Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg"

Transcriptie

1 Leergang I 15 lesdelen I 5 bijeenkomsten I start 28 oktober 2014 Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg > van huisvestingsbeheer naar huisvestingsmanagement Inclusief 1 jaar lidmaatschap van het Platform Economie en Ruimte t.w.v. 250 euro. Flexibele opleiding op HBO+ niveau Behandelt alle belangrijke aspecten van huisvestingsmanagement Biedt een strategische, bedrijfskundige visie op zorgvastgoed Geeft handvatten voor het verbeteren van de waarde en kwaliteit van zorgvastgoed

2 Huisvestingsmanagement met specialisatie zorg Het beheer van huisvesting vereist specialistische kennis. Er zijn immers vele technische, commerciele en financiële risico s. Huisvesting dient het primaire proces van de organisatie optimaal te faciliteren. Dit vereist inzicht in de huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor nu en in de toekomst. Huisvesting is tegenwoordig meer dan een kostenpost. Vastgoed is een bedrijfsmiddel dat in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van bedrijfs- en winstdoelstellingen. Om het beste uit vastgoed te halen is een andere manier van omgaan met huisvesting vereist. Het optimaliseren van waarde, kwaliteit en risico s staat hierbij centraal. Dit vereist een strategische, bedrijfskundige visie op uw vastgoed. Specialisatie Zorg De toenemende marktwerking in de zorg en de veranderende vastgoedbekostiging vragen om deze nieuwe manier van omgaan met vastgoed. Zorginstellingen worden immers in hoge mate zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Meer risico, verantwoordelijkheid en vrijheid. Uw organisatie dient belangrijke strategische keuzes te maken: Renoveren of bouwen? Houden we het vastgoed in eigen beheer of besteden we het uit? Gaan we samenwerken met een externe partij of niet? Hoe regelen we de financiering? Wat zijn de exploitatiegevolgen? Opzet van de leergang Het is niet altijd eenvoudig hierover te adviseren en mee te beslissen. Onzekerheid over de toekomst, onduidelijkheid over de systemen van verrekening en onbekendheid met risicodragend ondernemen spelen daarbij een grote rol. Daarnaast blijven natuurlijk de dagelijkse beheertaken een belangrijk deel van uw werkzaamheden uitmaken. Professionalisering Met deze opleiding zet u een stap verder in uw eigen ontwikkeling en in die van uw organisatie. In de specialisatie Zorg wordt - na het algemene gedeelte over Huisvestingsmanagement - ingezoomd op de professionalisering van uw organisatie. Na deze intensieve, korte opleiding kunt u: uw vastgoedstrategie effectief afstemmen op de zorgstrategie een strategisch huisvestingsplan en business case opstellen de actuele en toekomstige huisvestingsbehoefte en wensen vaststellen inspelen op de wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed het ruimtegebruik optimaliseren het facilitair management verbeteren investeringsbeslissingen doorrekenen uw huisvestingskosten begroten en bewaken (nieuwe) risico s voldoende onderkennen en reduceren nieuwbouw, renovatieprojecten en verhuizingen professioneel aansturen adviseren over eventuele samenwerking met andere partijen de kwaliteit en waarde van uw zorgvastgoed verder optimaliseren Flexibel studeren staat bij deze leergang voorop. U bestudeert de lesstof waar en wanneer u zelf wilt. Het totale lespakket bestaat uit: 15 lessen print en online 5 praktijkbijeenkomsten Studiebegeleiding Advies en coaching van experts Geschreven door inhoudelijke experts. Per lesdeel een afgebakend onderwerp helder uitgewerkt. Actuele informatie. Praktische tips, voorbeelden en modellen. Een tijdsinvestering van circa 3 uur per les. Een overzichtelijk naslagwerk. U neemt deel aan actieve dagen, waarbij we presentaties combineren met rondleidingen. U past de theorie toe aan de hand van interessante cases en gaat ook zelf aan de slag in werkgroepen. De locatie en omgeving zijn afgestemd op de casus van die dag. U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, flexibel ruimtegebruik, nieuwe regelgeving en financieringsmogelijkheden en het belang van kwaliteit. U hoort gouden tips, best practises en wisselt ervaringen uit met uw medecursisten: het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Bij studievragen of praktijkproblemen ontvangt u snel antwoord van de docenten. Extra: u kunt uw eigen praktijkcase of beleidsplan voorleggen. Tijdens de studie of na een individuele afspraak krijgt u ondersteuning van onze experts. U krijgt toegang tot de beste deskundigen. Prijs De prijs van de leergang bedraagt 4.595,- (excl. btw). Hiervoor krijgt u: 15 lesdelen waardevol schriftelijk studiemateriaal Individuele schriftelijke ondersteuning Advies bij eigen organisatieplannen 1 jaar lidmaatschap van het Platform Economie en Ruimte t.w.v. 250 euro. Certificaat van deelname U kunt de specialisatie Vastgoed en Zorg ook apart volgen. U volgt dan 4 lesdelen en 2 bijeenkomsten. De prijs van de specialisatie bedraagt 1895,- (excl. BTW)

3 Inhoud Huisvesting algemeen Les 1. Strategisch huisvestingsmanagement Van huisvestingsbeheer naar strategisch huisvestingsmanagement. strategisch huisvestingsmanagement vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel ambitieniveau en uw rol daarin als huisvestingsmanager de huisvestingsstrategie optimaal laten aansluiten op de bedrijfsstrategie Les 2. Waarde als grondlegger voor huisvestingskwaliteit Het optimaliseren van de strategische waarde van huisvesting. gebruikswaarde, maatschappelijke waarde en toekomst waarde goede huisvesting voor mensen en organisaties richten zich op 5 op elkaar inwerkende vermogens tot groei van mensen en organisaties huisvestingskwaliteit: een integrale aanpak waardoor u de efficiëntie van het gebruik van huisvesting aanmerkelijk kunt verbeteren. flexibiliteit: gebruikers-, functionele- en uitbreidingsflexibiliteit Les 3. Huisvestingskwaliteit en gedrag Verdieping op huisvestingskwaliteit en waarden de interactie van huisvestingskwaliteit en waarde de directe invloed van de fysieke omgeving op de mens: stress, privacy, perceptuele kwaliteiten ontwerpvariabelen die van belang zijn: oriëntatie, binnenmilieu, natuur, veiligheid Les 4. Huisvestingsanalyse van organisaties organisatieanalyse: strategie, structuur, organisatieparameters, coördinatie-mechanismen, systemen, organisatiecultuur en managementstijl. De bouwstenen voor huisvesting huisvestingsmarkt: trends in de huisvesting van organisaties aansprekende huisvestingsvoorbeelden van organisaties Bestaande bouw Les 5. Grip op huisvestingsaanbod en huisvestingsinvulling In hoeverre voldoet de kwaliteit van het vastgoed aan de actuele en toekomstige wensen van klanten en personeel binnen de kaders van de bedrijfs- en huisvestingsstrategie? dynamisch huisvestingsmanagement huisvestingsanalyse: zicht op ruimtelijke, functionele en beeldkwaliteit huisvesting die mensen raakt: de persoonlijke beleving van ruimtes zicht op de technische kwaliteit van vastgoed, door o.a. conditiemeting huisvestingsbehoefte en ruimteverdeling opstellen van een strategisch huisvestingsplan Nieuw- en verbouw Les 7. Professioneel opdrachtgeverschap een opdrachtgever staat ergens voor veranderingen in opdrachtgeverschap visie, zeggenschap en kracht taken van een opdrachtgever succes- en faalfactoren bij opdrachtgeverschap Les 8. Vastgoedfinanciering soorten vastgoedfinancieringen financieringsvormen meest recente beoordelingscriteria en -voorwaarden van financiers Les 9. Financieel Beheer Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de exploitatie (huisvestingskosten) en waarde van vastgoed als voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. exploitatiekosten (bewaking) rendementsberekeningen rendement uit waardestijging optimaliseren ruimtegebruik risicoanalyse haalbaarheidsanalyse investeringsbeslissingen Capita selecta Les 10. Huisvesting en risicomangement risicomanagement, zorgplicht en good governance risicomanagement gedurende de exploitatie van huisvesting risicomanagement bij het (her-)ontwikkelen van huisvesting Les 11. Huisvestingsmanagement en facilitair management facilitair management de toegevoegde waarde van facilitair management facilitair management versus huisvestingsmanagement gastvrijheid en huisvestingssatisfactie de facilitaire organisatie en huisvestingsorganisatie separaat of geïntegreerd Les 6. Verbouw en bouw: opstellen business case business case: de basis voor de projectdefinitie Programma van Eisen: de basis van projectbesturing ontwerp per fase beoordeeld sturen op basis van kwaliteit, levensduurkosten en opbrengsten selectie en aanbesteding Praktijkbijeenkomst 2 op 9 december 2014

4 Praktijkbijeenkomsten Huisvestingsmanagement algemeen Praktijkbijeenkomst 1 op 28 oktober 2014 Integraal huisvestingsmanagement U maakt kennis met de coördinator van de leergang en met uw medecursisten. U krijgt informatie over de opbouw en hoofdlijnen van de studie. De belangrijkste thema s worden toegelicht. U leert de eigen huisvestingsorganisatie te spiegelen aan het huisvestingsmanagement denk- en werkmodel U ontvangt informatie over de mogelijkheid om na afronding van de leergang te worden opgenomen in het Register van Platform Economie & Ruimte. Praktijkbijeenkomst 2 op 9 december 2014 Het Strategisch Huisvestingsplan hoe vertaalt u algemene missie en doelen van de organisatie naar het huisvesting?? hoe komt u tot een goed onderbouwde huisvestingsstrategie? hoe krijgt u inzicht in de gebruikswaarde, huisvestingskwaliteit en financiële waarde van uw huisvestingsportefeuille? hoe formuleert u een strategisch huisvestingsplan dat een stevige basis vormt voor de operationele meer-jaren exploitatie en investering c.q. de investeringsplannen? Praktijkbijeenkomst 3 op 3 februari 2015 Huisvesting Business Case Inzicht in de exploitatie(kosten) en waarde van vastgoed is een voorwaarde voor het nemen van goede (investeringsbeslissingen. Tijdens deze bijeenkomst leert u diverse vastgoedberekeningen en analyses te maken. Inhoud Specialisatie Vastgoed en zorg Praktijkbijeenkomst 4 3 maart 2015 Inleiding Vastgoed en zorg Het actuele krachtenveld in care en cure in relatie tot vastgoed. strategie in de context van de actuele ontwikkelingen De financiële gevolgen van verschillende alternatieve strategieën met de focus op de opbrengsten voor vastgoed. Workshop Inspelen op veranderingen. Omgaan met de nieuwe realiteit: o.a. gevolgen van scheiden van wonen en zorg (care), NHC s, DOT s (cure), boekwaardeproblemen en de nieuwe bekostiging bij nieuwbouw. Deel 1: Vastgoedstrategie in de zorg Zorgstrategie en vastgoedstrategie. De positionering van uw zorginstelling binnen de veranderende markt en regelgeving. Financiële kaders. Verandering in de vraag naar zorgvastgoed. Scenarioanalyse. Deel 2: Het strategisch en tactisch Vastgoed Plan Bedrijfskundige visie op vastgoed. Huidige vastgoedportefeuille: kwantiteit en kwaliteit Exploitatieperspectief van de portefeuille met betrekking tot de bekostiging. Gewenste portefeuille: locatie, intramuraal/extramuraal, huur/eigendom, type pand of woning. Vertaling naar meerjaren actieplan. Deel 3: Financiering en regelgeving van zorgvastgoed Financiering van de zorg: heden en toekomst. Huisvestingsvergoedingen, kapitaallasten, huur-en exploitatiekosten. Huur of eigendom: de rol van beleggers en andere partijen, waaronder corporaties. Waardebegrippen, o.a.: boekwaarde, bedrijfswaarde en impairment. Toekomscenario s en analyses. Deel 4: Organisatie en Samenwerken Vastgoed in de organisatie. Besturing. Besluitvormingsprocessen. Positie van de vastgoedmanager. Governance. Samenwerken Waarom samenwerken. Met wie samenwerken: andere zorginstelling, bank, belegger, corporatie, facilitymanagement, bouwondernemer. Dynamiek van het samenwerken. Praktijkvoorbeelden Praktijkbijeenkomst 5 7 april 2015 Vastgoedinvesteringen beoordelen. Gevolgen nieuwe vastgoedfinanciering en bekostiging voor uw organisatie. (Financiële) mogelijkheden. De verrekening van de kapitaallasten in de kostprijs. Omgaan met nieuwe risico s. De financiering van zorgvastgoed. Verhouding opbrengstpotentie (actuele De Businesscase

5 Auteurs De leergang Huisvestingsmanagement is ontwikkeld in samenwerking met Partners in Vastgoed Management (PVM) met vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. In de benadering van PVM komt het gevoel van my home is my castle op de eerste plaats. PVM is een ingenieurs- en organisatiebureau dat zich richt op de gebruikers van het vastgoed. Het gaat uiteindelijk om hun tevredenheid en wensen. Vanuit dit perspectief ondersteunen zij huisvestingsorganisaties bij het oplossen van vastgoedvraagstukken. Aan deze cursus werken een aantal adviseurs van PVM mee. Ir. C. A. J. van Beukering RVGM-E (coördinator en auteur) Raadgevend Ingenieur NLingenieurs en directeur van PVM. Vakgebied: de huisvesting van organisaties en het managen van vastgoedportefeuilles. Verder hebben de volgende personen en organisaties vanuit hun eigen expertise een bijdrage geleverd aan de leergang: F. Prüst RVGME Vastgoedadviseur bij PVM. Vakgebied: Sociaalpsychologische kwaliteit van vastgoed: Door de zintuiglijke beleving te verbeteren wordt een effectievere bedrijfsvoering ondersteund en zijn de gebruikers van het vastgoed meer tevreden. G.G. Engel Directeur van Vrijzathe Financiële Dienstverlening B.V. Zelfstandig adviseur op het gebied van bedrijfsfinanciering, met name gericht op vastgoedfinanciering. D. Meijer Adviseur bouw- en exploitatiekosten Vitruvius Bouwkostenadvies Drs. L.H.M. L. Laanen Directeur van IFMEC (International Facility Management Expert Centre) en programmamanager MBA FM (MsM/Ifmec) Ir. L.S. Erkelens Vastgoedadviseur bij PVM. Met veel creativiteit werken aan vastgoedstrategie en projectinitiatief doet Leon vanuit zijn rol als adviseur, vestigingsmanager en programmaleider. Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij duurzaamheid en herontwikkeling. B. van Huijgevoort Vastgoedadviseur bij PVM. Ir G.A.F.G. Müller Zelfstandig adviseur van eigen adviesbureau, Realink consultancy. Als zelfstandig werkzaam vastgoedeconoom gespecialiseerd in zorg- en maatschappelijk vastgoed. Vastgoedmanager s Heerlen Loo en Lid Raad van toezicht Stichting de Haardstee. George Müller is voorts deelnemer aan het Platform Duurzame Huisvesting en heeft expertise over Levensduurkosten. Zijn belangrijkste focusgebieden zijn de koppeling van investering en exploitatie, de ontwikkeling van rekenmodellen en de advisering bij investeringsbeslissingen. Mr. Drs. J.C. van der Vliet Financieel interim manager/adviseur in de zorg, eigenaar Van der Vliet Financiële Dienstverlening Platform Economie & Ruimte Sectoroverstijgend trefpunt voor ondernemers ter inspiratie, verbeelding en verbinding Voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders die worden uitgedaagd nieuwe wegen te zoeken om als bedrijf, kennisinstelling of als overheid uit te groeien tot een van de groeibriljanten in de eigen sector en of regio. Groeibriljanten hebben geen behoefte aan netwerk- borrels, maar wel aan slimme netwerken. Als je wilt groeien is een goed netwerk dat sectoroverstijgend is georganiseerd een meer dan welkome aanvulling om te leren en contacten te onderhouden in het door het Platform Economie & Ruimte opgebouwd ecosysteem waaraan u kunt deelnemen. Reacties van oud-cursisten: De bijeenkomsten verliepen erg ontspannen en plezierig, de locaties waren bijzonder. Ik heb veel bijgeleerd. Een prima naslagwerk met up-to-date informatie. De auteurs en sprekers van de bijeenkomsten weten waar ze het over hebben. Helder geschreven en erg actueel!

6 Postbus AV Eindhoven Voor wie bestemd? Deze leergang is bestemd voor iedereen die voor of binnen de zorg verantwoordelijk is voor huisvestingsmanagement, vastgoedmanagement of facilitaire diensten en hun adviseurs. Als u op zoek bent naar een korte, intensieve studie op hbo+ niveau, die u na afloop in staat stelt een gedegen strategische en bedrijfskundige visie op zorgvastgoed te ontwikkelen, dan is deze opleiding een goede keus. Cursisten die u voorgingen zijn huisvestings- en vastgoedmanagers, facilitair managers en adviseurs die zich bezighouden met huisvestingsvraagstukken. Werkzaam bij o.a.: verpleeghuizen; GGZ-instellingen; ziekenhuizen; zorgcentra; gezondheidszorg adviesbureaus; woningcorporaties; vastgoedbeheermaatschappijen. > Actueel > Door experts geschreven > Praktijkgericht Noteer de praktijkbijeenkomsten in uw agenda: Praktijkbijeenkomst 1: 28 oktober 2014 Praktijkbijeenkomst 2: 9 december 2014 Praktijkbijeenkomst 3: 3 februari 2015 Praktijkbijeenkomst 4: 3 maart 2015 Praktijkbijeenkomst 5: 7 april 2015 Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden van uur. De specifieke details ontvangt u op een later moment. Inschrijven Drie gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1 internet tel Bel of mail voor een persoonlijk advies Heeft u vragen of wilt u graag persoonlijk studieadvies? Bel Nathalie de Robles op of stuur een naar U ontvangt dan geheel vrijblijvend een advies op maat. Mailing en adressering Graag mailen wij correct en houden wij u optimaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Daartoe bent u, als geadresseerde, opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Het gebruik van verschillende bestanden kan ertoe leiden dat u meerdere aankondigingen voor dit programma ontvangt. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht u naar uw mening onjuist geregistreerd zijn of anderszins wijzigingen wensen, dan kunt u contact opnemen met Nathalie de Robles, telefoon (040) ,

Wie is koning? Klant of bank?

Wie is koning? Klant of bank? Wie is koning? Klant of bank? Strategisch vastgoedbeleid in de gezondheidszorgsectoren GGZ, VVT en VG. Breugel: Toren van Babel Anne Margreet Kremer Jan van Schilt Master of Health Business Administration

Nadere informatie

MANAGEMENT A C A D E M Y

MANAGEMENT A C A D E M Y IT MANAGEMENT A C A D E M Y B E WA A R E X E M P L A A R A G E N DA N A J A A R 2 0 1 0 M E E T I N G P L A Z A U T R E C H T DE JUISTE BAGAGE VOOR DE IT MANAGER VAN VANDAAG 30 september 2010 Van Bedrijfsstrategie

Nadere informatie

Auditing en assessment van ICT

Auditing en assessment van ICT Specialisatieleergang in 9 delen en 2 bijeenkomsten van een dag Startdatum: 7 oktober 2011 Auditing en assessment van ICT Reacties van oud-cursisten: Een zeer gedegen opsomming van facts waarmee een auditor

Nadere informatie

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

Publiek Vastgoed Management

Publiek Vastgoed Management Publiek Vastgoed Management Risicomanagement voor professionals Inleiding Publiek Vastgoed management: Een meerdaagse training toegespitst op de snel ontwikkelende Publieke vastgoedpraktijk! De publieke

Nadere informatie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie

Beter toezicht door inzicht. nvtz Academie Beter toezicht door inzicht nvtz Academie 2014 2 Voorwoord NVTZ Academie: Bouwen aan vertrouwen! De zorg is complexer geworden en overheid en burgers zijn kritischer geworden op het functioneren van toezichthouders.

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller

Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Executive Master of Finance and Control De post-masteropleiding tot registercontroller Inhoud Het bedrijfseconomisch geweten van de organisatie 5 : iets voor u? 7 Groningse accenten: een waardevolle voorsprong

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Programma Management

Programma Management 5-DAAGSE CURSUS 17 september, 1 en 13 oktober, 5 en 19 november 2015 BCN Utrecht (Daltonlaan) Gratis boek tisch Creëren Uw docent ir. Jo Bos is zelfstandig adviseur en trainer. Hij adviseert al meer dan

Nadere informatie

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen

Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen Transformatiemodel voor vastgoedorganisaties van care- instellingen ir. R.P.G.C. Mattousch Onderzoek naar een beslissingskader voor bestuurders van care- instellingen voor de invulling van corporate real

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren

Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren Learncare Academy school for microeconomics Learncare Academy Opleidingsbrochure voor professionals en particulieren 2014/2015 Inhoudsopgave Versie 02/201 Algemene informatie..........................................................

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen

STUDIEGIDS. ARTRA Arbeidsmarkttrainingen STUDIEGIDS ARTRA Arbeidsmarkttrainingen Inhoudsopgave Welkom! 3 Algemeen 4 Kennistrainingen 5 n Basisopleiding Intercedent 6 n Basisopleiding Intercedent (E-learning incl. examentraining) 7 n Examentraining

Nadere informatie

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015

PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen. Brochure 2015 PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen Brochure 2015 PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL

HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL HET CFV-OORDEEL OMGAAN MET HET CONTINUÏTEITSOORDEEL Het continuïteitsoordeel van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) geeft aan of uw ambities de vermogenspositie van uw corporatie op termijn in gevaar

Nadere informatie

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen

Kjen- Wijzer. voor de corporatiesector. Maatwerkbureau voor woningcorporaties. Opleidingen Kjen- Wijzer voor de corporatiesector Maatwerkbureau voor woningcorporaties Opleidingen december.12 Wk 48 49 50 51 52 1 ma 3 1 e 10 6 e 17 11 e 24 16 e 31 19 e di 4 2 e 11 7 e 18 12 e 25 wo 5 3 e 12 8

Nadere informatie

Opleidingen en leergangen

Opleidingen en leergangen Opleidingen en leergangen 2015 2016 Kijk ook op www.avs.nl / professionalisering Opleidingen en Leergangen Leergang Middenkader Opleiding Schoolleider Basisbekwaam Opleiding Schoolleider Vakbekwaam Leergang

Nadere informatie

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht.

Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13. Marjolein Gijselaers- s329057. Opdrachtgever. Gemeente Maastricht. Masterthesis TiasNimbas, Master of Real Estate 13 Marjolein Gijselaers- s329057 Opdrachtgever Gemeente Maastricht Mosae forum 10 6211 DW Maastricht Begeleiders TiasNimbas: Ir. M.H. Arkesteijn MBA (TU-Delft)

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk

School for. Leadership. Professionaliseringsgids 2011/2012. Kader Primair. Nieuwe website! www.avspifo.nl. trainingen opleidingen maatwerk Kader Primair AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids 2011/2012 trainingen opleidingen maatwerk Nieuwe website! www.avspifo.nl School for Leadership Jaargang

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

Management bij IPD Opleidingen

Management bij IPD Opleidingen Management bij IPD Opleidingen Praktijkopleiding Management en Organisatie Praktijkgericht Persoonlijk Professioneel versie: v01-20132801 Leren leidinggeven op de manier die bij u past! Inhoud IPD Management

Nadere informatie

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen

PlanMen Academy. Opleiden is ook Plannen PlanMen Academy Opleiden is ook Plannen PlanMen is exclusief specialist op het gebied van personeelsplanning / Workforce Management (WFM). Met de jarenlange kennis en ervaring van onze gecertificeerde

Nadere informatie

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

School for. Leadership. Professionaliseringsgids. voor leidinggevenden in het vo. trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching 2012 2013 AVS Professionaliserings- en Innovatiecentrum Funderend Onderwijs Professionaliseringsgids voor leidinggevenden in het vo Kijk ook op www.avspifo.nl trainingen opleidingen maatwerk advies & coaching

Nadere informatie

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud

St@dium. Nummer 6, maart 2011. Inhoud St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 6, maart 2011 Inhoud 1. Welkom bij St@dium, het e-zine van Stade Advies.. 2 2. Cursusoverzicht eerste helft 2011 3 3. Welzijn Nieuwe Stijl

Nadere informatie