Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën"

Transcriptie

1 Overzicht oud-ministers van het ministerie van Financiën Periode: Kabinet-Schermerhorn-Drees t/m Kabinet-Rutte-Verhagen Het CV van een bewindspersoon is bijgehouden tot zijn aantreden als minister. mr. drs. J.C. de Jager, Kabinet-Balkenende IV (demissionair) 2010, van 23 februari 2010 tot 14 oktober 2010 en kabinet-rutte-verhagen 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 Jan Cornelis (Jan Kees) is geboren in Kapelle (Zld.) op 10 februari Na het VWO behaalde hij in 1990 het Bachelor of Business Administration Nijenrode Universiteit voor Bedrijfskunde. Van studeerde hij bedrijfseconomie (cum laude) en sociologische economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1996 behaalde hij het doctoraal examen Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Jan Kees de Jager is in 1992 mede-oprichter en (algemeen) directeur van Spectra Vision BV en vanaf 1997 ook van ISM BV (Innovative Solutions in Media). Vanaf 2004 presenteren deze bedrijven zich onder de gemeenschappelijke naam ISM ecompany. Het bedrijf houdt zich bezig met e-business, webapplicaties, e-learning en technische software-architectuur. Tot 22 februari 2007, als hij staatssecretaris van Financiën. wordt in het vierde kabinet-balkenende, is hij algemeen directeur van ISM ecompany. Vanaf 23 februari 2010 is hij (demissionair) minister van Financiën in dat kabinet. Mr. drs. J.C. de Jager is op 14 oktober 2010 beëdigd tot minister van Financiën in het kabinet-rutte-verhagen. Jan Kees de Jager was onder meer lid van de stichtingsraad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA en lid van het dagelijks bestuur en penningmeester van het CDA. Daarnaast was hij voorzitter van de vereniging NGN (platform voor de ICT Professionals), lid van de Raad van Advies van de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen en lid van het Innovatieplatform. drs. W.J. Bos, Kabinet-Balkenende IV , van 22 februari 2007 tot 23 februari 2010 Wouter Jacob Bos werd geboren op 14 juli 1963 in Vlaardingen. Na het behalen van het diploma van het gymnasium was hij een jaar als vrijwilliger werkzaam bij het YMCA National Centre in Curdridge, Groot-Brittannië. Vanaf 1981 studeerde hij politicologie en vanaf 1982 ook economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij behaalde zijn doctoraal examen in beide studierichtingen in Aansluitend was Wouter Bos werkzaam bij Shell, tot 1990 als management consultant bij Shell Raffinaderij BV te Pernis, tot 1992 als beleidsadviseur bij Shell Nederland BV in Rotterdam en vervolgens tot 1993 als general affairs manager bij Shell Romania Exploration BV in Boekarest. Hij was daarna in Hongkong staff planning and development manager bij Shell Companies in Greater China. In 1996 werd hij consultant new markets bij Shell International Oil Products in Londen. Van 1998 tot 2000 was Wouter Bos voor de PvdA lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Van 24 maart 2000 tot 22 juli 2002 was hij staatssecretaris van Financiën in het tweede kabinet-kok. Van 2002 tot 2007 was hij opnieuw lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de PvdA-fractie. Op 22 februari 2007 werd drs. W.J. Bos benoemd tot vice-minister-president, minister van Financiën in het vierde kabinet-balkenende.

2 drs. G. Zalm, Kabinet-Balkenende III , van 7 juli 2006 tot 22 februari 2007; Kabinet-Balkenende II , van 27 mei 2003 tot 7 juli 2006; Kabinet-Kok II , van 3 augustus 1998 tot 22 juli 2002 en Kabinet-Kok I van , van 22 augustus 1994 tot 3 augustus 1998 Gerrit Zalm werd geboren op 6 mei 1952 in Enkhuizen. Na het behalen van het diploma HBS studeerde hij algemene economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (doctoraal examen 1975). In 1975 trad Gerrit Zalm in dienst van het ministerie van Financiën. Hij begon daar als medewerker bij het bureau Economische Aangelegenheden van de afdeling Begrotingsvoorbereiding. Vanaf 1977 was hij hoofd van dat bureau en vanaf 1978 hoofd van de gehele afdeling. In 1981 volgde de benoeming tot plaatsvervangend directeur Begrotingszaken, tevens hoofd van de afdeling Begrotingsvoorbereiding. In 1983 werd Gerrit Zalm plaatsvervangend directeur Algemene Economische Politiek op het ministerie van Economische Zaken en in 1985 directeur van dezelfde directie. Vanaf 1988 was hij werkzaam bij het Centraal Planbureau, eerst als onderdirecteur en sinds 1989 als directeur. Sinds 1990 was hij tevens bijzonder hoogleraar economische politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Drs. G. Zalm was van 22 augustus 1994 tot 22 juli 2002 minister van Financiën in het eerste en tweede kabinet-kok. In was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de fractie van de VVD. Op 27 mei 2003 werd hij benoemd tot minister van Financiën en tevens tot viceminister-president in het tweede kabinet-balkenende. Op 7 juli 2006 is Zalm opnieuw benoemd tot minister van Financiën en tevens tot vice-minister-president in het derde kabinet-balkenende. drs. J.F. Hoogervorst, Kabinet-Balkenende I , van 22 juli 2002 tot 27 mei 2003 Johannes Franciscus (Hans) Hoogervorst werd geboren op 19 april 1956 in Haarlem. Na het behalen van het diploma Atheneum studeerde hij geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal examen 1981). Daarna studeerde hij internationale betrekkingen aan de Johns Hopkins University te Washington, DC (Master of Arts 1983). Van 1983 tot 1986 was Hoogervorst werkzaam als 'banking officer' bij de National Bank of Washington. Vervolgens werkte hij van 1986 tot 1987 als beleidsmedewerker internationale monetaire zaken bij het ministerie van Financiën. Hij was vanaf 1988 beleidsmedewerker financiën bij de Tweede-Kamerfractie van de VVD. Van 1994 tot 1998 was Hans Hoogervorst lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Drs. J.F. Hoogervorst was sinds 3 augustus 1998 staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het tweede kabinet-kok. Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot minister van Financiën in het kabinet- Balkenende. W. Kok, Kabinet-Lubbers III , van 7 november 1989 tot 22 augustus 1994 Willem (Wim) Kok is geboren te Bergambacht op 29 september Hij behaalt de diploma's mulo en h.b.s. en studeert vervolgens aan het Nederlands opleidingsinstituut voor het buitenland: 'Nijenrode'. Na zijn militaire dienst is hij korte tijd werkzaam op een handelskantoor. In 1961 treedt Kok bij de bouwbond FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) in dienst als assistent internationaal medewerker. In 1965 wordt hij er economisch medewerker en in 1967 is hij secretaris van dezelfde bond. In 1969 wordt hij benoemd tot secretaris van het NVV (Nederlands Verbond van Vakverenigingen), waarvan hij in 1972 als vice-voorzitter deel uit maakt. Van 1973 tot 1985 is Kok voorzitter van het NVV en -na de fusie van het NVV met het NKV- van de FNV. Daarnaast is hij van 1979 tot 1982 verbonden aan het Europees Verbond van Vakverenigingen. Ook is hij tien jaar lang, van 1976 tot 1986, voorzitter van de FNV. Van 1986 tot 1989 en na de verkiezingen van 1994 en 1998, is Kok lid van de Tweede Kamer en voorzitter van de fractie van de PvdA. In 1989 wordt hij gekozen tot vice-voorzitter van de Socialistische

3 Internationale. Verder is Kok in deze periode vice-voorzitter van de SER, werknemersvoorzitter van de stichting van de arbeid, vice-voorzitter van de bankraad van De Nederlandsche Bank, gastdocent aan het 'Institute for Social Studies' en adviseur van de Europese Commissie. Vanaf 7 november 1989 is Kok viceminister-president en minister van Financiën in het derde kabinet-lubbers. dr. H.O.C.R. Ruding, Kabinet-Lubbers II , van 14 juli 1986 tot 7 november 1989 en Kabinet-Lubbers I , van 5 november 1982 tot 14 juli 1986 Herman Onno Christiaan Rudolf Ruding is geboren in Breda op 15 augustus Hij volgt het gymnasium en doet in 1964 doctoraal examen economie aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam. Hij promoveert cum laude (1969) op het proefschrift 'Naar één geïntegreerde Europese kapitaalmarkt?'. Na de militaire dienstplicht treedt hij in november 1965 in dienst van het ministerie van Financiën, op de directie Buitenlands Betalingsverkeer. Uiteindelijk is hij daar hoofd van de afdeling Internationale Monetaire Zaken. In 1971 stapt Ruding over naar de Amro Bank, waar hij in 1974 als directeur de leiding heeft over het directoraat Effectensyndicaten. Van 1977 tot en met 1980 is hij executive director van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington D.C. Hij volgt hier Lieftinck op. Op 1 januari 1981 wordt hij benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van de Amro Bank. Ruding wordt op 5 november 1982 benoemd tot minister van Financiën. Hij blijft dit twee kabinetten lang: kabinet-lubbers I ( ) en kabinet-lubbers II ( ). mr. A.P.J.M.M. van der Stee, Kabinet-Van Agt III, 1982, van 29 mei 1982 tot 4 november 1982 en Kabinet-Van Agt II , van 11 september 1981 tot 29 mei 1982 en van 4 maart 1980 tot 11 september 1981 Alphons Petrus Johannes Mathildus Maria van der Stee is geboren in Langeweg (N.B.) op 30 juli Hij volgt het gymnasium en doet in 1946 eindexamen. In 1956 slaagt hij voor het doctoraal examen rechten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Aan de universiteit is 'privaatrecht' zijn hoofdvak. In 1959 stapt Van der Stee in de politiek. Hij wordt lid van de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij gaat daarna in het dagelijks bestuur van de partij en van 1968 tot 1971 is hij partijvoorzitter. Later vertegenwoordigt hij de KVP in de Eerste Kamer. In het kabinet-biesheuvel is hij staatssecretaris van Financiën van 14 juli 1971 tot 12 maart Daarna maakt hij een aantal maanden deel uit van de KVP-fractie in de Tweede Kamer. Op 11 mei 1973 wordt van der Stee in het kabinet-den Uyl opnieuw staatssecretaris van Financiën. In ditzelfde kabinet wordt hij op 1 november 1973 benoemd als minister van Landbouw en Visserij. In het kabinet-van Agt wordt van der Stee op 19 december 1977 opnieuw benoemd als minister van Landbouw en Visserij. Hij vertegenwoordigt dan het CDA. Hij wordt daarnaast belast met de Antilliaanse Zaken. Van der Stee wordt benoemd tot minister van Financiën in het kabinet-van Agt I ( ). Hij treedt in 1980 aan na het vroegtijdig aftreden van Andriessen. Hij blijft minister van Financiën tijdens het kabinet-van Agt II ( ) en III (1982). Tijdens het kabinet-van Agt I is hij tevens belast met Koninkrijksaangelegenheden. Op 9 september 1999 overlijdt Van der Stee op 71-jarige leeftijd.

4 drs. G.M.V. van Aardenne, Kabinet-Van Agt I , van 22 februari 1980 tot 4 maart 1980 (a.i.) Gijsbert Michiel Vredenrijk van Aardenne is op 18 maart 1930 geboren in Rotterdam. In 1947 behaalt hij zijn diploma gymnasium en studeert vervolgens wis- en natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1957 is Van Aardenne werkzaam bij de Koninklijke Fabrieken Penn en Bauduin N.V. Hij is daar achtereenvolgens adjunct-directeur en directeur. In 1970 wordt Van Aardenne wethouder van Dordrecht. Hij is dan fractievoorzitter van de VVDfractie in de gemeenteraad. Ook is hij voorzitter van het gemeenteziekenhuis in Dordrecht en is hij verbonden aan de VVV als voorzitter van de provinciale VVV Zuid-Holland en Dordrecht. Daarnaast is hij onder andere bestuurslid van de Nationale Ziekenhuisraad (NZR). Van Aardenne wordt in 1971 lid van de Tweede Kamer. Hij heeft twee perioden zitting in de Tweede Kamer: van 18 februari 1971 tot en met 9 mei 1971 en van 3 augustus 1971 tot en met 18 december Van Aardenne wordt minister van Economische Zaken tijdens het kabinet-van Agt ( ). In een overlappende periode is hij ad interim minister van Financiën van 22 februari 1980 tot 4 maart Van Aardenne is overleden op 10 augustus mr. F.H.J.J. Andriessen, Kabinet-Van Agt I , van 19 december 1977 tot 22 februari 1980 Franciscus Henricus Johannes Joseph Andriessen is geboren in Utrecht op 2 april Na het gymnasium studeert hij rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1951 doet hij doctoraal examen en aansluitend gaat hij in militaire dienst. Op 1 april 1954 treedt Andriessen in dienst bij het Katholiek Instituut voor Volkshuisvesting. Hij blijft tot 24 maart 1972 aan dit instituut verbonden; uiteindelijk wordt hij er directeur. Van 2 juli 1958 tot 21 juni 1967 is hij lid van de Provinciale Staten van Utrecht. Op 23 februari 1967 wordt Andriessen lid van de Tweede Kamer. In eerste instantie is hij specialist in volkshuisvestingszaken. Na de verkiezingen van 1971 wordt hij op 22 december 1971 voorzitter van de KVP-fractie en hij blijft dit tot de vorming van het CDA, dat in 1977 is voortgekomen uit KVP, ARP en CHU. Andriessen wordt in 1977 benoemd tot minister van Financiën. Omdat hij vindt dat de begroting van 1981 te weinig solide is, treedt Andriessen in 1980 af. dr. W.F. Duisenberg, Kabinet-Den Uyl , van 11 mei 1973 tot 19 december 1977 Willem Frederik Duisenberg is geboren in Heerenveen op 9 juli Na het gymnasium studeert hij economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1961 studeert hij cum laude af met de specialisatie 'Internationale economische betrekkingen'. Vanaf juni 1961 is Duisenberg wetenschappelijk medewerker 1ste klasse aan de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. In 1965 promoveert hij op het proefschrift: 'Economische gevolgen van ontwapening'. Van januari 1966 tot maart 1969 is hij staflid van het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington D.C. Daaropvolgend wordt hij benoemd tot gewoon hoogleraar in de macro-economie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij aanvaardt in 1970 het hoogleraarschap met een oratie over 'Geïmporteerde inflatie'. Duisenberg wordt in 1973 benoemd tot minister van Financiën in het kabinet-den Uyl ( ). Duisenberg is van 8 juni 1977 tot 8 september 1977 en van 16 januari 1978 tot 27 juni 1978 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Van is hij vice-president directie Rabobank. Duisenberg is van 1981 tot 1 januari 1982 directeur van De Nederlandsche Bank en van 1 januari 1982 tot 1 juli 1997 is hij president van De

5 Nederlandsche Bank. Van 1 juli 1997 tot 1 juli 1998 is Duisenberg president van het Europese Monetair Instituut (E.M.I.). Op 1 juli 1998 wordt Duisenberg de eerste president van de Europese Centrale Bank (ECB). Hij bekleedt deze functie tot 1 november In 2005 is hij bemiddelaar tussen Dexia en gedupeerde beleggers. Op 31 juli 2005 overlijdt Duisenberg op 70-jarige leeftijd. mr. R.J. Nelissen, Kabinet-Biesheuvel , van 6 juli 1971 tot 11 mei 1973 Op 4 april 1931 is Roelof Johannus Nelissen geboren in Hoofdplaat (Z.Vl.). Na het gymnasium studeert Nelissen rechten aan de Rooms-Katholieke Universiteit in Nijmegen. Hij doet daar in 1956 doctoraal examen Nederlands recht (richting privaatrecht). In 1956 werkt Nelissen bij het Sociaal Fonds Bouwnijverheid in Amsterdam. Vanaf 1 december 1956 is hij werkzaam bij de Nederlands Katholieke Middenstandsbond te Den Haag en heeft hij er de functie van secretaris vanaf 1 juni Van 1960 tot 1962 is hij als secretaris verbonden aan het E.E.G.- comité van detailhandelsorganisaties in Brussel. Van 1963 tot 1970 is hij lid van de Tweede Kamer. Hij vertegenwoordigt daar de Katholieke Volkspartij (KVP). Hij is tweede vice-voorzitter van de fractie van de KVP en plaatsvervangend lid van de Raad van Europa en de Westeuropese Unie. Van 1970 tot 1971 is Nelissen minister van Economische Zaken. Nelissen wordt in 1971 benoemd tot vice-minister-president en minister van Financiën in het kabinet-biesheuvel ( ). Als vice-minister-president is Nelissen belast met de coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen. dr. H.J. Witteveen, Kabinet-De Jong , van 5 april 1967 tot 6 juli 1971 en Kabinet- Marijnen , van 24 juli 1963 tot 14 april 1965 Hendrikus Johannes Witteveen is geboren in Zeist op 12 juni Na het gymnasium studeert hij aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Na zijn doctoraal examen in 1946 wordt hij daar tot lector benoemd. Vanwege de belangstelling voor econometrie en voor economische politiek nodigt Prof. Tinbergen hem na de bevrijding van Nederland uit om mee te werken aan de opbouw van het Centraal Planbureau. In 1947 promoveert Witteveen op een proefschrift over loonhoogte en werkgelegenheid. Het jaar daarop volgt zijn benoeming tot hoogleraar. Van 1958 tot 1963 is Witteveen (VVD) lid van de Eerste Kamer. De verkiezingen van 1963 brengen hem voor een maand in de Tweede Kamer. Vanaf 24 juli 1963 tot 1965 is Witteveen minister van Financiën in het kabinet- Marijnen. Na de val van dit kabinet keert hij tot 1967 terug in de Tweede Kamer. Van 5 april 1967 tot 6 juli 1971 is Witteveen voor de tweede keer minister van Financiën. Dit keer in het kabinet-de Jong.

6 prof. Dr. J. Zijlstra, Kabinet-Zijlstra , van 22 november 1966 tot 5 april 1967; Kabinet- De Quay , van 19 mei 1959 tot 24 juli 1963 en Kabinet-Beel II , van 22 december 1958 tot 19 mei 1959 Jelle Zijlstra is geboren in Oosterbierum op 27 augustus Na de Christelijke mulo gaat Zijlstra naar de h.b.s. In 1937 schrijft Zijlstra zich in als student aan de Nederlandse Economische Hogeschool in Rotterdam. De dienstplicht (1939) en het onderduiken tijdens de Duitse bezetting vertragen zijn afstuderen. Zijlstra duikt onder omdat hij weigert de aan studenten opgelegde loyaliteitsverklaring te ondertekenen. In oktober 1945 haalt hij zijn doctoraal economie. Hij wordt assistent aan de Economische Hogeschool, in 1946 is hij daar hoofdassistent en in 1947 is hij er lector. In 1947 publiceert Zijlstra zijn eerste boek: 'Geleide economie'. In juli 1948 promoveert hij cum laude op het proefschrift 'De omloopsnelheid van het geld en haar betekenis voor de geldwaarde en het monetaire evenwicht'. Zijlstra aanvaardt in 1948 de benoeming tot hoogleraar theoretische economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft drie artikelen waarin hij kritiek geeft op een plan van de PvdA. Dit brengt hem, als lid van de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), in aanraking met de politiek. Hij wordt uitgenodigd voor de post van minister van Economische Zaken in het tweede kabinet-drees. Ook in het derde kabinet-drees blijft hij minister van Economische Zaken. Zijlstra is een paar maanden ad interim minister van Financiën tijdens het overgangskabinet-beel II ( ). Na de verkiezingen van 1959 aanvaardt hij het ambt als minister van Financiën in het kabinet-de Quay ( ). Van eind 1966 tot april 1967 was hij gedurende korte tijd minister-president en minister van Financiën in een tussenkabinet, waarna hij de leiding van De Nederlandsche Bank op zich nam ( ). Op 24 december 2001 overleed Jelle Zijlstra op 83-jarige leeftijd. dr. ir. A. Vondeling, Kabinet-Cals , van 14 april 1965 tot 22 november 1966 Anne Vondeling is geboren in Appelscha op 2 maart Na het behalen van zijn einddiploma h.b.s. studeert hij tot 1940 aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Van 1940 tot 1945 is Vondeling als landbouwkundig ingenieur verbonden aan de Provinciale Dienst van Friesland. Vondeling (PvdA) is lid van de Tweede Kamer van 1946 tot Van 1945 tot 1948 treedt hij op als directeur van een belastingadviesbureau. In 1948 promoveert Vondeling aan de Landbouwhogeschool op het proefschrift: 'De bedrijfsvergelijking in de landbouw'. Op 1 januari 1958 neemt Vondeling de portefeuille Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening over van dr. S.L. Mansholt. Dit is in het derde kabinet-drees ( ). Verder is hij van 1959 tot 1962 lid van de Raad van Europa. Van 1960 tot 1963 is Vondeling buitengewoon hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1959 tot 1965 keert hij terug naar de Tweede Kamer. In het kabinet-cals is Vondeling benoemd tot minister van Financiën en vice-minister-president van 14 april 1965 tot 22 november Op 22 november 1979 overlijdt Vondeling als gevolg van een auto-ongeluk in België.

7 H.J. Hofstra, Kabinet-Drees III , van 13 oktober 1956 tot 22 december 1958 Hendrik Jan Hofstra is geboren in Amsterdam op 28 september Na de vijfjarige h.b.s. wordt hij in 1922 aangewezen als kandidaat-surnumerair van de Directe Belastingen, Invoerrechten en Accijnzen. In 1926 slaagt hij voor het examen en wordt Hofstra er als surnumerair in dienst genomen. Van 1933 tot 1939 is Hofstra inspecteur op de afdeling Directe Belastingen van het ministerie van Financiën. Op eigen verzoek wordt hij per 16 november 1939 eervol uit deze functie ontslagen. Van 1939 tot 1945 is Hofstra belastingconsulent in Rotterdam. Van 1946 tot 1956 is hij directeur van de Centrale Arbeidersverzekeringsbank N.V. en van de N.V. de Centrale Algemene Verzekeringsmaatschappij. Hofstra (PvdA) is lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 20 november 1945 tot 3 juni Hofstra wordt vervolgens benoemd als minister van Financiën. Hij vervult zijn ambt van 13 oktober 1956 tot 22 december Hofstra overlijdt op 16 februari 1999 op 94-jarige leeftijd. J. van de Kieft, Kabinet-Drees II , van 2 september 1952 tot 13 oktober 1956 Johan van de Kieft is geboren in Amsterdam op 21 mei Na de 3-jarige h.b.s. krijgt van de Kieft privélessen in moderne talen, boekhouden en accountancy. In 1918 gaat van de Kieft voor een exportfirma naar Indië. Twee jaar later keert hij terug naar Nederland om in 1926 voor de exporthandel een reis te maken naar een aantal Aziatische landen. Van 1931 tot 1945 is hij werkzaam in de handel op een accountantskantoor in Amsterdam. Van 1945 tot 1949 is hij directeur van de N.V. 'De Arbeiderspers' in Amsterdam. Van 1945 tot 1952 is van de Kieft lid van de Eerste Kamer voor de PvdA. Van de Kieft is minister van Financiën tijdens het kabinet-drees III ( ). Van de Kieft is onderscheiden als Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw, Ridder in de orde van Oranje Nassau en grootofficier in het Legioen van Eer van Frankrijk. Op 22 augustus 1970 overlijdt Van de Kieft op 86-jarige leeftijd. prof. mr. P. Lieftinck, Kabinet-Drees II , van 15 maart 1951 tot 1 juli 1952; Kabinet- Drees-Van Schaik , van 7 augustus 1948 tot 15 maart 1951; Kabinet-Beel I , van 3 juli 1946 tot 7 augustus 1948 en Kabinet-Schermerhorn-Drees , van 24 juni 1945 tot 3 juli 1946 Pieter Lieftinck is op 30 september 1902 in Muiderberg geboren. Na het eindexamen h.b.s. en het staatsexamen studeert Lieftinck van 1921 tot 1927 rechten aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij bezoekt daarna de school voor 'Verlofsofficieren der Onbereden Artillerie' en wordt er beëdigd als reserveofficier. In 1930 gaat Lieftinck economie studeren in Engeland en de Verenigde Staten. In 1931 promoveert hij cum laude op het proefschrift 'Moderne structuurveranderingen in de industrie der Verenigde Staten'. Van 1932 tot 1934 werkt Lieftinck bij het ministerie van Economische Zaken. Uiteindelijk is hij daar secretaris van de Economische Raad. In 1934 wordt hij benoemd tot hoogleraar in de economie, met als specialisatie het geld-, krediet- en bankwezen en de handelspolitiek. Hij is dan hoogleraar aan de Economische Hogeschool in Rotterdam en directeur van het 'Nederlandsch Economisch Instituut'. In 1940 is hij secretaris van het college van curatoren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Lieftinck reserve-officier bij het 15de regiment artillerie. Hij is dan verbonden aan het Grondstoffenbureau van het ministerie van Defensie. Vanaf

8 mei 1940 is Lieftinck in opdracht van de opperbevelhebber belast met het secretariaat van de Commissie voor Oorlogsschade. Uit hoofde van deze functie organiseert hij de zogeheten 'Rhode-enquete'. Op 7 oktober 1940 wordt hij door de Duitse bezetter om politieke redenen gevangen genomen als 'Indische gijzelaar'. Hij verblijft achtereenvolgens in Buchenwalde, Haaren en St. Michielsgestel. In de zomer van 1943 wordt hij onvrijwillig uit gijzeling en in krijgsgevangenschap overgebracht. Hij verblijft dan achtereenvolgens in de kampen Schildberg, Lissa en Neubrandenburg. Uit dit laatste kamp wordt hij door de Russen bevrijd. In 1945 wordt Lieftinck als lid van de partij van de arbeid minister van Financiën in het kabinet-schermerhorn-drees ( ). Na zeven jaar ministerschap neemt Lieftinck -nog tijdens zijn ministerschap- ontslag in verband met een benoeming bij het Internationale Monetaire Fonds in New York. Op 9 juni 1989 overlijdt Lieftinck op 86-jarige leeftijd. dr. W. Drees, Kabinet-Drees I , van 1 juli 1952 tot 2 september 1952 (a.i.) Geboren in Amsterdam op 5 juli 1886 als Willem Drees. Na de h.b.s. en de Handelsschool werkt hij van 1903 tot 1906 bij de Twentsche Bank. Van is Drees stenograaf bij de Staten-Generaal. In 1904 wordt hij lid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP). Van 1910 tot 1931 is Drees voorzitter van de SDAP, afdeling Den Haag. Drees is in een overlappende periode gemeenteraadslid van Den Haag: van 1913 tot Hij is van 1919 tot 1931 wethouder van Sociale Zaken en tot 1933 is hij wethouder van Financiën en Openbare Werken. Daarnaast is hij van 1919 tot 1941 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland wordt hij in 1927 lid van het partijbestuur van de SDAP. In 1933 treedt hij als lid toe tot de Tweede Kamer. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij voorzitter van het 'Vaderlands Comité' en de 'Contactcommissie der Illegaliteit' en lid van het 'College van Vertrouwensmannen'. Ongeveer een jaar lang is Drees gijzelaar in het Duitse concentratiekamp Buchenwald. Na de oorlog is Drees een van de leiders van de Partij van de Arbeid. In juni 1945 is hij medeformateur en ondervoorzitter van het kabinet-schermerhorn. Hij is minister van Sociale Zaken in het kabinet-schermerhorn-drees en in het eerste kabinet-beel. Van 7 augustus 1948 tot 22 december 1958 is Drees minister-president en minister van Algemene Zaken in vier achtereenvolgende kabinetten die zijn naam dragen. Op 22 december 1958 wordt hij benoemd tot minister van Staat. Tijdens het kabinet-drees I is hij van 1 juli 1952 tot 2 september 1952 plaatsvervangend minister van Financiën. Hij neemt de functie over van de heer Lieftinck. Lieftinck aanvaardt tijdens dit kabinet een functie als 'special representative' van de wereldbank in Washington. Op 14 mei 1988 overlijdt Drees op 101-jarige leeftijd.