ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT"

Transcriptie

1 ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u hierbij de studiegids van de module Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. In deze studiegids vindt u de informatie die van belang is voor het volgen van de module. Indien u na het lezen vragen heeft, kunt u ons bellen. Wanneer u zich wilt opgeven kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Het Jungiaans instituut te Nijmegen is opgericht in Het instituut is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende instelling met een groeiende reputatie. Het is het enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dieptepsychologie aangepast aan de huidige tijd. Het gedachtegoed van Freud en Jung is de basis van waaruit het instituut de dieptepsychologie verder heeft ontwikkeld. De concepten uit de dieptepsychologie - als gevolg van deze lange ontwikkeling - vormen de kern van het programma. Op basis van de huidige relevante research wordt de theorie voortdurend verder ontwikkeld en aangevuld, zodat het instituut een bijzondere bijdrage levert op het terrein van de dieptepsychologie. Het instituut biedt psychotherapeutische opleidingen en trainingen vanuit het theoretisch concept van de dieptepsychologie, waaronder een academisch programma in de opleiding tot Analytisch therapeut. Het instituut heeft een eigen therapeutisch centrum. Het instituut verzorgt jaarlijks seminars en workshops over onderwerpen die een verrijking vormen voor het kennisgebied van student en belangstellenden. Activiteiten van het Jungiaans instituut Jungiaans instituut Postbus Lankforst AH NIJMEGEN Tel Fax Internet : - Opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE - Opleiding Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling - Persoonsgerichte trainingen - Seminars & workshops - Research onderzoek- en expertisecentrum - Uitgeverij Jungiaans instituut - Symposia Jung in de 21 e eeuw - Bibliotheek - JIM, training, coaching, consultancy 2 3

2 Directie De directie bestaat uit: - Dr. H.A.J. Rump - Mw. M. Witteveen Naast de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het instituut, heeft de directie als taak het waarborgen van de filosofische integriteit. Raad van Advies De directie laat zich bijstaan door een Raad van Advies die bestaat uit de volgende leden: - Drs. W.A. Cornelissen psycholoog /analytisch therapeut - F.J.M. Homan accountant - Prof. dr. H.J. Houthoff oud hoogleraar geneeskunde/ ondernemer - Mw. Drs. C.C. Querido psychiater - Drs. J. Slavenburg cultuurhistoricus/auteur - Drs. H.M.H. Stufkens filosoof /publicist - Mw. J. Veerman-Croiset paranormaal genezer - Drs. P.W.V. Veraart onderwijskundige - Prof. dr. H.H.F. Wijffels econoom, bankier, hoogleraar Administratie De administratie is voor telefonisch contact bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen en uur en vrijdag van tot14.00 uur. Indien u jaarlijks op de hoogte gehouden wilt worden over de activiteiten van het Jungiaans instituut, kunt u contact opnemen met de administratie. Deze neemt uw gegevens op in haar adressenbestand. Medewerkers: - Mw. Mr. C.M.E. Kleijn MSc coördinator - Mw. T.E.B. Helder-Claus administrateur, office manager - M.P.G. Helder administratief medewerker Open dagen Het Jungiaans instituut verzorgt jaarlijks open dagen. Tijdens de open dagen wordt er om uur een informatieve lezing worden gehouden. Na de lezing geven docenten en studenten informatie. Eén van de collegezalen in het Jungiaans instituut is vernoemd naar Prof. dr. J. Bastiaans, in leven mede-oprichter van de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt periodiek van de belangrijkste ontwikkelingen en voornemens op de hoogte gehouden en functioneert als een deskundig en onafhankelijk klankbord ten behoeve van de directie. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten aanzien van alle aspecten. Wetenschappelijke Adviesraad W.A.R. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden: - Mw. Drs. M.J.L. Dobbels MSc psycholoog, hoofd afd. dieptepsychologie - Mw. Dr. L. Meeuwesen psycholoog, universitair hoofddocent - Dr. H.A.J. Rump analytisch therapeut, directeur - Drs. J. Slavenburg cultuurhistoricus, auteur Coördinator Voor vragen met betrekking tot de opleiding kunt u terecht bij de coördinator Mw. mr. Els Kleijn MSc. 4 5

3 Het Jungiaans instituut, Academie voor dieptepsychologie. JUNGIAANSE PSYCHOLOGIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. De module Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling biedt de mogelijkheid om op een verdiepende wijze kennis te maken met het gedachtegoed van Prof. Dr. C.G. Jung. Jung heeft de mens een schat aan materiaal nagelaten dat ons handvatten biedt om zicht te krijgen op ons Zelf, onze binnen- en buitenwereld en op een wereld die zoveel groter is dan wij waarnemen en vermoeden. Kennismaken met het Jungiaans gedachtegoed verrijkt, verdiept en opent grenzen. Naast de theoretische basis wordt er voornamelijk praktisch gewerkt met o.a.: dromen, sprookjes en verhalen, symboliek in tekeningen, actieve imaginatie en associatie. Voor wie? De opleiding is bestemd voor mensen die kennis willen nemen van het Jungiaanse gedachtegoed. Naast het verwerven van kennis is de opleiding een ondersteuning in het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve participatie met persoonlijke inbreng verwacht. Toelatingseisen Als vooropleiding wordt MBO/HBO niveau verondersteld. Indien men niet aan deze eis voldoet kan er contact opgenomen worden met de coördinator. Deze zal in overleg met de directie en de aankomend student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om deel te nemen aan de opleiding. Aanmelding Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor het eerste studiejaar van de opleiding. Na ontvangst van deze aanmelding nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U wordt dan verzocht om een motivatiebrief en 2 pasfoto s mee te nemen. Indien het gesprek positief beoordeeld wordt door zowel de aankomend student als de coördinator van het Jungiaans instituut zal een inschrijvingsformulier door de aankomend student ingevuld worden en vervolgens ondertekend worden door zowel de aankomend student als de coördinator. De kopieën van uw diploma's dienen in bezit te zijn van het instituut. Toelatingsgesprek Met de aankomend student wordt een toelatingsgesprek gehouden. Dit gesprek dient als wederzijdse kennismaking. In het belang van de aankomend student en het instituut wordt bekeken of de module voldoen aan de verwachtingen en de aankomend student geschikt is om aan de module deel te nemen. Aan het toelatingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 6 7

4 De student kan deelnemen aan de module op voorwaarde dat: - er een toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden en dit gesprek positief is beoordeeld - het inschrijvingsformulier ondertekend is ingeleverd - de betaling of aanbetaling, vóór de gestelde datum, is voldaan. Klachtenprocedure In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met de coördinator van het Jungiaans instituut, mr. C.M.E. Kleijn MSc. Wanneer de klacht voor de student onvoldoende opgelost wordt, kan de student contact opnemen met de directeur van het Jungiaans instituut, Dr. H.A.J. Rump. Indien de student er geen vertrouwen meer in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Advies. Zie pagina 12 van de studiegids of Raad van Advies rechts op de Home pagina. De brief kan gericht worden aan de administratie van het instituut t.a.v. Raad van Advies. Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De klacht moet binnen 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student. STRUCTUUR VAN HET STUDIEJAAR Het studiejaar bestaat uit 14 dagen van 5 uur. De studiedagen zijn op zaterdag van tot uur, in de maanden oktober, november, januari, februari, maart, april en mei. Naast de studiedagen bieden we de student de mogelijkheid om jaarlijks drie seminars/workshops te bezoeken. Hiervoor kunt u zich aan het begin van het studiejaar via internet aanmelden. We adviseren u zich tijdig aan te melden. De ervaring leert dat er veel belangstelling is en u anders de kans loopt dat ze volgeboekt zijn. De studiedagen De studiedag is verdeeld in drie blokken met pauzes van 30 minuten ertussen. De tijden zijn: van uur, van uur en van uur. Opnames d.m.v. audio/video-apparatuur is niet toegestaan. In overleg met directie en docent kan in een speciaal geval een uitzondering op deze regel worden gemaakt. 8 INHOUD VAN DE MODULE INLEIDING JUNGIAANSE PSYCHOLOGIE Tijdens dit college worden kernbegrippen uit de Jungiaanse psychologie behandeld zoals: bewust-onbewust, archetypen, individuatie, schaduw, persona, synchroniciteit, anima-animus. Theorie: 1 studiedag Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET ACTIEVE IMAGINATIE EN ASSOCIATIE Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt met actieve imaginatie en associatieve werkvormen, waaronder de woord associatietest ontwikkeld door Carl Gustav Jung. Deze methodieken zijn belangrijk in de Jungiaanse psychologie en bieden mogelijkheden om de belevingswereld en het onbewuste te verkennen. Ervaringsgericht: 2 studiedagen Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET TEKENINGEN EN CREATIEVE UITINGSVORMEN Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt met creatieve uitingsvormen waaronder muziek en tekeningen. Prof. dr. Carl Gustav Jung gebruikte tekeningen om cliënten zicht te geven op zichzelf. Een tekening omzeilt het cognitieve veiligheidssysteem en geeft een beeld van de innerlijke beleving, waardoor zicht ontstaat op functioneren en eventuele blokkades. In teamprocessen is het een middel dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de eigen rol in het werk of het team. Ervaringsgericht: 3 studiedagen J.C. van Sandijk MSc, analytisch therapeut WERKEN MET DROMEN Dromen zijn een natuurlijk onderdeel van het psychische leven. Ze ondersteunen het ontwikkelingsproces en compenseren eenzijdige bewustzijnsinstellingen. Iedereen droomt iedere nacht, waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Dromen bieden echter een rijke wereld vol symboliek en bevatten onze diepste zieleroerselen. Het is de stem van onze diepste natuur die 's nachts in ons spreekt. Het luisteren naar deze stem en de boodschappen voor ons leven biedt nieuwe mogelijkheden en wijst ons wegen die we eerder niet kenden. In deze training staat 9

5 het werken met dromen centraal. Er wordt een overzicht gegeven van actuele droomtheorieën en verklaringsmodellen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het praktisch werken met dromen. Ervarinsgericht: 3 studiedagen Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET SPROOKJES Sprookjes spreken tot ons in symbolen en geven uitdrukking aan wat er in de psyche leeft. In sprookjes komt als het ware een onbewust weten van de mensheid tot uitdrukking, dat al in de oudste tijden aanwezig is geweest. De sprookjes en/of motieven die ons raken staan symbool voor een psychische toestand in onszelf. Zij zeggen iets over onze eigen problemen, die, in plaats van in ons, duidelijk naar voren komen in de sprookjesfiguren, en al dan niet door hen worden opgelost. Door het werken met en het leren duiden van verschillende sprookjes zal in de module duidelijk worden welke innerlijke processen zij weerspiegelen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan welke sprookjesmotieven u persoonlijk aanspreken. De sprookjesthema s worden hierdoor in verband gebracht met levensthema s, waardoor u meer inzicht kunt krijgen in uw persoonlijke levensthematiek. Ervaringsgericht: 3 studiedagen Mw. Drs. Cornelia Reimerink, psycholoog en analytisch therapeut PSYCHOMOTORIEK We hebben allemaal een lichaam waarmee we bewegen, voelen en communiceren. Ons lichaam weet eerder dan ons hoofd of er iets mis is, maar meestal luisteren we alleen naar dat hoofd. Tijdens de twee lesdagen gaan we niet nadenken over het lichaam, maar gaan we verbinding ervaren met ons lijf en kunnen we onszelf en de ander tegenkomen. De lessen zijn een aanvulling op de cognitieve kennis. Immers, dat wat we denken heeft invloed op ons lichaam en dat wat we voelen heeft invloed op ons denken. Voor de lessen is het aan te bevelen om gemakkelijk zittende kleding en schoeisel te dragen. AANMELDING Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de module. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldingsformulier, met bijsluiting van twee pasfoto s en een schriftelijke motivatie, wordt u uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Indien het gesprek positief beoordeeld wordt en u wordt toegelaten, dient u het aanmeldingsformulier te ondertekenen en bent u het studiegeld verschuldigd. STUDIEKOSTEN Algemeen Het studiegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar worden aangepast aan de gestegen kosten volgens het indexcijfer van het CBS. Het studiegeld is exclusief boeken, readers, en andere eventuele bijkomende kosten zoals kopieën. Het studiegeld of de aanbetaling is verschuldigd bij ondertekening van uw inschrijvingsformulier en na de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Betaling dient te geschieden vóór de in de factuur aangegeven datum. Het studiegeld inclusief 3 seminars/workshops bedraagt per studiejaar 1.495,-- Termijnbetaling Het studiegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Zie voor deze regeling het inschrijvingsformulier. Bij betaling in termijnen zullen kosten in rekening worden gebracht. Annuleringsregeling Zie voor de regeling ten aanzien van de annulering van een inschrijving het inschrijvingsformulier. Ervaringsgericht: 2 studiedagen Mw. Rea Staats, docent moderne dans, psychomotorisch therapeut, relatietherapeut 10 11

6 BEREIKBAARHEID Het Jungiaans instituut is gevestigd aan de 26 e straat nr.10 in de wijk Lankforst, stadsdeel Dukenburg, ten zuiden van Nijmegen. Als u met eigen vervoer komt nadert u Nijmegen via de A50. Op deze snelweg neemt u de afslag naar de A73 (Venlo/Köln). Op de A73 neemt u afrit nr.2 Nijmegen/Dukenburg. Daarna gaat u bij het 2 e stoplicht linksaf. U rijdt op de van Apelterenweg. Nu de 2 e straat rechts. U bent nu in de wijk Lankforst. Aan de lantarenpalen hangen nummerverwijsbordjes. Volg deze tot in de 26 e straat. Op no.10 is het opleidingsinstituut gevestigd. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Het instituut is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station Nijmegen gaat een bus, lijn 6 Brabantse poort, die u in 20 minuten naar het instituut brengt, halte Lankforst 14 e straat. DE SYMBOLISCHE BETEKENIS VAN HET LOGO VAN HET JUNGIAANS INSTITUUT De driehoek met de punt omhoog heeft als symbolische betekenis het vuursymbool, ofwel de rijzende vlam. Het is het symbool van de kosmische geboorte c.q. het goddelijke, de drievuldigheid. De cirkel geeft symbolisch gezien de oneindigheid, de eeuwigheid en het absolute aan. Het is de dood en de wedergeboorte. Het gesloten systeem waarbinnen de transformatie plaatsvindt. In de Egyptische of alchemistische symboliek is dit de slang die de eigen staart in de bek heeft. De mens kan zich hierbinnen louteren tot het goddelijke, de vergoddelijking. In het Boeddhisme zorgt de cirkel voor het proces van verlichting. In het symbool van het opleidingsinstituut gaat de driehoek over in een cirkelvorm hetgeen weergeeft dat er vanuit de kosmische vonk, de kosmische geboorte, een overgang is naar het transformatieve proces. Het is het Ene wat verstoffelijkt in de drievuldigheid en over gaat in het gesloten systeem van de loutering, de individuatie, om weer te komen tot het goddelijke, het Ene. Dankzij het samenwerkingsverband tussen het Jungiaans instituut en het Interuniversitäres Kolleg Graz bestaat de mogelijkheid om via het Kolleg, het diploma Analytisch therapeut te upgraden tot een Master of Arts. Deze MA geeft op persoonlijk vlak een academische waardering van de vijfjarige opleiding en meer nog, op collectief gebied betekent dit een volwaardige erkenning van de dieptepsychologie, waarvan het belang niet voldoende benadrukt kan worden. Partner of the inter-uni.net for integrated health sciences

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017

Studiegids. Post HBO Registeropleiding. Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Studiegids Post HBO Registeropleiding Psychomotorische Kindertherapie 2014 2017 Le Bon Départ Opleidings- en Kenniscentrum voor Psychomotorische Kindertherapie Secretariaat: Maxime Meijer Van den Brandelerkade

Nadere informatie

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland

In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 In samenwerking met Hogeschool Midden Nederland 5 Opleiding HBO Bedrijfskunde 6 Niveaus van competentie 11 Structuur 13 Inhoud

Nadere informatie

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach

Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Studiegids 2015 Opleiding tot Coach Basisjaar: Academisch Coach Inhoudsopgave Coachen... 3 Resultaat van de opleiding... 3 Doelgroep... 3 De Organisatie... 4 Onze Visie... 4 De Opleiding... 5 Opzet van

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur 23

Basisopleiding Trainingsacteur 23 1 Basisopleiding Trainingsacteur 23 oktober 2015 maart 2016 Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement

Informatie over de. Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Informatie over de Oriëntatiecursus Onderwijsmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden,

Nadere informatie

Oetsie&So BSO Informatieboekje

Oetsie&So BSO Informatieboekje Oetsie&So BSO Informatieboekje Anita Rutten & Natasja van Delft Hendrik de Haardtstraat 21 6645 BN Winssen Telefoon: 0487-845752 www.oetsiekoetsie.nl Januari 2012 Inhoudsopgave 1. Welkom! Pagina 3 2. Kennismaking

Nadere informatie

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC

Ouderbrochure. Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Ouderbrochure Informatie voor ouders/verzorgers van patiënten over diagnostiek & behandeling bij Curium-LUMC Over deze brochure Deze brochure is bedoeld voor de ouders van patiënten die bij Curium-LUMC

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding

Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Leergang Gedragsbeïnvloeding en Trajectbegeleiding Studiegids maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. De organisatie... 3 1.1 DilemmaManager... 3 1.2 DilemmaAcademie... 3 2. Beroepsprofiel... 4 2.1

Nadere informatie

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9

CBS Het Visnet. Een woord vooraf 2. 1. De school 3. 2. Waar de school voor staat 6. 3. De organisatie van het onderwijs 9 Inhoud Een woord vooraf 2 Blz. 1. De school 3 2. Waar de school voor staat 6 3. De organisatie van het onderwijs 9 4. De zorg voor leerlingen 13 5. De resultaten van het onderwijs 21 6. Bijzondere activiteiten

Nadere informatie

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015

STUDIEGIDS Hogeschool de Kempel 2014-2015 STUEGIDS Hogeschool de Kempel - Inhoud ------------------------------------------------------------ pag 0 Inleiding ------------------------------------------------------------ pag 0 Algemene informatie

Nadere informatie

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches

Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde coaches Eenjarige post-hbo registeropleiding Persoonlijke en professionele groei faciliteren Programmagids 2014-2015 Supervisor in het onderwijs voor afgestudeerde

Nadere informatie

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013

Leergang Excellent Leiderschap. Editie 2012-2013 Leergang Excellent Leiderschap Editie 2012-2013 2011 CC Excellence Opleiding & Training 1e druk Postbus 660 9200 AR Drachten T (0512) 78 58 72 M info@cc-excellence.nl I www.excellence-opleiding.nl I www.excellence-coaching.nl

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice

Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Basisopleiding Trainingsacteur Dubbel E Acteerservice Vertel het me en ik zal het vergeten Laat het me zien en ik zal het onthouden Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius Voorwoord

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.

Schoolgids. Samen in ontwikkeling. Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel. Schoolgids Samen in ontwikkeling Basisschool Sionsheuvel Ericastraat 27 6561 VX Groesbeek 024-3971518 bs-sionsheuvel@bs-sionsheuvel.nl Welkom Voor u ligt de schoolgids van basisschool Sionsheuvel in Groesbeek.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1

Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Beroepsopleidingen hypnotherapie

Beroepsopleidingen hypnotherapie Beroepsopleidingen hypnotherapie Atma Instituut voor psychodynamiek en lifecoaching Langestraat 121 3811 AE Amersfoort Tel: 033-4653277 Fax: 033-4652873 E-mail: info@atma.nl Site: www.atma.nl Beroepsopleidingen

Nadere informatie

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken.

Met deze gids willen wij u een beknopt beeld geven van onze school en een handig overzicht geven van een aantal praktische zaken. Woord vooraf Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. Deze gids is voor ouders/verzorgers, die hun kind hebben aangemeld bij SOVSO St. Jozef als ook voor hen waarvan het kind reeds op onze

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie