OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW"

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 9 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap OKAY INDUSTRIAL SYSTEMS B.V., statutair gevestigd te Hillegom en zaakdoende te (1967 DB) Heemskerk aan De Trompet 1769; Faillissementsnummer : F.15/15/70 Datum uitspraak : 10 februari 2015 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. M.M. Kruithof Activiteiten onderneming : Handel in aandrijvingen en besturingen van kranen. Omzetgegevens : Zie 1.2 Personeel gemiddeld aantal : 8 Verslagperiode : 23 februari tot 9 juni 2015 Saldo einde verslagperiode : 9.865,51 Bestede uren verslagperiode : 42 uur en 24 minuten Bestede uren totaal : 64 uur en 12 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.2 Winst en verlies omzet resultaat eigen vermogen / / /

2 1.3 Balanstotaal 2012: , 2013: , 2014: , 1.4 Lopende procedures 1.6 Huur Er lopen twee gerechtelijke procedures. De rechtbank is verzocht deze procedures te schorsen in verband met het uitgesproken faillissement. Er is nog geen bericht van de rechtbank ontvangen. a. Bedrijfsruimte Er werd kantoorruimte gehuurd aan De Trompet 1769 te Heemskerk. De kantoorruimte is op 13 april 2015 leeg en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd. b. Overige bedrijfsmiddelen Er werd nog één bestelauto geleased (financial lease) bij de Volkswagen Bank. De overige leaseauto s waren reeds voor het faillissement ingenomen. In verband met het faillissement is ook de laatste auto door de leasemaatschappij (Volkswagen Bank) opgeëist. Aan de hand van een taxatierapport is geoordeeld dat er bij verkoop door de boedel vermoedelijk geen overwaarde aanwezig zou zijn. Ook is de auto te koop aangeboden aan de koper van de roerende zaken. Gezien de hoogte van de restantvordering heeft de koper afgezien van overname. Na verkoop door de leasemaatschappij bleek alsnog sprake van een overwaarde van 2.033,11. Deze overwaarde is door de leasemaatschappij die gedurende de looptijd eigenaar van het leaseobject was gebleven verrekend met haar vordering op curanda uit hoofde van de overige leasecontracten. 1.7 Oorzaken faillissement De hoge omzet en het goede resultaat in 2014 werd voornamelijk veroorzaakt door het afronden van één specifieke hele grote opdracht. Nadat die opdracht was afgerond, restten er slechts nog enkele kleine opdrachten. Die werkvoorraad was ruim onvoldoende om het personeel voor een langere periode aan het werk te houden. Omdat er op korte termijn geen verbetering werd verwacht in het werkaanbod is besloten het faillissement aan te vragen. Van overige oorzaken van het faillissement is niet gebleken. 2

3 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving : Aangetroffen zijn diverse werkplekken, verdeeld over meerdere kamers. Voorts is er een kleine werkplaats aanwezig met diverse gereedschappen. 3.6 Verkoopopbrengst : 8.111, ex btw 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Op 20 februari 2015 is er een kijkdag geweest waar diverse opkopers gebruik van hebben gemaakt. Van de 11 partijen die waren uitgenodigd tot het doen van een bod hebben er vier gebruik gemaakt. De activa is met toestemming van de rechtercommissaris aan de hoogste bieder gegund, die deze inventaris ter plaatse heeft geveild. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Door de curator wordt op grond van artikel 57 lid 3 FW het bodemvoorrecht namens de fiscus uitgeoefend. De totale vordering van de fiscus ter zake van achterstallige loonheffing en omzetbelasting bedraagt ,. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Er is een bescheiden voorraad klein materiaal aangetroffen Verkoopopbrengst : Zie 3.6. De voorraad is tezamen met de inventaris verkocht Boedelbijdrage : Niet van toepassing. Op 20 februari 2015 is er een kijkdag geweest waar diverse opkopers gebruik van hebben gemaakt. Van de 11 partijen die waren uitgenodigd tot het doen van een bod hebben er vier gebruik gemaakt. De activa is met toestemming van de rechtercommissaris aan de hoogste bieder gegund, die deze inventaris ter plaatse heeft geveild. 4. DEBITEUREN 4.1 Omvang debiteuren : Nihil. 4.2 Opbrengst : Nihil 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing. 3

4 Er is onderzoek gedaan naar de omvang van de debiteuren. Per 31 december 2014 bleek er nog een bedrag van , aan debiteuren open te staan, terwijl dit ruim een maand later per datum faillissement nihil was. De bestuurder is verzocht hierover informatie te verstrekken. Gebleken is dat de vordering per 31 december hoofdzakelijk zag op één grote opdracht in De laatste factuur van curanda op dit project is direct na ontvangst voldaan. Voorts bleek één van de debiteuren ook crediteur te zijn, waardoor deze kon verrekenen, terwijl ten slotte één factuur pro forma was opgesteld. 5. BANK/ZEKERHEDEN 5.2 Leasecontracten Alle leaseauto s zijn terug naar de leasemaatschappij. 5.6 Eigendomsvoorbehoud Slechts één leverancier heeft haar goederen op grond van een geldig eigendomsvoorbehoud retour gehaald. Divers contact met leveranciers en leasemaatschappij. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Hieraan is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen Over het boekjaar 2012 is de jaarrekening niet tijdig gedeponeerd (24 november 2014). 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet van toepassing. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen In onderzoek. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW dient de jaarrekening binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar te worden gepubliceerd. Dat is niet het geval geweest. Op grond van artikel 2:248 lid 2 BW is er daardoor sprake van onbehoorlijk bestuur en wordt vermoed dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 4

5 Hoewel er sprake is van onbehoorlijk bestuur, is geoordeeld dat de niettijdige publicatie niet de belangrijkste oorzaak van het faillissement is. Genoegzaam staat vast dat het uitblijven van nieuwe opdrachten de voornaamste oorzaak van het faillissement is geweest. 7.6 Paulianeus handelen Na het opstellen van de aanvraagstukken ten behoeve van het faillissement zijn door curanda de salarissen betaald, waaronder deels die van de beide (feitelijke) bestuurders c.q. aandeelhouders. In totaal gaat het om een bedrag van 2.205,46. Deze bedragen zijn teruggevorderd. 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : p.m. c. Verhuurder : 7.721, Preferente vordering fiscus : , Preferente vordering UWV : p.m. 8.4 Andere preferente crediteuren : p.m. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , Verwachte wijze van afwikkeling : Naar verwachten zal het faillissement te zijner tijd worden opgeheven bij gebrek aan baten. Gezien de hoogte van de te verwachten boedelschulden zal, afgezet tegen de het maximaal haalbare boedelactief, na voldoening van (een deel van) de boedelschulden geen uitkering meer kunnen worden gedaan aan de preferente en concurrenten schuldeisers. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) 1) De heer A. van Ouwerkerk. 2) N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. 9.2 Aard procedure 1) Achterstallige huur. Eiser is de verhuurder. 2) Achterstallige premies. 5

6 9.3 Stand procedure In beide procedures is de rechtbank schriftelijk verzocht de procedure te schorsen in verband met het faillissement. Van de rechtbank is nog niets vernomen. Geen. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Zodra de in het zicht van het faillissement betaalde gelden zijn ontvangen, kan het faillissement worden afgewikkeld Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Afwikkeling pauliana s; Afwikkeling faillissement Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 9 september 2015 worden ingediend. VelsenZuid, 9 juni 2015 mr. W.Ph. Steenhuisen curator 6

7 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 15 juni 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer Okay Industrial Systems B.V. C. 15 / 15 / 70 F. datum uitspraak rechtercommissaris curator mr. M.M. Kruithof mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nrs. 2 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen 9.814, , ,31 kosten ivm verkoop 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten restitutie 51,20 51,20 rente 5. totaal 9.865, , ,31 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator verschotten gas / water / electra verzekeringen fiscus UWV 6. totaal C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A 9.865, ,51 totaal B 7. saldo boedelrekening 9.865, ,51

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2015 Gegevens onderneming : AUTOMOBIELBEDRIJF BURGERHOUT B.V., h.o.d.n. DRIVEIN CAR SERVICE IJMUIDEN, statutair gevestigd te

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 15 mei 2012 Gegevens persoon : De heer RONNIE BOSMA, H.O.D.N. HNC DIENSTEN. Faillissementsnummer : F 33/2012 Datum uitspraak : 17 januari

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 7 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : Pal Interieur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, vestigingsadres te (1822 BM) Alkmaar aan de

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : 1. SPEECHCOM HOLDING B.V.; 2. SPEECHPARTNERS B.V.; 3. SPEECHCOM B.V. allen statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW. Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 31 juli 2013 Gegevens persoon : FRANSISCUS WILFRIED DESTOMBES, wonende te (1852 EL) Heiloo aan de Ewisweg 64; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 11 mei 2012 Gegevens persoon : MICHEL VERBAAN, wondende te (1911 TL) Uitgeest, h.o.d.n. GEMAKSHALVE en THE WALK OF LOVE, zaakdoende te

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG. NR. 5 16 december 2014. inzake het faillissement van: M-1 NEDERLAND B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG NR. 5 16 december 2014 inzake het faillissement van: M1 NEDERLAND B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaantoren Amstelplein 8A NL1096 BC

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw

openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw openbaar FAILLISSEMENTSVERSLAG Verslagnummer: 2 Datum: 18 februari 2015 ex art. 73a Fw Gegevens gefailleerde : Accu Power Nederland B.V., handelend onder de naam Mutlu Accu, Mutlu Nederland, Mutlu Accu

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie