Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf "

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015""

Transcriptie

1 Oplegger bij "Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf " Bijgaand treft u de brief van de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) aan het ministerie van Financiën van 17 december Het betreft de vastlegging van afspraken van NVZ en OMS met het ministerie over de fiscale behandeling van organisatiemodellen waarin medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren en ziekenhuizen vanaf 1 januari 2015 kunnen samenwerken. Doelstelling van deze organisatiemodellen is het gelijkrichten van belangen tussen medisch specialisten en ziekenhuis onder voorwaarde van behoud van vrij beroep. Deze oplegger beoogt een samenvatting te geven van de achtergrond van dit akkoord, de organisatiemodellen die zijn voorgelegd en de fiscale behandeling ervan. Deze oplegger mag u slechts als leidraad beschouwen. Voor uitgangspunten, context en details van de modellen en resultaten van de gesprekken met Financiën verwijzen wij u naar de brief. Achtergrond Per 2015 worden ziekenhuizen en medisch specialisten integraal bekostigd. De macrokaders instellingen en medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren worden samengevoegd en binnen de DOT tarieven verdwijnt het onderscheid tussen honorariumdeel en kostendeel. Dit verandert de verhouding tussen ziekenhuis en medisch specialist. NVZ en OMS zien deze verandering als kans om belangen tussen ziekenhuis en medisch specialist verder gelijk te richten. NVZ heeft haar visie hierop verwoord in haar rapport Passend Model en OMS schreef de Discussienota Positionering 2015 en Het Witte Boek deel V Modellen Met de invoering van integrale bekostiging zal per 2015 ook het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren vervallen. De medisch specialist zal een prestatie 'onderlinge dienstverlening' declareren aan het ziekenhuis. Het individuele fiscaal ondernemerschap van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren wordt door dit verlies van declaratierecht bedreigd. Als het individueel fiscaal ondernemerschap eindigt, leidt dit tot staking van de vrijgevestigde praktijk en een fiscaal dienstverband met het ziekenhuis. Om keuzevrijheid te behouden is in het Onderhandelaarsakkoord Medisch Specialistische zorg 2014 t/m 2017 door NVZ, OMS, NFU, NPCF, ZKN, ZN en VWS afgesproken dat het werken als medisch specialist in vrij beroep mogelijk moet blijven. Om aan deze afspraak invulling te geven hebben NVZ en OMS de afgelopen maanden meermalen gesproken met het ministerie van Financiën. NVZ en OMS hebben in deze overleggen nieuwe organisatiemodellen voorgelegd die enerzijds leiden moeten tot het behoud van vrij beroep en anderzijds bijdragen aan het creëren van meer gelijkgerichtheid tussen ziekenhuis en medisch specialist. De voorgelegde organisatiemodellen zijn niet uitputtend. Ze markeren het speelveld waarbinnen lokaal keuzevrijheid bestaat in het kiezen en invullen van een organisatiemodel. Financiën heeft de organisatiemodellen fiscaal beoordeeld. De gesprekken, modellen en fiscale beoordeling hebben geleid tot de brief van NVZ en OMS aan het ministerie van Financiën waarin zoveel mogelijk duidelijkheid wordt verschaft over de fiscale aspecten en consequenties van deze modellen. 1

2 NVZ en OMS zullen in aanvulling op deze brief in februari een Modellenboek 2015 met concept overeenkomsten en aandachtspunten presenteren aan de achterbannen (raden van bestuur en medisch specialisten). Drie regiobijeenkomsten worden gepland om modellen nader toe te lichten. Onderstaand worden verschillende varianten van tweetal organisatiemodellen kort uiteengezet; de samenwerkingsmodellen en de participatiemodellen. Samenwerkingsmodel NVZ en OMS hebben een samenwerkingsmodel in drie varianten voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Opzet samenwerkingsmodellen Het samenwerkingsmodel dat NVZ en OMS voor ogen hebben, is een verzakelijking en verzwaring van de in de huidige praktijk in alle instellingen aanwezige collectieven. Deze collectieven vormen zich om tot medisch specialistische bedrijven. In het samenwerkingsmodel worden de afspraken tussen (staf-)maatschap en ziekenhuis omvangrijker en zakelijker. Zij betreffen alle tussen medisch specialist en ziekenhuis overeen te komen elementen. De huidige individuele toelatingsovereenkomst tussen medisch specialist en ziekenhuis wordt dan ook opgezegd en vervangen door een collectieve samenwerkingsovereenkomst tussen één (staf)maatschap (het medisch specialistisch bedrijf) en het ziekenhuis. De specialisme-maatschappen komen in dit samenwerkingsmodel te vervallen. Doelstelling van medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis liggen in elkaars verlengde. Samen verlenen zij medisch specialistisch zorg, waarbij het medisch specialistisch bedrijf eerstverantwoordelijke is voor de door hem te verlenen zorg en de instelling eindverantwoordelijke is voor de kwaliteit en veiligheid van de verleende zorg. Het medisch specialistisch bedrijf is in zijn kern een bedrijf dat medisch specialistische capaciteit, kennis en kunde levert. Het ziekenhuis contracteert met zorgverzekeraars, heeft zelf een deel van de (bestaande) medisch specialistische capaciteit, kennis en kunde in dienstverband, gaat daarnaast een samenwerkingsovereenkomst aan met een medisch specialistisch bedrijf, biedt fysieke faciliteiten (gebouw, apparatuur) en personele faciliteiten op het gebied van gebouw, apparatuur, verzorging, verpleging en ondersteunende functies. Medisch specialistisch bedrijf en ziekenhuis gaan samenwerken in een business-to-business relatie. De samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis én de overeenkomsten binnen het medisch specialistisch bedrijf bevatten daartoe afspraken over zorgprofiel, productie en prijs, continuïteit, middelen en personeel, administratie, systematische kwaliteits- en veiligheidsbewaking, patiëntendossiers, bijdrage aan de ziekenhuisorganisatie, financiële verhoudingen, duur en beëindiging. Om in deze zakelijke verhouding invulling te kunnen geven aan de wettelijke eindverantwoordelijkheid voor kwaliteit van zorg van de raad van bestuur van het ziekenhuis bevat de samenwerkingsovereenkomst ook afspraken om invulling te geven aan deze wettelijke bepaalde eindverantwoordelijkheid. 2

3 Schema's Samenwerkingsmodellen Variant 1 Variant 2 Variant 3

4 Fiscale behandeling Samenwerkingsmodel variant 1 Bij deze variant is de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en fiscaal ondernemer. Fiscale behandeling Samenwerkingsmodel variant 2 en 3 Bij deze varianten is de medisch specialist als vrij beroepsbeoefenaar in dienst van de specialisten BV of zijn persoonlijke houdster BV. 4

5 Participatiemodel NVZ en OMS hebben een participatiemodel in twee varianten voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. Schema en opzet Participatiemodel variant 1 In dit model brengen enerzijds de stichting waarin het ziekenhuis wordt gedreven en anderzijds de specialistenmaatschap hun activiteiten in in een voor inkomsten- en vennootschapsbelasting transparant samenwerkingsverband, te weten een vennootschap onder firma (hierna: VOF). De stichting brengt in ieder geval haar vastgoed en goodwill niet in en de medisch specialist brengt zijn goodwill niet in. De VOF drijft een onderneming in objectieve zin. De gezamenlijke ziekenhuisonderneming bestaat uit een VOF met twee participanten: de stichting en de specialistenmaatschap. Fiscale behandeling Participatiemodel variant 1 Bij deze variant is de medisch specialist vrij beroepsbeoefenaar en fiscaal ondernemer. 5

6 Schema en opzet Participatiemodel variant 2 Bij deze variant is de medisch specialist als vrij beroepsbeoefenaar in dienst van de ziekenhuis BV. In dit model is een deel van de medisch specialisten via hun personal holding vennootschap (PH) lid in een coöperatie ( de specialistencoöperatie ). De medisch specialisten brengen hun onderneming in in hun PH. Deze coöperatie heeft een aandelenbelang in het ziekenhuis, gedreven in de vorm van een BV. Een ander deel van de medisch specialisten is in loondienst bij de ziekenhuis-bv. De stichting, waarin het ziekenhuis in de oude situatie was opgenomen, houdt ook een aandelenbelang in de ziekenhuis-bv. De medisch specialisten die via het lidmaatschap van de specialistencoöperatie aandelen houden in het ziekenhuis, zijn in dit model in loondienst bij de PH. De ziekenhuis-bv heeft met de PH s een dienstverleningsovereenkomst gesloten, op basis waarvan de specialisten werkzaamheden voor de ziekenhuis-bv verrichten. Fiscale behandeling Participatiemodel variant 2 6

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015

Onderwerp Akkoord fiscale behandeling samenwerking medisch specialisten/ziekenhuizen vanaf 1-1-2015 Ministerie van Financiën Directoraat-Generaal Belastingdienst t.a.v. drs. T.W.M. Poolen Postbus 20201 2500 EE Den Haag Datum Referentie Pagina 17 december 2013 10008350/kn.hp 1/14 Onderwerp Akkoord fiscale

Nadere informatie

Positie van de medisch specialist in MSB

Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB Positie van de medisch specialist in MSB 1. Inleiding Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband

RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband RAPPORT De overstap van vrij beroep naar dienstverband Inleiding In 2015 vindt de integrale bekostiging plaats. Momenteel zijn de vrijberoepsbeoefenaars

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/14/3c Aan het bestuur van algemene ziekenhuizen (010) categorale ziekenhuizen (011) academische ziekenhuizen (020) epilepsie-instellingen (040) dialysecentra (060) audiologische centra (070) radiotherapeutische

Nadere informatie

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding

Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011. Inleiding Positie zorgverleners in de AWBZ-thuiszorg in verband met de voorbereiding contractering 2011 Inleiding De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de inzet van zelfstandige zorgverleners in de thuiszorg.

Nadere informatie

Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG

Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG Het wetsvoorstel Wet aanvulling instrumenten bekostiging WMG Over nieuwe beheers- en verdeelmodellen en onverklaarbare inkomensverschillen * Mr. M.E. Gelpke & mr. dr. W.I. Koelewijn ** 1 Inleiding In het

Nadere informatie

Schriftelijke reacties op consultatie

Schriftelijke reacties op consultatie Schriftelijke reacties op consultatie Inhoudsopgave - Reactie GGZ Nederland - Reactie Nederlandse Associatie Physician Assistants - Reactie Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen - Reactie Orde van Medisch

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit

Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor. juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Verplichte vermelding van zorgactiviteiten op nota's voor medisch-specialistische zorg juridisch onderzoek voor de Nederlandse Zorgautoriteit Rolf de Groot, Reimer Veldhuis, Joris Rijken, Marte van Graafeiland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Een alternatief: het medisch professioneel bedrijf

Een alternatief: het medisch professioneel bedrijf Een alternatief: het medisch professioneel bedrijf INLEIDING Per 1 januari 2015 wordt de integrale bekostiging van medisch specialistische zorg ingevoerd. Dit vraagt een herziening van het model met vrije

Nadere informatie

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging

BTW en gezondheidszorg. Bestuurlijk een uitdaging BTW en gezondheidszorg Bestuurlijk een uitdaging Peter Kamsteeg MBA-Health April 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 4 Management samenvatting 5 1. Inleiding 6 1.1 Zorg Op Noord 1.2 Conceptualisering 2. Onderzoeksstrategie

Nadere informatie

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën

Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG. II Reactie van de staatssecretaris van Financiën Belastingheffing overheidsbedrijven VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG II Reactie van de staatssecretaris van Financiën De leden van enkele fracties binnen de vaste commissie voor Financiën hebben naar

Nadere informatie

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg

Knelpuntenanalyse. Integrale verloskundige zorg Knelpuntenanalyse Integrale verloskundige zorg Januari 2012 Inhoud Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 8 8 1.2 Doelstelling 8 1.3 Context 9 1.4 Aanpak 1.5 Afbakening 9 10 1.6 Leeswijzer

Nadere informatie

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport.

Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. VOORWOORD Friesland is een waterrijk gebied, waar velen zich overgeven aan het plezier van de zeilsport. Elke zeiler weet dat een boot onderhoud nodig heeft. De kielbalk, de spanten en de ribben dienen

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg

7 Coöperatieve samenwerking in de zorg 7 Coöperatieve samenwerking in de zorg mr W.E. Kuiper 1 1 Inleiding 1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat reeds geruime tijd. De aloude coöperatie

Nadere informatie

Regionaal. transitiearrangement

Regionaal. transitiearrangement Regionaal transitiearrangement transitiearrangement samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond, 31 oktober 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het transitiearrangement van de samenwerkende gemeenten jeugdhulp

Nadere informatie

5.11 De coöperatie in de zorgsector

5.11 De coöperatie in de zorgsector 5.11 De coöperatie in de zorgsector mr. W.E. Kuiper en mr.drs. C.Ph. van der Winden 5.11.1 Inleiding 5.11.1.1 Algemeen Economische samenwerking voor en door de leden in de vorm van een coöperatie bestaat

Nadere informatie

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet

Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet Gezamenlijk inschrijven in de zorg en de Mededingingswet drs. P.J. (Pieter Jan) Stokhof Pieter Jan Stokhof ondersteunt als Register Strateeg ondernemers in de zorg en in andere sectoren. Dat doet hij vanuit

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id

Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id Bijlage 1 zaak_zaaknummer zaak_id bericht_nummer bericht_id VenloVerbindt team REPMA steller JWM Joosten doorkiesnummer +31 77 3596728 e-mail j.joosten@venlo.nl registratienummer datum 3 november 2014

Nadere informatie

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012

Beleidsregel TH/BR-007. Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 Beleidsregel TH/BR-007 Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars en volmachten 2012 december 2012 Inhoud 1. Inleiding 7 1.1 Reikwijdte 7 1.2 Invulling aan artikel 40 lid 1 tot en met 3 Wmg 8 1.3

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces

Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces Voortgangsrapportage Intensiveren Ketenaanpak Correct Declaratieproces December 2013 Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Achtergrond en context van deze rapportage 2 1.2 Benadering, positionering en rol van IKCD

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking De flexibele BV Versie: 13 mei 2013 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie