YouRULE!! van ReActive Vision

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "YouRULE!! van ReActive Vision"

Transcriptie

1 YouRULE!! van ReActive Vision Inleiding Het YouRULE!!-project is ontstaan doordat drie mannen: Maikel Broné (oudsportinstructeur, Wessel Schutting en Michael Lapol zich voorgenomen hebben om hun kennis en ervaring, die ze o.a. bij het ministerie van Defensie hadden opgedaan, in te zetten om de maatschappelijke problemen die zich t.a.v. jongeren voordoen, aan te pakken. YouRULE!! is een methodiek die voor verschillende doelgroepen kan worden ingezet. Het eerste project dat met deze methodiek nu al draait, is gericht op een zinvolle vrije tijdsbesteding van hangjongeren tussen jaar. Deze jongeren hangen vaak doelloos rond, weten niet wat te gaan doen en doen dus niets of de verkeerde dingen. Ze voelen zich niet uitgedaagd en gestimuleerd om er iets beters van te maken. Omdat ze samenscholen worden ze negatief benaderd door buurtbewoners, hetgeen ze sterkt in hun motivatie om zich negatief te profileren waardoor ze vaak overlast in de wijk bezorgen, dingen kapot maken en/of de buurtbewoners een onveilig gevoel geven. De doelstellingen van het YouRule project Het via fysieke, mentale en sociale training stimuleren van de intrinsieke motivatie van (randgroep-)jongeren om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen toekomstperspectief, persoonlijke ontwikkeling en groei. Door hen te ondersteunen op de domeinen educatie, werk en sociaal welzijn vinden zij doel en uitzicht in hun leven. Doordat zij zich als betere burgers gaan gedragen, draagt dit tevens bij aan het maatschappelijk welzijn en een prettig leefklimaat in buurten en wijken. Het project YouRULE!! is visueel positief aanwezig in de wijk. De trainingen vinden grotendeels buiten plaats op straat of op een veldje. Buurtbewoners zien de jongeren op het veld en bewegend door de wijk aan het werk. Dat blijkt uitnodigend te werken. Spontaan worden we achtervolgd door fietsende en meerennende jongeren die willen aanhaken. En dat mag! Hier is intrinsieke motivatie geboren, de spirit die de jongere gedurende de gehele opleiding zal leiden en inspireren. Jongeren die goed presteerden in een eerder YouRULE!!-project worden ingezet om te helpen in de begeleiding (assistent-trainer) en vervullen zo een voorbeeldfunctie. We kunnen hier ook spreken van een doorlopende leerlijn. De gemotiveerde jongeren kunnen zo verder met wat ze leuk vinden: bewegen, met elkaar zijn, elkaar helpen, beter worden. Het project speelt dus in op de volgende maatschappelijke problemen/kansen: Het voorkomen van voortijdige schooluitval. Het terugdringen van het grote aantal vroegtijdige schoolverlaters, werkloze jongeren en jongeren zonder helder toekomstdoel of perspectief. Het motiveren van jongeren met fysieke, mentale of sociale problemen. Het bevorderen van deelname aan opleiding en/of werk. Het terugdringen van overlast in wijken. Het bevorderen van verantwoord en prettig burgerschap.

2 Het vormen van werknemers voor morgen. De methodiek Instroom Werving van jongeren via UWV, gemeente (coördinator vroegtijdig school verlaten), jongerenwerk, straatwerk, mond-op-mondreclame en publiciteit. Selectietraining en intake. Analyse van de doelgroep en beginsituatie. Uitwerken van een op maat gesneden fysiek traject waarin de sociale en mentale doelen maximaal kunnen worden getraind (sport is middel). Vorming 20 weken fysieke, mentale en sociale training (2x120 minuten/week). Middels de trainingen, functionerings- en beoordelingsgesprekken worden kwaliteiten en interesses zichtbaar gemaakt en verder ontwikkeld. Middels individueel en groepsoverleg worden keuzes gemaakt voor workshops, kennismakingsdagen en praktijklessen. Gedurende het project wordt ook minimaal 4 uur per individu uitgetrokkenvoor persoonlijke begeleiding. Het project wordt afgesloten met een survivalweekend waarin al het geleerde wordt toegepast. Vanuit confrontatie met zichtzelf zal de jongere steeds meer in gaan zien wat hij/zij wel of niet kan. Vervolgens maakt de jongere een toekomstplan. Uitstroom Doel is om zoveel mogelijk jongeren aan een geschikte opleiding en/of werk te helpen. Jongeren die daarvoor geschikt zijn, kunnen de assistent-traineropleiding van YouRULE!! gaan volgen en nadien meehelpen in het trainen van nieuwe groepen jongeren (voorbeeldrol). De projectleiders De projectleiders zijn door de wol geverfde opleidingsinstructeurs. Zij hebben een gezamenlijke ervaring van 30 jaar fysiek en mentaal trainerschap bij het ministerie van Defensie. Naast het trainen van militair personeel hebben ze ook trainingen verzorgd voor jongeren met gedragsproblemen. Vanuit hun kennis en ervaring hebben ze eigenhandig de methodiek YouRULE!! ontwikkeld. De projectleiders zijn ervaren in methodiek en met de doelgroep door:

3 De eigen ervaring als fysieke en mentale trainer bij het ministerie van Defensie in het toepassen van door Defensie ontwikkelde en bewezen methodes voor het positief beïnvloeden van gedrag Het opleiden van opleiders (fysieke en mentale trainers) voor Defensie. Het ontwikkelen van opleidingstrajecten voor fysieke, mentale en sociale trainers. Het met succes ontwikkelen en uitvoeren van trajecten en trainingen voor jongeren met gedragsstoornissen en/of een licht verstandelijke beperking, zoals voor Huize de La Salle in Boxtel, het project Break-Out, het Kazerne-Traject. Het met succes ontwikkelen en uitvoeren van trajecten voor risico-jongeren in de wijk met een positieve gedragsverandering en positief effect op de leefomgeving. Het werkgebied Het project is in juni 2011 in de krachtwijk Doornakkers in Eindhoven gestart met 12 hangjongeren. In het begin was het niet gemakkelijk om met de jongens een vertrouwensband op te bouwen. Maar de methodisch opgebouwde mix van krachttraining, weerbaarheidstraining, groepsopdrachten, outdoor en survival had precies het effect wat ook verwacht was. Al na zeven lessen was een positieve gedragsverandering waarneembaar. In december 2011 sloten acht van de twaalf deelnemende jongeren het project positief af met o.a. een survivaltocht in de Ardennen. Dit resultaat maakte het project in één klap één van de meest succesvolle methodieken van Nederland. Zes van deze jongeren volgen inmiddels de cursus Assistent-trainer YouRULE!! en hebben al succesvol geassisteerd bij verschillende opdrachten zoals weerbaarheidsclinics aan leeftijdsgenoten op het ROC. Daarnaast zullen ze assisteren bij toekomstige YouRULE!! projecten. Het eerste YouRULE!!-project (2011) voor jongens tussen jaar heeft 20 jongens bereikt, waarvan 12 zo succesvol dat ze nu worden opgeleid tot assistent- trainer. In het tweede YouRULE!!-project zijn momenteel 15 jongens in training Door de snelle zichtbare resultaten wisten de mannen al snel de aandacht van de Gemeente Eindhoven, de reclassering, woningbouwcorporaties, politie enz. te trekken. Daardoor is er financiering op gang gekomen voor een volgend project dat wij hieronder zullen toelichten. Dit project gaat binnenkort van start. Het werkgebied van YouRULE!! is op dit moment de (kracht)wijk Doornakkers in Eindhoven. Hier wonen vele jongeren tussen de jaar in een overwegend zwak milieu. Velen hebben de school zonder diploma verlaten en zijn werkloos. Een deel van deze groep bezorgt stevige overlast in de wijk (vandalisme, agressie, drugs) De potentiële doelgroep jarigen is heel groot. In Eindhoven staan ruim 5000 jongeren bij de gemeente (Leerlingenzaken) geregistreerd als voortijdig schoolverlater Ongeveer de helft van deze jongeren (2500 personen) doorloopt een traject (beroepskeuze, oriëntatie, leren-werken) om weer aan de slag te komen De methodiek van YouRULE!! is voor een groot gedeelte van deze doelgroep

4 geschikt. Voldoende instroom, i.s.m. de coördinator voortijdig schoolverlaten van de gemeente en het Servicepunt Leren en Werken is geen probleem Dankzij het train-de-trainerprincipe neemt het bereik van YouRULE!! jaarlijks toe. De uitvoering van het project vindt plaats in de drie krachtwijken in Eindhoven: Doornakkers (in stadsdeel Tongelre) Woensel-West (in stadsdeel Woensel) de Bennekel (in stadsdeel Gestel) In deze drie wijken wordt per week gestart met 3 groepen van18+ jongeren. De jongeren die deelnemen kunnen ook buiten de werkgebieden woonachtig zijn. Bij succes van YouRULE!! 18+ wordt het project ook buiten Eindhoven uitgerold. De methodiek De methodiek is ontstaan door jongeren op straat aan te spreken en te vragen naar hun wensen en behoeftes en hoe deze te bereiken. De methodiek spreekt jongeren aan en wordt door hen gedragen. De YouRULE!!-methodiek zoals nu wordt toegepast voor risicojongeren tussen de 14 en 18 jaar in Doornakkers is zeer succesvol. Het nut en belang van het traject is voor de jongere volledig helder waardoor hij aan zichzelf WIL werken. De jongeren stimuleren anderen om ook deel te nemen. De werving voor deelname vindt daardoor voor een groot deel plaats via mond-op-mondreclame en het kunnen zien van de activiteiten in de publieke ruimte in de wijk. Naast toetsing van de behoefte onder de jongeren zelf, zijn er gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners in het professionele veld zoals Gemeente Eindhoven (sector gebiedsontwikkeling, sector mens en maatschappij, Servicepunt Werken en Leren), Cios-opleidingen (t.b.v. doorstroom vanuit YouRULE!! en behoefte instroom CIOS) en jeugdhulpverleningsorganisaties. Unaniem wordt YouRULE!! een warm hart toegedragen: eindelijk een project dat doet en aanpakt i.p.v. nota s en gepraat! Daarnaast zijn er contacten met ROC Eindhoven (o.a. de speciale School 23 voor deelnemers MBO en voortgezet onderwijs die dreigen af te haken of al gestopt zijn met hun (vorige) opleiding) en met diverse jeugdwelzijnsorganisaties. Deze instanties wijzen jongeren ook op de mogelijkheden van YouRULE!! Maar het meest interessant (en gemotiveerd!) is de instroom die plaats vindt vanuit de contacten van de deelnemers aan YouRULE!! zelf. De jongeren die bij YouRULE!! trainen ervaren dit als bijzonder positief, ze vertellen dit door en nemen bekenden mee naar YouRULE!!. Ook het zichtbaar zijn van de activiteiten in de wijk doet veel. Mensen (ook ouders, broers, zussen en vrienden) komen kijken, maken complimenten, genieten van de boefjes die nu goed bezig zijn en het enthousiasme in de groep. Dit vertelt zich rond waardoor zich weer nieuwe deelnemers aanmelden. Zijn de jongeren eenmaal binnen dan haken ze niet snel af: ze krijgen positieve

5 aandacht, persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden en een toekomstperspectief; ze verbinden zich als groep, ontwikkelen respect en prettig gedrag voor/naar elkaar. Dit bindende effect van YouRULE!! zit voor een deel in de methodiek maar heeft ook heel veel te maken met de krachtige uitstraling van de projectleiders en de jongeren die door hen worden opgeleid tot trainer en instructeur (rolmodellen). Uniek in Nederland YouRULE!! 18+ is voor zover wij weten uniek in Nederland. Vanuit lichamelijk actief bezig zijn, wordt gewerkt aan de fysieke, sociale en mentale basis die nodig is om te KUNNEN leren. YouRULE!! daagt jongeren op een andere wijze uit en werkt van binnenuit. Het spreekt jongeren aan die nu ongeïnspireerd, perspectiefloos, eenzaam (in de groep) en doelloos rondhangen. Door verbeterde discipline, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, concentratievermogen, zelfbeheersing en mentaal incasseringsvermogen geeft de jongere minder snel op. Via verbazing over het eigen en gemeenschappelijke kunnen, ontwikkelt zich trots, eigenwaarde en respect voor anderen, dé basis die nodig is voor verdere persoonlijke ontwikkeling en richting scholing en werk. Door het train-de-trainerprincipe kan het project een olievlekwerking krijgen en is het kopieerbaar op andere plaatsen. YouRULE!! biedt daadwerkelijke kansen voor (kwetsbare) jongeren! Bij YouRULE!! is fysieke training het uitgangspunt. Dit is echte geen doel maar middel om hen tot sterkere fysieke, mentale en sociale persoonlijkheden te vormen, die weten aan welke toekomst zij werken en hoe zij zich als volwaardig en zelfstandig persoon verantwoord gedragen. Deze basis is noodzakelijk voor maatschappelijk succes en efficiënt kunnen en willen leren. Er wordt niet directief lesgegeven. Wederzijds respect en intrinsieke motivatie zijn de dragers. De jongere bepaalt zelf zijn/haar leerdoelen. Individuele kwaliteiten en interesses worden zichtbaar en bespreekbaar gemaakt, verbeterpunten of nog te ontwikkelen vaardigheden worden gericht aangepakt. Doordat de trainingen ook in de openbare ruimte plaatsvinden, leert de jongere weerstand te bieden tegen negatieve prikkels en verleidingen in de eigen omgeving. Tevens krijgt het project hierdoor een positieve respons van buurtbewoners en haken leeftijdsgenoten aan. Dankzij het train-de-trainerprincipe kan de YouRULE!!-methodiek zich als een olievlek verspreiden. Het YouRULE!! project 18+ richt zich op Het YouRULE!!-project is er voor iedereen maar vooral voor jongeren met problemen. Jongeren in Eindhoven tussen de 18 en 24 jaar die overlast veroorzaken in hun (woon-, werk- en school-)omgeving of risico s in zich dragen om af te glijden

6 Enerzijds zijn dit jongeren die zonder diploma van school af zijn gegaan en vaak doelloos rondhangen: ze hebben geen reëel toekomstperspectief. Ze volgen al langer geen opleiding, hebben geen baan en zijn daar ook niet naar op zoek. Anderzijds zijn dit potentiële vroegtijdige schoolverlaters: jongens en meiden die áls ze nog op school zitten daar zonder enige positieve motivatie zitten. Ze zijn er omdat het moet, niet omdat ze het zelf willen. Veelal gaat het om jongeren uit een zwak sociaal-milieu waar het thuisfront weinig middelen beschikbaar heeft (pedagogisch en financieel) om hen te stimuleren tot persoonlijke ontplooiing, of om ontsporend gedrag te corrigeren. Deze jeugd treffen we vooral aan in de zwakkere sociaal-economische wijken van Eindhoven. Omdat jongens meer overlast bezorgen dan meisjes en de instructeurs en trainers van ReActive Vision vooralsnog mannen zijn, richt YouRULE!! zich eerst op jongens. Inmiddels is de eerste vrouwelijke instructeur in opleiding waarna ook voor meisjes een aangepast programma wordt ontwikkeld dat in september kan starten. Wat houdt het YouRULE!!-project in: Het YouRULE!!-project is een traject van 20 weken waarin fysieke training het uitgangspunt is om ook mentaal en sociaal vaardiger te worden. De cursus assistent-trainer YouRULE!!: Na het succesvol afronden van het You- RULE!!-project worden jongeren opgeleid tot assistent-trainer (eveneens een traject van 20 weken). Gekwalificeerde assistent-trainers ondersteunen de instructeurs bij de training van jongeren. Train-de-trainer principe. Survival Ervarend Leren: 1 op 1 begeleiding van jongeren met gedragsstoornissen en een licht verstandelijke beperking. Dagbesteding en leerplichtvervanging in de vorm van gerichte fysieke, mentale en sociale training en begeleiding. Weerbaarheidstrainingen voor verschillende specifieke groepen jongeren. Agressie-regulatie training voor jongeren met een agressie-probleem of onvoldoende zelfbeheersing. Leer/werktrajecten in de sector Zorg, Welzijn en Sport (Calibris gecertificeerd) Stageplekken voor leerlingen in de sector Zorg, Welzijn en Sport (Calibris). Werkwijze Er wordt gewerkt volgens bewezen succesvolle basisprincipes: 1. Het verbeteren van de fysieke gesteldheid 2. Het verbeteren/vergroten van het zelfvertrouwen en mentale weerbaarheid 3. Het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden; 4. Het actief betrekken van familie en vrienden (door lessen bij te wonen en persoonlijke gesprekken). Bij YouRULE!! is de ondersteuning vanuit het thuisfront en leefomgeving één van de krachten tot succes. De jongeren worden gestimuleerd om ook in hun familie- en vriendenkring te praten over hun ervaringen met YouRULE!! Ook zijn geïnteresseerde gezinsleden welkom voor een gesprek met de trainers/projectleiders of bij de lessen. Mocht

7 de thuissituatie een probleem zijn, dan bekijken de projectleiders of zij hierin een rol kunnen spelen of dat er een doorverwijzing naar een andere instantie moet plaatsvinden. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de jongere zelf. T.a.v. gezondheid zijn is men alert: het project YouRULE!! bevat immers flinke lichamelijke inspanningen. Daarom wordt bij de eerste les een intake-formulier ingevuld waaronder gezondheidsvragen (fysieke gesteldheid, allergieën etc.). Aansluitend vindt een fysieke inzetbaarheidtest plaats (uithoudingsvermogen, motoriek, snelheid, lenigheid en kracht). Eventuele gezondheidsproblemen worden zo voor aanvang herkend en zo mogelijk aangepakt in het trainingsprogramma: persoonlijke begeleiding en/of doorverwijzingen naar voedingsadvies, arts, consultatie, afvalprogramma s e.d. De jongere wordt van alle kanten geprikkeld om actief mee te kunnen doen met de groep. De individuele vooruitgang wordt door de instructeurs gevolgd en na 14 weken vindt opnieuw een fysieke inzetbaarheidtest plaats. De begeleiding De begeleiding van de jongeren bestaat enerzijds uit gerichte aandacht en begeleiding bij de fysieke, sociale en mentale training/ontwikkeling, anderzijds uit persoonlijke en groepsgesprekken om trajecten uit te zetten. Op verzoek gaat een projectleider ook met een jongere mee als hij/zij ergens een moeilijk gesprek moet voeren (privé, school, politie, instanties). De begeleiding is in feite een totaal pakket met de volgende elementen: Verbetering van de fysieke gesteldheid (algehele conditie en gezondheid); Verbetering van de mentale weerbaarheid (discipline, doorzettingsvermogen etc.); Verbetering van de sociale vaardigheden (communicatie, samenwerking etc.); Bewustwording en ontplooiing van kwaliteiten en interesses; Begeleiding in de thuissituatie en directe leefomgeving; Begeleiding naar en tijdens de opleiding; Begeleiding naar een geschikte baan. Op weg naar een kwalificatie YouRULE!! 18+ is gericht op het versterken van de intrinsieke motivatie van jongeren van 18 t/m 23 jaar om zichzelf zo goed mogelijk fysiek, mentaal en sociaal te ontwikkelen opdat ze een startkwalificatie arbeidsmarkt (gaan) behalen. Naast het lesgeven bieden de trainers en instructeurs een luisterend oor en staan ze open voor evt. persoonlijke problemen van de jongeren. Trainen, luisteren, begeleiden en stimuleren. Waar nodig worden de jongeren ook praktisch geholpen om terug of door te gaan met hun schoolopleiding en/of is er contact met ouders/verzorgers, school, werkgever of instanties om gezamenlijk zo de krachten te bundelen de jongere zo goed mogelijk op het spoor te zetten of houden (ketenaanpak). YouRULE!! leert jongeren waar ze de motivatie en inzet vandaan moeten halen om hun startkwalificatie te behalen.

8 Binnen YouRULE!! kunnen jongeren eigen certificaten van ReActive Vision behalen: na 20 basisweken in het project YouRULE!! kan de jongere de cursus assistent-trainer volgen (20 weken), na een positief resultaat kan hij door tot trainer (weer 20 weken) om uiteindelijk zelfs instructeur te worden (nog eens 20 weken). ReActive Vision gaat nog onderzoeken hoe ze dit opleidingstraject meer kan formaliseren binnen het bestaande onderwijs c.q. accreditaties kan behalen (bv. i.s.m. het CIOS of ROC Sport en Bewegen). Bij YouRULE!! worden jongeren zoals al omschreven gemotiveerd om te werken aan hun toekomst. Door de training en de samenwerking met andere jongeren ontwikkelen ze zelfvertrouwen. Hun gedrag verandert. In plaats van boosheid op de maatschappij in het algemeen, en hun sociale omgeving in het bijzonder, ontstaan gevoelens van trots en belangstelling voor anderen. Ze krijgen een positievere levenshouding. Ze denken na over hun belangstelling en mogelijkheden en gaan vervolgens actief aan de gang om die doelen te realiseren. De trainers van YouRULE!! helpen hen om hun mogelijkheden te ontdekken en gaan met hen op zoektocht naar de realisatie ervan. Daartoe worden contacten met onder andere CIOS, ROC, gemeente en instellingen ingezet. Met het ROC wordt de bestaande relatie verder uitgewerkt opdat een goede samenwerking gerealiseerd wordt. Daarbinnen kunnen jongeren gelijktijdig bij YouRULE!! en op het ROC aan het werk om hun startkwalificatie te behalen. Dankzij de ketenaanpak met andere instanties en met name met Servicepunt Leren en Werken wordt ook gericht gezocht naar werk-leerplaatsen en/of stageplekken. Nadat de jongere door één van onze wervingsmethodes bij het project terecht is gekomen, vindt een intakegesprek plaats en wordt de beginsituatie van de jongere bepaald. Vervolgens doorloopt de jongere het volgende traject: Week 1 t/m 5: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Bepalen fysiek, mentale en sociale beginsituatie Persoonlijke functioneringsgesprekken Bepaling en formulering van kwaliteiten, interesses en verbeterpunten Begeleiding van de jongere in de thuissituatie (indien nodig) Week 5 t/m 10: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Workshops, clinics en snuffelstages Bezoeken van verschillende opleidingen Persoonlijke functioneringsgesprekken Gericht aanpakken van verbeterpunten Bepalen van geschikte opleidingen Week 11 t/m 15: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten) Aanmelden voor geschikte opleiding Gericht aanpakken van verbeterpunten Persoonlijke functioneringsgesprekken Week 16 t/m 20: Fysieke, mentale en sociale training (2 x per week 120 minuten)

9 Aanmelden voor geschikte opleiding Voorbereiden op opleiding door mensen uit het werkveld Persoonlijke functioneringsgesprekken Afronding van het fysieke, mentale en sociale trainingstraject Week 21 t/m einde opleiding: Begeleiding tijdens de opleiding Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte stageplek Fysieke, mentale en sociale training (1 x per week 120 min) Assistent-trainerscursus bij de juiste motivatie Begeleiding bij het zoeken naar een geschikte baan Korte- en langetermijn effecten Het effect van YouRULE!! op korte termijn is dat jongeren, die zich voorheen misdroegen of voor overlast zorgden, al na enkele lessen een positieve gedragsverandering laten zien. Doordat ze beter in hun vel komen te zitten en (weer) toekomstperspectief hebben, gaan ze zich ook beter gedragen in hun school-, werk- en thuissituatie. Doordat ze intrinsieke motivatie ontwikkelen krijgen ze ook het vermogen om ergens écht voor te gaan en het ook vol te houden. Als YouRULE!! echt aanslaat, betekent dit op de langere termijn dat De jongere een positief eigenbeeld heeft; De jongere een realistische beroeps-/onderwijs- of werkkeuze kan maken die aansluit bij zijn/haar wensen en talenten; ]De jongere de sociale en mentale vaardigheden heeft om zijn/haar wensen waar te maken en zich op verantwoorde wijze kan handhaven; De jongere zijn opleiding afmaakt tot minimaal een startkwalificatie arbeidsmarkt en hierna een goede werknemer is; De jongere prettige relaties opbouwt in privé-, school- en werkleven; De jongere een positief voorbeeld wil zijn voor zijn omgeving (dit kan ook door als vrijwillig assistent-trainer bij YouRULE!! andere jongeren in toekomstige projecten te helpen te bereiken wat zij zelf hebben bereikt). De vertrouwensband en het groepsgevoel dat tijdens het project ontstaat, maakt dat veel jongeren zelf betrokken WILLEN blijven. Het respect voor de instructeurs en elkaar zorgt ervoor dat er sterke sociale banden ontstaan en er bijna automatisch contact blijft. Een groot aantal van de jongeren wil ook doorgaan als assistent-trainer en wordt zo vanzelfsprekend lid van de steeds groter groeiende familie YouRULE!!. Een aantal jongeren wil zelfs instructeur worden. Bij de juiste motivatie en kwaliteiten kunnen jongeren ook een stageplek en/of baan krijgen binnen het bedrijf ReActive-Vision. Daarnaast blijft men openstaan voor de jongeren die begeleid zijn. Indien nodig kunnen zij een beroep op de instructeurs doen. Mocht in de toekomst blijken dat hiervoor een structurele activiteit nodig is (bv. coaching, terugkomdag of begeleiding tijdens studie/werk), dan wordt die opgezet.

10 Inzet van vrijwilligers Zonder vrijwilligers kan YouRULE!! geen uitvoering geven aan haar opdracht. Op dit moment zijn er 20 vrijwilligers actief op verschillende niveaus binnen YouRULE!! De YouRULE!! assistent-trainers zijn vrijwilligers. Zij hebben 2 tot 4 maal per week contact met de jongeren tijdens de trainingen die 2 uur duren (dus 4 á 8 uur). De instructeurs in opleiding geven als vrijwilliger 2 tot 4 maal per week (onder begeleiding van een gediplomeerd instructeur) training aan de jongeren. Dit komt neer op 4 á 8 uur per week. Waar nodig vraagt YouRULE!! ook ondersteuning van onbetaalde krachten, dus vrijwilligers, bv. ter administratieve ondersteuning, in het bestuur van de stichting, maar ook voor workshops of voorlichting. De contacten van deze vrijwilligers met de jongeren zijn niet structureel. Er zijn 20 vrijwilligers nodig die als assistent-trainer, trainer en instructeur opereren. Deze zijn al geworven en hebben ervaring met de doelgroep. Een aantal van hen behoort zelf tot de doelgroep en is assistent trainer bij YouRULE!!. De anderen zijn werkzaam in de sector Zorg, Welzijn en Sport en geven als vrijwilliger trainingen bij YouRU- LE!! Alle vrijwilligers wordt een opleiding in het effectief toepassen van de methodiek geboden. Vrijwilligers kunnen zich verder bekwamen in de methodiek door de eigen opleidingen van ReActive Vision te volgen tot assistent-trainer, trainer en instructeur. Door deze doorgroeimogelijkheid is het geen enkel probleem voldoende vrijwilligers aan te trekken. Naast de vrijwilligers die direct betrokken zijn bij YouRULE!!, kunnen ook professionals die met jongeren werken een cursus volgen in de systematiek van YouRULE!! en als vrijwilliger ervaring opdoen tijdens de trainingen. Samenwerking Het voorkomen van schooluitval is in Eindhoven allereerst de verantwoordelijkheid van elke school zelf. Gaat het toch mis dan kunnen jongeren terecht bij School 23 van ROC Eindhoven. Deze biedt een oriëntatie- en keuzetraject van 12 weken, heeft een stap-op - leerjaar om jongeren te begeleiden naar opleiding of werk en er is een éénjarige opleiding tot assistentenniveau 1 zodat de jongere kan doorstromen naar MBO-2 of werk. Daarnaast kunnen jongeren terecht bij Servicepunt Leren en Werken en een team coördinatie voortijdig schoolverlaten op Werkplein Mercado (gemeente en UWV). De jongere meldt zich hier, kan een beroepskeuzetest krijgen, en wordt gematcht op leerwerkbanen of ervaringsplaatsen. Ook zijn er enkele opleidingsprojecten voor jongeren die willen werken en leren in ICT, techniek en logistiek. You RULE!! werkt op verschillende momenten in het traject met andere partijen samen: T.b.v. instroom is er contact en regelmatig overleg met de volgende instanties: Welzijn Eindhoven, Bureau Jeugdzorg, Jeugd in Beeld, Totaalzorg BV, Combina-

11 tie Jeugdzorg, Jeugdreclassering, Reclassering, UWV, Mentorproject Go for it, De La Salle, Servicepunt Werken en Leren, School 23 van ROC Eindhoven. T.b.v. workshops, oriëntatiedagen en snuffelstages naast de trainingen zijn er al contacten met: Gemeente Eindhoven, ROC Eindhoven Sport en Bewegen, Cios Goes/Breda, Behandelgroep De Meander van De La Salle, Koninklijke Landmacht, Project Breakout Ervaringsleren, New Life Outdoor en een aantal kleine bedrijfjes. T.b.v. uitstroom richting onderwijs zijn er contacten met: ROC Eindhoven, Helicon Opleidingen, Cios Sittard/Venlo/Arnhem/Goes. T.b.v. financiële ondersteuning is er contact met de gemeente Eindhoven voor subsidie en/of opdrachten. Samen met de gemeente wordt nu ook bekeken of You RULE!! 18+ een beroep kan doen op ESF en/of Kleinsmagelden. Enkele bedrijven in de stad sponsoren in natura (materialen) en de lokale welzijnsorganisatie stelt gratis sportruimte beschikbaar. Omdat veel jongeren in de doelgroep tot de risicojeugd behoren, is er ook frequent contact met de politie in Eindhoven. ReActive Vision is ook geaccrediteerd door Calibris (Bunnik) voor de beroepspraktijkvorming van MBO Sport en Bewegen niveau 3 en 4. Eén MBO-er (ROC Eindhoven) loopt nu stage; tevens is er een stagiaire HBO-SPH (Fontys Hogescholen). Bovendien zijn er bij ReActive Vision door het Bureau Jeugdzorg twee jongeren geplaatst voor dagbegeleiding. Deze jongeren nemen ook actief deel aan de trainingen en zijn nu al zo getraind en gemotiveerd dat ze zich hebben aangemeld en zijn aangenomen bij het CIOS. De samenwerking bestaat met alle partijen door het delen van zorg en acties om jongeren die dreigen te ontsporen in het juiste spoor te houden c.q. terug te krijgen. In feite gaat het hier om een ketenaanpak: wie doet wat en hoe vullen we elkaar zo goed mogelijk aan. Hiertoe vindt overleg plaats op de verschillende momenten in het traject instroom- training-uitstroom. Onderwerp van overleg, en zoveel mogelijk aanwezig bij het overleg, is steeds de jongere in kwestie, zijn/haar persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling en wat elke partij van haar kant kan bijdragen. Toekomstvisie Over drie jaar is het project in iedere wijk van Eindhoven een positief begrip. Het wordt gedragen door en deels uitgevoerd met jongeren die uit de doelgroep komen. Een aantal van hen is dan via opleiding en ervaring doorgestroomd tot het niveau instructeur en werkt als zodanig betaald voor ReActive Vision in YouRULE!!-projecten en andere activiteiten. Na 3 jaar heeft YouRULE!! 18+ minstens 360 Eindhovense jongeren bereikt. Van hen heeft minimaal 50% het project beëindigd en in het bezit van een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. De jongeren die ervoor kiezen een andere richting op te gaan, blijven vanwege de vertrouwensband en groepsbinding regelmatig terugkeren naar de wekelijke (vrijblijvende) Inlooptraining. Er zijn nu al andere gemeentes die interesse hebben in het project. Ook op de Nederlandse Antillen en Suriname heeft men al interesse uitgesproken. De instructeurscapaci-

12 teit is op dit moment onze enige beperking. Na gericht opleiden van de juiste mensen kunnen wij uitbreiden tot ver buiten de Eindhovense stadsgrens. De financiering is tot nu toe gedekt door Sponsoring in de vorm van het gratis verstrekken van trainingsmaterialen, hulpmiddelen en trainingsruimten door verschillende Eindhovense instellingen en bedrijven. De verwachting is dat op basis van de huidige ervaringen dat de methodiek van YouRU- LE!! ook voor jongeren jaar een groot succes wordt. Omdat een dergelijke aanpak uniek is en elders nog niet wordt aangeboden wordt er een uitbreiding van de activiteiten, ook in andere gemeenten, verwacht. Mede dankzij het train-de-trainerprincipe kan aan de groei tegemoet gekomen worden. Financieel vertaald, betekent dit dat er verwacht wordt, en er ook aan gewerkt wordt, dat in de (nabije) toekomst de dekking uit meerdere financieringsstromen bestaat: meer subsidiegevers (andere gemeenten, provincie, Rijk, ESF), meer sponsors uit het bedrijfsleven, mogelijke re-integratiemiddelen. Gegevens van de organisatie Naam organisatie: Stichting YouRULE!! Naam project: Project YouRULE!! 18+ Adres: Bloemfonteinstraat Huisnummer: 62 Postcode: 5642 EH Plaats: Eindhoven Telefoon algemeen: Provincie: Noord-Brabant Website: wordt momenteel nieuw opgezet KvK nummer: Organisatietype: Stichting Aantal (betaalde) medewerkers: 2 Aantal vrijwilligers: 25 Contactpersonen: Maikel Broné: en Wessel Schulting: en Op Youtube zijn video s van trainingen en afsluiting in de Ardennen te zien

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mentorenproject jongeren 2008-2011 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille M. Divendal Auteur Mevr. J. van der Meer Telefoon 5115091 E-mail: jmeer@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 136463 Bijlagen A +

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Embargo tot 14 mei 13.30 uur Embargo tot 14 mei 13.30 uur Onderwerp Subsidie ROC Nijmegen voor het project Kamers met Kansen Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Kamers

Nadere informatie

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS

BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS BELACTIE VERLOREN ZONEN EN DOCHTERS DOEL Het project verloren zonen en dochters (Summa College en ROC ter AA) is uitgevoerd in de periode van 1 april tot en met 1 oktober 2015 en was er op gericht om de

Nadere informatie

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl

Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Aagje Dekenstraat 52 Telefoon: 038-422 78 96 info@stapop.nl www.stapop.nl Resultaat Ontdekken en herkennen wat talenten zijn, daar draait het om bij StapOp. Stap voor stap ontdekt de jongere hoe zijn talent

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY

INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY INFORMATIE VOOR OUDERS HAPPY EN HEALTHY Inleiding Steeds meer kinderen hebben al op jongere leeftijd te maken met overgewicht. Dit gaat niet altijd automatisch over wanneer zij in de puberteit komen en

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag!

Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag! Vechtsport als middel voor positieve gedragsverandering bij jongeren Fighting4Change Er is altijd een alternatief voor gedrag! De aanpak in de praktijk Fighting4Change Figthing4Change is een interventieproject

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel

Naam van de schoolexterne interventie: ipot Groep INTRO Brussel Naam van de schoolexterne : ipot Groep INTRO Brussel 1. Inhoud vd schoolexterne Algemeen kader 1 : Ontstaansgeschiedenis 2 Visie Belangrijke uitgangspunten Doelstelling(en) Doelgroep(en) 3 Duur van het

Nadere informatie

Doelomschrijving vier deelnemende scholen

Doelomschrijving vier deelnemende scholen Doelomschrijving vier deelnemende scholen 1 doelgroepomschrijvingen Leerbedrijf BAVA (ROC-AKA) Het leerbedrijf Basisvaardigheden (BAVA) is onderdeel van de school voor AKA van het ROC Midden Brabant. Bij

Nadere informatie

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet!

Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! Antwoorden op vragen bij het congres De Flexkracht aan zet! 30 november 2012 Vraag 1: Welke mogelijkheden zijn er om tot startkwalificatie opgeleid te worden? BOL opleiding BBL opleiding Niveau 2 mbo BOL

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE VEVA OPLEIDING Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE TIEN MEEST GES INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 1 2 3 4 Is er ondanks de bezuinigingen bij Defensie een toekomst voor leerlingen Veiligheid

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie

RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten. Uitleg over RMC en startkwalificatie RMC, werk aan je toekomst! Voortijdig SchoolVerlaten Uitleg over RMC en startkwalificatie ALGEMEEN Elk jaar verlaten jongeren voortijdig, dus zonder een diploma van een beroepsopleiding, het onderwijs.

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag

Positief. van elkaar. denken, doen en leren. Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Positief denken, doen en leren van elkaar met TOPs! Groepsprogramma voor jongeren met antisociaal of delinquent gedrag Compleet programma voor jongeren gericht op positief denken en doen Jongeren in de

Nadere informatie

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement?

Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Welke vaardigheden hebben een invloed op het al dan niet succesvol zijn van het outplacement? Definitie outplacement Outplacement is een geheel van begeleidende diensten en adviezen die in opdracht van

Nadere informatie

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD

TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Eigen kracht, motivatie, vertrouwen, nieuwe mogelijkheden, ontdekken en ontwikkelen van talenten JEUGD & ONDERWIJS TRAJECT OP MAAT INVESTEREN IN JEUGD Gemeente s Hertogenbosch Afdeling Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Opleiding Docent Weerbaarheid

Opleiding Docent Weerbaarheid Over MOVISIE MOVISIE is hét landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale

Nadere informatie

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen

8 uitgangspunten. Leerbedrijf BAVA => BaVa Leerwerktraject => LWT Leerwerkhuis => LWH De Vip groep => VIP. 1 doelgroepomschrijvingen 8 uitgangspunten De deelnemende scholen willen uitgaan van dezelfde uitgangspunten. Helaas is het nog niet mogelijk om al die punten te verwezenlijken. De verschillende scholen geven aan hoever de zaken

Nadere informatie

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010

Workshops De werkelijkheid van gedrag. 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag 11 maart, 25 maart en 8 april 2010 Workshops De werkelijkheid van gedrag Vandaag heb je de eerste workshop De werkelijkheid van gedrag gevolgd. De workshops geven

Nadere informatie

Playing for Success Achterhoek

Playing for Success Achterhoek Playing for Success Achterhoek Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Achterhoek Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol Voorwoord

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid

Strategisch beleidsplan O2A5. De dialoog als beleid Strategisch beleidsplan O2A5 De dialoog als beleid Bij de tijd, open, boeiend en passend, dat zijn zowel het onderwijs als de werkwijze van O2A5. We hebben dan ook gekozen voor een vernieuwende en eigentijdse

Nadere informatie

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen

BJ Brabant. hulp voor gezinnen met kinderen BJ Brabant hulp voor gezinnen met kinderen Een positieve toekomst Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJ Brabant) biedt hulp en begeleiding aan gezinnen met kinderen tot ongeveer 23 jaar. In de afgelopen 60 jaar

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu

CarrièreBoost. Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu CarrièreBoost Jezelf succesvol presenteren op de arbeidsmarkt anno nu Op zoek naar een nieuwe baan waar begin ik?! Reorganisatie, inkrimping, u bent ontslagen! Veranderingen, verschuivingen u wordt herplaatst!

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs.

We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. We vertalen de maatschappelijke boodschap naar het onderwijs. Thema s: Natuur en milieu, Mediawijsheid, Ondernemend Onderwijs en financiële educatie en Burgerschap Jongeren voorbereiden op hun actieve

Nadere informatie

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ

VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ VELDDIJK WERELDSTAPPEN ELK TALENT TELT! EEN INKIJK BIJ WERELD- STAPPEN Mijn naam is Iris. Ik ben 16 jaar. Als ik in de spiegel kijk zie ik een jongedame die er mag zijn. Maar zo dacht ik twee jaar geleden

Nadere informatie

FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87.

FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87. FUTUREPROOF is een project van De Schoor, Welzijnswerk Almere. Voor contact en vragen: projectleider Annemieke Haks, haks@deschoor.nl 06 218 241 87. FUTUREPROOF Een plek voor jongeren die vanwege sociaal-emotionele

Nadere informatie

Elke dag leren door te doen

Elke dag leren door te doen Elke dag leren door te doen Praktijkonderwijs elke dag een uitdaging Elk kind heeft talent en voor elk kind zijn er uitdagingen. Dat is het uitgangspunt van Praktijkonderwijs op het Elde College. Binnen

Nadere informatie

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals!

Activeer de Eigen Kracht van uw burgers; begin bij uw professionals! Zelfredzaamheid en burgerparticipatie worden steeds belangrijker in het publieke domein. Deze nieuwe manier van omgaan met burgers stelt nieuwe eisen aan uw professionals. Van hen wordt steeds nadrukkelijker

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST Defensie biedt prima doorgroeimogelijkheden. We worden wel het opleidingsinstituut van Nederland genoemd. Besluit je na een aantal jaren Defensie te verlaten, dan heb je in de

Nadere informatie

Werken en leren bij The Colour Kitchen

Werken en leren bij The Colour Kitchen Werken en leren bij The Colour Kitchen The Colour Kitchen The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horeca concept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen

Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Plan van aanpak participatieverklaring Tholen Integratie & re-integratie nieuwkomers (2015) Auteur: S.Rook Instelling: Gemeente Tholen Plaats van uitgave: Tholen Datum: 29-03-2016 Versienummer: 1.0 Plan

Nadere informatie

Alleen maar Winnaars

Alleen maar Winnaars Alleen maar Winnaars 55-plussers aan de slag Projectvoorstel gericht op een vergroting van de arbeidsinzet van oudere werkzoekenden Samenwerkingsproject VBOB 1, Paladijn en UWV juni 2013 Robert Tops Mat

Nadere informatie

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory

Maatwerk in het MBO. De kosten en baten van zorg in het MBO. Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Maatwerk in het MBO 17.11 2010 De kosten en baten van zorg in het MBO Yasmine Hamdan, RebelGroup Advisory Ask yourself : If I had only sixty seconds on the stage, what would I absolutely have to say to

Nadere informatie

Een mooie toekomst voor ieder kind

Een mooie toekomst voor ieder kind Een mooie toekomst voor ieder kind www.altra.nl Sanne Pronk Esme van der Ley Doelgroep School2Care Externaliserende gedragsproblemen Grensoverschrijdend / risicovol gedrag Geen acceptatie van gezag Ontbrekende

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede.

1. Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet delen wij u het volgende mede. ^^^H Datum - 3 JULI 2008 Nr. Van Aan Kopie aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Contactpersoon: Theeuw Ambagts Email: M.A.A.M.Ambagts@bergenopzoom.nl Tel: 0164-277305 Onderwerp Maatschappelijke

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan

Leren/coachen van meisjes - Dingen om bij stil te staan De ontwikkeling van vrouwen en meisjes in het rugby heeft de afgelopen jaren flink aan momentum gewonnen en de beslissing om zowel heren als dames uit te laten komen op het sevenstoernooi van de Olympische

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

Rapportage Mattietrainingen 2014-2015

Rapportage Mattietrainingen 2014-2015 Rapportage Mattietrainingen 2014-2015 1. Inleiding Stichting Rotterdam Boxing (SRB) is in 2014 gestart met het inzetten van de bokssport als middel om een aantal gesignaleerde problemen onder Rotterdamse

Nadere informatie

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs

Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Aanbod Stappen van activiteiten voor kwetsbare jongeren binnen het Praktijkonderwijs Er zijn jongeren die de wind in de zeilen hebben, bij wie ogenschijnlijk alles lukt. Er zijn ook veel jongeren die gevoelig

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Werken en leren bij the Colour Kitchen

Werken en leren bij the Colour Kitchen Werken en leren bij the Colour Kitchen THE COLOUR KITCHEN The Colour Kitchen is een professioneel en commercieel horecaconcept met een groot maatschappelijk hart. Wij willen samen met onze gasten én onze

Nadere informatie

Koersplan. Highschool Eindhoven

Koersplan. Highschool Eindhoven Koersplan Highschool Eindhoven 1 Inleiding Frits Philips lyceum- mavo is een toekomstgerichte school met de focus op talentontwikkeling. Leerlingen krijgen volop de mogelijkheid om hun talenten te ontdekken

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder!

CAMPUS OUDERE JEUGD. Met Cardea kun je verder! CAMPUS OUDERE JEUGD Met Cardea kun je verder! Campus OUDERE JEUGD Hulp aan kinderen, jongeren en hun ouders Met Cardea kun je verder! Een kind opvoeden valt niet altijd mee. Soms leidt dit tot problemen.

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant

Cursusaanbod MEE Zuidoost Brabant Cursusaanbod verzorgt cursussen & trainingen voor mensen met een beperking, hun omgeving, scholen, organisaties, bedrijven en dienstverleners. Deelname aan een cursus geeft mensen met een beperking en

Nadere informatie

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3

Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 Opleiding Allround Wandelsport Instructeur Niveau 3 ALLROUND WANDELSPORT INSTRUCTEUR (AWI-3) Wandelsport: een leven lang bewegen Wandelen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten

Nadere informatie

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege

Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege Beleidsplan Maatschappelijke stage Vmbo, Havo en Vwo Elzendaalcollege.. Samen ontdekken waar je goed in bent Inhoud: 1. Wat wordt verstaan onder maatschappelijke stage? 2. De doelstelling van het Elzendaalcollege

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid.

Bijgaand doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Bussemaker (PvdA) over de resultaten van de Taskforce Jeugdwerkloosheid. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek

Workshop opleiding op leeftijd. Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Margreet Verbeek Workshop opleiding op leeftijd Werken aan een gezonde toekomst Kom in beweging! 2 Wat gaan we doen? Kennismaking: Wie zijn wij? Actieve kennismaking Ik ga

Nadere informatie

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug

Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo. Een extra steun in de rug Mentoringproject vmbo-leerlingen Hengelo Een extra steun in de rug Kom naar de informatieavond op maandag 18 december 2006 Het mentoringproject voor vmbo-leerlingen Het is voor jongeren niet altijd eenvoudig

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen

Onderwerpen. Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Februari 2017 Onderwerpen Waarom samenwerking Praktijkonderwijs- MBO Doel Procedure Inhoud Praktische zaken Vragen Entree opleiding 1 Opleiding 1 Kwalificatiedossier 9 uitstroomprofielen Keuze uit: Reguliere

Nadere informatie

Muljuna Frato Softbal 1

Muljuna Frato Softbal 1 Inhoudsopgave - inleiding 1 - achtergrond 2 - doegroep 2 - doelstelling en doel 2 - werkvormen 3 - werkwijze 3 - inhoud product softballen 4 - resultaat 6 Inleiding Hier ligt het productplan softbal Maljuna

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

Medewerker toezicht en veiligheid

Medewerker toezicht en veiligheid Medewerker toezicht en veiligheid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap

Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Opleiding tot cursusleider weerbaarheid van mensen met een handicap Wilt u post en de factuur op uw privé-adres ontvangen? Vul dan ook onderstaande gegevens in: Naam: M / V* Functie Adres Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid

Weerbaarheidstraining voor iedereen. Weerbaar met Accres. Accres.nl/weerbaarheid Weerbaarheidstraining voor iedereen Weerbaar met Accres Accres.nl/weerbaarheid Stevig in je schoenen leren staan Weerbaarheidstraining voor iedereen! Overtuigend nee durven zeggen Weerbaar zijn betekent:

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12

CAMPUS OUDERE JEUGD _CAR_oudere jeugd.indd :07:12 CAMPUS OUDERE JEUGD 3 campus oudere jeugd HULP VOOR JONGEREN VANAF 12 JAAR OPVOEDEN VALT NIET ALTIJD MEE. ZEKER NIET MET EEN KIND IN DE PUBERTEIT. JONGEREN KUNNEN PROBLEMEN HEBBEN OP SCHOOL, BIJ HUN BAANTJE,

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

Informatiegids Leercentrum Nijmegen

Informatiegids Leercentrum Nijmegen Informatiegids Leercentrum Nijmegen Inhoud Voorwoord Gegevens Leercentrum Nijmegen Missie Visie en doelen Personeel Publiciteit Het programma Contact met scholen Selectie van leerlingen Internetprotocol

Nadere informatie