Sportbeleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sportbeleidsplan 2014-2019"

Transcriptie

1 Sportbeleidsplan

2 Waregem Sportstad Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 4 3. HUIDIGE SITUATIE 5 4. GEGEVENSVERZAMELING DOELSTELLINGEN EN PLAN VAN AANPAK Hoofdstuk 1: ondersteuning sportverenigingen Hoofdstuk 2: Anders georganiseerd sporten Hoofdstuk 3: Diversiteit en toegankelijkheid Hoofdstuk 4: Infrastructuur 20 Pagina 2

3 1. Inleiding Het eerste sportbeleidsplan van de stad Waregem kwam in 2007 dankzij het decreet houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen voor het voeren van een Sport voor Allen-beleid tot stand. Gedurende 6 jaar werd ervaren dat het bezitten van een sportbeleidsplan als leidraad voor de hele werking van een sportdienst een ernstige meerwaarde betekende. Door de plannen van de Vlaamse regering anno 2008 veranderde er echter opnieuw heel wat in de heersende regelgeving. Deze had ook zijn weerslag op onze werking. De regering maakte van planlastvermindering één van haar speerpunten en dit resulteerde uiteindelijk in een planlastendecreet met een aangepast instrumentarium (de beheers- en beleidscyclus). Concreet betekent dit voor de gemeenten dat zij vanaf 2013 een nieuwe manier van plannen moeten gaan implementeren. Plannen en subsidieaanvragen worden vanaf heden onderdeel van een gemeentelijk meerjarenplan. Het bezitten van een sportbeleidsplan of tussentijdse evaluatie is niet langer een subsidiëringsvoorwaarde. Naar aanleiding van dit planlastendecreet kwam er ook een nieuw decreet voor de sport dat in overeenstemming is met het planlastendecreet: het decreet lokaal sportbeleid (2012). Rekening houdend met deze wijzigingen was er binnen de VZW sportbeheer geruime tijd onduidelijkheid over het al dan niet opstellen van een nieuw sportbeleidsplan voor de toekomst. In het kader van de planlastenvermindering was het niet meer noodzakelijk maar anderzijds hadden wij toch goede ervaringen met het hebben van dergelijk beleidsplan. Dit plan aanzien wij niet enkel als een leidraad voor de mensen die er dagdagelijks mee werken; het is ook een opvolgingsinstrument voor onze beheerders. Daarbij kwam ook dat wij, gezien de werking met een EVAP, lang niet wisten in hoeverre de sportdoelstellingen al dan niet in de BBC van onze stad zouden opgenomen worden. In het najaar 2013 werd uiteindelijk beslist dat de opname van de sportdoelstellingen in de BBC van de stad eerder zouden beperkt worden tot de ondersteuning van de verenigingen en de overdracht naar de EVAP Vzw. Binnen de EVA Vzw werd bijgevolg beslist om alsnog een (weliswaar beperkter) sportbeleidsplan voor op te stellen. Pagina 3

4 2. Missie Onze stad wil, in overleg met de sportsector, een geïntegreerd sport-voor allen beleid voeren waarbij men zoveel mogelijk mensen in kwaliteitsvolle omstandigheden tot sportbeoefening wil aanzetten. De stad wil Waregem en haar deelgemeenten laten uitgroeien tot een regio waar een goed sportklimaat heerst, tot een regio waar recreatie, bewegen en sporten een vanzelfsprekendheid en daardoor een belangrijk onderdeel is van het dagelijkse leven van haar inwoners. Dit vanuit de algemene overtuiging dat een regelmatige sportbeoefening de gezondheid verbetert en het sociale leven bevordert. De stad wil de mogelijkheid tot sportdeelname in een zo breed mogelijke context en variëteit aanbieden. Dit wil zij doen: door een goede ondersteuning van de vele sportclubs door het aanbieden van diverse eigen aanvullende sport promotionele activiteiten (sportkampen, zwemlessen, ) door het aanbieden van een brede waaier activiteiten aan diverse doelgroepen door een mooi aanbod en goed onderhoud van de sportinfrastructuur in de stad. Dit alles dient te gebeuren binnen een gezond financieel sportbeleid. Pagina 4

5 3. Huidige situatie 3.1 De Maatschappelijke context: foto van de gemeente Bestuur Burgemeester: Bestuur: Zetels: Kurt Vanryckeghem CD&V de gemeenteraad bestaat uit 33 raadsleden Schepen bevoegd voor sport stadssecretaris diensthoofd sport Chantal Coussement Guido De Langhe Katrijn Titeca Waregem: geografie, demografie en socio-economische context Geografie en situering Waregem is gelegen in het zuidoosten van de provincie West-Vlaanderen, vlak aan de grens met Oost-Vlaanderen en dicht bij de Franse grens. De centra van Kortrijk, Gent en Rijsel bevinden zich op zo n 20 à 40 km. De stad beslaat een oppervlakte van ha en telt naast de hoofdgemeente Waregem nog 3 deelgemeenten: Sint-Eloois-Vijve, Desselgem en Beveren-Leie. Deze zijn gelegen ten westen / noordwesten van het Waregemse stadscentrum en bevinden zich langs de Leie, een rivier van belang voor het watertransport en eveneens een toeristische aantrekkingspool. In de lijst van steden en gemeenten van het Decreet Lokaal Cultuurbeleid behoort Waregem tot de centrumgemeenten in de structuur ondersteunende klein stedelijke gebieden Demografie Bevolkingsaantal: op 1/01/2013 telde Waregem inwoners waarvan mannen en vrouwen. De oudere bevolkingsgroep blijft stijgen, wat wijst op een voortschrijdende vergrijzing. Spreiding van de bevolking over de deelgemeenten 1 Bron: Stad Waregem, dienst burgerzaken, jaarverslag 2012 West-Vlaanderen sociaaleconomisch-feiten en cijfers 2012 OCMW jaarverslag Pagina 5

6 Kenmerkend Waregem is alom bekend voor zijn jaarlijkse Waregem Koerse Feesten en de aanwezige infrastructuur voor paard en ruiter met de Gaverbeekhippodroom en het Bloso ruitersportcentrum. Waregem is ook regelmatig gaststad voor tal van evenementen en (inter)nationale wedstrijden voor de paardensport. Waregem is aldus een stad waar het paard een zeer belangrijke plaats inneemt. Naast het paard geeft ook het voetbal een grote uitstraling aan de stad. Het Regenboogstadion, als thuisbasis voor de eerste nationale voetbalploeg SV Zulte- Waregem is tot ver buiten de stadsgrenzen gekend en kleurt, samen met het sportcentrum De Treffer het sportieve leven binnen het stadscentrum. Waregem kan worden getypeerd als een jong, klein stadje met een dorpse gezelligheid. De Waregemnaar houdt van feesten, met zijn gezellige buurtfeesten, kasteelconcerten, Ook grote activiteiten op stadsniveau vertalen zich in gezelligheid, mee-feesten, Veel mensen blijven in de streek en het ons kent ons -gevoel is duidelijk aanwezig. 3.2 Het sportieve veld Interne stedelijke diensten en instellingen Sportbeheer Waregem Het beheer van de sportcentra in Waregem werd al in 1979 door de inrichtende overheid bij overeenkomst aan VZW Sportbeheer toevertrouwd. In 2013 werd de VZW omgevormd tot een extern verzelfstandigd agentschap onder privaatrechtelijke vorm zoals voorgeschreven in het gemeentedecreet. Huidige samenstelling: Raad van Bestuur: 9 afgevaardigden namens de politieke fracties + schepen van sport 9 afgevaardigden namens de sportraad. Algemene Vergadering: 10 afgevaardigden namens de politieke fracties + schepen van sport 10 afgevaardigden namens de sportraad. Volgens de statuten is de schepen van sport voorzitter en het diensthoofd secretaris van de VZW Sportbeheer. Een samenwerkingsovereenkomst regelt de samenwerking tussen de VZW en de stad. Pagina 6

7 Sportdienst Een goed uitgebouwde sportdienst heeft een heel gamma aan taken en opdrachten te vervullen. Deze liggen uitdrukkelijk vervat, enerzijds in bestaande doelstellingen en anderzijds in de concrete taakomschrijvingen, die wortelen in de dagelijkse realiteit. De sportdienst is belast met de uitvoering van het sportbeleid, de programmering van de sportactiviteiten en het beheer van de sportinfrastructuur Externe stedelijke diensten en instellingen Sportraad De stedelijke sportraad is het adviesorgaan waarin alle verenigingen, groeperingen of organisaties vertegenwoordigd kunnen zijn. De sportraad bevordert het overleg tussen de verenigingen, behartigt de sportbelangen en geeft advies over het stedelijk sportbeleid. Huidige samenstelling: Raad van Bestuur: 16 afgevaardigden - Algemene Vergadering: 61 aangesloten clubs De sportfunctionaris promotie oefent een begeleidende functie uit binnen de sportraad. Pagina 7

8 Sportverenigingen De stad beschikt over een groot aantal sportverenigingen. Zonder de talrijke recreatieve voetbalclubs (mini en maxi) (enkel de organiserende verenigingen worden in aanmerking genomen), de parasporten (biljarten, duiven, vinken..) en de verschillende afdelingen (jeugd, senioren...) mee te tellen komen we aan meer dan 90 clubs. Hiervan zijn er 61 aangesloten bij de Sportraad. Allen zijn vertegenwoordigd in de algemene vergadering. Hun aanbod is zeer divers. Ook is er een goede spreiding van grote clubs en kleinere clubs, van competitieclubs en recreatieve clubs Scholen Het onderwijs is zeer sterk uitgebouwd en is een van de aantrekkingspolen van onze stad. Er zijn 15 basisscholen ( 5 stedelijke onderwijsinstellingen, 8 vrije onderwijsinstellingen en 2 gemeenschapsscholen) en 7 secundaire scholen ( 5 vrij onderwijsinstellingen en 2 gemeenschapsscholen). Daarnaast is er nog kunstonderwijs en volwassenenonderwijs. Doordat veel scholen gebruik maken van het zwembad en inspelen op initiatieven van de sportdienst (sportklassen en naschoolse activiteiten) is er een intens contact met directies en leerkrachten lichamelijke opvoeding Commerciële instellingen Naast de stedelijke infrastructuur en de schoolsportinfrastructuur kan de sporter gelukkig ook terecht in private accommodaties. Deze zijn: Beyaert Dansschool (Roterijstraat) Oxygen Fitness Health Club (Stationsstraat) Passage Fitness First (Gentseweg, Sint-Eloois-Vijve) Power Gym (fitness) (Groene Wandeling) Waregem sportcenter (tennis, squash, hockey, fitness, golf) (Bergstraat) Overheidsinstellingen Onze stad is tevens een Bloso-centrum rijk. De relaties van de sportdienst met dit Bloso-centrum zijn zeer goed. We maken er gebruik van voor onze ponykampen en de sportacademie. Tevens is er een voortreffelijke wederzijdse logistieke ondersteuning Externe sportpartners Pagina 8

9 Burensportdienst Tot onze Burensportdienst behoren Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. De sportfunctionaris promotie is de vertegenwoordiger van onze stad binnen de burensportdienst. Er is een zeer goede verstandhouding met de verschillende leden van dit orgaan Agentschap voor de bevordering van de lichamelijke ontwikkeling, de sport en de openluchtrecreatie: BLOSO Met het Bloso worden goede contacten onderhouden, zowel met de provinciale promotiedienst als met het hoofdbestuur in Brussel. Door de aanwezigheid van een lokaal Bloso-centrum in onze stad en het nieuwe Bloso- hotel zal deze samenwerking zeker nog verbeteren Vlaams instituut voor sportbeheer en recreatiebeleid: ISB I.S.B. (het instituut voor sportbeheer) wil aan zijn leden een forum bieden waar sportverantwoordelijken en beleidsmandatarissen kunnen bouwen aan een optimaal sportbeleid via de rol als pleitbezorger, als vormingsinstituut, als info- en studiedienst en door sportpromotie (o.a. Zwembaddagen en zwembrevetten). De stedelijke sportdienst heeft een goede verstandhouding met het ISB Stichting Vlaamse schoolsport: SVS Via vlotte samenwerkingsverbanden helpt men de brug te slaan tussen lichamelijke opvoeding op school en de sportbeoefening in de sportclub. Jaarlijks worden een aantal gezamenlijke initiatieven genomen door SVS en de stedelijke sportdienst. De veldloopweek voor scholen in het najaar is hier een voorbeeld van West-Vlaamse sportdienst Met de provinciale sportdienst vinden maandelijkse contacten plaats. Zeker al omdat deze dienst ook participeert (en coördineert- samen met de provinciale promotiedienst) binnen de burensportdienst. Daarnaast is onze dienst vaak aanwezig op de algemene vergaderingen voor sportfunctionarissen van onze provincie en op diverse bijscholingsmomenten Vlaams Bureau voor sportbegeleiding: Vlabus Deze heeft de administratieve en juridische kennis van zaken op gebied van officiële tewerkstelling in de sportsector. Vlabus kan sportbegeleiders zeer snel inschakelen, zelfs voor opdrachten met beperkt aantal uren. Onze dienst doet beroep op VLABUS voor de sport overdag en occasionele lesgevers (lesgevers). Pagina 9

10 Evaluatie van het huidig sportbeleid De sportinfrastructuur De stad beschikt over een groot stedelijk zwembad met naast het 25 m bad heel wat recreatieve mogelijkheden. Dit zwembad kent een bezoekcijfer van bezoekers per jaar. In de stedelijke basisschool van Sint-Eloois- Vijve bevindt zich daarnaast nog een klein instructiebad dat enkel dienst doet voor het leszwemmen van enkele stedelijke lagere scholen. De stad beschikt over 3 sporthallen, 1 schietstand en 1 boulodroom. Allen worden ze zeer intensief gebruikt. In Desselgem werd in 2012 een nieuwe sporthal geopend en in Beveren-Leie werd in datzelfde jaar een trampolinehal aangebouwd aan de bestaande sporthal. In 2007 werd het jeugdcentrum volledig aangepast en van een nieuwe sportvloer voorzien. Dit zorgde voor bijkomende kwaliteitsvolle sportruimte in het centrum van Waregem. De stad kan voor de indoor-sporten gebruik maken van de sportzalen van de stedelijke basisscholen. De VZW Sportbeheer huurt s avonds de sportzaal van het VTI en het College om de bestaande clubs te huisvesten. Ook de schoolsportzaal van het OLVH in de Guido Gezellestraat en de schoolsportzaal van de vrije lagere school in Beveren-Leie worden wekelijks bijkomend afgehuurd. De stad beschikt over 5 openluchtcentra verspreid over de stad met telkens diverse voetbalterreinen (26 in totaal- telkens hoofdterrein + enkele oefenvelden). De stad beschikt in totaal over 16 tennisvelden verspreid over 4 locaties (11 in het centrum van Waregem+2 in Beveren-Leie +2 in Desselgem +1 in Sint-Eloois-Vijve) Op het Regenboogstadion bevindt zich een atletiekpiste met alle noodzakelijke benodigdheden. Een verhuis van deze atletiekpiste naar de uitbreiding (stadion B) is voorzien voor de komende jaren. Daarnaast beschikt de stad over een boogschietstand, een terrein voor hondendressuur en twee visvijvers. Op elke locatie is minstens 1 club actief Pagina 10

11 4. Gegevensverzameling Gezien de beperkte tijd werd geen gebruik meer gemaakt van een veelheid aan enquêtes zoals bij het vorige beleidsplan. Wij zijn ervan overtuigd dat de informatie die toen verkregen werd (6 jaar terug) op vandaag nog steeds geldt voor de belangrijkste zaken. Bovendien gebeuren er regelmatig bevragingen naar onze klanten (gebruikers zwembad + deelnemers aan onze activiteiten) waardoor de sportdienst steeds op de hoogte blijft van de wensen van de klanten. Met de sportraad werd eind april wel een brainstorm moment ingelast ter inspiratie van het nieuwe beleidsplan. Met deze informatie werd rekening gehouden. Pagina 11

12 5. Doelstellingen en plan van aanpak 1 Hoofdstuk 1: Ondersteuning sportverenigingen Binnen het sport-voor-allen beleid vormt de ondersteuning van de stedelijke sportclubs een zeer belangrijke pijler. De vele sportclubs die Waregem rijk is zorgen voor een enorm aanbod van sporten en recreatieve mogelijkheden binnen de ruime regio. Deze clubs zijn onbetwistbaar de drijvende kracht achter Waregems sportieve bloei en zetten Waregem als sportieve entiteit op de kaart. Een goede blijvende ondersteuning van deze clubs op velerlei vlakken is dan ook een must! BBC: (LSBVBP01 & LSBVBP02) - financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria - financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Actieplan 1.1: Ondersteuning via Werkingssubsidies (financieel: STAD)- LSBVBP01 Actieplan 1.2: Ondersteuning via impulssubsidies kwaliteitsverbetering jeugdsportbegeleiding (financieel: STAD) LSBVBP02 Actieplan 1.3: Ondersteuning organisatiecomité s Actieplan 1.4: Ondersteuning jubilerende vereniging Actieplan 1.8: Ondersteuning en samenwerking sportraad Ondersteuning sportclubs Actieplan 1.5: Logistieke en of materiële ondersteuning Actieplan 1.6: Ondersteuning via vorming Actieplan 1.9: Ondersteuning topsport Actieplan 1.7: Ondersteuning door het voeren van een goede communicatie Pagina 12

13 Actieplan 1.1: Financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen op basis van een subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Indicator: uitbetaalde subsidies per jaar STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen versturen van de subsidieaanvragen aan de bij de sportraad aangesloten verenigingen verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de reguliere werking van sportverenigingen obv een subsidiereglement met kwaliteitscriteria (STAD) permanente evaluatie van de subsidiereglementen via de sportraad Actieplan 1.2: Financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Indicator: uitbetaalde subsidies per jaar STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen versturen van de subsidieaanvragen aan de bij de sportraad aangesloten verenigingen verwerken van de subsidieaanvragen financieel ondersteunen van sportverenigingen via de impulssubsidies ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (STAD) permanente evaluatie van de subsidiereglementen via de sportraad Actieplan 1.3: Organisatiecomité s ondersteunen voor bijzondere manifestaties Indicator: aantal dossiers STAD permanent beschikbaar stellen van de subsidiereglementen via de website toelichting verschaffen ivm de geldende subsidiereglementen en aanvraagmogelijkheden opleiding (op maat) voorzien mbt invullen subsidieaanvragen verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de organisatiecomités voor bijzondere manifestaties permanente evaluatie van het subsidiereglement ondersteuning bij feitelijke manifestaties (waar mogelijk) aanwezigheid bij manifestaties Pagina 13

14 Actieplan 1.4: Ondersteuning jubilerende vereniging Indicator: aantal dossiers STAD permanent beschikbaar stellen van het subsidiereglement via de website toelichting verschaffen ivm het geldende subsidiereglement en aanvraagmogelijkheden verwerken van de subsidieaanvragen digitaliseren van alle subsidieaanvragen financieel ondersteunen van de jubilerende verenigingen permanente evaluatie van de het subsidiereglement aanwezigheid bij manifestaties Actieplan 1.5: Materieel/logistiek ondersteunen van sportclubs Indicator: aankoop mat/ onderhoud geb EVAP permanent opvolgen noden en behoeften van de clubs aankoop materialen en onderhoud gebouwen ifv noden clubs opvolging meldingspunt- opvolgsysteem Actieplan 1.6: Ondersteuning van de sportclubs via vorming Indicator: georganiseerde vormingen EVAP permanent inventariseren van vormingsnoden inspelen op vormingsnoden clubs door organisatie van eigen vormingen inspelen op vormingsnoden clubs door organisatie van VTS- vormingen in de stad (streefdoel jaarlijks 1 VTS opleiding in Waregem) deelname van trainers van erkende clubs aan VTS-cursussen terugbetalen koppelen van minstens 1 AV sportraad aan een vormingsmoment koppelen van vormingsattesten aan het subsidiereglement (binnen actieplan 1) Pagina 14

15 Actieplan 1.7: Ondersteuning van de sportclubs door het voeren van een goede communicatie Indicator: EVAP organiseren van gestructureerde contactmomenten met de clubs (sportraad- sportdienstclub) inhoudelijke informatie op de algemene vergadering van de sportraad opmaak nieuwsbrieven sport goede bereikbaarheid- zichtbaarheid sportdienst- loketfunctie verdere uitbouw en opvolging website verdere uitbouw eigen gerichte publicaties aanwezigheid op diverse media hulp bij opmaak documenten clubwerking- jeugdbeleidsplan- HR club- ethiek in de sportclub opmaak infobrochure nieuwe sportclubs organisatie cultuursportmarkt (tweejaarlijks) Actieplan 1.8: Ondersteuning en samenwerking sportraad Indicator: verslagen vergaderingen STAD organiseren van gestructureerde contactmomenten (sportraad- sportdienst- club) maandelijkse vergaderingen RvB aanduiden van een contactpersoon sportraad binnen de sportdienst gezamenlijk voorbereiden algemene vergaderingen sportraad 2-jaarlijkse (minimaal) algemene vergadering sportraad Toelage adviesraad via de stad Leden AV en RvB sportbeheer vanuit de sportraad Organisatie sporthulde Actieplan 1.9: Ondersteuning van topsport Indicator: tussenkomst bij topsportclubs EVAP ondersteuning via subsidies (zie actieplan 1 en 2) ondersteuning in infrastructuur (uitvoeren van noodzakelijke aanpassingen) ondersteuning bij bijzondere manifestaties (zie actieplan 1) jaarlijks organiseren van een sporthulde voor verdienstelijke sporters binnen de stad ism de sportraad Pagina 15

16 2 Hoofdstuk 2: Anders georganiseerd sporten Een tweede belangrijke pijler binnen het stedelijk sportbeleid is zeker en vast de anders georganiseerde sport. De anders - georganiseerde sport is een verzamelterm voor alle andere organisatievormen dan de (traditioneel) georganiseerde sport. Niet enkel wat de clubs bieden maar al wat naast de club aan sportbeoefening aangeboden wordt of kan aangeboden worden verdient de nodige aandacht en kan onder dit luik gerangschikt worden. De sportdienst gaat actief op zoek naar hiaten en mogelijkheden om het bestaande sportaanbod nog verder te verruimen met als uiteindelijke doel nog meer mensen in kwaliteitsvolle omstandigheden te laten sporten. BBC: (LSBVBP03) De werking van de VZW Sportbeheer verder voorzien van een structurele en substantiële toelage zodat het minimaal de beleidsaccenten betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten zoals voorzien in het beleidsplan van het sportbeheer kan realiseren. Actieplan 2.1: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de jeugd: oa sportkampen, sportklassen, woensdagnamiddagsport, zwemlessen en sportacademie (LSBVBP03) Actieplan 2.2: Aanbieden van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de volwassenen en de senioren: oa omnisport, damesturnen, hydrofit, aerobic, start to sessies, (LSBVBP03) Anders georganiseerd sporten Pagina 16

17 Actieplan 2.1: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de jeugd: oa sportkampen, sportklassen, woensdagnamiddagsport, zwemlessen en sportacademie. Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie sportacademie (Waregem op woensdagnamiddag in G. Gezelleschool- Beveren- Leie op zaterdagvoormiddag in de stedelijke basisschool) organisatie sportkampen (40-tal per jaar in de diverse schoolvakanties) organisatie zwemlessen (initiatie, vervolmaking, watergewenning en voorbereidend zwemmen) organisatie sportklassen organisatie woensdagnamiddagsport organisatie zwembaddagen organisatie buitenspeeldag organisatie jeugdzwemdag exploitatie stedelijk zwembad dotatie schoolzwemmen lager onderwijs (stad) Actieplan 2.2: Organiseren van laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor de volwassen en de senioren: oa. omnisport, dames turnen, hydrofit, aerobic, start to sessies Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie sport overdag (omnisport en aërobic) organisatie damesturnen organisatie start to run organisatie zwemglinsters organisatie gezondheidsactiviteiten ism sociale dienst organisatie seniorenactiviteiten jaarlijkse deelname aan seniorensportdagen- de gordel exploitatie stedelijk zwembad uitleendienst volkssporten uitleendienst sportkoffer georganiseerde deelname aan bovenlokale initiatieven (oa gordelfestivalseniorensportdagen ) Pagina 17

18 3 Hoofdstuk 3: Aandacht voor kansengroepen De stedelijke sportdienst wil in de komende legislatuur bijzondere aandacht hebben voor diversiteit en toegankelijkheid van de sport in de stad. Alle inwoners van Waregem moeten de kans krijgen om deel te nemen aan het sportieve leven. Er zal getracht worden om specifieke doelgroepen die men nu minder in sportmiddens terug kan vinden (personen met een handicap, allochtonen, kansarmen, ), aan te zetten tot meer sportbeoefening en tot verdere integratie. De stedelijke sportdienst zal hiervoor initiatieven nemen naar diverse doelgroepen en trachten om drempelverlagend te gaan werken. Samenwerking met andere diensten, de stedelijke sociale dienst in het bijzonder zal hierbij zeker een must zijn. Ook het OCMW zal hierbij zeker een volwaardige partner zijn. BBC: (LSBVBP04) De werking van de VZW Sportbeheer verder voorzien van een structurele en substantiële toelage zodat het minimaal de beleidsaccenten betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten zoals voorzien in het beleidsplan van het sportbeheer kan realiseren. Actieplan 3.1: In samenwerking met het OCMW en de werkgroep vrijetijdsparticipatie wordt gezorgd voor een aangepast sportaanbod voor mensen in armoede (oa fietslessen allochtonen, buurtsportwerking, sportlessen voor kansarmen, ) (LSBVBP04) Actieplan 3.2: In samenwerking met de dienst welzijn en Somival wordt werk gemaakt van een specifiek aanbod voor G-sporters binnen de stad (LSBVBP04) Diversiteit en toegankelijkheid Actieplan 3.3: In samenwerking met de Belgische federatie tegen kanker wordt een aangepast beweeg- en sportaanbod voorzien voor revaliderende kankerpatiënten binnen de stad (Rekanto) (met tijdelijk karakter + enkel nederlandstalig initiatief) (LSBVBP04) Pagina 18

19 Actieplan 3.1: In samenwerking met het OCMW en de werkgroep vrijetijdsparticipatie wordt gezorgd voor een aangepast sportaanbod voor mensen in armoede (oa fietslessen allochtonen, buurtsportwerking, sportlessen voor kansarmen, ) Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie fietslessen ism integratiedienst (beschikbaarheid lesgevers + opmaak lessen) opzet buurtsportwerking organisatie sportlessen voor kansarmen in samenwerking met organisaties waar armen het woord nemen samenwerking OCMW rond terugbetaling abonnementen en inschrijfgelden Actieplan 3.2: In samenwerking met de dienst welzijn en somival wordt werk gemaakt van een specifiek aanbod voor G-sporters binnen de stad Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie hydrofitlessen tijdens zwemuurtje voor g-sporters organisatie zwemmeeting voor g-sporters organisatie specifieke g-sport activiteiten Actieplan 3.3: In samenwerking met de belgische federatie tegen kanker en de vzw OK (ontspanning na kanker) wordt een aangepast beweeg- en sportaanbod voorzien voor revaliderende kankerpatiënten binnen de stad (Rekanto), met tijdelijk karakter + enkel nederlandstalig initiatief. Indicator: aantal activiteiten EVAP organisatie hydrofitlessen (wekelijks op dinsdagnamiddag) Pagina 19

20 4 Hoofdstuk 4: Infrastructuur Om bovenvermelde doelgroepen sport te laten beoefenen zal er allereerst naar gestreefd worden om de bestaande sportinfrastructuur zowel de openlucht als de overdekte in stand te houden en te renoveren waar nodig. Een degelijk, dag dagelijks onderhoud is hier van groot belang. Via een positieve relatie met de sporter moeten we erover waken dat elk gebouw blijft functioneren. Anderzijds dient de stad in te spelen op de stijgende vraag naar sportbeleving door het onderhouden van contacten met scholen en private eigenaars en de verdere uitbouw van de stedelijke sportinfrastructuur. Het Bloso-sporthotel in onze stad opent zeker ook extra kansen voor de sport in Waregem. Een goede samenwerking tussen Bloso, de stad en de stedelijke sportdienst kan ervoor zorgen om Waregem als sportstad en als stad van het paard nog uitdrukkelijker op de kaart te zetten. Actieplan 4.1: Efficiënt beheer van de diverse accommodaties en terreinen Actieplan 4.2: Noodzakelijke renovatiewerken Infrastructuur Actieplan 4.3: Uitbreiding sportaccommodaties Actieplan 4.1: Pagina 20

21 Efficiënt beheer van de diverse accommodaties en terreinen Indicator: tevredenheid klanten Verdere uitvoering en opvolging van de controle en het meldingssysteem Opvolging werkzaamheden diverse gebouwen Goed onderhoud sportvelden (werking groendienst, aankoop materialen en machines oa. vervanging traktor systra) Opleidingen noodprocedures in de diverse locaties voorzien Energieboekhouding diverse locaties verder verfijnen en opvolgen Uitvoeren energiezuinige maatregelen Opvolging keuringsprocedures Nieuwe server sportdienst Actieplan 4.2: Noodzakelijke renovatiewerken Indicator: aantal uitgevoerde werken Nieuwe kleedaccommodaties in het stedelijk zwembad de Treffer Reguliere budgetten openluchtterreinen (oa vervangen omheiningen OLC Racing en SEVvernieuwen verlichting oa. SEV- Beveren-Leie ) Reguliere budgetten onderhoud gebouwen Vervangen membraancel zoutelectrolyse Actieplan 4.3: Uitbreiding sportaccommodaties Indicator: aantal uitgevoerde werken Nieuwe atletiekpiste op de uitbreiding (stadion B) Nieuw trainingscentrum- jeugdcomplex SVZW op uitbreiding ism SVZW Pagina 21

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Sportbeleidsplan 2008-2013

Sportbeleidsplan 2008-2013 Sportbeleidsplan 2008-2013 Waregem Sportstad Inhoudstafel 1. INLEIDING 3 2. MISSIE 5 3. HUIDIGE SITUATIE 7 3.1 De Maatschappelijke context: foto van de gemeente 7 3.1.1. Bestuur 7 3.1.2 Waregem: geografie,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m.

Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid. (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m. Decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid (B.S. 16/8/2012) (gecoördineerd t.e.m. 31/12/2013) Gewijzigd bij: Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen

Nadere informatie

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten) Decreet lokaal sportbeleid Infosessie sportgekwalificeerde ambtenaren november/december 2012 1 2 Inleiding Inleiding 3 Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Nadere informatie

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda

Algemene vergadering. sportraad 2008. agenda agenda sportraad 2008 verwelkoming voorzitter en schepen goedkeuring jaarverslag en financieel verslag 2007 Sportbeleidsplan 2008-2013: actie 2008 Voorstelling volleybalclub VOC Malle vzw Erkenning- en

Nadere informatie

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning

Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning Subsidiereglement Het stimuleren van sportverenigingen tot kwaliteitsverhoging via directe financiële ondersteuning 1 Artikel 1 - Doel Binnen de perken van het jaarlijks in de begroting voorziene en goedgekeurde

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1

Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 Subsidiereglement voor sportverenigingen in het kader van het Decreet Lokaal sportbeleid, beleidsprioriteit 1 I. Doel subsidiereglement en verdeling totaal subsidiebedrag beleidsprioriteit 1 Het subsidiereglement

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse, beleidsprioriteit 1, de gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN Gemeentebestuur Buggenhout De Pit, Platteput 14 B-9255 Buggenhout Tel. 052 33 84 53 fax 052 33 95 87 www.buggenhout.be sportdienst@buggenhout.be Dexia 777-5940664-72 sportdienst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Vlabus vzw Zuiderlaan 13, 9000 Gent 09 243 12 70 info@vlabus.be www.vlabus.be Beleidsplan 2014-2018 maakt werk van sport! 1 MISSIE Vlabus wil de professionele tewerkstelling van de sportsector in Vlaanderen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Sectorraad voor Sport van de Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, gegeven op 10 juni 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren

Nadere informatie

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet

Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Subsidiereglement sportverenigingen in het kader van het Sport voor Allen decreet Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging.

Nadere informatie

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking

Legende: Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting. Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking Legende: S.D. = Strategische Doelstelling O.D. = Operationele Doelstelling Doelstelling Timing Beoord. Besl. Toelichting Hoofdstuk 3 Optimaliseren van de interne werking S.D. Uitbouw sportdienst zodat

Nadere informatie

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede

Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Subsidiereglement erkende sportverenigingen gemeente Assenede Dit reglement werd opgesteld in het kader van het decreet van 06.07.2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid.

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen

Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Reglement tot subsidiëring van kwaliteitsvolle sportverenigingen Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas erkende sportverenigingen op basis van criteria die een brede en kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;

Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Laatste aanpassing : 06-07-2015 Goedkeuring GR 31 augustus 2015 Reglement sportsubsidie 2015-2019 voor clubs van de gemeente Temse beleidsprioriteit 2, m.b.t. het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiders

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN. Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Vraag nr. 14 van 28 augustus 2014 van MARINO KEULEN Provincie Limburg - Projecten met overheidssteun

Nadere informatie

Samenwerking in regio s en burensportdiensten

Samenwerking in regio s en burensportdiensten Samenwerking in regio s en burensportdiensten SPORTREGIO KEMPEN IV Samenwerking tussen 11 gemeenten Veel verschil tussen de gemeenten: Inwonersaantal Sportdienst - werking Beschikbare infrastructuur Goede

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sportbeleid MEMORIE VAN TOELICHTING

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sportbeleid MEMORIE VAN TOELICHTING Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sportbeleid MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMENE TOELICHTING 1. Situering Het Vlaams regeerakkoord van 15 juli 2009 en de Beleidsnota

Nadere informatie

SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 TUSSENTIJDSE EVALUATIE

SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 TUSSENTIJDSE EVALUATIE SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 TUSSENTIJDSE EVALUATIE Gebruikte afkortingen: SD: strategische doelstelling OD: operationele doelstelling BELEIDSHOOFDSTUK 1 - ONDERSTEUNING EN STIMULERING VAN SPORTVERENIGINGEN

Nadere informatie

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding

Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Reglement tot subsidiëring van erkende sportverenigingen ter verbetering van de kwaliteit van hun jeugdopleiding Artikel. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas, binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen.

Impulssubsidie : Kwaliteit van de jeugdsportbegeleider verhogen in erkende sportverenigingen. In het kader van de impulssubsidie wordt het beleidsplan (goedgekeurd in 2007) verder gespecificeerd en de uitvoering geconcretiseerd in het nieuwe subsidiereglement. (art. 10.1, 10.2, 10.3) Impulssubsidie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN GEMEENTE BEVEREN Het nieuwe subsidiereglement gaat in voege vanaf 01 januari 2014. Dit reglement vervangt het voorgaande subsidiereglement voor sportverenigingen goedgekeurd

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen

Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen * Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement inzake de kwalitatieve begeleiding van de leden van de sportvereniging. Enkel aanvragen

Nadere informatie

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle

Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Beleidssubsidiereglement sportverenigingen Langemark-Poelkapelle Algemene bepalingen Art. 1: Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd in het budget, worden aan de door het College van Burgemeester

Nadere informatie

Zitting van 23 december 08.

Zitting van 23 december 08. Provincie Vlaams- Brabant GEMEENTE KORTENAKEN Aanwezigen:. UITTREKSEL uit de NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADZITTING Zitting van 23 december 08. de heer Stefaan DEVOS, burgemeester, voorzitter Mevr. G. Vandewijngaerden,

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen

Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen 2014-2019 De gemeenteraad, Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid; Gelet het Meerjarenplan

Nadere informatie

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN

Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN Gemeente Arendonk SUBSIDIEREGLEMENT SPORTSUBSIDIES SPORTVERENIGINGEN 1 SPORTSUBSIDIE 2014-2019 Algemene bepalingen: Voor de toepassingen van dit reglement wordt verstaan onder: Trainer: sporttechnisch

Nadere informatie

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement

Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Op weg naar een kwalitatieve sportvereniging 7, 12 en 13 november 2007 Handboek Gemeentelijk Subsidiereglement Hulpmiddel om kwalitatieve subsidiereglementen op

Nadere informatie

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs

Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs Reglement voor toekenning subsidie Naschools Sportaanbod van Heists Secundair Onderwijs 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente Heist-op-den-Berg,

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking

6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking 6.5: kwaliteitsverbetering van de jeugdsport-begeleiders en jeugdsportcoördinatoren bij lokale sportclubs met jeugdwerking Voor de periode 2009 2013 is het thema voor de impulssubsidie de kwaliteit van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE KWALITEITSVERHOGING VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDERS EN JEUGDSPORTCOÖRDINATOREN VOOR SPORT- VERENIGINGEN AANGESLOTEN BIJ EEN ERKENDE VLAAMSE SPORTFEDERATIE HOOFDSTUK

Nadere informatie

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen Sportraad 16/1/2013 Verwelkoming door voorzitter door sportschepen Voorstelling aanwezige clubs Voorstelling MoVe Goedkeuring rekening sportraad 2012 Saldo op 31/12/2011 Bijwonen Malse clubactiviteiten

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ...

CLUBFICHE 2013 IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. ... IN DRUKLETTERS INVULLEN A.U.B. NAAM CLUB: AFKORTING: Adres maatschappelijke zetel: Provincie: E-mail:. Website:. Rekeningnummer:.../..../ Rechtsvorm: feitelijke vereniging vzw andere:.. Datum oprichting:.

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

CHECKLIST: Formuleren van acties voor het Decreet Lokaal Sportbeleid

CHECKLIST: Formuleren van acties voor het Decreet Lokaal Sportbeleid www.isbvzw.be CHECKLIST: Formuleren van acties voor het Decreet Lokaal Sportbeleid ISB vzw / August De Boeckstraat 1 bus 3 / B-9100 Sint-Niklaas / T 03 780 91 00 / secretariaat@isbvzw.be / www.isbvzw.be

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK

SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK SUBSIDIEREGLEMENT GEMEENTE GLABBEEK Artikel 1: Dit subsidiereglement wil Glabbeekse sportverenigingen stimuleren tot de kwalitatieve verbetering van hun sportaanbod. Het totale subsidiekrediet wordt jaarlijks

Nadere informatie

Subsidiereglement Sportverenigingen

Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel 1: Definities Sportvereniging: groepering van mensen die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd met als primaire doelstelling

Nadere informatie

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen

Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Reglement werkingssubsidie en overschotten Heistse sportverenigingen Binnen de perken van de kredieten goedgekeurd op de begroting van de gemeente worden subsidies verleend volgens de normen en voorwaarden

Nadere informatie

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN

2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN 2014-2019 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN VOORWOORD Met het nieuw decreet lokaal sportbeleid wil Vlaams Minister van Sport, Muyters Philippe, het lokale sportbeleid een extra impuls geven. De

Nadere informatie

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1

Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT 1 Gemeente Wachtebeke SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PLAATSELIJKE SPORTVERENIGINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSPRIORITEIT HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel. Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen

1. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN 1 GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIERING VAN PEPINGSE SPORTVERENIGINGEN Gelet op de desbetreffende artikels uit het Gemeentedecreet;

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment:

VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Marjolein van Poppel.. Volgnummer Overlegmoment: VERSLAG SPORTBELEIDSPLANNING (SBP) Gemeente: Kampenhout Coach: Marjolein van Poppel.. Vergaderdatum: 17.07.2007 Volgnummer Overlegmoment: Stuurgroep 7 (overleg 8) Aanwezigen: Marjolein Van Poppel: coach

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT SUBSIDIES VOOR DE ONDERSTEUNING VAN DE KWALITATIEVE UITBOUW VAN DE SPORTVERENIGINGEN of WERKINGSUBSIDIES I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging

Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Reglement voor de erkenning als Gentse sportvereniging Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013. Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities - Artikel

Nadere informatie

GEMEENTE HERENT. SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009

GEMEENTE HERENT. SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009 GEMEENTE HERENT SPORTBELEIDSPLAN 2008 2013 Evaluatie + aanpassing: 2009-1 - versie: juni 2010 INHOUD INLEIDING... 3 MISSIE... 4 DEEL 1 EVALUATIE 2009... 5 DEEL 2 AANGEPASTE DOELSTELLINGEN / PLAN VAN AANPAK...

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen Zitting van 17 december 015. Gepubliceerd op december 015. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1) sport: activiteiten die individueel of

Nadere informatie

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013

AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 1/6 AGENDAPUNT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18/12/2013 SUBSIDIEREGLEMENT IN FUNCTIE VAN BELEIDSPRIORITEIT 2 VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Toelichting Het nieuwe decreet voor de sport Houdende

Nadere informatie

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen?

Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Sportpromotie: Uitbesteden of zelf doen? Enkele cijfers Vergelijking Vlaanderen en West-Vlaanderen Vlaanderen West-Vlaanderen N = 308 N = 32 (64 in totaal)

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld:

Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: Reglement beleidssubsidie Art. 1: Het subsidiereglement Beleidssubsidies voor sportverenigingen wordt als volgt vastgesteld: HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1: aard Binnen de perken door de gemeenteraad op

Nadere informatie

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen

Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse. sportverenigingen of G-sportverenigingen Reglement voor werkingssubsidie G-afdelingen van Heistse 1) Omschrijving - Binnen de perken van de kredieten daartoe uitgetrokken op de begroting van de gemeente Heist-opden-Berg, kunnen werkingssubsidies

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen;

Subsidiereglement Impulssubsidie. Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Subsidiereglement Impulssubsidie Gelet op artikel 42, 1 en 3, Gemeentedecreet; Gelet op de wet van 16 juli 1973 betreffende de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen; Gelet op het

Nadere informatie

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden

Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden Contact: Sportdienst GC Baljuwhuis Marktplein 17, 1570 Galmaarden 054 51 61 60 sport@galmaarden.be Aanvraagdossier voor subsidies aan sportverenigingen in het kader van beleidsprioriteit 1: het ondersteunen

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen

Subsidiereglement voor sportverenigingen Subsidiereglement voor sportverenigingen gemeenteraad van 22 september 2008 1. Visies en definities Voor de toepassing van dit reglement zijn volgende visies en definities van toepassing: Basissubsidie

Nadere informatie

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure:

Artikel 4 De subsidies kan men verkrijgen door te voldoen aan de hierna omschreven procedure: SUBSIDIEREGLEMENT RECREATIECLUBS GEMEENTE MEULEBEKE Actieplan AP 93: Lokale sportverenigingen blijven ondersteunen via werkings en projectsubsidies. Realisatietermijn: 2014 2019 Actie ACT 260: Sportverenigingen

Nadere informatie

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels

Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020. Verslagen thematafels Ronde Tafel Vlaamse sportfederaties 2020 op 3 december 2013 Verslagen thematafels Thema 2: Wat zijn in 2020 de kerntaken van een sportfederatie? Moderator: Koen HOEYBERGHS Verslaggever: Chris MASSEZ 1.

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging VSG Kennisdag 16 februari 2017, Rotterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier Instituut, Utrecht Februari, 2017 Ontwikkeling

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN KAPRIJKE Artikel 1 Een sportvereniging is een vereniging, die zich structureel en duurzaam heeft georganiseerd, waarin individueel of in ploegverband activiteiten met

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opmerkingen meerjarenplanning. Begeleiding

Inhoud. Inleiding. Opmerkingen meerjarenplanning. Begeleiding Decreet lokaal sportbeleid - MJP Infosessies SGA voorjaar 2014 1 Inhoud 2 Inleiding Opmerkingen meerjarenplanning Begeleiding Doel = Zoveel mogelijk besturen subsidiëren op basis van een transparante kwalitatieve

Nadere informatie

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

I. ALGEMENE VOORWAARDEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT : IMPULSSUBSIDIE VOOR KWALITEITSVOLLE JEUGDOPLEIDING EN BEGELEIDING I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op artikel 764/332-02/002

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING BASISWERKING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse

Nadere informatie

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd;

Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Reglement tot gemeentelijke erkenning van sportverenigingen De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende

Nadere informatie

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli

REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK Reglement Impulssubsidie Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli REGLEMENT IMPULSSUBSIDIES BIERBEEK 2010-2013 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van 1 juli 2010 1 Reglement Impulssubsidie 2010-2013. Goedgekeurd op de gemeenteraad van

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE

NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE NIEUW DECREET GEORGANISEERDE SPORTSECTOR SOPHIE COOLS VLAAMSE SPORTFEDERATIE HUIDIGE SITUATIE NIEUW DECREET - TOELICHTING NIEUW DECREET CONCRETE IMPACT HUIDIGE SITUATIE HIDIGE SITUATIE Quiz hoeveel men

Nadere informatie

De Resultaten- 14 september 2012 Carla Galle Administrateur-generaal Bloso

De Resultaten- 14 september 2012 Carla Galle Administrateur-generaal Bloso De Resultaten- 14 september 2012 Carla Galle Administrateur-generaal Bloso 2 3 De Grote Sportclubenquête - Gegevensverzameling Bron: 15.272 sportclubs uit Sportdatabank Vlaanderen met geldig mailadres

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling

SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Doelstelling SUBSIDIEREGLEMENT IMPULSSUBSIDIES TEN VOORDELE VAN ERKENDE SPORTVERENIGINGEN HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 1.1. Doelstelling Het gemeentebestuur subsidieert erkende sportclubs met een actieve en kwalitatieve

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008

GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 GEMEENTEBESTUUR OVERIJSE BESLISSING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 16 DECEMBER 2008 IMPULSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET VERHOGEN VAN DE KWALITEIT VAN DE JEUGDSPORTBEGELEIDER IN SPORTVERENIGINGEN VOOR DE PERIODE

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten.

Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. Hoofdstuk 11 Sport 11.1 Inleiding Sport biedt veel mensen ontspanning en draagt ook bij aan de gezondheid van mensen en aan de sociale contacten. In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: 11.2

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging

Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging Subsidiereglement ter ondersteuning van de Kwalitatieve uitbouw van de sportvereniging A. Algemene voorwaarden Artikel 1 Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM

Aanvraagdossier Sportverenigingen. Subsidie. Indienen vóór 15 november CLUBNAAM 1 Aanvraagdossier Sportverenigingen Subsidie Indienen vóór 15 november CLUBNAAM Algemene informatie sportvereniging (Gelieve dit volledig in te vullen in drukletters aub) 2 A. GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Nadere informatie

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod

Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Sessie 3 G-sport inbouwen in het bestaande aanbod Wat is G-sport? Sportparticipatie uitgeoefend door personen met een handicap FYS VE VI AU PSY Filmpje Wie is in Vlaanderen met G-sport bezig? Vb. Vb. Vb.

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT JEUGDSUBSIDIES VOOR ERKENDE SPORTVERENIGINGEN ARTIKEL 1. ALGEMENE BEPALINGEN Dit reglement is van toepassing in het kader van het lokaal sportbeleid van de Vlaamse Overheid en de gemeente Nijlen. Binnen de perken van het meerjarenplan 2014-2019 verleent

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012

Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in. Eva Vonck 6 december 2012 1 Opleiding en vorming voor trainers en lesgevers (voor specifieke doelgroepen) in jouw gemeente Eva Vonck 6 december 2012 2 Inhoud Vlaamse Trainersschool: wie zijn we? Begeleidingsgerichte opleidingen

Nadere informatie