JU NO KATA 1. INLEIDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JU NO KATA 1. INLEIDING"

Transcriptie

1 JU NO KATA 1. INLEIDING In 1887 bracht meester JIGORO KANO het JU NO KATA uit. Het principe van aanval en verdediging komt hier voor als een vorm van lichamelijke opvoeding. Deze KATA werd voornamelijk gecreëerd om de misvormingen van het RANDORI te compenseren. In het RANDORI werken de borstspieren in verkorte baan, in het JU NO KATA vinden we oefeningen die juist deze spiergroepen verlengen. Het basisidee van het JUDO, zachte weg, wordt hier duidelijk naar voor gebracht: er zijn geen worpen en UKE geeft steeds tijdig op. In deze KATA zijn er geen grepen aan de kledij, hierdoor kan men gemakkelijk overal en met eender welke uitrusting het KATA beoefenen. 2. BELANGRIJKE PUNTEN In deze KATA vinden we geen versnellingen bij aanvallen, het geheel verloopt tegen eenzelfde tempo. Aanval, overname, tegenaanval en opgave vervolgen zonder onderbrekingen. Opgeven gebeurt door eenmaal af te kloppen op het eigen lichaam, op het lichaam van TORI, in de handen of door een verplaatsing achterwaarts van een voet, liefst de linker. 3. INDELING Het JU NO KATA bestaat uit drie reeksen met telkens vijf technieken. A) IKKYO, eerste reeks TSUKI DASHI, doorsteken met de hand KATA OSHI, duwen tegen de schouder RYOTE DORI, grijpen met de twee handen KATA MAWASHI, de schouders draaien AGO OSHI, stoten naar de kin B) NIKYO, tweede reeks KIRI OROSHI, het hoofd klieven RYO KATA OSHI, drukken op beide schouders NANAME UCHI, schuin klieven KATATE DOR1, grijpen met een hand KATATE AGE, slaan met een hand C) SANKYO, derde reeks OBI TORI, de gordel grijpen MUNE OSHI, stoten tegen de borst TSUKI AGE, stoot onder de kin UCHI OROSHI, stoot naar beneden RYOGAN TSUKI, steken naar de ogen KATA EV

2 4. OPENINGSCEREMONIE TORI en UKE op 6 m van elkaar, TORI heeft SHOMEN aan de rechterzijde. Draaien naar SHOMEN, rechtstaande groet, draaien naar elkaar, rechtstaande groet, daarna links rechts voorwaarts komen, in SHIZENHONTAI op 4 m van elkaar. 5. IKKYO: eerste reeks A) TSUKI DASHI TORI en UKE naderen elkaar, links rechts links tot op 2 m. Zonder stop gaat UKE in drie rechtse TSUGI ASHI passen vooruit en heft gelijktijdig de rechterarm gestrekt voor opwaarts, de vingers gestrekt en de duim bovenop, om te steken met de rechterhand tussen de ogen van TORI. Bij de eerste pas komt de hand ter hoogte van de gordel, bij de tweede ter hoogte van de borst en bij de derde ter hoogte van de ogen. TORI ontwijkt de aanval door weg te draaien met de rechtervoet, hij grijpt de rechterpols van UKE met de rechterhand, duim van onder, en trekt UKE voor zich. Met de linkerhand, duim boven, grijpt TORI de linkerpols van UKE en trekt UKE tegen de borst. De rechterarm is schuin opwaarts en de linkerarm is schuin afwaarts. UKE daalt met de linkerschouder, plaatst de linkervoet achter de rechtervoet en draait naar links. TORI plaatst de linkervoet voor de rechter en draait met de linkerschouder tegen UKE, samen draaien ze 180, UKE grijpt de polsen van TORI, duim boven, en plaatst de rechtervoet zijwaarts. TORI volgt eveneens met de rechtervoet. Met de rug naar SHOMEN trekt UKE TORI tegen zich de linkerann schuin opwaarts en de rechter schuin afwaarts. TORI daalt met de rechterschouder. brengt de rechtervoet achter de linker, UKE plaatst de rechtervoet voor de linker,. beiden draaien 180 met de rechterschouders tegen elkaar en plaatsen de linkervoet zijwaarts, TORI grijpt de polsen van UKE, duimen boven. TORI brengt de linkerarm van UKE tegen het lichaarn en de rechterarm tegen het hoofd, met de rechterhandpalrn van UKE naar voor. TORI plaatst de linkerhand met vier vingers op de linkerschouder van UKE en gaat rechts links achterwaarts om UKE uit evenwicht te brengen. UKE klopt af met de linkerhand tegen het lichaam, TORI komt links rechts voorwaarts en begeleidt de rechterarm van UKE voor afwaarts naar het lichaam. TORI draait 90 achterwaarts in steun op de linkervoet, UKE plaatst de rechtervoet achter de linker van TORI en brengt de linkervoet ter hoogte van de rechter, beiden staan met de linkerzijde naar SHOMEN. B) KATA OSHI UKE brengt de rechterhand langs het lichaam voor de rechterschouder met de handpalm naar voor en duwt tegen de rechterschouder van TORI. TORI buigt de romp, UKE duwt naar beneden en buigt de romp. TORI gaat met gestrekte benen en kleine pasjes achterwaarts, beginnend met de rechtervoet. De rechterhand van UKE glijdt van de schouder van TORI en TORI grijpt die hand langs buiten met de rechterhand, duim in de handpalm. TORI gaat verder achterwaarts en trekt de rechterhand van UKE achterwaarts omhoog. UKE draait op de rechterhiel, brengt de linkerhand langs het lichaam naar de gordel, handpalm naar boven, steekt onder de rechterarm naar de ogen van TORI met een verplaatsing voorwaarts van de linkervoet. TORI grijpt langs buiten met de linkerhand, duim in de handpalm, de linkerhand van UKE, doet UKE draaien in steun op de linkervoet. UKE brengt de rechtervoet ter hoogte van de linker. KATA EV

3 TORI strekt UKE en brengt hem achterwaarts uit evenwicht. UKE geeft op met een verplaatsing achterwaarts van de linkervoet. TORI gaat links rechts voorwaarts en begeleidt de armen van UKE voor afwaarts naar het lichaam, TORI gaat UKE rechts voorbij, met vier passen vertrekkend met de linkervoet en draait zich met het aangezicht naar UKE. Beiden staan in het centrum, TORI heeft de rechterzijde naar SHOMEN. C) RYOTE DORI UKE heft de handen naar de gordel en grijpt de polsen van TORI. TORI trekt de polsen naar achter en plaatst de linkervoet achter de rechter. TORI grijpt langs onder de rechterpols van UKE met de linkerhand, duim aan de binnenzijde, en plaatst de rechtervoet voor de rechter van UKE. TORI gaat met de rechterhand over de rechterschouder van UKE en grijpt met de rechterhand achter de rechterelleboog van UKE, TORI buigt de benen en brengt de linkervoet ter hoogte van de rechter, trekt UKE verder voorwaarts uit evenwicht en maakt contact, buigt de romp naar voor, trekt de rechterhand van UKE naar de linkerzijde en strekt de benen. UKE plaatst de linkerhand tegen de linkernier van TORI, laat zich gestrekt omhoog gaan, sluit de benen en klopt af op TORI met de vingers van de linkerhand. TORI plaatst UKE terug op de mat en UKE spreidt de benen voor er contact is met de mat. TORI blijft ruglings voor UKE staan, beiden met de linkerzijde naar SHOMEN. D) KATA MAWASHI UKE heft de armen langs het lichaam naar de schouders, handpalmen naar voor, duwt de rechterhand, vingers naar omhoog, tegen de rechterschouder van TORI en trekt met de linkerhand, vingers horizontaal, aan de linkerschouder van TORI. TORI draait en plaatst de linkervoet achter de rechter, zet vervolgens de rechtervoet naar binnen en draait naar UKE. TORI glijdt met de linkerhand van de rechterschouder van UKE naar de rechterelleboogplooi, duim onder, TORI plaatst de linkervoet achteruit en trekt UKE voorwaarts uit evenwicht. TORI plaatst de rechtervoet voor de rechter van UKE, schuift de rechterhand onder de rechteroksel van UKE, naar het rechterschouderblad, buigt door de benen, brengt de linkervoet ter hoogte van de rechter en trekt UKE tegen zich. UKE plaatst de linkerhand tegen de linkernier van TORI. TORI strekt de benen, buigt de romp voorwaarts, UKE komt gestrekt op TORI met de benen samen en klopt af op TORI. TORI plaatst UKE terug op de mat, benen open, en gaat links rechts links voorwaarts terwijl hij de rug naar SHOMEN draait en de voeten op de lijn van de rechtervoet van uke staan. E) AGO OSHI UKE gaat voorwaarts met drie rechtse TSUGI ASHI passen, heft de rechterarm gestrekt voor opwaarts en steekt met de rechterhand, duim boven, naar de kin van TORI. TORI neigt het hoofd achterwaarts, draait naar links, grijpt met de rechterhand langs onder, duim in de handpalm, de rechterhand van UKE, draait naar links, plaatst de rechtervoet voorwaarts en draait het aangezicht naar UKE. UKE gaat voorwaarts met de linkervoet en steekt naar de ogen van TORI met de linkerhand, handpalm naar boven. TORI plaatst de linkervoet tegen de rechter, grijpt met de linkerhand de linker van UKE, duim in de handpalm, en doet UKE 180 draaien, TORI plaatst de rechtervoet zijwaarts, UKE brengt de rechtervoet ter hoogte van de linker, TORI trekt UKE achterwaarts uit evenwicht en wil de armen van UKE opwaarts strekken. UKE buigt de armen en TORI duwt de handen van UKE naar beneden. UKE geeft op met een kleine KATA EV

4 verplaatsing achterwaarts van de linkervoet. TORI gaat links rechts voorwaarts, laat de greep los en begeleidt de armen van UKE voor afwaarts naar het lichaam. TORI en UKE gaan naar het middelpunt, draaien zich met het aangezicht naar elkaar en brengen hun kledij in orde. 6. NIKYO: tweeds reeks A) KIRI OROSHI UKE draait zich met de rug naar SHOMEN, draait gelijktijdig de rechterhandpalm naar voor. UKE brengt de rechterarm zij opwaarts tot tegen het hoofd. UKE draait de romp naar TORI en brengt gelijktijdig de rechterpink vooruit. UKE gaat voorwaarts met de rechtervoet en klieft met de rechterhand naar het hoofd van TORI, TORI neigt het hoofd achterwaarts en gaat rechts links achteruit. De rechterhand van UKE gaat tot op gordelhoogte en de romp van UKE blijft recht. TORI brengt de rechterhand naar de gordel, grijpt naar de rechterpols van UKE en gaat vooruit in TSUGI ASHI, rechts links, UKE draait de rechtervoet achteruit, TORI vervolgt rechts links in TSUGI ASHI en brengt UKE voorwaarts rechts uit evenwicht. UKE plaatst de linkerhand met de vingers naar beneden op de rechterelleboog van TORI en duwt naar voor. TORI wentelt rond de linkervoet, plaatst de rechtervoet achter de voetlijn van UKE, drukt met de rechterelleboog in de linkerhand van UKE en brengt UKE links achterwaarts uit evenwicht. UKE lost de greep met de linkerhand en TORI grijpt onder de rechterarm met de linkerhand, duim in de handpalm, de linkerhand van UKE. TORI plaatst de linkervoet voorbij de linkerarm van UKE, draait op de linkervoet en plaatst de rechtervoet centraal achter UKE, brengt de linkervoet achter de linkervoet van UKE in grote spreidstand voorwaarts, plaatst de rechterhand tegen de linkerschouder van UKE en heft de linkerarm van UKE opwaarts met de linkerpink naar buiten. TORI spant de linkerschouder van UKE op en zet een klem aan op de linkerpols van UKE. UKE geeft op met de rechterhand, TORI komt links rechts vooruit en begeleidt de linkerarm van UKE voor afwaarts. TORI draait zich links rechts voor UKE met de linkerzijde naar SHOMEN, UKE draait achter TORI op grijpafstand. B) RYO KATA OSHI UKE brengt de handen langs het lichaam opwaarts met de handpalmen naar voor, vervolgens brengt UKE de armen voor afwaarts en drukt met beide handen op de schouders van TORI, TORI plaatst de linkervoet achter de rechter, buigt de benen, schuift de rechtervoet naar binnen, draait de romp naar UKE en grijpt met de linkerhand, duim aan de binnenzijde, de rechterpols van UKE, UKE brengt de linkerarm afwaarts. TORI trekt met de linkerhand, plaatst de linkervoet achter de rechter, grijpt met de rechterhand eveneens de rechterpols van UKE, duim naast duim, UKE plaatst de rechtervoet vooruit. TORI plaatst de rechtervoet naar binnen, verandert de greep van de linkerhand, duim naar buiten en draait de rug naar UKE. Bij deze draaibeweging blijft TORI steeds verder door de benen buigen. TORI brengt de rechterarm van UKE boven het hoofd, trekt en gaat vooruit, vertrekkend met de rechtervoet. UKE volgt, vertrekkend met de linkervoet en plaatst de linkerhand, met de vingers naar beneden, op het heiligbeen van TORI om TORI te remmen in zijn verplaatsing aan het 4 meterpunt. TORI neigt niet achterwaarts. TORI draait het bekken naar links, plaatst de rechtervoet achterwaarts naar buiten, brengt de linkerarm voor de borst van UKE, plaatst de linkervoet achter UKE, de voeten vormen een hoek van 45 met de as van het KATA, UKE draait de linkervoet achterwaarts en komt met het aangezicht schuin naar SHOMEN. TORI trekt de rechterarm van UKE schuin KATA EV

5 opwaarts, drukt met de linkerarm tegen de borst van UKE om SUKUI NAGE te werpen. UKE geeft op met de linkerhand. TORI lost zijn controle en beiden gaan terug naar het middelpunt. C) NANAME UCHI UKE schuift de rechterhand langs het lichaam links schuin opwaarts, met de pink naar TORI gericht, UKE slaat met de rechterpinkzijde naar de rechterslaap van TORI. TORI ontwijkt de aanval door het hoofd naar achter te neigen. De slag van UKE gaat door tot op gordelhoogte, vervolgens neemt TORI met de linkerhand, duim naar binnen, de rechterpols van UKE, gaat met de rechtervoet voorwaarts en stoot met de rechterhand naar de neusbrug van UKE. UKE ontwijkt de aanval door een verplaatsing achterwaarts van de linkervoet en grijpt de rechterpols van TORI met de linkerhand, in kneukelgreep. TORI gaat voorwaarts met de linkervoet en duwt met de linkerhand de linkergreep van UKE los, UKE plaatst de rechterhand, vingers naar beneden, op de linkerelleboog van TORI en duwt de elleboog naar voor. TORI draait onder de rechterarm van UKE, wentelend op de linkervoet en plaatst de rechtervoet achter UKE. UKE is frontaal aan SHOMEN en TORI staat haaks op UKE aan de linkerzijde. TORI plaatst de linkerhand, vingers naar boven, op de buik van UKE en omsluit UKE met de rechterarm. TORI trekt UKE naar zich, UKE sluit de rechtervoet aan de linker, TORI heft UKE onder een hoek van 45, UKE brengt de armen zij opwaarts en klopt af in de handen boven het hoofd. TORI plaatst UKE terug op de voeten, UKE brengt de armen zij afwaarts en plaatst de rechtervoet terug weg van de linker. TORI draait het aangezicht naar SHOMEN en staat aan de linkerzijde van UKE, rechts van UKE is het middelpunt. D) KATATE DORI UKE schuift de linkerhand naar de gordel, grijpt de rechterpols van TORI, met de duim langs achter. TORI draait op de linkervoet en brengt de rechtervoet loodrecht op de as van het KATA, UKE plaatst de rechtervoet kort bij de rechtervoet van TORI, TORI schuift de rechterelleboog onder de linkerarm van UKE en drukt de pols naar beneden om deze te bevrijden. UKE lost de greep, plaatst de rechterhand achter de rechterelleboog van TORI en trekt met de linkerhand aan de linkerschouder van TORI. TORI draait de romp, rolt met de rechterarm de linker van UKE in, sluit de linkerarm rond de lende van UKE en trekt UKE achter zich. UKE schuift de linkervoet naar de rechter, TORI tilt UKE en UKE klopt af met de rechterhand op de rug van TORI. TORI plaatst UKE terug op de mat en UKE komt in SHIZENHONTAI neer. TORI draait naar links, gaat 1,5 m voorbij het middelpunt en draait terug links, UKE draait naar rechts en stelt zich op 1,5 m van het middelpunt. Beiden staan op de as van het KATA, op 3 m van elkaar en kijken naar elkaar. E) KATATE AGE TORI en UKE draaien de rechterhandpalm naar voor, brengen de rechterarm zij opwaarts tot tegen het hoofd, komen op de tenen en gaan naar voor op de tenen, UKE valt uit met de rechtervoet en klopt met de rechterhand naar het hoofd van TORI, TORI schuift achter UKE, vangt de rechterarm van UKE op in de rechterhand, plaatst de linkerhand voor de linkerschouder van UKE, trekt UKE tegen de borst en doet UKE zijwaarts rechts buigen met behulp van de handen. UKE reageert, TORI schuift de linkerhand naar de linkerelleboog van UKE, duwt met de rechterhand de rechterarm van UKE naar het hoofd en doet UKE zijwaarts links buigen. TORI houdt in deze actie de romp steeds recht. UKE reageert terug, TORI plaatst de KATA EV

6 linkerhand op de linkerschouder van UKE, de duim langs achter, schuift de rechterhand naar de rechterpols van UKE en brengt UKE uit evenwicht naar achter door een verplaatsing rechts links achterwaarts. UKE geeft op met de linkerhand en TORI herstelt het evenwicht door een verplaatsing links rechts voorwaarts. Beiden draaien zich met het aangezicht naar elkaar aan het middelpunt van het KATA en brengen de kledij in orde. 7. SANKYO: derde reeks A) OBI TORI UKE kruist met een grote beweging de linkerarm boven de rechterarm, gaat voorwaarts met de linkervoet en grijpt naar de gordel van TORI. TORI trekt de buik in, plaatst de rechterhand in supinatie aan de linkerpols van UKE, duwt de linker arm van UKE naar binnen, plaatst de linkerhand in supinatie aan de linkerelleboog van UKE en duwt de linkerarm van UKE verder door. UKE draait op de rechtervoet, plaatst de linkervoet haaks op de as van het KATA en komt met de rug naar TORI te staan. TORI plaatst de rechterhand voor de rechterschouder van UKE en doet UKE verder draaien. UKE grijpt met de rechterhand, vingers naar boven, de rechterelleboog van TORI, draait op de voeten, trekt en verplaatst de rechtervoet. TORI draait op de linkervoet, verplaatst de rechtervoet en komt met de rug naar UKE. UKE grijpt met de linkerhand voor de linkerschouder van TORI en wil TORI verder draaien. TORI draait de romp, omgordt met de linkerarm de lende van UKE, rolt met de rechterarm de linkerarm van UKE onder de rechteroksel en trekt UKE naar de linkerheup. UKE schuift de linkervoet bij de rechter, TORI tilt UKE op, UKE komt gestrekt op TORI te liggen met de benen aangesloten en klopt af op TORI met de rechterhand. TORI plaatst UKE terug neer, met de benen gespreid. Beiden keren terug naar het middelpunt. B) MUNE OSHI UKE heft de rechterhand langs het lichaam opwaarts tot op schouderhoogte, met de handpalm naar voor en stoot van onder naar boven naar de hartstreek van TORI. TORI trekt de linkerschouder achteruit, grijpt met de linkerhand, duim aan de binnenzijde, de rechterpols van UKE en duwt deze opwaarts. TORI doet dezelfde aanval en UKE reageert op dezelfde manier. UKE brengt de rechterarm zij afwaarts en grijpt met de rechterhand de linkerpols van TORI. Beiden draaien naar binnen en komen met de rug tegen elkaar, UKE door een verplaatsing van de rechtervoet naar SHOMEN en TORI door een verplaatsing van de linkervoet. TORI grijpt met de rechterhand de linkerpols van UKE, brengt de rechterarm zij afwaarts en beiden draaien terug met het aangezicht naar elkaar, TORI door een verplaatsing van rechtervoet naar SHOMEN en UKE door een verplaatsing van de linkervoet. TORI bevrijdt de linkerpols, grijpt de rechterpols van UKE met de duim van boven, trekt de rechterpols van UKE naar de linkerheup, glijdt met de rechterhand naar de linkerelleboog van UKE en brengt de linkerarm van UKE tegen het hoofd van UKE. TORI plaatst de rechtervoet achter het rechterbeen van UKE, UKE draait gelijktijdig de linkervoet achterwaarts, TORI brengt de linkervoet ter hoogte van de rechter, komt in JIGOHONTAI met de rug naar SHOMEN en trekt UKE tegen zich. UKE geeft op door een verplaatsing achterwaarts van de linkervoet. C) TSUKI AGE UKE plaatst de rechtervoet achterwaarts, heft de rechterarm achterwaarts schuin opwaarts met de handpalm naar achter en de vingers gespreid. UKE maakt een vuist met de rechterhand, brengt de vuist naar de rechterheup, gaat voorwaarts met de rechtervoet en stoot met de rechtervuist naar de kin van TORI. TORI ontwijkt de stoot door de romp achterwaarts te KATA EV

7 neigen, plaatst de rechterhand op de vuist van UKE en duwt de vuist naar UKE. TORI plaatst de linkerhand, duim naar beneden op de rechterelleboog van UKE en doet UKE draaien rond de linkervoet terwijl TORI de linkervoet voorwaarts buitenwaarts plaatst. TORI plaatst de linkervoet terug achterwaarts en trekt UKE, UKE komt vooruit met de rechtervoet en plaatst deze aan de binnenzijde van de rechtervoet van TORI, TORI duwt de rechterarm van UKE goed binnenwaarts. TORI verplaatst de linkerhand met de duim naar beneden op de rechterelleboog van UKE, TORI gaat met de linkervoet lichtjes naar buiten, UKE draait de linkervoet naar achter, TORI schuift de rechterarm over de rechterschouder van UKE, grijpt met de rechterhand zijn linkerpols, plaatst de rechtervoet achter het rechterbeen van UKE en komt zo met de rug naar SHOMEN. TORI buigt door de benen, drukt de rechterelleboog van UKE naar het hoofd van UKE, UKE klopt af met de linkerhand op de linkerdij. TORI lost de controle en beiden stellen zich op aan het middelpunt. D) UCHI OROSHI UKE brengt de rechterhand naar binnen en draait, in pronatie, de pink naar links, zodat de handpalm naar TORI wijst. UKE draait de rechterarm links opwaarts met gespreide vingers, tot boven het hoofd, draait verder rechts afwaarts en maakt een vuist met de rechterhand. UKE brengt de rechtervuist langs het lichaam boven het hoofd, plaatst de rechtervoet voorwaarts en slaat met de rug van de rechtervuist naar het hoofd van TORI. TORI neigt het hoofd achterwaarts en gaat rechts links achteruit. De rechtervuist van UKE gaat tot op gordelhoogte en de romp van UKE blijft recht. TORI brengt de rechterhand naar de gordel, grijpt naar de rechterpols van UKE en gaat vooruit in TSUGI ASHI, rechts links, UKE draait de rechtervoet achteruit, TORI vervolgt rechts links in TSUGI ASHI en brengt UKE voorwaarts rechts uit evenwicht. UKE plaatst de linkerhand met de vingers naar beneden op de rechterelleboog van TORI en duwt naar voor. TORI wentelt rond de linkervoet, plaatst de rechtervoet achter de voetlijn van UKE, drukt met de rechterelleboog in de linkerhand van UKE en brengt UKE links achterwaarts uit evenwicht. TORI grijpt boven de rechterarm met de linkerhand, duim naar boven, de linkerpols van UKE. TORI plaatst de linkervoet voorbij de linkerarm van UKE, draait op de linkervoet en plaatst de rechtervoet centraal achter UKE, brengt de linkervoet, in grote spreidstand, achter de linkervoet van UKE, grijpt met de rechterarm rond de keel van UKE, zet een verwurging aan met de rechtervoorarm en klemt de linkerarm van UKE tegen de.buik. UKE geeft op met de rechterhand, TORI komt links rechts vooruit en begeleidt de linkerarm van UKE tegen het lichaam. TORI en UKE plaatsen zich terug op het middelpunt. E) RYOGAN TSUKI. UKE heft de rechterhand op heuphoogte, handpalm naar beneden, plaatst de rechtervoet voorwaarts en steekt met de rechterhand in vork, ringvinger en pink samen, naar de ogen van TORI. TORI ontwijkt door een verplaatsing achterwaarts van de linkervoet, neemt met de linkerhand, duim omlaag, de rechterpols van UKE. UKE gaat voorwaarts met de linkervoet, drukt met de linkerhand tegen de linkerpols van TORI en bevrijdt zo zijn rechterpols. TORI plaatst de rechterhand, vingers omlaag, tegen de linkerelleboog van UKE en doet deze voorwaarts draaien rond de rechtervoet, UKE plaatst na de draai de linkervoet voor de rechter van TORI zodat beiden met het aangezicht naar elkaar komen. TORI brengt de linkerhand, handpalm naar beneden, naar de heup, gaat met de linkervoet vooruit en steekt met de linkerhand in vork naar de ogen van UKE. UKE ontwijkt de aanval, plaatst de rechtervoet achteruit, grijpt met de rechterhand, duim omlaag, de linkerpols van TORI. TORI plaatst de rechtervoet voor UKE, duwt met de rechterhand de rechterpols van UKE weg om zijn linkerpols te bevrijden. UKE plaatst de linkerhand, vingers omlaag, tegen de rechterelleboog van TORI en duwt deze vooruit. KATA EV

8 TORI draait met hoofd en romp onder de linkerarm van UKE, omgordt UKE met de linkerarm, rolt de rechterarm rond de linker van UKE, trekt UKE naar de linkerheup. UKE schuift de linkervoet naar de rechter, TORI tilt UKE op en UKE klopt af met de rechterhand op TORI. TORI plaatst UKE, met de benen gespreid, neer en beiden gaan naar hun plaats op twee meter van het middelpunt met het aangezicht naar elkaar, brengen hun kledij in orde en doen de sluitingsceremonie. 8. SLUITINGSCEREMONIE TORI en UKE gaan rechts links achterwaarts naar hun zes meterpunt, groeten rechtstaande naar elkaar, draaien naar SHOMEN, groeten rechtstaande naar SHOMEN, draaien terug naar elkaar en verlaten achterwaarts het KATA oppervlak. KATA EV

KIME NO KATA OPENINGSCEREMONIE.

KIME NO KATA OPENINGSCEREMONIE. KIME NO KATA OPENINGSCEREMONIE. Voor het groeten is de afstand 6 m. TORI met de linkerzijde naar SH0MEN, UKE draagt de wapens in de rechterhand, dolk aan de binnenzijde, de snede van de wapens naar boven.

Nadere informatie

Het NAGE NO KATA is samengesteld uit vijf groepen van telkens drie technieken. Deze groepen zijn uiteraard dezelfde als die van het NAGE WAZA.

Het NAGE NO KATA is samengesteld uit vijf groepen van telkens drie technieken. Deze groepen zijn uiteraard dezelfde als die van het NAGE WAZA. NAGE NO KATA 1. INLEIDING. In deze stijloefening vinden we alle basisprincipes terug van het JUDO: houding, verplaatsing, KUMI KATA, KUZUSHI, TSUKURI en KAKE. Het NAGE NO KATA betekent voor het NAGE WAZA

Nadere informatie

LEERSTOF BLAUWE GORDEL

LEERSTOF BLAUWE GORDEL LEERSTOF BLAUWE GORDEL Examenvereisten tot het behalen van de BLAUWE gordel 1. Technieken van voorgaande gordels dient ook gekend te zijn! 2. 1 manier tonen om de partner om te kantelen op de grond vertrekkende

Nadere informatie

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval

Ne-Waza-Jitsu-Kata. Handeling 1. 1.1. De aanval Handeling 1 1.1. De aanval Tori en Uke staan in startpositie 1. Ze lopen naar elkaar toe en op het moment dat Tori zijn rechterbeen voor heeft dwingt Uke Tori naar de grond te gaan door met beide handen

Nadere informatie

JUDOCLUB BOECHOUT. Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. SHIKYU 1 / 10

JUDOCLUB BOECHOUT. Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. SHIKYU 1 / 10 JUDOCLUB BOECHOUT NAAM: Seiryoku Zenyo Jita Kyoei Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. SHIKYU 1 / 10 EXAMEN PROGRAMMA VOOR SHIKYO (ORANJE GORDEL OF 4

Nadere informatie

DEEL 1: BLAUWE GORDEL

DEEL 1: BLAUWE GORDEL EXAMEN PROGRAMMA VOOR NIKYO (BLAUWE GORDEL OF 2 de KYU) DEEL 1: BLAUWE GORDEL ALGEMEEN Alles te kennen van GROENE GORDEL TACHI WAZA (staande technieken) HANE-GOSHI (vlottende / pompende heupworp) TORI

Nadere informatie

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam:

Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Rekoefeningen onderlichaam Hieronder staan enkele voorbeeld rekoefeningen voor het onderlichaam: Bilspieren Ga op de rug liggen. Hef de rechterknie en houd deze met beide handen vast. Trek de rechterknie

Nadere informatie

EXAMEN PROGRAMMA VOOR SANKYO (GROENE GORDEL OF 3 de KYU)

EXAMEN PROGRAMMA VOOR SANKYO (GROENE GORDEL OF 3 de KYU) EXAMEN PROGRAMMA VOOR SANKYO (GROENE GORDEL OF 3 de KYU) DEEL 1: GROEN STREEP ALGEMEEN Alles te kennen van ORANJE GORDEL EXAMEN GROENE STREEP ENKEL VOOR JUDOKA S ONDER DE 14 JAAR (afhankelijk van beslissing

Nadere informatie

EXAMEN PROGRAMMA VOOR GOKYU (GELE GORDEL OF 5 de KYU)

EXAMEN PROGRAMMA VOOR GOKYU (GELE GORDEL OF 5 de KYU) EXAMEN PROGRAMMA VOOR GOKYU (GELE GORDEL OF 5 de KYU) DEEL 1: GELE STREEP ALGEMEEN De DOJO (oefenzaal): op reglementaire wijze betreden TATAMI (mat): op reglementaire wijze betreden: Eerst met de linker

Nadere informatie

JUDOCLUB TERVUREN. LESPROGRAMMA GELE GORDEL 5 e kyu (Gokyu) Victor Vandesande, 6 e Dan Hoofdtrainer JC Tervuren,

JUDOCLUB TERVUREN. LESPROGRAMMA GELE GORDEL 5 e kyu (Gokyu) Victor Vandesande, 6 e Dan Hoofdtrainer JC Tervuren, JUDOCLUB TERVUREN LESPROGRAMMA GELE GORDEL 5 e kyu (Gokyu) Victor Vandesande, 6 e Dan Hoofdtrainer JC Tervuren, 2016 Vooraf Dit lesboekje geeft in een beknopte vorm het lesprogramma voor de gele gordel

Nadere informatie

Techniekenboekje. geel-oranje-groen U11

Techniekenboekje. geel-oranje-groen U11 Techniekenboekje geel-oranje-groen U11 Gele Gordel Eerste streepje Ushiro ukemi ( achterwaartse val ) Geschiedenis en geest van het judo ( land van herkomst is Japan stichter is Jigoro Kano geest van het

Nadere informatie

1eDAN -SHODAN ZWARTE GORDEL

1eDAN -SHODAN ZWARTE GORDEL 1eDAN -SHODAN ZWARTE GORDEL 1ste DAN (SHODAN) (van bruin naar zwart) NAGE NO KATA: Reeks 1,2 en 3 TE WAZA KOSHI WAZA ASHI WAZA) NAGE WAZA : UKEMI S: Het valbreken in alle mogelijke vormen. YAKO SOKU GEIKO:

Nadere informatie

1.1. De aanval De verdediging

1.1. De aanval De verdediging Newaza Jiu Jitsu Choreografie Tori (de verdediger) en Uke (de aanvaller) staan 6 meter uit elkaar waarbij Tori de jury (Joseki) aan zijn rechterzijde houdt. Beide draaien een kwartslag, groeten de jury,

Nadere informatie

JUDOCLUB BOECHOUT. Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. NIKYU 1 / 12

JUDOCLUB BOECHOUT. Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. NIKYU 1 / 12 JUDOCLUB BOECHOUT NAAM: Seiryoku Zenyo Jita Kyoei Nota: Programma boekjes mogen enkel door de leden van judoclub Boechout gebruikt worden. NIKYU 1 / 12 EXAMEN PROGRAMMA VOOR NIKYO (BLAUWE GORDEL OF 2 de

Nadere informatie

GELE GORDEL 5 DE KYU

GELE GORDEL 5 DE KYU GELE GORDEL 5 DE KYU EXAMENSTOF 1. TACHI-WAZA O-SOTO-GARI KO-UCHI-GARI IPPON-SEOI-NAGE O-UCHI-GARI UKI-GOSHI O-GOSHI KOSHI-GURUMA 2. NE-WAZA 2.1. osae-komi-waza (houdgrepen correcte starthouding basis)

Nadere informatie

Examenprogramma blauwe gordel (2 e kyu)

Examenprogramma blauwe gordel (2 e kyu) Examenprogramma blauwe gordel (2 e kyu) Voor dit examen moet men kunnen uitvoeren: De examenprogramma s kennen van geel EXTRA, oranje EXTRA en groen De 3 e reeks van de nage-no-kata De worpen voor blauw

Nadere informatie

Statische rekoefeningen

Statische rekoefeningen Statische rekoefeningen Bovenlichaam Lage rugspieren Ga met je zitvlak op je hakken zitten. Duw je handen over de grond naar voren en buig je rug. Rek zover mogelijk uit. Kijk naar de grond. Houd deze

Nadere informatie

LEERSTOF ORANJE GORDEL

LEERSTOF ORANJE GORDEL LEERSTOF ORANJE GORDEL Examenvereisten tot het behalen van de ORANJE gordel 1. Technieken van voorgaande gordels dient ook gekend te zijn! 2. 1 manier tonen om de partner om te kantelen op de grond. 3.

Nadere informatie

Het kata bestaat uit aanvalspogingen en verwurgingen. Deze twee typen aanvallen zijn als volgt in het kata verdeeld:

Het kata bestaat uit aanvalspogingen en verwurgingen. Deze twee typen aanvallen zijn als volgt in het kata verdeeld: NE-WAZA-JITSU-KATA Tori (de verdediger) en Uke (de aanvaller) staan 6 meter uit elkaar waarbij Tori de jury (Joseki) aan zijn rechterzijde houdt. Beide draaien een kwarslag, groeten de jury, draaien een

Nadere informatie

Eenvoudige oefeningen voor klachten van de schouder

Eenvoudige oefeningen voor klachten van de schouder Eenvoudige oefeningen voor klachten van de schouder De oefeningen moeten enkele malen tot tien keer achter elkaar worden herhaald en minstens een tot driemaal per dag worden gedaan. Het is beter vaak en

Nadere informatie

Ju Jitsu Dõ. Deel 4 Programma Groen. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de groene gordel

Ju Jitsu Dõ. Deel 4 Programma Groen. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de groene gordel Ju Jitsu Dõ Deel 4 Programma Groen 1 streepje groen verzwaard vallen 2 streepje groen pols achter mouwgreep achter duw aan kraag en arm wurging met voorarm twee polsen voor pols gekruist revergreep 3 streepje

Nadere informatie

Introductie gesprek nieuw lid.

Introductie gesprek nieuw lid. Introductie gesprek nieuw lid. 1 Etiquette: Het vertellen van de volgende regeltjes die in de Judo sport gelden. 1) Het groeten. Het groeten bij Judo is een lichte buiging in de heupen, waarbij de armen

Nadere informatie

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Schouderoefeningen

Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Vertrouwd en dichtbij. Informatie voor patiënten. Schouderoefeningen Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Schouderoefeningen z Om uw schouderklachten te verminderen, is het belangrijk dat u een aantal oefeningen doet. Oefen in ieder

Nadere informatie

Peer Brouwers, Het begin

Peer Brouwers,  Het begin Het begin Je gewicht is gelijk verdeeld. Aan de polsen komen de armen omhoog tot op schouderhoogte. Breng eerst je ellebogen naar je toe. Zak dan door je knieën en duw iets naar beneden. Gewicht op links

Nadere informatie

2) Valtechniek over bokje. Alle voorgaande valtechnieken (voorover, achterover, zijwaarts) over een bokje uitvoeren.

2) Valtechniek over bokje. Alle voorgaande valtechnieken (voorover, achterover, zijwaarts) over een bokje uitvoeren. 1 Valbreken: Diversen valtechnieken soepel links en rechts uitvoeren. 1) Brugval. Eerst oefenen op je hoofd, daarna e v t op je handen staan. LET OP!!! Als je op je hoofd staat en je laat je doorvallen

Nadere informatie

JUDOCLUB TERVUREN. LESPROGRAMMA voor ORANJE GORDEL 4 e kyu (Gokyu)

JUDOCLUB TERVUREN. LESPROGRAMMA voor ORANJE GORDEL 4 e kyu (Gokyu) JUDOCLUB TERVUREN LESPROGRAMMA voor ORANJE GORDEL 4 e kyu (Gokyu) Victor Vandesande, 6 e Dan Hoofdtrainer JC Tervuren, 2016 Vooraf Dit lesboekje geeft in een beknopte vorm het lesprogramma voor de oranje

Nadere informatie

Core Stability - serie 1

Core Stability - serie 1 Inleiding Schaatsers zijn vaak zeer eenzijdig ontwikkeld, omdat veel trainingen die we voor het schaatsen doen, vooral gericht zijn op het verbeteren van de beenspieren. Met Core Stability train je je

Nadere informatie

SEVA-Yoga. Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1

SEVA-Yoga. Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1 SEVA-Yoga Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 6 (B6R2) Oefening 1 - Gewoon rechtop staan (nekwervel in verlengde van rugwervel en volledig ontspannen) - Thuiskomen in je lichaam, alle

Nadere informatie

Ju Jitsu Dõ. Deel 3. Programma Oranje. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de oranje gordel

Ju Jitsu Dõ. Deel 3. Programma Oranje. Ju Jitsu Dõ voor de jeugd handleiding. na het uitvoeren van een goede randori behaal je de oranje gordel Ju Jitsu Dõ Deel 3 Programma Oranje 1 streepje oranje vlot vallen 2 streepje oranje omarmingen duw op de borst greep om het hoofd haargreep 3 streepje oranje toepassing van de worpen 4 streepje oranje

Nadere informatie

Zelfverdediging hosinsul

Zelfverdediging hosinsul hosinsul De zelfverdediging bestaat uit series van oefeningen die bedoeld zijn voor de (ver)gevorderde leerling taekwondo. Binnen taekwondovereniging Zuid-oost worden twee series gebruikt. De eerste serie

Nadere informatie

KUZURE-KESA-GATAME Tori Tori Tori Tori Tori Tori Uke Uke Uke Uke Tori Tori Tori Tori Tori Tori

KUZURE-KESA-GATAME Tori Tori Tori Tori Tori Tori Uke Uke Uke Uke Tori Tori Tori Tori Tori Tori KUZURE-KESA-GATAME Tori komt uit open kyoshi omhoog ( schuift zijn rechter voet iets naar binnen ) en staat in shizenhontai. Tori draait 45 graden naar rechts en begint met links te lopen naar de positie

Nadere informatie

6 de Kyu. WIT met gele streep. hoofdthema: Bevrijdingen. - 6 de Kyu / wit -

6 de Kyu. WIT met gele streep. hoofdthema: Bevrijdingen. - 6 de Kyu / wit - 6 de Kyu WIT met gele streep hoofdthema: Bevrijdingen Wit / gele streep (6 de kyu) - overzicht ALGEMENE KENNIS UKEMI WAZA (valtechnieken) TECHNIEKEN JU-JITSUBOEK wat is ju-jitsu? ushiro ukemi bevrijdingen

Nadere informatie

Individuele vendelreeksen Vendelreeks voor leermeesters

Individuele vendelreeksen Vendelreeks voor leermeesters Individuele vendelreeksen Vendelreeks voor leermeesters Inleiding Dit is dan de opdracht voor onze Leermeesters en aangezien wij er gevormde elementen te doen hebben, sluit deze reeks in zich een samenvatting

Nadere informatie

Techniekenboekje. Geel - Oranje - Groen. Judoclub Hirano Brecht

Techniekenboekje. Geel - Oranje - Groen. Judoclub Hirano Brecht Techniekenboekje Geel - Oranje - Groen Judoclub Hirano Brecht www.judobrecht.be 2 Inleiding Beste judoka's We hebben in dit boekje een samenvatting proberen te geven van alle technieken welke je onder

Nadere informatie

Individuele vendelreeksen De Brechtse Reeks

Individuele vendelreeksen De Brechtse Reeks Individuele vendelreeksen De Brechtse Reeks Oprollen Vooraleer wij de demonstratie aanvangen, moeten wij eerst de vlag oprollen. Dit gebeurt als volgt: wij houden de vlaggenstok vóór ons met het tegengewicht

Nadere informatie

Oefenprogramma revalidatie linkerzijde

Oefenprogramma revalidatie linkerzijde Oefenprogramma revalidatie linkerzijde Dit oefenprogramma ontvangt u van uw revalidatiearts. Oefen dit programma bij voorkeur 2x per dag. Oefeningen moet u pijnvrij kunnen doen, en adem door! In de oefengids

Nadere informatie

Pal Dan Gum oefeningen

Pal Dan Gum oefeningen Pal Dan Gum oefeningen Deze reeks Pal Dan Gum oefeningen worden al duizenden jaren in China en Korea gebruikt voor het voorkomen van ziektes en de bevordering van een goede gezondheid. Pal Dan Gum oefeningen

Nadere informatie

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest

2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof. Oefeningen voor een gezond lichaam en geest 2012 Editie v1.0 EquestrianMassage.nl F.S.A. Tuinhof Oefeningen voor een gezond lichaam en geest De Soldaat Dit is de eerste van de vier warming up oefeningen waarbij het doel is de hartslag te verhogen

Nadere informatie

Oefenprogramma revalidatie

Oefenprogramma revalidatie Oefenprogramma revalidatie Dit oefenprogramma ontvangt u van uw revalidatiearts. Oefen dit programma bij voorkeur 2x per dag. Oefeningen moet u pijnvrij kunnen doen, en adem door! Schouder en arm oefeningen:

Nadere informatie

Oefenprogramma revalidatie rechterzijde

Oefenprogramma revalidatie rechterzijde Oefenprogramma revalidatie rechterzijde Dit oefenprogramma ontvangt u van uw revalidatiearts. Oefen dit programma bij voorkeur 2x per dag. Oefeningen moet u pijnvrij kunnen doen, en adem door! In de oefengids

Nadere informatie

Techniekenboekje. geel-oranje-groen-blauw U13

Techniekenboekje. geel-oranje-groen-blauw U13 Techniekenboekje geel-oranje-groen-blauw U13 Gele Gordel Eerste streepje 8 lessen Ushiro ukemi ( achterwaartse val ) Yoko ukemi : ( zijwaartse val, links en rechts ) Geschiedenis en geest van het judo

Nadere informatie

Koshi Nage Koshi Nage Koshi Waza Kuzushi Tai Sabaki O Goshi statisch Kumi Kata dynamisch

Koshi Nage Koshi Nage Koshi Waza Kuzushi Tai Sabaki O Goshi statisch Kumi Kata dynamisch Koshi Nage Koshi betekent heup en Nage betekent worp. De naam zegt het zelf: het is een werptechniek waarbij je tegenstander over of langs je eigen heup wordt geworpen, ook wel Koshi Waza of heuptechniek

Nadere informatie

JUDO BOND NEDERLAND GOSHIN-JITSU-NO-KATA. opgesteld door de. Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu (N.G.C.J.J.)

JUDO BOND NEDERLAND GOSHIN-JITSU-NO-KATA. opgesteld door de. Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu (N.G.C.J.J.) JUDO BOND NEDERLAND GOSHIN-JITSU-NO-KATA opgesteld door de Nationale Graden Commissie Jiu-Jitsu (N.G.C.J.J.) 3 juni 2010 -- 2 3 juni 2010 Beschrijving Goshin-Jitsu-No-Kata INHOUDSOPGAVE Algemeen... 6 De

Nadere informatie

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken.

Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Enkele tips : training en opwarming Trainingen : Ga naar je trainingen! De trainer helpt mee jouw zwakkere punten te ontdekken. Geef nooit op. Het kan best even duren voor je conditie op peil is. Het belangrijkste

Nadere informatie

Droogtraining op zwemschoolniveau

Droogtraining op zwemschoolniveau Droogtraining op zwemschoolniveau publicaties uit Pacokrant 20062011 Onderstaande publicaties rond lichaamsscholing komen uit de vroegere edities van de Pacokrant en zijn onder voorbehoud. Tijdens de workshop

Nadere informatie

Zorg. September 2014. Dynamische rekoefeningen Loopvormen en algemene oefeningen zonder bal. Dribbelen Houd een rustige looppas aan.

Zorg. September 2014. Dynamische rekoefeningen Loopvormen en algemene oefeningen zonder bal. Dribbelen Houd een rustige looppas aan. Zorg September 2014 Beste Sporters, Het nieuwe seizoen is weer voor een ieder begonnen, wij als verzorgers ook. We krijgen momenteel redelijk veel (jeugd) spelers met spierklachten bij ons over de vloer.

Nadere informatie

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen

Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Oefeningen menselijk lichaam Eenvoudige bovenbeen spieroefeningen Eenvoudige oefeningen voor de bovenbeen spieren bijvoorbeeld na een operatie aan het kniegewricht of immobilisatie van het kniegewricht.

Nadere informatie

Trainingsprogramma Spierkrachtversterking

Trainingsprogramma Spierkrachtversterking Trainingsprogramma Spierkrachtversterking Ook zonder blessures kun je bepaalde spieren of spiergroepen te versterken. Als spierversterkende oefeningen deel uitmaken van een trainingsprogramma met als einddoel

Nadere informatie

Aanvangspositie. Jury groeten. Elkaar groeten. Openingspas

Aanvangspositie. Jury groeten. Elkaar groeten. Openingspas Ju-Jitsu Worpen Kata Wat moet Tori staat links van de jury De acht aanvallen in de juist volgorde uitvoeren: eerst rechts, dan links Per aanval één worp kiezen uit de reeks; voor beide aanvallen een andere

Nadere informatie

Lenigheidtrainingsschema - niveau 1

Lenigheidtrainingsschema - niveau 1 Lenigheidtrainingsschema - niveau 1 Oefening 1 - back cat Aandachtsgebied: onderste en bovenste rugspier Ga op uw knieën zitten. Zorg dat deze onder uw heupen staan. Uw tenen wijzen naar achteren. Plaats

Nadere informatie

Cambridge Health Plan Benelux BV

Cambridge Health Plan Benelux BV Wanneer doet u deze oefeningen? Doe deze minstens 3 keer per week en al vrij snel voelt u verandering in uw lichaam. Ook krijgt u meer zelfvertrouwen. Naast deze oefeningen zorgt een dagelijkse wandeling

Nadere informatie

3 e Kyu Groene band: Valbreken: Ebo no kata. Serie 1 Serie 2. 3 e Kyu Groene Band 1

3 e Kyu Groene band: Valbreken: Ebo no kata. Serie 1 Serie 2. 3 e Kyu Groene Band 1 3 e Kyu Groene band: Valbreken: Voorwaarts over bokje Voorwaarts, met houding en atemi - stok en mes oprapen Zijwaarts blijven liggen Zijwaarts doorrollen Achterwaarts blijven liggen Achterwaarts doorrollen

Nadere informatie

Individuele vendelreeksen De Dubbel Brechtse Reeks

Individuele vendelreeksen De Dubbel Brechtse Reeks Individuele vendelreeksen De Dubbel Brechtse Reeks Het dubbel vaandelspel wordt uitgevoerd door twee vendeliers, die gelijktijdig elk met 1 vaandel zwaaien en zelfs gezamenlijk met de twee vaandels samen.

Nadere informatie

O m t e b e g i n n e n : V e i l i g h e i d s r e g e l s : G e n i e t e n f o r c e e r n i e t s!

O m t e b e g i n n e n : V e i l i g h e i d s r e g e l s : G e n i e t e n f o r c e e r n i e t s! Wanneer doet u deze oefeningen? Doe deze minstens 3 keer per week en al vrij snel voelt u verandering in uw lichaam. Ook krijgt u meer zelfvertrouwen. Naast deze oefeningen zorgt een dagelijkse wandeling

Nadere informatie

Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen

Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen Individuele vendelreeksen Trommelreeks voor het Brechts Korpsvendelen Enkele algemene principes De tamboer leidt de gilde doorheen de reeks. Dit betekent o.a. dat de tamboer het tempo bepaalt. Hierbij

Nadere informatie

We voeren deze overstapoefeningen driemaal links en driemaal rechts uit.

We voeren deze overstapoefeningen driemaal links en driemaal rechts uit. Individuele vendelreeksen De Brabantse Reeks Inleiding Veel meer nog dan de Brechtse reeks is de Brabantse een stijlreeks. Zij wordt in principe langzamer uitgevoerd dan de Brechtse, die een strijdreeks

Nadere informatie

D6 = Dynamisch; 6 keer vloeiende ontspannen beweging S6 = Statisch; 6 tellen aanhoudend lichte rek in de uiterste stand van het gewricht.

D6 = Dynamisch; 6 keer vloeiende ontspannen beweging S6 = Statisch; 6 tellen aanhoudend lichte rek in de uiterste stand van het gewricht. INLEIDING Naarmate men ouder wordt, zal de te behalen afstand bij het golfen minder worden. Afnemende flexibiliteit en mobiliteit door verminderde spierkracht is onvermijdelijk. Door oefening doen we ons

Nadere informatie

Techniekenboekje. geel-oranje-groen-blauw-bruin +13

Techniekenboekje. geel-oranje-groen-blauw-bruin +13 Techniekenboekje geel-oranje-groen-blauw-bruin +13 Gele Gordel ( minimum 3 maanden ) Ushiro ukemi ( achterwaartse val ) Yoko ukemi : ( zijwaartse val, links en rechts ) Geschiedenis en geest van het judo

Nadere informatie

7 fijne yogahoudingen

7 fijne yogahoudingen 7 fijne yogahoudingen voor kinderen Bloesem kinderyoga - Ben je jonger dan 7 jaar dan doe je de oefening zonder het benoemen van de ademhaling. - Yoga kan best een uitdaging zijn, dat is ok. Het is belangrijk

Nadere informatie

Tussenseizoensplanning 2015 KSV OOSTKAMP. Individueel voorbereidingsprogramma

Tussenseizoensplanning 2015 KSV OOSTKAMP. Individueel voorbereidingsprogramma Tussenseizoensplanning 2015 KSV OOSTKAMP Individueel voorbereidingsprogramma Beste spelers, Het voetbalseizoen 2015-2016 nadert met rasse schreden. Tijdens de rustperiode is het je taak om het nieuwe seizoen

Nadere informatie

Schouder oefeningen (Deel 2)

Schouder oefeningen (Deel 2) Schouder oefeningen (Deel 2) Schouder naar achter trekken Uitgangshouding: Ellebogen geplooid op 90. U houdt de oefenband met beide handen vast voor uw lichaam. Vervolgens trekt u de oefenband naar achter

Nadere informatie

- Gewoon rechtop staan (nekwervel in verlengde van rugwervel en volledig ontspannen)

- Gewoon rechtop staan (nekwervel in verlengde van rugwervel en volledig ontspannen) SEVA-Yoga Elementaire basisbeschrijving van oefeningen REEKS nr. 1 Oefening 1 - Gewoon rechtop staan (nekwervel in verlengde van rugwervel en volledig ontspannen) Oefening 2 (4*) - Vertrekhouding oefening

Nadere informatie

Lenigheid en beweeglijkheid

Lenigheid en beweeglijkheid 2.3.2. Lenigheid en beweeglijkheid Deze vaardigheid is bedoeld om de verschillende spieren te trainen op lenigheid en de verschillende gewrichten te mobiliseren. Lenigheid en beweeglijkheid bestaat uit:

Nadere informatie

Preventie rugklachten

Preventie rugklachten Preventie rugklachten Bijlage 3 Stretchoefeningen (11) Stretching voer je gedurende één à twee minuten uit tussen behandelingen in. Een rekkend gevoel in de spieren wijst op goede efficiëntie van de oefening.

Nadere informatie

Yoga & Astrologie. Aardetekens: Stier, Maagd & Steenbok.

Yoga & Astrologie. Aardetekens: Stier, Maagd & Steenbok. Yoga & Astrologie Aardetekens: Stier, Maagd & Steenbok Stier 21 april - 20 mei Tijdens drukke periodes spelen bij een stier vaak klachten op aan keel, nek, hals, oren, tanden, schildklier en schouders.

Nadere informatie

MUAYTHAI TECHNIEKEN. 1.1 Links voor positie: Linkervoet voor- rechtervoet achter, ongeveer 50cm tussen beide voeten, deze staan op schouderbreedte.

MUAYTHAI TECHNIEKEN. 1.1 Links voor positie: Linkervoet voor- rechtervoet achter, ongeveer 50cm tussen beide voeten, deze staan op schouderbreedte. MUAYTHAI TECHNIEKEN 1.0) Gevechtsposities. 1.1 Links voor positie: Linkervoet voor- rechtervoet achter, ongeveer 50cm tussen beide voeten, deze staan op schouderbreedte. 1.2 Rechts voor positie: Rechtervoet

Nadere informatie

Wadoryu no Seishan. 1) Musubi dachi, Rei (groet) 2) Open links rechts in shizentai: Yoi

Wadoryu no Seishan. 1) Musubi dachi, Rei (groet) 2) Open links rechts in shizentai: Yoi 1 1) Musubi dachi, Rei (groet) 2) Open links rechts in shizentai: Yoi 3) Draai rechterhiel uit en plaats de voet recht, volg meteen met 4 4) Tegelijkertijd: Stap zonder heupbeweging* door het midden recht

Nadere informatie

Technieken toelatingsproef VTS Ju-Jitsu. Versie november 2015

Technieken toelatingsproef VTS Ju-Jitsu. Versie november 2015 Technieken toelatingsproef VTS Ju-Jitsu Versie november 2015 WWW.VJJF.BE INFO@VJJF.BE 1 Inhoud Valtechnieken... 4 1.1 Mae ukemi... 4 1.2 Yoko ukemi... 6 1.3 Zempo kaiten... 8 1.4 Ushiro ukemi (zonder doorrollen)...

Nadere informatie

Tachi waza (basisstanden)

Tachi waza (basisstanden) Tachi waza (basisstanden) Musube dachi - hielen tegen elkaar aan zetten en de tenen naar buiten toe laten wijzen. Dit is de stand om vanuit te groeten. Soto hachiji dachi - voeten staan op schouderbreedte

Nadere informatie

Core-stabilityoefeningen (oefeningen voor rompstabiliteit)

Core-stabilityoefeningen (oefeningen voor rompstabiliteit) Core-stabilityoefeningen (oefeningen voor rompstabiliteit) Bruggetje Ga op je rug liggen. Buig je knieën tot 90 graden en zet beide voeten plat op de grond. Je armen liggen langs je lichaam met je handpalmen

Nadere informatie

Calcimatics start steeds met een opwarming. Zo is de overgang dan niet-bewegen naar actief worden niet te bruusk en voorkom je letsels.

Calcimatics start steeds met een opwarming. Zo is de overgang dan niet-bewegen naar actief worden niet te bruusk en voorkom je letsels. CALCIMATICS 1. De opwarming Calcimatics start steeds met een opwarming. Zo is de overgang dan niet-bewegen naar actief worden niet te bruusk en voorkom je letsels. Als een vogel in de lucht - Houding:

Nadere informatie

Statische stretching

Statische stretching Statische stretching We hebben een aantal statische stretchoefeningen op een rijtje gezet, gesorteerd op welke spieren je stretcht: 1. arm- en schouderspieren 2. onderarmen 3. borstspieren 4. schouders,

Nadere informatie

Oefeningen. voor de lage rug

Oefeningen. voor de lage rug Oefeningen voor de lage rug Stretching Alle stretchingsoefeningen worden aan elke zijde 2x herhaald. De oefeningen worden 30 seconden aangehouden. 1. Stretching M. Gastrocnemius (kuitspier) Neem een voor-

Nadere informatie

TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN

TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN TRAININGSPLAN STRETCHBANDEN FITNESSBANDENSET TRAININGSHANDLEIDING Let op: Wees er voor de training van verzekerd dat uw training bij uw fysieke conditie aansluit. Consulteert u, bij twijfel, de huisarts.

Nadere informatie

Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015. Versie 1.0

Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015. Versie 1.0 Technisch plan Vrivo 2013/2014 2014/2015 Versie 1.0 Inhoudsopgave: Bladzijde 1: Inhoudsopgave Bladzijde 2: Het hoe en wat van een training Bladzijde 3: Techniek: Pass Bladzijde 5: Techniek: Bovenhands

Nadere informatie

Cardioschema (50 minuten)

Cardioschema (50 minuten) Cardioschema (0 minuten) Programma Programma minuten» niveau Fiets minuten» niveau à minuten» minuten niveau» minuten niveau» minuten niveau Crosstrainer 0 minuten» minuten wandelen» lopen minuten aan

Nadere informatie

CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking

CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking CD Liggende Yoga oefeningen (Joke Hellemans) tekstuitwerking INLEIDING (Fragment 1. 2:16 min.) We beginnen nu met de liggende bewegingsoefeningen. Sta jezelf toe deze oefeningen met dezelfde zorgzame aandacht

Nadere informatie

Judo- Jiu-Jitsu -Do ver eniging Budospor t Heer ler baan Pet er Vluggen J udo-, Jiu-J it suler aar B. Naam groep. Exameneisen Jiu Jitsu Budosport 1

Judo- Jiu-Jitsu -Do ver eniging Budospor t Heer ler baan Pet er Vluggen J udo-, Jiu-J it suler aar B. Naam groep. Exameneisen Jiu Jitsu Budosport 1 Naam groep Exameneisen Jiu Jitsu Budosport 1 Exameneisen Jiu Jitsu geel t/m blauwe band Valbreken: Voorwaarts over bokje Voorwaarts, met houding en atemi - stok en mes oprapen Zijwaarts blijven liggen

Nadere informatie

Judo Club Zwijndrecht Examenprogramma

Judo Club Zwijndrecht Examenprogramma Deelnemingsvoorwaarden 1. In het bezit zijn van een geldige vergunning 2. Toelating hebben van de trainers 3. Toelating hebben van de ouders 4. Propere Judo Gi 5. Propere handen en voeten 6. Kortgeknipte

Nadere informatie

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant.

Ga op de rug liggen. Buig de knieën en zet de voeten plat op de grond. Klap beide knieën naar één kant. BUIKSPIEREN Klap beide knieën naar één kant. Beweeg de kin naar de borst en kom met de romp een klein stukje recht omhoog. Houd 4 tellen vast en ga langzaam weer terug. Bij nekklachten, nek ondersteunen

Nadere informatie

Oefeningen. Uitademen als u kracht zet, inademen als u ontspant.

Oefeningen. Uitademen als u kracht zet, inademen als u ontspant. Oefeningen Sterke en geoefende buikspieren zijn belangrijk. Omdat ongetrainde en slappe buik- en rugspieren kunnen zorgen voor een slechte houding en rugklachten. Bouw het oefenen van de buikspieren langzaam

Nadere informatie

Baduanjin (Acht Brokaten)

Baduanjin (Acht Brokaten) Baduanjin (Acht Brokaten) 1. Duw de handen naar de hemel en reguleer de driewarmer versterkt en balanceert systemen voor ademhaling, hormonen, spijsvertering en eliminatie; brengt extra bloed naar de borstkas

Nadere informatie

OEFENPROGRAMMA 5 KYU WIT- GEEL GEEL 1 / 8

OEFENPROGRAMMA 5 KYU WIT- GEEL GEEL 1 / 8 OEFENPROGRAMMA 5 KYU WIT- GEEL GEEL 1 / 8 Obi (gordel) Rei (groeten) 2 / 8 Ukemi s (valtechnieken) Ushiro Ukemi (achterwaartse val) Yoko Ukemi (zijwaartse val) links en rechts = hidari en migi 3 / 8 Zempo

Nadere informatie

Romp Hieronder volgen verschillende oefeningen ter versterking van de romp.

Romp Hieronder volgen verschillende oefeningen ter versterking van de romp. Gegevens te vinden op http://www.voorkomblessures.nl Romp Hieronder volgen verschillende oefeningen ter versterking van de romp. Oefening: Crunches Crunches versterken van de buikspieren voor het vergroten

Nadere informatie

andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de handen ter hoogte van het onderbeen, de enkel of de tip van

andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de handen ter hoogte van het onderbeen, de enkel of de tip van 1) Zit, bekken voorwaarts gekanteld, 1 been gestrekt, het andere been wordt gebogen opzij gelegd. Met de romp en de armen reikt men voorwaarts op het gestrekte been, de handen ter hoogte van het onderbeen,

Nadere informatie

Core stability training

Core stability training Core stability training Oefening 1: Uitgangspositie: liggend op de buik. Plaats de ellebogen recht onder de schouders. De vuisten wijzen naar voren. Breng vervolgens de buik van de grond door te steunen

Nadere informatie

Kantoorfitness op 1 M² met theraband

Kantoorfitness op 1 M² met theraband Kantoorfitness op 1 M² met theraband Avonts Erwin preventieadviseur en leerkracht lichamelijke opvoeding Gidpbw Antwerpen centrum Beginsituatie 1) Een te groot deel van de werknemers beweegt nog te weinig

Nadere informatie

Oefeningen voor patiënten met reumatoïde artritis

Oefeningen voor patiënten met reumatoïde artritis Het is belangrijk om de oefeningen die u in het ziekenhuis hebt gedaan thuis dagelijks voort te zetten. Dit om de gewrichten en spieren in een goede conditie te houden. Probeer op een vast tijdstip te

Nadere informatie

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen

Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Zelfmassage: Kloppen langs meridianen Klopmassage is een simpele en snelle manier om je beter in je lichaam te voelen. In 5 tot 10 minuten ga je al kloppend je hele lichaam bij langs en je kunt de massage

Nadere informatie

FOREHAND Ben Vanhoudt Herfst 2005

FOREHAND Ben Vanhoudt Herfst 2005 Meest voorkomende fouten en hun relatie met het contactpunt: FOREHAND Ben Vanhoudt Herfst 2005 Bedoeling Geen volledige opsomming van alle mogelijke fouten Alleen veel voorkomende fouten en hun verbetering

Nadere informatie

TOELICHTING NIVEAU 8 VOORGESCHREVEN OEFENSTOF

TOELICHTING NIVEAU 8 VOORGESCHREVEN OEFENSTOF TOELICHTING NIVEAU 8 VOORGESCHREVEN OEFENSTOF Inclusief intro bestaat dit muziekstuk uit 17 maten en een intro. In dit muziekstuk heeft niet iedere maat 8 tellen. Het muziekstuk is in een -kwarts-maat

Nadere informatie

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint:

Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Belangrijke aanwijzingen voordat u met de oefeningen begint: Rek/Strek oefeningen mogen nooit pijn veroorzaken. Mocht u pijn krijgen stop dan onmiddellijk met de oefening. Het is belangrijk om de rek niet

Nadere informatie

10-lessenreeks Fitness

10-lessenreeks Fitness 10-lessenreeks Fitness Les 1 Opwarming 3 min doorstappen/ 1min rust/ 1 min crosstrainer 3 min lichte looppas / 1min rust/ 2 min crosstrainer 3 min lichte looppas/ 1min rust/ 3 min crosstrainer Fitness

Nadere informatie

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter

Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekoefeningen voor de Gehandicapte schutter Rekken is een essentieel onderdeel van een evenwichtig trainingsprogramma. Het dagelijks uitvoeren van rekoefeningen kan de flexibiliteit en gezonde gewrichten

Nadere informatie

kuiten kuiten Quadriceps benen 1 OPDRACHT: maak de knipmes beweging

kuiten kuiten Quadriceps benen 1 OPDRACHT: maak de knipmes beweging Rudy Duvillier benen 1 maak de knipmes beweging benen 2 ter plaatse 15'' knieen hoog afwisselend L en R en met de armen eveneens afwisslend L en R hoog.(snel tempo) benen 3 B Bal moet gerold worden van

Nadere informatie

Simpele oefeningen voor een platte buik. Werk aan uw centrale spieren met deze oefeningen en verbeter uw kracht, houding en stabiliteit.

Simpele oefeningen voor een platte buik. Werk aan uw centrale spieren met deze oefeningen en verbeter uw kracht, houding en stabiliteit. Kom in actie >>> Voel je fit >> Simpele oefeningen voor een platte buik kaart 1 Werk aan uw centrale spieren met deze oefeningen en verbeter uw kracht, houding en stabiliteit. Sit-up >>> Back-Up >>> >>>

Nadere informatie

Oefeningen dynaband. beginpositie uitvoering opbouw Voorbeeld 1. armen voorwaarts. Goed opstrekken Voeten op heupbreedte

Oefeningen dynaband. beginpositie uitvoering opbouw Voorbeeld 1. armen voorwaarts. Goed opstrekken Voeten op heupbreedte Oefeningen dynaband Lees eerst de disclaimer voordat u deze oefeningen begint. Indien u pijnklachten vraag dan eerst uw arts of therapeut om advies. Zorg er voor dat de spieren niet koud zijn, voordat

Nadere informatie

kijkwijzers. De voortgezet onderwijs leefstijl cursus voor in de gymles!

kijkwijzers. De voortgezet onderwijs leefstijl cursus voor in de gymles! Schouders Ga met je linkervoet goed stevig op de dynaband staan en houd met je rechterhand de dynaband vast. Strek je arm naar de rechterzijkant uit tot boven je schouder en kijk je rechterhand na. Breng

Nadere informatie

BASISFIGUREN WIMPELEN

BASISFIGUREN WIMPELEN BASISFIGUREN WIMPELEN Beste sportieveling, In deze bundel vind je een beschrijving van de voornaamste basisoefeningen in het wimpelen. In een eerste deel krijg je een omschrijving van wat we de wimpelvlag

Nadere informatie

Dynamische stretching

Dynamische stretching Dynamische stretching We hebben een aantal dynamische stretchoefeningen op een rijtje gezet: 1. voorkant bovenbenen: hakken-billen 2. hamstrings: knieheffen 3. heupen, liezen en schouders: zijsluitpas

Nadere informatie