Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS"

Transcriptie

1 Catalogus Trainingen en Diensten KED-SENS Nederland

2 Introductie Elk mens is een uniek individu, met unieke ambities en unieke mogelijkheden. Elk mens leert en ontwikkelt zich op zijn eigen, unieke manier, op zijn eigen tempo en met zijn eigen leerdoelen. Dat is de basisgedachte achter het KED-programma, het educatieve programma van Kunskapsskolan. Het KED-programma is een programma voor gepersonaliseerd leren dat leerlingen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen en steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en leerproces te nemen. Zo bereiden leerlingen zich voor op het leven en werken in een moderne, geglobaliseerde maatschappij met uitdagingen en complexe keuzes. Een school met ambities naar gepersonaliseerd leren, heeft de uitdaging om zijn onderwijs, organisatie en cultuur te transformeren. Het organiseren van het onderwijs rondom de doelen en mogelijkheden van de leerlingen vergt een omslag in denken. Een andere wijze van werken als docent en een nieuwe manier van organiseren van het onderwijs. Dit transitieproces voor de organisatie en de medewerkers kan je inrichten volgens dezelfde principes als gepersonaliseerd onderwijs voor de leerlingen. Net zoals elk mens uniek is, is ook elke school en elke docent, medewerker en manager uniek. Elke onderwijsorganisatie stelt zijn eigen, unieke doelen, en kiest zijn eigen route en tempo naar dat doel. Om de route inzichtelijk en succesvol te maken, zijn tussendoelen (etappes) bepaald. Samen met de medewerkers wordt bepaald in welke volgorde die genomen worden, welke rustmomenten er nodig zijn en welke hulp er onderling en van buiten nodig is. Alle medewerkers worden hierbij betrokken, zodat wordt gestimuleerd dat elke medewerker eigenaarschap ervaart voor het gezamenlijke eindresultaat/doel.

3 Doel Start Als een school gebruik wenst te maken van de ondersteuning van KED-SENS, dan zal KED-SENS zich, vanuit deze visie, aansluiten bij de eigen, unieke doelen en de gekozen route en etappes van de school. Met dat als uitgangspunt, kunnen we de school en de medewerkers adviseren, trainen en coachen. Net zoals gepersonaliseerd onderwijs bepaalde cruciale bouwstenen kent, zal het transitieproces van onderwijsinstellingen ook bepaalde cruciale zaken kennen. In deze catalogus vind je een overzicht van de trainingen en diensten die we aanbieden en die op maat en naar eigen inzicht en behoefte gemaakt kunnen worden. Elke schoolorganisatie kan zelf inschatten of het gebruikmaken van onze ondersteuning hen voldoende toegevoegde waarde biedt. Het is de keuze aan elke school om te bepalen waar ze wel en waar ze niet gebruik wensen te maken van dit aanbod.

4 Een overzicht van de trainingen en diensten KED-SENS ziet de transformatie naar gepersonaliseerd leren als en ontdekkingstocht voor de schoolorganisatie met als einddoel de eigen, unieke vorm van gepersonaliseerd leren. De trainingen en diensten van KED-SENS zijn geordend naar de tussendoelen op weg naar dit einddoel. Hieronder vind je een overzicht van de trainingen en diensten die KED-SENS aanbiedt. Dit zijn steeds korte introducties. Als je meer wil weten over de trainingen en diensten kun je kijken op de website of vraag vrijblijvend naar de brochures Inspiratiereis Zweden KED-analyse Training Kunskapsskolan - basis KED-Quest Kick-off Training Leiderschap Training KED-Coach - basis Training KED-Coach - gevorderd Training Formatief beoordelen Training Gebruik Learning Portal - basis Training Leermateriaal Ontwikkelen - basis Training Leermateriaal Ontwikkelen - gevorderd Training Leeractiviteiten Ontwikkelen - basis Training Leeractiviteiten Ontwikkelen - gevorderd Advisering, Begeleiding en Ondersteuning

5 Onze Trainingen en Diensten 1. Inspiratiereis Zweden We leven in een tijd waarin veel persoonlijk contact verloopt via de digitale weg. Als basis is dat niet erg. Het werkt juist efficiënt. De kracht van communicatie blijft echter het grootst wanneer deze persoonlijk is. Horen, zien en voelen, oftewel zelf beleven, is overtuigender dan welke beschrijving dan ook. Wie wil beleven hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk werkt, kan deelnemen aan een tweedaagse inspiratiereis naar Zweden. 2. KED-analyse Heeft jouw school ambities met gepersonaliseerd leren, of zijn jullie al begonnen met het invoeren ervan? Dan kan de KED-analyse je helpen om in- en overzicht te krijgen in het proces en de acties die je wilt nemen. De KED-analyse brengt jullie huidige situatie in kaart en jullie ambities op het gebied van gepersonaliseerd leren. Met behulp van de 12 organisatiegebieden van het KED-programma, geven we jullie inzicht in de stappen en activiteiten die jullie kunnen nemen en die de bouwstenen vormen van jullie invoeringsbeleid. 3. Training Kunskapsskolan - basis In deze inspirerende basistraining maak je kennis met Kunskapsskolan en het KED-programma voor gepersonaliseerd leren. We laten je zien hoe gepersonaliseerd leren volgens het KED-model eruit ziet en wat werken met dit model betekent voor leerlingen, ouders, docenten, teamleiders en schoolleiders. We gaan dieper in op de twaalf bouwstenen die aan de grondslag liggen van het KED-programma en waarom die belangrijk zijn. Kortom, met deze basistraining krijg je goed zicht op de mogelijkheden van gepersonaliseerd leren!

6 4. KED-Quest De KED-Quest is een creatieve, nieuwe manier om met elkaar het gesprek aan te gaan over jullie ideeën en ambities met gepersonaliseerd leren. De KED-Quest zorgt dat de gesprekken op de (online en offline) wandelgangen gaan over jullie passie. Vanuit het principe beleven=leren biedt KED-SENS een gezamenlijke leerbelevenis met behulp van social media. Aan de hand van de eerste opdracht brengen we jouw droom en ambitie voor het onderwijs in beeld. Daarna biedt het social media-platform ruimte voor discussie, meningsvorming en het samen bedenken van oplossingen. Voor scholen die ambities hebben tot gepersonaliseerd leren of die al in een transformatie zitten, kan dit een waardevolle tool zijn om echt de dialoog met elkaar aan te gaan en het draagvlak en de ideeën voor invoering te versterken. 5. Kick-off Het invoeren van gepersonaliseerd onderwijs heeft impact op leerlingen, docenten, ouders en de schoolleiding. Niet alleen de onderwijskundige aanpak verandert, maar ook de gehele organisatie en bedrijfsvoering daaromheen. Het samen met de medewerkers kiezen van de juiste richting en deze vastleggen in een strategisch invoeringsplan kost veel tijd en aandacht. Daarna begint een veel grotere uitdaging, namelijk om de gekozen koers in de praktijk te brengen. De geplande route kent altijd onverwachtse hobbels en wendingen, die invloed hebben op de richting en het resultaat. Daarom is het belangrijk om vooraf de verwachtingen hierover en ook over de rol die alle betrokkenen hierin spelen, goed te managen. KED-SENS kan daarbij ondersteunen, zodat elke betrokkene zich bewust is van de visie, de aanpak en zijn of haar verantwoordelijkheid hierin. De Kick-off legt een basis voor het samen bouwen aan gepersonaliseerd onderwijs. 6. Training Leiderschap Goed inhoudelijk en procesmatig leiderschap is nodig om een schoolorganisatie te transformeren naar gepersonaliseerd leren. Het vraagt om een pedagogisch-didactische visie, diepgaande kennis van veranderingsprocessen en vaardigheid om om te gaan met veranderingen en met mensen in veranderingen. Deze training staat in het teken van deze onderwerpen. De rol van een leider in een veranderingstraject is essentieel. In die hoedanigheid geef je richting aan inhoud en proces en je bent vooral bezig met de mensen om je heen, hoe ga je om met hun ideeën, opvattingen en emoties? Hoe kan je hen sturen en steunen door de woelige tijden? Voor goed leiderschap is in de eerste plaats een gezonde dosis zelfkennis nodig. Daarnaast is kennis over anderen en over teams van belang, evenals de vaardigheid om anderen in beweging te krijgen. Ook kennis van pedagogiek-didactiek en veranderingsprocessen is onontbeerlijk. In deze training helpen we je met het onderzoeken in welke mate jij al over deze kwaliteiten beschikt en ik welke mate je in staat bent om ze toe te passen. En daarmee gaan we je helpen.

7 7. Training KED-Coach - basis Tijdens de Training KED-Coach - basis leer je om iedere leerling individueel te coachen op zijn of haar leerproces volgens de KED-principes. In een coachrelatie ben jij zelf naast de leerling het belangrijkste instrument. Een middel dat je bewust leert inzetten. We duiken dieper in de materie van het KED-programma en bekijken hoe je de coachingsprincipes concreet kunt toepassen. Je krijgt niet alleen de juiste instrumenten voor een coachgesprek, maar ook voor andere contacten met leerlingen. Met deze vaardigheden help je mee gepersonaliseerd leren succesvol te maken. 8. Training KED-Coach - gevorderd Je hebt al coachervaring in de praktijk, of je hebt de training KED-coach - basis gevolgd. In deze training gaan we dieper in op de materie en kan je jouw eigen coachingservaringen en vraagstukken inbrengen. Met behulp van nieuwe modellen en instrumenten scherp je jouw vaardigheden en (zelf)kennis aan. Je speelt nog beter in op de ontwikkeling van de leerling en maakt gebruik van het hier en nu om effectieve interventies uit te voeren tijdens de interactie tussen de leerling en jijzelf als coach. Zo groei je door tot een professionele KED-coach in een gepersonaliseerde onderwijsaanpak. 9. Training Formatief beoordelen Formatieve beoordeling vormt de basis voor een KED-coach en/of vakdocent om ontwikkelingsgerichte coaching te geven aan de leerling. Gaandeweg krijgt een leerling steeds beter inzicht in, en overzicht op, zijn leerproces. De formatieve beoordeling levert de leerling belangrijke informatie over het welslagen van de summatieve beoordeling. Met de summatieve beoordeling wordt uiteindelijk vastgesteld of een leerling zijn persoonlijke doelen heeft behaald. Formatieve en summatieve beoordeling leveren ook waardevolle informatie op voor de school. De overall resultaten vormen een meetpunt voor hoe de school als organisatie presteert. Goede resultaten hebben een positieve invloed op de reputatie. In deze training leer je formatief beoordelen op een krachtige manier in te zetten.

8 10. Training Gebruik Learning Portal - basis De Learning Portal is de ruggengraat van het gepersonaliseerd onderwijs. Het bevat de structuur van het nationale curriculum, waarbij elk vak trapsgewijs in stappen is opgebouwd. Voor elke stap bevat de Learning Portal opdrachten op verschillende niveaus, oefeningen en verdiepende leerbronnen die aan de leerlingen kunnen worden aangeboden. Ook bevat de Learning Portal per stap de zogenoemde teacher pages. Suggesties en ideeën aan docenten en docententeams om de aangeboden leermiddelen om te zetten in leeractiviteiten in hun eigen school. De Learning Portal is volledig online en adaptief. Dat betekent dat je de Learning Portal ook via tablet, laptop, pc en smartphone kunt bezoeken. In deze training krijg je een introductie op de Learning Portal en leer je hoe je er basaal mee kunt werken. 11. Training Leermateriaal Ontwikkelen - basis De Learning Portal is dé inhoudelijk ruggengraat voor gepersonaliseerd onderwijs. De Learning Portal biedt voor alle verplichte basisvakken inzicht in de einddoelen en de tussenliggende leerdoelen. De Learning Portal biedt de leerling de bijbehorende leertaken, leerbronnen en oefenmaterialen. Hiermee kan de leerling aan de slag om zichzelf persoonlijke doelen te stellen en te realiseren (met ondersteuning van zijn coach en de vakdocenten). In deze training leer je om zelf - in je rol als vakdocent - leermateriaal te ontwikkelen volgens de KED- principes en toe te voegen aan de Learning Portal. Je wilt als docent immers altijd aansluiten bij de behoeften van jouw leerling(en), een relevante actualiteit of een specifiek thema! Daarvoor is het handig dat jij zelf ook leermiddelen kan ontwikkelen en toevoegen. 12. Training Leermateriaal Ontwikkelen - gevorderd Je hebt al ervaring opgedaan met het ontwikkelen van leermiddelen volgens de KED-principes en/of hebt de basistraining Leermateriaal ontwikkelen gevolgd. Inmiddels weet je wat je sterke punten zijn bij het ontwikkelen van leermiddelen en wat je lastig vindt. Daarnaast ben je met je docententeam steeds meer bezig om te bepalen welke leermiddelen je nog wil toevoegen aan de Learning Portal. Dit is een belangrijk teamproces waaraan jij in je rol als ontwikkelaar bijdraagt. Met deze training Leermateriaal Ontwikkelen - gevorderd gaan we zo veel mogelijk in op de vragen die je hebt. Daarnaast geven we je inzichten en instrumenten mee om het proces van samen leermiddelen ontwerpen en ontwikkelen binnen jouw docententeam of vaksectie positief te beïnvloeden vanuit jouw rol. We bieden je in deze gevorderde training mogelijkheden om (online) inspiratie op te doen buiten de schoolmuren, door contact te leggen met senior ontwikkelaars in Nederland en in andere landen waar Kunskapsskolan actief is.

9 13. Training Leeractiviteiten Ontwikkelen - basis De Learning Portal faciliteert leerlingen om zelf persoonlijke doelen te stellen en te realiseren, en faciliteert docenten om dit leerproces te begeleiden als coach en/of vakdocent. De Learning Portal biedt structuur aan in de vorm van leerdoelen en tussendoelen. De Learning Portal biedt opdrachten aan en oefeningen en leerbronnen om hiermee te oefenen. Als lid van een docententeam heb je samen moet jouw collega s de taak om - op basis van de leerbehoeften van jouw leerlingen, per periode - te bepalen welke pedagogisch en didactische werkvormen je inzet om de leerinhoud aan de leerlingen aan te bieden. Het omzetten van persoonlijke doelen naar leeractiviteiten is altijd tijd- en contextgebonden. In deze training helpen we jullie als docententeam hiermee. 14. Training Leeractiviteiten Ontwikkelen - gevorderd Je hebt met jouw docententeam (vaksectie) al ervaring opgedaan met het ontwerpen, ontwikkelen of assembleren van leeractiviteiten volgens de KED-principes en/of hebt de basistraining Leeractiviteiten ontwikkelen gevolgd. Inmiddels weet je wat je sterke punten zijn van jezelf en van je team bij het ontwikkelen van leeractiviteiten. In deze gevorderde training sluiten we aan bij jullie inhoudelijke vragen, maar ook bij het teamproces dat is ontstaan. We bieden jullie verdieping in kennis en (team)vaardigheden om als team jullie doel, het vormgeven van gepersonaliseerd onderwijs, te realiseren. Daarnaast geven we je in deze gevorderde training mogelijkheden om (online) inspiratie op te doen buiten de schoolmuren, door contact te leggen met senior ontwikkelaars in Nederland en andere landen waar Kunskapsskolan actief is. 15. Advisering, Begeleiding en Ondersteuning De dienst Advisering, Begeleiding en Ondersteuning is bedoeld voor organisaties die of aan het begin staan van de transitie, of die het KED-programma aan het uitrollen zijn, of die de transitie naar een KED-school al gemaakt hebben, maar daar gaandeweg nog ondersteuning bij kunnen gebruiken. Soms loop je als organisatie tegen problemen aan op inhoud of proces, of is er tijdelijk behoefte aan specifieke expertise. In deze brochure leggen we uit wat je allemaal kunt verwachten.

10 Info Als je geïnteresseerd bent in een van de trainingen of diensten, dan kun je vrijblijvend contact opnemen via: of Of kijk op voor de brochures. Kunskapsskolan Education heeft een uitgebreid programma voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld en geïmplementeerd. Kunskapsskolan is actief in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, India, de Verenigde Staten, Saudi-Arabië en Nederland, met meer dan leerlingen in 50 scholen. SENS Leren werkt samen met haar klanten aan de ontwikkeling van inspirerende en innovatieve leertrajecten onder het motto: Beleven=leren. Wij zetten onze kennis en ervaring in om ontwikkeling in uw organisatie te laten werken. Een traject is voor ons gelukt als we deelnemers over hun eigen schaduw kunnen laten springen. Dit vereist creativiteit, daadkracht en een geest die openstaat voor verandering. Raymond van Kerkvoorden, oprichter en partner van SENS Leren: We willen de expertise van Kunskapsskolan op het vlak van gepersonaliseerd leren inzetten voor Nederlandse scholen. Onze jarenlange ervaring in het verbeteren van onderwijsorganisaties, versterkt de succesvolle introductie van het KED programma in Nederland. Samen met Kunskapsskolan ondersteunen we Nederlandse scholen die de leerling centraal stellen om zo persoonlijke leerresultaten te verhogen.

Onze Trainingen en Diensten

Onze Trainingen en Diensten Kick-off Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich op

Nadere informatie

Training Leiderschap. Nederland

Training Leiderschap. Nederland Training Leiderschap Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

KED-analyse. Nederland

KED-analyse. Nederland KED-analyse Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen zich

Nadere informatie

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht

Focus op vakmanschap. meesters in leerkracht Focus op vakmanschap meesters in leerkracht Focus op vakmanschap Professionalisering in het MBO krijgt de komende jaren veel aandacht, staat in het actieplan Focus op vakmanschap, dat het ministerie van

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Koers & Ambities 2015-2018

Koers & Ambities 2015-2018 1 Koers & Ambities 2015-2018 voorwoord Net als de wereld is stichting OOZ volop in beweging. elke dag Zie ik het Om mij heen. ONderweg Naar mijn werkplek, bij mijn directe collega s en vooral OOk in ONZe

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

Quadrant Academy 2014

Quadrant Academy 2014 Quadrant Advies Quadrant Academy 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Het Nieuwe Werken van de ondersteuning 2.1 Adieu Secretaresse, Hello Assistant 3 3. Digitale technologieën ter ondersteuning van je

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Bankieren met bezieling

Bankieren met bezieling Samen meer zien inzichten delen Inspirerende ambities: bankieren met bezieling Besturing Kwaliteit Samenwerking Bankieren met bezieling 3 alle neuzen in dezelfde richting? wij durven wel eens iets anders

Nadere informatie

Doorbraakproject Onderwijs & ICT

Doorbraakproject Onderwijs & ICT Doorbraakproject Onderwijs & ICT Voorwoord 1 Inleiding Vaardigheden voor de 21e eeuw Het belang van digitale leermiddelen Het potentieel van ICT benutten Waarom het doorbraakproject? Onze ambitie 2 Aan

Nadere informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie

Empowerment traject. Purpose, Passion & Power. Algemene informatie Empowerment traject Purpose, Passion & Power Algemene informatie Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat iemand langskwam die dat niet wist. T RAINER/ K LIM S HERPA Liane Duit Sherpas Proyects Postbus

Nadere informatie

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact!

ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! ICM Trainingsdag: Vergroot jouw impact! dinsdag 20 mei 2014 Dagprogramma en overige informatie De inhoud van de 6 trainingen Training 1: Haal meer uit je brein Training 2: StrengthsFinder Training 3: Gezonde

Nadere informatie

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis

Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Lerend vorm geven aan veranderingen Management development in het Deventer Ziekenhuis Karin Derksen, José Geerdink en Mariël Rondeel In deze bijdrage illustreren we aan de hand van een case hoe lerend

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Publiek-private tafel Schoolcontext. Advies voor stuurgroep doorbraakproject

Publiek-private tafel Schoolcontext. Advies voor stuurgroep doorbraakproject Publiek-private tafel Schoolcontext Advies voor stuurgroep doorbraakproject Datum: 16 september 2014 1 1. Inleiding Het vuur moet aangewakkerd! De samenleving ontwikkelt zich in razend tempo. De leefwereld

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Wat werkt in innovatieve scholen?

Wat werkt in innovatieve scholen? Wat werkt in innovatieve scholen? Thema s en instrumenten CPS: Linda Odenthal APS: Teja van der Meer KPC Groep: Nora Booij M.m.v.: Aafke Bouwman, Jan Dickers, Iko Doeland, Guido van Hoek, Ady Hoitink,

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr

Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Vergroot de meerwaarde van de (g)mr Cursusaanbod voor medezeggenschapsraden in het primair onderwijs 2009/2010 Volg een cursus bij AOb scholing Cursuslocaties Groningen Themacursus basis medezeggenschap

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Time for Organic Leadership

Time for Organic Leadership Time for Organic Leadership Productfolder Opleidingsgids www.corecommit.com info@corecommit.com +31 050-5269713 PRODUCTEN & ACADEMIE De nieuwe productfolder, tevens opleidingsgids van Core Commit biedt

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma Welkom bij Djoj training & opleiding Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie