treffr BEGIN met het eind voor ogen Voor wie is deze training ontwikkeld? grootste groep jaar klaar om te werken op weg naar werk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "treffr BEGIN met het eind voor ogen Voor wie is deze training ontwikkeld? grootste groep 27-45 jaar klaar om te werken op weg naar werk"

Transcriptie

1

2 Voor wie is deze training ontwikkeld? grootste groep jaar klaar om te werken op weg naar werk Het programma dat wij aanbieden is ontwikkeld voor de doelgroep langdurig werklozen die nog vallen in het deel van participatie, ingedeeld op de participatieladder trede 2 en 3 of tussen de 1100 en Langdurige werkloosheid kan voor de nodige stress zorgen. Deze groep mensen kunnen vanwege het langdurig werkloos zijn de nodige teleurstelling ervaren van o.a. regelmatig afgewezen worden met als gevolg; Stress Spanning Concentratieproblemen Futloos voelen Onzeker zijn Geen of weinig zelfvertrouwen Uitstel gedrag Financiële zorgen Deze factoren zijn sterk bepalend hoe zij hun dagelijkse leven leiden. De historie regeert in de situatie waarin zij verkeren. Vaak komen deze mensen niet meer alleen uit deze cirkel maar hebben daar extra steun bij nodig. Een ontevreden persoon grijpt terug op oude mechanismen om zijn/haar conflicten op te lossen. De training treffr, die wij ontwikkeld hebben bevat alle ingrediënten om deze mensen hierin te kunnen ondersteunen, waardoor zij zelf de mogelijkheid creëren om klaar te zijn voor het volgend stadium, namelijk Arbeidsinschakeling. Het gros van de Nederlanders is verantwoordelijk om in hun eigen bestaan te voorzien. Ieder wordt gestimuleerd om door inzet van talenten, kracht, creativiteit en netwerken economische zelfredzaamheid te bereiken. Als dit onvoldoende lukt, is er (tijdelijk) professionele ondersteuning voor diegenen die het echt nodig hebben. treffr BEGIN met het eind voor ogen

3 kwaliteiten benutten dream. believe. focus. succeed. herontdekken ondersteuning Door een proces van (her)ontdekken en bewustwording krijgen we toegang tot deze kernkwaliteiten. Daarmee zijn we in staat om met groter gemak resultaten te creëren die onszelf en onze omgeving voldoening kunnen geven. Het programma is ontworpen met als doel; Zelfontdekking. bewustwording. meer uit het leven halen dan op dit moment gebeurd. (kern)kwaliteiten (her)ontdekken. een (nieuw) doel, richting in je leven zoe ken (eventueel in impasse terecht zijn geko men). ondersteuning geven in het proces nieuwe mogelijkheden te creëren in de dagelijkse werkelijkheid. eigen kracht te (her) ontdekken. mensen te her verbinden met de diepste en hoogste innerlijke drijfveer (intrinsieke moti- vatie) om weer eigenaarschap en verant- woording te gaan nemen over hun eigen le ven. BEREID om te kijken Ons programma is gebaseerd op de veronderstelling dat iedereen over kwaliteiten beschikt die niet of nauwelijks zijn benut of dat deze kwaliteiten door omstandigheden in ons leven even onzichtbaar lijken te zijn. 3

4 2 maanden daadkracht persoonlijke ontwikkeling zelfredzaamheid empowering participatie Wij bieden het empowering programma treffr, wat bestaan uit een aantal onderdelen waarin de tijdsduur van het traject 2 maanden is. Van selectie tot eindgesprek. Elk onderdeel van het programma staat op zichzelf en legt een basis voor persoonlijke groei. Alle onderdelen van het programma treffr, ondersteunen je op het pad van persoonlijke ontwikkeling en bij sturing geven aan jouw leven. De groepsgrootte op het moment van training is ca. 20 personen. Door de grootte van de groep, gaan deelnemers mee op de thermiek van de groep, de herkenning van ervaringen en situaties brengt een krachtig gevoel van saamhorigheid met zich mee. Deze saamhorigheid zorgt voor verbinding wat door veel mensen als bijzonder krachtig wordt ervaren. Het gevoel van verbinding, gezien, gehoord & geholpen te worden geeft een positieve energy boost waardoor de bereidwilligheid om het anders te gaan doen makkelijker ontstaat en geaccepteerd wordt. DOEN want denken produceert niets Richt je aandacht vooral op datgene wat je wél kan beïnvloeden. Minstens even belangrijk daarbij is het volgende: we kunnen natuurlijk geen invloed uitoefenen op alles wat ons gebeurt. Maar wat we wel kunnen is bepalen hoe we zelf reageren op dingen die ons gebeuren. De voordelen van de 2 aaneengesloten maanden in training te zijn, zijn onder andere; De flow waarin ruimte wordt ervaren voor creativiteit en bereidwilligheid om in beweging te komen. (verandering) Energie / flow van de groep, (thermiek) Het delen van persoonlijke ervaringen (dit zorgt voor herkenning, verbinding & empathie) De persoonlijke aandacht (de coaches & contact met anderen) Doorpakken op het geen dat is ervaren Ervaringen en gewenste resultaten om te zetten in de daarbij horende acties. Gesteund en gesterkt door een buddie uit de groep, en de coaches van Congruensis. Persoonlijke coach 3 maanden aan je zijde. Bewustwording vraagt bereidheid naar je zelf te kijken en eigen ervaringen van uit nieuwe gezichtspunten te bekijken. Daarin kan de groep een veilig gevoel creëren. Door het zien, horen en herken nen van gedeelde ervaringen van anderen kan het mensen helpen/stimuleren te vertrouwen in het accepteren van een verander proces. DOEN 2MAANDEN aaneengesloten bladiebla dvibwifvbwivijwfvijnwjrfvnwojrfjweoj- De kracht en impact van deze training zit mede door 2 maanden aaneengesloten in training te zijn waardoor concreet resultaat en effect sneller voel- en zichtbaar weojwovn dvibwifvbwivijwfvijnwjrfvnwojrfjweojweojwovn eojwovn eojwjrfvnwo- zijn. jrfjweojweojwovn dvibwifvbwivijwfwovn wjrfvnwojrfjweojweojwovn dvibwifvbwivijwfwjrfvnwojrfjweojweojwovn dvibwifvbwivijwf wjrfvnwojrfjweojweojwovn dvibwifvbwivijwf ivijwf ivijwf ivijwf ivijwf

5 gezien gehoord geholpen 6 7

6 ervaringsgericht eigen verantwoording eigen gedrag participeren reflectie nieuw perspectief De emoties die veel mensen ervaren in deze training zorgen voor krachtige herinneringen en zullen als ankers gebruikt gaan worden in het dagelijks leven. In deze training worden geen kunstjes geleerd. Het programma is ervaringsgericht wat betekent dat je leert door doen, ervaren en reflecteren. De levensrol die mensen in het leven spelen en de ervaringen die zij daarin hebben zijn HET werkmateriaal van hen tijdens de training. Dit is voor iedereen anders, net als het dagelijks leven dat door iedereen anders wordt ervaren. 20 Mensen in training betekent 20 verschillende individuen die allen een eigen leer voorkeur hebben. Ieder mens wordt op een andere manier geraakt daardoor zijn onze trainingen zeer ervaringsgericht en maken wij gebruik van alle tools die onze deelnemers mogelijk intrinsiek raken en in beweging zetten. Video clips, muziek, schrijfopdrachten en plenair ervaring delen in de groep zijn de leermiddelen die gebruikt worden om aan iedere leer voorkeur te kunnen voldoen. Door het ervaringsgericht trainen zijn er veel momenten waarin gereflecteerd kan worden naar het eigen gedrag, communicatie en verantwoordelijkheid. HOE? iedereen doet mee, iedereen is nodig. De training is ervaringsgericht. Dat wil zeggen interactief en doen! De theorie is op de achtergrond. Het doen, ervaren en leren van elkaar staat op de voorgrond. Wanneer deze training gegeven wordt aan langdurig werklozen zijn er doelen te benoemen en resultaten te behalen die zijn te vertalen naar de visie die de gemeente Breda uitspreekt wat betreft de arbeidsmarkt en onderwerpen die van groot belang zijn voor mensen die opnieuw moeten opstarten ; Eigen verantwoording nemen Participeren (pro-aktief zijn hierin) Gevoel van eigenwaarde Iedereen doet mee, iedereen kan iets bruggen slaan: in verbinding zijn met anderen Uit isolement halen Ontmoeten gelijkgestemden Nieuw perspectief creëren door bewustwording van eigen gedrag Zelf keuzes maken Pro-actief zijn Vertonen van leiderschap Groepsgevoel / support van teamleden / ik doe weer mee Creatief zijn; oplossingsgericht denken en handelen ALS je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. Bewustwording vraagt bereidheid naar jezelf te kijken en eigen ervaringen vanuit nieuwe gezichtspunten te bekijken. 8 9

7 take at least one treffr inspireert en daagt uit tot zelfontdekking en bewustwording! In deze training verwachten we een hoge mate van inzet en participatie van onze deelnemers, om de middelen die zij tot hun beschikking hebben ten volle te benutten en zoveel mogelijk waarde te creëren. We werken naar een heldere visie van de toekomst van onze deelnemers, we maken hen bewust van de Impact van je eigen gedrag op jezelf, anderen en je leven. In reflectie op hun eigen leven (her)ontdekken zij hun eigen kwaliteiten maar ook de belemmeringen die hen tot op heden in de weg hebben gestaan. Deelnemers participeren in nauwkeurig ontworpen oefeningen en activiteiten die als een spiegel dienen en ervoor moeten zorgdragen zelf de leiding te nemen in deze innerlijke ontdekkingsreis. daadkracht zelfredzaamheid participatie Het RESULTAAT wat we gaan hebben We kruipen voordat we lopen. We leren eerst rekenen en dan pas algebra. Hoe zeer we ook denken door anderen beïnvloed te worden of van anderen afhankelijk te zijn; elke keer weer blijkt toch dat alleen jij zelf je eigen ontwikkelingsproces richting kunt geven. De training treffr legt de basis het normbesef van de deelnemers alsmede aan het verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en motivatie. treffr maakt aanspraak om de deelnemers te stimuleren vanuit de meest krachtige motivatie te gaan werken nl. hun intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie komt van binnenuit. Het gaat om inzet die de deelnemer zélf wil plegen en vanuit die gedachte is iedere verandering mogelijk. De training treffr werkt van persoonlijke groei naar professionele groei. Wanneer je weet waar jouw kansen liggen, jouw krachten, jouw kwaliteiten dan kun je deze gaan inzetten in jouw functie! Want mensen helpen herverbinden met die diepste en hoogste innerlijke drijfveer (intrinsieke motivatie) zorgt er niet alleen voor dat je congruentere en blijere mensen om je heen hebt, je ontwikkelt hiermee ook mensen die meer eigenaarschap nemen en besluiten op wat voor manier ze bij een organisatie willen zijn en blijven. daadkracht zelfredzaamheid participatie Als je wilt slagen in iets, moet je weten WAAROM je het doet. Want waarom je iets doet beïnvloedt WAT je doet en HOE je het doet. De training treffr zorgt dat men duidelijkheid krijgt over het WAAROM en gaat niet alleen het willen hebben van een baan. 10 Particitatie

8 Vol motivatie, mogelijkheden en verantwoording De ambassadeurs zijn geselecteerde deelnemers die tijdens de treffr training leren hun ervaring, kennis, daadkracht en het waarom over te brengen aan de rest van de langdurig werkelozen die gaan deelnemen aan het programma. De Ambassadeurs zijn deelnemers met een netwerkende eigenschap met overtuigingskracht die door de rest van de groep ervaren worden als sympathiek, daadkrachtig en duidelijk. Zij zijn het verlengstuk van het programma en dragen dit in allerlei vormen uit. Deze groep ambassadeurs zijn het boegbeeld, zijn leading by example en hun voorbeeldgedrag werkt stimulerend en inspirerend op de de rest van de groep. ambassadeurs commitment zelfsturend De geselecteerde ambassadeurs krijgen in het ambassadeursprogramma wordt ze vaardigheden aangeleerd die ze in de praktijk ten uitvoering kunnen brengen. Begin met het eind voor ogen betekent dat je een duidelijk beeld moet zien te krijgen van de richting waarin je je leven wilt laten gaan. een programma van Arbeidsinschakeling

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU

DEEL 1. BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten. 2015 Monique van Dam DEEL 1: YOU DEEL 1 1 BOUWSTEEN 2 Theorie Je Gedachten BOUWSTEEN 2 Je Gedachten Inhoud 2 Introductie bouwsteen 2: Gedachten 3 ANDERS denken 4 Wist je dat? 5 2 Ezelsbruggetjes 10 Nieuwe kansen 12 Van toen naar nu 14

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan?

Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? werken in NOORDOOST BRABANT.NL Productenwijzer Meer perspectief voor jouw carrière Durf jij het aan? Inleiding Voor je ligt de productenwijzer van Werken in Noordoost Brabant, de gezamenlijke site voor

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Empowerment. een klein excurs in de wereld van EmPowerMent volgens Quinn & M. Spreitzer. Petra en Dirk-Jan Andriessen juni 2009

Empowerment. een klein excurs in de wereld van EmPowerMent volgens Quinn & M. Spreitzer. Petra en Dirk-Jan Andriessen juni 2009 Empowerment een klein excurs in de wereld van EmPowerMent volgens Quinn & M. Spreitzer Petra en Dirk-Jan Andriessen juni 2009 Empowerment: een Begrip Er wordt veel gesproken over empoweren van medewerkers

Nadere informatie

Logboek Instituut voor brein leiderschap

Logboek Instituut voor brein leiderschap Logboek Instituut voor brein leiderschap logboek instituut voor breinleiderschap Beste deelnemer, Je hebt je ingeschreven voor de Basistraining Breinleiderschap. Het is onze goede gewoonte om deelnemers

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

tips om een top manager te worden

tips om een top manager te worden 5 Gratis tips om een top manager te worden ebook voor managers die meer impact en betere resultaten willen. 2013 Frederike Mewe, psycholoog NIP 2 Welkom! Je bent jonge manager. Hiermee bedoel ik niet dat

Nadere informatie

Trainingsaanbod overheid

Trainingsaanbod overheid Trainingsaanbod overheid Trainen bij de overheid... 2 Persoonlijke effectiviteit en communicatie... 3 Communicatieve vaardigheden: leuk een mondige burger aan de balie. 4 Omgaan met agressie... 6 Overwin

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven

Lekker in je vel. Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching. Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Gratis E-book Fluitend je loopbaan door Binnenzaken Coaching & Training Lekker in je vel Persoonlijke coaching Lekker in je loopbaan Loopbaancoaching Lekker in de markt Inzetbaar zijn en blijven Leer hoe

Nadere informatie

InCompany workshops 2014

InCompany workshops 2014 InCompany workshops 2014-2 - INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS Schot in de roos! Ik ben het visitekaartje Zij krijgt alles gedaan Laat je uitstraling voor je werken Hoe hecht is ons team? Uit je comfortzone De weg

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stimuleer ik verantwoordelijk en oplossingsgericht gedrag INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Voor- en nadelen belemmerende patronen

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Voor de regie op je loopbaan. Career Boost

Voor de regie op je loopbaan. Career Boost Voor de regie op je loopbaan Career Boost De Career Boost op een rij Regie over je loopbaan Het programma geeft je regie over je eigen loopbaan Het programma geeft inzicht in jezelf, je ambities en talenten

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 1. Balans in werk en privé Deze training is bestemd voor mensen die een onbalans ervaren in werk en privé. Bij het hervinden van de juiste balans ontstaat meer ontspanning en plezier

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie? Leerpakket Wmo Competenties Hoe stuur ik aan op betrokkenheid en participatie INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Vijf gouden regels 5 2. Energiegevers en energievreters

Nadere informatie