Aanbod 2 de & 3 de graad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod 2 de & 3 de graad"

Transcriptie

1 Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor kwaliteitsonderwijs in een open groene omgeving, met uitdagingen voor de optimale ontwikkeling van de natuurlijke talenten en met extra aandacht voor het stimuleren van de aan te leren vaardigheden. Iedereen is gekend bij naam, maar vooral graag gezien. Alle leerlingen halen het beste uit zichzelf. Campus Kompas staat voor: ü een innovatieve school: samen talenten ontdekken ü een warme school: samen kiezen ü een actieve en sportieve school: samen een team vormen ü een creatieve en culturele school: samen ontwerpen ü een gezonde, groene school: samen werken aan een gezonde toekomst Een enthousiast team werkt graag mee aan het welbevinden van elke leerling! Karin Reubrecht Directeur Campus Kompas 1ste graad Yvan Vonck Directeur Campus Kompas 2de & 3de graad Deze infobrochure bevat informatie over de algemene structuur van Campus Kompas Secundair Onderwijs. Raadpleeg ook onze website Aanbod 1 ste graad Aanbod 2 de & 3 de graad 1

2 De structuur van Campus Kompas Het Secundair Onderwijs van Campus Kompas omvat 3 graden, 3 onderwijsvormen en diverse studierichtingen. 1 ste graad A-stroom is voorbereidend naar 2 de & 3 de graad Algemeen & Technisch Secundair Onderwijs (ASO & TSO). 1 ste graad B-stroom is voorbereidend naar 2 de & 3 de graad Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een 7 de specialisatiejaar. 1 ste graad 1A 2A Voorbereidend op ASO en TSO Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) 2 de graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 3 de graad Technisch Secundair Onderwijs (TSO) 1 B 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar voorbereidend op BSO Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Beroeps Secundair Onderwijs (BSO) Wat na ASO? TSO? BSO? ASO TSO BSO Na 6de leerjaar = verder studeren (Hoger Onderwijs) Na 6de leerjaar = verder studeren (Hoger Onderwijs) OF = werken Na 6de leerjaar = 7de leerjaar OF = werken Na 7de leerjaar = werken OF = verder studeren (Hoger Onderwijs) 2

3 De studierichtingen van Campus Kompas A-stroom B-stroom 1 ste graad 1 ste jaar Latijn wetenschappen + module TOP (Techniek Optie) + module 2 de jaar Latijn wetenschappen + (Module) 2 sociaal technische vaardigheden elektro technische vaardigheden handel aanpassingsklas (1B) kantoor verkoop / verzorging voeding elektriciteit / hout ASO TSO BSO 2 de graad wetenschappen elektrotechnieken* elektrische installaties humane wetenschappen economie sociaal technische wetenschappen* handel verzorging voeding Latijn ASO TSO BSO 3 de graad moderne talen - wetenschappen wetenschappen - wiskunde humane wetenschappen economie moderne talen elektrische installatietechnieken** sociaal technische wetenschappen** boekhouden - informatica elektrische installaties verzorging Latijn moderne talen 3 de jaar specialisatiejaar industriële elektriciteit kinderzorg * vanaf 1 september 2015 ** vanaf 1 september

4 1 ste graad Belangrijkste taken van de eerste graad: een scharnier qua leeftijd en ontwikkeling, maar ook qua didactische aanpak observeren en oriënteren van leerlingen in functie van hun talenten met als doel de leerlingen goed georiënteerd de 2 de graad te laten aanvangen de leerlingen bijstaan in het maken van een bewuste keuze voor hun verdere studies een boeiende en emotioneel veilige leeromgeving bieden Jongeren van 12 of 13 jaar en hun ouders, hebben soms niet voldoende kennis van de studierichtingen die naar alle verschillende professionele loopbanen kunnen leiden. Daarom is de studiekeuze op deze jonge leeftijd niet altijd optimaal. Bovendien moet je trachten een goed beeld van jezelf te vormen alvorens een verantwoorde studiekeuze kan gemaakt worden. Denk na over: Je capaciteiten en talenten Elke studierichting stelt bepaalde eisen. Als een studierichting te hoge eisen aan jou stelt, ga je in het verloop van je studieloopbaan moeilijkheden ondervinden. Te veel teleurstellingen kunnen je demotiveren of je gedrag ongunstig beïnvloeden. Als je daarentegen een richting kiest met te weinig uitdagingen kan het gebeuren dat je je tijdens de lessen verveelt of je keuze op latere leeftijd betreurt. Kies daarom een studierichting die aansluit bij je capaciteiten. Je interesses Welke vakken volg je met plezier? Waarom boeien deze onderwerpen jou? Wat doe je graag in je vrije tijd? Gaat je voorkeur uit naar het werken met cijfers, inzicht krijgen in processen of het leren van talen? Of misschien verkies je eerder praktische vakken en werk je graag met je handen? Je interesse bepaalt in grote mate de inzet die je voor een studie kan opbrengen. Je kiest dus best een studierichting die zoveel mogelijk aansluit bij je interesses. Je studiehouding Stel je hoge eisen aan jezelf en wil je hard werken om ze te realiseren? Kan je je blijven inzetten voor een doel dat je maar later in de toekomst kan bereiken of wil je onmiddellijk resultaat? Kan je je concentreren op je lessen? Heb je een goede studiemethode? Kan je je studiewerk plannen en je aan de planning houden? Heb je voldoende zelfvertrouwen om bijkomende uitleg te vragen en om een minder goed rapport te verwerken? Ook je inzet en studiehouding zijn elementen die je in overweging moet nemen. Campus Kompas laat de jongere op een interactieve manier de eigen persoonlijkheid ontdekken en proeven van verschillende belangstellingsgebieden om na te gaan over welke capaciteiten, talenten en interesses hij/zij beschikt. 4

5 Wat te verwachten van het 1 ste jaar, 1 ste graad? In de eerste graad spreken we van A-stroom en B-stroom. A-stroom (voorbereidend op alle ASO- & TSO-richtingen) Elke leerling die met vrucht het 6 de leerjaar lager onderwijs heeft gevolgd (houder van het getuigschrift basisonderwijs) wordt toegelaten tot het 1 ste leerjaar A. Het 1 ste leerjaar A omvat 28 lesuren algemene vorming per week en biedt 3 specifieke keuzemogelijkheden aan: Latijn, Moderne wetenschappen en TOP (Techniek OPtie). Vanuit de A-stroom kun je met een A-attest op het einde van het schooljaar naar alle studierichtingen in de volgende jaren. 1A Latijn Heb je belangstelling voor taal, cultuur en literatuur? Kies dan voor Latijn. De leerlingen krijgen taalkundige inzichten mee en worden ondergedompeld in historische achtergronden. Er worden linken gelegd naar wetenschappelijke, culturele en maatschappelijke aspecten van deze taal en haar betekenis voor de hedendaagse mens. 1A Moderne Wetenschappen De optie moderne wetenschappen neemt je mee op een verkenningstocht doorheen het ingewikkelde netwerk van onze hedendaagse samenleving. Deze steunt op twee belangrijke wetenschappen: de economie en de natuurkunde. Het is de bedoeling van deze optie dat je enerzijds inzicht verwerft in natuurkunde en laboratoriumwerk (wetenschappelijk werk) en anderzijds een gezonde belangstelling krijgt voor actualiteit met aandacht voor het economische en sociale leven. 1A TOP (Techniek Optie) Leerlingen die interesse hebben in techniek en hun toekomst zien in een technisch georiënteerde studierichting kiezen in het eerste jaar voor de TOP-klas. De inhoud van de ervaring-praktijkgerichte lessen is afgestemd op het aanbod van de vervolgstudie in het technisch secundair onderwijs, nl. nijverheidstechnieken (voorbereidend op elektrotechnieken): elektriciteit, technisch tekenen, gezinstechnieken (voorbereidend op sociaal technische wetenschappen): verzorging, hygiëne, voedselbereiding, sociale & communicatieve vaardigheden, Economie & ICT (voorbereidend op handel): komt aan bod in 1A Module 1A Modules Gedurende 2 lesuren per week krijgen de leerlingen van 1A Moderne Wetenschappen en 1A TOP de kans om op een eigentijdse en projectmatige manier kennis te maken met verschillende belangstellingsgebieden. Het schooljaar wordt ingedeeld in verschillende periodes en we werken met een doorschuifsysteem. Via deze modules krijgen de leerlingen de mogelijkheid ook andere (verborgen) talenten en competenties te ontdekken en te ontwikkelen. Op deze manier leren we de jongeren slim te kiezen, verstandig en zelfstandig te werken. Zo worden alle leerlingen optimaal voorbereid op verdere studies en toekomstige keuzes. 5

6 Elke module omvat een aantal beroepen binnen een belangstellingsgebied, niet altijd evident. Vb. module Talen gaat over een tolk Nederlands Zweeds. De focus ligt immers op de facetten van een beroep. De leerlingen kunnen alleen of in kleine groepjes op zelfstandige basis aan de slag, de leerkracht is coach. Het laatste uur delen de leerlingen hun eindproduct en ervaringen. Het eindproduct is vrij te kiezen (PowerPoint presentatie, filmpje, website, strip, maquette, ) De modules kunnen gaan over mens & maatschappij, kunst, literatuur & cultuur, psychologie, wetenschappen, sport, milieu, technologie, en zoveel meer. Er is geen puntenevaluatie bij Module, maar een woordevaluatie, die het keuzeproces binnen de schoolloopbaan optimaliseert. Evaluatie bestaat uit: Zelfevaluatie van de leerling Zelfreflectie rond ik en mijn vragen, ik en leren, ik en de groep Evaluatie vakcompetenties door de leerkracht Evaluatie algemene competenties door de leerkracht 1A Wiskunde, Frans & Nederlands anders bekeken Wiskunde, Frans & Nederlands bestaan uit lesuren basis waarin alle leerlingen inhoudelijk de leerplandoelstellingen van de 1 ste graad secundair onderwijs behalen. Dit is zeer belangrijk voor de vervolgstudie en wordt sterk bewaakt. Tijdens het lesuur anders bekeken is differentiatie het sleutelwoord. Leerlingen die het wat moeilijker hebben of een deel van de leerstof misten door afwezigheid kunnen tijdens dit uur remediëren. Andere leerlingen worden extra uitgedaagd door verdieping van het kerncurriculum. Vb. Nederlands à leerlingen prikkelen door zelfstandig creatief om te gaan met taal door een schoolkrant te maken, toneel te schrijven en op te voeren, Vb. Frans à spelen met letters en woorden via scrabble, Vb. Wiskunde à schaken bevordert het logisch, probleemoplossend, planmatig en creatief denken, Bij alle lessen anders bekeken komen de sociale vaardigheden sterk aan bod, nl. ontwikkeling van zelfvertrouwen, zelfkennis, doorzettingsvermogen en weerbaarheid. Bij sommige activiteiten leert men ook omgaan met winst en verlies. 1A (EXCEL)LEREN, meer meerwaarde voor elke leerling! (Excel)leren staat voor EXCELLENT onderwijs voor elke leerling, investeren in leerplezier, talentmaximalisatie, kortom topprestaties en gelijke kansen perfect combineren. De leerlingen worden hier individueel of in kleine groep gecoacht door verschillende vakleerkrachten. Volgende clusters komen aan bod: aardrijkskunde/techniek/economie Engels/geschiedenis natuurwetenschappen De invulling van (Excel)leren is afhankelijk van het individu of de samenstelling van de groep: remediëring, uitdaging, verdieping, Leren Leren via geïndividualiseerde studiemethodes, e- leren, huiswerkbegeleiding, ICT op school, (Excel)Leren werkt klasdoorbrekend. Elke week bekijken de vakleerkrachten de evaluaties en evolutie van de leerlingen voor deze vakken en wordt er een opdeling gemaakt. Vb. van uitdieping: leerlingen gaan individueel aan de slag met MindStorm (Lego) ontwerpen, programmeren, uittesten, 6

7 Lessentabel 1A Basisvorming (28 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 2 Natuurwetenschappen 1 Engels 2 Frans Basis Anders Bekeken 3 (+ 1)* 1 Geschiedenis 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands Basis Anders Bekeken 4 1 Artistieke Opvoeding 1 Wiskunde Basis 4 (+ 1)* Anders Bekeken 1 Techniek 2 Specifiek gedeelte (5 lestijden) Latijn Wetenschappen + TOP + (Techniek Optie) Latijn 4 Wetenschap. Werk (labo) 2 Module 2 2 Techniek optie 2 (Excel)Leren TOTAAL PER WEEK * wekelijks alternerend 1 u Frans/Wiskunde 7

8 B-stroom (voorbereidend op alle BSO-richtingen of 1A) Het 1ste leerjaar B is er voor kinderen die het wat moeilijker hadden in de basisschool of kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt en niet geslaagd zijn in het basisonderwijs. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Nieuwe leerstof wordt in 1B trager onderwezen en 'met je handen kunnen of willen werken' is belangrijk. Je leert er namelijk vooral al doende. Wie in het 1 ste leerjaar B slaagt, kan overstappen naar het 2 de beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) of naar het 1 ste leerjaar A. Tijdens de praktijkgerichte lessen Techniek maken de leerlingen kennis met verschillende beroepenvelden en wordt er ingespeeld op recente ontwikkelingen. Enkele voorbeelden: koken voor een sociaal restaurant: menu s samenstellen, boodschappen doen, budgetcontrole, locatie, het opbouwen van een podium: een plattegrond maken, zorgen voor geluidsinstallatie, elektriciteitsvoorziening, projecties, computerinitiatie Lessentabel 1B Godsdienst/Zedenleer 2 Maatschappelijke Vorming 2 Natuurwetenschappen 2 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Nederlands 5 Plastische Opvoeding 2 Wiskunde 4 Techniek 8 Techniek EXTRA OF 2 Interactief leren TOTAAL PER WEEK 32 1B Interactief leren Leerlingen gaan in kleine groepjes aan de slag voor Nederlands en/of wiskunde. Interactief leren is niet gericht op kennisoverdracht en instructie, maar op het inzicht verwerven in het dagdagelijks gebruik van de Nederlandse taal en rekenkundige elementen. Zo krijgen de leerlingen dat extra duwtje in de rug dat het volgen van andere lessen makkelijker maakt. 8

9 Wat te verwachten van het 2 de jaar, 1 ste graad? Tijdens deze eerste twee jaren van het secundair onderwijs wordt nagegaan over welke capaciteiten, talenten en interesses een leerling beschikt. In de 1 ste graad spreekt men nog niet van ASO, TSO of BSO, maar wel van de A-stroom en de B-stroom. A-stroom (voorbereidend op alle ASO- & TSO-richtingen) Alle studierichtingen van het 2 de leerjaar A hebben 26 lesuren algemene vorming per week. Daardoor kan men met een A-attest vanuit de A-stroom naar eender welke studierichting in de volgende jaren. Binnen het 2 de leerjaar A kan je in onze school kiezen tussen: Latijn, moderne wetenschappen en handel. 2A Latijn De ingeslagen weg wordt verder bewandeld, de leerlingen krijgen een mix van memoriseren (woordenschat en grammatica), begrijpen (grammatica, zinsbouw) en kaderen in een historisch perspectief (cultuur en geschiedenis). 2A Wetenschappen + Je zal op jouw tocht enerzijds inzicht verwerven in natuurkunde en laboratoriumwerk en anderzijds kennis maken met eenvoudige economische begrippen. Bovenop het basispakket kunnen de leerlingen 2 uur per week kiezen uit: (Module) 2 Deze modules zijn alternerend en bereiden voor op alle ASO studierichtingen in het derde middelbaar (1 ste jaar van de 2 de graad). Op die manier kunnen de leerlingen een optimale studiekeuze maken voor het derde jaar. De aangeboden modules zijn o.a.: ü wetenschappen wiskunde ü moderne talen (CLIL) ü ICT (efficiënt leren werken met zoekfuncties & helpfuncties; sociale media) ü humane wetenschappen (gedragswetenschappen & cultuurwetenschappen) De laatste module staat volledig in het teken van de studiekeuze. Een unieke aanpak in de regio, in het belang van de leerlingen, die voorloopt op de onderwijsvernieuwing die op stapel staat. Wij kozen voor (Module) 2 omdat het 2 de jaar immers verheven wordt tot iets meer! Er is geen puntenevaluatie bij Module, maar een woordevaluatie die het keuzeproces binnen de schoolloopbaan optimaliseert. Evaluatie bestaat uit: Zelfevaluatie van de leerling Zelfreflectie rond ik en mijn vragen, ik en leren, ik en de groep Evaluatie vakcompetenties door de leerkracht Evaluatie algemene competenties door de leerkracht 9

10 Elektro en technische vaardigheden (2A TOP) De lessen zijn voorbereidend op de richting elektrotechnieken in de 2 de graad TSO. Inhoudelijk komt volgend aan bod: opwekking en distributie van elektrische energie, de elektrische kring, elektrische grootheden, elektrisch vermogen & arbeid en beveiliging. In de 2 de graad wordt er kennis gemaakt met elektriciteit en installatieleer. De studierichting is geschikt voor leerlingen die meer praktisch dan theoretisch ingesteld zijn. In de 3 de graad wordt je opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties. De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen. Sociale en technische vaardigheden (2A TOP) De lessen zijn voorbereidend op de richting sociaal technische wetenschappen in de 2 de graad TSO. Inhoudelijk komt volgend aan bod: mijn lichaam, mijn voeding, sociale & communicatieve vaardigheden. 2A Handel Sociale en technische wetenschappen biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Leerlingen hebben een brede interesse in mens en maatschappij, zijn sociaal voelend en creatief. De opleiding leert hoe de mens functioneert in de samenleving. Met de studierichting handel kiest men voor een brede algemene vorming met bedrijfseconomie, wiskunde, informatie- en communicatietechnologie en talen als belangrijke pijlers. Via deze studierichting bereidt men zich voor op een job in o.a. de administratieve, commerciële, boekhoudkundige, logistieke, financiële en fiscale wereld. 10

11 Lessentabel 2A Basisvorming (26 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Aardrijkskunde 1 Natuurwetenschappen 2 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 5 Artistieke Opvoeding 1 Wiskunde 4 Techniek 2 Specifiek gedeelte (7 lestijden) Latijn Wetenschappen + Handel (Module) 2 2A TOP STV* 2A TOP ETV** Latijn 4 Wetenschap. Werk Economie (Module) 2 2 Sociaal Tech Vaardigheden 2 Elektro Tech Vaardigheden 2 Handel 4 Aardrijkskunde optie 1 Dactylografie 1 (Excel)Leren TOTAAL PER WEEK * STV = Sociale & Technische Vaardigheden ** ETV = Elektro & Technische Vaardigheden 11

12 2A (EXCEL)LEREN, meer meerwaarde voor elke leerling! (Excel)leren staat voor EXCELLENT onderwijs voor elke leerling, investeren in leerplezier, talentmaximalisatie, kortom topprestaties en gelijke kansen perfect combineren. (Excel)Leren wordt identiek ingevuld met volgende clusters: aardrijkskunde/techniek/economie Engels/geschiedenis Natuurwetenschappen Wiskunde Frans Nederlands Ook hier is de invulling van (Excel)leren afhankelijk van het individu of de samenstelling van de groep: remediëring, uitdaging, verdieping, Leren Leren via geïndividualiseerde studiemethodes, e-leren, huiswerkbegeleiding, ICT op school, 2A Taakbegeleiding Voor alle leerlingen van 2A zijn er taakbegeleidingsklassen voorzien, waar leerlingen met specifieke problemen verder geholpen worden. Dit kan voor Frans, Nederlands & wiskunde indien deze vakken onvoldoende aan bod kunnen komen binnen (Excel)Leren. Taakbegeleiding wordt aangeboden aansluitend aan de schooluren. De leerlingen krijgen een individueel leertraject aangeboden op advies van de klassenraad en in samenspraak met de ouders. 12

13 B-stroom (voorbereidend op alle BSO-richtingen) In de beroepsvoorbereidende leerjaren (studierichtingen in het 2 de jaar) kan er gekozen worden uit de beroepenvelden kantoor verkoop / verzorging voeding of elektriciteit hout. 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) kantoor - verkoop / verzorging voeding Kies je voor deze optie dan leer je in Kantoor-Verkoop snel en foutloos typen. Je krijgt inzicht in bankverrichtingen, budgetbeheer, reclame, onderwerpen die in het alledaagse leven van groot belang zijn. In het beroepenveld Verzorging-Voeding krijgt de leerling interesse voor de mens in zijn leef- en woonsituatie. In de lessen "voedingsleer" wordt de basis gelegd voor een gezonde voeding. Daarna stroom je door naar Verzorging-Voeding in de 2de graad en Verzorging in de 3de graad. 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar (BVL) elektriciteit / hout In deze optie breng je vele uren per week in het praktijklokaal door, daar er meerdere lesuren worden besteed aan praktische oefeningen en technologie. Het beroepenveld Hout besteedt aandacht aan de verschillende houtsoorten en hun toepassingen. In het praktijklokaal krijgen ruwe materialen vorm. In het beroepenveld Elektriciteit leer je huishoudelijke elektrische installaties begrijpen en maken. De geldende veiligheidsvoorschriften worden de leerlingen eigen gemaakt. Na de 1ste graad stromen de leerlingen in de 2de en 3de graad door naar Elektrische Installaties, met specialisatiejaar Industriële Elektriciteit. Lessentabel 2 Beroepsvoorbereidend Leerjaar Kantoor Verkoop / Elektriciteit / Hout Verzorging - Voeding Basisvorming (16 lestijden) Godsdienst/Zedenleer 2 Maatschappelijke Vorming 2 Natuurwetenschappen 1 Frans 2 Lichamelijke Opvoeding 3 Nederlands 3 Plastische Opvoeding 1 Wiskunde 2 Specifiek gedeelte (18 lestijden) Verzorging 4 Voeding 5 Dactylografie 3 Handel 5 Nederlands 1 Elektriciteit 9 Hout 9 TOTAAL PER WEEK

14 Uw zoon of dochter, daar zorgen we samen voor! De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is voor veel leerlingen een hele grote stap. Daarom vinden we het belangrijk leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen. Hiertoe worden er binnen Campus Kompas een aantal initiatieven opgezet. DE TRAJECTBEGELEIDER, klastitularis én leercoach voor 1 ste & 2 de leerjaar Elke leerling krijgt een trajectbegeleider toegewezen. De trajectbegeleider zal naast de taak van klastitularis ook fungeren als leercoach. De trajectbegeleider zal prominent aanwezig zijn om de leerling te ondersteunen bij de verschillende vakken en zal waken over de individuele leertrajecten. Het zich goed voelen van de startende puber en het opvoeden tot kritische, zelfstandige jongvolwassene staat centraal. LEERLINGBEGELEIDING Centraal staat de leerling als individu. Wij merken het wanneer leerlingen zich niet goed voelen omdat wij aandacht hebben voor de ganse persoonlijkheid van het kind. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat een leerling met familiale of emotionele zorgen niet actief kan studeren omdat hij/zij dan andere kopzorgen heeft. De aandacht voor het welzijn van elke jongere is voor ons een eerste voorwaarde om succesvol studeren mogelijk te maken. De leerlingbegeleider is een sleutel- en brugfiguur tussen leerlingen, ouders, eventueel externe begeleiders, trajectbegeleider en CLB. Leerlingbegeleiding werkt preventief en remediërend. De preventieve opdracht bestaat erin acties te ondernemen zodat zoveel mogelijk jongeren zo goed mogelijk functioneren op school, o.a. door projectwerking. Remediëring houdt de systematische begeleiding en opvolging rond specifieke (probleem)situaties in. De leerlingbegeleider werkt op verschillende domeinen: gedragsmatige begeleiding van de leerlingen (individuele begeleiding van grensoverschrijdend gedrag) socio-emotionele begeleiding van de leerlingen (familiale of emotionele problemen, spijbelproblemen, (cyber)pestproblemen, Directie, coördinator en leerlingbegeleider overleggen dagelijks over de genomen en te nemen acties. Een up-to-date digitaal leerlingvolgsysteem houdt het hele schoolteam op de hoogte. LEREN LEREN Leren is zoveel meer dan het verwerven van kennis, vaardigheden (vb. fietsen, lezen, ) en attitudes (vb. leergierigheid, zelfzekerheid, ). Leren Leren is leren hoe je ervoor kan zorgen dat je steeds in orde bent, efficiënt kan studeren, sneller lijstjes instudeert, betere schema s maakt, informatie kan verwerven, verwerken en toepassen in allerlei situaties en ook jezelf kan motiveren. Tijdens de maand september worden de leerlingen meerdere lesuren in workshops ondergedompeld in een Leren Leren -bad, zodat zij bij de start van het schooljaar een 14

15 basisrugzakje hebben. De rest van het schooljaar wordt er via workshops gewerkt op vaste tijdstippen (november = leren planning maken om examenleerstof in te studeren; januari = evaluatie studiemethode, examens versus behaalde resultaten, ) Voor leerlingen die een minder goede leerhouding hebben, niet goed weten hoe ze hun taken moeten aanpakken of thuis niet over een studieruimte beschikken, is er individuele begeleiding Leren Leren mogelijk in het extra uurtje (Excel)Leren. LEERBEGELEIDING De ene dag is de andere niet en startende pubers hebben het af en toe ook eens moeilijk. Soms krijgt een leerling het gevoel dat de leerstof zijn petje te boven gaat, of dat het allemaal zo snel gaat en dat die leraars zo veeleisend zijn. Maximale leerwinst daar gaan we voor in het GO! In het maximaliseren van de leerwinst (remediërend, excellerend of differentiërend) zal de trajectbegeleider een belangrijke rol spelen, die samen met de diverse vakleerkrachten de invulling zal bepalen van de uren anders bekeken en (Excel)leren. Voor leerlingen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie, ADD, ) zoeken we samen met de ouders en eventueel met de externe begeleider naar de meest optimale vorm van ondersteuning en begeleiding. Leerling, ouders, CLB, trajectbegeleider en directie leggen samen de afspraken vast in een StiCorDi contract. PARTICIPATIE De leerlingen kunnen via de leerlingenraad actief participeren in het beleid van de school. De klasvertegenwoordigers werken op een enthousiaste manier concrete voorstellen en activiteiten uit die bijdragen tot een positief schoolklimaat. Daarnaast vinden wij het op Campus Kompas zeer belangrijk om u als ouder actief te betrekken bij het schoolgebeuren. Gedurende het schooljaar worden er een aantal contactmomenten georganiseerd zodat u als ouder de mogelijkheid hebt de vorderingen van je zoon/dochter te bespreken met de trajectbegeleider, de vakleerkrachten, de leerlingenbegeleider, het CLB of de directie. Buiten deze momenten kan u ook steeds een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek. Daarenboven kan u uw kind op Campus Kompas 7/7 dagen 24/24 uur online volgen via ons elektronisch leerplatform Smartschool. 15

16 Berichten met vertrouwen Eenvoudig en veilig communi- ceren binnen een gesloten berichtensysteem. Ook via uw RSS- lezer of in een app. Skore, het puntenboek van de leerkracht online. Resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar van zodra de leerkracht ze publiceert. Ook feedback wordt zichtbaar, zodat communicatie en remediëring duidelijk en vlot verloopt. Vaknieuws maakt leerstof attractief en dynamisch. Leerstof, oefeningen, remedië- ring, groepswerk, Het kan allemaal online. Digitale schoolagenda, gedurfd en revolutionair. Ouders en leerlingen worden optimaal betrokken bij het leerproces, inclusief de planning van alle lesonderwerpen, taken en toetsen én dat steeds up- to- date. Apps to- the- point en mee met de tijd Smartschool Me! voor Windows pc Smartschool App voor ipod, iphone, ipad RSS feed of Google Chrome plug- in. 16

17 EVALUATIE WAT & HOE EVALUEREN WIJ? Dagelijks werk Via het elektronisch leerplatform Smartschool kunnen de punten op continue basis online opgevolgd worden. Deze cijfers worden driemaal per jaar omgezet in een rapportcijfer (cijfer dagelijks werk), dat een algemeen oordeel geeft over elk vakgebied. Voor Nederlands, Frans en wiskunde wordt gewerkt met vaste toetsdagen. Examens Tweemaal per jaar worden examens afgenomen in de A-stroom voor bepaalde vakken. De resultaten van de examens lichten je in over je mogelijkheden en helpen de leerkracht beter te evalueren en te oriënteren. Op basis hiervan kunnen je leerkrachten een gefundeerd advies geven over een verdere studie- of arbeidskeuze. De examens worden georganiseerd volgens een vast schema tijdens de maanden december en juni. Tijdens de examens zijn de leerlingen s namiddags lesvrij om het examen van de volgende dag voor te bereiden. Er is mogelijkheid om op school te studeren. Examenvoorbereiding De leerlingen hebben de week voor de examens een herhalingsweek, d.w.z. dat er geen nieuwe leerstof wordt gegeven maar de leerstof wordt herhaald in aanloop naar de examens, en leerlingen kunnen volop vragen stellen. De vakleerkracht bereidt samen met de leerlingen de te kennen leerstof grondig voor. Permanente evaluatie Alle vakken in de B-stroom en sommige vakken in de A-stroom (LO, PO, praktijkvakken, enz.) worden geëvalueerd door permanente evaluatie, d.w.z. voortdurend evalueren, als constant onderdeel van de lespraktijk. Met permanente evaluatie evalueert men niet enkel een eindresultaat, maar meet men doorheen de lessen het ontwikkelingsproces, procesevaluatie. Evalueren is een vast onderdeel van de les en speelt onmiddellijk in op de noden van de leerlingen. Voor vakken met permanente evaluatie worden geen examens georganiseerd. De beoordeling berust hier louter op de beoordeling Dagelijks Werk. 17

18 Nuttige informatie over Campus Kompas DAGINDELING Een schooldag op Campus Kompas start om 8.25 uur en eindigt ten laatste om uur, afhankelijk van het lessenrooster en de gekozen studierichting. In september wordt er gestart met een voorlopig lessenrooster, het definitief lessenrooster is beschikbaar eind september. BEREIKBAARHEID Onze campus is gunstig gelegen t.o.v. het openbaar vervoer: Om de hoek een bushalte; Op 5 minuten wandelafstand van het station van Wetteren. Meer informatie kunt u terugvinden op of op TIP: surf naar en ontdek hoe vlot onze school te bereiken is! U vindt er ook: Gratis ouder-kindtickets: om het traject naar school uit te testen Een Buzzy routeplanner: vlot van thuis naar school Een aanvraagformulier voor Buzzy en De Lijn folders mét levensgrote display MIDDAGMALEN Het schoolrestaurant is voor alle leerlingen toegankelijk. Er worden steeds afwisselende menu s aangeboden. Soep is afzonderlijk verkrijgbaar. De leerlingen kunnen elke dag broodjes bestellen vóór 9.15 uur. Leerlingen kunnen ook hun lunchpakket meebrengen. In het schoolrestaurant zijn diverse drankautomaten beschikbaar. Water wordt gratis aangeboden aan tafel. VERZEKERINGEN De leerlingen zijn kosteloos verzekerd tegen ongevallen in het kader van alle schoolactiviteiten en op de kortste weg tussen huis en school. Wij raden de ouders aan een familiale verzekering af te sluiten. Elk ongeval dient onmiddellijk op het leerlingensecretariaat gemeld te worden. STUDIEBEURZEN Inlichtingen en formulieren kunnen ieder schooljaar op het leerlingensecretariaat verkregen worden. Wij helpen u graag bij het invullen van de aanvraag. 18

19 LEERLINGENKLUISJES De leerlingen die dit wensen, kunnen een individueel kastje huren voor een heel schooljaar tegen betaling van huurgeld en een waarborg voor de sleutel. Informatie wordt verstrekt de eerste schooldag. CLB Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding staat in voor de medische en psychopedagogische begeleiding. Het CLB zorgt ook voor de studiebegeleiding van onze leerlingen. Het team bestaat uit een psycholoog, een maatschappelijk werker en een verpleegster. Een arts staat in voor de medische onderzoeken van de leerlingen. INSCHRIJVEN Tijdens het schooljaar: U kan iedere schooldag op de school terecht tussen 8 uur en 16 uur. Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 8 uur en 12 uur. Tijdens de zomervakantie: elke werkdag t.e.m. 5 juli en vanaf 16 augustus, telkens tussen 10 uur 12 uur en 14 uur en 16 uur. Op woensdag kunt u bij ons terecht tussen 10 uur en 12 uur. Plaatsen in bepaalde studierichtingen of klassen kunnen beperkt zijn. Noodzakelijke documenten bij inschrijving: Identiteitskaart (sommige leerlingen hebben hun ID-kaart nog niet) SIS-kaart Laatste rapport Getuigschrift basisonderwijs (1 ste jaar) of attest laatste schooljaar MEER INFO? Wenst u een afspraak te maken? Dit kan via de contactgegevens op de cover van deze infobrochure. Wenst u meer informatie over Campus Kompas en onze activiteiten, surf naar: 19

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het

olvp ieder1 telt Kies voor jouw talent juiste accent! het olvp Beste ouder(s) Een school en studiekeuze maken na zesde leerjaar is niet gemakkelijk. U krijgt heel wat informatie en wilt met zoveel mogelijk zaken rekening houden. In deze kleine brochure maken

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas

Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Tweede jaar van de eerste graad kaz-klas Na één jaar in de kaz-klas heb je al iets meer de kans gehad om je een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap naar het

Nadere informatie

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs

OLFA EDEGEM. WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs OLFA EDEGEM WELKOM op deze: info-avond voor ouders overgang secundair onderwijs Wat na het zesde leerjaar??? KIEZEN = PROCES gebeurt STAP VOOR STAP (boekje klas): ) ik denk na over kiezen ) ik leer mezelf

Nadere informatie

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare

Op stap naar. Het secundair onderwijs. Vrij CLB Roeselare Kattenstraat Roeselare Op stap naar Het secundair onderwijs Onderwijsloopbaanbegeleiding een opdracht van het CLB Proces begeleiding Aanvullend aan de school Op vraag Kiezen roept veel vragen op 1. Vragen naar informatie 2.

Nadere informatie

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR?

WAT? IN VKO HOE? WIE? WAAR? HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Beste Ben je op zoek naar een school waar elke jongere telt; waar elke leerling sterk op maat begeleid wordt; waar het niveau en de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO

Alle ruimte. voor jou w groei COGNOSCO Alle ruimte voor jou w groei COGNOSCO Cognosco Campus Het Spoor Mol 02 Inleidend woordje Campus Het Spoor biedt naast het traditionele onderwijs ook het succesvolle Cognosco-onderwijs. De leerlingen kiezen

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen

Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Latijn Economie Wetenschappen Lessentabellen vanaf 2015-2016 (voorlopige versie) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Kiezen na de basisschool

Kiezen na de basisschool Kiezen na de basisschool WATHOE LEREN KIEZEN Wat gebeurt er in de klas? Het werkboekje WATHOE leren kiezen WATHOE het secundair onderwijs Hoe ziet het secundair onderwijs eruit? Wat kan ik er leren? Het

Nadere informatie

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit

1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit 1 ste graad Industriële wetenschappen en Mechanica - elektriciteit School: Sint-Jozefinstituut Onderwijsvorm: Graad: Studierichting: 1ste graad 1 ste leerjaar A 2 de leerjaar Industriële wetenschappen

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

www.middenschoolbeernem.be Beste ouder, beste zesdeklasser Straks wordt de stap gezet naar de middelbare school. Een belangrijke stap. Je staat niet alleen voor de keuze van een studierichting, maar ook

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS

Alle ruimte. voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Alle ruimte voor jou w groei BEROEPSONDERWIJS Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep.

Nadere informatie

Studierichtingen tweede graad

Studierichtingen tweede graad Studierichtingen tweede graad 2 WELKOM Beste ouders Beste leerling De eerste twee jaren van het secundair onderwijs heb je zo goed als achter de rug. Je hebt momenteel al een nieuwe studiekeuze in gedachte

Nadere informatie

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur)

DEEL I 1 ste Graad. 1 ste graad. Lessentabel: Complementaire uren worden aangegeven met *****(één voor elk lesuur) 1ste graad 1ste jaar B School: Graad: Studierichting: Heilig Hart van Maria-instituut s Gravenwezel Mater Dei-Instituut Brasschaat Sint-Cordula-instituut Schoten Sint-Jozefinstituut Schoten 1 ste graad

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Leieland 056/ Op stap naar het secundair onderwijs met accent op Kennismaking met onze BaSo-fiche Ba = basisonderwijs So = secundair onderwijs Document met alle relevante informatie over het kind om zo vlot de overgang

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs CLB Brugge(n) Sint Maartensbilk 2, 8000 Brugge Tel. 050 440 220 Starten in het secundair onderwijs 1 Wie zijn wij? 2 Waarvoor kan je bij het CLB terecht? zich goed voelen Josefien is erg nerveus bij toetsen.

Nadere informatie

onthaalbrochure

onthaalbrochure morgen begint vandaag onthaalbrochure 2017-2018 Hoe werkt onze school? iedereen telt mee EERSTE GRAAD In de eerste graad neem je een gemeenschappelijke start. Hier ontdek je waarvoor je aanleg en interesse

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Starten in het secundair onderwijs

Starten in het secundair onderwijs Starten in het secundair onderwijs Een overzicht Inleiding Structuur van het secundair onderwijs Wat verandert er in de toekomst? PAUZE Verhalen van kinderen Een goede schoolkeuze Waarmee rekening houden?

Nadere informatie

Een compleet opleidingenaanbod!

Een compleet opleidingenaanbod! Een compleet opleidingenaanbod! Campus Hof van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17-22 2220 Heist-op-den-Berg T 015 24 18 45 F 015 24 12 13 kta.heist-op-den-berg@g-o.be www.campushofvanriemen.be Citaten

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in de eerste

Nadere informatie

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN

ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO ECONOMIE LATIJN WETENSCHAPPEN HUMANE WETENSCHAPPEN ASO 2DE GRAAD 24 Profiel Na de eerste graad maak je een duidelijke keuze. In het derde jaar kies je een studierichting en onderwijsvorm (ASO, TSO,

Nadere informatie

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar

Starten in het Secundair onderwijs. 6 de leerjaar Starten in het Secundair onderwijs 6 de leerjaar p. 1 De grote stap! De grote stap p. 2 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1 3 de graad 2 de graad 1 ste graad p. 3 Het S.O in vogelvlucht 7 6 5 4 3 2 1??

Nadere informatie

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT

SINT-JORISINSTITUUT Bazel SINT-JORISINSTITUUT SINT-JORISINSTITUUT 2013-2014 Kruibekestraat 55a - 9150 tel. 03 740 03 30 fax 03 744 02 90 e-mail: sint.joris@sintjorisinstituut.be www.sintjorisinstituut.be Directeur: Karl Fievez Adjunct-directeur: Annelies Van Roo SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem?

Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? ASO? TSO? BSO? Wat biedt het GO! atheneum en leefschool De Tandem? GO! atheneum en leefschool De Tandem is een secundaire school met ASO -, TSO -, BSO - afdelingen. Dit wil zeggen dat de leerlingen in

Nadere informatie

infobrochure methodeonderwijs De Lotus

infobrochure methodeonderwijs De Lotus infobrochure methodeonderwijs De Lotus Mosselerlaan 62 3600 GENK 089 35 16 21 directie.middenschool@gocampusgenk.be Inhoudsopgave Inleiding Zelfgestuurd leren Kernteam Kringgesprek Coöperatieve werkvormen

Nadere informatie

Middenschool Sint-Gertrudis

Middenschool Sint-Gertrudis KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN Middenschool Sint-Gertrudis Groenendael 2A www.kolanden.be Informatienamiddag Zondag 15 maart 2015 om 14 uur In de feestzaal van de school Eerste leerjaar A Godsdienst + KEUZE

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

IMK Dilsen-Stokkem. Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL

IMK Dilsen-Stokkem.  Imk Lanklaar Rotem. Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL www.instituutmariakoningin.be IMK Dilsen-Stokkem Eerste graad 1 TW 1 STV 1 B 2 TW 2 STV - BVL Imk Lanklaar Rotem vzw KSO Zusters van de Voorzienigheid Rijksweg 168 3650 Dilsen-Stokkem Eerste graad Techniek-wetenschappen,

Nadere informatie

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol

Ontdekken wie je bent. Infobrochure eerste graad. Open Dag 7 mei Katholiek Secundair Onderwijs Mol Ontdekken wie je bent Infobrochure eerste graad Open Dag 7 mei 2017 www.ksom.be Katholiek Secundair Onderwijs Mol Beste leerling, Binnenkort maak je de overstap van je basisschool naar de eerste graad

Nadere informatie

Studieaanbod 1 ste graad

Studieaanbod 1 ste graad Studieaanbod 1 ste graad A-stroom / optie Latijn / Optie moderne / Optie handel / Optie techniek / B-stroom / 1B / BVL / Verzorging-voeding en mode / Elektriciteit en metaal / aso / tso / bso 02 IKSO voor

Nadere informatie

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM

Alle ruimte. voor jou w groei A-STROOM Alle ruimte voor jou w groei A-STROOM Campus Het Spoor Mol 02 Leerlingen leren door te doen, te ondervinden, mee te maken,. Ze beleven met hun zintuigen, verstand en gevoel, alleen of in groep. Ervaringen

Nadere informatie

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG.

JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. INFO BROCHURE graad JOUW TALENTEN, ONZE ZORG. Ontdek en ontwikkel jouw talenten en interesses in onze brede eerste graad. nieuwenbosch.be NIEUWEN BOSCH HUMANIORA GENT In onze brede ste graad ontdekken

Nadere informatie

Infobrochure MS Blankenberge

Infobrochure MS Blankenberge Infobrochure MS Blankenberge Maerlant Middenschool Van Maerlantstraat 8370 Blankenberge Tel. 050 43 5 5 Fax 050 43 5 7 ms.blankenberge@g-o.be www.msblankenberge.be Woord vooraf Woord vooraf Geachte ouder

Nadere informatie

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS

EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS EERSTE GRAAD HET TWEEDE LEERJAAR: LATIJN-GRIEKS Je wil extra uitdaging op theoretisch vlak. Je hebt doorzettingsvermogen, je werkt nauwkeurig en kunt een stevig studieritme aan. Door de 7 uren Latijn en

Nadere informatie

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u.

Brochure 1e graad A. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april u. Info en inschrijvingen 1e jaar vrijdag 10 maart 2017 17 21 u. Opendeurdagen alle jaren vrijdag 21 april 2017 17 21 u. Sint-Norbertusinstituut Duffel LEREN EN LEVEN Brochure 1e graad A Sint-Norbertusinstituut

Nadere informatie

Infofolder

Infofolder Infofolder 2016 2017 1 Woord vooraf Als GO! school in Ninove kiest het Koninklijk Atheneum ervoor een platform te zijn waarin de leerlingen hun interesses en talenten verder kunnen ontplooien in een waaier

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Halmstraat GENK. Telefoon: 089/ /

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Halmstraat GENK. Telefoon: 089/ / Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten om op zoek te gaat naar een grote school. Het secundair

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid

Van één naar twee. Welkom in Don Bosco. spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Van één naar twee Welkom in Don Bosco spel groei hoop geloof vreugde vertrouwen verbondenheid Middenschool Don Bosco Haacht IK STA ACHTER JOU 2016-2017 Hoe wordt uw kind in de middenschool begeleid? Eerste

Nadere informatie

infobrochure 2017>2018

infobrochure 2017>2018 infobrochure 2017>2018 3 studiekeuze eerste graad 1 A +4 B Brugklas 2 Latijn Moderne +2 BVL Kantoor - verkoop - voeding - verzorging ASO TSO BSO tweede graad Sociale en technische Handel 3 Latijn Economie

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek

LESSENTABELLEN 2013-2014. Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek LESSENTABELLEN 2013-2014 Het studieaanbod van het Koninklijk Atheneum Assebroek Koninklijk Atheneum Assebroek GO! - Scholengroep 25 - Brugge-Oostkust Daverlostraat 132-8310 Assebroek 050/36.68.80 web:

Nadere informatie

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen

Inhoud info-avond. 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 1 2 Inhoud info-avond 1. Hervorming secundair onderwijs 2. Huidige structuur secundair onderwijs 3. Hoe kiezen? 3.1 een richting kiezen 3.2 een school kiezen 4. Inschrijven 5. Waar vind ik verdere informatie?

Nadere informatie

een SCHOOL met een HART

een SCHOOL met een HART een SCHOOL met een HART KWALITEIT WARM NEST begeleiding van leerlingen een luisterend oor LEREN LEREN LEREN LEVEN sociale vaardigheden groei naar volwassenheid bouwen aan de toekomst zorg dragen voor iedereen

Nadere informatie

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK

Voorwoord. Groeien in talent! Mosselerlaan 62 Mosselerlaan 94 Halmstraat 12 3600 GENK Voorwoord Geachte ouders Wellicht is het grote moment weldra aangebroken: het moment, dat je zoon of dochter de knusse basisschool moet verlaten en op zoek gaat naar een grote school. Het secundair onderwijs

Nadere informatie

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo

Goed en. dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair. Vrije Sint-Lambertusscholen NIEUW. Oosterwijk Veerle Westerlo INSTAP- BROCHURE 2015-2016 Goed en dichtbij Wegwijs in het eerste jaar secundair NIEUW in het eerste jaar!!! STEM-richting.. Industriele Vrije Sint-Lambertusscholen Oosterwijk Veerle Westerlo inhoudstabel

Nadere informatie

SCHOOLBROCHURE 2013-2014

SCHOOLBROCHURE 2013-2014 KOEKELARE Een stap in de goede rich9ng SCHOOLBROCHURE 2013-2014 Ac9viteitenkalender 2012-2013 vr 21.09.12 18u Intake oudercontact voor nieuwe leerlingen. Mosselsouper do 08.11.12 18u Oudercontact zo 11.11.12

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Ninove

Koninklijk Atheneum Ninove Koninklijk Atheneum Ninove Infofolder 2014 2015 1 Woord vooraf Het Koninklijk Atheneum Ninove is een schakel tussen de eerste graad in de middenschool en het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt. In onze

Nadere informatie

Info-avond Secundair Onderwijs

Info-avond Secundair Onderwijs Info-avond Secundair Onderwijs CLB-Kempen www.clb-kempen.be Naar de grote school Nieuw onderwijssysteem Andere manier van lesgeven Grotere studiebelasting Noodzaak om zich te organiseren verband planningsvaardigheden

Nadere informatie

NIEUWE INVULLING IN DE EERSTE GRAAD www.sintjozefhumaniora.be HALLO Je zit nu in het zesde leerjaar en binnenkort kies je een nieuwe school. Misschien is onze school wel precies wat je zoekt. Daarom stellen

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Hoe kiezen? Wat past bij mij?

Hoe kiezen? Wat past bij mij? Hoe kiezen? Wat past bij mij? Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Continuüm overzicht 1A... 3 Continuüm overzicht 2A... 4 1A-Klassieke Taal... 4 1A-Economie & Samenleving... 6 1A-STEM... 8 1A-Wetenschap...

Nadere informatie

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016)

Lessentabellen vanaf (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen vanaf 2016-2017 (ontwerp van 30 mei 2016) Lessentabellen 2 de graad ASO Latijn Economie Wetenschappen Humane Wetenschappen 1 2 1 2 1 2 1 2 Godsdienst/Zedenleer/Islam 2 2 2 2 2 2 2 2 Nederlands

Nadere informatie

Tweede jaar van de eerste graad

Tweede jaar van de eerste graad Tweede jaar van de eerste graad Na één jaar secundair onderwijs heeft de leerling al iets meer de kans gehad zich een beeld te vormen van de aanpak en de vakken in het secundair onderwijs. De overstap

Nadere informatie

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom!

Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Sinte-Lutgartinstituut Beringen Je bent welkom! Het leven op onze school Welkom in onze school, in Sinte- Lutgartinstituut! Samen met jou en je ouders willen we je vandaag kennis laten maken met onze studierichtingen

Nadere informatie

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart!

WAT? WIE? WAAR? Vrij Katholiek Onderwijs. 2016-2017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! HOE? WIE? WAAR? WAT? IN VKO Informatiebrochure Vrij Katholiek Onderwijs 016-017 Kwaliteitsonderwijs met een hart! VKO-Opwijk Karenveldstraat 3 1745 Opwijk Middenschool 05 35 71 1 vko.middenschool@vko.be

Nadere informatie

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be

2016-2017. Onthaalbrochure. slim in wetenschap. sterk in technologie. bedrijvig in economie. www.damiaaninstituut.be 2016-2017 Onthaalbrochure slim in wetenschap sterk in technologie bedrijvig in economie www.damiaaninstituut.be welkom Dag 12-jarige Nu het Lager Onderwijs (bijna) achter de rug is, ben je volop op zoek

Nadere informatie

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS

SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS SS INFOBROCHURE SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE LEERJAAR A VAN HET EERSTE NAAR HET TWEEDE LEERJAAR Nog even en je beëindigt het A. Na dit leerjaar kan je nog bijna alle kanten op maar als je geen Klassieke

Nadere informatie

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1

632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 632193_Brochure 2017_eerstejaars.indd 1 20/12/16 13:24 De jeugd van jouw school We moeten de congregatie van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo uit Opwijk danken voor het bestaan van onze school.

Nadere informatie

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs

Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW. Secundair Onderwijs Sint-Jan BerchmansInstituut PuurS BOVENBOUW Secundair Onderwijs Voorwoord DE BOVENBOUWSCHOOL DE STAP VAN DE EERSTE GRAAD NAAR DE BOVENBOUWSCHOOL LEREN LEREN 6 SCHOOLSTRUCTUUR 9 lessentabellen de graad

Nadere informatie

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso

Studieaanbod 2 de graad. BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso Studieaanbod de graad ASO / Economie / Humane Wetenschappen / Latijn / Wetenschappen / TSO / Techniek-Wetenschappen / BSO / Verzorging-Voeding / aso / tso / bso 0 IKSO voor jongeren met ambitie De studierichting

Nadere informatie

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS TWEEDE GRAAD. Economie. 3de leerjaar 4de leerjaar Godsdienst 2 2. Nederlands 4 4. Frans 5 4 LGEMEEN ECUNDIR NDERWIJ Economie Frans 5 4 Duits 0 1 Geschiedenis 2 2 Wiskunde 4 4 Biologie 1 1 Chemie 1 1 Fysica 1 1 Informatica 1 1 Economie 4 4 Muzikale opvoeding 1 0 Plastische opvoeding 0 1 De leerlingen

Nadere informatie

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016

Verloop infoavond. Een goede studiekeuze. Een goede studiekeuze. Een foute studiekeuze? 19/10/2016 Verloop infoavond Een goede studiekeuze Structuur van het secundair Schoolkeuze kiezer Inschrijvingen Vragen 1 Een goede studiekeuze Een goede studiekeuze Zelfkennis Zelfkennis Informatie Goede studiekeuze

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015

De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 De grote stap naar het secundair onderwijs 2014-2015 DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS http://www.klasse.be/tvklasse/ 12751-Naar-het-secundair DE GROTE STAP NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS Hoe kiezen?

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD. secundair onderwijs

INFOBROCHURE 2e - 3e GRAAD.  secundair onderwijs INFOBROCHURE e - 3e GRAAD www.materdeibrasschaat.be secundair onderwijs 017-018 Welkom in Mater Dei In een aangenaam en gestructureerd schoolklimaat vinden heel wat leerlingen in onze school de gepaste

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD 2011-2012 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

Op Stap naar het SO 0

Op Stap naar het SO 0 Op Stap naar het SO 0 We staan stil bij Verandering troef! Een goede keuze maken De structuur van het secundair onderwijs Nieuwtjes Veranderen of overstappen? Op voorwaarde Een A-, B- of C-attest? Wat

Nadere informatie

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze.

We hopen dat deze brochure jou en je ouders zal helpen bij het maken van je studiekeuze. Deze brochure wil jou en je ouders wegwijs maken in het studieaanbod van het Sint-Norbertusinstituut. Het Sint-Norbertusinstituut is immers een school met vele studiemogelijkheden in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 2de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 89 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 89 900 Sint-Niklaas Tel: 0 780 79 00 Fax:

Nadere informatie

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO

INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO INFOPAKKET SECUNDAIR ONDERWIJS ASO KSO TSO BSO STRUCTUUR VAN HET SECUNDAIR ONDERWIJS +18 JAAR verder studeren werk 12-17 JAAR 2,5-11 JAAR SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

TWEEDE GRAAD 2013-2014

TWEEDE GRAAD 2013-2014 Tel: 02 363 80 20 Parklaan 7 1500 Halle Website: www.hhchalle.be Infobrochure TWEEDE GRAAD 20132014 Directeur: Ann Debroyer Coördinatoren: Liesbet Jacobs Chris Moens Christoffer Merens Voor elk wat wils

Nadere informatie

Welkom op de campus. Burchtstraat

Welkom op de campus. Burchtstraat Dag meisje, dag jongen, Welkom op de campus Burchtstraat Ben je bang voor de overstap naar het middelbaar onderwijs? Dat hoeft niet! Zeker niet als je steeds je best doet, zoals je nu al van plan bent!?

Nadere informatie

Op stap naarhet secundair onderwijs

Op stap naarhet secundair onderwijs Op stap naar het secundair onderwijs SO SLO Mariadal idl Hoegaarden Type 1 In de klas Thuis Keuzebegeleiding Op stap naarhet secundair onderwijs Bezoek scholen Klasgesprek Gesprekken ouders kind Brochures

Nadere informatie

Algemene info eerste graad

Algemene info eerste graad Algemene info eerste graad Leerlingen die instappen in de eerste graad secundair onderwijs, stappen een andere onderwijswereld binnen. Plots zijn er veel meer vakken, veel meer leerkrachten, andere aandachtspunten,

Nadere informatie

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen

Een goede studiekeuze. Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Een goede studiekeuze Structuur van het secundair onderwijs Schoolkeuze Onderwijskiezer Inschrijvingen Vragen Zelfkennis Goede studiekeuze Informatie Zelfkennis: Interesses Capaciteiten + talenten Inzet

Nadere informatie

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school

De middenschool is ten einde. Iedereen vertrekt naar een andere school De middenschool is ten einde Iedereen vertrekt naar een andere school Een stapsgewijs proces Een gezamenlijk proces Leerling Ouders School CLB STAP 1: werken aan keuzerijpheid Wie ben ik? Rapportonderzoek

Nadere informatie

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren

Eerste jaar van de eerste graad. Leren leren Eerste jaar van de eerste graad Bij de start van het secundair onderwijs wordt er getracht de leerling een zo breed mogelijke vorming te geven en hem/haar te laten proeven van verschillende vakken. Dit

Nadere informatie

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B

Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Studiekeuze voor de leerlingen van 1A en 1B Examenperiode voor de leerlingen van 1A Halve dag systeem Examenrooster: op smartschool + in agenda Mogelijkheid tot instuderen op school Projectperiode voor

Nadere informatie

Instituut Heilig Hart

Instituut Heilig Hart Instituut Heilig Hart Algemeen Secundair Onderwijs Kalmthout Heuvel 37-03 666 91 61 Kapellensteenweg 190-03 666 94 51 www.hhartkalmthout.be hhartkalmthout@pandora.be Instituut Heilig Hart 1 Welkom Beste

Nadere informatie

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE

SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE SMO brochure #24638:SMO brochure 13/12/11 18:00 Page 1 BEREIKBAARHEID SINT-MARTINUSCOLLEGE OVERIJSE Vlotte busverbindingen en veilige fietspaden maken het SINT-MARTINUSCOLLEGE gemakkelijk bereikbaar vanuit

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding

Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding Koninklijk Atheneum Keerbergen Loopbaanbegeleiding 1 Inhoudsopgave 1. SCHOOLVISIE 3 2. LEERLIJN SOHO TWEEDE GRAAD 3 3. LEERLIJN SOHO DERDE GRAAD 5 4. BEGELEIDING GEDURENDE HET SCHOOLJAAR 8 4.1. OVERSTAP

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016

Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 Studieaanbod Schooljaar 2015-2016 SINT-LODEWIJKSCOLLEGE Beste leerling Met deze brochure in de hand kun je zien welke studierichtingen in het Sint- Lodewijkscollege aangeboden worden. Het is een waaier

Nadere informatie

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs

Regina Pacis STEM SPORT STEM IT. Algemeen Secundair Onderwijs Regina Pacis Hove Algemeen Secundair Onderwijs STEM SPORT STEM IT 1 Volgend jaar ga je naar het eerste jaar secundair onderwijs. Er staat je een leerrijke en boeiende tijd te wachten, met nieuwe ervaringen

Nadere informatie

aanstekelijk onderwijs

aanstekelijk onderwijs aanstekelijk onderwijs Als coöperatieve school werken leerlingen, hun ouders en het schoolteam democratisch samen. We geven leerlingen inspraak over hun leertraject en betrekken hen bij het hele schoolproject.

Nadere informatie

INFOBROCHURE 2015-2016

INFOBROCHURE 2015-2016 INFOBROCHURE 2015-2016 1 de graad Uw talent, onze kwaliteit GO! Middenschool De Moerbei Hospicestraat 16 9180 Moerbeke-Waas tel. 09 346 82 04 fax 09 346 62 32 info@moerbei.be INHOUD VOORWOORD... 3 VISIE

Nadere informatie

Spannend! Nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken... Gelukkig zijn er de onthaaldagen!

Spannend! Nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken... Gelukkig zijn er de onthaaldagen! Een grote stap! Spannend! Nieuwe school, nieuwe vrienden, nieuwe leerkrachten, nieuwe vakken... Gelukkig zijn er de onthaaldagen! Modernisering secundair onderwijs EERSTE GRAAD verkennen of ontdekken van

Nadere informatie

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen

Op stap naar het secundair onderwijs. VCLB Tienen Op stap naar het secundair onderwijs VCLB Tienen Inhoud 1. Kiezen 2. Structuur van het secundair onderwijs 3. Kiezen van een richting 4. Kiezen van een school 5. Keuzebegeleiding door school en CLB 6.

Nadere informatie

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN

K.A. 3de graad! 1 SCHOOL 2 CAMPUSSEN PARKLAAN 89 TEREKEN K.A. SINT-NIKL A AS de graad! PARKLAAN 9 TEREKEN SCHOOL CAMPUSSEN Nuttige gegevens Koninklijk Atheneum Sint-Niklaas School van de Vlaamse Gemeenschap Parklaan 9 900 Sint-Niklaas Tel: 0 0 9 00 Fax: 0 0

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD STUDIERICHTINGEN TWEEDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE TWEEDE GRAAD

Nadere informatie

1A Algemene vorming met TOP!

1A Algemene vorming met TOP! Studieaanbod Lessentabellen 1A Algemene vorming met TOP! Je kiest voor een brede algemene vorming. In de lessen TOP! wordt co-teaching toegepast. Dit betekent dat de leerlingen twee leerkrachten voor de

Nadere informatie