YouRULE!! van ReActive Vision

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "YouRULE!! van ReActive Vision"

Transcriptie

1 YouRULE!! van ReActive Vision Inleiding Het YouRULE!!-project is ontstaan doordat drie mannen: Maikel Broné (oudsportinstructeur, Wessel Schutting en Michael Lapol zich voorgenomen hebben om hun kennis en ervaring, die ze o.a. bij het ministerie van Defensie hadden opgedaan, in te zetten om de maatschappelijke problemen die zich t.a.v. jongeren voordoen, aan te pakken. YouRULE!! is een methodiek die voor verschillende doelgroepen kan worden ingezet. Het eerste project dat met deze methodiek nu al draait, is gericht op een zinvolle vrije tijdsbesteding van hangjongeren tussen jaar. Deze jongeren hangen vaak doelloos rond, weten niet wat te gaan doen en doen dus niets of de verkeerde dingen. Ze voelen zich niet uitgedaagd en gestimuleerd om er iets beters van te maken. Omdat ze samenscholen worden ze negatief benaderd door buurtbewoners, hetgeen ze sterkt in hun motivatie om zich negatief te profileren waardoor ze vaak overlast in de wijk bezorgen, dingen kapot maken en/of de buurtbewoners een onveilig gevoel geven. De doelstellingen van het YouRule project Het via fysieke, mentale en sociale training stimuleren van de intrinsieke motivatie van (randgroep-)jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen toekomstperspectief, persoonlijke ontwikkeling en groei. Door hen te ondersteunen op de domeinen educatie, werk en sociaal welzijn vinden zij doel en uitzicht in hun leven. Doordat zij zich als betere burgers gaan gedragen, draagt dit tevens bij aan het maatschappelijk welzijn en een prettig leefklimaat in buurten en wijken. Het project YouRULE!! is visueel positief aanwezig in de wijk. De trainingen vinden grotendeels buiten plaats op straat of op een veldje. Buurtbewoners zien de jongeren op het veld en bewegend door de wijk aan het werk. Dat blijkt uitnodigend te werken. Spontaan worden we achtervolgd door fietsende en meerennende jongeren die willen aanhaken. En dat mag! Hier is intrinsieke motivatie geboren, de spirit die de jongere gedurende de gehele opleiding zal leiden en inspireren. Jongeren die goed presteerden in een eerder YouRULE!!-project worden ingezet om te helpen in de begeleiding (assistent-trainer) en vervullen zo een voorbeeldfunctie. We kunnen hier ook spreken van een doorlopende leerlijn. De gemotiveerde jongeren kunnen zo verder met wat ze leuk vinden: bewegen, met elkaar zijn, elkaar helpen, beter worden. Het project speelt dus in op de volgende maatschappelijke problemen/kansen: Het voorkomen van voortijdige schooluitval. Het terugdringen van het grote aantal vroegtijdige schoolverlaters, werkloze jongeren en jongeren zonder helder toekomstdoel of perspectief. Het motiveren van jongeren met fysieke, mentale of sociale problemen. Het bevorderen van deelname aan opleiding en/of werk. Het terugdringen van overlast in wijken. Het bevorderen van verantwoord en prettig burgerschap.

2 Het vormen van werknemers voor morgen. De methodiek Instroom Werving van jongeren via UWV, gemeente (coördinator vroegtijdig school verlaten), jongerenwerk, straatwerk, mond-op-mondreclame en publiciteit. Selectietraining en intake. Analyse van de doelgroep en beginsituatie. Uitwerken van een op maat gesneden fysiek traject waarin de sociale en mentale doelen maximaal kunnen worden getraind (sport is middel). Vorming 20 weken fysieke, mentale en sociale training (2x120 minuten/week). Middels de trainingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden kwaliteiten en interesses zichtbaar gemaakt en verder ontwikkeld. Middels individueel en groepsoverleg worden keuzes gemaakt voor workshops, kennismakingsdagen en praktijklessen. Gedurende het project wordt ook minimaal 4 uur per individu uitgetrokkenvoor persoonlijke begeleiding. Het project wordt afgesloten met een survivalweekend waarin al het geleerde wordt toegepast. Vanuit confrontatie met zichtzelf zal de jongere steeds meer in gaan zien wat hij/zij wel of niet kan. Vervolgens maakt de jongere een toekomstplan. Uitstroom Doel is om zoveel mogelijk jongeren aan een geschikte opleiding en/of werk te helpen. Jongeren die daarvoor geschikt zijn, kunnen de assistent-traineropleiding van YouRULE!! gaan volgen en nadien meehelpen in het trainen van nieuwe groepen jongeren (voorbeeldrol). De projectleiders De projectleiders zijn door de wol geverfde opleidingsinstructeurs. Zij hebben een gezamenlijke ervaring van 30 jaar fysiek en mentaal trainerschap bij het ministerie van Defensie. Naast het trainen van militair personeel hebben ze ook trainingen verzorgd voor jongeren met gedragsproblemen. Vanuit hun kennis en ervaring hebben ze eigenhandig de methodiek YouRULE!! ontwikkeld. De projectleiders zijn ervaren in methodiek en met de doelgroep door:

3 De eigen ervaring als fysieke en mentale trainer bij het ministerie van Defensie in het toepassen van door Defensie ontwikkelde en bewezen methodes voor het positief beïnvloeden van gedrag Het opleiden van opleiders (fysieke en mentale trainers) voor Defensie. Het ontwikkelen van opleidingstrajecten voor fysieke, mentale en sociale trainers. Het met succes ontwikkelen en uitvoeren van trajecten en trainingen voor jongeren met gedragsstoornissen en/of een licht verstandelijke beperking, zoals voor Huize de La Salle in Boxtel, het project Break-Out, het Kazerne-Traject. Het met succes ontwikkelen en uitvoeren van trajecten voor risico-jongeren in de wijk met een positieve gedragsverandering en positief effect op de leefomgeving. Het werkgebied Het project is in juni 2011 in de krachtwijk Doornakkers in Eindhoven gestart met 12 hangjongeren. In het begin was het niet gemakkelijk om met de jongens een vertrouwensband op te bouwen. Maar de methodisch opgebouwde mix van krachttraining, weerbaarheidstraining, groepsopdrachten, outdoor en survival had precies het effect wat ook verwacht was. Al na zeven lessen was een positieve gedragsverandering waarneembaar. In december 2011 sloten acht van de twaalf deelnemende jongeren het project positief af met o.a. een survivaltocht in de Ardennen. Dit resultaat maakte het project in één klap één van de meest succesvolle methodieken van Nederland. Zes van deze jongeren volgen inmiddels de cursus Assistent-trainer YouRULE!! en hebben al succesvol geassisteerd bij verschillende opdrachten zoals weerbaarheidsclinics aan leeftijdsgenoten op het ROC. Daarnaast zullen ze assisteren bij toekomstige YouRULE!! projecten. Het eerste YouRULE!!-project (2011) voor jongens tussen jaar heeft 20 jongens bereikt, waarvan 12 zo succesvol dat ze nu worden opgeleid tot assistent- trainer. In het tweede YouRULE!!-project zijn momenteel 15 jongens in training Door de snelle zichtbare resultaten wisten de mannen al snel de aandacht van de Gemeente Eindhoven, de reclassering, woningbouwcorporaties, politie enz. te trekken. Daardoor is er financiering op gang gekomen voor een volgend project dat wij hieronder zullen toelichten. Dit project gaat binnenkort van start. Het werkgebied van YouRULE!! is op dit moment de (kracht)wijk Doornakkers in Eindhoven. Hier wonen vele jongeren tussen de jaar in een overwegend zwak milieu. Velen hebben de school zonder diploma verlaten en zijn werkloos. Een deel van deze groep bezorgt stevige overlast in de wijk (vandalisme, agressie, drugs) De potentiële doelgroep jarigen is heel groot. In Eindhoven staan ruim 5000 jongeren bij de gemeente (Leerlingenzaken) geregistreerd als voortijdig schoolverlater Ongeveer de helft van deze jongeren (2500 personen) doorloopt een traject (beroepskeuze, oriëntatie, leren-werken) om weer aan de slag te komen De methodiek van YouRULE!! is voor een groot gedeelte van deze doelgroep

