ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik"

Transcriptie

1 ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik

2 Wat is een ESCo ESCo brengt duurzaamheid binnen handbereik Lagere energielasten, beter onderhoud en meer comfort. Dat zijn de grote winstpunten van een Energy Service Company (ESCo): dé groene formule voor het verduurzamen van gebouwen. In Amerika, Engeland en Duitsland wordt deze bijzondere samenwerkingsvorm al met veel succes toegepast. Ook in Nederland biedt een ESCo grote kansen.

3 Wat is een ESCo Wat is een ESCo? Een ESCo ontwerpt, financiert en realiseert energiebesparende maatregelen voor één of meerdere gebouwen. Daarnaast verzorgt de ESCo het onderhoud en beheer van deze gebouwen. Door deze investeringen gaat uw energierekening blijvend omlaag, nemen de levensduur en de waarde van uw vastgoed toe en wordt dit aantrekkelijker voor huurders. Bovendien levert u een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO 2 -uitstoot. De basis voor een ESCo is een energieprestatiecontract in combinatie met een meerjarig onderhoudscontract waarin afspraken staan over energieverbruik, onderhoud en beheer. Met dit contract verplicht de ESCo zich om een groot aantal energiebesparende maatregelen te nemen, en deze zelf te financieren. De ESCo verdient deze investeringen terug uit het rendement dat deze maatregelen oplevert. Zo biedt een ESCo u een uitgelezen kans om uw gebouwen groener, duurzamer en energiezuiniger te maken, zónder daar extra voor te betalen.

4 Wat is een ESCo De combinatie van vergaande energiereductie en verbetering van het binnenklimaat is indrukwekkend en betekent een doorbraak in Nederland voor het verduurzamen van gebouwen door de inzet van een ESCo Vastgoedmarkt Kenmerken > Grondige revitalisering van gebouwen: groener, gezonder en energiezuiniger > Optimaal onderhoud en beheer tegen minimale kosten > Budgetneutraal: opdrachtgever loopt geen financieel risico > Gegarandeerde energiebesparing, vastgelegd in een prestatiecontract > Positieve bijdrage aan een beter klimaat door reductie van CO 2 -uitstoot > Bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen > Meer comfort voor de gebruiker > Hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit > Grote kwaliteitsimpuls voor gebouwen en stijging van de marktwaarde

5 De opbrengsten voor Rotterdam van deze eerste ESCoovereenkomst zijn indrukwekkend. De gemeente kan met gesloten beurs een aanzienlijke en gegarandeerde besparing op het energieverbruik en de onderhoudskosten realiseren. Bovendien wordt het comfort in de zwembaden vergroot Real Estate Wat maakt een ESCo bijzonder Uniek aan een ESCo is dat de opdrachtgever geen financieel risico draagt. In het prestatiecontract staat precies welke energiebesparing de ESCo zal realiseren. Valt de besparing hoger uit, dan komt die ten goede aan beide partijen. Zo wordt de ESCo sterk geprikkeld om voortdurend te blijven zoeken naar verbeteringen. Zelf hoeft u niet te investeren in technische kennis. De ESCo neemt zowel het ontwerp als de realisatie van de energiebesparingen volledig op zich. Ook op het gebied van onderhoud en beheer kan de ESCo u geheel ontzorgen. Financieel voordeel > Lange looptijd van het contract maakt extra besparingen mogelijk > Beide partijen profiteren als energiebesparingen hoger uitvallen dan afgesproken Hogere kwaliteit > Toepassing van de nieuwste energiebesparende technieken > Meer aandacht voor innovatie dan bij reguliere aanbestedingen > Grote prikkel om te zoeken naar creatieve oplossingen Minder zorgen > ESCo neemt onderhoud en beheer volledig over > Indien gewenst ook aandacht voor zaken als binnenklimaat en brandveiligheid > Eenvoudige aanpassing van gemaakte afspraken bij wijzigingen in de vastgoedportefeuille Wat is een ESCo

6 Hoe is het ESCo-model ontstaan? Tijdens de oliecrisis van de jaren zeventig zochten ondernemers naar nieuwe manieren om de sterk stijgende energiekosten het hoofd te bieden. Eén van de bedrijven die hierop insprong, was het Texaanse Time Energy, dat een technologie ontwikkelde om licht en andere apparatuur automatisch aan en uit te schakelen. Toen het bedrijf merkte dat deze nieuwe technologie op aarzeling bij potentiële klanten stuitte, besloten ze het op voorhand te installeren en als beloning om een percentage van de besparingen te vragen. De basis voor het ESCo-model was hiermee gelegd. Wat is een ESCo Inmiddels bestaan er ESCo s in diverse soorten en maten, waarbij er een duidelijke trend is naar verdere integratie van disciplines. Zo verzorgt een hedendaagse ESCo niet alleen de voorfinanciering, maar ook het ontwerp, onderhoud en beheer. Ook geeft de ESCo garanties af op de besparingen en worden alle parameters nauwlettend gemeten, om te kunnen bijsturen indien nodig. Clinton Climate Initiative De methode voor het verduurzamen van gebouwen die een ESCo hanteert, wordt ook wel building retrofit genoemd. Oftewel: het realiseren van energie- en waterbesparing in een bepaalde periode, waarbij de investering wordt terugverdiend uit de bespaarde kosten. Building retrofit wordt gezien als meest geschikte methode om vastgoed energiezuiniger te maken en is ontwikkeld door het Clinton Climate Initiative van voormalig president Bill Clinton. Binnen dit initiatief tekenden 40 wereldsteden (waaronder Amsterdam en Rotterdam) voor CO 2 -reductie en duurzaamheid in hun stad. In veel landen wordt building retrofit al met veel succes toegepast. In Nederland doet de gemeente Rotterdam er nu als eerste publieke organisatie ervaring mee op.

7 ESCo s in het buitenland In Amerika, Duitsland en Groot-Brittannië is de samenwerking met ESCo s reeds gemeengoed en erg succesvol. Gemiddeld wordt in deze landen een besparing van 30% gegarandeerd. Ook in België wint het ESCo-model snel terrein. In Nederland zijn ESCo s echter nog relatief onbekend, waardoor veel besparingspotentieel onbenut blijft. Wat is een ESCo Empire State Building, New York > Energiebesparing: 38% > Reductie CO 2 -uitstoot: ton in 15 jaar > Kostenbesparing: 4,4 miljoen dollar per jaar Straatverlichting Los Angeles > Energiebesparing: 40% > Reductie CO 2 -uitstoot: ton per jaar > Kostenbesparing: 10 miljoen dollar per jaar Zwembaden Berlijn > Energiebesparing: 33% > Reductie CO 2 -uitstoot: ton per jaar > Kostenbesparing: 1,6 miljoen euro per jaar King s Cross Station, London > Energiebesparing: 39% > Reductie CO 2 -uitstoot: 50% reductie ten opzichte van gemiddelde > Nu gebiedsontwikkeling

8 Wat is het geheim? Een ESCo gebruikt de opbrengsten uit energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd om maatregelen met een langere terugverdientijd te realiseren. De lange looptijd van het contract maakt oplossingen mogelijk die anders buiten bereik waren gebleven. In tegenstelling tot een traditionele aanbesteding, waarbij vaak sprake is van een dichtgetimmerd programma van eisen, wordt gewerkt met functionele doelen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor creatieve en innovatieve oplossingen. Voor wie is een ESCo interessant? Vooral als uw gebouwen veel energie verbruiken en regelmatig onderhoud vergen, is het inschakelen van een ESCo een zeer interessante optie. Denk aan kantoren, scholen en zorginstellingen, maar ook aan sporthallen, zwembaden en theaters. Hoe werkt het Energiekosten Huidige gebruikskosten Vergoeding aan ESCo Gebruikskosten na aanbesteding Energie Prestatie Contract Start contractperiode Einde contractperiode Tijd

9 Voor wie is een ESCo interessant? Overheidsvastgoed Een ESCo helpt u om gebouwen aantrekkelijker te maken voor nieuwe huurders, door het energieverbruik terug te dringen en te zorgen voor meer comfort. Maar ook voor bestaande gebruikers biedt een ESCo grote voordelen. Zo leidt de verbetering van het binnenklimaat tot een hogere productiviteit en een lager ziekteverzuim. Hoe werkt het Een ESCo kan uw vastgoedorganisatie professionaliseren, door u volledig te ontzorgen op het gebied van onderhoud en beheer. Uw energierekening daalt, terwijl de waarde van uw vastgoed juist toeneemt. Bovendien stelt een ESCo u in staat een belangrijke bijdrage te leveren aan uw MVO-doelen en tegemoet te komen aan de wens tot duurzaam inkopen. Duurzaamheid zal met de jaren een steeds belangrijker aspect worden in de waardebepaling van vastgoed Hamit Karakus, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening gemeente Rotterdam

10 Voor wie is een ESCo interessant? Onderwijs en zorg Zowel in het onderwijs als de zorg zijn veel instellingen gehuisvest in verouderde gebouwen, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Renovatie of nieuwbouw is echter kostbaar, terwijl de financieringseisen steeds strenger worden en nogal wat organisaties kampen met solvabiliteitsproblemen. Inzet van een ESCo is dan een prima alternatief. Hoe werkt het Een ESCo helpt u uw vastgoed op te frissen, door het een aanzienlijke kwaliteitsimpuls te geven. Deze verbeterslag heeft een positief effect op de leeromgeving (onderwijs) en kan een bijdrage leveren aan het scheppen van een omgeving die het herstel na ziekte bevordert (zorg). Op budgetneutrale wijze kunt u het gebruiksgemak van uw gebouwen sterk verbeteren, waarbij u ook nog eens een bijdrage levert aan de reductie van CO 2 -uitstoot. ESCo-dienstverlening is uitermate geschikt om met weinig beleidsgeld veel te bereiken Albert Hulshoff, adviseur utiliteitsbouw bij Agentschap NL

11 Voor wie is een ESCo interessant? Commercieel vastgoed Al jarenlang is in de zakelijke kantorenmarkt sprake van toenemende structurele leegstand. Steeds vaker leidt dit tot discussies over afwaardering en het transformeren van kantoren tot bijvoorbeeld studentenwoningen, hotels of datacenters. De opkomst van Het Nieuwe Werken en het schrappen van planontwikkelingen door gemeenten zullen deze trend alleen maar versterken. Het inschakelen van een ESCo is een uitstekende manier om deze ontwikkeling het hoofd te bieden. Hoe werkt het Met een ESCo vergroot u de tevredenheid van uw huurders, verhoogt u de kans op contractverlenging en kunt u huurverhoging (in ruil voor dalende servicekosten) bespreekbaar maken. Een duurzaam gebouw heeft betere energielabels, komt eerder in aanmerking voor het keurmerk BREEAM-NL en draagt bij aan een positief imago. Zo nemen de kwaliteit, levensduur en waarde van uw vastgoed sterk toe, zonder dat u zelf daarin hoeft te investeren. ESCo s kunnen de komende twee jaar circa een kwart van de verwachte gasbesparing in de utiliteitsbouw realiseren. ESCo s zijn bovendien uitermate geschikt om de split incentive te doorbreken, het probleem in de vastgoedsector dat de eigenaar investeert in besparende maatregelen, maar de huurder hiervan profiteert Albert Hulshoff, adviseur utiliteitsbouw bij Agentschap NL

12 Wat kan een ESCo voor u betekenen? Overheids - gebouwen Onderwijs Zorginstellingen Commercieel vastgoed Budgetneutraal revitaliseren Reductie energieverbruik en CO 2 -uitstoot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Verbetering imago Meer comfort voor gebruikers Hogere medewerkertevredenheid Hogere productiviteit Lager ziekteverzuim Ontzorging bij beheer en onderhoud Waardestijging vastgoed Professionalisering vastgoedorganisatie Betere energielabels Behalen keurmerk BREEAM-NL Combinatie met Het Nieuwe Werken Verbetering leeromgeving Verbetering healing environment Grotere huurdertevredenheid Mogelijkheid om huurders te behouden Mogelijkheid van huurverhoging Hoe werkt het

13 Verbetering van uw vastgoed in zes stappen Hoe werkt het STAP 1 STAP 2 STAP 3 STAP 4 STAP 5 STAP 6 Samen met de ESCo stelt u vast welke gebouwen het meest in aanmerking komen voor verduurzaming. Hierbij wordt onder andere gekeken naar leeftijd, locatie en gepland groot onderhoud. De ESCo brengt het huidige energieverbruik van de geselecteerde panden uitgebreid in kaart en onderzoekt welke besparingen er mogelijk zijn. Op basis van dit onderzoek stelt de ESCo een energiebesparingsplan op om de energievraag te beperken, energie efficiënt te gebruiken en waar mogelijk duurzaam op te wekken. U sluit een prestatiecontract met de ESCo, waarin in ieder geval afspraken staan over energieverbruik, onderhoud en beheer. Ook kunt u afspraken vastleggen over andere verbeterpunten, zoals het binnenklimaat en de brandveiligheid De ESCo dringt het energieverbruik terug, door bijvoorbeeld te investeren in betere isolatie, nieuwe verwarmingsinstallaties en zuinige verlichting. Al deze aanpassingen financiert de ESCo zelf, eventueel in samenwerking met een bank. De ESCo verdient de investeringen terug uit de gerealiseerde besparingen. Zelf loopt u dus geen financieel risico. Dankzij alle investeringen dalen zowel de energiekosten als de kosten van onderhoud en beheer. Het prestatiecontract prikkelt de ESCo om voortdurend te blijven zoeken naar innovatieve oplossingen. Van deze oplossingen profiteren beide partijen. Als de ESCo hogere energiebesparingen weet te realiseren dan afgesproken, dan deelt u mee in de opbrengsten.

14 Beter isoleren van gevels en daken Voorbeelden van energiebesparende maatregelen Hoe werkt het Efficiëntere luchtbehandelingsystemen Plaatsen van energiezuinige ECO-verlichting Toepassen van warmtekrachtkoppeling Plaatsen van warmtepompen Nieuwe verwarmingsinstallaties Installeren van een gebouwbeheerssysteem

15 Succesfactoren Wanneer haalt een ESCo voor u het hoogste rendement? In de eerste plaats is het inschakelen van een ESCo vooral aantrekkelijk als uw gebouwen grote installaties bevatten en het energieverbruik een bepaald volume heeft. Hoe hoger het verbruik, hoe groter de kans dat hier aanzienlijk op kan worden bespaard. Hoe werkt het In de tweede plaats is het verstandig om meerdere gebouwen onder te brengen in één overeenkomst. Dit verlaagt de aanbestedingskosten per gebouw en stelt de ESCo in staat de risico s te spreiden. Tot slot verdient een langdurige samenwerking de voorkeur. Een duurzaam partnerschap stelt de ESCo in staat om meer energiebesparingen te realiseren. Opbrengsten uit maatregelen met een korte terugverdientijd kan de ESCo dan gebruiken om maatregelen met een lange terugverdientijd te nemen. Vooral deze laatste investeringen komen de kwaliteit en de waarde van uw vastgoed zeer ten goede. Het Nieuwe Werken De inzet van een ESCo kan uitstekend worden gecombineerd met Het Nieuwe Werken. Invoering van Het Nieuwe Werken beïnvloedt de haalbaarheid van een revitalisering doorgaans positief en kan voor huurders een sterke stimulans zijn om langer van het vastgoed gebruik te maken.

16 ESCo Strukton maakt Rotterdamse zwembaden zuiniger, groener en gezonder In de praktijk In april 2011 hebben de gemeente Rotterdam en de ESCo Strukton een tienjarig onderhoud- en energieprestatiecontract afgesloten voor negen Rotterdamse zwembaden. Kern van dit contract is dat Strukton het energieverbruik van de zwembaden sterk zal terugdringen en het onderhoud en beheer geheel van de gemeente overneemt. Dit levert een gegarandeerde besparing op van 4,5 miljoen euro. Een prachtige stap naar Rotterdam zuiniger, groener en gezonder Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte gemeente Rotterdam Om deze besparing te realiseren, investeert de ESCo onder andere in warmtepompen, aanwezigheidsdetectie en ECO-verlichting. Ook vergroot de ESCo het comfort voor de bezoeker, bijvoorbeeld door een UVC-reactor te installeren. Dankzij deze apparatuur hoeft er minder chloor in het zwemwater te worden gebruikt en hebben bezoekers minder last van oog- en huidirritatie. Beter klimaat Het ESCo-contract is de eerste stap van het programma Rotterdamse Groene Gebouwen: een ambitieus plan van de gemeente om al haar vastgoed (zo n gebouwen) duurzaam te maken. Gestart is met de zwembaden, omdat juist die grootverbruikers zijn van energie en water. In de toekomst wil de gemeente nog veel meer gebouwen verduurzamen, zoals sporthallen, scholen, theaters en musea. Op deze manier levert Rotterdam een belangrijke bijdrage aan het Clinton Climate Initiative, waarin 40 wereldsteden hebben afgesproken hun CO 2 -uitstoot terug te dringen.

17 Kerncijfers Opdrachtgever: gemeente Rotterdam Looptijd contract: 10 jaar Uitvoerder: Strukton in samenwerking met zwembadspecialist Hellebrekers Technieken Start werkzaamheden: april 2011 In de praktijk > 34% minder energiekosten: 3,4 miljoen > 15% minder onderhoudskosten: 1,3 miljoen > Totale besparing: 4,7 miljoen > 34% minder energiekosten: 3,4 miljoen euro (netto contant) > 15% minder onderhoudskosten: 1,3 miljoen euro (netto contant) > Totale besparing: 4,7 miljoen euro > 43% minder gas > Betere waterkwaliteit > 24% minder elektriciteit > Beter binnenklimaat > 9% minder water > Betere luchtkwaliteit > 20% lokaal opgewekte elektriciteit > ton minder CO 2 -uitstoot per jaar (gelijk aan de uitstoot van 500 woningen) Harde garanties > Als de ESCo er niet in slaagt de afgesproken energiebesparing te realiseren, legt Strukton het verschil zelf bij. > Als de ESCo een hogere energiebesparing realiseert, profiteren zowel de ESCo als de gemeente Rotterdam. Zwembad Afrikaanderplein Zwembad Alexander Zwembad Hoogvliet Zwembad IJsselmonde Zwembad Overschie Zwembad Charlois Sportcentrum West Sportcentrum Schuttersveld Sportcentrum De Wilgenring

18 Veelgestelde vragen In de praktijk Wat levert de ESCo de gemeente Rotterdam financieel op? Met de aanpassingen die worden gedaan om de zwembaden te verduurzamen, nemen de lasten voor energie- en waterverbruik af. Over tien jaar zijn de investeringen terugverdiend en leveren ze de gemeente geld op. Op het onderhoud en beheer incasseert de gemeente direct een financieel voordeel, namelijk een verlaging van het onderhoudsbudget. Dit wordt direct verrekend in de kostendekkende huurprijs. De winst op de korte termijn zit natuurlijk ook in de verhoging van het gebruikerscomfort en de kwaliteitsverbetering van de gebouwen. Meer comfort kan leiden tot een hogere kaartverkoop, waardoor ook op dat onderdeel financieel voordeel ontstaat. Leiden de besparingen tot minder gemeentelijk personeel? Nee, het onderhoud van de zwembaden werd al door de gemeente uitbesteed aan verschillende externe partijen. Dit onderhoud wordt nu uitbesteed via één contract en zal daardoor efficiënter en goedkoper worden. De bedrijfsleiders van de baden krijgen nu één aanspreekpunt, wat erg prettig is. Hoe zijn de onderhandelingen met de aanbieders voor de Rotterdamse zwembaden verlopen? De gemeente Rotterdam heeft een Europese aanbestedingsprocedure doorlopen om een marktpartij te selecteren die de beste oplossingen voor de zwembaden biedt. De gemeente heeft daarbij gebruik gemaakt van de concurrentiegerichte dialoog. Wat is een concurrentiegerichte dialoog? Een concurrentiegerichte dialoog is een aanbestedingsprocedure waarin volop ruimte is om samen met geselecteerde marktpartijen verschillende oplossingen te verkennen. Uiteindelijk leidt deze dialoog tot biedingen die optimaal aansluiten op de behoeften van de opdrachtgever. Hierdoor ontstaat een maximaal haalbare oplossing, die anders waarschijnlijk niet bereikt zou zijn. Een concurrentiegerichte dialoog wordt toegepast bij projecten waarin de exacte omvang en benodigde oplossingen vooraf niet volledig zijn aan te geven. Wat is een onderhouds- en energieprestatiecontract? Een onderhouds- en energieprestatiecontract is een overeenkomst tussen een opdrachtgever en een ESCo. In het contract zijn de energiebesparing die de ESCo aan de opdrachtgever garandeert juridisch vastgelegd, evenals alle noodzakelijke werkzaamheden voor het volledige beheer en onderhoud van gebouwen en installaties. In verschillende plannen, zoals een energiebesparingsplan en een uitvoeringsplan, is vastgelegd hoe dit gebeurt. Uitgangspunt is dat verlaging van de energie- en waterlasten de investering en onderhoudskosten van de besparende maatregelen dekt en dat de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer en onderhoud bij de ESCo ligt. Doordat de ESCo slim omgaat met de investeringen, is er minder onderhoudbudget nodig. Wat gebeurt er als Strukton niet aan de eisen van de gemeente Rotterdam voldoet? Overeenkomstig de afspraken zal de kwaliteit van de geleverde dienstverlening de komende tien jaar intensief worden gecontroleerd. Hiervoor zijn in het contract verschillende door Strukton te behalen resultaten en uitvoeringsnormen vastgesteld. Als blijkt dat de gemaakte resultaatafspraken en overeengekomen normen niet worden behaald, treden er direct verschillende correctiemechanismen in werking (zoals een bonus/malus-systeem) om te zorgen dat de vereiste kwaliteit alsnog wordt behaald. Hiervoor zijn direct opeisbare garanties van Strukton overeengekomen. Waarom verduurzaamt de gemeente Rotterdam haar gebouwen niet zelf? De succesfactor van het project is de geïntegreerde aanpak met professionele markpartijen die gespecialiseerd zijn in zwembadtechnieken en geïntegreerd gebouwonderhoud. Deze partijen hebben optimaal ingespeeld op de specifieke uitvraag van de gemeente. Ze zijn met innovatieve oplossingen gekomen die de gemeente op zich zelf niet kan voorschrijven. Daarvoor is een gespecialiseerd bedrijf nodig dat dagelijks met deze materie bezig is. Naast verstand van zwembadinstallatietechniek moesten de marktpartijen ook sterk integraal nadenken om tot de beste oplossing te komen. Er is een sterke interactie tussen investeren in installaties, gebouwbeheer en onderhoud. De energiebesparingdoelstellingen hebben als vliegwiel gewerkt voor de verbetering van de gebouwen, lagere onderhoudskosten en verdere ontzorging van de vastgoedbeheerder Rotterdam. Bovendien resulteert het in een verhoging van de gebruikskwaliteit van de baden. Zie ook:

19 Optimalisatie van warmtekrachtkoppeling Energiebesparende maatregelen in de Rotterdamse zwembaden In de praktijk Betere regeling van de temperatuur Aanwezigheidsdetectie Isolatie van glijbanen Automatisch legionellabeheer Zuivering van zwemwater met een UVC-reactor, waardoor het water minder vaak hoeft te worden ververst en er minder chloor nodig is Afdekken van zwembaden na sluitingstijd

20 Totaalpakket In het contract tussen de gemeente Rotterdam en de ESCo Strukton staan niet alleen afspraken over energiebesparing en CO 2 -reductie, maar ook over onderhoud en beheer, kwaliteit en comfort. Groot voordeel van deze totaaloplossing is dat het onderhoud en beheer van de negen zwembaden is ondergebracht in één allesomvattend contract. In de praktijk We krijgen nu al complimenten dat het zwembadwater nog nooit zo helder is geweest! Het prestatiecontract prikkelt ons om nog beter te presteren De komende tien jaar is Strukton verantwoordelijk voor alle onderhoudswerkzaamheden, inclusief het beheer van de waterkwaliteit, uitvoeren van reparaties en verhelpen van mogelijke storingen. Ook het repareren van vernielingen en verwijderen van graffiti zijn in het contract opgenomen. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen de zwembaden efficiënter en effectiever worden beheerd, bijvoorbeeld door tijdig preventief onderhoud te plegen. Tevens levert de uitbesteding direct een aanzienlijke kostenbesparing op. Omdat Strukton investeert in nieuwe systemen, zal het onderhoudsbudget minder worden aangesproken. Jeroen Mieris, sr. projectmanager Strukton Worksphere We krijgen nu al complimenten dat het zwembadwater nog nooit zo helder is geweest! Het prestatiecontract prikkelt ons om nog beter te presteren Jeroen Mieris, projectmanager Strukton Integrale Projecten

21 Waarom Strukton? Bewezen prestaties Al vele jaren loopt Strukton voorop in Nederland als het gaat om design, build, finance, maintain en operate (DBFMO) contracten. Strukton heeft unieke kennis en uitgebreide en langdurige ervaring. Hierdoor zijn wij als geen ander in staat om u van deskundig advies te voorzien op het gebied van financiering, total life cycle management (initiatie en exploitatie), bouwkunde en techniek. Waarom Strukton Ruime ervaring met revitalisering van gebouwen Verschillende grote, kleine en prestigieuze projecten op gebied van revitalisering en energiezuinigheid en verduurzaming zijn door Strukton gerealiseerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de revitalisatie van het Ministerie van Financiën en de nieuwe huisvesting van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst te Groningen. Financiering Door onze ervaring met DBFMO projecten hebben wij veel kennis opgedaan over de financieringsconstructies die nodig zijn om revitalisering en/of verduurzaming mogelijk te maken. Bij ESCo-contractvormen kunnen wij, indien gewenst, het financieringsrisico van u overnemen. Denk en Doe-kracht Wij combineren denken met doen. Wij bedenken en ontwerpen (eventueel in gezamenlijkheid met onze opdrachtgevers) maatregelen voor verduurzaming of revitalisering maar zijn ook in staat deze maatregelen en ontwerpen in de praktijk toe te passen. Strukton geeft hierop harde garanties.

22 Meer weten? > Op staat een uitgebreid overzicht met veel gestelde vragen over de verduurzaming van de Rotterdamse zwembaden. > Op vindt u uitgebreide informatie over het programma Rotterdamse Groene Gebouwen. > Op vindt u onder andere een ESCo-modelovereenkomst, een leidraad voor prestatiecontracten en verschillende video s over de Rotterdamse zwembaden. > Op leest u alles over het Clinton Global Initiative en de energiebesparingen in het Empire State Building in New York. > Op vindt u meer informatie over BREEAM-NL, het keurmerk van de Dutch Green Building Council om gebouwen beter op hun duurzaamheidprestaties te kunnen beoordelen. > Op vindt u alle ins en outs over de Europese aanbestedingsprocedures. > Op vindt u een interessant verslag van een seminar dat PPS Netwerk Nederland op 7 november 2011 organiseerde om kennis over ESCo s te delen. > Op leest u meer over de activiteiten van Strukton Worksphere, specialist in installatietechniek. > Op maakt u kennis met Strukton Integrale Projecten, expert op het gebied van publiek-private samenwerking (pps). Waarom Strukton

23 binnen handbereik Nog meer weten? Neem dan contact op met: > Peter van Schijndel van Strukton via of Versie 2.0, september 2012

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing Inclusief vijf cases en experttips Case 4: Renovatie Alliander te Duiven Voorwoord Gratis energiebesparing; het lijkt te mooi om waar te zijn.

Nadere informatie

2011, jaargang 11. People Planet Profit

2011, jaargang 11. People Planet Profit Performance oktober 2011, jaargang 11 People Planet Profit Performance & Duurzaamheid 06 08 12 16 28 Inhoud Colofon 06 Bert Lavrijsen, directeur/eigenaar van Laco 08 Clinton Climate Initiative 12 Rob Moelker,

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen

Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Energiealert Woningcorporaties, vastgoed en bouw ING Economisch Bureau Hand in hand naar energie neutrale gebouwen Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 30% van het totale energieverbruik. De bouwsector

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Energiebesparing organiseren met ESCo s

Energiebesparing organiseren met ESCo s # Energiebesparing organiseren met ESCo s White paper 2; de visie van experts en elf praktijkvoorbeelden ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing 1 Fotograaf: Renilde Huizenga Voorwoord

Nadere informatie

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart...

GREEN OFFICE 3TIPS FINANCIËLE VOORDELEN DOOR DUURZAAMHEID. Nummer 2/April 13. 4 experts over: ESCo. Balans. Groen zit in ons hart... DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID Nummer 2/April 13 GREEN OFFICE 3TIPS 4 experts over: Renoveren naar energieneutraal

Nadere informatie

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities

DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED. Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities DUURZAAMHEID EN COMMERCIEEL VASTGOED Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities 2 Duurzaamheid en commercieel vastgoed Het ABC van organisaties, termen, begrippen en definities Voorwoord

Nadere informatie

In de groene versnelling

In de groene versnelling Performance oktober 2012, jaargang 12 In de groene versnelling Performance in de groene versnelling 06 08 12 14 18 Inhoud Colofon 06 De 3 P s van Honeywell Validation 08 LUMC, Kwaliteitborg voor cleanrooms

Nadere informatie

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES

VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES medianieuwsbrief NIEUWSbrief nummer 3 December 2010 VERGROENING VAN VASTGOED ALS VOORWAARDE VOOR DUURZAAM SUCCES Voordat de oprichting van Cofely Energy Solutions een feit was - op de kop af nu één jaar

Nadere informatie

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed

Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Enorme energiebesparing mogelijk in gemeentelijk vastgoed Op het maatschappelijk vastgoed kan 450 miljoen euro per jaar aan energiekosten worden bespaard. Veel gemeenten zijn bezig het beheer van hun vastgoed

Nadere informatie

Verbetering door verduurzaming

Verbetering door verduurzaming Het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande kantoren Januari 2011 www.dtz.nl www.dtz.com Abstract Dit onderzoek richt zich op de invloed van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande

Nadere informatie

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant

Duurzame Gebouwen Nieuwskrant Duurzame Gebouwen Nieuwskrant 10e Editie juni 2013 Verduurzamen van gebouwen bespaart niet alleen veel energie, CO2 en geld, maar leidt vooral tot een betere verhuurbaarheid, hogere vastgoedwaarde en beter

Nadere informatie

FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER

FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER DIT IS EEN BIJLAGE VAN RHIJNVIS MEDIA. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE TELEGRAAF. FACILITY MANAGEMENT, VASTGOED & GEBOUWBEHEER EEN INTEGRAAL PERSPECTIEF BEZOEK OOK WWW.FACILITY-VASTGOED.NL

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Dure plannen, goedkope oplossingen

Dure plannen, goedkope oplossingen Dure plannen, goedkope oplossingen Adviseren over organisatie en financiering van energiebesparing in de utiliteitsbouw >> Als het gaat om energie en klimaat Inhoud Inleiding 3 Deel 1: Mogelijke financiële

Nadere informatie

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op:

Bouw & Techniek Wilt u meer weten over een van onze producten of diensten? Neem dan contact met ons op: Bouw & Techniek Technisch uitblinken met Sportfondsen Nederland NEDERLAND GROEP Sportfondsen uw bouwkundig en installatietechnisch adviseur Sportfondsen Nederland exploiteert niet alleen ruim 300 uiteenlopende

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt

Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Duurzaam ondernemen in een dynamische markt Maatschappelijk jaarverslag 2012 www.bamtechniek.nl Colofon Redactie: BAM Techniek Marketing & Communicatie Tekstuele bijdrage: Tekstbureau Opus 1, Utrecht Business

Nadere informatie

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies.

Het verschil tussen kijken en zien. Monavisa bewaakt installaties. Duurzaam kantoorpand voor UPC. installatie- en energieadvies. Juni 2010 i n d i t n u m m e r : pagina 5 Energieneutrale Campus voor Windesheim pagina 8 pagina 13 pagina 14 Op naar een klimaatneutraal Poelenburg Duurzaam kantoorpand voor UPC Monavisa bewaakt installaties

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen

Praktijkvoorbeelden Financiering verfrissen van scholen # Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen Bundeling van geldbronnen noodzakelijk Praktijkvoorbeelden inanciering verfrissen van scholen 1 2 ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Energy Service Companies

Energy Service Companies Energy Service Companies In de markt voor energetisch renoveren van woningen Versie: 1. Datum: 25-9-214 HYPERCUBE B U S I N E S S I N N O V A T I O N Managementsamenvatting Energetisch renoveren van woningen

Nadere informatie

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED

DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED RENOVATIE-SPECIAL 1 Van Draeckeburgh Special Duurzaam renoveren DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG RENOVEREN VAN VASTGOED PAGINA 1 RENOVATIE SPECIAL DUURZAAM RENOVEREN WORDT MEER EN MEER DE STANDAARD Het duurzaam

Nadere informatie

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus?

Betalen door besparen. Is een ESCo het ei van Columbus? 1 2 Betalen door besparen Is een ESCo het ei van Columbus? Martine van Sprundel Studentnummer 68190 Masterthesis in het kader van de opleiding Master City Develop er Erasmu s Universiteit Rotterdam/ TU

Nadere informatie

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0

STR OOM VERS NELL ING. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern 19 JUNI 2013 VERSIE 6.0 DE STR FREQUENTLY ASKED QUESTIONS intern OOM VERS NELL 19 JUNI 2013 ING VERSIE 6.0 afkortingen BZK CFV CO 2 DAEB ESCo ICR kwh LTV WSW WWS Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Centraal

Nadere informatie

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON

management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON management Groen vastgoed special in samenwerking met NUON juni 2011 80% van alle bedrijven wil slimmer energie inkopen, maar weet niet hoe. Inhoud Shootmedia 06 05 voorwoord 06 Commercieel vastgoed in

Nadere informatie

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen

(Anders) financieren. Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen (Anders) financieren Financieringsmogelijkheden voor schoolbesturen In deze reeks verschijnen ook: Stappenplan Zorgvuldige Overdracht Agenda voor lokaal overleg Competent Opdrachtgever Inzicht in de bekwaamheid

Nadere informatie