Aanbod 2 de & 3 de graad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod 2 de & 3 de graad"

Transcriptie

1 Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor kwaliteitsonderwijs in een open groene omgeving, met uitdagingen voor de optimale ontwikkeling van de natuurlijke talenten en met extra aandacht voor het stimuleren van de aan te leren vaardigheden. Iedereen is gekend bij naam, maar vooral graag gezien. Alle leerlingen halen het beste uit zichzelf. Campus Kompas staat voor: ü een innovatieve school: samen talenten ontdekken ü een warme school: samen kiezen ü een actieve en sportieve school: samen een team vormen ü een creatieve en culturele school: samen ontwerpen ü een gezonde, groene school: samen werken aan een gezonde toekomst Een enthousiast team werkt graag mee aan het welbevinden van elke leerling! Karin Reubrecht Directeur Campus Kompas 1ste graad Yvan Vonck Directeur Campus Kompas 2de & 3de graad Deze infobrochure bevat informatie over de algemene structuur van Campus Kompas Secundair Onderwijs. Raadpleeg ook onze website Aanbod 1 ste graad Aanbod 2 de & 3 de graad 1

2 De structuur van Campus Kompas Het Secundair Onderwijs van Campus Kompas omvat 3 graden, 3 onderwijsvormen en diverse studierichtingen. 1 ste graad A-stroom is voorbereidend naar 2 de & 3 de graad Algemeen & Technisch Secundair Onderwijs (ASO & TSO). 1 ste graad B-stroom is voorbereidend naar 2 de & 3 de graad Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een 7 de specialisatiejaar. 1 ste graad 1A 2A Voorbereidend op ASO en TSO Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 2 de graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 3 de graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 1 B 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar voorbereidend op BSO Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Wat na ASO? TSO? BSO? ASO TSO BSO Na 6de leerjaar = verder studeren (Hoger Onderwijs) Na 6de leerjaar = verder studeren (Hoger Onderwijs) OF = werken Na 6de leerjaar = 7de leerjaar OF = werken Na 7de leerjaar = werken OF = verder studeren (Hoger Onderwijs) 2

3 De studierichtingen van Campus Kompas A-stroom B-stroom 1 ste graad 1 ste jaar Latijn wetenschappen + module TOP (Techniek Optie) + module 2 de jaar Latijn wetenschappen + (Module) 2 sociaal technische vaardigheden elektro technische vaardigheden handel aanpassingsklas (1B) kantoor verkoop / verzorging voeding elektriciteit / hout ASO TSO BSO 2 de graad wetenschappen elektrotechnieken* elektrische installaties humane wetenschappen economie sociaal technische wetenschappen* handel verzorging voeding Latijn ASO TSO BSO 3 de graad moderne talen - wetenschappen wetenschappen - wiskunde humane wetenschappen economie moderne talen elektrische installatietechnieken** sociaal technische wetenschappen** boekhouden - informatica elektrische installaties verzorging Latijn moderne talen 3 de jaar specialisatiejaar industriële elektriciteit kinderzorg * vanaf 1 september 2015 ** vanaf 1 september

4 1 ste graad Belangrijkste taken van de eerste graad: een scharnier qua leeftijd en ontwikkeling, maar ook qua didactische aanpak observeren en oriënteren van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed georiënteerd de 2 de graad te laten aanvangen de leerlingen bijstaan in het maken van een bewuste keuze voor hun verdere studies een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving bieden Jongeren van 12 of 13 jaar en hun ouders, hebben soms niet voldoende kennis van de studierichtingen die naar alle verschillende professionele loopbanen kunnen leiden. Daarom is de studiekeuze op deze jonge leeftijd niet altijd optimaal. Bovendien moet je trachten een goed beeld van jezelf te vormen alvorens een verantwoorde studiekeuze kan gemaakt worden. Denk na over: Je capaciteiten en talenten Elke studierichting stelt bepaalde eisen. Als een studierichting te hoge eisen aan jou stelt, ga je in het verloop van je studieloopbaan moeilijkheden ondervinden. Te veel teleurstellingen kunnen je demotiveren of je gedrag ongunstig beïnvloeden. Als je daarentegen een richting kiest met te weinig uitdagingen kan het gebeuren dat je je tijdens de lessen verveelt of je keuze op latere leeftijd betreurt. Kies daarom een studierichting die aansluit bij je capaciteiten. Je interesses Welke vakken volg je met plezier? Waarom boeien deze onderwerpen jou? Wat doe je graag in je vrije tijd? Gaat je voorkeur uit naar het werken met cijfers, inzicht krijgen in processen of het leren van talen? Of misschien verkies je eerder praktische vakken en werk je graag met je handen? Je interesse bepaalt in grote mate de inzet die je voor een studie kan opbrengen. Je kiest dus best een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses. Je studiehouding Stel je hoge eisen aan jezelf en wil je hard werken om ze te realiseren? Kan je je blijven inzetten voor een doel dat je maar later in de toekomst kan bereiken of wil je onmiddellijk resultaat? Kan je je concentreren op je lessen? Heb je een goede studiemethode? Kan je je studiewerk plannen en je aan de planning houden? Heb je voldoende zelfvertrouwen om bijkomende uitleg te vragen en om een minder goed rapport te verwerken? Ook je inzet en studiehouding zijn elementen die je in overweging moet nemen. Campus Kompas laat de jongere op een interactieve manier de eigen persoonlijkheid ontdekken en proeven van verschillende belangstellingsgebieden om na te gaan over welke capaciteiten, talenten en interesses hij/zij beschikt. 4

5 Wat te verwachten van het 1 ste jaar, 1 ste graad? In de eerste graad spreken we van A-stroom en B-stroom. A-stroom (voorbereidend op alle ASO- & TSO-richtingen) Elke leerling die met vrucht het 6 de leerjaar lager onderwijs heeft gevolgd (houder van het getuigschrift basisonderwijs) wordt toegelaten tot het 1 ste leerjaar A. Het 1 ste leerjaar A omvat 28 lesuren algemene vorming per week en biedt 3 specifieke keuzemogelijkheden aan: Latijn, Moderne wetenschappen en TOP (Techniek OPtie). Vanuit de A-stroom kun je met een A-attest op het einde van het schooljaar naar alle studierichtingen in de volgende jaren. 1A Latijn Heb je belangstelling voor taal, cultuur en literatuur? Kies dan voor Latijn. De leerlingen krijgen taalkundige inzichten mee en worden ondergedompeld in historische achtergronden. Er worden linken gelegd naar wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke aspecten van deze taal en haar betekenis voor de hedendaagse mens. 1A Moderne Wetenschappen De optie moderne wetenschappen neemt je mee op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving. Deze steunt op twee belangrijke wetenschappen: de economie en de natuurkunde. Het is de bedoeling van deze optie dat je enerzijds inzicht verwerft in natuurkunde en laboratoriumwerk (wetenschappelijk werk) en anderzijds een gezonde belangstelling krijgt voor actualiteit met aandacht voor het economische en sociale leven. 1A TOP (Techniek Optie) Leerlingen die interesse hebben in techniek en hun toekomst zien in een technisch georiënteerde studierichting kiezen in het eerste jaar voor de TOP-klas. De inhoud van de ervaring-praktijkgerichte lessen is afgestemd op het aanbod van de vervolgstudie in het technisch secundair onderwijs, nl. nijverheidstechnieken (voorbereidend op elektrotechnieken): elektriciteit, technisch tekenen, gezinstechnieken (voorbereidend op sociaal technische wetenschappen): verzorging, hygiëne, voedselbereiding, sociale & communicatieve vaardigheden, Economie & ICT (voorbereidend op handel): komt aan bod in 1A Module 1A Modules Gedurende 2 lesuren per week krijgen de leerlingen van 1A Moderne Wetenschappen en 1A TOP de kans om op een eigentijdse en projectmatige manier kennis te maken met verschillende belangstellingsgebieden. Het schooljaar wordt ingedeeld in verschillende periodes en we werken met een doorschuifsysteem. Via deze modules krijgen de leerlingen de mogelijkheid ook andere (verborgen) talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Op deze manier leren we de jongeren slim te kiezen, verstandig en zelfstandig te werken. Zo worden alle leerlingen optimaal voorbereid op verdere studies en toekomstige keuzes. 5

6 Elke module omvat een aantal beroepen binnen een belangstellingsgebied, niet altijd evident. Vb. module Talen gaat over een tolk Nederlands Zweeds. De focus ligt immers op de facetten van een beroep. De leerlingen kunnen alleen of in kleine groepjes op zelfstandige basis aan de slag, de leerkracht is coach. Het laatste uur delen de leerlingen hun eindproduct en ervaringen. Het eindproduct is vrij te kiezen (PowerPoint presentatie, filmpje, website, strip, maquette, ) De modules kunnen gaan over mens & maatschappij, kunst, literatuur & cultuur, psychologie, wetenschappen, sport, milieu, technologie, en zoveel meer. Er is geen puntenevaluatie bij Module, maar een woordevaluatie, die het keuzeproces binnen de schoolloopbaan optimaliseert. Evaluatie bestaat uit: Zelfevaluatie van de leerling Zelfreflectie rond ik en mijn vragen, ik en leren, ik en de groep Evaluatie vakcompetenties door de leerkracht Evaluatie algemene competenties door de leerkracht 1A Wiskunde, Frans & Nederlands anders bekeken Wiskunde, Frans & Nederlands bestaan uit lesuren basis waarin alle leerlingen inhoudelijk de leerplandoelstellingen van de 1 ste graad secundair onderwijs behalen. Dit is zeer belangrijk voor de vervolgstudie en wordt sterk bewaakt. Tijdens het lesuur anders bekeken is differentiatie het sleutelwoord. Leerlingen die het wat moeilijker hebben of een deel van de leerstof misten door afwezigheid kunnen tijdens dit uur remediëren. Andere leerlingen worden extra uitgedaagd door verdieping van het kerncurriculum. Vb. Nederlands à leerlingen prikkelen door zelfstandig creatief om te gaan met taal door een schoolkrant te maken, toneel te schrijven en op te voeren, Vb. Frans à spelen met letters en woorden via scrabble, Vb. Wiskunde à schaken bevordert het logisch, probleemoplossend, planmatig en creatief denken, Bij alle lessen anders bekeken komen de sociale vaardigheden sterk aan bod, nl. ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Bij sommige activiteiten leert men ook omgaan met winst en verlies. 1A (EXCEL)LEREN, meer meerwaarde voor elke leerling! (Excel)leren staat voor EXCELLENT onderwijs voor elke leerling, investeren in leerplezier, talentmaximalisatie, kortom topprestaties en gelijke kansen perfect combineren. De leerlingen worden hier individueel of in kleine groep gecoacht door verschillende vakleerkrachten. Volgende clusters komen aan bod: aardrijkskunde/techniek/economie Engels/geschiedenis natuurwetenschappen De invulling van (Excel)leren is afhankelijk van het individu of de samenstelling van de groep: remediëring, uitdaging, verdieping, Leren Leren via geïndividualiseerde studiemethodes, e- leren, huiswerkbegeleiding, ICT op school, (Excel)Leren werkt klasdoorbrekend. Elke week bekijken de vakleerkrachten de evaluaties en evolutie van de leerlingen voor deze vakken en wordt er een opdeling gemaakt. Vb. van uitdieping: leerlingen gaan individueel aan de slag met MindStorm (Lego) ontwerpen, programmeren, uittesten, 6

7 Lessentabel 1A Basisvorming (28 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Engels 2 Frans Basis Anders Bekeken 3 (+ 1)* 1 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands Basis Anders Bekeken 4 1 Artistieke Opvoeding 1 Wiskunde Basis 4 (+ 1)* Anders Bekeken 1 Techniek 2 Specifiek gedeelte (5 lestijden) Latijn Wetenschappen + TOP + (Techniek Optie) Latijn 4 Wetenschap. Werk (labo) 2 Module 2 2 Techniek optie 2 (Excel)Leren TOTAAL PER WEEK * wekelijks alternerend 1 u Frans/Wiskunde 7

8 B-stroom (voorbereidend op alle BSO-richtingen of 1A) Het 1ste leerjaar B is er voor kinderen die het wat moeilijker hadden in de basisschool of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het basisonderwijs. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende. Wie in het 1 ste leerjaar B slaagt, kan overstappen naar het 2 de beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) of naar het 1 ste leerjaar A. Tijdens de praktijkgerichte lessen Techniek maken de leerlingen kennis met verschillende beroepenvelden en wordt er ingespeeld op recente ontwikkelingen. Enkele voorbeelden: koken voor een sociaal restaurant: menu s samenstellen, boodschappen doen, budgetcontrole, locatie, het opbouwen van een podium: een plattegrond maken, zorgen voor geluidsinstallatie, elektriciteitsvoorziening, projecties, computerinitiatie Lessentabel 1B Godsdienst/Zedenleer 2 Maatschappelijke Vorming 2 Natuurwetenschappen 2 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Nederlands 5 Plastische Opvoeding 2 Wiskunde 4 Techniek 8 Techniek EXTRA OF 2 Interactief leren TOTAAL PER WEEK 32 1B Interactief leren Leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag voor Nederlands en/of wiskunde. Interactief leren is niet gericht op kennisoverdracht en instructie, maar op het inzicht verwerven in het dagdagelijks gebruik van de Nederlandse taal en rekenkundige elementen. Zo krijgen de leerlingen dat extra duwtje in de rug dat het volgen van andere lessen makkelijker maakt. 8

9 Wat te verwachten van het 2 de jaar, 1 ste graad? Tijdens deze eerste twee jaren van het secundair onderwijs wordt nagegaan over welke capaciteiten, talenten en interesses een leerling beschikt. In de 1 ste graad spreekt men nog niet van ASO, TSO of BSO, maar wel van de A-stroom en de B-stroom. A-stroom (voorbereidend op alle ASO- & TSO-richtingen) Alle studierichtingen van het 2 de leerjaar A hebben 26 lesuren algemene vorming per week. Daardoor kan men met een A-attest vanuit de A-stroom naar eender welke studierichting in de volgende jaren. Binnen het 2 de leerjaar A kan je in onze school kiezen tussen: Latijn, moderne wetenschappen en handel. 2A Latijn De ingeslagen weg wordt verder bewandeld, de leerlingen krijgen een mix van memoriseren (woordenschat en grammatica), begrijpen (grammatica, zinsbouw) en kaderen in een historisch perspectief (cultuur en geschiedenis). 2A Wetenschappen + Je zal op jouw tocht enerzijds inzicht verwerven in natuurkunde en laboratoriumwerk en anderzijds kennis maken met eenvoudige economische begrippen. Bovenop het basispakket kunnen de leerlingen 2 uur per week kiezen uit: (Module) 2 Deze modules zijn alternerend en bereiden voor op alle ASO studierichtingen in het derde middelbaar (1 ste jaar van de 2 de graad). Op die manier kunnen de leerlingen een optimale studiekeuze maken voor het derde jaar. De aangeboden modules zijn o.a.: ü wetenschappen wiskunde ü moderne talen (CLIL) ü ICT (efficiënt leren werken met zoekfuncties & helpfuncties; sociale media) ü humane wetenschappen (gedragswetenschappen & cultuurwetenschappen) De laatste module staat volledig in het teken van de studiekeuze. Een unieke aanpak in de regio, in het belang van de leerlingen, die voorloopt op de onderwijsvernieuwing die op stapel staat. Wij kozen voor (Module) 2 omdat het 2 de jaar immers verheven wordt tot iets meer! Er is geen puntenevaluatie bij Module, maar een woordevaluatie die het keuzeproces binnen de schoolloopbaan optimaliseert. Evaluatie bestaat uit: Zelfevaluatie van de leerling Zelfreflectie rond ik en mijn vragen, ik en leren, ik en de groep Evaluatie vakcompetenties door de leerkracht Evaluatie algemene competenties door de leerkracht 9

10 Elektro en technische vaardigheden (2A TOP) De lessen zijn voorbereidend op de richting elektrotechnieken in de 2 de graad TSO. Inhoudelijk komt volgend aan bod: opwekking en distributie van elektrische energie, de elektrische kring, elektrische grootheden, elektrisch vermogen & arbeid en beveiliging. In de 2 de graad wordt er kennis gemaakt met elektriciteit en installatieleer. De studierichting is geschikt voor leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld zijn. In de 3 de graad wordt je opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties. De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen. Sociale en technische vaardigheden (2A TOP) De lessen zijn voorbereidend op de richting sociaal technische wetenschappen in de 2 de graad TSO. Inhoudelijk komt volgend aan bod: mijn lichaam, mijn voeding, sociale & communicatieve vaardigheden. 2A Handel Sociale en technische wetenschappen biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Leerlingen hebben een brede interesse in mens en maatschappij, zijn sociaal voelend en creatief. De opleiding leert hoe de mens functioneert in de samenleving. Met de studierichting handel kiest men voor een brede algemene vorming met bedrijfseconomie, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en talen als belangrijke pijlers. Via deze studierichting bereidt men zich voor op een job in o.a. de administratieve, commerciële, boekhoudkundige, logistieke, financiële en fiscale wereld. 10

11 Lessentabel 2A Basisvorming (26 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 5 Artistieke Opvoeding 1 Wiskunde 4 Techniek 2 Specifiek gedeelte (7 lestijden) Latijn Wetenschappen + Handel (Module) 2 2A TOP STV* 2A TOP ETV** Latijn 4 Wetenschap. Werk Economie (Module) 2 2 Sociaal Tech Vaardigheden 2 Elektro Tech Vaardigheden 2 Handel 4 Aardrijkskunde optie 1 Dactylografie 1 (Excel)Leren TOTAAL PER WEEK * STV = Sociale & Technische Vaardigheden ** ETV = Elektro & Technische Vaardigheden 11

12 2A (EXCEL)LEREN, meer meerwaarde voor elke leerling! (Excel)leren staat voor EXCELLENT onderwijs voor elke leerling, investeren in leerplezier, talentmaximalisatie, kortom topprestaties en gelijke kansen perfect combineren. (Excel)Leren wordt identiek ingevuld met volgende clusters: aardrijkskunde/techniek/economie Engels/geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Frans Nederlands Ook hier is de invulling van (Excel)leren afhankelijk van het individu of de samenstelling van de groep: remediëring, uitdaging, verdieping, Leren Leren via geïndividualiseerde studiemethodes, e-leren, huiswerkbegeleiding, ICT op school, 2A Taakbegeleiding Voor alle leerlingen van 2A zijn er taakbegeleidingsklassen voorzien, waar leerlingen met specifieke problemen verder geholpen worden. Dit kan voor Frans, Nederlands & wiskunde indien deze vakken onvoldoende aan bod kunnen komen binnen (Excel)Leren. Taakbegeleiding wordt aangeboden aansluitend aan de schooluren. De leerlingen krijgen een individueel leertraject aangeboden op advies van de klassenraad en in samenspraak met de ouders. 12

13 B-stroom (voorbereidend op alle BSO-richtingen) In de beroepsvoorbereidende leerjaren (studierichtingen in het 2 de jaar) kan er gekozen worden uit de beroepenvelden kantoor verkoop / verzorging voeding of elektriciteit hout. 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) kantoor - verkoop / verzorging voeding Kies je voor deze optie dan leer je in Kantoor-Verkoop snel en foutloos typen. Je krijgt inzicht in bankverrichtingen, budgetbeheer, reclame, onderwerpen die in het alledaagse leven van groot belang zijn. In het beroepenveld Verzorging-Voeding krijgt de leerling interesse voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. In de lessen "voedingsleer" wordt de basis gelegd voor een gezonde voeding. Daarna stroom je door naar Verzorging-Voeding in de 2de graad en Verzorging in de 3de graad. 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) elektriciteit / hout In deze optie breng je vele uren per week in het praktijklokaal door, daar er meerdere lesuren worden besteed aan praktische oefeningen en technologie. Het beroepenveld Hout besteedt aandacht aan de verschillende houtsoorten en hun toepassingen. In het praktijklokaal krijgen ruwe materialen vorm. In het beroepenveld Elektriciteit leer je huishoudelijke elektrische installaties begrijpen en maken. De geldende veiligheidsvoorschriften worden de leerlingen eigen gemaakt. Na de 1ste graad stromen de leerlingen in de 2de en 3de graad door naar Elektrische Installaties, met specialisatiejaar Industriële Elektriciteit. Lessentabel 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar Kantoor Verkoop / Elektriciteit / Hout Verzorging - Voeding Basisvorming (16 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Maatschappelijke Vorming 2 Natuurwetenschappen 1 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 3 Nederlands 3 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 2 Specifiek gedeelte (18 lestijden) Verzorging 4 Voeding 5 Dactylografie 3 Handel 5 Nederlands 1 Elektriciteit 9 Hout 9 TOTAAL PER WEEK

14 Uw zoon of dochter, daar zorgen we samen voor! De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel leerlingen een hele grote stap. Daarom vinden we het belangrijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Hiertoe worden er binnen Campus Kompas een aantal initiatieven opgezet. DE TRAJECTBEGELEIDER, klastitularis én leercoach voor 1 ste & 2 de leerjaar Elke leerling krijgt een trajectbegeleider toegewezen. De trajectbegeleider zal naast de taak van klastitularis ook fungeren als leercoach. De trajectbegeleider zal prominent aanwezig zijn om de leerling te ondersteunen bij de verschillende vakken en zal waken over de individuele leertrajecten. Het zich goed voelen van de startende puber en het opvoeden tot kritische, zelfstandige jongvolwassene staat centraal. LEERLINGBEGELEIDING Centraal staat de leerling als individu. Wij merken het wanneer leerlingen zich niet goed voelen omdat wij aandacht hebben voor de ganse persoonlijkheid van het kind. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat een leerling met familiale of emotionele zorgen niet actief kan studeren omdat hij/zij dan andere kopzorgen heeft. De aandacht voor het welzijn van elke jongere is voor ons een eerste voorwaarde om succesvol studeren mogelijk te maken. De leerlingbegeleider is een sleutel- en brugfiguur tussen leerlingen, ouders, eventueel externe begeleiders, trajectbegeleider en CLB. Leerlingbegeleiding werkt preventief en remediërend. De preventieve opdracht bestaat erin acties te ondernemen zodat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk functioneren op school, o.a. door projectwerking. Remediëring houdt de systematische begeleiding en opvolging rond specifieke (probleem)situaties in. De leerlingbegeleider werkt op verschillende domeinen: gedragsmatige begeleiding van de leerlingen (individuele begeleiding van grensoverschrijdend gedrag) socio-emotionele begeleiding van de leerlingen (familiale of emotionele problemen, spijbelproblemen, (cyber)pestproblemen, Directie, coördinator en leerlingbegeleider overleggen dagelijks over de genomen en te nemen acties. Een up-to-date digitaal leerlingvolgsysteem houdt het hele schoolteam op de hoogte. LEREN LEREN Leren is zoveel meer dan het verwerven van kennis, vaardigheden (vb. fietsen, lezen, ) en attitudes (vb. leergierigheid, zelfzekerheid, ). Leren Leren is leren hoe je ervoor kan zorgen dat je steeds in orde bent, efficiënt kan studeren, sneller lijstjes instudeert, betere schema s maakt, informatie kan verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kan motiveren. Tijdens de maand september worden de leerlingen meerdere lesuren in workshops ondergedompeld in een Leren Leren -bad, zodat zij bij de start van het schooljaar een 14

15 basisrugzakje hebben. De rest van het schooljaar wordt er via workshops gewerkt op vaste tijdstippen (november = leren planning maken om examenleerstof in te studeren; januari = evaluatie studiemethode, examens versus behaalde resultaten, ) Voor leerlingen die een minder goede leerhouding hebben, niet goed weten hoe ze hun taken moeten aanpakken of thuis niet over een studieruimte beschikken, is er individuele begeleiding Leren Leren mogelijk in het extra uurtje (Excel)Leren. LEERBEGELEIDING De ene dag is de andere niet en startende pubers hebben het af en toe ook eens moeilijk. Soms krijgt een leerling het gevoel dat de leerstof zijn petje te boven gaat, of dat het allemaal zo snel gaat en dat die leraars zo veeleisend zijn. Maximale leerwinst daar gaan we voor in het GO! In het maximaliseren van de leerwinst (remediërend, excellerend of differentiërend) zal de trajectbegeleider een belangrijke rol spelen, die samen met de diverse vakleerkrachten de invulling zal bepalen van de uren anders bekeken en (Excel)leren. Voor leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADD, ) zoeken we samen met de ouders en eventueel met de externe begeleider naar de meest optimale vorm van ondersteuning en begeleiding. Leerling, ouders, CLB, trajectbegeleider en directie leggen samen de afspraken vast in een StiCorDi contract. PARTICIPATIE De leerlingen kunnen via de leerlingenraad actief participeren in het beleid van de school. De klasvertegenwoordigers werken op een enthousiaste manier concrete voorstellen en activiteiten uit die bijdragen tot een positief schoolklimaat. Daarnaast vinden wij het op Campus Kompas zeer belangrijk om u als ouder actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Gedurende het schooljaar worden er een aantal contactmomenten georganiseerd zodat u als ouder de mogelijkheid hebt de vorderingen van je zoon/dochter te bespreken met de trajectbegeleider, de vakleerkrachten, de leerlingenbegeleider, het CLB of de directie. Buiten deze momenten kan u ook steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Daarenboven kan u uw kind op Campus Kompas 7/7 dagen 24/24 uur online volgen via ons elektronisch leerplatform Smartschool. 15

16 Berichten met vertrouwen Eenvoudig en veilig communi- ceren binnen een gesloten berichtensysteem. Ook via uw RSS- lezer of in een app. Skore, het puntenboek van de leerkracht online. Resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar van zodra de leerkracht ze publiceert. Ook feedback wordt zichtbaar, zodat communicatie en remediëring duidelijk en vlot verloopt. Vaknieuws maakt leerstof attractief en dynamisch. Leerstof, oefeningen, remedië- ring, groepswerk, Het kan allemaal online. Digitale schoolagenda, gedurfd en revolutionair. Ouders en leerlingen worden optimaal betrokken bij het leerproces, inclusief de planning van alle lesonderwerpen, taken en toetsen én dat steeds up- to- date. Apps to- the- point en mee met de tijd Smartschool Me! voor Windows pc Smartschool App voor ipod, iphone, ipad RSS feed of Google Chrome plug- in. 16

17 EVALUATIE WAT & HOE EVALUEREN WIJ? Dagelijks werk Via het elektronisch leerplatform Smartschool kunnen de punten op continue basis online opgevolgd worden. Deze cijfers worden driemaal per jaar omgezet in een rapportcijfer (cijfer dagelijks werk), dat een algemeen oordeel geeft over elk vakgebied. Voor Nederlands, Frans en wiskunde wordt gewerkt met vaste toetsdagen. Examens Tweemaal per jaar worden examens afgenomen in de A-stroom voor bepaalde vakken. De resultaten van de examens lichten je in over je mogelijkheden en helpen de leerkracht beter te evalueren en te oriënteren. Op basis hiervan kunnen je leerkrachten een gefundeerd advies geven over een verdere studie- of arbeidskeuze. De examens worden georganiseerd volgens een vast schema tijdens de maanden december en juni. Tijdens de examens zijn de leerlingen s namiddags lesvrij om het examen van de volgende dag voor te bereiden. Er is mogelijkheid om op school te studeren. Examenvoorbereiding De leerlingen hebben de week voor de examens een herhalingsweek, d.w.z. dat er geen nieuwe leerstof wordt gegeven maar de leerstof wordt herhaald in aanloop naar de examens, en leerlingen kunnen volop vragen stellen. De vakleerkracht bereidt samen met de leerlingen de te kennen leerstof grondig voor. Permanente evaluatie Alle vakken in de B-stroom en sommige vakken in de A-stroom (LO, PO, praktijkvakken, enz.) worden geëvalueerd door permanente evaluatie, d.w.z. voortdurend evalueren, als constant onderdeel van de lespraktijk. Met permanente evaluatie evalueert men niet enkel een eindresultaat, maar meet men doorheen de lessen het ontwikkelingsproces, procesevaluatie. Evalueren is een vast onderdeel van de les en speelt onmiddellijk in op de noden van de leerlingen. Voor vakken met permanente evaluatie worden geen examens georganiseerd. De beoordeling berust hier louter op de beoordeling Dagelijks Werk. 17

18 Nuttige informatie over Campus Kompas DAGINDELING Een schooldag op Campus Kompas start om 8.25 uur en eindigt ten laatste om uur, afhankelijk van het lessenrooster en de gekozen studierichting. In september wordt er gestart met een voorlopig lessenrooster, het definitief lessenrooster is beschikbaar eind september. BEREIKBAARHEID Onze campus is gunstig gelegen t.o.v. het openbaar vervoer: Om de hoek een bushalte; Op 5 minuten wandelafstand van het station van Wetteren. Meer informatie kunt u terugvinden op of op TIP: surf naar en ontdek hoe vlot onze school te bereiken is! U vindt er ook: Gratis ouder-kindtickets: om het traject naar school uit te testen Een Buzzy routeplanner: vlot van thuis naar school Een aanvraagformulier voor Buzzy en De Lijn folders mét levensgrote display MIDDAGMALEN Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk. Er worden steeds afwisselende menu s aangeboden. Soep is afzonderlijk verkrijgbaar. De leerlingen kunnen elke dag broodjes bestellen vóór 9.15 uur. Leerlingen kunnen ook hun lunchpakket meebrengen. In het schoolrestaurant zijn diverse drankautomaten beschikbaar. Water wordt gratis aangeboden aan tafel. VERZEKERINGEN De leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen in het kader van alle schoolactiviteiten en op de kortste weg tussen huis en school. Wij raden de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten. Elk ongeval dient onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld te worden. STUDIEBEURZEN Inlichtingen en formulieren kunnen ieder schooljaar op het leerlingensecretariaat verkregen worden. Wij helpen u graag bij het invullen van de aanvraag. 18

19 LEERLINGENKLUISJES De leerlingen die dit wensen, kunnen een individueel kastje huren voor een heel schooljaar tegen betaling van huurgeld en een waarborg voor de sleutel. Informatie wordt verstrekt de eerste schooldag. CLB Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor de medische en psychopedagogische begeleiding. Het CLB zorgt ook voor de studiebegeleiding van onze leerlingen. Het team bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster. Een arts staat in voor de medische onderzoeken van de leerlingen. INSCHRIJVEN Tijdens het schooljaar: U kan iedere schooldag op de school terecht tussen 8 uur en 16 uur. Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 8 uur en 12 uur. Tijdens de zomervakantie: elke werkdag t.e.m. 5 juli en vanaf 16 augustus, telkens tussen 10 uur 12 uur en 14 uur en 16 uur. Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 10 uur en 12 uur. Plaatsen in bepaalde studierichtingen of klassen kunnen beperkt zijn. Noodzakelijke documenten bij inschrijving: Identiteitskaart (sommige leerlingen hebben hun ID-kaart nog niet) SIS-kaart Laatste rapport Getuigschrift basisonderwijs (1 ste jaar) of attest laatste schooljaar MEER INFO? Wenst u een afspraak te maken? Dit kan via de contactgegevens op de cover van deze infobrochure. Wenst u meer informatie over Campus Kompas en onze activiteiten, surf naar: 19

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar 2014-2015 (met nieuwe richtingen vanaf 01.09.2014!) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Woord van de directeur

Woord van de directeur Woord van de directeur Geachte ouders, beste leerling, vrienden van de school Zo n twee jaar geleden heeft U een keuze gemaakt voor het secundair onderwijs. Vandaag staat U opnieuw voor een belangrijke

Nadere informatie

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad

ATHENEUM GENTBRUGGE. Leren - Inspireren - Innoveren 2015-2016. Brochure 1ste graad ATHENEUM GENTBRUGGE Leren - Inspireren - Innoveren Brochure 1ste graad 2015-2016 Lid van Scholengroep Panta Rhei - GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ooievaarsnest 3-9050 Gentbrugge - tel. 09/210

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS

BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS BIJ ONS ZIT JE GOED SCHOOLBROCHURE MIDDENSCHOOL EERSTE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS Beste ouders en leerlingen Als directeur van Spes Nostra in Zedelgem stel ik graag even onze school voor. Wij zijn de middenschool

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso

Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo. infobrochure naar de derde graad Goed. en dichtbij. derde graad - aso tso Vrije Sint-Lambertusscholen Westerlo infobrochure naar de derde graad Goed en dichtbij derde graad - aso tso keuzewegwijzer 2012-2013 Inhoud Welkom in de derde graad...3 secundair onderwijs derde graad

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK

KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK INHOUDSTAFEL KIEZEN... NIET GEMAKKELIJK... EEN LEVENDE SCHOOL... 5 VOOR ELK WAT WILS...... 7 EEN THEORETISCHE, EEN TECHNISCHE OF EEN PRAKTISCHE OPLEIDING?... 8 LEERTRAJECTEN DOORHEEN DE e EN DE e GRAAD...

Nadere informatie

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1

Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar. Schooljaar 2010-2011. 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar Schooljaar 2010-2011 2010-2011 Informatiebrochure eerste graad, eerste leerjaar 1 Inhoud WELKOM!... 3 HET EERSTE LEERJAAR VAN DE EERSTE GRAAD... 4 HET EERSTE

Nadere informatie

Schoolbrochure 2015-2016 1

Schoolbrochure 2015-2016 1 Schooljaar 2015-2016 Schoolbrochure Schoolbrochure 2015-2016 1 Schoolbrochure Pegasus EERSTE GRAAD 8-12 TWEEDE GRAAD 13-17 DERDE GRAAD 18-23 Studieaanbod STUDIEAANBOD 6-7 ALGEMEEN 3-5 algemeen Schoolbrochure

Nadere informatie

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs

Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Sint-Victor Broeders van Liefde Secundair Onderwijs Schooljaar 2014-2015 Opvoedingsproject Schoolreglement Wettelijke bepalingen Bijlagen : - engagementsverklaring - jaarkalender - namen en adressen -

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen

Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND. Voortrekkersschool Proeftuinen Voortrekkersschool Proeftuinen Studieaanbod SCHOOLJAAR 2010-2011 TSO/BSO ONDERWIJS OP MAAT VAN UW KIND SCHOOLGEGEVENS Begijnhoflaan 1, 9200 Dendermonde Telefoon: 052 25 88 10 Fax: 052 25 88 15 E-mail:

Nadere informatie

2015 informatiebrochure

2015 informatiebrochure 201 informatiebrochure informatie en inschrijvingen Pieter Breugheldreef 3920 Lommel tel: 011 3 e-mail: info@sjl.wico.be website: http://sjl.wico.be tijdens het schooljaar: tijdens de schooluren van 10

Nadere informatie

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET

IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET IK KLEUR MIJN TOEKOMST MET www.sintmichiel.be www.sintmichiel.be INFOBROCHURE 2015 LATIJN SOCIALE ECONOMIE BOVENBOUW 2 DE EN 3 DE GRAAD SECUNDAIR ONDERWIJS ONZE SCHOOL Het studieaanbod in Bovenbouw Sint-Michiel

Nadere informatie

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015

1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 1 van 70 SCHOOLGIDS 2014-2015 2 van 70 3 van 70 Een woord vooraf Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de nieuwe schoolgids van basisschool de Vlieger. U vindt hierin voor schooljaar 2014-2015 de belangrijkste

Nadere informatie

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN

H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR 2020 ANTWERPEN H. PIUS X- INSTITUUT INFORMATIE- BROCHURE 1 EERSTE LEERJAAR VIIde-Olympiadelaan 25 2020 ANTWERPEN telefoon 03 820 66 00 e-mail info@piustien.net Inhoud De Middenschool 3 De structuur van de Middenschool

Nadere informatie