ISVAG, een glazen huis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ISVAG, een glazen huis"

Transcriptie

1 jaarverslag 2012 ISVAG jaarverslag ISVAG, een glazen huis Groene stroom voor gezinnen

2 ISVAG 2012 in cijfers 55 medewerkers (vaste) voor de verwerking van huishoudelijk restafval en grof vuil van 1 miljoen inwoners in de brede regio Antwerpen Kristel Moulaert aan de slag als nieuwe directeur KWh elektriciteit geproduceerd, voldoende voor jaarlijks stroomverbruik van meer dan gezinnen Alle vennoten samen haalden bij hun inwoners ,76 ton op ,53 verwerkt op ISVAG, de rest op IBOGEM bezoekers, waarvan tijdens Open Bedrijvendag op 2 oktober 2012 Nieuwe video, nieuwe website

3 Nieuw aanwezigheidsbeleid werpt vruchten af: het aantal ziektedagen daalt van 16,19 naar 11,73 dagen Inhoud de gemiddelde ziekteduur daalt van 9,27 naar 7,10 dagen Voorwoord van de voorzitter 04 ISVAG in vogelvlucht als belangrijk keerpunt 08 Optimalisatie door constante omstandigheden 13 93% beschikbaarheid 14 Ondernemingsplan 17 ISVAG, een glazen huis 18 ISWA 21 Groene stroom voor gezinnen 22 Investeren in technologie 23

4 Dankzij de inspanningen van u en ons allemaal, behield Vlaanderen ook vorig jaar zijn toppositie als wereldkampioen afval sorteren en recycleren. philip heylen

5 05 Voorwoord van de voorzitter door Philip Heylen Voor u ligt het jaarverslag van ISVAG in een nieuw kleedje. We hebben het jaaroverzicht van 2012 voor de gelegenheid in een magazinestijl gegoten, omdat we deze keer vooral ook onze werknemers willen tonen en aan het woord laten. Zij zijn het immers die, onder leiding van onze nieuwe directeur Kristel Moulaert, het restafval en grof vuil van 1 miljoen inwoners op de meest deskundige wijze verwerken. Dankzij de inspanningen van u en ons allemaal, behield Vlaanderen ook vorig jaar zijn toppositie als wereldkampioen afval sorteren en recycleren. Een realisatie waar we bijzonder fier op mogen zijn. De voorraden van heel wat grondstoffen en materialen zijn immers niet onuitputtelijk. Het is van het grootste belang dat we hier zorgvuldig mee omspringen. ISVAG blijft een bedrijf dat mensen fascineert. Het doet ons veel plezier dat vorig jaar opnieuw zo n bezoekers over de schouder van onze medewerkers kwamen kijken hoe hun afval wordt verwerkt. Ook de komende jaren willen we in alle transparantie blijven werken en ons bezoekersaanbod verder uitbouwen om zoveel mogelijk mensen te informeren en sensibiliseren over een verantwoord afvalen materialenbeleid. Dit jaarverslag biedt een blik op onze activiteiten, maar veel beter nog kan u bij ons langskomen voor een bezoek. Ik hoop u binnenkort op ons bedrijf te mogen begroeten. Vandaag zijn we als bedrijf klaar om samen met onze aandeelhouders de uitdagingen van de verstedelijking - met een toename van de bevolking en dus een stijging van de totale hoeveelheid te verwerken restafval - en van het nieuwe materialenbeleid aan te pakken. Maar we moeten ook de komende jaren continu blijven inzetten op sensibilisering en handhaving om het afval zo goed mogelijk te blijven sorteren en recycleren. Philip Heylen

6 06 ISVAG in vogelvlucht Isvag is de Intercommunale voor slib- en vuilverwijdering van zes antwerpse steden en gemeenten. De intergemeentelijke vereniging werd op 17 januari 1975 opgericht door de steden antwerpen en Mortsel, de gemeenten Boom, Puurs, niel en Hemiksem. In 2005 trad ook de intergemeentelijke vereniging Igean toe tot Isvag. In de beginjaren stond het bedrijf ook in voor de verwerking van waterzuiveringsslib. Die activiteit werd later overgenomen door aquafin, maar de s in Isvag bleef behouden. vandaag staat Isvag in voor de verwerking van het huishoudelijk restafval van 1 miljoen inwoners op de ecologisch en economisch meest geschikte manier. Isvag produceert hierbij elektriciteit voor meer dan gezinnen. Aandeelhouders ISVAG Zoals elke intercommunale wordt ook Isvag bestuurd door een Directiecomité, een raad van Bestuur en een algemene vergadering met afgevaardigden van de participerende steden en gemeenten. De opdracht van de intercommunale de verwerking van huishoudelijk restafval wordt gerealiseerd binnen een strikt kader van wetgeving, voorwaarden en vergunningen. Het beleid van Isvag rust op 7 belangrijke pijlers: personeel, exploitatie en aanvoer, onderhoud, emissies en reststoffen, groene stroom, financiën en communicatie.

7 Directiecomite in 2012 van links naar rechts: jan verbert luc vuylsteke de laps Philip Heylen Kristel Moulaert Frank geudens (verontschuldigd: johnny Bakx) Raad van Bestuur in 2012 van links naar rechts: Danny De Meyer - Dirk vermant - jan verbert - Walter Duré - Kristel Moulaert - rudi staes - Philip Heylen - luc vuylsteke de laps - jan Poschet - Marijke De greef - stefan Colaes - jos Weckhuysen - Frank Watzeels - erwin spiessens (verontschuldigd: johnny Bakx - Hans Ides - seppe De Blust - Frank geudens - sabine van Dooren - viviane Wittock)

8 als belangrijk keerpunt PersOneelsBeleID Griet Organe, medewerkster personeelszaken: Midden 2012 ben ik op Isvag van start gegaan als nieuwe medewerker en het werd me al snel duidelijk dat Isvag zich op een belangrijk keerpunt bevindt voor wat het personeelsbeleid betreft. In 2011 en 2012 zijn beleidsmatig een aantal belangrijke nieuwe fundamenten gelegd die ertoe zullen leiden dat Isvag een zeer degelijk personeelsbeleid kan uitbouwen. Ook de komst van Kristel Moulaert als nieuwe directeur, die heel wat ervaring heeft in deze materie, is hier wellicht niet vreemd aan. Op 1 februari 2012 nam Kristel Moulaert officieel haar functie op als nieuwe directeur van Isvag. voordien was ze 9 jaar lang gemeentesecretaris in schelle. Ze trad in de voetsporen van Walter ex, die bijna 30 jaar aan het hoofd stond van het bedrijf. Op 3 mei 2012 werd een afscheidsreceptie georganiseerd, waarbij Willy vanderpoorten van Keppel seghers, Isvag-raadsman Meester Patrick van der straeten, Tijd-journalist guy van den Broek, voormalig Isvag-voorzitter Fons geeraerts, zoon lieven ex en huidig voorzitter Philip Heylen, elk hun persoonlijke terugblik op Walters rijk gevulde loopbaan met de aanwezigen deelden. De nieuwe directeur staat aan het hoofd van een team met 55 personeelsleden in vast dienstverband, één minder dan een jaar geleden. 10 daarvan maken samen de directie, het managementteam en de administratie uit. 23 werknemers vertegenwoordigen de dienst exploitatie en procesbewaking, terwijl de afdeling onderhoud 22 In 2011 en 2012 zijn beleidsmatig een aantal belangrijke nieuwe fundamenten gelegd die ertoe zullen leiden dat ISVAG een zeer degelijk personeelsbeleid kan uitbouwen. GrIEt OrGANE medewerkers telt. In de loop van het jaar deed Isvag nog bijkomend een beroep op 12 tijdelijke werkkrachten en 3 studenten. Kristel Moulaert, directeur: eerlijk is eerlijk. Het was geen evidente stap om vanuit een niet-technische omgeving binnen te stappen in de wereld van de afvalverwerking was dan ook een bijzonder boeiend en leerrijk jaar. Het volledige Isvagteam, maar ook allerlei nieuwe collega s en afvalexperten buiten Isvag, bleken graag bereid om hun kennis en ervaringen met me te delen. De tijd was beperkt, maar gedurende de eerste maanden ben ik me zoveel mogelijk beginnen inwerken in de technische ontwikkelingen op vlak van afvalenergiecentrales. anderzijds is gebleken dat ook in mijn nieuwe job het coördinerende en beleidsmatige aspect een grote rol speelt, wat inhoudelijk dan weer sterk aanleunt bij mijn vorige job als gemeentesecretaris. Ook op Isvag wil ik erg graag het beleid verder vormgeven en op die manier de succesvolle werking van het bedrijf ondersteunen. Tom Brems, dienst onderhoud: Onze eerste indruk toen de nieuwe

9 Op ISVAG wil ik erg graag het beleid verder vormgeven en op die manier de succesvolle werking van het bedrijf ondersteunen. Kristel Moulaert

10 10 directeur zich aan ons kwam voorstellen? een dame die recht door zee gaat en goede plannen heeft om een aantal zaken te verbeteren. en ik ben ervan overtuigd dat het haar gaat lukken. Bovendien is ze heel erg toegankelijk en heeft ze een ongelofelijk goeie mensenkennis. Ik heb de indruk dat ze dicht bij de mensen staat. je krijgt van haar altijd een vriendelijke goeiedag, ze heeft altijd tijd voor een babbel. Naar een nieuw HRM beleid Begin 2011 werd op Isvag een werkgroep ziekteverzuim opgestart. Hierbij werd gekozen om de focus te verleggen van een afwezigheidsbeleid met nadruk op ziekteverzuim naar een aanwezigheidsbeleid dat medewerkers op een positieve manier stimuleert. In 2011 werd deze aanzet verder uitgewerkt tot een nieuwe werkwijze en procedure, die medio 2011 werd ingevoerd. In 2012 bleek overduidelijk dat het actief aanwezigheidsbeleid zijn vruchten afwerpt. samen met de geleidelijke vervanging van een aantal oudere personeelsleden die met pensioen gingen, resulteert de nieuwe aanpak in een daling van het aantal langdurige afwezigheden, waardoor er een duidelijke neerwaartse trend in de gemiddelde ziekteafwezigheid zichtbaar wordt. Veiligheid: meer dan tools en opleiding Franck Deldaele, preventieadviseur: voor 2012 onthoud ik vooral onze sterke vooruitgang op vlak van aanwezigheidsbeleid. na de invoering van dit nieuwe beleid midden 2011, plukten we in 2012 al zeer duidelijk de vruchten hiervan. Het heeft veel werk gekost, maar het resultaat mag er dan ook zijn. Onze mensen zijn minder vaak en minder langdurig afwezig wegens ziekte. jammer genoeg was 2012 tegelijk een verschrikkelijk jaar, waarin we geconfronteerd werden met twee zware arbeidsongevallen. Die deden het besef groeien dat we voornamelijk op vlak van ingesteldheid nieuwe inspanningen moeten doen. Het is tijd voor een nieuw beleid. naast de vele beschermingsmiddelen die we ter beschikking stellen en de opleidingen die we onze mensen laten volgen, willen we ook een mentaliteitswijziging op gang brengen. In 2012 zijn we gestart met een bevraging en een duidelijke analyse. Dit alleen al heeft onze mensen dooreen geschud, met als resultaat dat we sinds augustus ongevalvrij zijn. Het is nu een kwestie om die waakzaamheid vast te houden. Begin december, tijdens een ontbijtsessie met alle medewerkers, bleek alvast dat ook bij onze werknemers het besef leeft dat veilig werken absoluut een kwestie is van volgehouden aandacht.

11 011 Voor 2012 onthoud ik vooral onze sterke vooruitgang op vlak van aanwezigheidsbeleid. FrANcK DElDAElE

12 12 Ook heeft Isvag een Comité preventie en bescherming op het werk dat werkt rond de verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. Zoals voorgaande jaren werden ook in 2012 verschillende opleidingen en opfrissingscursussen georganiseerd en werden informatiecampagnes opgezet rond veiligheid in specifieke situaties. Door op een effectieve manier informatie te verspreiden willen we het kennisniveau van de vaste en tijdelijke medewerkers verhogen. Arbeids- en EHBOongevallen Isvag doet er alles aan om via opleiding, sensibilisering en systematische rapportering de werknemers nog beter bewust te maken van de oorzaken van, en de risico s op arbeidsongevallen. In 2012 kenden we niet meer ongevallen dan andere jaren, maar jammer genoeg waren er dit jaar zeer zware arbeidsongevallen met lange arbeidsongeschiktheid als gevolg. Zoals vaak, hadden deze ongevallen voorkomen kunnen worden. De oorzaak lag ook hier aan menselijk falen: het niet gebruiken van de aanwezige hulpmiddelen, het niet dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of het niet volgen van algemene preventieprincipes. Isvag investeert zeer veel in persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen en in veiligheidsopleidingen. Zo is bijvoorbeeld, dankzij de invoering van de verplichte veiligheidsbril voor alle medewerkers en externe werknemers in 2012, het aantal oogverwondingen teruggelopen naar 0. In 2012 werden een 20-tal ehboongevallen genoteerd en intern verzorgd. De externe bedrijven hebben jaarlijks gemiddeld 3 arbeidsongevallen waarbij verzorging nodig is. Dit aantal blijft vrij stabiel. De voornaamste verwondingen waren voor de eigen personeelsleden: voet/enkel/teen-verwondingen, oppervlakkige verwondingen van hand/vingers/arm en brandwonden aan hand en onderarm. aan de hand van deze gegevens worden bijsturingen uitgevoerd naar preventie en eventueel persoonlijke beschermingsmiddelen. De directe kostprijs voor verzorging, incl. verwerking van gegevens, verschillende rapporteringen en verloren productietijd, lag voor 2012 rond de eur Een continue werking bij stabiele temperaturen levert zowel ecologisch als economisch de beste resultaten op. FrEDErIK VErSpEurt

13 13 Optimalisatie door constante omstandigheden exploitatie en aanvoer Overzicht van de afvalstromen per vennoot, in 2012 aangevoerd (in ton) Verwerkt op ISVAG Totaal verwerkt Afgevoerd naar IboGem Totaal verwerkt Totaal aangevoerd Totaal aangevoerd Huish. Grof op Huish. Grof op Huish. Grof restafval vuil ISVAG restafval vuil IboGem restafval vuil Antwerpen , , , , , , , , ,65 Boom 2.002,20 924, ,08 0,00 0,00 0, ,20 924, ,08 Hemiksem 1.197,10 224, ,64 0,00 0,00 0, ,10 224, ,64 Mortsel 3.192,10 889, ,52 0,00 0,00 0, ,10 889, ,52 Niel 1.010,46 44, ,50 0,00 0,00 0, ,46 44, ,50 Puurs 2.303,40 262, ,24 0,00 0,00 0, ,40 262, ,24 IGEAN , , , ,12 579, , , , ,13 totaal , , , , , , , , ,76 Frederik Verspeurt, productieingenieur: Om de doelstellingen van het ondernemingsplan te behalen, dient Isvag jaarlijks ton huishoudelijk restafval te verwerken. als we rekening houden met de stilstanden van de installatie voor onderhoudswerken, haalde de installatie vorig jaar een beschikbaarheid van 93%. Dit meer dan behoorlijke resultaat ligt in de lijn van vorige jaren. een installatie als die van Isvag functioneert het best bij constante omstandigheden. een continue werking bij stabiele temperaturen levert zowel ecologisch als economisch de beste resultaten op. Om de installatie 24u per dag, 7 dagen op 7 te laten draaien op een homogeen mengsel van afval is het dus van belang om een regelmatige en toereikende aanvoer van restafval te hebben. alle vennoten samen haalden in 2012 zo n ton afval op bij hun inwoners (3,7% meer dan in 2011). Iets meer dan ton hiervan werd op Isvag zelf verwerkt. Momenteel beschikt Isvag over meer dan voldoende aanvoer om een werking op vollast te kunnen garanderen. Omdat ook in 2012 meer afval opgehaald werd dan in de Isvag installatie verwerkt kon worden, werd in het kader van de overeenkomst met IBOgeM een deel van het afval afgevoerd naar de installatie van Indaver in Beveren.

14 93% beschikbaarheid ONDERHOUD

15 15 De eerste prioriteit van de onderhoudsdienst is de beschikbaarheid van de installatie op korte en lange termijn zo hoog mogelijk te houden. In 2012 bedroeg de beschikbaarheid van de installatie 93% (t.o.v. 93,3 in 2011). Erik Hofmans, onderhoudsingenieur: Doordat ik de functie van onderhoudsingenieur gedurende een aantal maanden combineerde met die van procesingenieur, was 2012 op organisatorisch vlak voor mij persoonlijk een moeilijk, maar tegelijk een heel interessant en leerrijk jaar. Het vergde een andere aanpak en gedachtegang om beide afdelingen overkoepelend aan te sturen. Het positieve is dat beide afdelingen op die manier dichter naar elkaar zijn toegegroeid en dat zowel ploegleiders als hoofdoperatoren een grotere mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid hebben opgenomen. Ook het inwerken in het verbrandingsproces was boeiend. Hieruit zijn enkele aandachtspunten en focuswijzigingen naar voor gekomen, waar we nu nog steeds de vruchten van plukken. voor de installatie zelf was 2012 dan weer een vrij rustig jaar, wat ons de gelegenheid gaf om te focussen op preventief onderhoud. Tijdens de jaarlijkse stop in mei hebben we wel de mouwenfilter van lijn 1 grondig gereviseerd, de mouwenfilter van lijn 2 was het jaar voordien al aangepakt. De stop van september stond in het teken van een grote revisie van de electrabel turbine later in het najaar. Parallel hiermee zijn we eind oktober gestart met de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe luchtcondensor, de zogenaamde luco. Bij de verbranding van het huishoudelijk restafval in de Isvag installatie komt warmte vrij. Met die warmte wordt stoom geproduceerd, waarmee de stoomturbine en de hieraan gekoppelde alternator worden aangedreven. Op die manier produceert Isvag elektriciteit voor meer dan gezinnen. een belangrijke schakel in dit proces is de luchtcondensor: die zorgt ervoor dat de stoom die geproduceerd wordt om de stoomturbine aan te drijven, opnieuw wordt afgekoeld en omgezet in water. De condensor is opgebouwd uit een groot aantal panelen met geribde buizen, die zorgen voor een groot koeloppervlak. De stoom die de stoomturbine verlaat wordt door de buizen geleid en komt zo in contact met de omgevingslucht. Onder de panelen staan ventilatoren die zorgen dat het koelen nog beter verloopt. Het gekoelde water wordt dan opnieuw omgezet in stoom en de kringloop herbegint. Uit studies was gebleken dat Isvag door de installatie van een nieuwe, iets grotere luchtcondensor, nog meer elektriciteit kan produceren uit dezelfde hoeveelheid restafval. Bij de verbranding van het huishoudelijk restafval in de ISVAG installatie komt warmte vrij, waarmee elektriciteit geproduceerd wordt voor meer dan gezinnen. ErIK hofmans Hoe meer hernieuwbare energie, hoe minder we afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en kernenergie. Daarom besliste onze raad van Bestuur te investeren in zo n nieuwe condensor. De werken hiervoor zijn gestart in oktober als alles volgens planning verloopt, nemen we de nieuwe luco in het voorjaar van 2013 in gebruik.

16 16 Door de jaren heen zijn materialen en technieken beter geworden. Zo blijft de betegeling van de ovens, traditioneel het meest cruciale onderdeel van de installatie, twee jaar onderhoudsvrij. Kurt AErtGEErtS Kurt Aertgeerts, ploegleider mechanica: Op 1 september is de overgangsperiode gestart, waarin ik de taken als ploegleider van de dienst mechanica mocht overnemen van collega Hugo d Haen, die op 31 januari 2013 met pensioen ging. Ik werk sinds 1996 op Isvag, waardoor ik zowel het bedrijf als de verschillende onderaannemers en toeleveranciers, door en door ken. Doorgroeien van het veld naar het bureau was na het slagen in een aantal doorgedreven examens enerzijds een logische volgende stap, maar de job bleek uiteindelijk toch heel verschillend. De voornaamste uitdaging waar we met onze afdeling voor staan, is het verder verhogen van de beschikbaarheid van onze installatie. We zaten in 2012 op 93%. Door steeds meer in te zetten op preventief onderhoud, kent de installatie steeds minder uitval. Persoonlijk denk ik dat een beschikbaarheid over het jaar van 95 tot zelfs 96% een haalbaar streefdoel zou kunnen zijn. nu hebben we twee geplande onderhoudsperiodes per jaar, één in maart voor lijn 1 en één in september voor lijn 2. Tegen 2015 zouden we willen evolueren naar nog één jaarlijkse onderhoudsperiode per jaar, waarbij we lijn 1 onderhanden nemen in de pare jaren, en lijn 2 in de onpare jaren. Dit alles is mogelijk doordat de materialen en technieken door de jaren heen steeds beter worden. neem bijvoorbeeld de vuurvaste betegeling van de ovens, traditioneel de meest cruciale onderdelen in de installatie. vroeger moest die betegeling echt jaarlijks onderhouden worden. Door te werken met een nieuw type tegels en nieuwe leveranciers, zien we dat de tegels nu tot zeker twee jaar onderhoudsvrij blijven. Afgewerkte orders Totaal afgewerkte orders Mechanische orders elektrische orders Modificatie orders Preventieve orders stilstand orders aantal bestellingen aantal voorraadartikelen Door meer en meer onderhoudswerkzaamheden preventief te plannen, wil de onderhoudsafdeling het totaal aantal mechanische en elektrische werkorders laten dalen. Preventieve programma s werden uitgebreid, waardoor de installatie voortdurend in topconditie blijft, en ongeplande stilstanden kunnen vermeden worden. Met succes, zo blijkt, want ook in 2012 noteerden we opnieuw een daling in totaal aantal afgewerkte mechanische en elektrische onderhoudsorders. Ook bij het aantal voorraadartikelen zien we in 2012 een merkelijke daling. Dit komt door de extra aandacht op de correctheid en noodzaak van ons artikelenbestand en een doordacht voorraadbeheer. Budget onderhoud 2012

17 17 Ondernemingsplan FInanCIËn Zoals voorgeschreven in het decreet van 6 juli 2001 inzake de intergemeentelijke samenwerking, werd in 2007 een nieuw ondernemingsplan goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit document bevat maatregelen om, door een betere en adequate opvolging van de financiële situatie van de intercommunale, te komen tot een nog duurzamer beleid. De aangegeven trends in dit beleidsplan werden ook in 2012 goed aangehouden. De maandelijkse opvraging van het voorschot op de werkingskosten aan de vennoten, zorgde voor een stabiele maandelijkse inkomst in cash-gelden. De vooropgestelde begroting voor 2012 werd goed gevolgd. een doelgerichte beleidsvoering, met kostenbesparende initiatieven in de processturing, een verantwoord onderhoudsbeleid en de inzet van gemotiveerd personeel, hebben geleid tot een bevredigend resultaat. Het boekhoudkundig resultaat voor bedraagt eur ,39 winst vóór winstverdeling. Dit uitzonderlijk hoge resultaat is deels te wijten aan een BTW-regularisatie die in 2012 werd doorgevoerd. Zoals in het vorige jaar stelde de raad van Bestuur ook in 2012 aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren aan de aandeelhouders Winst ,39

18 ISVAG, een glazen huis communicatie

19 19 Karin Van Couwenberg, PR en Communicatie: Het doet ons bijzonder veel plezier om vast te stellen dat in 2012 ook intern de banden worden aangehaald. Ook tussen werknemers en directie en tussen werknemers onderling is een echte dialoog ontstaan. Ongetwijfeld is dit ook de verdienste van het nieuwe personeelsbeleid, maar met onze communicatieinspanningen dragen we hier graag ons steentje aan bij. verder was het voor mij persoonlijk ook een verrassing dat tijdens de Open Bedrijvendag op de eerste zondag van oktober, opnieuw meer dan 1000 geïnteresseerden een kijkje kwamen nemen op Isvag. We stellen met genoegen vast dat buurtbewoners, maar ook vele bezoekers uit de brede regio na het bezoek hun appreciatie laten blijken voor onze inspanningen. Isvag wil absoluut een glazen huis zijn en nam ook in 2012 geregeld initiatieven om in dialoog te gaan met omwonenden, het grote publiek, de pers, de vennoten en de overheid. Centraal in de externe communicatie blijft het bezoekerscentrum een belangrijke rol spelen. In het afgelopen jaar 2012 verwelkomde Isvag net geen bezoekers. Tijdens de Open Bedrijvendag op zondag 2 oktober telden we geïnteresseerden. Tijdens de rest van het jaar werden bezoekers ontvangen, verspreid over een zeventigtal groepen. De Isvag-installatie werd ook in 2012 bezocht door scholen, socioculturele verenigingen, verenigingen van gepensioneerden (zoals Okra), serviceclubs (zoals Zilveren en Koperen Passer), technische specialisten en particulieren. De meeste aanvragen voor een rondleiding komen van middelbare scholen. Deze schoolbezoeken kaderen doorgaans in een milieuproject. eind 2012 werd de doelgroep ook uitgebreid naar de laatste twee jaren van de lagere scholen. naar aanleiding hiervan stuurde Isvag een ing naar lagere scholen in de regio. De reacties van de bezoekers blijven uitermate positief. Zij zijn steeds aangenaam verrast door de netheid van ons bedrijf, de onthaalruimte, de filmvoorstelling en de aanwezigheid van het illustratieve en didactische materiaal. voor velen van hen is een bezoek aan Isvag een openbarende, eerste kennismaking met de wereld van de afvalverwerking. Enkele vermeldenswaardige bezoeken Mokesa Benelux, de huidige leverancier van het vuurvast materiaal voor ons bedrijf, hield een seminarie in februari. Belgium Waste-to energy organiseerden hun algemene vergadering met aansluitend conferentie en rondleiding in maart met een 30-tal aanwezigen. In het kader van de veranderende milieuwetgeving in Hongarije kwam een Hongaarse delegatie op bezoek bestaande uit state Minister for environment van leefmilieu, de minister van Cultuur en hun delegatie. De heer Wilfried Martens, voorzitter evp europees Parlement was eveneens aanwezig. Deze delegatie kwam kijken hoe onze installatie past in het vlaams afvalstoffenbeleid. Op 8 mei bezochten een 30-tal Poolse Burgemeesters Isvag, onder leiding van europarlementslid róza gräfin von Thun und Hohenstein. naar jaarlijkse gewoonte kwamen in juli de studenten van het Institute for Water education langs, een bezoek georganiseerd door UnesCO. Nieuwe video In februari 2012 werd een nieuwe bedrijfsvideo voorgesteld. gespreid over verschillende maanden werden opnames gemaakt in en rond het bedrijf. voor de nieuwe film werd tijdens de halfjaarlijkse grote onderhoudswerkzaamheden opnieuw letterlijk binnen in de installatie gefilmd. Het resultaat

20 20 is een 13 minuten durende video, waarin het complete verhaal gebracht wordt van hoe het restafval van 1 miljoen inwoners in en rond antwerpen, vakkundig wordt omgezet in groene stroom voor duizenden gezinnen. alle stappen van het verwerkingsproces worden hierbij heel duidelijk toegelicht. vermeldenswaardig is de samenwerking met het stedelijk Deeltijds Kunstonderwijs antwerpen (DKO). Bij de zoektocht naar geschikte muziek voor de video, kwam Isvag uit bij de leerlingen van DKO. Zij zorgen niet alleen voor de achtergrondmuziek, maar figureren en musiceren ook in de nieuwe video, waardoor ze een stukje van het verhaal zijn geworden. Nieuwe website gelijktijdig met de realisatie van de nieuwe video, werd ook een nieuwe, zeer toegankelijke website ontwikkeld. De vorige website dateerde van 2005 (beperkt aangepast in 2008) en was aan een grondige opfrisbeurt toe. Isvag telt gemiddeld tussen de en bezoekers per maand op haar website. De website dient twee grote doelstellingen: enerzijds is het een perfecte manier om transparantie te bieden over de werking van het bedrijf (continue informatie over de emissies, de groene stroomproductie, nieuwe ontwikkelingen in het bedrijf). Daarnaast blijft de site ook het uitgelezen middel om potentiële bezoekers van Isvag aan te trekken, te informeren en voor te bereiden op hun bezoek (video, uitleg bezoek, aanvraagschema voor bezoeken). voor Isvag is deze nieuwe website ook een startpunt. De intercommunale wil immers nog verder gaan met de uitwerking van haar didactisch aanbod voor scholen en verenigingen. Zo kunnen we aantonen dat de manier waarop we in vlaanderen met ons restafval omgaan ons absoluut aan de top van europa plaatst. Doordat de nieuwe site werd opgebouwd met een zeer gebruiksvriendelijk beheersysteem, zijn de Isvag-communicatiemedewerkers voortaan makkelijk in staat om de site zelf verder te actualiseren en levendig te houden, waardoor de informatie nog vlotter kan doorstromen. Interne communicatie Ook op vlak van interne communicatie tracht Isvag steeds nieuwe initiatieven te nemen. een viertal keer per jaar wordt een personeelsblad verspreid en er wordt ook de nodige aandacht besteed aan feestelijkheden zoals verjaardagen, aantal jaren dienst, sinterklaas, Kerstmis, personeelsfeest, e.d. De sportactiviteiten van en door de personeelsleden, via de in 2009 opgerichte vzw Isvag sport en Ontspanning, werden voortgezet in De vzw staat voor bevordering van de gezondheid, ontwikkeling en ontspanning van de personeelsleden en hun gezinsleden. Marc Van den Dungen, kraanman: Ik onthoud van 2012 vooral dat de communicatie tussen werknemers en de administratie en directie er op vooruit is gegaan. Tijdens vergaderingen en gesprekken wordt er echt naar ons geluisterd. De kleine attenties, zoals de wenskaarten van de raad van Bestuur, en af en toe een schouderklopje, laten ons duidelijk voelen dat we meetellen. De nieuwsbrief, waarin ook de arbeiders geregeld aan bod komen, wordt graag gelezen. Ooit was er een tijd dat we nieuws over Isvag in de krant moesten lezen of van anderen moesten horen. Onze voorzitter heeft, toen hij lang geleden op Isvag kwam, werk gemaakt van communicatie, ook naar ons toe. Ik apprecieer ten zeerste dat hij dat ook consequent is blijven doen.

21 21 ISWA WerelDCOngres Ik onthoud van 2012 vooral dat de communicatie tussen werknemers, administratie en directie er op vooruit is gegaan. MArc VAN DEN DuNGEN Philip Heylen, voorzitter van de Raad van Bestuur: We zijn bijzonder trots dat de afvalsector vanuit de hele wereld in 2015 voor het jaarlijkse IsWa Wereld Congres samenkomt in vlaanderen, meer bepaald in antwerpen. Dit is ongetwijfeld een unieke gebeurtenis en een bijzondere opportuniteit voor iedereen die in vlaanderen een sleutelrol speelt in het afval- en materialenbeleid. samen met de stad antwerpen en Interafval, het samenwerkingsverband tussen de vlaamse afvalintercommunales en de vereniging voor vlaamse steden en gemeenten, hebben we een dossier ingediend om in 2015 dit Wereldcongres van de International solid Waste association (IsWa) in antwerpen te mogen organiseren. na een selectieprocedure waarbij Birmingham en antwerpen als kandidaten overbleven, heeft de raad van Bestuur van IsWa in april 2012 beslist om het congres aan antwerpen toe te wijzen. IsWa is een non-profit vereniging die wereldwijd de ontwikkeling van een professioneel en duurzaam afvalbeleid promoot (zie Binnen de schoot van de IsWa komen experten uit alle landen samen om informatie en kennis te delen en zo te werken aan de voortdurende ontwikkeling van het wereldwijde afvalbeheer. eén van de belangrijkste sleutelmomenten daarvoor is het jaarlijkse IsWa Wereldcongres.

E VALUAT IER APPORT ISVAG

E VALUAT IER APPORT ISVAG 2007 E VALUAT IER APPORT ISVAG 2012 Legislatuur 2007-2012 Inhoud 1 INLEIDING p. 3 2 STRUCTUUR EN WERKING p. 5 3 BELEID 2007 2012 3.1 PERSONEEL & VEILIGHEID p. 7 3.2 EXPLOITATIE & AANVOER p. 12 3.3 ONDERHOUD

Nadere informatie

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014

ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 ELECTRABEL FEITEN & CIJFERS 2014 INHOUD Kerncijfers p.02 2014 in het kort p.04 Electrabel: een verantwoordelijke p.06 marktleider die dicht bij zijn klanten staat 2014, het jaar van de waarheid p.10 Een

Nadere informatie

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven

Stedelijk Onderwijs. Inspiratie voor t leven Stedelijk Onderwijs Inspiratie voor t leven JAARVERSLAG 2010 Inleiding door RObert voorhamme... 4 Inspiratie voor t leven... 8 organisatie in beweging... 14 EEN LEVENDE, LERENDE ORGANISATIE...24 ORGANISATIEBREDE

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009

Afval is grondstof. FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG. Nr. 15 - Juni 2009 FEBEM focus BEDRIJVIG IN MILIEUZORG Nr. 15 - Juni 2009 Afval is grondstof Werkgroep in de kijker: Glasrecycling Lid in de kijker: TWZ in Evergem Grond met stenen of stenen met grond? Lokale besturen presenteren

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba

Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Jaarverslag 2011 Ecopower cvba Inhoud Identiteitskaart Ecopower Drie doelstellingen in één coöperatief bedrijf - Ecopower investeert in hernieuwbare energie - Ecopower sensibiliseert voor rationeel energiegebruik,

Nadere informatie

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S.

Appèl op perspectief. Sociaal Jaarverslag 2010-2012 PGS15. greenbelt. veiligheidscultuur. opleiding. winst. black belt. investeringen L6S. Appèl op perspectief PGS15 veiligheidscultuur cijfers GRANULAAT winst Sociaal Jaarverslag 2010-2012 opleiding investeringen L6S innovatie black belt greenbelt eiligheidscultuur GRANULAAT opleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN

Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN Verslag Activiteiten en Duurzame Ontwikkeling 2009 RESULTATEN DIE SPREKEN ONZE WAARDEN Gedrevenheid Onze prestaties op lange termijn garanderen voor al onze belanghebbenden, door voortdurend te streven

Nadere informatie

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga.

2005 2005 Sibelga CVBA Werkhuizenkaai 16 1000 Brussel Telefoon : 02 274 31 11 Fax : 02 549 43 34 e-mail : info@sibelga.be www.sibelga. 2005 Jaarverslag Sibelga - Jaarverslag 2005 Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten

2010 Recordjaar. 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie. 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten 05 Week van de Procestechniek 06 Nieuwjaarsreceptie 08 Nieuwe manager SHE 10 Duurzame Inzetbaarheid 12 Nyrstar 2020 launch 14 Korte nieuwsberichten NUMMER 04 maart 11 2010 Recordjaar 2 Welkom Michael Morley

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013

Sint-Maria Halle jaarverslag 2013 jaarverslag 2013 1 inhoudsopgave 03 Voorwoord door Algemeen Directeur Bart Van Daele 04 Onze missie Jozef Jonckheere 06 Positionering Bart Van Daele 08 Technical Resources Manu Berghmans Sint-Maria Halle

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn

maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto AlcAn Aluchemie Maatschappelijk verslag 2013 Aluchemie rio tinto alcan Inhoudsopgave Voorwoord 3 HR/HSE/BIQ/Community 4 Operations: Massa/Vormerij/Brekerij, Ovens/EVA/Rookgasreinigers, Vuurvast, Engineering,

Nadere informatie

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014

AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AV infobundel 3 - BIJLAGE FINANCIEEL VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN vzw - FINANCIEEL VERSLAG - PAG. 1 - ALGEMENE VERGADERING 2014 AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN Resultaat

Nadere informatie

Businesscases functiecreatie

Businesscases functiecreatie Businesscases functiecreatie Businesscase 1: NXP en Breed Businesscase 2: Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gemeente Utrecht en UW Businesscase 3: VDL Parree en de Atlant Groep Businesscase 4: Vebego

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2012

Duurzaamheidsverslag 2012 Duurzaamheidsverslag 2012 inhoud Cofely wil duurzaamheid zichtbaarder en voelbaarder maken. Daarvoor zetten we in 2012 belangrijke stappen. Duurzaam groeien, met respect voor mens en milieu, op die manier

Nadere informatie