TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID"

Transcriptie

1 TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID 1 jaar NIB - openingstoespraak 19 juni 2012 Mevrouw de viceminister-president, Mijnheer de minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport, Mijnheer de voorzitter van de Industrieraad, Dames en heren, Het Nieuw Industrieel Beleid bestaat één jaar. Op één jaar tijd kun je veel doen. Op één jaar tijd hebben we veel gedaan. Maar op één jaar tijd kan je geen wonderen verrichten. Vandaag blikken we terug en kijken we vooruit. Ik kan u nu in ieder geval al zeggen, dat de periode die achter ons ligt veel korter is dan wat nog moet komen. 1

2 De lange termijn visies van de Vlaamse regering, zoals het Nieuw Industrieel Beleid en Vlaanderen in Actie, vergen een mentaliteitswijziging bij alle betrokkenen. Want deze visies staan haaks op de instant satisfaction -maatschappij waar we steeds meer in terecht komen. Politiek, media en bedrijfsleven moeten opnieuw leren om verder te kijken. Om zich niet te laten gaan in korte termijn conclusies. Met het Nieuw Industrieel Beleid lopen we een marathon. Ik weet uit ervaring dat alleen diegenen die plannen, indelen en doorzetten de eindmeet daarvan halen. Degenen die er zomaar van bij de start invliegen, vallen snel stil. Wie klaagt dat we met het NIB de eerste 100 meter niet in 10 seconden hebben gelopen, heeft het dus niet goed begrepen. De opdracht die we ons gesteld hebben, is niet eenvoudig. De transformatie van de industrie in zijn geheel. Een transformatie die vereist dat we afstappen van een aantal idee-fixen die we al decennialang hebben. 2

3 Want het Nieuw Industrieel Beleid vereist dat we afstand nemen van de klassieke notie dat we onze productiviteit tot in het oneindige kunnen laten stijgen door meer kapitaal en meer productie-efficiëntie. Die parameters hebben hun limieten bereikt. Bovendien moeten we ook de traditionele ordening in sectoren overstijgen. De enige manier waarop we een nieuw productiviteitsoffensief kunnen doen slagen, is door clustervorming; door over de muurtjes heen te kijken; door samenwerking tussen bedrijven, overheden, onderwijs en kennisinstellingen. Door de uitdagingen aan te pakken als waardeketen; niet als individuele sector of individueel bedrijf. Eén jaar om dat te realiseren is uiteraard veel te kort. Maar dat betekent niet dat we vandaag nog niet kunnen evalueren. Dat is ook het expliciete doel van vandaag. Kijken hoe we die eerste kilometers hebben afgelegd. Hoe voelen de benen, wat ligt er nog voor ons, hoe ziet de concurrentie eruit? 3

4 Wel, dames en heren, ik durf vandaag te stellen dat het zeker niet slecht gaat. Op macroeconomisch vlak zitten we in Vlaanderen vrij goed. Het planbureau voorspelt een hoger dan verwachte groei, de Vlaamse export is vorig jaar met 11% gestegen en de Vlaamse begroting is opnieuw in evenwicht. Bovendien heeft de Vlaamse regering in de voorbije besparingsrondes de economische groei gevrijwaard. We hebben slim bespaard, niet blind bespaard. De Studiedienst van de Vlaamse regering heeft onlangs een vergelijking gemaakt tussen Vlaanderen en 6 vergelijkbare kleinere EUlidstaten: Nederland, Finland, Zweden, Denemarken, Ierland en Oostenrijk. De resultaten daarvan tonen aan dat Vlaanderen zeker haar plaats heeft in die groep van innovatieve kenniseconomieën. We hebben het 2 de hoogste BBP per inwoner, het 2 de hoogste percentage werkenden in medium- en hoogtechnologische sectoren en de hoogste investeringsratio. 4

5 Uiteraard zijn er ook zaken waar we minder scoren zoals het levenslang leren, investeringen in risicokapitaal en de werkzaamheidsgraad bij oudere werknemers. Dat zijn stuk voor stuk zaken die we moeten aanpakken en die we vandaag ook al aanpakken. Met het loopbaanakkoord dat we met de sociale partners hebben afgesloten, investeren we bijvoorbeeld in meer mensen langer aan de slag houden. En ook het Nieuw Industrieel Beleid zal ons helpen om onze positie ten opzichte van die benchmarklanden te verbeteren. We zijn met het NIB misschien nog geen sant in eigen land, maar op internationaal vlak merk ik veel respect en interesse voor ons project. Als ik zie dat Nederland interesse toont om ook een onafhankelijke industrieraad op te richten; als ik vaststel dat Noordrijn-Westfalen nauwer met ons wil samenwerken op dit vlak; 5

6 als ik merk dat de Europese Commissie en andere regio s en lidstaten met heel wat mensen is ingeschreven voor de internationale ViAworkshop nu donderdag, waar ook het NIB prominent aan bod komt; dan kan ik niet anders dan vaststellen dat we op de goede weg zijn. De Vlaamse regering heeft in dit eerste NIBjaar dan ook al heel wat zaken in gang gezet. De structuren om het NIB uit te voeren zijn er. We hebben de Interministeriële Conferentie voor de Industrie opgericht, we hebben de Industrieraad boven de doopvont gehouden, we hebben de nodige ambtelijke coördinatieorganen opgezet. Daarnaast hebben we in de afgelopen weken ook de 50 acties van het Witboek geconcretiseerd. Alle 50 acties zijn intussen gestart. Dat is heel belangrijk, want alle acties hangen aan elkaar en moeten dus tegelijk worden uitgevoerd. 6

7 3 acties die met betrekking tot de structuren zijn afgerond; 46 liggen op schema. We hebben voor elke actie ook verschillende tussentijdse mijlpalen gedefinieerd. Op die manier kunnen we verzekeren dat alle acties tegen het einde van de legislatuur afgerond zullen zijn. Op de website van het NIB kan iedereen overigens in alle transparantie de status van de acties zelf volgen. Tot slot, en dit is toch erg belangrijk, hebben we ook de nodige middelen vrijgemaakt. 200 miljoen euro via het TINA-fonds, en nog eens 8,4 miljoen euro voor de eerste projectoproep voor de Fabriek van de Toekomst. De projecten voor de eerste oproep zijn overigens gisteren toegewezen. 26 projecten die de transformatie nastreven zullen ondersteund worden. Een tweede oproep, met een provisioneel budget van 7 miljoen euro zal binnenkort gelanceerd worden. 7

8 Hiermee kom ik tot één van de sleutelboodschappen voor vandaag. Die middelen, en dan vooral die van het TINA-fonds, moeten door de industrie beter worden gebruikt. Nog maar 2 projecten zijn binnen TINA goedgekeurd. Het geld is er, maar 160 miljoen euro blijft vooralsnog onaangeroerd. Gebruik het dus. Dien uw transformatieprojecten in; overleg met de andere betrokkenen in uw cluster; werk samen om de middelen te kunnen inzetten. Vandaag zullen we een aantal voorbeelden horen van clusterinitiatieven die anderen kunnen inspireren. Er is FISCH, waarmee de chemische industrie werkt aan een duurzame en innovatieve chemie; er is de Ronde Tafel Bouw, die werkt aan de transformatie tot een performante en innovatieve bouw-, milieu- en energiecluster. En er zijn nog een heel aantal andere voorbeelden die vandaag nog niet aan bod komen, zoals Flanders Care. 8

9 Flanders Care is één van de speerpuntprojecten van Vlaanderen in Actie, waarbinnen de zorgsector, onze wereldvermaarde farmaindustrie en de overheid samenwerken aan innovatie in de zorg. Ook hier liggen dankzij de technologische vooruitgang heel wat nieuwe mogelijkheden, die we via de nieuwe aanpak van het NIB moeten grijpen. Maar er is meer nodig. Het Nieuw Industrieel Beleid, dat is 20% overheid en 80% industrie. Het Nieuw Industrieel Beleid moet leiden tot een Nieuw Industrieel Ondernemen. Dat is meteen de tweede sleutelboodschap voor vandaag. Als de industrie de handschoen opneemt, dan zullen wij intussen blijven werken aan de vereenvoudiging van de vergunningenprocedures en ik zal op de federale tafel blijven hameren voor de verbetering van de concurrentiepositie van onze bedrijven. Loon- en energiekosten moeten worden aangepakt. Zeker nu, op het moment dat de federale regering aan haar relanceplan sleutelt. 9

10 Ik geloof dus in de toekomst van de industrie in Vlaanderen. Ik geloof dat wij onze huidige industrie kunnen en zullen verankeren. Ik geloof dat we buitenlandse investeringen kunnen aantrekken om onze clusters te versterken. Maar dat kan alleen als ook de industrie zich voor 100% achter dit verhaal schaart. Er zijn geen excuses meer. We moeten allemaal samen werken aan een mooie toekomst voor de Vlaamse industrie of we zullen allemaal samen ten onder gaan. Vandaag is een sleutelmoment. Overheid, industrie en sociale partners moeten met vereende krachten het Nieuw Industrieel Ondernemen in de praktijk brengen. De eerste kilometers - de opwarming - liggen achter ons. Vandaag is het moment waarop we een versnelling hoger schakelen. Dit is geen dag van euforie en geen dag van wanhoop. Dit is een dag van doorzetting. Zoals Jean Monet het ooit zei: Ik ben geen optimist en ik ben geen pessimist. Ik ben vastberaden. Ik dank u. 10

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering

SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering SEPTEMBERVERKLARING van de Vlaamse regering Vastberaden kiezen voor een welvarend Vlaanderen Minister-president Kris Peeters 23-9-2013 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, 6 jaar geleden sprak ik voor

Nadere informatie

SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING

SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING SEPTEMBERVERKLARING VAN DE VLAAMSE REGERING 24 september 2012 Verder bouwen aan een beter Vlaanderen KRIS PEETERS MINISTER-PRESIDENT 1 Mijnheer de voorzitter, Beste collega s, Vlaanderen staat er; dankzij

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking vergadering C51 BUI2 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking van 5 november 2013 2 Commissievergadering

Nadere informatie

Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015.

Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015. Dé Ondernemersrede door Hans Biesheuvel Uitgesproken op dinsdag 9 september 2014 bij de presentatie van de Schaduwbegroting 2015. LAAT ONDERNEMERS WEER ONDERNEMEN! Dames en Heren, geachte aanwezigen. U

Nadere informatie

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken.

hoe wij het best op die uitdagingen kunnen inspelen, wat daarvoor nodig is en hoe wij daar samen aan kunnen werken. Toespraak van SNN-voorzitter Max van den Berg, bijeenkomst EFMI Business School (Academisch kennisinstituut voor de foodsector), Groningen op 18 november 2010 [Inleiding] Sommige mensen verdienen hun geld

Nadere informatie

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013

Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Toespraak commissaris van de Koning Max van den Berg, seminar 'Wetenschap middenin de samenleving', Groningen, 30 mei 2013 Dames en heren, Wetenschap is ontstaan uit verwondering en nieuwsgierigheid. Al

Nadere informatie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C154 WON13 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 24 februari 2011 2 Commissievergadering nr. C154 WON13 (2010-2011)

Nadere informatie

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia.

Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen bij VNO/NCW en: in het bijzonder Bernard én Titia. Speech CEO en Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V. Feike Sijbesma bij afscheid Bernard Wientjes, Voorzitter VNO-NCW, 30 Juni 2014, Den Haag Excellenties, dames en heren, ondernemers, betrokkenen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid

Nieuw Industrieel Beleid. TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Nieuw Industrieel Beleid TRANSFORMATIE DOOR INNOVATIE Vlaanderen in Actie met Nieuw Industrieel Beleid Deze brochure is een uitgave van: Vlaamse overheid Agentschap Ondernemen Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia

NOTA BENE. Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE. Hoe beheren we de komende decennia NOTA BENE juni // 2012 // Nr 25 Hoe beheren we de komende decennia onze BEHOEFTE AAN ENERGIE? Duurzaamheid en kostenefficiëntie gaan perfect samen, ook in de bouw ECO-INNOVATIE is een zaak van koplopers

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

11 Begroting Economische Zaken

11 Begroting Economische Zaken 11 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, Symposium LifeLines, Groningen (UMCG), 1 oktober 2012 Dames en heren, [Inleiding] Ik vind het wel leuk, maar ook een beetje spannend. Maar moet

Nadere informatie

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het versterken van leraren voor wetenschappen en techniek - 988

Nadere informatie

zijn redelijk zo blijkt.

zijn redelijk zo blijkt. DE PIRAMIDE VAN UITBREIDING MASLOW VRAAGT OM Auteur: - (1 oktober 2010) Veel werkende Nederlande rs vinden, dat ze voldoende gelegenheid hebben tot zelfverwerkelijking, voldoende gelegenheid hebben om

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1232 1 Samenstelling: Leden: Dijksma (PvdA), Snijder-Hazelhoff

Nadere informatie

Futuring people DUURZAAMheid

Futuring people DUURZAAMheid Futuring people DUURZAAMheid Een lege jas of de geboorte van het nieuwe? Wat is het tegenovergestelde van duurzaamheid? In één woord graag. Dat is best een lastige zult u merken. Je moet namelijk eerst

Nadere informatie

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten.

Er werd mij gevraagd om mijn beleidsprioriteiten op een rijtje te zetten. Donderdag 28 mei 2015 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Super SHE forum: prioriteiten voor de komende maanden & afsluitend woord Geachte aanwezigen, Dames

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V.

NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 1 NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN TNT EXPRESS N.V. 6 augustus 2012, 14:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, Hoofddorp, Nederland 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C205 WON16 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 15 mei 2013 2 Commissievergadering nr. C205 WON16 (2012-2013) 15

Nadere informatie

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen.

gezamenlijke individuen die de samenleving vormen om een aantal zaken uit hun naam te regelen. Om voorwaarden te scheppen. Krimpen is een dorp om trots op te zijn. Dat komt eerst en vooral door een aantal factoren waar de overheid niets mee te maken heeft. De Krimpense bevolking bestaat voor het overgrote deel uit fatsoenlijke

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Globalisering voor u

Globalisering voor u zich op de markt begeven, richten zich vooral op de kapitaalkrachtige klanten, wat ten koste gaat van dienstverlening aan de armen. Eigen bijdragen in de zorg of het onderwijs zijn voor hen vaak moeilijk

Nadere informatie

BIM is zo veel meer dan ICT

BIM is zo veel meer dan ICT Installeren vanuit het hart: via sociale innovatie naar een nieuwe tijd BIM is zo veel meer dan ICT Na de technologische innovatie doet nu de sociale innovatie haar intrede in de elektrotechnische bedrijfstak.

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie