Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: inzake

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 17.12.2012 inzake"

Transcriptie

1 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: inzake Faillissement van : Charobe vof (h.o.d.n. VK Print) De heer K.M. Volman Mevrouw B.A.M. Volman - Kloppenburg Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/534F, 12/535F en 12/536F Datum vonnis faillietverklaring : 22 november 2012 Rechter-Commissaris : mr. P.F.A. Bierbooms Curator : mr. F.B.M. van Aanhold Kenmerk dossier curator : Onderneming gefailleerde : het bedrukken van goederen middels tampondruk, rondzeefdruk, vlakzeefdruk en textieldruk Omzet : (2011) Personeel gemiddeld aantal : 24 Verslagperiode : Bestede uren in verslagperiode : 61 uren Bestede uren totaal : 61 uren 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Charobe v.o.f., h.o.d.n. VK Print, is gevestigd in een bedrijfspand met kantoor + hallen aan het adres Holtmark 5 te Harfsen (gemeente Lochem). In 2 hallen staan de machines voor het bedrukken van goederen van derden. In een 3 e hal staan hoofdzakelijk- de te bedrukken goederen. De heer en mevrouw Volman hebben de onderneming ca. 10 jaren geleden overgenomen. Zij zijn de 2 vennoten. Zij geven sindsdien leiding aan het personeel. Destijds waren er 5 personeelsleden en 1 hal met enkele machines. Op datum faillissement waren er 2 hallen met machines en 24 personen. Aan het bedrijfsgedeelte is een bedrijfswoning gebouwd, bereikbaar vanuit één van de hallen en maar ook met een eigen ingang vanaf de straat (Holtmark). Daar woonden tot kort na faillissement de 2 vennoten met hun 2 kinderen. 1.2 Winst en verlies Netto-omzet Inkoopkosten: Personeel: Bruto resultaat

2 Overige bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Diverse baten en lasten Netto resultaat Per datum faillissement ( ) was er naar opgave van failliet sprake van een Verlies van ca , te vermeerderen met de privéonttrekkingen van , derhalve een Verlies van ca Balanstotaal : : Lopende procedures Bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht. Een buurman klaagt over onder andere geurhinder en heeft de gemeente Lochem 3 keer gevraagd handhavend op te treden. B&W van Lochem hebben dit steeds geweigerd. Zij meent dat Charobe vof voldoet aan de wettelijke eisen. De buurman is van die weigering in beroep gegaan bij de rechtbank Zutphen, sector bestuursrecht. De rechtbank heeft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak Raad van State (StAB) gevraagd haar te adviseren. Dat rapport is inmiddels uitgebracht. Daarop is door alle partijen gereageerd. Die reacties zijn ook naar de StAB gezonden. De StAB heeft ook daarop gereageerd. Navraag bij de griffie van de sector bestuursrecht leerde dat ook die reactie naar partijen is gezonden voor een reactie, echter die reactie en dat verzoek tref ik niet meer aan bij de stukken die Charobe vof heeft. De gemeente Lochem meent wel dat er maatwerkvoorschriften opgelegd zouden moeten worden aan Charobe vof. Zij heeft Charobe dat voornemen kenbaar gemaakt. Kort voor faillissement heeft Charobe tegen dit voornemen Zienswijze ingediend. 1.5 Verzekeringen Worden/zijn opgezegd 1.6 Huur N.v.t.. Het bedrijfspand + de bedrijfswoning zijn eigendom. 1.7 Oorzaak faillissement In de faillissementsaanvraag treft de curator geen toelichting aan.

3 De curator heeft navraag gedaan bij de 2 vennoten. Zij geven aan dat ze het bedrijf 10 jaar geleden te duur hebben gekocht. De verkoper zou geen reële cijfers hebben getoond. De verwachte omzet en verwachte privé-onttrekkingen waren niet reëel. Daardoor hebben ze al die jaren gewerkt om de investeringen terug te verdienen. De curator heeft gevraagd of ze dan de vorige eigenaar 10 jaar geleden aansprakelijk hebben gesteld. Dat hebben ze niet gedaan. Dat zou te lang gaan duren en zou te duur worden. Ze zijn in 10 jaren gegroeid van 5 naar 24 personeelsleden en van 1 hal met enkele machines naar 2 hallen met veel machines. Afhankelijk van de behoefte in de markt werd in nieuwe machines geïnvesteerd. Daardoor groeide het bedrijf en moest de 2 e hal worden aangebouwd, hetgeen ook veel investeringen vergde. Door de investeringen werden de lasten steeds zwaarder. Dat vereiste een aanzienlijke, constante, omzet. Dat laatste lukte echter niet. De omzet schommelde flink, ondanks dat er voldoende en constant werk was voor het personeel, van per maand tot per maand, aldus de vennoten. De Rabobank financierde in de afgelopen jaren de groei, echter ca. een jaar zat Charobe vof aan het kredietplafond. De Rabobank financierde niet meer verder. Als voor investeringen geld nodig was moest Charobe vof dat uit andere bron halen, niet meer met een extra-financiering van de Rabobank. De schuld bij de Belastingdienst liep (mede daardoor) op tot ca. 1,5 ton. Een (financial lease) auto werd tijdens een controle van politie en belastingdienst van de weg gehaald en in beslag genomen. De Belastingdeurwaarder kwam bij Charobe vof om de bodem-goederen te noteren voor een veiling. De vennoten zagen geen andere uitweg meer dan het faillissement aan te vragen. In privé willen de heer en mevrouw Volman in de WSNP. 2. Personeel 2.1 Personeel per faillissementsdatum 24 personeelsleden 2.2 Personeel in het jaar daarvoor 2011: ca : ca Ontslag Met uw toestemming zijn alle personeelsleden ontslagen

4 Een kantoorgenoot van de curator, mr. S.M. Goldhorn, heeft dit ontslag beoordeeld in het kader van de verkoop van de activa, de verhuur van de onroerende zaken aan koper, om koper voldoende te kunnen informeren omtrent de arbeidsrechtelijke implicaties. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Het bedrijfspand + de bedrijfswoning. Het bedrijfspand bestaat uit een kantoor + 3 hallen. De bedrijfswoning is via een deur verbonden met één van de bedrijfshallen, maar heeft ook een eigen ingang naar de straat (Holtmark). 3.2 Verkoopopbrengst De bedrijfshal en de bedrijfswoning staan in de verkoop. Er heeft zich nog geen koper gemeld. Wellicht dat de koper van de activa (waarover hierna meer) ter plaatse definitief verder wil en de onroerende zaken wil kopen. Hij heeft daar enige bedenktijd voor gevraagd. In overleg met de hypotheekhouder, de Rabobank, en met uw toestemming, wordt daarom de onroerende zaak tijdelijk verhuurd. De huurovereenkomst heeft steeds een duur van 6 maanden, met 2 maanden opzegtermijn. Huurder betaalt ,- huur (+ btw) per periode. 3.3 Hoogte hypotheek ,- 3.4 Boedelbijdrage De onroerende zaak is nog niet verkocht dus van een boedelbijdrage is geen sprake. Wel zijn er voor de boedel inkomsten uit verhuur van de onroerende zaak aan de koper van de activa. Hypotheekhouder en faillissementsboedel voldoen van de huuropbrengst eerst de kosten (opstalverzekering, ozb, e.d.) en het restant wordt 50:50 verdeeld. Werkzaamheden Opstellen huurovereenkomst Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving - kasgeld: nihil - bankrekeningen: negatief - verkoop inventaris en machines: (met toestemming RC)

5 - verkoop debiteuren ,- (met toestemming RC) - verkoop naam, , OHW: 5000 (met toestemming RC) 3.6 Verkoopopbrengst = ,- 3.7 Boedelbijdrage Inventaris en machines: 10% * = Vanwege het boedelvoorrecht van de fiscus blijft echter het gehele bedrag op de faillissementsrekening. Vermoedelijk zal de pandhouder Rabobank hiervan niets meer ontvangen. Daar houdt zij rekening mee. Debiteuren: 10% * = boedelbijdrage (zie ook hierna). Naam, , OHW: 100% voor de boedel, dus 5000, Bodemvoorrecht fiscus Op de verkoopopbrengst van inventaris en machines, derhalve op /- de boedelbijdrage, in totaal op ,- Dat bedrag blijft op de faillissementsrekening staan, omdat de fiscus vrijwel zeker een vordering heeft die dit bedrag overtreft. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er waren nauwelijks voorraden. Alleen wat inkt voor de drukmachines, folie en kantoorbenodigdheden Verkoop(opbrengst) De voorraden zijn verkocht voor 2500, Boedelbijdrage 10 % derhalve 250,- Andere activa 3.12 Intellectuele eigendomsrechten Verkoop(opbrengst) 4. Debiteuren 4.1 Omvang Blijkens de debiteurenlijst bij de aanvraag: , Opbrengst

6 De debiteuren zijn met toestemming pandhouder (Rabobank) en met uw toestemming verkocht aan de koper van de activa, voor Boedelbijdrage 10% van = 5000,- boedelbijdrage. werkzaamheden overeenkomst opstellen 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van banken De Rabobank heeft pand- en hypotheekrecht. 5.2 Leasecontracten Het kopieerapparaat, de fileserver, 1 Renault personenauto, 1 Renault bedrijfsbus en 1 heftruck zijn geleased en dienen aan de leasemaatschappij teruggegeven te worden. De koper van de activa beziet of hij voor enkele van deze goederen een overeenkomst sluit met de leasemaatschappij. Ten aanzien van een Renault Twingo is een financial lease overeenkomst gesloten. Die is dus eigendom van de faillissementsboedel. Dat is niet in discussie. In die overeenkomst is gepoogd een pandrecht te vestigen voor het geval van betalingsachterstanden, echter dat pandrecht is naar de mening van de curator niet tot stand gekomen omdat aan de constitutieve vereisten van een notariële of onderhandse geregistreerde akte niet is voldaan. Daarover is nog discussie met de garage die dit contract heeft opgesteld; zij heeft haar rechtsbijstandsverzekeraar om advies gevraagd. Een kantoorgenoot van de curator, mr. S.M. Goldhorn, heeft dit pandrecht beoordeeld, een memo opgesteld en de brief voor de garage opgesteld. 5.3 Beschrijving zekerheden Pand- en hypotheekrecht van de Rabobank 5.4 Separatistenpositie Rabobank 5.5 Boedelbijdragen Conform separatistenregeling 5.6 Eigendomsvoorbehoud 4 leveranciers hebben een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten

7 5.8 Retentierechten. 6. Doorstart / voortzetten onderneming Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Met uw toestemming heeft de curator tot aan datum verkoop van de activa de onderneming voortgezet. 6.2 Financiële verslaglegging Er zijn ruim 70 (kleine en grotere) opdrachten uitgevoerd tijdens het voortzetten van de onderneming. De gerealiseerde omzet van ca heeft de curator met uw toestemming verkocht aan de koper van de activa voor 7500,-, te vermeerderen met de kosten om die omzet te maken. De koper van de activa factureert derhalve, loopt het risico dat tijdens de doorstart wellicht toch niet zo accuraat is gewerkt als normaliter en opdrachtgevers gaan klagen, loopt het incassorisico, etc.. Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 7500,- 6.6 Boedelbijdrage en werkzaamheden Volledige opbrengst, derhalve 7500,- 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen 2011: ja 7.3 Goedkeuringsverklaring accountant Rouwhorst & Maertzdorff heeft de jaarstukken opgesteld. 7.4 Stortingsverplichting op aandelen voldaan

8 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zie 1.7 hierboven. Het is op dit moment nog vroeg om daar definitief iets over te zeggen, maar tot nu toe heeft de curator geen aanwijzingen voor onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen De curator heeft hieromtrent nog niets aangetroffen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus De fiscus heeft nog geen vordering ingediend. 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Het UWV heeft nog geen vordering ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Volgens de administratie van failliet zouden er 55 crediteuren zijn. 17 hebben de vordering al ingediend. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren Er is voor ,58 aan vorderingen ingediend. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling opheffen bij gebrek aan baten 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Plan van aanpak - Crediteuren nader in beeld brengen, incl. preferente vorderingen 9.3 Indiening volgend verslag Zutphen, 17 december 2012 F.B.M. van Aanhold curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 03 opgesteld op 16 augustus 2013 Gefailleerde De besloten vennootschap Nepas Systems B.V. Faillissementsnummer F 08/13/59 Datum uitspraak 30 januari 2013 Curator mr. J.A. Holsbrink

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012

mr. P.B. Klingenberg (voormalig) mr. H.C.M. Hendriks, per 7 november 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2012 Gegevens failliet: Sales & Marketing Partners B.V. Faillissementsnummer: 12/587 F Datum uitspraak: 25 september 2012 Rechter-commissaris: mr. M.H.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 2 juli 2013 Gegevens gefailleerde: Zuiderstraat 61, 9635 AL Noordbroek, voorheen handelend Datum uitspraak: 25 oktober 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 1 Datum: 24 aug. 2012 inzake Faillissement M.J. Weerstra h.o.d.n. WOOD! Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 12/350 Datum vonnis faillietverklaring :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Verslagperiode : 19 augustus 2008 t/m 17 november 2008 Bestede uren in verslagperiode : 21:48 uren Bestede uren totaal : 59:06 uren

Verslagperiode : 19 augustus 2008 t/m 17 november 2008 Bestede uren in verslagperiode : 21:48 uren Bestede uren totaal : 59:06 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG NUMMER: 2 DATUM: 17 NOVEMBER 2008 Gegevens onderneming : B& D Houtbewerking gevestigd te Siddeburen, 9628 TT aan de Kalverkampen 21 Faillissementsnummer : 08/136 F Datum uitspraak

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V.

NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. NEGENDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DE HOORN VAN NIEUWEGEIN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1093 GB)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie