Active Building Concept. Het industriële gebouw van vandaag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Active Building Concept. Het industriële gebouw van vandaag"

Transcriptie

1 Active Building Concept Het industriële gebouw van vandaag

2 ACTIVE BUILDING CONCEPT Een actief gebouw geeft meer dan het neemt In de wereld van vandaag werken we aan actieve gebouwen die weinig tot geen energie gebruiken. Liever nog, gebouwen die energie leveren. Binnenklimaat, veiligheid en energiebesparing gaan hierbij hand in hand. Met het Active Building Concept realiseert Brakel Atmos in uw gebouw het perfecte evenwicht tussen comfort, veiligheid en milieu. Dit bereiken we door actieve inzet van de natuurlijke elementen daglicht, frisse lucht en water. Energiebesparing 40% van het totale energieverbruik van gebouwen komt op rekening van kunstmatige verlichting, verwarming en airconditioning. In een actief gebouw laten we de natuur voor u werken, via natuurlijke ventilatie, nachtkoeling, daglichtsystemen en zonne-energie. Met als resultaat: grote financiële en ecologische besparingen. Binnenklimaat Mensen wonen, werken en leven 90% van hun tijd ín gebouwen. De Active Building-oplossingen van Brakel Atmos zorgen aantoonbaar voor een goed binnenklimaat met de juiste temperatuur, voldoende frisse lucht en daglicht. Belangrijk, want actieve gebouwen verbeteren de prestaties, het welzijn én de gezondheid van mensen. Daarnaast zorgt een goed werkklimaat voor hogere productiviteit en lager verzuim. Veiligheid Het actieve gebouw draagt bij aan een hoge (brand)veiligheid en een veilige werkomgeving. Brandveiligheid wordt bereikt door middel van detectie, compartimentering, rook- en warmteafvoer. Voorzieningen waardoor de vluchtveiligheid bij brand toeneemt en schade beperkt blijft. Milieu Actieve gebouwen gebruiken dus weinig energie en kunnen zelfs energie leveren. Het Active Building Concept zorgt voor oplossingen met een minimale CO2-uitstoot. Hierbij wordt minimaal gebruik gemaakt van grondstoffen en maximaal van recyclebare producten. Dit vermindert de milieubelasting van het bouwproces en de gebouwen zelf. Total Cost of Ownership Binnen het Active Building Concept brengen we niet alleen de aanschafkosten in beeld, maar ook de energieen onderhoudskosten en de levensduur. Zo krijgt u inzicht in de totale, vaak lagere, kosten. 2 Brakel Atmos Active Building Concept 3

3 Een duurzaam binnenklimaat verdient zich snel terug Total Cost of Ownership Het Active Building Concept van Brakel Atmos is gebaseerd op het Active House Principe. Uitgangspunt hierbij is dat de schil van het gebouw fungeert als een actief membraan, doordat het in verbinding staat met de binnen- en buitenomgeving. Door deze functie slim te benutten, kunnen we onder alle binnen- en buitenomstandigheden een optimale leef- en werkomgeving creëren. Een actief gebouw haalt op het juiste moment daglicht en frisse buitenlucht naar binnen en zal deze elementen op andere momenten juist buitensluiten. Zo ontstaat een prettig en veilig binnenklimaat. Lagere onderhoudskosten, minder energiegebruik en langere levensduur resulteren in een aantoonbaar lagere Total Cost of Ownership. energieverbruik KWh/m2/jr Active Building Concept - Brakel Atmos Haal de natuur naar binnen Meer productiviteit en vitaliteit door contact met buitenomgeving 10-1% productiviteitsverhoging 2,% minder ziekteverzuim natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie total cost of ownership (20 jaar) aanschafkosten energieverbruik onderhoud on me nt energy A CT 4 IV E Brakel Atmos Het industriële gebouw van vandaag levert energie y fet sa T.C.O. G vir B UIL D IN In industriële gebouwen hebben interne factoren een grote impact op het binnenklimaat. Als gevolg van o.a. interne warmtelast kunnen ongewenst hoge temperaturen ontstaan. Brakel Atmos zet de natuurlijke elementen daglicht, buitenlucht en water in. Het resultaat: een energiezuinig gebouw, een prettig werkklimaat en een hoge productiviteit. total cost of ownership (20 jaar) en indoor climate natuurlijke ventilatie mechanische ventilatie aanschafkosten energieverlies onderhoud/reparatie glazen lichtkap kunststof gebogen lichtkap Active Building Concept

4 Maximaal gebruik van de natuurlijke elementen Een optimaal binnenklimaat wordt gerealiseerd door daglicht, koelen, verwarmen en ventileren. Door maximaal gebruik te maken van de natuurlijke elementen ontstaat een werkbaar binnenklimaat met lage onderhoudskosten, vaak lage initiële kosten en nagenoeg geen energieverbruik. Daglicht Optimaal gebruik van daglicht zorgt niet alleen voor energiebesparing maar ook voor betere spreiding van het licht en een dynamischer lichtspectrum. Dit heeft een positieve invloed op het welzijn en functioneren van mensen. Stemming, bioritme en fysieke energie zijn afhankelijk van o.a. daglicht. Actieve gebouwen geven dan ook actieve mensen. besparing op energie- en stookkosten besparing op energie voor verlichting actievere mensen Lucht Afvoer van verontreinigde lucht en warmte en aanvoer van verse lucht zorgen voor een gezond binnenklimaat. Natuurlijke ventilatie en nachtkoeling zijn de middelen die grip geven op het binnenklimaat. Natuurlijke ventilatie vraagt aanzienlijk minder energie en minder onderhoud dan mechanische ventilatie. Het openen van de kleppenventilatoren levert bovendien meer contact met de buitenomgeving op, wat aantoonbaar leidt tot betere arbeidsprestaties en minder ziekteverzuim. Het gevoel van stromende lucht werkt stimulerend en verkoelend. Daglicht Lucht Water licht warmte energie luchtstroming afvoeren van warmte binnenklimaat koelen Natuurlijke ventilatie en nachtkoeling kunnen optimaal worden gereguleerd en gemonitord. Met als voordelen: besparing op koellastkosten besparing op energiekosten storingsarm werknemers ervaren meer welzijn, comfort en veiligheid Water Koelen met water is een moderne en bewezen techniek zonder cfk s en hoge energiekosten. Met behulp van indirecte adiabatische en dauwpuntkoeling wordt zeer efficiënt en milieuvriendelijk gekoeld. Het grote voordeel ten opzichte van airconditioning is dat dit systeem gekoppeld kan worden aan de natuurlijke ventilatie. Door een goed ontwerp kunnen natuurlijke ventilatie, nachtkoeling en adiabatische/ dauwpuntkoeling leiden tot het meest optimale en milieuvriendelijke klimaatsysteem voor de industrie. Een integrale aanpak is hierbij een voorwaarde. tot 80% minder energieverbruik dan airconditioning lage onderhoudskosten te gebruiken in combinatie met natuurlijke ventilatie 6 Brakel Atmos Active Building Concept 7

5 Integrale oplossingen 1 3 Door een integrale benadering worden de beste resultaten behaald op het gebied van comfort, energiebesparing en Total Cost of Ownership. 2 Daglicht Nachtkoeling contact met buitenomgeving positieve gemoedstoestand besparing op energiekosten besparing op koellastkosten koeling zonder CFK s zelfregelend 4 Natuurlijke ventilatie Regelsystemen productiviteitsverhoging besparing op energie verhoging comfort verhoging productiviteit continu monitoring individuele beïnvloeding Brandveiligheid Zonne-energie veilige vluchtweg snelle signalering beperking schade besparing op energie energiebron 4 onafhankelijke verlagen CO2-uitstoot 2 8 Zonregulering Koelen met water wel of niet binnenlaten van licht en/of warmte besparing op energie geen cfk s tot 80% lager energieverbruik weersafhankelijk Brakel Atmos Active Building Concept

6 Het actieve industriële gebouw van morgen, simuleren wij vandaag Verschillende scenario s voor onderbouwing duurzame keuzes Hoe maakt u van uw industrieel gebouw een actief gebouw? Met speciaal ontwikkelde simulatiemodellen maakt Brakel Atmos inzichtelijk welke invloed systeemkeuzen op het gebied van daglichttoetreding en ventilatie hebben op het energieverbruik, de productiviteit, het comfort en de onderhoudskosten. Inzicht leidt tot grip De simulatiemodellen van Brakel Atmos geven u inzicht in: binnentemperatuur energieverbruik onderhoud productiviteit Financieringsvormen Bij de ontwikkeling van een duurzaam gebouw voor nieuwbouw of renovatie staat, naast energiereductie en een lagere Total Cost of Ownership (TCO), ook de initiële investering centraal. Er zijn diverse manieren om een duurzaam gebouw of duurzame renovatie te financieren. Energy Service Companies (ESCO) Een gebouw met het Active Building Concept kan in aanmerking komen voor een financiering via een ESCO company. De financiering wordt hierbij betaald uit de besparing. De ESCO verzorgt op contractbasis de engineering, de oplossing en de financiering en staat garant voor de prestatie. Met een ESCO dalen de kosten meteen met bijv. %. Uiteindelijk is zelfs een 7% lagere TCO haalbaar. kosten huidige kosten investeringskosten besparingen klant contractperiode tijd Fiscale regelingen en subsidies Investeren in duurzaamheid loont. Ook fiscaal. Via regelingen als de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) is het mogelijk om 41,% van de investeringskosten af te trekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. Indien uw project in aanmerking komt voor de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE) zijn er nog meer mogelijkheden. Brakel Atmos adviseert u graag. 10 Brakel Atmos Active Building Concept 11

7 Active Buildings vragen om duurzame producten 1 Brakel Activelite noorderlicht 4 Brakel Greenlite glazen lichtkoepel Brakel Atmos riep in 200 het Green Building Program in het leven om een bijdrage te leveren aan vermindering van het energieverbruik en terugdringing van de CO 2 -uitstoot. We vinden dat nieuwe én bestaande gebouwen zo energiezuinig mogelijk moeten zijn. Eigenschappen Green Building Products koudebrugvrij geïsoleerd uiterst lucht- en lekdicht lage U-waarden lange levensduur Milieuprofiel Brakel heeft per Green Building Product een Milieuprofiel beschikbaar, waarin alle data staan m.b.t. duurzaamheid, milieu, recyclen, Breeam etc. BREEAM/Green Building Council Breeam is een methode om de duurzaamheid van een gebouw te beoordelen. Active Buildings zijn duurzame gebouwen en tonen hun meerwaarde in de Breeam-schema s. Brakel Atmos heeft voor haar duurzame producten milieuprofielen waarop ook de bijdrage aan Breeam wordt aangegeven. Zodoende kunnen vroegtijdig duurzame keuzes worden gemaakt. 2 Brakel Optima thermisch gescheiden kleppenventilator Brakel Estra gevel lamellenrooster 3 Brakel Duralite industriële glazen lichtstraat 6 Brakel Inova uitzetraam 12 Brakel Atmos Active Building Concept 13

8 Beheer voor gegarandeerde prestaties Brakel Atmos heeft een lange en internationale ervaring in het ontwikkelen en realiseren van duurzame gebouwoplossingen. Zowel in de utiliteit als industrie realiseerden we diverse groot- en kleinschalige projecten voor renovatie, aanpassing en nieuwbouw. Samen met onze opdrachtgevers realiseren wij oplossingen gebaseerd op de natuurlijke elementen licht, lucht en water. Ook na de oplevering moet uw actieve gebouw duurzaam blijven. Brakel Atmos blijft daarom betrokken bij uw gebouw. Met onderhoudscontracten, beheercontracten en meerjarenbegrotingen kunnen wij een duurzame partner voor jaren zijn. rayonteams met beheerspecialisten servicemonteurs staan borg voor snelle reactie en persoonlijke benadering 24/7 bereikbaar Het belang van onderhoud Preventief onderhoud is een voorwaarde voor het bedrijfszeker functioneren van o.a. brandveiligheidssystemen. Daarbij staan continuïteit, veiligheid en welzijn van de mensen centraal. Brakel Atmos is KIWA-NCP erkend en gecertificeerd voor zowel rookbeheersings- als branddetectiesystemen. Uw garantie voor deskundig en professioneel advies en beheer. Ook beglazingssystemen vragen onderhoud om de levensduur te verlengen en lekkages te voorkomen. Meerjarenonderhoudsplanningen bieden u zekerheid en grip op de kosten. Met behulp van service-overeenkomsten biedt Brakel Atmos de mogelijkheid tot totaal beheer: onderhoud, service en garantie met permanente monitoring. Veranderingen en storingen worden snel gesignaleerd en verholpen. Uw garantie voor een veilige en comfortabele werk- en woonomgeving! Economisch en ecologisch besparen start vandaag renovatie grote vervangingen kleine vervangingen aanschaf 0 conditie installatie 10 2 levensduur jaarlijks periodiek onderhoud 14 Brakel Atmos Active Building Concept 1

9 Voor een duurzaam binnenklimaat is de natuur onze partner Voor het realiseren van een duurzaam, veilig, comfortabel en gezond binnenklimaat kunnen we niet zonder de natuur. Met de natuurlijke elementen daglicht en lucht realiseren we al sinds 1977 unieke concepten en systemen, waarin functionaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan. Samen met architecten en opdrachtgevers creëren we op internationaal niveau duurzame, comfortabele en veilige gebouwen. Omgevingen waarin mensen plezierig wonen, winkelen, zorgen, leren, werken en recreëren. Dat vinden wij de natuurlijkste zaak van de wereld. ISO daglicht ventilatie brandveiligheid onderhoud Brakel Atmos b.v. Postbus 24, 400 AM Uden T +31 (0) Deze brochure is gedrukt volgens FSC richtlijnen.

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans!

Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! Zorgvastgoed met de energiemeter op nul; een kans! 1. Energie moet je oogsten! Energiestap voorziet een toekomst waarin gebouwen geen energiegebruikers zijn, maar energieopwekkers. Met de huidige stand

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Omdenken is slim ondernemen

Omdenken is slim ondernemen Omdenken is slim ondernemen Tips voor de ondernemer om energie te besparen Voor u ligt de publicatie Omdenken is slim ondernemen. Alle Bedrijven zijn wettelijk verplicht ( Wet Milieubeheer) maatregelen

Nadere informatie

Warmte-/koudeopslag. Unica

Warmte-/koudeopslag. Unica Warmte-/koudeopslag Unica Zomerwarmte Samen maken we bewaren de toekomst voor de winter Duurzaamheid is voor ons geen hype, maar uitgangspunt in onze strategie. Unica Groep is de grootste zelfstandige

Nadere informatie

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf

Room Airconditioners RAC. Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf Room Airconditioners Het ideale werkklimaat voor het Midden- en Kleinbedrijf werken & leven kantoor atelier winkel praktijkruimte studio showroom wachtruimte ClimateCare van Mitsubishi Electric. Je voelt

Nadere informatie

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com

Duurzame Huisvesting. Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011. www.ingreim.com Duurzame Huisvesting Verduurzamen van bestaande kantoorgebouwen NEDERLAND DUURZAAMHEID 2011 www.ingreim.com ING Dutch Office Fund Een ervaren vastgoed beleggingsfonds, dat investeert in de Nederlandse

Nadere informatie

Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN

Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN Oplossingen voor kantoorgebouwen EFFICIËNTE SYSTEMEN VOOR VERWARMEN, KOELEN EN INSTALLEREN Visie Partnerschap en duurzaamheid voor comfortabele leefwerelden Uponor is wereldwijd een van de toonaangevende

Nadere informatie

ENERGIE. besparen. vandorp.eu

ENERGIE. besparen. vandorp.eu ENERGIE besparen ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energieprijzen zal dit in 10 jaar al gauw

Nadere informatie

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat

White Paper. RETScreen. Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat White Paper RETScreen Business case tool voor energie-efficiënte gebouwen met een gezond binnenklimaat Maak met de gratis RETScreen software zelf de financiële business case voor een project waarbij energiereductie,

Nadere informatie

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren

20 maatregelen. om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf. Hotels Detailhandel Catering Kantoren 20 maatregelen om energie (en geld) te besparen in uw bedrijf Hotels Detailhandel Catering Kantoren Co-funded by the Intelligent Energy Europe Programme of the European Union Het doel van het Europese

Nadere informatie

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten

Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten Duurzaam Koelen van datacenters Het mes snijdt aan twee kanten 2 Duurzaam Koelen van datacenters Inhoud Duurzaam Koelen van datacenters 3 1 Het koudewiel van KyotoCooling 6 2 Het koelconcept DataCenterCooling

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

Facilitair duurzaamheidsplan

Facilitair duurzaamheidsplan Facilitair duurzaamheidsplan Inhoud Inleiding pagina 3 12 MVO-tips voor FM pagina 4 Duurzaam gebouw verdient zich terug pagina 5 Tot 40 procent energiebesparing mogelijk pagina 7 Vernieuwde leidraad voor

Nadere informatie

De winst van verhuizen

De winst van verhuizen De winst van verhuizen Tips voor ondernemers met verhuisplannen Verhuizen biedt nieuwe kansen Introductie Verhuisplannen op stapel? Dan is dit hét moment om u te bezinnen op uw bedrijfsvoering. Verhuizen

Nadere informatie

Samen bouwen aan een duurzame toekomst

Samen bouwen aan een duurzame toekomst Samen bouwen aan een duurzame toekomst Wie we zijn De Rockwool Group is wereldwijd marktleider in steenwol isolatieproducten en -systemen. Verdeeld over 26 productielocaties en meer dan 30 verkooplocaties

Nadere informatie

Openbaar eindrapport EOS Demo

Openbaar eindrapport EOS Demo Openbaar eindrapport EOS Demo Titel: Pilotprojecten met het Octalix-systeem Projectnummer: Demo06006 Publicatiedatum: 1 september 2010 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, doelstelling, samenvatting en de

Nadere informatie

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0

Ulft. Energieneutraal wonen. De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt. energielabel A++ EPC = 0,0 Energieneutraal wonen Ulft De lage woonlasten Energieneutraal wonen en leven Realisatie woningen Plan Bomenbuurt energielabel A++ EPC = 0,0 22 energieneutrale twee-onder-een-kap koopwoningen Plan Bomenbuurt.

Nadere informatie

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2

I n s u l a t i o n. Derde editie Februari 2015. Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM. Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 I n s u l a t i o n Derde editie Februari 2015 Handboek Spouw EFFICIËNT EN SLANK BOUWEN MET KOOLTHERM Energiezuinig Bouwen Minder CO 2 Inhoud Inleiding 4 Kennis delen 4 Steeds strengere eisen 4 Oplossingen

Nadere informatie

Naar duurzame huisvesting

Naar duurzame huisvesting Naar duurzame huisvesting NSI wil huurders duurzame huisvesting bieden zodat zij hun bedrijf voor lange tijd succesvol kunnen uitoefenen. Voorwoord NSI is eind 2010 verhuisd naar Hoofddorp. Een centrale

Nadere informatie

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren

In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik. Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren In 3 stappen naar kostenbesparing op energieverbruik Klimaatinstallaties en het nieuwe beheren 1. Inleiding pag. 3 2. Oorzaken van slecht functionerende installaties pag. 3 3. In drie stappen naar een

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

Een Nieuwe Frisse School

Een Nieuwe Frisse School Een Nieuwe Frisse School Je leert beter in een frisse school >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Een Nieuwe Frisse School 4 Inleiding 6 Luchtkwaliteit 8 Hitte 10 Koude en tocht 14 Energiegebruik

Nadere informatie

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Eteck Bronenergiewijzer Blaricum Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Inhoudsopgave Bijzondere manier van verwarmen en koelen 4 1. Bronenergie, hoe werkt het? 6 Wat

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014

CO2-Prestatieladder. CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep. Goedkeuring. Directeur. P.Th.W. Klaver. Handtekening: Datum: 10-01-2014 CO2-Prestatieladder CO 2 -Reductieplan Klaver Giant Groep Goedkeuring Organisatie: Naam: Handtekening: Directeur Klaver Giant Groep P.Th.W. Klaver Datum: 10-01-2014 CO2 reductieplan (2013.003) Pagina 1

Nadere informatie

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO

Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO Actualisering Innovatie-agenda TKI-EnerGO + Gezamenlijk programma Zonne energie in Gebouwde Omgeving TKI s Solar Energy + EnerGO Versie: 30 maart 2013 / 3 juli 2013 tender tabel Pagina 1 van 24 Pagina

Nadere informatie

Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst.

Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst. Comfortabel en energiezuinig wonen : Het Isover Multi-Comfort House, gebouwd voor de toekomst. Klimaatbescherming wordt gezien als de grootste uitdaging van dit millennium. Het concept 4 Inhoud 17 De voorbereiding

Nadere informatie

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw >> Als het gaat om energie en klimaat 1 Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Leeswijzer Inhoud

Nadere informatie

RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT

RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT PRESENTATIEBOEK www.facebook.com/vaessen Postbus 239 / 4940 AE Raamsdonksveer info@vaessenbv.nl www.vaessenbv.nl T (0162) 522 120 F (0162) 520 274 RECREATIEOORD DE WARANDE 2.0 OOSTERHOUT DD. 20 NOVEMBER

Nadere informatie