PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering"

Transcriptie

1 PON-modelsourcingovereenkomst door werkgroep Contractering 12 januari 2011 Platform Outsourcing Nederland

2 Programma Korte introductie Modelcontract (Polo van der Putt, vz. Werkgroep) Inleiding en discussie over de volgende contractuele regelingen: Kwaliteit van IT-systemen (Marjo Wildvank, CEO Software Improvement Group) Continuïteit (Louis Jonker, advocaat bij Van Doorne) Innovatie (Dennis Zieren, advocaat bij Ploum Lodder Princen) Aansprakelijkheid en boetes (Polo van der Putt, advocaat bij Vondst Advocaten)

3 Opdracht Werkgroep Stel een modelcontract op dat als voorbeeld kan dienen bij het opstellen van een sourcingscontract. Het modelcontract zal een dienstverleningsovereenkomst zijn met de algemene juridische bepalingen, inclusief processuele afspraken (zoals change management, acceptatie, benchmarking, exit), maar exclusief (i) specifieke dienst-inhoudelijke bijlagen (zoals PDC, SLA, DAP, beveiliging, etc.), (ii) financiële bijlagen (DFA) en (iii) een eventuele overnameovereenkomst.

4 Samenstelling werkgroep Uitbesteders: Jan Aernout (Philips), Gert Jaap Das (PGGM), Hans van Dijk (UWV), Ad Kuus (Rabobank), Michiel de Vries (ING) Providers: Erwin van der Heijden (Quion), Maaike Nijensikkens (Logica), Marco van der Vet (Capgemini) Adviseurs: Liselore Sauer (KPMG), Joop Schuilenburg (Emtio), Marjo Wildvank (Software Improvement Group) Advocaten: Louis Jonker (Van Doorne), Polo van der Putt (vz, Vondst Advocaten), Eliane de Vilder (Brinkhof), Dennis Zieren (Ploum Lodder Princen)

5 Werkwijze Brainstormsessie Basiscontract v.1 (penvoerder) Commentaar vanuit de WG Basiscontract v.2 (penvoerder) Bijeenkomst Basiscontract v.3 (penvoerder) Wekelijkse commentaar- en stemrondes; al het commentaar zichtbaar, compromissuggesties vanuit penvoerder Basiscontract v.4 (penvoerder) + enkele controversiële bepalingen Bijeenkomst Basiscontract v.5 (penvoerder) Modelcontract v1

6 Spelregels Doelstelling om zo min mogelijk open te laten Uitgangspunt was om te komen tot gebalanceerd contract voor volwassen partijen Input vanuit best practice, niet zozeer vanuit eigen ondernemersbelang Meerderheid beslist Wie zwijgt stemt toe Bijdrage op persoonlijke titel, niet namens bedrijf Vertrouwelijkheid Het modelcontract geeft niet noodzakelijkerwijs de mening weer van de individuele leden van de werkgroep of hun werkgevers

7 Inhoud (1) Kort (2 p) Contractblad met de kern van de overeenkomst onderwerp looptijd verwijzing naar overige voorwaarden Juridische voorwaarden en andere documenten (zoals tarieven en SLA) als bijlage Volgende juridische onderwerpen: Definities definities

8 Inhoud (2) Overname Overnameovereenkomst als bijlage (kern is dienstverlening, dienstverlening is duurovereenkomst met partnergedachte, overname is eenmalig met klantleveranciersgedachte) Transitie en transformatie Uitvoeren desbetreffende plannen Afsluiten met acceptatie Transitie en transformatie kunnen gedeeltelijk en parallel lopen Dienstverlening (1) Beide pp: Bepalingen in Bijlagen moeten worden nagekomen (zoals SLA) Vakbekwaam Cfrm wet- en regelgeving Leverancier verantwoordelijk voor licenties en gangbaarheid hardware en software, tenzij naders overeengekomen; Klant dient gebruiksbepalingen na te leven Uitgangspunten innovatie