4 geschikt. Voldoende instroom, i.s.m. de coördinator voortijdig schoolverlaten van de gemeente en het Servicepunt Leren en Werken is geen probleem Dankzij het train-de-trainerprincipe neemt het bereik van YouRULE!! jaarlijks toe. De uitvoering van het project vindt plaats in de drie krachtwijken in Eindhoven: Doornakkers (in stadsdeel Tongelre) Woensel-West (in stadsdeel Woensel) de Bennekel (in stadsdeel Gestel) In deze drie wijken wordt per week gestart met 3 groepen van18+ jongeren. De jongeren die deelnemen kunnen ook buiten de werkgebieden woonachtig zijn. Bij succes van YouRULE!! 18+ wordt het project ook buiten Eindhoven uitgerold. De methodiek De methodiek is ontstaan door jongeren op straat aan te spreken en te vragen naar hun wensen en behoeftes en hoe deze te bereiken. De methodiek spreekt jongeren aan en wordt door hen gedragen. De YouRULE!!-methodiek zoals nu wordt toegepast voor risicojongeren tussen de 14 en 18 jaar in Doornakkers is zeer succesvol. Het nut en belang van het traject is voor de jongere volledig helder waardoor hij aan zichzelf WIL werken. De jongeren stimuleren anderen om ook deel te nemen. De werving voor deelname vindt daardoor voor een groot deel plaats via mond-op-mondreclame en het kunnen zien van de activiteiten in de publieke ruimte in de wijk. Naast toetsing van de behoefte onder de jongeren zelf, zijn er gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners in het professionele veld zoals Gemeente Eindhoven (sector gebiedsontwikkeling, sector mens en maatschappij, Servicepunt Werken en Leren), Cios-opleidingen (t.b.v. doorstroom vanuit YouRULE!! en behoefte instroom CIOS) en jeugdhulpverleningsorganisaties. Unaniem wordt YouRULE!! een warm hart toegedragen: eindelijk een project dat doet en aanpakt i.p.v. nota s en gepraat! Daarnaast zijn er contacten met ROC Eindhoven (o.a. de speciale School 23 voor deelnemers MBO en voortgezet onderwijs die dreigen af te haken of al gestopt zijn met hun (vorige) opleiding) en met diverse jeugdwelzijnsorganisaties. Deze instanties wijzen jongeren ook op de mogelijkheden van YouRULE!! Maar het meest interessant (en gemotiveerd!) is de instroom die plaats vindt vanuit de contacten van de deelnemers aan YouRULE!! zelf. De jongeren die bij YouRULE!! trainen ervaren dit als bijzonder positief, ze vertellen dit door en nemen bekenden mee naar YouRULE!!. Ook het zichtbaar zijn van de activiteiten in de wijk doet veel. Mensen (ook ouders, broers, zussen en vrienden) komen kijken, maken complimenten, genieten van de boefjes die nu goed bezig zijn en het enthousiasme in de groep. Dit vertelt zich rond waardoor zich weer nieuwe deelnemers aanmelden. Zijn de jongeren eenmaal binnen dan haken ze niet snel af: ze krijgen positieve

5 aandacht, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een toekomstperspectief; ze verbinden zich als groep, ontwikkelen respect en prettig gedrag voor/naar elkaar. Dit bindende effect van YouRULE!! zit voor een deel in de methodiek maar heeft ook heel veel te maken met de krachtige uitstraling van de projectleiders en de jongeren die door hen worden opgeleid tot trainer en instructeur (rolmodellen). Uniek in Nederland YouRULE!! 18+ is voor zover wij weten uniek in Nederland. Vanuit lichamelijk actief bezig zijn, wordt gewerkt aan de fysieke, sociale en mentale basis die nodig is om te KUNNEN leren. YouRULE!! daagt jongeren op een andere wijze uit en werkt van binnenuit. Het spreekt jongeren aan die nu ongeïnspireerd, perspectiefloos, eenzaam (in de groep) en doelloos rondhangen. Door verbeterde discipline, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, concentratievermogen, zelfbeheersing en mentaal incasseringsvermogen geeft de jongere minder snel op. Via verbazing over het eigen en gemeenschappelijke kunnen, ontwikkelt zich trots, eigenwaarde en respect voor anderen, dé basis die nodig is voor verdere persoonlijke ontwikkeling en richting scholing en werk. Door het train-de-trainerprincipe kan het project een olievlekwerking krijgen en is het kopieerbaar op andere plaatsen. YouRULE!! biedt daadwerkelijke kansen voor (kwetsbare) jongeren! Bij YouRULE!! is fysieke training het uitgangspunt. Dit is echte geen doel maar middel om hen tot sterkere fysieke, mentale en sociale persoonlijkheden te vormen, die weten aan welke toekomst zij werken en hoe zij zich als volwaardig en zelfstandig persoon verantwoord gedragen. Deze basis is noodzakelijk voor maatschappelijk succes en efficiënt kunnen en willen leren. Er wordt niet directief lesgegeven. Wederzijds respect en intrinsieke motivatie zijn de dragers. De jongere bepaalt zelf zijn/haar leerdoelen. Individuele kwaliteiten en interesses worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, verbeterpunten of nog te ontwikkelen vaardigheden worden gericht aangepakt. Doordat de trainingen ook in de openbare ruimte plaatsvinden, leert de jongere weerstand te bieden tegen negatieve prikkels en verleidingen in de eigen omgeving. Tevens krijgt het project hierdoor een positieve respons van buurtbewoners en haken leeftijdsgenoten aan. Dankzij het train-de-trainerprincipe kan de YouRULE!!-methodiek zich als een olievlek verspreiden. Het YouRULE!! project 18+ richt zich op Het YouRULE!!-project is er voor iedereen maar vooral voor jongeren met problemen. Jongeren in Eindhoven tussen de 18 en 24 jaar die overlast veroorzaken in hun (woon-, werk- en school-)omgeving of risico s in zich dragen om af te glijden

6 Enerzijds zijn dit jongeren die zonder diploma van school af zijn gegaan en vaak doelloos rondhangen: ze hebben geen reëel toekomstperspectief. Ze volgen al langer geen opleiding, hebben geen baan en zijn daar ook niet naar op zoek. Anderzijds zijn dit potentiële vroegtijdige schoolverlaters: jongens en meiden die áls ze nog op school zitten daar zonder enige positieve motivatie zitten. Ze zijn er omdat het moet, niet omdat ze het zelf willen. Veelal gaat het om jongeren uit een zwak sociaal-milieu waar het thuisfront weinig middelen beschikbaar heeft (pedagogisch en financieel) om hen te stimuleren tot persoonlijke ontplooiing, of om ontsporend gedrag te corrigeren. Deze jeugd treffen we vooral aan in de zwakkere sociaal-economische wijken van Eindhoven. Omdat jongens meer overlast bezorgen dan meisjes en de instructeurs en trainers van ReActive Vision vooralsnog mannen zijn, richt YouRULE!! zich eerst op jongens. Inmiddels is de eerste vrouwelijke instructeur in opleiding waarna ook voor meisjes een aangepast programma wordt ontwikkeld dat in september kan starten. Wat houdt het YouRULE!!-project in: Het YouRULE!!-project is een traject van 20 weken waarin fysieke training het uitgangspunt is om ook mentaal en sociaal vaardiger te worden. De cursus assistent-trainer YouRULE!!: Na het succesvol afronden van het You- RULE!!-project worden jongeren opgeleid tot assistent-trainer (eveneens een traject van 20 weken). Gekwalificeerde assistent-trainers ondersteunen de instructeurs bij de training van jongeren. Train-de-trainer principe. Survival Ervarend Leren: 1 op 1 begeleiding van jongeren met gedragsstoornissen en een licht verstandelijke beperking. Dagbesteding en leerplichtvervanging in de vorm van gerichte fysieke, mentale en sociale training en begeleiding. Weerbaarheidstrainingen voor verschillende specifieke groepen jongeren. Agressie-regulatie training voor jongeren met een agressie-probleem of onvoldoende zelfbeheersing. Leer/werktrajecten in de sector Zorg, Welzijn en Sport (Calibris gecertificeerd) Stageplekken voor leerlingen in de sector Zorg, Welzijn en Sport (Calibris). Werkwijze Er wordt gewerkt volgens bewezen succesvolle basisprincipes: 1. Het verbeteren van de fysieke gesteldheid 2. Het verbeteren/vergroten van het zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid 3. Het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden; 4. Het actief betrekken van familie en vrienden (door lessen bij te wonen en persoonlijke gesprekken). Bij YouRULE!! is de ondersteuning vanuit het thuisfront en leefomgeving één van de krachten tot succes. De jongeren worden gestimuleerd om ook in hun familie- en vriendenkring te praten over hun ervaringen met YouRULE!! Ook zijn geïnteresseerde gezinsleden welkom voor een gesprek met de trainers/projectleiders of bij de lessen. Mocht

7 de thuissituatie een probleem zijn, dan bekijken de projectleiders of zij hierin een rol kunnen spelen of dat er een doorverwijzing naar een andere instantie moet plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de jongere zelf. T.a.v. gezondheid zijn is men alert: het project YouRULE!! bevat immers flinke lichamelijke inspanningen. Daarom wordt bij de eerste les een intake-formulier ingevuld waaronder gezondheidsvragen (fysieke gesteldheid, allergieën etc.). Aansluitend vindt een fysieke inzetbaarheidtest plaats (uithoudingsvermogen, motoriek, snelheid, lenigheid en kracht). Eventuele gezondheidsproblemen worden zo voor aanvang herkend en zo mogelijk aangepakt in het trainingsprogramma: persoonlijke begeleiding en/of doorverwijzingen naar voedingsadvies, arts, consultatie, afvalprogramma s e.d. De jongere wordt van alle kanten geprikkeld om actief mee te kunnen doen met de groep. De individuele vooruitgang wordt door de instructeurs gevolgd en na 14 weken vindt opnieuw een fysieke inzetbaarheidtest plaats. De begeleiding De begeleiding van de jongeren bestaat enerzijds uit gerichte aandacht en begeleiding bij de fysieke, sociale en mentale training/ontwikkeling, anderzijds uit persoonlijke en groepsgesprekken om trajecten uit te zetten. Op verzoek gaat een projectleider ook met een jongere mee als hij/zij ergens een moeilijk gesprek moet voeren (privé, school, politie, instanties). De begeleiding is in feite een totaal pakket met de volgende elementen: Verbetering van de fysieke gesteldheid (algehele conditie en gezondheid); Verbetering van de mentale weerbaarheid (discipline, doorzettingsvermogen etc.); Verbetering van de sociale vaardigheden (communicatie, samenwerking etc.); Bewustwording en ontplooiing van kwaliteiten en interesses; Begeleiding in de thuissituatie en directe leefomgeving; Begeleiding naar en tijdens de opleiding; Begeleiding naar een geschikte baan. Op weg naar een kwalificatie YouRULE!! 18+ is gericht op het versterken van de intrinsieke motivatie van jongeren van 18 t/m 23 jaar om zichzelf zo goed mogelijk fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen opdat ze een startkwalificatie arbeidsmarkt (gaan) behalen. Naast het lesgeven bieden de trainers en instructeurs een luisterend oor en staan ze open voor evt. persoonlijke problemen van de jongeren. Trainen, luisteren, begeleiden en stimuleren. Waar nodig worden de jongeren ook praktisch geholpen om terug of door te gaan met hun schoolopleiding en/of is er contact met ouders/verzorgers, school, werkgever of instanties om gezamenlijk zo de krachten te bundelen de jongere zo goed mogelijk op het spoor te zetten of houden (ketenaanpak). YouRULE!! leert jongeren waar ze de motivatie en inzet vandaan moeten halen om hun startkwalificatie te behalen.

8 Binnen YouRULE!! kunnen jongeren eigen certificaten van ReActive Vision behalen: na 20 basisweken in het project YouRULE!! kan de jongere de cursus assistent-trainer volgen (20 weken), na een positief resultaat kan hij door tot trainer (weer 20 weken) om uiteindelijk zelfs instructeur te worden (nog eens 20 weken). ReActive Vision gaat nog onderzoeken hoe ze dit opleidingstraject meer kan formaliseren binnen het bestaande onderwijs c.q. accreditaties kan behalen (bv. i.s.m. het CIOS of ROC Sport en Bewegen). Bij YouRULE!! worden jongeren zoals al omschreven gemotiveerd om te werken aan hun toekomst. Door de training en de samenwerking met andere jongeren ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Hun gedrag verandert. In plaats van boosheid op de maatschappij in het algemeen, en hun sociale omgeving in het bijzonder, ontstaan gevoelens van trots en belangstelling voor anderen. Ze krijgen een positievere levenshouding. Ze denken na over hun belangstelling en mogelijkheden en gaan vervolgens actief aan de gang om die doelen te realiseren. De trainers van YouRULE!! helpen hen om hun mogelijkheden te ontdekken en gaan met hen op zoektocht naar de realisatie ervan. Daartoe worden contacten met onder andere CIOS, ROC, gemeente en instellingen ingezet. Met het ROC wordt de bestaande relatie verder uitgewerkt opdat een goede samenwerking gerealiseerd wordt. Daarbinnen kunnen jongeren gelijktijdig bij YouRULE!! en op het ROC aan het werk om hun startkwalificatie te behalen. Dankzij de ketenaanpak met andere instanties en met name met Servicepunt Leren en Werken wordt ook gericht gezocht naar werk-leerplaatsen en/of stageplekken. Nadat de jongere door één van onze wervingsmethodes bij het project terecht is gekomen, vindt een intakegesprek plaats en wordt de beginsituatie van de jongere bepaald. Vervolgens doorloopt de jongere het volgende traject: Week 1 t/m 5: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Bepalen fysiek, mentale en sociale beginsituatie Persoonlijke functioneringsgesprekken Bepaling en formulering van kwaliteiten, interesses en verbeterpunten Begeleiding van de jongere in de thuissituatie (indien nodig) Week 5 t/m 10: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Workshops, clinics en snuffelstages Bezoeken van verschillende opleidingen Persoonlijke functioneringsgesprekken Gericht aanpakken van verbeterpunten Bepalen van geschikte opleidingen Week 11 t/m 15: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Aanmelden voor geschikte opleiding Gericht aanpakken van verbeterpunten Persoonlijke functioneringsgesprekken Week 16 t/m 20: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten)

9 Aanmelden voor geschikte opleiding Voorbereiden op opleiding door mensen uit het werkveld Persoonlijke functioneringsgesprekken Afronding van het fysieke, mentale en sociale trainingstraject Week 21 t/m einde opleiding: Begeleiding tijdens de opleiding Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte stageplek Fysieke, mentale en sociale training (1 x per week 120 min) Assistent-trainerscursus bij de juiste motivatie Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte baan Korte- en langetermijn effecten Het effect van YouRULE!! op korte termijn is dat jongeren, die zich voorheen misdroegen of voor overlast zorgden, al na enkele lessen een positieve gedragsverandering laten zien. Doordat ze beter in hun vel komen te zitten en (weer) toekomstperspectief hebben, gaan ze zich ook beter gedragen in hun school-, werk- en thuissituatie. Doordat ze intrinsieke motivatie ontwikkelen krijgen ze ook het vermogen om ergens écht voor te gaan en het ook vol te houden. Als YouRULE!! echt aanslaat, betekent dit op de langere termijn dat De jongere een positief eigenbeeld heeft; De jongere een realistische beroeps-/onderwijs- of werkkeuze kan maken die aansluit bij zijn/haar wensen en talenten; ]De jongere de sociale en mentale vaardigheden heeft om zijn/haar wensen waar te maken en zich op verantwoorde wijze kan handhaven; De jongere zijn opleiding afmaakt tot minimaal een startkwalificatie arbeidsmarkt en hierna een goede werknemer is; De jongere prettige relaties opbouwt in privé-, school- en werkleven; De jongere een positief voorbeeld wil zijn voor zijn omgeving (dit kan ook door als vrijwillig assistent-trainer bij YouRULE!! andere jongeren in toekomstige projecten te helpen te bereiken wat zij zelf hebben bereikt). De vertrouwensband en het groepsgevoel dat tijdens het project ontstaat, maakt dat veel jongeren zelf betrokken WILLEN blijven. Het respect voor de instructeurs en elkaar zorgt ervoor dat er sterke sociale banden ontstaan en er bijna automatisch contact blijft. Een groot aantal van de jongeren wil ook doorgaan als assistent-trainer en wordt zo vanzelfsprekend lid van de steeds groter groeiende familie YouRULE!!. Een aantal jongeren wil zelfs instructeur worden. Bij de juiste motivatie en kwaliteiten kunnen jongeren ook een stageplek en/of baan krijgen binnen het bedrijf ReActive-Vision. Daarnaast blijft men openstaan voor de jongeren die begeleid zijn. Indien nodig kunnen zij een beroep op de instructeurs doen. Mocht in de toekomst blijken dat hiervoor een structurele activiteit nodig is (bv. coaching, terugkomdag of begeleiding tijdens studie/werk), dan wordt die opgezet.

10 Inzet van vrijwilligers Zonder vrijwilligers kan YouRULE!! geen uitvoering geven aan haar opdracht. Op dit moment zijn er 20 vrijwilligers actief op verschillende niveaus binnen YouRULE!! De YouRULE!! assistent-trainers zijn vrijwilligers. Zij hebben 2 tot 4 maal per week contact met de jongeren tijdens de trainingen die 2 uur duren (dus 4 á 8 uur). De instructeurs in opleiding geven als vrijwilliger 2 tot 4 maal per week (onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur) training aan de jongeren. Dit komt neer op 4 á 8 uur per week. Waar nodig vraagt YouRULE!! ook ondersteuning van onbetaalde krachten, dus vrijwilligers, bv. ter administratieve ondersteuning, in het bestuur van de stichting, maar ook voor workshops of voorlichting. De contacten van deze vrijwilligers met de jongeren zijn niet structureel. Er zijn 20 vrijwilligers nodig die als assistent-trainer, trainer en instructeur opereren. Deze zijn al geworven en hebben ervaring met de doelgroep. Een aantal van hen behoort zelf tot de doelgroep en is assistent trainer bij YouRULE!!. De anderen zijn werkzaam in de sector Zorg, Welzijn en Sport en geven als vrijwilliger trainingen bij YouRU- LE!! Alle vrijwilligers wordt een opleiding in het effectief toepassen van de methodiek geboden. Vrijwilligers kunnen zich verder bekwamen in de methodiek door de eigen opleidingen van ReActive Vision te volgen tot assistent-trainer, trainer en instructeur. Door deze doorgroeimogelijkheid is het geen enkel probleem voldoende vrijwilligers aan te trekken. Naast de vrijwilligers die direct betrokken zijn bij YouRULE!!, kunnen ook professionals die met jongeren werken een cursus volgen in de systematiek van YouRULE!! en als vrijwilliger ervaring opdoen tijdens de trainingen. Samenwerking Het voorkomen van schooluitval is in Eindhoven allereerst de verantwoordelijkheid van elke school zelf. Gaat het toch mis dan kunnen jongeren terecht bij School 23 van ROC Eindhoven. Deze biedt een oriëntatie- en keuzetraject van 12 weken, heeft een stap-op - leerjaar om jongeren te begeleiden naar opleiding of werk en er is een éénjarige opleiding tot assistentenniveau 1 zodat de jongere kan doorstromen naar MBO-2 of werk. Daarnaast kunnen jongeren terecht bij Servicepunt Leren en Werken en een team coördinatie voortijdig schoolverlaten op Werkplein Mercado (gemeente en UWV). De jongere meldt zich hier, kan een beroepskeuzetest krijgen, en wordt gematcht op leerwerkbanen of ervaringsplaatsen. Ook zijn er enkele opleidingsprojecten voor jongeren die willen werken en leren in ICT, techniek en logistiek. You RULE!! werkt op verschillende momenten in het traject met andere partijen samen: T.b.v. instroom is er contact en regelmatig overleg met de volgende instanties: Welzijn Eindhoven, Bureau Jeugdzorg, Jeugd in Beeld, Totaalzorg BV, Combina-

11 tie Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Reclassering, UWV, Mentorproject Go for it, De La Salle, Servicepunt Werken en Leren, School 23 van ROC Eindhoven. T.b.v. workshops, oriëntatiedagen en snuffelstages naast de trainingen zijn er al contacten met: Gemeente Eindhoven, ROC Eindhoven Sport en Bewegen, Cios Goes/Breda, Behandelgroep De Meander van De La Salle, Koninklijke Landmacht, Project Breakout Ervaringsleren, New Life Outdoor en een aantal kleine bedrijfjes. T.b.v. uitstroom richting onderwijs zijn er contacten met: ROC Eindhoven, Helicon Opleidingen, Cios Sittard/Venlo/Arnhem/Goes. T.b.v. financiële ondersteuning is er contact met de gemeente Eindhoven voor subsidie en/of opdrachten. Samen met de gemeente wordt nu ook bekeken of You RULE!! 18+ een beroep kan doen op ESF en/of Kleinsmagelden. Enkele bedrijven in de stad sponsoren in natura (materialen) en de lokale welzijnsorganisatie stelt gratis sportruimte beschikbaar. Omdat veel jongeren in de doelgroep tot de risicojeugd behoren, is er ook frequent contact met de politie in Eindhoven. ReActive Vision is ook geaccrediteerd door Calibris (Bunnik) voor de beroepspraktijkvorming van MBO Sport en Bewegen niveau 3 en 4. Eén MBO-er (ROC Eindhoven) loopt nu stage; tevens is er een stagiaire HBO-SPH (Fontys Hogescholen). Bovendien zijn er bij ReActive Vision door het Bureau Jeugdzorg twee jongeren geplaatst voor dagbegeleiding. Deze jongeren nemen ook actief deel aan de trainingen en zijn nu al zo getraind en gemotiveerd dat ze zich hebben aangemeld en zijn aangenomen bij het CIOS. De samenwerking bestaat met alle partijen door het delen van zorg en acties om jongeren die dreigen te ontsporen in het juiste spoor te houden c.q. terug te krijgen. In feite gaat het hier om een ketenaanpak: wie doet wat en hoe vullen we elkaar zo goed mogelijk aan. Hiertoe vindt overleg plaats op de verschillende momenten in het traject instroom- training-uitstroom. Onderwerp van overleg, en zoveel mogelijk aanwezig bij het overleg, is steeds de jongere in kwestie, zijn/haar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en wat elke partij van haar kant kan bijdragen. Toekomstvisie Over drie jaar is het project in iedere wijk van Eindhoven een positief begrip. Het wordt gedragen door en deels uitgevoerd met jongeren die uit de doelgroep komen. Een aantal van hen is dan via opleiding en ervaring doorgestroomd tot het niveau instructeur en werkt als zodanig betaald voor ReActive Vision in YouRULE!!-projecten en andere activiteiten. Na 3 jaar heeft YouRULE!! 18+ minstens 360 Eindhovense jongeren bereikt. Van hen heeft minimaal 50% het project beëindigd en in het bezit van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De jongeren die ervoor kiezen een andere richting op te gaan, blijven vanwege de vertrouwensband en groepsbinding regelmatig terugkeren naar de wekelijke (vrijblijvende) Inlooptraining. Er zijn nu al andere gemeentes die interesse hebben in het project. Ook op de Nederlandse Antillen en Suriname heeft men al interesse uitgesproken. De instructeurscapaci-

