Welkom in het Protestants Landelijk Dienstencentrum!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom in het Protestants Landelijk Dienstencentrum!"

Transcriptie

1 Welkom in het Protestants Landelijk Dienstencentrum! 1

2 Welkom door Bert Woltinge namens gastorganisatie PKN 2

3 Opening en toelichting op het programma door Peter van Beek (dagvoorzitter) 3

4 Presentatie pilot 1 door Timo van Houdt (GoedeOrde) en Truus Klerk (Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep/Burgerveen): Digitaal informatiebeheer met Kerkgeheugen 4

5 Informatiebeheer met Kerkgeheugen Utrecht, 20 september 2014 Timo van Houdt & Truus Klerk

6 Even kennismaken Timo van Houdt initiatiefnemer van GoedeOrde Truus Klerk medewerker Kerkelijk bureau Hervormde Gemeente Nieuw-Vennep / Burgerveen

7 Digitaal rentmeesterschap Wij dromen van kerken die op koninklijke wijze omgaan met informatie over het Koninkrijk Wij helpen kerken onthouden door het beschikbaar stellen van het digitaal en online Kerkgeheugen

8 Kerkgeheugen (1) Informatie die in uw kerk of gemeente gebruikt wordt eenvoudig en veilig: rondsturen bewaren afschermen gebruiken Kerkgeheugen is beschikbaar op PC, laptop en tablet

9 Kerkgeheugen (2) Gebaseerd op raadsinformatiesysteem Gekoppeld aan e-depot (Data Matters) Te gebruiken als of i.c.m. archiefbeheersysteem Permanent in ontwikkeling Maatschappelijke spin-off van commerciële organisatie (betrokkenheid koepels/stichting) Compleet totaal-concept ( 968 incl btw per jaar) Zoekt community en collectiviteitsvoordelen

10 Genoeg aanleiding uit de praktijk Gecrashte harddisk thuis met tien jaar historie Zwervende informatie op usb-sticks Ontbrekende stukken in dossiers Onduidelijke status van informatie Geen overdracht of vernietiging bij vertrek naar bedrijfs- of echtpaaradressen Digitale dementie: over 100 jaar gat in historie

11 Genoeg aanleiding - kijkplaatje Uniformiteit Standaardisatie Continuïteit Vertrouwelijkheid Opvolging Toegankelijkheid Terugvindbaarheid Selectie Geheimhouding Werkprocessen Rollen Privacy Vernietiging Eigendom Bewaartermijnen Overdracht Interesse Kosten Amateurisme Authenticiteit Zorgvuldigheid Raadpleging Lange termijn Primaire processen Tijdverspilling Overlijden -

12 Pilot Informatiebeheer met Kerkgeheugen Tijdens de pilot in 6 gemeenten getest Veel feedback op diverse facetten (proces, interface, functionaliteit) Pilots worden verlengd Eén van de pilotgemeenten aanwezig om ervaringen te delen

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 Reflectie uit de praktijk Belangrijk: terugvindbaarheid en compleetheid Probleem: overdracht en overzicht Uitdaging: afscherming, privacy, continuïteit Voordeel: ondersteuning hybride situatie Handig: flexibiliteit, maatwerk, thuis in de kerk Nodig: lokale voortrekker, draagvlak, tijd

24 Bedankt voor de aandacht! Meer informatie op onze website:

25 Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer 25

26 +

27 Een mappenstructuur als basis voor een digitaal archief

28 80% van de informatie in grote bedrijven Bevindt zich in desktops en op de G-schijven: dit maakt wel deel uit van de intellectuele kennis van een organisatie, bedrijf of instelling! Er is geen systematisch beheer van deze informatie. Veel bewijsinformatie zit op talloze plaatsen in een organisatie, in persoonlijke bestanden.

29 Digitaal informatiebeheer loopt uit de hand, als je het niet organiseert Complete dossiers bestaan niet meer Besluiten zijn gefragmenteerd Geen vaste procedures Geen archiefdiscipline, geen duidelijke structuur met als doel om terug te vinden.

30 Toch is digitaal beheer dé oplossing voor het delen van informatie Principekeuze: alle informatie digitaal, tenzij Hoe richten we het in? Wat is nodig aan afspraken en procedures? Welke middelen zijn nodig? Hoe betrouwbaar is het?

31 De i-schijf als informatiedomein Wat is de i-schijf? Structuur aanbrengen, pilot Dossierbeheer vanuit procesverantwoordelijke Standaardinrichting mappenbeheer Alle documenten digitaal bewaren en archiveren Centraal overzicht behouden

32 Dossier = zaak Documenten dienen als zaak, in samenhang, te kunnen worden opgevraagd en gebruikt Óf documenten worden als reeks geplaatst Dossiers of delen daarvan in een autorisatiestructuur Dossiers in hun geheel behandelen voor B/V

33 Vereisten voor een uniek dossier Elke zaak is een dossier. Zaken mogen niet met elkaar worden vermengd Zaakmappen met een gemeenschappelijk kenmerk verzamelen in een map Persoon Object Onderwerp Zo mogelijk vaste map- en documentnamen hanteren

34 Uniformiteit map- en documentnamen Naamgeving documenten Mapnamen Selectie/bewaarcriteria Formatenkeuze werkformaat/archiveringsformaat Richtlijnen gebruik Keep it as simple as possible

35 Een ordeningsstructuur Is samen met gebruikers afgestemd Bevat volledige en unieke digitale dossiers Is logisch en helder gestructureerd Is voorzien van autorisaties Bevat bewaartermijnen Bevat geen dossiers waarvan de bewaartermijn is verstreken

36 NIET DOEN- De mailbox als archief

37 WEL DOEN- een model- mappenstructuur gebruiken

38

39

40 Voordelen mappensysteem Iedereen kent het van thuis Daardoor efficiënt, geen leercurve Continuïteit: mensen werken zaken af Structuur: herhaling maakt snel vertrouwd Bij complete mappen: reconstructie gevoerd beleid mogelijk Uitvoering en verantwoording beslissingen ligt vast als in een boek/film Context documenten is duidelijk Context zaken wordt duidelijk in fileplan/ordeningsschema

41 Inhoud personeelsdossier

42 42 Mappen op persoonsnaam

43 Vlakke, logische structuur Duidelijke, betekenisvolle en korte mapnamen Procesgerelateerd Algemeen vs. allerlei Geen herhaling Beperkt aantal tekens 43

44 (Mapnamen) Duidelijk en betekenisvol Procesgerelateerd Algemeen vs. allerlei, varia Kort Beperk de naam tot max. 61 tekens Vermijd herhaling Beperkt aantal tekens: gebruik enkel A-Z, a-z, 0-9 en het underscoreteken (_) 44 NIET: spatie \ / : *? " < >! % & - ; = () +,.

45 Vermijd herhaling Openbaar_Domein Openbaar_Domein_Tekenzaal Teamvergadering Teamvergadering_verslagen Teamvergadering_agenda s 45

46 Versiebeheer 1) alfabetisch digitaal_naar_de_toekomst_een digitaal_naar_de_toekomst_drie digitaal_naar_de_toekomst_twee digitaal_naar_de_toekomst_vier 2) digitaal_naar_de_toekomst_v1 digitaal_naar_de_toekomst_v2 digitaal_naar_de_toekomst_v3 3) digitaal_naar_de_toekomst_v0_1 digitaal_naar_de_toekomst_v0_2 digitaal_naar_de_toekomst_v0_3 digitaal_naar_de_toekomst_v1_0 4) digitaal_naar_ de_toekomst_v0_1_ontw digitaal_naar_ de_toekomst_v0_2_herz digitaal_naar_ de_toekomst_v1_0_def Geen definitieve status 46

47 Klassement opbouwen stap voor stap Stap 1: identificeer taken en reeksen o Welke taken voeren jullie uit? Overkoepelende, ondersteunende, primaire processen Hulpmiddel: procesmodellering o Welke reeksen creëren jullie bij de uitvoering van die taken? Documenten en dossiers Hulpmiddel: informatiebeheersplan (IBP) Stap 2: koppel de reeksen aan de taken Stap 3: werk op basis daarvan een klassementsstructuur uit Stap 4: overleg 47

48 Hoe komen we tot keuzes binnen het digitaal dossierbeheer? Functionele eisen: maak een informatiebeheersplan De gebruiksvriendelijkheid: structuur én zoekmachine De zelfredzaamheid: snel te snappen De kosten: bereken de TCO, w.o. exitkosten, licentiekosten, switching

49 Wie doet wat Zaakverantwoordelijke houdt zaak/dossier bij Dossiers in een begrijpelijke, organisatiebrede structuur ondergebracht Formeel moment: het afsluiten en archiveren van de zaak/het dossier Na afhandeling: de informatiebeheerder schoont en herordent het dossier met specifieke tools

50 Casus Rollen (Centrale) beheerder: ontwikkelen en beheren van mappenstructuren (met rechten) beheren van mappen en documenten Beheerders op onderdelen: Beheers- en controle acties uitvoeren op mappen en documenten Archivaris: inspectie verwerking / controle digitale overdracht

51 Actief zijn Stel regels vast waaraan de archivering moet voldoen Ontwerp een mappenstructuur, voer deze in, verbeter deze Zorg voor centraal beheer van de mappenstructuur Koppel V-termijnen aan elke zaak Voer audits uit, rapporteer afwijkingen en controleer of de verbetering wordt aangebracht

52 Hoe organiseer je dit? Secretariaat maakt scan van ingekomen stuk Scan opnemen in de map waarin deze hoort Mailtje naar betrokkenen met link naar document Betrokkene kan document ophalen en aan de hand daarvan verder gaan, maar niet weghalen Plaatst nieuw document bij in de map.

53 Muzikaal intermezzo La Banda Barchetta 53

54 Lunch met ontmoeting en informele informatievoorziening Het programma vervolgt om uur 54

55 Keynote-lezing door Jan van der Male: Informatieverlies of informatieverrijking Veranderingen in particuliere archiefvorming en de gevolgen daarvan voor duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid 55

56 Informatieverlies of informatieverrijking? Veranderingen in particuliere archiefvorming en de gevolgen daarvan voor duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid Jan van der Male, 20 september 2014, Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 te Utrecht 56

57 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Voorstellen

58 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Aanleiding Van fysiek naar virtueel. Veranderingen in archiefvorming bij private personen en organisaties en de gevolgen daarvan voor het geïnstitutionaliseerde culturele domein

59 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Inhoud Afbakening Veranderingen Gevolgen Oplossingen Samenvatting

60 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Afbakening Particulier archief Archiefvorming en -beheer

61 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Veranderingen - onderzoeksopzet Hypothese Er zijn veranderingen bij de vorming van particulier archief als gevolg van de digital turn Acht particuliere personen en organisaties Vier personen, vier organisaties (twee verenigingen, één groot bedrijf en één zzp-er Terreinverkenning

62 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Veranderingen uitkomsten (1) Meer gedocumenteerd en gearchiveerd Minder centrale archiefvorming c.q. vermening Grotere en professionele organisaties: selectiever in archiefvorming Personen en kleine en informele organisaties: minder selectief Geen archivering van social media Nauwelijks archivering van websites

63 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Veranderingen uitkomsten (2) Hybride archief Inperking taken en bevoegdheden bij organisaties Nauwelijks preventief frequente conversie Minimale metadata Minimale ordening Wisselende opvattingen over de mate van toegankelijkheid

64 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Veranderingen uitkomsten (3) Toegang verlenen bestaat uit toesturen van informatie Minder beschikbaarstelling aan derden Beïnvloeding door: Mate van professionaliteit Grootte van de organisatie

65 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Gevolgen Methoden van historisch onderzoek veranderen Bemoeilijking van de interpretatie door het gebrek aan context Verminderde controle over het langdurig behoud

66 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Oplossingen samenwerking Archivarissen betrekken bij digitaal archiefvormingsproces Driehoeksverhouding archiefvormer leverancier/ontwikkelaar e- depotvoorziening archivaris van archiefinstelling Samen nadenken over: Waardering en selectie Duurzaamheidsaspecten Contextaspecten Draagvlak creëren bij anderen die voor archiefvorming verantwoordelijk zijn Archiefvormer blijft verantwoordelijk

67 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Oplossingen blijvende bewaking duurzaamheid Bewaarstrategie

68 Toogdag Kerkelijk Archiefbeheer 2014 Keynotelezing Jan van der Male Samenvatting Veranderingen als gevolg van de digital turn Bestaande fenomenen die in een digitale omgeving ingrijpender gevolgen hebben Samen te vatten tot: Gebrek aan contextinformatie (vastgelegd in metadata) Minimale ordening Geen preventieve waarborging van de duurzaamheid Hybride archief Zonder vroegtijdige acties voor langdurig behoud groot risico op verlies van informatie, terwijl informatieverrijking juist mogelijk is!

69 BEDANKT! Vragen of opmerkingen? Neem gerust contact op via

70 Presentatie pilot 2 door Annette Allaart (Data Matters) en Marc Holtman (Stadsarchief Amsterdam): Digitalisering in de praktijk 70

71 Toogdag 2014, Marc Holtman Kwaliteitswaarborging In digitaliseringstrajecten Marc Holtman Stadarchief Amsterdam

72 Toogdag 2014, Marc Holtman Digitaliseren = meer dan produceren van scans

73 Toogdag 2014, Marc Holtman Digitaliseren = meer dan produceren van scans

74 Toogdag 2014, Marc Holtman Digitaliseringstrajecten Projectinrichting Logistiek Scannen Verwerken Distribueren Controleren Herstellen Technische infrastructuur

75 Toogdag 2014, Marc Holtman De doelstelling Hoe weten we in hoeverre die is gehaald? En wat was de norm? Maw, wanneer is het goed?

76 Toogdag 2014, Marc Holtman Marc zegt: Projecten digitalisering zijn vaak een succes omdat er niet gecontroleerd is

77 Toogdag 2014, Marc Holtman Kunnen we er op vertrouwen dat het vanzelf wel goed gaat? nee

78 Toogdag 2014, Marc Holtman Moeten we aandacht besteden aan kwaliteitswaarborging ook al werken we kleinschalig / in eigen beheer ja

79 Toogdag 2014, Marc Holtman Belangrijk Beter meteen goed dan herstel achteraf (herstel is meest complexe onderdeel)

80 Toogdag 2014, Marc Holtman Goed nieuws! Ook eenvoudige oplossingen kunnen grote impact hebben

81 Toogdag 2014, Marc Holtman Minder goed nieuws Er is geen de methode

82 Toogdag 2014, Marc Holtman De basisdoelstelling Scan als Kopie of Vervanging van het origineel In een open dossier? Of een gesloten dossier?

83 Toogdag 2014, Marc Holtman Ook wanneer de scan een kopie is Zal dit waarschijnlijk hetgeen zijn dat in de praktijk gebruikt wordt als raadpleegmedium En dan kan het maar beter goed zijn Dan dat het niet klopt En de gebruiker het niet in de gaten heeft.

84 Wat bepaalt kwaliteit? Volledigheid Beeldkwaliteit A00213.jpg Koppeling met metadata A00215.jpg Is het bestand te openen? En wanneer is het goed? Toogdag 2014, Marc Holtman

85 Toogdag 2014, Marc Holtman Meest kwetsbaar Volledigheid Koppeling met metadata Beeldkwaliteit

86 Toogdag 2014, Marc Holtman Procesinrichting Meest effectieve manier van kwaliteitswaarborging Gedegen proces Met zo weinig mogelijk overdrachtsmomenten En waar mogelijk geautomatiseerd

87 Praat met je softwareleverancier! Toogdag 2014, Marc Holtman

88 Toogdag 2014, Marc Holtman Volledigheid Beste methode is 1:1 controle na scannen Anders steekproef Op basis van AQL principes

89 Toogdag 2014, Marc Holtman Koppeling met metadata Een scan zonder (juist) gekoppelde metadata Is zo goed als betekenisloos Ervaring SAA: creëren, corrigeren en / of standaardiseren van metadata kan 80% van de totale tijd in beslag nemen

90 Toogdag 2014, Marc Holtman Koppeling met metadata Twee mogelijke situaties: Er zijn al metadata Er zijn nog geen metadata Geen gouden recept Maar wezenlijk onderdeel waar vooraf over nagedacht moet zijn

91 Toogdag 2014, Marc Holtman Koppeling met metadata Centraal aspect Bestandsnaamgeving

92 Toogdag 2014, Marc Holtman Beeldkwaliteit Controleren kan van moeilijk tot makkelijk Moeilijk:

93 Beeldkwaliteit Controleren kan van moeilijk tot makkelijk

94 Toogdag 2014, Marc Holtman

95 Ervaringen uit de praktijk Presentatie Toogdag Utrecht, 20 september 2014 Annette Allaart Data Matters

96 Logistiek - Fysiek archief - Digitaliseerder - Collectief - Zorg voor zo min mogelijk overdachtsmomenten. - Weet wie er verantwoordelijk zijn op welk moment.

97 Scannen Afhankelijk van het doel, opstellen van kwaliteitseisen. Bespreek met de leverancier wat de mogelijkheden zijn. Materiaal kan erg divers zijn, bijvoorbeeld bros, doorschijnend en/of gescheurd. Kan al het materiaal door een doorvoerscanner of is het hier niet geschikt voor? Moeten er extra handelingen vooraf worden gedaan om het materiaal scanklaar te maken. Maak afspraken over de verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld schade aan het archiefstuk. Keuze maken voor het bestandsformaat. Per archiefstuk scannen of per dossier? Welke metadata wordt meegenomen in de scans? Belangrijk: van te voren overleggen met de leverancier wat er mogelijk is.

98 Verwerken Teruggave fysiek archief & scans. Fysiek archief opbergen in het depot. Iedereen op de hoogte brengen van de teruggave. Scans ordenen en opslaan in een e-depot.

99 Distribueren Opslaan, e-depot ja/nee? Presentatie Archief Beheer Systeem

100 Controleren Steekproefsgewijs. Vergelijking origineel met de scan. Denk hierbij aan het doel van het digitaliseren. Fouten die hier aan het licht komen kunnen nu nog kenbaar worden gemaakt aan de digitaliseerder en kan eventueel opnieuw worden gescand.

101 Herstellen Is het aantal fouten meer dan toegestaan volgens de steekproef, terug naar de digitaliseerder. Maak hier afspraken over! Blijven samenwerken.

102 Vragen? Toogdag 2014, Marc Holtman

103 Presentatie pilot 3 door Annette Allaart (Data Matters) en Wim Koole (ADC): Archiefbeheer met scopearchiv 103

104 Pilot: digitaal archiefbeheer

105 Uitgangspunten Langdurig bewaren Toegankelijk bewaren Veilig bewaren

106 Langdurig bewaren Gaat om informatie die voor de eeuwigheid moeten worden bewaard Aandachtspunten: Technische aspecten: Geen doe-het-zelf! Professioneel datacentre/e-depot: meerdere geografische locaties, voldoende middelen en professionaliteit, platformonafhankelijk (open source en cloud-oplossing) Juridische aspecten: (bijv. escrow-overeenkomsten, eigendomsrechten)

107 Toegankelijk bewaren Informatie moet niet alleen bewaard worden, maar ook toegankelijk zijn. D.w.z. bereikbaar en te raadplegen. Aandachtspunten: Ordening (metadata, hiërarchische structuren (ISAAR,ISAD)) Bestandsformaat (open formaten, standaardformaten)

108 Veilig bewaren Vanwege vertrouwelijkheid en belang voor specifieke gemeente moet informatie veilig bewaard kunnen worden. Aandachtspunten: Veilig voor calamiteiten: geografische spreiding informatie Veilig voor ongewenste blikken/gebruik (autorisatiesysteem, wetgeving lokale overheid, hackers, beheerders e-depot) Veilig voor ongewenste wijzigingen (authenticiteit informatie, niet per ongeluk weggooien, wijzigen etc.)

109 Nu concreet Voor de kerken gelden specifieke problemen/uitdagingen Een systeem moet enerzijds voldoende in huis hebben om aan de eisen voor goed archiefbeheer te kunnen voldoen Anderzijds is er in de kerken sprake van beperkte middelen en menskracht Keuze: depot via Datamatters met archiefbeheer via scopearchiv

110 Pilot in de praktijk Van verschillende kerken zijn allerlei documenten gescand Deze documenten zijn ingevoerd via scopearchiv en zo opgeslagen in het depot Documenten zijn via scopearchiv te beheren (demonstratie)

111 Conclusies en plenaire afsluiting door Peter van Beek 111

112 Informele borrel met gelegenheid tot napraten Dank voor uw komst! U ontvangt per een online enquete voor reflectie en vervolg! 112

Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer

Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer Keynote-lezing door Ad van Heijst: De kracht van mappen bij archiefbeheer 1 + Een mappenstructuur als basis voor een digitaal archief 80% van de informatie in grote bedrijven Bevindt zich in desktops en

Nadere informatie

Presentatie pilot 2 door Annette Allaart (Data Matters) en Marc Holtman (Stadsarchief Amsterdam): Digitalisering in de praktijk

Presentatie pilot 2 door Annette Allaart (Data Matters) en Marc Holtman (Stadsarchief Amsterdam): Digitalisering in de praktijk Presentatie pilot 2 door Annette Allaart (Data Matters) en Marc Holtman (Stadsarchief Amsterdam): Digitalisering in de praktijk 1 Kwaliteitswaarborging In digitaliseringstrajecten Marc Holtman Stadarchief

Nadere informatie

Keynote-lezing door Jan van der Male: Informatieverlies of informatieverrijking Veranderingen in particuliere archiefvorming en de gevolgen daarvan

Keynote-lezing door Jan van der Male: Informatieverlies of informatieverrijking Veranderingen in particuliere archiefvorming en de gevolgen daarvan Keynote-lezing door Jan van der Male: Informatieverlies of informatieverrijking Veranderingen in particuliere archiefvorming en de gevolgen daarvan voor duurzame toegankelijkheid en beschikbaarheid 1 Informatieverlies

Nadere informatie

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven

Digitaal archiveren. Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitaal archiveren Timo van Houdt werkgroep Archieven Digitale dementie Digitaal Analoog Virtueel Fysiek Bestand Document Digitaal werken = normaal Digitaal archiveren = problematisch Vandaag Gisteren

Nadere informatie

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding

Kerkelijk archiefbeheer. Een korte inleiding Kerkelijk archiefbeheer Een korte inleiding Hoofdstuk 1: Het archief Wat is een archief? Een archief is het geheel der bescheiden, ambtshalve ontvangen, of opgemaakt door een bestuur of zelfstandig handelend

Nadere informatie

Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum]

Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum] Op naar een (nieuwe) centrale mappenstructuur! [naam lesgever] [plaats, datum] Overzicht Centrale mappenstructuur Waarom? Opstellen Uitrollen Richtlijnen, tips & tricks Tools Ordening troef! Hartenjagen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot

15 / 22 september Kees Brouwer. Architectuur e-depot 15 / 22 september 2014 - Kees Brouwer Architectuur e-depot 2 Probleemstelling Probleem digitaal informatiebeheer niet op orde voldoen niet aan eisen archivering geen voorzieningen voor langdurige opslag

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden

DigiGIDS@work. Digitale opruimdag: de mappenstructuur onderhouden DigiGIDS@work Colofon Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel Arduinkaai 28 1000 Brussel Auteur: Stephanie Aertsen Vormgeving: Kevin Van Campenhout Afbeeldingen: Luc Vermeersch Verantwoordelijke

Nadere informatie

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief

Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen. Paul Drossens - Rijksarchief Substitutie: papieren documenten inscannen, digitaal bewaren en papieren versies vernietigen Paul Drossens - Rijksarchief Inhoud Wettelijk kader en rol Rijksarchief Voorbeeld: substitutie van personeelsdossiers

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk

Verslag archief- en informatiebeheer GR Ferm Werk Verslag archief- en informatiebeheer 2015 GR Ferm Werk Vastgesteld door het dagelijks bestuur van Ferm Werk op 9 juni 2016 Inleiding Als archiefzorgdrager legt het dagelijks bestuur van Ferm Werk verantwoording

Nadere informatie

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING

TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING TMLO: PRAKTISCHE TOEPASSING IPO themadag Digitale Duurzaamheid 8 maart 2016 Joost van Koutrik, Het Utrechts Archief Marielle Jansen ten Berge, Provincie Utrecht VOORDAT WE BEGINNEN... Er zijn twee soorten

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief

Helemaal Digitaal. Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Helemaal Digitaal Tips voor een beter beheer van je digitaal archief Digitaal archief? - digital born archief: - alle documenten/stukken die digitaal werden aangemaakt - bv. verslagen van bestuursvergaderingen

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Digitaal werken en digitaal archiveren

Digitaal werken en digitaal archiveren Digitaal werken en digitaal archiveren DRM en substitutie bij DNB Bert Kooi en Ines van Dijk 15 maart 2016 Programma Substitutie Van digitale hulpmiddelen naar digitaal werken Fysiek hybride digitaal archief

Nadere informatie

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief bewaren? Wat is archief? Wat is archief? Wat is archief?

Nadere informatie

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003

De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 De Eindhovense wijze van digitaal archiefbeheer in de praktijk Digitaal Archiefbeheer in de praktijk Antwerpen, 25 juni 2003 RHC-Eindhoven (c) 1 Opzet presentatie Omgeving Uitgangspunten Aanpak: de Eindhovense

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur

DIGITAAL DOCUMENTBEHEER. de opbouw van een digitale mappenstructuur DIGITAAL DOCUMENTBEHEER de opbouw van een digitale mappenstructuur Inhoud Wat? Wie? Wanneer? Waarom? Hoe? Wat? Archiefdocumenten Alle documenten die ongeacht hun datum, vorm, ontwikkelingsstadium of drager

Nadere informatie

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige.

Het E-depot. Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal beheer. Informatiekundige. Stadsarchief Amsterdam Het E-depot Standaardiseren voor een betere dienstverlening 24-06-2014 Orville Mac Donald, medewerker standaarden en richtlijnen. Afd. Archief en collectiebeheer, Sectie Digitaal

Nadere informatie

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot

Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst. Het Rotterdamse E-depot Informatie van nu, beschikbaar in de toekomst Het Rotterdamse E-depot Stand van zaken Het Stadsarchief Rotterdam heeft twee opdrachten: Als informatiebeheerder van Rotterdam, klaarstaan voor de digitale

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN

RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN RAPPORTAGE FOLLOW-UP ONDERZOEK ARCHIEFBEHEER GEMEENTE VALKENSWAARD 2016 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN 4 oktober 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3

Nadere informatie

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten

Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje. Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Toogdag Haarlem 2013: kerkelijk archiefbeheer in een nieuw jasje Lezing Kerkelijk archiveren in het digitale tijdperk: lusten of lasten Haarlem, 9 februari 2013 Inleiding Goedemorgen, mijn naam is Klaartje

Nadere informatie

Algemene selectielijst e-mails

Algemene selectielijst e-mails Algemene selectielijst e-mails Versie 1.1, september 2007 1. Inleiding Het doel van deze algemene selectielijst is een aanzet te geven tot een eerste selectie in de e-mails van de personeelsleden van het

Nadere informatie

Digitaal rentmeesterschap

Digitaal rentmeesterschap Paspoort Digitaal rentmeesterschap helpt kerken onthouden Ze helpen kerken van hun digitale dementie af... 2 et een diepe zucht klapt Wouter zijn laptop dicht. Alles weg. Alles! Geen document gaat meer

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem

Aanbesteding Raadsinformatiesysteem Aanbesteding Raadsinformatiesysteem 2017 Raadsinformatiesysteem Amsterdam 1 september 2017 moet één oplossing aanbesteed, geïmplementeerd en in gebruik zijn genomen ter ondersteuning van de openbare vergaderingen

Nadere informatie

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L

R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L R A P P O R T A G E F O L L O W - U P A U D I T A R C H I E F B E H E E R G E M E E N T E B L A D E L 2 0 1 6 SCOPE: BEHEER NIET-OVERGEBRACHTE ARCHIEFBESCHEIDEN Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Hybride archivering. Omslagproces van analoog naar digitaal. En wat doen we in de tussentijd? Organisatie, gedrag en cultuur (MO3?

Hybride archivering. Omslagproces van analoog naar digitaal. En wat doen we in de tussentijd? Organisatie, gedrag en cultuur (MO3? Hybride archivering Omslagproces van analoog naar digitaal Organisatie, gedrag en cultuur (MO3?) En wat doen we in de tussentijd? Statusbepaling leidende drager Omgang met ordening en borging: - gebruiksdrager

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens

Digitaal archief. Een Centraal Digitaal Depot. Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Digitaal archief Een Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Dé gemeenschappelijke voorziening in de justitiële ketens Een : digitaal opslaan van dossiers van ketenpartners voor een wettig

Nadere informatie

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING

GEMEENTE LEUDAL VERBETERPLAN DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING In het verslag van de archivaris zijn per Kritische Prestatie Indicator aandachtspunten geformuleerd. Deze aandachtspunten vormen de basis voor de in dit plan opgenomen verbeteracties en planning hiervan.

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang

Doel. Voordelen Met behulp van een overzichtelijke mappenstructuur bewaart men. Belang 1. Woord vooraf Doel Bij administraties is veel informatie in digitale vorm aanwezig. Een goed en efficiënt beheer moet ervoor zorgen dat de informatie op een geordende en toegankelijke wijze bij de diensten

Nadere informatie

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap

Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap Erfgoedinspectie Ministeriévan Onderwijs, Cultuuren Wetenschap > Retouradres Postbus 16478 2500 BL Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. mevr. mr. Biesheuvel-Vermeijden, griffier Postbus 20018

Nadere informatie

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST

ARCHIEF VAN PROBATIECOMMISSIE ARCHIEFSELECTIELIJST ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016

Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Verslag Horizontaal Toezicht Archiefbeheer 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Wettelijke regeling voor dynamisch en semi-statisch archief. 3 Kwaliteitszorg 4 Ordening, authenticiteit, context, toegankelijkheid,

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief

Project Digitalisering op Verzoek. Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Project Digitalisering op Verzoek Maarten Schenk Haags Gemeentearchief Programma Toelichting op project 13.15 uur Zelf aan de slag 13.45 uur Terugkoppeling/discussie 13.55 uur Conclusies 14.25 uur Aanleiding

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens.

Beleidsnotitie. Werken met en verwerken van gegevens. Beleidsnotitie Werken met en verwerken van gegevens. Status: Beleidsnotitie Gegevensverwerking Auteur T. Dries Datum September 2011 Datum vaststelling MT Datum vaststelling bestuurder Datum bespreking

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie.

Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. Het digitaal samenstellen en uniformeren van projectdocumentatie. As-Built Documentatie digitaal op orde Als uw bedrijf actief is in de Marine, Off-Shore, energie of chemische industrie, dan heeft u voor

Nadere informatie

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving

White paper. Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving White paper Simac Archief Services: archiveren conform wetgeving Inleiding Simac Archief Services Simac Archief Services bestaat uit een tweetal verschillende diensten die uiteraard te combineren zijn

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015

Presentatie e-depot: het archief van de toekomst. Chantal Keijsper 22 januari 2015 Presentatie e-depot: het archief van de toekomst Chantal Keijsper 22 januari 2015 Context van de pilot: landelijke ontwikkelingen Een veranderende samenleving Samenwerking in de archiefsector en breder

Nadere informatie

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw

Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw Omzeil het gebruik van mappen en bestanden over Wiki s en het werken in de 21 e eeuw In de whitepaper waarom u eigen documenten niet langer nodig heeft schreven we dat het rondmailen van documenten geen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens

Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens Jaarverslag 2012 Archiefbeheerder Glenn Hoens 10 april 2013 Lovendegem Het grootste deel van 2012 stond de archivaris in voor het archiefbeheer in 12 Meetjeslandse OCMW s, nl. de OCMW s van Aalter, Assenede,

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Archiefinnovatie Decentrale Overheden

Archiefinnovatie Decentrale Overheden Archiefinnovatie Decentrale Overheden 9 maart 2015 / Nationaal Archief / Het Utrechts Archief Digitale Taken Rijksarchieven / Landelijke e-depot infrastructuur Pilot e-depot gemeente Utrecht en Het Utrechts

Nadere informatie

Archiveren in de cloud?

Archiveren in de cloud? Archiveren in de cloud? Inleiding Enige tijd geleden stond er op de site van de Dutch cowboys een artikel over hoe je om moet gaan met informatiebeheer in de "Cloud" 1. De auteur van het artikel was in

Nadere informatie

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X

Conclusies en aanbevelingen van de. quick scan informatie- en archiefbeheer bij. afdeling X Conclusies en aanbevelingen van de quick scan informatie- en archiefbeheer bij afdeling X Datum quick scan : 10 mei 2011 Medewerker : de heer Y Ingevuld samen met archiefinspecteur : Ja Diagnose en aanbevelingen

Nadere informatie

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden

e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden e-depot Veel gestelde vragen en antwoorden voor aangesloten overheden Voorwoord Steeds meer overheidsorganisaties werken digitaal. Daardoor neemt de productie van digitale informatie toe. Al deze informatie

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Informatieveiligheid, de praktische aanpak

Informatieveiligheid, de praktische aanpak Informatieveiligheid, de praktische aanpak Wie ben ik? Frederik Baert Domeinverantwoordelijke Informatieveiligheid Domeinverantwoordelijke Infrastructuur & Connectiviteit @ V-ICT-OR V-ICT-OR cvba Dienstenorganisatie

Nadere informatie

Pilot e-depot uitplaatsing Demonstratie projectarchief aanleg Turborotonde en e-depot Zeeuws Archief. toelichting. Hanneke van Aalst (Zeeuws archief)

Pilot e-depot uitplaatsing Demonstratie projectarchief aanleg Turborotonde en e-depot Zeeuws Archief. toelichting. Hanneke van Aalst (Zeeuws archief) Pilot e-depot uitplaatsing Demonstratie projectarchief aanleg Turborotonde en e-depot Zeeuws Archief toelichting Hanneke van Aalst (Zeeuws archief) Een beschouwing vanuit Provincie Zeeland Sjaak Portegies

Nadere informatie

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op

Best practise e-depot. Streekarchieven zoeken de samenwerking op Best practise e-depot Streekarchieven zoeken de samenwerking op Opwarmen met stellingen Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de markt Een e-depot is de verantwoordelijkheid van de archiefdienst Een

Nadere informatie

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants.

Cloud Document Management & Secure Document Sharing. Online documenten delen, archiveren en structureren voor. werkgevers, werknemers en accountants. Cloud Document Management & Secure Document Sharing Online documenten delen, archiveren en structureren voor werkgevers, werknemers en accountants. Online documenten delen, structureren en archiveren voor

Nadere informatie

Norm 1: Bestuur en Beleid

Norm 1: Bestuur en Beleid Norm 1: Bestuur en Beleid De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens het college van burgemeester en wethouders draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn

Nadere informatie

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris

Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Model Archiefverordening Gemeenten zonder benoemde archivaris Archiefverordening gemeente De raad van ; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van ; Gelet op de artikelen 30,

Nadere informatie

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012]

Archief van de provinciale registratiecommissies voor aannemers. Archiefselectielijst [2012] ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) Versie no 4: 1 juli

Nadere informatie

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2

Hoofdstuk I.2 Organisatie Inleiding 1 Organisatie van het archiefbeheer Schematisch overzicht van de verantwoordelijkheden 2 INHOUDSTAFEL WEGWIJZER Ten geleide van de redactie 5 De redactieleden en auteurs 7 Gebruikte afkortingen 11 DEEL I: BASISREGELS Hoofdstuk I.1 Begrippen en regelgeving 1. Begrippen 2 1.1 Definitie van archief

Nadere informatie

Interne Memo nr. INT14-1518

Interne Memo nr. INT14-1518 Interne Memo nr. INT14-1518 Aan: college van B&W van Heerhugowaard Van: Johan Hoogewerf Datum: 30 juni 2014 Onderwerp: Verslag archief-kpi s gemeente Heerhugowaard 2014 Afschrift aan: 1. LOKALE REGELGEVING

Nadere informatie

Workshop Informatiebeheersplan

Workshop Informatiebeheersplan Workshop Informatiebeheersplan Vania Vande Voorde - Katlijn Vanhee ^- Glenn Maes Data: 16 mei 2017 www.vlaanderen.be\informatievlaanderen INHOUD 1. Wat is een Informatiebeheersplan (IBP) 2. Meerwaarde

Nadere informatie

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen

Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Pagina 1 van 5 Privacy Gedragscode Keurmerk RitRegistratieSystemen Inleiding Dit document dient als bijlage bij alle systemen waarbij het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) wordt geleverd en is hier

Nadere informatie

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma

Digitaal Archief DUURZAAM. Agenda. Dag van de Digitale Duurzaamheid DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma Digitaal Archief DUURZAAM Agenda Dag van de Digitale Duurzaamheid 2017 DiVault E-depot Oldambt Fasttrack programma 1 Doel DiVault Duurzaam preserveren, beheren en ontsluiten van cultuurhistorisch of economisch

Nadere informatie

*13.077867* 13.077867

*13.077867* 13.077867 *13.077867* 13.077867 Onderwerp Advies Dossiercode kwaliteitsplan digitaal archief Corsakwaliteitsplan digitaal archief Corsa MEMO INTERN Van : Jean-Luc Rouvroye Aan : zaakgericht werken Datum : 20 november

Nadere informatie

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden

LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden L E I D R A A D LEIDRAAD voor de vervanging van archiefbescheiden Voorwaarden, procedure en stappenplan Geactualiseerde versie 1 maart 2013 Archiefinspectie Regionaal Archief Nijmegen 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr.

(070) 373 8393. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. Samenvatting. informatiecentrum tel. ons kenmerk BAOZW/U201300267 Lbr. Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Archiefconvenant; wijzigingen in de Archiefwet en -regelgeving Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201300267

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning

SIMPLIFYSCAN. A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN A sharp choice in intelligent scanning SIMPLIFYSCAN: A SHARP CHOICE IN INTELLIGENT SCANNING SimplifyScan maakt het voor gebruikers mogelijk om documenten op een eenvoudige wijze te scannen

Nadere informatie

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot

Termen en begrippen Eisen Duurzaam Digitaal Depot Afgedrukt : 722011 Pagina 1 van 12 R.S. Jonker Aangeboden digitaal archiefstuk A Digitaal archiefstuk (DA), zoals de archiefvormer het aanbiedt aan het depot. Hiertoe wordt het door de zorgdrager verwijderd

Nadere informatie

Protocol archiefbeheer

Protocol archiefbeheer 162 Protocol archiefbeheer Protocol archiefbeheer 1. Definitie archief Een archief is het geheel van stukken, ontvangen of opgemaakt door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken zijn

Nadere informatie

Functionaliteit e-depot

Functionaliteit e-depot Functionaliteit e-depot Gevraagde demonstraties en toelichting van de functionaliteiten van de aangeboden e-depot voorzieningen. Inhoud Inleiding... 2 Generieke onderwerpen... 3 Opname van archiefobjecten...

Nadere informatie

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden.

Deze procedure beschrijft de wijze waarop klachten gerapporteerd, geregistreerd, afgehandeld en geanalyseerd worden. 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan het contact met de begeleider. Ook in de organisatie van het begeleidingstraject kan van alles misgaan. Het gaat om zaken die anders hadden moeten

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers.

Met cliënt wordt bedoeld de cliënt zelf of diens (wettelijke) vertegenwoordiger. De regeling is ook bedoeld voor klachten van medewerkers. Pagina: 1 van 5 Uitgifte datum : 15-04-2014 1. Inleiding Een klacht kan om meer kwesties gaan dan medische fouten. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied

= betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied Algemene opmerkingen:? betekent: niet te achterhalen / betekent: niet van toepassing AFDELING = betrokken afdeling van de administratie (de sjablonen worden per administratie gebundeld) 1. Taakgebied =

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski

ECM - Enterprise Content Management. Daniel Kucharski ECM - Enterprise Content Management Daniel Kucharski IT vraagstukken in de KMO Nood aan gebruiksvriendelijke software afgestemd op specifieke behoeften Geen grote investering in software en hardware Typische

Nadere informatie

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan?

Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? 1 Nieuwe privacyregels: Eitje of zwarte zwaan? Jaarvergadering Ledengroep Intern en Overheidsaccountants Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants Donderdag 14 september 2013 Wolter Karssenberg RE

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN

GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN GEMEENTE TERSCHELLING VERSLAG VERANTWOORDING ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER 2014-2015 Inleiding Sinds 1 oktober 2012 is de Wet Revitalisering Generiek Toezicht (Wet RGT) in werking getreden. De invoering

Nadere informatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie

De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie De weg naar duurzaam toegankelijke overheidsinformatie Voorstelling Dries Vandaele Quincy Oeyen Wat is informatiemanagement? Over welke informatie gaat het? TAAK Bestaansreden organisatie PROCES Bedrijfsprocesse

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling

Voorbeeld Praktijkopdracht. Secretaresse niveau 3. Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Voorbeeld Praktijkopdracht Secretaresse niveau 3 Betreft: Zorgt voor de schriftelijke informatie-uitwisseling Kwalificatiedossier Secretariële beroepen 2011-2012 Kwalificatie Secretaresse Kerntaak 1 Voert

Nadere informatie