Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (4000-4500 van 29735)"

Transcriptie

1 Sep :37:43 Onderzoeksprojecten ( van 29735) Cycle for Life 2007 : Circulating endothelial cells in multiple myeloma: characterisation and study of their role as surrogate marker for myeloma-induced angiogenesis. Abstract: Op zondag 24 juni in Jette wordt het startschot gegeven voor de vierde editie van Cycle for Life, een fiets- en wandeltocht ten voordele van het kankeronderzoek in België. Roche organiseert Cycle for Life in samenwerking met de 7 Belgische universitaire ziekenhuizen en universiteiten, waaronder ook het UZ Brussel. Vlak voor het gezamenlijke vertrek op 24 juni, wordt in elke universiteit een project rond kankeronderzoek beloond met de opbrengst van Cycle for Life. Voor het UZ Brussel zal dit jaar gefietst en gewandeld worden voor het project 'Circulating endothelial cells in multiple myeloma: characterization and study of their role as surrogate marker for myeloma-induced angiogenesis' van Dr. I. Vande Broek met als promotor Prof. J. De Grève. Meer info: Immunologie en Microbiologie Ivan VAN RIET Isabelle VANDE BROEK Cyclisch AMP-afhankelijke mechanismen reguleren groei en motiliteit van tumor cellen. Abstract: De mechanismen welke de proliferatie inhiberen en welke de motiliteit verlagen van tumor cellen zullen bestudeerd worden in rat C6 glioma als experimenteel modelsysteem. Het project heeft tot doel de elementen te identificeren (Rap 1, Nm23/NDPK, GSK-3, JNK) betrokken in de camp-afhankelijke inductie van differentiatie en in de regulatie van de expressie van ecto-nucleotide pyrofosfatasen welke de motiliteit van cellen stimuleren. Cellulaire biochemie Herman Slegers Cyclopentaan en furanose nucleinezuren als synthetische informatiesystemen Medicinale Chemie Piet Herdewyn N. N. Cyclotron : Project CYCLO binnen TONA. Abstract: Het terbeschikkingstellen van een 15MeV proton bundel, een bestralingsfaciliteit in Alveole 1 en hotcellen in het HOT Labo voor routine bestralingen met het VUB cyclotron voor het aanmaken van 18f batches gebruikt voor de merking van FDG. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT CYCLOTRON : provisie ontmanteling loopt 20 jaar. Abstract: Mechanica Toegepaste Natuurkunde en Fotonica ALEX HERMANNE HUGO THIENPONT CYFIP1-pathies: shared pathways in intellectual disabilities and psychiatric disorders. Departement Menselijke Erfelijkheid Claudia Bagni Cysteïne protease inhibitoren voor protozoaïre infecties: metacaspasen als veelbelovende, nieuwe doelwitten. Abstract: De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is design, synthese en evaluatie van TbMCA inhibitoren met een selectieve inhibitorische activiteit op het enzyme in de grootteorde van M, een inhibitorische activiteit op Trypanosoma brucei in de grootteorde van M en een verwaarloosbare cytotoxiciteit. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Koen Augustyns Matthias Breugelmans

2 Cysteïne protease inhibitoren voor protozoaïre infecties: metacaspasen als veelbelovende, nieuwe doelwitten. Abstract: De doelstelling van dit doctoraatsonderzoek is design, synthese en evaluatie van TbMCA inhibitoren met een selectieve inhibitorische activiteit op het enzyme in de grootteorde van M, een inhibitorische activiteit op Trypanosoma brucei in de grootteorde van M en een verwaarloosbare cytotoxiciteit. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Koen Augustyns Matthias Breugelmans Cytmegalovirusinfectie als predictor van influenza vaccin respons bij bejaarden. Abstract: het wordt algemeen aanvaar dat hogere leeftijd geassocieerd is met immuundysfunctie en dysregulatie. Er wordt veronderstreld dat deze immuundetoriatie gecorreleerd is met de cytomegalovirus CMV carrier status. Daarom zullen wij onderzoeken of er een correlatie bestaat tussen CMV serologische sttatus en CMV-specifieke Tcell immuniteit en hun associatie met respons op influenza vaccinatie. Dit project zal bijdragen tot de identificatie van mogelijke mechanisemen betrokken bij immunosenescentie, en kan uiteindelijk bijdragen tot nieuwe vaccin strategieen, zoals pre vaccinatie screening, die een effectieve respons nastreven bij individuen met een immuunsysteem dat minder goed werkt tgv hogere leeftijd. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Heidi Theeten Cytogenetic biomarkers and human cancer risk. Abstract: De partners van dit project hebben voorheen aangetoond dat een hoge frequentie van chromosomale aberraties (CA) in perifere lymfocyten voorspellend is voor een toenemend kankerrisico, onachtzaam het roken of beroepsblootstelling aan carcinogenen. Het huidig multidisciplinair project beoogt het verduidelijken van de redenen voor deze resultaten. Celculturen, voorhanden van individuen vroeger onderzocht voor cytogenetische biomerkers, zullen geanalyseerd worden voor de belangrijkste genetische polymorfismen die verondersteld worden chromosoom schade te beïnvloeden. Deze data zullen gebruikt worden om die polymorfismen te verklaren die de frequentie van CAs en/of zuster chromatid uitwisselingen (SCE) en de kanker associatie van chromosoom aberraties wijzigen. De bestaande cohortes zullen heronderzocht worden om de types van CAs bepalend voor kankerrisico te identificeren en om te herevalueren of SCEs kanker kunnen voorspellen. Twee nieuwe Europese cohortes zullen samengesteld worden, een om de resultaten van CAs en SCEs te bevestigen en om het verband met de belangrijkste kankertypes te bestuderen, en een andere studie om te zien of kankerrisico voorspelbaar is door micronucleus frequentie in lymfocyten. Cellulaire Genetica MICHELINE VOLDERS Cytokinetisch signalisering als potentieel therapie voor langetermijn diabetes bij muizen. Abstract: EFSD/JDRF/Roche Young investigator Award in Innovative Therapy for Type 1 Diabetes) PhD scholarship for Lemper Marie. Betacel Neogenese LUC BAEYENS Daar staat je fiets! Een innovatieve aanpak voor het herpositioneringsprobleem van stadsfietsen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Engineering Management Kenneth Sörensen DACE Abstract: ESS-DACE aims to secure the continuation and consolidation of the European Social Survey (ESS) as a key data source for measuring and understanding long-term changes in public attitudes across Europe. This will be achieved by strengthening the links between the 7 institutions responsible for the central design and coordination of the ESS infrastructure, as well as between the ESS and its funders, data users, national teams and a distinguished network of advisers. The objectives of the ESS infrastructure are: to chart and explain changes in Europe's social, political and moral climate (WP2, WP4); to achieve and spread improved standards of rigour in cross-national social measurement, and simultaneously to raisethe threshold standards of national surveys (WP3, WP5, WP7, WP12); to introduce and encourage the use of soundly-based attitudinal indicators of national progress, based on citizens'judgments of key aspects of theirsocieties (WP6); to undertake and facilitate the training of Europ OE Centrum voor Sociologisch Onderzoek Geert Loosveldt DaCoTa: Verzamelen, overbrengen en analyseren van verkeersveiligheidsdata Universiteit Hasselt

3 Abstract: Verkeersveiligheidsbeleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en het verenigen van relevante Europese kennis is de meest efficiënte manier om kennis om te zetten in beleid. DaCoTa heeft tot doel beleidmakers geschikte data, informatie en instrumenten te bieden ter ondersteuning van het beleid. In vroegere en huidige EU projecten werd reeds een verscheidenheid aan data, informatie en methodes verzameld en dit zal zich verderzetten in de toekomst. Het is echter tijd om deze grote hoeveelheid relevante kennis toegankelijk en rechtstreeks bruikbaar te maken voor de ontwikkeling van verkeersveiligheidsbeleid en beslissingen. Verkeersveiligheid Verplaatsingsgedrag Instituut voor Mobiliteit Tom BRIJS Gerhard WETS Elke HERMANS Daily Bread, Daily Dread : woning schendingen door personeel van de veiligheidssector en hun gevolgen voor de lokale markten en bestaandmiddelen van??in de Democratische Republiek Congo Abstract: niet beschikbaar Vakgroep Studie van de derde wereld Koen Vlassenroot Dairy technology - from rural to industrial scale Abstract: Doel van deze training is het verstrekken van theoretische en praktische kennis over de samenstelling en het verwerken van melkproducten. Aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden voor lokale verwerking in ontwikkelingslanden en op kleine schaal met aangepaste technologieën. Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit Koen Dewettinck Damage-associated molecular patterns: biona fide immunogene signalen of assisterende/verhogen ze enkel de antigeniciteit van stervende kankercellen? Abstract: Een beperkt aantal behandelingen tegen kanker (zoals sommige chemotherapeutica, gammastraling en fotodynamische therapie) induceert immunogene celdood (ICD) met vrijstelling van Damage-Associated Molecular Patterns' (DAMPS). In dit project willen we de rol van calreticulin en ATP in ICD bestuderen, (nieuwe) immunomodulatoren geassocieerd met deze celdood identificeren en de receptoren bestuderen die op deze immunologische effectoren reageren. Vakgroep Biomedische Moleculaire Biologie Peter Vandenabeele Damascius' ontological relativism: a special way of reading Plato Abstract: This project focuses on the ontology of Damascius, the last (Neo-) Platonic philosopher from the Academy of Athens. The main approach is interpretative, finding Damascius new direction of reading Platos dialogue, the Sophist. OE De Wulf-Mansioncentrum Gerd Van Riel N. N. DANGER - Het inschatten van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit Abstract: Het doel van het project is een nieuwe systematische methodologische werkmethode voor de inschatting van de gevaarlijkheid van georganiseerde criminaliteit te verschaffen (dit vertrekkende van een integratie van de twee meest veelbelovende en haalbare benaderingen van georganiseerde criminaliteit, m.n. dreigingstudies met focus op de daders en kwetsbaarheidstudies met focus op de criminele opportuniteiten in de omgeving) en deze te testen in België. De nadruk ligt daarbij op de economische sectoren transport, catering en import-export, op de politieke omgeving alsook op de daders en/of groepen die de kwetsbaarheid van deze sectoren exploiteren. Vakgroep Strafrecht en criminologie Tom Vander Beken Daphne III Action: Prevalence Study on Violence and abuse against Older Women. Abstract: Europese studie rond Geweld en Misbruik tegen bejaarde vrouwen. Agogiek DOMINIQUE VERTE Daphnia parasite coevolution in a dynamic environment. Abstract: Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 font-family:'times New Roman','serif';mso-fareast-fontfamily:'Times New Roman';mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA" lang="nl">het isalgemeen bekend'times New Roman','serif';mso-fareast-font-family:'Times New Roman';mso-ansi-language:NL;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-

4 language:ar-sa" lang="nl"> dathet voorkomenen verspreiden van infectieziektes in gastheerpopulaties kan afhangenvan de nutritionele conditie van de gastheer. De mate en op welke manier voeding en voedingskwaliteit bijdraagt totde dynamieken van dierlijke infectieziektes, blijftechter onduidelijk.in deze studie hebben we ons gerichtop het ecologish modelorganisme Daphnia, eeninvertebrate gastheer die gekarakteriseerd wordt door de aanwezigheid van verschillendesymbiotische en parasitaire taxa. Bovendien is het eenvoudig om devoedselkwaliteit temanipuleren, gezien Daphniagevoed kan worden met verschillende types Faculteit Wetenschappen Kulak Ellen Decaestecker Benjamin Lange Darwin Afdeling ESAT - MICAS Michel Steyaert Darwin s laatste idee in getallen uitgedrukt: onderzoek naar de invloed van bioturbatie op de biogeochemie van de zeebodem en de impact op de globale koolstof kringloop Abstract: Het reilen en zeilen van de aarde wordt gestuurd door de globale cycli van koolstof, stikstof, en andere elementen. Menselijk handelen oefent vandaag een sterke invloed uit op deze cycli met o.a. kimaatverandering als gevolg. Het onderzoek naar deze biogeochemische cycli is het terrein van de biogeologie, waarbij de gekoppelde evolutie van aarde en leven centraal staat. Het meeste onderzoek gaat vandaag uit naar de geomicrobiologie, waar men de invloed van de micro-organismen op globale variabelen, zoals de zuurstof en kooldioxide concentraties in de atmosfeer, onderzoekt. In dit project kijken we echter naar de impact van "macro-organismen", zoals bodemdieren en wortelende planten, wiens effecten op de bodem "bioturbatie" worden genoemd. Charles Darwin was de eerste die zich realizeerde hoe belangrijk bioturbatie wel is voor lokale bodemprocessen, en wijdde er zelfs zijn laatste boek aan. Darwin zou waarschijnlijk zeer verbaasd zijn over de reikwijdte van de effecten die we hier onderzoeken. Recent onderzoek in de paleo-ecologie wijst immers uit dat bioturbatie een belangrijke rol speelde in de "Cambrische explosie", de snelle evolutie van het leven op de oceaanbodem zowat 540 miljoen jaar geleden. De ontwikkeling van een gravende levensstijl zorgde voor een heuse omwenteling in het biogeochemisch functioneren van de oceaanbodem, waaraan de Cambrische bodembewoners zich moesten aanpassen. In dit project onderzoeken we de details van deze omwenteling, en breder, de gevolgen van mariene bioturbatie voor koolstof sequestratie en de globale koolstof kringloop. Dit doen we met behulp van een "virtuele ocaanbodem", een computermodel dat de biogeochemie van de oceaanbodem simuleert. Via computersimulaties berekenen we dan de geochemische effecten die gepaard gaan met het construeren en ventileren van gangenstelsels, en met het groeien van plantenwortels. Dergelijke simulaties verschaffen inzicht in hoe bioturbatie de omzetting van organisch materiaal in de oceaanbodem beïnvloedt, en wat de gevolgen hiervan zijn op de globale koolstof kringloop. Scheikunde Filip MEYSMAN FRANK DEHAIRS Data als essentiële faciliteit: mededinging en innovatie in online mediaplatforms Abstract: Persoonlijke gegevens zijn de nieuwe valuta van de 21ste eeuw. Online media platform aanbieders zoals Google en Facebook zijn afhankelijk van voordelen die voortvloeien uit de waardevolle informatie die ze verzamelen over gebruikers. Door gebruikers te beletten hun gegevens naar concurrerende platforms over te dragen en door concurrenten de toegang tot gebruikersgegevens op hun platforms te ontzeggen, kunnen deze aanbieders zo'n machtige positie verkrijgen die hen in staat stelt de markt te controleren ten koste van daadwerkelijke concurrentie en consumentenwelvaart. Dit project onderzoekt hoe het mededingingsrecht kan ingrijpen om deze nadelige gevolgen te herstellen.de persoonlijke gegevens die platform providers hebben verzameld is een noodzakelijke input aan het worden voor bedrijven die diensten aanbieden in concurrentie met of in aanvulling op een online platform. Door concurrenten toegang te weigeren tot de gebruikersgegevens op hun platform kunnen dominante platform aanbieders Faculteit Theologie en Religiewetensch. OE ICRI / CIR Wouter Devroe Peggy Valcke Inge Graef Data-analyse en rapportering van een survey van de Belgische markt van Human Resources managers en algemene directeurs van bedrijven. Abstract: Survey data mbt Belgische HR managers werden geanalyseerd en de resultaten gerapporteerd Arbeids- en Organisatiepsychologie PETER THEUNS Data-analyse en rapportering van klantensurvey met bedoeling klantentevredenheid en kwaliteit van dienstverlening BELNET te evalueren. Abstract: Dit project omvat het opzetten, analyseren en rapporteren van een web-enquête ivm klantentevredenheid over de dienstverlening van Belnet. Het onderzoek wordt gevoerd door studenten onder begeleiding van de promotor. Na een kwalitatieve pilotstudy aan de hand van een 6-tal diepte-interviews en een eerste versie van een klantenenquête opgesteld door de opdrachtgever wordt een enquete opgesteld die via het Internet zal worden aangeboden.

