Geïntegreerde contracten hulpmiddel voor decentrale overheden en maatschappelijke ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerde contracten hulpmiddel voor decentrale overheden en maatschappelijke ondernemingen"

Transcriptie

1 Geïntegreerde contracten hulpmiddel voor decentrale overheden en maatschappelijke ondernemingen Jean-Paul Schaaij, PPSsupport Bijeenkomst TU Delft

2 PPSsupport Kennis van pps binnen Rijk beschikbaar stellen aan decentrale overheden en maatschappelijke ondernemingen (onderwijs, zorg, woco s) Sectoren: droge infra, natte infra en maatschappelijk vastgoed Doel: in staat stellen om goede afweging te maken tussen pps en andere realisatiewijzen en om pps goed toe te passen Ondersteuning: advies, info-verschaffing, kennisontwikkeling, makelaar Scope: geïntegreerde contracten o.b.v. levensduurbenadering en outputsturing (DBM, DBMO, DBFM, DBFMO, BOT, Esco s etc.) Samenwerking met PPS Netwerk, PIANOo, Vernieuwing Bouw etc.

3 PPS normaal bij Rijk, maar niet decentraal Toepassing pps (infra, huisvesting) bij Rijk: meerwaarde gemiddeld 16% PPS decentraal, is dat niet eerder geprobeerd te stimuleren? Hoe kan het beter? ontwikkelingen: voor welke problemen biedt pps een oplossing? inventariseren van belemmeringen wat is het meest kansrijk? (prioriteiten) strategie: welke acties en hoe? Discussie vandaag: hoe kunnen we elkaar helpen?

4 Ontwikkelingen Financiële positie decentrale overheden en maatschappelijke instellingen wordt krapper, risico s nemen toe, maar opgave wordt niet minder Behoefte aan meer efficiency (meer doen met minder); PPS/GC kunnen hieraan bijdragen (RWS en RGD gemiddeld 16%) Behoefte aan risicobeheersing en zekerheid over lange termijn uitgaven, andere risicoverdeling met markt; PPS/GC kunnen hieraan bijdragen Behoefte aan duurzaamheid; PPS/GC kunnen hieraan bijdragen (lifecycle optimalisatie en outputsturing verhoogt duurzaamheid + Esco)

5 Ontwikkelingen (2) Behoefte aan innovatie; uitvragen op output (PPS/GC) biedt hiervoor ruimte Borging van kwaliteit van publieke voorzieningen in huidige situatie kan niet meer op de traditionele wijze, vraagt om andere aanpak Focus op core business en outsourcen van overige activiteiten; PPS/GC faciliteren verandering in rol en ontzorgen Vermijden van verlies van investeringsvrijheid en problemen met Wet Hof voor decentrale overheden; PPS/GC kunnen hieraan bijdragen (spreiding betalingen over levensduur)

6 Belemmeringen voor toepassen pps Nieuwe werkwijze: organisatie, kennis en competenties mensen niet hierop afgestemd. Grote stap naar bewust en bekwaam = weerstand Negatieve beelden: rapporten uit het VK + verlies vertrouwen in markt en NPM verlies aan flexibiliteit / zeggenschap private financiering maakt het duurder dan publieke financiering doorkruist optimalisatie door bundelen onderhoud e.d. kan alleen bij grote (Rijks)projecten werkt niet in deze sector, want (meer partijen) (dichter bij burger) etc. Veel one timers, meer behoefte aan maatwerk, groter verschil tussen publieke en private financiering, privaat geld droogt op

7 Conclusie Verdieping en verbreding van kennis nodig, en betere verspreiding Echter: introductie pps is geen technische exercitie, maar paradigma-wijziging. Uitleggen is niet genoeg (GC verkopen niet zichzelf). Steun op bestuurlijk niveau noodzakelijk ( right tone at the top ) Dit betekent dat pps/gc alleen worden toegepast als er een concreet probleem is waar pps/gc een oplossing voor bieden. Aanpak moet zijn: vraagsturing + geen theorie, maar praktijk: pilotprojecten! ( seeing is believing ) Gewijzigde omstandigheden gebruiken als motor

8 Strategie: van push naar pull 1. Samenwerking: vergroten slagkracht door samenwerking met stakeholders (driehoek overheid markt kennisinstellingen) 2. Positionering: belangrijkste assets zijn onafhankelijkheid (publiek) en deskundigheid (pps-experts van ministeries) 3. Succesvolle voorbeeldprojecten en ambassadeurs uit praktijk om het verhaal te vertellen (peer learning & peer pressure) 4. Focus: prioriteiten stellen o.b.v. analyse kansrijkheid van sector en richten op meest kansrijke soort projecten en spelers (innovators) 5. Van losse projecten naar programma s Conclusie: samen sterk!

9 Meest kansrijk Provincies: provinciale wegen + duurzame straatverlichting + versnellen van uitbreiding van Rijkswegen. Bij provincies met groot investeringsprogramma en ruime budgetten Gemeenten: renovatie en nieuwbouw van (multifunctioneel) maatschappelijk vastgoed + verduurzaming bestaande voorraad (brede en diepe markt: ca. 110 mln m2) + duurzame straatverlichting. Bij G20. Vereist: programmavorming Waterschappen: waterkeringen i.k.v. veiligheid (HWBP) + renovatie en nieuwbouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties. Vereist: onderzoek en programmavorming (veiligheid) + bijstellen negatieve beeld (AWZI s) Onderwijs: renovatie en nieuwbouw van (brede) scholen in PO en VO. Vereist: programmavorming

10 Strategische discussie 1. Eens met analyse en met daarop gebaseerde strategie en prioriteiten? 2. Hoe kunnen we elkaar hierbij helpen? - Kennisontwikkeling, kennisdeling, kennisverspreiding: o.a. analyse van afgeronde projecten (besluitvormingsproces, contract, aanbestedingsproces, beheer etc.) - Netwerken delen & ambassadeurs - Pilotprojecten (kennisontwikkeling vanuit praktijk)

11 Bedankt Contact: of of direct:

12 Ontwikkelingen maatschappelijk vastgoed Van nieuwbouw naar renovatie/herbestemming; veel vervangingsinvesteringen Duurzaamheid: verduurzamen bestaande voorraad, maar onvoldoende budget Behoefte aan multifunctionele accommadaties (MFA; onderwijs, sport, kinderopvang, zorg, cultuur). Maatschappelijke problemen vragen om betere samenwerking tussen dienstverleners + nodig om plannen haalbaar te maken Organisaties of vastgoedportefeuilles vaak te klein om expertise vastgoedmanagement op te bouwen Risico s nemen toe (overheid trekt zich terug), kapitaalbeslag is hoog (grootste post op balans), financiering wordt lastiger: behoefte aan zekerheid van uitgaven, aan risicobeheersing en herverdeling met markt behoefte aan efficiency behoefte aan ontzorging behoefte aan off balance financiering NB: veel problemen bij mij. ondernemingen gaan over vastgoed (Amarantis, Philadelphia, Rochdale, Servatius)

13 Voorbeelden bij DO s en mij. instellingen Zwembaden en sportfaciliteiten: DBMO (zwembaden Ronde Venen, Bemmel en kunstijsbaan Enschede): risico-overdracht Esco (Rotterdam) bij gemeenten: budgetneutraal verduurzamen Huisvesting: DBFMO bij gemeente (Stadhuis Den Helder?), provincie (provinciehuis Gelderland?) en politie/veiligheidsregio (Noord Holland Noord?): besparing, ontzorging en lange termijn zekerheid over uitgaven Onderwijs: DBMO en DBFMO bij PO en VO (Montaigne Lyceum Voorburg, Alkmaar, Heerhugowaard, Lochem, Zeeburgereiland A dam, internat. School Eindhoven + Zutphen en Joure in aanbesteding + Dalton college R dam?) DBFMO bij beroepsonderwijs (Zorgacademie Parkstad) Besparing, ontzorging, zekerheid over kwaliteit

14 Voorbeelden bij DO s en mij. instellingen Weginfrastructuur: DBFM bij provincie (A59 Noord Brabant + A58 en N279 Noord Brabant?): versnellen projecten DBM/DBfM bij provincie (N210 en N479 Zuid Holland + N421 Utrecht?) DBfM bij Vliegveld Eelde EBM bij gemeente (R damse baan?) Light rail en exploitatie: DBFMO bij Regiotram Groningen (in aanbesteding) Waterzuivering: DBFMO bij waterschap (Delfland) Waterkeringen: DBM bij kustversterking Petten (prov. Noord Holland en RWS)?

15 Energy Service Company (Esco) Esco: uitbesteding duurzame investeringen (aanschaf, installatie, onderhoud, beheer en voorfinanciering) aan private partij (Esco) o.b.v. levenscyclusbenadering en outputsturing (beschikbaarheid en kwaliteit). Bv. verduurzamen bestaande voorraad vastgoed, duurzame openbare verlichting Budgetneutrale investering: vaste periodieke beschikbaarheidsvergoeding van opdrachtgever aan Esco wordt betaald uit bestaand exploitatiebudget (terugbetaling investering uit besparing op energiekosten) Prestatie-afspraken met Esco (bv. beschikbaarheid, kwaliteit en 30% lagere energierekening), risico-overdracht aan Esco Investering off balance (niet activeren op balans, geen afschrijvingen maar exploitatiekosten) Looptijd: 6-12 jaar Flexibiliteit ingebouwd om bv. nieuwe technologie in te kunnen passen

16 Voorbeelden projecten RWS en RGD RWS: Gegund: N31, A59, A12 Lunetten-Veenendaal, A15 Maasvlakte-Vaanplein, 2 e Coentunnel In aanbesteding of in voorbereiding: RGD: Weginfra: N33 Assen-Zuidhoek, Schiphol-Amsterdam-Almere, A12 Ede- Grijsoord, ViA15 Arnhem-Nijmegen, N18 Varsseveld-Enschede Natte infrastructuur: sluis Limmel (Maastricht), Kolk Beatrixsluis (Lekkanaal), sluis Eefde, zeesluis IJmuiden Gegund: Belastingkantoor Doetinchem, Detentiecentrum Rotterdam, KV7, DUO/Belastingdienst Groningen, Defensiemuseum en Justitieel Complex Schiphol In aanbesteding: Hoge Raad, Vernieuwing Rijnstraat, PI Zaanstad, RIVM, Bezuidenhoutseweg 30 + in voorbereiding: Rijkskantoor locatie Knoopkazerne, Rechterlijke organisatie Amsterdam, Gerechtsgebouw Breda)

17 Wat kan PPSsupport inbrengen? Afweging of pps tot meerwaarde leidt Advies over technisch-inhoudelijke vragen over outputspecificatie, contract, aanbestedingsdocumenten en -proces, competitive dialogue Advies over inrichting organisatie en besluitvormingsproces Leerervaringen van vergelijkbare projecten Makelaar: in contact brengen met peers met hands-on ervaring Opleidingen

Contractmanagement bij DBFMO-projecten

Contractmanagement bij DBFMO-projecten Contractmanagement bij DBFMO-projecten 2013 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 639 Contractmanagement bij DBFMO-projecten Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de voorzitter

Nadere informatie

Een gebouw als afspiegeling...

Een gebouw als afspiegeling... Een gebouw als afspiegeling... ...van hoe we leven en wie we zijn. Gebouwen worden ontworpen, gebouwd en gebruikt door mensen. Het zijn ook de mensen die dagelijks in een gebouw aanwezig zijn, die betekenis

Nadere informatie

Handleiding Public-Private Comparator (PPC) Rijkswaterstaat Handleiding Kennispool PPS

Handleiding Public-Private Comparator (PPC) Rijkswaterstaat Handleiding Kennispool PPS Handleiding Public-Private Comparator (PPC) Handleiding Kennispool PPS Inhoudsopgave Wat en waarom MIRT Spelregelkader Uitgangspunten Opbouw PPC Ervaringen Modulen Besluitvorming Budgettaire inpassing

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie

Sociale innovatie met geo-informatie. Open platform voor Kennisdeling & co-creatie SOCIAL SPATIAL: WHY, HOW & WHAT WHY HOW WHAT WHY WHY Wij geloven dat er maatschappelijke vraagstukken zijn waar geoinformatie kan helpen in het creëren van baanbrekende oplossingen. WHAT HOW HOW WHAT Sociale

Nadere informatie

Gemeentebulletin. Een bouwproject in mijn stad. Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. voor gemeenten over risicomanagement.

Gemeentebulletin. Een bouwproject in mijn stad. Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. voor gemeenten over risicomanagement. Gemeentebulletin voor gemeenten over risicomanagement Ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing In deze uitgave is er uitgebreid aandacht voor de ontwikkelingen in crisis- en risicobeheersing. Het

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP?

GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? 1 GEÏNTEGREERDE CONTRACTVORMEN IN BELGIË EN NEDERLAND : GAAT DE BOUW OP DE SCHOP? Ir. Arch. SOPHIE HAYEN Prof. BEN IMMERS KULeuven DBFM(O) contracten zijn geïntegreerde contracten en een specifieke vorm

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE

ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE ECOSHAPE, BUILDING WITH NATURE 1. BUSINESS OPPORTUNITY 1.1. Samenwerken aan duurzame waterbouw De maatschappij vraagt om integrale en duurzame oplossingen, het kan niet meer anders. In die maatschappij

Nadere informatie

Een contractvorm voor meerwaarde

Een contractvorm voor meerwaarde Een contractvorm voor meerwaarde PRAKTIJKCASUS INTERNATIONALE SCHOOL EINDHOVEN (DBFMO)» Martie Jacobs Directeur OPPS Content» Introductie Praktijkcase: Internationale School Eindhoven» Keuze voor PPS DBFMO»

Nadere informatie

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl

Centraal beheer en onderhoud. van comfortsystemen. BIA Installeren Nieuwe Stijl Centraal beheer en onderhoud van comfortsystemen BIA Installeren Nieuwe Stijl Installeren nieuwe stijl Bedrijven Bedrijven die diensten i.p.v. producten willen leveren Bedrijven die willen innoveren Klanten

Nadere informatie

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen (Anders) financieren Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen In deze reeks verschijnen ook: Stappenplan Zorgvuldige Overdracht Agenda voor lokaal overleg Competent Opdrachtgever Inzicht in de bekwaamheid

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan

Onze initiatieven voor 2014. Jaarplan Onze initiatieven voor 2014 Jaarplan 2 Alliander Jaarplan 2014 Voorwoord inhoudsopgave > De energievoorziening van morgen Als netwerkbedrijf hebben wij een belangrijke maatschappelijke taak. Wij zorgen

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving e {2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 e {2 editie} Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV Juni 2014,

Nadere informatie

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015

KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal 2015 KWARTAAL RAPPORTAGE 1 e kwartaal HAVENSCHAP MOERDIJK Kwartaalrapportage 1 e kwartaal Inhoudsopgave VOORWOORD... 4 PROGRAMMA RUIMTELIJKE ONTWIKKELING, MILIEU & DUURZAAMHEID... 5 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING...

Nadere informatie

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning

Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Decentralisatie van langdurige zorg en ondersteuning Een onderzoek naar bestuurskracht van gemeenten Student: Maaike van den Dries (4094875) Begeleider: Dr. H.A. Binnema Tweede lezer: Dr. A.K. Yesilkagit

Nadere informatie

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING

KENNIS VOOR DE SAMENLEVING KENNIS VOOR DE SAMENLEVING Voortgangsrapportage 2006 Implementatie Kabinetstandpunt Brugfunctie TNO/GTI s 11 december 2006 R:\Spa\Vraagsturing TNO-GTI's\Kabinetsrapportage_2006.doc- 1 - Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN

DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN DE GOVERNANCE VAN ENERGIEDIJKEN Stapstenen en ontwikkelpaden voor de integratie van waterkeringen en duurzame energieproductie Vakgroep Bestuurskunde, juni 2015 Erasmus Universiteit Rotterdam Arwin van

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom

Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Social Return: de maatschappelijke hefboom naar een arbeidsdroom Een analyse van de toepassing van Social Return in Nederland 6 juni 2014 In opdracht van Stichting Herstelling Uitgevoerd door InterPactum;

Nadere informatie