Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Thoraxcentrum Twente. Een hartoperatie. Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10"

Transcriptie

1 Thoraxcentrum Twente Een hartoperatie Patiënten Informatie Map (PIM) Eigendom van adres postcode en woonplaats telefoon TCT 3/12 10

2

3 Inleiding U bent bij uw cardioloog geweest in verband met hartklachten. De cardioloog heeft met u overlegd welke mogelijkheden er zijn om uw klachten te verhelpen. Uw medische gegevens zijn besproken door het hartteam van Medisch Spectrum Twente en gebleken is dat u in aanmerking komt voor een hartoperatie. Voor deze hartoperatie bestaat een wachtlijst. Wij hebben u inmiddels aan deze lijst toegevoegd en laten u weten wanneer u behandeld kunt worden. Het kan zijn, dat u al bent opgenomen op de afdeling Cardiologie van ons ziekenhuis of van een verwijzend ziekenhuis in de regio, waar u in afwachting bent van de behandeling. Patiënten Informatie Map (PIM) vooraf lezen Om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de opname, de operatie en de periode daarna ontvangt u deze Patiënten Informatie Map (PIM). Hierin is informatie opgenomen die voor u van belang kan zijn, informatie die u op elk moment weer rustig door kunt nemen. Zo krijgt u de mogelijkheid inzicht te krijgen in wat er gebeurt tijdens deze voor u zo belangrijke periode. Lees de map daarom al voor opname door. Het is goed u te realiseren dat de omstandigheden voor iedereen weer anders kunnen zijn. Het kan dus zijn dat er afgeweken wordt van hetgeen u leest. Uw arts bespreekt uw persoonlijke situatie met u en uw naaste omgeving. Deze map is uw persoonlijk eigendom. Om te zorgen dat u zoveel mogelijk profijt heeft van de PIM is het belangrijk dat u deze informatiemap bij poliklinische bezoeken en opname in ons ziekenhuis meebrengt. Er ligt op elke kamer van de afdeling een afdelingsmap waarin u de nodige informatie vindt over uw verblijf. Gesprekken met hulpverleners Gedurende uw behandeling krijgt u veel informatie. U heeft gesprekken met verschillende hulpverleners. Om u hierop voor te bereiden, vindt u een lijst met aandachtspunten. Dit is een overzicht van onderwerpen die tijdens de verschillende gesprekken aan de orde komen. Na afloop van de gesprekken kunt u deze lijst gebruiken om na te gaan welke informatie u heeft gekregen. Er is ook ruimte voor uw eigen aantekeningen. Aanvullende informatie vindt u op de website van ons ziekenhuis: Contactpersoon Eén persoon binnen uw familie- of vriendenkring kan fungeren als contactpersoon. Uw contactpersoon kan in principe altijd bellen voor informatie en wordt verzocht de rest van de familie en overige belangstellenden op de hoogte te houden. We verzoeken tijdens de verpleegkundige overdrachten géén telefonisch contact op te nemen. Deze zijn van uur, van uur en van uur. Indien nodig brengen wij de contactpersoon op de hoogte van veranderingen in uw situatie. Wij vragen deze persoon steeds zo goed mogelijk telefonisch bereikbaar te zijn. Tevens raden wij u aan om iemand, maximaal twee personen (waaronder bij voorkeur uw contactpersoon), mee te nemen naar de eventuele gesprekken op de polikliniek, naar de opnamedag en naar de eerste nacontrole bij arts. Twee personen horen nu eenmaal meer dan één. Tot slot Is iets niet duidelijk, twijfelt u ergens over of heeft u vragen, dan kunt u daarmee vanzelfsprekend terecht bij de desbetreffende hulpverlener in ons Thoraxcentrum. Wanneer er zaken gebeuren die niet voldoen aan uw verwachtingen of die naar uw idee anders of beter kunnen, meldt dat aan ons. Uw suggesties en opmerkingen bieden ons de mogelijkheid om de behandeling en zorg van onze patiënten te verbeteren. Waar in de Patiënten Informatie Map hij / hem staat, kan ook zij / haar gelezen worden. 1

4 Inhoudsopgave Belangrijke informatie 4 Telefoonnummers, Bezoektijden 4 Postadres Medisch Spectrum Twente 4 Bezoekadres, Internetsite Thoraxcentrum 4 Vóór de opname 5 Poliklinische preoperatieve screening 5 Oproep voor operatie 5 Gesprekken vóór opname tijdens de poliklinische preoperatieve screening 6 De opnameperiode 8 Wat neemt u mee als u wordt opgenomen? 8 Medicijnen 8 Bloedverdunnende medicijnen 9 Wat u beter thuis kunt laten 9 De opname, Verpleegafdeling A2 / D2, Bezoek 9 Programma dag van opname 10 Opnamegesprek met verpleegkundige, Opnamegesprek met arts-assistent / nurse practitioner 10 Gesprek met cardio-thoracaal chirurg, Gesprek met cardio-anesthesioloog 10 Voorbereiding op de operatie 11 De operatiedag 11 Na de hartoperatie 13 De Intensive Care (IC) Thoraxcentrum 13 Bezoek op de IC Thoraxcentrum 14 Terug op verpleegafdeling A2 / D2, Medium Care 14 Het herstel, Wondverband, Oefenen, TED kous 15 Fysiotherapie 16 Voorbereiding op ontslag 17 Overplaatsing naar uw eigen ziekenhuis 17 Als u vanuit ons ziekenhuis naar huis gaat 17 Gesprek met arts-assistent / nurse practitioner, Gesprek met verpleegkundige 17 De dag van ontslag 17 Gesprekken na de hartoperatie 18 Herstel thuis 19 Normale verschijnselen na de hartoperatie 19 Borstbeen 19 Beenwond 20 Wondgenezing van borstbeen en beenwond 20 Spierpijn 21 Wanneer de huisarts bellen? 21 Nazorg 21 Medicijngebruik 21 Geneesmiddelenpaspoort, Controles diabetici, Bloedverdunnende medicijnen 22 Trombosedienst,Douchen en baden 22 Tillen, Huishoudelijk werk 23 2

5 Voeding, Alcohol, Roken, Wandelen 23 Fietsen en autorijden, Seksualiteit 24 Sporten, Werkhervatting, Vakantie 24 Zon en Zonnenbank 24 Aanvullende informatie hartkleppatiënten 26 Antibiotica bescherming 26 Bloedverdunnende medicatie Sintrommitis en Marcoumar 26 Risico s en complicaties 27 Risico s en complicaties bij hartoperatie 27 Informatie over anesthesie bij een hartoperatie 28 Anesthesie, Vormen van anesthesie 28 Algemene anesthesie, Regionale anesthesie 28 Anesthesioloog 28 Poliklinische preoperatieve screening 28 Veranderingen in uw gezondheid 29 Voorbereiding op de operatie 29 Goede nachtrust, Nuchter zijn 29 Medicijngebruik 29 Medicijnen ter voorbereiding op de operatie 30 Operatiekamercentrum 30 IC Thoraxcentrum 30 Na de anesthesie 30 Pijn 30 Risico s en complicaties 31 Bijwerkingen 31 Algemene informatie 33 Patiëntenenquête 33 Poliklinische controles 33 Met de cardioloog 33 Met de cardio-thoracaal chirurg 33 Met de verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting 33 We herhalen nog enkele belangrijke punten 33 Wat te doen als u een klacht heeft? 33 Patiëntenverenigingen 34 Patiëntenvoorlichtingscentrum 34 In de toekomst 34 Tenslotte 34 3

6 Belangrijke informatie In Medisch Spectrum Twente werken vijf thoraxchirurgen: dr. J. G. Grandjean dr. A. G. Hensens dr. G. Mecozzi. dr. R. G. H. Speekenbrink dr. R. Storm van Leeuwen Telefoonnummers planningsbureau Cardio-thoracale chirurgie (053) verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting (053) verpleegafdeling D2 (053) verpleegafdeling A2 (053) Intensive Care Thoraxcentrum (053) Bezoekadres Haaksbergerstraat 55 Enschede Bezoektijden Afdeling A2 / D uur uur Medium Care en kamer D uur uur Intensive Care Thoraxcentrum uur uur Er mogen maximaal twee personen tegelijk op bezoek komen en bij voorkeur geen kinderen jonger dan 12 jaar Postadres Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente mevrouw / meneer Afdeling A2 / D2, kamer Postbus KA Enschede Internetsite Thoraxcentrum 4

7 Vóór opname Poliklinische preoperatieve screening Enkele weken voor de operatie (variërend van twee tot vier weken), wordt u door het planningssecretariaat Cardio-thoracale chirurgie schriftelijk uitgenodigd voor de poliklinische preoperatieve screening, ofwel de PPOS. Tijdens deze screeningdag krijgt u voorlichting van diverse hulpverleners over de aanstaande hartoperatie. Samen met de uitnodiging krijgt u ook een aantal formulieren toegestuurd. Wij verzoeken u deze ingevuld mee te nemen naar de dag van screening. De gehele dag wordt u begeleid door vrijwilligers. Het doel van deze screening is alle medische en verpleegkundige gegevens die nodig zijn voor de operatie te verzamelen én u te informeren. Het hele programma duurt ongeveer drie à vier uur en ziet er als volgt uit: routineonderzoeken: bloedafname (lab), ECG (hartfilm), röntgenfoto van longen en eventueel aanvullend onderzoek op verzoek van de cardioloog. Als u hiervoor nuchter moet zijn, hoort u dit van tevoren; groepsvoorlichting door een verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting en een fysiotherapeut; individueel gesprek met een cardio-anesthesioloog. Hierbij is van groot belang dat u de (reeds naar u gestuurde) anesthesievragenlijst nauwkeurig invult en meeneemt. Als u allergisch bent voor bepaalde stoffen, geef dit dan duidelijk aan; individueel gesprek met een verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting. Ook hierbij is het belangrijk dat u de (reeds naar u gestuurde) verpleegkundige vragenlijst invult en meeneemt. De cardio-thoracaal chirurg, die u opereert, ziet u de dag vóór de operatie. Uw operatie wordt dan toegelicht en er is gelegenheid om vragen te stellen. Wij raden u aan om iemand (contactpersoon) mee te vragen naar de poliklinische preoperatieve screening. Dit kan voor u en uw contactpersoon erg belangrijk zijn. Wil uw familie gebruik maken van een overnachtingsmogelijkheid, vraag dan de verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting om een overnachtingwijzer van de VVV of de mogelijkheid om in het appartement dat de thoraxchirurgen ter beschikking hebben gesteld te overnachten. Als u naar Medisch Spectrum Twente wordt overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis, vinden voorlichting en eventuele onderzoeken op de dag van opname plaats. Oproep voor operatie Zodra uw operatiedatum bekend is, krijgt u schriftelijk of eventueel telefonisch bericht van het planningssecretariaat Cardio-thoracale chirurgie. Als u in de tussenliggende periode gezondheidsproblemen krijgt, zoals verkoudheid of griep, neem dan direct contact op met ons secretariaat. Het kan dan nodig zijn de operatie uit te stellen. In de week voorafgaand aan de operatiedatum mag u geen lichaamshaar verwijderen met een scheermesje. Door het scheren kunnen huidbeschadigingen ontstaan die de kans op een infectie van de operatiewond kunnen verhogen. Om meer duidelijkheid te krijgen over uw opnamedatum, kunt u op vrijdag tussen uur telefonisch contact opnemen met het planningssecretariaat Cardio-thoracale chirurgie, telefoon (053)

8 Gesprekken vóór opname tijdens de poliklinische preoperatieve screening Groepsvoorlichting met de verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting U krijgt voorlichting over: het doel en gebruik van de Patiënten Informatie Map (PIM); de poliklinische preoperatieve screening; het meenemen van eigen medicijnen bij opname; de voorbereiding op de operatie; de operatiedag; de contactpersoon; het telefonisch informeren van de contactpersoon over het verloop van de operatie; overnachtingsmogelijkheden voor de contactpersoon; het verblijf op de IC Thoraxcentrum; bezoek- en beltijden van de verpleegafdelingen A2, D2, Medium Care en IC Thoraxcentrum; het herstel en de revalidatie op de verpleegafdelingen Medium Care /A2 / D2 na de operatie; de mogelijkheid van het inschakelen van thuiszorg bij ontslag; het herstel thuis; wat u kunt doen bij vragen en / of problemen; de poliklinische afspraak bij uw cardioloog na de operatie. Groepsvoorlichting met de fysiotherapeut U krijgt voorlichting over: de begeleiding door de fysiotherapeut na de operatie; het belang van een goede ademhaling; het gebruik van een hoestkussen; ademhalingsoefeningen; het opnieuw opbouwen van lichamelijke activiteiten, zoals lopen, fietsen en traplopen; hartrevalidatie. Gesprek met de cardio-anesthesioloog U krijgt voorlichting over: verschillende anesthesiemethoden, onder andere regionale anesthesie (de zogenaamde ruggenprik ); mogelijke risico s en complicaties van de verschillende anesthesiemethoden; verschillende soorten pijnbestrijding na de operatie; eventuele complicaties na de operatie tijdens uw verblijf op de verpleegafdeling IC Thoraxcentrum. Individueel gesprek met de verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting U krijgt voorlichting over: uw persoonlijke situatie / vragen en thuiszorg; uw verblijf op de verpleegafdeling A2 / D2. Verder worden uw bloeddruk en pols gemeten en wordt de door u ingevulde vragenlijst samen met u doorgenomen. 6

9 Ruimte voor eigen aantekeningen 7

10 De opnameperiode Wat neemt u mee als u wordt opgenomen? Het is belangrijk dat u spullen meeneemt voor uw dagelijkse verzorging, zoals toiletartikelen (zonodig gebitsprothesebakje), nachtkleding, zakdoeken, ochtendjas, pantoffels, badslippers en ondergoed. Mannelijke patiënten verzoeken wij om in verband met infectiegevaar een elektrisch scheerapparaat mee te nemen en geen scheermesjes. Voor handdoeken en washandjes zorgt het ziekenhuis. Op elke kamer is een koelkast aanwezig om eventueel etenswaren en drank in te koelen. Verder heeft u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis in ieder geval de volgende zaken nodig: patiëntenponsplaatje met uw juiste gegevens; inschrijvingsbewijs van de zorgverzekeraar; naam van huisarts en apotheek; naam en telefoonnummer van de contactpersoon; medicijnen (in originele verpakking) en eventueel bijbehorend geneesmiddelenpaspoort (een overzicht van de medicatie die u gebruikt); Patiënten Informatie Map (PIM). Denkt u ook aan de volgende zaken, indien dit voor u van toepassing is: dieetadvies; hulpmiddelen, zoals (lees)bril en zonodig uw brillenkoker, gehoorapparaat en wandelstok; donorcodicil; euthanasieverklaring. Medicijnen Als u thuis medicijnen gebruikt, is het van groot belang dat u deze allemaal in de originele verpakking meebrengt naar ons ziekenhuis. Op deze manier zijn artsen, verpleegkundigen en de ziekenhuisapotheek precies op de hoogte van uw medicijngebruik. Uiteraard krijgt u de meegenomen medicijnen weer terug. In ons ziekenhuis kennen we het Farmaceutisch Opname en Ontslag Coördinatiepunt (FOOC). Dit is een samenwerkingsverband tussen de apotheek van Medisch Spectrum Twente en de openbare apotheken in de regio. Om de kans op vergissingen met medicijnen zo klein mogelijk te maken, vraagt het FOOC bij uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts, informatie op over de medicijnen die u gebruikt. Deze gegevens worden aan de behandelend arts op de verpleegafdeling overhandigd. Met u wordt doorgenomen of u inderdaad alle medicijnen gebruikt die op de het opgevraagde overzicht staan en of de gebruikte doseringen nog steeds hetzelfde zijn. Uw behandelend arts beslist, na overleg met u, of u dezelfde medicijnen kunt blijven gebruiken of dat u andere medicijnen voorgeschreven krijgt. Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis krijgt u al uw medicijnen van het ziekenhuis. Soms kan het zijn dat u thuis medicijnen gebruikte die in de ziekenhuisapotheek niet direct voorradig zijn. U krijgt dan zolang uw eigen medicijnen of het medicijn dat u gebruikt, wordt in overleg met uw arts vervangen door een gelijkwaardig medicijn. Indien u bezwaar heeft tegen het feit dat het FOOC informatie over uw medicijnen uitwisselt met uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts, maakt u dit dan voor opname kenbaar bij het FOOC. Het FOOC is bereikbaar op werkdagen van uur, telefoon (053)

11 Bloedverdunnende medicijnen Houdt u zich aan de instructies omtrent het gebruik van de antistollingsmiddelen, zoals vermeld staat in de brief die u van het planningsbureau heeft gekregen. Wat u beter thuis kunt laten Laat sieraden (ook eventuele trouwring), piercings, waardevolle voorwerpen, bankpasjes en grote geldbedragen thuis. Wat u niet meeneemt, kunt u ook niet kwijt raken. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van uw eigendommen. Neem zo weinig mogelijk kleding mee, dit heeft u in het begin niet nodig. De opname Op de afgesproken dag en het tijdstip meldt u zich bij de informatiebalie van afdeling A2. De secretaresse informeert de verpleegkundige, die uw opname verder verzorgt. U wordt meestal één dag voor de operatie op de verpleegafdeling A2 opgenomen. Na de operatie verblijft u meestal één of twee dagen op de IC Thoraxcentrum. Zodra de behandelend anesthesioloog vindt dat u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling A2 / D2. U blijft, afhankelijk van de ingreep, uw herstel en eventuele overplaatsing naar een ander ziekenhuis, gemiddeld zeven à acht dagen opgenomen (de dag na de operatie is dag één). Voor en na de operatie ligt u op een andere kamer, omdat we uw bed niet zo lang onbezet kunnen laten. Verpleegafdeling A2 / D2 Verpleegafdeling A2 / D2 is gespecialiseerd in cardio-thoracale chirurgie ofwel operaties van hart en / of borstholte. Er kunnen 44 patiënten worden opgenomen. Onze afdeling beschikt over één-, twee-, en driepersoonskamers. Er wordt gemengd verpleegd, wat inhoudt dat er zowel mannen als vrouwen op één kamer liggen. Op de verpleegafdeling A2 liggen patiënten die gedotterd worden, hartpatiënten die de volgende dag geopereerd worden en geopereerde patiënten, die al verder in hun herstelfase zijn. Op de verpleegafdeling D2 liggen pas geopereerde cardio-thoracale patiënten. Verpleegafdeling D2 beschikt ook over een aparte Medium Care. De Medium Care is een kamer waar vier patiënten kunnen worden opgenomen, die op medische gronden intensiever bewaakt moeten worden dan op de verpleegafdeling gebeurt. De bezoektijden zijn van uur en van uur. Er mogen maximaal twee personen tegelijk op bezoek komen en bij voorkeur geen kinderen jonger dan 12 jaar. In verband met infectiegevaar zijn bloemen en planten op de Medium Care niet toegestaan. Een kaart of een foto mag wel. Het is op de afdeling niet toegestaan te roken. Roken is toegestaan in de daarvoor aangewezen ruimten. Bezoek Voor de verpleegafdelingen A2 / D2 gelden ruime bezoektijden. Van uur en van uur is bezoek welkom. Te veel en te lang bezoek kan voor de patiënt erg belastend zijn. Het is daarom niet de bedoeling dat het bezoek langer dan een half uur blijft. Voor een goed herstel is het noodzakelijk dat de patiënt de eerste dagen rust krijgt. Er mogen daarom maximaal twee bezoekers tegelijk komen. Als er meer bezoek komt, kunt u elkaar aflossen. Bij meer dan twee bezoekers verzoeken wij u om niet op de verpleegafdeling of op de gang te blijven staan. U kunt natuurlijk altijd naar het dagverblijf, de bezoekersruimte of het restaurant in de centrale hal gaan. In overleg met de verpleegkundige kan er soms afgeweken worden van maximaal twee bezoekers. 9

12 Het kan voorkomen dat de verpleegkundige of een andere hulpverlener het bezoek vraagt tijdelijk de kamer te verlaten vanwege behandeling of verzorging. Wij vragen uw begrip hiervoor. Programma dag van opname Opnamegesprek met verpleegkundige De gegevens van het al eerder gevoerde preoperatieve screeningsgesprek worden doorgenomen en eventuele wijzigingen worden aangebracht. In het kort krijgt u informatie over de gang van zaken op de operatiedag en het verblijf op de verpleegafdeling A2 / D2. Ook bespreekt de verpleegkundige met u of er eventueel thuiszorg of een tijdelijk logeeradres moet worden geregeld. Het spreekt voor zich dat u de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. De informatie die u tijdens de opname ontvangt, is ook belangrijk voor uw naaste omgeving. Het is daarom raadzaam dat iemand uit uw omgeving (maximaal twee personen) bij uw opname met u meekomen, bij voorkeur ook uw contactpersoon. De verpleegkundige vertelt u welke cardio-thoracaal chirurg u opereert en hoe laat de operatie is gepland. Dit tijdstip kan veranderen of uitgesteld worden als er een spoedoperatie tussenkomt of een eerdere operatie uitloopt. Ook kan het hierdoor voorkomen dat een andere chirurg uw operatie zal uitvoeren. Houdt u hier rekening mee. De verpleegkundige leidt u rond over de afdeling (zowel A2 als D2) en laat uw kamer zien. Laat uw tas zoveel mogelijk ingepakt. Geef spullen, die u niet meer nodig heeft, en waardevolle eigendommen met het bezoek mee. Alleen uw toiletspullen, scheerapparaat en eventuele bril / gehoorapparaat gaan mee naar de IC Thoraxcentrum. Uw overige zaken kunnen worden opgeborgen in een kluis op afdeling A2. Opnamegesprek met arts-assistent / zaalarts / nurse practitioner De arts-assistent (zaalarts) / nurse practitioner doet het laatste onderzoek om te beoordelen of u lichamelijk in staat bent de operatie te ondergaan. Hij informeert of er de laatste tijd veranderingen zijn opgetreden in uw gezondheidstoestand. Het is belangrijk dat u eventuele bijzonderheden hierover meldt. Als er nog aanvullend onderzoek is gedaan, krijgt u hiervan de uitslag. In een enkel geval kunnen de uitslagen van de onderzoeken afwijkend zijn. Het komt soms voor dat een operatie hierdoor moet worden uitgesteld. Gesprek met cardio-thoracaal chirurg In de loop van de middag of avond komt de cardio-thoracaal chirurg die u gaat opereren met u kennismaken. Hij geeft u de laatste informatie over de operatie en bespreekt zijn verwachtingen over de operatie en uw herstel. Wat er bij u gaat gebeuren, kan de chirurg van tevoren nooit precies zeggen. Pas tijdens de operatie kan hij echt zien hoe uw hart en vaten eruit zien en beoordelen wat er precies gedaan moet worden. Na de operatie neemt de chirurg telefonisch contact op met uw contactpersoon over het verloop van de operatie. Gesprek met cardio-anesthesioloog De cardio-anesthesioloog is de arts die u de volgende dag de anesthesie (narcose) toedient bij uw operatie. Hij komt langs en geeft u uitleg over uw narcose. Ook bespreekt hij uw verblijf op de IC Thoraxcentrum na de operatie. Hij is de medisch specialist die verantwoordelijk is voor uw behandeling in de fase na de operatie op de IC Thoraxcentrum en de Medium Care op de verpleegafdeling D2. U krijgt van hem een slaapmiddel voorgeschreven en medicijnen waardoor u zich wat kunt ontspannen de ochtend voor de operatie. Gedurende de operatie blijft de cardioanesthesioloog of zijn assistent voortdurend bij u. Hij bewaakt en bestuurt tijdens de operatie de functies van uw hart en uw lichaam. Dankzij de moderne bewakingsapparatuur kan precies 10

13 worden vastgesteld hoe uw hart en lichaam op de hartoperatie reageren. Als u nog vragen heeft over de narcose of uw verblijf op de IC Thoraxcentrum, dan kunt u deze gerust aan hem stellen. Voorbereiding op de operatie Direct bij opname begint u drie keer daags met antibacteriële neuszalf om wondinfecties te voorkomen. De dag van de operatie gebruikt u de zalf elke vier uur. Om de operatie goed en veilig te laten verlopen, is een goede voorbereiding van belang. Mocht het nodig zijn dan krijgt U de avond vóór de operatie van de verpleegkundige een laxerende drank ter voorbereiding van de operatie. s Avonds moet u zich douchen. Verwijder nagellak en gebruik géén make-up. De natuurlijke kleur van uw huid en nagels geeft de cardio-anesthesioloog tijdens de operatie belangrijke informatie over uw lichamelijke toestand. Hierna trekt u schone nachtkleding aan. Rond uur krijgt u een slaaptablet. Wij raden u aan dit in te nemen, omdat een goede nachtrust belangrijk is. Na inname mag u niet meer alleen uit bed, door de slaperigheid bestaat de kans dat u valt. Bel daarom de verpleegkundige als u uit bed wilt. Vanaf 6 uur voor de operatie moet u nuchter zijn voor vast voedsel. Heldere dranken, zoals water, appelsap en limonade, mag u nuttigen tot 2 uur voor de operatie. Als u bekend bent met diabetes (suikerziekte), dan worden extra controles van de bloedsuikers gedaan en zo nodig worden uw medicijnen aangepast. De operatiedag s Ochtends wekt de verpleegkundige u (rond uur als u als eerste geopereerd wordt). Hij controleert uw bloeddruk, hartslag, temperatuur en geeft u de medicijnen die de cardioanesthesioloog voor u heeft afgesproken. Haarspelden, sieraden als ringen, oorbellen en piercings kunt u het best af- of uitdoen en thuis laten. Contactlenzen en een eventueel kunstgebit moet u uitdoen. In sommige gevallen kan het gehoorapparaat meegegeven worden naar de operatiekamer. Bijvoorbeeld als u zonder gehoorapparaat de cardio-anesthesioloog niet kunt horen en deze dan niet weet of u goed wakker bent na de operatie. Afhankelijk van het operatieprogramma wordt s ochtends of aan het begin van de middag begonnen met de operatie. Ongeveer een uur voor de operatie krijgt u een sterke slaaptablet en speciale operatiekleding aan. Als u aan de beurt bent, brengt de verpleegkundige u in uw bed naar de voorbereidingsruimte (holding) van de operatiekamer. Daar wordt u op een operatietafel geholpen en naar de operatiekamer (OK) gereden. De anesthesiemedewerker sluit u aan op de monitor (hartbewaking), u krijgt een bloeddrukband om en u krijgt een infuus in uw arm. Via dit infuus spuit de cardio-anesthesioloog de verdovingsmiddelen (anesthesiemedicijnen) in, waardoor u langzaam in slaap valt. Van de operatie merkt u verder niets meer. Om de ademhaling tijdens de operatie te kunnen controleren, wordt er een plastic buisje in uw keel gebracht. Overigens merkt u daar ook niets van, want u bent onder narcose. Indien van tevoren is afgesproken dat u regionale anesthesie ( ruggenprik ) krijgt, dan krijgt u de prik in de rug voordat u de narcose krijgt toegediend. 11

14 Ruimte voor eigen aantekeningen 12

15 Na de hartoperatie De Intensive Care (IC) Thoraxcentrum Na de operatie brengt de cardio-anesthesioloog u, terwijl u slaapt, naar de IC Thoraxcentrum. Hier wordt u intensief geobserveerd en verpleegd door een speciaal opgeleid team van verpleegkundigen, physician assistants en artsen. Zij kunnen uw familie informeren over uw situatie en uitleg geven over de apparatuur. De cardio-anesthesioloog heeft de medische verantwoordelijkheid op de IC Thoraxcentrum. Meestal wordt u enkele uren na de operatie langzaam wakker. In het begin kunt u niet praten, omdat er een buisje in uw keel zit voor de beademing. De communicatie verloopt dan door middel van gebaren. Zodra u zelf weer kunt ademen, wordt het buisje zo snel mogelijk uit uw keel gehaald en kunt u weer gewoon praten. Mogelijk heeft u dan nog wel last van uw keel, onder andere heesheid. U kunt na de operatie wazig zien, dit komt door de oogzalf, die uw ogen tijdens de operatie hebben beschermd tegen uitdroging. Rondom uw bed staat speciale apparatuur om optimale behandeling en controle te bieden. Zo ligt u aan bijvoorbeeld een monitor. Dit apparaat registreert onder meer uw hartslag, bloeddruk en temperatuur. U heeft op bepaalde plaatsen slangetjes voor de aanvoer van zuurstof (neus) en het afvoeren van wondvocht (drain) en urine(katheter). U hoeft niet ongerust te worden als de monitor, een apparaat of een infuuspomp een geluidssignaal geeft. De verpleegkundige, die voor u zorgt, weet wat de signalen betekenen en neemt als dat nodig is gericht actie. Uw hartritme wordt ook door een computer bewaakt en opgeslagen, zodat geen enkele hartritmestoornis gemist wordt. Het komt soms voor dat tijdens het verblijf op de IC Thoraxcentrum patiënten tijdelijk gedialyseerd moet worden om de nierfunctie te ondersteunen. Dit is een complicatie die soms kan voorkomen bij een hartoperatie. Soms moet wegens longproblemen langer worden beademd. Gedurende uw verblijf op de IC Thoraxcentrum voeren de verpleegkundigen en de cardioanesthesioloog dag en nacht controles uit en verzorgen uw wond. Omdat de borstwond nog pijnlijk kan zijn, krijgt u pijnstillers. Per dienst is er één verpleegkundige die u verzorgt. Er wordt regelmatig bloed afgenomen en een röntgenfoto van uw borst gemaakt. Maak bij het optrekken in bed alléén gebruik van het trekkoord, dit om extra spanning op uw borstbeen te voorkomen. Zodra de anesthesioloog vindt dat u voldoende hersteld bent, gaat u terug naar de verpleegafdeling A2 / D2. Dit is meestal één of twee dagen na de operatie. Alleen als er nog problemen zijn met hart, longen of andere organen, kan het noodzakelijk zijn om u langer op de IC Thoraxcentrum te behandelen. Soms kan als gevolg van een operatie tijdelijk acute verwardheid ontstaan. De periode van verwardheid kan variëren van enkele uren tot dagen. De duur is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd, conditie en de ernst van de hartafwijking. Verschijnselen hierbij kunnen zijn dat men niet zo helder is als normaal, dat men de grip op zichzelf en de omgeving kwijt is, waardoor men waakzaam, achterdochtig en soms zelfs agressief kan zijn. Ook kan het zijn dat patiënten zich juist stilletjes terugtrekken. Dit is voor de getroffene en de naaste omgeving een ingrijpende gebeurtenis. Met behulp van medicijnen en door lichamelijk herstel na de operatie zullen de klachten en verschijnselen verminderen. Meer informatie vindt u in de folder Acuut optredende verwardheid. 13

16 Bezoek op de IC Thoraxcentrum De IC Thoraxcentrum kent de volgende bezoektijden: s middags van uur; s avonds van uur. Wanneer uw naaste omgeving u bezoekt op de IC Thoraxcentrum kan dit grote indruk maken. Door de intensieve zorg is er veel bedrijvigheid en er staat veel apparatuur. De verpleegkundige met aandachtsgebied patiëntenvoorlichting begeleidt daarom uw eerste bezoekers. De verpleegkundigen van de IC Thoraxcentrum coördineren en begeleiden het verdere bezoek. Ze kunnen uitleg geven over uw situatie op dat moment. Tijdens deze bezoektijden mag familie een half uur per keer aanwezig zijn. Verder gelden de volgende regels: er mogen maximaal twee bezoekers tegelijk komen. Te veel en te lang bezoek kan voor u erg belastend zijn; kinderen onder de twaalf jaar mogen alleen op bezoek komen in overleg met de verpleegkundige. Houdt u er wel rekening mee dat kinderen kunnen schrikken van hun zieke vader, moeder, opa of oma en ook van alle apparatuur en monitorgeluiden. Bereid ze hier daarom op voor. De verpleegkundige van onze afdeling kan u hierbij adviseren of anderszins behulpzaam zijn; afwijken van de bezoektijden kan alleen in overleg met de verpleegkundige. Overige informatie Tijdens de opname op de Thorax Intensive Care zijn de volgende zaken van belang: bloemen en planten zijn in verband met infectiegevaar op de Thorax Intensive Care niet toegestaan. Alternatieven, zoals kunstbloemen, kaarten en foto s / tekeningen mogen wel en leveren vaak een positieve bijdrage aan het herstel; in de centrale hal van gebouw Ariënsplein vindt u gratis kinderopvang. Kinderen van 0-11 jaar zijn hier van harte welkom. De kinderopvang is geopend op werkdagen van uur en op vrijdag van uur, telefoon (053) ; in ons ziekenhuis is het gebruik van een mobiele telefoon toegestaan, maar in het Thoraxcentrum is het gebruik van een mobiele telefoon niet toegestaan. Dit kan de medische apparatuur ontregelen, waardoor gevaar ontstaat voor onze patiënten. Wij vragen u deze uit te zetten; meer informatie over onze afdeling vindt u op onze website Terug op de verpleegafdeling A2 / D2, Medium Care Zodra u terug mag naar de verpleegafdeling halen de verpleegkundigen van de verpleegafdeling A2 / D2 u op van de IC Thoraxcentrum. Afhankelijk van uw conditie gaat u naar de Medium Care of de verpleegafdeling. Op de Medium Care is de zorg minder intensief dan op de IC Thoraxcentrum. Wel ligt u aan een monitor die uw hartritme bewaakt en worden er regelmatig controles uitgevoerd. Op de verpleegafdeling worden ook regelmatig controles uitgevoerd, maar hier ligt u niet meer aan de hartmonitor. Wel kan daar uw hartritme bewaakt worden door een zogenaamd telemetriekastje. Na overplaatsing kunt u nog wat slaperig zijn van de narcose. Als u zich goed voelt, mag u s middags al even op een stoel zitten. De verpleegkundige begeleidt u de komende dagen bij uw herstel. De eerste dagen na de operatie kunt u zich moe voelen, emotioneel zijn en een grieperig gevoel hebben. De borstwond kan pijnlijk zijn, uw eetlust kan afwezig zijn en u kunt spierpijn in uw nek of schouders voelen. 14

17 U hoeft zich hier niet ongerust over te maken. Dit zijn normale reacties op deze ingrijpende operatie. Het is wel van belang dat u uw klachten, zoals pijn, aangeeft bij de verpleegkundige. Hij kan u ondersteunen en zonodig in overleg met de arts extra medicijnen tegen de pijn geven. U kunt last hebben van koorts na de operatie. Dit is een normaal, veel voorkomend verschijnsel. Het infuus, het zuurstofslangetje, de urinekatheter en de drain die het wondvocht afvoert, worden verwijderd zodra ze overbodig zijn. Op de verpleegafdeling wordt de eerste dagen nog regelmatig uw bloeddruk, polsslag, temperatuur, gewicht en urineproductie gecontroleerd. Meldt het de verpleegkundige als u zelf veranderingen bemerkt in uw polsslag of als u twijfels heeft over uw (lichamelijke) gesteldheid. Dagelijks vanaf uur lopen de cardio-thoracaal chirurg, de zaalarts en / of de nurse practitioner visite en volgen uw herstel. Zij informeren u over noodzakelijke aanvullende onderzoeken en medicijngebruik. Als u vragen heeft over de operatie of over uw herstel, dan kunt u deze altijd aan de artsen stellen. De chirurg informeert u over het verloop van de operatie. Hij vertelt u bijvoorbeeld hoeveel omleidingen zijn gelegd of welke soort kunstklep u heeft gekregen wanneer u een hartklepoperatie heeft ondergaan. Eventueel opgetreden complicaties worden ook besproken. De chirurg die visite loopt, is niet altijd de chirurg die u heeft geopereerd. Als u uw 'eigen' cardio-thoracaal chirurg na de operatie wilt spreken, dan kunt u via de verpleegkundigen een afspraak maken. Het herstel Op de verpleegafdeling begint uw revalidatie echt. De eerste dag bent u nog in pyjama, maar komt u al - rustig aan - onder begeleiding van de verpleegkundige of fysiotherapeut uit bed. Het is van belang dat u weer snel in beweging bent en goed slijm ophoest, dit voorkomt complicaties. Als dit nog pijnlijk is, kunt u (extra) pijnstillende medicijnen vragen. De volgende dagen moedigen de verpleegkundigen u aan zoveel mogelijk dingen zelf te doen. Onthoudt wel dat u de hulp van een verpleegkundige in moet roepen, als u vindt dat een bepaalde bezigheid nog te zwaar voor u is. Denk kritisch mee en bespreek uw ideeën en verwachtingen met de verpleegkundigen. De derde dag na de operatie krijgen veel patiënten een dipje. Dit is een bekend verschijnsel en dit gevoel is over het algemeen met een dag weer over. Op de zij slapen mag weer zodra u op de verpleegafdeling terug bent. Als dit nog gevoelig is, wat goed mogelijk is, draait u, ook in uw slaap, automatisch terug op de rug. Wondverband De operatiewonden aan uw borst en eventueel uw benen (als u omleidingen heeft gekregen), worden na de operatie verbonden. Dagelijks worden de wonden bekeken en verzorgd. Als de wonden goed genezen, wordt er geen verband meer aangebracht. Oefenen Een bepaalde houding of beweging kan gevoelig zijn en u belemmeren in uw bewegingsvrijheid. Desondanks doet u er goed aan om, ongeacht de hinder, goed te bewegen en goed slijm op te hoesten. Het borstbeen is zo stevig vastgezet dat u zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Gebruik wel een klein kussentje om de wond te steunen bij het hoesten. De fysiotherapeut en de verpleegkundigen helpen u bij de oefeningen. TED kous (steunkous) Als gevolg van omleidingen bij een hartoperatie kunt u ook een operatiewond aan uw been hebben. Hiervoor moet u een TED kous dragen. Deze kous kunt u uitdoen voordat u gaat slapen. Uw contactpersoon krijgt een recept voor deze TED kous(en) van ons, deze kan worden opgehaald bij uw apotheek. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten hiervan. 15

18 Fysiotherapie Zodra uw conditie dit toelaat na de operatie begeleidt de fysiotherapeut u bij het opbouwen van uw activiteiten, zoals lopen, fietsen en traplopen. De activiteiten worden aangepast aan uw mogelijkheden op dat moment. Patiënten durven zich na de operatie vaak niet in te spannen. Door het uitvoeren van activiteiten ervaart u dat angst om te bewegen ongegrond is. We raden u dan ook aan om aan deze activiteiten deel te nemen. De ervaring leert dat het herstel er aanzienlijk door wordt bevorderd. U kunt uw dagelijkse activiteiten thuis weer sneller hervatten. Na ontslag uit ons ziekenhuis overlegt uw cardioloog met u op welke wijze u verder revalideert. Vrijwel iedereen komt in aanmerking voor hartrevalidatie. 16

19 Voorbereiding op ontslag Overplaatsing naar uw eigen ziekenhuis Zodra uw conditie het toelaat, hoort u van de zaalarts / nurse practitioner of u kunt worden overgeplaatst naar uw eigen ziekenhuis. Op de dag zelf wordt u in de loop van de ochtend met de ambulance naar uw eigen ziekenhuis gebracht. De zaalarts, verpleegkundige en fysiotherapeut verzorgen de schriftelijke overdracht voor de hulpverleners in uw eigen ziekenhuis. Hierin staat beschreven welke operatie u heeft ondergaan, hoe het herstel tot nu toe is verlopen en welke medicijnen u gebruikt. Eenmaal in uw eigen ziekenhuis wordt de revalidatie voortgezet. Als er opvang / thuiszorg voor de eerste twee weken thuis nodig is, regelt uw eigen ziekenhuis dit. Als u vanuit ons ziekenhuis naar huis gaat Zodra uw conditie het toelaat, hoort u van de zaalarts / nurse practitioner wanneer u naar huis kunt. Mocht het nodig zijn dat u nog voor een korte periode in een verzorgings- of verpleeghuis moet verblijven voor verder herstel, dan wordt dit vanuit het ziekenhuis geregeld in overleg met u. Ook eventuele thuiszorg wordt op de verpleegafdeling, via het Transferpunt geregeld. Voor het ontslag vinden nog enkele gesprekken plaats. Gesprek met zaalarts / nurse practitioner De zaalarts spreekt met u tenminste één dag voor ontslag. Hij doet lichamelijk onderzoek en controleert met name uw longen en de borst- en eventuele beenwond. Hij bespreekt met u de verwachtingen over uw verdere herstel. Gesprek met verpleegkundige Eén dag voor ontslag heeft u, s middags of s avonds, een afsluitend gesprek met de verpleegkundige. Overleg van tevoren met uw partner of familielid wie hierbij aanwezig is. Dit gesprek gaat over de opnameperiode in ons ziekenhuis en over de herstelperiode die voor u ligt. Zij bespreekt met u de onderwerpen uit het volgende hoofdstuk Herstel thuis. Lees dit daarom vooraf door, eventuele vragen kunt u dan direct stellen. Daarnaast wordt bekeken of alles rondom de eventuele thuiszorg geregeld is. De dag van ontslag Meestal kunt u rond uur s ochtends naar huis. Voordat u naar huis gaat, krijgt u de volgende papieren mee van de verpleegkundige: een brief voor uzelf met gegevens over uw hartoperatie; dit is een kopie van de brief die uw huisarts en cardioloog opgestuurd krijgen; een afspraak voor poliklinische controle bij uw cardioloog (meestal twee weken na ontslag); een brief van het FOOC waarop staat waar en wanneer u uw thuismedicijnen kunt ophalen; een enquête patiëntentevredenheidonderzoek. Eventueel: een kaart voor de Trombosedienst, wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt; een afspraak voor bloedonderzoek en / of een longfoto; een afspraak voor de medebehandelend arts. 17

20 Gesprekken na de hartoperatie Gesprek met de cardio-thoracaal chirurg / arts-assistent cardio-thoracale chirurgie of nurse practitioner U krijgt voorlichting over: het verloop van de operatie: - hoeveel omleidingen / soort hartklep; - eventueel opgetreden complicaties; de verwachting van het verdere verloop en herstel; eventuele overplaatsing naar uw eigen ziekenhuis. Gesprekken rondom ontslag Gesprek met de zaalarts / nurse practitioner U krijgt voorlichting over: de ontslagdatum; de verwachtingen van het verdere herstel thuis; eventueel te verwijderen hechtingen van de drain bij de huisarts. Gesprek met de fysiotherapeut U krijgt voorlichting over: adviezen met betrekking tot het lichamelijk functioneren thuis; de mogelijkheden van fysiotherapie binnen de hartrevalidatie. Gesprek met de verpleegkundige U krijgt voorlichting over: het herstel thuis: normale verschijnselen na de operatie; wanneer u de huisarts moet bellen; de nazorg; medicijngebruik thuis; thuiszorg; de poliklinische controle bij uw cardioloog; waar u terecht kunt met problemen na ontslag. Extra informatie bij een hartklepoperatie: antibiotica bescherming; antistolling. 18

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10

Inleiding 4. 3 Adviezen 8. 4 Aanvullende informatie voor patiënten met een hartklepprothese 10 na een hartoperatie 2 Inhoud Inleiding 4 1 Naar huis of naar een ander ziekenhuis 4 1.1 Cardioloog in het OLVG 4 1.2 Cardioloog in een ander ziekenhuis 5 1.3 Weer thuis 5 1.4 Bloedverdunnende middelen

Nadere informatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie

Adviezen voor thuis na hartoperatie CARDIOLOGIE/HART-LONG CHIRURGIE Adviezen voor thuis na hartoperatie ADVIES Inhoudsopgave Inleiding 3 Naar huis 4 Ontslaggesprek 4 Papieren bij ontslag 4 Poliklinische controle 4 Revalideren 5 De eerste

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP

STRAKS... EEN NIEUWE HEUP STRAKS... EEN NIEUWE HEUP 2 JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Aangedane heup: n links n prothese met botcement n rechts n prothese zonder botcement n primair n revisie Operatiedatum: Afspraken Datum Tijd POS (preoperatieve

Nadere informatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie Wervelkolomoperatie met fixatie Spondylodese-operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een spondylodese (=fixatie) operatie te ondergaan om zo uw klachten te laten verminderen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie

Behandeling of onderzoek onder anesthesie Behandeling of onderzoek onder anesthesie Inhoud Polikliniek Anesthesiologie 1 Soorten anesthesie 1 Algehele anesthesie 1 Lokale anesthesie 1 Regionale anesthesie 1 Voorbereiding 2 Operatie 3 Algehele

Nadere informatie

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel

Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Inwendige defibrillator (ICD) Implantatie of wissel Albert Schweitzer ziekenhuis oktober 2014 pavo 0894 Inhoudsopgave Pag. Inleiding 3 Langs de afdeling Bloedafname 3 De ICD 4 Wat is een ICD? 4 Hoe de

Nadere informatie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie

Hersenoperatie. Trepanatie/craniotomie Hersenoperatie Trepanatie/craniotomie 2 Informatie voor patiënten die een hersenoperatie moeten ondergaan vanwege een tumor. In overleg met uw arts, is er besloten tot een operatie binnen de schedel, ook

Nadere informatie

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden.

Zorgmap nieuwe heup. Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Zorgmap nieuwe heup Welkom bij JointProgress, een uitgebreid zorgprogramma voor patiënten bij wie een heupprothese geïmplanteerd gaat worden. Voorbereiding op de operatie Deze voorlichtingsmap begeleidt

Nadere informatie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie

Anesthesiologie Inleiding Wat is anesthesiologie? Polikliniek anesthesiologie Anesthesiologie Inleiding Binnenkort ondergaat u een operatie, waarbij u een verdoving (anesthesie) krijgt toegediend. De arts die de anesthesie voor u verzorgt, heet een anesthesioloog. In deze folder

Nadere informatie

Leefregels na een open hartoperatie

Leefregels na een open hartoperatie Leefregels na een open hartoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0730 Inleiding U heeft in een ander ziekenhuis een open hartoperatie gehad. U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen

Informatieboekje 2. Werken aan herstel. Hoe herstel ik na een. beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Informatieboekje 2 Werken aan herstel Stap! Hoe herstel ik na een beenamputatie? Informeren Leren Kiezen Doen Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Genezen na een amputatie... 3 Problemen tijdens de

Nadere informatie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie

Verdoving Algehele en regionale anesthesie Verdoving Algehele en regionale anesthesie Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Wat is anesthesie? 1 Hoe verloopt de voorbereiding op de anesthesie? 1 Preoperatieve screening 1 De voorbereiding

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Verder na een hartinfarct

Verder na een hartinfarct Verder na een hartinfarct Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Wat is een hartinfarct? 4 Het hart, de kransslagaders en slagaderverkalking 5 Waarom krijgen mensen vernauwde kransslagaders? 7 Vaststelling van

Nadere informatie

De narcose. Wilhelmina Kinderziekenhuis

De narcose. Wilhelmina Kinderziekenhuis De narcose Wilhelmina Kinderziekenhuis Wat staat er in deze folder Inleiding voor ouders 2 Informatie voor jongeren vanaf 12 jaar 3 Narcose 5 Pijnstilling 29 Wil je meer weten? 34 Voor ouders: voorbereiding

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds

Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Goede zorg voor iedereen met COPD Zorgstandaard COPD Binnenkort Longfonds Colofon Uitgever Binnenkort Longfonds 2010 Astma Fonds Astma Fonds Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort Telefoon (033) 434 12 12

Nadere informatie

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl

Uw verblijf. Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis. mca.nl Uw verblijf Handige tips voor uw verblijf in ons ziekenhuis mca.nl Welkom Even voorstellen Namens alle medewerkers van Medisch Centrum Alkmaar mogen wij u als eerste welkom heten in ons ziekenhuis. Voor

Nadere informatie

Hernia en vernauwing van het wervelkanaal

Hernia en vernauwing van het wervelkanaal Hernia en vernauwing van het wervelkanaal Een behandelwijzer U heeft met uw specialist afgesproken om een operatie aan uw te ondergaan. Om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de ingreep, is het

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom 1/11 Neurologie Hernia en stenose in de lendenwervelkolom Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan de lendenwervelkolom in het SKB te Winterswijk. Dit kan zijn in verband met een hernia of een wervelkanaalstenose.

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD)

Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Implanteerbare Cardioverter Defibrillator (ICD) Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Het ritme van het gezonde hart 4 Ritmestoornissen 5 Wat is een ICD precies? 6 Iedereen heeft een ander ritme 7 Wat voel

Nadere informatie

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose?

Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving. Onder Narcose? INLEIDING Binnenkort ondergaat u een operatie. Uw behandelend specialist heeft u daarover geïnformeerd. Bij

Nadere informatie

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar

Totale heup. Orthopedie. Beter voor elkaar Totale heup Orthopedie Beter voor elkaar 2 Hartelijk welkom op afdeling 5A U wordt binnenkort opgenomen op de afdeling Orthopedie van het Ikazia Ziekenhuis. Om tijdens uw opname alles goed te laten verlopen,

Nadere informatie

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter!

HofpoortInfo. In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe beter! 2013 juli - augustus - september I 23e jaargang I nr. 3 HofpoortInfo Moet u opgenomen worden? Opname-informatie vanaf pagina 17 In dit nummer: Gezonde leefstijl I Hartfalen: hoe sneller je erbij bent hoe

Nadere informatie

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3

Inhoud WELKOM IN AMPHIA 3 Welkom in Amphia 2 Inhoud Welkom in Amphia 4 Voorbereiding op uw opname 6 Uw verblijf in het ziekenhuis 9 Voorzieningen tijdens uw verblijf 12 Hulpverleners tijdens uw verblijf 18 Na uw ziekenhuisopname

Nadere informatie

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie