PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering"

Transcriptie

1 PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering 12 januari 2011 Platform Outsourcing Nederland

2 Programma Korte introductie Modelcontract (Polo van der Putt, vz. Werkgroep) Inleiding en discussie over de volgende contractuele regelingen: Kwaliteit van IT-systemen (Marjo Wildvank, CEO Software Improvement Group) Continuïteit (Louis Jonker, advocaat bij Van Doorne) Innovatie (Dennis Zieren, advocaat bij Ploum Lodder Princen) Aansprakelijkheid en boetes (Polo van der Putt, advocaat bij Vondst Advocaten)

3 Opdracht Werkgroep Stel een modelcontract op dat als voorbeeld kan dienen bij het opstellen van een sourcingscontract. Het modelcontract zal een dienstverleningsovereenkomst zijn met de algemene juridische bepalingen, inclusief processuele afspraken (zoals change management, acceptatie, benchmarking, exit), maar exclusief (i) specifieke dienst-inhoudelijke bijlagen (zoals PDC, SLA, DAP, beveiliging, etc.), (ii) financiële bijlagen (DFA) en (iii) een eventuele overnameovereenkomst.

4 Samenstelling werkgroep Uitbesteders: Jan Aernout (Philips), Gert Jaap Das (PGGM), Hans van Dijk (UWV), Ad Kuus (Rabobank), Michiel de Vries (ING) Providers: Erwin van der Heijden (Quion), Maaike Nijensikkens (Logica), Marco van der Vet (Capgemini) Adviseurs: Liselore Sauer (KPMG), Joop Schuilenburg (Emtio), Marjo Wildvank (Software Improvement Group) Advocaten: Louis Jonker (Van Doorne), Polo van der Putt (vz, Vondst Advocaten), Eliane de Vilder (Brinkhof), Dennis Zieren (Ploum Lodder Princen)

5 Werkwijze Brainstormsessie Basiscontract v.1 (penvoerder) Commentaar vanuit de WG Basiscontract v.2 (penvoerder) Bijeenkomst Basiscontract v.3 (penvoerder) Wekelijkse commentaar- en stemrondes; al het commentaar zichtbaar, compromissuggesties vanuit penvoerder Basiscontract v.4 (penvoerder) + enkele controversiële bepalingen Bijeenkomst Basiscontract v.5 (penvoerder) Modelcontract v1

6 Spelregels Doelstelling om zo min mogelijk open te laten Uitgangspunt was om te komen tot gebalanceerd contract voor volwassen partijen Input vanuit best practice, niet zozeer vanuit eigen ondernemersbelang Meerderheid beslist Wie zwijgt stemt toe Bijdrage op persoonlijke titel, niet namens bedrijf Vertrouwelijkheid Het modelcontract geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de individuele leden van de werkgroep of hun werkgevers

7 Inhoud (1) Kort (2 p) Contractblad met de kern van de overeenkomst onderwerp looptijd verwijzing naar overige voorwaarden Juridische voorwaarden en andere documenten (zoals tarieven en SLA) als bijlage Volgende juridische onderwerpen: Definities definities

8 Inhoud (2) Overname Overnameovereenkomst als bijlage (kern is dienstverlening, dienstverlening is duurovereenkomst met partnergedachte, overname is eenmalig met klantleveranciersgedachte) Transitie en transformatie Uitvoeren desbetreffende plannen Afsluiten met acceptatie Transitie en transformatie kunnen gedeeltelijk en parallel lopen Dienstverlening (1) Beide pp: Bepalingen in Bijlagen moeten worden nagekomen (zoals SLA) Vakbekwaam Cfrm wet- en regelgeving Leverancier verantwoordelijk voor licenties en gangbaarheid hardware en software, tenzij naders overeengekomen; Klant dient gebruiksbepalingen na te leven Uitgangspunten innovatie

9 Inhoud (3) Dienstverlening (2) Pp kunnen projecten overeen komen Beide pp dienen continuïteitsplannen te hebben en na te leven Streven naar duurzaamheid Vergoeding en betaling Indexering, tenzij Marktconformiteit is optioneel Ieder draagt eigen kosten Facturering maandelijks, betalingstermijn 30 dagen Regie Regieorganisatie in bijlage (bijv. uitgaande van Contractmanagement, Servicemanagement en Opdrachtmanagement) Periodieke evaluatie SLA Wijzigingsprocedure in bijlage Contractbeheer geregeld, een der pp verantwoordelijk