9 Inhoud (3) Dienstverlening (2) Pp kunnen projecten overeen komen Beide pp dienen continuïteitsplannen te hebben en na te leven Streven naar duurzaamheid Vergoeding en betaling Indexering, tenzij Marktconformiteit is optioneel Ieder draagt eigen kosten Facturering maandelijks, betalingstermijn 30 dagen Regie Regieorganisatie in bijlage (bijv. uitgaande van Contractmanagement, Servicemanagement en Opdrachtmanagement) Periodieke evaluatie SLA Wijzigingsprocedure in bijlage Contractbeheer geregeld, een der pp verantwoordelijk

10 Inhoud (4) Controle SLA rapportages TPM Audit (periodiek, onderwerp te bepalen) Benchmarking (prijs/kwaliteit) Sancties Bonus/malus Beperking aansprakelijkheid (ja directe schade tot max, nee gevolgschade) Vrijwaring door Klant van Leverancier voor claims contractpp Klant Leverancier dient zich adequaat te verzekeren Neutrale overmachtbepaling (Intellectueel) eigendom en gegevens (1) Klant blijft eigenaar van zijn gegevens Geen wijziging IE-rechten, tenzij anders overeengekomen

11 Inhoud (5) (Intellectueel) eigendom en gegevens (2) Geheimhouding Beveiliging, bijv. cfrm ISO en Persoonsgegevens (evt. bewerkersovk aanhechten) Duur, beëindiging en exitassistentie Stilzwijgende verlenging Mogelijkheid van beëindiging bij wanprestatie e.d. Opzegging zonder reden en tegen opzegvergoeding optioneel PON exitprotocol van toepassing (incl. beginsel klant betaalt), met evt. enkele aanvullingen Adresseren risico wet overgang onderneming Toepasselijk recht en geschillenregeling Escalatieregeling Rechter of arbitrage Algemene bepalingen O.a. dat overdracht toestemming vereist, behalve binnen groep

12 Vervolg? Wie pakt de handschoen op: Uitgangspunten SLA? Vervolmaken exitprotocol? Uitgangspunten tarievenbijlage? Benchmarking? Etc. etc.

13 Kwaliteit van IT-systemen Marjo Wildvank 12 januari 2011 T

14 Wie is de Software Improvement Group (SIG)? Geeft inzicht in de kwaliteit en risico s van IT-systemen. Gevolgd door aanbevelingen ter verbetering van de broncode van de software Wordt ingezet als onafhankelijke derde. Geeft antwoord op vragen als: Is de software makkelijk aanpasbaar? Vergt het onderhoud niet te veel? Hoe foutvrij is de code? De software die SIG doormeet, krijgt een classificatie van één tot vijf sterren. SIG is de onafhankelijke instelling voor IT assessments, monitoring en certificering. Seminar PON-Sourcingcontract

15 Nulmeting: pre-contractuele fase Definitie: assessment waarbij de uitkomsten als uitgangspunt worden genomen voor later onderzoek (hermeting of monitor) 15 8 Voordeel: Een nulmeting voorafgaand aan outsourcing geeft inzicht in de huidige kwaliteit (uitgedrukt middels een sterren rating), de te bereiken kwaliteitsverbetering en mogelijke verlaging van kosten. Deze transparantie is een goed uitgangspunt om contractuele afspraken te maken over het verbetertraject en het gewenste kwaliteitsniveau, uitgedrukt middels een sterren rating (bv TÜV), dat wordt geëist van de leverancier. Seminar PON-Sourcingcontract

16 Monitor Modelsourcingovereenkomst: 6.6, 7.1, 19.1, 19.2 voetnoot 29 & 30 Probleem: Het zal in de praktijk niet eenvoudig zijn om voldoende aannemelijk te maken dat tekort zal worden geschoten. Doorgaans zal het de afnemer aan voldoende expertise en wetenschap ontbreken om aan te kunnen tonen dat correcte nakoming onmogelijk zal zijn. (Polo van der Put) 16 8 Oplossing: Neem meetpunten op in het sourcingcontract en monitor de resultaten. Seminar PON-Sourcingcontract

