Actieplan Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieplan 2014-2015. Stichting Examenservice MEI. Inhoud: Vastgesteld door Bestuur in vergadering van 12-6-2014"

Transcriptie

1 Actieplan Stichting Examenservice MEI Vastgesteld door Bestuur in vergadering van De Strategische koers Examenservice MEI is in het Actieplan uitgewerkt naar het wat, wie en wanneer voor Het volgt de indeling van de Strategische koers (hoofdstuk 3). Van de voortgang van de activiteiten wordt per kwartaal in de bestuursvergadering mondeling en/of schriftelijk verslag gedaan. Inhoud: 1. Klantengroepen 2. Producten en diensten (de toegevoegde waarde van Examenservice) 3. Klantrelaties en communicatiekanalen 4. Kernactiviteiten en de uitvoering daarvan 5. Inzet van mensen en middelen 6. Samenwerkingspartners en allianties 7. Inkomsten en uitgaven JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 1 VAN 8

2 Actieplan Examenservice MEI Klantengroepen Uitbreiding deelnemende ROC s door: bezoeken niet deelnemende ROC s (minimaal 1x per jaar); frequent (minimaal 1x per kwartaal) informeren scholen over aanbod en activiteiten; niet deelnemende scholen hierbij betrekken; Examenservice als vast onderwerp op de regiobijeenkomsten van de Btg MEI en op branchebijeenkomsten bezoekt, informeert en betrekt niet deelnemende ROC s bij Examenservice MEI Bestuurders agenderen Examenservice in (Btg) regiobijeenkomsten en stimuleren scholen deelnemer te worden Doorlopend schooljaar Deelnamepercentage studentenbereik van 75% Werving nieuwe branches als samenwerkingspartner/ deelnemer door: leggen van contacten/ informeren; uitnodigen om deel te nemen in relevante activiteiten (al dan niet in eerste instantie op kleine schaal) Een verantwoordelijk bestuurslid (bestuur maakt een verdeling hiervoor) Doorlopend schooljaar Met de branches Energie-/infratechniek, FME, Isolatiebranche en Mechanische techniek zijn minimaal samenwerkingsafspraken gemaakt JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 2 VAN 8

3 2. Producten en diensten Onderhoud bestaand aanbod aan examenproducten - cohort 2012 op basis van evaluatie en/of veranderingen in KD Resultaat : Dekkend gevalideerd aanbod examenproducten Ontwikkelplatforms Vakcommissie en Vaststellingscommissie September 2014: Evaluatierapport gebruikers 1 e helft schooljaar : bijstellen examenproducten 1 e kwartaal 2015: validering Uitbreiding/ ontwikkeling referentieopdrachten van gemiddeld 1 opdracht per examenproduct naar gemiddeld 2 opdrachten per examenproduct Ontwikkelplatforms Vakcommissies December 2014: minimaal 1 gevalideerde opdracht per examenproduct 1 e kwartaal 2015: gemiddeld 2 opdrachten per examenproduct Ontwikkeling nieuw examenproduct voor relevante Entreeopleidingen met referentieopdracht per branche Ontwikkelplatform Vakcommissie en Vaststellingscommissie September 2014 gevalideerd product Examenproduct voor Entreeopleiding profiel IC met relevante opdrachten (installatie/constructie) Casustoetsing Doorontwikkeling op/met pilot Summa College voor minimaal 6 opleidingen Casustoetsing voor minimaal 6 opleidingen Rapportage bevindingen en aanbevelingen t.b.v. nieuwe KD s Ontwikkelplatform met Summa College Vakcommissies en Vaststellingscommissie voor validering December 2014: Casustoetsen en rapportage JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 3 VAN 8

4 Ontwikkeling aanbod op basis van nieuwe KD s Ontwikkeling uitgangspunten en format(s) voor de verschillende examenlijnen; bepalen prioriteiten in volgorde Uitwerking examenproducten waaraan het meeste behoefte is, in elk geval voor MKE onderscheiden naar werkgebieden Constructeurs ROC van Amsterdam/ Flevoland, CBO, Masterplan (ZH/GO), Kenteq voor basisontwikkeling Platforms voor uitwerking/ontwikkeling Vakcommissies en Vaststellingscommissie voor validering Oktober 2014: uitgangspunten, format(s) December 2014: prototype uitwerking 1 e kwartaal 2015: validering prototypes per examenlijn Juni 2015: validering examenproducten voor 10 crebo s Format(s) productenlijnen Examenproducten voor circa 10 crebo s Ontwikkelplan voor Diensten Verzorgen bereikbaarheid, vraagbaak, nieuwsvoorziening Back office / managementondersteuning Doorlopend schooljaar Onderhouden en professionaliseren website Onderzoeken in samenwerking met collega-leveranciers mogelijkheden voor automatisering processen en digitalisering examenproducten Managementondersteuning CBO, onderhoud website Uitwisselingsbijeenkomsten voor gebruikers en/of workshops in de regio, Vakcommissies en Vaststellingscommissie CBO, Kenteq Geprofessionaliseerde website; advies voor bestuur over automatisering en digitalisering Minimaal 4 gerealiseerde (regio-)bijeenkomsten Tevredenheid deelnemers over ondersteuning en service JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 4 VAN 8

5 3. Klantrelaties en communicatiekanalen Relatiebeheer deelnemende scholen, werkgeversorganisatie en O&O-fondsen; twee maal per jaar bezoeken ROC s c.q. overleg met werkgeversorganisatie en O&O fondsen Overleg branches met een van de bestuurders Doorlopend Twee bezoeken per ROC c.q. overlegmomenten per branche Structurele informatievoorziening, managementondersteuning Verzorgen van nieuwsberichten, minimaal een maal per kwartaal Aanleveren van informatie minimaal eens per half jaar aan partners t.b.v. eigen communicatiekanalen Bijdragen leveren aan landelijke publicaties en/of bijeenkomsten Structurele adequate informatievoorziening JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 5 VAN 8

6 4. Kernactiviteiten en de uitvoering daarvan Zie voor de uitvoering van de drie kernactiviteiten van Examenservice: (Valideren incl. Screening, Ontwikkeling en Onderhoud producten) en Informatie/service aan deelnemers hiervoor bij 2 en 3. Permanente evaluatie gebruik van en gebruikerservaringen met de producten van Examenservice MEI Structurele evaluatieprocedure Jaarrapportage over gebruikerservaringen en aanbevelingen voor verbeteringen/veranderingen Tevredenheid gebruikers Managementondersteuning, manager September 2014: evaluatierapportage over Juni 2015: evaluatierapportage over JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 6 VAN 8

7 5. Inzet van mensen en middelen Bestendigen van de organisatie door (o.a.) structureel invullen van basisfuncties DB / bestuur Januari 2015? Vergroten substantiële en niet vrijblijvende inbreng vanuit de deelnemers Bestuurders, deelnemende ROC s Doorlopend Externe legitimering: deelname audit IvhO Onderzoek naar haalbaarheid Keurmerk Examinering, managementondersteuning 1 e kwartaal 2015 Basisinvulling organisatie manager, managementondersteuning, back office Netwerkorganisatie waarbinnen 100 betrokkenen actief zijn Externe audit/legitimering door IvhO Besluitvorming over Keurmerk examinering JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 7 VAN 8

8 6. Samenwerkingspartners en allianties Proactief onderhouden en uitbreiden van samenwerking met relevante samenwerkingspartners Participeren in relevante samenwerkingsverbanden DB / Bestuur Doorlopend Examenservice wordt gezien als een gewaardeerde deskundige organisatie 7. Inkomsten en uitgaven Verzorgen financiële administratie en beheer Gezonde financiële bedrijfsvoering waarbij de uitgaven de inkomsten niet overschrijden Penningmeester/ bestuur, financiële ondersteuning Doorlopend December 2014: voorlopig jaaroverzicht inkomsten/ uitgaven 2014 en begroting 2015 Maart 2015: jaarrekening 2014, voorstel deelnemersbijdrage JS / Actieplan Examenservice MEI , vastgesteld door Bestuur PAGINA 8 VAN 8