HET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau"

Transcriptie

1 HET COMETA-MODEL Het maken van beschrijvingen op (deel)collectieniveau David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse Erfgoedbibliotheek Vormingstraject 'Duurzaam Digitaal Beheren' Module 1 8 en 11 april 2013

2 IN DEZE PRESENTATIE Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is een (deel)collectie? Welke elementen vindt je in Cometa? Welke aanvullende standaarden gebruik je het best? Overeenkomsten met internationale standaarden? Hoe verzamel je gegevens? Hoe verwerk je die in een (online) toepassing? Welke collectieregisters bestaan er al? Praktijkvoorbeelden

3 WAAROM COMETA?

4 EEN BEETJE GESCHIEDENIS Werkgroep Collecties (binnen Prisma-traject) ADVN, Archiefbank Vlaanderen, CAG, CRKC, Erfgoedcel Leuven, Erfgoedcel Waasland, FARO, KADOC, PACKED, Resonant, Vlaamse Erfgoedbibliotheek, VVBAD Afstemmen aanpak, methoden, modellen Onderzoek huidige praktijk en internationale modellen Technische subwerkgroep FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek Gemeenschappelijk model voorstellen

5 EEN BEETJE GESCHIEDENIS /2012 Operationalisering van het model FARO, PACKED, Vlaamse Erfgoedbibliotheek Documenteren model Introductie in de cultureel-erfgoedsector Cometa (= Collectiemetadata)

6 EEN BEETJE GESCHIEDENIS > Vorming organiseren Concreet gebruik Cometa inventariseren Gebruikersgroep bijeenbrengen Ervaringen en best practices verzamelen Verbeterpunten identificeren Update voorbereiden Van model naar standaard?

7 WAT IS COMETA? Een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau Vertrekpunt, geen doel op zich Inhoudelijk model, geen technische standaard Bedoeld als best practice Een campagne Een brochure Een online informatiedossier Vormingsmomenten

8 DOEL VAN COMETA Promoten van beschrijven van collecties in de Vlaamse cultureel-erfgoedsector Op een gestandaardiseerde manier Doelgroepen Alle soorten erfgoedorganisaties Professionals en amateurs Houvast bieden bij in kaart brengen collecties Gegevensmodel Werkwijze Tools

9 UITGANGSPUNTEN VAN HET MODEL Efficiëntie Eenvormigheid bevorderen Hergebruik voor verschillende toepassingen Uitwisseling met andere organisaties Standaardisering Uitwisseling data via bestaande standaarden Voor tenminste de basisset Op basis van RSLP Collection Description Of ISAD(G), EAD, Dublin Core Brede toepasbaarheid Moet óók kunnen voorzien in specifieke behoeften

10 WAAROM COLLECTIE- BESCHRIJVINGEN MAKEN?

11 WAT IS EEN COLLECTIE? Gestructureerd geheel Van erfgoedobjecten of -data Waartussen een aanwijsbaar verband bestaat Thema Herkomst Materiaaltype Soort objecten Bewaarinstelling ( mode ) ( abdij van Tongerloo ) ( handgedrukte boeken ) ( landbouwwerktuigen ) ( museum M ) Mogelijk hybride Digitaal en fysiek, originelen en kopieën

12 ONDERVERDELING COLLECTIES Collectie Deelcollecties Altijd hiërarchisch (1:n) Moeder/Dochter of Super/Sub Synoniemen (in Cometa-context): (archief)bestand, fonds, (deel)verzameling Wat is een deelcollectie? Doel van beschrijving bepaalt segmentering, bijv. Onderzoek, reconstructie Herkomst Behoud, bewaring Materiaaltype Verzamelfocus, ontsluiting Thema

13 ONDERVERDELING COLLECTIES Verschillende tendensen per sector Archiefinstellingen Herkomstprincipe ( Archief van politicus X ) Bibliotheken Herkomst ( Bibliotheek van schrijver Y ) Materiaaltype ( Plannen en kaarten ) Musea Materiaaltype ( Prentencollectie ) Periode ( Romeinse tijd ) Thema ( Industriële vormgeving )

14 ONDERVERDELING COLLECTIES Gerelateerde collecties = Gedeelde herkomstgeschiedenis Thematische of materiële overeenkomsten Conclusie Wees pragmatisch en werk in de eerste plaats met de reeds bestaande segmentering Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

15 OPDRACHT Maak een schets van de stamboom van de (deel)collecties die je tegenkomt in je werkomgeving Deelcollecties van een fictieve erfgoedinstelling

16 WAAROM COLLECTIES BESCHRIJVEN? Beschrijven individuele objecten Niet altijd haalbaar Geeft geen informatie over groepen objecten en hun onderlinge relaties Geeft niet altijd het gewenste overzicht nodig voor beheer van en beleid rond collecties Collectiebeschrijvingen Informatie over (deel)collectie als geheel Omschrijving, materiaaltypes, omvang, trefwoorden, herkomst, collectiebeleid, bewaarplaats, etc

17 COLLECTIEBELEID EN -BEHEER 1 Weten wat er in huis is Inventarissen van individuele objecten zijn overweldigend Verband tussen objecten en onderdelen van de collectie wordt duidelijker (Gebrek aan) interne organisatie van de collectie komt aan het licht Heemkunde Vlaanderen

18 COLLECTIEBELEID EN -BEHEER 2 Ontwikkelen van specifiek beleid voor deelcollecties Prioriteiten stellen tussen deelcollecties Sterktes valoriseren, zwaktes ondervangen Kerncollectie identificeren Acquisitiebeleid hierop aanpassen Samenwerkingsmogelijkheden identificeren Onderlinge afspraken rond collectiebeleid en andere vormen van samenwerking Ontwikkelen van een sectorbeleid

19 VINDBAARHEID Collecties zonder objectbeschrijvingen ontsluiten Ontdekbaarheid van (deel)collecties verhogen Zoeken van bepaalde types collecties Versus bepaalde types objecten Atypische collecties vinden Bijv. taxidermische collectie in een bibliotheek Overkoepelend collectieregister wordt mogelijk Zoeken naar collecties over instellingen heen

20 CONTEXTUALISERING Samenhang, belang, relevantie van groep objecten duidelijk maken Koppeling van objectbeschrijvingen via collectiebeschrijvingen Toon info over de collectie waarin dit object zich bevindt Toon (andere) objecten uit de collectie Samenhang tussen (deel)collecties duidelijk maken

21 HOE ZIET COMETA ERUIT?

22 GEBRUIKSNIVEAUS 1. Staalkaart Gegevens die mogelijk interessant zijn in collectiebeschrijvingen 2. Gemeenschappelijk model Gestandaardiseerde elementen Uitwisseling en hergebruik van informatie 3. Hulpmiddel voor aggregatie Uitwisseling van data Gebaseerd op RSLP Collection Description Correspondentie met ISAD(G) en EAD Toenemende standaardisering

23 Detailniveau DE TRAPPEN VAN HET MODEL Veel detail Minder uitwisselbaar Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid

24 Detailniveau DE TRAPPEN VAN HET MODEL Veel detail Minder uitwisselbaar Weinig detail Meer uitwisselbaar Uitwisselbaarheid

25 BASIS, PLUS, EXTRA Cometa Basis Minimale gegevensset Publieke ontsluiting van erfgoedcollecties Maximale uitwisselbaarheid Via internationale standaarden Cometa Plus Uitgebreide gegevensset Beheersfuncties en beleidsontwikkeling Uitwisselbaar binnen Vlaanderen O.a. voor Cijferboek Cultureel-erfgoed

26 BASIS, PLUS, EXTRA Cometa Extra Aanvullende gegevens Instellings- of subsectorspecifiek Geen of beperkte uitwisseling Onderlinge afspraken noodzakelijk Collectie langspeelplaten, Bibliotheca Wasiana vzw Sint-Niklaas Vlaamse Erfgoedbibliotheek Fotografie: Stefan Tavernier

27 SECTIES 1. Algemeen 2. Agenten 3. Relaties 4. Inhoud 5. Collectiebeleid 6. Ontsluiting 7. Rechten 8. Behoud en beheer Collectie Ernest Closson ( ) Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool Vlaamse Erfgoedbibliotheek - Fotografie: Stefan Tavernier

28 ELEMENTEN SECTIE 1-2 Sectie Cometa Basis Cometa Plus 1. Algemeen Naam Identificatienummer Collectietype Beschrijving Beheerhistoriek (Provenance) Materialen Taal Verzamelperiode Ouderdom Opmerkingen Locatie Eigendom 2. Agenten Eigenaar Beheerder Collectievormer

29 ELEMENTEN SECTIE 3-4 Sectie Cometa Basis Cometa Plus 3. Relaties Supercollectie Subcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicatie 4. Inhoud Concept Object Naam Plaats Periode 5. Collectiebeleid Acquisitiestatus Onderdeel kerncollectie? Collectiebeleidsplan? Samenvatting collectiebeleid

30 ELEMENTEN SECTIE 6-7 Sectie Cometa Basis Cometa Plus 6. Ontsluiting Registratiesysteem Registratiegraad Digitaliseringgraad Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten 7. Rechten Regime Rechthebbenden 8. Behoud en beheer Passieve conservatie (preservering) Actieve conservatie & restauratie Digitaal depot

31 Geregistreerd/ Beschreven Online beschreven Offline beschreven Digitaal/ Gedigitaliseerd Offline toegankelijk Online toegankelijk In digitaal depot Te behandelen fysieke objecten Reeds behandelde fysieke objecten GEGEVENS PER MATERIAALTYPE Cometa Basis: Alleen omvang Cometa Plus: Ook ontsluiting, digitalisering, behoud Voorbeeld voor een audiovisuele collectie Materiaaltype Omvang Ontsluiting Digitalisering Behoud Filmopnames (diverse formaten) Filmrollen/-banden, andere dragers Video-opnames (diverse formaten) Videobanden, andere dragers Muziek-/ geluidsopnames # uur % % % % % % % % % # exemplaren % % % % % % % % % # uur % % % % % % % % % # exemplaren % % % % % % % % % # uur % % % % % % % % 31 %

32 OPDRACHT Vul voor een (deel)collectie in je werkomgeving het Cometa-enquêteformulier in

33 SECTIE 1: ALGEMEEN Identificatie en beschrijvende gegevens van de collectie Elementen: Naam Hulptabel Agent Identificatienummer Tekst, bijv. ISIL Collectietype Cometa-lijst Beschrijving Tekst Beheerhistoriek (Provenance) Tekst Materialen Tabel Taal Lijst, bijv. ISO 639 Verzamelperiode Jaartal Ouderdom Jaartal Opmerkingen Tekst Locatie Hulptabel Locatie Eigendom Cometa-lijst

34 SECTIE 2: AGENTEN Bij de collectie betrokken personen en organisaties Elementen: Eigenaar Beheerder Hulptabel Agent Collectievormer

35 SECTIE 3: RELATIES Samenhang met andere collecties Elementen: Moedercollectie Deelcollectie Gerelateerde collectie Gerelateerde publicaties Tekst (Naam, ID) of Link Tekst

36 SECTIE 4: INHOUD Inhoudelijke trefwoorden Elementen Concept abstract begrip Object naam specifiek ding Naam persoon of organisatie Plaats geografische locatie Tijd tijdstip of periode Lijst, bijv. AAT-NED, UDC Tekst Lijst, bijv. ODIS, RKD Lijst, bijv. TGN, NIS Lijst, bijv. AAT-NED

37 SECTIE 5: COLLECTIEBELEID Ontwikkeling van de collectie Elementen: Acquisitiebeleid Acquisitiemethode Cometa-lijsten Kerncollectie? Collectiebeleidsplan Samenvatting collectiebeleid Tekst

38 SECTIE 6: ONTSLUITING Raadpleging van de collectie Elementen: Registratiesysteem Raadpleegbaarheid fysieke objecten Raadpleegbaarheid digitale objecten Registratiegraad % Digitaliseringsgraad % Hulptabel Systeem Cometa-lijsten Cometa-lijst Link

39 SECTIE 7: RECHTEN Intellectueel eigendom Elementen: Regime Rechthebbenden gekend/achterhaalbaar % Cometa-lijst

40 SECTIE 8: BEHOUD EN BEHEER Conservering en preservering Elementen: Passieve conservering Cometa-lijst Te behandelen objecten % Reeds behandelde objecten % Digitaal depot %

41 HULPTABELLEN EN RELATIES

42 HULPTABEL: LOCATIE De (fysieke of digitale) bewaarplaats van de collectie Elementen: Locatienaam Postadres Postcode Land bijv. ISO 3166 URL Beheerder Hulptabel Agent Toegangsvoorwaarden Zie ook

43 HULPTABEL: AGENT Gerelateerde personen en organisaties Elementen Naam Identificatienummer Rol Organisatie Telefoonnummer bijv. E.123 Faxnummer bijv. E.123 adres bijv. E.123 Biografie/Geschiedenis Zie ook

44 HULPTABEL: SYSTEEM Registratiesysteem Elementen: Systeemnaam Publieke raadpleegbaarheid Cometa-lijst URL Toelichting Type systeem Cometa-lijst Herkomst systeem Cometa-lijst Standaarden

45 ELEMENTEN WERKWIJZE Leg vast welke elementen je gebruikt Basis, Plus, Extra Wat wel, wat niet Leg vast hoe je ze gebruikt Invoerregels Eigen lijsten Gebruik standaarden Standaardterminologieën Standaardcodes Raadpleeg CEST!

46 ELEMENTEN INTERNATIONALE STANDAARDEN Uitgangspunt Cometa Basis = uitwisselbaar via bestaande internationale standaarden Cross-walks beschikbaar voor RSLP-Collection Description Archief, Museum, Bibliotheek (UK) Basis voor Cometa ISAD(G) & EAD Archief Dublin Core Sectoroverschrijdend Tip: Kies je internationale standaard en breidt die uit met de bijkomende Cometa-elementen

47 AANVULLENDE STANDAARDEN

48 CEST Cultureel ErfgoedStandaarden Toolbox Overzicht van standaarden voor digitaal erfgoed Standaard = Erkende afspraken, specificaties, criteria Over een product, dienst of methode Aangevuld met praktijkmaterialen Voortdurend in ontwikkeling

49

50 CEST PRAKTIJK CEST Praktijk: Ik wil collecties inventariseren digitaliseren bewaren toegankelijk maken Vormingstraject PACKED / FARO in 2013 Welke standaarden, handleidingen, modeldocumenten, evaluatietools, case studies gebruik ik dan best?

51 CEST PRAKTIJK

52 CEST COMETA

53 DEN Digitaal Erfgoed Nederland Hoe goed digitaliseren? Set van minimale eisen voor digitalisering van erfgoed Goed beschrijven goed digitaliseren

54

55 HOE BEGIN JE AAN HET BESCHRIJVEN VAN (DEEL)COLLECTIES?

56 1. MAAK EEN PLAN Objectieven Mensen en middelen Doelpubliek Breed publiek? Onderzoekers? Erfgoedbeheerders? Beleidsmakers? Detailniveau Volledigheid Herbruikbaarheid Diepgang Tijdsinvestering Actualiteitswaarde Nu of later?

57 2. KIES EEN MODEL Gebruik Cometa Welke elementen gebruik je? Welke voeg je toe? (= Cometa Extra) Kies je standaardterminologie Zie CEST en DEN voor bronnen Documenteer je schema Wat wel / niet / toegevoegd? Interpretatiemarge

58

59 3. REGEL OPSLAG EN TERBESCHIKKINGSTELLING Gestructureerd formaat Spreadsheet, databank Ga online indien mogelijk Toegangsrechten Integreer met andere gegevens en systemen Objectregistratie CollectiveAccess, Brocade, LIBIS, Adlib Dossiers, Bibliotheca Wasiana vzw Sint-Niklaas Vlaamse Erfgoedbibliotheek Fotografie: Stefan Tavernier

60 COLLECTIVE ACCESS Webtoepassing voor ontsluiten en beheren van collecties Open source-software Installatieprofielen FARO geschikt voor Cometa Integratie van collectie- en objectregistratie Schermafdruk CollectiveAccess Providence Catalogiseer- en databeheermodule

61 4. VERZAMEL DE GEGEVENS Systematische aanpak Welke instellingen? Welke (deel)collecties? Via een formulier Sjabloon op Hergebruik bestaande gegevens Uit de eigen instelling(en) Uit bestaande collectieregisters Strategie voor actualisering Peildatum

62 VOORBEELD SJABLOON ENQUÊTE

63 HERGEBRUIK GEGEVENS Vlaamse Collectieregisters Archiefbank Vlaanderen Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek Muziekbank Vlaanderen Resonant Verborgen schatten. Repertorium van lokale erfgoedhouders in de provincie Antwerpen Provincie Antwerpen / Heemkunde Gouw Antwerpen

64 COLLECTIEBESCHRIJVINGEN IN DE PRAKTIJK

65

66 COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN Insteek: Type collectie ( bibliotheek ) 2006/2007: Project Collecties Online VVBAD, Erfgoedbibliotheken Vlaanderen Voor het eerst gestandaardiseerde kwalitatieve en kwantitatieve informatie over (deel)collecties van erfgoedbibliotheken Opgenomen in Vlabidoc (VVBAD) Gebaseerd op RSLP-Collection Description 2010 Verbeterde ontsluiting via afzonderlijke website Op basis van Drupal

67 COLLECTIEWIJZER ERFGOEDBIBLIOTHEKEN 2011/12 Herformatering records op basis van Cometa Nog niet Cometa compliant Integratie met STCV- en Abraham-databank Objectregistratie Cometa (Plus) implementeren Update op basis van Traject collectiebeleid partnerbibliotheken Vlaamse Erfgoedbibliotheek Sectorbevraging (?)

68 AFBAKENING SCOPE VAN HET REGISTER Definitie van erfgoedbibliotheekcollectie Criteria Een erfgoedbibliotheekcollectie is een verzameling cultureel en/of wetenschappelijk documentair patrimonium van geschreven en gedrukte publicaties (handschriften, boeken en periodieken), gedigitaliseerde en elektronische publicaties en publicaties op andere dragers van regionaal, nationaal of internationaal belang en die met de intentie van een lange-termijnbewaring wordt beheerd (eventueel aangevuld) en (in mindere of meerdere mate) wordt beschikbaar gesteld. Vormelijk Inhoudelijk

69 CRITERIA VOOR INCLUSIE Vormelijk De collectie is fysiek en/of bibliografisch te scheiden van de algemene bibliotheekcollectie Inhoudelijk Manuscripten en historische fondsen tot 1830 = altijd erfgoedcollectie Collecties van na 1830 Erkend als een belangrijke bron Begrenst onderwerpsveld Zo volledig mogelijk

70 CRITERIA VOOR EXCLUSIE Collecties van knipsels, efemera en documentair en/of archivalisch materiaal Utilitaire collecties (zoals vakbibliotheek museum) Algemene collecties (bijv. openbare bibliotheek) Collecties die niet kunnen worden afgescheiden van de algemene bibliotheekcollectie Zeer kleine collecties Privé-collecties

71 COLLECTIEWIJZER RSLP-CD COMETA

72 COLLECTIEWIJZER RSLP-CD COMETA

73

74 INHOUD 174 instellingen Bevraagd via papieren enquête Feedback wisselend van kwaliteit 288 collectiebeschrijvingen Van zeer globaal tot vrij granulair Inhoud velden niet altijd even eenvormig Onderscheid deelcollecties wisselt per instelling Herkomst, Materiaaltype, Thema Omvang (aantallen) eerder indicatief

75

76

77

78

79

80 Insteek: Collectiebewarende instellingen ( Heemkundige kringen provincie Antwerpen) Eén beschrijving per organisatie Contactgegevens Documenttypes Uitgebreide beschrijving (lopende tekst) Enquêteformulier per organisatie Meer gedetailleerde gegevens

81

82

83

84 MUZIEKBANK VLAANDEREN Insteek: Thematisch ( muziek ) Beschrijving van bestanden Archieven en collecties Momenteel 368 (conversie oude databank nog lopend) Beperkt aangevuld met beschrijving objecten Topstukken of bijzondere stukken uit een bestand Standaarden: ISAD(G) en Cometa Cometa is volledig geïmplementeerd Uitwisseling met Archiefbank Vlaanderen in ontwikkeling Systeem CollectiveAccess (databank) Drupal (website)

85

86

87

88

89 ARCHIEFBANK VLAANDEREN Online databank sinds 2005 Vlaamse private archiefbestanden en collecties Doel Hulpmiddel voor onderzoekers en geïnteresseerden Overzicht van bewaarde Vlaamse erfgoed Stimuleren van archival awareness Volumes (2011) 7844 archieffiches 2554 bewaarplaatsen 380 invoerders

90 ARCHIEFBANK VLAANDEREN Standaarden ISAD(G): Archiefbestand / Collectie ISAAR: Archiefvormers / Verzamelaars ISDIAH: Bewaarplaats Cometa Archiefbank-velden = Cometa Basis + enkele Cometa Plus-velden Invoer Door bewaarder (begeleiding, handleiding) Door medewerker Archiefbank

91 CASE HEEMKUNDIGE KRINGEN Project i.s.m. Heemkunde Gouw Antwerpen en Provincie Antwerpen (2005) Heterogene collecties Archieven Documenten opgemaakt en ontvangen door een persoon of organisatie bij het uitvoeren van zijn taken of activiteiten Collecties Documenten of voorwerpen (vaak rond een thema) doelbewust verzameld door iemand

92 HETEROGENE COLLECTIES Heemkring bewaart Bidprentjesverzameling Vlaggen Geschonken archief familie X Geschonken archief fanfare Y In bewaring gegeven archief brouwerij Z Prentencollectie Tijdschriften Knipselcollectie Museum bewaart Museale objecten Archieven van kunstenaars

93 REGISTRATIEMETHODE Eén (archief)fiche per heemkring Inhoudsbeschrijving opgedeeld: Bibliotheek Archieven Genealogisch materiaal Iconografisch materiaal Pers Andere

94 Identificatienr 1.11 Locatie 1.01 Naam 1.09 Ouderdom 1.03 Collectietype 1.06 Materialen

95 Beschrijving

96 Beschrijving

97 ERVARINGEN Gevolg één fiche: verborgen collecties Waardevolle en omvangrijke archieven en deelcollecties niet afzonderlijk zichtbaar Sinds 2011: functionaliteit om collecties en deelcollecties te onderscheiden fonds collectie archief virtuele collectie deelcollectie deelarchief

98 ERVARINGEN fonds Voordelen Verwantschap duidelijk Rijkdom zichtbaar Extra context per onderdeel Moeilijkheid Wanneer deelcollectie maken? collectie archief deelcollectie deelarchief virtuele collectie

99 ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN Provincie West-Vlaanderen Erfgoeddatabank en -website met registratie op (deel)collectieniveau Uitbreiding van AdLib Enterprise 7 Stad Antwerpen / Universiteit Antwerpen Uitbreiding bibliotheekcatalogus met (deel)collectiebeschrijvingen Nieuwe module binnen de Anet Brocade-software

100 ANDERE COMETA-INITIATIEVEN IN VLAANDEREN Erfgoedcel CO7 (zuidelijke Westhoek) Inventarisering lokale erfgoedcollecties ter Voorbereiding regionaal erfgoeddepot Overleg Cultuur regio Kortrijk In kaart brengen lokale archeologische vondstenensembles Universiteitsbibliotheek Leuven Beschrijven erfgoedcollecties Opname in het LIBIS-bibliotheeksysteem

101 MEER INFORMATIE

102 BROCHURE

103 Inleidende brochure Waarom zou je op collectieniveau beschrijven? Wat is een (deel)collectie? Wat is Cometa? Hoe begin je aan het beschijven van (deel)collecties? Details van de elementen van het model Duidelijke omschrijving Bijkomende standaarden (bijv. terminologiebronnen)

104 Sjablonen Vragenlijst (ODT + DOC) Correspondentietabel met internationale standaarden (EAD, RSLP-DC, ISAD(G), DC) Links en achtergrondinformatie Contactgegevens Vragen Feedback

105 Dit document wordt ter beschikking gesteld onder Creative Commons-licentie Naamsvermelding-NietCom mercieel-gelijkdelen 2.0 België (CC BY-NC-SA 2.0) <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/be/deed.nl> met als bijkomende bepaling dat de afbeeldingen met een copyrightvermelding niet voor afgeleide werken of andere doeleinden mogen worden gebruikt zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbenden. Dit document bouwt voort op een presentatie van 31 januari 2012 en bevat bijdragen van Henk Vanstappen (PACKED), Bart De Nil (FARO) en Katrien Weyns (Archiefbank).

106 OVER DE VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

107 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Openbare Bibliotheek Brugge Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience (Antwerpen) Universiteitsbibliotheek Antwerpen Provinciale Bibliotheek Limburg (Hasselt) Universiteitsbibliotheek Gent Universiteitsbibliotheek Leuven

108 VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK Netwerk van erfgoedbibliotheken Opgericht in 2008 op vraag Vlaamse overheid Vanuit de samenwerking tussen de partnerbibliotheken zorgen voor Zichtbare erfgoedbibliotheeksector Expertiseontwikkeling en -deling Collectiebeleid Duurzame bewaring Bibliografische ontsluiting Digitale collecties Publiekswerking

109

110

111

112

113

114 CONTACT

COLLECTIES CONSISTENT IN KAART BRENGEN

COLLECTIES CONSISTENT IN KAART BRENGEN COLLECTIES CONSISTENT IN KAART BRENGEN David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Vlaamse Erfgoedbibliotheek Informatie aan Zee 2011-09-15 IN DEZE PRESENTATIE Waarom Cometa? Waarom beschrijven

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau David Coppoolse, Bart De Nil, Henk Vanstappen

een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau David Coppoolse, Bart De Nil, Henk Vanstappen een model voor het maken van beschrijvingen op collectieniveau David Coppoolse, Bart De Nil, Henk Vanstappen foto omslag: Collectie Ernest Closson (1870-1950), Conservatorium Brussel - Erasmushogeschool

Nadere informatie

COMETA IN DE PRAKTIJK

COMETA IN DE PRAKTIJK COMETA IN DE PRAKTIJK Informatie aan Zee 12 september 2013 Jessy Clynckemaillie (CO7) David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek) Tijs De Schacht (Overleg Cultuur regio Kortrijk) Katrien Weyns (Archiefbank)

Nadere informatie

COMETA. DE ELEMENTEN VAN HET MODEL DAVID COPPOOLSE, BART DE NIL, HENK VANSTAPPEN

COMETA. DE ELEMENTEN VAN HET MODEL DAVID COPPOOLSE, BART DE NIL, HENK VANSTAPPEN COMETA. DE ELEMENTEN VAN HET MODEL DAVID COPPOOLSE, BART DE NIL, HENK VANSTAPPEN WAT IS COMETA? Cometa staat voor collectiemetadata, gegevens over collecties. Het is een model voor het maken van gestructureerde

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek

Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek Flandrica.be De virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek David Coppoolse Stafmedewerker ontsluiting en digitalisering Conferentie Europa en de digitale ontsluiting van cultureel erfgoed 2011 01 19 Onderwerpen

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt

en EAD implementatie Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden EAD implementatie Het CRVa vraagt Samantha Castano MA, Projectmedewerker Vormgevingsarchieven / CRVa bij het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag. Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) Verkenning mogelijkheden

Nadere informatie

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience)

Samenwerken rond collecties Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw Voorbeelden uit de praktijk Centraal in werking

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III.

Synergieën zoeken. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw. A. Netwerk van erfgoedbibliotheken I. ORGANISATIE. II. PROJECTEN III. VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK vzw Synergieën zoeken I. ORGANISATIE II. PROJECTEN III. DO s AND DON Ts 30.05.11 - Genk Eva Wuyts I. ORGANISATIE A. Netwerk van erfgoedbibliotheken A. Netwerk B. Missie C. Doelstellingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

OUD IS IN. 12 september 2013

OUD IS IN. 12 september 2013 OUD IS IN 12 september 2013 David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Marleen Vandenreyt Provinciale Bibliotheek Limburg Welkom 2 In deze presentatie Realisering Flandrica.be 2011-2012 Ervaringen van

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen vzw

Archiefbank Vlaanderen vzw Archiefbank Vlaanderen vzw Online databank van private archieven DE GEGEVENSINVOER IN 2015 1. Cijfers a. Algemeen In 2015 was er een toename van 676 archiefsteekkaarten in de databank: van 11.584 naar

Nadere informatie

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa

CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa CRVa: werk in uitvoering Samantha Castano, projectmedewerker CRVa Centraal Register Vormgevingsarchieven Het Centraal Register Vormgevingsarchieven (CRVa) is een onderzoeksinstrument dat zowel externe

Nadere informatie

Dienstverlening roerend religieus erfgoed

Dienstverlening roerend religieus erfgoed Dienstverlening roerend religieus erfgoed Voor wie? Het CRKC expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt een specifieke dienstverlening voor roerend religieus erfgoed van de erkende erediensten. Het

Nadere informatie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie

Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Cultureel Erfgoed Cultureel erfgoed = roerend en immaterieel erfgoed = Cultuur => Gemeenschapsmaterie Onroerend erfgoed = monumenten, landschappen, archeologie = Grondgebonden => Gewestmaterie 2 3 Cultureel-erfgoeddecreet

Nadere informatie

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw)

CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN. Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) CEST-RICHTLIJNEN INVENTARISEREN Bert Lemmens & Henk Vanstappen (PACKED vzw) INHOUD business case van registreren standaarden? tools? WAAROM REGISTREREN? collectie vindbaar maken collectie beheren data

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen

TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen TERf Dataprofiel voor Archeologisch Vindplaatsen Auteur: Bert Lemmens Date: 2012-04-27 Subject: Version Date Changes Author 0.1 2012-03-09 Start document Bert Lemmens 0.2 2012-03-13 Versie 1 Bert Lemmens

Nadere informatie

Op schattenjacht Archiefbank Vlaanderen en het lokale erfgoed in de provincie Antwerpen

Op schattenjacht Archiefbank Vlaanderen en het lokale erfgoed in de provincie Antwerpen INFO@ARCHIEFBANK.BE Op schattenjacht Archiefbank Vlaanderen en het lokale erfgoed in de provincie Antwerpen Dr. GODFRIED KWANTEN KADOC-KULeuven 1. Lokale erfgoedbeheerders en hun verborgen schatten Lokale

Nadere informatie

De KU Leuven vroeg een oplossing voor het bewaren op lange termijn van de vergaderdocumenten van de belangrijkste raden van de universiteit

De KU Leuven vroeg een oplossing voor het bewaren op lange termijn van de vergaderdocumenten van de belangrijkste raden van de universiteit Digitaal archiveren van vergaderdocumenten Vraag naar digitale archivering De KU Leuven vroeg een oplossing voor het bewaren op lange termijn van de vergaderdocumenten van de belangrijkste raden van de

Nadere informatie

digitalisering van bibliotheekerfgoed

digitalisering van bibliotheekerfgoed Wat kost de digitalisering van ons bibliotheekerfgoed? David Coppoolse, Vlaamse Erfgoedbibliotheek In het regeerakkoord 2009-2014 kondigde de Vlaamse regering aan een inhaalbeweging te willen doen voor

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen

Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Een moderne dienstverlening voor musea en erfgoedinstellingen Wat is Heron? Heron of Heritage Online staat voor: Een moderne softwaretoepassing voor het beheren, duurzaam bewaren en ontsluiten van al uw

Nadere informatie

Bronnen voor de toekomst

Bronnen voor de toekomst Bronnen voor de toekomst Strategieën om archieven en collecties eeuwig te bewaren Bronnen aan het woord Ze schrijven geschiedenis wordt wel eens geroepen als een voetbalclub een belangrijke wedstrijd wint.

Nadere informatie

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent

Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid. Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent Voorstudie CAHF-beleid omtrent digitale duurzaamheid Bert Lemmens PACKED vzw 17 september 2013 S.M.A.K. Gent DIGITALISERING digitale communicatie > publiek # doelgroepen # kanalen # presentatievormen DIGITALISERING

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

Lokale erfgoedinstellingen

Lokale erfgoedinstellingen 1. Inleiding 1. Inleiding Lokale erfgoedinstellingen = actief op diverse terreinen = waardevol erfgoed = waardevol documentair erfgoed = bewaring = gebruikt in de werking = ter beschikking gesteld van

Nadere informatie

Inventariseren voor heemkringen en erfgoedverenigingen

Inventariseren voor heemkringen en erfgoedverenigingen 1. Inleiding Inventariseren voor heemkringen en erfgoedverenigingen Roland Doclo, GXP Consulting GCV ICOM (The International Council of Museums) onderscheidt vier opdrachten waarbij de collectie centraal

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen

CRPA Nieuwe Stijl. Door Marieke Kroonen CRPA Nieuwe Stijl Door Marieke Kroonen Vandaag Het oude CRPA Waarom een CRPA Nieuwe Stijl? Voorbeeld: National Register of Archives Project CRPA Nieuwe Stijl Het oude CRPA Centraal Register van Particuliere

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010

Publicatie erfgoedstandaarden. 17 februari 2010 Publicatie erfgoedstandaarden 17 februari 2010 inhoud use cases doelstellingen deliverables projectorganisatie use cases use case_1 Religie en kolonisatie: Congo 2010 transcripties geluidsopnamen geografische

Nadere informatie

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis

Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Beeldende kunst archieven RKD / Nederlands instituut voor Kunstgeschiedenis Rijksmuseum Amsterdam Najaarsbijeenkomst SNAAI 25 november 2013 Ramses van Bragt, archivaris RKD Inhoud Korte introductie RKD

Nadere informatie

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum

Universiteit Gent. De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Universiteit Gent De integratie van de verspreide collecties (en het Universiteitsarchief) tot één Universiteitsmuseum Musea aan de UGent? 7 musea faculteiten verborgen beheer: vakspecialist 1817: UGent

Nadere informatie

Aan de slag met ODIS! Een kennismaking met de databank

Aan de slag met ODIS! Een kennismaking met de databank Aan de slag met ODIS! Een kennismaking met de databank Workshop ODIS Ontmoetingsdag Antwerpen, desingel / CVAa VAi, 10 juni 2016 Inhoud 1. Wat is ODIS? 2. Het datamodel 3. Internationalisering 4. Interconnectiviteit

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020

Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Acquisitiebeleidsplan Noord-Hollands Archief 2015-2020 Maart 2015 Het Noord-Hollands Archief wil fungeren als het geheugen van de provincie Noord-Holland en de aangesloten gemeenten in Kennemerland en

Nadere informatie

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen

Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Erfgoedinzicht: een erfgoednetwerk in Oost- en West-Vlaanderen Elien Doesselaere en Livia Snauwaert 26 februari 2016 1. Erfgoedinzicht anno 2016 2. Interprovinciaal netwerk 3. In den beginne 4. Meerwaarde

Nadere informatie

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014

Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Netwerk Digitaal Erfgoed / Werkgroep Monitoring Vragenlijst aan NDE-projecten 2013/2014 Deze vragenlijst dient om een totaalbeeld te krijgen van de resultaten van de projecten die in 2013/2014 gefinancierd

Nadere informatie

Invoerdersdag. 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief

Invoerdersdag. 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief Invoerdersdag 12 juni 2015 Gent, Liberaal Archief Welkom Jan De Maeyer Toelichting bij het jaarverslag 2014 Peter Heyrman ODIS kerncijfers Jaar Totaal volume 31/12 OPAC volume 31/12 Nieuwe records Bezoeken

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi...

Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Een vragenlijst voor archiefinstellingen die willen bijdragen aan het Archi... Het Archieven Portaal Europa is een publicatie en aggregatie platform voor Europese archiefinstellingen, ontwikkeld door het

Nadere informatie

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data

Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data Antwerpen opent zijn digitale kluizen: stedelijke archieven, bibliotheken en musea gaan open data 09.06.2016 Trefdag Informatie Vlaanderen ICC Gent Sessie 15A Iris Kockelbergh, directeur Museum Plantin-Moretus

Nadere informatie

Van Acquisitie tot Zorg

Van Acquisitie tot Zorg Dossier Eva Wuyts 1 Van Acquisitie tot Zorg Y Samen werken aan een toekomst voor Tot voor kort werden bibliotheken met historisch belangrijke bewaarcollecties in Vlaanderen niet als een afzonderlijke sector

Nadere informatie

Regionale samenwerking

Regionale samenwerking Regionale samenwerking Samen werk, samen sterk Brecht, 9 mei 2007 Gregory Vercauteren (Heemkunde Vlaanderen vzw) en Inge Geysen (provinciebestuur Antwerpen) Inhoud 1) Voorwaarden van samenwerking 2) Terreinen

Nadere informatie

Projectsubsidies cultureel erfgoed

Projectsubsidies cultureel erfgoed Projectsubsidies cultureel tweede ronde 2014 Aanvrager Titel Korte omschrijving Universiteit Antwerpen Studiecollecties: een uitdagende context binnen universiteiten en musea Dit project wil een denkkader

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

Beschrijven van archieven en erfgoed met AtoM(is) Snel, correct, eenvoudig. Roeland Verhaert

Beschrijven van archieven en erfgoed met AtoM(is) Snel, correct, eenvoudig. Roeland Verhaert Beschrijven van archieven en erfgoed met AtoM(is) Snel, correct, eenvoudig Roeland Verhaert Het begon in Ranst: gemeente in de Voorkempen, 17 000 inwoners actief documentatiecentrum: 10 vrijwilligers middelen

Nadere informatie

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten,

Dames en heren, Geachte burgemeesters, Schepenen van Cultuur, Beste journalisten, Donderdag 25 november 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Lancering Erfgoedbank vier regio s Op de digitale trein Dames en heren, Geachte burgemeesters,

Nadere informatie

Het geheugen van de Universiteit Antwerpen: een nieuwe opdracht voor de UB?

Het geheugen van de Universiteit Antwerpen: een nieuwe opdracht voor de UB? RD/03.05.2013/021/4.2. Het geheugen van de Universiteit Antwerpen: een nieuwe opdracht voor de UB? Een beleid voor de collecties van de Universiteitsbibliotheek, het Universiteitsarchief, academisch erfgoed

Nadere informatie

Feedback van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op de invulling van de criteria in de uitvoeringsbesluiten versie INLEIDING

Feedback van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op de invulling van de criteria in de uitvoeringsbesluiten versie INLEIDING Feedback van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek op de invulling van de criteria in de uitvoeringsbesluiten versie 20170222 INLEIDING De indeling van collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties worden momenteel

Nadere informatie

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerken zonder gezamenlijke depots Context Regionaal depotbeleid in het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 Toegewezen aan de Vlaamse

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Erfgoedzorg in de kunstensector

Erfgoedzorg in de kunstensector Erfgoedzorg in de kunstensector De zoektocht naar archieven en collecties van beeldende kunstenaars Stel: je heemkring ontvangt het archief of de collectie van een kunstenaar. Of een van de leden heeft

Nadere informatie

Processies en documentair erfgoed

Processies en documentair erfgoed Processies en documentair erfgoed Joris Colla KADOC-KU Leuven Studiedag Op handen gedragen Leuven, 16 november 2013 Inhoud 1. Het archief als collectief geheugen van een processie 2. Zorgen voor de toekomst:

Nadere informatie

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST

STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST STAGEVOORSTELLEN - ERFGOED ZUIDWEST 1 MEEDRAAIEN BIJ ERFGOEDCEL ERFGOED ZUIDWEST Als stagiair(e) ondersteun je de erfgoedcel bij het uitvoeren van de verschillende doelstellingen binnen het jaaractieplan.

Nadere informatie

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder

aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder aan de slag met archief en documentatie lessenreeks over archief- en documentatiebeheer voor de lokale erfgoedhouder Steeds meer mensen in Vlaanderen zijn geboeid door geschiedenis en erfgoed. Er wordt

Nadere informatie

ODIS. Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw

ODIS. Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw ODIS Intermediaire Structuren in Vlaanderen, 19 de -20 ste eeuw Initiatief en beheer 2000-2003, FWO-Max Wildiersfonds Samenwerkingsverband ADVN, Antwerpen Amsab-ISG, Gent-Antwerpen KADOC-K.U.Leuven Liberaal

Nadere informatie

Digitaal Erfgoed Houdbaar

Digitaal Erfgoed Houdbaar Digitaal Erfgoed Houdbaar Werken aan de lange termijn toegang van digitale erfgoedcollecties Marcel Ras Traditionele media Robuust Fysiek (vast te pakken) Direct te begrijpen Ervaring met toekennen

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen

Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen Naar een duurzame digitale infrastructuur voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen tekst David Coppoolse, Maarten Savels & Rony Vissers Eind 2012 besliste de Vlaamse Regering om het Vlaams Instituut

Nadere informatie

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem

Verenigingsarchief zkt. archivaris. 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris 18 mei 2017, Maldegem Verenigingsarchief zkt. archivaris Wat is archief? Waarom archief bewaren? Hoe archief bewaren? Wat is archief? Wat is archief? Wat is archief?

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwtekeningen vergeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie

Nadere informatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie

XXL Formaten. digitalisering en online presentatie XXL Formaten digitalisering en online presentatie Groot, groter, grootst Posters, landkaarten en bouwkaarten opgeborgen in het depot? Die tijd is voorbij! Deel de grootste schatten van uw collectie door

Nadere informatie

W O D E. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Eindrapport. In opdracht van

W O D E. Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas. Eindrapport. In opdracht van W O D E Wetenschappelijk onderzoek deelcollecties erfgoed in het Land van Waas Eindrapport In opdracht van Copyrights fotomateriaal Van links naar rechts 1. Heemkundig Museum, Bazel Erfgoedcel Waasland,

Nadere informatie

Weet wat je in huis hebt

Weet wat je in huis hebt Weet wat je in huis hebt Hoe maak ik een goede inventaris? maart 2007 Nut en doel van registratie Wat is een museum? "Een museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling,

Nadere informatie

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften

Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience al 10 jaar depotbibliotheek voor de heemkundige tijdschriften Op 15 september 2003, nu bijna tien jaar geleden dus, werd op het Antwerpse stadhuis een samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

PROJECT: Inventarisering collectieregistratie

PROJECT: Inventarisering collectieregistratie Vragenlijst inventarisering collectieregistratie Onder verwijzing naar de brief van 4 maart van Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland sturen wij u bijgaand vragenformulier. Dit onderzoek vindt plaats in

Nadere informatie

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV)

Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken. Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) Allemaal rond de tafel bij kunst- en museumbibliotheken Inforum, 18 mei 2017 Overleg Kunstbibliotheken Vlaanderen (OKBV) OKBV: wie zijn wij? Museumbibliotheken: MSK Gent MIAT Designmuseum Gent Musea Brugge

Nadere informatie

DE DEELSECTOR VAN ERFGOEDBIBLIOTHEKEN

DE DEELSECTOR VAN ERFGOEDBIBLIOTHEKEN DE DEELSECTOR VAN ERFGOEDBIBLIOTHEKEN INPUT VOOR DE CONCEPTNOTA CULTUREEL ERFGOEDBELEID VAN DE VLAAMSE OVERHEID Vlaamse Erfgoedbibliotheek i.s.m. CBA, EHC, KADOC, KULEUVEN, OBB, PBL, UA, UGENT 2015-05-06

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HET KWALITEITSLABEL Inleiding Met het toekennen van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties wil de Vlaamse Gemeenschap de kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Network-centric approach of sustainable digital archives

Network-centric approach of sustainable digital archives Network-centric approach of sustainable digital archives 1. Partners Het consortium: de onderzoekers: IBBT-project office: Nico Verplancke IBBT-MMLAB-UGent: Rik Van de Walle IBBT-SMIT-VUB: Caroline Pauwels

Nadere informatie

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin

Metamorfoze 20 jaar. Het ontstaan van de Schadeatlas archieven. Peter van de Most Gerrit de Bruin Metamorfoze 20 jaar Het ontstaan van de Schadeatlas archieven Peter van de Most Gerrit de Bruin Start Schade-atlas In 1988 stelde de ARA op advies van het Convent een werkgroep Normering Materiële Toestand

Nadere informatie

Doorlichting technische onderbouw VKC online catalogus. Bert Lemmens PACKED vzw 16 oktober 2012 KMSK Antwerpen

Doorlichting technische onderbouw VKC online catalogus. Bert Lemmens PACKED vzw 16 oktober 2012 KMSK Antwerpen Doorlichting technische onderbouw VKC online catalogus Bert Lemmens PACKED vzw 16 oktober 2012 KMSK Antwerpen 1. Opdracht Onderwerp Probleemstelling Uitdagingen Onderzoeksvragen 2. Analyse Sterkte-zwakte

Nadere informatie

Beeldbank West-Vlaanderen Verruimt je blik. Bart Schotte Provinciale Bibliotheek Tolhuis

Beeldbank West-Vlaanderen Verruimt je blik. Bart Schotte Provinciale Bibliotheek Tolhuis Beeldbank West-Vlaanderen Verruimt je blik Bart Schotte Provinciale Bibliotheek Tolhuis 1 Infosessie provinciale cultuurdatabanken Overzicht 1. Historiek 2. Doel en doelgroep 3. Databank Lissewege Knokke

Nadere informatie

Beleidsopties Musea en Erfgoed Antwerpen Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie. Het erfgoedaanbod zet aan tot kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit.

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie

korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie korte historiek Wielermuseum collectiegeschiedenis en -profiel collectiewaardering en positionering toekomstvisie Historiek Wielermuseum Roeselare, sinds 1998 Odiel Defraeye (Tourwinnaar 1912), Roeselaarse

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 3 juli 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Abraham - Catalogus van Belgische Kranten

Abraham - Catalogus van Belgische Kranten Abraham - Catalogus van Belgische Kranten Op zoek naar (historische) kranten? Abraham is al acht jaar dé online catalogus van Belgische kranten in Vlaamse collecties. De nadruk ligt op kranten uit de periode

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

ICA-AtoM op speed. Lessen uit de werking in het Gemeentelijk Documentatiecentrum van Ranst

ICA-AtoM op speed. Lessen uit de werking in het Gemeentelijk Documentatiecentrum van Ranst ICA-AtoM op speed Lessen uit de werking in het Gemeentelijk Documentatiecentrum van Ranst Gemeentelijk Documentatiecentrum Ranst (GDC) Ranst: gemeente in de Voorkempen, 17 000 inwoners Enkel 10 vrijwilligers

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld 2 de herziene versie juni 2012 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat

Nadere informatie

Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen

Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen Analyse van de digitale noden van culturele archieven, erfgoedbibliotheken en musea in Vlaanderen 28 maart 2014 David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw) Bert Lemmens (PACKED vzw) Maarten Savels

Nadere informatie

Archives Portal Europe

Archives Portal Europe Archives Portal Europe Jouw archieven in Europa Archives Portal Europe, ofwel Archieven Portaal Europa of APE, is een website waar je beschrijvingen van archiefbestanden, inventarissen en gerelateerde

Nadere informatie

Uw erfgoed op Flandrica.be Infosessie voor nieuwe partners - 1 juli 2014

Uw erfgoed op Flandrica.be Infosessie voor nieuwe partners - 1 juli 2014 Uw erfgoed op Flandrica.be Infosessie voor nieuwe partners - 1 juli 2014 Eva Wuyts David Coppoolse Vlaamse Erfgoedbibliotheek Jan Corthouts Universiteitsbibliotheek Antwerpen Welkom 2 Agenda Doel infosessie

Nadere informatie

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN

STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN STUDIE- EN ONTMOETINGSDAG VOOR VRIJWILLIGERS IN KERKELIJKE EN RELIGIEUZE ARCHIEVEN ZATERDAG 30 MEI 2015 Mgr. Sencie-Instituut Erasmusplein 2 3000 Leuven KADOC, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor

Nadere informatie

DEN Collecties en Open Archives Initiative

DEN Collecties en Open Archives Initiative DEN Collecties en Open Archives Initiative DEN Janneke van Kersen Nadrukkelijk is de afgelopen jaren door de overheid en erfgoedinstellingen aandacht gegeven aan de digitalisering van ons cultureel erfgoed.

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie