OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo Niveau 4 Startjaar 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo 90303 Niveau 4 Startjaar 2014"

Transcriptie

1 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Ondernemer horeca / bakkerij Opleiding Crebo Niveau 4 Startjaar 2014 Manager/ondernemer horeca Opleidingscluster HORECA Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg KA Breda Geldigheid Deze OER is geldig voor de volgende opleiding: Leerweg Studieduur WSF 1 SBU leerjaren cohort BOL Ja 1.Wet StudieFinanciering, Volg je een BOL-opleiding, en ben je ouder dan 18 jaar dan kun je in aanmerking komen voor studiefinanciering. Kijk op Vaststelling Plaats Breda Datum 1 juli 2014 Naam Mevr. C. Janus, directeur Cingel College OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 1

2 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf Leeswijzer Je beroep en de opleiding Wat doet een manager/ondernemer horeca? Alles over de opleiding Inleiding Onderdelen van je opleiding Wat is beroepsgericht leren? Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? De beroepspraktijkvorming (BPV) Onze afspraken: de onderwijsovereenkomst Alles over de begeleiding Studiebegeleiding bij het leren De zorgcoördinator, een extra steuntje in de rug Begeleiding bij een handicap, stoornis of belemmering Wat als je verkeerd gekozen hebt? Klachten Help! Ik voel me bedreigd, geïntimideerd of gediscrimineerd Alles over de beoordeling Voortgangsdossier beoordelen: kijken waar je staat De examens Herkansen Wie beoordeelt? De rol van het examenbureau Het diploma Vrijstellingen Examenwerk inzien Bezwaar en beroep Bijlage 1 Het centraal examenreglement van ROC West-Brabant Bijlage 2 Verantwoording Onderwijsuren Bijlage 3 Examenplan Manager/ondernemer horeca BOL niveau Bijlage 4 Lijst met afkortingen OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 2

3 1 Woord vooraf Welkom op het Cingel College! Je hebt gekozen voor de opleiding Manager/ondernemer horeca. Met dit onderwijs- en examenreglement (OER) wil het Cingel College je vooraf goed informeren over het beroep en de opleiding die je gaat volgen. Het Cingel College vindt het heel belangrijk, dat je als student opgeleid wilt worden tot professional en dat je het beste in jezelf naar boven wilt halen. Je mag trots zijn op jezelf en op het vak waarvoor je hebt gekozen. Onderwijs op het Cingel College Ons onderwijs is gericht op wat je moet leren om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Daarom is er een sterke samenhang tussen binnen- en buitenschools leren. Daarnaast zal je onderwijsprogramma bol staan van waardevolle ontmoetingen die jouw passie voor je vak verhogen: met gasten, klanten, medestudenten, brancheprofessionals en medewerkers van her Cingel College. Persoonlijke touch Je krijgt persoonlijke aandacht op het Cingel College. Activiteiten zijn gericht op zowel samenwerking als individuele opdrachten. Er is zelfs ruimte voor tempoverschillen tussen studenten als dat reëel is. Je krijgt een individuele begeleider, een studieloopbaanbegeleider (SLB er), toegewezen die samen met jou je studieloopbaan vorm geeft. Structuur Alle leertrajecten starten met een strakke structuur en intensieve begeleiding. Gedurende jouw Cingel-tijd en met het opklimmen in niveaus zal jij je als student echter gaan ontwikkelen tot een zelfstandige professional die eigen verantwoordelijkheid kan dragen en die met lef en kennis van zaken nieuwe wegen durft te bewandelen. Plezier Wij gaan er vanuit dat je het beste leert in een omgeving waarin je plezier hebt in je studie en je werk. Dat wil niet zeggen dat zo maar alles leuk moet zijn, maar wel dat je met respect voor iedereen, de mogelijkheid krijgt geboden in een dynamische bedrijfstak aan het werk te gaan. Een bedrijfstak waarin het ook je innerlijke drive is om het anderen naar de zin te maken. Verder vinden wij het belangrijk dat onze opleidingen aantrekkelijk, activerend en uitdagend zijn. Zo dagen wij jou uit ondernemend te zijn en je talenten volledig te benutten. Bij het Cingel College leer je zelfstandig te werken, samen te werken, je verantwoordelijkheid te nemen en te genieten van een ander een plezier te doen. Ieders mening telt Op het Cingel College wordt er met studenten, leerbedrijven en andere betrokkenen overlegd en samengewerkt. Ieders mening telt! Wij gaan op een respectvolle en gelijkwaardige manier met elkaar om en willen ook graag van jou als student weten hoe je over een aantal zaken op school denkt en hoe we verbeteringen kunnen aanbrengen. Daarom zijn er Cingelstudentengesprekken en is er een studentenraad. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 3

4 Kernwaarden Kortom: onderwijs bij het Cingel staat bol van passie, is klantgericht, en levert je onuitwisbare herinneringen op aan waardevolle ontmoetingen. Veel succes met alle ontmoetingen en vooral ook een heel fijne tijd bij het Cingel College. Conny Janus Directeur Cingel College OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 4

5 2 Leeswijzer Inhoud OER Dit Onderwijs- en Examenreglement (OER) bevat alle informatie over je onderwijsprogramma en de manier waarop we je examineren. Eigenlijk komen er vier hoofdvragen aan de orde: - Hoe ziet mijn beroep eruit? (lees hoofdstuk 3) - Hoe ziet mijn opleiding eruit? (lees hoofdstuk 4) - Hoe word ik begeleid? (lees hoofdstuk 5) - Welke examens moet ik halen voor mijn diploma? (lees hoofdstuk 6). Overige (digitale) informatie Daarnaast zijn er nog veel meer schoolzaken waarover wij je graag informeren. Je kunt deze vinden op de portal voor studenten en op de website van het Cingel College (http://www.cingelcollege.nl/info-voor/huidige-studenten) Daar vind je bijvoorbeeld het deelnemersstatuut, verantwoordingsdocumenten, je rooster, maar ook de klachtenprocedure, notities met betrekking tot het gedrags- verzuimbeleid. In deze OER zal ook regelmatig naar deze documenten worden verwezen. Studiegids Om ervoor te zorgen dat je de belangrijkste praktische informatie altijd bij de hand hebt, hebben we die voor je samengevat in een studiegids die je aan het begin van het schooljaar wordt uitgereikt. We hebben het dan over schoolplattegronden, belangrijke adressen, toets- en examenperiodes, vakanties, lestijden e.d. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 5

6 3 Je beroep en de opleiding 3.1 Wat doet een manager/ondernemer horeca? Als manager/ondernemer horeca leid je een eigen bedrijf of een afdeling van een bedrijf. Een goed opgeleide horecamanager/-ondernemer moet: verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het commerciële, financiële en operationele beleid en het personeelsbeleid zorg kunnen dragen voor het ondernemingsplan, de bedrijfsvoering en het bedrijfsbeheer Beroepshouding De Manager/ondernemer horeca voert zijn werkzaamheden uit in een bedrijf waarin het verkopen van gastvrijheid centraal staat. Het zich hiervan bewust zijn is bepalend voor zijn beroepshouding. Typerend voor zijn beroepshouding is dat hij gericht is op commerciële effectiviteit: hij is dus gastgericht en marktgericht, heeft inzicht in bedrijfsorganisatie en is organisatiebewust. Een tweede aspect van de typerende beroepshouding is de interpersoonlijke effectiviteit: hij is dus sensitief en sociaalcommunicatief, flexibel en een gevoelsmens, is gericht op netwerken, begeleiding en motivering van medewerkers en op samenwerking en teamgeest. De Manager/ondernemer horeca toont operationele effectiviteit: hij is dus gericht op resultaten, organiseert processen, heeft overzicht, delegeert taken, corrigeert medewerkers en controleert kwaliteit en resultaten van werkzaamheden; Tevens toont hij persoonlijke effectiviteit: hij is oprecht en consequent, zelfkritisch, stressbestendig, enthousiast, creatief en innovatief. Daarnaast is de Manager/ondernemer horeca een koersbepaler en een vernieuwer. Hij staat open voor innovaties en ontwikkelt baanbrekende ideeën. Hij durft risico s te nemen en kan handelen in onzekere situaties. Rol en verantwoordelijkheden De Manager/ondernemer horeca vervult een beleidsbepalende, een leidinggevende, een delegerende en een bewakende of toezichthoudende rol. Hij is, als zelfstandige, zelf verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van het bedrijf. De Manager/ondernemer horeca vervult ook de rol van uitvoerder, hij is immers actief betrokken bij de uitvoering van de periodieke en de dagelijkse werkzaamheden. Hierbij is hij zich ervan bewust dat hij bij het meewerken een dubbele positie heeft: die van collega, maar ook die van eigenaar, leidinggevende of werkgever. De Manager/ondernemer horeca is de eindverantwoordelijke voor het beleid, de dienstverlening en de commerciële resultaten van het bedrijf. Het maken van een plan Een goed plan is namelijk het halve werk. Iedere ondernemer die een eigen onderneming wil starten moet dan ook een gedegen plan hebben. De banken stellen het bij het verstrekken van kredieten verplicht, maar ook voor een goede bedrijfsvoering is het absoluut noodzakelijk dat u van te voren over een aantal zaken goed heeft nagedacht. Het maken van een ondernemingsplan c/q afdelingsplan is een onderdeel van het afstudeerplan van de opleiding. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 6

7 Waar werk je als Manager/ondernemer horeca Als Manager/ondernemer horeca werk je in een hotel of restaurant. Er zijn op zichzelf staande restaurants en op zichzelf staande hotels, maar er zijn ook combinaties van hotel en restaurant. In het hotel of restaurant ontvang je gasten en verleen je service aan de gasten. Inhoud van de functie ondernemer/manager Het ontwikkelen van beleid, het vertalen van beleid in plannen, leidinggeven aan personeel en het bewaken van processen en resultaten zijn gecompliceerde werkzaamheden met veel risico s voor het bedrijf of de vestiging. Bovendien zijn de problemen die bij de uitvoering van deze werkzaamheden kunnen ontstaan, zeer divers, onvoorspelbaar en uniek. Hierdoor kunnen ontstane problemen niet worden opgelost met alleen routinematige en standaardprocedures. Ze vereisen meer specialistische kennis en specifieke en aangepaste procedures en oplossingen. De mate van complexiteit van het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden in de horeca hangt samen met het karakter en de inhoud van de te verlenen service, maar ook met de dubbele rol die de Manager/ondernemer horeca in deze specifieke situatie vervult. De te verlenen diensten vinden altijd in een interactie met anderen (gasten en/of collega s) plaats. Bedoelde interactie is een complex proces en de problemen die er kunnen ontstaan, zijn dan ook niet routinematig en met standaardprocedures op te lossen. De Manager/ondernemer horeca heeft bij het meewerken een dubbele positie: die van collega, maar ook die van eigenaar, leidinggevende of werkgever. Dit kan op de samenwerking bij de uitvoering van de werkzaamheden een beperkende invloed hebben, de andere medewerkers voelen zich minder vrij en hij moet er altijd weer op bedacht zijn dat hij als collega meewerkt en dat hij daarbij niet de leidinggevende is. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 7

8 4 Alles over de opleiding 4.1 Inleiding Jij hebt gekozen voor de opleiding Manager/ondernemer horeca. Deze opleiding wordt verzorgd binnen de afdeling HORECA en wordt aangeboden in de BOL- variant. De BOLvariant houdt in dat je de voltijds opleiding volgt, met daarin opgenomen de stages. Het kwalificatiedossier (KD) van de opleiding kun je vinden met behulp van het Crebo (de unieke code van de opleiding) op de website KwalificatiesMBO.nl. Het is een overzicht met landelijke afspraken over wat de inhoud van je opleiding is. Je opleiding wordt daarbij verdeeld in: Het beroepsgerichte deel Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Moderne Vreemde Talen OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 8

9 4.2 Onderdelen van je opleiding Het beroepsgerichte deel Elk beroep heeft een aantal kerntaken; dit zijn de hoofdonderdelen van je beroep. We noemen ze ook wel: kenmerkende werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar. Om ze overzichtelijk te maken zijn de kerntaken onderverdeeld in werkprocessen. Die beschrijven alle onderdelen die iemand als startende beroepsbeoefenaar in de beroepspraktijk moet kunnen uitvoeren. Een werkproces is zodoende een bundeling van beroepshandelingen; een werkproces heeft een begin en een eind en leidt tot een resultaat. Voor het goed uitvoeren van de werkprocessen heb je bepaalde competenties, eigenschappen nodig, die je laat zien in zichtbaar gedrag. In het kwalificatiedossier zijn aan deze competenties zogenaamde prestatie-indicatoren gekoppeld. Dat zijn aanwijzingen hoe je kunt bewijzen, dat je over de juiste vakbekwaamheid beschikt. Je opleiding wordt daarbij verdeeld in: Het beroepsgerichte deel (uit het kwalificatiedossier Ondernemer manager horeca) Loopbaan en Burgerschap (uit het brondocument) Nederlands en rekenen (uit het kwalificatiedossier Ondernemer manager horeca en landelijk examenbesluit Nederlands en rekenen) Moderne Vreemde Talen (uit het kwalificatiedossier Ondernemer manager horeca en brondocument). Beroepsgerichte deel: kerntaken Manager/ondernemer horeca Kerntaak 1: Onderneemt Kerntaak 2: Geeft leiding aan de onderneming Kerntaak 4: Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven Kerntaak 5: Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven Voor een uitgebreide omschrijving van de kerntaken met de werkprocessen zie het kwalificatiedossier Manager/ondernemer horeca. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 9

10 Loopbaan en burgerschap Tijdens de opleiding werk je, naast de kerntaken voor het beroep, aan competenties die met je loopbaan te maken hebben. Deze loopbaancompetenties zijn te vinden op Hier zijn ook zgn. burgerschapscompetenties opgenomen. Loopbaan en burgerschap wordt op het Cingel College op drie manieren ingevuld: 1. Leerlijn Breinleren: Daarin komen enkele zaken aan de orde als: Kennismaken met het beroepsgerichte: kernelementen van de opleiding, functie en eigen ontwikkeling met behulp van het diagnostisch portfolio; rollen van docenten; uitleg onderwijsprogramma; vormen van beoordeling. Studievaardigheden: leren leren, formuleren van leerdoelen, plannen en organiseren van de studie, ontwikkeling van verantwoordelijkheid, reflectie op en verantwoording van leerprocessen, omgaan met tegenslagen. Functioneren als stagiair/werknemer in een organisatie (economisch domein burgerschap: rechten en plichten, functies en waardering van arbeid, rol van vak- en brancheorganisaties, rol van de overheid, bedrijfsculturen). Loopbaanoriëntatie (gericht op vervolgonderwijs en/of betekenisvol werk dat aansluit op eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven). 2. Leerlijn Burgerschap De leerlijn burgerschap in het onderwijsprogramma is samengesteld uit vier thema s: 1: De politiek-juridische dimensie 2: De economische dimensie 3: De sociaal-maatschappelijke dimensie 4: De dimensie vitaal burgerschap 3. SLB-gesprekken De SLB-gesprekken worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 5 (Alles over begeleiding), met name in par Nederlands, rekenen en Moderne Vreemde Talen (MVT) Naast de kerntaken van je toekomstige beroep en de kerntaken Loopbaan en Burgerschap, gelden er in je MBO- opleiding ook eisen met betrekking tot Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen (MVT). Binnen jouw opleiding gaat het om Engels en een 2 e MVT. Voor Nederlands en rekenen gelden er vanaf de start van jouw opleiding nieuwe landelijke eisen. Voor jouw opleiding is dat 3F. Daarmee wordt een bepaald niveau bedoeld dat landelijk is afgesproken voor jouw opleiding. Bij Nederlands gaat het om de onderdelen: lezen, luisteren, schrijven (incl. taalverzorging) gesprekken voeren en spreken. Bij rekenen gaat het om de onderdelen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden. Bij Engels en de 2 e MVT gaan we uit van de Europese richtlijnen: het niveau uit het Common European Framework (CEF), dat past bij jouw opleiding. Dit betreft de onderdelen luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 10

11 4.3 Wat is beroepsgericht leren? Uitgangspunten van het Cingel-opleidingsmodel Een uitgebreide omschrijving over het Cingel opleidingsmodel is te vinden in onze notie Ontmoeten en groeien. Hier kort samengevat: Beroepsgericht onderwijs is een vorm van onderwijs die gebaseerd is op competentieontwikkeling: een combinatie van kennis, vaardigheden en beroepshouding die je nodig hebt om jouw beroep op de juiste manier te kunnen uitoefenen. Bij het Cingel College bieden we je daarom een opleiding aan met de volgende kenmerken: Praktijkgericht Je leren is gericht op wat je straks in de praktijk moet kunnen. Je maakt je de beroepsvaardigheden, houdingsaspecten en kennis eigen die nodig zijn om te kunnen handelen in de beroepssituatie. Dat doen we op allerlei manieren op school en daarnaast in de beroepspraktijkvorming (BPV / stage). Dit is de plaats bij uitstek om vaardigheden en houding te oefenen, in je ontwikkeling naar beginnend beroepsuitoefenaar. Integraal Integraal betekent één geheel. Je werkt vanuit zogenaamde beroepsopdrachten. Daarbij gaat het niet om losse onderdelen, maar je oefent tegelijkertijd vaardigheden en houdingsaspecten en je leert de kennis die je bij die werkzaamheden nodig hebt toe te passen. We oefenen dit door het werken met integrale opdrachten, projecten, binnenschoolse praktijksimulatie en BPV-opdrachten tijdens je stage (BOL) of werk (BBL). Reflectie en zelfsturing Daarmee bedoelen we dat je eigen leerdoelen gaat stellen en gaat reflecteren op jouw leerproces. Dat betekent dat je jezelf leert af te vragen wat je volgende leerstap zal zijn; dat je een plan maakt hoe je dat gaat doen en dat je na de uitvoering van dat plan gaat bekijken hoe je het gedaan hebt. De SLB er helpt jou hierbij. Werken aan je studieloopbaan betekent dus dat je af en toe terugblikt, je eigen ontwikkeling naloopt en conclusies trekt voor je verdere studieplanning en loopbaan. Ook na je opleiding, in je latere loopbaan, blijf je dat altijd doen. Op basis van deze drie kenmerken zie je in je uiteindelijke rooster altijd de volgende onderdelen terugkomen: 1. Integrale beroepstaken Praktijkgerichte opdrachten: integrale opdrachten, projecten, praktijklessen, binnen- en buitenschoolse praktijk, BPV-opdrachten (tijdens je stage of werk). 2. Ondersteunende vakken Kennis, houding en vaardigheden: denk bijvoorbeeld aan lessen vaktheorie, economie, talen, rekenen, burgerschap of sociale vaardigheden. 3. Coaching en begeleiding Studieloopbaanbegeleiding. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 11

12 4.4 Hoe is je onderwijsprogramma opgebouwd? Ondernemer/manager Crebo Cohort 2014/2018 Kerntaak 1 Onderneemt 1.1 Ontwikkelt een ondernemingsplan 1.2 Start een onderneming 1.3 Implementeert het ondernemingsplan 1.4 Maakt marktanalyses 1.5 Innoveert de onderneming 1.6 Stelt financieel beleid vast en bepaalt de verkoopprijs 1.7 Bepaalt personeelsbeleid 1.8 Bepaalt inkoop- en voorraadbeleid 1.9 Onderhoudt externe contacten contacturen leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4 uren per week (per periode) uren per week (per periode) uren per week (per periode) uren per week (per periode) MLO-2 Ondernemersplan kerntaak Ondernemersplan zelfstandig Web-site t.b.v. ondernemersplan 2 OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 12

13 Kerntaak 2 Geeft leiding aan de onderneming 2.1 Draagt zorg voor financiële administratie en registratie 2.2 Bewaakt en verantwoordt de financiële situatie 2.3 Bewaakt de voorraad 2.4 Koopt artikelen in en ontvangt deze 2.5 Werft, selecteert en ontslaat medewerkers 2.6 Introduceert nieuwe medewerkers 2.7 Voert gesprekken met medewerkers 2.8 Zorgt voor informatie naar medewerkers 2.9 Plant en verdeelt de werkzaamheden 2.10 Begeleidt medewerkers en stuurt hen aan 2.11 Implementeert (wettelijke) regels en voorschriften 2.12 Bewaakt, evalueert en verbetert processen en procedures op de werkvloer 2.13 Promoot de onderneming 2.14 Onderzoekt gast-/klanttevredenheid 2.15 Signaleert en handelt klachten af 2.16 Richt de bedrijfsruimte in en onderhoudt de inventaris Project W&S 5 1 Project werkoverleg 2 Project functionering- en beoordelinggesprekken 5 Project financieel WP 2.1 en Chef-kok, dutymanager, maître Project leidinggeven (kerntaak 2) Cingelweek Kerntaak 4 Werkt mee in drank- en spijsverstrekkende bedrijven 4.1 Neemt tafelreserveringen aan 4.2 Verricht voorbereidende werkzaamheden in het horecabedrijf 4.3 Ontvangt en informeert/adviseert de gast 4.4 Neemt de bestelling op en serveert deze 4.7 Maakt de rekening op en neemt afscheid van de gast 4.8 Creëert en bewaakt sfeer 4.9 Neemt speciale arrangementen, partijen of bestellingen aan 4.10 Voert afrondende werkzaamheden uit in het horecabedrijf 4.11 Sluit het bedrijf af OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 13

14 Project restaurant Project keuken Praktijk restaurant/ keuken Warenkennis Wijnbrevet Barista Cingelweek Kerntaak 5 Werkt mee in logies-verstrekkende bedrijven 5.1 Neemt reserveringen aan voor kamers en/of zalen en arrangementen 5.2 Checkt de gast in 5.3 Verleent service aan gasten tijdens hun verblijf. 5.4 Bewaakt de veiligheid 5.5 Checkt de gast uit 5.6 Maakt night audit rapportages van de omzet. 5.7 Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten Project hotel (ondersteuning en begeleiding) (kerntaak 5) Project logies-verstrekkende bedrijven (kerntaak 5) Hotelconcepts Totaal vakinhoudelijk Financiën Integratie financiën Trends en innovatie Marketing Recht 2 Personeel Totaal economie Vreemde talen Engels Duits Spaans Totaal vreemde taal OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 14

15 Overige Nederlands Nederlands integratie Rekenen Rekenen integratie Burgerschap (Cingel College Event) Breinleren Zelfstudie uur Totaal overige Totaal Voortgang Kwalificerend OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 15

16 Toelichting: Je ziet in het schema wanneer welke kerntaak uit het kwalificatiedossier behandeld wordt. Een groot gedeelte vindt plaats in praktijklessen, een ander deel krijg je in theorielessen. De overige onderdelen van je programma worden als volgt ingepast: Breinleren wordt het eerste jaar gegeven. Burgerschap wordt in periode 3 en 4 van het tweede jaar afgesloten. De stageperiodes gedurende de opleiding staan ook in bovenstaand schema weergegeven. Nederlands, rekenen, Engels en één andere moderne vreemde taal krijg je gedurende de gehele opleiding 2 uur per week. Daarnaast worden nog de volgende (economische) vakken gegeven: Financiën, Marketing, Recht en Personeel. Vrije ruimte Elk kwalificatiedossier biedt de school wat vrije ruimte die de school zelf in kan vullen. Afhankelijk van je opleiding en je persoonlijke voorkeuren wordt deze ruimte besteed aan: excursies in binnen- en buitenland extra uitdieping van onderwerpen in een themaweek deelname aan vakinhoudelijke wedstrijden in binnen- en buitenland overige verplichte buitenschoolse activiteiten in Breda e.o. overige buitenschoolse activiteiten en vieringen. het behalen van extra certificaten, die worden toegevoegd aan je diploma Maatwerk/versneld traject Voor de opleiding bestaat de mogelijkheid om te versnellen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarde. 1. HAVO diploma 2. VWO, overgangsbewijs leerjaar 4 naar leerjaar HBO spijtoptant Het volgende traject wordt met de kandidaat besproken: 1. Bij het intakegesprek worden de bovengenoemde bewijzen besproken en het bewijs komt in het dossier van de kandidaat. 2. De kandidaat wordt aangemeld voor een ANM-test, om te onderzoeken of de competenties van de kandidaat overeenkomen met de competenties geformuleerd in het kwalificatiedossier. 3. Er volgt een tweede gesprek waarin de resultaten van de AMN-test worden besproken. 4. Wanneer de resultaten van de test overeenkomen met de eisen vanuit het kwalificatiedossier, wordt het versnelde traject besproken met de kandidaat. 5. Bij aanvang van de opleiding dient de kandidaat voor de vakken: Engels, MVT, Nederlands en rekenen een intredetoets te maken. 6. De kandidaat vraagt, indien aan de eisen voldaan is, vrijstelling aan het examenbureau. 7. Het resultaat van de gemaakte toetsen wordt besproken met de examencommissie, wanneer het niveau van de student voor het versnelde traject is aangetoond kan het versnelde traject ingezet worden. 8. De kandidaat start in leerjaar 1 en volgt de lessen volgens de lessentabel gedurende periode 1 en Voor aanvang van periode 3 wordt de kandidaat, indien voldaan aan de gestelde eisen, overgeschreven naar het 2e leerjaar. De kandidaat vervolgt de opleiding in leerjaar 2 volgens de lessentabel, leerjaar 3 en 4 blijven ongewijzigd. 10. De examencommissie behoudt altijd het recht om het versnelde traject te beëindigen, wanneer de kandidaat niet voldoet aan de gestelde eisen. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 16

17 4.5 De beroepspraktijkvorming (BPV) Inleiding Een belangrijk onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Onder beroepspraktijkvorming verstaat men de praktijkperiode die je doorbrengt in een leerbedrijf onder leiding van een praktijkopleider. Je kunt voor de BPV terecht bij bedrijven die door het landelijke kenniscentrum Kenwerk erkend zijn als leerbedrijf. Bedrijven worden erkend per kerntaak. Dat betekent dat er waarborgen zijn voor de kerntaken die je kunt uitvoeren en de begeleiding die je daarbij krijgt. De school begeleidt de BOL- studenten naar een erkend leerbedrijf. Het is de bedoeling dat je in je BPV- bedrijf, naast de dagelijkse werkzaamheden, in principe aan dezelfde kerntaken werkt als op school. Je krijgt daarvoor een landelijk ontwikkeld BPV- boek (ontwikkelingsgericht of kwalificerend). De organisatie van de BPV Je praktijkopleider is je eerste aanspreekpunt bij vragen of problemen. Daarnaast is er een docent van school specifiek belast met de begeleiding van de studenten. Dit noemen we de BPVdocent. Voor jouw opleiding is dat: Dhr. Gelens. Hij begeleidt jou als student en bewaakt samen met jou je ontwikkeling. Hij controleert de formulieren, stuurt indien nodig bij en maakt afspraken met jou en je praktijkopleider. Daarnaast is hij op school het aanspreekpunt m.b.t. BPVaangelegenheden. Soorten BPV We maken een onderscheid in ontwikkelingsgerichte en kwalificerende BPV. Tijdens de ontwikkelingsgerichte BPV ga je als student eerst de kerntaak oefenen. Je maakt dan opdrachten uit het ontwikkelingsgericht BPV- boek. Aan het einde van elke oefenperiode vult de praktijkopleider een ontwikkelingsgericht beoordelingsformulier in. Ze zijn een voorwaarde om deel te mogen nemen aan examens. Voorbeelden van deze documenten zijn: ingevulde ontwikkelingsgerichte beoordelingslijst door de praktijkopleider urenregistratie van de BPV. De kwalificerende BPV Als je, per kerntaak, alle ontwikkelingsgerichte onderdelen hebt behaald, dan krijg je een go voor het afleggen van de proeve van bekwaamheid voor die kerntaak. Er kunnen ook een aantal kerntaken tegelijkertijd geëxamineerd worden, maar ook dan telt de voorwaardelijkheid van de go. Je kunt de proeve beschouwen als praktijkexamen. Bij de afdelingen toerisme en facilitair vinden deze proeven plaats op het BPV adres. Dat noemen we dan de kwalificerende BPV. Bij de opleidingen horeca vinden de proeven plaats in onze eigen instructiekeuken en het schoolrestaurant Baroc, bij de opleidingen Brood- en Banket vinden ze plaats in een extern examencentrum in Wageningen (NBC) Praktijkovereenkomst (POK) Voordat de BPV start, wordt er een praktijkovereenkomst afgesloten tussen jou als student (als je nog geen18 jaar bent, je ouders/verzorgers), de school en het leerbedrijf. In deze overeenkomst staan afspraken over de periode dat je BPV duurt, het aantal uren dat je in het bedrijf werkzaam bent en wie je praktijkopleider is. Op de portal van het Cingel College is een blanco praktijkovereenkomst te vinden waar de rechten en plichten van de student en school staan beschreven. OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 17

18 BOL-studenten In leerjaar 1 start je met een oriënterende stagedag in periode 2, 3 en 4. De BPV coördinator van school gaat met jou de juiste plaats zoeken om je zo goed voor te bereiden op de stageperiode van leerjaar 2. In het tweede leerjaar start de beroepspraktijkvorming (BPV). Deze eerste stageperiode duurt 20 weken van 38 uur (totaal dus 760 uur). Halverwege periode 3 van het eerste leerjaar word je geïnformeerd door onze BPV- coördinator over de BPV. In het derde en het vierde leerjaar beslaat de beroepspraktijkvorming periode 3 en 4. In periode 1 en 2 ga je weer naar school om je voor te bereiden op het examen, de proeve van bekwaamheid. Zie het schema van je onderwijsprogramma. Iets over de opbouw van de BPV Je loopt altijd 5 dagen per week (totaal 38 uur) stage. Het is de bedoeling dat je je houdt aan de BPV periode zoals die omschreven is in je praktijkovereenkomst; dit betekent dat de begin- en einddatum vast staan. Op het portal van het Cingel College is een blanco praktijkovereenkomst te vinden waar de rechten en plichten van de student en school staan beschreven. Tijdens de BPV werk je aan je beroepsopdrachten uit het beroepspraktijkboek. Daarnaast worden algemene taken uitgevoerd die passen binnen je BPV-bedrijf. Je hebt overleg met collega s en je hebt begeleidingsgesprekken met je praktijkopleider, ook wel leermeester genoemd. Alle afspraken en regels rondom de BPV staan opgenomen in het schema BPV-protocol op de volgende bladzijde. Daarnaast ontvangen de praktijkopleiders een infogids voor leermeesters. Als afronding van elke stageperiode vult de leermeester de voortgangsrapportage in. Dit gebeurt aan de hand van een beoordelingslijst. Daarop volgt een gesprek met jou. Je bereidt je gesprek voor door de beoordelingslijst zelf ook in te vullen en een praatpapier te maken wat je wilt vertellen. Tijdens het gesprek komt in ieder geval aan de orde: je praatpapier de beoordelingslijst je vooraf gestelde leerdoelen. Jij levert na afloop de originele beoordelingslijst in bij je SLB er en een kopie houd je voor jezelf en stop je in je portfolio bij de bewijzen. Contactpersoon voor jouw opleiding / BPV- coördinator van school: Dhr. L. Gelens, Spreekuren maandag en dinsdag van 8.30 uur tot uur. Telefoon: OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 18

19 OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 19

20 4.6 Onze afspraken: de onderwijsovereenkomst Een onderwijsovereenkomst (OOK) is een contract. Dit contract is alleen geldig tussen jou en de school en is voorwaarde om een Cingel- student te zijn. Je kunt deze vinden op de website van het Cingel College, In de OOK staan de rechten en plichten van jou en van de school. Als je eenmaal je handtekening hebt gezet, dan ben je verplicht om je aan de afspraken in de OOK te houden. De school moet zich natuurlijk ook aan de afspraken houden. Lees de OOK daarom goed door, vraag eventueel om uitleg voordat je hem ondertekent en bewaar hem goed, want je weet maar nooit OER 2014, Horeca, manager/ ondernemer horeca, niveau 4 20

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Leisure & hospitality Leisure & hospitality host Opleiding Crebo 94120 Niveau 3 Startjaar 2014 (i.s.m. Vacansoleil Leisure Academy) Opleidingscluster

Nadere informatie

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014.

OER. Onderwijs- en examenregeling. Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014. OER Onderwijs- en examenregeling Kwalificatiedossier Verkoper Reizen Opleiding Manager verkoop reizen Crebo 94100 Niveau 4 Startjaar 2014 Opleidingscluster Toerisme Adres uitvoeringlocatie Markendaalseweg

Nadere informatie

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012

Opleidingswijzer. Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Opleidingswijzer Opleiding Maatschappelijke Zorg - Verzorgende IG Crebo 95530 / 92650 Niveau 3 Cohort 2013-2017 Kwalificatiedossier 2012 Geldigheid en vaststelling Deze Opleidingswijzer is geldig voor

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling

Onderwijs- en Examenregeling Onderwijs- en Examenregeling Cohort: 2010 2010-2013 startmoment augustus 2011-2014 startmoment januari Crebonummer: 94830 Uitstroom: Verzorgende IG Niveau: 3 Leerweg: BBL Versie 2 Datum vastgesteld: juni

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

Secretarieel medewerker

Secretarieel medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Secretarieel medewerker 90472 Niveau 2 BOL cohort 2014-2016 Terugvalcrebo 10050 (Secretarieel medewerker) Kwalificatiedossier versie 2013 Nominale studieduur

Nadere informatie

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22157-95391 Naam opleiding Directiesecretaresse/Managementassistent Niveau 4 Leerweg] BOL Datum / Cohort / Versie 2014-2017 Kwalificatiedossier Opleidingsduur 3 jaar Startdatum studiejaar

Nadere informatie

Junior-Accountmanager

Junior-Accountmanager Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Junior-Accountmanager 93802 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar / 4800 SBU Florijn College ROC West-Brabant Studiegids/Oer

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratief medewerker

Bedrijfsadministratief medewerker Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Bedrijfsadministratief medewerker 90471 Niveau 2 BOL cohort 2013-2015 Terugvalcrebo 10045 (Bedrijfsadministratief medewerker) Kwalificatiedossier versie

Nadere informatie

Opleiding Administratief medewerker

Opleiding Administratief medewerker Onderwijs- en examenregeling Opleiding Administratief medewerker Uitstroom Secretarieel medewerker / crebo 90472 Niveau 2 BOL Cohort 2015-2017 Nominale studieduur 2 jaar / 3200 SBU versie 3, juni 2015

Nadere informatie

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL

naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Onderwijs en Examenregeling 2012 naam opleiding Crebo 95530 niveau NV3 BBL Cohort 2012-2015, Instroom Verkort kopcursus, Augustus 2014 Instroom Verkort kopcursus, Januari 2015 Vitalis college ROC West

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1

Zoomvliet College, ROC West Brabant, pagina 1 Kwalificatiedossier 22156, 90472, 90473, 90471, 90470 Naam opleiding Secretariële/Financiële Beroepen 90472 Secretarieel Medewerker 90473 Telefonist/receptionist 90471 Bedrijfsadministratief medewerker

Nadere informatie

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG

Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Opleidingswijzer 2012-2013 Verzorgende IG Beste student, Welkom bij de opleiding tot verzorgende ig (individuele gezondheidszorg). In deze opleidingsgids vind je informatie over leren bij Zadkine en praktische

Nadere informatie

Studiewijzer 2014-2015

Studiewijzer 2014-2015 Studiewijzer 2014-2015 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: 90530 Kwalificatiedossier 2014 90531 Communicatie

Nadere informatie

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel

Studiegids MBO Utrecht. algemeen deel Studiegids MBO Utrecht algemeen deel 2014 2015 Inhoudsopgave Welkomstwoord CvB. pag. 3 Onderwijs bij MBO Utrecht.. pag. 4 Academies van MBO Utrecht.. pag. 5 Beroepsonderwijs. pag. 6 Tijd voor onderwijs.

Nadere informatie

STUDIEWIJZER 2014-2015

STUDIEWIJZER 2014-2015 STUDIEWIJZER 2014-2015 ENTREE OPLEIDINGEN CREBO nummer kwalificatiedossier: 22270 Naam kwalificatiedossier: CREBO nummer en naam kwalificatie: Naam kenniscentrum: Entree Versie kwalificatiedossier: 2014

Nadere informatie

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010

MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 MBO GROEN BOL 1&2 Sneek Instroom 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4 Stage 1.5 Vrije Ruimte 1.6 Praktijkcentra 1.7 Onderwijsovereenkomst

Nadere informatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie

Opleiding Medewerker marketing en communicatie Onderwijs- en examenregeling Opleiding Medewerker marketing en communicatie Uitstroom Marketing medewerker / crebo 90532 Uitstroom Assistent communicatiemedewerker / crebo 90531 Uitstroom Medewerker evenementenorganisatie

Nadere informatie

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011

MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Sneek Schoolgids 2010-2011 MBO GROEN 1&2 Sneek Instroom 2010-2011 Groen Regionaal OpleidingsCentrum 1 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Het onderwijs 1.1 De opbouw 1.2 Het diploma 1.3 Competenties 1.4

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

BPV-WIJZER OPLEIDING

BPV-WIJZER OPLEIDING 1 BPV-WIJZER OPLEIDING VERZORGENDE-IG / mbo-verpleegkundige Versie 3 28 mei 2013 2 INHOUDSOPGAVE 2 BLZ. INLEIDING 4 ALGEMEEN DEEL 6 HOOFDSTUK 1 HOE GA JE LEREN TIJDENS DE BPV? 7 1.1 VOOR EN BIJ AANVANG

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Landelijke kwalificaties mbo

Landelijke kwalificaties mbo Landelijke kwalificaties mbo Sector: Horeca/Bakkerij Branche: Horeca/Bakkerij Beroepengroep: Ondernemer horeca/bakkerij Versie 2009-2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG

Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Onderwijs- en examenregeling Verzorgende-IG Crebonummer 95530; Niveau 3; Beroepsopleidend Kwalificatiedossier 2014; crebo 22190 Cohort 2014-2017 Versiedatum: 18 juli 2014 Inhoud Voorwoord... 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

BPV. informatiegids. mbo

BPV. informatiegids. mbo 1 BPV informatiegids mbo 2014 2015 2BPV informatiegids mbo 2014-2015 3 Beroepspraktijkvorming mbo Informatiegids Deze BPV informatiegids is bedoeld voor alle praktijkopleiders en studenten in het mbo van

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie