Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Basisconcepten om antenne eigenschappen te begrijpen ON6WU 1

2 Doel van de uiteenzetting: Een inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van antennes en hun parameters. ON6WU 2

3 Wat is een antenne Elektromagnetische straling Het voortplantingsmedium Rayleigh theorema (wederkerigheid) ON6WU 3

4 Wat is een antenne? Een antenne is een opstelling die: RF vermogen toegevoerd zijn aan voedingspunt omzet in electromagnetische straling Energie opvangt van een electromagnetisch veld, deze energie verschijnt als een RF spanning aan het voedingspunt van de antenne dus Iedere geleider waardoor een RF stroom vloeit kan een antenne zijn Iedere geleider die een RF veld opvangt kan een antenne zijn ON6WU 4

5 Elektromagnetische straling: bestaat uit een elektrisch- en magnetisch veld die haaks op elkaar staan De voortplantingsrichting staat haaks op beiden ON6WU 5

6 Het medium Hierin plant de em straling zich voort Kan van alles zijn (vacuum atmosfeer de grond -water enz) Elk heeft zijn eigen karakteristieke impedantie (vacuum = 377 ohm of 120*) Voortplantingssnelheid = ,458 km/sec (vacuum) Vertraagt de voortplantingssnelheid In de atmosfeer = , km/sec of trager (op st. temp). ON6WU 6

7 Wederkerigheid Een antenna werkt hetzelfde op zend- of ontvangst (Rayleigh) Het stralingspatroon is dus hetzelfde op zenden of ontvangen. ON6WU 7

8 Fundamentele parameters Stralingspatroon: driedimensionele weergave van de ruimtelijke stralingsintensiteit van de antenne Stralingspatroon: We onderscheiden : Isotroop: straalt in alle richtingen even hard (wiskundig) Directioneel: straalt in één richting meer dan in andere Omnidirectioneel: straalt in één vlak overal even hard ON6WU 8

9 Stralingspatroon weergave In het Cartesiaans coordinatenstelsel (x-y-z) ON6WU 9

10 Stralingspatroon Isotroop (puntbron): is oneindig klein bestraald een sfeer (bol) overal even sterk - is een wiskundig concept maar de basis voor vergelijking van antennes ON6WU 10

11 Stralingspatroon (omnidirectioneel) /4 vert. ON6WU 11

12 Stralingspatroon (directioneel) 5 el 20m Yagi ON6WU 12

13 Stralingspatroon (directioneel) 15 el 2m Yagi ON6WU 13

14 Hoofdpatronen Een driedim patroon is niet erg over- zichtelijk, daarom is tweedim. veelal beter. Het patroon wordt daarom opgesplitst in een horizontale (phi) en vertikale (theta) doorsnede ON6WU 14

15 Hoofdpatronen De horizontale snede (phi-cut) ligt in het x-y vlak (0 tot 360 ) De vertikale snede (theta-cut) ligt in het x-z of y-z vlak (-90 tot +90) of (0 tot 180 ) Per definitie is het horizontale vlak de elektrische vektor component van de antenne (E veld) Per definitie is het vertikale vlak de magnetische vektor component van de antenne (H veld) ON6WU 15

16 Hoofdpatronen De doorsneden kunnen op twee manieren weergegeven worden : - polair (cirkel) - rechthoekig ON6WU 16

17 Hoofdpatronen Keuze tussen genormaliseerd of niet Genormaliseerd : maximum winst wordt gelijkgesteld aan 0 db laat gemakkelijker vgl. toe tussen meerdere patronen Niet genormaliseerd : maximum winst is het effectieve maximum ON6WU 17

18 Schaalverdeling stralingsdiagram Er bestaan verschillende graderingen lineair ofwel vermogen of spanning log lineair log log de hoekverdraaing is meestal graden ON6WU 18

19 ON6WU 19

20 ON6WU 20

21 Loben Hoofdpatroon bestaat uit: Primaire of hoofdlobe : hier is straling het sterkst Secondaire lobe(n) : secondair aan de hoofdlobe Zijlobe(n) : ondergeschikt aan pri en sec loben Achterlobe : achterkant van de hoofdlobe ON6WU 21

22 ON6WU 22

23 ON6WU 23

24 ON6WU 24

25 ON6WU 25

26 Soms wordt de afstand tussen de eerste nuls als maatstaf voor de lobebreedte genomen. Bij HF is de lobe in het E-vlak is meestal merkelijk smaller dan in het H-vlak. ON6WU 26

27 Vergelijking E vs H-veld 5el 20m ON6WU 27

28 Analyse van het stralingsdiagram Uit de lobebreedtes is de gain af te leiden dmv de halfvermogen punten (formule van Kraus). Halfvermogen punten : -3 db tov het max G = 10 log theta (-3 db) * phi (-3dB) * formule indien geen zij-en of achterloben ON6WU 28

29 Analyse van het stralingsdiagram Gecorrigeerde formule (Tai Pereira) G = 10 log theta ² (-3 db) + phi ² (-3dB) * met zij-en of achterloben (hoek in graden) ON6WU 29

30 Vb : 5 el 20m Yagi (12m boom) in de vrije ruimte E = 54.4 H = 72.8 Gain = dbi (EZNEC = 9.84 dbi) Originele formule van Kraus = dbi ON6WU 30

31 Evaluatie ontvangst antennes. Wegens specifieke eisen zijn RDF-DMF DMF ingevoerd. RDF : Receiving Directivity Factor (W8JI) vergelijkt de voorwaartse winst in een gegeven richting en elevatie met de ge- middelde winst over de ganse sfeer ON6WU 31

32 Enkele antennes met hun RDF ON6WU 32

33 DMF : Directivity Merit Figure (ON4UN) de gemiddelde winst genomen in het achterste azimuth (90 tot 270) en dit voor alle elevatiehoeken vanaf 2.5 tem 87.5 in 5 stappen ON6WU 33

34 Antenne veldregionen ON6WU 34

35 De antenne veldregionen We onderscheiden : Het nabije reactieve veld : Vb : voor een 80m (3.65 MHz) halvegolf dipool is de straal = 18 m ON6WU 35

36 De antenne veldregionen Het nabije reactieve stralend veld (Fresnel) region : Vb : voor een 80m (3.65 MHz) halvegolf dipool is de straal = 41 m Het verre veld (Fraunhofer region) : alles dat over 41 m is. ON6WU 36

37 Antenne parameters Directiviteit: de eigenschap om de straling te bundelen in een gewenste richting (onbenoemd getal) Definitie directiviteit: de verhouding tussen de maximum straling tot de gemiddelde straling bekomen over de ganse sfeer ON6WU 37

38 Antenne parameters Efficientie: antennes bestaan uit geleiders (en/of dielektrica). dus: er zijn verliezen Winst (gain) : directiviteit uitgedrukt volgens onderstaande formule Gain (dbi) = 10 log D * (rendement) Ra = Ra + Rv ON6WU 38

39 Geleiders hebben: weerstand : DC en AC (skineffect) meestal spreekt men van geleidbaarheid (conductiviteit) ( sigma = 1/). soms is er een laag isolatie met een bepaalde dielektrische constante (r - epsilon r) en verlies- hoek tg. * (rho) = soortelijke weerstand Skindiepte = ON6WU 39

40 Materiaal Geleidbaarheid sigma (Si/m) /2 80m dipool (percent) Perfecte geleider Oneindig 100 Zilver 6.3 E Gegloeid koper E Koper 5.8 E Zuurstofvrij koper 4.93 E Goud 4.06 E Alu (zuiver) E Alu (F22) 0.5 Si 3.2 E Zink 1.69 E Nikkel 1.43 E Yzer 1 E Tin 9.17 E Bronskoper 9.09 E Staal 2.17 E RVS 18/8 (A2-304) 1.45 E RVS 18/10 (A4-316) E ON6WU 40

41 Directiviteit en gain van enkele antennes. *(verliesloos) Isotroop D = 1 Gain = 0 dbi Hertzdip. <0.1 D = 1.5 Gain = 1.76 Halve golf dip. D = 1.64 Gain = 2.14 Volle golf dip. D = 2.32 Gain = dipool D = 2.22 Gain = dipool D = 2.46 Gain = 3.92 ON6WU 41

42 Antenne parameters Bandbreedte : is niet gespecifieerd aan enige andere param. Kan van alles zijn vb : zijlobe onderdrukking beter dan 20 db of F/B ratio > 25 db Bij amateurs neemt men meestal SWR < 2:1 * *SWR is geen criterium bij een antenne!!!! ON6WU 42

43 Bandgrenzen Wordt soms uitgedrukt als een percentage ((Fh Fl) : Fc) * 100 Fh = hoogste freq Fl = laagste freq Fc = center freq = (Fh + Fl) : 2 vb : voor 80m (( ) : 3.65) * 100 = % ON6WU 43

44 Bandbreedte/grenzen Vb : een antenne voor 435 MHz heeft een 5% bandbreedte waarbij de VSWR beneden 1.5 : 1 is : bereken de band-grenzen? Fh = Fc (1+BW/200) = 445,875 MHz Fl = Fc (1-BW/200) = 424,125 MHz ON6WU 44

45 Q-factor Q = fo / B met fo = resonantie freq. waarbij X = 0 met B = -3db punten waar X = R bij lineaire ant. = seriekring met var. R belangrijk gegeven mbt breedbandigheid Hoge Q = smalbandig Lage Q = breedbandig ON6WU 45

46 Q-factor Wanneer bij fres X 0 dan is Fo. (X1 X2) met fo = res freq. Q = X1 = react. lagere freq. 2 * Ra * f X2 = react. hogere freq. Ra = gemiddelde R f f = verschil tus. LF-LH LH ON6WU 46

47 Bandbreedte Bij sommige antennes (logperiodiek) wordt de bandbreedte als een verhouding uitgedrukt vb: 1 op 10 dwz het frekwentiebereik bestrijkt 10 maal de laagste frek. vb : fl = 80 MHz 1/10 = 800 MHz ON6WU 47

48 Bandbreedte vs Q factor Bij antennes die zeer groot zijn tov is Q 1 (superdirectieve arrays niet inbegrepen) Bij antennes in de ordegrootte van is Q = groot Frequentieonafhankelijke antennes Q = zeer laag ON6WU 48

49 Antenne parameters Polarisatie Apertuur Antennetemperatuur ON6WU 49

50 Antenna Parameters Polarisatie We onderscheiden : lineair circulair elliptisch ON6WU 50

51 De richting van de E vektor (elektrisch veld) bepaald de polarisatie Horizontaal Vertikaal Circulair links rechts (ccw-cw) cw) Elliptisch links rechts (ccw-cw) cw) * beide laatsten gezien vanachter de ant. ON6WU 51

52 Antenna Parameters Apertuur : effectieve ontvang. opp. een ontvangst antenne neemt van een passerende golf een hoeveelheid energie op hoeveel precies? ON6WU 52

53 Antenne apertuur Ontvangopp. hoorn = L * B? L B ON6WU 53

54 Antenna Parameters Ontvangopp. dipool = (diameter*/2) * /2? diameter (in ) /2 ON6WU 54

55 Effectieve apertuur (capture area) /4 /2 ² Aem = D 4 ON6WU 55

56 Bij isotroop : Aem = ² /2 dipool : Aem = 0.13 ² loop : Aem = ² 2 el 15m quad : Aem = ² 5 el 20m beam : Aem = ² Op HF is de Aem veel groter dan de physische opp : cfr 40m dipool (2mm Ø) Opp = m² Aem = m² ON6WU 56

57 Effectieve apertuur Slechts bij schotels is Aem phys. opp. Bij HF is Aem veel groter dan phys. opp. Bij stacken is Aem zeer belangrijk wegens mogelijke overlap van de capture zone Is golflengte gebonden Antennefaktor bij veldsterkte meetopstellingen ON6WU 57

58 Antenne temperatuur (Ta) Is de parameter die bepaald hoeveel ruis een antenne produceert in een bepaalde omgeving (niet de fysische antennatemp) Hangt af van de eigen ruisweerstand en omgeving (grond hemel) ON6WU 58

59 Invloed van de grond. Tot nu toe was alles in de vrije ruimte (volle sfeer) In het echt staat een antenne in een halve sfeer hierdoor verdubbeld het uitgestraalde veld (winst = + 3 db). ON6WU 59

60 Grond Sfeer (vrije ruimte) Hemisfeer (grond) + 3 db 0 db ON6WU 60

61 Grond De invloed van de grond wordt berekend door hem ofwel : - gelijk te stellen aan perfect geleidend en zich oneindig uitstrekkend (spiegelbeeld theorie) - reflectiecoefficient approximatie - ofwel accuraat met de Sommerfeld - Norton methode ON6WU 61

62 Spiegelbeeld theorie P /2 + grond h h /2 - ON6WU 62

63 Fresnel reflectiecoefficient Bij perfecte grond is de reflectiecoefficient maximaal Afhankelijk van de antennehoogte en observatiehoek ontstaan er plaatsen waar de directe en gerefl. golf bij elkaar optellen of aftrekken. Er ontstaan max- en minima. Hoe dichter bij de grond hoe groter de invloed. De voedingspunt impedantie veranderd eveneens in functie van de opstelhoogte. ON6WU 63

64 ON6WU 64

65 80m dipool op 40m over p.g. ON6WU 65

66 ON6WU 66

67 ON6WU 67

68 80m dipool op 80m over p.g. ON6WU 68

69 ON6WU 69

70 ON6WU 70

71 80m dipool op 400m over p.g. ON6WU 71

72 ON6WU 72

73 ON6WU 73

74 Fresnel reflectiecoefficient Approximatie : de reflectiecoefficient wordt aangepast in functie van echte grond. Deze methode houdt geen rekening met grondverliezen en het ware karakter van de grond. Hoe dichter de antenne bij de grond staat hoe groter de fout (verre veld resultaten zijn +/- correct) ON6WU 74

75 Grond Dus bij het plaatsen van een dipool over perfecte grond (conductiviteit = oneindig) wordt de winst = 2.15 (directiviteitswinst) + 3 (hemisfeer) + 3 (grondrefl.) = 8.15 dbi Echte grond heeft echter niet alleen conductiviteit (geleidbaarheid) ( - sigma) maar ook permittiviteit (r epsilon r). Beiden zijn frequentie afhankelijk. Men spreekt van complexe permittiviteit (complexe dielektrische constante). Hierdoor is de grondreflectie minder dan perfect waardoor de extra 3dB meestal niet gerealiseerd wordt (max worden kleiner nuls worden minder diep). Echte grond is dus een min of meer reflecterende mat waarboven een antenne opgesteld staat. ON6WU 75

76 Sommerfeld-Norton Eerst geformuleerd door A.Sommerfeld ( s). Uitgewerkt door K.A. Norton (30 er jaren) De grond wordt beschouwd als een medium met frequentieafhankelijke conductiviteit en permittiviteit. ON6WU 76

77 Dipool over echte grond ON6WU 77

78 Grondtypering ( -r) ON6WU 78

79 ON6WU 79

80 80m dipool over industrie site ON6WU 80

81 Isotroop Antenne types: Draadantennes (halve-volle volle golf dipool- lange draad - vertikalen loop - Apertuur antennes (hoorn) Reeksantennes (Yagi-Quad) Reflector (parabool) Lens ON6WU 81

82 Referenties (1) Antennas by J.Kraus W8JK 1st-2nd ed. Antenna Theory by C.Balanis 3th ed. Antenna Theory by Stutzman & Thiele 1st ed. Antenna Engineering by Jasik 2nd ed. Antennas by Jordan & Balmain 2nd ed. humb/4/4c/electromagneticwave3d.gif/220px- Low Band DX-ing by J.Devoldere ON4UN 5ed. ON6WU 82

83 Referenties (2) Wikipedia - internet encylopedia tation/rdfmetric.htm#what%20rdf%20mean Reference data for radio-engineers (Sams) Antennas and Radio Propagation TM Department of the Army (site voor copies van vrijgegeven rapporten uitgevoerd in opdracht van DoD (USA) ARRL Antenna Handbook 21 ed ON6WU 83

84 Software referenties 4NEC2 (door Arie Voors v (NEC2 + lezen van NEC4 files) AM (Antenna Model) door Teri Software (niet meer verkrijgbaar) v is MININEC 3.13 maar met uitbreidingen o.a. Sommerfeld-Norton Eznec+ (door Roy Lewallen (W7EL) NEC2 of NEC4 (licentie) v Handleidingen GNEC-EZNEC EZNEC-AM-4NEC2-NEC ON6WU 84

85 Dit was het dan!! Nog vragen?? Er zijn geen domme vragen wel genuanceerde antwoorden!!!! and Learning never stops. ON6WU 85

Delta loop beschouwingen Corner feed

Delta loop beschouwingen Corner feed SM0FLY / Bram Bottema Stockholm, Juli 2008 Delta loop beschouwingen. We simuleren een delta loop in verschillende configuraties en bij verschillende bodem gesteldheden. We nemen een voorbeeld met een delta

Nadere informatie

PA1SSB. Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg. PA1SSB Mark van Dommelen

PA1SSB. Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg. PA1SSB Mark van Dommelen PA1SSB Thema avond mei 2014 Veron afdeling 39 Tilburg Inleiding Wat is een EFHW antenne? Dipoolantenne maar i.p.vin het midden aan het eind gevoed. Normale dipool EFHW antenne Inleiding Oud concept. J.

Nadere informatie

Praktische antenne ervaringen op HF. Thomas PA1M & Timon PA1T

Praktische antenne ervaringen op HF. Thomas PA1M & Timon PA1T Praktische antenne ervaringen op HF Thomas PA1M & Timon PA1T Wat gaan we doen HF Antennes in de praktijk die we veelal zelf ook hebben gemaakt Wat is waar en wat is onzin Welke materialen etc. Tips en

Nadere informatie

Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken. Door Hans Kollenbrander namens Hutronic

Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken. Door Hans Kollenbrander namens Hutronic Antennetechniek en alles wat daarbij komt kijken Door Hans Kollenbrander namens Hutronic Wie is Hutronic Hutronic is een Nederlands bedrijf. Wij leveren al 50 jaar oplossingen op het gebied van telecommunicatie,

Nadere informatie

Cursus: "Antenne-eigenschappen en Antennemeting"

Cursus: Antenne-eigenschappen en Antennemeting Cursus "Antenne-eigenschappen en Antennemeting" TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Nederland Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK: 30169033

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

Optimaliseer het antenne-ontwerp voor betere efficiëntie met een RF Vector Network Analyser! D&E Event, november 2015

Optimaliseer het antenne-ontwerp voor betere efficiëntie met een RF Vector Network Analyser! D&E Event, november 2015 Optimaliseer het antenne-ontwerp voor betere efficiëntie met een RF Vector Network Analyser! Optimaliseer het antenne-ontwerp voor betere efficiëntie met een RF Vector Network Analyser! E E N O P T I M

Nadere informatie

J Pole. Gelijk maar goed beginnen: De J-pole antenne is eigenlijk een boefje!

J Pole. Gelijk maar goed beginnen: De J-pole antenne is eigenlijk een boefje! J Pole Gelijk maar goed beginnen: De J-pole antenne is eigenlijk een boefje! En wel hierom: elektrisch gezien is het een halve golf antenne, maar mechanisch gezien is het een 3/4 golf antenne. De grens

Nadere informatie

Eenvoudige uitleg over Mmana-Gal. Mmana-Gal Is de nieuwe versie van het oude Mmana ver: 0.72 of Mmana 203 programma.

Eenvoudige uitleg over Mmana-Gal. Mmana-Gal Is de nieuwe versie van het oude Mmana ver: 0.72 of Mmana 203 programma. Eenvoudige uitleg over Mmana-Gal Mmana-Gal Is de nieuwe versie van het oude Mmana ver: 0.72 of Mmana 203 programma. Het antenne modellerings/analyserings programma Mmana is, voor de amateur die graag met

Nadere informatie

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG

Ruis in amateur ontvangers PA0EHG Ruis in amateur ontvangers PA0EHG October 2011 Wat wil ik vertellen Soorten ruis waarvan we last hebben Relatie met wat we willen ontvangen Noise figure, cascade en meten Ruis en SDR Ruis in ontvangers

Nadere informatie

Praktisch Ontwerp van kleine RF Antennes

Praktisch Ontwerp van kleine RF Antennes Cursus "Praktisch Ontwerp van kleine RF Antennes" TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen The Netherlands Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK:

Nadere informatie

HF-Multi-band antenne

HF-Multi-band antenne HF-Multi-band antenne De OCF antenne (Off Centre Fed = uit het midden gevoed) heeft een aantal voordelen. Via een balun en mantelstroom trafo is hij met coaxkabel te voeden. Tevens is hij voor meerdere

Nadere informatie

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen

EMC basics. Noodzaak tot ingrijpen EMC basics Jan Genoe KHLim www.khlim.be/~jgenoe Noodzaak tot ingrijpen De gevoeligheid voor storing van de verschillende componenten stijgt continu door de evolutie in de technologie, zodat de immuniteit

Nadere informatie

Cursus "Praktisch Ontwerp van RF Antennes".

Cursus Praktisch Ontwerp van RF Antennes. Cursus "Praktisch Ontwerp van RF Antennes" TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Nederland Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK: 30169033

Nadere informatie

Workshop 5 december 2014: CobWebb explained

Workshop 5 december 2014: CobWebb explained Workshop 5 december 2014: CobWebb explained ON3JG, Claude ON3BI, Bonny ON5PDV, Paul Documentversie 01.01 Vertel er over en ik vergeet. Laat mij zien en ik merk het op. Laat mij ervaren en ik onthoud. (naar

Nadere informatie

TeTech. Halve Golf Dipool t.b.v. NVIS communicatie. Half Wave Dipole for NVIS communication. Samenvatting.

TeTech. Halve Golf Dipool t.b.v. NVIS communicatie. Half Wave Dipole for NVIS communication. Samenvatting. Halve Golf Dipool voor 80m band t.b.v. NVIS Communicatie TeTech Halve Golf Dipool t.b.v. NVIS communicatie. Half Wave Dipole for NVIS communication. Eerste publicatie: 4 dec 2006 Versie 1.6, 19 oktober

Nadere informatie

VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN

VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN VERLIEZEN BIJ (MIS) AANPASSING IN VOEDINGSLIJNEN We kennen verschillende soorten voedingslijnen tussen ontvanger/zender en antenne. We zullen ons beperken tot coaxkabel en symmetrische lijn. Ook hierin

Nadere informatie

Uitwerkingen tentamen Optica

Uitwerkingen tentamen Optica Uitwerkingen tentamen Optica 18 februari 2005 Opgave 1 2 y x 2 = 1 a 2 2 y t 2 (1) a) De eenheid van a moet zijn m/s, zoals te zien aan de vergelijking. a = v is de snelheid waarmee de golf zich voortbeweegt.

Nadere informatie

Telecommunicatie 6H 1

Telecommunicatie 6H 1 Telecommunicatie 6H 1 1 TRANSMISSIELIJNEN 1.1 Inleiding De verbinding tussen een informatiebron en een ontvanger wordt gevormd door de transmissieweg. Het soort transmissieweg dat in een bepaald geval

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

Vakantie Antennes voor HF

Vakantie Antennes voor HF UBA Sectie ONZ Vakantie Antennes voor HF Voordracht door ON7EQ Jean-Jacques Jacques 18 juni 2010 1 QRV vanuit het buitenland CEPT Landen : Conf Conférence Européenne des Postes et Télécommunications -

Nadere informatie

Telecommunicatie. ir. Patrick Colleman

Telecommunicatie. ir. Patrick Colleman Telecommunicatie ir. Patrick Colleman Inhoud 1 3. Hoofdstuk 3: Amplitude modulatie 1 3.1 Theoretische achtergrond bij modulatie 1 3.1.1 Wat is modulatie 1 3.1.2 Waarom moduleren 2 3.1.3 AM modulatie 5

Nadere informatie

Schriftelijk examen 2e Ba Biologie Fysica: elektromagnetisme 2011-2012

Schriftelijk examen 2e Ba Biologie Fysica: elektromagnetisme 2011-2012 - Biologie Schriftelijk examen 2e Ba Biologie 2011-2012 Naam en studierichting: Aantal afgegeven bladen, deze opgaven niet meegerekend: Gebruik voor elke nieuwe vraag een nieuw blad. Zet op elk blad de

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme Schriftelijk examen: theorie en oefeningen 2010-2011 Naam en studierichting: Aantal afgegeven bladen, dit blad niet meegerekend: Gebruik voor elke nieuwe vraag een nieuw blad. Zet op elk blad de vermelding

Nadere informatie

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering

A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober Reglementering A-examen radioamateur : Zitting van 11 oktober 2000 Reglementering 1. Het woord EXAMEN wordt volgens het internationaal spellingsalfabet gespeld als : a. Echo X-ray Alpha Mike Echo November b. Eric X-files

Nadere informatie

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul

Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC. 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Rekenkunde, eenheden en formules voor HAREC 10 april 2015 presentator : ON5PDV, Paul Vooraf : expectation management 1. Verwachtingen van deze presentatie (inhoud, diepgang) U = R= R. I = 8 Ω. 0,5 A =

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

The Half-wave end-fed dipole (Half Wave monopole).

The Half-wave end-fed dipole (Half Wave monopole). De eindgevoede halve golf dipool (halve golf monopool). TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Nederland Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK:

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

160 meter antenne voor de kleinere tuin Ons doel is een bij voorkeur kleine niet al te opvallende antenne voor 160 meter voor in de kleinere tuin.

160 meter antenne voor de kleinere tuin Ons doel is een bij voorkeur kleine niet al te opvallende antenne voor 160 meter voor in de kleinere tuin. 160 meter antenne voor de kleinere tuin Ons doel is een bij voorkeur kleine niet al te opvallende antenne voor 160 meter voor in de kleinere tuin. Veel van de hier gegeven informatie is terug te vinden

Nadere informatie

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011

Theorie Stroomtransformatoren. Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren Tjepco Vrieswijk Hamermolen Ugchelen, 22 november 2011 Theorie Stroomtransformatoren 22 november 2011 Onderwerpen: - Theorie stroomtransformatoren - Vervangingsschema CT -

Nadere informatie

Inhoudsopgave De weerstand

Inhoudsopgave De weerstand Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wet van Ohm...3 Geleidbaarheid (conductantie)...3 Weerstandsvariaties...3 Vervangingsweerstand of substitutieweerstand...4 Serieschakeling...4 Parallelschakeling...4

Nadere informatie

Het in fase voeden van antennes

Het in fase voeden van antennes Het in fase voeden van antennes Het in fase voeden van antennes kan, afhankelijk van de onderlinge afstand een flinke gain opleveren. Om voor een goede aanpassing te zorgen dienen ¼ of ½ golf koppelstukken

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

formules havo natuurkunde

formules havo natuurkunde Subdomein B1: lektriciteit De kandidaat kan toepassingen van het gebruik van elektriciteit beschrijven, de bijbehorende schakelingen en de onderdelen daarvan analyseren en de volgende formules toepassen:

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur

Tentamen Optica. 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Tentamen Optica 19 februari 2008, 14:00 uur tot 17:00 uur Zet je naam en studierichting bovenaan elk vel dat je gebruikt. Lees de 8 opgaven eerst eens door. De opgaven kunnen in willekeurige volgorde gemaakt

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB

C VOORJAAR 2004. 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB C VOORJAAR 2004 1- Tijdens een morse-verbinding wilt u weten wat de neembaarheid van uw signalen is. U zendt: QRK QRX QRZ QSB 2 - In de "Voorschriften en beperkingen"wordt onder het amateur-station verstaan

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Belgacom N.V. KONING ALBERT II-LAAN 27 1030 Brussel heeft

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: Base Company NV Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft bij

Nadere informatie

DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN

DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN DE SWR en GEREFLECTEERD VERMOGEN PA0MBO - VERON ZENDCURSUS OKTOBER 2016 Inleiding In de cursus kwam de vraag op hoe het verband is tussen de staandegolfverhouding (Eng. Standing Wave Ratio SWR) en het

Nadere informatie

4.1 Wire dipole. Layer B - A wire dipole for experts

4.1 Wire dipole. Layer B - A wire dipole for experts Layer B - A wire dipole for experts 1. In dit hoofdstuk introduceren we de lezer in de moment-methode berekening van parameters van een wiredipole. We presenteren deze informatie in het Nederlands in laag

Nadere informatie

Uitwerkingen Tentamen Optica

Uitwerkingen Tentamen Optica Uitwerkingen Tentamen Optica Datum van het tentamen: 19 februari 2008 Opgave 1 a) Het hoekoplossend vermogen van een lens (of een holle spiegel) is direct gerelateerd aan het Fraunhofer diffractiepatroon

Nadere informatie

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter

Pajottenlandse Radio Amateurs. De multimeter Pajottenlandse Radio Amateurs De multimeter ON3BL 05/03/2013 Wat is een multimeter of universeelmeter? Elektronisch meetinstrument waar we de grootheden van de wet van ohm kunnen mee meten Spanning (Volt)

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: KPN-Group Belgium Neerveldstraat 105 1200 Brussel heeft

Nadere informatie

Tentamen Golven en Optica

Tentamen Golven en Optica Tentamen Golven en Optica 5 juni 008, uitwerking 1 Lopende golven en interferentie op een snaar a In[1]:= y 0 1; y 1 x, t : y x, t : y 0 x 300 t 4 y 0 x 300 t 4 4 In[4]:= Ploty 1 x, 0, y x, 0, x, 10, 10,

Nadere informatie

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering

B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart Reglementering B-examen radioamateur : Zitting van 8 maart 2000 Reglementering 1. Het maximaal vermogen dat een station van sectie B mag uitzenden in AM is : a. 30 W b. 150 W c. 10 W d. 25 W 2. Mag een radioamateur gebruik

Nadere informatie

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer

Extra proeven onderofficier weerkundig waarnemer Proeven elektriciteit en technisch redeneren Technische proeven onderofficier: o Elektriciteit o Mechanica o Rekentechnieken Proef Engels Elektriciteit Deze test gaat je kennis over elektriciteit na. Je

Nadere informatie

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW)

Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tentamen Fysica: Elektriciteit en Magnetisme (MNW) Tijd: 27 mei 12.-14. Plaats: WN-C147 A t/m K WN-D17 L t/m W Bij dit tentamen zit aan het eind een formuleblad. Eenvoudige handrekenmachine is toegestaan

Nadere informatie

****** Deel theorie. Opgave 1

****** Deel theorie. Opgave 1 HIR - Theor **** IN DRUKLETTERS: NAAM.... VOORNAAM... Opleidingsfase en OPLEIDING... ****** EXAMEN CONCEPTUELE NATUURKUNDE MET TECHNISCHE TOEPASSINGEN Deel theorie Algemene instructies: Naam vooraf rechtsbovenaan

Nadere informatie

RF-Straling dossier. ATTEST-DOSSIER voor AMATEURSTATION. ON4xxxxx

RF-Straling dossier. ATTEST-DOSSIER voor AMATEURSTATION. ON4xxxxx RF-Straling dossier ATTEST-DOSSIER voor AMATEURSTATION ON4xxxxx Juni 2004 Afzender: Aan: B.I.P.T. Sectie RF Straling Sterrekundelaan 14, bus 21 1210 Brussel, 14 juni 2004 Betreft: dossier RF-straling voor

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1. 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2014 TOETS 1 23 APRIL 2014 10.30 12.30 uur 1 RONDDRAAIENDE MASSA 5pt Een massa zit aan een uiteinde van een touw. De massa ligt op een wrijvingloos oppervlak waar het

Nadere informatie

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit

1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit Hoofdstuk 2 Elektrostatica Doelstellingen 1. Weten wat potentiaal en potentiaalverschil is 2. Weten wat capaciteit en condensator is 3. Kunnen berekenen van een vervangingscapaciteit 2.1 Het elektrisch

Nadere informatie

Antenne ontwerp mbv freeware CAD programmatuur

Antenne ontwerp mbv freeware CAD programmatuur Presentatie over Antenne ontwerp m.b.v. freeware CAD programmatuur Dia 1 4 februari 2005 Door Wim van Dommelen Antenne ontwerp mbv freeware CAD programmatuur Dia 2 Thema avond BRAC 4 februari 2006 Introductie

Nadere informatie

DE FUCHS ANTENNE. Een op het einde gevoede halve golf monopool. 19DX348

DE FUCHS ANTENNE. Een op het einde gevoede halve golf monopool.   19DX348 DE FUCHS ANTENNE. Een op het einde gevoede halve golf monopool. DE FUCHS ANTENNE De antenne die we gaan maken, is een van de bekendste antennes op de 27 MHz. Het is een eind gevoede halve golf verticale

Nadere informatie

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 16 augustus 2012, 9:00-12:00 uur

Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 16 augustus 2012, 9:00-12:00 uur Faculteit Biomedische Technologie Tentamen OPTICA (8N040) 16 augustus 2012, 9:00-12:00 uur Opmerkingen: 1) Lijsten met de punten toegekend door de corrector worden op OASE gepubliceerd. De antwoorden van

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 5 juli 2012 van 14u00-17u00

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 5 juli 2012 van 14u00-17u00 TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Technische Natuurkunde Examen Elektromagnetisme 3 (3NC30) donderdag 5 juli 202 van 4u00-7u00 Dit tentamen bestaat uit 5 opgaven met elk 3 onderdelen. Voor elk

Nadere informatie

Praktische antenne ervaringen op HF. Thomas PA1M & Timon PA1T Update: 22 april 2012

Praktische antenne ervaringen op HF. Thomas PA1M & Timon PA1T Update: 22 april 2012 Praktische antenne ervaringen op HF Thomas PA1M & Timon PA1T Update: 22 april 2012 Wat gaan we doen HF Antennes in de praktijk die we veelal zelf ook hebben gemaakt Wat is waar en wat is onzin Eigen ervaringen..

Nadere informatie

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010 Schriftelijk examen: theorie en oefeningen 2009-2010 Naam en studierichting: Aantal afgegeven bladen, dit blad niet meegerekend: Gebruik voor elke nieuwe vraag een nieuw blad. Zet op elk blad de vermelding

Nadere informatie

www. Fysica 1997-1 Vraag 1 Een herdershond moet een kudde schapen, die over haar totale lengte steeds 50 meter lang blijft, naar een 800 meter verderop gelegen schuur brengen. Door steeds van de kop van

Nadere informatie

Cursus Antennes en Propagatie.

Cursus Antennes en Propagatie. Cursus "Antennes en Propagatie" TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen The Netherlands Tel: + 31 (0) 346 284004 Fax: + 31 (0) 346 283691 Email: info@tetech.nl Web: www.tetech.nl KvK: 30169033 BTW:

Nadere informatie

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324

Update B van 13 /11/ 2009: in versie A van 3 /11 /2009 fout voeding LM324 Een praktische, goedkope,met groot bereik,gemakkelijk te bouwen,relatief nauwkeurige anatenne-analyser die zowel SWR als R, X en Z-componenten kan weergeven. Na langdurig zoeken naar een haalbare oplossing

Nadere informatie

. Vermeld je naam op elke pagina.

. Vermeld je naam op elke pagina. Tentamen: Elektriciteit en Magnetisme Docent: J. F. J. van den Brand R. J. Wijngaarden Datum: 30 Mei 2006 Zaal: Q112/M143 Tijd: 15:15-18.00 uur. Vermeld je naam op elke pagina.. Vermeld je collegenummer..

Nadere informatie

TRANSMISSIELIJNEN. I. Aardse luchtlagen

TRANSMISSIELIJNEN. I. Aardse luchtlagen TRANSMISSIELIJNEN Hier wordt alleen het transport van signalen met een hoge frequentie beschouwd, namelijk vanaf het audiogebied (telefonie) tot de uiterste hoge frequenties die gebruikt worden bij de

Nadere informatie

7 College 01/12: Electrische velden, Wet van Gauss

7 College 01/12: Electrische velden, Wet van Gauss 7 College 01/12: Electrische velden, Wet van Gauss Berekening van electrische flux Alleen de component van het veld loodrecht op het oppervlak draagt bij aan de netto flux. We definieren de electrische

Nadere informatie

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme Schriftelijk eamen: theorie en oefeningen 2010-2011 Naam en studierichting: Aantal afgegeven bladen, deze opgavebladen niet meegerekend: Gebruik voor elke nieuwe vraag een nieuw blad. Zet op elk blad de

Nadere informatie

SIGNALEN EN RUIS INLEIDING

SIGNALEN EN RUIS INLEIDING SIGNALEN EN RUIS INLEIDING Als radioamateurs gaat het ons om het bestuderen van het overbrengen van signalen waaruit aan de ontvangende kant zinvolle informatie kan worden gedestilleerd. Of een verbinding

Nadere informatie

FORMULE BLAD - VERON ZENDCURSUS Wet van Ohm U = I R (1) U = spanning in V, I is stroom in A en r is weerstand in Ohm Eerste wet van Kirchhoff Som van alle stromen in een knooppunt is nul. Tweede wet van

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: NV Mobistar Bourgetlaan 3 1140 Brussel heeft bij de Vlaamse

Nadere informatie

DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK

DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK DE ON5ZN-ANTENNE Door/par ON5UK De tekst toont aan hoe, met behulp van de Smith-kaart, de lengte van de transmissielijn en stub van de ON5ZN-antenne berekend kunnen worden.deze tekst is een bijdrage in

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

RADIO. Een blik achter de schermen. Glenn Willems

RADIO. Een blik achter de schermen. Glenn Willems RADIO Een blik achter de schermen Glenn Willems Menu Wat is radio? Hoe ontstaan radiogolven en hoe gedragen ze zich? Hoe kunnen we draadloos informatie van punt A naar punt B transporteren? Welke zijn

Nadere informatie

2de bach HIR. Optica. Smvt - Peremans. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR

2de bach HIR. Optica. Smvt - Peremans. uickprinter Koningstraat Antwerpen EUR 2de bach HIR Optica Smvt - Peremans Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 231 3.00 EUR Trillingen 1. Eenparige harmonische beweging Trilling =een ladingsdeeltje beweegt herhaaldelijk

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken

HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken HOOFDSTUK 2: Elektrische netwerken 1. Netwerken en netwerkelementen elektrische netwerken situering brug tussen fysica en informatieverwerkende systemen abstractie maken fysische verschijnselen vb. velden

Nadere informatie

Versterking Principe van de versterking

Versterking Principe van de versterking 6. 6.1.a Versterking Principe van de versterking Signalen worden versterkt door lampen of halfgeleiders. Halfgeleiders worden gemaakt van halfgeleidende materialen ( bv. silicium of germanium ) waar onzuiverheden

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Sterrenkundelaan 14 bus Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!!

Introductie EMC. Hét EMC Event 2011 DARE!! Introductie EMC Inleiding EMC 1. Electro Magnetische Compatibiliteit, hoe en waarom? 2. EMC fenomenen - Eigenschappen - Oorzaken - Gevolgen 3. Afschermen of filteren? 4. Bepalen van de opgewekte veldsterkte

Nadere informatie

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet.

HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. HiFi over 8,33 khz channel spacing? Ik dacht het niet. Op veler verzoek heb ik me verdiept in het fenomeen 8,33 khz. Waarom komt dit op ons af, en wat betekent dit voor de techniek van zenders en ontvangers.

Nadere informatie

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1

Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Eindronde Natuurkunde Olympiade 2015 theorietoets deel 1 Opgave 1 Botsend blokje (5p) Een blok met een massa van 10 kg glijdt over een glad oppervlak. Hoek D botst tegen een klein vastzittend blokje S

Nadere informatie

Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband.

Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband. Isotron (vogelhuisje) voor 40/80/160 meterband. Inleiding: Deze antenne werkt electro/magnetisch als een loop-yagi, heeft een stralings diagram van een groundplane en de korte opstralingshoek van een richtbeam.

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: KPN Group Belgium NV Neerveldstraat 105 1200 BRUSSEL heeft

Nadere informatie

High End Fed antenne

High End Fed antenne High End Fed antenne Voor amateurs die geen symmetrische antenne kunnen ophangen omdat het voedings-punt in het midden op bezwaren c.q. problemen stuit, is een op het eind (begin) gevoede antenne misschien

Nadere informatie

Technical Info. De ON5ZN-antenne. Wie was ON5ZN? De ON5ZN-antenne. Berekening van de lengte van de transmissielijn en de stub.

Technical Info. De ON5ZN-antenne. Wie was ON5ZN? De ON5ZN-antenne. Berekening van de lengte van de transmissielijn en de stub. Technical Info Redactie Johan Smet ON5EX on5ex@uba.be Rik Strobbe ON7YD on7yd@uba.be Jos Warnier ON6WJ on6wj@skynet.be Door/par ON5UK De tekst toont aan hoe, met behulp van de Smith-kaart, de lengte van

Nadere informatie

Ervaringen met de T2FD antenne.

Ervaringen met de T2FD antenne. Ervaringen met de T2FD antenne. Enkele jaren geleden viel mijn oog op een T2FD antenne die werd beschreven in het Rothammel boek. In die beschrijving kwamen enkele interessante punten naar voren t.w. -

Nadere informatie

De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel

De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel Ontvangstbewijs Pagina 1 De eigenaar: BASE Kolonel Bourgstraat, 115 1140 Brussel heeft bij het B.I.P.T. een technisch antennedossier ingediend, overeenkomstig de bepalingen in het bovenvermelde koninklijk

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Koning Albert II laan Brussel 02/ Sectie RF-straling.

Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie - Koning Albert II laan Brussel 02/ Sectie RF-straling. Ontvangstbewijs betreffende de ontvangst van een technisch antennedossier, overeenkomstig de bepalingen in het koninklijk besluit houdende de normering van zendmasten voor elektromagnetische golven tussen

Nadere informatie

"Case Study" : Verticale Antenne voor de 40m-band

Case Study : Verticale Antenne voor de 40m-band "Case Study" : Verticale Antenne voor de 40m-band Als gevolg van wat gesprekken (of waren het hoogoplopende discussies?) in de radioclub in Oostende zette ik mij eens aan het mediteren over een zeer bekende

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Fysica 2 Practicum. Laser

Fysica 2 Practicum. Laser Fysica Practicum Laser 1. Theorie : Eigenschappen van een laserbundel 1.1. Werking van een gaslaser cf. Douglas C. Giancoli Natuurkunde voor Wetenschap en Techniek, Deel III : Moderne Natuurkunde). 1..

Nadere informatie

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz

betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz CONFORMITEITSATTEST betreffende de normering van vast opgestelde zendantennes voor elektromagnetische golven tussen 10 MHz en 10 GHz De eigenaar: NV Mobistar Bourgetlaan 3 1140 Brussel heeft bij de Vlaamse

Nadere informatie

Uitwerking LES 10 N CURSSUS

Uitwerking LES 10 N CURSSUS 1) B De resonantiefrequentie van een afstemkring wordt bepaald door: A) uitsluitend de capaciteit van de condensator B) de capaciteit van de condensator en de zelfinductie van de spoel (zowel van de condensator

Nadere informatie

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5)

Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) Uitwerkingen VWO deel 1 H2 (t/m par. 2.5) 2.1 Inleiding 1. a) Warmte b) Magnetische Energie c) Bewegingsenergie en Warmte d) Licht (stralingsenergie) en warmte e) Stralingsenergie 2. a) Spanning (Volt),

Nadere informatie

Er worden voornamelijk resultaten gegeven. De lezer wordt verondersteld bekend te zijn met het ontstaan van straling t.g.v. bewegende lading.

Er worden voornamelijk resultaten gegeven. De lezer wordt verondersteld bekend te zijn met het ontstaan van straling t.g.v. bewegende lading. TeTech M.H. Trompstraat 6 3601 HT Maarssen Tel: 0346 284004 Fax: 0346 283691 E-mail: wimtel@tetech.nl Web www.tetech.nl Elektrisch korte dipolen, "De Spin" antenne. 19-NOV-03, V1.2 11-NOV-05, V1.0, Grafische

Nadere informatie

Opgaven bij hoofdstuk 20

Opgaven bij hoofdstuk 20 Elektrische Netwerken 67 Opgaven bij hoofdstuk 20 20.9 Wij willen nevenstaand weerstandsnetwerk vereenvoudigen, tussen de klemmen A en B. Voor de vervangingsweerstand R x geldt: a R x $ 19 [ks] b: 19 >

Nadere informatie

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur

NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE. Tweede ronde - theorie toets. 21 juni beschikbare tijd : 2 x 2 uur NATIONALE NATUURKUNDE OLYMPIADE Tweede ronde - theorie toets 21 juni 2000 beschikbare tijd : 2 x 2 uur 52 --- 12 de tweede ronde DEEL I 1. Eugenia. Onlangs is met een telescoop vanaf de Aarde de ongeveer

Nadere informatie

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A)

Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Naam: Klas: Toets Eenvoudige interferentie- en diffractiepatronen VWO (versie A) Opgave 1 Twee kleine luidsprekers L 1 en L hebben een onderlinge afstand van d = 1,40 m. Zie de figuur hiernaast (niet op

Nadere informatie