Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure"

Transcriptie

1 Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training & Opleiding.

2 Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider Secretariaat: Dorpstraat EJ Nuth T (0031)(0) E. I. Locatie: Beukenhof Capucijnenstraat PJ Biezenmortel Nederland Bankrekening: (Rabobank, Nuth) T.n.v. Marcos Training & Opleiding IBAN: NL62RABO BIC: RABONL2U Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

3 Inhoudsopgave Marcos Training & Opleiding Pag. 3 Wat is de visie van Marcos-therapie? Pag. 4 Doelstelling en inhoud van de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut Pag. 5 Wat wordt van een Marcos-therapeut verwacht? Pag. 6 Kernvakken Pag. 7 Structuur van de opleiding Pag. 8 Erkenning en Kwaliteitszorg Pag. 10 Een inschrijfformulier en een overzicht van kosten en data, inschrijvings-, betalingsen annuleringsvoorwaarden, vindt u in de bijlage van deze brochure. Daar waar in deze brochure gebruik wordt gemaakt van de begrippen cliënt, therapeut en student, is gekozen voor de mannelijke taalvorm, zowel waar het mannen als vrouwen betreft. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

4 Marcos Training & Opleiding De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut is een scholingstraject van de Marcos Training & Opleiding. De doelstellingen van Marcos Training & Opleiding zijn: - De mens begeleiden bij het ontdekken wie hij werkelijk is. - De mens begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van zijn talenten en vermogens. De middelen die de stichting ter beschikking staan om deze doelen te bereiken zijn: - De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut - Lezingen, workshops en congressen - Bedrijfstrainingen - Vakliteratuur Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

5 Wat is de visie van Marcos-therapie? Mensen hebben mensen nodig, een luisterend oor, een helpende hand om in hun eigen kracht te leren staan Een Marcos-therapeut kijkt anders dan je gewend bent naar een klacht of probleem. Marcos-therapie is een vorm van psychosociale begeleiding. Het doel van een Marcos-therapeutische behandeling is bewustwording van denk- en gedragspatronen, waarmee een klacht of probleem, al of niet bewust, in stand wordt gehouden. Er wordt gewerkt vanuit de oorsprong van het probleem. De Marcos-therapeut gaat met de cliënt op zoek naar deze oorsprong en vraagt zich niet alleen af hoe hij hem hierbij kan helpen, maar vooral wat hij er zelf aan kan doen. Een Marcos-therapeut gaat ervan uit dat de mens meer kracht en energie uit het leven kan halen wanneer hij er zelf de verantwoording voor neemt. De Marcos-therapeut brengt de cliënt terug naar het nemen van de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en het herontdekken van het zelfhelend vermogen dat ieder mens in zich draagt. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

6 Doelstelling & Inhoud van de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut heeft als doel op te leiden tot natuurgeneeskundig therapeut die psychosociale begeleiding geeft volgens de Marcos-visie. Bij de Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut ligt het accent op zelfreflectie in combinatie met het therapeutisch handelen. Het ontdekken en accepteren van de mens die je zelf bent, en hiermee leren omgaan, is de basis voor het Marcos-therapeutisch functioneren. De therapeutische vaardigheden bestaan uit gesprekstechnieken, het gebruik maken van spiertesten uit de toegepaste kinesiologie, het adviseren van kruiden en voedingsstoffen en het opheffen van energetische en mechanische blokkades. De modules Medische Basiskennis (MBK) en Psychosociale Basiskennis (PSBK) zijn verplicht voor het volgen van de beroepsopleiding tot Marcos-therapeut. Het volgen van deze door het CPION geaccrediteerde modules is mogelijk voorafgaand aan de 4-jarige Beroepsopleiding, of gedurende het eerste of tweede leerjaar. Adressen van aanbieders van geaccrediteerde opleidingen MBK / PSBK zijn te vinden op MBKOpleidingen.aspx. Bij vragen of onduidelijkheden hierover kan altijd contact opgenomen worden met het secretariaat van Marcos Training & Opleiding. BASISVORMING De basisvorming duurt twee jaar. Vanaf het eerste opleidingsweekend wordt er direct praktisch gewerkt om een lichaam energetisch in balans te brengen. Naast het volgen van de lessen en het maken van reflectieverslagen, neemt elke student deel aan intervisiegroepen. PROFESSIONALISATIE-FASE Om in dit traject (in het derde leerjaar) te kunnen instappen, is de aantekening van de module Medische Basiskennis en Psychosociale Basiskennis (indien niet vrijgesteld) verplicht. In het derde en het vierde leerjaar wordt de lesstof uitgebreid met het verrichten van oefenbehandelingen, het maken van behandelverslagen, het volgen van supervisie en modules ondernemerschap. Het vierde leerjaar wordt afgesloten met het eindexamen voor Geregistreerd Marcos-therapeut. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

7 Wat wordt van een Marcos-therapeut verwacht? 1. Eerst zelf verantwoording nemen De Marcos-therapeut leert eerst zelf verantwoording te nemen voor zijn leven en welzijn door aanvaarding van zijn vermogen en onvermogen. Van hieruit begeleidt hij de cliënt bij het ontdekken en aanspreken van de krachten die hij van nature in zich draagt. 2. Gelijkwaardigheid De Marcos-therapeut is in staat om vanuit gelijkwaardigheid met zijn cliënt om te gaan. 3. Eigen realiteit De Marcos-therapeut staat open voor zijn eigen realiteit in alle facetten. 4. Beeldvorming met behulp van kinesiologie De Marcos-therapeut is in staat om met behulp van kinesiologische spiertesten zich een beeld te vormen van zowel het energetisch functioneren van het lichaam als van het psychosociale functioneren van de cliënt. 5. Toepassen van specifieke interventies De Marcos-therapeut is in staat tot het toepassen van de volgende interventies: Manuele gewrichtsmobilisaties Het geven van voedingsadviezen Gebruikmaken van kruiden- en bloesemtherapie (Her)beleving van emoties Het energetisch in balans brengen van mens en lichaam door behandeling van meridianen en acupunctuurpunten Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

8 Kernvakken Persoonlijke Ontwikkeling en zelfreflectie Het doel van dit vak is dat de student: Anders leert kijken naar zichzelf, Zijn aangeleerde gedrag en manier van denken leert ontdekken en doorgronden, Zichzelf en zijn gevoelens een plaats leert te geven in de realiteit van het leven, Zichzelf leert kennen en accepteren als de mens die hij is, in al zijn facetten, Leert dat hij een keuze heeft in zijn denken en zijn gedrag. Toegepaste psychologie In de toegepaste psychologie worden onderwerpen uit de reguliere psychologie toegepast op- en vertaald naar de eigen praktische situatie. Therapeutische vaardigheden Toegepaste kinesiologie In de toegepaste kinesiologie worden spiertesten uit de bewegingsleer toegepast om vragen over de mens en zijn lichamelijke functioneren te beantwoorden. Met behulp van deze spiertesten leert de student o.a. om de oorzaak van een klacht of probleem én de meest effectieve en persoonlijke behandelmethode uit te testen. Gesprekstechnieken In dit vak leert de student om een klacht of probleem te verhelderen voor zichzelf en zijn cliënt, om vervolgens op de persoon afgestemd advies en begeleiding te kunnen geven. Behandelvaardigheden In dit vak leert de student om de meest effectieve en persoonlijke behandeling te geven, uitgetest middels de toegepaste kinesiologie. Deze behandeling kan bestaan uit: Het gebruikmaken van technieken in het bewegingsapparaat Het gebruikmaken van de relatie voeding innerlijke mens Het gebruikmaken van bloesemremedies Het toepassen van basisprincipes van de acupunctuur. Bedrijfs- en praktijkvoering De hedendaagse therapeut dient zich ook als ondernemer te kunnen handhaven; in dit vak leert de student de hiervoor benodigde kennis en ondernemersvaardigheden. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

9 Structuur van de Opleiding Toelating De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut is een HBO-conforme opleiding. Mocht je twijfels hebben of je vooropleiding voldoende is voor toelating tot deze opleiding, neem dan contact op met het secretariaat. De Opleiding Het opleidingsjaar start elk jaar in september. De opleiding bestaat uit 4 leerjaren. Ieder leerjaar kent 7 weekenden, waarin zowel de technisch / therapeutische ontwikkeling als de persoonlijke ontwikkeling aan bod komen. Aangezien het ontwikkelen van het zelfbewustzijn en de persoonlijke groei de basis is van Marcos Training & Opleiding, loopt dit onderdeel als rode draad door álle weekenden. Elk weekend start op zaterdagochtend om 9.00 uur en eindigt op zondagnamiddag om uur. De opleidingsweekenden zijn verplicht intern, op basis van volpension (Zie voor de betreffende data de bijlage van deze brochure). Elk leerjaar wordt afgesloten met een examen. Leerjaar thema Elk leerjaar kent voor de persoonlijke ontwikkeling een eigen jaarthema: - Leerjaar 1: Anders denken - Leerjaar 2: Eigenbelang - Leerjaar 3: Luisteren - Leerjaar 4: Verandering Mentorschap Aan het begin van een leerjaar krijgt de student een persoonlijke mentor toegewezen die hem / haar gedurende het leerjaar begeleidt. Supervisie De verworven vaardigheden als therapeut worden in het 4e leerjaar, middels het behandelen van cliënten onder supervisie, praktisch toegepast. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

10 Vervolg Structuur van de Opleiding Diploma De student die het eindexamen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt een diploma. Bij- en nascholing Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut Om de bevoegdheid tot Marcos-therapeut te behouden, dient elke afgestudeerde een verplicht nascholingsprogramma te volgen. Deze nascholing bestaat uit twee delen: 1. Bij- en nascholing van technisch / therapeutische vaardigheden. 2. Verdieping in de persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie. Vertrouwens- en klachtencommissie De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut kent een vertrouwens- en klachtencommissie, die een aanspreekpunt is voor studenten betreffende kwesties waarover ontevredenheid bestaat, of waarover men een klacht wil indienen. Medezeggenschapsraad De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut kent een medezeggenschapsraad. Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

11 Erkenning & Kwaliteitszorg Erkenning Zorgverzekeraars Diverse zorgverzekeraars hebben een vergoeding voor Marcos-therapie in hun zorgpakket opgenomen: CZ Fortis Univé VGZ IZA Trias Aevitae Delta Lloyd OHRA ProLife ONVZ VvAA PNOzorg. De hoogte van de vergoeding hangt af van het aanvullende verzekeringspakket. Hiervoor dient de betreffende zorgverzekeraar geraadpleegd te worden. Kwaliteitszorg De Werkgroep Kwaliteitszorg heeft als doel: De kwaliteit binnen de opleidingen en binnen het beroep van Marcos-therapeut naar een optimaal niveau te brengen en te houden, Marcos-therapie als een volledig erkende, en door verzekeringen te vergoeden therapie op de kaart te zetten. IBMT Een afgestudeerde Marcos-therapeut kan zich laten registreren als lid van de Internationale Beroepsvereniging van Marcos-therapeuten. Leden van de IBMT voldoen aan de eisen van het TCZ (Tuchtcollege voor de Complementaire Zorg). Informatiebrochure Opleidingen Marcos Training & Opleiding versie

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg

D0049-201411. Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015. Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg D0049-201411 Beleid Alternatieve zorg Coöperatie VGZ 2015 Informatie voor therapeuten alternatieve c.q. complementaire zorg Inhoud Voorwoord 3 1. Visie VGZ 4 1.1 Alternatieve zorg 4 1.2 Alternatieve beweegzorg

Nadere informatie

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde

Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Instituut voor Eclectische Energetische Natuurgeneeskunde Registeropleiding Eclectisch Energetisch Natuurgeneeskundig Therapeut SHO-registeropleiding Medische en Psychosociale basiskennis Minoren, bij-

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING

KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING KWALITEITSZORG IN BEROEPSOPLEIDINGEN IN DE (ALTERNATIEVE) GEZONDHEIDSZORG, EEN HANDLEIDING Implementatie Kwaliteitsbeleid Alternatieve Behandelwijzen (IKAB) Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Atma. Praktische informatie. Beroepsopleidingen LifeCoaching. Instituut voor psychodynamiek

Atma. Praktische informatie. Beroepsopleidingen LifeCoaching. Instituut voor psychodynamiek Atma Instituut voor psychodynamiek Praktische informatie Beroepsopleidingen LifeCoaching Persoonlijke LifeCoaching Interpersoonlijke LifeCoaching LifeCoach trainer Reïntegratie LifeCoaching Executive LifeCoaching

Nadere informatie

wij begeleiden van werk naar werk

wij begeleiden van werk naar werk wij begeleiden van werk naar werk Koraal Groep Wij begeleiden van Werk naar Werk Als je hoort dat je boventallig bent of niet meer kunt werken in je huidige baan, wil je in actie komen. Maar wat kun je

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken

GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT. Training en ondersteuning in mentaal fit werken GEZOND WERKEN INDIGO BRABANT Training en ondersteuning in mentaal fit werken 2 Gezond Werken Gezonde werknemers gaan met plezier naar het werk. Ze zijn geestelijk fit en blijven fit. Gezonde werkdruk biedt

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL Boekweitland 4-3764 ZL Soest - Tel. nr.: 035-6022502 Website: www.instituutvoorenergetischtherapeut.nl ; Mail: instituut-et@xmsnet.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32150763 Uitgewerkte criteria

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Vervolgopleiding Systemisch coachen

Vervolgopleiding Systemisch coachen Vervolgopleiding Systemisch coachen Al het persoonlijke is universeel Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn mijn drijfveren? Welke richting wil ik op? Hoe vind ik de balans tussen

Nadere informatie

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9

RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 RBNG/TBNG vragen aan de coöperatieve VGZ 19 januari 2012 aantal pagina s 9 Voor de leesbaarheid beginnen wij onze antwoorden met VGZ, hier dient men te lezen: Coöperatie VGZ. 1 Vragen uit de sector psychosociaal

Nadere informatie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie

Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Aromamore Studiegids IFA opleiding Aromatherapie Beroepsopleiding tot aromatherapeut Janet de Winter-Booms 25-7-2011 Basisopleiding aromatherapie De opleiding zoals in deze studiegids omschreven, wordt

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004)

Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Criteria beroepsuitoefening complementaire/alternatieve gezondheidszorg zoals gewenst door de consument (Opgesteld door het LOPAG, Herzien in 2004) Inhoudsopgave: Pagina: I. Inleiding 2 II. Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatiefolder. Wie zijn wij

Informatiefolder. Wie zijn wij Informatiefolder Wij hechten veel waarde aan goede informatievoorziening voor onze patiënten. Daarom besteden wij op allerlei manieren aandacht aan de communicatie met u. U kunt informatie ontvangen middels

Nadere informatie

Brochure Coaching Modules

Brochure Coaching Modules Brochure Coaching Modules Inleiding De Academie voor Psychodynamica is de meest dynamische opleiding voor Psychodynamisch therapeuten en Coaches in Nederland. Door de individuele en specialistische inbreng

Nadere informatie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie

De opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezins- therapie Post HBO, Post Doctoraal Opleiding Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening en Gestaltgezinstherapie De opleiding in het kort Het KIN start ieder jaar in september een opleidingsprogramma van 4 jaar

Nadere informatie

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING

LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING LEIDERSCHAP ALS LEVENSHOUDING INLEIDING Leiderschap en leidinggeven aan de ontwikkeling van organisaties, mensen en de gemeenschap begint bij jezelf. Het is de weg van binnen naar buiten. Motto van deze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4

INHOUDSOPGAVE. Klik op één van de onderstaande linkjes en ga direct naar de pagina. Introductie 4 OPLEIDINGSGIDS 2016 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage leidt

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie