Expert OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expert OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK"

Transcriptie

1 Expert OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK

2 NEVI ONTWIKKELT MENSEN 2

3 Het inkoopvak ontwikkelt zich razendsnel. Tegenwoordig is er een veelheid aan inkooprollen, zo blijkt uit het inkoopprofielenonderzoek dat NEVI heeft uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd in een uniek ontwikkelingsportfolio, gericht op maximale ondersteuning van uw persoonlijke ontwikkeling. Het volledige portfolio ziet u hieronder. Een totaalpakket dus, waaruit u zelf de elementen kunt kiezen: persoonlijk assessment en ontwikkeladvies; opleidingen (modules en programma s); trainingen en netwerkevents. In deze folder vindt u overzicht van alle programma s, trainingen en events voor de Expert. NEVI Academie voor inkoop en supply management Institute for Purchasing and Supply Leadership PROFESSIONAL Privaat - Publiek EXPERT Privaat - Publiek MANAGER LEADER Assessment & ontwikkeling Persoonlijk assessment en opleidingsadvies Persoonlijk assessment en opleidingsadvies Persoonlijk assessment en opleidingsadvies Persoonlijk assessment en opleidingsadvies Assessment & ontwikkeling Module NEVI MIL Modules NEVI 2 Modules Inkoop en Supply Management Purchasing Leadership Programme Opleiding & certificering Training Modules NEVI 1 > Inkoopproces - privaat > Inkoopproces - publiek > Bedrijfseconomische aspecten van inkoop > Onderhandelen - 1 > Persoonlijke effectiviteit - 1 Verbeter uw prestaties in het operationele inkoopproces Meer trainingen... > Inkoopproces gevorderd - privaat > Inkoopproces gevorderd - publiek > Maatschappelijk verantwoord inkopen > Contract- en leveranciersmanagement > Kostenmanagement > Project- en risicomanagement > Fact Based Negotiation > Persoonlijke effectiviteit - 2 > Praktijkopdracht Leergang Tactische Inkoop Meer trainingen... > Strategisch management en inkoop alignment > Verandermanagement en inkoopontwikkeling > Ketenmanagement > Persoonlijke effectiviteit - 3 > Scriptie Leergang Strategische Inkoop Meer trainingen... > Strategy > Management Behavior & EQ > Finance & Control > Managing Change > Innovation & Services > Organising People > Real-life Business Case > Supervision / Coaching Purchasing Executive Programme Meer trainingen... Opleiding & certificering Training Netwerk NEVI inkoopdag Meer events... NEVI inkoopdag Meer events... International Supply Management Congress Meer events... International Supply Management Congress Meer events... Netwerk 3

4 Onze Leeraanpak 4

5 Leeraanpak NEVI helpt u graag nóg beter in uw vak te worden. Daarom hebben we aan uw vakgenoten gevraagd wat ze van ons willen leren. Met hun antwoorden hebben we onze opleidingen zo aangepast, dat u precies leert wat u in uw werk nodig hebt. U vergroot uw kennis vooral door veel te doen en te oefenen. Daarnaast leert u niet alleen van uw docent, maar ook van uw mede-cursisten. U leert dus op een plezierige manier, waardoor u automatisch veel meer onthoudt. Ook onze 4 stappen aanpak* zorgt daarvoor: Preparation Presentation Practice Performance Stap 1: Preparation (voorbereiden) Uw docent begint met vragen en laat u bijvoorbeeld nadenken over een probleem, zodat alles wat u al weet over een onderwerp weer boven komt. Hierdoor kunt u de nieuwe informatie die u daarna krijgt gemakkelijker onthouden. Stap 2: Presentation/demonstration (presenteren/demonstreren) In deze fase krijgt u nieuwe informatie. Uw docent legt dit zo duidelijk mogelijk uit en betrekt u met voorbeelden of door het voor te doen. Misschien verzorgt u met een groepje ook zelf een presentatie. Stap 3: Practice (oefenen) Daarna gaat u in uw groep werken aan een korte opdracht om met uw nieuwe kennis te oefenen. Uw docent én uw mede-cursisten kijken mee, zodat u ook van hen kunt leren. Het belangrijkste is dat u leert door te doen. En dat u van elkaar leert en niet alleen van uw docent. Stap 4: Performance (gebruiken in je eigen situatie) Nu gaat u in een grotere opdracht oefenen die meer lijkt op uw eigen werksituatie. Hierdoor kunt u wat u heeft geleerd gemakkelijker in uw werk toepassen en kunt u uw werk dus nog beter doen. * Van D. Meier (2000). The Accelerated Learning Handbook: A Creative Guide To Designing And Delivering Faster, More Effective Training Programs. The McGraw-Hill Companies, Inc. 5

6 Programma Expert NEVI 2 6

7 De opleiding Expert NEVI 2 richt zich op de verdieping van kennis en vaardigheden van een inkoopprofessional. Na afronding van Expert NEVI 2 heeft u de expertise om een (complex) inkooptraject zodanig in te richten en te (laten) uitvoeren, dat de inkoopdoelstellingen van uw organisatie worden behaald. Voor wie Expert NEVI 2 is bestemd voor personen die langere tijd op een inkoopafdeling werken en Professional NEVI 1 succesvol hebben afgerond. Programma Het programma bestaat uit 7 modules en een praktijkopdracht die in eigen tempo gevolgd kunnen worden. U kunt op grond van uw rol en wensen zelf bepalen welke leerlijn (Privaat of Publiek) u kiest. Iedere module kan los afgenomen worden en levert na het slagen voor het tentamen een certificaat op. Expert - NEVI 2 > Praktijkgerichte opleiding > Certificaat per module > Erkend diploma > Eigen studietempo > Aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en coaching > Topdocenten uit de praktijk > Diverse locaties in het land > Netwerk van inkoopprofessionals > Inkoopproces gevorderd privaat of Inkoopproces gevorderd publiek > Maatschappelijk Verantwoord Inkopen > Contract en leveranciersmanagement > Kostenmanagement > Project en risicomanagement > Fact Based Negotiation > Persoonlijke Effectiviteit 2 > Praktijkopdracht Examens Het programma Expert NEVI 2 bestaat uit verschillende examenvormen zoals portfolio s, reflectieverslagen, verbeterplannen en een afsluitende praktijkopdracht. Wanneer alle modules die bij Expert NEVI 2 behoren en de praktijkopdracht met goed gevolg zijn afgerond, volgt het Expert NEVI 2 diploma. Nog meer ambitie? Na het volgen van dit programma kunt u zich verder ontwikkelen met het programma Manager. 7

8 Modules De opleiding Expert NEVI 2 bestaat uit 7 verplichte modules, die in eigen tempo maar ook los gevolgd kunnen worden. De module Inkoopproces - gevorderd biedt de mogelijkheid een keuze te maken tussen Privaat of Publiek. De overige zes modules zijn voor iedere cursist gelijk. Inkoopproces gevorderd Privaat Dagopleiding: 6 dagen Avondopleiding: 12 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma Deel 1 > Sourcinganalyses > Dynamische inkoopportfolio > Leveranciersstrategie > Marktonderzoek > Leveranciersdoorlichting > Complexe offertevergelijkingen Deel 2 > Service level agreements > Ict-contracten > Inkopen van investeringsgoederen > Samenwerkingsovereenkomsten > Internationaal contracteren > Faillissement Inkoopproces gevorderd Publiek Dagopleiding: 6 dagen Avondopleiding: 12 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma Deel 1 > Ontwikkelingen inkoop publieke sector > Aanbestedingsplan- en strategie > Marktonderzoek en -consultaties > Analyses en keuzes PvE, criteria enz. > (Europese) aanbestedingsprocedures > Complexe offertevergelijkingen > Gunning en afwijzing Deel 2 > Jurisprudentie > PPS-constructies > Service level agreements > Ict-contracten > Inkopen van investeringsgoederen > Samenwerkingsovereenkomsten > Internationaal contracteren > Faillissement Kostenmanagement Persoonlijke effectiviteit Dagopleiding: 3 dagen Avondopleiding: 6 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma > Van organisatiestrategie naar scenario s voor kostendoelstellingen > Methoden/kansen voor kostenreducties > Kostprijsberekeningen > Leveranciers beoordelen en benchmarken op het gebied van kostenperformance > Kosten in de keten > Organisatie scenario s voor kostendoelstellingen adviseren > Kostendoelstellingen implementeren en de organisatie informeren over de gevolgen en effecten Dagopleiding: 4 dagen (1 dag per maand) Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers Programma > Managen van jouw inkooptalent (verdieping professionalisering): kritische beroepshouding inkoop, persoonlijke sterktezwakteanalyse, leerdoelen formuleren, intervisiemodellen en oefeningen. > Presenteren: aandachtspunten voor het geven van een boeiende presentatie (voorbereiding, binding met de toehoorders, persoonlijke uitstraling). > Relatiemanagement: professionalisering van inkoop, behoefte van de interne klant, beïnvloeden van de klantervaring, omgaan met klachten, creatief problemen oplossen > Besluitvorming en overleg: monitoren en sturen van overleg, beïnvloeden tijdens het besluitvormingsproces. > Conflicthantering: machtposities, belangen van partijen, persoonlijke conflicthanteringstijlen, conflictoplossingsgesprek.

9 Fact Based Negotiation Dagopleiding: 1 dag + workshop Avondopleiding: 2 avonden + workshop Groepsgrootte: maximaal 12 deelnemers Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Dagopleiding: 2 dagen Avondopleiding: 4 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma Deel 1: Het analytisch kader van de onderhandeling > Fasen van inkoopontwikkeling, leveranciersstrategie en het tactische inkoopproces > Machtsbronnen, sourcing intelligence en externe informatiebronnen > Het voorbereiden van de onderhandeling Deel 2: Tactieken voor gevorderden en het onderhandelingsproces > Tactieken voor gevorderden > Drie onderhandelingsstrategieën > Het onderhandelingsproces > Teamonderhandelingen > Persoonlijke onderhandelingsstijlen > Interventiemogelijkheden Programma > Algemeen: People, Planet, Profit/Purchasing > Maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid en duurzame doelstellingen formuleren > Herkennen risico s en kansen > Inkoopstrategie ontwikkelen met aandacht voor innovatie, duurzaamheidsthema s, -ontwikkelingen en criteria > Verduurzaming inkoopprocessen > Beïnvloeding en verbeterprocessen in het kader van duurzaam contract- en leveranciersmanagement Project- & risicomanagement Dagopleiding: 3 dagen Avondopleiding: 6 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma > De harde aspecten van projectmanagement > De zachte aspecten van projectmanagement > Risicomanagement Contract- en leveranciersmanagement Dagopleiding: 3 dagen Avondopleiding: 6 avonden Groepsgrootte: maximaal 22 deelnemers Programma > Wat is contract- en leveranciersmanagement? > Aanleiding & belang van contract-en leveranciersmanagement > Organisatie van contract-en leveranciersmanagement > Type contract en de relatie > Besturing van het contract en de relatie > Contract-en leveranciersmanagement als opstap naar leveranciersontwikkeling Indeling en duur De duur van het reguliere programma Expert - NEVI 2 is twee jaar. De opleiding kan als avond- of dagopleiding worden gevolgd. Het is mogelijk de modules modulair af te nemen en naar uw eigen wensen in te plannen. > De avondopleiding vindt één keer per week (of afhankelijk van cursusgroep eens per 2 weken) op een vaste avond van uur tot uur > De dagopleiding: is van 9.15 uur tot uur. Per module heeft u één keer per twee weken een lesdag 9

10 Studiebelasting Voor elke module is een uitgebreide syllabus ontwikkeld die centraal staat tijdens de bijeenkomsten. In de mappen zijn theorie, praktijkvoorbeelden, cases, werkopdrachten, oefenopgaven en teksten van sheets opgenomen. In de lessen komen op interactieve wijze praktijk en theorie aan de orde. De docent gaat er vanuit dat de cursist als voor bereiding op de lesavond de theorie heeft bestudeerd en (praktijk-) opgaven heeft gemaakt. De totaal benodigde studietijd is afhankelijk van opleidingsniveau, studievaardigheid en werkervaring. In bijgaande tabel is een indicatieve studiebelasting per week gegeven. Onderdeel module Uren per lesavond/-dag Contactonderwijs Lesavond 2,75 uur Lesdag 6,25 uur Zelfstudie Voorbereiding lesavond 3-5 uur Voorbereiding lesdag 6-10 uur Toetsing Voorbereiding tentamen Per individu Tentamenzitting 1,5 tot 2,5 uur Vakanties NEVI houdt zoveel mogelijk rekening met vakantieperiodes volgens de adviezen van het Ministerie van Onderwijs: Let op: regio s en gemeenten kunnen zelf besluiten van deze adviezen af te wijken. Aanmelding en plaatsing Aanmelden is mogelijk via Online is te zien welke modules, waar en wanneer starten. Deelnemersaantallen per groep zijn bepaald in samenhang met de didactische aanpak in de verschillende modules. Plaatsing geschiedt op volgorde van ontvangst van de aanmeldingen. Wanneer plaatsing niet geheel volgens wens mogelijk is, wordt in overleg naar een alternatief gezocht. Annulering of verplaatsing Annulering van module(s) door de cursist dan wel zijn werkgever is mogelijk, mits de annulering per aangetekende brief wordt gemeld. Daarbij is de datum van ontvangst van het aangetekend schrijven bepalend voor het tijdstip van annulering. Afhankelijk van het tijdstip van annulering worden wel of geen kosten in rekening gebracht. Op vindt u onze algemene voorwaarden. 10

11 11

12 Leergang Tactische Inkoop 12

13 Wel HBO-opgeleid, maar geen inkoopkennis en geen tijd voor bijvoorbeeld een gehele opleiding? Dan biedt deze leergang uitkomst. De beste trainers van NEVI spijkeren uw kennis en vaardigheden binnen slechts 2,5 maand volledig bij. Na deze leergang bent u dan ook in staat zelfs in complexe sourcingstrajecten toegevoegde waarde als inkoper te bieden. De leergang wordt ondersteund door materiaal uit de NEVI-kennisdatabank, recente artikelen en tal van praktijkervaringen uit verschillende organisaties. Tot 2 maanden na afloop van de leergang kunt u twee telefonische consulten van ieder een half uur krijgen voor vragen waar u in een later stadium tegenaan loopt. Dit komt tijdens de leergang aan bod: > Opzetten van een sourcingstrategie > Beïnvloeden van kosten in het inkoopproces > Onderhandelings- en adviesvaardigheden > Van leveranciersstrategie tot contract > Managen van het contract en de leverancier Na deze leergang heeft u: > De kennis om complexe inkoopprocessen te begeleiden > Een uitgebreid naslagwerk, sjablonen, tools en stappenplannen > Geleerd van praktijkervaringen uit een diversiteit aan organisaties Voor wie is deze leergang geschikt? De leergang is bedoeld voor starters in inkoop met minimaal 3 jaar werkervaring en een HBO werk- en denkniveau. Door het intensieve en interactieve programma is het maximale aantal deelnemers 16. Praktische informatie: > Trainers: John Weinstock, Els Ruiter, René van den Hoven, Jan Roddeman, Abe Goldman en Bart-Jan de Beer > Tijdsduur: 3 blokken van 2 dagen, per blok 5 dagdelen plus afsluitende dag (2 dagdelen) 13

14 14 Trainingen

15 Ook in ons trainingsaanbod heeft NEVI speciaal voor de Expert trainingen ontwikkeld. Hieronder een greep uit ons aanbod. > Opstellen van Koopcontracten > Service Level Agreements > Contract- en leveranciersmanagement > Leveranciersprestatiemeting > Winnend onderhandelen > Aanbesteden - vervolg > Aanbestedingswet in de praktijk > Sourcing in low-cost countries > International Law and Contract Management > Maatschappelijk verantwoord inkopen master > Managen van uw inkooptalent > Inkoop ontmoet verkoop > De wereld en technieken van verkoop > Facilitaire inkoop > Inkopen van ICT Voor ons volledig trainingsaanbod kijk op 15

16 16 Netwerk

17 KENNIS + NETWERK = Waardecreatie voor u als inkoopprofessional! KennisNetwerk NEVI, het kennisnetwerk voor inkoop en supply management is een dynamisch en professioneel netwerk dat bestaat uit meer dan inkoopprofessionals: leden, cursisten en relaties. Voor iedere inkoopprofessional biedt NEVI volop mogelijkheden ter ondersteuning van uw professionele ontwikkeling! Denk daarbij aan vakkennis, trainingen, netwerkbijeenkomsten en de diverse NEVI groepen. Als lid blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied, het netwerk en de omgeving. U ontvangt dan ook het maandelijkse vakblad Deal!. Neem een kijkje op en ervaar zelf wat NEVI voor u kan betekenen: toegang tot inkoopkennis en ontwikkeling de kennisbank met meer dan documenten, waaronder NEVI studiemateriaal, artikelen uit (internationale) vakbladen en nieuwsitems gereduceerde tarieven op NEVI trainingen en (vak)opleidingen gereduceerd tarief op NEVI PMI abonnement (de maandelijkse inkoopmanagersindex) gratis of met korting NEVI publicaties of vakpublicaties 10 keer per jaar het vakblad Deal! voor leden in de zorgsector 6 keer per jaar het vakblad InSkoop toegang tot het netwerk van inkoopprofessionals gratis of met korting toegang tot regionale en landelijke NEVI bijeenkomsten korting op veel inkoopcongressen, waaronder NEVI Inkoopdag mogelijkheid tot deelname aan NEVI CPD programma* mogelijkheid om actief bij te dragen aan de ontwikkeling van het inkoopvak via een functie in een van de besturen of commissies deelname aan secties (Zorg, Publiek, Facilitair) en platforms (Studenten, Young Professionals, Vrouwennetwerk) Voor uitgebreide informatie over de kosten en de voordelen van het NEVI lidmaatschap kijk op onze website Vakkennis Netwerkbijeenkomsten Trainingen en Opleidingen *) NEVI CPD is het platform waar de inkoopprofessional zichzelf zichtbaar blijft ontwikkelen op het gebied van persoonlijke groei, kennisontwikkeling en inkoopinnovatie. 17

18 Nog meer ambitie? 18

19 MANAGER uw volgende stap in uw carrière Meer weten of wilt u een persoonlijk advies, dan kunt u contact opnemen met (088)

20 Orfeoschouw JC Zoetermeer Postbus AD Zoetermeer T (088) F (088) E mail:

Professional OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK

Professional OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK Professional OPLEIDINGEN TRAININGEN NETWERK NEVI ONTWIKKELT MENSEN 2 Het inkoopvak ontwikkelt zich razendsnel. Tegenwoordig is er een veelheid aan inkooprollen, zo blijkt uit het inkoopprofielenonderzoek

Nadere informatie

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter

NEVI inkoopdag 2013. Hülya Türksever & Els Ruiter NEVI inkoopdag 2013 Hülya Türksever & Els Ruiter Geeft aan welke kwaliteiten de inkoopprofessional van nú in huis moet hebben; Is een communicatie- en hulpmiddel naar het beroepsveld; Focust werknemers

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops

Praktische Workforce Management. Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Praktische Workforce Management Masterclasses Opleidingen Trainingen Workshops Inhoudsopgave PlanMen Academy > 4 Open trainingen Workforce Management > 5 Post hbo opleiding Workforce Management > 6 Certificering

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 6 n Basisopleiding Intercedent 7 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 8 n Poolse Basisopleiding

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

MODULAIR EXECUTIVE MBA

MODULAIR EXECUTIVE MBA pdfpad.com/flags/ MODULAIR EXECUTIVE MBA IN BUSINESS & IT IN FOOD & FINANCE IN PUBLIC & PRIVATE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INHOUDSOPGAVE Welkom 3 Over Nyenrode

Nadere informatie

Bedrijfskundig Management

Bedrijfskundig Management Transfergroep Post-hbo-opleidingen & masters Bedrijfskundig Management Bedrijfskunde Register Bedrijfskunde veranderend ondernemen: kennis - inzicht - toepassen Bedrijfskundig Management Ondernemen in

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties.

Logistiek management. www.avansplus.nl. Avans +, dé specialist in het ontwikkelen van mensen en organisaties. Logistiek management Logistiek management Logistiek management is ontstaan vanuit de behoefte goederenstromen beter, sneller en goedkoper te laten verlopen. Iedere organisatie wordt geconfronteerd met

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief

Betrouwbaar en Eigentijds. Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl. Speel op Zeker! Financieel administratief Financiële administratie Loon administratie Debiteuren en Incasso Administratieve Opleidingen en Trainingen www.ipd-opleidingen.nl Financieel administratief BKB BKC PDB MBA... Loon administratie BKL PDL

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer

ImPuls. Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters. Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer ImPuls Talentontwikkeling bij PostNL voor jonge starters Anouk Hogenboom Nicole Wehmeijer Versie 1 Horizon Training & Ontwikkeling Leusden, 088-5560204 Datum: 15 maart 2012 Inhoudsopgave 1. PostNL: dichtbij,

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016

VIB OPLEIDINGEN. NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN VOOR PROFESSIONALS in INKOOP, LOGISTIEK & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT NEW! Procurement trainings in English (p. 35) CYCLUS 2015-2016 VIB OPLEIDINGEN OPLEIDINGEN

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

Vakopleiding train de trainer

Vakopleiding train de trainer Vakopleiding train de trainer Over de vakopleiding train de trainer... 2 Programma... 5 Competentieprofiel... 7 Extra opties... 9 Intake... 11 Examen... 12 Informatie voor startende trainers... 13 Informatie

Nadere informatie

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren

PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Alleen wanneer je houdt van wat je doet, kun je kwaliteit leveren PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT Opleidingen Neuro-Linguïstisch Programmeren Opleidingen en Bedrijfstrainingen Over de opleiding Inhoud Inleiding

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeel planning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N!

D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! D E K R A C H T V A N O R G A N I S E R E N! NEVI Contract- managementdag 2013 1 Voorwoord 2 Contractmanagement wordt volwassen Eén van de belangrijkste trends in 2013 is volgens inkoopmagazine Deal! dat contractmanagement volwassen wordt ( Contract

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R)

POLITIEACADEMIE. Studiewijzer. Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) POLITIEACADEMIE Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Studiewijzer Operationeel Leidinggevende Leergang Recherche (OLL-R) Voorwoord Voor u ligt de studiewijzer van de Operationeel

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven

Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Nieuwe Verbindingen, Nieuwe Inzichten In beweging komen, In beweging blijven Een selectie uit de Open Trainingen 2003-2004 Management en Leiderschap Voorwoord Transformat is het bureau voor Persoonlijkheidsvorming

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl

MANAGEMENT WETENSCHAPPEN. studiegids. Open Universiteit www.ou.nl 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011 20112011 2011 2 010 20102010 2010 2 011

Nadere informatie