5 Doel van de enquête is om toekomstig beleid en klantenservice van Belnet te ondersteunen. Arbeids- en Organisatiepsychologie PETER THEUNS Data-analyse in het kader van de ontwikkeling van een schoudermodel en analyse van de biomechanica van het sternoclaviculair gewricht. Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds BVOT. UA levert aan BVOT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Visielab Toon Huysmans Data analyse in Hyperspectrale Remote Sensing Abstract: Data analyse in Hyperspectrale Remote Sensing VISIE (NATUURKUNDE) Visielab Paul Scheunders Data analyse van de studie "Psychosexual development of patients with disorders of sex development (DSD)" Abstract: Aangeboren aandoeningen van de geslachtsontwikkeling brengen een verscheidenheid aan medische (inclusief chirurgische) en psychosociale uitdagingen met zich mee. Het langetermijn psychoseksueel functioneren en de levenskwaliteit van volwassen patiënten wordt onderzocht en een analyse van het klinisch beleid en alternatieve strategieën wordt uitgevoerd om het psychoseksueel en -sociaal comfort van deze patiënten te vergroten. Vakgroep Uro-gynaecologie Martine Cools Data-analyse van relaties tussen scheepstrafiek, windcondities, golven en erosie in intertidale ecosystemen in het Schelde-estuarium. Abstract: Uit analyse van reeds beschikbare data ivm golfhoogten in intertidale ecosystemen langs het Schelde-estuarium (Rilland, NL) worden golfkenmerken van antropogene scheepsgolven versus natuurlijke windgolven bepaald. De gemeten golfhoogtes worden in verband gebracht met scheepskenmerken en met windsnelheid en richting, en met de stromingen die ze veroorzaken. De stroomsnelheden worden gerelateerd aan optredende erosie, om uiteindelijk de invloed van antropogene scheepstrafiek versus natuurlijke processen op erosie te bepalen. Ecosysteembeheer Stijn Temmerman Data backup schedulering: een wachtrij-theoretische aanpak. Abstract: Tegenwoordig zijn we getuige van een ongeziene groei van data die geproduceerd en opgeslagen wordt. Om verlies van data te vermijden moeten regelmatig backups uitgevoerd worden. Vanwege de enorme hoeveelheid data en het grote aantal gebruikers zijn efficiënte backup scheduling mechanismen cruciaal voor grote bedrijven en in de cloud. We ontwikkelen en evalueren backup scheduling mechanismen via een wachtlijntheoretische aanpak. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Herwig Bruneel Databank 'klachten en gender' Abstract: Het project beoogt de ontwikkeling van een databank voor het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen mannen. Deze databank heeft tot doel de behandeling van klachten en de rapportering ervan aan de onverheden, te ondersteunen. De databank wordt opgebouwd in beide landstalen en moet een hulpmiddel zijn voor de registratie, conservatie en verwerking van klachten rond directe of indirecte discriminatie op basis van het geslacht -hierbij inbegrepen transseksualiteit-, pesterijen (als die verband houden met het geslacht van het slachtoffer) en ongewenst seksueel gedrag, welke onder de bevoegdheid van het instituut vallen. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Maryse Demoor Guy De Tré Databank eighteenth century collections online (ECCO) Abstract: ECCO is een door Thomson Learning - Gale geproduceerde databank, waarin de volledige tekst van zowat Engels- en anderstalige boeken, uitgegeven in het Verenigd Koninkrijk en Amerika tussen 1701 en 1800, opgenomen is, een totaal van ongeveer 33 miljoen pagina's. ECCO is een van de meest uitgebreide documentverzamelingen die ooit op microfilm of in elektronische vorm werden

6 geproduceerd. Vakgroep Engels Jean Pierre Vander Motten Francis Maes René Vermeir Databanken & software voor empirisch onderzoek in financiële economie, accounting, en financiering Abstract: De vereiste databanken en software zullen verschillende (empirische) onderzoeksstromen binnen financiële economie, accounting, en bedrijfsfinanciering ondersteunen. Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering Rudi Vander Vennet Sophie Manigart Ignace De Beelde Heidi Vander Bauwhede Databank Ondergrond Vlaanderen Abstract: Invullen van de stratigrafische interpretatie van geotechnische gegevens in de geologische databank van de Vlaamse Gemeenschap (Databank Ondergrond Vlaanderen? DOV) Vakgroep Geologie en bodemkunde Patric Jacobs Databank ondergrond Vlaanderen 2013 Abstract: Databank ondergrond Vlaanderen 2013 Vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde Databank Ondergrond Vlaanderen? DOV Abstract: Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)-Vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken. Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde Databank Ondergrond Vlaanderen? DOV Abstract: Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV)-Vastleggen van de formele stratigrafie in boringen en sonderingen met opmaak van regionale kaarten voor een aantal typegebieden op basis van de geologie en de geotechnische karakteristieken Vakgroep Geologie en bodemkunde Patric Jacobs Databankondersteuning voor het berekenen van graafsimilariteit in biologische netwerken. Universiteit Hasselt Abstract: Bioinformaticaonderzoek is geëvolueerd van het genoom naar het proteoom (van genen naar proteïnen) en meer recentelijk ook naar het interactoom (interactie tussen proteïnen). Proteïnen zijn essentiële onderdelen van organismes en verrichten belangrijke taken in elk proces binnen een cel. Interacties tussen deze proteïnen kunnen we modelleren als een graaf of een netwerk. Andere voorbeelden van biologische netwerken zijn pathways die vanuit het standpunt van de theoretische informatica kunnen beschouwd worden als automaten verantwoordelijk voor specifieke metabolische processen. Meer en meer biologische netwerken worden verzameld in online databanken (bijvoorbeeld DIP, KEGG, WikiPathways en BioCyc). De zoekmogelijkheden in deze databanken zijn echter beperkt tot het zoeken op sleutelwoorden in metadata-velden of het opzoeken van lineaire netwerken. In het bijzonder is er geen enkele functionaliteit voorzien voor het zoeken naar netwerken gelijkaardig aan een gegeven netwerk. De belangrijkste reden voor deze beperkingen is dat de onderzochte similariteitsmaten voor biologische netwerken niet schalen naar grote verzamelingen. In de wetenschappelijke literatuur zijn bijna uitsluitend similariteitsmaten in termen van graafalignering onderzocht, wat een topologiebewarende similariteitsmaat is gebaseerd op homeomorfismen. Homeomorfismen zijn topologiebewarend in de zin dat toevoegingen en verwijderingen van knopen enkel langs paden toegelaten zijn. Er worden in de literatuur twee types van graafalignering bestudeerd. Lokale alignering zoekt naar voorkomens met een hoge similariteit van een gegeven kleine graaf in een gegeven grote graaf terwijl globale alignering, zoals de naam al doet vermoeden, de globale similariteit tussen twee grafen berekent. Aangezien beide problemen NP-hard zijn heeft men zich voor lokale alignering vooral toegespitst op het vinden van klassen grafen waarvoor alignering in polynomiale tijd kan en op probabilistische algoritmen die niet noodzakelijk altijd het optimale resultaat geven. Onderzoek naar globale graafalignering is nog jong en meestal beperkt tot het uitbreiden van lokale aligneringen. In dit onderzoeksproject willen we een ruimere klasse van similariteitsmaten onderzoeken dan enkel deze gebaseerd op graafalignering, en deze classificeren volgens precisie (biologische relevantie) en schaalbaarheid naar grote verzamelingen van netwerken.

7 Databases en Theoretische Informatica Dries VAN DYCK Frank NEVEN Databank Statistische Informatie inzake Sociale Inclusie. Abstract: Databank Statistische Informatie inzake Sociale Inclusie. CENTRUM VOOR SOCIAAL BELEID Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Bea Cantillon Databank van veertiende-eeuwse niet-lineaire Nederlandse teksten. Opbouw en linguïstisch onderzoek. Abstract: Databank van veertiende-eeuwse niet-lineaire Nederlandse teksten. Opbouw en linguïstisch onderzoek. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Etienne Gillis Georges C De Schutter database-analyse Davidsfonds Abstract: Analyse van de leden van Davidsfonds Dit houdt volgende stappen in: 1. een initiële studie van de datastructuur. Dit moet o.a. leiden tot inzicht in de sterkten en zwakten van uw huidige database. 2. analyse van uw ledenbasis (survival analyse van leden) met een initieel inzicht in welke predictoren belangrijk kunnen zijn in een model voor klantenverloop (customer churn). 3. initiële inzichten in de verschillende producten.diensten die worden aangekocht (of waaraan wordt deelgenomen door de leden). 4. predictieve analyse van klantenverloop 5. Rapportering over elementen 1-4: zowel schriftelijk als in presentatie Vakgroep Marketing Dirk Van den Poel Data-based mechanistic modelling of synaptic plasticity in the hippocampus Afdeling M3-BIORES Jean-Marie Aerts Detlef Balschun Tim Tambuyzer Database ondersteuning voor interactieve data mining. Abstract: Dit project heeft als doel de mogelijkheden voor een overkoepelend systeem voor data mining, een zogenaamde data mining database, te onderzoeken. Het ontwerp van een database systeem voor data mining brengt vele fundamentele vragen met zich mee. Hoe representeren we de data? Op welke manier integreren we de verschillende algoritmes in een bevragingstaal? Hoe kunnen we de bevragingen optimaliseren? Een theoretische en fundamentele benadering van deze vragen staat in dit project centraal. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Toon Calders Jan Paredaens Databases in beeld Abstract: De instelling 'VUB' en het ' Rathenau Instituut' hebben voor het project ' Databases in beeld' een overeenkomst afgesloten die kadert in de dienstverleningsopdracht van de instelling. Hierbij kunnen de onderzoeksresultaten worden overgedragen aan het bedrijf, kan een billijke vergoeding worden afgesproken mbt de valorisatie van het onderzoek of kunnen andere afspraken gemaakt worden aangaande intellectuele eigendom, zoals bepaald in de afgesloten overeenkomst. Recht Wetenschap Technologie en Samenleving Metajuridica Niels VAN DIJK SERGE GUTWIRTH Mireille HILDEBRANDT Database Summarizatie Abstract: In dit onderzoek beogen we de ontwikkeling van verschillende technieken om databanken samen te vatten, gebruik makende van de patronen die in de databank voorkomen. Aan de hand van state of the art data mining technieken trachten we kleine verzamelingen patronen te

8 vinden die de data zo goed mogelijk karakteriseert. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Bart Goethals Michael Mampaey Database summerisatie. Abstract: In dit onderzoek beogen we de ontwikkeling van verschillende technieken om databanken samen te vatten, gebruik makende van de patronen die in de databank voorkomen. Aan de hand van state of the art data mining technieken trachten we kleine verzamelingen patronen te vinden die de data zo goed mogelijk karakteriseert. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Jan Paredaens Michael Mampaey Databases voor onderzoek op "financial constraints" Abstract: De aangevraagde infrastructuur is de verwerving van toegangsrechten tot een aantal databases die fundamentele gegevens bevatten voor onderzoek in de vakgebieden financiële economie, bedrijfsfinanciering en accounting. Vakgroep Financiële economie Paul Van Cauwenberge Rudi Vander Vennet Koen Schoors Databasing the brain - Workshop. (DB workshop) Abstract: Databasing the brain - Workshop. (DB workshop) Theoretische neurobiologie en neuroengineering Erik De Schutter Datacenter ontwerp en implementatie aan UCLV als ICT- hub voor Cubaanse universiteiten Abstract: niet beschikbaar Directie Onderzoeksaangelegendheden Rudy Gevaert Dieter Roefs data communication through polymer waveguides Afdeling ESAT - MICAS Patrick Reynaert Alexander Standaert Data-driven constraint solving. Abstract: Een algemene maar zeer effectieve manier om Constraint Satisfaction Problems (CSPs) op te lossen is om gebruik te maken van constraint solving technieken. In constraint solving modelleert een expert een probleem door beperkingen (`constraints') te formuleren, waarna een generieke `solver' de oplossingen vindt die aan deze beperkingen voldoen. Hoewel er vaakveel probleem-specifieke data beschikbaar is over het probleem, wordt deze veelal genegeerd bij het oplossen van CSPs. Bestaande methoden zijn dus expert-gedreven, en niet gemaakt om slim om te gaan met historische data.ons doel is om een data-gedreven aanpak van constraint solving te onderzoeken. In deze aanpak wordt de data geïntegreerd in het constraint solving proces. Het resultaat is een dynamische aanpak die steeds goede oplossingen kan vinden, ook in veranderende omgevingen. Afdeling Informatica Luc De Raedt Tias Guns Data driven modelling. Abstract: Data driven modelling. Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Data Driven Structured Modelling of Nonlinear Dynamic Systems (SNLSID)

9 Abstract: Today's state-of-the art methods for system and control design are model based. The ever increasing demand for higher performance and efficiency pushes the systems in a nonlinear operation mode so that nonlinear models are required for their design and control. The model quality and the model building cost are becoming limiting factors for further technological developments. To close the gap between the designers and the modellers we propose a fundamentally new approach to deliver highly structured nonlinear models meeting the designer's needs. From a theoretical point of view, the major contribution is the development of a new nonlinear structured modelling framework. From a practical point of view, the new nonlinear modelling paradigm will become an enabling technology to further push the performance and efficiency of system and control design. We follow a multiple approach to identify structured nonlinear models: 1)A bottom up approach that identifies complex block oriented models, including parallel and feedback structures starting from the best linear approximation of the nonlinear system. These models are highly structured from the start. 2) A top down approach in which we develop data driven structure revealing methods starting from initial unstructured nonlinear state space models. 3)An new dedicated experiment design strategy will be developed to retrieve the "best" models with the least experimental cost. Solving these problems is far beyond the actual abilities of the system identification community. However, our long standing recognized experience in frequency domain system identification in the presence of nonlinear distortions, and recent work by the PI and his co-workers guarantee the feasibility of the project. Structured nonlinear model building has applications in traditional industrial and emerging new high technological applications coming, amongst others, from the mechanical, electrical, electronic, telecommunication, and automotive field. Also biomechanical and biomedical applications can take full advantage of this new modelling strategy. Highly structured nonlinear models provide designers with (intuitive) insight that can guide them towards better solutions for tomorrow's products. Elektriciteit JOANNES SCHOUKENS Dataflow-inspired Parallel and Distributed Computing:Practical Techniques and Real-World Use Cases (Dataflowgeïnspireerd parallel en gedistribueerd computergebruik: Praktische technieken en realistische gevallenstudies) Abstract: Als gevolg van de komst van multi-processor system-on-chip (MPSoC) is parallel en gedistribueerd rekenen uitgegroeid tot één van de meest actieve gebieden voor onderzoek in computerwetenschappen. De belangrijkste uitdagingen in parallel en gedistribueerd rekenen zijn het ontwikkelen van parallelle programmeermodellen en de implementatie, planning,geheugenbeheer en synchronizatie ervan. Een veelbelovende techniek om deze problemen aan te pakken zijn dataflow geïnspireerde modellerings- enuitvoer technieken. Hoewel veelbelovend zijn er evenwel nog uitdagingen voor de praktische toepassing van dataflow programmering zoals (1) het niet beschikbaar zijn van herbruikbare bibliotheken, (2) debeperkingen in het uitdrukken van dynamische data-afhankelijkheden, (3)matige middleware ondersteuning, en (4) niet voldoende modellen die aangepast zijn aan de specifieke context van parallel en gedistribueerd rekenen. Dit proefschrift laat zien hoe dataflow-gebaseerde technieken het programmeren en uitv Afdeling Informatica Yolande Berbers Roel Wuyts Zubair Wadood Bhatti Datafusie en gestructureerd input- en output- machinaal leren technieken voor geautomatiseerde klinische codering. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Ontwikkeling database systemen (ADReM) Walter Daelemans Leon Luyten Tim Van den Bulcke Elyne Scheurwegs Datafusie van multi-modale informatie via geavanceerde signaalverwerking, segmentatie en registratietechnieken Abstract: In dit project wordt de synthese van eendimensionale signaalinformatie en tweedimensionale beeldinformatie nagestreefd in een raamwerk waarin zowel kenmerkclassificatie, beeldsegmentatie en beeldregistratie worden geïntegreerd. Als inputsignalen worden verschillende medische modaliteiten gebruikt: electro-encephalograms, magnetische resonantie beeldvolumes en echografiebeelden van premature baby's. Het uiteindelijke doel van dit project is een theoretisch kader te ontwikkelen waarin de relevante beeld- en signaalinformatie op een hoog niveau gecombineerd kunnen worden in functie van hun diagnostische waarde. Vakgroep Telecommunicatie en informatieverwerking Wilfried Philips Datafusie voor beeldanalyse in aardobservatie. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Visielab Paul Scheunders

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) www.researchportal.be - 19 Aug 2015 08:42:54 Onderzoeksprojecten (450-500 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Positive deviance: a study of measurements and determinants. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840)

Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:26:32 Onderzoeksprojecten (300-350 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Static and dynamic countermeasures for implementation-level vulnerabilities.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) www.researchportal.be - 26 Aug 2015 09:28:31 Onderzoeksprojecten (4750-4800 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) PHOSFOS-Photonic skins for optical sensing. Abstract: Studie rondt

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735)

Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:41:08 Onderzoeksprojecten (17300-17350 van 29735) Delay Aversion bij jongeren met ADHD en at risk voor vroegtijdig drugsgebruik: een fmri-studie. Abstract: Kinderen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:47:59 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) www.researchportal.be - 25 Aug 2015 05:01:23 Onderzoeksprojecten (20500-21000 van 29735) Experimenteel onderzoek in vlammen op industriele schaal. Abstract: Het project is gericht op het gebruik van FTIR

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) wwwresearchportalbe - 26 Aug 2015 05:39:23 Onderzoeksprojecten (1-500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Materiaaltechnologie, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Abstract: Nguyen Van Tam Departement

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 05:48:00 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid ZAP-startkrediet 2013 Abstract: Startkrediet toegekend aan nieuw lid ZAP kader

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:12 Onderzoeksprojecten (7000-7500 van 29735) Snaartheorie en singulariteiten in de ruimte-tijd. Abstract: De algemene relativiteitstheorie geeft een uitstekende

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686)

Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:23:47 Onderzoeksprojecten (4450-4500 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: Handelsrecht, Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Onderzoeksovereenkomst VUB - ICCI

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 06:46:51 Onderzoeksprojecten (5800-5850 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Economic and network aware grid resource management. Abstract:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840)

Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 21:29:31 Onderzoeksprojecten (50-100 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie Understanding the bigger picture: Deeper insights into biology through

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:53:17 Onderzoeksprojecten (13650-13700 van 29735) A research on the use of Ubiquitous Urban Games to generate Mental Maps Universiteit Hasselt Abstract: Het doel van

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735)

Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) www.researchportal.be - 28 Aug 2015 08:46:11 Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735) MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Vakgroep Marketing Patrick Van

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897)

Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 19:37:04 Onderzoeksprojecten (450-500 van 897) Zoekfilter: Classificaties: Economie, econometrie, economische theorie, economische systemen, economische politiek Doel-

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686)

Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) www.researchportal.be - 24 Aug 2015 05:11:45 Onderzoeksprojecten (2600-2650 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Betaalbaar wonen en de impact van woonsubsidies in Vlaanderen.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 09:54:58 Onderzoeksprojecten (1-500 van 5444) Zoekfilter: Classificaties: TOEGEPASTE WETENSCHAPPEN (T) Onderzoeksdomein applicatie levensmiddelenindustrie Hogeschool

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85)

Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) www.researchportal.be - 3 Sep 2015 11:51:40 Onderzoeksprojecten (1-50 van 85) Zoekfilter: Classificaties: Informatie, documentatie, bibliotheekwetenschappen, archiefwetenschappen Koppeling Databank ondergrond

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126)

Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 09:31:14 Onderzoeksprojecten (1-126 van 126) Zoekfilter: Classificaties: Marktstudie Wie heeft de macht? Een empirisch onderzoek naar de machtsverhouding tussen retailer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 19:30:27 Onderzoeksprojecten (18500-19000 van 29735) Good practices in citizenship education: the impact of school on political attitudes Faculteit Sociale Wetenschappen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840)

Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 12:13:15 Onderzoeksprojecten (400-450 van 840) Zoekfilter: Classificaties: Informatica, systeemtheorie. Yves Moreau Joris De Ranter Geïntegreerde modelgebaseerde predictieve

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336)

Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) www.researchportal.be - 4 Sep 2015 20:11:17 Onderzoeksprojecten (1-336 van 336) Zoekfilter: Classificaties: Bedrijfsbeleid Onderzoek ter bevordering van de kwaliteitszorg in de vlaamse sportverenigingen

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735)

Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735) www.researchportal.be - 5 Sep 2015 05:04:06 Onderzoeksprojecten (6500-7000 van 29735) Identificatie en beheersing van schimmelontwikkeling in geconserveerde ruwvoeders Hogeschool Gent Abstract: Het project

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168)

Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 03:29:24 Onderzoeksprojecten (1-168 van 168) Zoekfilter: Classificaties: Stedebouw en ruimtelijke ordening Zwart Water - Grijze NederzettingenHuishoudelijk afvalwaterbeheer

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401)

Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) www.researchportal.be - 23 Aug 2015 18:40:46 Onderzoeksprojecten (5650-5700 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Aspect-georiënteerde technieken voor contextafhankelijke Web applicaties.

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401)

Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) www.researchportal.be - 18 Sep 2015 15:03:53 Onderzoeksprojecten (4600-4650 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) Ingebedde luminescente fosfors voor geavanceerde fotonische materialen:

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735)

Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) www.researchportal.be - 27 Aug 2015 01:30:54 Onderzoeksprojecten (18650-18700 van 29735) OCAPI - Ontsluiting van CGN annotatie voor portabiliteit naar nieuwe informatiebronnen. Abstract: OCAPI - Ontsluiting

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686)

Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686) www.researchportal.be - 29 Aug 2015 06:17:26 Onderzoeksprojecten (1650-1700 van 6686) Zoekfilter: Classificaties: SOCIALE WETENSCHAPPEN (S) Rewarding healthy food choices. OE School vr Massacommunicatieresearch

Nadere informatie

Innovatie Wetenschap Technologie

Innovatie Wetenschap Technologie IWT-Studies IWT-Observatorium Innovatie Wetenschap Technologie ICT-Monitor Vlaanderen: Eindrapport van een haalbaarheidsstudie 39 RENÉ WINTJES THEO DUNNEWIJK HUGO HOLLANDERS COLOFON IWT-Studies worden

Nadere informatie