VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid"

Transcriptie

1 VEILIGE ELEKTRISCHE INSTALLATIES Een mythe of werkelijkheid 1 BA4 BA5 DOCUMENTATIE RISICOANALYSE bevoegdheid van mensen Uw dossier As built Risico s zien Acties nemen 1

2 SPIE Belgium 2

3 Het K.B. K.B. 4/12/2012 Afdeling VI artikels 18 tot en met 21 Bekwaamheid en opleiding van de werknemers en instructies voor de werknemers K.B. 4/12/2012 Afdeling II Artikel 4 en 6 Risicobeoordeling en algemene preventiemaatregelen 3 Artikel 4 De werkgever spoort de risico's op en evalueert ze : post 10 : De risico's inherent aan het gebruik van elektrische energie en de werkzaamheden aan elektrische installaties 3

4 Het A.R.E.I. A.R.E.I. Artikel 47 Gewone ruimten en ruimten van de elektrische dienst Bekwaamheid van de personen : BA1.BA5 De werkgever staat in voor de beoordeling van zijn werknemers en kent zelf de code BA4 of BA5 toe. De werkgever houdt hierbij rekening met de aard van de installatie en de aard van de werkzaamheden. OPM 1. Art.19 van het K.B. verwijst expliciet naar art. 47 OPM 2. Een opleiding BA4-BA5 is geen bevoegdheidsverklaring. De werkgever staat zelf in voor deze bevoegdheidsverklaring. 4 A.R.E.I. Artikel 266 Werkzaamheden aan elektrische installaties Bepalingen betreffende opleiding en vorming bij het uitvoeren van werkzaamheden 4

5 TO DO 1. Opstellen van een lijst met werkzaamheden die frequent voorkomen in uw bedrijf. activiteiten aan, met of in de omgeving van elektrische installaties of in elektrische ruimten. bepalen van de noodzakelijke bekwaamheden. 2. Opstellen van een personeelslijst met opleidingen / vakbekwaamheden / BA4-BA5 opleidingen 5 3. Opmaken van de bevoegdheidsverklaringen BA4, BA5 voor het personeel. te doen door de werkgever of zijn aangestelde in de hiërarchische lijn 4. Opmaken van werktoelatingen/vergunningen voor werken aan of in de buurt van elektrische installaties (K.B.4/12/2012 Afdeling IV) 5

6 1. Opstellen van een lijst met werkzaamheden die frequent voorkomen in uw bedrijf Praktisch voorbeeld van een lijst 6 Guide voor het opstellen van deze lijst en toekennen van bevoegdheden. Een heel handige tabel voor het opmaken van bovenstaande lijst en het toekennen van de juiste bevoegdheden is de tabel Bijlage 2 opgemaakt door AGORIA in de publicatie " Werken aan en in de omgeving van elektrische installaties : Code van Goede praktijk Agoria bijlage 2 BA4-BA5 tabel 6

7 2. Opstellen van een personeelslijst met opleidingen / vakbekwaamheden, / BA4 - BA5 opleidingen TIP Het is handig om een algemene opleidingslijst van het personeel op te maken. Deze bevat naast de BA4 - BA5 bevoegdheden ook andere veiligheidsopleidingen van de betreffende mensen. BELANGRIJK Er mag geen verwarring zijn tussen een certificaat van een opleiding BA4/BA5 en de bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5. 7 De eigenlijke bevoegdheidsverklaring BA4 of BA5 kan niet door een externe organisatie worden toegekend. Deze wordt toegekend door de werkgever of een aangestelde in de hiërarchische lijn. Praktisch voorbeeld van een lijst 7

8 8 3. Opmaken van de bevoegdheidsverklaringen BA4 - BA5 voor het personeel Deze bevoegdheidsverklaring bevat : De naam en functie van de werknemer De bevoegdheid van de werknemer : BA4 of BA5 De werkzaamheden waarvoor de codificatie geldt De basis voor de toekenning De beperkingen indien van toepassing De geldigheidsduur en voorwaarden voor behoud van codificatie Bijzondere kenmerken Praktisch voorbeeld van een bevoegdheidsverklaring De Blander Pieter Praktisch voorbeeld van een bevoegdheidsverklaring Koekelaere Eva 8

9 4. Opmaken van werktoelatingen / vergunningen voor werken aan of in de buurt van elektrische installaties. K.B.4/12/2012 Afdeling IV werkzaamheden aan elektrische installatie Maak een standaard werkvergunning elektrische werken op dat 3 luiken bevat. Maak dit op maat van uw bedrijf of organisatie. Luik 1 : de risicoanalyse van het werk Luik 2 : de toelating Luik 3 : de overdracht, uitvoering en vrijgave na beëindiging der werken 9 Een heel handig voorbeelddocument voor deze werktoelating -> bijlage 7 Agoria in de publicatie werken aan en in de omgeving van elektrische installaties : code van goede praktijk. Agoria bijlage 7 werktoelating 9

10 SPIE Belgium 10

11 K.B. 4/12/2012 Afdeling VII artikels 22 De werkgever stelt een dossier van de elektrische installatie samen Bewaart het op een geschikte drager Stelt het ter beschikking van de personen voor wie het dienstig is bij het vervullen van hun opdracht. Inhoud van het dossier : elementen opgenomen in bijlage II van het K.B. 11 K.B. 4/12/2012 Bijlage II Inhoud van de documentatie bedoeld in artikel

12 K.B. 4/12/2012 Bijlage II 1. Schema s en plannen van de elektrische installatie. A.R.E.I. art. 16 en Identificatie en risicoanalyse van delen van de elektrische installatie welke niet volledig voldoen aan het A.R.E.I Conclusies van de risico analyse Genomen maatregelen die een bescherming waarborgen Berekeningsnota s vb kabelberekeningen kortsluitstroomberekeningen tip gebruik software (caneco of andere) en maak een boomstructuur van de installatie. 12

13 K.B. 4/12/2012 Bijlage II 4. Het verslag van gelijkvormigheidsonderzoek of eerste controlebezoek Keuring door officieel keuringsorganisme. 5. Instructies voor werknemers en EHBO instructies Lijst van werknemers die over een bekwaamheid BA4 of BA5 beschikken Zie overzichtslijst veiligheidsopleidingen Zie overzichtslijst BA4 BA5 13

14 1. Schema s en plannen van de elektrische installatie. Hoogspanning Voorbeeld documentatie van een hoogspanningsinstallatie. Lay out HS cabine 1-12kV Lus 14 Principeschema s of lus met de diverse hoogspanningscabines duidelijk zichtbare aankomsten en vertrekken benaming cabines en cellen benaming, spanningen en vermogens van de transfo s benaming, sectie en lengtes van de HS kabels< benaming, type van de toestellen lijst met instelling van de beveiligingen 14

15 1. Schema s en plannen van de elektrische installatie. Hoogspanning Belangrijk : Hang dit schema steeds ter plaatse in de cabine Merk de cellen, bescherminrichtingen en stroombanen met duurzaam materiaal Voorkom vergissingen Duidt de nominale spanningen steeds aan 15 Zie ook A.R.E.I. art. 17 Schema s en aanwijsplaten bij hoogspanning 15

16 1. Schema s en plannen van de elektrische installatie. Laagspanning Voorbeeld documentatie van een laagspanningsinstallatie. Schema LS bord - Plan met uitwendige invloeden Eendraadsschema of meerdraadschema eventueel met componentenlijst, lay out kast Plan met uitwendige invloeden Inplantingsplan Stroombaanschema of boomstruktuur (zie berekeningsnota s hierna) 16 TIP Maak een documentatiemap met vooraan de boomstruktuur van de installatie en daarna per tab de schema s van de laagspanningsborden. Schema LS verdeling SPIE 16

17 1. Schema s en plannen van de elektrische installatie. Indien van toepassing ook : plan van ondergrondse leidingen (vb gasleidingen, HS kabels ) zoneringsplan (ATEX) Zie ook A.R.E.I. art. 16 Schema s en aanwijsplaten bij laagspanning en zeer lage spanning

18 3. Berekeningsnota s A.R.E.I. art. 16 : stroombaanschema s bevat min. de te verwachten kortsluitstromen A.R.E.I. art. 117 : Toelaatbare stroom in elektrische leidingen A.R.E.I. art :Aardingssystemen en beschermingsmaatregelen (foutlus) 18 TIP Gebruik hiervoor Software, Doe beroep op iemand met ervaring 18

19 3. Berekeningsnota s Wat doet de software : berekening van kabels en beveiligingsapparatuur conform het A.R.E.I. filiatie en selectiviteit maken van een eendraadsschema van geheel van de installatie of van een bord bepalen kortsluitstromen op elke plaats in de installatie Voorbeeld van een boomstructuur opgemaakt met Caneco 19 Wat met een bestaande installatie? Verzamelen van alle gegevens zoals die nu bestaan : kabelsecties, lengtes, beveiligingen,instellingen etc. de software duidt de fouten aan en laat u te om de installatie in orde te brengen : RISICOANALYSE 19

20 4. Verslag van gelijkvormigheidsonderzoek of eerste controlebezoek Algemeen Elke elektrische installatie, zowel oude als nieuwe, maakt het voorwerp uit van een gelijkvormigheidscontrole en periodieke controles met een frequentie zoals bepaald in het A.R.E.I. Oude installaties moeten worden onderworpen aan een eerste controle ten laatste op 1 januari Controleert overeenstemming met de bepalingen van bijlage 1 van het K.B. van 4/12/

21 4. Verslag van gelijkvormigheidsonderzoek of eerste controlebezoek Frequentie van de bezoeken Hoogspanningsinstallaties A.R.E.I. art. 272 en Jaarlijks gelijkvormigheidsonderzoek en controlebezoek door een erkend organisme A.R.E.I. artikel 272 Om de 3 mdn Waarneming en registratie van gebreken door bevoegd persoon aangesteld door de uitbater A.R.E.I. artikel

22 4. Verslag van gelijkvormigheidsonderzoek of eerste controlebezoek Frequentie van de bezoeken Laagspanningsinstallaties Na een belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding A.R.EI. Artikel 270 Controlebezoek door een erkend organisme - A.R.E.I. Artikel Om de 25 jaar huishoudelijke installaties Om de 13 mdn foorinstallaties Om de 5 jaar andere installaties - A.R.E.I. Artikel 21 Om de 3 jaar installaties in ruimten waar explosiegevaar is (ATEX) Jaarlijks tijdelijke of mobiele installaties 22

23 5. Instructies voor werknemers en EHBO instructies K.B. 4/12/2012 Afdeling VI artikels 18 De werkgever verstrekt de nodige instructies om de risico s eigen aan het gebruik, uitbating of werken aan de installatie te vermijden. 23 K.B. 4/12/2012 Afdeling VI Artikel 21 De werkgever hangt EHBO instructies op oordeelkundig gekozen plaatsen : Hoogspanningcabines Laagspanningsruimtes EHBO 1 EHBO 2 23

24 6. Lijst van werknemers die over bekwaamheid BA4 en BA5 beschikken Zie deel DE PRAKTIJK BA4-BA5. - lijst van frequent voorkomende elektrische werken - lijst met veiligheidsopleidingen en bevoegdheden van het personeel - de individuele bevoegdheidsverklaringen van het personeel 24 24

25 SPIE Belgium 25

26 26 Het K.B. K.B. 4/12/2012 Afdeling II artikels 4 tot en met 6 Art 4 : Op te sporen en evalueren risico's 1. elektrische schokken door rechtstreekse aanraking (afscherming blanke delen /uitwendige invloedsfactoren) 2. elektrische schokken door onrechtstreekse aanraking 3. ontladingen en lichtbogen 4. potentiaalspreiding 5. ophoping van energie (condensatoren) 6. overspanningen ( kringen op verschillend potentiaal 7. oververhitting, brand, ontploffing 8. Overstromen 9. spanningsdaling en wederopkomen van de spanning 10. gebruik van elektrische energie en werkzaamheden aan elektrische installaties ( zie BA4-BA5) 11. niet elektrische risico's die voortvloeien uit een fout van een elektrische installatie. 26

27 Het K.B. K.B. 4/12/2012 Afdeling III artikels 7 tot en met 9 "nieuwe" elektrische installaties moeten minimum voldoen voor elk te evalueren risico aan het A.R.E.I. "oude" elektrische installaties moeten voldoen voor elk te evalueren risico aan de voorwaarden vermeld in bijlage I van het K.B. 4/12/ Oude installaties: Installaties waarvan de uitvoering ter plaatse is aangevangen ten laatste op : * inrichtingen zonder elektrische dienst (BA4 - BA5 pers.) : 1/10/1981 * andere inrichtingen : 1/01/1983 Algemene opmerking + raadgeving : Bijlage I van het K.B. 4/12/2012 is zodanig omschreven dat het aan te raden is om ook de oude installaties te laten voldoen aan het A.R.E.I 27

28 TO DO Zorg dat de as built documentatie van de volledige installatie beschikbaar is ( zie hoofdstuk documentatie) 2. Zorg dat de BA4-BA5 bevoegdheidsverklaringen/lijst gekend en aanwezig is 3. Zorg dat er een plan met uitwendige invloeden is gemaakt. 4. inventariseer alle bestaande keuringsverslagen en hun eventuele inbreuken/waarschuwingen. 5. Rondgang in de installatie door. installatieverantwoordelijke. interne/externe engineer. keuringsorganisme Risicoanalyse elektrische gevaren opmaken per installatiedeel (HS cabine, LS bord, machine) 6. Aan de hand van de gedetecteerde risico's in de risicoanalyse : Aan de hand van de openstaande inbreuken op keuringsverslagen : -> Acties uitvoeren en opvolgen. TIP : Het niet aanwezig zijn van de documentatie en gegevens uit punten 1, 2,3 en 4 zullen het maken van de risicoanalyse bemoeilijken en qua doorlooptijd / kost ernstig omhooghalen. Breng deze dus eerst in orde. 28

29 Risico analyse volgens de methode van Kinney Dit geeft als voordeel dat er naast het detecteren van de risico's eveneens de risicograad wordt bepaald. De dringendheid van te treffen maatregelen kunnen dus genomen worden uitgaande van deze risicograad. Praktisch voorbeeld : De evaluatie van een oude 12kV hoogspanningscabine met open celstructuur 29 Risico analyse oude HS cabine 29

30 30 30

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden

Veiligheid- en milieuvoorschriften voor Derden Pagina : 1 van 4 1. Te volgen veiligheids- en milieuvoorschriften 1. Bij het binnenkomen van het bedrijf dient men zich de eerste dag, aan de receptie aan te melden. De verantwoordelijken waar de werkzaamheden

Nadere informatie

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com

Veiligheid van speelterreinen. Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Sylvie Thenard - Fotolia.com Veiligheid van speelterreinen Een praktische leidraad voor uitbaters 3 e uitgave 1 Colofon Auteurs (1e editie): Jeroen Bos, Jan Deconinck, Peter

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005)

Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Koninklijk besluit van 13 juni 2005 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 14.7.2005) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde

Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde Het gebruik van röngenstralen in de tandheelkunde 1 2 Inhoud Woord vooraf Verantwoording van de te doorlopen stappen 1 De regelgeving en haar achtergronden 7 9 11 1.1 De regelgeving in internationale context:

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

(Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen (Zelf)evaluatie Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Indien persoonsgegevens worden verwerkt, dient met name voldaan te worden aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en

Nadere informatie

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET

SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET SPECIFIEKE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR DECENTRALE PRODUCTIE-INSTALLATIES DIE IN PARALLEL WERKEN MET HET DISTRIBUTIENET (C10/11 revisie 4 juni 2012) C10/11 revisie 4 juni 2012 blz 1 van 33 Inhoudstafel

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening

ISMS. (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening ISMS (Information Security Management System) Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW - Version control please always check if you are using the latest version Doc. Ref. : isms.043.ocmw-cpas_-commune.nl.v.1.00.docx

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

www.abvv.be Werk & privacy

www.abvv.be Werk & privacy www.abvv.be Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? Werk & privacy Mag je werkgever ALLES over je weten? -5- Inhoudstafel Voorwoord. 1. Arbeidsgeneeskunde en privacy.................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garagewerkplaatsen

Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garagewerkplaatsen Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische voertuigen (HEV) in garagewerkplaatsen maart 2014 Branchenorm Veilig werken aan Elektrische voertuigen (EV) en Hybride elektrische

Nadere informatie