10 Inhoud (4) Controle SLA rapportages TPM Audit (periodiek, onderwerp te bepalen) Benchmarking (prijs/kwaliteit) Sancties Bonus/malus Beperking aansprakelijkheid (ja directe schade tot max, nee gevolgschade) Vrijwaring door Klant van Leverancier voor claims contractpp Klant Leverancier dient zich adequaat te verzekeren Neutrale overmachtbepaling (Intellectueel) eigendom en gegevens (1) Klant blijft eigenaar van zijn gegevens Geen wijziging IE-rechten, tenzij anders overeengekomen

11 Inhoud (5) (Intellectueel) eigendom en gegevens (2) Geheimhouding Beveiliging, bijv. cfrm ISO en Persoonsgegevens (evt. bewerkersovk aanhechten) Duur, beëindiging en exitassistentie Stilzwijgende verlenging Mogelijkheid van beëindiging bij wanprestatie e.d. Opzegging zonder reden en tegen opzegvergoeding optioneel PON exitprotocol van toepassing (incl. beginsel klant betaalt), met evt. enkele aanvullingen Adresseren risico wet overgang onderneming Toepasselijk recht en geschillenregeling Escalatieregeling Rechter of arbitrage Algemene bepalingen O.a. dat overdracht toestemming vereist, behalve binnen groep

12 Vervolg? Wie pakt de handschoen op: Uitgangspunten SLA? Vervolmaken exitprotocol? Uitgangspunten tarievenbijlage? Benchmarking? Etc. etc.

13 Kwaliteit van IT-systemen Marjo Wildvank 12 januari 2011 T

14 Wie is de Software Improvement Group (SIG)? Geeft inzicht in de kwaliteit en risico s van IT-systemen. Gevolgd door aanbevelingen ter verbetering van de broncode van de software Wordt ingezet als onafhankelijke derde. Geeft antwoord op vragen als: Is de software makkelijk aanpasbaar? Vergt het onderhoud niet te veel? Hoe foutvrij is de code? De software die SIG doormeet, krijgt een classificatie van één tot vijf sterren. SIG is de onafhankelijke instelling voor IT assessments, monitoring en certificering. Seminar PON-Sourcingcontract

15 Nulmeting: pre-contractuele fase Definitie: assessment waarbij de uitkomsten als uitgangspunt worden genomen voor later onderzoek (hermeting of monitor) 15 8 Voordeel: Een nulmeting voorafgaand aan outsourcing geeft inzicht in de huidige kwaliteit (uitgedrukt middels een sterren rating), de te bereiken kwaliteitsverbetering en mogelijke verlaging van kosten. Deze transparantie is een goed uitgangspunt om contractuele afspraken te maken over het verbetertraject en het gewenste kwaliteitsniveau, uitgedrukt middels een sterren rating (bv TÜV), dat wordt geëist van de leverancier. Seminar PON-Sourcingcontract

16 Monitor Modelsourcingovereenkomst: 6.6, 7.1, 19.1, 19.2 voetnoot 29 & 30 Probleem: Het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn om voldoende aannemelijk te maken dat tekort zal worden geschoten. Doorgaans zal het de afnemer aan voldoende expertise en wetenschap ontbreken om aan te kunnen tonen dat correcte nakoming onmogelijk zal zijn. (Polo van der Put) 16 8 Oplossing: Neem meetpunten op in het sourcingcontract en monitor de resultaten. Seminar PON-Sourcingcontract

17 Dynamische Escrow Modelsourcingovereenkomst: 9.3, voetnoot 20, 38.1 Wat is het? In een Escrow-overeenkomst zijn voorwaarden opgenomen voor de vrijgave van de broncode aan de gebruikers. Bijv. bij faillissement van de leverancier, wanprestatie enz. Doordat de gebruiker de beschikking krijgt over de broncode, kan deze zelf het pakket (laten) onderhouden en aanpassen aan veranderende situaties Voordeel dynamische Escrow Monitor levert constant inzicht in de documentatie van de laatste versie van de gedeponeerde versie van de applicatie. Ideaal in geval van outsourcing. Voorbeelden uit de praktijk Drietal banken, die verwachten dat de software leverancier op korte termijn failliet gaat. Bank en retailorganisatie, die software ontwikkeling en beheer hebben uitbesteedt naar India. Seminar PON-Sourcingcontract

18 Voordelen voor leveranciers & opdrachtgevers 18 8 Door concrete eisen op te nemen en meetpunten in te bouwen in het sourcingcontract weten beide partijen, voordat zij het sourcingtraject in gaan, wat de verwachtingspatronen over-en-weer zijn. (transparantie) Beide partijen hebben constant inzicht in de ontwikkeling van het project, m.b.t. geleverde kwaliteit (sterren) en kosten. Neutrale manier om de bonus-malus clausule objectief te maken. (modelsourcingcontract: 21.1, voetnoot 36) Beide partijen worden geïnformeerd op welke wijze kwaliteitsverbeteringen op korte termijn te bereiken zijn. Beide partijen zijn exact op dezelfde manier op de hoogte van het verloop van de dienstverlening. Seminar PON-Sourcingcontract

19 Benchmark 19 8 De kwaliteit van de ontwikkelde/beheerde software wordt regelmatig gebenchmarkt met metingen van andere soortgelijke projecten (gelijke technologie), waarbij tevens inzicht kan worden gegeven in het verschil in kwaliteit en kosten per applicatie of softwareportfolio. Voorbeeld uit rapportage: De kwaliteit van uw systeem is 2 sterren en behoort daarbij tot de laagste 35 procent van de metingen in de benchmark Uw voordeel Evaluate performance under current contracts Evaluate new contract proposals Set target for organisation Seminar PON-Sourcingcontract

20 Dank voor uw aandacht 20 8 Marjo Wildvank CEO SIG t e. w. Seminar PON-Sourcingcontract

21 Continuïteit bij sourcing Louis Jonker Platform Outsourcing Nederland - 12 januari 2011

22 Inhoudsopgave Maatstaf voor continuïteit Continuïteitsmaatregelen Continuïteit en exit Regie & Controle Volgende stap

23 potentiële bedreigingen voor een organisatie en de uitwerking op de operatie van de organisatie als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden Wikipedia FACT: every year, thousands of organizations experience disruption to their operations lasting longer than five working days. British Standards Institution Maatstaf Artikel 9.1 (oud) Modelcontract normale wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd Artikel 9.1 (def.) Modelcontract uitvoering van de Diensten in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst Vereist afstemming tussen: bedrijfsvoering (of: operatie van de organisatie) aan Diensten te stellen eisen en kwaliteitsniveaus 23

24 Continuïteitsmaatregelen (I) KLASSIEKE MAATREGELEN Back-up Uitwijk Escrow Step-in right maar ook: Concrete invulling van overmachtsbegrip Geclausuleerde opschorting werkzaamheden bij betalingsgeschillen (in afwijking op o.a. art. 6:262 BW) KEUZES IN MODELCONTRACT Nader overeen te komen continuïteitsprocessen van Leverancier (artikel 9.1) bijv. back-up en/of uitwijk Optionele escrowregeling (artikel 9.3 en noot 20) Optioneel step-in right (artikel 9.4 en noot 21) maar ook: Optionele invulling van overmachtbegrip (noot 41 bij artikel 25.2) 24

25 Continuïteitsmaatregelen (II) ESCROW (ART. 9.3) aandacht voor releasecriteria aandacht voor afgifteprocedure (eerste verzoek; hoor/wederhoor) aandacht voor actualiteit van gedeponeerde materialen (actieve escrow) aandacht voor object van escrow (technology escrow) aandacht voor continuïteit escrowregeling (bijv. betaling) aandacht voor juridisch-technische punten (goederenrechtelijke constructie van depot) STEP-IN (ART. 9.4) recht om verantwoordelijkheid voor (deel van) uitvoering van Diensten tijdelijk over te nemen teneinde Diensten weer aan overeengekomen eisen en kwaliteitsniveas te laten voldoen overwegingen werkgroep: komt zelden voor vaak voorzien van vele randvoorwaarden wordt zelden uitgeoefend minder goed uitvoerbaar bij generiek platform (vanwege belangen andere klanten) praktijkvoorbeeld: field services 25

26 Continuïteitsmaatregelen (III) Eigen verantwoordelijkheid Klant Werkgroep: Ja, maar niet ongeclausuleerd Alleen de inrichting van continuïteitsprocessen die van hem onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid kunnen worden verwacht. Welke processen waarschijnlijk niet? Inrichten en stand-by houden van volwaardig schaduwsysteem Welke processen dan wel? Back-up van relevante data Operationele processen om bedrijfsvoering al dan niet in beperkte mate te kunnen continueren 26

27 Continuïteit bij exit Toegang tot data Juridisch eigendom (artikel 26.1) In de praktijk back-up door Leverancier (artikel 9.1) of door Klant (artikel 9.2) belang van hanteren van gangbare hardware/software (artikel 6.4) respectievelijk bindend architectuurplan (artikel 6.5) Toegang tot personele resources Non-sollicitatieclausules Toegang tot technologie Intellectuele eigendomsrechten Medewerking Leverancier Exitassistentie artikel 32 en Gedragscode Retransitie van PON 27

28 Regie & Controle Gebrekkige kwaliteit wordt wel als een continuïteitsrisico bestempeld, terwijl in de praktijk veeleer de gebrekkige bekendheid met gebreken het ware risico oplevert. Regie (rapportage, communicatie, escalatie) & Controle (audit, TPM) zijn de eerste processen om continuïteitsrisico s, dan wel de gevolgen daarvan, beheersbaar te houden. Regie (zie onderdeel VI) Controle (zie onderdeel VII) 28

29 Volgende stap Wie pakt de handschoen op? Een belangrijk nog niet opgelost risico is de ketenproblematiek als gevolg van vergaande specialisatie van leveranciers. Zie wel de boilerplate-clausule artikel 37: onderaanneming slechts na schriftelijke toestemming. Eventuele maatregelen: Rechtstreekse relaties met achterliggende ketenpartners? Wie neemt dan het integratierisico? Een externe integrator is ook niet zaligmakend. Actieve escrow kan wel continue toegang bieden tot laatste stand van toegepaste technologie binnen de gehele keten. 29

30 Contact Louis Jonker Advocaat Informatietechnologie Outsourcing & Offshoring t +31 (0) f +31 (0) m +31 (0) Van Doorne N.V. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam t +31 (0) f +31 (0)

31 Innovatie Korte inleiding bij introductie modelsourcingscontract van Platform Outsourcing Nederland 12 januari 2011 Dennis Zieren

32 Everyone wants it, but no one knows what it is Innovatie = maatwerk Wat verstaan partijen onder Innovatie? Onderscheid tussen reguliere Diensten en Innovatie Belang innovatie afhankelijk van de aard van de Diensten (infrastructuur vs applicatieontwikkeling)

33 Intentions do not lead to innovation Geen verplicht nummer, maar daadwerkelijke afspraken over innovatie. Geen overeenkomst tot nader overeenkomen, maar concrete afspraken Afdwingbaar Tenminste een inspanningsverplichting, maar beter is een resultaatsverplichting

34 No free lunch You get what you pay for. Prijsmodel (innovatie wel of niet inbegerepen) Incentives Onderscheid reguliere Diensten en Onderscheid reguliere Diensten en Innovatie

35 Artikel 7.1 modelcontract Scope: Kwaliteitsverbetering Diensten Bereiken hoge mate van standaardisatie in de uitvoering van de Diensten Verlaging Vergoedingen Efficiencyverbeteringen Competitief voordeel

36 Artikel 7.2 Verplichtingen Instellen van een werkgroep Het doen van innovatievoorstellen Termijnen en frequentie Voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen: Beschrijving business case Beschrijving gevolgen voor dienstverlening en vergoedingen Beschrijving implementatie Standaard template gebruiken

37 Artikel 7.3 Financiële afspraken Bij de vergoeding inbegrepen? Incentives: Reservering budget / exta omzet Voordeeldeling Competitief voordeel voor de leverancier Publiciteit Penalties

38 Tot slot Artikel 7.4: verplichting tot periodiek overleg Eventueel toevoegen Audit IE-rechten Benchmark rapportageplicht

39 Contact Dennis Zieren t: f: m:

40 Aansprakelijkheid en boetes Korte inleiding ter gelegenheid introductie modelsourcingcontract van Platform Outsourcing Nederland 12 januari 2011 Polo G. van der Putt

41 Welke sanctiemogelijkheden zijn er zoal? Service credits/boetes op niet halen KPI s flexibiliteit: kader met bewegingsruimte Aansprakelijkheid betaalplicht ten aanzien van veroorzaakte schade Tussentijdse beëindiging overeenkomst ontbinding bij wanprestatie (termination for cause) opzegging (termination for convenience)

42 Voor- en nadelen Boetes: pro: eenvoudig mechanisme, stok achter de deur con: wordt ingecalculeerd, geen relatie tot schade, bij te veel boetes zal leverancier het contract afraffelen/op breuk aansturen Aansprakelijkheid: pro: relatie tot schade con: zet relatie onder druk; geen eenvoudig mechanisme, wie bepaalt de hoogte? Ontbinding: pro: je bent van elkaar af con: atoombom, rechtmatigheid en gevolgen niet eenvoudig vast te stellen

43 Aansprakelijkheid Wet gaat in beginsel uit van onbeperkte aansprakelijkheid Doorgaans wordt in contracten onderscheid gemaakt tussen directe schade en gevolgschade (geen wettelijke termen) Aansprakelijkheid voor directe schade wordt doorgaans beperkt (bijv. tot contractwaarde) Aansprakelijkheid voor gevolgschade (waaronder vaak begrepen winstderving) doorgaans uitgesloten

44 Klantperspectief Bijv. Arbit: Persoons- en zaakschade: 1,25 mio Andere schade (dus ook gevolgschade): tot 4 maal opdrachtwaarde

45 Leveranciersperspectief Bijv. ICT Office: Alleen directe schade, max waarde opdracht (bij duurovk max 1 jaar), tot max Geen aanspr gevolgeschade Dood, letsel, materiële beschadiging: 1,25 mio

46 Regeling modelcontract bonus/malus regeling (art. 21) nader in te vullen onverlet overige rechten aansprakelijkheid (art. 22) alleen directe schade, cap per gebeurtenis en per jaar aanspr voor gevolgschade/indirecte schade uitgesloten. Daaronder bijv. (niet limitatief) schade door winstderving, schade door gemiste besparingen en immateriële schade. Vrijwaring door klant van leverancier tegen claims afnemers klant

47 Polo van der Putt Vondst Advocaten N.V. Van Leijenberghlaan GG Amsterdam

48 Dank voor uw aanwezigheid Wij wensen u en uw dierbaren de allerbeste wensen voor 2011! Noteer alvast in uw agenda, het volgende seminar is op 9 februari 2011 Meer informatie hierover volgt later!

IT-Outsourcing: vermijd de valkuilen. Peter de Waal & Dennis Zieren

IT-Outsourcing: vermijd de valkuilen. Peter de Waal & Dennis Zieren IT-Outsourcing: vermijd de valkuilen 20 januari 2011 Peter de Waal & Dennis Zieren Programma Overgang van werknemers PON-Modelsourcingovereenkomst Introductie modelcontract Inhoud modelcontract Continuïteit

Nadere informatie

Juridische aspecten outsourcing

Juridische aspecten outsourcing Juridische aspecten outsourcing Basics of Sourcing Een initiatief van Platform Outsourcing Nederland 3 december 2009 P.G. van der Putt Wie ben ik? Partner bij Voorzitter Opzet presentatie Wat kan er mis

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Juridische uitdagingen van CC

Juridische uitdagingen van CC Juridische uitdagingen van Cloud Computing IIR Cloud Computing 2010 Louis Jonker 17 november 2010 Juridische uitdagingen van CC Gebruikelijke aandachtspunten bij uitbestedingsrelatie Transitie Service

Nadere informatie

Bedreigingen voor de continuïteit bij Cloud Computing: vijf valkuilen. Cloud Computing Event 6 november 2014

Bedreigingen voor de continuïteit bij Cloud Computing: vijf valkuilen. Cloud Computing Event 6 november 2014 Bedreigingen voor de continuïteit bij Cloud Computing: vijf valkuilen Cloud Computing Event 6 november 2014 Robert Grandia advocaat ICT-recht voorzitter Special Interest Group IT-recht NGI oprichter/bestuurder

Nadere informatie

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.

Cloud Computing, een inleiding. ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren. Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce. Cloud Computing, een inleiding ICT Accountancy & Financials congres 2013: Cloud computing en efactureren 10 december 2013 Jan Pasmooij RA RE RO: jan@pasmooijce.com 10 december 2013 1 Kenmerken van Cloud

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

PON Tweedaagse training blok 3. Mastersessies en 26 januari Blok 3. Contracteren en zo

PON Tweedaagse training blok 3. Mastersessies en 26 januari Blok 3. Contracteren en zo Mastersessies 2016 Blok 3 Contracteren en zo Wieke van Angeren Brinkhof 020-3053243 / 06-53916458 wieke.vanangeren@brinkhof.com 25 en 26 januari 2016 1 25 januari 2016 09.00 uur Inleiding 09.30 uur Module

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 24 maart 2009. Voorstel agenda Kennismaking Inventarisatie thema s en

Nadere informatie

Continuïteit in de cloud

Continuïteit in de cloud Continuïteit in de cloud diensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatieof accountantprogramma s, ondernemingen maken gebruik

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0

Algemene Voorwaarden. Versie: 1.0 Algemene Voorwaarden Versie: 1.0 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het Privacy Seal... 4 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement

Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement 1 26-10- 2016 Categorie ICT Werkomgeving Rijk: Inrichting contractmanagement Den Haag 20 oktober 2016 2 Introductie 3 ICT Categorieën en SLM Het verwervingsproces Contractmanagement (1) Definitie Alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V.

Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. Algemene Voorwaarden voor Interim Management en Advies Diensten van Direttore B.V. 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Direttore B.V.

Nadere informatie

ICT-contracten en algemene voorwaarden

ICT-contracten en algemene voorwaarden ICT-contracten en algemene voorwaarden Voor de digitale economie De term ICT-contract staat nergens in de wet gedefinieerd. Je zou kunnen zeggen dat een ICTcontract een overeenkomst is tussen partijen

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed

Cloud Computing. -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015. Opvallend betrokken, ongewoon goed Cloud Computing -- bespiegelingen op de cloud -- MKB Rotterdam, 10 november 2015 Opvallend betrokken, ongewoon goed Agenda Inleiding Mijn achtergrond Over Innvolve Cloud Computing Overwegingen Afsluiting

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

De succesfactoren voor een IT contract. Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016

De succesfactoren voor een IT contract. Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016 De succesfactoren voor een IT contract Reinout Rinzema Ventoux Advocaten 23 juni 2016 Contract als spoiler Vooroordelen in de IT bij klant en leverancier: Een contract is een verplicht nummer; Juristen

Nadere informatie

ICT Outsourcing & Beveiliging

ICT Outsourcing & Beveiliging ICT Outsourcing & Beveiliging Mr.W. H.M. Hafkamp abobank Nederland /Platform Informatiebeveiliging G VIB 18 december 2001 Jaarbeurs Utrecht Agenda Toelichting abobank / PI Outsourcing proces De SLA-studies:

Nadere informatie

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken.

Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Cloud computing Kennismaking Innervate is DE adviespartner voor ICT strategie en ICT technologie vraagstukken. Onze kennis, ervaring, methodieken en ons netwerk levert aantoonbare toegevoegde waarde en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,!

!!! Amsterdam,!oktober!2015!! Betreft:!Concept!escrow!overeenkomsten!Escrow4all! Geachte!heer!/!mevrouw,! Amsterdam,oktober2015 Betreft:ConceptescrowovereenkomstenEscrow4all Geachteheer/mevrouw, HartelijkdankvooruwinteresseindeescrowoplossingenvanEscrow4all. Alskennisleiderindebranche,helpenwijugraageenescrowoplossingteselecterenofsamentestellen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Cadension - Algemene Voorwaarden

Cadension - Algemene Voorwaarden Cadension - Algemene Voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Cadension is een financieel advies bureau dat is gespecialiseerd in analyse en advies ten aanzien van complexe financiële producten en structuren,

Nadere informatie

Zakelijke dienstverlening in de cloud

Zakelijke dienstverlening in de cloud Zakelijke dienstverlening in de cloud Werken in de cloud, veilig en betrouwbaar ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Agenda Introductie Parentix Dienstverlening Samenwerking met Computerplan

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Visie op co-sourcing

Visie op co-sourcing Visie op co-sourcing Ed Holtzer Manager Managed Services Meerdere functies bij diverse IT- en adviesorganisaties. O.a. sales manager, (business) consultant, projectleider en programmamanager in profit

Nadere informatie

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl

GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011. www.escrowalliance.nl GEBRUIKERSBIJEENKOMST 11 april 2011 ESCROW ALLIANCE BV Onafhankelijke derde partij gespecialiseerd in escrowregelingen Kwalitatieve en innovatieve escrowregelingen Brede ervaring op het snijvlak ICT en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Versie: 1.4 Datum: 2 maart 2015 TTP Associates www.ttp.associates Inhoud 1. Definities... 3 2. Criteria voor verkrijging van het Privacy Seal... 4 3. Criteria voor intrekking van het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie

Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland. Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Onderzoeksresultaten Cloud Computing in Nederland Alfred de Jong Principal Consultant Practice Leader Architectuur & Innovatie Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur

Hoe migreer je naar de Cloud. Wilbert van Beek Directeur Hoe migreer je naar de Cloud Wilbert van Beek Directeur OVER ICTIVITY Opgericht in 1998 120 medewerkers Onafhankelijk van de verkoop van producten Dienstverlening op het gebied van ICT infrastructuren

Nadere informatie

Begrippenlijst Outsourcing van IT

Begrippenlijst Outsourcing van IT Begrippenlijst Outsourcing van IT Acquisitie Proces van verwerving van systemen en/ of services. Acquisitiedoel Een samenhangend geheel van systeemeisen en service eisen dat voldoet aan de duidelijk afgebakende

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen

Baby Dilemma. Algemene Voorwaarden Versie 1. Artikel 1 Algemeen Baby Dilemma Algemene Voorwaarden Versie 1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Voor de leesbaarheid van het document heb ik gekozen voor de ik vorm. Waar ik of mijn staat wordt het bedrijf Baby Dilemma bedoeld. Baby

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Mastersessies Blok 7. Exit-strategie en (her)contracteren

Mastersessies Blok 7. Exit-strategie en (her)contracteren Mastersessies 2014 Blok 7 Exit-strategie en (her)contracteren Herald Jongen Allen & Overy 020 674 1614 herald.jongen@allenovery.com 28 januari 2014 08.30 uur Ontvangst / koffie 09.00 uur Module 5: HRM

Nadere informatie

Template voor bewerkersovereenkomst

Template voor bewerkersovereenkomst B Template voor bewerkersovereenkomst Dit is een modelovereenkomst die dient als voorbeeld. BEDRIJF en SAAS-leveranciers kunnen met dit model zelf nadere afspraken maken naar aanleiding van iedere specifieke

Nadere informatie

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl

SaaS / ASP PIANOo. 20 april 2009, Amsterdam. drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl SaaS / ASP PIANOo 20 april 2009, Amsterdam drs. Arne Smedema a.smedema@mitopics.nl Onafhankelijk IT-advies vanuit de combinatie van technische, bedrijfskundige en juridische expertise Agenda Even voorstellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Insezo B.V.

Algemene voorwaarden Insezo B.V. 1 Algemene voorwaarden Insezo B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op voor het laatst gecorrigeerd en zijn tevens in te zien op www.insezo.com Inhoudsopgave: Art. 1. Toepasselijkheid Art. 2. Aanvulling

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Welkom. Praktijk 2: Case ProRail Software Beheer en Ontwikkel Partners voor maatwerk software

Welkom. Praktijk 2: Case ProRail Software Beheer en Ontwikkel Partners voor maatwerk software Welkom Praktijk 2: Case ProRail Software Beheer en Ontwikkel Partners voor maatwerk software Marcel Lacomblé 22 september 2016 Agenda Introductie Aanbesteding Maatwerk ICT 1. Historie 2. Scope 3. Werkwijze

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

26 en 27 januari

26 en 27 januari Mastersessies 2015 Blok 3 Contracteren en zo Bart van Reeken De Brauw Blackstone Westbroek 020 577 1599 bart.vanreeken@debrauw.com 26 en 27 januari 2015 1 26 januari 2015 08.30 uur Inleiding 09.00 uur

Nadere informatie

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden

WOZMeldpunt. Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Algemene voorwaarden WOZMeldpunt. Gratis deskundig bezwaar voor de particulier Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemene voorwaarden 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

Nadere informatie

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes

Toepassing Artikel 1: Definities Artikel 2: Algemeen Artikel 3: Offertes Toepassing Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen Paradigmum en haar afnemers. Artikel 1: Definities In deze algemene

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015.

Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Algemene voorwaarden Dit zijn de algemene voorwaarden van Sparko, KvK 61726281 Corvus 36, 5527 ED Hapert, d.d. 25 augustus 2015. Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er.

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er. ALGEMENE VOORWAARDEN BE MATCHED B.V. VERSIE 1.0 NOVEMBER 2010 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening m.b.t. zzp-bemiddeling en salarisadministratie van Be Matched B.V. en

Nadere informatie

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service:

ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: ICT-uitbestedingsdiensten en Software as a Service: Betrouwbaardere ICT, minder zorgen! Maak kennis met Multrix Wilt u op maat gesneden ICT-diensten die volledig aan de wensen en behoeften van uw organisatie

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Aanbesteden van ICT: de business case

Aanbesteden van ICT: de business case Regionale bijeenkomsten Nevi en Pianoo.....< ICT, met de i van inkoop! Aanbesteden van ICT: de business case Mr J.A. (John) Konijn 14 april 2009. Voorstel agenda Business case Fasering in Aanbesteding

Nadere informatie

Herstelkostenregeling output verzekeraars

Herstelkostenregeling output verzekeraars Herstelkostenregeling output verzekeraars STANDAARDPROCEDURE Overwegende dat: De Minister van Financiën aan het Verbond van Verzekeraars heeft gevraagd een standaardprocedure te introduceren waarmee de

Nadere informatie

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg:

Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Inter-proces Conclusies vanuit sub-wg: Conclusie: Er is geen sprake van een keten-sla, enkel van koppelvlak SLA. Verzoek aan sub-werkgroep SLA gedaan tot: 1. Zorg dat op alle koppelvlakken een individuele

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie

Nederland ICT Voorwaarden. Voor de digitale economie Nederland ICT Voorwaarden Voor de digitale economie Klik op één van onderstaande vragen om naar de antwoorden te gaan: Voor de digitale economie 2. Leden van Nederland ICT kunnen de Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009)

Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Algemene voorwaarden Ludieq te Zutphen (juli 2009) Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, ontwerpen en leveringen welke

Nadere informatie

Licentiecontracten: aandachtspunten

Licentiecontracten: aandachtspunten Licentiecontracten: aandachtspunten Jaap Bremer BK seminar 3 oktober 2013 Outline Aandachtspunten licentiecontract Overdraagbaarheid licentie en overdracht moederrecht Licenties in faillissement IE-rechten

Nadere informatie

Dr. Projects Management B.V.

Dr. Projects Management B.V. --009 Dr. Projects Management B.V. Printversie van gepresenteerde beelden van de website www.drprojects.nl Dr. Projects Management Dit is de bundeling van de website presentaties per onderdeel. De diensten

Nadere informatie

Inkoopaspecten van software

Inkoopaspecten van software Inkoopaspecten van software Mr. Judith van Bemmel SBO-ICM, Strategische Beheerorganisatie Interdepartementaal ICT Contractmanagement 31 maart, Arnhem Agenda Aanbestedingsrecht Doelstelling Basisregels

Nadere informatie

Contractmanagement volgens CATS CM

Contractmanagement volgens CATS CM Contractmanagement volgens CATS CM Een introductie in het wat, waarom en hoe van contractmanagement 2 Agenda Even voorstellen.. Wat is contractmanagement? Waarom contractmanagement? Hoe contractmanagement:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het bemiddelen van ZZP-ers door Projob BV. Gedeponeerd bij voorwaarden.net

ALGEMENE VOORWAARDEN voor het bemiddelen van ZZP-ers door Projob BV. Gedeponeerd bij voorwaarden.net ALGEMENE VOORWAARDEN voor het bemiddelen van ZZP-ers door Projob BV. Gedeponeerd bij voorwaarden.net 1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening m.b.t. ZZPbemiddeling van Projob

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Wat zijn de succescriteria voor een partnership?

Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Wat zijn de succescriteria voor een partnership? Chemical Power Oil & Gas Wie zijn wij Arno Gerrets Agrifirm Manager Techniek Maries van Aert Stork Technical services Consultancy Manager Onderhoud en Investeringen

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Deventer, telefoon: 06 450 909 55 ALGEMENE VOORWAARDEN Index: Definities Algemeen Aanbiedingen en offertes Uitvoering van de overeenkomst Wijziging van de overeenkomst Honorarium Betaling Incassokosten

Nadere informatie

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers

IT beheer: zelf doen is geen optie meer. Ed Holtzer Jurian Burgers IT beheer: zelf doen is geen optie meer Ed Holtzer Jurian Burgers Het leven is te kort om zelf iets te doen wat men tegen betaling ook door anderen kan laten verrichten. William Somerset Maugham Engels

Nadere informatie

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven Leveringsvoorwaarden Van: FMH Onderwijsmanagement gevestigd en kantoorhoudende te 1399 HW Muiderberg aan Schoutenpad 8 hierna te noemen: FMH Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn

Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Algemene voorwaarden iqone te Apeldoorn Definities: In deze algemene voorwaarden wordt met iqone bedoeld: iqone korenstraat 1c 7311 LL Apeldoorn iqone is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid

Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Overheid & Sourcing Drs. Ing. Bob van Graft MCM, CGEIT, C CISO Wnd. Directeur SSC ICT Haaglanden Shared Services in ontwikkeling binnen de Rijksoverheid Digitalization of the Enterprise Bron: Gartner ITxpo

Nadere informatie