Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg"

Transcriptie

1 Leergang I 15 lesdelen I 5 bijeenkomsten I start 28 oktober 2014 Huisvestingsmanagement met specialisatie Zorg > van huisvestingsbeheer naar huisvestingsmanagement Inclusief 1 jaar lidmaatschap van het Platform Economie en Ruimte t.w.v. 250 euro. Flexibele opleiding op HBO+ niveau Behandelt alle belangrijke aspecten van huisvestingsmanagement Biedt een strategische, bedrijfskundige visie op zorgvastgoed Geeft handvatten voor het verbeteren van de waarde en kwaliteit van zorgvastgoed

2 Huisvestingsmanagement met specialisatie zorg Het beheer van huisvesting vereist specialistische kennis. Er zijn immers vele technische, commerciele en financiële risico s. Huisvesting dient het primaire proces van de organisatie optimaal te faciliteren. Dit vereist inzicht in de huisvestingsbehoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor nu en in de toekomst. Huisvesting is tegenwoordig meer dan een kostenpost. Vastgoed is een bedrijfsmiddel dat in belangrijke mate bijdraagt aan het behalen van bedrijfs- en winstdoelstellingen. Om het beste uit vastgoed te halen is een andere manier van omgaan met huisvesting vereist. Het optimaliseren van waarde, kwaliteit en risico s staat hierbij centraal. Dit vereist een strategische, bedrijfskundige visie op uw vastgoed. Specialisatie Zorg De toenemende marktwerking in de zorg en de veranderende vastgoedbekostiging vragen om deze nieuwe manier van omgaan met vastgoed. Zorginstellingen worden immers in hoge mate zelf verantwoordelijk voor hun vastgoed. Meer risico, verantwoordelijkheid en vrijheid. Uw organisatie dient belangrijke strategische keuzes te maken: Renoveren of bouwen? Houden we het vastgoed in eigen beheer of besteden we het uit? Gaan we samenwerken met een externe partij of niet? Hoe regelen we de financiering? Wat zijn de exploitatiegevolgen? Opzet van de leergang Het is niet altijd eenvoudig hierover te adviseren en mee te beslissen. Onzekerheid over de toekomst, onduidelijkheid over de systemen van verrekening en onbekendheid met risicodragend ondernemen spelen daarbij een grote rol. Daarnaast blijven natuurlijk de dagelijkse beheertaken een belangrijk deel van uw werkzaamheden uitmaken. Professionalisering Met deze opleiding zet u een stap verder in uw eigen ontwikkeling en in die van uw organisatie. In de specialisatie Zorg wordt - na het algemene gedeelte over Huisvestingsmanagement - ingezoomd op de professionalisering van uw organisatie. Na deze intensieve, korte opleiding kunt u: uw vastgoedstrategie effectief afstemmen op de zorgstrategie een strategisch huisvestingsplan en business case opstellen de actuele en toekomstige huisvestingsbehoefte en wensen vaststellen inspelen op de wijzigingen in de bekostiging van zorgvastgoed het ruimtegebruik optimaliseren het facilitair management verbeteren investeringsbeslissingen doorrekenen uw huisvestingskosten begroten en bewaken (nieuwe) risico s voldoende onderkennen en reduceren nieuwbouw, renovatieprojecten en verhuizingen professioneel aansturen adviseren over eventuele samenwerking met andere partijen de kwaliteit en waarde van uw zorgvastgoed verder optimaliseren Flexibel studeren staat bij deze leergang voorop. U bestudeert de lesstof waar en wanneer u zelf wilt. Het totale lespakket bestaat uit: 15 lessen print en online 5 praktijkbijeenkomsten Studiebegeleiding Advies en coaching van experts Geschreven door inhoudelijke experts. Per lesdeel een afgebakend onderwerp helder uitgewerkt. Actuele informatie. Praktische tips, voorbeelden en modellen. Een tijdsinvestering van circa 3 uur per les. Een overzichtelijk naslagwerk. U neemt deel aan actieve dagen, waarbij we presentaties combineren met rondleidingen. U past de theorie toe aan de hand van interessante cases en gaat ook zelf aan de slag in werkgroepen. De locatie en omgeving zijn afgestemd op de casus van die dag. U wordt op de hoogte gebracht van belangrijke ontwikkelingen, zoals duurzaamheid, flexibel ruimtegebruik, nieuwe regelgeving en financieringsmogelijkheden en het belang van kwaliteit. U hoort gouden tips, best practises en wisselt ervaringen uit met uw medecursisten: het leren van elkaar is een belangrijk onderdeel van deze bijeenkomsten. Bij studievragen of praktijkproblemen ontvangt u snel antwoord van de docenten. Extra: u kunt uw eigen praktijkcase of beleidsplan voorleggen. Tijdens de studie of na een individuele afspraak krijgt u ondersteuning van onze experts. U krijgt toegang tot de beste deskundigen. Prijs De prijs van de leergang bedraagt 4.595,- (excl. btw). Hiervoor krijgt u: 15 lesdelen waardevol schriftelijk studiemateriaal Individuele schriftelijke ondersteuning Advies bij eigen organisatieplannen 1 jaar lidmaatschap van het Platform Economie en Ruimte t.w.v. 250 euro. Certificaat van deelname U kunt de specialisatie Vastgoed en Zorg ook apart volgen. U volgt dan 4 lesdelen en 2 bijeenkomsten. De prijs van de specialisatie bedraagt 1895,- (excl. BTW)

3 Inhoud Huisvesting algemeen Les 1. Strategisch huisvestingsmanagement Van huisvestingsbeheer naar strategisch huisvestingsmanagement. strategisch huisvestingsmanagement vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel ambitieniveau en uw rol daarin als huisvestingsmanager de huisvestingsstrategie optimaal laten aansluiten op de bedrijfsstrategie Les 2. Waarde als grondlegger voor huisvestingskwaliteit Het optimaliseren van de strategische waarde van huisvesting. gebruikswaarde, maatschappelijke waarde en toekomst waarde goede huisvesting voor mensen en organisaties richten zich op 5 op elkaar inwerkende vermogens tot groei van mensen en organisaties huisvestingskwaliteit: een integrale aanpak waardoor u de efficiëntie van het gebruik van huisvesting aanmerkelijk kunt verbeteren. flexibiliteit: gebruikers-, functionele- en uitbreidingsflexibiliteit Les 3. Huisvestingskwaliteit en gedrag Verdieping op huisvestingskwaliteit en waarden de interactie van huisvestingskwaliteit en waarde de directe invloed van de fysieke omgeving op de mens: stress, privacy, perceptuele kwaliteiten ontwerpvariabelen die van belang zijn: oriëntatie, binnenmilieu, natuur, veiligheid Les 4. Huisvestingsanalyse van organisaties organisatieanalyse: strategie, structuur, organisatieparameters, coördinatie-mechanismen, systemen, organisatiecultuur en managementstijl. De bouwstenen voor huisvesting huisvestingsmarkt: trends in de huisvesting van organisaties aansprekende huisvestingsvoorbeelden van organisaties Bestaande bouw Les 5. Grip op huisvestingsaanbod en huisvestingsinvulling In hoeverre voldoet de kwaliteit van het vastgoed aan de actuele en toekomstige wensen van klanten en personeel binnen de kaders van de bedrijfs- en huisvestingsstrategie? dynamisch huisvestingsmanagement huisvestingsanalyse: zicht op ruimtelijke, functionele en beeldkwaliteit huisvesting die mensen raakt: de persoonlijke beleving van ruimtes zicht op de technische kwaliteit van vastgoed, door o.a. conditiemeting huisvestingsbehoefte en ruimteverdeling opstellen van een strategisch huisvestingsplan Nieuw- en verbouw Les 7. Professioneel opdrachtgeverschap een opdrachtgever staat ergens voor veranderingen in opdrachtgeverschap visie, zeggenschap en kracht taken van een opdrachtgever succes- en faalfactoren bij opdrachtgeverschap Les 8. Vastgoedfinanciering soorten vastgoedfinancieringen financieringsvormen meest recente beoordelingscriteria en -voorwaarden van financiers Les 9. Financieel Beheer Hoe optimaliseer je rendement? Inzicht in de exploitatie (huisvestingskosten) en waarde van vastgoed als voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. exploitatiekosten (bewaking) rendementsberekeningen rendement uit waardestijging optimaliseren ruimtegebruik risicoanalyse haalbaarheidsanalyse investeringsbeslissingen Capita selecta Les 10. Huisvesting en risicomangement risicomanagement, zorgplicht en good governance risicomanagement gedurende de exploitatie van huisvesting risicomanagement bij het (her-)ontwikkelen van huisvesting Les 11. Huisvestingsmanagement en facilitair management facilitair management de toegevoegde waarde van facilitair management facilitair management versus huisvestingsmanagement gastvrijheid en huisvestingssatisfactie de facilitaire organisatie en huisvestingsorganisatie separaat of geïntegreerd Les 6. Verbouw en bouw: opstellen business case business case: de basis voor de projectdefinitie Programma van Eisen: de basis van projectbesturing ontwerp per fase beoordeeld sturen op basis van kwaliteit, levensduurkosten en opbrengsten selectie en aanbesteding Praktijkbijeenkomst 2 op 9 december 2014

4 Praktijkbijeenkomsten Huisvestingsmanagement algemeen Praktijkbijeenkomst 1 op 28 oktober 2014 Integraal huisvestingsmanagement U maakt kennis met de coördinator van de leergang en met uw medecursisten. U krijgt informatie over de opbouw en hoofdlijnen van de studie. De belangrijkste thema s worden toegelicht. U leert de eigen huisvestingsorganisatie te spiegelen aan het huisvestingsmanagement denk- en werkmodel U ontvangt informatie over de mogelijkheid om na afronding van de leergang te worden opgenomen in het Register van Platform Economie & Ruimte. Praktijkbijeenkomst 2 op 9 december 2014 Het Strategisch Huisvestingsplan hoe vertaalt u algemene missie en doelen van de organisatie naar het huisvesting?? hoe komt u tot een goed onderbouwde huisvestingsstrategie? hoe krijgt u inzicht in de gebruikswaarde, huisvestingskwaliteit en financiële waarde van uw huisvestingsportefeuille? hoe formuleert u een strategisch huisvestingsplan dat een stevige basis vormt voor de operationele meer-jaren exploitatie en investering c.q. de investeringsplannen? Praktijkbijeenkomst 3 op 3 februari 2015 Huisvesting Business Case Inzicht in de exploitatie(kosten) en waarde van vastgoed is een voorwaarde voor het nemen van goede (investeringsbeslissingen. Tijdens deze bijeenkomst leert u diverse vastgoedberekeningen en analyses te maken. Inhoud Specialisatie Vastgoed en zorg Praktijkbijeenkomst 4 3 maart 2015 Inleiding Vastgoed en zorg Het actuele krachtenveld in care en cure in relatie tot vastgoed. strategie in de context van de actuele ontwikkelingen De financiële gevolgen van verschillende alternatieve strategieën met de focus op de opbrengsten voor vastgoed. Workshop Inspelen op veranderingen. Omgaan met de nieuwe realiteit: o.a. gevolgen van scheiden van wonen en zorg (care), NHC s, DOT s (cure), boekwaardeproblemen en de nieuwe bekostiging bij nieuwbouw. Deel 1: Vastgoedstrategie in de zorg Zorgstrategie en vastgoedstrategie. De positionering van uw zorginstelling binnen de veranderende markt en regelgeving. Financiële kaders. Verandering in de vraag naar zorgvastgoed. Scenarioanalyse. Deel 2: Het strategisch en tactisch Vastgoed Plan Bedrijfskundige visie op vastgoed. Huidige vastgoedportefeuille: kwantiteit en kwaliteit Exploitatieperspectief van de portefeuille met betrekking tot de bekostiging. Gewenste portefeuille: locatie, intramuraal/extramuraal, huur/eigendom, type pand of woning. Vertaling naar meerjaren actieplan. Deel 3: Financiering en regelgeving van zorgvastgoed Financiering van de zorg: heden en toekomst. Huisvestingsvergoedingen, kapitaallasten, huur-en exploitatiekosten. Huur of eigendom: de rol van beleggers en andere partijen, waaronder corporaties. Waardebegrippen, o.a.: boekwaarde, bedrijfswaarde en impairment. Toekomscenario s en analyses. Deel 4: Organisatie en Samenwerken Vastgoed in de organisatie. Besturing. Besluitvormingsprocessen. Positie van de vastgoedmanager. Governance. Samenwerken Waarom samenwerken. Met wie samenwerken: andere zorginstelling, bank, belegger, corporatie, facilitymanagement, bouwondernemer. Dynamiek van het samenwerken. Praktijkvoorbeelden Praktijkbijeenkomst 5 7 april 2015 Vastgoedinvesteringen beoordelen. Gevolgen nieuwe vastgoedfinanciering en bekostiging voor uw organisatie. (Financiële) mogelijkheden. De verrekening van de kapitaallasten in de kostprijs. Omgaan met nieuwe risico s. De financiering van zorgvastgoed. Verhouding opbrengstpotentie (actuele De Businesscase

5 Auteurs De leergang Huisvestingsmanagement is ontwikkeld in samenwerking met Partners in Vastgoed Management (PVM) met vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam. In de benadering van PVM komt het gevoel van my home is my castle op de eerste plaats. PVM is een ingenieurs- en organisatiebureau dat zich richt op de gebruikers van het vastgoed. Het gaat uiteindelijk om hun tevredenheid en wensen. Vanuit dit perspectief ondersteunen zij huisvestingsorganisaties bij het oplossen van vastgoedvraagstukken. Aan deze cursus werken een aantal adviseurs van PVM mee. Ir. C. A. J. van Beukering RVGM-E (coördinator en auteur) Raadgevend Ingenieur NLingenieurs en directeur van PVM. Vakgebied: de huisvesting van organisaties en het managen van vastgoedportefeuilles. Verder hebben de volgende personen en organisaties vanuit hun eigen expertise een bijdrage geleverd aan de leergang: F. Prüst RVGME Vastgoedadviseur bij PVM. Vakgebied: Sociaalpsychologische kwaliteit van vastgoed: Door de zintuiglijke beleving te verbeteren wordt een effectievere bedrijfsvoering ondersteund en zijn de gebruikers van het vastgoed meer tevreden. G.G. Engel Directeur van Vrijzathe Financiële Dienstverlening B.V. Zelfstandig adviseur op het gebied van bedrijfsfinanciering, met name gericht op vastgoedfinanciering. D. Meijer Adviseur bouw- en exploitatiekosten Vitruvius Bouwkostenadvies Drs. L.H.M. L. Laanen Directeur van IFMEC (International Facility Management Expert Centre) en programmamanager MBA FM (MsM/Ifmec) Ir. L.S. Erkelens Vastgoedadviseur bij PVM. Met veel creativiteit werken aan vastgoedstrategie en projectinitiatief doet Leon vanuit zijn rol als adviseur, vestigingsmanager en programmaleider. Speciale aandachtsgebieden zijn daarbij duurzaamheid en herontwikkeling. B. van Huijgevoort Vastgoedadviseur bij PVM. Ir G.A.F.G. Müller Zelfstandig adviseur van eigen adviesbureau, Realink consultancy. Als zelfstandig werkzaam vastgoedeconoom gespecialiseerd in zorg- en maatschappelijk vastgoed. Vastgoedmanager s Heerlen Loo en Lid Raad van toezicht Stichting de Haardstee. George Müller is voorts deelnemer aan het Platform Duurzame Huisvesting en heeft expertise over Levensduurkosten. Zijn belangrijkste focusgebieden zijn de koppeling van investering en exploitatie, de ontwikkeling van rekenmodellen en de advisering bij investeringsbeslissingen. Mr. Drs. J.C. van der Vliet Financieel interim manager/adviseur in de zorg, eigenaar Van der Vliet Financiële Dienstverlening Platform Economie & Ruimte Sectoroverstijgend trefpunt voor ondernemers ter inspiratie, verbeelding en verbinding Voor ondernemers, kenniswerkers en overheidsbestuurders die worden uitgedaagd nieuwe wegen te zoeken om als bedrijf, kennisinstelling of als overheid uit te groeien tot een van de groeibriljanten in de eigen sector en of regio. Groeibriljanten hebben geen behoefte aan netwerk- borrels, maar wel aan slimme netwerken. Als je wilt groeien is een goed netwerk dat sectoroverstijgend is georganiseerd een meer dan welkome aanvulling om te leren en contacten te onderhouden in het door het Platform Economie & Ruimte opgebouwd ecosysteem waaraan u kunt deelnemen. Reacties van oud-cursisten: De bijeenkomsten verliepen erg ontspannen en plezierig, de locaties waren bijzonder. Ik heb veel bijgeleerd. Een prima naslagwerk met up-to-date informatie. De auteurs en sprekers van de bijeenkomsten weten waar ze het over hebben. Helder geschreven en erg actueel!

6 Postbus AV Eindhoven Voor wie bestemd? Deze leergang is bestemd voor iedereen die voor of binnen de zorg verantwoordelijk is voor huisvestingsmanagement, vastgoedmanagement of facilitaire diensten en hun adviseurs. Als u op zoek bent naar een korte, intensieve studie op hbo+ niveau, die u na afloop in staat stelt een gedegen strategische en bedrijfskundige visie op zorgvastgoed te ontwikkelen, dan is deze opleiding een goede keus. Cursisten die u voorgingen zijn huisvestings- en vastgoedmanagers, facilitair managers en adviseurs die zich bezighouden met huisvestingsvraagstukken. Werkzaam bij o.a.: verpleeghuizen; GGZ-instellingen; ziekenhuizen; zorgcentra; gezondheidszorg adviesbureaus; woningcorporaties; vastgoedbeheermaatschappijen. > Actueel > Door experts geschreven > Praktijkgericht Noteer de praktijkbijeenkomsten in uw agenda: Praktijkbijeenkomst 1: 28 oktober 2014 Praktijkbijeenkomst 2: 9 december 2014 Praktijkbijeenkomst 3: 3 februari 2015 Praktijkbijeenkomst 4: 3 maart 2015 Praktijkbijeenkomst 5: 7 april 2015 Alle bijeenkomsten zullen plaatsvinden van uur. De specifieke details ontvangt u op een later moment. Inschrijven Drie gemakkelijke manieren om u aan te melden: 1 internet tel Bel of mail voor een persoonlijk advies Heeft u vragen of wilt u graag persoonlijk studieadvies? Bel Nathalie de Robles op of stuur een naar U ontvangt dan geheel vrijblijvend een advies op maat. Mailing en adressering Graag mailen wij correct en houden wij u optimaal op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in uw vakgebied. Daartoe bent u, als geadresseerde, opgenomen in ons adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Het gebruik van verschillende bestanden kan ertoe leiden dat u meerdere aankondigingen voor dit programma ontvangt. Wij doen er alles aan om dit te voorkomen. Mocht u naar uw mening onjuist geregistreerd zijn of anderszins wijzigingen wensen, dan kunt u contact opnemen met Nathalie de Robles, telefoon (040) ,

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen.

Vastgoed en zorg. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Syllabus Vastgoed en zorg Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over strategisch vastgoedbeleid in de zorg, investeren in zorgvastgoed

Nadere informatie

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement

ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED. Professioneel beheer voor beter rendement ZORG VOOR MAATSCHAPPELIJK VASTGOED Professioneel beheer voor beter rendement Een veranderende financiële omgeving vraagt om ander vastgoedbeheer Het onderwijsvastgoed, het zorgvastgoed, het gemeentelijk

Nadere informatie

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed

juni Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op  Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed juni 2017 Driedaagse training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Trainingsdagen: 8, 15 en 22 juni 2017 Tijden: 09.30 uur 20.00 uur Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort Training Integraal

Nadere informatie

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012

Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton. 22 maart 2012 Asset management Business case: Ipse de Bruggen Roeland Brouns Ipse de Bruggen Bastiaan Roon - Fakton 22 maart 2012 Inhoud Inleiding Ipse de Bruggen en Fakton De noodzaak van professioneel assetmanagement

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

dec Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed

dec Training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Kijk voor meer info op  Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed dec 2017 Driedaagse training Integraal sturen op gemeentelijk vastgoed Trainingsdagen: 6, 13 en 20 december 2017 Tijden: 09.30 uur 20.00 uur Locatie: Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort Training

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start 1 oktober 2010 Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor

Nadere informatie

Kansen voor zorgvastgoed

Kansen voor zorgvastgoed Kansen voor zorgvastgoed Omgaan met vastgoed in de zorg www.dtz.nl www.dtz.com Proactiviteit werpt zijn vruchten af Zorginstellingen die slim omgaan met hun vastgoed doen hier hun voordeel mee Kansen voor

Nadere informatie

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID

STRATEGISCH VASTGOEDBELEID STRATEGISCH VASTGOEDBELEID Felix van Baal o Sectordirecteur Gezondheidszorg & Wonen HEVO Achtergrond Felix kent de zorgsector van binnen uit, mede vanuit zijn positie als algemeen directeur huisvesting

Nadere informatie

Projectmatig werken voor de secretaresse

Projectmatig werken voor de secretaresse Nationale Secretaresse Dag 2009 www.secretary.nl/officemanagement Schriftelijke cursus in vijf lessen met twee bijeenkomsten Startdatum 9 april 2009 Projectmatig werken voor de secretaresse Postzegel niet

Nadere informatie

Btw-heffing bij overheid en non-profit

Btw-heffing bij overheid en non-profit Schriftelijke cursus 9 delen start direct Btw-heffing bij overheid en non-profit Zorg voor maximaal btwvoordeel De ingewikkelde dagelijkse praktijk helder uitgelegd n Unieke cursus alleen voor overheid

Nadere informatie

Exploitatie van huisvesting

Exploitatie van huisvesting Syllabus Exploitatie van huisvesting Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over investeringen versus exploitatiekosten, vastgoedmanagement

Nadere informatie

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken

BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken www.segment.nl BABZ-opleiding Basisjaar en Specialisatie Burgerzaken Investeren in uw persoonlijk vakmanschap 3 Samen studeren in een vaste groep 3 Persoonlijke benadering 3 Gemotiveerde studenten 3 Enthousiaste

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief

Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief Zorgwonen als beleggingsproduct Het ontwikkelaarsperspectief drs. ing. Bert Krikke Conferentie Scheiden van Wonen en Zorg in een vergrijzende samenleving Delft, 12 juni 2012 Introductie Strategie, advies,

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS Be the change you want to see in this world Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden

Nadere informatie

De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen. Jan Gerard Hoendervanger

De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen. Jan Gerard Hoendervanger De link tussen organisatie- en huisvestingsdoelen Jan Gerard Hoendervanger 1. Huisvesting als managementopgave - Huisvesting als strategisch bedrijfsmiddel - Speelveld en spelers - Integrale aansturing

Nadere informatie

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders

Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties. Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Advies voor bestuur, toezicht en stakeholders Incompany Masterclasses voor commissarissen van woningcorporaties Het programmamanagement

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Profielschets. Assetmanager Woonwaard

Profielschets. Assetmanager Woonwaard Profielschets Assetmanager Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie, die circa 13.500 woningen

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming?

Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Vastgoed, de starter of de stopper van uw onderneming? Inhoud Introductie Huidige situatie zorgvastgoed ontwikkeling Welke punten verdienen de aandacht bij het ontwikkelen van zorgvastgoed? Huren of vastgoed

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed

Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Gemeentelijk Vastgoed Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Professioneel beheer creëert maatschappelijke en financiële meerwaarde 2011 Meer inzicht in beheer gemeentelijk vastgoed Beleid en kenmerken

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedontwikkelaar. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedontwikkelaar Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

Allround in vastgoedmanagement en -advies

Allround in vastgoedmanagement en -advies Allround in vastgoedmanagement en -advies Samen waardegroei creëren en stimuleren. Daar gaan wij voor Amstelius Vastgoed Amstelius is een onafhankelijk allround kantoor voor vastgoedmanagement en -advies.

Nadere informatie

Haal kennis over energie in huis

Haal kennis over energie in huis 3 Incompany cursussen 3 Verduurzamen gebouwen Haal kennis over energie in huis Voor: facility manager, hoofd technische dienst, inkoper, financieel directeur, vastgoedmanager, hoofd vastgoed, hoofd huisvesting,

Nadere informatie

Durf de leverancier het vertrouwen te geven! Welkom! AAFM Facility Management

Durf de leverancier het vertrouwen te geven! Welkom! AAFM Facility Management Durf de leverancier het vertrouwen te geven! Welkom! David Verberne Manager Corporate Facility Management en Real Estate Management bij Van Lanschot Bankiers 8 jaar ervaring in facilitaire omgeving Ervaring

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Leergang Zorgvastgoed

Leergang Zorgvastgoed Leergang Zorgvastgoed 9 en 10 november 2017 Locatie Zorghotel De Kim Leerdoel In twee dagen inclusief avondprogramma wordt u klaargestoomd voor de markt van zorgvastgoed. Gelegenheid voor casuïstiek en

Nadere informatie

Leergang Publiek en Maatschappelijk Vastgoed

Leergang Publiek en Maatschappelijk Vastgoed Leergang Publiek en Maatschappelijk Vastgoed Public Real Estate Management Binnen publieke organisaties bezorgt vastgoed de nodige hoofdbrekens. Er spelen vaak vraagstukken van operationeel tot strategisch

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate

CBRE HEaltHCaRE Taking Care of your real estate CBRE Healthcare Taking Care of your Real Estate Met onze kennis en ervaring in zowel de zorg- als de vastgoedsector slaan wij dagelijks bruggen tussen beide werelden. Wij bieden u een onderbouwd advies

Nadere informatie

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Manager Realisatie. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Manager Realisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: December 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan

Nadere informatie

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers

dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers dr. ir. Hans Hoek C3 adviseurs en managers Nee Zelfde governance spelregels en verdeling verantwoordelijkheden Vastgoed is onderdeel totale bestuur, toezicht en verantwoording Ja Vastgoed is geen core

Nadere informatie

WISH Het Modulaire FMIS. Door Facility Kwadraat

WISH Het Modulaire FMIS. Door Facility Kwadraat WISH Het Modulaire FMIS Door Facility Kwadraat Kantoor in s-hertogenbosch met 17 medewerkers Opgericht 1 februari 2002 Diensten aan 150 zorginstellingen en gemeenten Onderhoud en beheer (zorg)vastgoed

Nadere informatie

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG

VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG VASTGOEDFINANCIERING IN DE ZORG PIM DIEPSTRATEN Doorn, 1 december 2015 AGENDA 1 Financieringsstrategie zorginstelling 2 Huidige financiers en het WFZ 3 Perspectief investeerder op de zorgmarkt 4 Alternatieve

Nadere informatie

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software

Grip op accommodatie beheer. een gezonde instelling. advies - begeleiding - software Grip op accommodatie beheer een gezonde instelling advies - begeleiding - software Maurits Jansen, manager Vastgoed & ICT bij de zorginstelling Abrona Abrona is een christelijke organisatie die is gespecialiseerd

Nadere informatie

Auteurs. Marianne H.M. Smits. Mark Hector. Drs. Henri Looymans. Ir. Frances Koomen. Persoonlijk (studie)advies nodig?

Auteurs. Marianne H.M. Smits. Mark Hector. Drs. Henri Looymans. Ir. Frances Koomen. Persoonlijk (studie)advies nodig? nóg effectiever kunt functioneren www.secretary.nl/evenementen Schriftelijke cursus in zeven delen met een praktijkbijeenkomst Zeer enthousiaste reacties! Startdatum 23 april 2009 Digitaal Auteurs Postbus

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager;

Kent u de verschillende taken en verantwoordelijkheden van een manager; Middle Management I Middle Management I is opgebouwd uit drie van de zes modules die in het programma van de Leergang Middle Management zitten; te weten; leidinggeven aan teams, organiseren en plannen;

Nadere informatie

Financieel Management op hbo-niveau

Financieel Management op hbo-niveau Financieel Management op hbo-niveau Als bedrijfskundig professional is uw visie heel belangrijk. Ontwikkelingen in de organisatie signaleert u direct en deze gebruikt u als basis voor uw bedrijfsstrategie.

Nadere informatie

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Profielschets. Vastgoedbeheerder. Centraal Orgaan opvang asielzoekers Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Centraal Orgaan opvang asielzoekers Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos

Nadere informatie

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen)

De uitdagingen rondom zorgvastgoed. Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De uitdagingen rondom zorgvastgoed Bestuursvergadering 14 juni 2012 (inclusief aanvullingen) De elementen van de uitdaging Bekostiging: Normatieve huisverstingscomponent Scheiden wonen en zorg Strategie:

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

Synergie van FM en CREM

Synergie van FM en CREM Syllabus Synergie van FM en CREM Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief artikelen over integraal vastgoedmanagement en facility management,

Nadere informatie

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT

MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT In samenwerking met MASTERCLASS INFORMATIEMANAGEMENT INTERACTIEVE PRAKTISCHE MASTERCLASS MET GRONDIGE KENNIS VAN, INZICHT IN EN HANDVATTEN VOOR HET VAKGEBIED LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE.

Nadere informatie

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed

> Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel > Functie- en Competentieprofiel Manager Vastgoed Opdrachtgever

Nadere informatie

De zorgvastgoedcoöperatie in de care sector

De zorgvastgoedcoöperatie in de care sector De zorgvastgoedcoöperatie in de care sector MRE afstudeeronderzoek over De zorgvastgoedcoöperatie Een dochter voor vele moeders René Middelkoop Directeur Onderzoeker Zorgvastgoedcoöperatie care sector

Nadere informatie

Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Belastingrecht voor niet-fiscalisten Schriftelijke cursus in 8 delen Start wanneer u wilt Belastingrecht voor niet-fiscalisten n bij Schriftelijke cursus in 8 delen met praktijkbijeenkomst Startdatum 16 april 2010 Belastingrecht voor niet-fiscalisten

Nadere informatie

Een nieuwe toezichthouder is een kans.

Een nieuwe toezichthouder is een kans. Een nieuwe toezichthouder is een kans. Search & Selectie, NR Academy en Kenniscentrum VERNIEUWING VANUIT ERVARING Een nieuwe commissaris of toezichthouder is een kans en een stimulans voor goed bestuur.

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen?

Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? Slimmer met vastgoed hoe kunnen gemeente de sociale opgave accommoderen in tijden van bezuinigingen? van Vliet FAMO Regiobijeenkomsten 2011 April 2011 #1282874 Agenda BNG missie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement

Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Post-hbo Strategisch vrijwilligersmanagement Is uw personeelsbeleid klaar voor het werken met vrijwilligers? Tijden veranderen. Bezuinigingen zorgen er voor dat in veel sectoren steeds meer een beroep

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Eigenaren bijeenkomst

Eigenaren bijeenkomst Eigenaren bijeenkomst Eigenaren aan het stuur Taken Park management / eigenaren loge Oprichting Eigenaren loge LMM Agenda Eigenaren loge Toelichting Marktmeesterschap door Drs. Jeroen Krijgsman (BOM) Bespreking

Nadere informatie

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG

MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG MVGM VASTGOEDTAXATIES VOOR DE ZORG INTRODUCTIE INTRODUCTIE MVGM VASTGOEDTAXATIES: HELDER INZICHT, BETERE KEUZES Zoekt u helder inzicht in de waarde van uw vastgoed? Wilt u meer grip op uw vastgoed portefeuille?

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Inkoopmanagement & Procurement De Post HBO opleiding Inkoopmanagement & Procurement duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2012 - Utrecht, december 2012 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten: Verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) Gehandicaptenzorg

Nadere informatie

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN.

ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. Inhoud ALLES IN HUIS. GEEN ZORGEN. 4 Arnoud van Raak (eigenaar ARRA Management): Door een geïntegreerde aanpak van commercieel beheer, technisch beheer en volledige administratieve

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Vastgoed met visie. Strategie voor maatschappelijk vastgoed

Vastgoed met visie. Strategie voor maatschappelijk vastgoed Vastgoed met visie Strategie voor maatschappelijk vastgoed Onze adviseurs Samen met u komen wij tot de beste vastgoedstrategie Iedereen heeft bijna dagelijks te maken met maatschappelijk vastgoed. En dat

Nadere informatie

Profielschets Vastgoedbeheerder

Profielschets Vastgoedbeheerder Profielschets Vastgoedbeheerder Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: januari 2015 Adviseur: dhr. Tristan Vos Centraal Orgaan opvang asielzoekers Het

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Zorgevent 8 juli Welkom

Zorgevent 8 juli Welkom Zorgevent 8 juli Welkom Cees van Beukering Jack de Leeuw en Han de Wit sbrcurnet 1 3 Drivers of change Big 7 4 2 RE-AGEREN E&R Visiegroepen Cross-overs Platform Economie & Ruimte Doel, bevorderen van:

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed. Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie?

Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed. Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie? Commercieel managen van maatschappelijk vastgoed Is de waardesturing van maatschappelijk vastgoed een (des)illusie? Jan Veuger Utrecht, 14 oktober 2009 Missie Het woongenot wordt in grote mate bepaald

Nadere informatie

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur

De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW. Bram Baselmans senior adviseur De NHC s en Woningcorporaties De wereld van de zorg en haar NHC s voor MKW Bram Baselmans senior adviseur Bram Baselmans Bouwkunde TU Eindhoven Vastgoedmanagement AAG vanaf 2002 Financiële vraagstukken

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Verandermanagement & Leadership De cursus Verandermanagement & Leadership duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening

Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Masterclass 21 mei 2015 DSM Sinochem Pharmaceuticals, Delft Zelfsturing in de praktijk een masterclass met ervaringsdeskundigen uit industrie en dienstverlening Zelfsturing in de praktijk Invulling geven

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht De cursus Bedrijfsovername & Bedrijfsoverdracht duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding)

Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Customer Relationship & Experience Management (post-hbo opleiding) Waarde leveren voor de klant en de organisatie door de klant centraal te stellen CRM staat voor Customer Relationship Management, kort

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Opleidingen Personeel & Arbeid

Opleidingen Personeel & Arbeid VOORJAAR 2015 Zo investeer ik in mijn eigen toekomst... Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement Bekijk alle Opleidingen Personeel & Arbeid klik hier 2 Opleidingen Personeel & Arbeid van Rendement

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Bedrijfskunde voor facility managers

Bedrijfskunde voor facility managers Leergang Bedrijfskunde voor facility managers FM in strategisch perspectief Van u wordt vandaag de dag meer gevraagd dan vakgerichte kennis en opgedane ervaring. U moet kunnen meedenken vanuit de strategie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO IT & Process Management De Post HBO opleiding IT & Process Management duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Verandermanagement & Leadership De Post HBO opleiding Verandermanagement & leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht.

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie