ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015/2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015/2016"

Transcriptie

1 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015/2016 Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Realisatie van een kleinschalige en duurzame waterkrachtcentrale in de rivier de Regge voor Reggestroom in Nijverdal/Hellendoorn Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht Keywords: Duurzaamheid, Renewable energy, Circulaire Economie, Local Resilience, bottom-up transitie, lokale gemeenschappen Het lokale energiebedrijf Reggestroom heeft samen met een aantal partners (waterschap, landgoedbeheer, lokale overheid) het initiatief genomen om onderzoek te doen naar de realisatie van een kleinschalige en duurzame waterkrachtcentrale in de rivier de Regge nabij Nijverdal/Hellendoorn (Overijssel). Reggestroom is in Nederland een vooroplopend en innovatief lokaal energiebedrijf die gericht is op het zelf produceren van lokale en duurzame energie: De oude windmolen in Nijverdal produceert inmiddels duurzame stroom, en met lokale zonnepanelen wordt veel energie opgewekt. De volgende ambitie van Reggestroom is het realiseren van een of twee waterkrachtcentrales in de directe omgeving van Hellendoorn in 2015 of Dit afstudeeronderzoek brengt het traject om dit te realiseren in kaart, met alle factoren en actoren die daarbij van belang zijn. Het onderzoek zal naar verwachting ook een aantal hobbels en barrieres naar voren brengen (bv. in regelgeving) waarvoor oplossingen en aanbevelingen nodig zijn. Het afstudeeronderzoek is niet technisch van aard, maar enige affiniteit met techniek van duurzame energie (waterkracht, wind- en zonne-energie) is wel gewenst of student moet zich die eigen willen maken. De uiteindelijke formulering van de onderzoeksvraag kan worden opgesteld in overleg met de student en worden aangepast aan de verwachtingen en eisen van de desbetreffende opleiding, maar vooralsnog is de vraagstelling als volgt: Hoe kan een kleinschalige en duurzame waterkrachtcentrale in de rivier de Regge worden gerealiseerd door en voor Reggestroom in Nijverdal/Hellendoorn? Deelvragen daarbij zijn: wat is de potentie van de natuurlijke omgeving en het landschap dat de regio biedt voor waterkracht? Wat zijn de technologische mogelijkheden op het gebied van waterkracht in Nederland? Hoe is waterkracht in te passen in de belangen en het maatschappelijk draagvlak van de sociaal-economische omgeving in de regio? De student maakt voor de periode van afstuderen onderdeel uit van de onderzoeksgroep Energie+Dorp, heeft een werkplek binnen het KC NoorderRuimte, en kan (in overleg en indien gewenst) gebruik maken van een werkplek bij

2 Reggestroom. Aanleiding tot de onderzoeksopdracht en de huidige situatie Inbedding van de opdracht Deze afstudeeropdracht past binnen het onderzoeksproject Ruimte voor nieuwe energie - het realiseren van complexe technologische innovaties voor lokale energie., en bouwt voort op het afgeronde afstudeeronderzoek van Johan Lugies (student Human Technology). Je werkt als junior onderzoeker samen met de mensen van de multidisciplinaire onderzoeksgroep Energie+dorp (zie ook de webpagina op de website van KC NoorderRuimte) behorend bij het lectoraat Ruimtelijke transformaties van dr. Mieke Oostra. De onderzoeksgroep is gericht op bottom-up transitie naar een duurzame samenleving, en bestaat uit de volgende onderzoekers: - dr.ir. Mieke Oostra (lector, achitectuur, duurzaam bouwen) - drs. Tineke van der Schoor (bezig met promotie-onderzoek) - dr. Heico van der Blonk (bedrijfskunde, sociologie van technologie) - drs. Clemens Bernard (academie bouwkunst, bezig met promotie-onderzoek) - Bate Boschma (bouwkunde) - Alex van Spyk (landschaparchitect) Achtergrond & kader van de opdracht In toenemende mate nemen bewoners en gebruikers van gebouwen het initiatief in eigen hand op het gebied van de energievoorziening. Mensen worden prosumers (naast consumer van energie is men ook producer) die zich verenigen in collectieven. De afgelopen jaren zijn er honderden lokale energie initiatieven (LEI s) opgericht waar bewoners en gebruikers van gebouwen de krachten bundelen om lokale energieproductie m.b.v. zonnepanelen, windmolens of biomassa te realiseren, en gezamenlijk maatregelen nemen voor energiebesparing. Het gebied van de noordelijke provincies telt momenteel tientallen LEI s en wordt frequent aangehaald als voorbeeldregio met interessante organisaties zoals Grunneger Power en NLD. De laatste jaren is er door onderzoek vanuit het Kenniscentrum NoorderRuimte inzicht gegenereerd in de aard en het functioneren van deze LEI s en de doelstellingen die ze op lokaal niveau willen realiseren (van der Schoor & Scholtens 2015; van der Blonk et al. 2013). Eén van de huidige maatschappelijk interessante ontwikkelingen binnen deze lokale energie beweging is het ontstaan van Decentrale Energie Bedrijven - nieuwe energiebedrijven op regionaal niveau wiens focus is gericht op de lokale of regionale gemeenschap. Decentrale Energie Bedrijven (DEB) zijn snel in opkomst, zowel in de landen om ons heen als ook in Nederland. In de drie noordelijke provincies alleen al zijn er de laatste vijf jaar zo n 35 ontstaan, en in heel Nederland ongeveer 110 (Elzenga en Schwenke 2014). In Groningen is er bijvoorbeeld Grunneger Power (grunnegerpower.nl), een energiecoöperatie die energieadvies geeft en groene stroom en gas levert via het bedrijf NLD energie (nldenergie.org). Niet van bovenaf

3 opgelegd, maar van onderop georganiseerd en onafhankelijk van commerciële energiebedrijven. Een tweede voorbeeld is het Friese dorp Reduzum. Naast enkele succesvolle inkoopacties voor zonnepanelen hebben zij een windmolen gebouwd naast het dorp. De molen levert een derde van de benodigde energie voor het dorp. Hiervoor hebben zij de Stichting Doarpsmune Reduzum opgericht. Een laatste voorbeeld is De windvogel (windvogel.nl), een bedrijf dat inmiddels 6 windmolens bezit en beheert. Deze DEB zijn doorgaans ontstaan vanuit hun directe en lokale omgeving, en zijn daar sterk mee verbonden (van der Schoor & Scholtens 2015). Veel DEB hebben daarom een coöperatieve bedrijfsvorm, wat de lokale invloed en participatie van bewoners en gebruikers van gebouwen benadrukt. Decentrale Energie Bedrijven zijn MKB bedrijven. Ze zijn veel kleiner dan de grote energiereuzen, en hebben in de huidige fase van het groeiproces doorgaans enkele tientallen medewerkers, betaald én onbetaald. DEB zijn winstgerichte bedrijven die ingeschreven staan bij de KvK, maar de winst komt doorgaans ten goede aan (de leden van) lokale gemeenschappen, wat tot uiting komt in de coöperatieve bedrijfsvorm. De bedrijven zijn snel aan het professionaliseren en zijn actief op zoek naar grootschaligere bedrijfsvoering en projecten. Zoals Arentsen en van Bellekom (2014) beschrijven zijn het uiterst innovatieve bedrijven. DEB zijn er op gericht om energieproductie, distributie en verkoop doelmatig en efficiënt te organiseren. Echter, de sector en de regelgeving op dit gebied is nog volop in ontwikkeling en zowel MKB bedrijven als de onderzoekers willen een beter beeld hebben van de opschalingmogelijkheden die er voor deze organisaties zijn. De DEB en toeleverende MKB bedrijven hebben samen met kenniscentrum NoorderRuimte een consortium gevormd. Hierin zitten naast bestaande en startende DEB hun MKB toeleveranciers en de Hanzehogeschool ook enkele ondersteunende partijen. Gewenste situatie met betrekking tot het vraagstuk De bedoeling van het project is het identificeren en wegnemen van obstakels die te maken hebben met het realiseren van een kleinschalige en duurzame waterkrachtcentrale in de rivier de Regge voor Reggestroom in Nijverdal/Hellendoorn. Hoe kan dit innovatieve project in Nederland gerealiseerd worden? Op dit moment zijn er in Nederland nog niet veel voorbeelden van dergelijke complexe technologische innovaties op het gebied van lokale duurzame energie, dus een project als deze is pionieren. Hoe gaat dat en wat komet daar allemaal bij kijken, dat is wat we gestructureerd in kaart willen brengen. Het op te leveren product van de afstudeeropdracht is een onderzoeks- en adviesrapport dat bovenstaande elementen verwoordt en uitwerkt, en dat in een presentatie aan de betrokken stakeholders en opdrachtgever wordt gepresenteerd.

4 Geschikt voor studenten van de opleidingen Geen restricties. De opdracht is niet strikt technisch van aard, dus voor Engineering opleidingen kan het daardoor minder geschikt zijn. Afstudeeropdracht, opdracht managementstage of schakelstudent Afstudeeropdracht: 4 maanden in jaar 4 Managementstage: 5 maanden (100 dagen) in jaar 3. Mogelijkheden/eisen anders. In overleg mogelijkheden bekijken Schakelstudent: deel van schakeltraject met RUG. Betreft studenten V&M en SABC die onderzoek voor 15 credits kunnen doen over een semester verspreid. De volgende kennis/skills zijn noodzakelijk en/of gewenst Interesse in onderzoek Affiniteit met duurzame ontwikkeling, en bottom-up movements Affiniteit met renewable energy technologies / duurzame energie technieken Zelfstandig een weg kunnen zoeken binnen de onderzoeksgroep Pro-actief en verantwoordelijk communiceren met onderzoekers en stakeholders BIJ INTERNE OPDRACHTGEVER Lectoraat Thema Programmalijn Ruimtelijke Transformaties Klimaatverandering Duurzaam Herontwerp Samen bouwen aan leefbaarheid Contactgegevens intern HG Contactpersoon: Heico van der Blonk & Tineke van der Schoor Contactgegevens: & Website: - KC NoorderRuimte, pagina Energie+Dorp & lectoraat Ruimtelijke Transformaties - Reggestroom: - Project Molenstroom: BIJ EXTERNE OPDRACHTGEVER Contactgegevens Bedrijf: Reggestroom Contactpersoon: Wim Diepenveen (directeur) contact via Heico van der Blonk

5 Contactgegevens: Website:

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven

Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven Perspectieven op lokale duurzame-energiecollectieven iedereen energie Impressum Projectnaam Liander LDE master denktank Locatie Arnhem Contact samen@liander.nl www.liander.nl/samen Auteurs Martijn Ahrens

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie Jesse Cuperus, Juni 2012 Stappenplan Lokaal energie initiatief Van pril initiatief tot succesvolle exploitatie

Nadere informatie

Energieke dorpshuizen U bent op zoek naar mogelijkheden om te besparen op de energielasten? Of u wilt werken aan een duurzaam dorpshuis?

Energieke dorpshuizen U bent op zoek naar mogelijkheden om te besparen op de energielasten? Of u wilt werken aan een duurzaam dorpshuis? Brochure Energieke Dorpshuizen Pagina 1 Energieke dorpshuizen U bent op zoek naar mogelijkheden om te besparen op de energielasten? Of u wilt werken aan een duurzaam dorpshuis? Deze brochure geeft u een

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF

STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF STEM DE ENERGIETRANSITIE VAN ONDERAF Tussentijdse resultaten de huidige situatie Samenvatting oktober 2014 Nationale en Europese doelstellingen op het gebied van duurzame energie zijn ambitieus. Burgers

Nadere informatie

Energieke BottomUp in de lage landen

Energieke BottomUp in de lage landen Energieke BottomUp in de lage landen 20-8-2012 De kranten staan vol met stadslandbouwers, zorgcoöperaties, broodfondsen en lokale energiecoöperaties. Overal slaan zelfredzame burgers de handen ineen en

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal

Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Uitvoeringsprogramma bij het Masterplan Groningen Energieneutraal Versie 5 oktober 3 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Strategische keuzes 6 3 De uitvoeringsprogramma s 8 Energieke bedrijvigheid Wind 10 Zonne-energie

Nadere informatie

Wetenschappelijke rapportage Governance by commitment; Coproduction

Wetenschappelijke rapportage Governance by commitment; Coproduction Wetenschappelijke rapportage Governance by commitment; Coproduction in transitional change Uitgevoerd met ondersteuning van het NWO-programma Smart Governance Door: Thomas Hoppe, Maarten Arentsen, Maurits

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan

Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Programma Energie 2012-2015 Samenvatting Projectplan Lokale Energie Lokale Energie - 4 Lokale energie-initiatieven - Een loket voor buurt- en dorpsinitiatieven Projectnaam : Lokale Energie Opdrachtgever

Nadere informatie

Samenwerkingen die werken

Samenwerkingen die werken Alfred Griffioen Samenwerkingen die werken Over de coöperatie als rechtsvorm voor commerciële en maatschappelijke initiatieven de Coöperatie expert 1 Over de Coöperatie expert De Coöperatie expert is de

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Enerzjy Koöperaasje Fryslân

Enerzjy Koöperaasje Fryslân Enerzjy Koöperaasje Fryslân Verkenning initiatief tot oprichting van een (duurzame) Enerzjy Koöperaasje Fryslân. Leeuwarden, september 2011 J. Holkema Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie

Bureau Noorder- ruimte. Bijlagenrapport

Bureau Noorder- ruimte. Bijlagenrapport Bureau Noorder- ruimte Bijlagenrapport Naam: Fabian Koczula Opleiding: Facility Management Datum: 10-6-2013 Van binnen naar buiten Een onderzoek naar de identiteit, het imago en de zichtbaarheid van bureau

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN

VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN VOORTGANGSRAPPORTAGE ONDERZOEK LOKAAL DUURZAAM ENERGIEBEDRIJF DALFSEN 1. Aanleiding en ambitie In het Projectvoorstel Lokaal Duurzaam Energiebedrijf Dalfsen (maart 2012) zijn de achtergrond, de projectdoelstellingen

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011

Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011 g$l306!.doc - 1 - Inhoudsopgave Uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid Flevoland 2008-2011... 1 Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Maatschappelijk

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice

Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Lokale Duurzame Energie Bedrijven Negen lessen van de Community of Practice Voorwoord In dit e-boek vindt u een. die gaat over energie en een die energie geeft. toegepast. De burger is hierbij betrokken

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie