Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS"

Transcriptie

1 Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Naam: Sagaert Vincent 2. Geboortedatum en plaats: 6 december 1976, Kortrijk 3. Burgerlijke staat: ongehuwd II. OPLEIDING 1. Middelbaar onderwijs School: Sint-Amandscollege Kortrijk Richting: Latijn met 8 uur wiskunde Algemeen laureaat en eerste prijs wiskunde 2. Universitair onderwijs A. Kandidaturen - Eerste Kandidatuur K.U.L.A.K. ( ): Magna cum laude - Tweede Kandidatuur K.U.L.A.K. ( ): Magna cum laude B. Licenties - Eerste licentie K.U. Leuven ( ): Magna cum laude - Tweede licentie K.U. Leuven ( ): Magna cum laude - Derde licentie K.U. Leuven ( ): Maxima cum laude Algemene ranking: 1 C. Doctoraat 13 november 2002: doctoraatsverdediging "Zakelijke subrogatie". Promotor: Prof. dr. E. Dirix. Andere juryleden: Prof. M.E. Storme (K.U. Leuven en U.I.A.); Prof. H. Vandenberghe (K.U. Leuven); Prof. R.D. Vriesendorp (Universiteit Tilburg); Prof. H. Vuye (U.F.S.I.A. F.U.N.D.P.).

2 III. BUITENLANDSE STUDIE- EN GASTVERBLIJVEN Juli-september 2000: Juli-augustus 2003: Research visiting aan de Universiteit van Oxford, college Lady Margareth Hall. Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Juli-augustus 2004: Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Juli-augustus 2005 : Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Academiejaar : Gastprofessor aan de Universiteit van Utrecht «European Property Law». IV. BEROEPSLOOPBAAN A. Functies in het verleden Oktober 1999 Oktober 2003: Aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek Vlaanderen bij het Instituut voor Insolventierecht, K.U. Leuven. Oktober 2003-oktober 2004: Zomer 2003: Plaatsvervangend docent "Notarieel Zekerheden- en Executierecht" aan de K.U. Leuven, licentie Notariaat (30 uur). Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Zomer 2004: Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Zomer 2005: Gastprofessor aan de Université de Burundi (Bujumbura) met leeropdracht "Introduction à l'étude du droit" (75 uur). Academiejaar : Plaatsvervangend docent Zakenrecht, voorrechten en hypotheken aan de K.U. Leuven Academiejaar : Gastprofessor European Property Law aan het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht

3 B. Huidige functies Oktober : Oktober : Oktober : Oktober : Oktober : Oktober 2007 : Oktober : Deeltijds Docent Universiteit Antwerpen (U.A.) met als leeropdrachten "Zakenrecht" (30 uur) en "Juridisch practicum zakenrecht" (20 uur). Advocaat aan de balie van Brussel bij kantoor Eubelius. Docent Verbintenissenrecht Einde van de onderneming aan de Universiteit Antwerpen, LLM Ondernemingsrecht (15u.) Docent aan de Katholieke Universiteit Leuven, Afdeling Kortrijk met als leeropdrachten - Verbintenissenrecht en - Goederen- en bijzondere overeenkomstenrecht (partim met B. Tilleman en A. Verbeke). Docent Goederenrecht aan de Katholieke Universiteit Brussel. Docent Goederenrecht- en Bijzondere Overeenkomstenrecht aan de K.U. Leuven (partim met B. Tilleman en A. Verbeke), Werkcollege Goederenrecht, Seminarie Goederenrecht, Masterproef Goederenrecht Docent Notarieel Proces-, Zekerheden- en Executierecht aan de K.U. Leuven. V. PRIJZEN, BEURZEN EN WETENSCHAPPELIJKE ONDERSCHEIDINGEN 1. Beurs als aspirant van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen ( ). 2. Winnaar van de A.P.R. - prijs met de bijdrage Openbare erfdienstbaarheden en vergoedingsplicht (500 ). 3. Beurs van de Vlaamse Leergangen 2000 voor onderzoeksverblijf aan Universiteit Oxford. 4. Winnaar van de T.P.R. prijs 2000 met de bijdrage De positie van schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen (2.500 ). 5. Winnaar van de T.P.R. prijs 2001 met de bijdrage Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden (2.500 ). 6. Winnaar van de Ius Commune Prize 2001 met de bijdrage Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden (1.200 ). 7. Titularis van de Wisselleerstoel van het Tijdschrift voor Privaatrecht , met Universiteit Utrecht als gastuniversiteit (7.500 ).

4 VI. ONDERZOEKSBEGELEIDING Begeleiding als (co-)promotor van: - Ruud Jansen (UA): Beschikkingsonbevoegdheid (2004- ) - Julie Del Corral (KULAK): Levering en consensualisme bij eigendomsoverdracht (2008- ) - Mathieu Muylle (KULeuven): De tijdsdimensie in het zakenrecht (2005- ) - Koen Swinnen (KULeuven): Accessoriteit in het privaatrecht (2008- ) Lid van de examenjury van: - Julie Deconinck (KULeuven): De voorwaarde in het contractenrecht (23 april 2007)(voorzitter van de examenjury); - Caroline Lebon (KULeuven): Het goederenrechtelijk statuut van schuldvorderingen (1 juni 2007); - Bram Akkermans (Universiteit Maastricht): The principle of numerus clausus in European Private Law (17 oktober 2008). VII. JURIDISCHE STAGES Augustus 1998: September 1998: Augustus 1999: Zomerstage bij het advokatenkantoor Loeff-Claeys-Verbeke (Antwerpen) Stagemeester: Mr. Filip Tilleman Zomerstage bij de Arbeidsrechtbank van Kortrijk Stagemeester: Voorzitter Eduard Nuyts Zomerstage bij het advokatenkantoor Linklaters De Bandt Stagemeester: Mr. Paul Van Hooghten VIII. REDACTIONELE FUNCTIES Nationaal: - Redactielid Tijdschrift voor Belgisch Burgerlijk Recht (deelredacties zakenrecht en zekerheden); - Lid Redactieraad Rechtskundig Weekblad (verantwoordelijke zakenrecht); - Redactielid Tijdschrift voor Vrederechters; - Redactielid Reeks Bibliotheek Burgerlijk Recht (Larcier). Internationaal - Redactielied Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht; - Belgisch lid van de Task Force en mede-auteur van het 'European Casebook on Property Law'; - Belgisch rapporteur van de rubriek 'Recent European Case Law' in de European Review of Private law. - Co-editor van de International Encyclopedia of Property and Trust Law (met A. Verbeke). IX. BELEIDSFUNCTIES AAN DE UNIVERSITEIT

5 : vertegenwoordiger van de AAP/BAP-delegatie in de POC Licenties Rechten van de K.U. Leuven; : lid van de Departementsraad en van het Comité van Beoordelaren aan de Universiteit Antwerpen : lid van de Faculteitsraad en de POC Rechten van de K.U. Leuven : voorzitter van het Onderwijs Management Team KULAK Subfaculteit Rechtsgeleerdheid : ISP-verantwoordelijke KULAK-Rechten : Lid Vaste Werkgroep Curriculumhervorming K.U. Leuven : secretaris examencommissie eerste bachelor en tweede bachelor Rechten K.U.Leuven Campus Kortrijk : Lid van de Evaluatiecommissie Rechtsfaculteit K.U. Leuven : Voorzitter van de Bibliotheekraad K.U. Leuven Campus Kortrijk X. TALENKENNIS Nederlands: Frans: Engels: Duits: Moedertaal Uitstekende actieve en passieve kennis Uitstekende actieve en passieve kennis Goede passieve en elementaire actieve kennis XI. VARIA - Rapporteur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (2000). - Belgisch rapporteur van de European Working Group on Transfer of Movables (Salzburg). - Belgisch rapporteur van de Group on a Common Core of European Private Law betreffende Transfer of Immovables (Trento). - Belgisch preadviseur van de Vereniging voor de Vergelijkende studie van het Recht in België en Nederland: Het zakenrechtelijk het statuut van nutsleidingen (2004). - Rapporteur voor het Belgische Ministerie van Justitie m.b.t. de Unidroit-Conventie betreffende internationale zakelijke rechten op roerend uitrustingsmaterieel, getekend in Kaapstad op 16 november 2001 (2003) : lid van de programma- en examencommissie van de PAV Vastgoedrecht in de Vastgoedpraktijk : lid van Insol Europe Academics : Leuvense Programmaleider van de sectie Goederenrecht van de Ius Commune Onderzoeksschool : lid van de Conseil de Développement de Lille-Métropole, voorzitter van de Commission Recherche et innovation : jurylid van de Ius Commune Prize : Promotor van Project Zuidinitiatief voor co-operatie met de Université du Burundi ( ) : lid van de Ministeriële Werkgroep Verhaalbaarheid Erelonen; : lid van de Raad van Bestuur van het Vlaams Pleitgenootschap aan de Balie te Brussel; - 27 november 2008: Openingsredenaar op de Plechtige Zitting ter opening van het gerechtelijk jaar van de Balie van Brussel in het Academiënpaleis te Brussel.

6 XI. BIBLIOGRAFIE 1. Boeken als (mede-)auteur of (mede-)editor V. SAGAERT, Parking- en garagecontracten, Brugge, Die Keure, 2001, 207 p. -, Zakelijke subrogatie, Antwerpen, Intersentia, 2003, 792 p. -, Ruimtelijke Ordening voor beginners, Brugge, Die Keure, , Vermogensrecht in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2007, 485 p. (met B. Tilleman en A. Verbeke). - (ed.), Ondergrondse constructies, Antwerpen, Intersentia, 2007, 196 p. (met C. Adriaansen). - (ed.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, 214 p. (met J. Ghysels en R. Palmans). - (ed.), La réforme du droit privé français. Un aperçu franco-belge, Brussel, Larcier, 2008, 182 p. - (ed.), Het appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, 280 p. (met G. Rommel). -, De vergeten dimensie van het eigendomsrecht. Openingsrede op de Plechtige Openingszitting van het 114 e werkingsjaar van de Balie van Brussel, Antwerpen, Intersentia, 2008, 23 p. 2. Cursussen V. SAGAERT, Cursus Zakenrecht, UIA, 2002, 216 p. (met H. Vuye) -, Introduction à l'étude du droit burundais, Bujumbura, Presse universitaire, 2004, 94 p. (tweede versie) -, Internationaal faillissementsrecht, opleiding curatoren, 2003, 93 p. -, Notarieel proces-, zekerheden- en executierecht, KULeuven, 110 p. -, Goederenrecht, KULeuven, 130 p. 3. Bijdragen in tijdschriften of verzamelwerken V. SAGAERT, De vergoedingsplicht bij openbare erfdienstbaarheden, TOGOR 1999, , De positie van de schuldeisers bij strafrechtelijk beslag en verbeurdverklaring van vermogensvoordelen, T.P.R. 2000, , De verjaring van de vordering uit onverschuldigde betaling, R.W , , Ongerechtvaardigde verrijking en gewijzigde omstandigheden, T.P.R. 2001, , Het lot van de preferente schuldeisers bij collectieve saneringsprocedures, De Gerechtsd. 2001, 4-23 (met A. De Wilde). -, Art. 45, 2, eerste lid lid Hyp. W., in Comm. Voorr. en Hyp., Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2001, 28 p. -, Verhaalsrechten en zekerheidsposities van schuldeisers onder de Europese Insolventieverordening, T.B.H. 2001, (met E. Dirix). -, De gevolgen van de actio pauliana en haar band met de ongerechtvaardigde verrijking, T.B.B.R. 2001,

7 -, De Europese Insolventieverordening, in Faillissement en Gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2002, 46 p. (ook verschenen als Grensoverschrijdende insolventieprocedures in Europa: het nieuwe recht na de Europese Insolventieverordening, in Recht in Beweging, Leuven, 2001, )(met E. Dirix). -, Intertemporele werking van zakelijke zekerheidsrechten, in Comm. Voorr. & Hyp., Antwerpen, Kluwer, 2002, 31 p. - De UNIDROIT-Conventie betreffende internationale zakelijke rechten op roerend uitrustingsmaterieel, in Comm. Voorr.&Hyp., Antwerpen, Kluwer, 2002, 45 p. -, De UNIDROIT-Conventie betreffende Internationale Zakelijke Rechten op Roerend Uitrustingsmaterieel: een laatste strohalm voor de Belgische luchtvaartindustrie?, R.W , Art. 877 B.W., in Comm. Erfenissen, schenkingen en testamenten, Antwerpen, Kluwer, 2002, 17 p. -, De Europese Richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, R.W , , Zekerheidsrechten in de Europese Insolventieverordening, Tijdschrift voor Insolventierecht (nl.) 2002, (met E. Dirix). -, Change of position in the law of restitution: a comparative overview, Jahresheft Internationales Juristenverein Osnabrück 2003, 40 p. (te verschijnen). -, Art. 878 t.e.m. 882 B.W., in Comm. Erfenissen, Schenkingen en Testamenten, Antwerpen, Kluwer, 2002, 65 p. -, De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties. Een verwittigd wanbetaler is er twee waard, R.W , (met I. Samoy). -, Art B.W., in Comm. Bijzondere Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2002, 5 p. -, The UNIDROIT Convention on International Interests in Mobile Equipment: a Belgian perspective, ERPL 2004, , "Zekerheidsrechten en de Europese Insolventieverordening", in Comm. Voorr. & Hyp., Mechelen, Kluwer, 2003, 25 p. -, "Het voorrecht van boedelscheiding", in Comm. Voorr & Hyp., Mechelen, Kluwer, 2003, 45 p. -, "Medeverbondenheid in het insolventierecht: een overzicht van de positie van de borg, echtgenoot en hoofdelijke medeschuldenaar", in K.F.B.N. (ed.), Beslagrecht en de rechtspositie van de schuldenaar. Verslagboek van studiedag op 3 april, Brussel, 2003, 51 p. -, "Unjust enrichment and change of position", Maastricht Journal of European and Comparative Law 2004, , "Bouwen en zakenrecht", in A. VERBEKE, K. DEKETELAERE en M. SCHOUPS (ed.), Handboek Bouwrecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, (met K. Vanhove). -, Real rights and real obligations in Belgian and French law, in J. MILO en S. BARTELS, The content of real rights, Ars notarius, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 2004, , "Actuele ontwikkelingen in het verbintenissenrecht. De Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties", in Recht in Beweging, Leuven, 2003, (met I. Samoy). -, De zakenrechtelijke werking van de cessie van schuldvorderingen: de nieuwe IPR-regeling na de Wet van 2 augustus 2002, T.P.R. 2003, , "Internationale faillissementen", in Themis Insolventierecht , Brugge, die Keure, 2003,

8 -, "Zaakwaarneming", in Comm. Bijz. Overeenkomsten, Mechelen, Kluwer, 2004, 46 p. -, Eigendom, burenhinder en afstanden tussen buren, in B. HUBEAU en F. VOETS, Ruimtelijke Ordening voor Beginners, Brugge, Die Keure, 2005, , "Les interférences entre le droit des biens et le droit des obligations: une analyse de l évolution depuis le Code civil", in P. WERY, Le droit des obligations contractuelles et le Bicentenaire du Code civil, Brugge, die Keure, 2004, , Kosten en erelonen van de advocaat: de wetgever is aan zet, R.W , (met I. Samoy). -, Oude zakenrechtelijke figuren met nut voor een moderne familiale vermogensplanning. Knelpunten van tontine, vruchtgebruik, erfpacht en opstal, in Levenslang en verder. Familiale vermogensplanning in de 21 e eeuw, XXXste postuniversitaire Cyclus Willy Delva , Mechelen, Kluwer, 2004, , Kwalitatieve verbintenissen in het Belgische en Nederlandse recht, in S. STIJNS en J.M. SMITS (ed.), De inhoud en de werking van overeenkomsten, Antwerpen, Intersentia, 2005, , De kwaliteitsrekening herbezocht, in Liber amicorum van het Tijdschrift voor Privaatrecht en Marcel Storme, 2004, (met E. Dirix) (ook verschenen in Tijdschrift voor Privaatrecht). -, Zakelijke subrogatie: Een inleidende kennismaking met een algemeen beginsel van het vermogensrecht, Jura Falc. 2004, , De wet betalingsachterstand: de theorie in de praktijk, in VPG Jaarboek, 2005, te verschijnen. -, Het zakenrechtelijk statuut van nutsleidingen in het Belgisch recht. Preadvies voor de Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht in België en Nederland, T.P.R. 2004, , Strafrechtelijke inbeslagname, strafrechtelijke verbeurdverklaring en private vermogensrechten na de Wet van 19 december 2002, in Balie van Kortrijk (ed.), Beslag, Brussel, Larcier, 2004, , Nieuwe perspectieven op het eigendomsrecht na tweehonderd jaar Burgerlijk Wetboek, in B. TILLEMAN en P. LECOCQ, Zakenrecht, Brugge, Die Keure, 2005, , Actuele ontwikkelingen inzake notarieel procesrecht, in L. WEYTS en C. CASTELEIN (ed.), Notariële nieuwigheden, Leuven, Universitaire Pers, 2005, , Het eigendomsrecht als volwaardig zekerheidsinstrument?, in XXXIste postuniversitaire Cyclus Willy Delva , Mechelen, Kluwer, 2006, , De Wet Financiële Zekerheden, R.W , (met H. Seeldrayers). -, Het tontinebeding door de bril van het goederenrecht, in Liber Alumnorum KULAK, Brugge, Die Keure, 2005, , De rol van zaakvervanging in het testamentaire erfrecht, Not. Fisc. M. 2005, , Het goederenrecht als open systeem van verbintenissen? Poging tot een nieuwe kwalificatie van de vermogensrechten, T.P.R. 2005, , Het onderscheid tussen persoonlijke en zakelijke vorderingen. Het verjaringsregime van zakelijke vorderingen nader geanalyseerd, in I. CLAEYS, Verjaring in het privaatrecht, Mechelen, Kluwer, 2005, , Belgian law, in G. MOSS en B. WESSELS (eds), EU Banking and Insurance Insolvency, Oxford, Oxford University Press, 2006, , Het voorrecht van de niet-betaalde verhuurder en huurwaarborg, in Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2006, , Huurrecht en goederenrecht, in Algemeen Huurrecht, Brugge, Die Keure, 2005,

9 -, Cross border Insolvencies in Belgian Private International Law, Int. Ins. Law Journ. 2005, (met E. Dirix). -, The protection of non-professional sureties in Belgian law, in A. COLOMBI-CIACCHI, Protection of non-professional sureties in Europe: formal and substantive disparity, Baden-Baden, Nomos, 2007, , Art. 94 Wb. IPR, in M. PERTEGAS SENDER en P. WAUTELET (ed.), Het Wetboek Internationaal Privaatrecht Becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2005, , Art. 107 Wb. IPR, in M. PERTEGAS SENDER en P. WAUTELET (ed.), Het Wetboek Internationaal Privaatrecht Becommentarieerd, Antwerpen, Intersentia, 2005, , La notion de biens, in Rapports belge pour le Congrès international de droit comparé, Brussel, Bruylant, 2006, (met P. Lecocq en B. Vanbrabant). -, Actuele ontwikkelingen inzake erfdienstbaarheden, in H. VANDENBERGHE (ed.), Themis. Zakenrecht, Brugge, Die Keure, 2006, , Postcontractuele bedingen, in S. STIJNS en K. VANDERSCHOT (ed.), Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en de beëindiging van contracten, Antwerpen, Intersentia, 2006, (met L. Cornelis). -, Het verbod van erfstellingen over de hand voorbijgestreefd? Naar een moderne invulling van de beschikkingsbevoegdheid in het vermogensrecht, in F. SWENNEN en R. BARBAIX (ed.), Over Erven. Liber amicorum Mieken Puelinckx-Coene, Mechelen, Kluwer, 2006, , The fragmented system of land burdens in French and Belgian law, in S. VAN ERP en B. AKKERMANS, Towards a unified system of land burdens, Antwerpen, Intersentia, 2006, , Onroerende leasing, in B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Handboek leasing, Brugge, Die Keure, 2006, , De Europese Insolventieverordening, in Faillissement en Gerechtelijk akkoord, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 2006, 60 p. (met E. Dirix). -, De cessie van schuldvorderingen in het voorstel van Rome I Verordening: een kritische analyse, Bank en Fin. 2006, (met E.M. Kieninger en H.C. Sigman). -, De Wet Financiële Zekerheden ontleed, in C.B.R. Jaarboek , Antwerpen, Maklu, 2006, (met H. Seeldrayers). -, Aandachtspunten van de verschoonbaarheid bij faillissement en de collectieve schuldenregeling, in K.F.B.N. (ed.), Enkele aandachtspunten voor het notariaat. Verslagboek congres 28 september 2006, Brussel, , Praktische knelpunten van de Wet Financiële Zekerheden, in E. DIRIX en H. COUSY (ed.), Themis. Insolventierecht, Brugge, Die Keure, 2006, , Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht, in C. ADRIAANSEN en V. SAGAERT (ed.), Ondergrondse constructies, Antwerpen, Intersentia, 2007, , Bij wijze van uitgeleide: quo vadis met ondergrondse constructies?, in C. ADRIAANSEN en V. SAGAERT (ed.), Ondergrondse constructies, Antwerpen, Intersentia, 2007, , De wetsvoorstellen inzake de verhaalbaarheid van erelonen van de advocaat: oproep om de Wet Betalingsachterstand niet uit het oog te verliezen, R.W , (met I. Samoy). -, Het acquis van het Europese goederenrecht, in A.S. HARTKAMP, K. LEUS, C. SIEBURGH, De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht, I, Deventer, Kluwer, 2008, , De verkrijgende verjaring van onroerende goederen herbezocht. Een aanzet tot het debat over het verjaringsrecht, R.W , , The French can not tame the trust, NTBR 2007, 185.

10 -, Cessie van kredietovereenkomsten en van vorderingen uit kredietovereenkomst, in E. TERRYN (ed.), Handboek consumentenkrediet, Brugge, Die Keure, 2007, , De onteigening op nieuwe paden, in Liber amicorum Hugo Vandenberghe, Brugge, Die Keure, 2007, , Rechtszekerheid bij de handel in kunstvoorwerpen. Een wankel evenwicht tussen patrimoniumbescherming en bezitsbescherming, in K. RIMANQUE en F. SWENNEN (ed.), Kunst en Recht, Antwerpen, Intersentia, 2007, , Wat als het vermogen gaat schuiven? Casuïstiek rond zaakwaarneming, onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking, in S. STIJNS (ed.), Themis Verbintenissenrecht, Brugge, Die Keure, 2007, , Consensus versus delivery systems. Consensus about tradition?, in W. FABER en B. LURGER (ed.), Rules for the transfer of movables. A candidate for European harmonization or national reforms?, München, Sellier, 2008, , De Wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat, R.W , (met I. Samoy). -, Het voorontwerp van Insolventiewet: enkele highlights vanuit Belgisch perspectief, in, J.A. van de Hel, M.C.A. van den Nieuwenhuijzen en J.H. Verdonschot (ed.), Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2008, (met R. Jansen). -, Erfpacht, ontbinding en faillissement: een complexe trilogie, T. Not. 2008, (met M. Somers). De verhaalbaarheid van kosten en erelonen van een advocaat, in Recht in beweging. Verslagboek 15de VRG-Alumnidag 2008, Antwerpen, Maklu, 2008, (met I. Samoy). -, Verticale eigendomsgrenzen en verticaal beperkte onteigeningen, in J. GHYSELS, V. SAGAERT en R. PALMANS (ed.), Onteigeningen en eigendomsbeperkingen onder de grond en in de lucht, Antwerpen, Intersentia, 2008, , De exclusiviteit van het eigendomsrecht aan de tand gevoeld, NTBR 2008, , Eerste praktische knelpunten van de Wet Verhaalbaarheid Erelonen, in Balie van Gent (ed.), Actualia gerechtelijk recht, Brussel, Larcier, 2008, (met I. Samoy). -, Kroniek Internationaal Insolventierecht, in B. ALLEMEERSCH en D. LAMBRECHT, Actuele ontwikkelingen inzake faillissementsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, , Verantwoordelijkheid en eigendom: het aansprakelijkheidsrecht op zijn kop?, in Verantwoordelijkheid en recht, Antwerpen, Kluwer, , Legal security in the art trade and the impact of rules with regard to cultural goods, in B. DEMARSIN, E.J.H. SCHRAGE, B. TILLEMAN en A. VERBEKE (ed.), Leuven Art and Law, Antwerpen, Die Keure-Mercator, 2008, (met J.M. Milo). -, Notariële perspectieven en valkuilen in verband met erfdienstbaarheden, in C. CASTELEIN, A. VERBEKE en L. WEYTS ed.), Notariële actualiteit , Brussel, Larcier, 2008, , «La réforme du droit privé français dans le développement du droit privé européen», in V. SAGAERT (ed.), La réforme du droit privé français. Un aperçu franco-belge, Brussel, Larcier, 2008, , «De overdracht van een kavel onder de Appartementswet», in G. ROMMEL en V. SAGAERT (ed.), Appartementsrecht, Brugge, Die Keure, 2008, , De verkrijgende verjaring van het opstalrecht, NTBR 2008/10. -, Volume-eigendom. Een verkenning van de verticale begrenzing van onroerende eigendom, T.P.R. 2008, te verschijnen.

11 4. Annotaties V. SAGAERT, De minnelijke verzekeringsexpert: bevoorrecht krachtens art. 20, 4 Hyp. W.?, (noot onder Gent 31 december 1998), R.W , , Collectieve saneringsprocedures en zakelijke zekerheidsrechten, (noot onder Rb. Gent 8 mei 2000), R.W , (met A. De Wilde). -, Verplaatsing van de handelszaak, (noot onder Gent 7 februari 2000), in Fare Actua, 2001, Afl. 1, , De vervreemding en bewerking van het onderpand der zakelijke zekerheden, (noot onder Antwerpen 5 juni 2000), R.W , , La procédure de règlement collectif de dettes et le privilège fiscal, in Jaarboek Kredietrecht en collectieve schuldenregeling, 2000, (ook verschenen als Une opinion sur la question du privilège fiscal dans le cadre du règlement collectif de dettes, Cah. méd. dettes 2001, afl. 12, 25-27). -, Compensatie door de verkoop van aandelen tijdens de verdachte periode, (noot onder Gent 1 december 1999), T.R.V. 2001, , Het conflict tussen de hypotheekhouder van de opstalhouder en de hypotheekhouder van de grondeigenaar, (noot onder Cass. 15 juni 2001), R.W , , Enkele bedenkingen bij de verschoonbaarverklaring van een gefailleerde rechtspersoon, (noot onder Brussel 10 september 2001), T.R.V. 2001, , The priority conflict between the seller under title retention and the assignee of the claim out of a resale, (noot onder Cass. fr. 26 april 2000), ERPL 2002, , De derdenrekening van een advocaat: een algemene kwaliteitsrekening?, (noot onder Brussel 26 maart 2002), T.B.B.R. 2003, , Kan een betaling in uitvoering van een gerechtelijke beslissing een onverschuldigde betaling zijn?, (noot onder Cass. 16 mei 2002), R.W , , Eindelijk duidelijkheid over de omzetting van een hypothecaire volmacht tijdens de verdachte periode, (noot onder Cass. 24 oktober 2002), R.W , , Moeten zichtbare conventionele erfdienstbaarheden worden overgeschreven?, (noot onder Cass. 13 december 2002), R.W , , Het 'in natura' vereiste bij eigendomsvoorbehoud:de zakenrechtelijke gevolgen van de bewerking, vermenging en wederverkoop, (noot onder Brussel 19 november 2002), T.B.H. 2003, , Het voorrecht van de onderaannemer en het lot van de interesten, (noot onder Cass. 22 maart 2002), T.B.O. 2003, , Onverschuldigde betaling en het rechtmatig vertrouwen van de accipiens, (noot onder Cass. 26 mei 2003), R.W , , De vereniging van mede-eigenaars in een groep van appartementsgebouwen, (noot onder Cass. 3 juni 2004), R.W , , Onverschuldigde betaling via bankoverschrijving: wie betaalt het gelag?, (noot onder Cass. 19 december 2002), T.B.B.R. 2005, , Beslag op Belgische goederen na de opening van een buitenlandse insolventieprocedure, (noot onder Beslagr. Brussel 11 juli 2005), R.W ,

12 -, De overdracht van de onderneming in het gerechtelijk akkoord: naar een veralgemeende hypothecaire zuivering bij samenloopprocedures?, (noot onder Cass. 13 mei 2005), R.W , , Prescription in French and Belgian property law after the Pye-judgment, (noot onder Hof Mensenrechten 15 november 2005), ERPL 2006, , Schuldvergelijking en gerechtelijk akkoord: continuïteit creëert connexiteit, (noot onder Cass. 1 juni 2006), R.W , , Het Hof van Cassatie geeft groen licht voor het minnelijk kantonnement, (noot onder Cass. 2 februari 2007), R.W , , Opstal en openbaar domein: een doorbraak, (noot onder Cass. 18 mei 2007), R.W , , Onroerende goederen door bestemming en beslag, (noot onder Cass. 15 februari 2007), R.W , , Onroerendmaking door incorporatie: over het verschil tussen beweegbaarheid en verplaatsbaarheid, (noot onder Cass. 14 februari 2008), R.W , , De lotgevallen van een oude Breughel in het IPR-goederenrecht, (noot onder Antwerpen 3 december 2007), R.W , te verschijnen. 5. Rapporteringen V. SAGAERT, Transfer of movables in Belgian law, rapport voor de Working Group on a European Civil Code, 2006, 118 p. (met C. Cauffman). -, Verslag van de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, gehouden op 15 december 2000 te Den Haag, N.J.B. (nl.) 2001, (met L. Van Lent). -, Verslag van het debat over het preadvies eigendomsvoorbehoud van Prof. P.L. Nève op de jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking d.d. 15 december 2000 te Den Haag, in Jaarboek Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Deventer, Kluwer, 2001, , Advies betreffende de implementatie van de Unidroit-Conventie betreffende internationale zakelijke rechten op roerend uitrustingsmaterieel, getekend in Kaapstad op 16 november 2001, voor het Ministerie van Justitie, 10 p. -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2003, (bespreking van Cass. 6 november 2002, Cass. 22 maart 2002, Cass. 16 mei 2002, Cass. 2 mei 2002)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2003, (bespreking van Cass. 13 oktober 2000, Cass. 24 oktober 2002, Cass. 21 maart 2003, Cass. 6 november 2002, Cass. 19 november 2001)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2003, (bespreking van Cass. 21 maart 2003, Cass. 4 april 2003, 8 november 2002, Cass. 28 februari 2002, Cass. 19 december 2002)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2004/2 (bespreking van Cass. 10 december 2001, Cass. 21 november 2003; Cass. 31 oktober 2003; Cass. 4 december 2003, Cass. 26 juni 2003)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2004/4.

13 -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2005, (bespreking van Cass. 22 april 2005, Cass. 11 maart 2004, Cass. 18 maart 2004; Cass. 23 september 2004; Cass. 29 oktober 2004)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2005, (bespreking van Cass. 23 september 2004, 3 februari 2005, Cass. 13 januari 2005 en Cass. 7 januari 2005)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2005, (bespreking van Cass. 19 mei 2005, Cass. 20 juni 2005, 23 mei 2005, Cass. 23 juni 2005, Cass. 11 februari 2005)(met rapporteurs uit andere Europese landen). -, Belgisch rapporteur van "Recent Case law", ERPL 2006, (bespreking van Cass. 23 juni 2005, Cass. 30 juni 2005, Cass. 12 oktober 2005, Cass. 1 december 2005) (met rapporteurs uit andere Europese landen). 6. Recensies V. SAGAERT, Recensie van W.H. VAN BOOM, M.E. FRANKE, I.S.J. HOUBE, L. REURICH en M.H. WISSINK (ed.), Civiele constructies, in BW-Krant Jaarboek 15, Deventer, Gouda Quint, 1999, 142 p., R.W , , Recensie van E.A.D.B.F./E.V.B.F.R., De restitutieverbintenissen van de bankier, Brussel, Bruylant,1998, 208 p., R.W , , Recensie van A.C. VAN SCHAIK, Volmacht, in Monografieën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 1998, 113 p., R.W , , Recensie van S.Y.Th. MEYER, Middellijke vertegenwoordiging, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 325 p., R.W , , Recensie van H.C.F. SCHOORDIJK, Onverschuldigde betaling en ongerechtvaardigde verrijking in driepartijenverhoudingen, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 195 p., R.W , , Recensie van H. PASMAN, G.M.F. SNIJDERS en W.J.M. VAN ANDEL (ed.): Overnemen: een hele onderneming, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 1999, 413 p., R.W , , Recensie van S.C.J.J. KORTMANN, N.E.D. FABER, J.A.M. STRENS-MEULEMEESTER (ed.), Vertegenwoordiging en tussenpersonen, Deventer, Tjeen Willink, 635 p., R.W , Recensie van J.M. SMITS, Europees privaatrecht in wording. Naar een Ius commune Europaeum als gemengd rechtstelsel, Antwerpen, Intersentia, 1999, 302 p., R.W , , Recensie van L.P.W. VAN VLIET, Transfer of movables, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2000, N.T.B.R. (nl.) 2001, , Recensie van N.J. POLAK, (bewerkt door C.E. POLAK), Faillissementsrecht, Deventer, Kluwer, 1999, 373 p., T.P.R. 2001, , Recensie van A. ZENNER, Faillites et concordats. Chronique de doctrine et de jurisprudence , in Les dossiers du journal des tribunaux, Brussel, Larcier, 2000, 128 p., T.P.R. 2001, , Recensie van A.L.H. ERNES, Onbevoegde vertegenwoordiging, Deventer, Kluwer Rechtswetenschappen, 2000, 250 p., R.W , te verschijnen. -, Recensie van F.H.J. MIJNSSEN en P. DE HAAN, Algemeen goederenrecht, in Asser-Serie, Deventer, Tjeen Willink, 2001, 540 p., R.W , , Recensie van G.E. VAN MAANEN, Ongerechtvaardigde verrijking, in Ars Aequi Cahiers, Nijmege, Ars Aequi Libri, 2001, 55 p., R.W , 480.

Curriculum vitae. Research fellow aan de Universiteit van Oxford, college Lady Margareth Hall.

Curriculum vitae. Research fellow aan de Universiteit van Oxford, college Lady Margareth Hall. Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Naam: Vincent Sagaert 2. Geboortedatum en plaats: 6 december 1976, Kortrijk 3. Burgerlijke staat: ongehuwd II. OPLEIDING 1. Middelbaar onderwijs School: Sint-Amandscollege

Nadere informatie

Curriculum vitae. Research fellow aan de Universiteit van Oxford, college Lady Margareth Hall.

Curriculum vitae. Research fellow aan de Universiteit van Oxford, college Lady Margareth Hall. Curriculum vitae I. PERSOONLIJKE GEGEVENS 1. Naam: Vincent Sagaert 2. Geboortedatum en plaats: 6 december 1976, Kortrijk 3. Burgerlijke staat: ongehuwd II. OPLEIDING 1. Middelbaar onderwijs School: Sint-Amandscollege

Nadere informatie

July-September 2000: Research scholarship at the University of Oxford (College Lady Margareth Hall) (granted by the Vlaamse Leergangen.

July-September 2000: Research scholarship at the University of Oxford (College Lady Margareth Hall) (granted by the Vlaamse Leergangen. Curriculum vitae I. PERSONAL DATA 1. Name: Sagaert Vincent 2. Place of residence Min. Theo Lefevrelaan 14 8500 KORTRIJK 3. Date and place of birth: 6 DECEMBER 1976, Kortrijk II. EDUCATION 1. High School

Nadere informatie

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge

VRUCHTGEBRUIK. Mogelijkheden, beperkingen en innovaties. Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge VRUCHTGEBRUIK VRUCHTGEBRUIK Mogelijkheden, beperkingen en innovaties Vincent Sagaert Alain-Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Editors: Vincent Sagaert, Hoogleraar KU Leuven, KULAK en UA Advocaat

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. Inleiding... 1 iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.. i Inleiding............................................... 1 Hoofdstuk I. Wanneer bestaat een dienstbaarheid ten

Nadere informatie

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51

DE CONTRACTUELE MODULERING VAN DE GEBRUIKS- EN BESCHIKKINGSBEVOEGDHEDEN VAN DE VRUCHTGEBRUIKER Ruud Jansen en Koen Swinnen... 51 INHOUD DE KWALIFICATIE VAN HET RECHT VAN VRUCHTGEBRUIK: CONTRACTUELE MOGELIJKHEDEN EN AFBAKENING TEGENOVER OPSTAL, ERFPACHT EN HUUR Nicolas Carette en Julie Del Corral.............................. 1 I.

Nadere informatie

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar

VERMOGENSRECHT. Tekst & Commentaar VERMOGENSRECHT Tekst & Commentaar INHOUD Voorwoord Auteurs Lijst van afkortingen V VII XVII BOEK 3. VERMOGENSRECHT IN HET ALGEMEEN 1 Titel 1. Algemene bepalingen (art. 1-31) 3 Afdeling 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Charlotte Declerck........................ 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten

Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten Zakenrecht en zakelijke zekerheidsrechten INLEIDING...1 HET ZAKENRECHT GESITUEERD BINNEN HET VERMOGENSRECHT...1 HET BELANG VAN HET ZAKENRECHT...2 BEGRIPPEN ZAAK GOED VERMOGEN...3 HOOFDSTUK 1: DE LEER VAN

Nadere informatie

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING

DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING DE ONTEIGENINGSVERGOEDING De positie van derden bij onteigening Editors Robert Palmans Vincent Sagaert Auteurs Carine Boddaert Robert Palmans Bruno Peeters Vincent Sagaert Mathieu

Nadere informatie

Invordering tegen particulieren

Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Invordering tegen particulieren Aspecten van beslag en executie Invorderingsproblematiek en collectieve schuldenregeling: actualia 2010 Invordering tegen particulieren en

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD....................................................... v FISCALE ASPECTEN VAN DE BILLIJKE SCHADELOOSSTELLING BIJ ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE Bruno Peeters en Anne Van de Vijver............................

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Op veler verzoek maakt Wolters Kluwer de oude drukken van 135 belangrijke boeken én het archief van 25 tijdschriften online beschikbaar! Binnen Navigator, Legal Intelligence of Rechtsorde heeft u nu al

Nadere informatie

ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY

ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY ACADEMISCH CURRICULUM ILSE SAMOY 1. Publicaties a) Proefschrift Middellijke vertegenwoordiging. Vertegenwoordiging herbekeken vanuit het optreden in eigen naam voor andermans rekening, Antwerpen-Oxford,

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00

HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 VII Inhoudsopgave VOORWOORD 00 INLEIDING 00 HOOFDSTUK I: DE LEER VAN DE INDELING VAN DE GOEDEREN 00 Afdeling 1 Roerende en onroerende goederen 00 1/ Belang van deze indeling 00 2/ Onroerende goederen 00

Nadere informatie

KOOP ONROEREND GOED Personal copy of ()

KOOP ONROEREND GOED Personal copy of () KOOP ONROEREND GOED CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP ONROEREND GOED Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Onroerend

Nadere informatie

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel

notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM Inhoudstafel notar.actual.book Page i Tuesday, September 23, 2008 12:44 PM I Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De wet van 27 april 2007 tot hervorming van het echtscheidingsrecht: de echtscheiding op grond van onherstelbare

Nadere informatie

CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT

CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP GEMEEN RECHT Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Gemeen recht Gabriël-Luc

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v

INHOUD. Voorwoord... v INHOUD Voorwoord............................................................ v Openbare erfdienstbaarheden en privaatrechtelijke erfdienstbaarheden: afbakening, wisselwerking en co-existentie Vincent Sagaert..................................................

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

VESTIGING, ONTSTAAN EN EINDE VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID DOOR

VESTIGING, ONTSTAAN EN EINDE VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID DOOR Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2013-2014 VESTIGING, ONTSTAAN EN EINDE VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID DOOR BESTEMMING VAN DE HUISVADER Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 23 Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Basisprincipes fiscaliteit (3stp) 09-10 Personenbelasting (5stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Accountancy-Fiscaliteit 09-10 Sociaal

Nadere informatie

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ONROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ON- ROERENDE GOEDEREN. GRONDIGE ANALYSE VAN ENKELE RECHTSFIGUREN N. VANDEBEEK Advocaat

Nadere informatie

Aanloop tot wetswijziging

Aanloop tot wetswijziging De nieuwe Opstalwet FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Wet van 10 januari 1824 over het recht

Nadere informatie

Persoonlijke kopie van ()

Persoonlijke kopie van () KOOP AANDELEN CONTRACTUELE CLAUSULES KOOP AANDELEN Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Koop Aandelen Gabriël-Luc

Nadere informatie

Sinds oktober 2007: docent Postgraduaat Estate Planning VUB-ULB-Stichting Vermogensplanning (http://www.vub.ac.be/ipavub/pg_estate.html).

Sinds oktober 2007: docent Postgraduaat Estate Planning VUB-ULB-Stichting Vermogensplanning (http://www.vub.ac.be/ipavub/pg_estate.html). Academische fiche Prof. dr. Renate BARBAIX 1. Personalia Naam : Barbaix Voornaam: Renate Geboortedatum: 17/11/1979 Geboorteplaats: Dendermonde Werkadres: Universiteit Antwerpen Faculteit Rechten Campus

Nadere informatie

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I.

INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT. Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS. Deel I. INHOUD p. Goede wijn behoeft geen krans 7 JAN RONSE INSTITUUT Het rijke leven van Jan Ronse 17 KOEN GEENS Deel I. Over Jan Ronse 23 Nieuwe togati in de Faculteit van de Rechtsgeleerdheid in het Academiejaar

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13

Voorwoord 5. Inhoudsopgave 7. Curriculum Vitae 13 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Inhoudsopgave 7 Curriculum Vitae 13 Over grondslagen van privaatrecht, discursieve grootheden, rechters die wetgeven en juridische methoden. Inleiding door Rob van Gestel en Eric

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED

KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED KNELPUNTEN VERKOOP ONROEREND GOED REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel

Nadere informatie

Plaatsingssysteem PRI

Plaatsingssysteem PRI Plaatsingssysteem PRI PRIVAATRECHT NEDERLAND A Werken van bijzondere aard A 10 Naslagwerken, woordenboeken A 20 Losbladige werken A 30 Seriewerken A 40 Jurisprudentieverzamelingen B Burgerlijk recht algemeen

Nadere informatie

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen

N.C. van Oostrom-Streep, 'De kwalitatieve verplichting' Woord vooraf Lijst van afkortingen Inhoudsopgave Woord vooraf Lijst van afkortingen v xv Hoofdstuk 1 Inleiding op het onderwerp, presentatie van de onderzoeksvraag 1 1.1 Inleiding 1 1.2 De mogelijkheden 2 1.3 De vraag 4 1.4 De methode 5

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3

INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN... 3. Inleiding... 3 INHOUDSTAFEL BOEK II. ZAKENRECHT.... 1 TITEL I ZAKEN IN HET ALGEMEEN.... 3 Inleiding.... 3 Hoofdstuk I. Onderscheid der goederen.... 4 Afdeling I. Belangrijkste indelingen.... 4 Afdeling II. Roerende en

Nadere informatie

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT

LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT LEASING EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, VOLGENS BESLUIT VAN HET COLLEGE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis

Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Enige aspecten van de kwalitatieve verbintenis Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Radboud Universiteit Nijmegen op gezag van de rector magnificus prof. mr. S.C.J.J. Kortmann, volgens

Nadere informatie

AANNEMING BOUWWERKEN

AANNEMING BOUWWERKEN AANNEMING BOUWWERKEN CONTRACTUELE CLAUSULES AANNEMING BOUWWERKEN Gabriël-Luc Ballon Hans De Decker Vincent Sagaert Evelyne Terryn Bernard Tilleman Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Aanneming

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop onroerend [vol]

Knelpunten Verkoop onroerend [vol] 24-01-2007 14:04 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten verkoop onroerend goed Ook al komt de verkoop van onroerend goed in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch is deze overeenkomst

Nadere informatie

PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN

PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN PRIVAATRECHTELIJKE AANNEMING VAN BOUWZAKEN Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen

Nadere informatie

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016

Overzicht inschrijvingsvereisten Rechten 2015-2016 Bachelor of Science in de Rechten (180 studiepunten) 1ste bachelorjaar - Modeltraject ( 60 sp verplicht ) Bronnen en beginselen van het recht 1 6 Sociologie I 1 6 Politieke Geschiedenis van België 1 6

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn

CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn CURRICULUM VITAE van Marcel Ruygvoorn Praktijkgebieden Commercial Litigation Contracten Brancheteam Brancheteam Automotive Brancheteam Onderwijs Na mijn afstuderen in Leiden in 1993 ben ik drie en een

Nadere informatie

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar Decaan Rechtsfaculteit KU Leuven Alain Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar KU Leuven Visiting Professor of Law Harvard Professor of Law

Nadere informatie

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT Inhoud MARCEL STORME, ONZE LEERMEESTER V FRANS BOUCKAERT, OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID EN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT l I. Inleiding 3 II. De schuldenregeling in het nieuwe huwelijksvermogensrecht 4 A. Contributio

Nadere informatie

Hét Juridisch Archief

Hét Juridisch Archief Binnen Navigator, Legal Intelligence en/of Rechtsorde heeft u de beschikking over een grote hoeveelheid vakinformatie. Toch komt het voor dat wordt verwezen naar oudere artikelen. Op veler verzoek heeft

Nadere informatie

Deponering, publicatie en verzet

Deponering, publicatie en verzet Deponering, publicatie en verzet Een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beeindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring

Nadere informatie

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT

BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT BELEGGINGSFONDSEN NAAR BURGERLIJK RECHT EEN WETENSCHAPPELIJKE PROEVE OP HET GEBIED VAN DE RECHTSGELEERDHEID PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN OP

Nadere informatie

De wijziging van de statuten van een appartementsgebouw en het nieuwe appartementsrecht

De wijziging van de statuten van een appartementsgebouw en het nieuwe appartementsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 De wijziging van de statuten van een appartementsgebouw en het nieuwe appartementsrecht Masterproef van de opleiding Master in het Notariaat

Nadere informatie

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi

VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi VEERTIG JAAR INSTITUUT VOOR FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Em. ROGER DILLEMANS... xi DE WET VALKENIERS, EEN GEMISTE KANS? Prof. MIEKEN PUELINCKX-COENE...1 I. De bedoeling van de wet...1 II. Betekenis van

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Examen Niveau Juridisch Vermogensrecht hbo Versie 1.0 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 28-08-2012 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Nadere informatie

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT

REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar Decaan Rechtsfaculteit KU Leuven Alain Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar KU Leuven Visiting Professor of Law Harvard Professor of Law

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT

ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT ACTUELE KNELPUNTEN FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Renate Barbaix Alain Laurent Verbeke (eds.) Antwerpen Cambridge Actuele knelpunten familiaal vermogensrecht Renate

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts...

INHOUD. VOORWOORD... v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh Primair huwelijksvermogensstelsel Veerle Allaerts... INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh.............................. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

Curriculum vitae Julie De Coninck

Curriculum vitae Julie De Coninck Curriculum vitae Julie De Coninck General information Name Contact Current Affiliation De Coninck Julie Tiensestraat 41 3000 Leuven Belgium Julie.DeConinck@law.kuleuven.be Postdoctoral Fellow of the Research

Nadere informatie

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09)

Vrije Universiteit. Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vrije Universiteit Faculteit der Rechtsgeleerdheid ( 08-09) Vak ECTS Onderwijs Tentamen Bedrijfseconomie A 5,7 05.01.09-10.04.09 8 april 2009 31 augustus 2009 Bedrijfseconomie B 5,7 02.02.09-10.04.09 8

Nadere informatie

Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht

Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht 67 H o o f d s t u k I Geldigheidsvereisten voor elke overeenkomst toegepast op borgtocht 1. Algemeen Afdeling 1 Toestemming 94. Krachtens artikel 2015 BW wordt borgtocht niet vermoed en moet het uitdrukkelijk

Nadere informatie

Knelpunten Handelshuur [vol]

Knelpunten Handelshuur [vol] 10-05-2007 13:49 Pagina 1 Editors - Bernard Tilleman en Alain Verbeke De reeks Knelpunten Contractenrecht wordt uitgegeven door Bernard Tilleman en Alain Verbeke. Samen leiden zij het Instituut Contractenrecht

Nadere informatie

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering

Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Monografieen Privaatrecht Faillissement, surseance van betaling en schuldsanering Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens Mr. Th.A. Pouw Achtste druk Kluwer - Deventer - 2008 Inhoud Lijst van afkortingen XI I. INLEIDING

Nadere informatie

Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd W.J. ZWALVE

Simplex et perpetuum. Beschouwingen over eigendom en tijd W.J. ZWALVE Simplex et perpetuum Beschouwingen over eigendom en tijd W.J. ZWALVE Boom Juridische uitgevers Den Haag 2006 Woord vooraf Lijst van afkortingen en verkort aangehaalde literatuur I ROMEINS RECHT / 1 1.

Nadere informatie

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd

Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Faculteit RECHT EN CRIMINOLOGIE Academiejaar 2016/2017 Mondelinge examens 2de zittijd Opleidingsonderdeel Titularis Datum VM NM AV Lokaal Begindatum registraties is 16/07/2017 Hieronder vindt u de uren

Nadere informatie

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13

Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 7 Deel 0 ALGEMEEN RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Wat is recht? 15 1.2 Indelingen van het recht 16 A Privaatrecht publiekrecht 16 B Enkele andere indelingen 17 1.3 De bronnen van het recht 18 A Wetgeving

Nadere informatie

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR)

COLLECTIE CONTRACTENRECHT (ADVOCATUUR) Hieronder ziet u welke uitgaven er in deze Expert Collectie zijn opgenomen*. Deze uitgaven zijn toegankelijk via onze gebruiksvriendelijke informatieportal Navigator. Bij aanschaf van een Expert Collectie

Nadere informatie

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz.

R. Tas, Winstuitkering, kapitaalvermindering en verlies in NV en BVBA, Kalmthout, Biblo, 2003, 684 blz. Robbie Tas Advocaat te Leuven, vrijwillig medewerker K.U. Leuven Tiensestraat 41, 3000 Leuven Tel. 016/32.51.62, fax 016/32.53.14 robbie.tas@curia.be Robbie Tas (Aalst, 31 juli 1969) is gehuwd met Miek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS

BESCHERMING VAN SCHULDEISERS BESCHERMING VAN SCHULDEISERS 1. Verhaalsrecht = recht van de SE om de goederen waarop het zekerheidsrecht ligt, ten gelde te maken en met de opbrengst de schuldvordering te voldoen - wijze: via uitvoerend

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING

ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING ACTUALIA VEREFFENING EN VERDELING Het Centrum voor Beroepsvervolmaking in de Rechten (CBR) is een feitelijk samenwerkingsverband tussen de Raad van de Orde der Advocaten bij de balie te Antwerpen en de

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel

INHOUDSTAFEL. Inhoudstafel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 10 I. INLEIDING... 11 II. HET OBJECTIEVE RECHT...15 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 15 1. Het objectieve

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Christine Van Heuverswyn Uittreksel Handboek Estate Planning Vermogensplanning met effect bij leven Huwelijk en samenwoning www.larcier.be Onderwerp Huwelijksvermogensrecht en vennootschap: ongewenste

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1

KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 INHOUD VOORWOORD.................................................... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Prof. Dr. Johan Du Mongh en Dr. Charlotte Declerck.. 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel

Nadere informatie

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving:

Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Hoofdstuk I: Inzake de toepasselijke wetgeving: Afdeling I: De oorspronkelijke wet van 5 juli 1998 en de diverse wetswijzigingen: Bij wet van 5 juli 1998 2 werd een titel IV toegevoegd aan het Gerechtelijk

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13

Inhoud WOORD VOORAF 3. Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 5 WOORD VOORAF 3 Deel 1 INLEIDING TOT HET RECHT 13 1 ALGEMENE INLEIDING 15 1.1 Verantwoording 15 1.2 Het begrip recht 16 1.2.1 Algemeen 16 1.2.2 Een geheel van algemeen geldende normatieve regels 17 1.2.3

Nadere informatie

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix

INHOUD. Property Law Series... v Woord vooraf... vii Dankwoord... ix INHOUD Property Law Series.................................................... v Woord vooraf......................................................... vii Dankwoord..........................................................

Nadere informatie

KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN

KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN KNELPUNTEN ONDERHANDELEN EN BEMIDDELEN VAN CONTRACTEN REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT Bernard Tilleman Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven/KULAK Alain-Laurent Verbeke Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit

Nadere informatie

Knelpunten Verkoop roerende [vol]

Knelpunten Verkoop roerende [vol] 27-05-2009 13:32 Pagina 1 Knelpunten Contractenrecht Boek - Knelpunten Verkoop roerende goederen Ook al komt de verkoop van roerende goederen in de juridische praktijk haast dagelijks voor, toch geeft

Nadere informatie

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort

Concubinaat. De buitenhuwelijkse tweerelatie. Patrick Senaeve (ed.) Acco Leuven / Amersfoort Concubinaat De buitenhuwelijkse tweerelatie Patrick Senaeve (ed.) Met bijdragen van: Eric Dirix Jacques Herbots Walter Pintens Jan Roodhooft Patrick Senaeve Acco Leuven / Amersfoort INHOUD Patrick Senaeve

Nadere informatie

PROCESRECHT (Burgerlijk)

PROCESRECHT (Burgerlijk) { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 20 PROCESRECHT (Burgerlijk) Volume II 277 Relevante uitspraken van het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie, de Hoven van

Nadere informatie

UITDOVING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN IN HET ALGEMEEN

UITDOVING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN IN HET ALGEMEEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2014-2015 UITDOVING VAN ERFDIENSTBAARHEDEN IN HET ALGEMEEN Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Christian Buysse (studentennr.

Nadere informatie

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13

Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 5 LIJST VAN TABELLEN... 9 LIJST VAN PRAKTISCHE VOORBEELDEN... 11 I. INLEIDING... 13 II. HET OBJECTIEVE RECHT... 17 A. HET OBJECTIEVE EN SUBJECTIEVE RECHT... 17 1. Het objectieve

Nadere informatie

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17

Inhoud. 1.5 Materieel en formeel recht 16 1.6 Samenvatting 17 Inhoud 1 Basisbegrippen in het burgerlijk recht 13 1.1 Inleiding 13 1.2 De plaats van het burgerlijk recht 13 1.3 Bronnen van het burgerlijk recht 15 1.4 Burgerlijk Wetboek en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Nadere informatie

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden

Organisatie Onderwerp datum. Aantal toegekende punten Vakinhoudelijk Vaardigheden Erasmus Universiteit Onderzoekspracticum: personen, familie en huwelijksvermogensrecht 3 Hogeschool Utrecht Personen en familierecht 3 JOBO Training & Advies De klant staat centraal 6 Jupeca Basiscursus

Nadere informatie

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17

Inhoud INLEIDING... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN... 17 Inhoud INLEIDING.................................................................... 1 HOOFDSTUK 1. VERKOOPRECHTEN.......................................................... 17 1. Wat is een verkoop?......................................................

Nadere informatie

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT

INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT INLEIDING TOT HET BURGERLIJK RECHT Nicole HEIJERICK Notarieel Jurist, Docent Europese Hogeschool Brüssel, Gastdocent EHSAL Management School l.s.m. Trudo BREESCH Hoofdlector Katholieke Hogeschool Kempen,

Nadere informatie

KNELPUNTEN HANDELSHUUR

KNELPUNTEN HANDELSHUUR KNELPUNTEN HANDELSHUUR REEKS KNELPUNTEN CONTRACTENRECHT BERNARD TILLEMAN Gewoon hoogleraar K.U.Leuven/KULAK ALAIN VERBEKE Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven & Universiteit Tilburg Advocaat te Brussel EDITORS

Nadere informatie

Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE

Het nieuwe appartementsrecht. DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE Het nieuwe appartementsrecht DeWetvan30junil994 Roland Timmermans KLUWER RECHTSWETENSCHAPPEN BELGIE p- Woord vooraf V Inleiding 1 Statistieken 3 A. Overdrachten van onroerende goederen 3 1. Gebouwen en

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

Voorrechten en hypotheken van de RSZ

Voorrechten en hypotheken van de RSZ 149 H o o f d s t u k V I Voorrechten en hypotheken van de RSZ 256. De vraag rijst wat er gebeurt indien de RSZ geconfronteerd wordt met een werkgever-schuldenaar in financiële moeilijkheden en riskeert

Nadere informatie

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW

B5 Volmacht. Kluwer a Wolters Kluwer business MONOGRAFIEËN BW MONOGRAFIEËN BW B5 Volmacht Prof. mr. A.C. van Schaick Advocaat te Tilburg, hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg en raadsheer-plaatsvervanger

Nadere informatie

HET RETENTIERECHT ALS ZEKERHEIDSMECHANISME

HET RETENTIERECHT ALS ZEKERHEIDSMECHANISME HET RETENTIERECHT ALS ZEKERHEIDSMECHANISME Aantal woorden: 53.286 Véronique Van Eessel Studentennummer: 00900571 Promotor: Prof. dr. Joke Baeck Commissaris: Mevr. Sandra Callewaert Masterproef voorgelegd

Nadere informatie

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK. nr. 22

ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK.  nr. 22 { } ELEMENTAIRE RECHTSPRAAK www.elementaire-rechtspraak.be}ak BOEKENREEKS nr. 22 NOTARIEEL RECHT Jaarboek 2014 Notaris - Notariaat - Notariële Akten - Afstammingsrecht Echtscheiding - Erfrecht - Schenkingen

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen pagina 1 van 6 einde Publicatie : 2006-03-01 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 15 FEBRUARI 2006. - Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8

BRÜYLANT BRUSSEL-BRUXELLES 0 0 8 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KULEUVEN) KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRUSSEL (HUB) CENTRUM VOOR INTELLECTUELE RECHTEN CENTRE FOR INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTRE DE RECHERCHE EN PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nadere informatie

EU Contractenrecht. Prof. mr. J.H.M. van Erp

EU Contractenrecht. Prof. mr. J.H.M. van Erp EU Contractenrecht Prof. mr. J.H.M. van Erp EU Contractenrecht I. Algemeen II. Ambtshalve toepassing? III. Samenhang met goederenrecht IV. Consumenten(contracten)recht V. Slotopmerkingen Doel: Verkennen

Nadere informatie