17 Dynamische Escrow Modelsourcingovereenkomst: 9.3, voetnoot 20, 38.1 Wat is het? In een Escrow-overeenkomst zijn voorwaarden opgenomen voor de vrijgave van de broncode aan de gebruikers. Bijv. bij faillissement van de leverancier, wanprestatie enz. Doordat de gebruiker de beschikking krijgt over de broncode, kan deze zelf het pakket (laten) onderhouden en aanpassen aan veranderende situaties Voordeel dynamische Escrow Monitor levert constant inzicht in de documentatie van de laatste versie van de gedeponeerde versie van de applicatie. Ideaal in geval van outsourcing. Voorbeelden uit de praktijk Drietal banken, die verwachten dat de software leverancier op korte termijn failliet gaat. Bank en retailorganisatie, die software ontwikkeling en beheer hebben uitbesteedt naar India. Seminar PON-Sourcingcontract

18 Voordelen voor leveranciers & opdrachtgevers 18 8 Door concrete eisen op te nemen en meetpunten in te bouwen in het sourcingcontract weten beide partijen, voordat zij het sourcingtraject in gaan, wat de verwachtingspatronen over-en-weer zijn. (transparantie) Beide partijen hebben constant inzicht in de ontwikkeling van het project, m.b.t. geleverde kwaliteit (sterren) en kosten. Neutrale manier om de bonus-malus clausule objectief te maken. (modelsourcingcontract: 21.1, voetnoot 36) Beide partijen worden geïnformeerd op welke wijze kwaliteitsverbeteringen op korte termijn te bereiken zijn. Beide partijen zijn exact op dezelfde manier op de hoogte van het verloop van de dienstverlening. Seminar PON-Sourcingcontract

19 Benchmark 19 8 De kwaliteit van de ontwikkelde/beheerde software wordt regelmatig gebenchmarkt met metingen van andere soortgelijke projecten (gelijke technologie), waarbij tevens inzicht kan worden gegeven in het verschil in kwaliteit en kosten per applicatie of softwareportfolio. Voorbeeld uit rapportage: De kwaliteit van uw systeem is 2 sterren en behoort daarbij tot de laagste 35 procent van de metingen in de benchmark Uw voordeel Evaluate performance under current contracts Evaluate new contract proposals Set target for organisation Seminar PON-Sourcingcontract

20 Dank voor uw aandacht 20 8 Marjo Wildvank CEO SIG t e. w. Seminar PON-Sourcingcontract

21 Continuïteit bij sourcing Louis Jonker Platform Outsourcing Nederland - 12 januari 2011

22 Inhoudsopgave Maatstaf voor continuïteit Continuïteitsmaatregelen Continuïteit en exit Regie & Controle Volgende stap

23 potentiële bedreigingen voor een organisatie en de uitwerking op de operatie van de organisatie als deze bedreigingen daadwerkelijk manifest worden Wikipedia FACT: every year, thousands of organizations experience disruption to their operations lasting longer than five working days. British Standards Institution Maatstaf Artikel 9.1 (oud) Modelcontract normale wijze waarop de Diensten worden uitgevoerd Artikel 9.1 (def.) Modelcontract uitvoering van de Diensten in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst Vereist afstemming tussen: bedrijfsvoering (of: operatie van de organisatie) aan Diensten te stellen eisen en kwaliteitsniveaus 23

24 Continuïteitsmaatregelen (I) KLASSIEKE MAATREGELEN Back-up Uitwijk Escrow Step-in right maar ook: Concrete invulling van overmachtsbegrip Geclausuleerde opschorting werkzaamheden bij betalingsgeschillen (in afwijking op o.a. art. 6:262 BW) KEUZES IN MODELCONTRACT Nader overeen te komen continuïteitsprocessen van Leverancier (artikel 9.1) bijv. back-up en/of uitwijk Optionele escrowregeling (artikel 9.3 en noot 20) Optioneel step-in right (artikel 9.4 en noot 21) maar ook: Optionele invulling van overmachtbegrip (noot 41 bij artikel 25.2) 24

25 Continuïteitsmaatregelen (II) ESCROW (ART. 9.3) aandacht voor releasecriteria aandacht voor afgifteprocedure (eerste verzoek; hoor/wederhoor) aandacht voor actualiteit van gedeponeerde materialen (actieve escrow) aandacht voor object van escrow (technology escrow) aandacht voor continuïteit escrowregeling (bijv. betaling) aandacht voor juridisch-technische punten (goederenrechtelijke constructie van depot) STEP-IN (ART. 9.4) recht om verantwoordelijkheid voor (deel van) uitvoering van Diensten tijdelijk over te nemen teneinde Diensten weer aan overeengekomen eisen en kwaliteitsniveas te laten voldoen overwegingen werkgroep: komt zelden voor vaak voorzien van vele randvoorwaarden wordt zelden uitgeoefend minder goed uitvoerbaar bij generiek platform (vanwege belangen andere klanten) praktijkvoorbeeld: field services 25

26 Continuïteitsmaatregelen (III) Eigen verantwoordelijkheid Klant Werkgroep: Ja, maar niet ongeclausuleerd Alleen de inrichting van continuïteitsprocessen die van hem onder de gegeven omstandigheden in redelijkheid kunnen worden verwacht. Welke processen waarschijnlijk niet? Inrichten en stand-by houden van volwaardig schaduwsysteem Welke processen dan wel? Back-up van relevante data Operationele processen om bedrijfsvoering al dan niet in beperkte mate te kunnen continueren 26

27 Continuïteit bij exit Toegang tot data Juridisch eigendom (artikel 26.1) In de praktijk back-up door Leverancier (artikel 9.1) of door Klant (artikel 9.2) belang van hanteren van gangbare hardware/software (artikel 6.4) respectievelijk bindend architectuurplan (artikel 6.5) Toegang tot personele resources Non-sollicitatieclausules Toegang tot technologie Intellectuele eigendomsrechten Medewerking Leverancier Exitassistentie artikel 32 en Gedragscode Retransitie van PON 27

28 Regie & Controle Gebrekkige kwaliteit wordt wel als een continuïteitsrisico bestempeld, terwijl in de praktijk veeleer de gebrekkige bekendheid met gebreken het ware risico oplevert. Regie (rapportage, communicatie, escalatie) & Controle (audit, TPM) zijn de eerste processen om continuïteitsrisico s, dan wel de gevolgen daarvan, beheersbaar te houden. Regie (zie onderdeel VI) Controle (zie onderdeel VII) 28

29 Volgende stap Wie pakt de handschoen op? Een belangrijk nog niet opgelost risico is de ketenproblematiek als gevolg van vergaande specialisatie van leveranciers. Zie wel de boilerplate-clausule artikel 37: onderaanneming slechts na schriftelijke toestemming. Eventuele maatregelen: Rechtstreekse relaties met achterliggende ketenpartners? Wie neemt dan het integratierisico? Een externe integrator is ook niet zaligmakend. Actieve escrow kan wel continue toegang bieden tot laatste stand van toegepaste technologie binnen de gehele keten. 29

30 Contact Louis Jonker Advocaat Informatietechnologie Outsourcing & Offshoring t +31 (0) f +31 (0) m +31 (0) Van Doorne N.V. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam t +31 (0) f +31 (0)

31 Innovatie Korte inleiding bij introductie modelsourcingscontract van Platform Outsourcing Nederland 12 januari 2011 Dennis Zieren

32 Everyone wants it, but no one knows what it is Innovatie = maatwerk Wat verstaan partijen onder Innovatie? Onderscheid tussen reguliere Diensten en Innovatie Belang innovatie afhankelijk van de aard van de Diensten (infrastructuur vs applicatieontwikkeling)

33 Intentions do not lead to innovation Geen verplicht nummer, maar daadwerkelijke afspraken over innovatie. Geen overeenkomst tot nader overeenkomen, maar concrete afspraken Afdwingbaar Tenminste een inspanningsverplichting, maar beter is een resultaatsverplichting

34 No free lunch You get what you pay for. Prijsmodel (innovatie wel of niet inbegerepen) Incentives Onderscheid reguliere Diensten en Onderscheid reguliere Diensten en Innovatie

35 Artikel 7.1 modelcontract Scope: Kwaliteitsverbetering Diensten Bereiken hoge mate van standaardisatie in de uitvoering van de Diensten Verlaging Vergoedingen Efficiencyverbeteringen Competitief voordeel

36 Artikel 7.2 Verplichtingen Instellen van een werkgroep Het doen van innovatievoorstellen Termijnen en frequentie Voorwaarden waaraan een voorstel moet voldoen: Beschrijving business case Beschrijving gevolgen voor dienstverlening en vergoedingen Beschrijving implementatie Standaard template gebruiken

37 Artikel 7.3 Financiële afspraken Bij de vergoeding inbegrepen? Incentives: Reservering budget / exta omzet Voordeeldeling Competitief voordeel voor de leverancier Publiciteit Penalties

38 Tot slot Artikel 7.4: verplichting tot periodiek overleg Eventueel toevoegen Audit IE-rechten Benchmark rapportageplicht

39 Contact Dennis Zieren t: f: m:

40 Aansprakelijkheid en boetes Korte inleiding ter gelegenheid introductie modelsourcingcontract van Platform Outsourcing Nederland 12 januari 2011 Polo G. van der Putt

41 Welke sanctiemogelijkheden zijn er zoal? Service credits/boetes op niet halen KPI s flexibiliteit: kader met bewegingsruimte Aansprakelijkheid betaalplicht ten aanzien van veroorzaakte schade Tussentijdse beëindiging overeenkomst ontbinding bij wanprestatie (termination for cause) opzegging (termination for convenience)

42 Voor- en nadelen Boetes: pro: eenvoudig mechanisme, stok achter de deur con: wordt ingecalculeerd, geen relatie tot schade, bij te veel boetes zal leverancier het contract afraffelen/op breuk aansturen Aansprakelijkheid: pro: relatie tot schade con: zet relatie onder druk; geen eenvoudig mechanisme, wie bepaalt de hoogte? Ontbinding: pro: je bent van elkaar af con: atoombom, rechtmatigheid en gevolgen niet eenvoudig vast te stellen

43 Aansprakelijkheid Wet gaat in beginsel uit van onbeperkte aansprakelijkheid Doorgaans wordt in contracten onderscheid gemaakt tussen directe schade en gevolgschade (geen wettelijke termen) Aansprakelijkheid voor directe schade wordt doorgaans beperkt (bijv. tot contractwaarde) Aansprakelijkheid voor gevolgschade (waaronder vaak begrepen winstderving) doorgaans uitgesloten

44 Klantperspectief Bijv. Arbit: Persoons- en zaakschade: 1,25 mio Andere schade (dus ook gevolgschade): tot 4 maal opdrachtwaarde

45 Leveranciersperspectief Bijv. ICT Office: Alleen directe schade, max waarde opdracht (bij duurovk max 1 jaar), tot max Geen aanspr gevolgeschade Dood, letsel, materiële beschadiging: 1,25 mio

46 Regeling modelcontract bonus/malus regeling (art. 21) nader in te vullen onverlet overige rechten aansprakelijkheid (art. 22) alleen directe schade, cap per gebeurtenis en per jaar aanspr voor gevolgschade/indirecte schade uitgesloten. Daaronder bijv. (niet limitatief) schade door winstderving, schade door gemiste besparingen en immateriële schade. Vrijwaring door klant van leverancier tegen claims afnemers klant

47 Polo van der Putt Vondst Advocaten N.V. Van Leijenberghlaan GG Amsterdam

48 Dank voor uw aanwezigheid Wij wensen u en uw dierbaren de allerbeste wensen voor 2011! Noteer alvast in uw agenda, het volgende seminar is op 9 februari 2011 Meer informatie hierover volgt later!

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea

Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Algemene inkoopvoorwaarden Achmea Oktober 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 3 Hoofdstuk 2 Facilitair 9 Hoofdstuk 3 Marketing en Communicatie 9 Hoofdstuk 4 Secondment en Consultancy 10

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp

Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Algemene Voorwaarden HelloFysioApp Wij, HelloFysioApp onderdeel van Health-e bv i.o., hebben een platform voor online fysiotherapie ontwikkeld. Wij bieden ons platform aan fysiotherapiepraktijken aan als

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008

ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION. Versie AV.v.1/2008 ALGEMENE VOORWAARDEN COMPUTICATION Versie AV.v.1/2008 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 3 1.6

Nadere informatie

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er.

2.2 De hoogte van de bemiddelingsvergoeding wordt overeengekomen in de bemiddelingsovereenkomst tussen BM en de ZZP-er. ALGEMENE VOORWAARDEN BE MATCHED B.V. VERSIE 1.0 NOVEMBER 2010 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening m.b.t. zzp-bemiddeling en salarisadministratie van Be Matched B.V. en

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Grip op beveiliging in inkoopcontracten

Grip op beveiliging in inkoopcontracten Een prestatiegerichte aanpak in beveiligingsovereenkomsten Versie: 1.0 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteur M. Koers CIP Classificatie Publiek Status CIP categorie Becommentarieerde Practice Datum 7 oktober

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n

A l g e m e n e v o o r w a a r d e n A l g e m e n e v o o r w a a r d e n Algemene voorwaarden Premiepas Algemeen 1.1 Toepasselijkheid 1.2 Definities 1.3 Bevestiging 1.4 Aanbiedingen 1.5 Overeenkomsten 1.6 Medewerking/informatieplicht opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0)

MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) MoneyMonk Voorwaarden (versie 2.0) Deze onderstaande voorwaarden, tezamen met de bijbehorende Nederland ICT voorwaarden, zijn de MoneyMonk Voorwaarden. De MoneyMonk Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Nederland ICT Voorwaarden

Nederland ICT Voorwaarden Nederland ICT Voorwaarden De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Art. 1 Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN JDN BUSINESS HOSTING B.V. INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...1 1.4 AANBIEDINGEN...1 1.5 OVEREENKOMSTEN...1 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B2B

Algemene Voorwaarden B2B Algemene Voorwaarden B2B Versie 1.0 1-11-2014 Definities: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Acceptatietest: Is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS

ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS ALGEMENE VOORWAARDEN FIQAS Versie AV.v.2/2006 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING...2 1.4 AANBIEDINGEN...2 1.5 OVEREENKOMSTEN...2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen

Algemene Inkoopvoorwaarden. VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen VIVAT N.V., handelend onder de naam VIVAT Verzekeringen Statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende aldaar aan Croeselaan 1, 3521 BJ Ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Raet uitgebrachte offertes, alle tussen partijen gesloten overeenkomsten, alsmede alle nog tussen partijen te sluiten overeenkomsten en overige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JobsRepublic

Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Algemene Voorwaarden JobsRepublic Producten & Diensten Versie 5.0 1 juli 2013 I. ALGEMEEN Artikel 1. Definities 1. In de Algemene Voorwaarden JOBSREPUBLIC worden onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378

Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378 Algemene voorwaarden van Tam One BV, gevestigd te Rotterdam. Ingeschreven onder nummer 24431378 Index: Introductie Tam One BV Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Penetratietesten. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Penetratietesten Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014

Inhoudsopgave. Juridische Normenkader Cloudservices Hoger Onderwijs Definitieve versie 3 april 2014 Inhoudsopgave 1. Oplegnotitie Normenkader HO... 2 2. Normenkader HO... 6 3. Toelichting bij Normenkader HO... 13 4. Classificatie persoonsgegevens... 27 5. Aanbevolen gedragsregels medewerkers/studenten...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel

Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel Algemene voorwaarden SnelStart abonnementenmodel AV_AB_201403 HOOFDSTUK A ALGEMENE BEPALINGEN De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle Overeenkomsten. 1 Definities 1.1 In deze Algemene

Nadere informatie

Automatiseringscontracten

Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Automatiseringscontracten Handreiking voor IT-auditors december 2006 mr. M.B. Voulon mr. dr. A.W. Duthler Grafische vormgeving: Bert Arts BNO NOREA de beroepsorganisatie van

Nadere informatie