12 teit is op dit moment onze enige beperking. Na gericht opleiden van de juiste mensen kunnen wij uitbreiden tot ver buiten de Eindhovense stadsgrens. De financiering is tot nu toe gedekt door Sponsoring in de vorm van het gratis verstrekken van trainingsmaterialen, hulpmiddelen en trainingsruimten door verschillende Eindhovense instellingen en bedrijven. De verwachting is dat op basis van de huidige ervaringen dat de methodiek van YouRU- LE!! ook voor jongeren jaar een groot succes wordt. Omdat een dergelijke aanpak uniek is en elders nog niet wordt aangeboden wordt er een uitbreiding van de activiteiten, ook in andere gemeenten, verwacht. Mede dankzij het train-de-trainerprincipe kan aan de groei tegemoet gekomen worden. Financieel vertaald, betekent dit dat er verwacht wordt, en er ook aan gewerkt wordt, dat in de (nabije) toekomst de dekking uit meerdere financieringsstromen bestaat: meer subsidiegevers (andere gemeenten, provincie, Rijk, ESF), meer sponsors uit het bedrijfsleven, mogelijke re-integratiemiddelen. Gegevens van de organisatie Naam organisatie: Stichting YouRULE!! Naam project: Project YouRULE!! 18+ Adres: Bloemfonteinstraat Huisnummer: 62 Postcode: 5642 EH Plaats: Eindhoven Telefoon algemeen: Provincie: Noord-Brabant Website: wordt momenteel nieuw opgezet KvK nummer: Organisatietype: Stichting Aantal (betaalde) medewerkers: 2 Aantal vrijwilligers: 25 Contactpersonen: Maikel Broné: en Wessel Schulting: en Op Youtube zijn video s van trainingen en afsluiting in de Ardennen te zien

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie.

DE SUCCESFORMULE: Voor professionals over jongeren. 20 succesformules. Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie. DE SUCCESFORMULE: Talentontwikkeling x Innovatie x Participatie Toekomstbestendig NJR het Bureau is het jongerenadviesbureau voor professionals over jongeren. NJR het Bureau ontwikkelt: ǃ Beleidsadvies

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren

Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren A gemeente Eindhoven Evaluatie plan van aanpak (Marokkaans-Nederlandse) risicojongeren Tussenevaluatie periode januari 2009 - juni 2011 en vervolgaanpak Juni 2011 cvk/qc11016904 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013

Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Database projecten Marokkaans-Nederlandse risicojeugd en Antilliaans-Nederlandse risicogroepen 2013 Vita Los Frank Schalekamp Marjolijn Distelbrink Deze database is een bijlage bij de handleiding Maatwerk

Nadere informatie

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid

Jongeren aan de slag 2015-2018. Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid Jongeren aan de slag 2015-2018 Rotterdams actieprogramma tegen Jeugdwerkloosheid 1 2 Rotterdams actieprogramma tegen jeugdwerkloosheid Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Ontwikkelingen 7 2.1 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Methodiekhandboek Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Methodiekhandboek Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Dit handboek is een uitgave van EcoSol BV Volhardingstraat 2 2032 SX Haarlem Tel. 023 5430970 www.ecosol.nl

Nadere informatie

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011

ONGEDEELD HATERT. De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 ONGEDEELD HATERT De Hatertse jeugd tijdens een recente zeskamp in de wijk... Wijkactieplan 2008-2011 Nijmegen september 2007 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Analyse: sociale kwetsbaarheid Hatert en daaruitvolgende

Nadere informatie

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl

COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN. ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl COMMISSIE: MO DATUM: 4 december 2012 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Amsterdams Jongerenwerk Nieuwe Stijl DOEL VAN DE BEHANDELING: 0 Initiatief Raad 0 Controleren 0 Kaderstellen X Informeren GEVRAAGD BESLUIT

Nadere informatie

Herstelwerk. Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. november 2003

Herstelwerk. Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt. november 2003 Herstelwerk Over het herstellen van de verbroken verbinding tussen jongeren, onderwijs en arbeidsmarkt november 2003 Roel in 't Veld Ed Romein Philip Karré Martijn van der Steen Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches

Toolkit Sterk Netwerk. Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches Toolkit Sterk Netwerk Praktische handvatten voor het werken met netwerkcoaches MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor

Nadere informatie

Moeder- en Kindcentrum

Moeder- en Kindcentrum Moeder- en Kindcentrum PROJECTPLAN EEN DUURZAME TOEKOMST Oktober 2013 Stichting Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag info@bij-1.nl 070 785 58 20 06 19 45 43 47 KvK 53959965 Rekening nr: 398277974 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE

Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Jaarwerkplan 2015 Stichting SHINE Mirjam van der Leer SHINE Houten De Slinger 2 3995 DE Houten www.shinehouten.nl Inhoudsopgave Missie en Visie Jaarwerkplan 2015: p. 3 p. 6 1. Doelstellingen en uitgangspunten

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort

Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's. Gilles Hofman Amersfoort Quick Scan Actieplannen Jeugdwerkloosheid 2013-2014 35 Arbeidsmarktregio's Gilles Hofman Amersfoort Factsheet Groningen 2013-2014 In beweging Aan de bak Doorlooptijd: 1 jaar (2013 2014) We streven ernaar

Nadere informatie

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders

Gezin in Balans. Terug in het gezin en terug in de samenleving. Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Gezin in Balans Terug in het gezin en terug in de samenleving Gezinsondersteuning en maatschappelijke reintegratie voor (ex-) gedetineerde moeders Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1. Waar werkt Gezin

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie