ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT"

Transcriptie

1 ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u hierbij de studiegids van de module Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. In deze studiegids vindt u de informatie die van belang is voor het volgen van de module. Indien u na het lezen vragen heeft, kunt u ons bellen. Wanneer u zich wilt opgeven kunt u gebruik maken van het aanmeldingsformulier. Het Jungiaans instituut te Nijmegen is opgericht in Het instituut is inmiddels uitgegroeid tot een toonaangevende instelling met een groeiende reputatie. Het is het enige instituut in Nederland dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van de dieptepsychologie aangepast aan de huidige tijd. Het gedachtegoed van Freud en Jung is de basis van waaruit het instituut de dieptepsychologie verder heeft ontwikkeld. De concepten uit de dieptepsychologie - als gevolg van deze lange ontwikkeling - vormen de kern van het programma. Op basis van de huidige relevante research wordt de theorie voortdurend verder ontwikkeld en aangevuld, zodat het instituut een bijzondere bijdrage levert op het terrein van de dieptepsychologie. Het instituut biedt psychotherapeutische opleidingen en trainingen vanuit het theoretisch concept van de dieptepsychologie, waaronder een academisch programma in de opleiding tot Analytisch therapeut. Het instituut heeft een eigen therapeutisch centrum. Het instituut verzorgt jaarlijks seminars en workshops over onderwerpen die een verrijking vormen voor het kennisgebied van student en belangstellenden. Activiteiten van het Jungiaans instituut Jungiaans instituut Postbus Lankforst AH NIJMEGEN Tel Fax Internet : - Opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE - Opleiding Jungiaanse Psychologie en Persoonlijke Ontwikkeling - Persoonsgerichte trainingen - Seminars & workshops - Research onderzoek- en expertisecentrum - Uitgeverij Jungiaans instituut - Symposia Jung in de 21 e eeuw - Bibliotheek - JIM, training, coaching, consultancy 2 3

2 Directie De directie bestaat uit: - Dr. H.A.J. Rump - Mw. M. Witteveen Naast de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van het instituut, heeft de directie als taak het waarborgen van de filosofische integriteit. Raad van Advies De directie laat zich bijstaan door een Raad van Advies die bestaat uit de volgende leden: - Drs. W.A. Cornelissen psycholoog /analytisch therapeut - F.J.M. Homan accountant - Prof. dr. H.J. Houthoff oud hoogleraar geneeskunde/ ondernemer - Mw. Drs. C.C. Querido psychiater - Drs. J. Slavenburg cultuurhistoricus/auteur - Drs. H.M.H. Stufkens filosoof /publicist - Mw. J. Veerman-Croiset paranormaal genezer - Drs. P.W.V. Veraart onderwijskundige - Prof. dr. H.H.F. Wijffels econoom, bankier, hoogleraar Administratie De administratie is voor telefonisch contact bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen en uur en vrijdag van tot14.00 uur. Indien u jaarlijks op de hoogte gehouden wilt worden over de activiteiten van het Jungiaans instituut, kunt u contact opnemen met de administratie. Deze neemt uw gegevens op in haar adressenbestand. Medewerkers: - Mw. Mr. C.M.E. Kleijn MSc coördinator - Mw. T.E.B. Helder-Claus administrateur, office manager - M.P.G. Helder administratief medewerker Open dagen Het Jungiaans instituut verzorgt jaarlijks open dagen. Tijdens de open dagen wordt er om uur een informatieve lezing worden gehouden. Na de lezing geven docenten en studenten informatie. Eén van de collegezalen in het Jungiaans instituut is vernoemd naar Prof. dr. J. Bastiaans, in leven mede-oprichter van de Raad van Advies. De Raad van Advies wordt periodiek van de belangrijkste ontwikkelingen en voornemens op de hoogte gehouden en functioneert als een deskundig en onafhankelijk klankbord ten behoeve van de directie. De Raad van Advies kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen ten aanzien van alle aspecten. Wetenschappelijke Adviesraad W.A.R. De Wetenschappelijke Adviesraad bestaat uit de volgende leden: - Mw. Drs. M.J.L. Dobbels MSc psycholoog, hoofd afd. dieptepsychologie - Mw. Dr. L. Meeuwesen psycholoog, universitair hoofddocent - Dr. H.A.J. Rump analytisch therapeut, directeur - Drs. J. Slavenburg cultuurhistoricus, auteur Coördinator Voor vragen met betrekking tot de opleiding kunt u terecht bij de coördinator Mw. mr. Els Kleijn MSc. 4 5

3 Het Jungiaans instituut, Academie voor dieptepsychologie. JUNGIAANSE PSYCHOLOGIE EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING. De module Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling biedt de mogelijkheid om op een verdiepende wijze kennis te maken met het gedachtegoed van Prof. Dr. C.G. Jung. Jung heeft de mens een schat aan materiaal nagelaten dat ons handvatten biedt om zicht te krijgen op ons Zelf, onze binnen- en buitenwereld en op een wereld die zoveel groter is dan wij waarnemen en vermoeden. Kennismaken met het Jungiaans gedachtegoed verrijkt, verdiept en opent grenzen. Naast de theoretische basis wordt er voornamelijk praktisch gewerkt met o.a.: dromen, sprookjes en verhalen, symboliek in tekeningen, actieve imaginatie en associatie. Voor wie? De opleiding is bestemd voor mensen die kennis willen nemen van het Jungiaanse gedachtegoed. Naast het verwerven van kennis is de opleiding een ondersteuning in het proces van persoonlijke groei en ontwikkeling. Van de deelnemers wordt dan ook een actieve participatie met persoonlijke inbreng verwacht. Toelatingseisen Als vooropleiding wordt MBO/HBO niveau verondersteld. Indien men niet aan deze eis voldoet kan er contact opgenomen worden met de coördinator. Deze zal in overleg met de directie en de aankomend student bekijken of de mogelijkheid aanwezig is om deel te nemen aan de opleiding. Aanmelding Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor het eerste studiejaar van de opleiding. Na ontvangst van deze aanmelding nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. U wordt dan verzocht om een motivatiebrief en 2 pasfoto s mee te nemen. Indien het gesprek positief beoordeeld wordt door zowel de aankomend student als de coördinator van het Jungiaans instituut zal een inschrijvingsformulier door de aankomend student ingevuld worden en vervolgens ondertekend worden door zowel de aankomend student als de coördinator. De kopieën van uw diploma's dienen in bezit te zijn van het instituut. Toelatingsgesprek Met de aankomend student wordt een toelatingsgesprek gehouden. Dit gesprek dient als wederzijdse kennismaking. In het belang van de aankomend student en het instituut wordt bekeken of de module voldoen aan de verwachtingen en de aankomend student geschikt is om aan de module deel te nemen. Aan het toelatingsgesprek zijn geen kosten verbonden. 6 7

4 De student kan deelnemen aan de module op voorwaarde dat: - er een toelatingsgesprek heeft plaatsgevonden en dit gesprek positief is beoordeeld - het inschrijvingsformulier ondertekend is ingeleverd - de betaling of aanbetaling, vóór de gestelde datum, is voldaan. Klachtenprocedure In het geval de student een klacht met betrekking tot de opleiding heeft, kan de student contact opnemen met de coördinator van het Jungiaans instituut, mr. C.M.E. Kleijn MSc. Wanneer de klacht voor de student onvoldoende opgelost wordt, kan de student contact opnemen met de directeur van het Jungiaans instituut, Dr. H.A.J. Rump. Indien de student er geen vertrouwen meer in heeft dat zijn klacht goed afgehandeld zal worden, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Raad van Advies. Zie pagina 12 van de studiegids of Raad van Advies rechts op de Home pagina. De brief kan gericht worden aan de administratie van het instituut t.a.v. Raad van Advies. Het oordeel van de Raad van Advies is voor het Jungiaans instituut bindend; eventuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld. De klacht moet binnen 4 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, moet de student hiervan binnen 4 weken na indiening van de klacht in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard in het persoonlijk dossier van de student. STRUCTUUR VAN HET STUDIEJAAR Het studiejaar bestaat uit 14 dagen van 5 uur. De studiedagen zijn op zaterdag van tot uur, in de maanden oktober, november, januari, februari, maart, april en mei. Naast de studiedagen bieden we de student de mogelijkheid om jaarlijks drie seminars/workshops te bezoeken. Hiervoor kunt u zich aan het begin van het studiejaar via internet aanmelden. We adviseren u zich tijdig aan te melden. De ervaring leert dat er veel belangstelling is en u anders de kans loopt dat ze volgeboekt zijn. De studiedagen De studiedag is verdeeld in drie blokken met pauzes van 30 minuten ertussen. De tijden zijn: van uur, van uur en van uur. Opnames d.m.v. audio/video-apparatuur is niet toegestaan. In overleg met directie en docent kan in een speciaal geval een uitzondering op deze regel worden gemaakt. 8 INHOUD VAN DE MODULE INLEIDING JUNGIAANSE PSYCHOLOGIE Tijdens dit college worden kernbegrippen uit de Jungiaanse psychologie behandeld zoals: bewust-onbewust, archetypen, individuatie, schaduw, persona, synchroniciteit, anima-animus. Theorie: 1 studiedag Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET ACTIEVE IMAGINATIE EN ASSOCIATIE Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt met actieve imaginatie en associatieve werkvormen, waaronder de woord associatietest ontwikkeld door Carl Gustav Jung. Deze methodieken zijn belangrijk in de Jungiaanse psychologie en bieden mogelijkheden om de belevingswereld en het onbewuste te verkennen. Ervaringsgericht: 2 studiedagen Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET TEKENINGEN EN CREATIEVE UITINGSVORMEN Tijdens deze studiedagen wordt gewerkt met creatieve uitingsvormen waaronder muziek en tekeningen. Prof. dr. Carl Gustav Jung gebruikte tekeningen om cliënten zicht te geven op zichzelf. Een tekening omzeilt het cognitieve veiligheidssysteem en geeft een beeld van de innerlijke beleving, waardoor zicht ontstaat op functioneren en eventuele blokkades. In teamprocessen is het een middel dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de eigen rol in het werk of het team. Ervaringsgericht: 3 studiedagen J.C. van Sandijk MSc, analytisch therapeut WERKEN MET DROMEN Dromen zijn een natuurlijk onderdeel van het psychische leven. Ze ondersteunen het ontwikkelingsproces en compenseren eenzijdige bewustzijnsinstellingen. Iedereen droomt iedere nacht, waarvan we ons niet altijd bewust zijn. Dromen bieden echter een rijke wereld vol symboliek en bevatten onze diepste zieleroerselen. Het is de stem van onze diepste natuur die 's nachts in ons spreekt. Het luisteren naar deze stem en de boodschappen voor ons leven biedt nieuwe mogelijkheden en wijst ons wegen die we eerder niet kenden. In deze training staat 9

5 het werken met dromen centraal. Er wordt een overzicht gegeven van actuele droomtheorieën en verklaringsmodellen. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed aan het praktisch werken met dromen. Ervarinsgericht: 3 studiedagen Drs. S. Videler MSc, analytisch therapeut WERKEN MET SPROOKJES Sprookjes spreken tot ons in symbolen en geven uitdrukking aan wat er in de psyche leeft. In sprookjes komt als het ware een onbewust weten van de mensheid tot uitdrukking, dat al in de oudste tijden aanwezig is geweest. De sprookjes en/of motieven die ons raken staan symbool voor een psychische toestand in onszelf. Zij zeggen iets over onze eigen problemen, die, in plaats van in ons, duidelijk naar voren komen in de sprookjesfiguren, en al dan niet door hen worden opgelost. Door het werken met en het leren duiden van verschillende sprookjes zal in de module duidelijk worden welke innerlijke processen zij weerspiegelen. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan welke sprookjesmotieven u persoonlijk aanspreken. De sprookjesthema s worden hierdoor in verband gebracht met levensthema s, waardoor u meer inzicht kunt krijgen in uw persoonlijke levensthematiek. Ervaringsgericht: 3 studiedagen Mw. Drs. Cornelia Reimerink, psycholoog en analytisch therapeut PSYCHOMOTORIEK We hebben allemaal een lichaam waarmee we bewegen, voelen en communiceren. Ons lichaam weet eerder dan ons hoofd of er iets mis is, maar meestal luisteren we alleen naar dat hoofd. Tijdens de twee lesdagen gaan we niet nadenken over het lichaam, maar gaan we verbinding ervaren met ons lijf en kunnen we onszelf en de ander tegenkomen. De lessen zijn een aanvulling op de cognitieve kennis. Immers, dat wat we denken heeft invloed op ons lichaam en dat wat we voelen heeft invloed op ons denken. Voor de lessen is het aan te bevelen om gemakkelijk zittende kleding en schoeisel te dragen. AANMELDING Door middel van het aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor de module. Na ontvangst van het door u ingevulde aanmeldingsformulier, met bijsluiting van twee pasfoto s en een schriftelijke motivatie, wordt u uitgenodigd voor een toelatingsgesprek. Indien het gesprek positief beoordeeld wordt en u wordt toegelaten, dient u het aanmeldingsformulier te ondertekenen en bent u het studiegeld verschuldigd. STUDIEKOSTEN Algemeen Het studiegeld kan, indien noodzakelijk, voor aanvang van een studiejaar worden aangepast aan de gestegen kosten volgens het indexcijfer van het CBS. Het studiegeld is exclusief boeken, readers, en andere eventuele bijkomende kosten zoals kopieën. Het studiegeld of de aanbetaling is verschuldigd bij ondertekening van uw inschrijvingsformulier en na de wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen. Betaling dient te geschieden vóór de in de factuur aangegeven datum. Het studiegeld inclusief 3 seminars/workshops bedraagt per studiejaar 1.495,-- Termijnbetaling Het studiegeld kan ook in termijnen worden voldaan. Zie voor deze regeling het inschrijvingsformulier. Bij betaling in termijnen zullen kosten in rekening worden gebracht. Annuleringsregeling Zie voor de regeling ten aanzien van de annulering van een inschrijving het inschrijvingsformulier. Ervaringsgericht: 2 studiedagen Mw. Rea Staats, docent moderne dans, psychomotorisch therapeut, relatietherapeut 10 11

6 BEREIKBAARHEID Het Jungiaans instituut is gevestigd aan de 26 e straat nr.10 in de wijk Lankforst, stadsdeel Dukenburg, ten zuiden van Nijmegen. Als u met eigen vervoer komt nadert u Nijmegen via de A50. Op deze snelweg neemt u de afslag naar de A73 (Venlo/Köln). Op de A73 neemt u afrit nr.2 Nijmegen/Dukenburg. Daarna gaat u bij het 2 e stoplicht linksaf. U rijdt op de van Apelterenweg. Nu de 2 e straat rechts. U bent nu in de wijk Lankforst. Aan de lantarenpalen hangen nummerverwijsbordjes. Volg deze tot in de 26 e straat. Op no.10 is het opleidingsinstituut gevestigd. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer: Het instituut is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Vanaf het Centraal Station Nijmegen gaat een bus, lijn 6 Brabantse poort, die u in 20 minuten naar het instituut brengt, halte Lankforst 14 e straat. DE SYMBOLISCHE BETEKENIS VAN HET LOGO VAN HET JUNGIAANS INSTITUUT De driehoek met de punt omhoog heeft als symbolische betekenis het vuursymbool, ofwel de rijzende vlam. Het is het symbool van de kosmische geboorte c.q. het goddelijke, de drievuldigheid. De cirkel geeft symbolisch gezien de oneindigheid, de eeuwigheid en het absolute aan. Het is de dood en de wedergeboorte. Het gesloten systeem waarbinnen de transformatie plaatsvindt. In de Egyptische of alchemistische symboliek is dit de slang die de eigen staart in de bek heeft. De mens kan zich hierbinnen louteren tot het goddelijke, de vergoddelijking. In het Boeddhisme zorgt de cirkel voor het proces van verlichting. In het symbool van het opleidingsinstituut gaat de driehoek over in een cirkelvorm hetgeen weergeeft dat er vanuit de kosmische vonk, de kosmische geboorte, een overgang is naar het transformatieve proces. Het is het Ene wat verstoffelijkt in de drievuldigheid en over gaat in het gesloten systeem van de loutering, de individuatie, om weer te komen tot het goddelijke, het Ene. Dankzij het samenwerkingsverband tussen het Jungiaans instituut en het Interuniversitäres Kolleg Graz bestaat de mogelijkheid om via het Kolleg, het diploma Analytisch therapeut te upgraden tot een Master of Arts. Deze MA geeft op persoonlijk vlak een academische waardering van de vijfjarige opleiding en meer nog, op collectief gebied betekent dit een volwaardige erkenning van de dieptepsychologie, waarvan het belang niet voldoende benadrukt kan worden. Partner of the inter-uni.net for integrated health sciences

ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT

ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT ALGEMENE INFORMATIE HET JUNGIAANS INSTITUUT Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u hierbij de studiegids van de modules Jungiaanse psychologie en persoonlijke ontwikkeling aan te bieden. In deze

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen, u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van de opleiding.

Nadere informatie

School voor. Jungiaanse. Psychologie. C.G. Jung. Studiegids 2014 2015

School voor. Jungiaanse. Psychologie. C.G. Jung. Studiegids 2014 2015 School voor Jungiaanse C.G. Jung Psychologie s-hertogenbosch Threes Brouwers Studiegids 2014 2015 DATA VAN DE LESSEN Beginnersgroep Jungiaanse psychologie s morgens: Volksuniversiteit s-hertogenbosch:

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE 2015-2016 aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE 2016-2017 aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van

Nadere informatie

Overzicht lezingen & workshops

Overzicht lezingen & workshops Overzicht lezingen & workshops Door Sander Videler Lezingen spiritualiteit ~ De ziel en het ego: Belle & het Beest ~ De ziel: Sneeuwwitje, Doornroosje, Belle & Assepoester tegelijk ~ Het pad van je hart

Nadere informatie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie

Bureau de Roos. Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Bureau de Roos Studiegids Specialisatiejaar kindertherapie Inleiding Leuk dat u interesse heeft in het Specialisatiejaar Kindertherapie dat Bureau de Roos aanbiedt. Dit jaar is speciaal voor hen die zich

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

Open Dag: zondag 26 juni 2016, 13.00 16.00 uur

Open Dag: zondag 26 juni 2016, 13.00 16.00 uur Nieuwsbrief juni 2016 nr. 19 jaargang 6 Open Dag: zondag 26 juni 2016, 13.00 16.00 uur Het collegejaar is bijna afgelopen, maar dit wil niet zeggen dat er ook minder activiteiten in de agenda staan. Eind

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor coaches, mediators en therapeuten De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Data vind je op www.andrefun.nl/agenda Zoek je iets

Nadere informatie

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay

Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay mensenkennis Post-hbo opleiding spelobservatie en Sandplay In de opleiding doe je de vaardigheden op om de juiste vragen te stellen en bruikbare observaties te doen. Post-hbo opleiding spelobservatie en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1

Module 4. Multiculturele Zorg. De glimlach in de zorgverlening. Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Module 4 Multiculturele Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2014 1 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog... Dialogic-care als sleutel tot het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden.

Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. Algemene voorwaarden geldend voor open cursussen die vanaf 1 januari 2017 door Meer Kennis worden aangeboden. De onderneming ten behoeve waarvan deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld: W.J. Oostwouder

Nadere informatie

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen:

DEEL A: Specifieke bepalingen voor incompanytrainingen: Algemene voorwaarden 1. Definities 1.1 De Academie voor Praten met Kinderen: opleidingsinstituut dat training en opleiding verzorgt, zowel incompany als op basis van open inschrijving. De Academie voor

Nadere informatie

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening

Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg De glimlach in de zorgverlening Module 5 Complementaire Zorg 2014 1 Complementaire Zorg zachte zorg, zorg met aandacht Complementaire zorg is aanvullende zorg. Het is niet

Nadere informatie

Het Educatief Mandala Instituut - Studio Danka Husken - Werken met Passie - Leven in Balans

Het Educatief Mandala Instituut - Studio Danka Husken - Werken met Passie - Leven in Balans Educatief Mandala Instituut - - Werken met passie - Leven in balans ALGEMENE VOORWAARDEN info@mandalacoaching.nl Artikel 1 Introductie De Organisatie De opleiding wordt georganiseerd door het Educatief

Nadere informatie

Klachtenprocedure 2017

Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 2017 Klachtenprocedure 1. Doel van de procedure. Het doel van deze procedure is het structureren van het proces van behandeling van klachten binnen FUEGO BV. Deze klachtenprocedure is

Nadere informatie

Informatie brochure KUNSTOPLEIDING

Informatie brochure KUNSTOPLEIDING Informatie brochure KUNSTOPLEIDING Brise Suave Academie voor Beeldende Kunst De bedoeling van de groep is tweeledig. Het ontdekken of bewust worden van de kunstenaar die ieder mens als subpersoonlijkheid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2015 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding

Algemene voorwaarden Annuleren Overmacht Niveau van de opleiding Algemene voorwaarden Een door het secretariaat ontvangen inschrijfformulier geldt als bevestiging van deelname aan de gekozen scholing en acceptatie van de voorwaarden zoals hieronder genoemd. Wij hanteren

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Cursus. montessori leidster

Cursus. montessori leidster Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Brochure cursus Cursus voor montessori leidster van peutergroepen en kinderdagverblijven Achtergrond Doelgroep Inhoud Cursusopzet

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA)

Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) Combineer wetenschap met kunst Bij ons leer je de wereld kennen Het ACPA-programma is fantastisch, zoiets vind je nergens anders Pieter Rohrbach volgde het

Nadere informatie

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening

Module 4. Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog. De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg De sleutel ligt in het creëren van een dialoog De glimlach in de zorgverlening Module 4 Multiculturele Zorg 2013 1 Dialogic-care als sleutel tot het creëren van een dialoog

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

KIachtenregeling Van Hoek Trainingen

KIachtenregeling Van Hoek Trainingen KIachtenregeling Van Hoek Trainingen Artikel 1: Begripsbepaling Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die zich door Van Hoek Trainingen laat voorzien van een docent/trainer/adviseur/coach. Van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN HAMEL OPLEIDINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Hamel Opleidingen: Integraal opleidingsinstituut gevestigd te Gorinchem (ingeschreven bij

Nadere informatie

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april

CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI agenda 1 e periode 2015 jan t/m april CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor therapeuten en coaches De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Actuele data vind je op www.andrefuntherapie.nl/agenda Zoek

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling ouderen

Deeltijdbehandeling ouderen jbkmknj Centrum voor ouderenpsychiatrie Eikenstein Deeltijdbehandeling ouderen Informatie voor cliënten Inhoud Wat is deeltijdbehandeling? 2 Voor wie is deze behandeling bedoeld? 2 Behandeling 2 Programma

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE 2017-2018 aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van

Nadere informatie

Open Dag: zaterdag 10 september 2016, uur

Open Dag: zaterdag 10 september 2016, uur Nieuwsbrief augustus 2016 nr. 20 jaargang 6 Open Dag: zaterdag 10 september 2016, 13.00 16.00 uur OPEN DAG Tijdens de Open Dag op zaterdag 10 september zijn studenten, oudstudenten en docenten van 13.00

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten.

Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. Algemene voorwaarden Stichting Pulsar Academie Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en producten. In de Pulsarvisie ben je zelf het instrument voor echte verandering.

Nadere informatie

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden

MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM. voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden MINDFULNESS PUBLIEKSSYMPOSIUM voor patiënten, mantelzorgers, professionals en overige belangstellenden Zaterdag 30 augustus 2014 Toelichting Ook dit jaar organiseert het Radboud Universitair Medisch Centrum

Nadere informatie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie

Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Cursuscentrum De Smederij Studiegids Spirituele Therapie Duur opleiding: Aantal bijeenkomsten: Kosten: Kosten studiemateriaal: Vorm: Toelating: Hoofddocent: Docenten: Data: 2 jaar 26 per jaar 1600 euro

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2015 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders

Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Basisscholing Herstel & Balans voor de licentiehouders Data 2006-2007 12 en 28 september 2006 11 januari en 25 januari 2007 6 en 22 maart 2007 Informatie telefoon 030 250 3455; fax 030 250 34 99 onderwijs-opleidingen@umcutrecht.nl

Nadere informatie

Algemene bepalingen yoga opleiding

Algemene bepalingen yoga opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen yoga opleiding Versie november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VOF van Hesteren Pagina 1 van 6 1. Definities: Algemene Voorwaarden In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: VOF van Hesteren, opererend onder de handelsna(a)m(en); "Crystal Angels

Nadere informatie

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027).

a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 09128027). Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen FRAME B.V. Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. FRAME: instituut gevestigd te Amsterdam (ingeschreven bij de K.v.K. onder

Nadere informatie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie

STUDIEGIDS SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie STUDIEGIDS 2016 2017 SPECIALISATIEMODULE DABROWSKI Positieve desintegratie Novilo is geaccrediteerd door: Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze specialisatiemodule Dabrowski! In deze gids zetten we de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis

Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Onderwijs Onderzoekschool Politieke Geschiedenis Voor promovendi en Research Masters 2012 2013 Onderzoekschool Politieke Geschiedenis 1 1. De Onderzoekschool Politieke Geschiedenis De Onderzoekschool Politieke

Nadere informatie

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden

Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Cursus- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden Vierjarige yoga docentenopleiding 2016-2020 Start september 2016 Aanmelding De student(e) meldt zich voor de vierjarige yoga docentenopleiding van Samsara

Nadere informatie

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie:

Zie hiervoor ook de gedeponeerde voorwaarden uit de studiegids, waarvan hier kopie: Algemene voorwaarden: Droomstudio Algemeen: Betaling -betaling geschiedt bij start van de workshop/trainingreeks: -door betaling via www.droomshop.nl waar je de voor jouw betreffende droomkaart kan kopen.

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving

Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving Algemene voorwaarden voor scholing via open inschrijving ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de cursussen van de BV (De Academie)

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Open dag: zondag 25 juni 2017, uur

Open dag: zondag 25 juni 2017, uur Nieuwsbrief mei 2017 nr. 23 jaargang 7 Open dag: zondag 25 juni 2017, 13.00 16.00 uur OPEN DAG De open dag gehouden op 19 maart jl. was druk bezocht en een groot aantal intakegesprekken zijn inmiddels

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk

Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk Algemene leveringsvoorwaarden van Stichting het Shift Netwerk Artikel 1. ALGEMEEN 1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Stichting het Shift Netwerk, hierna te noemen de Stichting. 1.2. Deze algemene

Nadere informatie

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Opdrachtnemer: Kindercoach

1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder. Opdrachtnemer: Kindercoach 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

CLI agenda 2 e periode 2017 april t/m juli

CLI agenda 2 e periode 2017 april t/m juli CLI agenda 2 e periode 2017 april t/m juli CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828

Samsara Yoga Opleiding www.samsara.nl info@samsara.nl KvK 58191828 Cursus,- en betalingsvoorwaarden en mogelijkheden voor gespreide betaling van Samsara Yoga Opleiding, 4 jarige yoga docentenopleiding 2015-2019, start september 2015 De student(e) meldt zich aan via het

Nadere informatie

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives

Het TETA Seminar. Changing perspective. Changing perspectives Het TETA Seminar Changing perspective Changing perspectives Het TETA Seminar Ervaar je passie voor verandering en leiderschap Bewustwording is de basis voor succesvol veranderen. Verandering begint bij

Nadere informatie

Docent /Gastdocent: De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon.

Docent /Gastdocent: De door Opleidingsinstituut gecontracteerde natuurlijke of rechtspersoon. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opleidingsinstituut: De natuurlijke of rechtspersoon namens wie de Docent/Gastdocent Diensten op het gebied

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE 2017-2018 aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van

Nadere informatie

Aanmeldformulier Executive MBA

Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig ingevuld en

Nadere informatie

Cursus Griekse Epigrafie

Cursus Griekse Epigrafie Nederlands Instituut Athene Cursus Griekse Epigrafie 24 januari 1 februari 2013 In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Utrecht en OIKOS biedt

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Executive MBA

Aanmeldingsformulier Executive MBA Aanmeldingsprocedure 1 De examencommisie heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld voor de Executive MBA van TSM Business School. Uw aanmelding omvat het volgende: A: Een volledig

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Programma Stichting Educatie Atrium Innovations GEZONDHEID Groeien in gezondheid door kennis Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit. Daarom is het goed dat we ons er steeds meer van bewust worden dat

Nadere informatie

CLI agenda 3 e periode 2016 aug t/m dec

CLI agenda 3 e periode 2016 aug t/m dec CLI agenda 3 e periode 2016 aug t/m dec CLI Centrum voor Leven en Intuïtie opleidingen workshops reading & healing Maliebaan 66, 3581 CT Utrecht, Nederland telefoon: 030-2300310 mail: kantoor@cli.nl www.cli.nl

Nadere informatie

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group

Basic Life Coaching. Het beste uit jezelf naar boven halen. Copyright 2013 Health Balance Group Basic Life Coaching 2014 Het beste uit jezelf naar boven halen Copyright 2013 Health Balance Group Wat houdt Basic Life Coaching van de Health Balance Group in? Een Health Balance Group Life Coach is een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP

EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP EXAMEN en TENTAMEN REGLEMENT KABER GROEP 2016 Kaber Groep 1 INHOUDSOPGAVE 1. Definities 2. Studentendossier 3. Onderdelen tentamens 4. Algemene indeling toets, evaluatie en ontwikkelingsmomenten 5. Tentamen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aumm Instituut en Aumm Opleidingsinstituut

Algemene voorwaarden Aumm Instituut en Aumm Opleidingsinstituut 27 september 2011 Algemene voorwaarden Aumm Instituut en Aumm Opleidingsinstituut Artikel 1: Definitie 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Aumm Opleidingsinstituut

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE

DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE DOOR DE BRANCHE ERKENDE OPLEIDING TOT KRAAMVERZORGENDE Start 24 maart 2015 Inleiding Deze opleiding is bij uitstek geschikt voor mensen met levenservaring en/of werkervaring in een andere sector die zich

Nadere informatie

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek

Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Opleiding Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek Doel Cursisten leren veilig en verantwoord les te geven volgens de visie en doelstellingen van het Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO). Centraal in de methode

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OPLEIDING MINDFULNESS IN SCHOOLS TRAINER.b Voorwaarden tot deelname minimaal op HBO niveau werkend en denkend zelf een MBSR/MBCT training hebben gevolgd

Nadere informatie

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven.

Postmaster opleiding spelpsychotherapie. De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. mensenkennis De docenten hebben veel ervaring, staan dichtbij het werkveld en halen het beste in je naar boven. Postmaster opleiding spelpsychotherapie Postmaster opleiding spelpsychotherapie Kinderen

Nadere informatie

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration

Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Inschrijfformulier Executive Master in Business Administration Aanmeldingsprocedure 1 De Admission Committee heeft de aanmeldingsprocedure en selectie criteria vastgesteld. De aanmelding omvat het volgende:

Nadere informatie

MASTER ONDERWIJSKUNDE

MASTER ONDERWIJSKUNDE ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME INSTITUTE FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH (IGSR) MASTER ONDERWIJSKUNDE LEREN EN INNOVEREN Met de Master Onderwijskunde: Leren en Innoveren ontwikkelt u de competenties

Nadere informatie

Kijken achter het masker

Kijken achter het masker Kijken achter het masker Driedaagse bijscholing Karakterstructuren voor therapeuten en coaches Zoek je een bijscholing die jouw manier van werken als therapeut of coach verdiept? Zou je meer (praktisch)

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Postgraduaat familiale bemiddeling

Postgraduaat familiale bemiddeling Postgraduaat familiale bemiddeling Academiejaar 2011-2012 Ernstige familiale conflicten en echtscheiding zijn vaak pijnlijk en ingrijpend. De problemen die zich stellen, zijn niet alleen van emotionele,

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Algemene bepalingen meditatie opleiding

Algemene bepalingen meditatie opleiding DevaDeva School voor yoga en meditatie Algemene bepalingen meditatie opleiding Versie: november 2013 ALGEMENE BEPALINGEN Deze bepalingen maken onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen DevaDeva

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG

ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG ALGEMENE VOORWAARDEN TUINHOF VITAAL / MINDFUL WERKEN IN DE ZORG Mindful Werken in de Zorg is een onderdeel van Tuinhof Vitaal. Deze algemene voorwaarden gaan in op 1 januari 2017 In onderhavige tekst wordt

Nadere informatie

Cursus in Gestalt-psychologie.

Cursus in Gestalt-psychologie. Cursus in Gestalt-psychologie. De grondbeginselen uit de gestalt-psychologie en -therapie bevatten een schat aan kennis en wijsheid. Ze zijn zeer praktisch toepasbaar op persoonlijk vlak en in werksituaties

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u de studiegids van de opleiding JUNGIAANS ANALYTISCHE THERAPIE 2016-2017 aan te bieden. Hierin vindt u alle informatie die van belang is voor het volgen van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden FWT Opleidingen & Trainingen Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus is gesloten.

Nadere informatie

Informatiebrief patiënten wetenschappelijk onderzoek naar wat is last van nekpijn?

Informatiebrief patiënten wetenschappelijk onderzoek naar wat is last van nekpijn? Informatiebrief patiënten wat is last van nekpijn? versie 3, mei 2013 Informatiebrief patiënten wetenschappelijk onderzoek naar wat is last van nekpijn? Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze brief omdat

Nadere informatie

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014

STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 STUDIEGIDS OPLEIDING SPECIALISATIE COACHINGSVAARDIGHEDEN 2014 In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk voor je op een rijtje. Afgelopen jaren hebben we Arjan van Dijk uitgenodigd

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie