Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur. Ruimte voor Amsterdammers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur. Ruimte voor Amsterdammers"

Transcriptie

1 Overzicht van amendementen, moties en pre-adviezen bestuur Ruimte voor Amsterdammers Concept verkiezingsprogramma D66 Amsterdam Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart

2 en Onderwijs Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Lerarenfonds voortgezet onderwijs Amsterdamse bureaucratie verminderen Discriminatie docenten A- No naming and shaming B Rol gemeente toezicht financiën school... 9 Toelichting indiener Geclusterde behandeling 4 amendementen inzake MBO Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden MBO (vervalt bij aanname 263) Tegengaan uitval in MBO (vervalt bij aanname 263) Aandacht voor ambacht Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 263 toevoeging aan gewijzigde tekst) Kunst en Cultuur Lokaal mediabeleid Pre-advies: Niet overnemen Business plannen voor aantrekken eigen geld Subsidiesystematiek naar nationaal model Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 5 amendementen inzake erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Amsterdam Marketing (bij aanname 376 aanpassing van gewijzigde tekst) Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Voorbeelden van broedplaatsen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst)

3 391 Investeren in de kunstenaar van morgen Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake slimme locaties/samenwerking A Slimme locaties Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen B Slimme samenwerking (vervalt bij aanname 399A) Inkomen en Participatie Voldoende middelen voor re-integratie Fonds Bijzondere Noden Budgetbeheer Toelichting indiener Zorg en Welzijn PGB Toelichting indiener Klachtenmeldpunt zorg Toelichting indiener Betrokken jongeren weten hoe het hoort Toelichting indiener Economie ZZP'ers bij de gemeente Toelichting indiener Toerisme uit BRIC-landen Voldoende middelen voor Amsterdam Marketing Stedenbanden en mensenrechten Onderscheid tussen toeristen en zakenmensen Toelichting indiener Perifere detailhandel Toelichting indiener

4 1020 Markt Bouwen en Wonen Stadscampings voor studenten Pre-advies: Niet overnemen Tijdelijk bouwen Meer levensloopbestendige woningen door samenvoeging studentenwoningen Pre-advies: Niet overnemen Samenvoegen panden Toelichting indiener Vergunningverlening en toekomstig gebruik Toelichting indiener Onderzoeken of zelfbouw-model Almere uitvoerbaar is in Amsterdam Rol woningcorporaties Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Extra eilanden voor ex-pats en studenten op IJburg Pre-advies: Niet overnemen Afbouwen kunstmatige grondprijsverlaging voor sociale woningen Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 2 amendementen Energy Service Companies (ESCo's) Energy Service Companies (ESCo's) Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Energy Service Companies (ESCo's) (vervalt bij aanname 1191) Luchtkwaliteit, energie, afval en klimaat Aanvulling op speerpunt Modernisering OV netwerk Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Leges Toelichting indiener Geen wind- maar zonne energie Pre-advies: Niet overnemen Veranderend waterpeil en wateroverlast Ruimtelijke ordening

5 De Ceuvel als voorbeeld van tijdelijke herbestemming en transformatie Zwemmen in de Amstel Stimuleren herbestemming Afschaffing 1.000m2-regel Pre-advies: Niet overnemen Nieuwbouw kantoren Mobiliteit Alle parken in Amsterdam scootervrij Noord/Zuid-lijn Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Parkeervergunningen Toelichting indiener Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake de prijs van parkeren en bezoekerskaarten A - Parkeren heeft een prijs Pre-advies: Niet overnemen B - Bezoekerskaarten (vervalt bij aanname 1597A) Slimme oplossingen voor betere dienstverleningen bij parkeren Tweede parkeervergunning Grondrechten taxi-gebruikers Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Elektrische taxi's Vrijheid en Veiligheid Mensenrechteneducatie Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen LHBT Toelichting indiener Bewoners, Ondernemers en Stadsbestuur Gekozen vertegenwoordigers

6 Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen Gekozen burgemeester Pre-advies: Niet overnemen Moties Pagina 5 - Schrappen oplossingsrichting Klein is het nieuwe groot Toelichting indiener Pre-advies: Niet overnemen

7 Onderwijs Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Kwaliteitsaanpak basisscholen hervormen Regelnummer(s) Kwaliteitsbeleid voor leraren in het basisonderwijs: D66 Amsterdam wil het budget vanuit Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) behouden voor leraren om extra opleidingen of cursussen te volgen. Hier mag niet op bezuinigd worden, dit budget moet continu bestaan. Kwaliteitsbeleid voor leraren in het basisonderwijs: D66 Amsterdam wil het kwaliteitsbeleid in samenspraak met leraren, schoolbesturen en directies aanpassen. Scholen moeten weer zelf verantwoordelijk worden; het stadhuis bepaalt nu teveel hoe er lesgegeven moet worden. De kwaliteit moet natuurlijk wel op orde zijn. Geen zwakke scholen, maar ruimte voor verbetering en excellentie. Het budget vanuit de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA) moet verhoogd worden, zodat leraren via een Lerarenfonds extra Amsterdamse (pedagogische) cursussen kunnen volgen. De landelijke Lerarenbeurs volstaat hiervoor niet, daar gaat het om erkende bachelor- of masteropleidingen Lerarenfonds voortgezet onderwijs Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Lerarenfonds voortgezet onderwijs Regelnummer(s)

8 De lerarenbeurs zorgt voor bijscholing van gekwalificeerde docenten: D66 wil ook investeren in de kwaliteit van docenten op het VO. D66 wil inzetten op een lerarenbeurs om docenten die nog niet bevoegd zijn te stimuleren een eerstegraads bevoegdheid te behalen. In Den Haag is dit succesvol gebleken. De landelijke lerarenbeurs voorziet hier niet in. Het Lerarenfonds zorgt voor bijscholing van docenten: D66 wil ook investeren in de kwaliteit van docenten op het VO. D66 wil, net als de gemeente Den Haag, een Lerarenfonds. Zo kunnen we docenten die nog niet bevoegd zijn stimuleren om een eerste- of tweedegraads bevoegdheid te halen. Docenten die een cursusprogramma willen volgen, kunnen ook een aanvraag doen Amsterdamse bureaucratie verminderen Simone Kukenheim, Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Amsterdamse bureaucratie verminderen Regelnummer(s) Minder administratie: gediplomeerde docenten moeten volgens D66 lesgeven en tijd hebben om zich breed te ontwikkelen en zich bij te scholen. Niet onnodig veel tijd besteden aan vergaderingen, voorschriften en rapportages. Landelijk wil D66 daarom af van rigide urennormen. Dit omdat de relatie tussen het aantal lesuren en de kwaliteit van het onderwijs imperfect is. Leraren moeten meer vrijheid hebben om te beoordelen hoe en wanneer zij leerlingen begeleiden. Minder administratie: docenten moeten volgens D66 voldoende tijd hebben om aan alle kinderen in de klas zoveel mogelijk kansen te geven. Helaas blijkt dat er veel kostbare tijd verloren gaat aan vergaderingen en (onnodige) administratie en rapportages die niet altijd te maken hebben met de kwaliteit van het onderwijs. Landelijk wil D66 daarom af van rigide urennormen. De relatie tussen het aantal lesuren en de kwaliteit van het onderwijs is namelijk imperfect. Leraren moeten meer vrijheid hebben om te beoordelen hoe en wanneer zij leerlingen begeleiden. Amsterdamse bureaucratie, die niet leidt tot betere sturing op de kwaliteit, moet verdwijnen. 8

9 128 - Discriminatie docenten Jan-Bert Vroege; Pieter Rietman Jan-Bert Vroege Discriminatie docenten Regelnummer(s) Discriminatie van docenten: D66 vind het ontoelaatbaar dat scholen bij hun aannamebeleid discrimineren, bijvoorbeeld op grond van hun seksuele geaardheid. Discriminatie van docenten: D66 vindt het ontoelaatbaar dat scholen bij hun aannamebeleid discrimineren of dat docenten wordt gestimuleerd zaken als religie of seksuele oriëntatie verborgen te houden. 185A- No naming and shaming Jan-Bert Vroege Jan-Bert Vroege No naming and shaming Regelnummer(s) 185 Echter tonen recente financiële debacles in zowel het primair (STAIJ) als het voortgezet onderwijs (toenmalige Amarantis) aan, dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is. Echter tonen recente financiële debacles in zowel het primair als het voortgezet onderwijs aan, dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is. 185B Rol gemeente toezicht financiën school Kennisgroep Economie 9

10 Theo van Rossum Regelnummer(s) (van de tekst waarop het Rol gemeente toezicht financiën school , dat scherper gemeentelijk toezicht op de financiële gezondheid van scholen noodzakelijk is..., dat de gemeente een rol heeft bij het borgen van de financiële gezondheid van scholen. Toelichting indiener D66 mag gemeentelijk toezicht door de gemeente noodzakelijk vinden, maar er is geen enkele wettelijke basis voor. Daarnaast is het maar heel erg de vraag of de gemeente beter toegerust is dan DUO en de onderwijsinspectie om de financiële gezondheid van scholen te controleren. Een rol van de gemeente als gesprekspartner van schoolbesturen die aandringt op financiële transparantie en degelijkheid ligt meer binnen het takenpakket en de mogelijkheden van de gemeente. Geclusterde behandeling 4 amendementen inzake MBO 263 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Regelnummer(s) 263 Toevoegen na regel 263, voor Hoger onderwijs, wetenschap en toptalent Middelbaar Beroepsonderwijs Goed mbo-onderwijs is van essentieel belang voor onze maatschappij. Meer dan de helft van alle jongeren komt direct of indirect met deze vorm van onderwijs in aanraking. De kwaliteit van dit onderwijs is echter niet overal op een acceptabel niveau, 10

11 terwijl dit type onderwijs bijdraagt aan de algemene ontwikkeling, de bevordering van burgerschap en een professionele beroepshouding van duizenden jonge mensen. D66 vindt dat individuele ontplooiing door middel van talentontwikkeling, de leidraad moet zijn binnen dit type onderwijs. Zorg en Begeleiding: Uitval op het mbo wordt voor een groot deel veroorzaakt door psychosociale factoren en motivatieproblemen. Om dit te voorkomen en de student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke aandacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde coaches op het mbo noodzakelijk. Leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van allerlei soorten handicaps en leer- en gedragsproblemen, moeten ook toelaatbaar zijn op kleinschalige mbo s. Mbo s moeten voldoende financiële middelen krijgen om deze leerlingen passende ondersteuning te kunnen bieden. Doorstroming: Het moet voor mbostudenten mogelijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom pleit D66 voor een flexibele doorstroom binnen de verschillende niveaus die het mbo-onderwijs aanbiedt. Tevens achten wij mogelijkheden tot het versnellen en vertragen van opleidingen als geschikte manieren om te kunnen differentiëren. Daarnaast is het van belang dat ook in het MBO excellente leerlingen genoeg worden uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen. Controle op kwaliteit: De kwaliteit van het mbo-onderwijs wordt gecontroleerd door de onderwijsinspectie. D66 vindt echter dat de onderwijsinspectie wat betreft boetes uitdelen breder moet kijken dan alleen naar de resultaten van de studenten. D66 is van mening dat een boetesysteem een negatief effect heeft op de kwaliteit van het onderwijs, omdat het risico op het versoepelen van de normering of het aanpassen van de moeilijkheidsgraad van toetsing hiermee vergroot wordt. D66 pleit 11

12 daarom voor een systeem waarin zwakke scholen verplicht worden om een bedrag te investeren om de kwaliteit te verbeteren. 179 Doorstroom- en ontwikkelingsmogelijkheden MBO Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman MBO Regelnummer(s) Toevoegen na regel 179 In datzelfde kader moet het voor mbostudenten mogelijk zijn zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Daarom pleit D66 voor een flexibele doorstroom binnen de verschillende niveaus die het mbo-onderwijs aanbiedt. Daarnaast is het van belang dat ook in het MBO excellente leerlingen genoeg worden uitgedaagd om het uiterste van hun kunnen te tonen. (vervalt bij aanname 263) 253 Tegengaan uitval in MBO Floor van der Zee, Arnout Maat, Jennifer Muller, Patrick de Haan, Alain Hofman, Sandra van den Berg Alain Hofman Tegengaan uitval in MBO Regelnummer(s) 253 Toevoegen tussen.. effectief. Jongeren.. Om de hogere uitval bij het MBO te 12

13 (vervalt bij aanname 263) Aandacht voor ambacht voorkomen en de student te kunnen ondersteunen, zijn persoonlijke aandacht en begeleiding door mentoren of gespecialiseerde coaches op het mbo noodzakelijk. Leerlingen met een grotere ondersteuningsbehoefte, als gevolg van allerlei soorten handicaps en leer- en gedragsproblemen, moeten ook toelaatbaar zijn op kleinschalige mbo s. Simone Kukenheim en Lise-Lotte Kerkhof Lise-Lotte Kerkhof Aandacht voor ambacht Regelnummer(s) Invoegen na r.180 Niet aanwezig Aandacht voor ambacht: het (v)mbo heeft een slecht imago. Ouders en leerlingen kiezen na het vmbo eerder voor de havo dan voor het mbo. Hoewel D66 natuurlijk niets tegen een hogere opleiding heeft, is het belangrijk om kinderen en ouders goed te informeren over het arbeidsmarktperspectief van het mbo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat ouders denken dat er meer banen zijn als leerlingen doorstromen, terwijl Amsterdam, net als de rest van Nederland, juist geschoolde vaklui nodig heeft. Om de instroom te verbeteren (in o.a. techniek en zorg), moet de gemeente de informatievoorziening naar ouders sterk verbeteren en hiervoor beter samenwerken met de aanwezige instellingen in de stad. 13

14 Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 263 toevoeging aan gewijzigde tekst) Kunst en Cultuur Lokaal mediabeleid Roy Ristie en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Roy Ristie Lokaal mediabeleid Regelnummer(s) D66 wil een onafhankelijke lokale nieuwszender behouden: AT5 is jarenlang afhankelijk geweest van incidentele financiering door het stadsbestuur. D66 heeft het steeds gezegd: zorg voor financiering over langere termijn, zodat journalisten niet afhankelijk zijn van politici voor hun boterham. Nu is AT5 onderdeel van een samenwerking tussen RTV Noord- Holland, Het Parool en de AVRO en heeft de zender een stabiele financiering voor lange termijn (tien jaar). D66 wil onafhankelijke lokale media met breed draagvlak: D66 wil dat de gemeente werkt aan het vergroten van het draagvlak van Stichting POA (Publieke Omroep Amsterdam, voorheen Salto) bij lokale programmamakers en een heldere visie en dito beleid formuleert voor representatieve en breed toegankelijke lokale media. D66 stelt daarbij voor om op korte termijn tot een lokaal mediafonds te komen, functionerend als het AFK, waarbij programmamakers geld voor producties kunnen aanvragen. Pre-advies: Niet overnemen 358 Business plannen voor aantrekken eigen geld Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Business plannen voor aantrekken eigen geld Regelnummer(s) 358..leningen te verstrekken...leningen te verstrekken. Van deze 14

15 culturele instellingen of initiatieven wordt een business plan verwacht om aan te tonen waar zij zelf de commerciële inkomsten vandaan denken te halen Subsidiesystematiek naar nationaal model Kennisgroep Economie Theo van Rossum Subsidiesystematiek naar nationaal model Regelnummer(s) Subsidiesystematiek naar nationaal model: Alinea verwijderen (regel ) D66 is voorstander van de invoering van een Amsterdams subsidiesystematiek voor de kunsten analoog aan het nationale model, waarbij de volksvertegenwoordiging debatteert en besluiten neemt over algemene beleidslijnen en niet over de subsidiëring van specifieke instellingen. Toelichting indiener Deze subsidiesystematiek is reeds enige tijd ingevoerd. Pre-advies: Niet overnemen Geclusterde behandeling 5 amendementen inzake erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen ndiener(s) Quirijn Bongaerts en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Nico Janssen Erfgoed, culturele instellingen en broedplaatsen 15

16 Regelnummer(s) Broedplaatsen, cultureel erfgoed en musea versterken als identiteit van de stad Ons erfgoed vormt een brug tussen ons verleden en onze toekomst en is vaak een drager van lokale cultuur en traditie. D66 vindt het belangrijk dat de samenleving dit historisch besef behoudt. De overheid heeft zodoende de verantwoordelijkheid om het cultureel erfgoed te blijven beschermen tegen de waan van de dag. Een helder selectiebeleid met oog voor zowel behoud als vooruitgang is hiervoor onmisbaar. Ook als gemeentefinanciën onder druk staan wil D66 dat er oog blijft voor deze belangrijke verantwoordelijkheid, waar mogelijk met private initiatieven als partner. I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van I amsterdam toe. We willen dit verder versterken door een vast percentage van de toeristenbelasting in te zetten voor citymarketing. De kunst en cultuur sector speelt een grote rol als trekpleister van Amsterdam. Investeren in broedplaatsen: D66 ziet broedplaatsen als belangrijk middel om (internationaal) kunsttalent aan de stad te binden. De gemeente moet deze blijven ondersteunen. Monumentenzorg: D66 wil dat waardevolle en bijzondere monumenten streng worden beschermd, maar dat er ook voldoende vrijheid en flexibiliteit is voor investeringen om de monumenten ook in de toekomst Culturele instellingen, erfgoed en broedplaatsen bepalen de identiteit van Amsterdam Het bijzondere karakter en de eigen sfeer van Amsterdam worden in sterke mate bepaald door de bijzondere plekken, het cultureel erfgoed, maar ook de soms prille creativiteit. Ook in economisch zware tijden draagt de gemeente hiervoor een grote verantwoordelijkheid; niet alleen door te beschermen, maar ook door te ontwikkelen en vernieuwing mogelijk te maken. Waar mogelijk met private initiatieven als partner. I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Partners en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau onder de vlag van I Amsterdam citymarketing toe. Als belangrijke trekpleister van de stad verdienen kunst en cultuur een prominente plek in de marketing van de stad. D66 wil de (inter)nationale promotie van de stad verder aanjagen door een vast percentage van de toeristenbelasting voor citymarketing te bestemmen. Blijven investeren in broedplaatsen: Amsterdam heeft dankzij het succesvolle broedplaatsenbeleid een schat aan, soms tijdelijke, plekken met betaalbare ateliers en ruimte voor creatieven. Deze plekken zijn een belangrijke voedingsbodem voor de culturele en creatieve sector, trekken (inter)nationaal talent aan en dragen bij aan de ontwikkeling en opleving van Amsterdamse buurten en wijken. D66 wil daarom dat de stad blijft investeren in 16

17 nuttig te gebruiken. Voorbeelden hiervan zijn meer aandacht en maatwerk voor duurzaamheid van panden, evenals de verbetering van de woon- en gebruiksfunctie (vaak zijn monumentale panden ook gewoon woonhuizen). Amsterdam heeft veel van zijn monumentale pracht juist te danken aan het feit dat authentieke panden werden aangepast aan de eigentijdse eisen van de gebruikers. Door de strenge en vaak tegenstrijdige regelgeving is dat nu vrijwel onmogelijk. broedplaatsen en ruimte biedt aan kennisdeling en nieuwe initiatieven. Monumentenzorg: Bijzonder cultureel erfgoed dient goed beschermt te worden, maar tegelijk moet er ook ruimte zijn voor praktisch, hedendaags gebruik van monumenten. D66 wil dat Amsterdam een levende en levendige stad blijft. Onmisbaar hiervoor is een helder selectie- en waarderingsbeleid met oog voor behoud, geschiedenis en praktisch gebruik van erfgoed. Eigenaren van monumenten verdienen adequate ondersteuning, eenvoudiger en minder tegenstrijdige regels en flexibiliteit bij toepassing van regelgeving. D66 wil dat Amsterdam bij (her)bestemming van bijzondere gebouwen en plekken goed nadenkt over toekomstige functies en effecten op de omgeving. Nieuwe bestemmingen dienen aan te sluiten op de ontwikkeling van de stad en beleving van de Amsterdammers: niet alleen voor toeristen, maar ook volop ruimte voor cultuur, wonen en werken Amsterdam Marketing Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Regelnummer(s) Amsterdam Marketing I amsterdam: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met Amsterdam Amsterdam Marketing: D66 juicht de bundeling van het Amsterdams Uitburo met 17

18 Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van I amsterdam toe. Amsterdam Partners (AP) en het Amsterdam Toerisme & Congres Bureau (ATCB) onder de vlag van Amsterdam Marketing toe. (bij aanname 376 aanpassing van gewijzigde tekst) Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Additioneel geld voor Amsterdam Marketing Regelnummer(s) 388..trekpleister van Amsterdam...trekpleister van Amsterdam. Het internationale succes van het jubileumjaar 2013 maar ook de 24H-initiatieven waar het snijvlak van kunst en cultuur, het nachtleven en het MKB wordt opgezocht in de verschillende stadsdelen zijn waardevol voor de verschillende sectoren en voor de economie. Voor dergelijke initiatieven vanuit Amsterdam Marketing moet additioneel geld vanuit de gemeente beschikbaar worden gesteld. Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Voorbeelden van broedplaatsen Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Voorbeelden van broedplaatsen Regelnummer(s) 390..deze blijven ondersteunen...deze blijven ondersteunen. Instellingen als het M-Lab waar nieuwe theatermakers 18

19 een eerste kans krijgen producties aan publiek te tonen behoren hier ook toe. (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) 391 Investeren in de kunstenaar van morgen Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Regelnummer(s) Investeren in de kunstenaar van morgen 391 Investeren in de kunstenaar van morgen: Amsterdam leidt in vele disciplines kunstenaars in spe op, van een Rietveld academie, de Hogeschool voor de Kunsten tot Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Het nieuwe semi-publieke fonds kan enerzijds de komst van internationale topdocenten en -choreografen naar deze opleidingen bekostigen en anderzijds de net afgestudeerden in start-up money voorzien om het talent voor de stad te behouden. Veel van de excellerende studenten verlaten nu Amsterdam wegens de geringe mogelijkheden hier een bestaan in hun discipline op te bouwen, een gemis voor de stad. Pre-advies: Niet overnemen (bij aanname 376 toevoeging aan gewijzigde tekst) Geclusterde behandeling 2 amendementen inzake slimme locaties/samenwerking 399A Slimme locaties Vincent Verkoelen Vincent Verkoelen Slimme locaties 19

20 Regelnummer(s) Slimme locaties: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen meer te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van één loket voor kaartverkoop of het delen van een depot. D66 wil instellingen hierin zo veel mogelijk laten faciliteren door de gemeente, bijvoorbeeld door het slim kiezen van locaties. Te denken valt aan de grachtenmusea, of musea die veel beeldende kunst opgeslagen hebben. Schrappen Toelichting indiener Er is al 1 loket, namelijk de VVV (Amsterdam Marketing). Ook bestaat er de Iamsterdam-card (weer Amsterdam Marketing). Musea werken voortdurend samen (het OAM, het MOAM, maar ook voorbeelden als de Amsterdam Heritage Museums of het Amsterdam Canal District). Tav 1 depot voor de grachtenhuizen: Van Loon, Tassenmuseum, Het Grachtenhuis en Geelvinck Hinloopen Huis zijn allen vrij van overheidssubsidie, en daar nou door de overheid bekostigde initiatieven voor de ontwikkelen in deze tijd lijkt me vreemd. Pre-advies: Niet overnemen 399B Slimme samenwerking ndiener(s) Quirijn Bongaerts en Nico Janssen namens de D66 Werkgroep Kunst & Cultuur Nico Janssen Slimme samenwerking Regelnummer(s) Slimme locaties: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen meer te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van één loket voor kaartverkoop of het delen van een depot. D66 wil instellingen hierin zo veel mogelijk laten faciliteren door de gemeente, bijvoorbeeld door het slim kiezen van locaties. Te denken valt aan de Slimme samenwerking: D66 ziet mogelijkheden om culturele instellingen in Amsterdam meer met elkaar te laten samenwerken, bijvoorbeeld op het gebied van gezamenlijke kaartverkoop, gezamenlijke inkoop, het delen van een depot, een gezamenlijke back-office, het poolen van werknemers en gezamenlijke 20

21 grachtenmusea, of musea die veel beeldende kunst opgeslagen hebben. (internationale) marketing. D66 wil dat de gemeente instellingen hierbij actief gaat helpen en faciliteren. (vervalt bij aanname 399A) Inkomen en Participatie Voldoende middelen voor re-integratie Pam de Soete, Sebastiaan Capel Pam de Soete Voldoende middelen voor re-integratie Regelnummer(s) 464 (toevoegen) Voldoende middelen voor re-integratie: Teveel mensen met een bijstandsuitkering staan aan de zijlijn, kunnen zich onvoldoende omscholen en zo weer deel gaan nemen aan het arbeidsproces. In de praktijk zijn de beschikbare middelen onvoldoende gebleken om dit probleem adequaat aan te pakken. D66 wil daarom dat de gemeente hiervoor extra middelen inzet en in gesprek gaat met werkgevers en kenniscentra om de zogeheten O&O fondsen voor dit doel in te zetten Fonds Bijzondere Noden Kennisgroepe Armoede & Participatie Pam de Soete Regelnummer(s) Fonds Bijzondere Noden

22 Fonds Bijzondere Noden: Het bijna honderdjarige Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking op het gebied van noodhulp. Het fonds verkeert echter zelf in financiële nood. D66 pleit ervoor te onderzoeken hoe het unieke karakter van dit fonds bewaard kan blijven. Fonds Bijzondere Noden: Het bijna honderdjarige Fonds Bijzondere Noden Amsterdam is een voorbeeld van publiekprivate samenwerking op het gebied van noodhulp. Mede op initiatief van D66 loopt er een onderzoek naar nut en noodzaak van het Fonds. D66 vindt dat het armoedebeleid een post onvoorzien nodig heeft in de vorm van een noodfonds voor urgente financiële nood. 507 Budgetbeheer Marcel van Schagen Marcel van Schagen Budgetbeheer Regelnummer(s) 507 Budgetbeheer: Primair inzetten op het aanstellen van familie of bekenden als bewindvoerder. Alleen in gevallen waar cliënten psychisch aantoonbaar niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren budgetbeheer instellen en dan liefst als tijdelijke maatregel. Budgetbeheer: Alleen in gevallen waar cliënten psychisch aantoonbaar niet in staat zijn hun eigen financiën te beheren budgetbeheer instellen en dan liefst als tijdelijke maatregel. Toelichting indiener Bewindvoering wordt verward met budgetbeheer. Zorg en Welzijn PGB Laura van Tamelen, namens de kennisgroep zorg & welzijn Björn Lanser, namens de kennisgroep zorg & welzijn 22

23 PGB Regelnummer(s) 688 (Toevoegen) Persoonsvolgend Budget: De gemeente vraagt van Amsterdammers om meer problemen zelf op te lossen. Dat vereist zelfredzaamheid en eigen regie van de zorgconsument. Ter ondersteuning van deze zorgconsument vindt D66 het belangrijk dat er een vorm van Persoonsvolgend Budget blijft bestaan. Dit systeem maakt de werkelijke prijs van de ingekochte zorg inzichtelijk en geeft mensen de mogelijkheid zelf hun eigen zorg in te kopen conform het zorgplan. Toelichting indiener Een voorstel om toch een pleidooi voor een Persoonsvolgend Budget (of PGB) op te nemen in het verkiezingsprogramma. Ik vind het onbegrijpelijk dat we in ons verkiezingsprogramma helemaal niets zeggen over dit onderwerp dat zo nauw aansluit op onze sociaal liberale uitgangspunten Klachtenmeldpunt zorg Laura van Tamelen, namens de kennisgroep zorg & welzijn Björn Lanser, namens de kennisgroep zorg & welzijn Klachtenmeldpunt zorg Regelnummer(s) 679 Klachtenmeldpunt: D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. Deze klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen bij de beoordeling van de toegang van aanbieders op de zorgmarkt. Kortom: geen klachtentelefoon bij de zorgaanbieder, maar Klachtenmeldpunt: D66 wil dat er een onafhankelijk meldpunt komt voor zorggerelateerde klachten. Deze klachten en de afhandeling ervan worden meegewogen bij de beoordeling van de aanbieders op de zorgmarkt, met als uiterste consequentie uitsluiting van de markt bij te veel klachten. 23

ECONOMISCHE STIMULANS

ECONOMISCHE STIMULANS DE ZZP ER CENTRAAL Arnhem is een ondernemende stad. Met name het aantal ZZP ers is de afgelopen jaren spectaculair toegenomen. Bij elkaar opgeteld zijn het meer mensen dan het grootste bedrijf in Arnhem

Nadere informatie

Persons who generate or conceive ideas and plans

Persons who generate or conceive ideas and plans Persons who generate or conceive ideas and plans Historie Ontstaan uit eigen behoefte Eerste bedrijf Verspreiding freelancers Wij zijn zelf de doelgroep Huidige situatie leegstand Nederland 15,4% Den Haag

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Aan de politiek: 5 oproepen van de mbo-scholen

Aan de politiek: 5 oproepen van de mbo-scholen Aan de politiek: 5 oproepen van de mbo-scholen Lees de vijf suggesties voor teksten in het regeerakkoord nieuwe regelgeving talentontwikkeling gelijke financiële ondersteuning laag opgeleide jongeren maak

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde

Ambitiedocument Omgevingswet. Stadsronde Ambitiedocument Omgevingswet Stadsronde 30-5-2017 Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit Procesaanpak Maastricht Ambitiedocument (januari - juni 2017) Hoe gaat de gemeente om met de bestuurlijke

Nadere informatie

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er

De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er Samenvatting De gemeente Maastricht heeft twee initiatieven geselecteerd als pilots voor tijdelijke huisvesting. Er is een stijgende vraag naar betaalbare huurwoningen in Maastricht, mede door het groeiend

Nadere informatie

Meer woonkansen voor ouderen

Meer woonkansen voor ouderen Meer woonkansen voor ouderen Ouderen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving blijven wonen. Met een slimme combinatie van maatregelen maakt u als gemeente dat mogelijk. Uw resultaten: Efficiënte

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Congres 2013 Nieuw elan

Congres 2013 Nieuw elan Congres 2013 Nieuw elan Workshop Creëren van financiële betrokkenheid bij transformaties Eric Thelen, Ron Karssing Remco Jutstra Gemeente Amsterdam 14 november 2013 Creëren van financiële betrokkenheid

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Jonge Stedenbouwkundigen

Jonge Stedenbouwkundigen herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal VO Museum Het Grachtenhuis Lesmateriaal VO herontwerp de stad Amsterdam Lesmateriaal ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES

MANIFEST DELFT INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES MANIFEST DELFT ALLE INGREDIËNTEN VOOR ECONOMISCH SUCCES BRUGGE BOUWE TOEKOM NAAR DE N N Delft heeft eigenlijk alles: een mooie, historische binnenstad, een universiteit van wereldformaat, kennisintensieve

Nadere informatie

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN

November 2014 PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN November 2014 PVDA PLAN VAN DE ARBEID VOORNE PUTTEN Een plan van De Partij van de Arbeid Voorne putten Werkgroep Economie & Werk Voorne Putten PvdA Nissewaard Gert-Jan Alberts Kim van de Kant PvdA Hellevoetsluis

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Uitzicht op een betere wijk

Uitzicht op een betere wijk Uitzicht op een betere wijk Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met verschillende partijen. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet. Wilt u meer weten? Heeft u na het lezen van deze

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Stellingen Provinciale Staten

Stellingen Provinciale Staten Stellingen Provinciale Staten Thema s en onderwerpen Toelichting... 2 Algemene informatie... 3 Thema: Economie... 3 1.1 Samenwerking Duitsland *... 3 2.1 Landbouw... 3 3.1 Recreatie en toerisme... 4 Thema

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013

Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Resultaten Samen Anders gemeente Bronckhorst 9 oktober 2013 Wat merk je? - rust - leegstand van huizen, winkels en buitengebied - functies verdwijnen uit dorpen - veel praat bijeenkomsten - burgen bevragen,

Nadere informatie

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam

Ondernemingsplan Marja Ruigrok. Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam. Voor ons Amsterdam Ondernemingsplan Marja Ruigrok Aanvalsplan ondernemerszin VVD Amsterdam Inleiding 2 Amsterdam, 11 februari 2010 Ik ben bijna 20 jaar ondernemer in Amsterdam. Van nature heb ik mijn bedrijf opgebouwd met

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest

WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE. PvdA manifest WERK EN BESTAANSZEKERHEID IN ALMERE PvdA manifest Inleiding Werk, werk, werk! is wat de Almeerse PvdA betreft één van de belangrijkste opdrachten voor een nieuwe coalitie in Almere. De gemeente Almere

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van

Voordracht voor de raadsvergadering van <datum raadsvergadering> Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Afdeling Nummer Publicatiedatum Agendapunt Datum indiening 2014 Tekst wordt gepubliceerd in Tekst wordt gepubliceerd in Onderwerp

Nadere informatie

6) Cultuur en erfgoed

6) Cultuur en erfgoed 6) Cultuur en erfgoed Wat willen we bereiken in deze coalitieperiode? Wij helpen de kwaliteit van het aanbod te verbeteren en meer mensen van cultuur en erfgoed te laten genieten. Kinderen komen al vroeg

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Om het kind Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam en de aansluiting op Passend Onderwijs Enkele feiten en cijfers 100.000 gezinnen 143.000 jeugdigen tot 18 jaar 67.000 jongeren 18 23 jaar Totaal budget

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Resolutie Corporatiesector

Resolutie Corporatiesector Resolutie Corporatiesector Indiener: Woordvoerder: Auteurs: David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) David Struik (PC Wonen en Ruimtelijke Ordening) Maarten van t Hek, Paul Le Doux, David Struik,

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap De Kinderombudsman Visie op het verlengen van de kwalificatieplicht tot 21 jaar 7 september 2015 Ter attentie van de leden van de Vaste Kamercommissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Aanleiding De

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht Samen Sterker Samen Sterker Vrije tijd Mike Broers > gemeente moet verleiden tot bewegen > aansluiten bij Jeugdcultuurfonds > verdere groei Muziekgieterij als verbinden in de popcultuur Vrije tijd Sport & Bewegen In

Nadere informatie

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011

Leven in Leiden: Uitkomsten brainstorm Startbijeenkomst Sociaal Maatschappelijke Structuurvisie. Gemeente Leiden 6 april 2011 1. In 2025 is een kwart van de Leidse bevolking 65 jaar of ouder De vergrijzing is op dit moment in Leiden nog beperkt ten opzichte van de andere steden: 12% van de bevolking is 65+. Landelijk is dat nu

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht

Aanbevelingen en Actieprogramma. Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht Aanbevelingen en Actieprogramma Naar versterking van het VMBO; Bedrijfsleven over VMBO beroepsgericht 2 Aanbevelingen ter verbetering van (de aantrekkelijkheid van) het VMBO naar aanleiding van het VMBO

Nadere informatie

2014D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg

2014D Inbreng verslag van een schriftelijk overleg 2014D14299 Inbreng verslag van een schriftelijk overleg Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Voor Almere KAndidAten KwArtet

Voor Almere KAndidAten KwArtet Voor Almere Kandidaten kwartet 1. Arno Visser (43) woont in Almere Haven Financiën: verantwoord investeren in groei Eerst verdienen, dan uitgeven. Want iedere euro die de gemeente uitgeeft, is verdiend

Nadere informatie

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom

Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Online vragenlijst Ondernemersfonds binnenstad Bergen op Zoom Rapportage oktober 2014 Inleiding Stichting Bi- Zone heeft begin oktober 2014 een vragenlijst uitgezet onder al haar contribuanten (alle bedrijven

Nadere informatie

Vooruit naar de oorsprong

Vooruit naar de oorsprong Vooruit naar de oorsprong strategisch kader 2014-2016 1 Strategisch kader in 12 puntjes 1 We zien goed en plezierig wonen als basis van bestaan 2 We bieden mensen met lagere inkomens goede, passende woonruimte

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus

Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie. Afschaffing loting bij opleidingen met een numerus fixus Voortgezet Onderwijs 19 februari 2016 Inhoud Algemeen Meer maatwerk voor leerlingen Overgang po-vo Spellingcontrole mag aan voor kandidaten met dyslexie Rekenresultaten 2015 per school Scholen aan de slag

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden.

Accountmanagement zijn de ogen en oren van het veld: zichtbaarder zijn. EZ: stop met maken van beleid. Geen woorden maar daden. Resultaten Pionierlab 16 maart 2015 14 ondernemers uit de wereld van vastgoed, bedrijventerreinen, mobiliteit, zakelijke en financiële dienstverlening. Thema accountmanagement en dienstverlening Ontzorg

Nadere informatie

Via de wijk aan het werk

Via de wijk aan het werk Via de wijk aan het werk Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en sport.

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!!

Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB)!!!!!! Actieplan voor een bloeiend Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Ook aan Den Haag zijn de gevolgen van de economische crisis niet onopgemerkt voorbij gegaan. Mensen zijn hun baan kwijtgeraakt, de jeugdwerkloosheid

Nadere informatie

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen

logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon geen logoocw De heer prof. dr. F. P. van Oostrom Den Haag Ons kenmerk 26 mei 2005 ASEA/DIR/2005/23876 Onderwerp Taakopdracht voor de commissie Ontwikkeling Nederlandse Canon Bijlage(n) geen Geachte heer Van

Nadere informatie

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan

Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan Scherp aan de wind! ons ondernemingsplan 2017-2020 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Hier staan we voor 3. Woningbezit 4. Huurders 5. Vitale wijken en buurten 6. Financiën 7. Organisatie Voorwoord samen werken

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen

Woonagenda Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Woonagenda 2014 Huurdersaanbevelingen voor de gemeenteraadsverkiezingen Al bijna 15 jaar zetten wij ons als Huurders vereniging Amsterdam (HA) in voor de belangen van hurend Amsterdam. Inmiddels vertegenwoordigen

Nadere informatie

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK

OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK PROJECT UITGELICHT: HET GROOT ZIEKENGASTHUIS IN S-HERTOGENBOSCH OUD GEBOUW, NIEUW GEBRUIK Maakt werk van leegstand Hoofdkantoor Dr. Kuyperstraat 9 2514 BA Den Haag T: 070 335 20 30 F: 070 347 07 77 3 Oud

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost.

Het is bijna voorbij.. Dat is het perspectief van Oost. Jij komt nooit meer terug, voorbij, het ging allemaal zo vlug, al die kennissen die vragen, hoe het met ons gaat. Het is te laat, het is te laat. Dit zongen wij samen met snik in onze stem onder uw aanvoering

Nadere informatie

Wonen en werken voor 50+

Wonen en werken voor 50+ Wonen en werken voor 50+ Eigen initiatief is bittere noodzaak De maatschappelijke verandering gaat steeds sneller De individualisering marginaliseert ouderen steeds meer Menselijke waarde wordt openlijk

Nadere informatie

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014

Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Programma CDA Amsterdam West 2010-2014 Aanvullend op verkiezingsprogramma We Amsterdam, CDA Amsterdam, 2010-2014 Het CDA wil vanuit haar traditie bijdragen aan een krachtig en ambitieus West. - Het CDA

Nadere informatie

COALITIEAKKOORD

COALITIEAKKOORD 1 COALITIEAKKOORD 2014-2018 INLEIDING Dit coalitieakkoord is gebaseerd op de verkiezingsprogramma s van de deelnemende partijen en de constructieve besprekingen tussen de coalitiepartners Ameland 82, CDA

Nadere informatie

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven

Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Verslag Prioriteringssessie Woonvisie 30 juni 2014 Fifth, Eindhoven Inleiding De Prioriteringssessie Woonvisie is een belangrijk vervolg op de co-makersgesprekken die zijn gevoerd en de 5 thematafels die

Nadere informatie

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij

De bibliotheek actief in het sociale domein. Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij De bibliotheek actief in het sociale domein Veranderende wetten en de rol van de bibliotheek daarbij Programma Wetten op een rij: Wet Langdurige Zorg (Wlz) Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (Wmo

Nadere informatie

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente?

2. Hoeveel jaar in totaal bent u wethouder in uw huidige gemeente? Geachte mevrouw, heer, Mijn naam is Sebastiaan van Niele. Ik ben student aan de Universiteit van Amsterdam in de laatste fase van mijn studie. Op het moment doe ik onderzoek naar de gevolgen van decentralisatie

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

weer thuis in de stad

weer thuis in de stad weer thuis in de stad Wonen boven winkels Een levendige binnenstad is aantrekkelijk voor bezoekers, levert woongenot voor specieke groepen mensen, is een broedplaats voor kenniseconomie en cultuur en vormt

Nadere informatie

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1

Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed. 19 april 2012 pagina 1 Presentatie Mariëtte Bouwer Ymere Maatschappelijk Vastgoed 19 april 2012 pagina 1 Strategie van Ymere Missie Ymere werkt als maatschappelijke onderneming aan wijken met perspectief, waar bewoners willen

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Ontwerpvoorstel aan de raad

Ontwerpvoorstel aan de raad Ontwerpvoorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 14.059045 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 7 oktober 2014 Geheim Nee Visie Welgelegen Het College

Nadere informatie

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak

3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak 3 redenen om te verhuren via 123Wonen Verhuur & Vastgoedmanagement onder één dak Een eerste kennismaking met uw vastgoedpartner 123Wonen D u m la v Ne l n! Ervaring en expertise scheelt u heel wat zorgen

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid

Tineke Kronshorst. (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid. Advies Veiligheid Tineke Kronshorst (Projectleider Bouwmelding) Procesregisseur veiligheid Advies Veiligheid Bouwmelding Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het

Nadere informatie

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken.

Deze laatste begroting van de huidige bestuursperiode nodigt uit tot vooruitkijken. Geacht college, raad en toehoorders, Ik wil graag beginnen met een compliment voor deze begroting, die naar het schijnt in een bijzonder korte tijd is opgesteld. En daarnaast voor de uiterst overzichtelijke

Nadere informatie

Nota Frequentiebeleid 2016

Nota Frequentiebeleid 2016 Nota Frequentiebeleid 2016 verslag ronde tafels NFO, 12 apr 2016 Klaas Bouma Overzicht ronde tafels Inbreng van stakeholders brede uitnodiging Bevat geen visie of standpunten van EZ Periode oktober 2015

Nadere informatie

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014

Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 Denken in Kansen 40+ club s-hertogenbosch 3 februari 2014 NV Monumenten Fonds Brabant Introductie NV Monumenten Fonds Brabant - Missie: NV Monumenten Fonds Brabant wil professioneel en risicodragend bijdragen

Nadere informatie

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen!

De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! De Haagse D66 Fietsagenda: Bewegen naar morgen! D66 zet in op Den Haag als 'Fietsstad van de toekomst'. En daar moet Den Haag snel mee aan de slag! D66 gaat daarom ook voor Den Haag als Fietsstad van het

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie