BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos"

Transcriptie

1

2 Januari 2003

3 Redactioneel Hallo Totelosmensen, En, hoppa, t is al weer Op het moment dat deze Boem gemaakt wordt, is iedereen al weer minstens een week aan t zwoegen, maar daarnaast vormt Totelos uiteraard weer een bron van ontspanning en plezier. Ook in dit nieuwe jaar zal Totelos proberen zo veel mogelijk voor haar leden te doen op zowel sportief als recreatief gebied. Wij, als Boemcommissie, maken deel uit van het tweede gebied en daarom hebben wij ook weer ons uiterste best gedaan om wederom een vrolijke en informatieve Boem te maken. Het bestuur van Totelos zorgt dat het op het sportieve vlak vlotjes verloopt. Dit mag geen probleem zijn, zeker niet met de nieuwe bestuursleden Fabian en Frank. Lees en geniet. De Boemcommissie, Bart Brink Alex Hesselmans PS. De Boemcommissie wenst iedereen nog een studiepuntrijk nieuwjaar. BOEM Officieel orgaan van de E.S.Z.V.V. Totelos O.L. Vrouwestraat AW Eindhoven Internet: Giro Totelos:

4 Colofon Voorzitter Bart Brink Lauwerszeeweg KH Eindhoven mob Secretaris Rob Alexander Schipper Eerste Franklinstraat CG Eindhoven tel mob Penningmeester Jos Oostdijk Aert vd Neerstraat LK Eindhoven Tel Mob E.mail: Commissaris Extern I (KNVB) Vacature!!! Commissaris Extern II (NZVB) Fabian Kratz Stuiverstraat TA Eindhoven Mob Commissaris Intern Frank Huijts Hobbeneester HK Eindhoven Mob

5 Inhoudsopgave Woordje van de voorzitter 05 3

6

7 Woordje van de voorzitter He voetbaldieren, Natuurlijk ook van mijn kant nog de beste wensen voor het komende jaar. Dat dit jaar een gezond en sportief geheel mag worden. Verder is ondertussen het tweede zwaardere en drukkere deel van mijn bestuursjaar begonnen. Gelukkig hebben we twee nieuwe bestuursleden kunnen charteren voor deze komende tijd, waardoor we nu met z n vijven zijn. Deze nieuwe mensen stellen zich verderop in deze Boem eventjes aan jullie voor. Door deze tactische actie is er meteen iets gedaan aan het overheersende gevoel dat we onder de voet zouden we worden gelopen door al die zuinige zeeuwen, daar deze nu niet meer in overtal zijn. Dit moet toch goed nieuws genoemd worden. Slechts één vacature is op dit moment nog over en dat is die van commissaris KNVB. Ik wil bij deze dan ook Marc Lambooij bedanken voor zijn enthousiasme en inzet van het afgelopen jaar!!! Mocht je je zelf nuttig willen maken en Totelos levend laten, laat het dan weten en neem deze mooie taak op je. Verder is de organisatie van het IUTT 2003 uit de start blokken geschoten. Zo heeft de commissie ontzettend veel ambitieuze en wilde plannen, zo willen ze onder andere naar nog meer dagen toe, etc, etc. Kijk voor meer info maar eens op en klik op het IUTT logo linksonder. Ik heb dus goede hoop dat dit een toptoernooi zal gaan worden, al zal t natuurlijk nog wel eventjes duren voordat het zover is. Om te beginnen staat bij het typen van dit stukje het eerste van de twee onderlinge toernooitjes op het programma. Hier kunnen allerhande weddenschappen natuurlijk weer op afgesloten worden, en kunnen van mensen met een grote mond de mond weer gesnoerd worden. Later dit jaar, als alle competities afgelopen zijn zal er nog een dergelijk toernooitje plaatsvinden. Deze wordt dan eveneens gecombineerd met een borrel c.q. feestje. We houden jullie op de hoogte. Verder komen ook D-night en het KNVB toernooi in zicht. Hiervoor zijn reeds enkele mensen bereid gevonden hieraan mee te helpen. Dit zullen dan ook weer kunststukjes worden. Verder zijn er zoals altijd weer de borrels, zo was borrel 2 een succes, mede dankzij de goede opkomst en goede organisatie van N2. Borrel 3 zal georganiseerd worden door T2 en aan hun is het doel de vorige borrel te overtreffen! Op sportief vlak gaat het over het algemeen ook wat beter lopen. Zo spelen T1, T4 en T5 mee in de bovenste regionen, stevent N3 rechtstreeks op de titel af en heeft ook N4 nog altijd genoeg mogelijkheden op een goede klassering. Deze teams lopen dus eigenlijk vanzelf en hebben geen problemen. In iets minder vaarwater zijn T2, T3, N1 en N2 terecht gekomen. Er worden over het algemeen te weinig punten gepakt, door zowel externe als interne factoren. Zo is het spelersprobleem bij N1 nog niet voor 100% opgelost, hoewel ik toch de drie spelers van Idefix al wil bedanken voor het feit dat ze ons in de moeilijkste tijd uit de brand hebben geholpen. Nu alle lagere teams ook de gewenste acht man hebben, zal er wat doorgeschoven kunnen worden, zodat N1 de strijd tegen degradatie nog tot een positief resultaat kan brengen. N2 en T2 spelen vooral heel wisselend. De ene week is het alles, is er een goede inzet en wil iedereen volledig voor elkaar gaan, terwijl t de week er na nergens op lijkt. En dit terwijl de gezelligheid buiten het veld niet het probleem lijkt te zijn. T3 heeft nu en de komende tijd wat last van persoonlijke 5

8 problemen (schorsingen, stages, ziektes en vakanties), maar ook hier zal binnenkort weer een vast team staan. De dames teams zullen de komende weken helemaal op volle oorlogssterkte geraken, omdat de laatste speelsters terug komen van stages. Dit zou moeten kunnen leiden tot een goede eindspurt met misschien voor dames 2 wel een kansje op de titel. Ik wens in ieder geval iedereen veel succes in de tweede seizoenshelft. Ziet u wel weer ergens rondlopen, Bart Brink Voorzitter der ESZVV Totelos Toppers-munten á 0,75 te koop bij de penningmeester 6

9 4e jaargang no. 2 Website TOB 2: 345&clubSearch=tob&clubid=FNHT13V&club Name=TOB%2C+HOUTEN&teamtype1=SEN %2CH&teamtype2=ZA&teamtype3=1&teamNa me=mannen+zaal+competitie+week%2c+2&tea mno=2&aand=1211&klasse=15&klassename=5 e+klasse&poule=f55&dist=zuid1&results=1&c Page=6 TOB GAZET Schutters en andere helden Ware helden waren we. Menigeen denkt nog vaak aan de grootse volksfeesten die georganiseerd werden als de tobschutters van onze Club, ons Gilde, meer dan 5 schoten per seizoen losten. We worden oud. Ware helden worden 'waren helden': hoog tijd voor de redactie om de hoogtijdagen nog eens uit de oude doos te halen. Hoe zijn de TOBschuttersgilden ontstaan? TOBschuttersgilde, benaming voor verenigingen die sedert de middeleeuwen voor de verdediging van het doel instonden en daartoe hun leden de nodige opleiding gaven. Voor het rekruteren en oefenen van de weerbare mannen moesten aanvankelijk de zwambachten instaan, maar daarnaast voelde men sterk behoefte aan in de krijgsdienst en vooral in het boogschieten beter getrainde burgers. Vanaf het begin van de 14de eeuw verleenden de universiteiten steun aan deze groepen, die eveneens door de adellijke heren als gilden werden erkend. Naar hun wapen onderscheidt men hakbal- en boogjesgilden, en van het einde van de 15de eeuw af ook tikkie-terug-jaap- of pas-op-voor-buitenspel-gilden; samen met de zgn. schaargilden, die geen wapens, maar listige trucs hanteerden, behelsde hun opdracht behalve de verdediging ook hulpverlening bij brand of watersnood. De oudst bewaarde documenten betreffende TOBschutterijen gaan niet verder dan de 14de 15de eeuw en dan ligt reeds een typestructuur vast, die nog verscheidene eeuwen zou voortbestaan. Naar het voorbeeld van de stedelijke verenigingen ontstonden in de late middeleeuwen de talrijke plattelandsschutterijen, waarbij zich gaandeweg de evolutie van wapenoefening naar sportbeoefening voltrok. Zowel in de stad als op het land waren de TOBschuttersgilden intussen diep geworteld in het volksleven en de constanten daarvan zijn niet alleen de kleurrijke TOBschuttersfeesten of hun aanwezigheid bij elke burgerlijke of kerkelijke plechtigheid, maar evenzeer het grote samenhorigheidsgevoel, de piëteit tegenover de overleden gildebroeders, de vele rechten en privileges en het vasthouden aan traditionele teamvormen en gebruiken; de plaatselijke geschiedschrijving heeft hieraan ruime aandacht geschonken. Door hun bestellingen verrijkten de TOBschuttersgilden het barpatrimonium met edelsmaakwerk, altaarstukken voor de patroonheiligen en de schuttersstukken. Na een duidelijke vervalperiode in de 18de eeuw werden de TOBschutterijen in Nederland van 1815 tot 1901 opgenomen in de militaire organisatie (enigszins parallel met de burgerwacht in België). Vooral na de Eerste Wereldoorlog werden oude gilden opnieuw opgericht. De TOBschuttersfeesten vonden plaats op de traditionele feestdagen van de TOBschutterijen, nl. op de teerdag, het patroonfeest van de beschermheilige St. Remy bij de hakbalgilden 20 jan.(oooh, dat is bijna ); St. Joris bij de boogjesgilden 23 april, en de koningsschieting: in de zomer, vaak op tweede pinksterdag. Men schoot op doelen: in de lengte op de keeper, of in de hoogte op een TL-balk, uitgestoken door een opening van de kerktoren, of bevestigd op de wiek van een windmolen. Thans bestaan de doelen uit vogels vastgemaakt op een liggende of staande wip. Deze schietwedstrijden groeiden uit tot volksfeesten. TOB histerie historie Onze voormalige voorzitter Paul Kaufholz maakt in een kort doch treffend interview duidelijk hoe het stond met de historie rondom het TOBschuttersgilde. Op de vraag of hij iets kan vertellen over het TOBschuttersgilde antwoordde hij: " ja".

10 " Maar heeft u daar dan niets aan toe te voegen?" vroeg de verslaggever. Daarop barstte de vroegere voorzitter los: "Het koninklijk TOBSchuttersgilde is waarschijnlijk al ontstaan in de 16 e eeuw. Wanneer onze schutterij is opgericht is niet concreet te achterhalen. Er bestaan slechts schaarse gegevens uit de 16 e eeuw die ons daarover kunnen inlichten. Pater Prein heeft destijds in een artikel overde Heldenschutterij het jaar 1563 als het oprichtingsjaar aangenomen. Hierbij ging hij uit van getuigenverklaringen van bejaarde Heldeninwoners in een proces dat in 163 tegen de Heldenschutterij gevoerd werd. Deze processtukken uit 1632 waren tot dan toe de oudste schriftelijke stukken die het bestaan van een TOBschutterij aantoonden. In het Rijksarchief te Maastricht berust echter een oudere akte uit 1595 waarin al gewag wordt gemaakt van een procedure over het bezit van het vaandel van de broederschap-schutterij St. Anna. Dit wijst op een nog ouder bestaan Uit de processtukken van de jaren blijkt namelijk dat de broederschap St. Anna identiek is met de schutterij St. Anna. Nu is het bekend dat een van de oudst altaren in de Heldenkerk ws toegewijd aan H. Moeder Anna. In de 16 e eeuw vormden zich in de steden en dorpen gildes om de burgerij te beschermen tegen plunderaars en rovers. De tijden zijn veranderd en de gildes van vandaag vervullen een heel andere funktie dan vroeger. Tegenwoordig bieden zij de leden een vorm van ontspanning en gelegenheid om zich te bekwamen in diverse disciplines in groepsverband." Aldus dhr Kaufholz. Plaatje van de heren schutters E. van Drunen en J. de Krosse: zij hikken mikken op het doel. Raadsel: Wat klopt niet aan dit plaatje? Volgende Boem: In de volgende Boem oreren wij over kloeke helden binnen onze TOBschutterij. Zoals bijvoorbeeld over Joanwulf die in vroeger tijd vele jaren regeerde over de Denen en die nu dan toch maar mooi secretaris is. Joanwulf (voorheen bekend als Beowulf) Hoort! Wij hebben vernomen, welk een grootse macht de Denen, en de koningen van die natie, in dagen van weleer ten toon spreidden, welke roemruchte daden de zonen van adellijke stam verrichtten. Scyld Scefing beroofde hele horden vijanden, vele volksstammen, vaak van de plaats waar zij dronken, deed de Herulen sidderen, hoewel hij vlak na zijn geboorte in armzalige toestand aangetroffen was. Nog tijdens zijn leven werd hem daarvoor genoegdoening verschaft, want hij werd zo groot onder de hemel, hij werd zo met eer overladen, dat de dag kwam, waarop elk der volken aan de overzij de van de walvisree hem moest gehoorzamen, hem schatplichtig was. Voorvaar, een groot koning. Later werd hem binnen de muren van de veste een kind geboren, dat God het volk stuurde om het te helpen. Hij had bemerkt in welk een ellende zij vroeger verkeerd hadden, toen ze lang zonder leider waren geweest. De Levensprins, de glorieuze Heer, gaf hem daarom eer op aarde; de roem van Joanwulf, zoon van Scyld, verspreidde zich wijd en zijd over de Skandinavische landen. Vertaling: Jan Pronk Laatste Nieuws!!!! Het blijkt dat TOB 2 zijn glorie aan het oppoetsen is. Zo bleek dat zij zich op 6 december jongstleden hebben verkocht als groepszangers. Zij deden dit niet onder hun eigen naam, maar gebruikten hiervoor een slinkse afkorting. In de wandelgangen is vernomen dat zij zichzelf "Twee-O-Benen" noemen. In de volgende Boem berichten wij u hierover meer. Misschien laten we zelfs wel een filmpje zien. Antwoord: De man met den baard is Erik van Drunen helemaal niet, want den man met baard heeft na 3 keer wassen nog wel witte sokken.

11 Borrel N2 Hak m der in Van hoger hand kreeg ik de verplichting een stukje in elkaar te zetten over de borrel van half december (ja, vorig jaar al). Dit valt natuurlijk niet te weigeren, dus steek ik maar meteen van wal. Het is wel weer eens gebleken dat er niet veel nodig is om met de hulp van een beetje alcohol de gezelligheid er goed in te brengen. Geef de zaalvoetballers daarbij een hamer en een handvol spijkers, en het komt allemaal goed. Enkele spelers hadden vooraf de nodige kritiek. Het kopspijkers slaan zou niet origineel genoeg zijn voor een borrel. Daar zijn ze denk ik toch op terug gekomen. Hieruit blijkt maar eens te meer de kracht van N2, met haar vooruitziende blik. Door middel van een heus wedstrijdschema streden teams via afvalrace tegen elkaar. Het team dat de spijker het snelst in het blok hout wist te slaan ging door naar de volgende ronde. Wie uiteindelijk gewonnen heeft kan ik me niet meer herinneren. Zelf moest ik telkens borrels inschenken voor de verliezers van een partijtje, misschien dat het er iets mee te maken heeft gehad. De borrel werd die donderdagavond redelijk goed bezocht. Hierbij was het deel aan vrouwelijk schoon naar mijn mening aan de lage kant. Daarom is dit dan ook een oproep aan het team dat de volgende borrel mag organiseren. Misschien dat jullie ons kunnen overtreffen. De reacties na de borrel waren over het algemeen genomen erg goed. Ik kan dan ook zeggen dat de borrel Hak m der in geslaagd is. Ik wens alle teams verder succes in de competitie. Dat het vooral beter mag gaan dan bij ons. Stef Kicken?

12 De nieuwe commissaris Intern stelt zich voor Hoi Totelossers, Aangezien ik me in november afgelopen jaar door Bart heb laten strikken om het bestuur van Totelos te versterken, is het nu de taak aan mij om me even voor te stellen. Ik ben Frank Huijts, 21 jaar en het is inmiddels 4 jaar geleden dat ik naar Eindhoven kwam om Technische Bedrijfskunde aan de TU te gaan studeren. Op dat studeren zal ik verder maar niet ingaan, we moeten het wel een beetje leuk houden. Ik ben vorig jaar begonnen om met een team (Gasderop) aan de interne competitie mee te doen. Ik heb jarenlang geveldvoetbald, dus in het begin was het effe wennen. Hoezo geen schouderduw of sliding? Dat is toch hartstikke leuk?!?. Maar ja, na verloop van tijd begon ook ik het een beetje te leren. Het 1 e trimester van dit collegejaar ging het al een stuk beter en ben ik ook in N2 meer gaan ballen. Onder leiding van onze dappere Captain Hook, werden mijn zaalvoetbalkwaliteiten op de proef gesteld. Hoewel de resultaten een beetje achter blijven, ga ik toch telkens weer met goede moed naar de zaal. En dan elke keer maar weer hopen dat Bart nu eindelijk eens een keer een goede dag heeft en geen blunder maakt! Dan nu even over mijn taak binnen het bestuur. Ik ben de opvolger van Jelle Berentsen en ben dus Intern Commissaris. Dit betekent dat ik de interne competitie voor mijn rekening neem. Elke dag de pauze doorbrengen op het SSC en de woensdagavonden gaan ook op aan de interne competitie. Daarnaast uiteraard nog een hoop saaie bestuurstaken, maar ja, dat hoort er nu eenmaal bij. Nee, ik vind het tot nu toe hartstikke leuk! Het was bijvoorbeeld de eerste keer dat ik de Van Lint Sportweek zo goed heb meegekregen. Ik heb bijna elke sport gedaan, zelfs zo erg dat ik dinsdag al spierpijn had. Gelukkig was dinsdag het zaalvoetballen, wat ik mocht organiseren, waardoor mijn spiertjes bij konden komen. Naast al het sporten uiteraard ook heel veel werken aan de sociale contacten (anders gezegd: gewoon ordinair bier drinken). Het was een super toffe week, met veel lol. Ik ben volgend jaar weer van de partij! Maar eerst nog een paar andere activiteiten, die waarschijnlijk allemaal super gaaf zijn. Ik verheug me er in ieder geval op! Ik ben klaar voor een spetterend bestuursjaar! Ik hoop jullie allemaal vaak bij de Totelos-activiteiten tegen te komen. Commissaris Intern Frank Huijts PS. Kijk voor de standen van de interne competitie op

13 De nieuwe commissaris NZVB stelt zich voor Hallo!, Aangezien ik sinds 1 december 2002 de nieuwe commissaris NZVB van Totelos ben, zal ik me even aan jullie voorstellen. Ik ben een jaar of twintig geleden geboren in Aken (Duitsland), maar ben dan al na een aantal weken doorverhuisd naar het pittoreske Heerlen in Limburg. Hier heb ik dan ook mijn hele verdere jeugd doorgebracht. Na het VWO besloot ik om technische informatica te gaan studeren aan de TU/e. Inmiddels ben ik al weer 3 e - jaars en het begint al aardig op te schieten. Begin afgelopen jaar ben ik als trainingslid begonnen bij Totelos en dat is me direct goed bevallen. Ik speel in het weekend namelijk nog in Heerlen veldvoetbal, maar miste door de week toch het sporten. Af en toe een balletje trappen op een training beviel me wel. Aan het begin van het nieuwe studiejaar ben ik daarnaast begonnen met competitie spelen bij de NZVB. En ik mag wel zeggen dat ik in een super team, te weten N3, terecht ben gekomen. Half Oktober vroeg Bart Brink me dan of ik zin had om de nieuwe commissaris NZVB te worden. Aangezien ik toen op zoek was naar een nieuwe kamer en ik mijn oude kamer per 1 januari 2003 verlaten moest, heb ik tegen Bart gezegd dat ik het zou doen als ik een nieuwe kamer zou vinden. Wonder boven wonder vond ik ongeveer anderhalve week later een nieuwe kamer en de rest weet je al. Dus mocht je vragen of opmerkingen over de NZVB competitie of over Totelos hebben, dan kun je telefonisch, per of persoonlijk altijd bij me terecht. Fabian Kratz Commissaris NZVB?

14 De dertien van Van de Voort Zo af en toe worden er binnen Totelos grote sportieve daden verricht, die natuurlijk niet onderbelicht mogen blijven. Zo presteerde onlangs B. Van de Voort het om in drie wedstrijden tijd, maar liefst dertien keer het net te vinden. Een opmerkelijke score, wat natuurlijk meteen een positief effect heeft gehad op de teamprestaties in het algemeen, namelijk een stijging met stip in de afgelopen 4 wedstrijden naar plaats 4. Dus trokken de boem journalisten op pad om de volgende dertien vragen is aan de persoon in kwestie voor de leggen, zodat we eens wat meer van de persoon achter de goals te weten kunnen komen: 1. Wat voor type vrouwen hebben je voorkeur? Zolang ze maar niet teveel over voetbal weten vind ik alles best Nou ja, een leuk uiterlijk is natuurlijk ook mooi meegenomen. Ik bedoel, zodra je twee keer in je vriendin past, doe je toch iets fout. (Denk aan zeekoeien) 2. Wat is je mooiste doelpunt in je carrière? Moeilijke vraag, maar als ik er toch een moet noemen doe dan maar een lobje wat ik onlangs scoorde tijdens een wedstrijd van de interne competitie. Daar droom ik nu nog vaak over. 3. Wat is je favoriete vakantie bestemming? Simpel, Lloret da mar 4. Wat is je favoriete positie in het veld? Spits, zoveel mogelijke doelpunten voorbereiden, en natuurlijk proberen zelf zoveel mogelijk goals maken. Na een avondje stappen is mijn favoriete plek de bank 5. Wat is je favoriete medespeler? Dat zijn alle spelers uit T4, zeker nu het zo goed gaat de laatste weken.. 6. Wat is je minst favoriete medespeler? Mwah, voor mijn eigen bestwil zal ik de betreffende persoon niet nader omschrijven. Maar een medespeler die altijd alles beter wet, is zeker ontzettend irritant 7. Wat is je grootste wens in je leven? Profvoetballer worden. 8. Wat is je meest favoriete manier van juichen? Armen stijf in de lucht en springen als een kangaroe met brandende poten 9. Wat is je favoriete drinkgelegenheid? Overal waar ze het ik bier kan nuttigen, vind ik aangename drinkgelegenheden. Bier heerst namelijk. 10. Waarom ben je altijd zo snel zat? Uhm.. Omdat zat zijn zwaar vet is Nee, zou het echt niet weten. Alcohol en ik zullen wel nooit echte vrienden worden. 11. Waarom ben je zo goed met kleine kinderen? Wat wordt er bedoeld met goed zijn met kinderen? Deze vraag insinueert iets waar ik niet zo blij mee ben. Maar als leraar moet je natuurlijk kinderen wel gaaf vinden, en dat doe ik wel. Ben net Sinterklaas, ook een grote kindervriend. 12. Waarom heb je zo n lelijke tattoo op je rug? En ik maar denken dat dit het best bewaarde douchegeheim van Totelos was. 13. Wat vind je van deze vragen? Ik vind het goed dat sportieve verrichtingen van leden op de voet worden gevolgd door de journalisten van de Boem, maar om daar dan direct dertien vragen bij te verzinnen.?

15 KNVB programma

16 KNVB programma

17 KNVB programma

18 E.S.Z.V.V. ToTelos Stuur je kopij naar:

19

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering

Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering Notulen Wisselings Algemene Ledenvergadering 15 oktober 2013 5 10 15 Aanwezig: Willemijn Bouchier, Sjeng van Heemst, Bart Vroom (bestuur), Ludo Bolling, Stijn Foppen, Fleur Gommers, Frances van Tilborg

Nadere informatie

Colofon. Inhoud. nummer 1 1

Colofon. Inhoud. nummer 1 1 olofon De Koerier is een periodiek, uitgebracht door de studievereniging voor Technische Natuurkunde Johannes Diderik van der Waals, in samenwerking met STOOR, beide gevestigd aan de faculteit der Technische

Nadere informatie

E.S.Z.V.V. TOTELOS PRESENTEERT: BOEM. Nr. 4 Maart 2004 Verschijnt 6x per jaar Prijs: E 0,00

E.S.Z.V.V. TOTELOS PRESENTEERT: BOEM. Nr. 4 Maart 2004 Verschijnt 6x per jaar Prijs: E 0,00 E.S.Z.V.V. TOTELOS PRESENTEERT: BOEM Nr. 4 Maart 2004 Verschijnt 6x per jaar Prijs: E 0,00 Programma NZVB Hoofdklasse B Totelos 1 Datum Tijd Wedstrijd Hal Vlagger/Coach 15-Mar 19:15 De Lions - ESZVV Totelos

Nadere informatie

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014

www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 www.scwestervoort.nl De Ballenvanger Sportpark Naederhuyse Brouwerslaan 7 6931 AC Westervoort Nummer 1 seizoen 2013-2014 inhoud De Ballenvanger Nummer 1 seizoen 2013-2014 10 Alle vrijwilligers zijn belangrijk,

Nadere informatie

Supremum. Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica

Supremum. Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica Supremum Jaargang 29 Augustus Nummer 0 1996 Faculteit Wiskunde en Informatica Inhoud Van de redactie 1 Blijf nog effe hangen 1 Aan de eerstejaarsstudenten Technische Informatica 2 Aan de eerstejaarsstudenten

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur

Inhoudsopgave. Samenstelling bestuur december 2014 2 Samenstelling bestuur Inhoudsopgave. Voorzitter : Kees de Jonge 0113-232855 odejonge@kpnmail.nl Secretaris : Janna Scheffer 0113-21 27 43 sfr@zeelandnet.nl Ledenadm. : Kees Tramper 0113-55

Nadere informatie

2012 wordt een mooi jaar.

2012 wordt een mooi jaar. Inhoudsopgave Voorwoord redactie 1 Redactioneel voorwoord 3 Van de voorzitter 4 Foto impressie Realisatie sportpark 7 Persoonlijk, Arjan 9 Aandachtspunten 10 3e elftal 13 Persoonlijk, Edwin Kolkman 16

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi

Uitgelicht. Leden mutaties. Even voorstellen. Dames 1 zoek een keeper. Sinterklaasfeest voor de jeugd. De jeugd van tegenwoordig. Oliebollen toernooi Colofon: Redactieleden: Jan Greevink Andre v.d.linde Peter v.d.linde Marcel Manenschijn Marcel Pijffers Kars ter Avest De beschouwer debeschouwer@hotmail.com Henk Pennings Typiste: Herma Greevink Distibutie

Nadere informatie

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober

Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Rotterdamse Studenten zwem- en waterpolo vereniging Ragnar Jaargang 17 nummer 1 oktober Contactinformatie Bestuur 2006-2007 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Zwem commissaris: Waterpolo commissaris:

Nadere informatie

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24

Blz. 1 2 3 4 5 6 9 11 12 14 15 16 18 18 19 20 22 23 24 CLUBBLAD FC BERGHUIZEN OLDENZAAL Seizoen 2010-2011 2 e uitgave FC BERGHUIZEN Opgericht: 22 november 1947 Sportcomplex: t Venterinck Clubkleuren: groen shirt en witte broek Correspondentieadres: Postbus

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas Maagdenburgstraat 20 a 7421 ZC DEVENTER Postbus 2038 7420 AA DEVENTER

Nadere informatie

Een heel gelukkig 2013!

Een heel gelukkig 2013! Verenigingsblad van Korfbalclub Antilopen januari 2013. jaargang 7. nr. 30 Een heel gelukkig 2013! Antilopenjeugd verrast Sinterklaas ST!P jaargang 7 nummer 30 ST!P is een officieel orgaan van de korfbalclub

Nadere informatie

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29

BevoSignaal. BEVO 1 terug op haar stekkie»04. Altijd super gezellig»13. Multi Functionele Accommodatie»16. Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Het clubblad van vv BEVO / Nummer 01 / September 2013 BevoSignaal BEVO 1 terug op haar stekkie»04 Altijd super gezellig»13 Multi Functionele Accommodatie»16 Op jeugdkamp met Karel Kleur»29 Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Op leeftijd, maar nog jong van geest

Op leeftijd, maar nog jong van geest 2 A M E R S F O O R T S UITGAVE: Sinds 2009 1984 V O E T B A L K A M P I O E N S C H A P Dit is een speciale uitgave ter gelegenheid van het Labee Advocaten Amersfoorts Voetbalkampioenschap 2015 REDACTIE:

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Mijn jaar als voorzitter is dan

Mijn jaar als voorzitter is dan Inhoud Van de redactie Van de redactie...3 Van de voorzitter...4 Winfimum...5 Van de decaan...6 Infima... Activiteiten ACtiviteiten...10 EJC08...18 Zeilweekend...30 Batavierenrace...34 Onderwijs OC OK!...8

Nadere informatie

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen

Speaking Circles * met Stef de Beurs. Bijzondere ontmoetingen Speaking Circles * met Stef de Beurs Bijzondere ontmoetingen Met voorwoord van Hans Otjes en met medewerking van: Paula Koekkoek en Peter Paul van de Beek * Speaking Circles is een geregistreerd handelsmerk

Nadere informatie

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar

Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar Jubileum editie Neem een duik in het verleden. Wat gebeurde er zoal STV bestaat 25 jaar 2 Ons clubblad t Batje bestaat 15 jaar. Ja, u ziet het goed STV bestaat 25 jaar en daarom een goed gevulde uitgave

Nadere informatie

zilver TC Souburg 25 jaar zilver

zilver TC Souburg 25 jaar zilver zilver TC Souburg 25 jaar zilver Navolgend stukje geschiedschrijving ontvloot mijn pen in het jaar 2000 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van onze tennisclub. Het bestaat uit drie delen, welke

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Samen voor het beste resultaat!

Samen voor het beste resultaat! 3 3 3 3 3 3 3 3 Sloopwerken Infrastructurele werkzaamheden Bodemsanering Opsporen van conventionele explosieven Groenvoorziening Asbestverwijdering Recycling Weg- en watertransport Samen voor het beste

Nadere informatie

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1

De BVV-er. Het clubblad van RKVV Bergeijk. Seizoen 2014-2015, editie 1 www.rkvvbergeijk. n l De BVV-er Het clubblad van RKVV Bergeijk Seizoen 2014-2015, editie 1 Colofon Kopij kan worden ingeleverd via clubblad@rkvvbergeijk.nl of kan worden afgeleverd op het volgende adres:

Nadere informatie

Adolescenten & Alcohol

Adolescenten & Alcohol Adolescenten & Alcohol De achtergronden van alcoholgebruik door jongeren in de gemeente Teylingen: Interviews met 15-jarige jongeren en hun moeders Winnie Gebhardt, Sarie van Torenburg, Marloes Vooijs,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde.

NIEUWSBRIEF. zal verbeteren. De kern, de methodiek en aanpak blijven natuurlijk hetzelfde. NIEUWSBRIEF 1 Nummer 01 2009 - juni Mijn tweede openingstukje. De vorige keer heb ik me uitgebreid voorgesteld en nu wil ik kort ingaan op een paar belevenissen van de afgelopen maanden. De meest recente

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR

Nieuwsbrief Gastouderbureau. De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR Nieuwsbrief Gastouderbureau De Kinderbrug OOK IN 2015 STAAN WE WEER VOOR U KLAAR December 2014 Medewerkers van De Kinderbrug Margriet Mathilde Gerda Mieneke José Gastouderbureau De Kinderbrug Beijerinckstraat

Nadere informatie

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica

Supremum. Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Supremum Jaargang 31 Oktober Nummer 1 1998 Faculteit Wiskunde en Informatica Inhoud Inhoud... 3 Van de redactie... 3 Van de voorzitter... 4 Intro 98... 5 Inzicht... 8 BrisCo: de nieuwe BuEx... 9 Mijn eerste

Nadere informatie

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2

RUGBYCLUB ETTEN-LEUR. SCRUMPIE november 2013. Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 RUGBYCLUB ETTEN-LEUR SCRUMPIE november 2013 Scrumpie, 42 te jaargang, nummer 2 Colofon WWW.RUGBYCLUBETTENLEUR.NL Het Scrumpie is het clubblad van Rugbyclub Etten-Leur, opgericht 14 juni 1971 Bestuur Rugbyclub

Nadere informatie

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11

van de redactie Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Inhoud Van de redactie... 3 Een geslaagde Intro... 4 Waarom naar BMT?... 5 GEWIS the meaning of life... 8 Infima... 11 Activiteiten: Kanoën... 12 Seminar Peer2Peer... 13 2 in 1: DET-dag 2001 de organisatie:

Nadere informatie

De (U)itlaat. April 2012

De (U)itlaat. April 2012 De (U)itlaat April 2012 ESKV Attila/Euflex Studentensportcentrum Eindhoven Onze Lieve Vrouwestraat 1 5612 AW Eindhoven bankrekening 52.87.65.418 Voorzitter: Linda Weltevreden Tijgerstraat 22 5645 CK Eindhoven

Nadere informatie