Post exercise rehydration: effect of beer consumption on fluid balance (PRooST)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Post exercise rehydration: effect of beer consumption on fluid balance (PRooST)"

Transcriptie

1 Post exercise rehydration: effect of beer consumption on fluid balance (PRooST) (Rehydratie na het sporten: het effect van bierconsumptie op de vochtbalans) Informatiebrochure Deze brochure informeert u over het onderzoek naar rehydratie na het sporten, het effect van bierconsumptie op de vochtbalans. Lees de informatie rustig door. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam. Wageningen Universiteit, Afdeling Humane Voeding Onderzoeksteam Dr. Marco Mensink, projectleider Annemarthe Wijnen, master-student Wageningen Universiteit Versie 3, juni

2 Voorwoord Hartelijk bedankt voor uw interesse in PRooST (Post-exercise Rehydration STudy). We hopen dat door het lezen van deze brochure duidelijk wordt wat we in PRooST willen onderzoeken en wat er van u als deelnemer wordt verwacht. Voor antwoord op uw vragen over de PRooST studie kunt u contact opnemen met: Annemarthe Wijnen: Marco Mensink: (ma/di/do/vr) Postadres: Afdeling Humane Voeding Wageningen Universiteit Postbus EV Wageningen Bezoekadres: Afdeling Humane Voeding Wageningen Universiteit Bomenweg HD Wageningen Gebouw 307, kamer 109 (1 e verdieping) Versie 3, juni

3 Inhoudsopgave Waarom PRooST?... 4 Wat houdt dit onderzoek in?... 5 Voorbereidende test (maximaaltest)... 6 Testdagen (zie figuur 2)... 6 Richtlijnen tijdens het onderzoek... 7 Testdranken... 7 Maximaal test... 8 Fietsstest... 8 Urineverzameling... 8 Alcohol-ademtest... 8 Bio-impedantiemeting... 8 Wanneer vindt dit onderzoek plaats?... 9 Wie kunnen er meedoen?... 9 Wat wordt er van u verwacht? De voorbereidende test De 5 testochtenden Nuchter blijven Wat kunt u van ons verwachten? Wat gebeurt er met de resultaten? Uw eigen gegevens De gegevens van de hele groep Overige informatie Wat zijn de mogelijke voordelen? Veiligheid Vertrouwelijkheid Stoppen Onafhankelijke arts Toestemmingsverklaring Verzekering Verantwoordelijkheid Vragen BIJLAGE: VERZEKERING VOOR DEELNEMERS Versie 3, juni

4 Waarom PRooST? Het doel van PRooST is bepalen wat het effect is van bierconsumptie op de vochtbalans, nadat het lichaam door inspanning gedehydreerd (uitgedroogd) is. Tijdens het sporten verlies je vocht en het is belangrijk om dit vocht aan te vullen door voldoende te drinken. Onvoldoende vochtinname kan leiden tot uitdrogingsverschijnselen. Bij diverse sporten, met name teamsporten, is het een gewoonte om na de training nog een biertje te gaan drinken in de kantine. Onderzoek toont aan dat alcohol een vochtafdrijvend effect heeft. Bier lijkt dus niet de juiste drank zijn om het lichaam weer van voldoende vocht te voorzien. Maar bier bevat naast alcohol en water, ook koolhydraten en enkele mineralen, die de vochtopname van het lichaam juist stimuleren. Bovendien speelt het alcoholpercentage van het bier ook een rol. Het vochtafdrijvend vermogen van bieren met een laag alcoholpercentage lijkt juist in gedehydreerde toestand niet zo sterk. In PRooST willen we onderzoeken wat het effect is van bieren met diverse alcoholpercentages op de vochtbalans, nadat het lichaam door inspanning gedehydreerd is. We zullen het effect vergelijken met het effect van water en een rehydrerende sportdrank (met glucose en elektrolyten). De resultaten van dit onderzoek zijn van algemeen belang en kunnen gebruikt worden door voedingskundigen, om sporters te adviseren over een juiste vochtinname na het sporten voor een gunstig herstel. Versie 3, juni

5 Wat houdt dit onderzoek in? Om het effect van bierconsumptie op de vochtbalans te bepalen vragen we u om op zes verschillende dagen naar de universiteit te komen, waarvan eenmaal voor een korte maximaaltest. U ontvangt een licht ontbijt bij aankomst op de universiteit. Op deze testdagen voert u eerst een fietstest uit zodat dehydratie ontstaat. Deze fietstest vindt plaats bij een verhoogde omgevingstemperatuur (±25 graden), op 60% van uw maximale vermogen. Tijdens de inspanningstest wordt u een aantal keer gewogen om het vochtverlies te bepalen. Zodra het vochtverlies 750 ml (±1% van uw lichaamsgewicht) is mag u stoppen met fietsen; dat zal na ongeveer 45 minuten zijn. Voorafgaand aan de fietstest zullen enkele metingen verricht worden zoals bepaling van het lichaamsgewicht, bepaling van de hoeveelheid lichaamswater (bio-impedantiemeting), en verzameling van uw urine. Direct na het stoppen van de fietstest worden deze metingen herhaald (zie figuur 2) Vervolgens krijgt u een testdrank te drinken; de hoeveelheid is gelijk aan het vochtverlies. Deze zal verdeeld worden over 3 gelijke porties die u iedere 15 min krijgt (3 maal een consumptie van 250 ml). Iedere testdag krijgt u een andere testdrank. De volgorde waarin u de dranken krijgt verschilt per deelnemer. Na het drinken van de testdrank, zal gedurende 5 uur uw vochtbalans worden gemeten. Daarvoor vragen wij u direct na het drinken van de testdrank en na 1, 2, 3 en 5 uur te plassen. De hoeveelheid urine zal exact bepaald worden en van elke portie zal een beetje urine bewaard en opgeslagen worden. Na 2 en 5 uur zal ook de meting van de hoeveelheid lichaamswater herhaald worden (bioimpedantiemeting). Ook zal op verschillende momenten een ademtest bij u afgenomen worden, om de hoeveelheid alcohol in uw bloed te volgen (zie figuur 2). Tijdens het wegen mag u (alleen) uw ondergoed aanhouden om puur het lichaamsgewicht te kunnen meten (zonder het gewicht van kleding). Gedurende de 5 uur na de fietstest dat wij uw vochtbalans meten, mag u verder niet eten en drinken; ook vragen wij u gedurende die periode niet te actief te zijn. U kunt gebruik maken van onze verblijfruimte waar u kunt zitten, lezen, computerwerk verrichten. Elke testdag wordt afgesloten met een lunch. U mag weer naar huis als de ademtest onder de acceptabele waarde ligt (<0,22 mg/l uitgeademde lucht). Voorafgaand aan het onderzoek vind een screening plaats (in de vorm van een vragenlijst) om uw geschiktheid voor deelname te bepalen. Als u geschikt bent voor deelname aan het onderzoek vindt een voorbereidende test plaats op de universiteit. Deze bestaat uit een inspanningstest waarbij uw maximale vermogen bepaald wordt (maximaaltest). Daarna volgen de 5 testdagen. Wij vragen u om totaal 6 keer naar de universiteit te komen (zie figuur 1), de vragenlijst ontvangt u in een . Versie 3, juni

6 Figuur 1: Planning van de totale studie Hieronder volgt een overzicht van de verschillende bezoeken. Screening Algemene en medische vragenlijst Voorbereidende test (maximaaltest) Aankomst op universiteit (hoeft niet nuchter) Lengte- en gewichtsmeting Omkleden in sportkleding (optioneel, 10 min) Maximale fietstest (15 minuten) Douchen en omkleden (15 minuten) In totaal duurt dit bezoek ongeveer drie kwartier. Testdagen (zie figuur 2) Verzamelen van urine in de ochtend Aankomst op universiteit (nuchter, zie richtlijnen tijdens onderzoek) Licht ontbijt Omkleden (15 min) Meting gewicht, urineverzameling, bio-impedantiemeting (15 min) Fietsen op 60% van vermogen, met tussendoor enkele keren een meting van het gewicht ( 45 minuten) Douchen en omkleden Meting gewicht, urineverzameling, bio-impedantiemeting (15 min) Inname van de testdrank 3x 250ml (30 min) Urineverzameling, alcohol-ademtest Na 1 uur: urineverzameling, alcohol-ademtest Na 2 uur: urineverzameling, alcohol-ademtest, bio-impedantiemeting Na 3 uur: urineverzameling, alcohol-ademtest Na 5 uur: urineverzameling, alcohol-ademtest, bio-impedantiemeting Lunch In totaal duurt deze testdag ongeveer 8 uur. Deze procedure doorloopt u 5 keer, elk met een andere testdrank. Versie 3, juni

7 Figuur 2: Procedure van de testdagen Richtlijnen tijdens het onderzoek Tijdens de gehele duur van de studie vragen we u een dagboekje bij te houden waarin u dagelijks kort uw fysieke inspanningen noteert en bijzonderheden met betrekking tot uw voeding en gezondheid bijhoudt. Wij vragen u de dag vóór elke testochtend geen zware inspanningen te leveren (sporten, zware arbeid) en geen alcohol te drinken. Wij vragen u om steeds een dag voorafgaand aan elke testdag een vergelijkbaar voedings- en activiteitenpatroon aan te houden. Wij vragen u om de dag voor elke testochtend ten minste 2 liter te drinken (ongeacht het type drank, alcoholhoudende dranken zijn die dag uitgesloten). Wij vragen u voor elke testochtend nuchter te blijven vanaf de avond voor de test. U mag na niets meer eten, wel mag u 250 ml water (of thee zonder suiker). `s Ochtends vragen wij u niet te eten of te drinken voor het ontbijt (water nodig voor het tandenpoetsen is toegestaan) Wij vragen u tijdens de 5 testochtenden niets te eten en drinken behalve het ontbijt en de dranken die u door de onderzoekers wordt aangeboden. Wij vragen u iedere testochtend op dezelfde manier (gelijke fysieke inspanning) naar de universiteit te komen (dus niet op één ochtend fietsen en de andere ochtend met de auto komen) Testdranken U krijgt vijf verschillende testdranken gedurende het onderzoek: pils (5% alcohol), alcoholarm bier (2% alcohol), alcoholvrij bier (<0,1% alcohol), water en een hypotone sportdrank. De volgorde waarin u de dranken krijgt verschilt per deelnemer en wordt door loting bepaald. Als deelnemers weet u niet op welk moment u welke testdrank krijgt. Dit om te voorkomen dat de resultaten beïnvloed kunnen worden. Het is mogelijk dat u smaakverschillen waarneemt tussen de verschillende dranken. Dit is echter niet van belang voor de studie. Na de Versie 3, juni

8 inspanningstest krijgt u 750 ml testdrank, die gespreid over een half uur opgedronken dient te worden (250 ml per 15 minuten). Maximaaltest Met een maximaaltest kan uw maximaal vermogen (Wmax) en uw maximale zuurstofopname (VO 2 max) bepaald worden. De resultaten van een maximaaltest zeggen veel over uw conditie. Deze gegevens zijn nodig om het inspanningsniveau tijdens de vijf testochtenden te bepalen. Na een warming-up van 5 minuten wordt elke minuut de belasting met stapjes verhoogd, net zolang tot u niet meer in staat bent om verder te fietsen. Tijdens het gehele onderzoek wordt met behulp van een mondkapje uw energiegebruik en zuurstofopname gemeten en wordt uw hartfrequentie gemeten. Het fietsen tot aan uitputting is zwaar, en kan vervelend aanvoelen (pijn in de benen, eventueel wat licht gevoel in het hoofd). Fietstest Tijdens de inspanningstest fietst u gedurende ongeveer 45 minuten op 60% van uw maximaal vermogen. Tijdens de test verliest u vocht. Tijdens de test zult u een aantal keer gewogen worden om het vochtverlies te bepalen. De fietstest eindigt wanneer u 750 ml vocht verloren hebt. Urineverzameling Op de testochtenden wordt u gevraagd om `s ochtends uw urine te verzamelen en mee te nemen naar de universiteit. Ook gedurende de test wordt uw urine op een aantal momenten (totaal 7x) verzameld. Het volume van de urine zal bepaald worden. Ook zullen de osmolariteit (concentratie) en natrium- en kaliumgehaltes in de urine gemeten worden. Materiaal voor de urineverzameling wordt door ons verstrekt. Alcohol-ademtest Dit is de ademtest die ook vaak in het verkeer gebruikt wordt. De alcohol-ademtest geeft een indicatie van de hoeveelheid alcohol die aanwezig is in het bloed. Deze test zal een aantal keer plaatsvinden tijdens het experiment om een beeld te krijgen van de snelheid waarmee de alcohol afgebroken wordt. Deelnemers mogen de testlocatie pas verlaten als de hoeveelheid alcohol in het bloed een acceptabele waarde bereikt heeft (<0,22 mg/l uitgeademde lucht). Wij verwachten dat dit bij alle deelnemers het geval zal zijn aan het einde van de testdag. Bio-impedantiemeting Met een bio-impedantiemeting kan het totale lichaamswater gemeten worden. Voor deze meting worden er verschillende elektroden op het lichaam geplakt, waardoor een elektrisch signaal gaat. Hiervan voelt u niets. Verschillende weefsels (vet, bot, water etc.) hebben een verschillend vermogen om deze elektrische signalen te geleiden. De mate waarin het lichaam deze signalen geleidt hangt af van de hoeveelheid lichaamswater. Versie 3, juni

9 Wanneer vindt dit onderzoek plaats? Dit onderzoek zal plaatsvinden van september tot en met oktober In deze periode dient u 5 ochtenden naar de universiteit te komen, met telkens ongeveer 7 dagen tussen de opeenvolgende bezoeken. Een indeling hiervoor wordt van tevoren in overleg met u gemaakt. Wie kunnen er meedoen? U kunt meedoen aan dit onderzoek als u: Van het mannelijke geslacht bent Tussen de jaar oud bent Minimaal 1 keer per week sport Maximaal 4 keer per week sport Een Body Mass Index (BMI) heeft tussen de kg/m2. (U kunt uw BMI berekenen door uw gewicht in kg te delen door uw lengte in meters in het kwadraat.) Een gewicht heeft tussen de kg Met enige regelmaat bier drinkt Gemiddeld niet meer dan 14 glazen alcoholhoudende drank per week drinkt Geen medicijnen gebruikt (paracetamol en medicatie voor bijvoorbeeld hooikoorts zijn wel toegestaan) Geen drugs gebruikt Alcoholisme (controleverlies, tolerantie of ontwenningsverschijnselen t.o.v. alcohol) niet voorkomt in uw directe familie Voorafgaand aan het onderzoek vult u een algemene en medische vragenlijst in om te bepalen of u aan alle voorwaarden voldoet en dus kunt deelnemen. Versie 3, juni

10 Wat wordt er van u verwacht? De voorbereidende test Maximaaltest uitvoeren De 5 testochtenden De dag voorafgaand aan iedere testdag de richtlijnen volgen m.b.t. lichamelijke inspanning en voeding Op iedere testochtend zelf uw urine verzamelen voordat u naar de universiteit komt Nuchter naar de universiteit komen 45 minuten op 60% Wmax fietsen Tot 5 uur na het drinken van de testdrank niets eten en drinken, buiten wat u aangeboden krijgt van de onderzoekers en verschillende metingen ondergaan o Urineverzameling (7x) o Adem-alcoholtest (5x) o Bio-impedantiemeting (4x) Nuchter blijven Het is belangrijk dat u nuchter bent op de 5 testochtenden. Nuchter blijven begint al de avond voorafgaande aan de test en houdt in dat u vanaf niks meer mag eten of drinken (behalve 250 ml water in de avond, zie richtlijnen tijdens het onderzoek). Nadat alle metingen zijn verricht (tot 5 uur na het drinken van de testdrank) krijgt u van ons een lunch aangeboden. Wat kunt u van ons verwachten? Deelnemers die de hele studie doorlopen krijgen een financiële vergoeding van 180,-. Dit is opgebouwd uit 30,-. per testochtend. Deelnemers die de studie afmaken ontvangen een bonus van 30,-. De vergoeding is belastbaar, daarom moet u aan het begin van het onderzoek uw sofi/bsn nummer doorgeven. U kunt ook uw reiskosten van en naar de universiteit vergoed krijgen. Verder krijgt u van ons een lunch na elke testochtend. Gedurende de hele studie krijgt u natuurlijk deskundige begeleiding. De maximaaltest geeft u inzicht in uw conditie/prestatievermogen. Versie 3, juni

11 Wat gebeurt er met de resultaten? Uw eigen gegevens De resultaten van de metingen die bij u gedaan zijn worden strikt vertrouwelijk en anoniem behandeld. De resultaten van de gehele studie worden na de studie naar u toegestuurd indien u dit wenst en zover dit mogelijk is. Urinemonsters zullen nog gedurende 4 jaar bewaard blijven, om eventueel extra analyses te doen. Indien er analyses uitgevoerd zullen worden die niet in deze informatiebrochure beschreven staan zal daarvoor eerst uw toestemming worden gevraagd. De gegevens van de hele groep De resultaten van de studie zullen we gebruiken voor verder onderzoek. De onderzoeksresultaten willen we publiceren in een internationaal, wetenschappelijk tijdschrift/tijdschriften. Op die manier kan een zo groot mogelijke groep van geïnteresseerden de uitkomsten van deze studie lezen. Overige informatie Wat zijn de mogelijke voordelen? Deelname aan de studie brengt geen persoonlijk voordeel met zich mee. Wel ontvangt u een financiële vergoeding en kan het onderzoek inzicht geven in enkele persoonlijke prestatiegegevens. De studie zal bijdragen aan een beter inzicht in het herstel van de vochtbalans na lichamelijke inspanning. U levert dus een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. Veiligheid Dit onderzoek is positief beoordeeld door de medisch-ethische commissie van Wageningen Universiteit. Tijdens de testdagen ontvangt u 750 ml van een alcoholhoudende drank (5 vol%, 2 vol% en <0,1 vol%). Deze eenmalige hoeveelheden zijn voor zover bekend niet schadelijk voor de gezondheid. Deelnemers mogen de testlocatie pas verlaten als de hoeveelheid alcohol in het bloed een acceptabele waarde bereikt heeft (< 0,22 mg/l uitgeademde lucht). We vragen u diverse keren een inspanning te leveren. U kunt na inspanning spierpijn ervaren. Met name de maximaaltest kan zwaar zijn. De metingen tijdens de testdagen zijn niet belastend. Vertrouwelijkheid Uw gegevens zullen anoniem en vertrouwelijk behandeld worden en niet worden doorgegeven aan derden. Alleen personen direct betrokken bij het onderzoek hebben inzage in uw gegevens. Stoppen U kunt op elk moment stoppen met de studie, zonder opgaaf van reden. Als u stopt met het onderzoek gebruiken we alle verzamelde gegevens tot dat moment. Versie 3, juni

12 Onafhankelijke arts Als u vragen heeft over het onderzoek die u niet met de onderzoekers wilt bespreken, kunt u contact opnemen met dr. J.J. van Binsbergen, niet-praktiserend huisarts (Tel , op werkdagen bellen tussen 8.00 en uur, De praktijkassistente noteert uw gegevens en dr. Van Binsbergen neemt contact met u op. Graag duidelijk aan de praktijkassistente doorgeven of in de vermelden om welk onderzoek het gaat. Dr. Van Binsbergen is als onafhankelijk arts niet betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Toestemmingsverklaring Voor de start van de studie vragen wij alle deelnemers om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hiermee verklaart u dat u begrepen heeft waar de studie over gaat en dat u vrijwillig meedoet. Verzekering De opdrachtgever van deze studie (Wageningen Universiteit) heeft een verzekering afgesloten zoals de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen dat eist. Deze verzekering dekt de schade die u zou kunnen lijden door aantasting van de gezondheid waarvan op grond van medische kennis kan worden vastgesteld dat deze redelijkerwijs het gevolg is van de studie. Het gaat om schade die zich openbaart tijdens of binnen vier jaar na deelname aan de studie. Voor meer informatie over de voorwaarden en dekking van de verzekering vindt u een uittreksel in de bijlage. De volledige polis is op te vragen bij het onderzoeksteam. Verantwoordelijkheid De eindverantwoordelijkheid voor deze studie berust bij Dr. M. Mensink, arts en universitair docent, Afdeling Humane Voeding, Wageningen Universiteit. Vragen Als u nog vragen heeft over het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met het onderzoeksteam. Versie 3, juni

13 BIJLAGE: VERZEKERING VOOR DEELNEMERS De opdrachtgever van dit onderzoek (Wageningen Universiteit) heeft conform wat is vereist in de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met Mensen, voor de uitvoering ervan een verzekering voor u afgesloten. Deze verzekering dekt de schade die u lijdt door een aantasting van de gezondheid waarvan op grond van medische kennis kan worden vastgesteld dat deze redelijkerwijs het gevolg is van het onderzoek. Het gaat om schade die zich openbaart tijdens of binnen vier jaar na deelname aan het onderzoek. Uitsluitingen Van de dekking van deze verzekering is uitgesloten: Schade waarvan op grond van de aard van het onderzoek zeker of nagenoeg zeker was dat deze zich zou voordoen. Schade die zich bij nakomelingen openbaart als gevolg van een nadelige inwerking van het onderzoek op het genetisch materiaal van de verzekerde. Schade die zich ook zou hebben geopenbaard wanneer de verzekerde niet aan het onderzoek zou hebben deelgenomen. Schade veroorzaakt, bevorderd of verergerd doordat de verzekerde zich opzettelijk niet aan de voorschriften en instructies van de met de uitvoering van het onderzoek belaste personen heeft gehouden. Dekking De verzekering biedt dekking voor een schade tot een maximum bedrag van per deelnemer, met een maximum van per onderzoek. Hierbij geldt een maximum van voor al het onderzoek aan de Wageningen Universiteit per verzekeringsjaar. Verplichtingen van de verzekerde De deelnemer dient: zich te houden aan de voorschriften en instructies van de met de uitvoering van het onderzoek belaste personen; zich, zodra hij/zij vermoedt dat een aantasting van zijn/haar gezondheid het gevolg is van het onderzoek, direct onder behandeling van een arts te stellen en al het mogelijke te doen om herstel te bevorderen en zo spoedig mogelijk de verzekeraar hiervan in kennis te stellen; alle door verzekeraar nodig geoordeelde gegevens te verstrekken of te doen verstrekken aan verzekeraar of door haar aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, die voor de vaststelling van de schade van belang kunnen zijn. Als u van mening bent dat u door het onderzoek schade aan uw gezondheid hebt opgelopen, adviseren wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de hieronder genoemde verzekeraar: Gerling-Konzern Allgemeine Versicherungs-AG Directie voor Nederland Herengracht CC Amsterdam Verzekeringnemer: Wageningen Universiteit Versie 3, juni

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit

DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS. Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit DEELNEMER INFORMATIE HET BELANG VAN EEN EIWITRIJK DAGMENU BIJ ZIEKENHUISOPNAME & HERSTEL THUIS Ziekenhuis Gelderse Vallei & Wageningen Universiteit Oktober 2014 Oktober 2015 Contactinformatie Het onderzoeksteam:

Nadere informatie

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson

Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Kom in beweging tegen vallen! Onderzoek naar het effect van looptraining bij zestigplussers met Parkinson Geachte heer/mevrouw, In deze brochure vindt u meer informatie over de trainingen en metingen

Nadere informatie

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014

titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 titel van het onderzoek: hartritmestoornissen bij epilepsie: de CARELINK-studie studienummer: NL42439.096.13 Versie: februari 2014 Geachte heer/mevrouw, Inleiding Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap

Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Patiënten informatie folder voor deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Management van leveradenomen gedurende de zwangerschap Informatie folder voor zwangere patiënten met een leveradenoom Geachte

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk. onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 5 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 6 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Wie

Nadere informatie

Informatieboekje. GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters

Informatieboekje. GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters Informatieboekje GRISP- Studie GRoente Inname & Smaakontwikkeling Peuters Contactgegevens Onderzoeksteam Prof. Dr. Ir. Kees de Graaf (hoofdonderzoeker humane voeding) Dr. Gerry Jager (universitair docent)

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k

medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k medischw e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k opzet risico s toetsingscommissie 2 Inhoud m e d i s c h w e t e n s c h a p p e l i j k onderzoek Voorwoord 2 Inleiding 4 Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Beste BeweegKuurder!

Voorwoord. Beste BeweegKuurder! Voorwoord Beste BeweegKuurder! Als directeur van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) ben ik trots op u. U heeft namelijk dit logboek in uw handen en dat betekent dat u de BeweegKuur gaat

Nadere informatie

Hoeveel drink ik eigenlijk?

Hoeveel drink ik eigenlijk? Hoeveel drink ik eigenlijk? 2 >> Inhoud In deze brochure 3 Hoeveel is teveel? 4 Stap 1 Meet en weet hoeveel u drinkt 8 Stap 2 Bekijk uw score 11 Stap 3 Beslis of u wilt minderen 16 Stap 4 Maak een plan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen.

Ongeveer 8.000 mensen zullen aan dit wereldwijde onderzoek deelnemen. PATIËNTENINFORMATIE- EN TOESTEMMINGSFORMULIER Titel van het onderzoek: Rivaroxaban versus placebo ter vermindering van het risico op een veneuze trombo-embolie na ziekenhuisontslag in patiënten met een

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) 1 Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Inhoud Inleiding 3 De werking van het normale hart 3 Het

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028

Prof. dr. C.M. Bilardo, gynaecoloog/perinatoloog (UMCG, Groningen) 050-3613028 M. Bakker arts-onderzoeker UMCG Groningen 050-3613028 Geachte mevrouw, U heeft gekozen voor de nekplooimeting, of u heeft een medische reden om een vroege uitgebreide echo te ondergaan. Dit betekent dat er voor de 14 e week van de zwangerschap een echo bij

Nadere informatie

UMC St Radboud. Rechten en plichten

UMC St Radboud. Rechten en plichten UMC St Radboud Rechten en plichten Patiënteninformatie Inhoud Inleiding 1 Rechten en plichten volgens de WGBO 2 Rechten 2 Plichten 2 Geïnformeerde toestemming 3 Second opinion 5 Rechten rondom medisch

Nadere informatie

Looptraining. lopen.. lopen... lopen...

Looptraining. lopen.. lopen... lopen... Looptraining lopen.. lopen... lopen... van en voor mensen met een hart- of vaatziekte Looptraining Deze brochure biedt een looptrainingsprogramma om de vaatziekte atherosclerose (slagaderverkalking) te

Nadere informatie

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen

www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen 2010 www.dvn.nl Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor volwassenen met diabetes type 2 Dagelijkse zorg voor jou, de beste zorg voor iedereen Diabetes Zorgwijzer Een overzicht van de zorg voor

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

IVF In vitro fertilisatie

IVF In vitro fertilisatie Medisch Spectrum Twente Verloskunde en Gynaecologie IVF In vitro fertilisatie Voorwoord In vitro fertilisatie (IVF) / intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is een ingrijpende gebeurtenis. U beiden

Nadere informatie

Klein en Groot Genieten

Klein en Groot Genieten Klein en Groot Genieten Je moet nog een keuze maken of je hebt zojuist voor het GeboorteHotel Maasstad gekozen. Goede keuze! Want in het GeboorteHotel kun je in alle rust bevallen en daarna lekker bijkomen

Nadere informatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie

Goed voorbereid op uw opname en operatie Goed voorbereid op uw opname en operatie Inhoud Behandeling, zorg en begeleiding 5 Orthopedisch chirurg 5 Anesthesioloog 5 Paramedische behandelaars 6 Orthopedisch consulent 6 Geestelijke verzorging 6

Nadere informatie

Voorwaarden van verzekering

Voorwaarden van verzekering Voorwaarden van verzekering Vaste lastenverzekering (VL) Versienummer VL 2013/01 1 Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 2 Basis van deze verzekering 2 3 Arbeidsongeschiktheid 3 3.1 Verplichtingen 3 3.2 Sancties

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling

Informatie. voor mensen onder antistollingsbehandeling Informatie voor mensen onder antistollingsbehandeling 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Informatie over trombose 5 Wat is trombose? 5 De bloedsomloop 5 Ziekten door trombose 6 De behandeling van trombose 7 De

Nadere informatie

Bevalling en kraamzorg

Bevalling en kraamzorg Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Bevalling en kraamzorg www.youcare.nu info@aevitae.com Inhoud Zwangerschap en Geboorte 2013 2 Wat er geregeld

Nadere informatie