Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Basisconcepten om antenne eigenschappen te begrijpen ON6WU 1

2 Doel van de uiteenzetting: Een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van antennes en hun parameters. ON6WU 2

3 Wat is een antenne Elektromagnetische straling Het voortplantingsmedium Rayleigh theorema (wederkerigheid) ON6WU 3

4 Wat is een antenne? Een antenne is een opstelling die: RF vermogen toegevoerd zijn aan voedingspunt omzet in electromagnetische straling Energie opvangt van een electromagnetisch veld, deze energie verschijnt als een RF spanning aan het voedingspunt van de antenne dus Iedere geleider waardoor een RF stroom vloeit kan een antenne zijn Iedere geleider die een RF veld opvangt kan een antenne zijn ON6WU 4

5 Elektromagnetische straling: bestaat uit een elektrisch- en magnetisch veld die haaks op elkaar staan De voortplantingsrichting staat haaks op beiden ON6WU 5

6 Het medium Hierin plant de em straling zich voort Kan van alles zijn (vacuum atmosfeer de grond -water enz) Elk heeft zijn eigen karakteristieke impedantie (vacuum = 377 ohm of 120*) Voortplantingssnelheid = ,458 km/sec (vacuum) Vertraagt de voortplantingssnelheid In de atmosfeer = , km/sec of trager (op st. temp). ON6WU 6

7 Wederkerigheid Een antenna werkt hetzelfde op zend- of ontvangst (Rayleigh) Het stralingspatroon is dus hetzelfde op zenden of ontvangen. ON6WU 7

8 Fundamentele parameters Stralingspatroon: driedimensionele weergave van de ruimtelijke stralingsintensiteit van de antenne Stralingspatroon: We onderscheiden : Isotroop: straalt in alle richtingen even hard (wiskundig) Directioneel: straalt in één richting meer dan in andere Omnidirectioneel: straalt in één vlak overal even hard ON6WU 8

9 Stralingspatroon weergave In het Cartesiaans coordinatenstelsel (x-y-z) ON6WU 9

10 Stralingspatroon Isotroop (puntbron): is oneindig klein bestraald een sfeer (bol) overal even sterk - is een wiskundig concept maar de basis voor vergelijking van antennes ON6WU 10

11 Stralingspatroon (omnidirectioneel) /4 vert. ON6WU 11

12 Stralingspatroon (directioneel) 5 el 20m Yagi ON6WU 12

13 Stralingspatroon (directioneel) 15 el 2m Yagi ON6WU 13

14 Hoofdpatronen Een driedim patroon is niet erg over- zichtelijk, daarom is tweedim. veelal beter. Het patroon wordt daarom opgesplitst in een horizontale (phi) en vertikale (theta) doorsnede ON6WU 14

15 Hoofdpatronen De horizontale snede (phi-cut) ligt in het x-y vlak (0 tot 360 ) De vertikale snede (theta-cut) ligt in het x-z of y-z vlak (-90 tot +90) of (0 tot 180 ) Per definitie is het horizontale vlak de elektrische vektor component van de antenne (E veld) Per definitie is het vertikale vlak de magnetische vektor component van de antenne (H veld) ON6WU 15

16 Hoofdpatronen De doorsneden kunnen op twee manieren weergegeven worden : - polair (cirkel) - rechthoekig ON6WU 16

17 Hoofdpatronen Keuze tussen genormaliseerd of niet Genormaliseerd : maximum winst wordt gelijkgesteld aan 0 db laat gemakkelijker vgl. toe tussen meerdere patronen Niet genormaliseerd : maximum winst is het effectieve maximum ON6WU 17

18 Schaalverdeling stralingsdiagram Er bestaan verschillende graderingen lineair ofwel vermogen of spanning log lineair log log de hoekverdraaing is meestal graden ON6WU 18

19 ON6WU 19

20 ON6WU 20

21 Loben Hoofdpatroon bestaat uit: Primaire of hoofdlobe : hier is straling het sterkst Secondaire lobe(n) : secondair aan de hoofdlobe Zijlobe(n) : ondergeschikt aan pri en sec loben Achterlobe : achterkant van de hoofdlobe ON6WU 21

22 ON6WU 22

23 ON6WU 23

24 ON6WU 24

25 ON6WU 25

26 Soms wordt de afstand tussen de eerste nuls als maatstaf voor de lobebreedte genomen. Bij HF is de lobe in het E-vlak is meestal merkelijk smaller dan in het H-vlak. ON6WU 26

27 Vergelijking E vs H-veld 5el 20m ON6WU 27

28 Analyse van het stralingsdiagram Uit de lobebreedtes is de gain af te leiden dmv de halfvermogen punten (formule van Kraus). Halfvermogen punten : -3 db tov het max G = 10 log theta (-3 db) * phi (-3dB) * formule indien geen zij-en of achterloben ON6WU 28

29 Analyse van het stralingsdiagram Gecorrigeerde formule (Tai Pereira) G = 10 log theta ² (-3 db) + phi ² (-3dB) * met zij-en of achterloben (hoek in graden) ON6WU 29

30 Vb : 5 el 20m Yagi (12m boom) in de vrije ruimte E = 54.4 H = 72.8 Gain = dbi (EZNEC = 9.84 dbi) Originele formule van Kraus = dbi ON6WU 30

31 Evaluatie ontvangst antennes. Wegens specifieke eisen zijn RDF-DMF DMF ingevoerd. RDF : Receiving Directivity Factor (W8JI) vergelijkt de voorwaartse winst in een gegeven richting en elevatie met de ge- middelde winst over de ganse sfeer ON6WU 31

32 Enkele antennes met hun RDF ON6WU 32

33 DMF : Directivity Merit Figure (ON4UN) de gemiddelde winst genomen in het achterste azimuth (90 tot 270) en dit voor alle elevatiehoeken vanaf 2.5 tem 87.5 in 5 stappen ON6WU 33

34 Antenne veldregionen ON6WU 34

35 De antenne veldregionen We onderscheiden : Het nabije reactieve veld : Vb : voor een 80m (3.65 MHz) halvegolf dipool is de straal = 18 m ON6WU 35

36 De antenne veldregionen Het nabije reactieve stralend veld (Fresnel) region : Vb : voor een 80m (3.65 MHz) halvegolf dipool is de straal = 41 m Het verre veld (Fraunhofer region) : alles dat over 41 m is. ON6WU 36

37 Antenne parameters Directiviteit: de eigenschap om de straling te bundelen in een gewenste richting (onbenoemd getal) Definitie directiviteit: de verhouding tussen de maximum straling tot de gemiddelde straling bekomen over de ganse sfeer ON6WU 37

38 Antenne parameters Efficientie: antennes bestaan uit geleiders (en/of dielektrica). dus: er zijn verliezen Winst (gain) : directiviteit uitgedrukt volgens onderstaande formule Gain (dbi) = 10 log D * (rendement) Ra = Ra + Rv ON6WU 38

39 Geleiders hebben: weerstand : DC en AC (skineffect) meestal spreekt men van geleidbaarheid (conductiviteit) ( sigma = 1/). soms is er een laag isolatie met een bepaalde dielektrische constante (r - epsilon r) en verlies- hoek tg. * (rho) = soortelijke weerstand Skindiepte = ON6WU 39

40 Materiaal Geleidbaarheid sigma (Si/m) /2 80m dipool (percent) Perfecte geleider Oneindig 100 Zilver 6.3 E Gegloeid koper E Koper 5.8 E Zuurstofvrij koper 4.93 E Goud 4.06 E Alu (zuiver) E Alu (F22) 0.5 Si 3.2 E Zink 1.69 E Nikkel 1.43 E Yzer 1 E Tin 9.17 E Bronskoper 9.09 E Staal 2.17 E RVS 18/8 (A2-304) 1.45 E RVS 18/10 (A4-316) E ON6WU 40

41 Directiviteit en gain van enkele antennes. *(verliesloos) Isotroop D = 1 Gain = 0 dbi Hertzdip. <0.1 D = 1.5 Gain = 1.76 Halve golf dip. D = 1.64 Gain = 2.14 Volle golf dip. D = 2.32 Gain = dipool D = 2.22 Gain = dipool D = 2.46 Gain = 3.92 ON6WU 41

42 Antenne parameters Bandbreedte : is niet gespecifieerd aan enige andere param. Kan van alles zijn vb : zijlobe onderdrukking beter dan 20 db of F/B ratio > 25 db Bij amateurs neemt men meestal SWR < 2:1 * *SWR is geen criterium bij een antenne!!!! ON6WU 42

43 Bandgrenzen Wordt soms uitgedrukt als een percentage ((Fh Fl) : Fc) * 100 Fh = hoogste freq Fl = laagste freq Fc = center freq = (Fh + Fl) : 2 vb : voor 80m (( ) : 3.65) * 100 = % ON6WU 43

44 Bandbreedte/grenzen Vb : een antenne voor 435 MHz heeft een 5% bandbreedte waarbij de VSWR beneden 1.5 : 1 is : bereken de band-grenzen? Fh = Fc (1+BW/200) = 445,875 MHz Fl = Fc (1-BW/200) = 424,125 MHz ON6WU 44

45 Q-factor Q = fo / B met fo = resonantie freq. waarbij X = 0 met B = -3db punten waar X = R bij lineaire ant. = seriekring met var. R belangrijk gegeven mbt breedbandigheid Hoge Q = smalbandig Lage Q = breedbandig ON6WU 45

46 Q-factor Wanneer bij fres X 0 dan is Fo. (X1 X2) met fo = res freq. Q = X1 = react. lagere freq. 2 * Ra * f X2 = react. hogere freq. Ra = gemiddelde R f f = verschil tus. LF-LH LH ON6WU 46

47 Bandbreedte Bij sommige antennes (logperiodiek) wordt de bandbreedte als een verhouding uitgedrukt vb: 1 op 10 dwz het frekwentiebereik bestrijkt 10 maal de laagste frek. vb : fl = 80 MHz 1/10 = 800 MHz ON6WU 47

48 Bandbreedte vs Q factor Bij antennes die zeer groot zijn tov is Q 1 (superdirectieve arrays niet inbegrepen) Bij antennes in de ordegrootte van is Q = groot Frequentieonafhankelijke antennes Q = zeer laag ON6WU 48

49 Antenne parameters Polarisatie Apertuur Antennetemperatuur ON6WU 49

50 Antenna Parameters Polarisatie We onderscheiden : lineair circulair elliptisch ON6WU 50

51 De richting van de E vektor (elektrisch veld) bepaald de polarisatie Horizontaal Vertikaal Circulair links rechts (ccw-cw) cw) Elliptisch links rechts (ccw-cw) cw) * beide laatsten gezien vanachter de ant. ON6WU 51

52 Antenna Parameters Apertuur : effectieve ontvang. opp. een ontvangst antenne neemt van een passerende golf een hoeveelheid energie op hoeveel precies? ON6WU 52

53 Antenne apertuur Ontvangopp. hoorn = L * B? L B ON6WU 53

54 Antenna Parameters Ontvangopp. dipool = (diameter*/2) * /2? diameter (in ) /2 ON6WU 54

55 Effectieve apertuur (capture area) /4 /2 ² Aem = D 4 ON6WU 55

56 Bij isotroop : Aem = ² /2 dipool : Aem = 0.13 ² loop : Aem = ² 2 el 15m quad : Aem = ² 5 el 20m beam : Aem = ² Op HF is de Aem veel groter dan de physische opp : cfr 40m dipool (2mm Ø) Opp = m² Aem = m² ON6WU 56

57 Effectieve apertuur Slechts bij schotels is Aem phys. opp. Bij HF is Aem veel groter dan phys. opp. Bij stacken is Aem zeer belangrijk wegens mogelijke overlap van de capture zone Is golflengte gebonden Antennefaktor bij veldsterkte meetopstellingen ON6WU 57

58 Antenne temperatuur (Ta) Is de parameter die bepaald hoeveel ruis een antenne produceert in een bepaalde omgeving (niet de fysische antennatemp) Hangt af van de eigen ruisweerstand en omgeving (grond hemel) ON6WU 58

59 Invloed van de grond. Tot nu toe was alles in de vrije ruimte (volle sfeer) In het echt staat een antenne in een halve sfeer hierdoor verdubbeld het uitgestraalde veld (winst = + 3 db). ON6WU 59

60 Grond Sfeer (vrije ruimte) Hemisfeer (grond) + 3 db 0 db ON6WU 60

61 Grond De invloed van de grond wordt berekend door hem ofwel : - gelijk te stellen aan perfect geleidend en zich oneindig uitstrekkend (spiegelbeeld theorie) - reflectiecoefficient approximatie - ofwel accuraat met de Sommerfeld - Norton methode ON6WU 61

62 Spiegelbeeld theorie P /2 + grond h h /2 - ON6WU 62

63 Fresnel reflectiecoefficient Bij perfecte grond is de reflectiecoefficient maximaal Afhankelijk van de antennehoogte en observatiehoek ontstaan er plaatsen waar de directe en gerefl. golf bij elkaar optellen of aftrekken. Er ontstaan max- en minima. Hoe dichter bij de grond hoe groter de invloed. De voedingspunt impedantie veranderd eveneens in functie van de opstelhoogte. ON6WU 63

64 ON6WU 64

65 80m dipool op 40m over p.g. ON6WU 65

66 ON6WU 66

67 ON6WU 67

68 80m dipool op 80m over p.g. ON6WU 68

69 ON6WU 69

70 ON6WU 70

71 80m dipool op 400m over p.g. ON6WU 71

72 ON6WU 72

73 ON6WU 73

74 Fresnel reflectiecoefficient Approximatie : de reflectiecoefficient wordt aangepast in functie van echte grond. Deze methode houdt geen rekening met grondverliezen en het ware karakter van de grond. Hoe dichter de antenne bij de grond staat hoe groter de fout (verre veld resultaten zijn +/- correct) ON6WU 74

75 Grond Dus bij het plaatsen van een dipool over perfecte grond (conductiviteit = oneindig) wordt de winst = 2.15 (directiviteitswinst) + 3 (hemisfeer) + 3 (grondrefl.) = 8.15 dbi Echte grond heeft echter niet alleen conductiviteit (geleidbaarheid) ( - sigma) maar ook permittiviteit (r epsilon r). Beiden zijn frequentie afhankelijk. Men spreekt van complexe permittiviteit (complexe dielektrische constante). Hierdoor is de grondreflectie minder dan perfect waardoor de extra 3dB meestal niet gerealiseerd wordt (max worden kleiner nuls worden minder diep). Echte grond is dus een min of meer reflecterende mat waarboven een antenne opgesteld staat. ON6WU 75

76 Sommerfeld-Norton Eerst geformuleerd door A.Sommerfeld ( s). Uitgewerkt door K.A. Norton (30 er jaren) De grond wordt beschouwd als een medium met frequentieafhankelijke conductiviteit en permittiviteit. ON6WU 76

77 Dipool over echte grond ON6WU 77

78 Grondtypering ( -r) ON6WU 78

79 ON6WU 79

80 80m dipool over industrie site ON6WU 80

81 Isotroop Antenne types: Draadantennes (halve-volle volle golf dipool- lange draad - vertikalen loop - Apertuur antennes (hoorn) Reeksantennes (Yagi-Quad) Reflector (parabool) Lens ON6WU 81

82 Referenties (1) Antennas by J.Kraus W8JK 1st-2nd ed. Antenna Theory by C.Balanis 3th ed. Antenna Theory by Stutzman & Thiele 1st ed. Antenna Engineering by Jasik 2nd ed. Antennas by Jordan & Balmain 2nd ed. humb/4/4c/electromagneticwave3d.gif/220px- Low Band DX-ing by J.Devoldere ON4UN 5ed. ON6WU 82

83 Referenties (2) Wikipedia - internet encylopedia tation/rdfmetric.htm#what%20rdf%20mean Reference data for radio-engineers (Sams) Antennas and Radio Propagation TM Department of the Army (site voor copies van vrijgegeven rapporten uitgevoerd in opdracht van DoD (USA) ARRL Antenna Handbook 21 ed ON6WU 83

84 Software referenties 4NEC2 (door Arie Voors v (NEC2 + lezen van NEC4 files) AM (Antenna Model) door Teri Software (niet meer verkrijgbaar) v is MININEC 3.13 maar met uitbreidingen o.a. Sommerfeld-Norton Eznec+ (door Roy Lewallen (W7EL) NEC2 of NEC4 (licentie) v Handleidingen GNEC-EZNEC EZNEC-AM-4NEC2-NEC ON6WU 84

85 Dit was het dan!! Nog vragen?? Er zijn geen domme vragen wel genuanceerde antwoorden!!!! and Learning never stops. ON6WU 85

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F

Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Uitwerking exameneisen examen Zendamateur N/F Op basis van exameneisen versie 30 juli 2010, referentie 944a.v1/944b.v1 Door Robert Elsinga, PC5E Versie 1.02 d.d.08-03-2015 [bewust lege pagina] Pagina 2

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen EMC basics Jan Genoe KHLim www.khlim.be/~jgenoe Noodzaak tot ingrijpen De gevoeligheid voor storing van de verschillende componenten stijgt continu door de evolutie in de technologie, zodat de immuniteit

Nadere informatie

Zelfbouw Quad-antennes:

Zelfbouw Quad-antennes: Inhoud: -Zelfbouw Quad-antennes -Een '50 ohm' quad loop (voor 10-12-15- en 20 m) -HF Skeleton Slot, een antenne systeem met een verschil -Een 50 Ohm klerenhanger rechthoekige antenne voor 2 meter -Klerenhanger-

Nadere informatie

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven

Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Periodieke verschijnselen : elektro-magnetische trillingen en golven Auteur : Jouri Van Landeghem versie 0;91 1 Copyright (c) 2008 Jouri Van Landeghem. Toestemming wordt verleend tot het kopiëren, verspreiden

Nadere informatie

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw

Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Officieel orgaan van de vzw Vlaamse RadioAmateurs V.R.A. vzw Bewerking, redactie en layout: Gust Mariëns, ON7GZ Vlaamse RadioAmateurs, V.R.A.,vzw, 0-0 Decibel en toepassingen -/86- V.R.A. - Vlaamse RadioAmateurs

Nadere informatie

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart

Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Meten van elektromagnetische velden, een vak apart Een handreiking voor het beoordelen van veldsterktemetingen. Inleiding Medewerkers van het Antennebureau, de GGD en en gemeentes krijgen geregeld vragen

Nadere informatie

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.

3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0. 3. THEORIE VAN HET VLIEGEN 3.0 INLEIDING 3.0.1 Wat te verwachten in dit hoofdstuk 3 3.0.2 Krachten en momenten bij het vliegen 4 3.0.3 De wetten van Newton 7 3.0.4 Het gewicht 7 3.1 AËRODYNAMICA-I: LUCHT

Nadere informatie

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A

J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A J A N D E Z I D E R K E E S K O O M E N - M A J E R N I K I N L E I D I N G T O T D E K W A N T U M M E C H A N I C A 2 jan dezider kees koomen-majernik Fundamentele vergelijkingen De Schrödingervergelijking:

Nadere informatie

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging)

De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) De Flux in Trafo's & Baluns (en verzadiging) Inleiding Uit verschillende QSO's op 80 is mij gebleken dat er veel misverstanden bestaan over trafo's. Daarmee bedoel ik niet in de eerste plaats voedingstrafo's

Nadere informatie

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia.

In veel gevallen is het nodig om specifieke materiaalconstanten te kennen. Een voor de hand liggende en gemakkelijke bron hiervoor is Wikipedia. Algemeen Anders dan bij eerdere practica moet er bij deze experimenten meer uitgevoerd worden dan alleen een gedetailleerde lijst met opdrachten. Gebruik een deel van de tijd om de lijst 'minimale opdracht'

Nadere informatie

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist

6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN. J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist 6 KWALITEITSZORG 6.9 DETECTIE VAN PRODUCTVREEMDE BESTANDDELEN Auteur : J.H. van Helvoirt, L.B.J. van Boxtel & R. van Dijk TNO Voeding Zeist juni 2002 blad 1 van 23 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 METAALDETECTIE...

Nadere informatie

de nieuwe manier van luisteren

de nieuwe manier van luisteren Jaargang 37 nummer 10 december 2010 Verenigingsblad van de Veron afdeling s-hertogenbosch Convocatie De VERON afdeling s-hertogenbosch nodigt alle leden hierbij uit tot het bijwonen van de maandelijkse

Nadere informatie

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning

Cursus/Handleiding/Naslagwerk. Eenfasige wisselspanning 1 Cursus/Handleiding/Naslagwerk Eenfasige wisselspanning NHODSTAFEL nhoudstafel nleiding 4 Doelstellingen 5 1 Soorten elektrische stroom 6 1.1 Gelijkstroom 6 1. Wisselstroom 8 1.3 Stroom- en spanningsverloop

Nadere informatie

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING

STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF- en ELF-) STRALING Deel 5 STRALINGSHYGIËNE bij RADIOFREQUENTE (RF en ELF) STRALING Bevat informatie op het gebied van Stralingshygiëne voor een algemeen inzicht. 1 SAMENVATTING Doelgroep "Stralingshygiëne radiofrequente

Nadere informatie

Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht

Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht Samenvatting Stromingsleer en warmteoverdracht Hoofdstuk 1: Introductie Het vak SWO gaat over de snelheid waarmee warmteoverdracht plaatsvindt. Dit is anders dan bij thermodynamica, dat gaat over de hoeveelheid

Nadere informatie

Cursus "Praktisch Ontwerp van RF Antennes".

Cursus Praktisch Ontwerp van RF Antennes. Cursus "Praktisch Ontwerp van RF Antennes" TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Nederland Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK: 30169033

Nadere informatie

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10.

1) We weten de 100 niet, als we op die plaats een x zetten volgt: 10 2 = x de uitkomst x = 100 heet de tweede macht van 10. 4. Geluid Wat is een logaritme? De gelijkheid 10 2 = 100 bevat drie getallen: 10, 2 en 100. Als we van die drie getallen er één niet weten moeten we hem kunnen berekenen. We kunnen dus drie gevallen onderscheiden:

Nadere informatie

Wat betekent Power Factor?

Wat betekent Power Factor? Wat betekent Power Factor? Door: Wouter Ryckaert (Laboratorium voor Lichttechnologie/Groen Licht Vlaanderen), Koen Putteman (Eandis) en Dirk Van Kerckhoven (Infrax) Inleiding In de verlichtingswereld is

Nadere informatie

Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5. Profielwerkstuk Zonne-energie

Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5. Profielwerkstuk Zonne-energie Adil El Boujdaini & Daan Groenewoud Dhr. Leeuwerink 5H5 Profielwerkstuk Zonne-energie Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Wat is een PV-cel? pag. 4 - Wat is een PV-cel? - Hoe werkt een PV-cel? - Wat is de bestaande

Nadere informatie

Fysica van de echografie: Doppler techniek

Fysica van de echografie: Doppler techniek Fysica van de echografie: Doppler techniek 1 Het Doppler effect Het Doppler-effect is het effect dat we kunnen horen wanneer er een brandweerauto met sirene voorbij rijdt. Als de brandweerauto naar ons

Nadere informatie

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen

Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen ERROR! MAIN DOCUMENT ONLY. TNO-rapport Lichtmeetprotocol Kasdekmaterialen Van Mourik Broekmanweg 6 Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 15 276 30 00 F +31 15 276 30 10 info-beno@tno.nl Datum 16 december

Nadere informatie

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004.

Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3, Wim Telkamp. Copyright TeTech 2003-2004. TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Tel: 0346 284004 Fax: 0346 283691 E-mail: wimtel@tetech.nl Web: www.tetech.nl Toelichting bij de gap-berekening2.xls spreadsheet. TeTech, AUG 2004, Versie 1.3,

Nadere informatie

De aëro en hydrodynamica van het zeilen

De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro en hydrodynamica van het zeilen De aëro- en hydrodynamica van het zeilen Versie 2.3b - 19 september 2006 Pagina 1 Erik van Poelgeest Maarten van der Steen De aëro en hydrodynamica van het zeilen

Nadere informatie

HUNSOTRON VERON AFDELING HUNSINGO A 60 INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS

HUNSOTRON VERON AFDELING HUNSINGO A 60 INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS HUNSOTRON VERON AFDELING HUNSINGO A 60 INFORMATIEBLAD VOOR DE RADIO- EN ZENDAMATEURS (foto Radio.nl) De DAB en de DVBT antennes in Smilde, zie het artikel over de ontwikkeling van Digital Audio Broadcasting.

Nadere informatie

Elektriciteit (deel 2)

Elektriciteit (deel 2) Elektriciteit (deel 2) 1 Elektrische lading 2 Eenvoudige stroomkring 3 Stroomsterkte en spanning 4 Serie- en parallelschakeling 5 Stroomsterkte en spanning meten 6 Weerstand, wet van Ohm 7 Energie en vermogen

Nadere informatie

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix

WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE. EINDREDACTIE Wim Sonneveld. AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix WWW.OVERAL.NOORDHOFF.NL VIERDE EDITIE EINDREDACTIE Wim Sonneveld AUTEURS Robert Bouwens Paul Doorschot Joost van Reisen Annemieke Vennix EXPERIMENTEN Jan Frankemölle ICT André van der Hoeven Marten van

Nadere informatie

datakabel en toebehoren

datakabel en toebehoren DEEL 05 2006 datakabel en toebehoren C Beste klant, In de reeks kabelcatalogi is dit vijfde boekdeel misschien wel het meest onderhevig aan snelle evolutie. Datakabel is een materie die het afgelopen

Nadere informatie

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden?

5. Hoe groot is de barometrische luchtdruk ten opzichte waarvan drukschommelingen optreden? opgaven en uitkomsten hoofdstuk 10 Akoestiek 1. Waaruit bestaat geluid en hoe plant het zich voort? 2. Hoe noemen we de beweging van geluid? 3. Hoe valt een geluidgolf in lucht nader te omschrijven? 4.

Nadere informatie

Monitoring via euro-docsis. Mededeling

Monitoring via euro-docsis. Mededeling Mededeling Deze eindverhandeling was een examen; de tijdens de verdediging vastgestelde fouten werden niet gecorrigeerd. Gebruik als referentie in publicaties is toegelaten na gunstig advies van de KHBO-promotor,

Nadere informatie