen. Wij hebben er alle vertrouwen in - of beter nog - jullie genieten daarin ons volledige vertrouwen. Wat mij betreft dus meer vertrouwen dan ik had in de uitdaging waarvoor we stonden op 23 september Wat werkelijk telt, gaat ons binden Door: Jaco Cornelissen Vanaf 6 september nog 85 werkdagen beschikbaar tot 1 januari En nog meer dan 40 procent van ons businessplan te realiseren. Toch blijf ik optimistisch en geloof in, weer, een cijfermatig goed jaar voor de branche overheid. De chapeau's van Hermien Almekinders en Rob van Oerte voor haar bijdrage aan de succesvolle GBA opleidingen respectievelijk zijn bijdrage aan de praktische optimalisering van de KWIK PJ instructies onderstrepen ook de kwalitatieve inspanningen van meerderen onder ons. Toch zullen acquisitie, omzet en resultaat/ rendement de primaire barometers van ons (wel)bevinden blijven. En helaas zijn onze economische weersvoorspellingen niet altijd even correct geweest. Ongeveer in de trant van hier en daar een buitje. Dus in onze terminologie; te weinig Globit-FBS en VHS acquisitie / omzet maar gelukkig wel substantiële GBA en overige opleidingenomzet en een produkt dat een, door Henk Albers ontdekt, GBA-gat in de markt, deed vullen: GidaB-mT. Op deze twee gebieden; klassikale opleidingen en direct selling activiteiten GidaB-mT kwamen "the outstanding performances" van IIse Toonen (prettige vakantie in Turkije) en Yolanda van der Linden (de vakantie-teint blijft, om jaloers te worden, zo lang aanwezig) ook voor een chapeau in aanmerking. Wij als branche overheid zijn zuinig op die

5 chapeau nominaties, dus als je er een krijgt..., Van harte proficiat namens iedereen. Terug naar het begin Voor service en sales zijn er nog inspannende harde maanden te gaan. Voor ons allen geldt een maximale gerichtheid op de actueel onderhanden activiteiten. Want naast de uitdaging zodanig te presteren dat de basis wordt gelegd voor continuïteit is er de onzekerheid voor ons allen: ga ik straks wat doen voor L+ T en wat dan wel? De plannen van de diverse team managers onder verantwoordelijkheid van Harrie Gooskens en Hans Snijders geven daar een antwoord op. Dan blijkt dat ons bindt wat werkelijk telt. Nieuws van de branche Waterschappen Door: Ad van Dijck De branche Waterschappen heeft een tijdje niets van zich laten horen. Enerzijds komt dit, omdat Frank van de Leur ons niet meer achter de vodden zit om tijdig kopij aan te leveren. Anderzijds omdat een kleine branche niet zoveel noviteiten en wetenswaardigheden meemaakt als de grote branches. Daar worden meerdere soorten activiteiten uitgevoerd die nieuwswaarde kunnen leveren. In deze tijd hebben wij echter binnen de branche niet stil gezeten. Het onderzoek van de vijf Zuid hollandse waterschappen naar de kwaliteit en de functionaliteit van VHS eind 1992, heeft er niet toe geleid dat men voor L+ T heeft gekozen. Zij hebben echter ook niet voor onze concurrent gekozen, maar besloten zelf een heffingensysteem te bouwen. Men vertrouwt erop dat het succes van hun vorige zelfbouw herhaalbaar is. Echter, zij hebben door de werkwijze van L+ T tijdens het verkooptraject en het onderzoek zo'n positief beeld van L+ T gekregen dat o.a. waterschap De Brielse Dijkring besloot om een AS/400 en het pakket Globit-FBS te bestellen. De AS/400 is ondertussen naar volle tevredenheid geïnstalleerd en de FBS-implementatie is in volle gang. Aandacht voor implementaties De vier orders voor VHS van de Overijsselse waterschappen eind vorig jaar, hebben het eerste half jaar veel implementatiewerkzaamheden opgeleverd. Waterschap De Vechtlanden, dat tevens pilot voor VHS-waterschappen was, heeft de definitieve conversie afgerond en is operationeel met VHS. Daarnaast is hier ook FBS geïmplementeerd met hulp van Service Overheid en per 1 april met terugwerkende kracht operationeel geworden. Waterschappen Vollenhove en Bezuiden de Vecht hebben de proefconversies afgerond. Waterschap Regge en Dinkei zit in de testfase. Groei van de branche De implementaties zorgden voor een mooie omzet, zodat de branche een financieel gezond eerste half jaar achter de rug heeft. Mede door die orders waren (en zijn nog steeds) de verwachtingen voor 1993 dusdanig, dat groei haalbaar werd geacht. Als gevolg daarvan is op 1 juni jl. Wim Smulders gestart als financieel consultant en gaat hij o.a. zorgen voor de implementaties van FBS. Met de afronding van zijn studie "Accountant Administratieconsultant" (AA) denkt Wim door de diversiteit van de organisaties van onze klanten, zijn studie goed in de praktijk te kunnen brengen. Dat is de drijfveer achter zijn ingrijpende overstap als hoofd Administratie binnen F.P.&O. naar het servicevak. Op 1 augustus is Corine de Kater als nieuwe medewerkster gestart. Zij heeft na haar studie bestuurskunde aan de universiteit in Amsterdam, een wereldreis van een half jaar abc

6 en een korte werkervaring bij de belastingdienst van de gemeente Amsterdam, de gelederen van de branche versterkt als consultant Vastgoed. Zij gaat o.a. de implementaties van het kadastrale systeem WKS/GKS en het heffingensysteem VHS verzorgen. Stuf-OG: Standaard uitwisselingsformaat voor gemeenten en waterschappen In de maand juni hebben de branches Waterschappen en Overheid samen de modules Stuf-OG geannonceerd. De modules zorgen ervoor dat de gemeenten vanuit GIDAD en Globit-VHS de economische waarden van hun belastingobjecten kunnen leveren aan de waterschappen, die voor hun aanslag van dezelfde belastingobjecten gebruik maken. Dit is een eerste stap in de samenwerking op basis van de wet W.O.Z. (Waardering Onroerende zaken), waarin is geregeld dat de gemeente de waarde van de belastingobjecten periodiek taxeert en aanlevert aan andere instanties, zoals waterschappen en de Rijksbelastingdienst. Zo zal straks de belastingdienst deze gegevens gaan gebruiken om te controleren of wij op ons formulier voor de inkomstenbelasting de juiste waarde van ons huis hebben opgegeven. De modules worden op dit moment door S.PJS.E. gebouwd en eind dit jaar opgeleverd. Door: Hans Manders Bunkeren De dikke betonnen muur van de benedenverdieping lijkt wel een gigantische bovengrondse fundering. Ja, zelfs met een tank is in deze bunker geen gat te slaan. De bovenbouw is van glas, terwijl onder de oude Zuiderzee spiegel de kelder waarschijnlijk volstaat met apparatuur en gegevens. als commerciële jachthaven. Reeds in 1957 viel Oostelijk Flevoland droog. De eerste stadin-ontwikkeling in deze polder werd Dronten en in 1966 zijn de bouwwerkzaamheden in Lelystad gestart. Enkele jaren later is de drooglegging van Westelijk Flevoland afgerond en na vele protesten heeft men besloten om de Markerwaard maar niet droog te leggen. In de twaalfde provincie van Nederland ligt Lelystad wat haar naam dankt aan ir. Lely en waar het VOC-schip 'Batavia' herinnert aan nog vroeger tijden. Het verdringen van het water heeft ook hier veel voeten in aarde gehad... Vijfenzeventig jaar geleden zette de grondlegger van het Zuiderzeeproject en toenmalig minister van waterstaat ir. Cornelis Lely zijn handtekening onder de Wet tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van de Zuiderzee. Na het droogleggen van de Noord-Oostpolder is in 1950 begonnen met de dijkaanleg van Oostelijk Flevoland. In 1953 was er een werkeiland midden in het Ijsselmeer dat Lelystad-Haven heette en wat ook nu nog grotendeels in tact is gebleven en dienst doet Met koffers vol uiterst geheime informatie proberen wij de bunker vol te stouwen om zo onze gegevens veilig te stellen. In overleg met de gebruikersvereniging heeft L+ T namelijk een contract afgesloten met het Computer Uitwijk Centrum (CUC) in Lelystad voor een Escrow regeling. ESCROW betekent letterlijk: schriftelijke verbintenis iets te doen als een voorwaarde is vervuld. Voor L+ T betekent dit dat wij met het Computer Uitwijk Centrum een schriftelijke verbintenis zijn aangegaan de broncodes van alle pakketten vrij te geven voor klanten in geval L+ T in gebreke blijft. abc

7 Werken met het CUC betekent uiterst formeel communiceren met een berg aan paperassen en handtekeningen. Volgens afspraak worden de werkbibliotheken van de AS/400 Gida- en Globitpakketten, met alle sources en objects, folders met handboeken en ontwerpen ter deponering aan het CUC geleverd. Kortom alle noodzakelijke en zinvolle infonnatie van elk pakket/module wordt op tape in een depot (koffer) bij het CUC opgeslagen. Op dit moment zijn nagenoeg alle Gidapakketten gedeponeerd en een gedeelte van de Globit-pakketten. Tot eind 1993 zijn we nog bezig met de rest. De overeenkomst met het CUC houdt ook in dat de depots moeten worden onderhouden. Op korte termijn zullen dus veel ontwikkelaars in releaseprojecten met Escrow te maken krijgen. In de hal van het Computer Uitwijk Centrum hangt vol trots L+ T Informatica als klant aan de wand. Het Zuiderzeeproject is ook nog niet helemaal afgerond, want destijds had ir. Lely vijf polders gepland, waarvan Oostelijk Flevoland de derde was.... Wet Voorziening Gehandicapten (WVG) Door: Frans Gooren Op 1 januari 1994 treedt de Wet Voorziening Gehandicapten in werking. Vanaf die datum is het de gemeente (veelal de Sociale Dienst) die zorg moet dragen voor de voorzieningen voor gehandicapten. Binnen L+ T wordt hieraan de nodige aandacht besteed. Onder andere is er o.l.v. ondergetekende een projectgroep (Ad Adriaans, Hans Linneman, Aris Va essen en Erwin Kordes) gestart met als doel vóór 1-1-'94 een eerste WVG-versie (in de Globit-lijn) op te leveren. De vroege opleverdatum noodt tot een sobere versie van het WVG-systeem. Het zal dan ook slechts ondersteuning bieden aan de primaire WVGactiviteiten. In april zijn de beoogde functionaliteiten in een demo getoond op de DIVOSA (beurs voor sociale diensten), waarbij enthousiast gereageerd is op het getoonde. Hieronder volgt een (toekomstig) waar gebeurd verhaal over de werking van het WVG-systeem. Manke Nelis De oude Nelis was gevallen. Zijn oude botten waren gekraakt en hadden het begeven. Zijn linkerheup was onherstelbaar beschadigd. Nelis was mank geworden. De eerste tijd kon hij nog met krukken overweg, maar zijn oude spieren in de bovenarmen konden zijn gewicht (dat zich vnl. geconcentreerd had in zijn buik) niet meer dragen. Voor zijn reguliere bezoek aan het buurt-café voor zijn klaverjasmiddag wilde Nelis een rolstoel met motor. In zijn onwetendheid klopte Nelis aan bij het GAK, niet wetende dat per 1-4-'94 de Sociale Dienst van zijn gemeente zorg draagt voor het verstrekken van voorzieningen voor gehandicapten. Het GAK stuurde hem door naar de Sociale Dienst van zijn gemeente. Daar was men in rep en roer wie de vaste begeleider van de lastige Nelis zou moeten worden. Bas-Mark Woudenstijn offerde zich op. abc

8 Na diverse gesprekken, keuringen en adviezen van diverse instanties (o.a. de GMD) werd overeengekomen dat - binnen deze aanvraag - de volgende voorzieningen aan Nelis verstrekt zouden worden: 1. Een rolstoel zonder motor, omdat alle benodigde dagelijkse voorzieningen in de buurt lagen (uitgezonderd het buurtcafé, dat boven op een heuvel lag, maar dat hoorde niet tot de primaire voorzieningen). 2. Verbreding van de deuren in zijn woning (i.v.m. het rolstoelgebruik). 3. Een liftvoorziening binnenshuis voor rolstoelvervoer naar eerste etage. 4. Speciaal - rolstoelvriendelijk - tapijt. 5. Vergoeding van verhuiskosten i.v.m. een tijdelijk ander onderkomen door breekwerk ten behoeve van de verbreding van de deuren en aanleg van de lift. 6. Vergoeding van extra woonkosten i.v.m. de tijdelijke andere behuizing. 7. Gebruik van speciaal taxi-vervoer (volgens het belbus-principe) bij taxi-bedrijf 'Roltax'. Voor de rolstoel moet Nelis een eigen bijdrage betalen, evenals voor het taxivervoer Het bovenstaande wordt als volgt met behulp van de door L+ T Informatica geleverde informatiesystemen geadministreerd: - Nelis wordt vastgelegd als Cliënt WVG en de procedure m.b.t. de toekenning van voorzieningen wordt bepaald en vastgelegd. - Vervolgens worden de aan Nelis verstrekte voorzieningen met bijbehorende betalingen en eigen bijdragen vastgelegd. - De betalingen en het innen van Eigen Bijdragen wordt door het systeem verzorgd. - Controle op de budgetten, eigen bijdragen e d. zijn mogelijk. Nelis wordt opgevoerd als Cliënt WVG. Door de koppeling met de Basisregistraties kan Nelis uit Bevolking 'gekopiëerd' worden, men hoeft zijn gegevens niet opnieuw in te toetsen. De voor de WVG belangrijke gegevens worden overgenomen uit de BR. Enkele belangrijke - specifieke WVG - gegevens kunnen worden toegevoegd, zoals de soort handicap (voor Nelis is dat een motorische handicap), de woonsituatie (of er winkels in de buurt liggen, verlaagde stoepen e.d.), de kenmerken van het pand waarin Nelis woont (etagewoning), zijn vaste begeleider (B.M. Woudenstijn). De procedure m.b.t. de aanvraag wordt ondersteund door GIDAS-mW waarin de verschillende stappen in het traject van aanvraag tot toekenning (aanvraag, keuringen, adviezen van instanties, beschikking) kunnen worden vastgelegd. Het in S-mW gegenereerde aanvraagnummer wordt overgenomen in het WVG-systeem. Vervolgens worden de binnen deze aanvraag toegekende voorzieningen geadministreerd. 1. Nelis wordt een eenvoudige rolstoel verstrekt, waarvoor hij éénmalig een eigen bijdrage moet betalen van f 100,= en vervolgens gedurende 2 jaar f 50,= per maand. 2. Aannemersbedrijf 'Bouwsteen' krijgt de opdracht om de deuren te verbreden. Hiervoor wordt f 5.000,= geprognotiseerd. 'Bouwsteen' krijgt hiervoor in eerste instantie f 3.000,=, en later -bij oplevering - wordt het restant o.b.v. nota betaald. 3. De Traplift wordt besteld en rechtstreeks betaald aan liftinstallatiebedrijf 'Hogerop'. Zij verzorgen ook de plaatsing van de lift. 4. De speciale vloerbedekking wordt verzorgd door H. Polig. Ook hij wordt rechtstreeks - na indiening van de nota - betaald. 5. Als tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt Nelis éénmalig een bedrag van f 1.000,= toegekend. 6. De extra woonkosten i.v.m. verhuizing konden laag blijven, omdat zijn zus Nelie bereid was om Nelis gedurende 2 weken op te vangen. Nelie krijgt hiervoor f 500,=. 7. Voor het speciale taxivervoer krijgt Nelis een deelnemerskaart voor de belbus van 'Roltax'. Maandelijks wordt Nelis een bedrag van f 50,= in rekening gebracht voor het gebruik van de belbus. Met 'Roltax' is een afspraak gemaakt voor het vervoer van gehandicapten. Na uitvoerig onderzoek en gedegen onderhandelen is hier-

9 voor een maandelijkse vergoeding van f 2.000,= afgesproken ongeacht het aantal ritten. Te zijner tijd zal dit op basis van ervaringscijfers worden bijgesteld. Maandelijks (maar ook incidenteel) wordt de betalingsrun opgestart waarbij de vastgelegde betalingen worden verricht a.d.h.v. de ingetoetste bedragen en bijbehorende data. Bovendien worden de actuele Eigen Bijdrages (zie punt 1. en 7.) vorderbaar gesteld, waardoor een openstaande vordering ontstaat. Bij ontvangst van de Eigen Bijdrage wordt de openstaande schuld weer vereffend. In een andere betalingsrun worden 'Roltax' en evt. andere bedrijven - zoals 'Bas Trottoir', die de verlaagde stoep voor het gemeentehuis heeft verzorgd - betaald, voor het verzorgen van de zgn. Collectieve Voorzieningen. Betalingen (en ontvangsten) worden automatisch gejournaliseerd. Betalingen worden t.b.v. verwerking door de BGC op tape/diskette gezet. De gemeente kan eenvoudig (met één druk op de knop) het totaalbedrag aan verstrekkingen, te innen Eigen Bijdrage en geïnde Eigen Bijdrage van Nelis ophalen. Indien vastgelegd kan ook het totaal geprognotiseerd worden getoond. Hetzelfde geldt voor de voorzieningen gegroepeerd naar budgetgroep. Per budgetgroep (groep voorzieningen) kunnen de totaalbedragen 'Reeds verstrekt' en 'Geprognotiseerd' worden opgehaald. *** De gemeente is tevreden met de administratieve afhandeling. De verwachte rompslomp is achterwege gebleven en budgettair is het dankzij functionaliteiten in het L+ T-pakket nog allemaal te overzien. Nelis is tevreden met de door de gemeente verstrekte voorzieningen. Hij heeft zijn blinde vriend Juul bereid gevonden om hem te helpen in zijn dagelijkse gang naar het heuvelopwaarts gelegen buurtcafé. Petje af Door: Willem Isendoorn Tijdens de branchemeeting op 7 juli jl. (de laatste of nog niet??) zijn er wederom een aantal chapeaunominaties uitgereikt. Als thema was gekozen voor "betrouwbaarheid". De werkwijze was deze keer anders dan gebruikelijk. Om te komen tot een zorgvuldige afweging zijn namelijk alle directe opdrachtgevers van de SE-ers benaderd met het verzoek na te gaan wie in aanmerking zou kunnen komen voor een nominatie. Als hulp bij dit proces is een checklist opgesteld, waarop voorbeelden aangegeven waren van betrouwbaar gedrag. Enkele voorbeelden: anderen op tijd en juist informeren, juiste prioriteitsstelling kiezen, goed luisteren naar argumenten, geen eenjing zijn. Het verzoek leverde maar liefst ruim 20 ruim beargumenteerde voordrachten op. Na het bestuderen van de argumenten zijn uiteindelijk 14 genomineerden overgebleven. Hier zijn hun namen (in alfabetische volgorde): Karin van Asperdt, Marcel Brons, Maarten Claessens, Marc Devoi, Lieve Dreesen, Jaap Hoetmer, Rob de Jager, Nicole Knevels, Jos van Kollenburg, Michaël Leushuis, Mike Lübkemann, Maarten Rutten, Els Schreurs en Toon Sweegers. Tevens is het thema voor de volgende "ronde" bekend gemaakt: operationele effectiviteit. Hiermee wordt bedoeld resultaatgerichtheid, persoonlijke effectiviteit, weloverwogen risico's nemen en beheersing van de operaties. abc

10 VERJAARDAGEN SEPTEMBER/OKTOBER Charles de Wuftel Ellen Hartendorp Jeny Janssens Maarten van de Broek Bert van der Ploeg Wim Verheijen Carlo Burgmans Jaco Cornelissen Ron van den Enden Esmeralda Bom Pieter van Haren Anja de Wit Arno Feitsma Marc Devoi Sabrina van Mil Joris Toonen Cees van den Heijkant Lizette v.d. Velden-Bastiaans Jan Leen Leo Settels Frank Ruigrok Tom van Kampen Marina Heymans Math Pijpers Edwin de Groot Sander Helder Rob Weijtens Peter Houben Eric Leeuw Joep Aertssen Leo Dinnissen Hans Manders Marc Liebregts Frank van de Leur Hermien Almekinders GEBOORTE Marit, dochter van Erik en Monique Kamp Tom, zoon van Maarten Rutten en Monique van Tilburg Keil, zoon van Paul en Joke Wigmans Deckers GEHUWD Remmelt en Judith Hoe kst ra GESLAAGD Kees Bleeker Operationeel Management B Rob de Jager Hogeschool Comm. Economie Roger Ubaghs APICS, MCRP CHAPEAUNOMINATIES (zie ook nieuws van de branches) Robert Peijnenburg IN DIENST Joost Goeijers, Stagiair Marketing Industrie Cees Jansen, Account manager Industrie Corine de Kater, Appl. Engineer Waterschappen Hans Spierings, Hoofd Administratie Ton Oerkx, medewerker FP&O Bert Sattler, Produktconsultant Industrie Bert-Hans van Eeden, Sales Overheid UIT DIENST Jan Hot Wim van der Kroet Dré Robben Edgar Timmers abc

11 Door: Willem Isendoorn Het namen-cryptogram van de vorige ABC heeft maar liefst 1 0 goede inzendingen opgeleverd (en 1 met 1 fout, jammer Marc). Omdat er 5 prijzen beschikbaar waren hebben we een eerlijke loting gehouden en daaruit zijn de volgende prijswinnaars naar voren gekomen : Maarten van den Broek, Hans Everstijn, Alice Garritsen (vrouw van Paul), Helga Greve en Peter Verbeek. Deze prijswinaars kunnen bij mij hun prijs (een boek met allerlei "onmogelijke" tekeningen, o.a. van Escher) afhalen. Omdat Helga en Hans hiermee voor de tweede achtereenvolgende keer in de prijzen vallen heb ik een aantal andere prijzen (prijsjes) geregeld bij Lizette van der Maat. Hieruit kunnen zij een keuze maken. Dan nu over naar de nieuwe puzzel, gemaakt door Carl Stoepker. Voor goede oplossingen zijn wederom 5 prijzen beschikbaar. Overigens is dit de laatste zelfgemaakte puzzel die resteerde uit de aktie van kerstmis Dit betekent dat wij weer dringend verlegen zitten om nieuwe puzzels, die op de één of andere manier met L+ T te maken hebben. Dus als je een idee hebt en er wat tijd in wil stoppen, graag!! WOORDZOEKER In deze mengelmoes van letters zijn een aantal woorden verstopt. Ze zijn te lezen in alle mogelijke richtingen (van links naar rechts, van rechts naar links, van boven naar beneden, etc. maar ook diagonaal). Sommige letters zijn dubbel gebruikt. Streep alle woorden door. De resterende letters vormen dan, regel voor regel en van boven naar beneden, een mogelijke slogan van L+ T voor de komende jaren. E A C I T A S N P R 0 G W S G E C I I 0 C I V M T F 0 N N K C T B E E E H W 0 T K T P A L K T N E R W R T U 0 E 0 A M F R E T M 0 I G I 0 K N 0 E C C G F K 0 I K A 0 V K G N I R E p R E W T N M R V B 0 W E N F T E N U I 0 0 R 0 F N I A M M A M R E S P I I 0 L T 0 R E A I M M C T A L I A R G E R K N P L E I E R A L E N T A A E M G T T P A E I R S U S G E S K E I V N I T 0 L I A T E I E I 0 U T S E I T I N I F E 0 De in te vullen woorden zijn : ADVIES, AFDELING, COBOL, COMMUNICATIE, DE GROEP, DEFINITIESTUDIE, DETAILONTWERP, DIGITAAL, ENGINEERING, GEMEENTEN, IBM, IMPLEMENTATIE, INFORMATICA, INVOERING, IOC, KICKOFF, KURSUS, KWIK,. MARKETING, MARKT, MTT, PROGRAMMA, PROM, RATIO, RPG, SERVICE, SOFTWARE, SWITCH, VERTALER. abc

12 Mien en Lien (2) Mien en Lien hebben wederom een belangrijke bijdrage geleverd aan de reorganisatie, pardon... herstructurering. Tijdens het opruimen van de buro's kwamen zijn steeds paperassen tegen over de evaluatie van de organisatie. Daarin werd gesproken over "afslanken" en een "plattere organisatie". Ook was het hen ter oren gekomen dat sommige managers niet samen door één deur konden. Daarnaast had Mien in een Engels woordenboek geleerd dat "mean" staat voor gemeen en Lien had op haar beurt uitgevonden dat "Iean" staat voor mager. En trouwens, op de financiele pagina in de krant had ze zien staan dat de automatiseringsbranche de broekriem aan moest halen. Dit had hen na het opruimen van de directieburelen (om 23:30, eerder konden ze er niet in) op het lumineuze idee gebracht om een nieuw wapen in de strijd te gooien: het Drie-Dagen Dieet, door Mien en Lien samen bedacht. Wat een betrokkenheid, wat een teamwork!! En zie: binnen enkele weken lopen er allerlei managers rond met hüttenkäse, uitgelekte tonijn en cheddar cheese. Nu maar hopen dat het echt werkt. Voor hen die ook graag manager willen worden en last hebben van overgewicht, volgt hieronder het befaamde dieet. Eerste dag Ontbijt: 1 sneetje geroosterd brood met daarop twee (afgestreken) paplepels pindakaas een halve grapefruit koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 60 gram tonijn (uitgelekt) op 1 sneetje geroosterd brood koffie of thee zonder suiker en melk Diner: ca. 95 gram mager vlees (kipfilet/ rosbief) 120 gram sperzielsnijbonen (gekookt) 120 gram bietjes (gekookt, niet uit een potje) 1 kleine appel 120 gram vanille-ijs (géén roomijs) Tweede dag Ontbijt: 1 gekookt ei op 1 sneetje geroosterd brood 1 halve banaan koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 120 gram hüttekäse of cottage cheese op 5 crackers Diner: 2 warme worsten (uit blik) 120 gram broccoli (gekookt) 60 gram wortels (gekookt) 1 halve banaan 60 gram vanille-ijs Derde dag Ontbijt: 100 gram cheddar cheese op 5 crackers 1 kleine appel koffie of thee zonder suiker en melk Lunch: 1 hard gekookt ei op 1 snee geroosterd brood Diner: 60 gram tonijn (uitgelekt) 120 gram bieten (gekookt, niet uit een potje) 120 gram bloemkool (gekookt) 1 halve part meloen (niet te zoet) 60 gram vanille-ijs Instructies Dit dieet moet precies worden opgevolgd. Bij hongergevoel mag altijd koffie of thee zonder suiker en melk gedronken worden. Met dit dieet kun je maximaal 4,8 kilo in 3 dagen afvallen. Het werkt d.m.v. chemische afbraak. Verander dus niets en voeg niets toe. Je mag zout en peper gebruiken, maar geen andere specerijen. Dit dieet volg je drie dagen, daarna mag je weer 4 dagen normaal eten. maar overdrijf niet anders zitten de kilo's er zo weer aan. Dit hou je 4 weken vol, zodat je theoretisch 19,2 kilo kan verliezen. afiu

5 Daags Afvalprogramma

5 Daags Afvalprogramma 5 Daags Afvalprogramma Dag 1 Dieetsnel.nl De eerste dag van mijn dieet is aangebroken, het zal je vast meevallen wat er vandaag op het menu staat! s Morgens 2 crackers met melk, s middags 2 boterhammen

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

is er voor u! plannen voor 2015 1

is er voor u! plannen voor 2015 1 is er voor u! plannen voor 2015 1 Welkom bij de Eik! In 2014 was het alweer 10 jaar geleden dat de Eik haar deuren opende. In de prachtige omgeving van landgoed Eikenburg met een prettige, warm aandoende

Nadere informatie

De medewerker de baas. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman

De medewerker de baas. Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Zelfsturende teams in de praktijk De medewerker de baas Door: Rieke Veurink / Fotografie: Kees Winkelman Geen verlofkaarten of handtekeningen onder declaraties meer. Wel eigen verantwoordelijkheid, een

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen

Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen 191 formulieren verstuurd 109 formulieren retour = 57,7% Tevredenheidsonderzoek verstrekkingen Wmo woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelen Vragenlijst gemeente Wieringermeer maart 2011 Vragen

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Geachte, klanten, leveranciers, sympathisanten, vrienden, collega s

Geachte, klanten, leveranciers, sympathisanten, vrienden, collega s Nieuwsbrief Juli Augustus September Oktober 2012 Geachte, klanten, leveranciers, sympathisanten, vrienden, collega s het is een tijdje geleden sinds jullie een nieuwsbrief hebben verkregen. Heel wat projecten

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering

Mooie zomer. Muizen. Taxatie voor opstal verzekering Mooie zomer Bij deze een wat uitgebreidere editie van de nieuwsbrief als normaal omdat er best veel te melden is en we gaan richting de vakantie periode. En mocht er dan iets te melden zijn doen we dat

Nadere informatie

CRM vanuit organisatorisch perspectief

CRM vanuit organisatorisch perspectief Highlights survey CRM in Nederland 2009/2010 CRM vanuit organisatorisch perspectief MarketCap International BV 13 Januari 2010 AGENDA o over de survey en de populatie o actief met en focus op CRM o hulp

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne

Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Nederland haalt de XBRL buit nog niet binnen. Door Ron van Ardenne Ondanks de belofte die extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars

Nadere informatie

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2

HSLnet. Ledenraad 21 gekozen leden. Heeze 6 Leende 5 Sterksel 4 Agrarisch 2 Industrie/MKB 2 Onderwijs/Zorg 2 Kom kijken naar HSLnet: De doelstellingen, wie is HSLnet, wat is bereikt, de kwaliteit van HSLnet en lees de ervaringen van gebruikers en vrijwilligers. Deze voorstelling duurt: 9 minuten Doelstelling

Nadere informatie

Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM)

Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM) Gezond/onbewerkt eten (clean eating) VS. If It Fits Your Macro s (IIFYM) Op je voeding letten, gezond eten of diëten hoe je het ook noemt, het moet wel leuk blijven! If It Fits Your Macro s is daar bij

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Kennismaking. Bewindvoering

Kennismaking. Bewindvoering Kennismaking Bewindvoering Zes Rivieren Bewindvoeringskantoor Zes Rivieren is een eenmanszaak van Henk-Jan Tromp. De missie van mijn kantoor is het ondersteunen van mensen die niet in staat zijn om hun

Nadere informatie

Checklist E-procurement

Checklist E-procurement Checklist E-procurement CA 1.20-1 CA 1.20 Checklist E-procurement Wat is e-procurement? E-procurement is letterlijk elektronisch inkopen, oftewel het inkopen van producten en diensten door bedrijven of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak Geachte relatie, Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs

Meneer Rob krijgt andere taken binnen Delta-onderwijs Dinsdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl e-mail: directie@obsduizendpoot.nll Woensdag 27 mei 2015 Internet: www.obsduizendpoot.nl E-mail: directie@obsduizendpoot.nl Woensdag 27 mei 2015 Internet:

Nadere informatie

Voorwoord 7 Inleiding 11

Voorwoord 7 Inleiding 11 Inhoud Voorwoord 7 Inleiding 11 1. Klanttevredenheid volstaat niet 13 2. De verkoper centraal 23 3. Wat is klantknuffelen? 31 4. Het knuffelhormoon 41 5. Praktische knuffeltips 49 6. Het knuffelonderzoek

Nadere informatie

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn?

Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? 1 Altijd al gedacht dat zware botten een verklaring voor overgewicht zijn? De 20 fabels en feiten over afslanken Be-Slank Copyright 2011 Be-Slank.nl Alle rechten voorbehouden. 2 Feiten en Fabels: Frisdrank

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening

Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie Finance Tijdbom onder arbeidsmarkt financiële dienstverlening Marktvisie > Finance 3 Inleiding In de financiële dienstverlening zullen de komende jaren mede onder invloed van de digitalisering

Nadere informatie

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht

Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008. Plaats: Utrecht Concept notulen Overleg ZIGGO en COAX NL. Datum: donderdag 3 juli 2008 Plaats: Utrecht Aanwezig: Ziggo: Jeroen de Gier; Manager Customer Experience COAX NL: Peter de Jong PR Hans Ronhaar, Voorzitter Agenda:

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ

Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Klantmeting Wmo 'direct beschikken' Onderzoek in het kader van Ontwikkelagenda AmSZ Gemeente 's-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Mei 2011 1 Samenvatting Voor de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Commercieel Duits voor de Binnendienst

Commercieel Duits voor de Binnendienst Taaltrainingen & Workshops Duits 2013 Commercieel Duits voor de Binnendienst Unser Angebot an Sie! & Training Commercieel Duits In 4 dagdelen naar een effectieve binnendienst en meer Duitse klanten Medewerkers

Nadere informatie

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen

electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen Vanboxtel verzorgt uw EDI traject. electronic data interchange (EDI) sneller, beter, kostenbesparend zakendoen EDI Uw zakenpartner

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Doe de Sugar Addiction test!

Doe de Sugar Addiction test! Doe de Sugar Addiction test! Geniet je van af en toe suiker of ben je de hele dag bezig met hoeveel koekjes er nog in de trommel zitten? Weet je tot op de gram hoeveel snoep er nog in huis is en waar het

Nadere informatie

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0

CRM. in Nederland. a teasing summary. CRM in Nederland. augustus 2009. Augustus 2009 pagina 0 Augustus 2009 pagina 0 CRM in Nederland augustus 2009 a teasing summary Augustus 2009 pagina 1 Introductie Onlangs hebben ruim 1.000 managers meegewerkt aan een grootschalig onderzoek uitgevoerd door MarketCap

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Ik prijs me gelukkig dat ik van die club zo lang deel heb mogen uitmaken.

Ik prijs me gelukkig dat ik van die club zo lang deel heb mogen uitmaken. De estafette... Binnen onze stichting zijn heel veel personen zeer betrokken bezig met allerlei werkzaamheden. We zien ze bezig bij Bartje. Ze rijden langs in Klaartje. Bellen bij de Luisterlijn en begeleiden

Nadere informatie

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject

Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Succesvolle toepassing van 360 graden feedback: De keuze van het 360 instrument en de voorbereiding op het 360 traject Augustus 2011 Waar werknemers onderdeel zijn van een organisatie, wordt beoordeeld.

Nadere informatie

Triangelnieuws. Leerarrangement beroepen

Triangelnieuws. Leerarrangement beroepen Nummer 16 21-04-2016 In dit nummer: Leerarrangementen 1 Workshop muziek 1 Nieuws Schateiland 2 Verkeersexamen 2 Groep 8 2 Danone Cup 3 Leerarrangement beroepen De groepen 3/4, 4a en 4b zijn de afgelopen

Nadere informatie

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave

TYPISCH YARDEN. Eerste editie. Typisch Yarden Kick-off: Een korte terugblik. In deze uitgave TYPISCH YARDEN Typisch Yarden Nieuwsbrief Eerste editie, juni 2013 Eerste editie De Typisch Yarden nieuwsbrief verschijnt onregelmatig en is bedoeld voor alle collega s van de divisie Uitvaartverzorging

Nadere informatie

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt

Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt Een nieuwe website speciaal op maat gemaakt dibbadoo Een onvergetelijke eerste indruk met een website van Dibbadoo Bestaande en potentiële klanten zoeken elke dag op internet naar producten en diensten.

Nadere informatie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie

Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Die groote leegte 150 jaar toekomst van het Markermeer Over de inhoud van een nieuwe expositie Wie de kaart van Nederland bekijkt, ontdekt nauwelijks plaatsen die niet op een of andere manier door mensen

Nadere informatie

Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals

Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals Clean Meals 21 DAGEn CHALLENGE 3 WEKEN SUPER GEZOND ETEN, GEEN HONGER EN TOCH VET VERBRANDEN. Tijdens deze challenge eet je volgens een vast, uitgebalanceerd schema en combineer je Clean Meals met andere

Nadere informatie

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog!

Classic. Voor elke ondernemer een passend pakket. Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! pakketten en prijzen Voor elke ondernemer een passend pakket. Classic Uw partij voor snelstart. Krijg snel grip op uw cijfers en start vandaag nog! 2013 SnelStart Inhoud 2 Introductie...3 Onze software...4

Nadere informatie

inzetten als aftersales

inzetten als aftersales Debiteurenbeheer inzetten als aftersales Succesvol, en met behoud van klantrelatie! www.snelstart.nl is dit e-book voor mij? Ja, dit e-book is voor u! Mits u ondernemer bent en nog niet alles weet over

Nadere informatie

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage

1. Huidige aandelenverhouding en verliesbijdrage 11 november 2003 Nr. 2003-19.448, EZ Nummer 38/2003 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake aandelenoverdracht en baanverlenging van Groningen Airport Eelde N.V.

Nadere informatie

Uw teamgenoot in creditmanagement

Uw teamgenoot in creditmanagement Uw teamgenoot in creditmanagement [een perfecte uitrusting] U heeft er als onderneming of overheidsinstelling ongetwijfeld mee te maken: klanten die niet op tijd betalen. Vervelend, want het kost veel

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer

Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer Beschermingsbewind, curatorschap en financieel beheer 2013.1 Over Sofiad Brede en veelzijdige dienstverlening Sofiad Bewind B.V. is een voorzetting van de bewindvoerderspraktijk van Sofiad. Momenteel bestaat

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

Samen werken aan de mooiste database

Samen werken aan de mooiste database Samen werken aan de mooiste database Inleiding Het is erg vervelend wanneer uw naam verkeerd gespeld wordt in een brief of wanneer u post ontvangt voor uw voorganger die al geruime tijd weg is. Dit soort

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen.

Huur opzeggen. Inleiding. Hoe zeg ik de huur op? Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. Via Mijn OFW op onze website kunt u eenvoudig uw huur opzeggen. INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Hoe zeg ik de huur op? 3 De opzegtermijn 3 De voorinspectie 4 De nieuwe huurder 5 Overname 6 De tusseninspectie

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD).

Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Klanttevredenheidsonderzoek Schema Arbeidsdeskundigen (SAD). Een maal per twee jaar wordt er een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd bij een van de certificatie schema s van Hobéon SKO. Dit jaar (2014)

Nadere informatie

Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k.

Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k. Nellen Weer 25 te Assendelft Vraagprijs: 225.000,- k.k. Type woning: Tussenwoning Aantal kamer(s): 4 waarvan 3 slaapkamer(s) Eigendomssituatie: Volle eigendom Ligging: In woonwijk Woonoppervlakte: Ca.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015

Beste ouders, Agenda. Nummer 5 december 2015 Nummer 5 december 2015 Agenda Wo 2 dec Inloopochtend 8:15-8:30 uur Vrij 4 dec Sinterklaasviering, alle leerlingen om 12:00 uur vrij Do 17 dec Kinderen vrij om 12:00 uur i.v.m. kerstdiner 17:00-18:30 uur

Nadere informatie

Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015

Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015 Update P-Direkt Jaargang 2015, Nummer 64, 22 december 2015 P-Direkt is het rijksbrede shared service organisatie (SSO) voor personeelszaken van de rijksambtenaar. Deze nieuwsbrief is opgesteld voor stakeholders

Nadere informatie

Vanuit de ouderraad.

Vanuit de ouderraad. Juni 2013 Vakantie Wat gaat een jaar toch snel voorbij! Een jaar waarbij weer veel is gebeurd. We hebben met z'n allen hard gewerkt en we mogen trots zijn op onze leerlingen, het personeel en de school.

Nadere informatie

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen.

Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Relatie finance & sales - onderzoek Credit Expo en Graydon 2014 Graydon Nederland 2014 Onderzoek finance & sales 2014. Bedrijven laten (onnodig) geld liggen. Voorwoord Graydon Nederland 2014 Sturen op

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist

Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Vakantie vitamines: hoe voorkom je vakantie kilo s? Jantine Blaauwbroek Diëtist Inhoud 1 Vakantiebestemmingen 2 Wat is gezonde voeding? 3 Energieleveranciers en functies 4 Energiebalans op vakantie 5 Weet

Nadere informatie

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl

Installateur. Win tijd met Draka. samen meters maken. www.wintijdmetdraka.nl Installateur Win tijd met Draka www.wintijdmetdraka.nl samen meters maken Win tijd met Draka Producten en diensten die direct het resultaat van uw project verbeteren In projecten is de druk om te presteren

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain

: 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 13 Onderwerp : 3 informatiseringsprojecten Load-it, Z-info en Mcmain KORTE SAMENVATTING: Binnen het programma Gezuiverd water

Nadere informatie

Infofiche 1. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen

Infofiche 1. De actieve voedingsdriehoek. Doelstellingen Infofiche 1 Doelstellingen De leerlingen leren de actieve voedingsdriehoek kennen en begrijpen de indeling ervan. De leerlingen kunnen zelf voedingsmiddelen indelen bij de passende voedselgroep. geeft

Nadere informatie

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING

Geneeskunde studiejaar 2014-2015. Matchingsvragenlijst MATCHING Geneeskunde studiejaar 2014-2015 Matchingsvragenlijst MATCHING Dit PDF document is een weergave van het matchingsformulier voor de opleiding geneeskunde van de Universiteit Utrecht, uitgevoerd door het

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING WALLEBROEK IDENTITY Versie 1.1 GEBRUIKERS HANDLEIDING WEBSHOP EMAILLE HUISNUMMERS EN NAAMPLATEN INHOUD: 1. Startscherm 3 2. Beginscherm WEBSHOP IDENTITY: STAP 1 5 3. Bestelproces Maatwerk emaille bordjes:

Nadere informatie

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP.

Orbis Software. Case. Study. Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. Orbis Software Case Study Deze Case Study vertelt het succesverhaal van de samenwerking tussen Orbis Software Benelux BV en MiNiGRiP. P01 MiNiGRiP meer dan alleen verpakkingen Minigrip Nederland BV, met

Nadere informatie

Adviesnota aan Gemeenteraad

Adviesnota aan Gemeenteraad Adviesnota aan Gemeenteraad Gemeenteblad 2010, nr. 8. Onderwerp Deelname aan de vervolgregeling Limburgse Energie Subsidie (LES2) Datum 14 januari 2010 Naam steller Hanny van Dinther Kenmerk Afdelingsmanager

Nadere informatie

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN

HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN Exact Online CASE STUDY HOE CAPPA ZIJN KLANTEN BETER IS GAAN ADVISEREN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY ONDERSCHEIDENDE KWALITEITEN LEIDEN TOT SUCCES VOOR ZOWEL ONDERNEMER ALS ZIJN

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Beste lezers van De Geldfabriek,

Beste lezers van De Geldfabriek, Beste lezers van De Geldfabriek, Ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad met het lezen van dit verhaal. Vonden jullie ook dat Pippa wel erg veel aan mooie spullen dacht? En dat sommige mensen onaardig

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/503783 1. Inleiding De gemeente heeft in 2012 besloten (STZ/VG 2012/418433) om het niet strategisch bezit (panden die niet meer voor beleidsdoelen

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR

MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR MVGM BEDRIJFSHUISVESTING DÉ VASTGOEDREGISSEUR VOORWOORD 2 VOORWOORD ONAFHANKELIJK EN RESULTAATGERICHT ADVIES OP MAAT Met plezier en trots wil ik u graag met deze brochure kennis laten maken met ons bedrijf:

Nadere informatie

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012

DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 DOCTORS FOR MOZAMBIQUE STICHTING JAARREKENING 2012 Vastgesteld door het bestuur op 9 april 2013 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2012 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012

Nadere informatie

Data Outlet bij Lotus Professional. Samenvatting van de case

Data Outlet bij Lotus Professional. Samenvatting van de case Data Outlet bij Lotus Professional Samenvatting van de case Achtergrond Zo n drie jaar geleden nam Georgia Pacific voor haar Out of Home divisie een Sales Force Automation systeem in gebruik. De invoering

Nadere informatie

Happy at work case Van Noordenne Accountants

Happy at work case Van Noordenne Accountants Happy at work case Van Noordenne Accountants case Van Noordenne Accountants Schijnbaar is het hét moment om eens goed na te denken over ICT: het moment dat duidelijk wordt dat de server zijn einde nadert.

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Winnen door Voeding Woensdag 2 april 2014

Winnen door Voeding Woensdag 2 april 2014 Winnen door Voeding Woensdag 2 april 2014 CVO t Gooi Wat zie je? Spier: Huid: Bot: Bloed: Vet: Pezen: vocht, eiwit, koolhydraten, mineralen, vitamines vocht, eiwit mineralen vocht, eiwitten, vitamines

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

economie CSE GL en TL COMPEX

economie CSE GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 272010 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias

Stagepaspoort. Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias Stagepaspoort Voor de leerlingen van de 4e klas van het Trivium College. 2014 Trivium College locatie Trias 1 Neem deze punten zorgvuldig door 1. Gedraag je correct en beleefd. Steek geen handen in je

Nadere informatie

inhoud 8. Hoor, wie klopt daar? 10 9. Slaap kindje, slaap. 11 10. O, denneboom. 12 11. Een knalfeest 13 Filmpjes 14 Werkblad 16 Puzzel 17

inhoud 8. Hoor, wie klopt daar? 10 9. Slaap kindje, slaap. 11 10. O, denneboom. 12 11. Een knalfeest 13 Filmpjes 14 Werkblad 16 Puzzel 17 Een jaar vol feest inhoud 1 Feest 3 2 Lang zal hij leven! 4 3 Verkleden 5 4 Ei, ei, waar ben je? 6 5 Daar komt de bruid! 7 6 Beestenfeest 8 7 Boekenfeest 9 8 Hoor, wie klopt daar? 10 9 Slaap kindje, slaap

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren

Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Met Microsoft Dynamics CRM kan Cyclomedia zijn expansieplannen uitvoeren Bij CycloMedia was een snelle implementatie van Microsoft Dynamics CRM noodzakelijk om de sterke groei en expansie naar het buitenland

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de Reinbôge

Nieuwsbrief van de Reinbôge vrijdag 16 januari 2015 Uit de jaarkalender: Januari Schoolkrant winter 30 januari Uurcultuur groep 6,7,8 13 februari Rapporten mee 17 en 19 februari Oudergesprekken 19 februari Nieuwsbrief februari 23

Nadere informatie

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015

Stichting Eschmolen Delden Financieel jaarverslag jaar 2015 Delden 23 februari 2016 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Handleiding voor het installeren van Tomcat7

Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Handleiding voor het installeren van Tomcat7 Brondocument C:\WebServer\Handleiding\Tomcat\InstallerenTomcat.odt Versiebeheer Versie Datum Uitleg 1.0v 22-05-06 1e versie Tomcat 5.5 1.1v 24-05-06 Aanpassingen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden

Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Vereniging Post - Actieven Belastingdienst Leiden Sus.v. Ettenstraat 4 2203 GP Noordwijk : 071-3612370 «hr_mv» «Voorl» «Voorv» «Naam» «Adres» «Postcode» «woonplaats» Noordwijk, september 2006 Nieuwsbrief

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie