Sportbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportbeleidsplan 2014-2019"

Transcriptie

1 Sportbeleidsplan

2 Waregem Sportstad Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. HUIDIGE SITUATIE 5 4. GEGEVENSVERZAMELING DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK Hoofdstuk 1: ondersteuning sportverenigingen Hoofdstuk 2: Anders georganiseerd sporten Hoofdstuk 3: Diversiteit en toegankelijkheid Hoofdstuk 4: Infrastructuur 20 Pagina 2

3 1. Inleiding Het eerste sportbeleidsplan van de stad Waregem kwam in 2007 dankzij het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid tot stand. Gedurende 6 jaar werd ervaren dat het bezitten van een sportbeleidsplan als leidraad voor de hele werking van een sportdienst een ernstige meerwaarde betekende. Door de plannen van de Vlaamse regering anno 2008 veranderde er echter opnieuw heel wat in de heersende regelgeving. Deze had ook zijn weerslag op onze werking. De regering maakte van planlastvermindering één van haar speerpunten en dit resulteerde uiteindelijk in een planlastendecreet met een aangepast instrumentarium (de beheers- en beleidscyclus). Concreet betekent dit voor de gemeenten dat zij vanaf 2013 een nieuwe manier van plannen moeten gaan implementeren. Plannen en subsidieaanvragen worden vanaf heden onderdeel van een gemeentelijk meerjarenplan. Het bezitten van een sportbeleidsplan of tussentijdse evaluatie is niet langer een subsidiëringsvoorwaarde. Naar aanleiding van dit planlastendecreet kwam er ook een nieuw decreet voor de sport dat in overeenstemming is met het planlastendecreet: het decreet lokaal sportbeleid (2012). Rekening houdend met deze wijzigingen was er binnen de VZW sportbeheer geruime tijd onduidelijkheid over het al dan niet opstellen van een nieuw sportbeleidsplan voor de toekomst. In het kader van de planlastenvermindering was het niet meer noodzakelijk maar anderzijds hadden wij toch goede ervaringen met het hebben van dergelijk beleidsplan. Dit plan aanzien wij niet enkel als een leidraad voor de mensen die er dagdagelijks mee werken; het is ook een opvolgingsinstrument voor onze beheerders. Daarbij kwam ook dat wij, gezien de werking met een EVAP, lang niet wisten in hoeverre de sportdoelstellingen al dan niet in de BBC van onze stad zouden opgenomen worden. In het najaar 2013 werd uiteindelijk beslist dat de opname van de sportdoelstellingen in de BBC van de stad eerder zouden beperkt worden tot de ondersteuning van de verenigingen en de overdracht naar de EVAP Vzw. Binnen de EVA Vzw werd bijgevolg beslist om alsnog een (weliswaar beperkter) sportbeleidsplan voor op te stellen. Pagina 3

4 2. Missie Onze stad wil, in overleg met de sportsector, een geïntegreerd sport-voor allen beleid voeren waarbij men zoveel mogelijk mensen in kwaliteitsvolle omstandigheden tot sportbeoefening wil aanzetten. De stad wil Waregem en haar deelgemeenten laten uitgroeien tot een regio waar een goed sportklimaat heerst, tot een regio waar recreatie, bewegen en sporten een vanzelfsprekendheid en daardoor een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse leven van haar inwoners. Dit vanuit de algemene overtuiging dat een regelmatige sportbeoefening de gezondheid verbetert en het sociale leven bevordert. De stad wil de mogelijkheid tot sportdeelname in een zo breed mogelijke context en variëteit aanbieden. Dit wil zij doen: door een goede ondersteuning van de vele sportclubs door het aanbieden van diverse eigen aanvullende sport promotionele activiteiten (sportkampen, zwemlessen, ) door het aanbieden van een brede waaier activiteiten aan diverse doelgroepen door een mooi aanbod en goed onderhoud van de sportinfrastructuur in de stad. Dit alles dient te gebeuren binnen een gezond financieel sportbeleid. Pagina 4

5 3. Huidige situatie 3.1 De Maatschappelijke context: foto van de gemeente Bestuur Burgemeester: Bestuur: Zetels: Kurt Vanryckeghem CD&V de gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden Schepen bevoegd voor sport stadssecretaris diensthoofd sport Chantal Coussement Guido De Langhe Katrijn Titeca Waregem: geografie, demografie en socio-economische context Geografie en situering Waregem is gelegen in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, vlak aan de grens met Oost-Vlaanderen en dicht bij de Franse grens. De centra van Kortrijk, Gent en Rijsel bevinden zich op zo n 20 à 40 km. De stad beslaat een oppervlakte van ha en telt naast de hoofdgemeente Waregem nog 3 deelgemeenten: Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie. Deze zijn gelegen ten westen / noordwesten van het Waregemse stadscentrum en bevinden zich langs de Leie, een rivier van belang voor het watertransport en eveneens een toeristische aantrekkingspool. In de lijst van steden en gemeenten van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid behoort Waregem tot de centrumgemeenten in de structuur ondersteunende klein stedelijke gebieden Demografie Bevolkingsaantal: op 1/01/2013 telde Waregem inwoners waarvan mannen en vrouwen. De oudere bevolkingsgroep blijft stijgen, wat wijst op een voortschrijdende vergrijzing. Spreiding van de bevolking over de deelgemeenten 1 Bron: Stad Waregem, dienst burgerzaken, jaarverslag 2012 West-Vlaanderen sociaaleconomisch-feiten en cijfers 2012 OCMW jaarverslag Pagina 5

6 Kenmerkend Waregem is alom bekend voor zijn jaarlijkse Waregem Koerse Feesten en de aanwezige infrastructuur voor paard en ruiter met de Gaverbeekhippodroom en het Bloso ruitersportcentrum. Waregem is ook regelmatig gaststad voor tal van evenementen en (inter)nationale wedstrijden voor de paardensport. Waregem is aldus een stad waar het paard een zeer belangrijke plaats inneemt. Naast het paard geeft ook het voetbal een grote uitstraling aan de stad. Het Regenboogstadion, als thuisbasis voor de eerste nationale voetbalploeg SV Zulte- Waregem is tot ver buiten de stadsgrenzen gekend en kleurt, samen met het sportcentrum De Treffer het sportieve leven binnen het stadscentrum. Waregem kan worden getypeerd als een jong, klein stadje met een dorpse gezelligheid. De Waregemnaar houdt van feesten, met zijn gezellige buurtfeesten, kasteelconcerten, Ook grote activiteiten op stadsniveau vertalen zich in gezelligheid, mee-feesten, Veel mensen blijven in de streek en het ons kent ons -gevoel is duidelijk aanwezig. 3.2 Het sportieve veld Interne stedelijke diensten en instellingen Sportbeheer Waregem Het beheer van de sportcentra in Waregem werd al in 1979 door de inrichtende overheid bij overeenkomst aan VZW Sportbeheer toevertrouwd. In 2013 werd de VZW omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap onder privaatrechtelijke vorm zoals voorgeschreven in het gemeentedecreet. Huidige samenstelling: Raad van Bestuur: 9 afgevaardigden namens de politieke fracties + schepen van sport 9 afgevaardigden namens de sportraad. Algemene Vergadering: 10 afgevaardigden namens de politieke fracties + schepen van sport 10 afgevaardigden namens de sportraad. Volgens de statuten is de schepen van sport voorzitter en het diensthoofd secretaris van de VZW Sportbeheer. Een samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de VZW en de stad. Pagina 6

7 Sportdienst Een goed uitgebouwde sportdienst heeft een heel gamma aan taken en opdrachten te vervullen. Deze liggen uitdrukkelijk vervat, enerzijds in bestaande doelstellingen en anderzijds in de concrete taakomschrijvingen, die wortelen in de dagelijkse realiteit. De sportdienst is belast met de uitvoering van het sportbeleid, de programmering van de sportactiviteiten en het beheer van de sportinfrastructuur Externe stedelijke diensten en instellingen Sportraad De stedelijke sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of organisaties vertegenwoordigd kunnen zijn. De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies over het stedelijk sportbeleid. Huidige samenstelling: Raad van Bestuur: 16 afgevaardigden - Algemene Vergadering: 61 aangesloten clubs De sportfunctionaris promotie oefent een begeleidende functie uit binnen de sportraad. Pagina 7

8 Sportverenigingen De stad beschikt over een groot aantal sportverenigingen. Zonder de talrijke recreatieve voetbalclubs (mini en maxi) (enkel de organiserende verenigingen worden in aanmerking genomen), de parasporten (biljarten, duiven, vinken..) en de verschillende afdelingen (jeugd, senioren...) mee te tellen komen we aan meer dan 90 clubs. Hiervan zijn er 61 aangesloten bij de Sportraad. Allen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Hun aanbod is zeer divers. Ook is er een goede spreiding van grote clubs en kleinere clubs, van competitieclubs en recreatieve clubs Scholen Het onderwijs is zeer sterk uitgebouwd en is een van de aantrekkingspolen van onze stad. Er zijn 15 basisscholen ( 5 stedelijke onderwijsinstellingen, 8 vrije onderwijsinstellingen en 2 gemeenschapsscholen) en 7 secundaire scholen ( 5 vrij onderwijsinstellingen en 2 gemeenschapsscholen). Daarnaast is er nog kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Doordat veel scholen gebruik maken van het zwembad en inspelen op initiatieven van de sportdienst (sportklassen en naschoolse activiteiten) is er een intens contact met directies en leerkrachten lichamelijke opvoeding Commerciële instellingen Naast de stedelijke infrastructuur en de schoolsportinfrastructuur kan de sporter gelukkig ook terecht in private accommodaties. Deze zijn: Beyaert Dansschool (Roterijstraat) Oxygen Fitness Health Club (Stationsstraat) Passage Fitness First (Gentseweg, Sint-Eloois-Vijve) Power Gym (fitness) (Groene Wandeling) Waregem sportcenter (tennis, squash, hockey, fitness, golf) (Bergstraat) Overheidsinstellingen Onze stad is tevens een Bloso-centrum rijk. De relaties van de sportdienst met dit Bloso-centrum zijn zeer goed. We maken er gebruik van voor onze ponykampen en de sportacademie. Tevens is er een voortreffelijke wederzijdse logistieke ondersteuning Externe sportpartners Pagina 8

9 Burensportdienst Tot onze Burensportdienst behoren Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. De sportfunctionaris promotie is de vertegenwoordiger van onze stad binnen de burensportdienst. Er is een zeer goede verstandhouding met de verschillende leden van dit orgaan Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie: BLOSO Met het Bloso worden goede contacten onderhouden, zowel met de provinciale promotiedienst als met het hoofdbestuur in Brussel. Door de aanwezigheid van een lokaal Bloso-centrum in onze stad en het nieuwe Bloso- hotel zal deze samenwerking zeker nog verbeteren Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid: ISB I.S.B. (het instituut voor sportbeheer) wil aan zijn leden een forum bieden waar sportverantwoordelijken en beleidsmandatarissen kunnen bouwen aan een optimaal sportbeleid via de rol als pleitbezorger, als vormingsinstituut, als info- en studiedienst en door sportpromotie (o.a. Zwembaddagen en zwembrevetten). De stedelijke sportdienst heeft een goede verstandhouding met het ISB Stichting Vlaamse schoolsport: SVS Via vlotte samenwerkingsverbanden helpt men de brug te slaan tussen lichamelijke opvoeding op school en de sportbeoefening in de sportclub. Jaarlijks worden een aantal gezamenlijke initiatieven genomen door SVS en de stedelijke sportdienst. De veldloopweek voor scholen in het najaar is hier een voorbeeld van West-Vlaamse sportdienst Met de provinciale sportdienst vinden maandelijkse contacten plaats. Zeker al omdat deze dienst ook participeert (en coördineert- samen met de provinciale promotiedienst) binnen de burensportdienst. Daarnaast is onze dienst vaak aanwezig op de algemene vergaderingen voor sportfunctionarissen van onze provincie en op diverse bijscholingsmomenten Vlaams Bureau voor sportbegeleiding: Vlabus Deze heeft de administratieve en juridische kennis van zaken op gebied van officiële tewerkstelling in de sportsector. Vlabus kan sportbegeleiders zeer snel inschakelen, zelfs voor opdrachten met beperkt aantal uren. Onze dienst doet beroep op VLABUS voor de sport overdag en occasionele lesgevers (lesgevers). Pagina 9

10 Evaluatie van het huidig sportbeleid De sportinfrastructuur De stad beschikt over een groot stedelijk zwembad met naast het 25 m bad heel wat recreatieve mogelijkheden. Dit zwembad kent een bezoekcijfer van bezoekers per jaar. In de stedelijke basisschool van Sint-Eloois- Vijve bevindt zich daarnaast nog een klein instructiebad dat enkel dienst doet voor het leszwemmen van enkele stedelijke lagere scholen. De stad beschikt over 3 sporthallen, 1 schietstand en 1 boulodroom. Allen worden ze zeer intensief gebruikt. In Desselgem werd in 2012 een nieuwe sporthal geopend en in Beveren-Leie werd in datzelfde jaar een trampolinehal aangebouwd aan de bestaande sporthal. In 2007 werd het jeugdcentrum volledig aangepast en van een nieuwe sportvloer voorzien. Dit zorgde voor bijkomende kwaliteitsvolle sportruimte in het centrum van Waregem. De stad kan voor de indoor-sporten gebruik maken van de sportzalen van de stedelijke basisscholen. De VZW Sportbeheer huurt s avonds de sportzaal van het VTI en het College om de bestaande clubs te huisvesten. Ook de schoolsportzaal van het OLVH in de Guido Gezellestraat en de schoolsportzaal van de vrije lagere school in Beveren-Leie worden wekelijks bijkomend afgehuurd. De stad beschikt over 5 openluchtcentra verspreid over de stad met telkens diverse voetbalterreinen (26 in totaal- telkens hoofdterrein + enkele oefenvelden). De stad beschikt in totaal over 16 tennisvelden verspreid over 4 locaties (11 in het centrum van Waregem+2 in Beveren-Leie +2 in Desselgem +1 in Sint-Eloois-Vijve) Op het Regenboogstadion bevindt zich een atletiekpiste met alle noodzakelijke benodigdheden. Een verhuis van deze atletiekpiste naar de uitbreiding (stadion B) is voorzien voor de komende jaren. Daarnaast beschikt de stad over een boogschietstand, een terrein voor hondendressuur en twee visvijvers. Op elke locatie is minstens 1 club actief Pagina 10

11 4. Gegevensverzameling Gezien de beperkte tijd werd geen gebruik meer gemaakt van een veelheid aan enquêtes zoals bij het vorige beleidsplan. Wij zijn ervan overtuigd dat de informatie die toen verkregen werd (6 jaar terug) op vandaag nog steeds geldt voor de belangrijkste zaken. Bovendien gebeuren er regelmatig bevragingen naar onze klanten (gebruikers zwembad + deelnemers aan onze activiteiten) waardoor de sportdienst steeds op de hoogte blijft van de wensen van de klanten. Met de sportraad werd eind april wel een brainstorm moment ingelast ter inspiratie van het nieuwe beleidsplan. Met deze informatie werd rekening gehouden. Pagina 11

12 5. Doelstellingen en plan van aanpak 1 Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen Binnen het sport-voor-allen beleid vormt de ondersteuning van de stedelijke sportclubs een zeer belangrijke pijler. De vele sportclubs die Waregem rijk is zorgen voor een enorm aanbod van sporten en recreatieve mogelijkheden binnen de ruime regio. Deze clubs zijn onbetwistbaar de drijvende kracht achter Waregems sportieve bloei en zetten Waregem als sportieve entiteit op de kaart. Een goede blijvende ondersteuning van deze clubs op velerlei vlakken is dan ook een must! BBC: (LSBVBP01 & LSBVBP02) - financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria - financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Actieplan 1.1: Ondersteuning via Werkingssubsidies (financieel: STAD)- LSBVBP01 Actieplan 1.2: Ondersteuning via impulssubsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiding (financieel: STAD) LSBVBP02 Actieplan 1.3: Ondersteuning organisatiecomité s Actieplan 1.4: Ondersteuning jubilerende vereniging Actieplan 1.8: Ondersteuning en samenwerking sportraad Ondersteuning sportclubs Actieplan 1.5: Logistieke en of materiële ondersteuning Actieplan 1.6: Ondersteuning via vorming Actieplan 1.9: Ondersteuning topsport Actieplan 1.7: Ondersteuning door het voeren van een goede communicatie Pagina 12

13 Actieplan 1.1: Financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Indicator: uitbetaalde subsidies per jaar STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen versturen van de subsidieaanvragen aan de bij de sportraad aangesloten verenigingen verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen obv een subsidiereglement met kwaliteitscriteria (STAD) permanente evaluatie van de subsidiereglementen via de sportraad Actieplan 1.2: Financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Indicator: uitbetaalde subsidies per jaar STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen versturen van de subsidieaanvragen aan de bij de sportraad aangesloten verenigingen verwerken van de subsidieaanvragen financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (STAD) permanente evaluatie van de subsidiereglementen via de sportraad Actieplan 1.3: Organisatiecomité s ondersteunen voor bijzondere manifestaties Indicator: aantal dossiers STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de organisatiecomités voor bijzondere manifestaties permanente evaluatie van het subsidiereglement ondersteuning bij feitelijke manifestaties (waar mogelijk) aanwezigheid bij manifestaties Pagina 13

14 Actieplan 1.4: Ondersteuning jubilerende vereniging Indicator: aantal dossiers STAD permanent beschikbaar stellen van het subsidiereglement via de website toelichting verschaffen ivm het geldende subsidiereglement en aanvraagmogelijkheden verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de jubilerende verenigingen permanente evaluatie van de het subsidiereglement aanwezigheid bij manifestaties Actieplan 1.5: Materieel/logistiek ondersteunen van sportclubs Indicator: aankoop mat/ onderhoud geb EVAP permanent opvolgen noden en behoeften van de clubs aankoop materialen en onderhoud gebouwen ifv noden clubs opvolging meldingspunt- opvolgsysteem Actieplan 1.6: Ondersteuning van de sportclubs via vorming Indicator: georganiseerde vormingen EVAP permanent inventariseren van vormingsnoden inspelen op vormingsnoden clubs door organisatie van eigen vormingen inspelen op vormingsnoden clubs door organisatie van VTS- vormingen in de stad (streefdoel jaarlijks 1 VTS opleiding in Waregem) deelname van trainers van erkende clubs aan VTS-cursussen terugbetalen koppelen van minstens 1 AV sportraad aan een vormingsmoment koppelen van vormingsattesten aan het subsidiereglement (binnen actieplan 1) Pagina 14

15 Actieplan 1.7: Ondersteuning van de sportclubs door het voeren van een goede communicatie Indicator: EVAP organiseren van gestructureerde contactmomenten met de clubs (sportraad- sportdienstclub) inhoudelijke informatie op de algemene vergadering van de sportraad opmaak nieuwsbrieven sport goede bereikbaarheid- zichtbaarheid sportdienst- loketfunctie verdere uitbouw en opvolging website verdere uitbouw eigen gerichte publicaties aanwezigheid op diverse media hulp bij opmaak documenten clubwerking- jeugdbeleidsplan- HR club- ethiek in de sportclub opmaak infobrochure nieuwe sportclubs organisatie cultuursportmarkt (tweejaarlijks) Actieplan 1.8: Ondersteuning en samenwerking sportraad Indicator: verslagen vergaderingen STAD organiseren van gestructureerde contactmomenten (sportraad- sportdienst- club) maandelijkse vergaderingen RvB aanduiden van een contactpersoon sportraad binnen de sportdienst gezamenlijk voorbereiden algemene vergaderingen sportraad 2-jaarlijkse (minimaal) algemene vergadering sportraad Toelage adviesraad via de stad Leden AV en RvB sportbeheer vanuit de sportraad Organisatie sporthulde Actieplan 1.9: Ondersteuning van topsport Indicator: tussenkomst bij topsportclubs EVAP ondersteuning via subsidies (zie actieplan 1 en 2) ondersteuning in infrastructuur (uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen) ondersteuning bij bijzondere manifestaties (zie actieplan 1) jaarlijks organiseren van een sporthulde voor verdienstelijke sporters binnen de stad ism de sportraad Pagina 15

16 2 Hoofdstuk 2: Anders georganiseerd sporten Een tweede belangrijke pijler binnen het stedelijk sportbeleid is zeker en vast de anders georganiseerde sport. De anders - georganiseerde sport is een verzamelterm voor alle andere organisatievormen dan de (traditioneel) georganiseerde sport. Niet enkel wat de clubs bieden maar al wat naast de club aan sportbeoefening aangeboden wordt of kan aangeboden worden verdient de nodige aandacht en kan onder dit luik gerangschikt worden. De sportdienst gaat actief op zoek naar hiaten en mogelijkheden om het bestaande sportaanbod nog verder te verruimen met als uiteindelijke doel nog meer mensen in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten. BBC: (LSBVBP03) De werking van de VZW Sportbeheer verder voorzien van een structurele en substantiële toelage zodat het minimaal de beleidsaccenten betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten zoals voorzien in het beleidsplan van het sportbeheer kan realiseren. Actieplan 2.1: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de jeugd: oa sportkampen, sportklassen, woensdagnamiddagsport, zwemlessen en sportacademie (LSBVBP03) Actieplan 2.2: Aanbieden van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de volwassenen en de senioren: oa omnisport, damesturnen, hydrofit, aerobic, start to sessies, (LSBVBP03) Anders georganiseerd sporten Pagina 16

17 Actieplan 2.1: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de jeugd: oa sportkampen, sportklassen, woensdagnamiddagsport, zwemlessen en sportacademie. Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie sportacademie (Waregem op woensdagnamiddag in G. Gezelleschool- Beveren- Leie op zaterdagvoormiddag in de stedelijke basisschool) organisatie sportkampen (40-tal per jaar in de diverse schoolvakanties) organisatie zwemlessen (initiatie, vervolmaking, watergewenning en voorbereidend zwemmen) organisatie sportklassen organisatie woensdagnamiddagsport organisatie zwembaddagen organisatie buitenspeeldag organisatie jeugdzwemdag exploitatie stedelijk zwembad dotatie schoolzwemmen lager onderwijs (stad) Actieplan 2.2: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de volwassen en de senioren: oa. omnisport, dames turnen, hydrofit, aerobic, start to sessies Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie sport overdag (omnisport en aërobic) organisatie damesturnen organisatie start to run organisatie zwemglinsters organisatie gezondheidsactiviteiten ism sociale dienst organisatie seniorenactiviteiten jaarlijkse deelname aan seniorensportdagen- de gordel exploitatie stedelijk zwembad uitleendienst volkssporten uitleendienst sportkoffer georganiseerde deelname aan bovenlokale initiatieven (oa gordelfestivalseniorensportdagen ) Pagina 17

18 3 Hoofdstuk 3: Aandacht voor kansengroepen De stedelijke sportdienst wil in de komende legislatuur bijzondere aandacht hebben voor diversiteit en toegankelijkheid van de sport in de stad. Alle inwoners van Waregem moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het sportieve leven. Er zal getracht worden om specifieke doelgroepen die men nu minder in sportmiddens terug kan vinden (personen met een handicap, allochtonen, kansarmen, ), aan te zetten tot meer sportbeoefening en tot verdere integratie. De stedelijke sportdienst zal hiervoor initiatieven nemen naar diverse doelgroepen en trachten om drempelverlagend te gaan werken. Samenwerking met andere diensten, de stedelijke sociale dienst in het bijzonder zal hierbij zeker een must zijn. Ook het OCMW zal hierbij zeker een volwaardige partner zijn. BBC: (LSBVBP04) De werking van de VZW Sportbeheer verder voorzien van een structurele en substantiële toelage zodat het minimaal de beleidsaccenten betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten zoals voorzien in het beleidsplan van het sportbeheer kan realiseren. Actieplan 3.1: In samenwerking met het OCMW en de werkgroep vrijetijdsparticipatie wordt gezorgd voor een aangepast sportaanbod voor mensen in armoede (oa fietslessen allochtonen, buurtsportwerking, sportlessen voor kansarmen, ) (LSBVBP04) Actieplan 3.2: In samenwerking met de dienst welzijn en Somival wordt werk gemaakt van een specifiek aanbod voor G-sporters binnen de stad (LSBVBP04) Diversiteit en toegankelijkheid Actieplan 3.3: In samenwerking met de Belgische federatie tegen kanker wordt een aangepast beweeg- en sportaanbod voorzien voor revaliderende kankerpatiënten binnen de stad (Rekanto) (met tijdelijk karakter + enkel nederlandstalig initiatief) (LSBVBP04) Pagina 18

19 Actieplan 3.1: In samenwerking met het OCMW en de werkgroep vrijetijdsparticipatie wordt gezorgd voor een aangepast sportaanbod voor mensen in armoede (oa fietslessen allochtonen, buurtsportwerking, sportlessen voor kansarmen, ) Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie fietslessen ism integratiedienst (beschikbaarheid lesgevers + opmaak lessen) opzet buurtsportwerking organisatie sportlessen voor kansarmen in samenwerking met organisaties waar armen het woord nemen samenwerking OCMW rond terugbetaling abonnementen en inschrijfgelden Actieplan 3.2: In samenwerking met de dienst welzijn en somival wordt werk gemaakt van een specifiek aanbod voor G-sporters binnen de stad Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie hydrofitlessen tijdens zwemuurtje voor g-sporters organisatie zwemmeeting voor g-sporters organisatie specifieke g-sport activiteiten Actieplan 3.3: In samenwerking met de belgische federatie tegen kanker en de vzw OK (ontspanning na kanker) wordt een aangepast beweeg- en sportaanbod voorzien voor revaliderende kankerpatiënten binnen de stad (Rekanto), met tijdelijk karakter + enkel nederlandstalig initiatief. Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie hydrofitlessen (wekelijks op dinsdagnamiddag) Pagina 19

20 4 Hoofdstuk 4: Infrastructuur Om bovenvermelde doelgroepen sport te laten beoefenen zal er allereerst naar gestreefd worden om de bestaande sportinfrastructuur zowel de openlucht als de overdekte in stand te houden en te renoveren waar nodig. Een degelijk, dag dagelijks onderhoud is hier van groot belang. Via een positieve relatie met de sporter moeten we erover waken dat elk gebouw blijft functioneren. Anderzijds dient de stad in te spelen op de stijgende vraag naar sportbeleving door het onderhouden van contacten met scholen en private eigenaars en de verdere uitbouw van de stedelijke sportinfrastructuur. Het Bloso-sporthotel in onze stad opent zeker ook extra kansen voor de sport in Waregem. Een goede samenwerking tussen Bloso, de stad en de stedelijke sportdienst kan ervoor zorgen om Waregem als sportstad en als stad van het paard nog uitdrukkelijker op de kaart te zetten. Actieplan 4.1: Efficiënt beheer van de diverse accommodaties en terreinen Actieplan 4.2: Noodzakelijke renovatiewerken Infrastructuur Actieplan 4.3: Uitbreiding sportaccommodaties Actieplan 4.1: Pagina 20

21 Efficiënt beheer van de diverse accommodaties en terreinen Indicator: tevredenheid klanten Verdere uitvoering en opvolging van de controle en het meldingssysteem Opvolging werkzaamheden diverse gebouwen Goed onderhoud sportvelden (werking groendienst, aankoop materialen en machines oa. vervanging traktor systra) Opleidingen noodprocedures in de diverse locaties voorzien Energieboekhouding diverse locaties verder verfijnen en opvolgen Uitvoeren energiezuinige maatregelen Opvolging keuringsprocedures Nieuwe server sportdienst Actieplan 4.2: Noodzakelijke renovatiewerken Indicator: aantal uitgevoerde werken Nieuwe kleedaccommodaties in het stedelijk zwembad de Treffer Reguliere budgetten openluchtterreinen (oa vervangen omheiningen OLC Racing en SEVvernieuwen verlichting oa. SEV- Beveren-Leie ) Reguliere budgetten onderhoud gebouwen Vervangen membraancel zoutelectrolyse Actieplan 4.3: Uitbreiding sportaccommodaties Indicator: aantal uitgevoerde werken Nieuwe atletiekpiste op de uitbreiding (stadion B) Nieuw trainingscentrum- jeugdcomplex SVZW op uitbreiding ism SVZW Pagina 21

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner In het kader van de OCMW maatregel inzake culturele, sportieve en sociale participatie willen we sport, als niet alledaagse partner, in het voetlicht plaatsen omdat we ervan overtuigd zijn dat sport een

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN

BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN BELEIDSPLAN 2013 2017 MEER MENSEN MEER ZIN Inhoudstafel Hoe het allemaal begon Een proces van verandering Alle handen op één buik Werkgroep 14 2017 - Evalueren en vooruitblikken Jongeren eerst Welkom!

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Alle kinderen doen mee! INSPIRERENDE MANIEREN OM SPORT EN CULTUUR IN TE PASSEN IN GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Twaalf goede voorbeelden Voorwoord In het hele land spannen gemeenten zich in om de participatie

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen

Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Naar een nieuw organisatiemodel voor de opvang en vrije tijd van basisschoolkinderen in Vlaanderen Bevraging van de actoren Georges Hedebouw NAAR EEN NIEUW ORGANISATIEMODEL VOOR DE OPVANG EN VRIJE TIJD

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente!

www.gezondegemeente.be Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Word een gezonde gemeente! Je bent op weg naar een gezonde gemeente? Maar je hebt zin in meer of je hebt nood aan een goede GPS? Dan is het format Gezonde Gemeente wat jij nodig

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN

verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN verblijfcentra Toerisme voor Allen - jeugd en volwassenen een wegwijzer om erkenning en subsidie te verkrijgen 1 VERBLIJFCENTRA TOERISME VOOR ALLEN Colofon Mei 2013 V.U. Peter De Wilde Toerisme Vlaanderen

Nadere informatie

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge

Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Ik wil wel maar ik kan het niet Faalangst bij leerlingen L.O. en S.O. De aanpak vanuit CLB Groeninge Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Individueel Maatschappelijk Werk Academiejaar

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016

Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Toekomstplan Landstede Welzijn, 2012-2016 Inleiding: Waarom dit document? In het kader van de bezuinigingen en Welzijn Nieuwe Stijl vinden zowel de gemeente Raalte als Landstede Welzijn een heroverweging

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

De sport van duurzaamheid

De sport van duurzaamheid 0 De sport van duurzaamheid Een analyse over duurzaamheidsimpacten, internationale dynamieken, instrumenten en trends bij sport. Rapport in het kader van het project Ecosportief, sporten doe je spoorloos

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning: lessen uit pilootprojecten Wout Frees Bart De Peuter Prof. dr. Trui Steen Rapport 04

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht

2010-2014. Coalitie-akkoord. Naar een nieuw evenwicht 2010-2014 Coalitie-akkoord Naar een nieuw evenwicht Voorwoord Bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2010 zijn vertegenwoordigers van negen partijen in de gemeenteraad gekozen. Zoals gebruikelijk is

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie