een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS"

Transcriptie

1 een heelkundige ingreep of een onderzoek onder verdoving in het ZIEKENHUIS Info voor de opnamedienst Naam patiënt:... Opnamedatum:... /... /... Opname-uur:... Vermoedelijke verblijfsduur:... Dienst:... Aangevraagde kamer:... Stempel en handtekening arts:

2 De anesthesie Anesthesie is ongevoeligheid voor pijn. Er worden verschillende vormen van anesthesie gebruikt: algemene anesthesie, locoregionale anesthesie of zuiver lokale anesthesie. Bij algemene anesthesie brengt men de hersenen in slaap. De patiënt is niet bij bewustzijn en de anesthesist bewaakt de patiënt. De verdovingsproducten worden meestal via een infuus gegeven dat vooraf wordt ingebracht in een ader. De essentiële functies van het lichaam worden voortdurend gevolgd via een monitor (hartritme, bloeddruk, zuurstofhoeveelheid in het bloed). Vaak wordt bij de slapende patiënt een buisje tussen of net boven de stembanden geplaatst om de ademhaling te ondersteunen. Na de ingreep gaat de patiënt naar de ontwaakzaal tot het bewustzijn volledig is teruggekeerd en de pijn voldoende onder controle is. Bij locoregionale anesthesie worden de zenuwen van een bepaald deel van het lichaam verdoofd. Een ruggenprik maakt bijvoorbeeld de onderbuik en onderste ledematen ongevoelig. Bij lokale verdoving wordt verdoving ingespoten ter hoogte van de operatiestreek. Meestal zorgt de chirurg hiervoor. Deze verdoving is te vergelijken met de plaatselijke verdoving bij de tandarts. Vaak worden bovenvermelde technieken gecombineerd om pijnstilling na de ingreep mogelijk te maken. Na overleg kiest de anesthesist de voor jou meest aangewezen techniek. Sedatie is een veel lichtere vorm van algemene anesthesie. De veiligheidsvoorwaarden zijn echter dezelfde als voor een algemene anesthesie. Lokale of locoregionale anesthesie wordt vaak gecombineerd met sedatie. Voor de verdoving De voorbereiding op de anesthesie en eventueel preanesthetisch onderzoek is belangrijk. Het laat toe de risico s die aan elke ingreep verbonden zijn in te schatten. Wij verzoeken je de vragenlijst in deze bundel juist te beantwoorden. Je huisarts, je behandelend arts en/of de chirurg kunnen hierbij helpen. Eens in de operatiezaal zullen de verpleegkundige en de anesthesist je nog enkele vragen stellen. Nadelen en complicaties van anesthesie Allergieën: tijdens de verdoving en de chirurgische ingreep komt de patiënt in contact met allerhande stoffen die vreemd zijn aan het lichaam. Sommige patiënten kunnen allergisch zijn voor deze stoffen zonder het zelf te weten en er al dan niet hevig op reageren. Deze reacties kunnen gaan van huiduitslag tot ernstige bloeddrukval en ademhalingsproblemen. Patiënten met gekende allergieën dienen voor de ingreep de anesthesist hierover in te lichten. Misselijkheid en braken kunnen optreden na de ingreep, afhankelijk van het type operatie, de chirurgische belasting enz. Er bestaan hiervoor geneesmiddelen zodat deze complicaties minder voorkomen of de ernst ervan kan worden ingeperkt. Postoperatieve pijn: er bestaan verschillende technieken om deze pijn te verminderen. De anesthesist zal je preventief medicatie geven voor en tijdens de ingreep, maar zal je ook pijnstillers voorschrijven, samen met een innameschema voor verdere behandeling thuis. Hoofdpijn wordt veroorzaakt door de verdoving, de ingreep, stress enz. Een epidurale of spinale anesthesie kan aanleiding geven tot hoofdpijn. Deze hoofdpijn verdwijnt na enkele dagen. Soms is bijkomende behandeling door de anesthesist noodzakelijk. Verwardheid of concentratiestoornissen: vooral oudere patiënten hebben soms enige tijd na de ingreep last van verwardheid, geheugenverlies en concentratiestoornissen. Dit is meestal van voorbijgaande aard.

3 Last aan de ogen: tijdens de anesthesie wordt alles in het werk gesteld om de ogen te beschermen. Er wordt oogzalf ingebracht om uitdroging te voorkomen. Dit verklaart waarom je onmiddellijk na het ontwaken wazig ziet. Soms gebeurt het toch dat er lichte beschadiging van het hoornvlies optreedt, met lichte pijn tot gevolg. Als deze beschadiging zich voordoet, wordt dit in overleg met de oogarts behandeld. Kracht- en/of gevoelsverlies kan veroorzaakt worden door een zenuwbeschadiging (met een naald in geval van regionale anesthesie, door een bloeduitstorting of door druk op een zenuw tijdens een ingreep onder algemene anesthesie). De meeste zenuwbeschadigingen zijn tijdelijk en genezen vanzelf. Beschadiging van tanden, lippen of tong en keelpijn: je kan je tanden, lippen of tong beschadigen door krachtig je mond dicht te knijpen tijdens het ontwaken uit de algemene verdoving. Ook kunnen de tanden beschadigd worden als de anesthesist moeilijkheden heeft om een buis in de luchtpijp in te brengen. Dit veroorzaakt soms lichte keelpijn onmiddellijk na de ingreep. Andere milde nevenwerkingen zijn onder andere duizeligheid, dubbel zien, jeuk, spierpijn, blauwe plekken, moeilijk plassen enz. Bij verdere vragen kan je voor de ingreep, indien gewenst, een anesthesist raadplegen. Daarvoor kan je contact opnemen met het operatiekwartier op het nummer toestemmingsverklaring Je ondergaat binnenkort een opname in het ziekenhuis. Via deze informatie willen we je enkele richtlijnen meegeven. Het is de bedoeling dat je ze strikt naleeft om problemen te voorkomen. Gelieve dit document de dag van de opname ingevuld mee te brengen naar het ziekenhuis. Anesthesie - aandachtspunten die de veiligheid verhogen 1. Het inademenen van maaginhoud tijdens een sedatie of anesthesie is gevaarlijk. Ik houd mij daarom aan de afspraken rond nuchter zijn. Ik kom de dag van de ingreep volledig nuchter naar het ziekenhuis. Indien de ingreep gepland is na 13 uur, mag ik voor 7 uur wel een licht ontbijt nemen in samenspraak met de arts. 2. Ik vermeld bij opname aan de verpleegkundige welke medicatie ik al ingenomen heb. Neem enkel die geneesmiddelen die door de arts worden voorgeschreven. 3. Alcohol kan ernstige nevenwerkingen hebben na een anesthesie of operatie. Ik drink geen alcoholische dranken tot 24 uur na de ingreep. 4. Zelfs de dag nadien kan een operatie of verdoving nog nawerken. Ik neem dan ook geen belangrijke beslissingen de eerste 24 uur. Ik verklaar mij akkoord om een heelkundige ingreep of onderzoek onder anesthesie te ondergaan in het AZ Lokeren. Gelezen en goedgekeurd, Datum:... /... / Handtekening patiënt

4 Vragenlijst anesthesie De ingreep gebeurt onder volledige of gedeeltelijke verdoving. Om deze verdoving vlot te laten verlopen, is het uitermate belangrijk dat de anesthesist over de juiste en meest volledige informatie beschikt. Gelieve de informatie op dit formuilier zo juist en zo volledig mogelijk in te vullen. Bloedverdunnende medicatie dien je zeker te vermelden en zonodig te stoppen. Vermeld dit op voorhand aan je arts zodat er hieromtrent afspraken kunnen gemaakt worden. Het spreekt voor zich dat medewerkers, artsen en verpleegkundigen gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Alle info die je invult, wordt met de meeste discretie en op een strikt geheime manier behandeld. Gelieve de bolletjes in te kleuren (in te vullen door de patiënt of begeleider). leeftijd:... gewicht:...kg lengte:...cm 1. Heb je al een anesthesie (verdoving) gehad? 0 ja 0 nee Zo ja: een algemene verdoving 0 ja 0 nee Zo ja: een plaatselijke verdoving 0 ja 0 nee Vertoonde je een ongewone reactie bij de verdoving? 0 ja 0 nee Zo ja, welke problemen?... Zijn er in de familie problemen met verdoving? 0 ja 0 nee Zo ja, welke problemen? Rook je? 0 ja 0 nee Zo ja:... sig./dag Heb je gerookt? 0 ja 0 nee Zo ja: hoe lang (aantal jaren)?... gestopt sinds: Gebruik je regelmatig alcohol? 0 ja 0 nee Zo ja: hoeveel? Gebruik je regelmatig drugs (verslavingsmiddelen)? 0 ja 0 nee Zo ja: welke en hoeveel? Ben je allergisch (overgevoelig)? 0 ja 0 nee Zo ja: voor wat ben je overgevoelig: 0 antibiotica: welke?... 0 kleefpleisters: welke?... 0 jodium 0 contrastof 0 latex (vb. rubber, handschoenen enz.) 0 andere: Lijd je aan een hartziekte of heb je hartproblemen gehad? 0 ja 0 nee Zo ja: welke: 0 hartklepstelsel 0 pacemaker sinds:... /... /... 0 hartkloppingen 0 hartinfarct gehad:... /... /... 0 hartoverslag 0 hoge bloeddruk of te lage bloeddruk 0 borstpijn 0 Wat is uw gemiddelde bloeddruk?... /...

5 7. Lijd je aan één van de volgende aandoeningen? 0 spataderen 0 ja 0 nee Draagt u hiervoor steunkousen? 0 ja 0 nee (Indien ja, breng deze mee) 0 flebitis (ontsteking van de aderen) in de benen 0 ja 0 nee 0 flebitis gehad 0 ja 0 nee Wanneer?... /... /... 0 zwelling van enkels en/of voeten 0 ja 0 nee 8. Lijd je aan een verhoogde oogdruk (glaucoom)? 0 ja 0 nee 9. Draag je contactlenzen? 0 ja 0 nee Gebruik je hiervoor oogdruppels? 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Draag je een kunstgebit? 0 ja 0 nee 0 boven 0 onder 11. Draag je een hoorapparaat 0 ja 0 nee 0 links 0 rechts 12. Draag je loszittende tanden/implantaten? 0 ja 0 nee 0 boven 0 onder 13. Heb je mondproblemen 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Heb je 0 astma 0 chronische bronchitis 0 tuberculose 0 andere: Lijd je aan of heb je ooit last gehad van 0 een maagbreuk 0 een maagzweer 16. Lijd je aan een leveraandoening? 0 ja 0 nee 0 geelzucht/ 0 type A 0 type B 0 type C 0 andere: Lijd je aan of heb je ooit last gehad van een nieraandoening? 0 ja 0 nee Zo ja: dewelke? Bloed je abnormaal lang bij 0 een snijwonde 0 een operatie 0 een tand uittrekken 0 een neusbloeding 19. Heb je al een bloedtransfusie gehad? 0 ja 0 nee Zo ja, welke waren de reacties tijdens of na de bloedtransfusie? Weiger je een bloedtransfusie? 0 ja 0 nee Zo ja, gelieve dan een bijkomend formulier op te vragen en te ondertekenen bij opname. 21. Lijd je aan aids? 0 ja 0 nee Heb je bezwaar tegen een bloedonderzoek voor het opsporen van aids? 0 ja 0 nee

6 22. Heb je suikerziekte? 0 ja 0 nee Zo ja, neem je hiervoor 0 aangepaste voeding 0 medicatie via pillen 0 insuline 23. Heb je de laatste 6 maanden cortisone genomen? 0 ja 0 nee 24. Heb je last van de schildklier/heb je een schildklieraandoening? 0 ja 0 nee 25. Lijd je aan of heb je één van deze zenuwaandoeningen (gehad)? 0 hersentrombose/hersenbloeding 0 epilepsie 0 verlamming of krachtsvermindering 0 zenuwletsel 0 multiple sclerose 0 migraine 26. Heb je nu last van je rug? 0 ja 0 nee 27. Heb je vroeger al problemen gehad met je rug? 0 ja 0 nee 28. Werd bij jou ooit een prothese ingeplant? 0 ja 0 nee 0 heup: 0 links 0 rechts 0 knie: 0 links 0 rechts 0 schouder: 0 links 0 rechts Hebt u beperkingen bij de uitvoering van bepaalde beweging die niet in verband staan met de operatie? 0 ja 0 nee Zo ja, omschrijf nauwkeurig: Heb je rugoperaties ondergaan? 0 ja 0 nee 30. Lijd jij of een familielid aan een spieraandoening? 0 ja 0 nee Zo ja, welke? Ben je zwanger of mogelijks zwanger (vrouwen < 50 jaar)? 0 ja 0 nee 32. Neem je momenteel de pil? 0 ja 0 nee 33. Bijkomende bijzonderheden (vermeld gegevens waarvan je denkt dat ze belangrijk kunnen zijn voor een veilig verloop van het onderzoek of de ingreep:...

7 Vragenlijst medicatie Neem je een geneesmiddel? Zo ja, vul dan onderstaande tabel zo volledig mogelijk in. Indien je verblijft in een voorziening (woon- zorgcentrum...), voeg dan een medicatieblad van de voorziening toe. Medicatieschema: vb. Dafalgan, 500 mg Middagmaamaal Avond- Ontbijt Slapen uur uur uur uur Opmerkingen AANDACHT - BRENG MEE INDIEN VAN TOEPASSING IS: Orthopedische steun- en verbandmateriaal (krukken, brace enz.) Medicatie voor suikerziekte (insuline) Medicatie voor epilepsie Bloeddrukregelende medicatie Medicatie voor ademhaling (puffers enz.) Bloedverdunnende medicatie en stopdatum Gelieve je behandelende arts te contacteren indien je hierover vragen hebt.... Handtekening patiënt of de begeleider

8 AZ Lokeren 2013 Algemeen Ziekenhuis Lokeren Partner van het UZ Gent Lepelstraat LOKEREN Onthaal tel fax

Wat indien je een anesthesie nodig hebt? Informatiebrochure voor de patiënt

Wat indien je een anesthesie nodig hebt? Informatiebrochure voor de patiënt Wat indien je een anesthesie nodig hebt? Informatiebrochure voor de patiënt Gelieve vragenlijst en toestemming in het pre-operatief samenwerkingsdocument in te vullen en te ondertekenen 2 Wat indien je

Nadere informatie

anesthesie Anesthesie

anesthesie Anesthesie anesthesie Anesthesie Wat indien u een anesthesie nodig hebt? Wat is anesthesie? Het woord 'anesthesie' betekent ongevoeligheid voor pijn. Het gaat om pijn die veroorzaakt wordt door een medische of een

Nadere informatie

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE

INFOBROCHURE KNIEPROTHESE. (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE INFOBROCHURE KNIEPROTHESE (Brochure 1 van 3) AZ Klina 1 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE AZ Klina 2 INFOBROCHURE KNIEPROTHESE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. De knie... 5 3. Artrose... 6 4. De knieprothese...

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie

Ingreep of onderzoek onder anesthesie Ingreep of onderzoek onder anesthesie Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt u bij ons opgenomen*. In deze brochure vindt u belangrijke aanvullende informatie. Om uw opname vlot te laten verlopen vragen we

Nadere informatie

Zo wordt uw hart onderzocht

Zo wordt uw hart onderzocht Infobrochure Coronarografie Zo wordt uw hart onderzocht Uw welzijn verdient onze beste zorg Deze brochure geeft een beknopte uitleg overde coronarografie of hartkatheterisatie, een gespecialiseerd onderzoek

Nadere informatie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u een verdoving (anesthesie) krijgt toegediend. De arts die de anesthesie voor u verzorgt, heet een anesthesioloog. In deze folder

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie

Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Polikliniek Anesthesiologie en Pijngeneeskunde Algehele of plaatselijke anesthesie bij een operatie Binnenkort wordt u opgenomen om een operatie te ondergaan. Daarvoor komt u op de polikliniek Anesthesiologie

Nadere informatie

Patiëntenboekje voor chirurgie

Patiëntenboekje voor chirurgie Patiëntenboekje voor chirurgie Algemeen Ziekenhuis Heilige Familie vzw s Herenbaan 172 2840 Rumst Tel.: 03/880.90.11 Fax: 03/880.95.95 E-mail: info@hfr.be www.hfr.be ref.: 50120713 eigenaar: Dr. H. Vanden

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE

PATIËNTEN INFORMATIE. Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE PATIËNTEN INFORMATIE Ingreep in het dagziekenhuis: CYSTE 2 Mevrouw, mijnheer Binnenkort word je opgenomen in het dagziekenhuis van het AZ Lokeren. Wij vragen je om deze folder aandachtig te lezen. Indien

Nadere informatie

Anesthesie bij kinderen

Anesthesie bij kinderen Anesthesie bij kinderen Verdoving en pijnbestrijding tijdens en na de operatie Anesthesie 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Het spreekuur van de anesthesioloog en de 3 anesthesiemedewerker 2.1 Wanneer

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring Levensverzekering Waarom dit formulier? Bij een aanvraag van een levensverzekering ontvangt u als (kandidaat-)verzekerde deze gezondheidsverklaring. U vult op dit formulier uw medische

Nadere informatie

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP STRAKS... EEN NIEUWE HEUP 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Aangedane heup: n links n prothese met botcement n rechts n prothese zonder botcement n primair n revisie Operatiedatum: Afspraken Datum Tijd POS (preoperatieve

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

SKB. Uw operatie en anesthesie

SKB. Uw operatie en anesthesie SKB Uw operatie en anesthesie Inhoud 4 Inleiding De anesthesioloog De physician assistant 5 Het preoperatieve spreekuur 6 De operatiedag De voorbereiding op de operatie Na de operatie Postoperatieve pijnbestrijding

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Therapie Folfox

Patiënteninformatie. Therapie Folfox Patiënteninformatie Therapie Folfox 2 Inhoud Inleiding... 4 Samenstelling van uw therapie Folfox... 4 Verloop van de therapie... 4 Waar wordt de therapie toegediend?... 5 Richtlijnen bij Folfox... 5 Mogelijke

Nadere informatie

gezondheidsverklaring

gezondheidsverklaring Expat Pakket gezondheidsverklaring intermediair intermediairnummer 770569(feb2011)a adresgegevens intermediair (of stempel) Expat Pakket gezondheidsverklaring waarom dit formulier? Bij een aanvraag van

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

Informatiebrochure: kind onder narcose

Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: kind onder narcose Informatiebrochure: Bezoeker in het operatiekwartier (begeleidende ouders) Door deze brochure goed door te nemen, kunt u uw kind reeds thuis voorbereiden op de ziekenhuisopname,

Nadere informatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

antwerp health centre Cataract

antwerp health centre Cataract antwerp health centre Cataract 1 2 Beste patiënt(e), Wij danken u voor uw bezoek aan Medipolis. Zonet hebt u een uitgebreid oogonderzoek ondergaan. Na dit vooronderzoek is vastgesteld dat u in aanmerking

Nadere informatie