Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe"

Transcriptie

1 Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus doc. nr.:

2 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 2

3 Inhoudsopgave Samenvatting Achtergrond Resultaten verplicht cliëntervaringsonderzoek Informatie Contact Maatwerkvoorzieningen Wmo-Adviesraad Bijlage Opmerkingen van cliënten over de ondersteuning die men krijgt Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 3

4 Samenvatting Achtergrond De afgelopen jaren was er in de Wmo 2007 een verplichting tot het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 artikel verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het onderzoek is niet meer gericht op de tevredenheid van cliënten, maar op hun ervaringen. Gemeenten zijn verplicht om minimaal een korte set van tien vragen af te nemen, en hebben daarnaast de mogelijkheid om aanvullende vragen op te nemen. De verplichte vragenlijst is in opdracht van VNG en VWS ontwikkeld door BMC. In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe heeft het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer in het voorjaar van 2016 het eerste cliëntervaringsonderzoek vanuit de Wmo 2015 uitgevoerd. Naast de tien verplichte vragen is een selectie van vragen uit het vroegere klanttevredenheidsonderzoek opgenomen, aangevuld met vragen over ondersteuning en begeleiding. Voor het onderzoek zijn 738 cliënten benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Van de aangeschreven cliënten hebben er 303 een bruikbaar ingevulde vragenlijst teruggestuurd, een respons van 41%. Ter vergelijking: bij het laatstgehouden klanttevredenheidsonderzoek in 2014 was de respons 56%. Resultaten verplicht cliëntervaringsonderzoek De verplichte vragenlijst is opgebouwd uit een set van negen stellingen en één gesloten vraag. De vragenlijst sluit af met een open vraag waarin de respondent opmerkingen kwijt kan over de ondersteuning. De vragen gaan over de ervaring met de toegang, de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning en het ervaren effect op de zelfredzaamheid. De ervaring met de toegang Het eerste deel van de verplichte vragen telt vier stellingen en een gesloten vraag over de ervaring met de toegang tot de Wmo. Voor alle stellingen geldt dat de meeste cliënten het er (helemaal) mee eens zijn. Het aandeel positieve antwoorden varieert van 65% tot 81%. Bij de meeste cliënten (70%) in de gemeente Olst-Wijhe is het niet bekend dat ze gebruik kunnen maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning Het tweede deel van de verplichte vragen telt twee stellingen over de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning. Over beide stellingen oordeelt bijna driekwart van de cliënten positief. Het ervaren effect op de zelfredzaamheid Het derde deel van de verplichte vragen bevat drie stellingen over de effecten van de ondersteuning. Op elk van de stellingen antwoordde een ruime meerderheid instemmend (71% tot 79%). Informatie Net als in 2014 antwoordde het grootste deel van de cliënten (33%) eerder een aanvraag te hebben ingediend. In ruim één op de vijf gevallen is de cliënt doorverwezen door een arts of hulpverlener. De categorie familie, vrienden en kennissen volgt met 15% op de derde plaats. Een telefoontje naar de gemeente is net als in 2014 de belangrijkste bron om aan informatie over maatschappelijke ondersteuning te komen. Op de vraag wat de cliënten vinden van de kwaliteit van de informatievoorziening door de gemeente Olst-Wijhe over de Wmo antwoordde 35% positief. Het grootste deel (44%) gaf op deze vraag het antwoord neutraal, 8% van de cliënten oordeelt negatief over de informatievoorziening, 14% weet het niet. Contact Voor het onderdeel contact is gevraagd op welke wijze de cliënt voor de laatste aanvraag contact heeft opgenomen met de gemeente. De meeste cliënten (41%) hebben gebeld met de gemeente. Het Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 4

5 aandeel cliënten dat het contact met de gemeente als positief heeft ervaren, is 60% en ligt daarmee ruim onder de 77% in In vergelijking met het klanttevredenheidsonderzoek in 2014 zijn in het cliëntervaringsonderzoek 2016 drie nieuwe vragen opgenomen over het (keukentafel)gesprek dat cliënten over maatschappelijke ondersteuning voeren. Bij 70% van de cliënten was er bij het gesprek iemand anders aanwezig, voornamelijk een naaste zoals partner, kind, ouder, ander familielid of vriend (52%). Een meerderheid van 55% is tevreden over het contact met degene met wie ze het (keukentafel)gesprek hadden. Zeven procent van de respondenten antwoordde hierover ontevreden te zijn, 9% heel ontevreden en 29% gaf het antwoord neutraal. De tevredenheid over de tijdens het gesprek gekozen oplossing bedraagt 57%. De vakgroep Wmo gaat bij de gemeente Olst-Wijhe over maatschappelijke ondersteuning. Volgens 55% van de cliënten zijn de brieven en beschikkingen van de vakgroep Wmo duidelijk leesbaar en goed te begrijpen (dit was in %). Voor 53% van de cliënten zijn de formulieren van de vakgroep Wmo duidelijk leesbaar en goed te begrijpen (dit was in 2014 tweederde). Over de afhandelingstermijn van meldingen, aanvragen en brieven bij de vakgroep Wmo is 35% positief. Dat is aanzienlijk lager dan de tevredenheid in 2014 (65%). De vraagstelling was overigens anders dan in 2014; respondenten hadden toen niet de mogelijkheid om de nu veel gekozen antwoordmogelijkheid neutraal aan te kruisen. Maatwerkvoorzieningen Omdat er veel van maatwerkvoorzieningen in omloop zijn, zijn ze in het onderzoek in drie categorieën opgedeeld: huishoudelijke hulp, voorzieningen en ondersteuning/begeleiding. Huishoudelijke hulp Van de cliënten in het onderzoek die in 2015 ook al huishoudelijke hulp ontvingen, maakt nu 80% gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Zes procent van de desbetreffende cliënten declareert de kosten voor huishoudelijke hulp via de Bijzondere Bijstand. Vijf procent antwoordde van allebei de regelingen gebruik te maken. De overige 9% van de cliënten die eerder huishoudelijke hulp ontvingen, maakt van geen enkele regeling gebruik en regelt het huishouden nu zelf. Van de cliënten die in 2015 huishoudelijke hulp ontvingen, is 72% op de hoogte van de financiële regelingen om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van huishoudelijke hulp. Net als in 2014 is de cliënten gevraagd of ze in een rapportcijfer kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de huishoudelijke hulp. In 2014 gaven cliënten gemiddeld het rapportcijfer 7,8 voor hun tevredenheid oer de huishoudelijke hulp. In 2016 is het cijfer gedaald naar 7,5. Van de cliënten met huishoudelijke hulp ontvangt 30% ook hulp van anderen bij het huishouden. Hiervan geeft 41% aan dat er overleg plaatsvindt tussen de huishoudelijke hulp en anderen die bijdragen in het huishouden. Twee jaar geleden waren deze percentages respectievelijk 28% en 43%. Voorzieningen De helft (51%) van de Wmo-cliënten in het onderzoek ontvangt een voorziening vanwege een lichamelijke beperking. Van hen oordeelt 37% positief over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende voorzieningen, 7% oordeelt negatief, 46% neutraal en 10% weet het niet. In 2014 was de vraagstelling anders. Toen was 86% van de cliënten met een voorziening ter ondersteuning van een lichamelijke beperking (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende voorzieningen. Een enkeling gaf toen aan (zeer) ontevreden te zijn en de overige 10% kon het niet beoordelen. Cliënten hebben nu veel gekozen voor de nieuwe antwoordmogelijkheid neutraal. Aan de cliënten op wie het van toepassing is, is gevraagd om hun oordeel over hun woonvoorziening, rolstoel en scootmobiel. Een ruime meerderheid van de cliënten oordeelt positief over hun voorziening(en). Om precies te zijn: 71% oordeelt positief over hun woonvoorziening, 73% over de rolstoel en 79% over de scootmobiel. In het tevredenheidsonderzoek in 2014 was 94% tevreden tot zeer Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 5

6 tevreden over de woonvoorziening, 90% over de rolstoel en 94% over de scootmobiel (andere vraagformulering in 2014). Collectief vervoer Bijna tweederde (64%) van de cliënten in het onderzoek die een voorziening ontvangen vanwege een lichamelijke beperking maakt tevens gebruik van collectief vervoer (de regiotaxi). Deze cliënten is gevraagd naar hun oordeel over verschillende aspecten van het collectief vervoer. De behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen wordt veruit het best beoordeeld: 84% van de cliënten oordeelt hier positief over. Het bestelgemak volgt met 68% op de tweede plek, als derde komt de prijs per rit (61%) naar voren. Over de aspecten mogelijke reisafstand, tijdsduur rit(ten) en wachttijden oordeelt minder dan de helft van de gebruikers van de regiotaxi positief. Bij deze aspecten zochten de respondenten wat meer hun toevlucht in de antwoordmogelijkheid neutraal. In het klanttevredenheidsonderzoek in 2014 was de vraagformulering gericht op de tevredenheid: 99% van de cliënten was (zeer) tevreden over het bestelgemak, 91% over de wachttijden, 98% over de behulpzaamheid van de chauffeur, 95% over de tijdsduur van de rit(ten), 87% over de mogelijke reisafstand en 96% over de prijs per rit. De gebruikers van collectief vervoer in het onderzoek drukken hun algemene tevredenheid over het collectief vervoer uit in het rapportcijfer 7,4. Dat is gelijk aan de waardering in Ondersteuning/begeleiding Van de cliënten die aan het cliëntervaringsonderzoek hebben deelgenomen, ontvangt 18% individuele begeleiding. Zij ervaren de ontvangen begeleiding in ruime meerderheid positief (91%), negen procent van de cliënten oordeelt neutraal en geen enkele cliënt negatief. Elf procent van de cliënten in het onderzoek ontvangt dagbesteding. Van hen oordeelt 90% positief over de dagbesteding, tien procent neutraal en geen enkele cliënt negatief. Van de cliënten met dagbesteding ontvangt 57% ook vervoer van en naar de dagbesteding. In dit geval oordeelt 80% (12 respondenten) positief over het vervoer, twee respondenten antwoordden neutraal, één cliënt negatief. Wmo-Adviesraad Ruim één op de drie cliënten (34%) heeft aangegeven wel eens van de Wmo-Adviesraad gehoord te hebben, vergelijkbaar met de 30% in Ruim 40% van de cliënten die wel eens gehoord hebben van de Wmo-Adviesraad, is bekend met de activiteiten van de raad. Ook dat is vergelijkbaar met de situatie in Volgens 90% van de cliënten die bekend zijn met de activiteiten van de Wmo-Adviesraad, is de raad actief genoeg. Ook dit is gelijk aan de uitkomst in Cliënten willen het liefst door middel van een folder of brochure (24%), de Huis-aan-huiskrant (20% of een persoonlijk gesprek (18%) over de Wmo-Adviesraad worden geïnformeerd. Deze werden ook in 2014 het meest genoemd. Het aandeel cliënten dat niet geïnformeerd wil worden over de Wmo- Adviesraad is 9%. Dit zijn er meer dan de 20% in Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 6

7 1. Achtergrond De afgelopen jaren was er in de Wmo 2007 een verplichting tot het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. Vanaf 2016 zijn gemeenten vanuit de Wmo 2015 artikel verplicht om een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het onderzoek is niet meer gericht op de tevredenheid van cliënten, maar op hun ervaringen. De vragenlijst voor het ervaringsonderzoek is in opdracht van VNG en VWS ontwikkeld door BMC. Gemeenten zijn verplicht om minimaal een korte set van tien vragen af te nemen, en hebben daarnaast de mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen. In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe heeft het team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer in het voorjaar van 2016 het eerste cliëntervaringsonderzoek vanuit de Wmo 2015 uitgevoerd. Naast de tien verplichte vragen is een selectie van vragen uit het vroegere klanttevredenheidsonderzoek opgenomen, aangevuld met een vragenblok over ondersteuning en begeleiding. Laatgenoemde zorgvormen zijn met de invoering van de Wmo 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het onderzoek zijn 738 cliënten benaderd met het verzoek een vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Van de aangeschreven cliënten hebben er 303 een bruikbaar ingevulde vragenlijst teruggestuurd, een respons van 41%. Ter vergelijking: bij het laatstgehouden klanttevredenheidsonderzoek (2014) was de respons 56%. Van de respondenten heeft 47% hulp gehad bij het invullen van de vragenlijst, 53% heeft de vragenlijst zonder hulp ingevuld. De 47% hulp kan worden onderverdeeld in 37% hulp van een naaste, 8% hulp van een hulp- of zorgverlener en 2% hulp van iemand anders. Kenmerken respondenten Van de respondenten is 62% ouder dan 75 jaar. De leeftijdsgroepen en jaar nemen elk 16% van de respons voor hun rekening, daarna volgen de groepen 18 tot 40 jaar met een aandeel van 5% en jongeren tot 18 jaar met een aandeel van 2%. Figuur 1 laat zien voor welke beperking(en) de responsgroep een beroep op de gemeente heeft gedaan. Beperkingen bij het voeren van het huishouden zijn het meest genoemd (52%), gevolgd door plaatselijk vervoer (38%) en verplaatsen in en om het huis (32%). Figuur 1. Samenstelling responsgroep naar beperking(en) cliënt (meerderde antwoorden mogelijk) uitvoeren van huishoudelijke taken 52% plaatselijk vervoer 38% verplaatsen in en om het huis 32% contact met anderen 14% anders 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De respondenten wonen verspreid over het hele grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. De meeste respondenten wonen, analoog aan de werkelijke geografische spreiding in Olst-Boskamp (48%) en Wijhe-Boerhaar (41%). Wesepe volgt met een aandeel in de respons van 5%, de overige kernen en buurtschappen zijn gezamenlijk goed voor 7% van de respons. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 7

8 Leeswijzer De resultaten van het Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2016 worden in dit rapport gepresenteerd. Waar mogelijk vindt een vergelijking plaats met het laatstgehouden klanttevredenheidsonderzoek in Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de antwoorden van de Wmo-cliënten op de tien verplichte vragen. In hoofdstuk 3 staan het onderwerp informatievoorziening centraal, in hoofdstuk 4 het contact met de gemeente Olst-Wijhe. Hoofdstuk 5 belicht de ervaringen van cliënten met zogenoemde maatwerkvoorzieningen. Het afsluitende hoofdstuk 6 gaat in op vragen over de Wmoadviesraad. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 8

9 2. Resultaten verplicht cliëntervaringsonderzoek In overeenstemming met het Wmo-artikel en is het verplichte cliëntervaringsonderzoek opgesteld (CEO). Met deze vragenlijst wordt onderzocht hoe de cliënten de toegankelijkheid en kwaliteit van de voorzieningen ervaren en welk effect ze hebben ondervonden in hun zelfredzaamheid. De vragenlijst is opgebouwd uit een set van negen stellingen en één gesloten vraag. De vragenlijst sluit af met een open vraag waarin de respondent opmerkingen kwijt kan over de ondersteuning. Bij de samenstelling van dit hoofdstuk is alleen gebruik gemaakt van de zogenoemde valide antwoorden in de rangorde helemaal mee eens tot helemaal niet mee eens. Ontbrekende antwoorden en de antwoorden geen mening en niet van toepassing zijn buiten beschouwing gelaten. De ervaring met de toegang Dit eerste onderdeel is opgebouwd uit vier stellingen en een gesloten vraag. De meningen over de stellingen zijn verwerkt in tabel 1. Voor alle stellingen geldt dat de meeste cliënten het er (helemaal) mee eens zijn. Het meest positief oordeelt men over de stelling De medewerker nam mij serieus : 81% (helemaal) mee eens. Als tweede komt de stelling Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag naar voren: 74% (helemaal) mee eens. Daarna volgen de stellingen Ik werd snel geholpen (67%) en De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht (65%). Laatstgenoemde stelling behaalde het grootste aandeel negatieve antwoorden: 18% (helemaal) niet mee eens. Tabel 1. Mening van Wmo-cliënten over stellingen inzake contact Stelling Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet mee eens Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag 27% 47% 14% 7% 6% Ik werd snel geholpen 19% 48% 20% 9% 4% De medewerker nam mij serieus 27% 54% 11% 5% 4% De medewerker en ik hebben in het gesprek samen naar oplossingen gezocht 19% 46% 17% 12% 6% In dit eerste deel van de verplichte vragenlijst is de cliënten ook gevraagd of ze wisten dat ze gebruik konden maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is bij de meeste cliënten in de gemeente Olst-Wijhe niet bekend: 70%, tegenover 30% van de cliënten die er wel mee bekend is. De kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning Het tweede onderdeel van de verplichte vragenlijst telt twee stellingen. In tabel 2 staan de resultaten. Over beide stellingen oordeelt bijna driekwart van de cliënten positief. Tabel 2. Mening van Wmo-cliënten over stellingen inzake kwaliteit van de ondersteuning Stelling Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Ik vind de kwaliteit van de ondersteuning die ik krijg goed De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag Helemaal niet mee eens 27% 47% 15% 7% 4% 27% 46% 14% 8% 5% Het ervaren effect op de zelfredzaamheid Het derde blok in de verplichte vragenlijst bevat drie stellingen over de effecten van de ondersteuning. Op elk van de stellingen antwoordde een ruime meerderheid instemmend. Het meest positief oordelen de cliënten over de stelling Door de ondersteuning die krijg kan ik mij beter redden : 79% (helemaal) meen eens). De beide andere stellingen resulteerden elk in 71% (helemaal) mee eens. De aandelen cliënten die het niet eens waren met de stellingen, bedragen telkens minder dan 10%. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 9

10 Tabel 3. Mening van Wmo-cliënten over stellingen inzake de effecten van de ondersteuning Stelling Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Niet mee eens Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doe die ik wil Door de ondersteuning die ik krijg kan ik mij beter redden Door de ondersteuning die krijg heb ik een betere kwaliteit van leven Helemaal niet mee eens 27% 44% 21% 5% 3% 30% 49% 15% 3% 3% 26% 45% 20% 5% 4% Opmerkingen over de ondersteuning die men krijgt Cliënten konden in de verplichte vragenlijst door middel van een open vraag hun opmerkingen kwijt over de ondersteuning die ze krijgen. De opmerkingen van de cliënten zijn integraal opgenomen in de bijlage van deze rapportage. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 10

11 3. Informatie Met betrekking tot het onderwerp informatie hebben de respondenten vragen voorgelegd gekregen over hoe ze bij hun laatste aanvraag bij de gemeente Olst-Wijhe terecht zijn gekomen, hoe ze aan informatie over maatschappelijke ondersteuning in de gemeente komen en of men vindt dat men voldoende wordt geïnformeerd door de gemeente over maatschappelijke ondersteuning. In figuur 2 is te zien langs welke weg Wmo-cliënten voor hun laatste aanvraag bij de gemeente Olst- Wijhe terecht zijn gekomen. Net als in 2014 antwoordde het grootste deel van de cliënten (33%) eerder een aanvraag te hebben ingediend. In ruim één op de vijf gevallen is de cliënt doorverwezen door een arts of hulpverlener. De categorie familie, vrienden en kennissen volgt met 15% op de derde plaats. Het aandeel dat via een maatschappelijke instelling bij de gemeente terecht is gekomen, is licht gestegen van 9% naar 14%. De verzamelcategorie anders (16%) omvat de antwoorden website van de gemeente, publieksbalie en anders, namelijk. Figuur 2. Weg waarlangs Wmo-cliënten bij de laatste Wmo-aanvraag bij de gemeente terecht zijn gekomen, 2014 en 2016 eerder aanvraag ingediend 33% 37% doorverwezen (arts, hulpverlener) 22% 25% via familie, vrienden en kennissen 15% 15% via maatschappelijke instellingen (bijv. ouderenbond, MEE) 9% 14% 2014 anders 14% 16% % 10% 20% 30% 40% 50% Wmo-cliënten komen op verschillende manieren aan informatie over maatschappelijke ondersteuning. In figuur 3 is te zien dat een telefoontje naar de gemeente net als in 2014 de belangrijkste informatiebron is. Ook familie, vrienden en kennissen zijn een belangrijke bron van informatie (20%), maar hen komen we nu op de derde plaats tegen. Hun tweede plek in 2014 wordt nu ingenomen door Huis-aan-huis (22%). Het belang van Huis-aan-huis als informatiebron is gestegen ten koste van de bronnen ziekenhuis of zorginstelling en maatschappelijke instelling. Op de vraag wat de cliënten vinden van de kwaliteit van de informatievoorziening over de Wmo door de gemeente Olst-Wijhe antwoordde 35% positief. Het grootste deel van 44% gaf op deze vraag het antwoord neutraal, 8% van de cliënten oordeelt negatief over de informatievoorziening, 14% weet het niet. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 11

12 Figuur 3. Wijze waarop Wmo-cliënten aan informatie over maatschappelijke ondersteuning komen, en 2016 (meerdere antwoorden mogelijk) telefonisch bij de gemeente 28% 27% Huis-aan-huis 15% 22% via familie, vrienden en kennissen 21% 20% via ziekenhuis of zorginstelling 16% 20% website gemeente via maatschappelijke instellingen (bijv. ouderenbond, MEE) publieksbalie gemeente 8% 11% 12% 15% 14% 18% gemeentegids 10% 10% schriftelijk van de gemeente Xenior 0% 7% 10% 9% % 7% 2016 anders 5% 6% 0% 10% 20% 30% Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 12

13 4. Contact Voor het onderdeel contact is gevraagd op welke wijze de cliënt voor de laatste aanvraag contact heeft opgenomen met de gemeente. De meeste cliënten (41%) hebben gebeld met de gemeente (figuur 4). De overige wijzen waarop contact is gezocht volgen op ruime afstand. Op de plaatsen twee en drie staan er is contact met mij gezocht (14%) en via een maatschappelijke instantie (12%). Figuur 4. Wijze waarop voor de laatste aanvraag contact is opgenomen met de gemeente, 2014 en 2016 gebeld met de gemeente 36% 41% er is contact met mij gezocht via een maatschappelijke instantie 12% 14% 12% 12% bezoek publieksbalie Holstohus 8% 10% bezoek publieksbalie gemeentehuis Wijhe 6% 7% via iemand anders 6% 14% 2014 brief gestuurd naar de gemeente 6% 3% 2016 anders 5% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Algemeen contact met de gemeente Het aandeel cliënten dat het contact met de gemeente als positief heeft ervaren, is 60% en ligt daarmee ver onder de 77% in Er heeft in vergelijking met 2014 een verschuiving plaatsgevonden van het antwoord positief naar het antwoord neutraal (van 17% naar 32%). Net als in 2014 heeft een relatief klein aantal cliënten het contact als negatief ervaren (8%). Tabel 4. Ervaring contact met de gemeente bij laatste aanvraag, 2014 en Positief 77% 60% Neutraal 17% 32% Negatief 6% 8% (Keukentafel)gesprek Bijna de helft van de cliënten (48%) gaf aan nooit overige hulpvragen te hebben tijdens gesprekken met de gemeente over maatschappelijke ondersteuning, vergelijkbaar met de 51% in Van de cliënten die wel eens andere hulpvragen hebben tijdens gesprekken met de gemeente, geeft het overgrote deel aan dat er voldoende aandacht is voor deze vragen (73%; 84% in 2014), 27% deelt deze mening niet (16% onvoldoende in 2014). Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 13

14 In vergelijking met het klanttevredenheidsonderzoek in 2014 zijn in het cliëntervaringsonderzoek 2016 drie nieuwe vragen opgenomen over het (keukentafel)gesprek dat cliënten over maatschappelijke ondersteuning voeren. Op de eerste vraag of er bij het gesprek nog iemand anders aanwezig was antwoordde 52% dat een naaste zoals partner, kind, ouder, ander familielid of vriend erbij was. Zes procent noemde de aanwezigheid van een onafhankelijke cliëntondersteuner en 12% antwoordde iemand anders. Bij 30% van de cliënten was tijdens het (keukentafel)gesprek niemand anders aanwezig. Hoe tevreden zijn cliënten over het contact met degene met wie ze het (keukentafel)gesprek hadden? Een meerderheid van 55% is hierover tevreden, onder te verdelen in 43% tevreden en 12% heel tevreden. Zeven procent van de respondenten antwoordde hierover ontevreden te zijn, 9% heel ontevreden en 29% gaf het antwoord neutraal. De tevredenheid over de tijdens het gesprek gekozen oplossing bedraagt 57% (44% tevreden, 13% heel tevreden). Op deze vraag antwoordde 13% ontevreden te zijn, 12% heel ontevreden en 18% neutraal. De vakgroep Wmo De vakgroep Wmo gaat bij de gemeente Olst-Wijhe over maatschappelijke ondersteuning. Volgens 55% van de cliënten zijn de brieven en beschikkingen van de vakgroep Wmo duidelijk leesbaar en goed te begrijpen. Zo n 12% heeft moeite met de brieven, 31% gaf aan nooit zelf een brief of beschikking van de vakgroep gelezen te hebben. In 2014 antwoordde nog 69% van de cliënten dat de brieven en beschikkingen van de vakgroep Wmo duidelijk leesbaar zijn en goed te begrijpen. Voor 53% van de cliënten zijn de formulieren van de vakgroep Wmo duidelijk leesbaar en goed te begrijpen (dit was in 2014 nog tweederde van de cliënten). Dertien procent van de cliënten deelt deze mening niet en 34% weet het niet. De formulieren worden door 39% van de cliënten zelf ingevuld, 36% laat dit door familie, vrienden of kennissen doen en 15% laat het door iemand anders dan familie, vrienden of kennissen doen. Tien procent gaf op deze vraag het antwoord weet niet. Over de afhandelingstermijn van meldingen, aanvragen en brieven bij de vakgroep Wmo is 35% positief, 56% antwoordde neutraal en 9% is negatief over de afhandeling. Het aandeel van 35% positieve antwoorden is aanzienlijk lager dan de tevredenheid in 2014 (65%). De vraagstelling was hier overigens anders dan in 2014; respondenten hadden toen niet de mogelijkheid om de nu veel gekozen antwoordmogelijkheid neutraal aan te kruisen. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 14

15 5. Maatwerkvoorzieningen Dit onderdeel van de rapportage gaat over zogenoemde maatwerkvoorzieningen. Er zijn vele vormen van maatwerkvoorzieningen. Sommige maatwerkvoorzieningen worden al jaren verstrekt. Sommige maatwerkvoorzieningen zijn met de invoering van Wmo 2015 nieuw. Omdat er veel van zulke voorzieningen in omloop zijn, zijn ze in het onderzoek in drie categorieën opgedeeld: Huishoudelijke hulp; Voorzieningen; Ondersteuning/begeleiding. Huishoudelijke hulp Van de respondenten in het onderzoek heeft 46% in 2015 vanuit de gemeente Olst-Wijhe huishoudelijke hulp ontvangen. De Nieuwe Zorg Thuis werd door 97% van de ontvangers van huishoudelijke hulp als aanbieder genoemd, 1% noemde Zorgkompas en 3% antwoordde een persoonsgebonden budget te hebben ontvangen. Veel mensen ontvangen na 2015 geen huishoudelijke hulp meer van de gemeente als zij dit zelf kunnen regelen. Mensen kunnen wel gebruik maken van financiële regelingen om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van huishoudelijke hulp. Van de cliënten in het onderzoek die in 2015 ook al huishoudelijke hulp ontvingen, maakt nu 80% gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toeslag. Zij kopen hun uren huishoudelijke hulp voor 6 euro per uur bij de Nieuwe Zorg Thuis. Zes procent van de desbetreffende cliënten declareert de kosten voor huishoudelijke hulp via de Bijzondere Bijstand. Vijf procent antwoordde van allebei de regelingen gebruik te maken. De overige 9% van de cliënten die in 2015 vanuit de gemeente huishoudelijke hulp ontvingen, maakt van geen enkele regeling gebruik en regelt het huishouden nu zelf. Van de cliënten die in 2015 huishoudelijke hulp ontvingen, is 72% op de hoogte van de financiële regelingen om een tegemoetkoming te krijgen in de kosten van huishoudelijke hulp. Net als in 2014 is de cliënten gevraagd of ze in een rapportcijfer kunnen aangeven hoe tevreden ze zijn over de huishoudelijke hulp. In 2014 gaven cliënten gemiddeld een 7,8, in 2016 is het cijfer gedaald naar 7,5. Van de cliënten met huishoudelijke hulp ontvangt 30% ook hulp van anderen bij het huishouden. Hiervan geeft 41% aan dat er overleg plaatsvindt tussen de huishoudelijke hulp en anderen die bijdragen in het huishouden. Twee jaar geleden waren deze percentages respectievelijk 28% en 43%. Voorzieningen De helft (51%) van de Wmo-cliënten in het onderzoek ontvangt een voorziening vanwege een lichamelijke beperking. Van hen oordeelt 37% positief over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende voorzieningen, 7% oordeelt negatief, 46% neutraal en 10% weet het niet. In 2014 was de vraagstelling anders. Toen was 86% van de cliënten met een voorziening ter ondersteuning van een lichamelijke beperking (zeer) tevreden over de keuzemogelijkheden tussen de verschillende voorzieningen. Een enkeling gaf toen aan (zeer) ontevreden te zijn en de overige 10% kon het niet beoordelen. Cliënten hebben nu veel gekozen voor de nieuwe antwoordmogelijkheid neutraal. Aan de cliënten op wie het van toepassing is, is gevraagd om hun oordeel over hun woonvoorziening, rolstoel en scootmobiel. Figuur 5 laat zien dat een ruime meerderheid van de cliënten positief oordeelt over hun voorziening(en). Om precies te zijn: 71% oordeelt positief over hun woonvoorziening, 73% over de rolstoel en 79% over de scootmobiel. In het tevredenheidsonderzoek in 2014 was 94% tevreden tot zeer tevreden over de woonvoorziening, 90% over de rolstoel en 94% over de scootmobiel. Ook deze vraagformulering was in 2014 dus anders dan Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 15

16 Figuur 5. Oordeel cliënten over voorzieningen vanwege lichamelijke beperking scootmobiel 79% 21% 0% rolstoel 73% 18% 9% woonvoorziening 71% 20% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% positief neutraal negatief Collectief vervoer Bijna tweederde (64%) van de cliënten in het onderzoek die een voorziening ontvangen vanwege een lichamelijke beperking maakt tevens gebruik van collectief vervoer (de regiotaxi). Deze cliënten is gevraagd naar hun oordeel over verschillende aspecten van het collectief vervoer. De behulpzaamheid van de chauffeur bij het in- en uitstappen wordt veruit het best beoordeeld: 84% van de cliënten oordeelt hier positief over. Het bestelgemak volgt met 68% op de tweede plek, als derde komt de prijs per rit (61%) naar voren. Over de aspecten mogelijke reisafstand, tijdsduur rit(ten) en wachttijden oordeelt minder dan de helft van de gebruikers van de regiotaxi positief. Bij deze aspecten zochten de respondenten wat meer hun toevlucht in de antwoordmogelijkheid neutraal. Figuur 6 Oordeel cliënten over aspecten collectief vervoer behulpzaamheid chauffeur bij in- en uitstappen 84% 13% 2% bestelgemak 68% 29% 2% prijs per rit 61% 34% 5% mogelijke reisafstand 49% 43% 9% tijdsduur rit(ten) 47% 44% 9% wachttijden 41% 42% 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% positief neutraal negatief Ter vergelijking: in het klanttevredenheidsonderzoek in 2014 was 99% van de cliënten (zeer) tevreden over het bestelgemak, 91% over de wachttijden, 98% over de behulpzaamheid van de chauffeur, 95% over de tijdsduur van de rit(ten), 87% over de mogelijke reisafstand en 96% over de prijs per rit. Tot slot is de respondenten die gebruik maken van collectief vervoer gevraagd hun algemene tevredenheid over het collectief vervoer uit te drukken in een rapportcijfer. De gemiddelde waardering is een 7,4, wat gelijk is aan de waardering in Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 16

17 Ondersteuning/begeleiding Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor mensen die ondersteuning of begeleiding nodig hebben of naar dagbesteding gaan. Hoe ervaren cliënten deze zorg Van de cliënten die aan het cliëntervaringsonderzoek hebben deelgenomen, ontvangt 18% individuele begeleiding. Zij ervaren de ontvangen begeleiding in ruime meerderheid positief (91%), negen procent van de cliënten oordeelt neutraal en geen enkele cliënt negatief. Elf procent van de cliënten in het onderzoek ontvangt dagbesteding. Van hen oordeelt 90% positief over de dagbesteding, tien procent neutraal en geen enkele cliënt negatief. Van de cliënten met dagbesteding ontvangt 57% ook vervoer van en naar de dagbesteding. In dit geval oordeelt 80% (12 respondenten) positief over het vervoer, twee respondenten antwoordden neutraal, één cliënt negatief. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 17

18 6. Wmo-Adviesraad De gemeente vindt het belangrijk dat burgers actief meedenken en meepraten over plannen en ontwikkelingen die te maken hebben met het Wmo-beleid. Daarvoor is er in Olst-Wijhe een Wmo- Adviesraad. Hierin zijn verschillende clusters van de Wmo vertegenwoordigd. Ruim één op de drie cliënten (34%) heeft aangegeven wel eens van de Wmo-Adviesraad gehoord te hebben, vergelijkbaar met de 30% in Ruim 40% van de cliënten die wel eens gehoord hebben van de Wmo-Adviesraad, is bekend met de activiteiten van deze adviesraad. Ook dat is vergelijkbaar met de situatie in Volgens 90% van de cliënten die bekend zijn met de activiteiten van de Wmo- Adviesraad, is de adviesraad actief genoeg. Ook dit is gelijk aan de uitkomst in Aan de cliënten is ook gevraagd hoe ze het liefst geïnformeerd willen worden over de Wmo-adviesraad en zijn activiteiten. De meest genoemde wijzen zijn een folder of brochure (24%), via de Huis-aanhuiskrant (20% en een persoonlijk gesprek (18%). Deze werden ook in 2014, zij het in een andere volgorde, het meest genoemd. Het aandeel cliënten dat niet geïnformeerd wil worden over de Wmo- Adviesraad is 9%. Dit zijn er meer dan de 20% in Figuur 7. Wijze waarop cliënten geïnformeerd willen worden over de Wmo-Adviesraad en zijn activiteiten, 2014 en 2016 folder/brochure via Huis-aan-huiskrant persoonlijk gesprek 24% 17% 20% 16% 18% 21% (digitale) nieuwsbrief website / internet telefonisch 2% 8% 7% 7% 11% 15% wil niet geinformeerd worden 9% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Acht respondenten hebben desgevraagd aangegeven zitting te willen nemen in de Wmo-Adviesraad. Deze respondenten konden rechtstreeks contact opnemen met de secretaris van de Wmo-Adviesraad. Haar contactgegevens waren voor dit doel opgenomen in de vragenlijst. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 18

19 Bijlage Opmerkingen van cliënten over de ondersteuning die men krijgt De volgende antwoorden zijn gegeven op de laatste vraag van de verplichte vragenlijst: Heeft u nog opmerkingen over de ondersteuning die u krijgt? Aanvangstijdstip vergeet men wel eens. Aanvraag traplift en, aanpassing badkamer afgewezen. Aanvraag WMO pas niet gehonoreerd. Alleen Carinova douchen. Als 90 jarige hulp in de huishouding geweldig. Beter luisteren over het probleem van gegadigde. Bij vakantie van vast hulp, hulp vraag slecht geregeld, geen hulp. De hulp die ik krijg kan niet alles meer vanwege lichamelijke problemen. De hulp is prima maar de Nieuwe zorg thuis laat administratief nog wel eens een steek(je) vallen. De hulp is prima, maar erg weinig uren!. De keuze van leveranciers die de ondersteuning leveren is zeer beperkt. Als dit breder zou zijn er meer mogelijkheden qua tarieven (goedkoper). De ondersteuning heeft betrekking op de traplift, die ik al jaren heb. De zelfstandigheid van mijn ondersteuner is laag (huishouden). Ik moet vertellen en herinneren wat er moet gebeuren, dit zou niet hoeven is mijn mening. Over de taxi ben ik wel tevreden. Door de gemeentelijke afvaardiging werden de uren van St Goed geregeld getaxeerd. Ik ben blij met de toewijzing van de bepaling van de gemeentezaken als bovenstaand, beter uit te kunnen voeren. Door de kwaliteit van ondersteuning (HH2) wordt niet alleen mijn huis mooi schoon, maar voel ik mij begrepen en veilig. Door de Taxi kan ik komen waar ik wil, daar ik heel moeilijk loop, alleen nog een stukje met de rollator. Een pluim voor WMO "Olst-Wijhe" Er is gevraagd om gebruik te maken van de Regiotaxi. Dit is afgewezen, onduidelijk waarom. Er is tegenwoordig te weinig tijd om echt naar de verzorgde om te kijken. geen ondersteuning toegewezen gekregen, beperking is niet "erg" genoeg volgens gemeente. Geen passende ondersteuning bleek mogelijk. Graag regiotaxi Wij willen ook graag binnen de bebouwde kom ergens naar toe dat hebben wij niet. Helaas kan de uitbreiding van 1 dagdeel bij de dagbesteding niet plaatsvinden volgens WMO. Dit vind ik een slechte zaak. Het duurt allemaal heel lang. Huishoudelijke. hulp opgezegd, voldeed niet, particuliere hulp genomen. Huishoudelijk hulp volledig ingeleverd door aangescherpte regels van gemeente!! (Hoe sociaal kun je zijn). Hulp in de huishouding is perfect, ondersteuning nieuwe zorg thuis is onder de maat. Hulp in de huishouding is qua uren aan de krappe kant. Ik ben de mantelzorger van mijn man die alzheimer heeft in een vergevorderd stadium. Ik vul ook de vragenlijst in. Hij heeft geen mening meer. Ik had graag wat ondersteuning bij vervoer. Ik heb een fiets waar ze maar een accu mogen hebben dat is niet genoeg. Je kan er te kort mee fietsen de accu is te snel leeg. Ik heb geen hulp in de huishouding; de hulp die mij aangeboden werd voldeed niet! Ik heb een particuliere hulp genomen. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 19

20 Ik krijg 2 uur huishoudelijke hulp per week een jaar geleden 3 uren, ben 96 jaar ( dus hoe ouder hoe minder). Ik krijg toezegging gebruik van Valys op het moment dat ik het niet meer nodig had! Ik maak gebruik van de regiotaxi. Omdat geen exacte tijd kan worden afgesproken, kost het veel tijd om gebruik te maken van dit type vervoer. Ik vind dat bij aanvragen van bijstand dat bv adviezen in het geding komt mag dat allemaal. Ik wil graag een taxikaart om de 14 dagen komt mijn dochter thuis. Verstandelijk handicap hiervoor graag een kaart ik breng haar dan 's avonds weer weg elke keer 18,20. In de vakanties moet de hulp beter geregeld worden, dat is vaker mis. Komen niet in aanmerking naar taxi vervoer, alles moet door vrijwilligers of familie. Krijg geen ondersteuning want die werd mondeling al afgewezen. Een aanvraagformulier was niet nodig! De uitslag werd toch negatief. kwam niet in aanmerking voor ondersteuning (regiotaxi) terwijl dit wel nodig was. maak gebruik van huishoudelijke hulp, het aantal uren is te laag. Met ondersteuning bedoel ik mijn scootmobiel en rolstoel. Mijn ervaring met de nieuwe zorg thuis is wisselend. De RIBO SO positief. Mijn familie ondersteunt mij niemand anders. Ondersteuning is nut voor ons als ouder maar voor 13 jarige zoon. Onze 2 zoons wonen op Overkempe. In het (verre) verleden kregen we een tegemoetkoming reiskosten Olst-Ede, 1x per maand. Is gestopt! Op het moment, dat ik mijzelf niet meer kon redden en om huishoudelijke hulp vroeg, kreeg ik die niet i.v.m. te hoog inkomen (?). WMO is niet inkomensafhankelijk. Dus nooit huishoudelijke hulp ontvangen. Nu al weken geleden rolstoel aangevraagd... Is nog niemand voor geweest om te kijken. Taxivervoer alleen van toepassing. Belangrijk. Tijdens ziekte van een schoonmaakster zeker 4 weken geen vervanging geregeld ook na melding van dit voorval. Traplift Twijfel over dit antwoord omdat ik zelf a zou willen aankruisen: het leven wordt wat eenvoudiger dus draagbaar. Valys taxivervoer: 600 km. heb dochter + kleinkinderen in wijk bij Duurstede wonen. Heb zoon wonen in Weesp + kleinkinderen door heel Nederland. Kan het geen 2250 km. Via telefoon werd er wel geluisterd maar helaas had ik geen recht op huishoudelijk werk. Vorig jaar gestopt. Nu m.b.v. mantelzorg. Waarom kan ik geen taxi krijgen? wij zijn niet tevreden over de ambulante ondersteuning. Wij vinden dat ze te weinig voor onze dochter gedaan heeft. Wil de hulp in de huishouding graag houden. Zeer goede schootmobiel. Ziektebeeld verandert niet, zal alleen maar slechter worden, mogelijk zelfs uitgebreid moeten worden. Er ligt nog voldoende geld op de plank, die dit mogelijk kan maken. Zou meer huishoudelijke hulp wensen maar laat mijn budget niet toe. Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning 20

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [X]Akkoordstukken [ ]Openbaar -- [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Cliëntervaringsonderzoek wmo 2016 1- Notagegevens Notanummer 2016-001395 Datum 30-08-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/143 Datum Augustus

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Landsmeer Augustus 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/134 Datum Augustus

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Gemeente Utrechtse Heuvelrug Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 19 september 2016 DATUM 19 september 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo gemeente Utrechtse Heuvelrug Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Groningen 2016 Age Stinissen Erik van der Werff Juli 2017 Michiel Mollema www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet van het onderzoek...

Nadere informatie

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo

Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Raalte Rapport Augustus 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel T. Plat Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0908-6077 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 HET CONTACT

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet

Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugdwet Management Summary Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks inzicht te krijgen in de ervaringen van cliënten vanuit de Wmo en Jeugdwet. Onderzoeksbureau Flycatcher

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Best Definitief rapport September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-0209-7037 CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/99 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Houten Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/85 Datum Juni 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Ede September 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum September

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Onderzoeksrapportage 14 oktober 2016 DATUM 14 oktober 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL Onderzoeksrapportage OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Alphen aan den Rijn September 2016 I. Dooms BBA A. van den Heuvel N. Meys Projectnummer: 840070 Correspondentienummer: DH-1409-7060 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2011 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal Rapportage gemeente Nuth Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Cliëntervaringsonderzoek Wmo BMWE gemeenten 2016 Gemeente Bedum AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeenten 2016 Gemeente AHA! marktonderzoek en marketingadvies Cliëntervaringsonderzoek Wmo gemeente Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Elburg juni 2017 Samenvatting In maart t/m mei 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Elburg het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Nijkerk Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/109 Datum Juli 2016 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGS- ONDERZOEK WMO Gemeente Hof van Twente Juli 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/101 Datum Juli

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo

Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo RAPPORTAGE Gespreksverslag focusgroep CEO Wmo Gemeente Veenendaal augustus 2017 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... ".. "... """... "... "... 1 1.1 Aanleiding en doel""... "".".".. "".. "."..... """".""".""..

Nadere informatie

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO

DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO DE ERVARINGEN VAN INWONERS MET DE WMO EN JEUGDHULP IN 2015 GEMEENTE OUDEWATER Concept Woerden, 12 augustus 2016 Luci Torregrosa Mariska van der Steege Bart de Jong Colofon VanMontfoort Dit cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2009 onder Wmo-aanvragers van de gemeenten: Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal GEMEENTE HEERLEN Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013

Cliëntenonderzoek Wmo. Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Rekenkamercommissie Zwijndrecht Mei 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6C 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2013-1927 Datum : mei 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Boxtel INDEX Index...2 Inleiding...3 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5 Voorzieningen...6

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015

KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 KLANTTEVREDENHEID WMO GROESBEEK 2015 Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2015/49 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Groesbeek Auteurs:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015

Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Z Rapport Onderzoek Toegang Wmo 2015 Maart 2015 In opdracht van het Transitiebureau Wmo Team Kennisnetwerk Wmo Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Over het onderzoek 3 3. De resultaten 4 3.1 Omvang deelnemende

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Emmen juli 2017 Samenvatting In april t/m juni heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Emmen het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep voor dit

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007. 1. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Rapport tevredenheid cliënten Wmo-voorzieningen gemeente Haarlem 2007 Portefeuille H. van der Molen Auteur G. Nijland Telefoon 5114182 E-mail: gnijland@haarlem.nl DV/WMO Reg.nr.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Pijnacker - Nootdorp

Pijnacker - Nootdorp Vragenlijst over uw ervaringen met de Wmo onderzoek Deze vragenlijst gaat over u. U kunt hem alleen invullen, of samen met uw naaste (bijvoorbeeld uw partner of mantelzorger). Uw antwoorden zijn anoniem

Nadere informatie

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014

Gemeente Steenbergen. Wmo klanttevredenheid over 2013. 1 juli 2014 Gemeente Wmo klanttevredenheid over 2013 1 juli 2014 DATUM 1 juli 2014 TITEL Wmo klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Klanttevredenheidsonderzoek Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo

TEVREDENHEID CLIËNTEN W MO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Venlo 1 INDEX Index... 2 Inleiding... 3 1 Samenvatting... 4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens... 5 3 Toegang tot de ondersteuning... 7 4 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014

Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland. Wmo-monitor 2014 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Noord-Beveland Wmo-monitor 2014 Middelburg, maart 2015 Onderzoek Klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Drechterland Juni 2014 - de kanteling Gemeente Drechterland Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014-2023 Datum : Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Rapport CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Purmerend September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 7500 AN Enschede1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/172

Nadere informatie

Gemeente Zwartewaterland

Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwartewaterland Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 14 mei 2014 DATUM 2 mei 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Zwartewaterland Wietske

Nadere informatie