Mobiliteitsmanagement is een vak

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteitsmanagement is een vak"

Transcriptie

1 Mobiliteitsmanagement is een vak Wat doet de Mobiliteitsmanager van het Jaar anders dan zijn vakgenoten? En wat merken zijn forenzende collega s daarvan? Die vragen stelden we aan André de Boer, senior adviseur Mobiliteit van Rijkswaterstaat. Eerder dit jaar nam hij tijdens het Fleetmanagement Congres in Nieuwegein de titel over van Patrick Langevoort, die de award in 2013 won als Mobiliteits adviseur van Alliander (nu Allego). Beide heren komen aan de spreektafel. tekst Rob de Boer fotografie Maarten Corbijn p04-95 najaar 2014

2 95 najaar p05

3 Juryrapport over André de Boer André de Boer vervolgt de richting die zijn voorganger heeft ingezet, om tot bundeling te komen van een belangrijk deel van het wagenpark van de Rijksoverheid. Zijn visie, wil en zijn enthousiasme moet de komende jaren de benodigde cultuurverandering ondersteunen. Hij bepaalt mede hoe er in de toekomst met mobiliteit binnen de overheid moet worden omgegaan. Juryrapport over Patrick Langevoort "Patrick Langevoort volgt standvastig zijn koers en zoekt naar alternatieven. Zo kijkt hij bijvoorbeeld ook naar openbaar vervoer, elektrische auto's en deelauto's. Hij geeft de verschuiving van bezit naar gebruik concreet vorm. p06-95 najaar 2014

4 Aan het eind van de jaren 80 raakte Nederland langzaam maar zeker in de ban van de leaseauto. Voor veel werknemers werd de auto van de zaak sindsdien een vaste secundaire arbeidsvoorwaarde, terwijl werkgevers de leaseauto inzetten in de zoektocht naar geschikt personeel op de arbeidsmarkt. Anno 2014 rijden er op de Nederlandse wegen dan ook ruim leaseauto s rond. En hoewel de grootste groei er inmiddels uit is, neemt het aantal leaserijders nog altijd toe. Ondanks dalende autoverkopen groeide de Nederlandse leasevloot in 2013 met 0,6 procent*. Daarbij zijn leaseauto s met een totaal marktaandeel van circa 30 procent* ook voor de Nederlandse auto-importeurs van groot belang. Kentering Mede als gevolg van het fiscale beleid van de Nederlandse overheid tekent zich de laatste jaren een kentering af rond de leaseauto. Vanwege de lage bijtellingspercentages kiezen steeds meer leaserijders voor een kleinere/ schonere auto uit het A- of B-segment. Daarmee worden de parkeerplaatsen van Nederlandse bedrijven in toenemende mate bevolkt door modellen als de Volkswagen Polo en de Toyota Prius. Ook de Peugeot 208 en Audi A1 zijn populair onder leaserijders, een ontwikkeling die ten koste gaat van traditionele leasetoppers als de Ford Mondeo, Renault Laguna en Volkswagen Passat. Nog opvallender is het feit dat zowel werkgevers als werknemers de leaseauto niet langer als vanzelfsprekend beschouwen. Werkgevers maken steeds vaker gebruik van mobiliteitsbudgetten waarmee werknemers zelf kunnen invullen hoe ze van en naar het werk reizen. Ook de opkomst van de elektrische fiets en het groeiende aantal mensen dat één of meerdere dagen per week vanuit huis werkt, maakt dat werknemers vaker kijken naar een alternatief voor de leaseauto. Kiest een medewerker wel voor een leaseauto, dan is dit steeds vaker een plug-in hybride of zelfs een volledig elektrische auto. Al deze ontwikkelingen maken dat de wagenparkbeheerder steeds vaker de rol vervult van mobiliteitsmanager, die zijn collega s adviseert en voor het hele bedrijf het beleid rond mobiliteit vormgeeft. Voor de organisatoren van het jaarlijkse Fleet Management Congres was dat reden om de verkiezing voor Fleetmanager van het Jaar om te dopen tot Mobiliteitsmanager van het Jaar. Invloed op beleid Rijkswaterstaat en Alliander zijn voorbeelden van organisaties die de afgelopen jaren een mobiliteitsmanager hebben aangesteld. Bij Rijkswaterstaat is dat André de Boer, die 5 jaar geleden in dienst trad als Senior Adviseur Mobiliteit. Patrick Langevoort was bij netwerkbedrijf Alliander tot vorig jaar werkzaam als Adviseur Mobiliteit, tegenwoordig is hij Business Developer bij Allego. Allego realiseert en beheert laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer. Vanzelfsprekend hebben ze elk een geheel eigen visie op hun vak, maar er is ook een belangrijke overeenkomst: beide heren werden verkozen tot Mobiliteitsmanager van Jaar. In 2013 zag Langevoort zijn harde werken bekroond met deze vakprijs, waarna hij het stokje in mei van dit jaar mocht overdragen aan André de Boer. Behalve voor hun visie en motivatie werden beide winnaars door de jury beoordeeld op de invloed die ze hebben gehad op het mobiliteitsbeleid van hun werkgever. Gevraagd naar de invloed die hij heeft op het mobiliteitsbeleid van zijn werkgever, antwoordt André de Boer echter dat het moeilijk is om heel concreet resultaten te meten: Het is niet mijn taak om alle gebruikers persoonlijk te adviseren, mijn rol ligt meer in het ondersteunen van het lijnmanagement. Zij gaan de gesprekken met hun medewerkers aan. Wel ben ik zelf groot voorstander van het delen van een auto. Binnen Rijkswaterstaat hebben we er bewust voor gekozen om het aantal persoonlijke leaseauto s af te bouwen. Niemand bij ons heeft recht op een leaseauto. Het is ook niet zo dat mensen bij ons automatisch rechten kunnen ontlenen aan een leaseauto. Dat is afhankelijk van het reisgedrag van de betreffende persoon, en dat monitoren we elk half jaar. Voor elke medewerker geldt dat we eerst kijken naar de mogelijkheden die het OV biedt. De mobiliteitskaart van Mobility Mixx is de basis voor ons mobiliteitsbeleid. Wie echt niet per bus of trein kan reizen, mag eventueel gebruikmaken van een auto. Dat kan een poolauto of een tijdelijke auto zijn, een eigen leaseauto is de laatste optie. Daarbij kijken we altijd naar de auto met de laagste kilometerkostprijs. De levering van auto s is voor de overheid onderdeel van een aan besteding. Per kavel werken we met 4 tot 5 merken en modellen, onze leasemaatschappij geeft ons vervolgens elke 2 maanden een overzicht van de daarbij behorende integrale kilometerkostprijzen. Daaruit kiezen we vervolgens de auto met de laagste kilometerkostprijs, met als bijkomend voordeel dat die auto s bijna automatisch ook de laagste CO 2 -uitstoot hebben. Te vroeg Binnen Alliander wordt er zeer veel waarde gehecht aan het geven van vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid aan de medewerkers. In lijn met deze waardes heb ik in mijn beginperiode bij Alliander een plan uitgewerkt voor een integraal mobiliteitsbeleid dat voorzag in mobiliteitsbudgetten, vervolgt Patrick Langevoort. Dat de implementatie van dit plan toen niet en nu langzaam op gang komt, had en heeft weinig met de kwaliteit van de inhoud te maken. Echter hebben wij de afgelopen jaren ervaren, dat veranderingen in mobiliteit veel vraagt van medewerkers en de veranderingen in de bedrijfscultuur. Het is belangrijk om afwegingen te maken die recht doen in alle facetten van het gebruik door de medewerker. Daarbij is de keuze voor een bepaalde leaseauto meestal niet alleen maar gedreven door zakelijk gebruik, maar telt de gezinssituatie en levensfase ook een grote rol. Het is de kunst om mensen daar anders naar te laten kijken, en te zelfstandig te laten kiezen voor een oplossing die zowel voor het bedrijf als voor de medewerker zelf het beste is. We beginnen nu langzaam te merken dat medewerkers er ook de voordelen van in zien. Met name nieuwe medewerkers hebben meer de neiging om te kijken naar alternatieven voor de leaseauto. Er ligt een rol voor de werkgever om daar zoveel mogelijk inzicht in te verschaffen. Bij ons gaat het er vooral om dat we zo efficiënt mogelijk reizen. Die efficiency meten we op basis van tijd, geld en duurzaamheid, waarbij we die laatste component bewust hebben gekoppeld aan CO 2. Werken aan huisvesting Binnen Alliander wordt veel moeite gedaan om het werken aantrekkelijker en flexibeler te maken, passend bij de werkzaamheden van de specifieke medewerkers. Dat betekent onder meer dat medewerkers van Alliander op verschillende locaties kunnen werken, met een wisselende bereikbaarheid per openbaar vervoer. Dat vraagt om flexibeler mobiliteitsoplossingen die aansluiten bij de werkomstandigheden zoals die zich in de praktijk voordoen. Bij Rijkswaterstaat is een vergelijkbare operatie aan de gang. Net als de Nederlandse overheid ontkomt ook Rijkswaterstaat niet aan een omvangrijke bezuiniging, waarvoor kritisch wordt gekeken naar locaties en mensen. Voor de vestiging Westraven in Utrecht betekent dat bijvoorbeeld een forse toename van het aantal personen per werkplek. Mede daarom hebben we ervoor gezorgd dat Westraven goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Er komen meerdere buslijnen voorbij, en voor de deur stopt elke 10 minuten een tram. Op die manier hebben we het omgedraaid, vertelt André de Boer. Onderdeel van ons beleid is ook dat mensen meer gaan flexwerken en vanuit huis gaan werken. Mensen moeten zelf gaan nadenken over de vraag waarom ze naar kantoor komen. Natuurlijk is en blijft gezamenlijk overleg af en toe nodig, maar het meeste werk kan vanuit huis worden gedaan. De beste reis is nog altijd geen reis, maar dat moet je als werkgever wel faciliteren. u *Bron: Vereniging Nederlandse Autoleasebedrijven (VNA) 95 najaar p07

5 Daar hoort bijvoorbeeld ook bij dat we kritisch kijken naar de verdeling van onze 600 poolauto s. De helft daarvan is vrij beschikbaar om te reserveren, de andere zijn nu nog toegewezen aan afdelingen. Het aantal afdelingsgebonden auto s gaan we echter terugbrengen, zodat iedereen ze vrij kan reserveren. Daarvoor hebben we een goed boekingssysteem, waarin precies te zien is welke auto s er beschikbaar zijn, en waar deze staan. Grootste winst Als mobiliteitsmanager maakte Patrick Langevoort zich al in een vroeg stadium sterk voor de elektrische auto. De ervaring die hij in zijn functie opdeed rond elektrische mobiliteit, maakte dat zijn werkgever hem onlangs vroeg voor een nieuw bedrijfsonderdeel om de ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland te versnellen. Maar dat betekent niet dat we voor onze mobiliteit alleen kijken naar de elektrische auto. We bekijken eerst alle alternatieven, van lopen tot de fiets en het openbaar vervoer. Pas daarna volgen zaken als een poolauto, teamauto of een persoonlijke leaseauto. In het verleden zorgden sommige regelingen ervoor dat mensen zoveel mogelijk kilometers gingen maken. En meedoen aan een fietsplan leek onmogelijk als je al een leaseauto had. Voor mij zou het ideaal zijn om alle regelingen en faciliteiten zoveel mogelijk te integreren en de verantwoordelijkheid bij de medewerker neer te leggen. Dan kun je mensen bijvoorbeeld ook aanspreken op hun brandstofverbruik, zodat ze rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de gemaakte kosten. Ook kun je ervoor kiezen om mensen te belonen voor zuinig rijgedrag. Op die manier kun je als organisatie tot wel 30 procent besparen op mobiliteit. Alleen moet je dat op basis van feiten inzichtelijk maken, en het vervolgens op individueel niveau regelen. Dat is het grootste struikelblok om mobiliteitsbudgetten in te voeren, want het is nauwelijks te doen om iedereen persoonlijk advies te geven. Daar is technologie voor nodig, en een duidelijke systematiek. Toch is de grootste winst van de afgelopen jaren dat mobiliteit echt op de agenda is gezet. Toen ik in dienst kwam hadden we naast een wagenpark een contract met de NS en Connexxion, maar daar zat geen beleid of visie achter. Sindsdien is de organisatie erg in beweging gekomen. We merken dat er binnen het bedrijf anders naar de materie wordt gekeken en die verandering in perceptie is een prestatie op zich. Reisgedrag inzichtelijk maken Ook Rijkswaterstaat heeft elektrische mobiliteit prominent op de agenda staan. Na al vroegtijdig een praktijkproef Elektrisch Rijden te hebben gedaan, start binnenkort een nieuw project met waterstofauto s. We zien inderdaad graag dat mensen zoveel mogelijk elektrisch gaan rijden, beaamt André. Alleen hebben mensen die er niet privé mee rijden, er te weinig voordeel van. Dan levert het alleen maar ongemak op. Wij geven ook extra aandacht aan het brandstofverbruik van mensen die een plug-in hybride rijden. Om daarmee in de buurt te komen van het normverbruik, zul je je rijgedrag moeten aanpassen en maximaal moeten opladen. We brengen via de tankpasleveranciers dus ook in kaart hoe er wordt getankt met alle plug-in hybrides die eind vorig jaar nog snel op naam zijn gezet. Zo n auto moet je als werkgever ook niet zonder verdere randvoorwaarden ter beschikking stellen aan iemand die jaarlijks kilometer of meer rijdt. Daar zijn andere, waarschijnlijk geschiktere auto s voor. Afgezien daarvan vind ik het mooi om te zien dat we met zijn allen 10 procent minder zijn gaan rijden sinds we via track & trace dienstritten registreren. Dat is niet bedoeld als controlemiddel, maar om het reisgedrag van onze mensen inzichtelijk te maken. Dat moet ook, aangezien we werken met gemeenschapsgeld. In dat kader is ook besloten om voor dienstreizen per trein voortaan te kiezen voor de 2e klas, in plaats van de 1e klas. Een kleine aanpassing, maar toch een mooi resultaat. Ik kan niet met volledige zekerheid zeggen of ons mobiliteitsbeleid direct heeft bijgedragen aan een grote besparing in geld of CO 2. Daar hebben ook veranderingen binnen de organisatie en fiscale aanpassingen mee te maken. Wel zie ik een toename van het aantal poolauto s en van het aantal kilometers dat onze medewerkers afleggen per openbaar vervoer. Ook ik zou graag de mogelijkheden van een mobiliteitsbudget per medewerker voor het Rijk verder onderzoeken, maar de praktijk is dat we te maken hebben met randvoorwaarden binnen het rijksbrede vervoerbeleid. Het is aan ons om daar op een goede manier invulling aan te geven. Daarvoor proberen we uit alle bestaande regelingen het beste te halen en met elkaar te combineren. t Aandeel registraties hybride en elektrische auto's in % LPG 2,3% Hybride 1,6% 12% 11% 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Personenautoregistraties (x 1.000) % registraties hybride personenauto s % registraties elektrische personenauto s Diesel 16,9% Benzine 79% aardgas/ elektrisch/ biobrandstof/ 0,1% personenautopark naar brandstof in % p08-95 najaar 2014 Bron: RDC CBMI, RAI Vereniging Bron: Mobiliteit in Cijfers Auto's 2014/2015, jaarlijkse publicatie van BOVAG en RAI Vereniging

6 95 najaar p09

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit

antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Van leaseauto naar zakelijk vervoer op maat 4 antwoorden rondom zakelijke mobiliteit Als werkgever bent u genoodzaakt uw wagenpark kritisch onder de loep te nemen. Er komen minder opdrachten binnen en

Nadere informatie

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent

We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent We geven een gegarandeerde brandstofbesparing van minimaal 5 procent JACCO ZIJDERVELD, DIRECTEUR VAN HET ANWB TEST- EN TRAININGSCENTRUM THEMA: HET NIEUWE RIJDEN DE NIEUWE AUTO Samen naar 1 megaton minder

Nadere informatie

fleetmotive BESPAREN OP DE VLOOT BESPAREN OP DE VLOOT Betere processen, minder mensen Universeel onderhoud: goedkoper en minstens zo goed

fleetmotive BESPAREN OP DE VLOOT BESPAREN OP DE VLOOT Betere processen, minder mensen Universeel onderhoud: goedkoper en minstens zo goed fleetmotive negende jaargang nummer 2 / juni 2010 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Betere processen, minder mensen Cargill brengt fleetkosten terug met 10 procent BESPAREN OP DE VLOOT

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. COMPANY CAR EEN DUURZAME TOEKOMST EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/September 12 Leidraad voor zakelijke rijders en fleetmanagers COMPANY CAR FOTO: BMW FINANCIAL SERVICES EEN DUURZAME

Nadere informatie

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI

Solutions. Mobiliteit in de toekomst. Inspelen op een veranderende vraag. De kentekencard doet in 2014 zijn intrede. De duurzame ambities van TBI Solutions NUMMER 29 - november 2013 Mobiliteit in de toekomst Inspelen op een veranderende vraag De kentekencard doet in 2014 zijn intrede De duurzame ambities van TBI Athlon Mobiliteitscongres 2013: Rethinking

Nadere informatie

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring!

Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! Lagere CO 2 -uitstoot Meer veilige auto s Keuzevrijheid in vervoer Minder files Verantwoord zakelijk gebruik privéauto Sluit u aan en teken de intentieverklaring! www.creatieve-energie.nl De zakelijk gebruikte

Nadere informatie

Let s do something drastic today.

Let s do something drastic today. Voorwoord Let s do something drastic today. Dat is niet de motivatie wanneer je als organisatie met een mobiliteitsbudget ervaring wilt opdoen, maar wellicht wel een belemmerende gedachte in het achterhoofd.

Nadere informatie

fleetmotive x x x x SNIJDEN in de kosten Elektrische scooter Ideaal voor woon-werkverkeer Fleetmanager van het jaar: Liever service dan korting x

fleetmotive x x x x SNIJDEN in de kosten Elektrische scooter Ideaal voor woon-werkverkeer Fleetmanager van het jaar: Liever service dan korting x fleetmotive x achtste jaargang nummer 3 / september 2009 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Elektrische scooter Ideaal voor woon-werkverkeer x Fleetmanager van het jaar: Liever service dan

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)?

ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 ZAKENAUTO IN NEDERLAND WAT WIL DE WERKGEVER? EN WAT MAG DE ZAKELIJKE RIJDER (NOG)? NATIONAAL ZAKENAUTO ONDERZOEK 2014 Nationaal Zakenauto Onderzoek 2014 Wat wil de werkgever?

Nadere informatie

Mobiliteitsscan. Voestalpine WBN BV. Uitgebracht aan : Dhr. Andries Rinsma. Uitgebracht door : Dhr. Robin Pot. Datum : 29 mei 2013

Mobiliteitsscan. Voestalpine WBN BV. Uitgebracht aan : Dhr. Andries Rinsma. Uitgebracht door : Dhr. Robin Pot. Datum : 29 mei 2013 Mobiliteitsscan Voestalpine WBN BV Uitgebracht aan : Dhr. Andries Rinsma Uitgebracht door : Dhr. Robin Pot Datum : 29 mei 2013 Referentie Agentschap : MOV 1300956 Inhoud Hoofdstuk 1: Inleiding...2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Solutions. Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur. Bespaar tijd en geld met de Mobility Card

Solutions. Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur. Bespaar tijd en geld met de Mobility Card Solutions NUMMER 30 - MAART 2014 Hoe lang rijden we nog zelf? Innovaties in auto en infrastructuur Bespaar tijd en geld met de Mobility Card Driver Desk: één aanspreekpunt voor leaserijders Welke bedrijfswagen

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven

Solutions. Zorgeloos met de auto op vakantie. Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Solutions NUMMER 25 - JUNI 2012 Zorgeloos met de auto op vakantie Is elektrisch rijden iets voor u? Alles over de nieuwe leasetarieven Het hele mobiliteitsbeleid onder de loep INHOUD 4 7 8 12 COLOFON Uitgever:

Nadere informatie

magazine Lifecycle Leasecontract

magazine Lifecycle Leasecontract magazine Lifecycle Leasecontract Uitgave 2015 24/7 al je vakinformatie Postbus 101 1260 Blaricum 087-8742062 info@autoleasewereld.nl Uw contactpersoon: Erik Nooij 06-14364885 erik.nooij@autoleasewereld.nl

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business

MANAGEMENT. Autolease Midden Nederland oudgediende in private lease. Fleet Profile: Turning data into business MANAGEMENT INFO Fleet & Lease Zomer 2015 Nieuw Hiltermann Lease Groep in top10 leasemaatschappijen De oude naam Hiltermann Lease wordt nieuw leven ingeblazen door Strix Lease Service, Auto Lease Company

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Nederland Elektrisch EV-wijzer

Nederland Elektrisch EV-wijzer Nederland Elektrisch EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! EV-wijzer Stop de stekker in uw wagenpark! Voorbeelden en best practices van leasebeleid dat goed gebruik van plug-in-voertuigen bevordert

Nadere informatie

Solutions. Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel. Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit

Solutions. Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel. Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit Solutions NUMMER 27 - Maart 2013 Tesla Model S: Schoon, stijlvol en supersnel Uw wagenpark vergroenen. Maar hoe? Klantpanel over de toekomst van mobiliteit Leasing: ook voor bedrijfsmiddelen Voorwoord

Nadere informatie

Onze klanten willen zorgeloos genieten

Onze klanten willen zorgeloos genieten Onze klanten willen zorgeloos genieten met o.a. aan het woord: Jaap van Daalen, Algemeen Directeur ROI groep BV Dries van der Vossen, CEO Bilderberg Heerke Witteveen, Head of benefits ABN AMRO Netty van

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

gehandicapt zonder auto

gehandicapt zonder auto nummer 12, januari 2008 gehandicapt zonder auto was will das Weib? rijden op aardgas de trein als alternatief inhoud welkom bij het nieuwe Athlon Car Lease welkom bij het nieuwe 3 Athlon Car Lease De Lage

Nadere informatie

COMPANY CAR. Olav Mol. Tech. Wagenpark Groene maatregelen niet per se voordeliger. Plug-in hybride BRENGT HET BEDRIJF VOORUIT

COMPANY CAR. Olav Mol. Tech. Wagenpark Groene maatregelen niet per se voordeliger. Plug-in hybride BRENGT HET BEDRIJF VOORUIT DIT IS EEN COMMERCIËLE BIJLAGE. DE INHOUD VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ZAAK COMPANY CAR NOVEMBER BRENGT HET BEDRIJF VOORUIT 2014 Tech De slimme auto komt eraan Wagenpark Groene maatregelen

Nadere informatie

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir.

De Connected Bus. Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. De Connected Bus Een casestudie naar de impact van mobiele connectiviteit op openbaar busvervoer in Nederland. Auteurs: Ir. Karin Smorenburg Martin de Jong MSc Status: Definitief Publicatiedatum: 8 juli

Nadere informatie

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit

Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) Rotterdam, 13-05-2011 Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit Definitief rapport

Nadere informatie

Slim leasen! Nieuwe mobiliteit voor bedrijven en overheden

Slim leasen! Nieuwe mobiliteit voor bedrijven en overheden EnergieTransitie - Creatieve Energie Bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties zetten zich gezamenlijk in om ervoor te zorgen dat de energievoorziening in 2050 duurzaam

Nadere informatie

Lease. Bijtelling Wat brengt de Autobrief 2.0? mobiliteit. Zorgeloos onderweg. pag. 04. Autorijden moet vooral leuk zijn pag. 02

Lease. Bijtelling Wat brengt de Autobrief 2.0? mobiliteit. Zorgeloos onderweg. pag. 04. Autorijden moet vooral leuk zijn pag. 02 dinsdag 30 september 2014 Commerciële bijlage Lease mobiliteit Zorgeloos onderweg Bij lease zijn de kosten transparant Bijtelling Wat brengt de Autobrief 2.0? pag. 04 Autorijden moet vooral leuk zijn pag.

Nadere informatie

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER

fleetmotive DE KILOMETERHEFFING KOMT ER AAN Bedrijven ontdekken de elektrische auto Eindelijk contact WEGENER: MINDER IS MEER fleetmotive zevende jaargang nummer 3 / september 2008 V O O R W A K K E R W A G E N P A R K B E H E E R Eindelijk contact Bedrijven ontdekken de elektrische auto WEGENER: MINDER IS MEER Door thuiswerken

Nadere informatie

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden

Doorgaan om niet stil te staan. Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Werken aan Bereikbaar Haaglanden Doorgaan om niet stil te staan Woord vooraf Bereikbaar Haaglanden kent een lange traditie! Al vanaf 2003 wordt er tussen werkgevers en overheden

Nadere informatie