Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf "

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015""

Transcriptie

1 Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf " Bijgaand treft u de brief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) aan het ministerie van Financiën van 17 december Het betreft de vastlegging van afspraken van NVZ en OMS met het ministerie over de fiscale behandeling van organisatiemodellen waarin medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen vanaf 1 januari 2015 kunnen samenwerken. Doelstelling van deze organisatiemodellen is het gelijkrichten van belangen tussen medisch specialisten en ziekenhuis onder voorwaarde van behoud van vrij beroep. Deze oplegger beoogt een samenvatting te geven van de achtergrond van dit akkoord, de organisatiemodellen die zijn voorgelegd en de fiscale behandeling ervan. Deze oplegger mag u slechts als leidraad beschouwen. Voor uitgangspunten, context en details van de modellen en resultaten van de gesprekken met Financiën verwijzen wij u naar de brief. Achtergrond Per 2015 worden ziekenhuizen en medisch specialisten integraal bekostigd. De macrokaders instellingen en medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren worden samengevoegd en binnen de DOT tarieven verdwijnt het onderscheid tussen honorariumdeel en kostendeel. Dit verandert de verhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist. NVZ en OMS zien deze verandering als kans om belangen tussen ziekenhuis en medisch specialist verder gelijk te richten. NVZ heeft haar visie hierop verwoord in haar rapport Passend Model en OMS schreef de Discussienota Positionering 2015 en Het Witte Boek deel V Modellen Met de invoering van integrale bekostiging zal per 2015 ook het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren vervallen. De medisch specialist zal een prestatie 'onderlinge dienstverlening' declareren aan het ziekenhuis. Het individuele fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren wordt door dit verlies van declaratierecht bedreigd. Als het individueel fiscaal ondernemerschap eindigt, leidt dit tot staking van de vrijgevestigde praktijk en een fiscaal dienstverband met het ziekenhuis. Om keuzevrijheid te behouden is in het Onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische zorg 2014 t/m 2017 door NVZ, OMS, NFU, NPCF, ZKN, ZN en VWS afgesproken dat het werken als medisch specialist in vrij beroep mogelijk moet blijven. Om aan deze afspraak invulling te geven hebben NVZ en OMS de afgelopen maanden meermalen gesproken met het ministerie van Financiën. NVZ en OMS hebben in deze overleggen nieuwe organisatiemodellen voorgelegd die enerzijds leiden moeten tot het behoud van vrij beroep en anderzijds bijdragen aan het creëren van meer gelijkgerichtheid tussen ziekenhuis en medisch specialist. De voorgelegde organisatiemodellen zijn niet uitputtend. Ze markeren het speelveld waarbinnen lokaal keuzevrijheid bestaat in het kiezen en invullen van een organisatiemodel. Financiën heeft de organisatiemodellen fiscaal beoordeeld. De gesprekken, modellen en fiscale beoordeling hebben geleid tot de brief van NVZ en OMS aan het ministerie van Financiën waarin zoveel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft over de fiscale aspecten en consequenties van deze modellen. 1

2 NVZ en OMS zullen in aanvulling op deze brief in februari een Modellenboek 2015 met concept overeenkomsten en aandachtspunten presenteren aan de achterbannen (raden van bestuur en medisch specialisten). Drie regiobijeenkomsten worden gepland om modellen nader toe te lichten. Onderstaand worden verschillende varianten van tweetal organisatiemodellen kort uiteengezet; de samenwerkingsmodellen en de participatiemodellen. Samenwerkingsmodel NVZ en OMS hebben een samenwerkingsmodel in drie varianten voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Opzet samenwerkingsmodellen Het samenwerkingsmodel dat NVZ en OMS voor ogen hebben, is een verzakelijking en verzwaring van de in de huidige praktijk in alle instellingen aanwezige collectieven. Deze collectieven vormen zich om tot medisch specialistische bedrijven. In het samenwerkingsmodel worden de afspraken tussen (staf-)maatschap en ziekenhuis omvangrijker en zakelijker. Zij betreffen alle tussen medisch specialist en ziekenhuis overeen te komen elementen. De huidige individuele toelatingsovereenkomst tussen medisch specialist en ziekenhuis wordt dan ook opgezegd en vervangen door een collectieve samenwerkingsovereenkomst tussen één (staf)maatschap (het medisch specialistisch bedrijf) en het ziekenhuis. De specialisme-maatschappen komen in dit samenwerkingsmodel te vervallen. Doelstelling van medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis liggen in elkaars verlengde. Samen verlenen zij medisch specialistisch zorg, waarbij het medisch specialistisch bedrijf eerstverantwoordelijke is voor de door hem te verlenen zorg en de instelling eindverantwoordelijke is voor de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg. Het medisch specialistisch bedrijf is in zijn kern een bedrijf dat medisch specialistische capaciteit, kennis en kunde levert. Het ziekenhuis contracteert met zorgverzekeraars, heeft zelf een deel van de (bestaande) medisch specialistische capaciteit, kennis en kunde in dienstverband, gaat daarnaast een samenwerkingsovereenkomst aan met een medisch specialistisch bedrijf, biedt fysieke faciliteiten (gebouw, apparatuur) en personele faciliteiten op het gebied van gebouw, apparatuur, verzorging, verpleging en ondersteunende functies. Medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis gaan samenwerken in een business-to-business relatie. De samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis én de overeenkomsten binnen het medisch specialistisch bedrijf bevatten daartoe afspraken over zorgprofiel, productie en prijs, continuïteit, middelen en personeel, administratie, systematische kwaliteits- en veiligheidsbewaking, patiëntendossiers, bijdrage aan de ziekenhuisorganisatie, financiële verhoudingen, duur en beëindiging. Om in deze zakelijke verhouding invulling te kunnen geven aan de wettelijke eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg van de raad van bestuur van het ziekenhuis bevat de samenwerkingsovereenkomst ook afspraken om invulling te geven aan deze wettelijke bepaalde eindverantwoordelijkheid. 2

3 Schema's Samenwerkingsmodellen Variant 1 Variant 2 Variant 3

4 Fiscale behandeling Samenwerkingsmodel variant 1 Bij deze variant is de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en fiscaal ondernemer. Fiscale behandeling Samenwerkingsmodel variant 2 en 3 Bij deze varianten is de medisch specialist als vrij beroepsbeoefenaar in dienst van de specialisten BV of zijn persoonlijke houdster BV. 4

5 Participatiemodel NVZ en OMS hebben een participatiemodel in twee varianten voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Schema en opzet Participatiemodel variant 1 In dit model brengen enerzijds de stichting waarin het ziekenhuis wordt gedreven en anderzijds de specialistenmaatschap hun activiteiten in in een voor inkomsten- en vennootschapsbelasting transparant samenwerkingsverband, te weten een vennootschap onder firma (hierna: VOF). De stichting brengt in ieder geval haar vastgoed en goodwill niet in en de medisch specialist brengt zijn goodwill niet in. De VOF drijft een onderneming in objectieve zin. De gezamenlijke ziekenhuisonderneming bestaat uit een VOF met twee participanten: de stichting en de specialistenmaatschap. Fiscale behandeling Participatiemodel variant 1 Bij deze variant is de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en fiscaal ondernemer. 5

6 Schema en opzet Participatiemodel variant 2 Bij deze variant is de medisch specialist als vrij beroepsbeoefenaar in dienst van de ziekenhuis BV. In dit model is een deel van de medisch specialisten via hun personal holding vennootschap (PH) lid in een coöperatie ( de specialistencoöperatie ). De medisch specialisten brengen hun onderneming in in hun PH. Deze coöperatie heeft een aandelenbelang in het ziekenhuis, gedreven in de vorm van een BV. Een ander deel van de medisch specialisten is in loondienst bij de ziekenhuis-bv. De stichting, waarin het ziekenhuis in de oude situatie was opgenomen, houdt ook een aandelenbelang in de ziekenhuis-bv. De medisch specialisten die via het lidmaatschap van de specialistencoöperatie aandelen houden in het ziekenhuis, zijn in dit model in loondienst bij de PH. De ziekenhuis-bv heeft met de PH s een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op basis waarvan de specialisten werkzaamheden voor de ziekenhuis-bv verrichten. Fiscale behandeling Participatiemodel variant 2 6

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan

VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan VOF als besturingsmodel onderbelicht in OMS/NVZ plan 1. Inleiding In het kader van de route naar integrale bekostiging 2015 zijn een aantal besturingsmodellen de revue gepasseerd, die variëren van loondienst

Nadere informatie

MEDISCHE COÖPERATIE SAMENWERKING MEDISCH SPECIALISTEN ZIEKENHUIZEN MET BEHOUD VAN FISCAAL ONDERNEMERSCHAP

MEDISCHE COÖPERATIE SAMENWERKING MEDISCH SPECIALISTEN ZIEKENHUIZEN MET BEHOUD VAN FISCAAL ONDERNEMERSCHAP MEDISCHE COÖPERATIE SAMENWERKING MEDISCH SPECIALISTEN ZIEKENHUIZEN MET BEHOUD VAN FISCAAL ONDERNEMERSCHAP 1. Inleiding Medisch specialisten dreigen hun positie van fiscaal ondernemer voor de inkomstenbelasting

Nadere informatie

FAQ Medisch Specialist 2015

FAQ Medisch Specialist 2015 FAQ Medisch Specialist 2015 Bij medisch specialisten in dienstverband leven tal van vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van ontwikkelde organisatiemodellen voor 2015. Dit document

Nadere informatie

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap?

8. Kunnen medisch specialisten in dienstverband ook in dienst treden van de Specialisten BV of Specialisten Maatschap? Bij medisch specialisten in dienstverband leven veel vragen rondom de integrale bekostiging en de consequenties van de ontwikkelde modellen. Onderstaand geven OMS en LAD antwoord op die vragen. 1. Hoe

Nadere informatie

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014

JBZ op weg naar Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 JBZ op weg naar 2015 Willem Jan Hardon, Mike Korst Keuzestress, Bossche Samenscholingsdagen Sept / okt 2014 Inhoud 1-1-15: algemeen JBZ: Overleg mbt 1-1-15 Terugblik Concrete plannen Profetisch? Monty

Nadere informatie

Powerclass New contract management Promotheus Healtcare. Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015

Powerclass New contract management Promotheus Healtcare. Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015 Powerclass New contract management Promotheus Healtcare Klaas Meersma Advocaat Zorg en Farma 7 december 2015 Stelling Het MSB voegt onnodige en ongewenste juridsche complexiteit toe aan de ziekenhuisorganisatie

Nadere informatie

Kent u het bericht Tientallen miljoenen in zorg aan onnodig fiscaal advies verspild? 1)

Kent u het bericht Tientallen miljoenen in zorg aan onnodig fiscaal advies verspild? 1) 2015Z14013 Vragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat tientallen miljoenen in

Nadere informatie

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV

Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV Factsheet vorm MSB: maatschap - coöperatie - BV 1. Inleiding De OMS werkt modellen uit om een handreiking te bieden aan medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren bij hun veranderende positie met de

Nadere informatie

Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis

Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis Metamorfose van de medische staf? Veranderende rol/positie van medisch specialisten i.r.t. het ziekenhuis Maart 2013 Inhoud Aanleiding en urgentie Drie rapporten: - De medisch specialist 2015 - Gezond

Nadere informatie

Opstellen: Samenwerkingsovereenkomst Vakgroep reglement Maatschapsovereenkomst van het collectief met inbreng van maatschappen

Opstellen: Samenwerkingsovereenkomst Vakgroep reglement Maatschapsovereenkomst van het collectief met inbreng van maatschappen 1. Blijven binnen het nieuw te vormen medisch specialistisch bedrijf (MSB) de huidige maatschappen bestaan? Er bestaat geen specifieke noodzaak de specialisten maatschappen als juridische vorm te laten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 139 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Factsheet organisatiemodellen integrale zorg. oktober Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Factsheet organisatiemodellen integrale zorg oktober 2015 Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen Organisatiemodellen integrale zorg Organisatiemodellen zijn geen doel op zich maar wel een

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALIST dr. M.J. Slob MSB, THEMA 2015,

MEDISCH SPECIALIST dr. M.J. Slob MSB, THEMA 2015, MEDISCH SPECIALIST 2015 Zorglandschap in beweging Voor 2012 relatief weinig veranderingen Na 2015, Veel onzekerheden Weinig voorspelbaarheid Overheid Invoering integrale tarieven Concentratie van zorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlagen

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland -^-^^

Zorgverzekeraars Nederland -^-^^ Zorgverzekeraars Nederland -^-^^ Nederlandse Zorgautoriteit De heer mr drs. T.W. Langejan Postbus 3017 3502 GA UTRECHT Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030)

Nadere informatie

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015

NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 NZa Vragenlijst uitvoeringstoets integrale tarieven 2015 De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het verzoek ontvangen een uitvoeringstoets

Nadere informatie

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg

De geboortezorgorganisatie. Organisatiemodellen integrale geboortezorg De geboortezorgorganisatie Organisatiemodellen integrale geboortezorg Presentatie Frederik Schutte 19 mei 2015 Inhoudsopgave 1. Wat en waarom een geboortezorgorganisatie? 2. Stappenplan 3. De modellen

Nadere informatie

Nederlaodse Zorgautoriteit

Nederlaodse Zorgautoriteit Nederlaodse Zorgautoriteit Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mevrouw drs. E.I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ VS-GRAVENHAGE Ter informatie aan: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)

Nadere informatie

Handreiking Governance Ziekenhuizen

Handreiking Governance Ziekenhuizen Handreiking Governance Ziekenhuizen Onderdeel rapportage Quick Scan Integrale Bekostiging en Governance Januari 2016 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Sharing = caring

Medisch specialist 2015 Sharing = caring Medisch specialist 2015 Sharing = caring Regionale informatiebijeenkomst De kaarten zijn geschud, de medisch specialist is aan zet Op dit document zijn de Algemene Voorwaarden van LOGEX, gedeponeerd bij

Nadere informatie

Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici

Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici Kennisdocument Btw-aspecten van samenwerkingsverbanden tussen medici Door de gewijzigde wet- en regelgeving hebben steeds meer medici zich verenigd in een samenwerkingsverband. Om te voorkomen dat deze

Nadere informatie

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later

De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later Mr. S.J. van IJsendoorn en mevr. mr. I.J. de Laat 1 De bijzondere positie van de medisch specialist; 5 jaar later De bijzondere positie van de medisch specialist in het Nederlandse arbeidsrecht komt erop

Nadere informatie

Integrale bekostiging met alle gevolgen van dien

Integrale bekostiging met alle gevolgen van dien Integrale bekostiging met alle gevolgen van dien Medische aansprakelijkheid anno 2015 Naam: Clara Tilanus Studentnummer: 10873147 Begeleider: mr. dr. R.P. Wijne Tweede lezer: prof. mr. J.L. Legemaate Master:

Nadere informatie

SAMEN WIJZER SPECIALE EDITIE INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 IN DEZE UITGAVE DEZE EDITIE UITGELICHT SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03

SAMEN WIJZER SPECIALE EDITIE INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 IN DEZE UITGAVE DEZE EDITIE UITGELICHT SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03 MAART 2014 SPECIALE EDITIE SAMEN WIJZER INTEGRALE BEKOSTIGING 2015 DEZE EDITIE UITGELICHT IN DEZE UITGAVE SAMENWERKING VIA HET MEDISCH SPECIALISTISCH BEDRIJF 03 SAMENWERKING DOOR PARTICIPATIE 05 OVERSTAP

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist

Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch specialist www.pwc.nl Hoofdrapportage: Naar een duurzame relatie tussen ziekenhuis en medisch 1 juli 2013 Deze rapportage is geschreven door PwC, in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Auteurs:

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel

Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Medisch specialist 2015 Een werkbaar samenwerkingsmodel Een werkbaar samenwerkingsmodel Achtergrond In een groot aantal ziekenhuizen wordt het samenwerkingsmodel uitgewerkt Motieven daarvoor zijn: - behoud

Nadere informatie

Natuurlijk in. Beweging. Toekomstige bekostiging. Thema nieuwsbrief. medisch specialistische zorg

Natuurlijk in. Beweging. Toekomstige bekostiging. Thema nieuwsbrief. medisch specialistische zorg Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Datum 4 juli 2016 Betreft Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen msz 2016

Datum 4 juli 2016 Betreft Stand van zaken integrale bekostiging en besturingsmodellen msz 2016 > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV

ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL MSB-BV 1. Inleiding 1.1. Met dit model wordt uitvoering gegeven aan de veranderende positie van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar met de invoering van integrale

Nadere informatie

(zie tevens de factsheet maatschap-coöperatie-bv op www.integralebekostiging2015.nl)

(zie tevens de factsheet maatschap-coöperatie-bv op www.integralebekostiging2015.nl) ALGEMENE TOELICHTING BIJ MODEL COOPERATIE-MSB 1. Inleiding 1.1. Met dit model wordt uitvoering gegeven aan de veranderende positie van de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar met de invoering van

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten

DOT honorariumcomponent medisch specialisten DOT honorariumcomponent medisch specialisten Presentatie 1 ste klankbordgroep Datum 19-01-2011 Agenda Welkom Presentatie Proces Inhoud Consultatievragen & vervolg Mogelijkheid voor reacties op presentatie

Nadere informatie

Telefoonnummer. adres

Telefoonnummer.  adres Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Mevrouw drs. E. I. Schippers Postbus 20350 2500 EJ ^S-GRAVENHAGE Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 f 030 296

Nadere informatie

Het Witte Boek deel V

Het Witte Boek deel V Het Witte Boek deel V Modellen 2015 Het Witte Boek deel V Modellen 2015 Colofon Het Witte Boek deel V is een uitgave van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) te Utrecht en is bestemd voor leden van

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht OMS, NVZ St. Jacobsstraat 16 3511 OS Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T

Nadere informatie

Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015. Rapportage vragenlijst

Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015. Rapportage vragenlijst Verkenning integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 Rapportage vragenlijst April 2013 2 Inhoud Inleiding 5 1. Respons vragenlijst 7 1.1 Respons vragenlijst 7 2. Organisatiemodellen 8 2.1 Contractuele

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 147 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 18 december

Nadere informatie

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND

VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND VERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN IN DIENSTVERBAND (VMSD) INLEIDING Voor u ligt een brochure met informatie over de VMSD: de Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Deze brochure is een handreiking,

Nadere informatie

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt tarieven vast voor behandelingen en houdt toezicht op de zorg. Ook monitort ze ontwikkelingen in de

Nadere informatie

T ILBURG, 14 J ANU ARI 20 16

T ILBURG, 14 J ANU ARI 20 16 OP WEG NAAR GEZAM ENL IJKHEID RAPPORTAGE QUICK SCAN INTEGRALE BEKOSTIGING EN GOVER NANCE T ILBURG, 14 J ANU ARI 20 16 Opdrachtgever: VWS Deze rapportage is tot stand gekomen met dank aan de 30 ziekenhuizen

Nadere informatie

De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en MSB s Medisch Spectrum Twente

De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en MSB s Medisch Spectrum Twente De wijsheid komt uit het Oosten Ervaringen RvB en s Medisch Spectrum Twente Bas Leerink voorzitter Raad van Bestuur Ronald Trof Voorzitter Medisch Stafbestuur Voorzitter Vereniging Medisch Specialistische

Nadere informatie

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg. Jaap Doets Ontwikkelingen financiering gezondheidszorg Jaap Doets Het Nederlandse zorgstelsel Uitgangspunten zorgstelsel -collectief gefinancierde wettelijk vastgelegde zorg aanspraak Doel beschikbaarheid betaalbaarheid

Nadere informatie

Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking

Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking Veranderd speelveld na invoer integrale bekostiging, oprichting MSB en taakherschikking Bart Boll Nijmegen, 01-10-2015 Disclosure Vaatchirurg Voorzitter MSB CWZ 2002 opleider Nurse Practitioner waarmee

Nadere informatie

Regeringsbeleid in de ziekenhuiszorg: actualiteiten. 6 oktober 2011. mr. G.J. Verduijn KBS Advocaten N.V.

Regeringsbeleid in de ziekenhuiszorg: actualiteiten. 6 oktober 2011. mr. G.J. Verduijn KBS Advocaten N.V. Regeringsbeleid in de ziekenhuiszorg: actualiteiten 6 oktober 2011 mr. G.J. Verduijn KBS Advocaten N.V. onderwerpen: 1. invoering prestatiebekostiging 2. positie medisch specialisten 3. winstuitkering

Nadere informatie

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid

Keuzevrijheid bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschiktheid kent vele gezichten. Het meest herkenbare is dat u na een ongeluk niet meer in staat bent te werken. Maar kent ook een grijs gebied. Er kan u bijvoorbeeld iets overkomen waardoor

Nadere informatie

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel

Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Scenario en timing inrichting niet-transparant samenwerkingsmodel Dit memo is relevant voor alle collectieven die een samenwerkingsmodel uitwerken. Sommige collectieven hebben een niet-transparant samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Van Telefoonnummer adres Kenmerk NZa. Integrale tarieven medisch specialistische zorg februari 2013

Van Telefoonnummer  adres Kenmerk NZa. Integrale tarieven medisch specialistische zorg februari 2013 Memo Aan Deelnemers gespreksronde Van Telefoonnummer E-mailadres NZa Onderwerp Datum Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 19 februari 2013 1 Inleiding Met brief kenmerk CZ- 3153204 van

Nadere informatie

Knelpunten memo integrale bekostiging 2015

Knelpunten memo integrale bekostiging 2015 Aan: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Orde van Medisch Specialisten Van: EY, KPMG, PWC, VvVA Datum: 25 september 2014 1 Knelpunten memo integrale bekostiging 2015 1 Inleiding Per 1 januari 2015

Nadere informatie

Auteurs: Marc van Dijl, Jeltje Schraverus, Hans Linders, Jasja van t Hullenaar, Klaas Bochove, Marlijn Moors en Ruud Crijns

Auteurs: Marc van Dijl, Jeltje Schraverus, Hans Linders, Jasja van t Hullenaar, Klaas Bochove, Marlijn Moors en Ruud Crijns 7 mei 2014 Een verdieping van besturingsmodellen voor een duurzame relatie tussen ziekenhuis en specialist (Een nadere uitwerking van het huidige model, het loondienstmodel, het samenwerkingsmodel en het

Nadere informatie

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking.

1. Geen privaatrechtelijke dienstbetrekking Werken volgens de bijgevoegde overeenkomst leidt niet tot een privaatrechtelijke dienstbetrekking. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Federatie Medisch Specialisten hebben aan de Belastingdienst een tweetal modelovereenkomsten van opdracht voorgelegd, met het verzoek te beoordelen

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Handreiking Fiscaliteit

Handreiking Fiscaliteit Handreiking Fiscaliteit Op weg naar integrale geboortezorg 2017 Aangepaste versie: 23 januari 2017 Vorige versie: 14 december 2016 Taskforce Programma Transitie Geboortezorg Voorwoord Deze Handreiking

Nadere informatie

Enkele highlights. mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging.

Enkele highlights. mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging. Enkele highlights mooie resultaten: mens tot mens, CQ-index, lean; EPD; verbouwingen; Financiën regiovisie; integrale bekostiging. Mooie resultaten Hoge patiënttevredenheid We pretenderen niet alleen een

Nadere informatie

Introductie. Medilex Alleen de Hoofdzaken SVP! - de belangrijkste hoofdzaken voor de Cure - Cees Jan de Boer 09:34. Advocaat Team Gezondheidszorg

Introductie. Medilex Alleen de Hoofdzaken SVP! - de belangrijkste hoofdzaken voor de Cure - Cees Jan de Boer 09:34. Advocaat Team Gezondheidszorg Medilex Alleen de Hoofdzaken SVP! - de belangrijkste hoofdzaken voor de Cure - Mr. drs. C.J. de Boer 11 januari 2011 Introductie Cees Jan de Boer Advocaat Team Gezondheidszorg 020-6789 322 06-11 388 522

Nadere informatie

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012 Bron: OECD Health Data 2011 http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=sha Inleiding Biesheuvel lumpsum Boter bij de vis Einde lumpsum Invoeren uurtarief Einde bouwregime Invoeren DBC Einde FB-budget

Nadere informatie

D i s c u s s i e n o t a Positionering 2015

D i s c u s s i e n o t a Positionering 2015 Discussienota Positionering 2015 Discussienota Positionering 2015 Colofon De Positioneringsnota is een uitgave van de Orde van Medisch Specialisten (OMS) te Utrecht en is bestemd voor leden van de OMS.

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist?

specialist versus patiënt en de aansprakelijkheid van de medisch specialist? hypothetische situatie leidt nu eenmaal tot hogere materiële schade. Dan moet de gelaedeerde natuurlijk wel concreet zicht hebben op een Zwitserleven. Bij de begroting van naar zijn aard niet te kwantificeren

Nadere informatie

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015

DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 DBC zorgproducten en de Verpleegkundig Specialist in 2015 Nascholing Netwerk Verpleegkundig Specialisten 11:45 12:15 Drs. A.J. (Arjan) Kouwen Senior Adviseur / Onderzoeker Adviesgroep Procesverbetering

Nadere informatie

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren

Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries: Medisch Specialistische Bedrijven zullen zich voor hun nieuwe taken sterk professionaliseren Douwe de Vries is partner van Raadgevers Kuijkhoven en, met Jos Röselaers en Frank Leguijt,

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

De weg naar Integrale Geboortezorg. Frans Annot Directeur STBN

De weg naar Integrale Geboortezorg. Frans Annot Directeur STBN De weg naar Integrale Geboortezorg Frans Annot Directeur STBN Indeling Waar is men mee bezig: ervaringen in den lande Hoe kom je als VSV weer een paar stappen verder Op naar een geboortezorg-organisatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 Onderverdeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij de Handreiking Organisatiemodellen

Veel gestelde vragen bij de Handreiking Organisatiemodellen Veel gestelde vragen bij de Handreiking Organisatiemodellen Op 21 september is de Handreiking Organisatiemodellen Integrale Geboortezorg vastgesteld door het bestuur van het CPZ. Deze Handreiking is bedoeld

Nadere informatie

passend model Over de relatie tussen ziekenhuizen en medisch specialisten na 2015

passend model Over de relatie tussen ziekenhuizen en medisch specialisten na 2015 passend model Over de relatie tussen ziekenhuizen en medisch specialisten na 2015 NVZ Zicht op zorg, juni 2013 02 // 03 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Heldere visie, goede zorg De medisch specialistische

Nadere informatie

INTEGRALE GEBOORTEZORG. Modellen & roadmap VSV 2018

INTEGRALE GEBOORTEZORG. Modellen & roadmap VSV 2018 INTEGRALE GEBOORTEZORG VSV 2018 2018 Modellen & roadmap VORM VOLGT INHOUD Het Team Zorg & Life Sciences van Van Doorne ontwikkelde vier standaardmodellen voor de geboortezorgorganisatie. Uitgangspunt richting

Nadere informatie

DIENSTVERLENING AAN HET MSB DESKUNDIGE ADVISERING OVER BEDRIJFSVOERING & RISICOMANAGEMENT

DIENSTVERLENING AAN HET MSB DESKUNDIGE ADVISERING OVER BEDRIJFSVOERING & RISICOMANAGEMENT DIENSTVERLENING AAN HET MSB DESKUNDIGE ADVISERING OVER BEDRIJFSVRING & RISICOMANAGEMENT DIENSTVERLENING AAN HET MSB In 2015 hebben de meeste medisch specialisten zich verenigd in het Medisch Specialistisch

Nadere informatie

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert.

In dit reglement staat beschreven wat de opdracht van de adviescommissie is, hoe de commissie is samengesteld en welke werkwijze ze hanteert. Reglement adviescommissie add-on Geneesmiddelen Versie 1.0: 20 november 2014 1. Inleiding De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ),

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Medisch specialisten Een medisch specialist is een gespecialiseerde arts, ingeschreven in een speciaal register. Er worden 34 specialismen onderscheiden. Ongeveer 75% van de circa 17.000 medisch specialisten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets

Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg. Jaap Doets Ontwikkelingen in de (financiering van) medisch specialistische zorg Jaap Doets Onderwerpen Het Nederlandse tweedelijns zorglandschap Veranderingen agv de stelselherziening 2006 Actualiteit 2015 2 AWBZ

Nadere informatie

MODEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMS (FISCAAL NIET TRANSPARANT)

MODEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMS (FISCAAL NIET TRANSPARANT) MODEL SAMENWERKINGSOVEREENKOMST OMS (FISCAAL NIET TRANSPARANT) Algemene opmerking: Deze Model Samenwerkingsovereenkomst is gebaseerd op de modelovereenkomst die NVZ en OMS in het najaar van 2013 gezamenlijk

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering

Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering Goodwill in het MSB - Reglement Praktijkwaardering Met de invoering van de integrale bekostiging 2015 hebben de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren hun samenwerkingsvorm gewijzigd van veelal-

Nadere informatie

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012

Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie. NVMDL symposium 2012 Afrekenen op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Afr k n n op DOT? Marc Verhagen Beroepsbelangencommissie NVMDL symposium 2012 Historie 1960 Open eind financiering kosten zorg

Nadere informatie

Verslag werkconferentie Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015

Verslag werkconferentie Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 Verslag werkconferentie Integrale tarieven medisch specialistische zorg 2015 Datum: 25 april 2013 Tijd: 18.00-20.30 uur Locatie: Het Vechthuis (Utrecht) Aanwezig Circa 70 genodigden onder koepelorganisaties

Nadere informatie

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg

Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg Monitor integrale bekostiging medisch specialistische zorg De medisch specialistische zorg (MSZ) in Nederland kent een nieuwe bekostigingsvorm: sinds januari 2015 declareren zorgaanbieders in deze sector

Nadere informatie

Samen sterk. Samenwerking tussen Ziekenhuisbedrijf en Medischspecialistisch

Samen sterk. Samenwerking tussen Ziekenhuisbedrijf en Medischspecialistisch Samen sterk Samenwerking tussen Ziekenhuisbedrijf en Medischspecialistisch bedrijf biedt nieuwe kansen NVZ-bijeenkomst financials ziekenhuizen Nieuwegein, 24 juni 2016 Robert Paquay 1 Even voorstellen

Nadere informatie

Rechtsverhoudingen tussen ziekenhuizen, medisch specialisten en patiënten en aansprakelijkheid van ziekenhuizen en medisch specialisten

Rechtsverhoudingen tussen ziekenhuizen, medisch specialisten en patiënten en aansprakelijkheid van ziekenhuizen en medisch specialisten Rechtsverhoudingen tussen ziekenhuizen, medisch specialisten en patiënten en aansprakelijkheid van ziekenhuizen en medisch specialisten Een onderzoek naar de invloed van de integrale bekostiging op de

Nadere informatie

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012

Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD. 21 november 2012 Top 10 aandachtspunten bij participaties in de zorg - Event healthcare/private equity INSEAD 21 november 2012 Inleiding Enerzijds is de zorg een sector zoals vele andere Anderzijds is het een bijzondere

Nadere informatie

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd:

De Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch specialistische zorg 2016 wordt als volgt gewijzigd: Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 januari 2017, kenmerk 1075967-159777-CZ, houdende wijziging van de Subsidieregeling overgang integrale tarieven voor medisch-specialistische

Nadere informatie

Integrale bekostiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC s? LEXSIGMA Healthcare en HVK Stevens Belastingadvies. in samenwerking met

Integrale bekostiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC s? LEXSIGMA Healthcare en HVK Stevens Belastingadvies. in samenwerking met Integrale bekotiging per 1 januari 2015 Wat betekent dit voor de ZBC? LEXSIGMA Healthcare en HVK Steven Belatingadvie in amenwerking met [datum] 1 Indeling Wat houdt integrale bekotiging in? Hoe i het

Nadere informatie

De juridische relatie tussen het ziekenhuis en de vrijgevestigde medisch specialist:

De juridische relatie tussen het ziekenhuis en de vrijgevestigde medisch specialist: De juridische relatie tussen het ziekenhuis en de vrijgevestigde medisch specialist: Voldoet de nieuwe Model Toelatingsovereenkomst 2011 aan de aanbevelingen om een volwaardige juridische relatie weer

Nadere informatie

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen

Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen Medisch specialist 2015 Varianten bestuursmodellen 2015: naar verdere integratie? Medische staf Medische staf Medische staf Ziekenhuis Medisch bedrijf Ziekenhuis Ziekenhuis Co-existentie Afstemming Samenwerking

Nadere informatie

Medisch Specialisten Noord West. Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland

Medisch Specialisten Noord West. Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland Medisch Specialisten Noord West Medisch Specialistisch Bedrijf in de Kop van Noord Holland 2006: invoering Zorgwet 2007: discussie normatief uurloon 2008: DBC systeem in werking 2009: forse overschrijdingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten

(2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten Leidraad Overdracht Medicatiegegevens in de keten Mady Samuels Senior beleidsmedewerker Ministerie van VWS Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (2008) Richtlijn Overdracht van medicatiegegevens

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport, Gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel 1 Definities

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en sport, Gelet op artikel 3 en artikel 5 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: Artikel 1 Definities Regeling van de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport van.. 2014, houdende regels voor een subsidie voor het faciliteren van medisch specialisten bij de overgang naar integrale tarieven voor medisch

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat NVZ/OMS versie 20 september 2011

Onderhandelingsresultaat NVZ/OMS versie 20 september 2011 MODEL TOELATINGSOVEREENKOMST 1. De rechtspersoon [X],, statutair gevestigd te [zetel], kantoorhoudend aan [adres ], [postcode], exploitante van het [naam] ziekenhuis, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Checklist Samenwerking

Checklist Samenwerking Checklist Samenwerking 1 Partner in gezond ondernemerschap Checklist Samenwerken 2013 Uitgave Ontwerp vormgeving Drukwerk FNV Zelfstandigen 2013 Ida Rouwenhorst, Amsterdam Digitaal FNV Zelfstandigen FNV

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014.

Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 16 oktober 2014. 1 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit)

Nadere informatie

Inkomensvergelijking. wat is goodwill? praktijk van de medisch specialist

Inkomensvergelijking. wat is goodwill? praktijk van de medisch specialist Goodwill 2 3 inhoud Wat is goodwill? 4 In de praktijk van de medisch specialist 4 Inkomensvergelijking 5 Maatschapskapitaal 6 Toetreding tot vrij beroep 8 bepaling goodwill 8 De toekomst 11 wat is goodwill?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 april 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Samenwerken in de regio Christiaan A. de Groot

Samenwerken in de regio Christiaan A. de Groot Samenwerken in de regio Christiaan A. de Groot Diverse vantage points : Huisarts Medisch specialist Specialist ouderenzorg Zorgorganisaties Politiek Huisarts: Centrale-/ regierol zorg patiënt en diens

Nadere informatie

Verzekerd van vrije keuze.

Verzekerd van vrije keuze. Verzekerd van vrije keuze. Zorgdialoog: Kiezen en sturen op kwaliteit? 19 maart 2015 De krachten en machten in het zorgveld Rol van de zorgverzekeraar Ontwikkelingen (op het gebied van kwaliteit) Hoe verder

Nadere informatie

Vergelijking MTO 2011 ten opzichte van MTO 2006

Vergelijking MTO 2011 ten opzichte van MTO 2006 Vergelijking MTO 2011 ten opzichte van MTO 2006 Verantwoordelijkheden Doel van de overeenkomst Productie Aanwezigheid MTO 2011 MTO 2006 Verandering De instelling en de medisch specialist willen een samenwerking

Nadere informatie

Antwoorden op vragen vooroverleg fiscale kwalificatie niet transparante besturingsmodellen

Antwoorden op vragen vooroverleg fiscale kwalificatie niet transparante besturingsmodellen Bijlage 1 Antwoorden op vragen vooroverleg fiscale kwalificatie niet transparante besturingsmodellen Definities: De MS medisch specialist natuurlijk persoon De PH BV besloten vennootschap met medisch specialist

Nadere informatie

Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers

Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers P E R S B E R I C H T 9 DECEMBER 2016 Oprichting Persoonlijke Holding-BV s kan worden teruggedraaid Belastingdienst kwalificeert medisch specialisten binnen de coöperatie als IB-ondernemers De Belastingdienst

Nadere informatie

Vragen en antwoorden fiscale aspecten integrale bekostiging medisch specialistische zorg 2015

Vragen en antwoorden fiscale aspecten integrale bekostiging medisch specialistische zorg 2015 Memo Betreft: Aan: Van: Vragen en antwoorden fiscale aspecten integrale bekostiging medisch specialistische zorg 2015 Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Federatie van Medisch Specialisten en Becon-overleg

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie