Ontwikkelingen project ZONN ZorgOpleidingen Noordwest Nederland Nieuwsbrief nummer 9, juli 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingen project ZONN ZorgOpleidingen Noordwest Nederland Nieuwsbrief nummer 9, juli 2014"

Transcriptie

1 Ontwikkelingen project ZONN ZorgOpleidingen Noordwest Nederland Nieuwsbrief nummer 9, juli 2014 Graag informeren wij u als deelnemer van ZONN middels deze nieuwsbrief over de stand van zaken van het project, dat gericht is op strategische personeelsplanning en regionale afstemming rondom de opleidingen tot gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende functies in noordwest Nederland. Dit betreft 15 opleidingen, die bekostigd worden uit het Fonds Ziekenhuis Opleidingen (FZO tot ). Per 2014 is er een beschikbaarheidsbijdrage onder uitvoering van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze nieuwsbrief 1. Rapportages FZO-enquête Bijeenkomsten eind september en 29 oktober 3. Petje op bij bijeenkomst Simulatie ZONN op 16 mei 4. Opleiden, blijvend noodzakelijk 5. Nieuws over pilot SPInOV 6. Ideeën voor deze nieuwsbrief 7. Update: contactpersonen van de ziekenhuizen Extra: Foto impressie ZONN bijeenkomsten 1. Rapportages FZO-enquête 2014 Eind maart 2014 was de deadline van de FZO-enquête 2014, met als doel inzicht te verkrijgen in de toekomstige opleidingsbehoefte voor de 15 beroepen. Enkele enquêtes druppelden later binnen, maar uiteindelijk hebben alle deelnemende ziekenhuizen hun gegevens aangeleverd. Onderzoeksinstituut NIVEL heeft als hulpmiddel bij het invullen van de enquête de personeelslijst ontwikkeld, waardoor meer dan 80% automatisch ingevuld kon worden. De reacties op het gebruik ervan waren wisselend. De meeste moeite werd ervaren bij de vragen over de bestemming van uitstromers en herkomst van gediplomeerde instromers per beroepsgroep. Niet alle ziekenhuizen beschikken over deze gegevens. Afgelopen week heeft het Capaciteitsorgaan de resultaten van het onderzoek beschikbaar gesteld in de vorm van een landelijke en 12 regionale rapportages. U heeft deze rapportages reeds per ontvangen. Geadviseerd wordt om de rapportages goed te lezen en intern te verspreiden en te bespreken. 2. Bijeenkomsten eind september en 29 oktober Eind september vindt de volgende plenaire ZONN bijeenkomst plaats. De enquêteresultaten worden dan o.a. besproken. U wordt z.s.m. op de hoogte gebracht van de exacte datum. Woensdagmiddag 29 oktober (tijden volgen) organiseren het Capaciteitsorgaan, NVZ en NFU een bijeenkomst voor FZO-regiocontactpersonen en ziekenhuiscontactpersonen over de raming.

2 3. Petje op bij bijeenkomst Simulatie ZONN op 16 mei Wim Polderman, directeur van de Amstel Academie, opent de Simulatie ZONN bijeenkomst met een korte introductie: Waarom is het FZO ook alweer in het leven geroepen? En wat is het doel van deze simulatie? Een foto van een varken helpt herinneren aan de varkenscyclus in opleiden, die voorkomen moet worden. Als de regionale ziekenhuizen gezamenlijk aantallen en kenmerken van hun medisch ondersteunend en gespecialiseerd verpleegkundig personeel inzichtelijk maken en ook aantallen huidige en geplande personen in opleiding, dan kan de regionale opleidingsbehoefte afgestemd worden. Ter inspiratie voor die afstemming en om meer inzicht te krijgen in het proces binnen het ziekenhuis en de regio is de simulatiebijeenkomst georganiseerd. M De simulatie in het kort: A 5 ziekenhuizen, met een eigen profiel, visie/missie en budget. Doel: als ziekenhuis zo goed mogelijk voldoen aan de eisen van de 3 spelelementen: financiën (FZO en budget), opleiden (5 opleidingen) en opleidingseffecten regio. Per ziekenhuis 1 manager en 2 afdelingshoofden, met een eigen opdracht (pet). De manager en afdelingshoofden onderhandelen over op te leiden personeel. De manager wordt geïnstrueerd door de Raad van Bestuur (RvB), beheert financiën en onderhandelt met ander managers aan de regiotafel. Er worden 2 rondes gespeeld. Eerste ronde De manager gaat op bezoek bij de RvB. De afdelingshoofden bedenken argumenten voor de (gegeven) aantallen op te leiden personen en leggen deze voor aan hun manager. Aan de regiotafel wordt een overzicht gegeven van de inzet van alle managers. Er is veel geld in het Fonds gestopt, wat niet terugkomt bij de ziekenhuizen. De managers vertellen wat hen bracht tot de gemaakte keuzes: beschikbare opleidingsplekken, leeftijdsuitstroom of focus op de langer lopende opleidingen. Er zijn niet op elkaar afgestemde keuzes gemaakt. Wim Polderman wijst er op dat de regiotafel binnenkort werkelijkheid kan worden. Wat zijn mogelijkheden en risico s? Bedenk samen houdbare oplossingen! Tweede ronde Aan de ziekenhuistafel deelt de manager de opdracht van de RvB. Samen met de afdelingshoofden gaat hij op zoek naar betere opleidingskeuzes, kijkend naar speerpunten en de opdracht van de RvB. Aan de regiotafel blijkt er nu een tekort te zijn aan financiering vanuit het Fonds. Wederom onderbouwen de managers hun keuzes: opleiden voor opleidingen waar meer geld voor binnenkomt, baangarantie of inzetten op mobiliteit in het eigen ziekenhuis. De managers hebben gekeken naar het afromingsbedrag en eerdere keuzes bijgesteld, regionaal is er nog steeds weinig afgestemd. Nabespreking Aan de hand van verwachtingen over de zorgvraag moet je als ziekenhuis en als regio bedenken wat je wilt doen met opleiden. Ook moet gekeken worden naar uitstroom (en bestemming) als de economie weer aantrekt. Als er meer zicht is op variabelen, kan het gesprek beter gevoerd worden. Voor kortlopende opleidingen zijn de ziekenhuizen bereid met elkaar personeel uit te wisselen (poule), zodat mensen in de regio aan het werk blijven. Eventueel moet er strengere selectie zijn aan 2

3 de poort, middels een gezamenlijk assessment. De aanwezigen vinden wel dat er afspraken gemaakt moeten worden over het daadwerkelijk plaatsen van personeel. Op welke punten willen de deelnemers straks overleggen? Het totaal aantal benodigd op te leiden personeel. De enquête moet zo goed mogelijk ingevuld zijn; dat is de behoefte voor de regio. Wat ziekenhuizen voornemens zijn. Geef inzicht in wat je gaat doen; iedereen verschuift straks. Wie voor wie opleidt in de regio. Wisselingen binnen de regio horen er bij; je leidt op voor goede patiëntenzorg en wie weet komt iemand terug in je ziekenhuis. Uitstroom is geen probleem, als er maar niet voor werkloosheid opgeleid wordt. Heeft de patiënt iets aan regionale afstemming? Consequentie is voldoende personeel. Als je ontwikkelingen deelt, is de patiënt beter af: meer samenwerken en transparant zijn. Door de varkensmarktcyclus verpest je de opleidingsstructuur in je ziekenhuis. Doordat niet alle opleidingen in het Fonds zitten, doet het Fonds niet overal zijn werk en heeft de patiënt er ook niet altijd wat aan. Wordt er iets gemist in deze simulatie; werkt het zo in uw ziekenhuis? Er is geen rekening gehouden met de kosten van overschot en uitvalpercentage. Er zijn gesprekken over opleiden, maar het spelelement maakt het spannender. In de praktijk wordt niet zo zeer heen en weer geschoven met opleidingsplekken. Er wordt steeds meer collectief in het ziekenhuis gekeken waar behoefte aan is en wat te doen met mensen die geen baan krijgen. In de praktijk blijkt strategische planning lastig. Het is goed als het op hoog niveau bij elkaar komt in het ziekenhuis. Afsluitend wordt gesteld dat het mooi zou zijn als ziekenhuizen van elkaar kunnen leren en eens meekijken bij een ziekenhuis waar strategische opleiden en afstemmen goed gaat. De petjes worden afgezet en tijdens de borrel wordt gezellig nagepraat. N.B. De simulatiematerialen zijn op ziekenhuisniveau beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in intern gebruik van de simulatie, neem dan contact op met Evelien Janssen 4. Opleiden, blijvend noodzakelijk In het Zorgvisie Magazine van mei 2014 stond een artikel met de kop Opleiden, blijvend noodzakelijk. In het artikel worden ziekenhuizen afgeraden om het stoppen met opleiden tot medisch ondersteunend personeel en gespecialiseerde verpleegkundigen vanwege overschotten. Na overvloed, volgt altijd schaarste. Daarnaast vraagt een gezonde arbeidsmarkt om een licht overschot, zodat de werklast verspreid kan worden en geselecteerd kan worden op kwaliteit. En zeker niet onbelangrijk: een constante stroom van leerlingen brengt een leergierige, innovatieve cultuur met zich mee! Geïnteresseerd in het artikel? Stuur een naar Evelien Janssen. 5. Nieuws over pilot SPInOV Als deelnemer van ZONN, en mogelijk ook van SPInOV, houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen pilot SPInOV. SPInOV heeft als doel te komen tot 1) afstemming van stageplaatsen tussen zorginstellingen en het initieel verpleegkundig onderwijs in de noordwest Nederland, 2) gezamenlijk commitment en verantwoordelijkheid voor voldoende kwantiteit en 3

4 kwaliteit van de stageplaatsen voor verpleegkundigen en 3) een overlegbasis om strategische personeelsplanning voor het verpleegkundig beroep vorm te geven. Stand van zaken SPInOV: Middels zelf ontwikkelde vragenlijsten voor zorgorganisaties en opleidingsinstituten zijn de beschikbare stageplaatsen en de behoefte daaraan geïnventariseerd. De voorlopige resultaten zijn inmiddels bekend. Op 26 juni vond een conferentie plaats voor vertegenwoordigers uit de driehoek HRM, opleiden en afdelingsmanagement van de deelnemende organisaties. Diverse sprekers vertelden over de ontwikkelingen rond afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en hun ervaringen met stage matching van stagiairs aan de verzorgende en verpleegkundige mboen hbo-opleidingen. Verder stond de bijeenkomst in het teken van de voorlopige resultaten van de vragenlijsten en verfijning van de vragenlijsten. 6. Ideeën voor deze nieuwsbrief? Eerder hebben Edwin Pompe (VUmc) en Harm Landman (MCA Gemini Groep) inzicht gegeven in het informatie- en afstemmingsproces rondom de FZO-opleidingen binnen hun ziekenhuis. Vindt u het leuk om een inkijkje te geven in uw ziekenhuis of heeft u ideeën voor de nieuwsbrief, laat het weten aan Evelien Janssen 7. Update: contactpersonen van de ziekenhuizen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de contactpersonen van de deelnemende ziekenhuizen en het CZO opleidingscentrum VUmc Amstel Academie. (*Deelnemer van de initiatiefgroep) Ziekenhuis Contactpersoon Functie Academisch Medisch Centrum Jeanet Steenbruggen* Verpleegkundig bestuurder BovenIJ ziekenhuis Natalie van Rosmalen Hoofd P&O Flevoziekenhuis Barbara Schouten Hoofd Opleidingen Kennemer Gasthuis Hélène de Groot Hoofd beroeps(vervolg)opleidingen & bedrijfstrainingen MCA Gemini Groep Harm Landman* Beleidsadviseur P&O MC Groep Jeanette Aukes Hoofd Opleidingen NKI/AvL Larissa van der Hell Opleidingsadviseur Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Marieke Steenbrink HR-Manager Flexcare en Capaciteit Rode Kruis Ziekenhuis Hannie Stam Hoofd Personeelsadministratie Sint Lucas Andreas Ziekenhuis Sylvia Bazuin* Hoofd Opleidingen Slotervaartziekenhuis Mieke Vink-de Goeij Scholings- en opleidingscoördinator Spaarne Ziekenhuis Loes Menting Opleidingsadviseur VU medisch centrum Edwin Pompe* Zorgmanager Waterlandziekenhuis Esther Terpstra Beleidsadviseur P&O Westfries Gasthuis André Renkema Manager Leerhuis Zaans Medisch Centrum Ron Wilms Teamleider ZMCAcademie, unit HRM Ziekenhuis Amstelland Heleen van Huizen Hoofd Opleidingen VUmc Amstel Academie Wim Polderman* Directeur 4

5 Foto impressie laatste ZONN bijeenkomsten Colofon Deze digitale nieuwsbrief informeert u over de ontwikkelingen van project ZONN. Voor meer informatie of opmerkingen, neem contact op met Evelien Janssen, bereikbaar via en Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur een naar 5

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut

Jaarverslag 2014. Linnaeusinstituut Jaarverslag 2014 Linnaeusinstituut Conceptjaarverslag 2014.17-02-2015 Inhoud Voorwoord 1. Samenwerkingscontacten 1.1 Affiliatieovereenkomst met AMC en VUmc 1.2 Lidmaatschap vereniging STZ 1.3 De Opleidings-

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid

Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid Strategisch Verpleegkundig Opleidingsbeleid 1 Inleiding Verpleegkundigen vormen de grootste beroepsgroep binnen VUmc en GGZ ingeest. Bij GGZ ingeest bestaat 30% van het totale personeelsbestand uit verpleegkundigen.

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging

Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Toewerken naar voldoende gekwalificeerde verpleegkundigen in de wijkverpleging Normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging Afspraken voor de overgangsperiode 2015, 2016 en 2017 ActiZ

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland

Monitoring kraamzorg. Inventarisatie van de opleidingsmogelijkheden en -afspraken bij kraamzorgaanbieders in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding ( Lamkaddem, M, Wiegers, T. Monitoring kraamzorg, NIVEL 2004) worden gebruikt. Het rapport is te bestellen via receptie@nivel.nl.

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie

Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenzorg en casemanagement bij dementie Ketenregisseurs over inkoop, uitvoering en borging in 2015 Anneke L. Francke (NIVEL) José M. Peeters (NIVEL) Met medewerking van: Wendy Werkman (Alzheimer Nederland)

Nadere informatie

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015

Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 Rapportage Monitor Transitie Jeugd Kwartaal 2, 2015 De Monitor Transitie Jeugd brengt de onbedoelde effecten en knelpunten van de transitie van de jeugdhulp naar de gemeenten vanuit cliëntperspectief in

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5.

Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Jaarverslag 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Stand van zaken... 4 2.1. Werkgebied... 4 2.2. Draagvlak... 4 2.3. Verbreding... 5 2.4. Bedrijfsplan... 6 2.5. Landelijke samenwerking... 6 3. Stand van zaken

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE

Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE Goed voorbereid de toekomst in LEIDRAAD VOOR STRATEGISCH OPLEIDEN EN ONTWIKKELEN IN UW GEMEENTE INHOUDSOPGAVE 1 WAAROM DEZE BROCHURE? 2 2 ONTWIKKELING EN MOBILITEIT BIJ GEMEENTEN 4 3 LOOPBAAN- EN ONTWIKKELBELEID

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland

Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Nieuwsbrief Niet- aangeboren Hersenletsel (NAH) Noord-Holland Mei 2011 Inhoud 1. Aankondiging symposium NAH en seksualiteit. Maandag 28 november 2011 2. Nazorg voor hersenletselpatiënten is een doolhof,

Nadere informatie

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING

TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND - ZN DIALOOG NR 6-9 OKTOBER 2014 1 TRANSITIE LANGDURIGE ZORG VERGT INVESTERING IN SAMENWERKING Hoe geef je in het licht van de transitie langdurige zorg optimaal vorm aan de

Nadere informatie

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10

Inhoud. Beginsituatie 4. 1 Vergaderen en overleggen 5 1.1 Doelen en soorten 5 1.2 Rollen 10 Woord vooraf Deze reader is bedoeld als studiemateriaal voor de opleiding tot Secretaresse. Daarbij hebben we vooral rekening gehouden met cursisten die al in de praktijk werkzaam zijn en zich verder willen

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis

Een kwestie van samenspel. Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een kwestie van samenspel Verpleegkundigen opleiden voor het algemene ziekenhuis Een uitgave van: NVZ vereniging van ziekenhuizen Oudlaan 4 Postbus 9696 3506 GR Utrecht t 030 273 98 83 E nvz@nvz-ziekenhuizen.nl

Nadere informatie

We moeten het hebben van de sfeer en kansen

We moeten het hebben van de sfeer en kansen 2 11 Vakblad voor managers leidinggevenden van van operatieafdelingen Cathrien Resius (Bergman Clinics): We moeten het hebben van de sfeer en kansen Themanummer HRM De voors en tegens van geïmporteerd

Nadere informatie

Leren in het ziekenhuis

Leren in het ziekenhuis Leren in het ziekenhuis Een verkenning naar leren in de praktijk van hbo- studenten verpleegkunde Een project van Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen Nederlandse

Nadere informatie

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten

Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Zwangerschap en geboorte Een impressie van het kennisnetwerk geboortezorg en onderzoeksprojecten Een gezonde moeder, een gezonde zwangerschap en een gezond kind Programma Zwangerschap en Geboorte Inleiding

Nadere informatie