FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer , vestigingsadres Anholtseweg 26b te (7091 HA) Dinxperlo, handelend onder de namen Regionaal Autocentrum A15, Auto Gigant Brabant en Inruilcentrum, met nevenvestiging Auto Gigant Brabant, vestigingsadres Middelweg 14 te (5253 CA) Nieuwkuijk, handelend onder de naam Inruilcentrum, met nevenvestiging Regionaal Auto Centrum A15, vestigingsadres Geurdeland 6 te (6673 DR) Andelst, handelend onder de naam Inruilcentrum. Faillissementsnummers : 11/123 F Datum uitspraak : 19 april 2011 Curator : mr. R. Stam Rechter-commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms Activiteiten onderneming : de in- en verkoop van gebruikte personenauto s Omzetgegevens : afgerond in miljoenen euro s: 2009 (onderneming wordt gedreven sinds 12 mei 2009): 1,1 miljoen bruto 2010: 7,4 miljoen bruto. Personeel gemiddeld aantal : 10. Verslagperiode : 16 juni 2011 tot en met 20 september Bestede uren in verslagperiode : 65,15 uur Bestede uren totaal : 140,25 uur (productie 7). 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder is mevrouw S.H.M. Kersten- Wiggers. Enig bestuurder is de heer D.W.J. Kersten. 1.2 Winst en verlies : Zie eerste faillissementsverslag. 1.3 Balanstotaal : Zie eerste faillissementsverslag. 1.4 Lopende procedures : Zie eerste faillissementsverslag. 1.5 Verzekeringen : Zie eerste faillissementsverslag. 1.6 Huur : Er was sprake van een drietal huurovereenkomsten, betreffende een pand in respectievelijk Dinxperlo, Nieuwkuijk en Andelst. De huur betreffende het pand in Nieuwkuijk is in overleg met de verhuurder door de verhuurder beëindigd per 1 juni De huur

2 betreffende het pand te Andelst is in overleg met de verhuurder beëindigd per datum faillissement. Op 15 juli 2011 is het pand te Dinxperlo ontruimd. De huurovereenkomst was reeds bij vonnis van 11 april 2011 op verzoek van de verhuurder door de kantonrechter ontbonden. 1.7 Oorzaak faillissement : Zie eerste faillissementsverslag. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Zie eerste faillissementsverslag. 2.2 Aantal in jaar voor faill. : Zie eerste faillissementsverslag. 2.3 Datum ontslagaanzegging : Zie eerste faillissementsverslag. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : Zie eerste faillissementsverslag. 3.6 Verkoopopbrengst : ,00 exclusief BTW. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus : Niet van toepassing. 3.9 Werkzaamheden : Afgerond. Voorraden / Onderhanden werk 3.10 Beschrijving : Zie eerste faillissementsverslag Verkoopopbrengst : Niet van toepassing Boedelbijdrage : Niet van toepassing Werkzaamheden : Niet van toepassing. Andere activa 3.14 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.16 Werkzaamheden : Niet van toepassing. 4 Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Zie eerste faillissementsverslag. 4.2 Opbrengst : 5.950, Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 4.4 Werkzaamheden : Afgerond.

3 5 Bank / Zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : Zie eerste faillissementsverslag. 5.2 Leasecontracten : Zie eerste faillissementsverslag. 5.3 Beschrijving zekerheden : Zie eerste faillissementsverslag. 5.4 Separatistenpositie : Zie eerste faillissementsverslag. 5.5 Boedelbijdragen : Zie eerste faillissementsverslag. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Er hebben zich twee leveranciers gemeld betreffende een eigendomsvoorbehoud. Eén is afgewikkeld, betreffende een frisdrankautomaat en met een andere leverancier is overleg gaande, nu gebleken is dat het koffiezetapparaat zich niet meer in het pand bevindt. Door de curator is een onderzoek ingesteld. Zo nodig zal aangifte worden gedaan van diefstal dan wel verduistering. Inmiddels is de politie ingelicht en heeft de kwestie in onderzoek. Formeel is door de curator (nog) geen aangifte gedaan. 5.7 Reclamerechten : Zie eerste faillissementsverslag. 5.8 Retentierechten : Zie eerste faillissementsverslag. 5.9 Werkzaamheden : Een en ander zal nog de nodige uitzoekwerkzaamheden met zich brengen. 6 Doorstart / Voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : Niet van toepassing. 6.2 Financiële verslaglegging : Niet van toepassing. 6.3 Werkzaamheden : Niet van toepassing. Doorstart 6.4 Beschrijving : Niet van toepassing. 6.5 Verantwoording : Niet van toepassing. 6.6 Opbrengst : Niet van toepassing. 6.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 7 Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : Zie eerste faillissementsverslag. 7.2 Depot jaarrekeningen : Zie eerste faillissementsverslag. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant : Zie eerste faillissementsverslag. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Zie eerste faillissementsverslag. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. Werkzaamheden : Vergt nader onderzoek.

4 8 Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Er zijn een tweetal facturen ontvangen betreffende de verrichte taxaties door ABAS B.V., ter hoogte van respectievelijk 856,80 en 428,40, beide inclusief BTW. Ook is er een factuur ontvangen betreffende lediging van afvalcontainer met betrekking tot de oplevering van het pand te Dinxperlo ad 43,53 inclusief BTW, alsmede de kosten van de curator. UWV: loonvordering ex art. 66 WW lid 1 WW ,14 Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW ,63 Pensioenpremie ex art. 64 lid c2 WW , , Pref. vord. van de fiscus : , Pref. vord. van het UWV : loonvordering ex art. 66 WW lid 1 WW ,47 Premie wg-deel SV ex art. 66 lid 3 WW , , Andere pref. Vorderingen : Zie preferente crediteurenlijst (productie 8). 8.4 Aantal concurrente vorderingen : 146 crediteuren zijn aangeschreven. 8.6 Bedrag concurrente vorderingen : ,60 (productie 9). 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling : Nog niet alle aangeschreven crediteuren hebben hun vordering ingediend danwel onderbouwd. 8.8 Werkzaamheden : Verder inventariseren. 9 Overig 9.1 Termijn afwikkeling faill. : Diverse onderdelen zullen nog apart moeten worden afgewikkeld. Dit betreft met name nader onderzoek naar de administratie en rechtmatigheid. 9.2 Plan van aanpak : De diverse onderdelen zullen verder worden uitgewerkt. De verwachting is dat de afwikkeling van dit faillissement nog wel de nodige tijd in beslag zal nemen. 9.3 Informatie gedupeerden : Diverse benadeelden van de gefailleerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V. hebben met bestuurder de heer Kersten middels tussenkomst van TROS Opgelicht een overeenkomst gesloten aangaande de terugbetaling van de door hen betaalde bedragen en rente hierover. Deze bedragen zijn in de periode voorafgaande aan het faillissement in het kader van gesloten koopovereenkomsten door de benadeelden voldaan, maar deze auto s - die op consignatiebasis door curanda werden verkocht zijn nimmer geleverd. De heer Kersten heeft zich persoonlijk

5 verbonden om deze betaalde bedragen terug te betalen, inclusief rente. Nu de verwachting is dat er vanuit de boedel geen uitkering voor de concurrente crediteuren beschikbaar komt, raadt de curator eventuele benadeelden die nog niet een dergelijke overeenkomst met de heer Kersten zijn aangegaan, aan om zich alsnog bij hem te melden. Opgemerkt dient te worden dat de boedel in dit kader bij eventuele verhaalsacties op de bestuurder niet betrokken is. 9.4 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. 10 Totaal gerealiseerd actief 10.1 Saldo faillissementsrekening : ,56 (productie 10) Opbouw saldo faill. rekening : Zie tussentijds financieel verslag (productie 11). Doetinchem, 21 september 2011 R. Stam, curator Bijlagen: 7. Overzicht tijdbesteding per tijdschrijfgroep, urenspecificatie per tijdschrijfgroep en tijdbesteding per declarant over de periode t/m ; 8. Preferente crediteuren, lijst d.d ; 9. Concurrente crediteuren, lijst d.d ; 10. Bankafschrift d.d ; 11. Tussentijds financieel verslag d.d

6 Aan dit openbaar verslag kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Het verslag is bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement met betrekking tot die aspecten, waarvan de curator meent dat bepaalde informatie in dit stadium openbaar gemaakt kan worden. Aangaande die informatie heeft de curator getracht een en ander zo zorgvuldig mogelijk te formuleren, doch de lezer dient zich te realiseren dat sommige informatie bewust dan wel onbewust door de curator niet kan zijn weergegeven.

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 april 2010 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bouwmaatschappij Weustenenk B.V., vestigingsadres: 7255 AX Hengelo (Gld.),

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 datum: 28 mei 2015 Gegevens failliet: GUL Thuiszorg B.V. statutair gevestigd te Goor en kantoorhoudende te (7605 XX) Almelo aan de Spreeuwenstraat 70, ingeschreven in het

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010. : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance van betaling d.d. 15 april 2009 Rechter-commissaris FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 1 april 2010 Gegevens onderneming : Carrosseriefabriek Kees Mulder B.V. Faillissementsnummer : 09/266 Datum uitspraak : 20-04- 09 na het intrekken van de surséance

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie