Muljuna Frato Softbal 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Muljuna Frato Softbal 1"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave - inleiding 1 - achtergrond 2 - doegroep 2 - doelstelling en doel 2 - werkvormen 3 - werkwijze 3 - inhoud product softballen 4 - resultaat 6 Inleiding Hier ligt het productplan softbal Maljuna Frato Er wordt hier een korte schets gegeven van o.a. aanleiding, motivatie, doel, werkwijze en beoogde resultaten. In dit productplan gaat de aandacht uit naar lange termijndoel; belangrijke vragen hierbij zijn welke werkvormen en methodieken ingezet worden om de doelen te bereiken, hoe kunnen persoonlijke ontwikkeling en algemene vaardigheden bij jongeren via sport en stimulering beter tot hun recht komen? Jongeren die zich aanmelden bij MJF hebben vaak enige afstand tot sporten (clubs/verenigingen) en daarmee weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten m.b.t. sport. Enerzijds liggen de oorzaken in het niet weten wat de sportmogelijkheden zijn, anderzijds kan een gebrek aan vaardigheden relaterend aan de vraag/problematiek van jongeren ten grondslag liggen zoals financiële situatie, sociale isolement. Door middel van sport en -stimulering wordt getracht jongeren inzicht te geven in hun mogelijkheden en kwaliteiten. Softbal wordt als middel gebruikt jongeren sociale vaardigheden aan te reiken voor wat betreft sporten in het algemeen, en dagelijkse vaardigheden in het bijzonder. Werk, studie en/of structureel sporten behoort via deze gelegenheid tot een van de mogelijke einddoelen die gesteld kunnen worden. Muljuna Frato Softbal 1

3 Achtergrond Jongeren van 16 t/m 25 jaar, met een grote diversiteit aan culturele achtergrond worden naar MJF doorverwezen door o.a. huisartsen of maatschappelijk organisaties omdat ze emotionele, psychologische en/of psychische vragen/problemen hebben. Daarnaast hebben ze ook vaak psychosociale vragen/problemen zoals: geen huisvesting, geen werk, geen inkomen, geen startkwalificatie, schulden, problemen met politie/justitie, relatieproblemen etc. De hulpverlening is gebaseerd op een ggz behandelplan en gericht op het stabiliseren en resocialiseren van de jongeren. Jongeren worden emotioneel, psychologisch en psychisch behandeld/begeleid, krijgen inzicht in hun gedrag, persoonlijkheid en (eventueel)ziektebeeld én leren daarmee omgaan in hun dagelijkse leven. De mentor is een vertrouwenspersoon en stelt in nauw overleg met de jongere een behandel- /hulpverleningsplan op. De hulpverlening is integraal, d.w.z.; er wordt samengewerkt met diverse Rotterdamse hulpverleningsinstanties gericht op het inzetten van hun expertise voor de doelgroep. De behandeling/begeleiding wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden. De jongere en mentor bepalen samen wat het meest belangrijk is dat verbeterd moet worden in de situatie van de jongere. Hiervoor wordt een aantal trajecten gevolgd. Dit moet leiden naar structurele verbetering van de leefsituatie en de kansen in de maatschappij m.b.t. werk en/of scholing vergroten. Er is gekozen voor sofbal omdat jongeren hier zelf om vragen. Softbal is een aanvulling op MJF daar zowel in groepsverband als individueel gewerkt wordt aan basis vaardigheden die je dagelijks van nut kunnen zijn. Het is een teamsport, het spel is leuk en draagt bij aan positieve beeldvorming. Hiernaast is het een middel om positief gedrag te stimuleren. Doelgroep De doelgroep van de softbaltraining beslaat jongeren die aangemeld zijn bij Maljuna Frato, die graag willen sporten en daartoe zelf geen mogelijkheden of middelen hebben. Doelstelling en doel Doel van softbal training is het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en sociale vaardigheden van jongeren. Dit mede in het kader van stimulering richting scholing en/of arbeidsmarkt. Tijdens de softbaltrainingen wordt aandacht besteed aan de volgende algemene doelen; - zelfvertrouwen en zelfbeeld vergroten - beter leren communiceren door middel van teamsport - vaardigheid vergroten - discipline vergroten - afspraken leren nakomen - assertiviteit vergroten - talentontwikkeling volgen en stimuleren. - beter samenwerken Muljuna Frato Softbal 2

4 In een persoonlijk plan/inschrijving zullen de persoonlijke doelen van de jongeren worden aangegeven, maar ook de doelen of aandachtspunten die volgens de mentor van belang zijn. Op deze manier kan tijdens de trainingen gekeken worden hoe persoonlijke ontwikkelingen verlopen. Aan het eind van het product kan geëvalueerd worden of de persoonlijke doelen van elke individuele jonger positief verbeterd zijn. Gedurende het product zullen activiteiten worden georganiseerd om de positieve beeldvorming van jongeren te bevorderen. Vanaf april 2006 zal gekeken worden welke activiteiten rondom de sport georganiseerd kunnen worden zodat de jongeren kennis kunnen maken met scholing-/arbeidsmogelijkheden m.b.t. sport. Werkvormen Om jongeren via softbal hun doelen te laten behalen worden de volgende werkvormen gehanteerd; - eigen ideeën/inbreng jongeren - rolmodel staan mentoren/trainers - individueel/groepsinterventies - ervaringsgericht leren - aanleren van sociale vaardigheden. - jongere wil aan zichzelf werken via sport, doelgerichtheid - jongeren motiveren, stimuleren om te willen sporten, softballen. - gefaseerd werken Werkwijze Aan het begin van het product softbal zal er gewerkt worden aan het bieden van een veilige sfeer, waar jongeren fouten mogen maken. Het ervaringsgericht leren en het opdoen van positieve ervaringen staan centraal. Iedere jongere zal werken aan het behalen van de door hem/haar en/of behandelaar in het inschrijfformulier geformuleerde doelen. Om de deelnemer te activeren/stimuleren om zijn/haar leerdoelen te behalen, zal er gebruik worden gemaakt van o.a. een vaste werkgroep die evenals de trainers overwegend rolmodel staan en de eigen inbreng/ideeën van jongeren zoveel mogelijk stimuleren. Softbal zal gebruikt worden om de positieve kijk van jongeren te vergroten. Naast sportgerelateerde activiteiten zoals oefenwedstrijden zullen uitstapjes en excursies op het programma staan om positieve ervaringen als groep op te doen. Hiernaast zal er via de geboden activiteiten worden gekeken naar scholingsmogelijkheden op het gebied van sport en op die manier de arbeidsmogelijkheid op dit gebied vergroten. De individuele doelen van jongeren zullen tijdens het gehele traject centraal staan en waar nodig bijgesteld worden. Door middel van terugkerende individuele- en groepsgesprekken zullen de doelen besproken worden. Hier kunnen jongeren zelf aangeven wat zij van de training vinden, ze kunnen feedback krijgen. Muljuna Frato Softbal 3

5 De jongeren worden tijdens het traject gevolgd in hun ontwikkeling door de trainers en door de mentoren. Terugkoppeling naar de jongere vindt plaats door de terugkerende gesprekken en bijvoorbeeld door tastbaar rapport. Van de verschillende activiteiten en interventies zal er zoveel mogelijk verslag worden gemaakt om het algehele proces en de ontwikkelingen te volgen. Het proces zal regelmatig ingebracht worden in het team MJF voor het verkrijgen van de nodige feedback en aansturing. Inhoud product softbal # Voorbereidingsfase In de voorbereidingsfase wordt op de eerste plaats de behoefte van de jongeren geïnventariseerd. Ook wordt er contact gelegd met softbalverenigingen om offertes aan te vragen voor het product. Hier wordt gekeken naar de mate waarin de softbalverenging het meest aansluit bij de doelen van MJF en de behoefte van de jongeren. Vervolgens wordt op basis van de offertes en deskundigheid een beslissing genomen t.a.v. de vereniging. # Fase Indoor training (jan. t/m mrt. 2006) In de tweede periode van het product zal indoor getraind worden. Softbal is een zomersport en wordt daarom over het algemeen van ongeveer januari tot en met oktober buiten beoefend. De 1 ste trainingsavond vindt plaats op 16 jan. 06 in de gymzaal aan de Engelstraat in Schiedam. Bij de eerste trainingsavond zal aandacht besteed worden aan een korte kennismaking en vertrouwensband door uitleg te geven over de sport en de bedoeling van het product. Daarna zal vlot een start gemaakt worden met de training zodat de jongeren aan elkaar kunnen gaan wennen en elkaar kunnen leren kennen. Voorafgaand aan de training wordt aan iedere deelnemer een boekje aangeboden over inhoud over de Softbal Sport en de regels. Dit boekje kunnen ze behouden als achtergrondinformatie. In de trainingen worden de volgende sport onderdelen behandeld: kennis sport, regels, speltechniek, spel tactiek, kennis materiaal en uitleg materiaal, warming up, gooi- en vangtechniek, slagtechniek, honkloop techniek, fielden techniek en spelinzicht. Daarnaast ook catchertechniek en pitcherstechniek. Aantal trainingen :2 keer per week trainen Duur training :2 uur per training avonden Trainingsdagen :maandag en woensdag avond Tijd :20:00-22:00 Periode :januari t/m maart, week 3 tot en met week 13 Indeling training zal er als volgt uit zien: a. 20:00 uur Binnenkomst b. 20:15 uur Korte theorie uitleg c. 20:30 uur Warming up d. Tot uur Training algemeen Muljuna Frato Softbal 4

6 # Fase Outdoor training (apr. t/m aug. 2006) De Outoor training wordt buiten op een veld gegeven. Aantal trainingen :1 (a 2) keer per week trainen Duur training :2 à 2½ uur Training dagen :maandag- en (woensdag)avond Tijd :18:30-21:00 Periode : april t/m augustus. De woensdagavond training is bedoeld voor jongeren die extra willen trainen. Indeling training zal er als volgt uit zien; a. Warming Up b. Training algemeen. Alles wat in de zaal is geoefend, wordt nu steeds herhaald en uitgebreid met hoe het echt gaat in de Softbal Sport. Spel regels / Techniek / Theorie worden dan ook samengevoegd en uitgevoerd. c. Wedstrijd onderling De deelnemers kunnen al na de 3 de training aangeven welke positie ze willen gaan spelen. Nadat zij de keuzes gemaakt hebben worden zij dan ook op de gekozen posities getraind, vb; - Outfielders Buitenvelders - Infielders Binnenvelders 1 ste / 2 de / 3 de honk-man/vrouw - ShortStop Korte Stop - Catchers Catchers techniekl Achtervanger - Pitcher Pitchers Techniek Werper / Werpster # Afronding/Evaluatiefase Jongeren kunnen halverwege de indoor training aangeven wat zij van softbal vinden en/of zij meerwaarde zien door mee te doen. Dit zal een moment zijn waarop zij mee kunnen denken over het vervolg van softbal; ze kunnen aangeven of zij softbal een seizoen lang willen beoefenen. De fase indoor training zal na evaluatie afgesloten worden met een formeel rapport. Zo n rapport geeft een indicatie hoe de jongere begonnen is en hoe hij/zij er dan voor staat. Het kan een stimulerend moment zijn daar jongeren heel concreet kunnen zien waar zij goed in zijn en wat zij zouden verbeteren. Het product softballen zal afgesloten worden met een certificaat en eindrapport. Hiermee hebben jongeren toegang tot andere softbalvereniging waar ze willen softballen. Een van de mogelijkheden tijdens het product softbal is dat jongeren door kunnen stromen naar de vereniging die hen traint, maar met de positieve resultaten op zak kunnen ze zich ook melden bij andere softbalverenigingen. Muljuna Frato Softbal 5

7 Resultaat / Verwachting Aan het eind van het product softbal wordt beoogd de volgende resultaten te hebben behaald; - 1 seizoen softballen - 10 a 20 MJF jongere bereiken en begeleiden - kennismaken met softbal - kerngroep bestaande uit 12 a 16 MJF jongere - 5 oefenwedstrijden - 5 groepsactiviteiten; uitjes/excursies - individuele- en groepsgesprekken - aanleren andere (positieve) sociale vaardigheden - 3 MJF jongere doorstromen naar softbal vereniging - 4 jongeren doorstromen naar scholing en/of werk - 10 jongeren halen persoonlijke doelen - proces bijhouden, beeldvormen van de ontwikkeling in de aannames en doelen. Rotterdam, jan 2006 Stanley, Sonja en Wilfrido Muljuna Frato Softbal 6

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden

Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden 18 Fysiek, mentaal èn sociaal in beweging komen Fit Voor Werk, de multidisciplinaire aanpak voor werkzoekenden Tekst: Caroline Mangnus Beeld: Alice Kalis Een groep waar men niet gelijk aan denkt in de

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport CREATING TOMORROW Lianne Bertling Rosine van Dam Jeanine Klaver IMPACTANALYSE DELTA

Nadere informatie

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24

Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 2 van 24 Via het NAH-centrum sterker in de samenleving! 3 van 24 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het NAH-centrum een onmisbare schakel binnen

Nadere informatie

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18

2. De werkwijze van DAAT- Drenthe 6-8. 3. Arbeidsrehabilitatie 9. 4. Productbeschrijving 10-16. Stroomschema 17. Aanmeldingsprocedure 18 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. De doelstelling en organisatie van DAAT- Drenthe 4-5 Doelstelling Doelgroep Werkgebied Interne organisatie Voorwaarden bij de vestigingen 2. De werkwijze van DAAT- Drenthe

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College.

Hoofdstuk 4. Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. Hoofdstuk 4 Van een kast met leerlingmappen naar een boeiende samenwerking. Maljuna Frato/RiaggRijnmond en het Albeda College. De samenwerking tussen het Albeda College, lokatie Oostzeedijk en het Maljuna

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs

dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs dr. ALETTA JACOBS COLLEGE Portfolio s in de deelschool praktijkonderwijs Portfolio dr. Aletta Jacobs College Deelschool Praktijkonderwijs Portfolioproject in het praktijkonderwijs Portfolioproject aan

Nadere informatie

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding

Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Inleiding Deelproject Kansen op werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Inleiding Met dit programma bundelen 15 cliënten- en familieorganisaties in de GGZ hun krachten om vraagsturing en zelfmanagement

Nadere informatie

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL

JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL JEUGDCOÖRDINATOR KORFBAL 1 Deze cursus is tot stand gekomen uit het idee KOG van de KBKB. De korfbalbond is daarmee een nieuwe weg ingeslagen. Het is een cursus op maat ontwikkeld, naar behoefte en rechtstreeks

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Beleidsplan Mantelzorg

Beleidsplan Mantelzorg Opsteller: Golein Klein Bramel Versie: 1 december 2010 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. WAT IS MANTELZORG?... 3 2. VISIE OP MANTELZORG... 4 3. WAT KUNNEN MANTELZORGERS VERWACHTEN VAN

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012

Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Werkwijze en Productbeschrijvingen Maas groep 2012 Wie alleen maar een hamer heeft ziet elk probleem als een spijker Re-integratie bij Maas groep is altijd maatwerk. Dit wil zeggen dat wij niet werken

Nadere informatie

STA STERK OP JE WERK

STA STERK OP JE WERK STA STERK OP JE WERK Training/modules op maat Thema-bijeenkomsten Werknemers in deze tijd worden meer en anders belast dan vroeger. Dit geldt helemaal voor werknemers in de zorg. Gedurende enkele decennia

Nadere informatie

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014

Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening Walcheren 2011-2014 Inhoud Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Participatie 3 1.3 Samenwerkingsverbanden 4 1.4 Aansluiting

Nadere informatie

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND

FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND FIT FOR LIFE CARMEL COLLEGE SALLAND Multimovez En het bevorderen van sociale vaardigheden S. Timmerman BEd, N. Tip MSc, Dr. H. Ritzen. S A X I O N U N I V E R S I T Y O F A P P L I E D S C I E N C E, H

Nadere informatie

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008.

Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. Schoolplan Montessori afdeling 2004-2008. I believe it s a Montessori-school Asvo-school Frederiksplein 371017XL Amsterdam 020-6269005 asvo@tiscali.nl www.asvo.nl Schoolplan Asvo Montessori afdeling 2004-2008

Nadere informatie

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening

wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening wie doet wat? Een onderzoek naar de rolverdeling tussen schuldenaren, hun netwerk, vrijwilligers en professionals binnen de schulddienstverlening Kenniscentrum Maatschappij en Recht Lectoraat armoede en

Nadere informatie