BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos"

Transcriptie

1

2 Januari 2003

3 Redactioneel Hallo Totelosmensen, En, hoppa, t is al weer Op het moment dat deze Boem gemaakt wordt, is iedereen al weer minstens een week aan t zwoegen, maar daarnaast vormt Totelos uiteraard weer een bron van ontspanning en plezier. Ook in dit nieuwe jaar zal Totelos proberen zo veel mogelijk voor haar leden te doen op zowel sportief als recreatief gebied. Wij, als Boemcommissie, maken deel uit van het tweede gebied en daarom hebben wij ook weer ons uiterste best gedaan om wederom een vrolijke en informatieve Boem te maken. Het bestuur van Totelos zorgt dat het op het sportieve vlak vlotjes verloopt. Dit mag geen probleem zijn, zeker niet met de nieuwe bestuursleden Fabian en Frank. Lees en geniet. De Boemcommissie, Bart Brink Alex Hesselmans PS. De Boemcommissie wenst iedereen nog een studiepuntrijk nieuwjaar. BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos O.L. Vrouwestraat AW Eindhoven Internet: Giro Totelos:

4 Colofon Voorzitter Bart Brink Lauwerszeeweg KH Eindhoven mob Secretaris Rob Alexander Schipper Eerste Franklinstraat CG Eindhoven tel mob Penningmeester Jos Oostdijk Aert vd Neerstraat LK Eindhoven Tel Mob E.mail: Commissaris Extern I (KNVB) Vacature!!! Commissaris Extern II (NZVB) Fabian Kratz Stuiverstraat TA Eindhoven Mob Commissaris Intern Frank Huijts Hobbeneester HK Eindhoven Mob

5 Inhoudsopgave Woordje van de voorzitter 05 3

6

7 Woordje van de voorzitter He voetbaldieren, Natuurlijk ook van mijn kant nog de beste wensen voor het komende jaar. Dat dit jaar een gezond en sportief geheel mag worden. Verder is ondertussen het tweede zwaardere en drukkere deel van mijn bestuursjaar begonnen. Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden kunnen charteren voor deze komende tijd, waardoor we nu met z n vijven zijn. Deze nieuwe mensen stellen zich verderop in deze Boem eventjes aan jullie voor. Door deze tactische actie is er meteen iets gedaan aan het overheersende gevoel dat we onder de voet zouden we worden gelopen door al die zuinige zeeuwen, daar deze nu niet meer in overtal zijn. Dit moet toch goed nieuws genoemd worden. Slechts één vacature is op dit moment nog over en dat is die van commissaris KNVB. Ik wil bij deze dan ook Marc Lambooij bedanken voor zijn enthousiasme en inzet van het afgelopen jaar!!! Mocht je je zelf nuttig willen maken en Totelos levend laten, laat het dan weten en neem deze mooie taak op je. Verder is de organisatie van het IUTT 2003 uit de start blokken geschoten. Zo heeft de commissie ontzettend veel ambitieuze en wilde plannen, zo willen ze onder andere naar nog meer dagen toe, etc, etc. Kijk voor meer info maar eens op en klik op het IUTT logo linksonder. Ik heb dus goede hoop dat dit een toptoernooi zal gaan worden, al zal t natuurlijk nog wel eventjes duren voordat het zover is. Om te beginnen staat bij het typen van dit stukje het eerste van de twee onderlinge toernooitjes op het programma. Hier kunnen allerhande weddenschappen natuurlijk weer op afgesloten worden, en kunnen van mensen met een grote mond de mond weer gesnoerd worden. Later dit jaar, als alle competities afgelopen zijn zal er nog een dergelijk toernooitje plaatsvinden. Deze wordt dan eveneens gecombineerd met een borrel c.q. feestje. We houden jullie op de hoogte. Verder komen ook D-night en het KNVB toernooi in zicht. Hiervoor zijn reeds enkele mensen bereid gevonden hieraan mee te helpen. Dit zullen dan ook weer kunststukjes worden. Verder zijn er zoals altijd weer de borrels, zo was borrel 2 een succes, mede dankzij de goede opkomst en goede organisatie van N2. Borrel 3 zal georganiseerd worden door T2 en aan hun is het doel de vorige borrel te overtreffen! Op sportief vlak gaat het over het algemeen ook wat beter lopen. Zo spelen T1, T4 en T5 mee in de bovenste regionen, stevent N3 rechtstreeks op de titel af en heeft ook N4 nog altijd genoeg mogelijkheden op een goede klassering. Deze teams lopen dus eigenlijk vanzelf en hebben geen problemen. In iets minder vaarwater zijn T2, T3, N1 en N2 terecht gekomen. Er worden over het algemeen te weinig punten gepakt, door zowel externe als interne factoren. Zo is het spelersprobleem bij N1 nog niet voor 100% opgelost, hoewel ik toch de drie spelers van Idefix al wil bedanken voor het feit dat ze ons in de moeilijkste tijd uit de brand hebben geholpen. Nu alle lagere teams ook de gewenste acht man hebben, zal er wat doorgeschoven kunnen worden, zodat N1 de strijd tegen degradatie nog tot een positief resultaat kan brengen. N2 en T2 spelen vooral heel wisselend. De ene week is het alles, is er een goede inzet en wil iedereen volledig voor elkaar gaan, terwijl t de week er na nergens op lijkt. En dit terwijl de gezelligheid buiten het veld niet het probleem lijkt te zijn. T3 heeft nu en de komende tijd wat last van persoonlijke 5

8 problemen (schorsingen, stages, ziektes en vakanties), maar ook hier zal binnenkort weer een vast team staan. De dames teams zullen de komende weken helemaal op volle oorlogssterkte geraken, omdat de laatste speelsters terug komen van stages. Dit zou moeten kunnen leiden tot een goede eindspurt met misschien voor dames 2 wel een kansje op de titel. Ik wens in ieder geval iedereen veel succes in de tweede seizoenshelft. Ziet u wel weer ergens rondlopen, Bart Brink Voorzitter der ESZVV Totelos Toppers-munten á 0,75 te koop bij de penningmeester 6

9 4e jaargang no. 2 Website TOB 2: 345&clubSearch=tob&clubid=FNHT13V&club Name=TOB%2C+HOUTEN&teamtype1=SEN %2CH&teamtype2=ZA&teamtype3=1&teamNa me=mannen+zaal+competitie+week%2c+2&tea mno=2&aand=1211&klasse=15&klassename=5 e+klasse&poule=f55&dist=zuid1&results=1&c Page=6 TOB GAZET Schutters en andere helden Ware helden waren we. Menigeen denkt nog vaak aan de grootse volksfeesten die georganiseerd werden als de tobschutters van onze Club, ons Gilde, meer dan 5 schoten per seizoen losten. We worden oud. Ware helden worden 'waren helden': hoog tijd voor de redactie om de hoogtijdagen nog eens uit de oude doos te halen. Hoe zijn de TOBschuttersgilden ontstaan? TOBschuttersgilde, benaming voor verenigingen die sedert de middeleeuwen voor de verdediging van het doel instonden en daartoe hun leden de nodige opleiding gaven. Voor het rekruteren en oefenen van de weerbare mannen moesten aanvankelijk de zwambachten instaan, maar daarnaast voelde men sterk behoefte aan in de krijgsdienst en vooral in het boogschieten beter getrainde burgers. Vanaf het begin van de 14de eeuw verleenden de universiteiten steun aan deze groepen, die eveneens door de adellijke heren als gilden werden erkend. Naar hun wapen onderscheidt men hakbal- en boogjesgilden, en van het einde van de 15de eeuw af ook tikkie-terug-jaap- of pas-op-voor-buitenspel-gilden; samen met de zgn. schaargilden, die geen wapens, maar listige trucs hanteerden, behelsde hun opdracht behalve de verdediging ook hulpverlening bij brand of watersnood. De oudst bewaarde documenten betreffende TOBschutterijen gaan niet verder dan de 14de 15de eeuw en dan ligt reeds een typestructuur vast, die nog verscheidene eeuwen zou voortbestaan. Naar het voorbeeld van de stedelijke verenigingen ontstonden in de late middeleeuwen de talrijke plattelandsschutterijen, waarbij zich gaandeweg de evolutie van wapenoefening naar sportbeoefening voltrok. Zowel in de stad als op het land waren de TOBschuttersgilden intussen diep geworteld in het volksleven en de constanten daarvan zijn niet alleen de kleurrijke TOBschuttersfeesten of hun aanwezigheid bij elke burgerlijke of kerkelijke plechtigheid, maar evenzeer het grote samenhorigheidsgevoel, de piëteit tegenover de overleden gildebroeders, de vele rechten en privileges en het vasthouden aan traditionele teamvormen en gebruiken; de plaatselijke geschiedschrijving heeft hieraan ruime aandacht geschonken. Door hun bestellingen verrijkten de TOBschuttersgilden het barpatrimonium met edelsmaakwerk, altaarstukken voor de patroonheiligen en de schuttersstukken. Na een duidelijke vervalperiode in de 18de eeuw werden de TOBschutterijen in Nederland van 1815 tot 1901 opgenomen in de militaire organisatie (enigszins parallel met de burgerwacht in België). Vooral na de Eerste Wereldoorlog werden oude gilden opnieuw opgericht. De TOBschuttersfeesten vonden plaats op de traditionele feestdagen van de TOBschutterijen, nl. op de teerdag, het patroonfeest van de beschermheilige St. Remy bij de hakbalgilden 20 jan.(oooh, dat is bijna ); St. Joris bij de boogjesgilden 23 april, en de koningsschieting: in de zomer, vaak op tweede pinksterdag. Men schoot op doelen: in de lengte op de keeper, of in de hoogte op een TL-balk, uitgestoken door een opening van de kerktoren, of bevestigd op de wiek van een windmolen. Thans bestaan de doelen uit vogels vastgemaakt op een liggende of staande wip. Deze schietwedstrijden groeiden uit tot volksfeesten. TOB histerie historie Onze voormalige voorzitter Paul Kaufholz maakt in een kort doch treffend interview duidelijk hoe het stond met de historie rondom het TOBschuttersgilde. Op de vraag of hij iets kan vertellen over het TOBschuttersgilde antwoordde hij: " ja".

10 " Maar heeft u daar dan niets aan toe te voegen?" vroeg de verslaggever. Daarop barstte de vroegere voorzitter los: "Het koninklijk TOBSchuttersgilde is waarschijnlijk al ontstaan in de 16 e eeuw. Wanneer onze schutterij is opgericht is niet concreet te achterhalen. Er bestaan slechts schaarse gegevens uit de 16 e eeuw die ons daarover kunnen inlichten. Pater Prein heeft destijds in een artikel overde Heldenschutterij het jaar 1563 als het oprichtingsjaar aangenomen. Hierbij ging hij uit van getuigenverklaringen van bejaarde Heldeninwoners in een proces dat in 163 tegen de Heldenschutterij gevoerd werd. Deze processtukken uit 1632 waren tot dan toe de oudste schriftelijke stukken die het bestaan van een TOBschutterij aantoonden. In het Rijksarchief te Maastricht berust echter een oudere akte uit 1595 waarin al gewag wordt gemaakt van een procedure over het bezit van het vaandel van de broederschap-schutterij St. Anna. Dit wijst op een nog ouder bestaan Uit de processtukken van de jaren blijkt namelijk dat de broederschap St. Anna identiek is met de schutterij St. Anna. Nu is het bekend dat een van de oudst altaren in de Heldenkerk ws toegewijd aan H. Moeder Anna. In de 16 e eeuw vormden zich in de steden en dorpen gildes om de burgerij te beschermen tegen plunderaars en rovers. De tijden zijn veranderd en de gildes van vandaag vervullen een heel andere funktie dan vroeger. Tegenwoordig bieden zij de leden een vorm van ontspanning en gelegenheid om zich te bekwamen in diverse disciplines in groepsverband." Aldus dhr Kaufholz. Plaatje van de heren schutters E. van Drunen en J. de Krosse: zij hikken mikken op het doel. Raadsel: Wat klopt niet aan dit plaatje? Volgende Boem: In de volgende Boem oreren wij over kloeke helden binnen onze TOBschutterij. Zoals bijvoorbeeld over Joanwulf die in vroeger tijd vele jaren regeerde over de Denen en die nu dan toch maar mooi secretaris is. Joanwulf (voorheen bekend als Beowulf) Hoort! Wij hebben vernomen, welk een grootse macht de Denen, en de koningen van die natie, in dagen van weleer ten toon spreidden, welke roemruchte daden de zonen van adellijke stam verrichtten. Scyld Scefing beroofde hele horden vijanden, vele volksstammen, vaak van de plaats waar zij dronken, deed de Herulen sidderen, hoewel hij vlak na zijn geboorte in armzalige toestand aangetroffen was. Nog tijdens zijn leven werd hem daarvoor genoegdoening verschaft, want hij werd zo groot onder de hemel, hij werd zo met eer overladen, dat de dag kwam, waarop elk der volken aan de overzij de van de walvisree hem moest gehoorzamen, hem schatplichtig was. Voorvaar, een groot koning. Later werd hem binnen de muren van de veste een kind geboren, dat God het volk stuurde om het te helpen. Hij had bemerkt in welk een ellende zij vroeger verkeerd hadden, toen ze lang zonder leider waren geweest. De Levensprins, de glorieuze Heer, gaf hem daarom eer op aarde; de roem van Joanwulf, zoon van Scyld, verspreidde zich wijd en zijd over de Skandinavische landen. Vertaling: Jan Pronk Laatste Nieuws!!!! Het blijkt dat TOB 2 zijn glorie aan het oppoetsen is. Zo bleek dat zij zich op 6 december jongstleden hebben verkocht als groepszangers. Zij deden dit niet onder hun eigen naam, maar gebruikten hiervoor een slinkse afkorting. In de wandelgangen is vernomen dat zij zichzelf "Twee-O-Benen" noemen. In de volgende Boem berichten wij u hierover meer. Misschien laten we zelfs wel een filmpje zien. Antwoord: De man met den baard is Erik van Drunen helemaal niet, want den man met baard heeft na 3 keer wassen nog wel witte sokken.

11 Borrel N2 Hak m der in Van hoger hand kreeg ik de verplichting een stukje in elkaar te zetten over de borrel van half december (ja, vorig jaar al). Dit valt natuurlijk niet te weigeren, dus steek ik maar meteen van wal. Het is wel weer eens gebleken dat er niet veel nodig is om met de hulp van een beetje alcohol de gezelligheid er goed in te brengen. Geef de zaalvoetballers daarbij een hamer en een handvol spijkers, en het komt allemaal goed. Enkele spelers hadden vooraf de nodige kritiek. Het kopspijkers slaan zou niet origineel genoeg zijn voor een borrel. Daar zijn ze denk ik toch op terug gekomen. Hieruit blijkt maar eens te meer de kracht van N2, met haar vooruitziende blik. Door middel van een heus wedstrijdschema streden teams via afvalrace tegen elkaar. Het team dat de spijker het snelst in het blok hout wist te slaan ging door naar de volgende ronde. Wie uiteindelijk gewonnen heeft kan ik me niet meer herinneren. Zelf moest ik telkens borrels inschenken voor de verliezers van een partijtje, misschien dat het er iets mee te maken heeft gehad. De borrel werd die donderdagavond redelijk goed bezocht. Hierbij was het deel aan vrouwelijk schoon naar mijn mening aan de lage kant. Daarom is dit dan ook een oproep aan het team dat de volgende borrel mag organiseren. Misschien dat jullie ons kunnen overtreffen. De reacties na de borrel waren over het algemeen genomen erg goed. Ik kan dan ook zeggen dat de borrel Hak m der in geslaagd is. Ik wens alle teams verder succes in de competitie. Dat het vooral beter mag gaan dan bij ons. Stef Kicken?

12 De nieuwe commissaris Intern stelt zich voor Hoi Totelossers, Aangezien ik me in november afgelopen jaar door Bart heb laten strikken om het bestuur van Totelos te versterken, is het nu de taak aan mij om me even voor te stellen. Ik ben Frank Huijts, 21 jaar en het is inmiddels 4 jaar geleden dat ik naar Eindhoven kwam om Technische Bedrijfskunde aan de TU te gaan studeren. Op dat studeren zal ik verder maar niet ingaan, we moeten het wel een beetje leuk houden. Ik ben vorig jaar begonnen om met een team (Gasderop) aan de interne competitie mee te doen. Ik heb jarenlang geveldvoetbald, dus in het begin was het effe wennen. Hoezo geen schouderduw of sliding? Dat is toch hartstikke leuk?!?. Maar ja, na verloop van tijd begon ook ik het een beetje te leren. Het 1 e trimester van dit collegejaar ging het al een stuk beter en ben ik ook in N2 meer gaan ballen. Onder leiding van onze dappere Captain Hook, werden mijn zaalvoetbalkwaliteiten op de proef gesteld. Hoewel de resultaten een beetje achter blijven, ga ik toch telkens weer met goede moed naar de zaal. En dan elke keer maar weer hopen dat Bart nu eindelijk eens een keer een goede dag heeft en geen blunder maakt! Dan nu even over mijn taak binnen het bestuur. Ik ben de opvolger van Jelle Berentsen en ben dus Intern Commissaris. Dit betekent dat ik de interne competitie voor mijn rekening neem. Elke dag de pauze doorbrengen op het SSC en de woensdagavonden gaan ook op aan de interne competitie. Daarnaast uiteraard nog een hoop saaie bestuurstaken, maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Nee, ik vind het tot nu toe hartstikke leuk! Het was bijvoorbeeld de eerste keer dat ik de Van Lint Sportweek zo goed heb meegekregen. Ik heb bijna elke sport gedaan, zelfs zo erg dat ik dinsdag al spierpijn had. Gelukkig was dinsdag het zaalvoetballen, wat ik mocht organiseren, waardoor mijn spiertjes bij konden komen. Naast al het sporten uiteraard ook heel veel werken aan de sociale contacten (anders gezegd: gewoon ordinair bier drinken). Het was een super toffe week, met veel lol. Ik ben volgend jaar weer van de partij! Maar eerst nog een paar andere activiteiten, die waarschijnlijk allemaal super gaaf zijn. Ik verheug me er in ieder geval op! Ik ben klaar voor een spetterend bestuursjaar! Ik hoop jullie allemaal vaak bij de Totelos-activiteiten tegen te komen. Commissaris Intern Frank Huijts PS. Kijk voor de standen van de interne competitie op

13 De nieuwe commissaris NZVB stelt zich voor Hallo!, Aangezien ik sinds 1 december 2002 de nieuwe commissaris NZVB van Totelos ben, zal ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben een jaar of twintig geleden geboren in Aken (Duitsland), maar ben dan al na een aantal weken doorverhuisd naar het pittoreske Heerlen in Limburg. Hier heb ik dan ook mijn hele verdere jeugd doorgebracht. Na het VWO besloot ik om technische informatica te gaan studeren aan de TU/e. Inmiddels ben ik al weer 3 e - jaars en het begint al aardig op te schieten. Begin afgelopen jaar ben ik als trainingslid begonnen bij Totelos en dat is me direct goed bevallen. Ik speel in het weekend namelijk nog in Heerlen veldvoetbal, maar miste door de week toch het sporten. Af en toe een balletje trappen op een training beviel me wel. Aan het begin van het nieuwe studiejaar ben ik daarnaast begonnen met competitie spelen bij de NZVB. En ik mag wel zeggen dat ik in een super team, te weten N3, terecht ben gekomen. Half Oktober vroeg Bart Brink me dan of ik zin had om de nieuwe commissaris NZVB te worden. Aangezien ik toen op zoek was naar een nieuwe kamer en ik mijn oude kamer per 1 januari 2003 verlaten moest, heb ik tegen Bart gezegd dat ik het zou doen als ik een nieuwe kamer zou vinden. Wonder boven wonder vond ik ongeveer anderhalve week later een nieuwe kamer en de rest weet je al. Dus mocht je vragen of opmerkingen over de NZVB competitie of over Totelos hebben, dan kun je telefonisch, per of persoonlijk altijd bij me terecht. Fabian Kratz Commissaris NZVB?

14 De dertien van Van de Voort Zo af en toe worden er binnen Totelos grote sportieve daden verricht, die natuurlijk niet onderbelicht mogen blijven. Zo presteerde onlangs B. Van de Voort het om in drie wedstrijden tijd, maar liefst dertien keer het net te vinden. Een opmerkelijke score, wat natuurlijk meteen een positief effect heeft gehad op de teamprestaties in het algemeen, namelijk een stijging met stip in de afgelopen 4 wedstrijden naar plaats 4. Dus trokken de boem journalisten op pad om de volgende dertien vragen is aan de persoon in kwestie voor de leggen, zodat we eens wat meer van de persoon achter de goals te weten kunnen komen: 1. Wat voor type vrouwen hebben je voorkeur? Zolang ze maar niet teveel over voetbal weten vind ik alles best Nou ja, een leuk uiterlijk is natuurlijk ook mooi meegenomen. Ik bedoel, zodra je twee keer in je vriendin past, doe je toch iets fout. (Denk aan zeekoeien) 2. Wat is je mooiste doelpunt in je carrière? Moeilijke vraag, maar als ik er toch een moet noemen doe dan maar een lobje wat ik onlangs scoorde tijdens een wedstrijd van de interne competitie. Daar droom ik nu nog vaak over. 3. Wat is je favoriete vakantie bestemming? Simpel, Lloret da mar 4. Wat is je favoriete positie in het veld? Spits, zoveel mogelijke doelpunten voorbereiden, en natuurlijk proberen zelf zoveel mogelijk goals maken. Na een avondje stappen is mijn favoriete plek de bank 5. Wat is je favoriete medespeler? Dat zijn alle spelers uit T4, zeker nu het zo goed gaat de laatste weken.. 6. Wat is je minst favoriete medespeler? Mwah, voor mijn eigen bestwil zal ik de betreffende persoon niet nader omschrijven. Maar een medespeler die altijd alles beter wet, is zeker ontzettend irritant 7. Wat is je grootste wens in je leven? Profvoetballer worden. 8. Wat is je meest favoriete manier van juichen? Armen stijf in de lucht en springen als een kangaroe met brandende poten 9. Wat is je favoriete drinkgelegenheid? Overal waar ze het ik bier kan nuttigen, vind ik aangename drinkgelegenheden. Bier heerst namelijk. 10. Waarom ben je altijd zo snel zat? Uhm.. Omdat zat zijn zwaar vet is Nee, zou het echt niet weten. Alcohol en ik zullen wel nooit echte vrienden worden. 11. Waarom ben je zo goed met kleine kinderen? Wat wordt er bedoeld met goed zijn met kinderen? Deze vraag insinueert iets waar ik niet zo blij mee ben. Maar als leraar moet je natuurlijk kinderen wel gaaf vinden, en dat doe ik wel. Ben net Sinterklaas, ook een grote kindervriend. 12. Waarom heb je zo n lelijke tattoo op je rug? En ik maar denken dat dit het best bewaarde douchegeheim van Totelos was. 13. Wat vind je van deze vragen? Ik vind het goed dat sportieve verrichtingen van leden op de voet worden gevolgd door de journalisten van de Boem, maar om daar dan direct dertien vragen bij te verzinnen.?

15 KNVB programma

16 KNVB programma

17 KNVB programma

18 E.S.Z.V.V. ToTelos Stuur je kopij naar:

19

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap

Stormvogels 28. Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G. Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels. vertrekken toch bleven, keeper Jaap Stormvogels 28 Seizoen 2011 / 2012 - Klasse 5G Een seizoen vol hooggespannen verwachtingen en jonge vogels De klassenindeling van de vijfde klasse G werd in zeker drie dorpen met gejuich ontvangen. Siebengewald,

Nadere informatie

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha

Nieuwsbrief zwemvereniging Becha NUMMER 6 Nieuwsbrief zwemvereniging Becha Augustus 2013 6 e editie Woordje van de voorzitter. In dit nummer 1 Woordje van de voorzitter 2 Nieuwe hoofd trainer 3 Even voorstellen Carla Notermans 4 De laatste

Nadere informatie

53e jaargang nr. 20 10 januari 2016

53e jaargang nr. 20 10 januari 2016 53e jaargang nr. 20 10 januari 2016 Van het bestuur Alweer een hele week in het nieuwe jaar voorbij. Alle recepties en nieuwjaarsbijeenkomsten zijn achter de rug. De ene wat drukker bezocht dan de andere.

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25

Rabobank Laarbeekcuptoernooi, Eli, Mariahout, ASV 33 en Sparta 25 Voorwoord Beste sportvrienden, Dit jaar, 2014, organiseren we wederom het Rabobank Laarbeekcuptoernooi voor de 4 Laarbeekse voetbalverenigingen, te weten: Sparta 25, ELI Mariahout en ASV 33. Dit jaarlijkse

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Kijk ook op onze website: www.roomburg.nl ts Kijk ook op Binnenkort onze website: ook op www.roomburg.nl Twitter Binnenkort ook op Twitter ROOMBURG NIEUWSBRIEF Jongste Jeugd

Nadere informatie

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO

OUDERINFORMATIEBRIEF VSO OUDERINFORMATIEBRIEF VSO Jaargang 8 Maand: Januari 20-12-2013 Beste ouders en verzorgers, 2013 zit er alweer bijna op, de eerste periode van dit schooljaar is weer voorbij gevlogen. We hebben een drukke

Nadere informatie

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!!

Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal! Nieuwsbrief 7 maart seizoen 2014-2015! BELANGRIJK!!!!!!!!! Hallo allemaal, het is weer tijd voor een nieuwsbrief! We zitten alweer in maart en zijn we in de tweede periode van dit seizoen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3

1. Inleiding. 2. Terugblikken. In deze nieuwsbrief 1 Inleiding. Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 Nummer 3 Seizoen 2015-2016 2015-2016-3 In deze nieuwsbrief 1 Inleiding 2 Terugblikken 3 Pupillen van de week 4 Agenda 5 Afspraken 6 Competitie CMV 7 Weetjes 8 VOLAR nieuws 9 Voor de ouders 1. Inleiding

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN

HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN HANDBALSCHOOL HAAGLANDEN De tweede nieuwsbrief Handbalschool Haaglanden, talent ontwikkeling in de breedte In deze nieuwsbrief Het zit er op. 4 blokken hard gewerkt. Toernooien gespeeld en veel geleerd.

Nadere informatie

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum

Programma voetbal Datum Thuis Uit Tijd Plaats Junioren di. 12-mei. C3 ST SV United/BVV'27 C3G Sporting S.T. C1 18:30 Wanssum Agenda Dinsdag 12 mei: Sponsoravond Vrijdag 22 mei: Vrijwilligersavond Zaterdag 30 mei: Open dag / speler van het jaar Zaterdag 6 juni: 2de Meulebѐѐk Toernooi Uitslagen voetbal Datum Thuis Uit Uitslag

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

t Bennenieuws Nummer 11 september 2014 Beste lezers, Hallo allemaal,

t Bennenieuws Nummer 11 september 2014 Beste lezers, Hallo allemaal, t Bennenieuws Nummer 11 september 2014 Beste lezers, De vakantie is weer ten einde! Voor ons ligt weer een nieuw korfbalseizoen met voor een aantal teams compleet onbekende tegenstanders. Leuk! Verder

Nadere informatie

Ons seizoen van het begin tot het einde.

Ons seizoen van het begin tot het einde. Ons seizoen van het begin tot het einde. SGV F1 Trainsters: Mart Ise Tamara Gijs Yara Daphne Matthias Mirthe Op woensdag 20 augustus was het dan eindelijk zo ver het seizoen ging van start met de eerste

Nadere informatie

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2.

Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Alkmania F5 Alphia F2 Afgelopen zaterdag stonden de geweldenaren van de F5 weer vroeg in de wei voor de wedstrijd tegen Alphia F2. Vlak voordat de wedstrijd begon ging het toekomstige Nederlands elftal

Nadere informatie

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11

De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Meern - Vrijdagochtend 26 april 2013 Koningsspelen Apollo 11 De Apollo 11 kleurde rood, wit, blauw en oranje. De meest prachtige T-shirts, jurkjes, haarbanden en kroontjes kwamen voorbij. Iedereen was

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Competitie instructie Een competitiewedstrijd wordt gespeeld door 3 personen en bestaat uit 3 singles per persoon op een avond en één dubbel. Bij een viermans team is

Nadere informatie

GROEP VAN DE WEEK!! GROEP 5 B!!

GROEP VAN DE WEEK!! GROEP 5 B!! GROEP VAN DE WEEK!! GROEP 5 B!! Wij zitten in groep 5 B in het schooljaar 2014/2015. Marvin-Kirsten-Adesh-Tim-Ise-Bart-Phéline-Lotte-Oumaima-Vera-Louise-Sanne-Bloem Esra-Madelief-Ilona-Niimo-Yuri-Thomas-Denise-Roos-Thijmen-Remco-Bas-Pepijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014

Jaarverslag 2013-2014 NOVA Voorzitter Anthony Matthijsen 24-9-2014 Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Mijn taken... 3 Externe contacten... 4 Vergaderingen... 4 Administratie... 4 Commissies... 5 Eerstejaarsfeest... 5 De club...

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013

Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Nieuwsbrief nr. 92 jaargang 9 januari 2013 Hallo allemaal, De redactie van de nieuwsbrief wil jullie allemaal een goed, gezond en sportief 2013 wensen. We verwachten dat al jullie goede voornemens uit

Nadere informatie

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen.

Ouderavond VV Gorecht. Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Ouderavond VV Gorecht Presentatie ouderavond voor ouders van kinderen van F- en E leeftijdsgroepen. Programma Opening Doel van de ouderavond Kernwaarden VV Gorecht Wat zijn de kenmerken van E-pupillen?

Nadere informatie

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam

Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Rapport Tevredenheidsmeting Niet-geïndiceerde Dagopvang Appingedam Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomst van de tevredenheidsmeting uitgevoerd door de afdeling BK&I van ZhgN onder deelnemers

Nadere informatie

Onderzoek POD en Sport

Onderzoek POD en Sport 2015 Onderzoek POD en Sport Inhoud Inleiding... 2 Conclusie... 3 Aanbevelingen... 6 Het bestuur... 7 Jeugdtrainers... 8 Jeugdleden... 9 Vrijwilligers... 10 Ouders... 11 Resultaten... 12 1 Inleiding Het

Nadere informatie

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00

Van het bestuur. 7e jaargang, nummer 31 30 november 2015. Inschrijfgeld: 5,00 Borg: 50,00 Belangrijke telefoonnummers. Trainingstijden en locatie. Boomtoppers mobiel: 06-37221619 Wij trainen in de gymzaal van de Focus. Annie Hart (voorzitter) 072-5744377 Umbriëllaan 1, 1702 AJ, Heerhugowaard.

Nadere informatie

VAN DE JEUGDOUDERLING. Willen jullie ook niet weggaan?

VAN DE JEUGDOUDERLING. Willen jullie ook niet weggaan? 1 VAN DE JEUGDOUDERLING Willen jullie ook niet weggaan? In hoofdstuk 6 van het evangelie van Johannes lezen we dat Jezus het Brood des Levens is. Hij is uit de hemel gekomen als het levende Brood. Hij

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag.

Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Naam: Mariska v/d Boomen. Klas: TG2C. Datum: 25 Juni. Docent: Van Rijt. Schrijfverslag. Onze vragen: 1. Wanneer bent u met uw schrijfcarrière begonnen? 8 jaar geleden ben ik begonnen met het schrijven.

Nadere informatie

Inleiding. 4 vs 4. presents

Inleiding. 4 vs 4. presents Pag. 1 presents Doet jou school ook mee aan het 4 vs 4 Basisscholen toernooi of willen jullie hieraan ook meedoen. Het 4 vs 4 toernooi word de 1 e keer op een woensdag middag in Almere Haven gehouden.

Nadere informatie

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong

Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis. Maart 2006 Anniek de Jong Voor de Jongste Jeugd van Hockeyclub Hisalis Maart 2006 Anniek de Jong 1 Hockey is een teamsport. Dat betekent dat je in het hockey er nooit alleen voor staat. Een teamsport betekent: Je samen inzetten

Nadere informatie

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF

NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF NR. 2 APRIL NIEUWSBRIEF Leer een handstand van Mike Krabbenborg DE GESCHIEDENIS VAN RAP EN SNEL Rap en Snel is opgericht in 1928. Er zaten toen nog maar 35 jongens en heren bij de vereniging, geen meisjes

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

U BENT VAN HARTE WELKOM!

U BENT VAN HARTE WELKOM! het Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2014-2015 Datum: 06-03-2015 Inhoud: Open Huis Panelgesprek Bedankavond Week van het geld Uitslag enquete Pesten of plagen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Eline Duin

Met vriendelijke groet, Eline Duin Hallo, Mijn naam is Shanushka La Cruz, ik ben 18 jaar en ik loop stage in groep 8a bij Thijs. Ik volg de Pabo, op de Fontys in Den Bosch. Ik geniet er enorm van om voor de klas te staan en om met kinderen

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Geinburgia E-pupillen zaalvoetbal. toernooi

Geinburgia E-pupillen zaalvoetbal. toernooi Geinburgia E-pupillen zaalvoetbal zondag 8 februari 2015 Poule A Geinburgia E1 FC Weesp E4 DOB E1 Ouderkerk E5 toernooi 11.30 uur aanvang 16.00 uur FINALE Poule B Geinburgia E2 FC Weesp E5 Muiden E1 De

Nadere informatie

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Augustus 2013 Jaargang 1, nummer 2 HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Handbal Vereniging Minor Het nieuwe seizoen 2013-2014 De Ping 26 6361 AS Nuth Het bestuur is compleet al kunnen we nog altijd handen

Nadere informatie

Vertrouw nóóit een roze olifant

Vertrouw nóóit een roze olifant 1 Hier de informatie van het aantal spelers dat er voor deze sketch nodig is, hun karakterbeschrijvingen en hoe het eenvoudige decor er uit dient te zien. En nog enkele eventuele andere bijzonderheden.

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013

TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 TRAINER: voetbaltraining Kaboutervoetbal (K2) seizoen 2012 2013 VERENIGING UVV-VOETBAL : ÉÉN IN SPORT EN SPORTIVITEIT Henri Wolf, versie 1.0, 04-07-2012 KABOUTERS BIJ UVV Hoe en waarom doen we het zo...?

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015

Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 INFOOTJE NR. 15 Schooljaar 2015-2016 Maandag 09 mei 2015 Agenda Donderdag 12 mei Praktijk verkeersexamen groep 7 Fiets mee naar school Zondag 15 mei Eerste Pinksterdag Maandag 16 mei Tweede Pinksterdag,

Nadere informatie

JONG-BRABANT SEIZOEN 2011-2012

JONG-BRABANT SEIZOEN 2011-2012 F3 JONG-BRABANT SEIZOEN 2011-2012 OVER NIEUWE MAATJES, TRAINERS, FRIETJES EN PITTIGE WEDSTRIJDEN Het is altijd spannend aan het begin van het seizoen: wie spelen er in mijn team en wie zijn mijn trainers?

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig.

Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. Nu alle competities volop aan de gang zijn kunnen we één ding concluderen. Geen rondrit op de platte kar voorlopig. COMPETITIE Zaterdagcompetitie Uitslagen zaterdag 17 oktober: SETA 1 Panningen 1 2-8 SETA

Nadere informatie

Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!!

Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!! VoBLABLA VoCASA jeugd nieuwsbrief Tweede plaats B1 bij Spikertoernooi!!! Tweede editie September 2015 In het weekend van 5 september heeft meisjes B1 meegedaan met het Spikertoernooi in Eerbeek. Om wat

Nadere informatie

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal.

Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Warming-up Dit is voor alle groepen geschikt: de warming-up bestaat uit verschillende trucjes met de bal. Alle leerlingen staan aan één helft van de gymzaal verspreid met allemaal een bal. De trainer staat

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Van pupil E naar D...

Van pupil E naar D... Van pupil E naar D... Van 7 tal Naar 11 tal Pagina 1 Voorwoord Beste E speler maar toekomstig D speler, Om je alvast een klein beetje te helpen hebben we een boekje gemaakt. Door het lezen van dit boekje

Nadere informatie

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN

24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN 24 e jaargang Maart 2011 IS HET MAANDBLAD VAN Tafeltennisvereniging Buytenrode Speeladres Gymzaal César Franckrode 60a Giro rekening Giro 4097117 t.n.v. A.C. André of M. Tichelaar Samenstelling bestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en???

ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? ZBSD: bowling, voetbal, hardlopen en??? De Zeeuws Barabantse Sportvereniging voor Doven (ZBSD) heeft als doel: Het doen beoefenen van sport door doven. Dit doel probeert zij onder meer te bereiken door:

Nadere informatie

Stefan Slot Vriezenveen

Stefan Slot Vriezenveen Beste sponsoren, Zoals jullie waarschijnlijk wel mee hebben gekregen is vorige week de marathon van New York afgelast. De reden waarom deze afgelast is lijkt mij volkomen terecht! Maar het moment en de

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2011

Nieuwsbrief oktober 2011 Nieuwsbrief oktober 2011 Inleiding Beste sponsoren en andere tennisliefhebbers, Zo heb je te maken met 6 spelers en zo zijn het er 15! Dit betekent niet alleen dat ons systeem (met name kosten acceptabel

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi

P R O G R A M M A. RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi P R O G R A M M A RODI Media / DSW STAD DELFT BOKAAL 2015 Zaalvoetbaltoernooi maandag 28 december 2015 Sporthal Buitenhof Duke Ellingtonstraat 2 te DELFT Voorwoord Voor he 3 e achtereenvolgende jaar staat

Nadere informatie

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien.

Daarnaast waren er vele kampioenschappen te vieren bij de niet selectie teams. Prachtig om te zien. Welkom op de nieuwjaarsreceptie van FC s-gravenzande. Als we terugkijken op het jaar 2015, dan zien we droevige en blije momenten voorbijgaan. Het overlijden van familieleden, vrienden en bekenden zijn

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Nieuwsbrief September 2013

Nieuwsbrief September 2013 Nieuwsbrief September 2013 Door: Esther Koevoets Arnold Lexmond 1 Van de voorzitter Hoi allemaal, De vakantie is voorbij en de trainingen zijn weer begonnen. De teamindelingen zijn bekend en ook dit jaar,

Nadere informatie

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER

Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND EEN UITGAVE VAN VAKANTIESPELEN KRIEBELDAM DE KRIEBELDAMMER Iedereen die volgende week niet terug komt een hele fijne vakantie toegewenst! VAKANTIE Vanavond extra avondprogramma! Niet vergeten! 19.00 tot 21.00 uur. VANAVOND Vandaag extra veel tekeningen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 25 Januari 2015

Nieuwsbrief 25 Januari 2015 Nieuwsbrief 25 Januari 2015 Je vraagt je af of er met al de afgelastingen er nog wel iets is om over te schrijven. Voetbal verslagen heeft de redactie daarom ook niet mogen ontvangen en dan blijft de vraag

Nadere informatie

Mijn moeder is dominee

Mijn moeder is dominee Mijn moeder is dominee 1 Opgedragen aan mijn dochter: Renske Aussems 2 Mijn moeder is dominee Annemike van der Meiden 3 Schrijver: Annemike F.R. van der Meiden Editors Marinus den Oudsten en Jeannette

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 10, december 2013 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de tiende nieuwsbrief van HCOIJ, de laatste van 2013. Boordevol leuke nieuwtjes, foto s, mededelingen

Nadere informatie

Hoe korfbal is ontstaan

Hoe korfbal is ontstaan Hoe korfbal is ontstaan Korfballers hebben hun sport te danken aan een onderwijzer, Nico Broekhuysen is zijn naam. Hij woonde in Amsterdam en hij moest een cursus gaan volgen in Zweden. s Avonds deden

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911

INHOUD. Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek. 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON. OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Clubblad van OKC Onder Ons, Oosterbeek 1 februari 2016 jaargang 93 nr. 06 COLOFON OSV Onder Ons Opgericht: 7 juni 1911 Sporten: Conditiesport 50+ Hardlopen Jeu de Boules Jeugdhardlopen Nordic walking Sportief

Nadere informatie

Jan en Bob Dijkgraaf. De bal is rond. De ergste voetbalclichés vertaald in normaal Nederlands

Jan en Bob Dijkgraaf. De bal is rond. De ergste voetbalclichés vertaald in normaal Nederlands Jan en Bob Dijkgraaf De bal is rond De ergste voetbalclichés vertaald in normaal Nederlands BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 Inleiding Voetballers, voetbaltrainers en voetbalkenners zijn de Koningen van

Nadere informatie

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009

Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 beeld: n de Koning Overschrijvingen, hoe zit dat? Ondersteuning Clubbesturen // District Oost // augustus 2009 IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LEVEN * VOETBAL IS ONS LE Colofon Dit

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 Tekst en opmaak: Ilse Smits Hallo lieve vrienden, Wat een prachtig weer al! Vandaar ook dat we al vanaf vorige week ÓPEN zijn :) Het was even doorwerken maar alles is er weer helemaal

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Werkstuk bewegingsonderwijs

Werkstuk bewegingsonderwijs Werkstuk bewegingsonderwijs Taekwon-Do 26-6-2010 Door: Edwin Wanner Klas: V5B Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave.. Pagina 2 1. Plan van aanpak.. Pagina 3 2. Logboek.. Pagina 4 3. Vragen van het interview..

Nadere informatie

Afval Anne en de Sorteerbrigade

Afval Anne en de Sorteerbrigade Afval Anne en de Sorteerbrigade Verhaal ontwikkeld voor educatieproject Afval groep 3 School en Cultuur Veenendaal 2014 Geschreven door: Sanne Heymann Tekeningen door: Sjoerd Kreijns Dit is Afval Anne.

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over...

WENST U EEN GELUKKIG EN GEZOND GRAAF FLORIS V. Januari 2016. Colofon Redactie: Jeffrey Faas. Lees meer over... Januari 2016 Colofon Redactie: Jeffrey Faas Volgende deadline: 5 MAART Kopij aanleveren: florisbode@graafflorisv.nl GRAAF FLORIS V WENST U EEN GELUKKIG Lees meer over... Florisbode Deadlines Bevers - Kom

Nadere informatie

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg.

Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Een week varen met de morgenster. Suzanne van Tilborg. Ik begon deze week met het gevoel ik heb er zin in en ik zie wel wat we allemaal gaat gebeuren, ik laat het wel op me afkomen. Na de eerste dag voor

Nadere informatie

ONDER ONS. TOERNOOI F-PUPILLEN & Mini-F

ONDER ONS. TOERNOOI F-PUPILLEN & Mini-F ONDER ONS TOERNOOI F-PUPILLEN & Mini-F 30 maart 2013 Voorwoord door de toernooi commissie Wij vinden het fijn u welkom te heten op het 7 e Onder Ons F-toernooi bij d.v.v. Delft. We zijn er dit jaar wederom

Nadere informatie

Bowlingvereniging Tholen

Bowlingvereniging Tholen Nieuwsbrief Bowlingvereniging Tholen bowlingverenigingtholen@gmail.com www.bowlingverenigingtholen.nl Beste lezers, Hierbij presenteren wij u de eerste nieuwsbrief van Bowlingvereniging Tholen. Inmiddels

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Voor u ligt het programmaboekje van het eerste D pupillen jeugdtoernooi van voetbalvereniging U.S.V. Hercules uit Utrecht.

Voor u ligt het programmaboekje van het eerste D pupillen jeugdtoernooi van voetbalvereniging U.S.V. Hercules uit Utrecht. Beste voetballiefhebber, Voor u ligt het programmaboekje van het eerste D pupillen jeugdtoernooi van voetbalvereniging U.S.V. Hercules uit Utrecht. Voor het eerst organiseert Hercules op zaterdag 18 mei

Nadere informatie

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen

Bijlage 1a thema 4 - sportattributen Bijlage 1a thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1b thema 4 - sportattributen 3e leerjaar thema 4 Mijn sport is top! Bijlage 1c thema 4 - sportattributen 3e leerjaar

Nadere informatie

Chiroboekje December!

Chiroboekje December! Chiroboekje December! Hoi Allemaal, Hier zijn we weer! * We willen iedereen die komen genieten is van onze Christus Koning viering bedanken. Hopelijk was het voor jullie ook een beetje feest. Wij hebben

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan

blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan blauwer dan dat, kan het niet zijn. Zonder blauw is het leven grauw, zonder blauw is de wereld in rouw. Roxan Gedichten over kleuren In één van de taallessen zat de opdracht om een gedicht te maken over

Nadere informatie

Hans van der Beek. over schrijven en alles

Hans van der Beek. over schrijven en alles Hans van der Beek over schrijven en alles Hijschrijftcolumns,boekenennogveelmeer, behoorttotde KunstenMedia redactievanhet Parool,isvadervantweejongensenisbezigte halveren.juist,afvallen.hansvanderbeekschrijft.

Nadere informatie

EHBO Vereniging DONGEMOND

EHBO Vereniging DONGEMOND EHBO Vereniging DONGEMOND 1 DE TIPGEVER 33e jaargang nr. 2 december 2001 Redactieadres: Secretariaat Benraatshoef 42 4941 TM Raamsdonksveer Telf./ faxnr. 513215 E-mail: info@ebho-dongemond.myweb.nl Homepage

Nadere informatie

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek.

Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. Speech tijdens opening tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945-1950, Bronbeek. 19 februari 2015 Goedemiddag, Ik ben heel blij met deze tentoonstelling. Als dochter van een oorlogsvrijwilliger

Nadere informatie

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top.

MEI 2016 NIEUWSBRIEF. Succesvolle actie Help meester Paul naar de top. NIEUWSBRIEF MEI 2016 Beste ouder(s) Na twee weken meivakantie (de eerste zullen we qua weer snel vergeten) zijn we afgelopen maandag weer fris en fruitig aan de start verschenen. We maken ons op voor het

Nadere informatie

RKVVM. Nieuwsbrief #04/13. Op weg naar RKVVM 2.0

RKVVM. Nieuwsbrief #04/13. Op weg naar RKVVM 2.0 www.rkvvm.nl RKVVM Nieuwsbrief #04/13 In deze editie Kort nieuws G-voetbaltoernooi bij RKVVM Column Jacques Marx Vader en zoon in de picture! Uit de oude doos Op weg naar RKVVM 2.0 Seizoen 2013 2014 Tijdens

Nadere informatie

Colofon. Page Turner is het clubblad van D.S.T. Pegasus

Colofon. Page Turner is het clubblad van D.S.T. Pegasus Colofon Page Turner is het clubblad van D.S.T. Pegasus Bestuur D.S.T. Pegasus Bianca Willems, Elke Miedema, Fieke Beemster & Thomas Schotte Vormgeving & Eindredactie Elke Miedema Judith van Tol, Marcel

Nadere informatie

Veranderingen bij overgang van E naar D

Veranderingen bij overgang van E naar D Veranderingen bij overgang van E naar D Inhoudsopgave Voorwoord............................................................ 3 Het speelveld........................................................... 4

Nadere informatie

Hoelang ben je al lid van RWB? Dit is mijn 10 e jaar

Hoelang ben je al lid van RWB? Dit is mijn 10 e jaar Vandaag hebben we alweer ons voorlaatste interview van dit seizoen. Alex is weer terug uit Zweden en er is gelukkig geen koffietafel bij Zus, zodat we weer op onze eigen stek het interview kunnen houden.

Nadere informatie