ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen. NEVI-PIANOo congres 6 juni. Irma Thijssen, Agentschap NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen. NEVI-PIANOo congres 6 juni. Irma Thijssen, Agentschap NL"

Transcriptie

1 ESCo s voor gratis energiebesparing in gebouwen NEVI-PIANOo congres 6 juni Irma Thijssen, Agentschap NL

2 Irma Thijssen Senior adviseur utiliteitsbouw, Agentschap NL Beleidsprogramma Energie & Gebouwde Omgeving, i.o.v. ministerie van BZK Agentschap NL ondersteunt eindgebruikers, beleggers, projectontwikkelaars en eigenaren die gebouwen duurzaam willen bouwen, renoveren, beheren en gebruiken 2

3 3

4 Kansen! Verduurzamen bespaart energie, CO2 en geld Groot potentieel: Omvang Maatschappelijk Vastgoed: 90 mln m2, waarvan 47% gemeenten (BBN, BvS) Energiebesparingspotentieel: EUR 450 mln/jr (Kadaster, Innax, Elba Media) Rijk: Rgd 7 mln m2, DVD 6 mln m2 Wat levert het op? Uitvoering beleid (Wet Milieubeheer, EED, EPBD, Duurzaam Inkopen) Realisatie ambities t.a.v. klimaat, duurzaamheid en MVO Grip op kosten Stimuleren lokale installatie- en bouwsector Gemeente geeft het goede voorbeeld Gebouwen voldoen weer aan moderne kwaliteitseisen Nu is het momentum: Bezuinigingen en krimp (efficiënter huisvesten, afstoot) Professionaliseren / centraliseren gem. vastgoed Verkiezingen

5 Energiegebruik gemeente N: Elektriciteit kwh, Gas m3 5

6 Bestuurlijk draagvlak Deloitte 2012: 65% van G25 wil vastgoed verduurzamen Huib van Olden, weth. s- Hertogenbosch: Het gaat niet over duurzaamheid maar over rationele investeringsbeslissingen. Gilbert Isabella, weth. Utrecht: Wanneer je als gemeente burgers en bedrijven wilt stimuleren om energie te besparen, moet je zelf het goede voorbeeld geven. Meindert Smallenbroek, ministerie BZK: - Voor NL en EU beleid is het van belang dat we energiebesparing in de gebouwde omgeving versnellen, voor CO 2 -reductie, om huisvestingslasten te verlagen en de bouwsector een impuls te geven. - De markt neemt het voortouw; Overheden kunnen een voorbeeldrol vervullen - Om de doelstellingen voor 2020 en 2050 te halen is innovatie nodig, in technieken, processen en financieringsmodellen. - Dit vraagt om krachtige bestuurders met moed, die risico s durven te nemen. - En om creatieve ambtenaren. 6

7 Aanpak Stappenplan 1 Strategische, technische en energetische opties: Bemeteren, monitoren en herinregelen van de klimaatinstallaties Uitvoeren van maatregelen uit de Wet Milieubeheer Oplossen van de split incentive, bijvoorbeeld via Greenlease Duurzaamheid integraal opnemen in regulier onderhoud, via MJOP's Een of meerdere grote gebouwen energiezuinig renoveren Vergroenen van gebouwclusters via een ESCo 7

8 Aanpak Stappenplan 2 Voorbereiding: Beleid en ambities in beeld brengen Vastgoedportefeuille, huur- en beheercontracten in beeld brengen Energiecijfers en geldstromen transparant maken Financiering of budget regelen Selecteren van (clusters) gebouwen voor verduurzaming Intern proces: Bestuurlijk draagvlak en samenwerking tussen diensten verzorgen Draagvlak en communicatie binnen de interne organisatie Denken vanuit TCO, duurzaamheid zien als businesscase Expertise in duurzaamheid, inkopen, prestatiecontracten en opdrachtgeverschap inschakelen 8

9 Bemeteren en monitoren: verbruiken in beeld brengen Gemeente T: Voor 12 panden een dubbele nota, besparing / jaar Gemeente H: Nota voor gebouwen die al gesloopt waren Diverse gemeenten: woningen, gebouwen, VRI s, sluizen etc. op dezelfde aansluiting Sporthal: verlichting aan terwijl ruimte niet werd gebruikt Oplossing: Apart schakelbare verlichtingsbalken Investering: 2.500, Opbrengst / jaar Kantoorpand Utrecht met hoog verbruik Oplossing: verkorten schakeltijden luchtbehandeling, verwarming en koeling Investering: geen, Opbrengst: / jaar 9

10 Herinregelen 70% klimaatinstallaties in gebouwen is niet goed ingeregeld Rijksgebouwendienst FCIB: herinregelen in 4 jaar tijd: Inregelmogelijkheden, kloktijden en stooklijnen aangepast Roosters gerepareerd, lekkages verholpen, filters en warmtewielen schoongemaakt Gebruikersgedrag EN: kanalen niet aangesloten, kleppen ontbreken Resultaat: herinregelen bespaart gemiddeld 15% energie Gemeente Alkmaar: nieuw gebouwbeheersysteem voor 22 gymzalen > 15% energiebesparing UWV: slimme meters bij 30 kantoren > bespaart bijna 10% op elektriciteitsverbruik 10

11 Wet Milieubeheer - Energiezuinige verlichting bespaart 30-60% Parkeergarage Nijmegen: Investering in energiezuinige verlichting kost en levert per jaar op! 11

12 ESCo s 1 wat is een ESCo ESCo = Energy Service Company energiebesparingdienst = kernactiviteit neemt financieel risico investeert in maatregelen levert beheer, onderhoud, monitoring Basis = prestatiecontract Voordelen 1. opheffing van de split incentive 2. ontzorgen 3. gegarandeerde besparing 4. investeren zonder geld / zonder aanslag op eigen vermogen 5. (ESCo kan gebruik maken van EIA en MIA) Maakt energiebesparing mogelijk met gesloten beurs 12

13 ESCo s 2 typen en werkwijze Uitgebreid (voorbeeld Rotterdamse zwembaden): beheer, onderhoud, energiebesparing van cluster gebouwen Traditioneel: Voor klimaatinstallaties van 1 of meerdere gebouwen Product-ESco of ESCo-light: Voor 1 product, bv PV, WKO, LED 13

14 ESCo s 2 Wat is ervoor nodig? Nieuwe rol: regisseur i.p.v. gebouwbeheerder Hou rekening met looptijd interne besluitvorming Expertise inkopers bij aanbestedingstraject, financiele en juridische kennis, markt uitdagen, werken met prestatiecontracten 14

15 Ondersteuning vanuit Agentschap NL ESCo s: Whitepaper, modelovereenkomsten, films Leidraad DMOP, film, brochure, pilot SRE Leidraad Prestatiecontracten Leidraad en Menukaart Greenlease Slimme Energie maatregelen en instrumenten IPS installatie performance scan criteria duurzaam inkopen ondersteuning gemeenten voor ESCo s netwerk overheden, ca leden 15

16 16

17 Reservedia s 17

18 Overzicht beleid, wet- en regelgeving Bouwbesluit aangepast - april 2012 EPC > EPG - juli 2012 EED > 2013 implementatiejaar Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit Recast EPBD Energielabel Duurzaam Inkopen - juli 2010 Energieneutraal 2020 overheden 2018 Regeerakkoord: energiebesparing utiliteitsbouw & duurzame energie SER akkoord Green Deal Utiliteitsbouw 18

19 Rollen van gemeenten Pand Bouw Eigendom Contract beheer Exploitatie (binnenkant) Facilitair beheer Activiteiten VZH De Ster Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gymzaal Palembangstr. Gemeente Gemeente Elckerlyc Gemeente Gemeente Gemeente Lux Gemeente Gemeente Gemeente Triavium, ijsbaan Gemeente Gemeente Vocasahal Gemeente Gemeente Sporthal Citadel Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Speeltuin De Leemkuil Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Kanunnikenhuisjes Gemeente Gemeente Belvédère Gemeente Gemeente 19

20 Greenlease huurcontract Waarom? Oplossing voor split incentive Duurzaam gebouw > ook duurzaam gebruik en beheer (Financiële) voordelen voor gebruiker en belegger (Financieel) mogelijk maken van duurzaamheidsambitie Wat is een Greenlease? Een prestatiecontract Reductiedoelstellingen Monitoring Afspraken over gebruik en exploitatie Wederzijdse verantwoordelijkheid Naar rato verdelen van kosten, baten en risico s Leidraad JLL en Agentschap NL 20

21 Selecteren gebouwen Gemeente s-hertogenbosch: 410 gebouwen m 2 BVO WOZ-waarde: 300 miljoen Energieverbruik: kwh elektra m 3 gas Beleid: alle gebouwen min. label B Energiebesparingsfonds 10 mln Selectie:159 panden met EPA-U/energielabel - 43 panden: energielabel A of B - 31 panden: sloop/verkoop - 85 panden: energielabel C-G - 15 verbeterd in : label A/B - 3 in verbouwing - 67 te verbeteren 21

22 Verduurzamen MJOP Van MOP naar DMOP: - kozijnen vervangen > meteen HR++-glas en ventilatieroosters plaatsen - dakbedekking vervangen >> meteen extra isolatie of zonnepanelen aanbrengen - ketel vervangen >> vervroegen, vervangen voor HR++ type - resultaten van EPA-U s of DI eisen integraal opnemen 22

23 Energielabelsprong van G naar A, A+ of A++ 23

24 Wet Milieubeheer / Activiteitenbesluit Energiebesparingspotentieel Utiliteitsbouw bij TVT 5 jaar: 70 PJ Naar schatting 47 PJ is te realiseren door handhaving Wet milieubeheer Geldt voor alle bedrijven > kwh en/of m3 aeq (vanaf 700 m2). Gemeenten: Strenger handhaven Toepassen bij eigen gebouwen 24

25 EPC > EPG Energieprestatie nieuwbouw (vóór 1 juli 2012): EPU Norm, bepalingsmethode: NEN 2916 Rekenprogramma: NPR 2917 Resultaat van de berekening: EPC EPC eis kantoorgebouw ,9 1,6 1,5 1,1?? Energieprestatie nieuwbouw en bestaande bouw (na 1 juli 2012): EPG Voor nieuwbouw en bestaande bouw Voor woningen en utiliteitsgebouwen Norm, bepalingsmethode: NEN 7120 Rekenprogramma: (markt) Resultaat van de berekening: EPC Waardering nieuwe technieken; energiemaatregelen op gebiedsniveau EMG (niet in 7120, maar in voornorm NVN 7125). Ook o.a. nieuw klimaatjaar. 25

26 EED European Energy-Efficiency Directive: 11 sept 2012 aangenomen Doel: 20% energiebesparing in 2020, extra impuls Gebouwen zijn voor 40% verantwoordelijk voor energiegebruik in Europa Implementatie binnen 18 mnd EZ verantwoordelijk voor implementatie; BZK voor gebouwde omgeving Art 4: opstellen lange termijn strategie voor renovatie van gebouwen Art 5: voorbeeldfunctie overheidsgebouwen Art % renovatieverplichting rijksgebouwen (of: 2% energiebesparing/jr?) Art 5.7: lokale en regionale overheden aanmoedigen tot energieplan, energiebeheer, energiediensten en energieprestatiecontracten 26

27 EPBD recast en energielabel Ubouw Publieke gebouwen: scholen, ziekenhuizen, winkels, supermarkten, zorggebouwen, restaurants, schouwburgen, banken en hotels, etc Label verplicht op een transactiemoment (vanaf 1 jan 2008) - Aankoop, verkoop, aanhuur, verhuur - Nieuwbouw, grootschalige renovatie Afficheringsplicht (vanaf 1 jan 2009) voor alle overheidsgebouwen > m 2 Afficheringsplicht vanaf XXX 2013: (wet Kenbaarheid energieprestatie van gebouwen) Overheids- en publieksgebouwen > 500 m 2 (indien label aanwezig) 27

28 Duurzaam Inkopen per 1 jan

29 Criteria Duurzaam Inkopen kantoorgebouwen Huur en aankoop van huisvesting Energielabel minimaal C, of: 2 labelstappen Beheer en onderhoud Prestatiegericht onderhoud Uitvoeren maatregelen energiebesparingsplan Eisen bij vervanging van: > dakisolatie, > glas, > verlichting, > ventilatie, > verwarming, > koeling 29

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Werkgroep verduurzamen van gemeentelijk vastgoed Agentschap NL en Bouwstenen voor sociaal 1e bijeenkomst 7 maart 2013 Irma Thijssen, Agentschap NL Programma 7 maart

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant Duurzame Gebouwen Nieuwskrant 10e Editie juni 2013 Verduurzamen van gebouwen bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt vooral tot een betere verhuurbaarheid, hogere vastgoedwaarde en beter

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Verduurzaming gemeentelijk vastgoed Toelichting op de aanpak van de gemeente Breda Marcel van Embden (projectleider afdeling Vastgoedbeheer) Inhoud Klimaatnota gemeente Breda Wat is de insteek bij het

Nadere informatie

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant

Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Duurzaam Vastgoed Nieuwskrant Najaarseditie november 2010 FOTO JO DAEMEN Naar een duurzame vastgoedsector Duurzaamheid in de vastgoedsector blijkt geen hype maar een trend. Bevestiging hiervan kreeg ik

Nadere informatie

Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd

Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd Duurzaamheid loont Bestaande gebouwen zijn de grootste veroorzakers van CO 2 -uitstoot in Nederland Ondanks een aantrekkelijke waarde wordt onvoldoende bestaand vastgoed verduurzaamd Knelpunten in de keten

Nadere informatie

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014

Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 april 2014 Derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 april 2014 1 VOORWOORD Dit derde Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013

Wonen. Beleid in uitvoering. November 2013 Wonen Beleid in uitvoering November 2013 Het voormalige fabrieksterrein van Droste aan het Spaarne in Haarlem dat herbestemd is voor wonen, werken en recreatie Inleiding Deze brochure In opdracht van

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011

Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland. 30 Juni 2011 Tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland 30 Juni 2011 1 Voorwoord Dit tweede Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan voor Nederland is opgesteld in het kader van de rapportageverplichting

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK:

INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Duurzame Ontwikkeling Bijlagenboek, behorend bij het Klimaatprogramma 2009-2013 Raadsnummer Datum 5 juni 2009 Auteur Geurt Schepers Versie definitief INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK: Bijlage I : Samenvatting

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief

Het SER Energieakkoord; een bloemlezing perspectief Het SER Energieakkoord; een bloemlezing vanuit een juridisch perspectief RenewabLAW Auteur: mr. J.A. Timmerman September 2013 RenewabLAW Inhoud 1. Leeswijzer... 3 2. Onderdelen uit het SER Energieakkoord...

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers

Rapport. Action Research Energieneutrale scholen. Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers Rapport Action Research Energieneutrale scholen Het Klimaatverbond, Carolien van Merksteijn & Laury Schepers april 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Bronnenonderzoek 4 1.1 Werkwijze 1.2 Samenvatting inventarisatie

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan

Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Utrecht: energiek middelpunt van het land Duiding van het College bij het Energieplan Leeswijzer Inhoudsopgave Dit duidingsdocument hoort bij het Energieplan: Utrecht Energiek Middelpunt van het land.

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek

Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Slim samenwerken aan een CO₂-neutraal Breda Uitvoeringsprogramma Klimaat 2013-2016 Projectenboek Versie: 18 maart 2013 Inhoudsopgave Duurzame Overheid (DO)... 5 DO-1 Mobiliteit medewerkers (functioneel

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw

Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Vijf praktijkvoorbeelden voor de woningbouw >> Als het gaat om energie en klimaat 1 Optimalisatie van collectieve klimaatinstallaties Leeswijzer Inhoud

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Infoblad Ervaringen met

Infoblad Ervaringen met Infoblad Ervaringen met energieprestatiecontracten voor kantoren (NESK) >> Als het gaat om energie en klimaat Sustainable TNT Centre - Hoofddorp, Exterieur; foto: Pieter Kers Sustainable TNT Centre - Hoofddorp,

Nadere informatie

Energie besparing in de zorg

Energie besparing in de zorg Voorzitter beroepsvereniging FMGezondheidszorg André de Reus Liever besparen dan bezuinigen Energie besparing in de zorg Energie besparen is een niet te missen kans om de financiële gevolgen van de economische

Nadere informatie

1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC

1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC Fiche 7: Richtlijn over energie-efficiëntie 1. Algemene gegevens Titel voorstel Richtlijn over energie-efficiëntie en intrekking van de richtlijnen 2004/8/EC en 2006/32/EC Datum Commissiedocument 22 juni

Nadere informatie